“Het dier is in opmars, de Jood op de terugweg.”

Foto:

Dr. Manfred Gerstenfeld was even in Nederland. We spraken hem over zijn nieuwe boek en de rituele slacht.

In Nederland werd Dr. Manfred Gerstenfeld bekend door het succes van zijn vorig jaar verschenen boek Het verval, over de positie van de Joden in het Nederland van nu, waar zoveel moslimimmigranten wonen. Maar de wetenschapper Gerstenfeld (geboren in Wenen, opgroeiend in Nederland, in 1964 vertrokken naar Parijs en vervolgens in 1968 naar Israël) publiceerde al een heel oeuvre, voornamelijk in het Engels, en enkele Europese talen. Een van zijn laatste boeken was ook in het Engels, maar er is nu een Nederlandse versie van: Verwrongen beelden van de Holocaust.

 

Hier een interview met Gerstenfeld in drie delen, gedaan in een hotel aan de Amsterdamse Apollolaan.

Het eerste deel gaat over de discussie over de rituele slacht in Nederland. Het tweede deel over de toegenomen vrijheid in Nederland betreffende het doen van vijandelijke uitspraken over Joden. Het derde deel gaat dieper in op het boek zelf.

Dit is deel 1

-Er is in Nederland een heftige discussie over het rituele slachten, nu er zich een meerderheid in de Tweede Kamer aftekent, om dit alleen nog verdoofd toe te staan.

“Het dier is in Nederland in opmars, de Jood is op de terugweg. In Ochten in de Betuwe is een groot bouwproject gestopt vanwege een beschermde steenuil. De bouwondernemer moet hem nu een alternatief habitat aanbieden. Maar het habitat van rabbijn Raph Evers hier wordt niet beschermd. Hij neemt de tram niet en gaat nauwelijks op straat. Het slachtdebat in de Tweede Kamer is ook een voorbeeld van mijn stelling dat het dier in Nederland in opkomst is, en de Jood op de terugweg. Dat gaat er mogelijk toe leiden dat het ritueel slachten voor Joden in Nederland wordt verboden.”

-Wat is het probleem dat u daarmee heeft?

“Het voorstel is één grote volksverlakkerij. Zelfs als je het welzijn van het dier boven de godsdienstvrijheid van de Joden stelt. Er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs voor het relatieve lijden van de dieren. Het materiaal dat is aangedragen door de universiteit van Wageningen is slechts een literatuurstudie van nog geen veertig pagina’s, met zeer heterogene voorbeelden. Normaal gesproken is zo’n literatuurstudie het begin van research en niet het einde. En dan heb je het dus over research in een Nederlandse vleesindustrie, waar miljarden Euros in omgaan.”

-U had meer onderzoek gewild?

“Ik heb in het Wageningse rapport geen experimenteel voorbeeld gevonden uit Nederland. Voor pakweg het begrijpen van de schroevenindustrie zou je het al snel over een onderzoek van meer pagina’s hebben. Maar als het gaat over ritueel slachten, volstaat het poverste van het poverste bewijsmateriaal. Waarom vraagt geen enkel met selectief dierenleed begane Tweede Kamerlid of er niet in andere landen literatuurstudies zijn uitgevoerd? Zo ver reikt hun nieuwsgierigheid kennelijk niet. Er is bijvoorbeeld een Frans literatuuronderzoek van honderden pagina’s uitgevoerd in opdracht van de regering.”

“Het debat over het wetsvoorstel van Thieme is inderdaad een voorbeeld van volksverlakkerij. In het Wageningen-rapport staat ook dat koosjer slachten van kippen wellicht meer humaan is dan het gewone slachten of halal slachten. Ik heb nog geen enkel Kamerlid gehoord die voorstelt om alle kippen in Nederland koosjer te slachten.

“Thieme heeft de Tweede Kamer voorgelicht dat 2 miljoen stuks vee per jaar in Nederland onverdoofd geslacht worden. Ook dat is onjuist. Staatssecretaris Bleeker zegt dat het er veel minder zijn. Daarvan is meer dan 99% Halal en nog geen 1% koosjer geslacht. Het gaat om op zijn hoogst drieduizend stuks vee per jaar. Het is een verwaarloosbaar aantal van de vele miljoenen geslachte dieren in Nederland. Bij honderdduizenden bedwelmd geslachte dieren werkt de verdoving niet. Maar het is niet opportuun voor de Partij van de Dieren daar op dit ogenblik de aandacht op te vestigen. Uit een nieuw artikel van de Joodse gemeente blijkt dat Thieme de publieke mening nog verder manipuleert. Ze zegt dat sommige orthodoxe rabbijnen bedwelmd kosher slachten wel hebben toegestaan, zonder te vermelden waarom. Nu is bekend geworden dat haar bron daarvoor een noodbeslissing is uit de periode van de Holocaust toen de Duitsers onbedwelmd ritueel Joods slachten verboden. In deze noodsituatie werd bedwelmd kosher slachten toegestaan. Het duurde niet lang, want daarna werden de meeste Joden vermoord. De Joodse gemeente schrijft dat Thieme haar wetsvoorstel baseert op maatregelen die ‘hun legitimering regelrecht ontlenen aan de Holocaust.”

-Het ziet er gruwelijk uit, die beelden van het ritueel slachten in een slachterij.

“Het hele proces van industrieel dieren fokken is een onplezierige zaak. De vleesverwerkende industrie is ook onesthetisch. Sinds een bezoek aan een grote vleesverwerkende industrie in Duitsland ben ik enkele tientallen jaren geleden gestopt met vlees eten. Dat was niet uit enige ideologische overweging, maar ik vond het een onappetijtelijke gedachte. De Partij voor de Dieren heeft heel sluw ingespeeld op een klein facetje daarvan, het rituele slachten, waarvan je in een tijd van secularisering heel veel andere emoties mee oproept. Wie talkbacks leest in bijvoorbeeld de Telegraaf kan op dit punt ook een collectie antisemitische uitspraken verzamelen.”

-Wat is voor u het grotere maatschappelijk verband achter deze discussie?

“In het vacuüm dat is ontstaan door de ontkerkelijking, dringen nu allerlei deelideologieën binnen. Twintig jaar geleden heb ik in mijn boek Environment and Confusion al de aandacht gevestigd op de pseudoreligieuze trekken van het milieudenken, alsmede de vermenselijking van het dier. Ik heb dat niet zelf bedacht. Omstreeks die tijd publiceerden James Jasper en Dorothy Nelkin een boek in het Engels over de kruistocht van de dierenrechten. Ze schreven daarin dat de groei van steden en voorsteden het normale contact van vele Amerikanen met dieren had verbroken. Daarbij kwam dan nog dat het in aantal toenemen van huisdieren het sentimentalisme had bevorderd. Ze concludeerden: ‘Dieren worden in ruime kring als gelijk aan mensen beschouwd maar geromantiseerd als onschuldiger en zuiverder.’

“Deze pseudoreligie van het romantiseren van dieren heeft in Nederland een pseudo-confessionele partij gecreëerd, De Partij voor de Dieren, met als hoofdverkondigers Marianne Thieme en Esther Ouwehand. Daarbuiten heb je een haatprediker als Dion Graus van de PVV die het over ‘ritueel martelen’ heeft. Hij noemde zich in het Kamer debat ‘De ambassadeur van de dieren.’ Wat krijgen we dan? De duivenmelkers die klagen over de last van de haviken. En dan is de grote vraag: is Graus de ambassadeur van de duiven of van de haviken? Je hebt ook dierenfanatici die gekooide nertsen ‘bevrijden’ zodat velen dan massaal snel sterven in de voor hen onbekende vrije natuur.”

-De discussie over het ritueel slachten lijkt toch in eerste instantie aangejaagd door de komst van de islam in Nederland.

“Alleen maar voor de PVV. Voor Groenlinks, D66 en SP gaat het om het beest. Voor Wilders gaat het er waarschijnlijk om dat Graus een van zijn eerste negen parlementariërs is. Graus heeft er destijds op aangedrongen om dat in het partijprogramma te zetten. Wilders had er niets op tegen, want het interesseerde hem waarschijnlijk niet. Maar nu zit Wilders in een situatie die zich langzaam begint op te bouwen. Er beginnen nu meer mensen in te zien dat het volksverlakkerij is, dat verbod op het onverdoofd ritueel slachten. En nu roert ook de Europese Joodse gemeenschap zich. Ook Amerikaanse Joodse organisaties hebben al brieven geschreven aan de Tweede Kamer. Nooit eerder hebben zoveel Joodse organisaties in het buitenland zich negatief voor Nederland geïnteresseerd. Het komt heel duidelijk naar voren in een brief van de opperrabbijn van Moskou Pinchas Goldschmidt aan de Tweede Kamer. Zijn grootvader was een rabbijn in Nederland. Goldschmidt schrijft dat onder het totalitaire bewind van de Sovjet Unie de Joden snakten naar de dag waarop zij hun religieuze gebruiken weer vrij konden beleven. Nederland was toen in hun ogen een symbool van religieuze tolerantie. Als het wetsvoorstel voor het verbod op koosjer slachten wordt aangenomen, komt Nederland qua religieuze vrijheid voor Joden onder Rusland terecht.”

-U ziet dus echt een internationale component in deze discussie.

“Dit alles legt ook in Joodse kringen een schaduw op de PVV, die altijd een heel pro Joodse en pro Israëlische houding heeft gehad. Ik denk dat Wilders zich realiseert dat het fanatisme van Graus de PVV in een wespennest heeft gestort. Het lijkt mij dat voor Wilders de internationalisering van zijn beweging nog belangrijker is dan de rol van de PVV in de Nederlandse samenleving. De opstelling van de partij in het rituele slachtdebat kan internationaal een belangrijke remmer voor zijn plannen zijn. Graus heeft het ondertussen nog erger voor de PVV gemaakt. Hij heeft tegenover de Telegraaf verklaard dat hij er voor is dat koosjer vlees ook niet geïmporteerd mag worden. Zo laat hij de PVV een leidersrol spelen om religieuze Joden aan te moedigen Nederland te verlaten.

“Het citaat van Frits Bolkestein in mijn boek Het Verval dat bewuste Joden in Nederland hun kinderen het beste kunnen aanraden om naar Amerika of Israel te emigreren, heeft in de Nederlands Joodse gemeenschap enig debat veroorzaakt. Dat is echter niets vergeleken bij wat zich nu afspeelt naar aanleiding van het wetsvoorstel over het rituele slachten. Ik at tijdens mijn bezoek aan Amsterdam bij vrienden. Een van hen zei ‘voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog heb ik het gevoel dat wij Joden hier in Nederland getolereerd worden en niet meer dan dat.’

“Rabbijn Lody van de Kamp, die na het verschijnen van Het Verval een vijandig interview over mij aan het Reformatorisch Dagblad had gegeven, twitterde op 13 april: ‘Manfred Gerstenfeld hoeft zijn gelijk niet te halen. Het wordt hem door het Nederlands parlement op een presenteerblaadje aangereikt….’

-Heeft de discussie over het rituele slachten voor u ook een antisemitische component?

“Ook vele Joden die zelf niet koosjer eten, begrijpen dat het met dit wetsvoorstel om een principiële kwestie gaat. De Partij voor de Dieren heeft geen specifiek antisemitische bedoelingen gehad. Het resultaat is dat echter wel. De enigen voor wie deze wet een absolute rol speelt, zijn orthodoxe Joden in Nederland. De meeste moslims zijn bereid om vlees van verdoofd halal geslachte beesten te eten. Daarbij komt nog dat het verbieden van ritueel slachten een lange traditie van het Europese antisemitisme is. In Noorwegen bijvoorbeeld werd het ritueel slachten door het parlement in 1929 – jaren voor nazi-Duitsland – met grote meerderheid verboden. Het langzaam doden van walvissen, massaal doodknuppelen van zeehonden en op grote schaal jagen gaat daar tot de dag van vandaag door.”

Manfred Gerstenfeld: Verwrongen beelden van de Holocaust. Geschiedvervalsing onder de loep. Jongbloed Uitgevers Groep. € 17,50.

Artikelen van Manfred Gerstenfeld zijn onder andere te lezen op deze website.

 Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel
Dagelijksestandaard.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op dagelijksestandaard.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!