“Het NOS Journaal is staatsantisemitisme”

Foto:

Dr. Manfred Gerstenfeld was even in Nederland. We spraken hem over zijn nieuwe boek, Thomas von der Dunk, en het antisemitisme bij Dries van Agt.

In Nederland werd Dr. Manfred Gerstenfeld bekend door het succes van zijn vorig jaar verschenen boek Het verval, over de positie van de Joden in het Nederland van nu, waar zoveel moslimimmigranten wonen. Maar de wetenschapper Gerstenfeld (geboren in Wenen, opgroeiend in Nederland, in 1964 vertrokken naar Parijs en in 1968 naar Israël) publiceerde al een heel oeuvre, voornamelijk in het Engels, en enkele andere Europese talen. Zijn laatste boek was ook in het Engels, maar er is nu een Nederlandse versie van: Verwrongen beelden van de Holocaust.

Hier een interview met Gerstenfeld in drie delen, gedaan in een hotel aan de Amsterdamse Apollolaan.

Het eerste deel gaat over de discussie over de rituele slacht in Nederland. Het tweede deel over de toegenomen vrijheid in Nederland betreffende het doen van vijandelijke uitspraken over Joden. Het derde deel gaat dieper in op het boek zelf.

Dit is deel 2

-U haalt in uw nieuwe boek een aantal antisemitische voorbeelden aan van de omkering van de Holocaust, waarbij de Joden en de Israëliërs worden voorgesteld als de nazi’s. Zeer onlangs was daar weer een zeer concreet voorbeeld van. Thomas von der Dunk schreef in zijn Volkskrant column

“Moreel is er weinig verschil tussen een Israëli die nu voor een habbekrats het land van een verdreven Palestijn verwerft, en een Nederlander die dat anno 1944 met de woning van een gedeporteerde jood heeft gedaan.”

Daarmee worden Joden dus gelijk gesteld aan nazi collaborateurs. Om dan vervolgens te concluderen dat moord op Joden in een aantal gevallen geoorloofd is:

“Laten we bovendien wel één ding vaststellen: de vermoorde familie had niet domicilie gekozen op het wettige grondgebied van de staat Israël, maar bewoonde een roversnest. Dat beperkt mijn medelijden sterk. Wie willens en wetens kiest voor de bouw van een huis op het land van een ander die door een onwettige overheid van dat land is beroofd, moet niet zeuren als hij dat met de dood bekoopt.”

Met andere woorden: Die mogen wel gedood worden. Ik vond het zeer schokkend dat zoiets zomaar in de Volkskrant gepubliceerd kan worden.

“Dergelijke uitspraken passen in een structurele trend. In maart dit jaar verscheen er een studie van de universiteit van Bielefeld over hoe Europeanen denken over minderheden: Die Abwertung der Anderen. Eine europäische Zustandsbeschreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung. Een van de stellingen daarbij was ‘Israel voert een uitroeiingsoorlog tegen de Palestijnen.’ Daar is 47,7 % van de Duitsers het mee eens. Het hoogste percentage. In Nederland is daar het laagste percentage van de onderzochte landen mee eens, maar dan toch nog 38,7 %. In Portugal, waar je geen herkenbare Jood kunt zien, en waar je heel veel moeite moet doen om die ene synagoge ergens in Lissabon te vinden, en waar dan misschien twaalf mensen op zaterdag in de synagoge staan en waar je in het hele land met moeite een paar honderd Joden bij elkaar kunt schrapen, daar is 55 % het eens met de stelling dat Israël bezig is de Palestijnen uit te roeien.

“De Von der Dunken van deze wereld zijn maar kleine spelers. Je kunt beter naar het NOS Journaal kijken, dat al sinds jaar en dag aan anti-Israël berichtgeving doet. Over zo’n studie van de universiteit van Bielefeld wordt in Nederland alleen in de marge bericht. Ik sprak eerder deze maand op een congres over antisemitisme in Nijkerk, en daar begon ik met te zeggen: ‘In Nederland is iets verschrikkelijk belangrijks gebeurd, verleden maand. Een Belgische bever is uitgezet in een Gronings natuurreservaat en na een paar uur is hij overreden, want hij was de snelweg opgelopen. Dat heeft zeven dagbladen gehaald. De studie van de universiteit van Bielefeld, zag ik in geen van die dagbladen terug. Waaruit ik opnieuw concludeer dat de dieren in Nederland in opmars zijn en de Joden op de terugtocht.’

“In de laatste maanden is in Nederland zoveel gebeurd wat betreft de Joden en de Joodse gemeenschap dat ik al veel materiaal heb voor een boek als vervolg op Het Verval. Als dat er ooit van komt zal ik vrijwel zeker nog meer voorbeelden verzameld hebben om te bewijzen dat het dier in Nederland in opmars is en de Joden terug worden gedrongen.”

-Bij zo’n opmerking van Von der Dunk vroeg ik me af; had de Volkskrant zo’n openlijke vorm van antisemitisme vijftien jaar ook geleden gepubliceerd?

“Ik wil daar niet al te zeer op in gaan, maar dat is natuurlijk zeer problematisch.”

-Vindt u dat zo’n mening als die van Von der Dunk, gepubliceerd mag worden op de website van een krant?

“Dit is op het randje van criminele ophitsing. Als je dit soort haat verspreiden consequent gaat doorzetten, kun je ook gaan zeggen: ‘In ’48 ondernamen de Palestijnen en hun Arabische bondgenoten een serieuze poging om genocide te plegen op de Israëli’s, en als je ziet wat er nu gebeurt, met al die terroristische aanslagen, kun je alleen maar zeggen dat de Israëli’s destijds sufferds zijn geweest dat ze de Palestijnen niet hebben uitgeroeid.’ De Volkskrant en Von der Dunk legitimeren dit soort opmerkingen. Ik ben daar totaal tegen. Ik vermeld daarom ook geen soortgelijke opmerkingen over Von der Dunk, die overigens makkelijk te verzinnen zijn.”

-In uw boek behandelt u vele vormen van antisemitisme, maar u gaat niet in op de kwestie wat daarvan wel of niet naar buiten zou mogen komen.

“Nee. De hele zaak tussen de scheiding van woord en daad is een uitzonderlijk gecompliceerde materie. Waar ook juridische aspecten aan zitten. En een van de vakken waar ik altijd een hekel aan gehad heb, is rechtenstudie. Maar ik wil er wel dit over zeggen: Het is duidelijk dat het totaal vrije woord een catastrofe is. Wat daarover staat in het Eerste amendement van de Amerikaanse grondwet is een van de huidige stupiditeiten van de Amerikanen. Er moeten grenzen gesteld worden, want er wordt nu in deze postmoderne maatschappij extreem opgehitst op een hele sluwe manier. En je ziet de resultaten. Wie heeft er in Nederland voor gezorgd dat in Nederland meer dan 35 % van de mensen kennelijk serieus denkt dat Israel de Palestijnen uitroeit? De werkelijkheid is dat de Palestijnse bevolking nog steeds toeneemt. De werkelijkheid is dat qua aantal doden het Israelisch-Palestijnse conflict ongeveer op de vijftigste plaats staat van de naoorlogse conflicten. Veel meer mensen zijn gedood tijdens de Nederlands politionele acties in het voormalig Nederlands Indië. In 2008 zei de historicus Cees Fasseur — die het onderzoek had gedaan voor de zogenaamde excessennota van 1969 over het Nederlandse wangedrag — dat het rapport onvolledig was. Maar het Openbaar Ministerie wilde geen nieuw onderzoek. Zo zullen we nooit weten of naast Rawagede er nog andere plaatsen zijn waar de mannen door het Nederlandse leger zijn geëxecuteerd. Naar dit schandelijke gedeelte van het eigen verleden is Nederland niet nieuwsgierig.

“Wel gelooft een groot deel van de Nederlandse bevolking dat Israël de Palestijnen uitmoordt. Wie heeft daarvoor gezorgd? Het personeel van Albert Heijn soms, of de directeur van de papierwinkel of het personeel in de modewinkels op de Beethovenstraat? Nee, de criminele ophitsers in beeld en woord zijn anoniem. Het NOS Journaal heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Er is een studie over gemaakt, hoe de NOS Israel heeft afgebeeld. De NOS vormt een belangrijke schakel in het postmoderne proces van demonisering van Israel dat hier gaande is. Ergens moet je een grens trekken, wat mag en wat niet mag. Waar die grens precies is en in hoeverre dat weer tot nieuwe misstanden leidt, is een moeilijke zaak, waar nauwelijks maatschappelijk debat over bestaat. De houding jegens Israel is in die zin ook een lens op de Nederlandse samenleving.

“Tijdens de discussie over het onverdoofde rituele slachten spraken de voorstanders van de wet er vaak over hoe beschaafd en progressief zij wel waren. Dit in tegenstelling tot de rituele gebruiken van de Joden die zij barbaars noemden. Ik vraag me af of een land waar meer dan 38% van de bevolking denkt dat Israel met de Nazi’s te vergelijken beschaafd is. Dat geldt trouwens voor heel Europa.”

-Hoe groot is de vrijheid in Israel zelf om Von der Dunk-achtige dingen over Joden te zeggen?

“Die is enorm groot. Dat is een van de belangrijke problemen. Onlangs dineerde ik met een Engelse professor, die tegen mij zei: ‘Kijk Israel is een land in oorlog, en dat zou zich dus eigenlijk moeten gedragen als Engeland in de oorlog wat censuur betreft en niet zoals nu allerlei Europese landen die niet in oorlog zijn.’ En daar zit iets in. Maar censuur is niet verkoopbaar in het buitenland. Dat gaat ook op voor de buitenlandse pers. Ik heb altijd gezegd dat ze de buitenlandse pers in Israel in tweeën zouden moeten splitsen. Journalisten en propagandisten. Of vervalsers. Conny Mus van het RTL Nieuws was volgens mij een typisch voorbeeld van een nieuwsvervalser. Ik heb dat ook tijdens zijn leven geschreven en gezegd. Hij was nota bene voorzitter van de buitenlandse persvereniging. Hij was een vriendelijke man en zei me altijd gedag als we elkaar tegenkwamen in Jeruzalem. Hoewel we voor de radio felle discussies hebben gehad, waarbij ik hem hard heb aangevallen. Vooral op zijn interview met Hamasleider Ismael Haniyeh, een typisch voorbeeld van het witwassen door een journalist van een man die genocide propageert. Mus zei op de RTL dat hij hem alles mocht vragen, maar liet na over het handvest van de Hamas te spreken dat de moord van alle Joden in de naam van Allah propageert. Tenslotte zei Mus dat hij hoopte dat hij Haniyeh spoedig in Nederland zou zien.

“Er zijn meer Nederlandse witwasjournalisten. Een zogenaamd grote expert over het Midden Oosten is Joris Luyendijk. In zijn bestseller ‘Het zijn net mensen’ vertelt hij over de Palestijnse vredesbewegingen en verzwijgt de vele oproepen tot massamoord op Joden en Israëlische burgers door Palestijnse leiders.

“Eerder deze maand sprak Andre Rouvoet op een symposium over antisemitisme. Hij vertelde hoe hij voor een TV-programma van Paul Rosenmöller in 2006 met hem naar Israel reisde. Hij ging ook naar Betlehem waar hij in het Engels werd aangesproken door een Palestijn. Toen Rouvoet hem kritische vragen begon te stellen, begreep de man opeens geen Engels meer en liep daarna ook weg. Rouvoet zei dat dit op de camera werd opgenomen, maar niet in het programma uitgezonden.

“Dit zijn een paar voorbeelden van hoe je door het weglaten van essentiële gegevens de publieke opinie kunt beïnvloeden. Als je dat maar lang genoeg herhaalt, help je mee aan het scheppen van het beeld van Israel als nazistaat. Aan de andere kant ken ik geen Nederlandse journalisten die schrijven dat als je enig beeld wilt krijgen van de intenties van de Palestijnen en hun Arabische bondgenoten in de oorlog van 1948, je het beste kunt volgen wat Gaddafi nu jegens zijn tegenstanders in Libië doet. En dat is nog zwak uitgedrukt. Er zijn verklaringen van Arabische leiders uit de oorlog van 1948 dat ze van plan waren massamoord op de Joden te plegen.

“Hoe Israel in Europa gedemoniseerd wordt, is een zeer complex proces. Er zijn maar weinig mensen die daar een gedetailleerd inzicht in hebben. Iemand zei me een paar dagen geleden: ‘Het gebeurt voor onze ogen zonder dat we het merken.’

-Nog even terug naar die uitspraak van Thomas von der Dunk. Het viel me op dat de Joodse schrijver Arnon Grunberg er in zijn column in de Volkskrant over schreef. En dat terwijl die zich normaal gesproken weinig met dit soort zaken inlaat. Grunberg schreef:

“Uiteindelijk is het Midden-Oosten voor Von der Dunk slechts aanleiding om een filosofie uit te dragen: de Jood moet niet zeuren als hij wordt vermoord.”

“Dat is goed.”

- Maar je zou dan toch zeggen: Ontneem zo’n Von der Dunk toch zijn column bij de Volkskrant. Dat gebeurt niet. De socioloog Van Doorn schreef ooit een column in het NRC Handelsblad over de berichtgeving over Israël, die volgens hem niet in orde was. Een heel milde vorm van kritiek dus, als je dat vergelijkt met wat Von der Dunk nu schrijft met zijn instemming over het vermoorden van Joden. Maar Van Doorn werd destijds van antisemitisme beticht en uit de krant gegooid. Het lijkt dus alsof de grenzen over wat je over Joden kunt zeggen steeds verder zijn opgeschoven.

“Ja, en dat loopt dus ook een keer mis. Er is in Nederland tot aan Pim Fortuyn honderden jaren niemand om politieke redenen vermoord. Het gebeurde nu door een dierenwelzijnfanaticus.”

-Van Agt komt ook in uw boek over het antisemitisme voor. Hoe duidt u hem?

“Dires van Agt raakt aan het antisemitisme op alle drie de belangrijkste historische vormen. Hij heeft dingen die direct uit het katholieke antisemitisme komen. Daarover heb ik nog geschreven in mijn vorige boek, Het Verval. Dan is er het feit dat hij zichzelf een ‘Ariër’ noemde. Iets wat na de oorlog alleen nog gedaan wordt door neonazi’s. En hij is een anti-Israëliër met duidelijk discriminerende trekken. Dus Van Agt is een van de weinigen in Nederland die alle drie de aspecten van het antisemitisme raakt. Dat kun je bij Gretta Duisenberg niet zeggen. Die heeft niks met Jezus en de vervalsing van het kruisigingverhaal en dat soort dingen. En voor Gretta speelt de kwestie van het Joodse ras ook niet erg.”

-Nou, die uitspraken over die Joodse vrouwtjes in Amsterdam Zuid waar ze last van zou hebben, dat loog er toch niet om.

“Het was natuurlijk een enorme winst dat de rechtbank Afshin Ellian niet wilde vervolgen toen Gretta Duisenberg dat gevraagd had, omdat Ellian Gretta Duisenberg een antisemiet had genoemd. Ellian is een belangrijke figuur. Je hebt heel weinig intellectuelen in Nederland. Ik ken er drie. Afshin Ellian, Frits Bolkestein en Paul Scheffer. Als je hun achtergronden nagaat; Ellian is niet hier geboren. Bolkestein heeft in Amerika gestudeerd, en jaren in Afrika gewerkt. En de manier van redeneren van Paul Scheffer is typisch voor een Franse intellectueel. Voor een intellectueel debat moet je dingen soms scherp stellen. Ik kan dingen soms scherp stellen omdat ik hier niet woon. Mijn uitspraken hebben geen zware consequenties voor mijn directe omgeving.”

-Wat me ook een typisch voorbeeld van holocaustvervorming lijkt, is dat de moslimdiscussie wordt toegespitst op het geloof. In die redenering zouden de Joden destijds om hun geloof in de kampen terecht zijn gekomen en worden nu de moslims op dezelfde manier om hun geloof bedreigd. Verschillende politici deden dat soort uitspraken, zoals Hans Dijkstal. Maar Hitler had geen probleem met het Joodse geloof. Hij had een probleem met het Joodse ras.

“Moslims zijn soms zonder meer slachtoffers. Als je in Nederland solliciteert voor een baan en je heet Mohammed, dan gaan je kansen fors naar beneden. Dat hebben Joden ook beleefd. Maar daar tegenover speelt de disproportionele criminaliteit onder moslimimmigranten. En dat had je dus niet hier met de Joden. De Joden hebben in Nederland vele industriële en academische vernieuwingen gebracht. Dat hebben die allochtone groepen van nu niet gebracht. De schade uit Moslimkringen is disproportioneel groot. Dan is er nog hun racisme. Ik ken in Nederland op zijn minst drie gevallen van staatsantisemitisme. Het eerste is het feit dat Nederland mensen uit zeer antisemitische landen heeft binnen gelaten zonder echte selectie. Als ik het politiek correct zeg, zeg ik; de komst van moslimmigranten, waaronder een disproportioneel aantal racisten, is de grootste uitdaging aan het Nederlandse Jodendom sinds de Tweede Wereldoorlog. Als ik het met mijn eigen woorden zeg, zeg ik: Dit is het grootste gevaar wat in Nederland bestaat voor de Joden. Een tweede geval van staatsantisemitisme is het NOS Journaal. Daar vind je staatsgesubsidieerde haat, gebracht op een sophisticated manier. Daar is een studie over gedaan. Een derde voorbeeld betreft staatsgesubsidieerde ontwikkelingshulporganisaties die anti-Israelpropaganda verspreiden en zwijgen over de wijdverspreide moordverheerlijking waarvan de Palestijnse gemeenschap doordrongen is.

“Dan kom je tenslotte weer op de vraag ‘woord en daad’. Bij sommige moslims komt het ook tot antisemitische daden. Het NOS Journaal zal niemand in elkaar slaan. Die helpen daarbij. Maar een groot deel van de moslims in de wereld, minstens ’ honderd miljoen, zijn jihadisten die de wereld willen veroveren. Een dergelijke gewelddadigheid bestaat niet in het Jodendom. Het idee dat Joden de wereld willen veroveren is een antisemitische fabel, ooit verzonnen door de Russische geheime dienst.”

-In de Nederlandse discussie wordt het allemaal terug gebracht op het geloof. Daarom speelt het CDA zo’n vreemde rol in de islam discussie.

“Jawel, maar dat komt omdat er in Nederland nauwelijks een intellectueel debat bestaat. Ik heb geen intellectuele achtergrond. Ik was een strategisch adviseur van grote internationale ondernemingen en daarvoor was ik een beursanalist, dus heb ik wel analytisch vermogen. Ik ben chemicus, heb economie gestudeerd, wat Jodendom, en heb een doctoraat in milieukunde. Ik ben geen filosoof, of politiekwetenschapper of socioloog, wat de achtergrond van veel intellectuelen is. Ik kan me in Nederland in wat voor een intellectueel debat doorgaat uitstekend staande houden. In Frankrijk zou ik het een stuk moeilijker hebben. Daar bevindt het debat zich op een veel hoger niveau.”

-En daar is het antisemitisme onder moslims veel meer een item in de discussie?

“Ja, natuurlijk. Maar er zijn ook veel meer moslims, en een gedeelte daarvan veroorzaakt ook veel meer structurele problemen. Het is hier nog altijd niet zo dat er in Amsterdam West duizenden op straat staan op vrijdag om te bidden. Maar in Parijs worden er straten voor afgesloten.”

-Is er een essentieel verschil tussen ADO supporters die roepen ‘Alle Joden aan het gas’ of Nederlandse moslims die datzelfde roepen in een anti Israël demonstratie?

“Ja. Er is een essentieel verschil, want de moslims bedoelen echte Joden. De Feyenoord en ADO supporters hebben het over Ajax supporters. Maar dan zie je ook dat de Joden in Nederland niets begrepen hebben. Die hadden hier weer geen enkel politiek benul. Ze hadden het eruit moeten stampen toen het de kop opstak. Ik heb het er jaren geleden nog telefonisch over gehad met de nu afgetreden Ajax voorzitter Uri Coronel. Ook met iemand als Frits Barend. Maar toen was het al te laat. Zij en vele andere Joden hebben het jarenlang niet gezien. Het had nooit op mogen komen. De georganiseerde Joodse gemeenschap is heel klein. Die draagt nu weer vrijwel het hele gewicht van het debat over het rituele slachten, omdat de moslims nauwelijks iets doen. Je leest vaak dat zoveel Moslims zo geweldig geïntegreerd zouden zijn? Ze blijken tot dusverre niet eens in staat om een gedetailleerd document naar de Tweede Kamer te sturen, waarom Halal slachten niet verboden zou moeten worden.”

Manfred Gerstenfeld: Verwrongen beelden van de Holocaust. Geschiedvervalsing onder de loep. Jongbloed Uitgevers Groep. € 17,50.

Artikelen van Manfred Gerstenfeld zijn onder andere te lezen op deze website.

 Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel
Dagelijksestandaard.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op dagelijksestandaard.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!