Klik hier als u meer wilt lezen over ons privacybeleid en gebruik van cookies.

(Niet meer tonen)

Het academisch gehalte van de PVV-fascismevergelijking

Geplaatst door Esther op 7 januari, 2012 - 17:45

Het onderwerp blijkt een maatschappelijk gevoelig thema te zijn, maar het is niets anders dan een briljant academisch werkstuk, ... -- Jan Jaap de Ruiter (begeleider scriptie)

Het bewijs dat de PVV een fascistische partij is wordt geacht een briljant academisch werkstuk (PDF) te zijn. Dat is althans de mening van de begeleider van student Henk Bovekerk, Jan Jaap de Ruiter. Maar hoe 'briljant' academisch is het werk werkelijk? Een academische scriptie moet voldoen aan drie belangrijke voorwaarden: het moet objectief zijn (1), het moet geen fouten bevatten in logica of in de aannames (2), die bovendien goed aangegeven moeten zijn, en het moet op wetenschappelijke wijze gepresenteerd zijn (3). Daarnaast is het mooi meegenomen, zeker voor een 'briljante' academische scriptie, wanneer het ook nog één of ander academisch doel (4) dient.

De presentatie van het werkstuk (3) laat al te wensen over. Dat is voor iedereen die een beetje Engels kan gemakkelijk te zien: Bovekerk is die taal nu niet bepaald machtig. Zinsconstructies lijken letterlijk uit het Nederlands vertaald, zonder oog voor Engelse grammatica of Engels taalgebruik, wat het geheel een nogal knullige uitstraling geeft. De academische kwaliteit van het werk komt dat niet ten goede. Waarom is gekozen voor het Engels? Het zou voorgeschreven kunnen zijn, maar waarschijnlijker is dat het gedaan is om wille van de prestige. Hoe dan ook, een Engelstalige zal dit werk met dit taalgebruik niet bepaald serieus kunnen nemen, en dat is maar goed ook, gezien de inhoudelijke fouten en subjectiviteit die hieronder besproken worden. Wanneer het dan toch in het Engels moet, laat het dan op zijn minst een keer doorlezen door iemand die die taal wel beheerst. Ook ontbreekt een samenvatting (een conclusie is geen samenvatting!), toch wel een noodzakelijk onderdeel van een academische scriptie van ruim 60 pagina's, ook bij een driedubbele regelafstand en grote letters.

Belangrijker dan de vorm is natuurlijk de kracht van de argumenten (2) en de objectiviteit (1). Aan het laatste schort het nogal in dit 'briljante' werkstuk. Onder het motto schrijven is schrappen zal ik u een uitputtend overzicht van alle subjectieve opmerkingen in de scriptie onthouden, en er slechts een paar opvallende voorbeelden van geven. Subjectiviteit hangt in veel gevallen samen met de inhoudelijke argumentatie, maar het kan ook terugkeren in andere aspecten, zoals in de inleidende quote van Umberto Eco:

Ur-Fascism is still around us, sometimes in plainclothes. ... Ur-Fascism can come back under the most innocent of disguises. Our duty is to uncover it and to point our finger at any of its new instances –– every day, in every part of the world. -- Umberto Eco, Ur-Fascism (1995)

De conclusie en opzet van de scriptie suggereren dat Wilders niet alleen een fascist is volgens de in de scriptie gegeven definitie, maar dat ook het Ur-Fascism volgens Umberto Eco zich schuilhoudt achter de blonde kuif van Wilders. In het werkstuk komt noch de definitie van Ur-Fascism noch wat dan ook wat samenhangt met het werk van Umberto Eco terug. De quote is niet gekozen omdat deze van toepassing is op de scriptie - dat is niet zo - dus moet deze voortgekomen zijn uit de smaak van de auteur en aangeven waar hij staat in deze kwestie. Een blik in het brein van Bovekerk laat, verrassend genoeg, geen objectiviteit zien. Hij geeft ook zelf toe dat hij er met een vooroordeel in gaat, al beweert hij dat er buiten te kunnen laten:

In writing this essay I do not intend to pass a moral judgment. In the words of Italian philosopher Ernesto Bobbio, “I do not ask myself who is right and who is wrong, because I see no point in confusing a historical assessment with my personal opinions, although I make no secret of which side I feel closer to” (Bobbio, 1994, p. xxiv). It is the philosopher’s task to clarify things that are in need of clarification. That has been my intention in writing this essay.'

Hier zien we meteen het doel (4) van de scriptie in terug: Bovekerk wil zaken ophelderen waarvan het nodig is dat het opgehelderd moet worden. Hij hoopt dat doel voor zijn lezers te hebben bereikt, zo stelt hij in zijn conclusie:

This is my bachelor’s thesis. In this essay I have endeavored to clarify, to myself and to my readers, something in serious need of clarification. My only hope is that I have succeeded in doing so.

Bovekerk hoopt voor eens en altijd te hebben opgehelderd dat de PVV fascistisch is. Het was immers nodig dat dit duidelijk gemaakt werd aan de buitenwereld. Niet bepaald een academisch doel, maar, veel duidelijker, een echt politiek doel: laten zien dat een huidige, actieve politieke partij fascistisch is omdat dat nu eenmaal opgehelderd moet worden. Dat is de objectiviteit, niet alleen van de auteur, maar ook van de scriptie zelf.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de inhoudelijke fouten (2), en ook daar staat het in de scriptie vol mee. Een opvallende fout die Bovekerk maakt is er één waar ook zijn subjectiviteit weer om de hoek komt kijken: hij beweert consequent dat de PVV de macht heeft 'gegrepen':

On the whole, I think the important thing is not so much how the PVV has taken root, but that it has taken root. On top of that it has seized a significant amount of power through a gedoogconstructie with the minority government. As Paxton writes in his discussion of fascism in Stage Three, fascists could only seize power where the alternatives were less appealing and consciously rejected. That is what has happened in the Netherlands: the minority government apparently had no appealing alternatives but to work with Geert Wilders’ prototypical fascist party the PVV.

Ook al is de kwaliteit van het Engels abominabel denk ik niet dat we er vanuit kunnen gaan dat noch Bovekerk noch zijn begeleider niet wist wat de betekenis van het woord 'seized' is. Toch wordt in deze 'briljante' scriptie herhaaldelijk beweerd dat Wilders de macht heeft gegrepen. Wilders, of de PVV, verschil is er eigenlijk niet:

I use the names ‘Geert Wilders’ and ‘the PVV’ interchangeably, since there’s not much of a difference. Wilders has initiated the PVV after seceding from the liberal party, and he is its leader and only member. The PVV is his party –– and he is the party.

Een nogal vreemde stelling om te poneren in een wetenschappelijke scriptie, zeker met de gebrekkige onderbouwing die Bovekerk gebruikt, - bijvoorbeeld het gedachtegoed van Martin Bosma heeft de sociaal-economische koers van de PVV veel meer naar links gebracht - maar niet zijn grootste fout. Die zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat Bovekerk niet begrijpt wat precies wordt bedoeld met het woord 'prototype'. Rob Riemen beweert dat de PVV het prototype is van het eigentijds fascisme, en Bovekerk vertaalt het prototype daarmee naar de 'eerste fase van fascisme' volgens de omschrijving van Robert Paxton. Hij gebruikt daarmee de betekenis van prototype als voorloper, en gaat voorbij aan de betekenis die hier natuurlijk bedoeld wordt: die van het schoolvoorbeeld dat alle noodzakelijke elementen bevat. Zijn interpretatie, en daarmee de gemaakte vertaling naar het model van Paxton, is dan ook onjuist, maar dat kan wellicht beschouwd worden als een kwestie van semantiek.

Een andere behoorlijk grote fout van Bovekerk is de presentatie van een specifieke mening als feit. Hij beweert namelijk:

Riemen’s critics were dissatisfied with Riemen’s description of fascism, but they didn’t provide a clear and structured alternative. Neither did they argue convincingly that Wilders and the PVV are not the prototype of contemporary fascism.

Helaas voor de auteur deden de critici van Riemen dat aantoonbaar wél, alleen niet naar wens van Bovekerk natuurlijk. In de door Bovekerk aangehaalde uitspraken van Boekestijn, Ellian en Bolkestein, gaven deze mensen volgens hen fundamentele aspecten van het fascisme aan waaraan Geert Wilders en de PVV niet voldeden. Een prototype moet aan alle aspecten voldoen, ook volgens de door Bovekerk aangehaalde uitspraken van Riemen, en daarmee is, volgens de aangegeven definitie van wat fascisme in ieder geval inhoudt, aangetoond dat de PVV er geen prototype van is. Het hangt allemaal af van de definitie, en dat geeft Bovekerk zelf ook al aan:

Disappointingly, Marbe employs facts nor arguments herself in her attacks on Rob Riemen. She makes one interesting observation, though: “The question has stranded in fascism-relativism. If everyone ... employs his own definition of fascism ... than serious debate is not possible.” In other words: we should clarify what is meant by ‘fascism’. Only based on a clear understanding of fascism can we scrutinize Wilders words and deeds for signs of fascism.

Echt de grootste fout van Bovekerk is dan ook dat hij zelf een ongefundeerde keuze maakt, daarmee meedoet met het gebruik van 'his own definition of fascism', en niets bijdraagt aan de discussie. Hij kiest namelijk voor een specifieke definitie van het fascisme zonder aannemelijk te maken dat dit een juiste keuze is. In wetenschappelijk werk is het gebruikelijk in de literatuur op zoek te gaan, de verschillende definities naast elkaar te zetten en de voor- en nadelen ervan tegen elkaar af te wegen om tot een goed afgewogen keuze te komen. Toch doet Bovekerk dat niet, en kiest de definitie die hijzelf leuk vindt, en dat terwijl hij zelf aangeeft dat lang niet iedereen het met hem eens is:

What is fascism? That’s what Robert O. Paxton examines in his book The Anatomy of Fascism (2004). In rejection of a growing scholarly intuition that the label ‘fascism’ has no general meaning at all –– an intuition preceded by Orwell in 1944 –– Paxton sets out to rescue the term “from sloppy usage ... We need a generic term for what is a general phenomenon, indeed the most important political novelty of the twentieth century” (p. 21).

Wanneer dan conclusies getrokken worden gebaseerd op een vergelijking van het gedachtegoed van de PVV met deze definities kunnen deze conclusies dan ook hooguit stellen dat er overeenkomsten zijn met de definities volgens Paxton. Een uitgebreidere conclusie is zeker ongegrond. Toch is de uiterste conclusie van Bovekerk niet dat de PVV volgens de definities van Paxton fascistisch is, maar dat de PVV simpelweg fascistisch is en Wilders een fascist. Zelfs als alle vergelijkingen volledig correct zijn, gaat het bij die conclusie helemaal mis. Joost Niemoller besteedde vanmorgen in zijn artikel meer aandacht aan de vergelijkingen. In de conclusie gaat Bovekerk overigens nogmaals flink de fout in. Hij stelt:

The PVV is not a party of militants, nor a party violently pursuing internal cleansing and external expansion. But the PVV is a party that employs militant rhetoric and that proposes exclusionary policies, e.g. to deny Muslims freedom of religion and to ban the Qur’an. Paxton’s “short handle” of fascism fits the PVV very well.

De 'short handle of fascism' volgens Paxton:

To give it a usable short handle, Paxton defined fascism as “a form of political behavior marked by obsessive preoccupation with community decline, humiliation, or victimhood and by compensatory cults of unity, energy, and purity, in which a mass-based party of committed nationalist militants, working in uneasy but effective collaboration with traditional elites, abandons democratic liberties and pursues with redemptive violence and without ethical or legal restraints goals of internal cleansing and external expansion”

Ondanks dat Bovekerk zelf al aangeeft dat de genoemde bestanddelen niet van toepassing zijn op de PVV, concludeert hij toch dat de definitie de PVV zeer goed past: aantoonbare subjectieve onzin, en een red flag voor eenieder die het werk op academische kwaliteit moet beoordelen.

De wetenschappelijke tekortkomingen van de scriptie zijn evident, maar moeten niet alleen op het conto van de auteur komen. De begeleider, Jan Jaap de Ruiter, die in de tekst door Bovekerk bedankt wordt voor zijn 'careful supervision', moet evengoed verantwoordelijk gehouden worden. Hij heeft een naïeve student voor de leeuwen gegooid, niet alleen door de fouten tijdens de begeleiding over het hoofd te zien, maar ook door het project uiteindelijk met een tien te beoordelen, waarmee de grote publiekelijke ophef een feit was.

We mogen Bovekerk dankbaar zijn dat hij dit onderwerp heeft gekozen. Dankzij die keuze, immers, zijn nieuwe misstanden aan onze universiteiten aan het licht gekomen. Er is zoveel aan te merken op de academische kwaliteit van dit 'briljante academische werkstuk' dat een tien zeker niet terecht was, ongeacht het onderwerp. Nu resten dan ook slechts de broodnodige kamervragen: wie zal ze stellen?

 

Een overzicht van mijn artikelen is hier te vinden.
Volg mij hier op Twitter.

Reacties

Primo Mattino op 7 januari, 2012 - 17:56

Af

Petje af voor Esther.

Havank op 7 januari, 2012 - 18:03

Esther, een prima betoog..

Ik waardeer uw bijdrage hogelijk.

Het is mij al jaren een doorn in het oog, als ik zie hoe ons onderwijs naar de bliksem is geholpen door met name academisch misvormde leraren, van hoog tot laag.

Aan een Universiteit, waar een hoogleraar Dhr.Stapel, al behoorlijk gerommeld heeft met wetenschappelijk werk, kan ik geen serieus woord meer kwijt.

Je hoeft niets te kunnen en te kennen, als je gedachtegoed maar correct links is, dan helpen deze rode neuzelaars je wel aan een bul, en aan een baan.

Het onderwijs is sinds de Mammoetwet door deze linkse krachten volkomen de vernieling in geholpen.

Vroeger kon een timmerman van de oude ambachtsschool perfect timmerwerk leveren, tegenwoordig moet het bedrijf waar ze komen te werken ze leren hoe ze een hamer moeten vasthouden.

Wat een land..

tipo op 7 januari, 2012 - 18:15

Ik ben een vrouw!

Ik heb geen vagina of borsten en wel baardgroei en een nogal mannelijk voorkomen, maar net als de meeste vrouwen heb ik wel wel handen en voeten, dus kan ik in het kort toch als prototype vrouw gezien worden.

Voor een verdediging van die these kun je in Tilburg een 10 krijgen.

Well done, Esther voor het fileren van het opstel van Henk.

Bezuinigen in het onderwijs is inderdaad mogelijk, door enkel bovenintelligente mensen te laten studeren en niet half Nederland. Door kwaliteitseisen aan universiteiten en hun medewerkers te stellen die het havo-niveau ontstijgt. En dan niet enkel naar de diploma's kijken, want die zijn in Nederland allanger aan inflatie onderhevig.

de Bourgondiër op 7 januari, 2012 - 18:16

Waar ik mij zorgen om maak

Wat betekent deze thesis en het daarop volgende maatschappelijk debat voor de Tilburgse Universiteit? En voor de veiligheid van Geert Wilders?

Thomas Jefferson op 7 januari, 2012 - 18:32

Uiteindelijk is deze scriptie

Uiteindelijk is deze scriptie gewoon een 10 waard, omdat het in zowat alle media is behandeld. Natuurlijk een 10 voor nieuwswaarde!! Over de inhoud valt te discussieren.

Jean Wanningen op 7 januari, 2012 - 18:57

mild

Ik vind Esther nog mild. Wie alleen al kijkt naar de literatuurlijst constateert een eenzijdig beeld en véél te beperkt. In 'mijn' tijd lag dat wel anders. Dat geldt ook voor de begeleiding. In 'mijn' tijd zat daar ook iemand bij, die het niet eens was met de centrale these. Dat leverde vervolgens een academische discussie op, waarbij de promovendus op basis van argumenten zijn thesis moest verdedigen of tenminste aannemelijk maken. Dit lijkt meer op een juichfeestje van gelijkgestemden. Wie Blommaert kent, zal dat ook niet verbazen.

De conclusie die Esther trekt is zonder meer relevant. Wat gebeurt er heden ten dage allemaal aan 'onze' universiteiten ? Worden daar jonge mensen gebrainwashed ? Wat is er over van het wezen van de Academie ? Waar is de kritische zin gebleven ? Hoor-en-wederhoor, pro- en contra argumentatie ? Weerlegging op basis van feiten, niet meningen ?

Als ik afga op de berichten die de laatste tijd in het nieuws komen, niet alleen in Tilburg, maar ook in Amsterdam. Delft, Groningen, Nijmegen en Utrecht, dan valt het ergste te vrezen. Ik heb mijn zoons al gewaarschuwd.

Navy Seal op 7 januari, 2012 - 19:10

Geweldig doorgezaagd dacht ik

Geweldig doorgezaagd dacht ik zo!

Raaf op 7 januari, 2012 - 19:13

Chapeau Esther "We mogen

Chapeau Esther

"We mogen Bovekerk dankbaar zijn dat hij dit onderwerp heeft gekozen. Dankzij die keuze, immers, zijn nieuwe misstanden aan onze universiteiten aan het licht gekomen"

Ik kan me in deze alleen maar aansluiten bij haar woorden en de wanhoopskreet/vragen van Trias Politica die stelt:  Wat gebeurt er heden ten dage allemaal aan 'onze' universiteiten ? Worden daar jonge mensen gebrainwashed ? Wat is er over van het wezen van de Academie ? Waar is de kritische zin gebleven ? Hoor-en-wederhoor, pro- en contra argumentatie ? Weerlegging op basis van feiten, niet meningen ?

Helaas vrees ik dat deze belangwekkende vragen gericht zijn aan dovemansoren. Wanneer je het op de keper beschouwt zijn het (mede daardoor) zelfs retorische vragen geworden.

De universitaire wereld heeft zichzelf opgesloten in een ivoren citadel. Een citadel bewoond door Hogepriesters, Magisters en Zonnekoningen die vanaf hun kantelen en kilometershoge torens af en toe wat gefabriceerde leugens naar het gepeupel (lees: de trouwe herauten in de MSM)  doen nederdalen. Deze ivoren citadel-bewoners hebben een onzalig convenant gesloten met de media en de linkse kerk. Het gevolg van dit convenant is wel dat ze zich buiten de realiteit hebben gesloten. Het is een bespottelijke Carnivale geworden. Voorspelbaar, in dienst van..., decadent en uiteindelijk overbodig.Ian op 7 januari, 2012 - 19:20

Esther rules again

Complimenten Esther, they don't sell you turnips for lemons (studiebegeleider, kijkt u even mee?), a job very well done!

Nittickson op 7 januari, 2012 - 19:26

Inderdaad, mooi werk

Daarmee is duidelijk dat Tilburg het ""Inholland" van de academische wereld is.

Nou ja, het is de "universiteit" van Ernst Hirsch Ballin. Nuff said.

Nittickson op 7 januari, 2012 - 19:30
Dutchman op 7 januari, 2012 - 19:32

Mijn dank hiervoor. Goed weerwoord.

Daar kunnen mijn pensels niet tegen op.

Een stukje dat mijn opviel:

"On the whole, I think the important thing is not so much how the PVV has taken root, but that it has taken root..."

Intellectueel gezien vindt ik dit een misvatting. het is juist belangrijk om ergens het ontstaan ervan te doorgronden. Doe je dat namelijk niet dan kan je wel eens de plank volkomen misslaan. Dat is dus eigenlijk wat hier gebeurt; men gaat niet een beweging bestrijden maar men gaat een gevecht aan.

carmo da rosa op 7 januari, 2012 - 19:35

Kan het niet zijn dat Henk

Kan het niet zijn dat Henk Bovekerk een pseudoniem is van Diederik Stapel?

Raaf op 7 januari, 2012 - 19:40

@ Dutchman Een bepaald deel

@ Dutchman

Een bepaald deel van de wetenschappelijke (kuch) wereld is helemaal niet geinteresseerd in wetenschap, laat staan dat ze zich iets gelegen laten liggen aan oorzaken, achtergronden, causale verbanden, gedegen bronnenonderzoek, hoor-wederhoor, empirie of andere tierelantijnen. Louter opsmuk die de Goede Zaak traineerd.  

De politiek correcte boodschap moet overkomen en dissidente geluiden gesmoord, geridiculiseerd en verdacht gemaakt. DAT is de taak die de universitaire wereld (althans die van Tilburg, Nijmegen, Amsterdam en Utrecht) zich heeft gesteld. Propaganda in vredestijd. 

Anno 2012 ontvangen ze nog steeds honderden miljoenen aan belastinggeld (ziet U de analogie met de Publieke Omroepen ?)

Bout de Poutre op 7 januari, 2012 - 20:26

Goh........

Even verkeerde ik in de veronderstelling dat Neerlands grootste aankomend wetenschapper minstens een regen van Nobelprijzen te wachten stond.

Na lezing van de tekst van het briljante academische werkstuk afgescheiden door Henk Bovekerk en door Jaap de Ruiter/Jan Blommeart zo gelouwerd vroeg ik mij slechts af; wat is dat voor een wetenschappelijke instelling die Katholieke Universiteit in Tilburg, hoeveel belastingeld gaat daar naar toe?

vederso op 7 januari, 2012 - 20:28

TWN op A7

Het uit elkaar plukken van zo'n kwestie moet gebeuren, dat is door Joost Niemöller en Esther meer dan goed gedaan. Maar het heeft ook de satire verdiend zoals geschreven in een stuk op Artikel7 door TWN. Even meenemen.a 

Thomas op 7 januari, 2012 - 20:31

Een 8 is voor de beste

Een 8 is voor de beste leerling, een 9 voor de meester en een 10 voor God.

Havank op 7 januari, 2012 - 21:04

@Raaf.

Uw commentaar van 19.40. uur is helemaal top, met name de overeenkomst met onze onvolprezen linkse media is een schot in de roos.

Deze linkse wauwel wordt ons dag en nacht door onze strot geduwd, als alleen hun heilige waarheid.

Juist links toont alle overeenkomsten met het fascisme, een sterke staat, een sterke leider bv. Stalin, een hekel aan het individu, alles voor het collectief.

Dan komen de partijen zoals D66, PVDA, GL, en de SP in een heel ander daglicht te staan.

Jan op 7 januari, 2012 - 21:45

Als je de moeite doet om de

Als je de moeite doet om de website van de opleiding te bekijken, zie je dat het een engelstalige bachelor is, daarom is de scriptie in het Engels. Dat heeft niets met prestige of internationale ambities te maken.

Verder moet je ook niet vergeten dat het slechts een bachelor scriptie is, hierbij ligt de lat niet zo hoog. Het levert ook maar 18 studiepunten op, op een totaal van 180 punten voor de opleiding van drie jaar.

Ik heb, vanuit de werkgever, de afgelopen jaren behoorlijk wat afstudeerders begeleid bij hun bachelor afstudeerstage, waarbij studenten regelmatig een 8 of een 9 scoorde voor hun scriptie. Deze scriptie is zeker niet minder dan wat ik van bachelors gewend ben. Geen reden om de scriptie zo af te branden, maar een 10 is wel overdreven. Wat me het meeste stoort, is dat de scripte wordt misbriuikt voor politieke doeleinden, waarschijnlijk is daarom ook een 10 gegeven, zodat de publiciteit werd gegarandeerd.

Thomas Jefferson op 7 januari, 2012 - 22:04

Heel wat minnetjes voor mijn

Heel wat minnetjes voor mijn comment gekregen. Ik wil er alleen op wijzen dat er nu een jochie in een café zit op te scheppen tegen zijn vrienden dat hij niet alleen een 10 heeft gekregen, dat een unieke prestatie is, maar ook nog eens dat alle media erover praten. In zijn leefkring is hij nu de koning, en om deze scriptie te citeren plaatsen we hem alleen nog op een hoger voetstuk.

Beperk je tot het besef dat er nog heel wat ruimte is om de universiteiten uit te roken als het aankomt op het verjagen van de ratten die dit faciliteren.

vederso op 7 januari, 2012 - 22:21

@ Jan

Bedankt voor de relativering, maar begrijp ik het goed dat Henk Bovekerk voor een politiek spelletje is misbruikt?

Jan op 7 januari, 2012 - 22:34

@vederso

Dat is zeker mijn indruk. Ook het feit dat volgende maand een boek van de Ruiter uitkomt over de PVV zal zeker meespelen. Deze 10 levert de Ruiter veel gratis publiciteit op.

tipo op 7 januari, 2012 - 23:16

5 drogredenen in 1 zin

Naar aanleiding van de moordpartij van Anders Breivik, stelt Henk Bovekerk:

"If Wilders’ violent rhetoric legitimizes violence against a demonized enemy, Wilders and the PVV are close to the heart of fascism."

Alleen al in die zin zitten cruciale 5 drogredenen.

De eerste is, dat de rethoriek van Wilders geweldadig zou zijn. -> dat is een stropop.

De tweede is, dat rethoriek op zichzelf niks legitimeert, als de inhoudelijke boodschap dat ook niet legitimeert. Rethoriek is enkel de vorm waarop de inhoud wordt gebracht. Als de inhoud geen geweld legitimeert, dan kan de vorm dat ook niet impliciet doen, omdat de vorm altijd in lijn met de inhoud moet worden gezien.

De derde is, dat Wilders en de PVV 'links' zouden demoniseren met geweldadige rethoriek. In werkelijkheid, ondanks enige obligate bedrijfspoedel-rethoriek, werkt en stemt de PVV vaak samen met linkse partijen.De PVV heeft enkele oud-linkse standpunten, dus kan ze links helemaal niet als geheel demoniseren, laat staan geweld ten opzichte van links legitimeren.

De vierde is, dat de rethoriek van Wilders geweldadig wordt gevonden door Henk, maar dat dat niet automatisch betekent dat Wilders dichtbij geweldadigheid komt.

De vijfde is, dat er geen causaal verband tussen de inhoudelijke boodschap van Wilders of zijn retoriek en de daad van Breivik aangetoond kan worden, maar dat dat wel wordt gesuggereerd door Henk.

Als deze scriptie al briljant is, dan is het vanwege een overdaad van drogredenen. Het is onbegonnen werk om ze allemaal te benoemen, want ik heb daar 5x 64 = 320 bladzijden voor nodig. Dat zal ik u en mij besparen. Maar bij het college 'sofisme' kan deze tekst mooi als studiemateriaal gebruikt worden, om aan al die drogredenen een mooie Latijnse naam te geven.

tipo op 7 januari, 2012 - 23:21

@ Jan 22:34

Dat verklaart ook meteen de reden waarom Henk vanaf bladzijde 41 zijn standpunten niet meer in 'ik-vorm', maar in 'wij-vorm' formuleert. Dat vond ik opvallend.

En ook wel grappig, want wij-zij-denken is een voorbode van fascisme volgens Henk cum suis.

louis-portugal op 7 januari, 2012 - 23:26

Goed gefileert Esther.Ik vind

Goed gefileert Esther.

Ik vind Dat ze die K. van K-U-B moeten afhalen of er duidelijk bij moeten zetten Linkse.

b.v. K L U T.

Katholieke Linkse Universiteit Tilburg.

Jan op 8 januari, 2012 - 00:07

Voor degene die het niet

Voor degene die het niet (willen) weten: de universiteit in Tilburg heet sinds 2001 al geen KUB meer. Tussen 2001 en 2010 was de naam UvT en sinds 2010, Tilburg University (TiU).

philippine op 8 januari, 2012 - 00:20

Rob Riemen en Ruud Lubbers

Rob Riemen en Ruud Lubbers over ethiek in de politiek.

http://www.youtube.com/watch?v=-p3ZIoTCXIo

Beukman op 8 januari, 2012 - 00:37

"It's about ethics, stupid!"

Bedankt voor de link Philippine. Twee mannen inderdaad met gevoel voor ethiek in hun donder.

Inmiddels heb ik in diverse draden op DDS een ongelooflijke hoeveelheid berichtjes voorbij zien komen van woedende PVV-aanhangers, die het niet pikken dat hun partij "fascistisch" wordt genoemd. En dat van een partij die nooit te beroerd is geweest om zelf haar vijanden te associëren met de bruine leer. Het lijkt erop dat Martin Bosma een koekje van eigen deeg krijgt.

De plus- en min-"scores" per post hebben wel iets weg van Noord-Koreaanse verkiezingsuitslagen. Ze duiden er op dat er van een echte discussie geen sprake is: iedereen is het roerend met elkaar eens. Is dat gewenst of ongewenst?

tipo op 8 januari, 2012 - 00:56

Beukman 00:37

U erkent dus ook dat hier een student - en de wetenschap - te gabbel wordt gegooid voor een politiek steekspelletje van zijn begeleiders?

Net als Rob Riemen grossiert Jan Jaap De Ruiter ook in het onjuist citeren, in het uit het verband rukken van citaten uit de context en in het verzinnen van citaten van Wilders of Bosma.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2938480/2011/0...

Wim op 8 januari, 2012 - 02:19

@Jan: het is een veeg teken

@Jan: het is een veeg teken als een instelling steeds maar weer van naam verandert, het uiterlijk wordt dan kennelijk  belangrijker geacht dan de inhoud. Nu dan ook nog in aanstellerig Engels, alsof het een wereldinstituut is.

@Beukman: pvv-aanhangers zijn toch al jaren gewend om voor fascisten, neonazi's, bruinhemden en tokkies uitgemaakt te worden, dus dat is echt niet iets nieuws voor ze. Wat in dit geval ergerlijk is, is dat een universiteit onder het mom van "objectieve wetenschap" op nogal doorzichtige wijze dit soort propaganda uitoefent, want dat is het natuurlijk wel.

Fatima op 8 januari, 2012 - 03:49

wat is de definitie van Politieke Correctheid

Dat vraag ik me af. Laten we eens daarop studeren.

is het besluiteloos? gaat het elke confrontatie uit de weg? is het laf? is het eerder a-politiek? is het tandeloos? is het kwezelig en klef? wordt de definitie bepaald door het establishment? hebben we een waarheidsregime?

Terug naar dat ventje Bovekerk met dat brave maagdelijke pastoorsgezichtje en zonder substantiele levenservaring.

wat is zo'n bachelor nou waard. wat is een bachelor uberhaupt waard?

Vier korte jaartjes googelen, knippen en plakken en daarnaast alles in het Engels kunnen vertalen met behulp van software voor automatische spellings- en grammaticacontrole.

Wie zich waagt aan echte politiek moet eerst een vent worden. Niet zo'n puriteins mietje.

Misschien is herinvoering van de dienstplicht wel goed, al was het alleen maar om te ontgroenen.

Bas Koning op 8 januari, 2012 - 05:48

Umberto Ecco

Laten we eens kijken wat Umberto Ecco over het oer-fascisme te melden heeft, en laten we direct kijken of de pvv dan wel de islam past in de omschrijving.

http://www.themodernword.com/eco/eco_blackshirt.html

1. The first feature of Ur-Fascism is the cult of tradition.

Islam is een traditie EN een cult. De pvv niet.

2. Traditionalism implies the rejection of modernism.

Islam rejects modernism. Pvv niet.

3. Irrationalism also depends on the cult of action for action's sake.

Moslims geloven dat de profeet het woord van god verteld. En wat is dat woord van god dan? dat de profeet de boodschapper is van god. Ja, maar wat is die boodschap dan? Dat de profeet de boodschapper is van god. Ja, maar... wat is die boodschap dan? Action for actions sake: er is geen doel. Wat als wij accepteren dat de profeet de boodschapper van god is, wat is die boodschap dan? dat wij moeten accepteren dat de profeet boodschapper is van god. Ja, ok, maar WAT is die boodschap dan? Er is in de islam alleen 'rennen in rondjes', aktie, voor de sake of the aktie, zonder doel. De pvv daarentegen voert aktie om bepaalde redelijke doelen te bereiken. Eerst is er een doel, dan een aktie. Moslims bidden 'om het bidden'. Zonder doel. Action for actions sake.

4. The critical spirit makes distinctions, and to distinguish is a sign of modernism.

'In modern culture the scientific community praises disagreement as a way to improve knowledge. For Ur-Fascism, disagreement is treason.'

Wie het niet eens is met de islam, of kritiek heeft op de profeet, verdient volgens de islam de doodstraf.  Zelf denken is in de islam niet toegestaan. Zelf een oordeel kunnen vellen is ongewenst in de islam. Blinde gehoorzaamheid aan de islam is wat de islam van zijn volgelingen eist. Kritiek op de pvv kost je niet je kop. Hoogstens je pvv-zetel, als je die bezet.

5. Besides, disagreement is a sign of diversity.

Het befaamde multicultul argument. Islam is een monocultuur. Er zijn wel aftakkingen (soeni, shi), maar dat gaat over details, de koran en de profeet zijn in de islam altijd hetzelfde, en de islam-takken vechten onderling nog harder dan tegen ongelovigen, om toch maar vooral de eigen monocultuur te kunnen vestigen. De pvv verwelkomt alle culturen. Mits die zich aan de wet houden. Hetgeen de islam niet doet. De pvv is daarom tegen de islam. Maar niet tegen 'andere' culturen AN SICH. Alleen die, die niet in overeenstemming zijn met onze grondwet.

6. Ur-Fascism derives from individual or social frustration.

'That is why one of the most typical features of the historical fascism was the appeal to a frustrated middle class,
a class suffering from an economic crisis or feelings of political
humiliation, and frightened by the pressure of lower social groups.'

Geld in mindere mate voor de islam, maar (heel frappant) wel voor de zogenaamde linkse elite: die pissen in de broek voor de pressure van lower social groups (het werkvolk dat belasting moeten afdragen tot ze een ons wegen om de linkse hobbies te bekostigen). Geld ook enigszins voor de pvv: het geeft de sociale onvrede van het klootjesvolk een stem.

7. To people who feel deprived of a clear social identity,
Ur-Fascism says that their only privilege is the most common one, to be
born in the same country.

PVV-ers slaan zich niet op de borst, puur omdat ze Nederlander zijn. Ze vinden Nederland niet superieur aan Belgie ofzo. Wel vinden moslims uit Marokko of Turkije dat Marokko dan wel Turkije superieur zijn. Ook de moslims in Saudie Arabie vinden alles wat van buiten het 'heilige' land komt vies. Dit levert problemen op: moslims in Nederland voelen zich geen Nederlander, maar Turk of Marokkaan (en vooral: moslim).

8. The followers must feel humiliated by the ostentatious wealth and force of their enemies.

Mosims voelen zich vernedert door de kracht en de welvaart van de niet-moslims. Bij de pvv speelt dit niet.

9. For Ur-Fascism there is no struggle for life but, rather, life is lived for struggle.

'Thus pacifism is trafficking with the enemy. It is bad because life is permanent warfare.
This, however, brings about an Armageddon complex. Since enemies have
to be defeated, there must be a final battle, after which the movement
will have control of the world. But such "final solutions" implies a
further era of peace, a Golden Age, which contradicts the principle of
permanent war. No fascist leader has ever succeeded in solving this
predicament.'

Dit armageddon complex vind je bij de islam wel degelijk. Ook de vraag: 'maar wat dan, als de islam de wereld heeft verovert, wat dan?' moet nog beantwoord worden. Het doel van de islam is de wereld onderwerpen: aan de islam. Maar dan? Dan... ehm... geen moslim die het weet. De pvv voert om te beginnen geen OORLOG, maar probeert zich te verzetten tegen de oorlog die de islam ons brengt.

10. Elitism is a typical aspect of
any reactionary ideology, insofar as it is fundamentally aristocratic,
and aristocratic and militaristic elitism cruelly implies contempt for the weak.

Dit is links op het lijf geschreven. De islam lust er ook wel pap van. de pvv zet zich hier juist tegen af.

11. In such a perspective everybody is educated to become a hero.

'In
nonfascist societies, the lay public is told that death is unpleasant
but must be faced with dignity; believers are told that it is the
painful way to reach a supernatural happiness. By contrast, the
Ur-Fascist hero craves heroic death, advertised as the best reward for
a heroic life. The Ur-Fascist hero is impatient to die. In his
impatience, he more frequently sends other people to death.'

Dit is islam weer op het lijf geschreven. De pvv doet niet aan oorlog en doodslag.

Links geeft u ook de kans een 'held' te zijn, net als Volkert.

12. Since both permanent war and heroism are difficult games to play, the Ur-Fascist transfers his will to power to sexual matters.

'This
is the origin of machismo (which implies both disdain for women and
intolerance and condemnation of nonstandard sexual habits, from
chastity to homosexuality).'

Moet ik dat nog uitleggen? Islam probeert vrouwen te knechten en homosexuelen te doden: in te grijpen in de sexualiteit van de mens. De pvv niet hoor.

13. Ur-Fascism is based upon a selective populism, a qualitative populism, one might say.

'There
is in our future a TV or Internet populism, in which the emotional
response of a selected group of citizens can be presented and accepted
as the Voice of the People.

Because of its qualitative populism, Ur-Fascism must be against "rotten" parliamentary governments.
Wherever a politician casts doubt on the legitimacy of a parliament
because it no longer represents the Voice of the People, we can smell
Ur-Fascism.'

De linkse media, en in mindere mate de moslimmedia, maken zich hier schuldig aan: de democratisch gekozen regering is 'niet goed' en 'niet wat het volk wil' (hoewel het volk er wel voor gekozen heeft!), en dus gaan de propagandaverspreidende kanalen wijd open. Links 'weet' wat goed is voor ons allen.

14. Ur-Fascism speaks Newspeak.

Typische linkse hobby (islam doet ook graag mee): neem wat vaststaat, draai het 180 graden, en geef dat uit als 'nieuwe waarheid'

Democratie word dan populisme, iemand die zijn land niet naar de kloten wil helpen word een nationalist genoemd, islamkritiek word racisme, Wilders antiislamofascistische partij word fascistisch genoemd,

Wilders is een nazi, want het is een jood (!), Islam=vrede, enz, enz enz.

De pvv daarentegen zegt gewoon de waarheid: onomwonden.

Conclusie

De pvv scoort een schamele 1.42 (van 10) op de fascisme-schaal van Umberto Ecco (nl 2 uit de 14). Links scoort  inmiddels zelf 3.57 (uit 10) op die schaal (5 vd 14), en de islam scoort een schokkende 9.29 (13 vd 14):

ISLAM=FASCISME

topsporter op 8 januari, 2012 - 08:28

In Tilburg is dus een

In Tilburg is dus een universiteit, die in een jaar of 10 de behoefte heeft gehad haar naam en logo(?) te veranderen.

Dat is niet goedkoop en er is dus veel gemeenschapgeld verdwenen in deze kreupele organisatie.

Je kunt dan ook tot de conclusie komen dat het bestuur gefaald heeft en haar biezen moet pakken.

Het ergerlijke is natuurlijk de student, die zijn begeleider pleast.

Obomov op 8 januari, 2012 - 09:05

@Beukman 00:37

Als er twee mensen zijn die geen gevoel voor ethiek hebben (of eathics, zoals Lubbers zegt) dan zijn het wel deze billenknijper en een 'wetenschapper' die anderen voor fascist uitmaakt zonder dit deugdelijk te onderbouwen. Overigens is politiek - mensen geld afpakken en dat vervolgens uitgeven zoals jij vindt dat het besteed moet worden, uiteraard zonder jezelf te vergeten - haast per definitie een weinig ethische bezigheid. Dat er een heel circus van zinsbegoocheling is opgetrokken, middels onderwijs en media, om dat te verdoezelen, verklaart voor een flink deel de tweedeling in onze huidige maatschappij: zij die de centjes verdienen en zij die ze uitgeven, waari de laatste eigenlijk niet veel kritiek wil horen en al snel in fascisme-retoriek vervalt.

Nittickson op 8 januari, 2012 - 10:05

de onafhankelijke rechter

Natuurlijk is de rechtspraak iets anders dan wetenschap, maar beide stellen een gedegen onderzoek naar de feiten en in dit geval gaat het deels om de zelfde feiten. De rechter heeft vastgesteld dat de PVV noch Wilders oproepen tot geweld of zelfs maar tot ontoelaatbare vormen van "haatzaaien". Bij alle verschillen tussen de beide soorten onderzoek, moet ik toch zeggen dat ik het curieus vind dat hier kennelijk volledig aan voorbij wordt gegaan en kan worden gegaan in een scriptie. En dat dit niet als een ernstig gemis wordt gezien bij de beoordeling.

Maar met 'feiten' hebben ze daar kennelijk niet zoveel, in Tilburg.

Je vraagt je wel af wanneer de afdelingen in de econmoische en juridische faculteit die internationaal een goede naam hebben eindelijk eens gaan protesteren tegen de manier waarop de naam van de universiteit als geheel te grabbel wordt door de humanities afdeling. Je zou in ieder geval wensen dat die zooi in het Nederlands zou verschijnen, of liever nog in het Fries, zodat je er in het buitenland niet teveel mee voor aap staat.

Niek Verheyen op 8 januari, 2012 - 10:55

Het academisch gehalte van de PVV-fascismevergelijking

Raaf voor zijn bijdragen en ook Stavank voor zijn reactie hierop. Chapeau!

Niek Verheyen op 8 januari, 2012 - 10:55

Het academisch gehalte van de PVV-fascismevergelijking

Raaf voor zijn bijdragen en ook Stavank voor zijn reactie hierop. Chapeau!

tipo op 8 januari, 2012 - 13:24

@ Bas Koning 05:48

Bij uw antwoorden zijn nog wel wat kantekeningen te plaatsen, maar als onderzoeksopzet is het in ieder geval beter dan het onderzoek van Henk, want Henk vergelijkt enkel de PVV met een definitie van fascisme zonder de wezenlijke kenmerken in een onschuldig stadium. Henk vergelijkt geen enkele andere stroming  om die zelfverzonnen definitie te testen.

De kantekeningen bij uw antwoorden zijn echter dat de Islam niet geheel monolitisch is, want een deel van de moslims in Indonesie omarmt moderniteit juist, zo weet Henk: http://www.theinternationalpoliticalreview.com/on-islam-and-the-dutch-pa...

Henk had bijvoorbeeld kunnen onderzoeken of het regime in Iran als fascistisch gezien kan worden in de 5e fase. Als hij dat gedaan had, dan had hij waarschijnlijk geweten dat niet alleen Hitler en Mussolini een fascisitisch regime hebben gerealiseerd, maar Khomeini ook.

Dus kun je verschillende stromingen van de Islam op fascistisch gehalte onderzoeken als je dat ook bij de PVV doet. En neem dan ook de Eurofiele bewegingen mee, want corporatisme en ondemocratisch gedrag in de EU passen ook in een fascisitische beweging in stadium 4. De radicalisering van die Eurofiele beweging is nu gaande.

Robert Lemm op 8 januari, 2012 - 14:27

fascisme

Kritiek van zulke friguren als Umberto Eco en Rob Riemen aan het adres van Wilders is natuurlijk een (onbedoeld) compliment. Academia en Cultuur zijn allang geen maatstaven meer, maar veeleer kunstmatige,  van staatswege opgehouden fossiele instituties.

Mar op 8 januari, 2012 - 17:17

Halve citaten

@tipo 00.56 uur

Jan Jaap de Ruiter heeft Bosma gefileerd. Een stuk hiervan:

"Bosma maakt verder melding van de waardering die Hitler voor de islam
had. Hij geeft het volgende citaat van de Führer uit (de Engelse
vertaling van) de memoires van Albert Speer: “Het is ons ongeluk dat we
het verkeerde geloof hebben. (…) De mohammedaanse godsdienst zou ons
veel beter passen dan het christendom. Waarom moest het zo nodig het
christendom zijn met zijn zachtmoedigheid en meegaandheid?” (p. 251). Ik
heb het citaat eens opgezocht in de oorspronkelijke memoires van Speer.
Het staat in zijn Erinnerungen op pagina 110: “Wir haben eben
überhaupt das Unglück, eine falsche Religion zu besitzen. Warum haben
wir nicht wie die der Japaner, die das Opfer für das Vaterland als das
Höchste ansieht? Auch die mohammedanische Religion wäre für uns viel
geeigneter als ausgerechnet das Christentum mit seiner schlappen
Duldsamkeit.” Hitler noemt in zijn uitspraak niet alleen de
“mohammedaanse godsdienst” als aantrekkelijk alternatief. Ook de religie
van de Japanners leek hem wel wat en hij noemde deze ook nog eens als
eerste. Op de plek waar Hitler het over de religie van de Japanners
heeft laat Bosma puntjes staan. Keurig volgens de wetenschappelijke
regels, die stipuleren dat als een gedeelte van een citaat niet van
belang is, je het weg mag laten middels die puntjes. Dan weet de lezer
dat daar nog iets anders stond. Maar mij lijkt het in dit geval
weggelaten gedeelte van groot belang! Hitler vond het christendom slap,
en wekt de indruk om het even welke godsdienst, als deze maar ‘harder’
was, zoals de religie van de Japanners of de islam te prefereren. Dat
werpt wel een ander licht op Hitlers vermeende islamvoorkeur."

http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=6933

Ook bij de PVV is het gebruiken van halve citaten of anders weergeven van citaten een goed gebruik. Volgens een PVV-kamerlid is een topless dame nog steeds gehuld in badkleding/bikini, want het broekje valt daaronder. Tja, wat moet je daar dan tegenin brengen.

Zoek voor de lol eens uitspraken van Churchill op. Wilders voert hem graag op, maar alleen met die citaten die in het straatje passen.

Wilders is net zo menselijk als ieder ander, hij is geen heilige.

Ian op 8 januari, 2012 - 17:47

Het werkstuk

De enige die hier vakkundig gefileert wordt is Jan Jaap de Ruiter zelf, en wel door Bassiehof van GeenStijl. Je kan van die club zeggen wat je wil, ze leggen de vinger altijd op de zere plek.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/01/bassiehof_2.html

StevO op 8 januari, 2012 - 18:26

Esther +1

De rest is al gezegd

© 2009 - heden Dagelijkse Standaard. Alle rechten voorbehouden.