Klik hier als u meer wilt lezen over ons privacybeleid en gebruik van cookies.

(Niet meer tonen)

Financiële crisis overgewaaid?

Geplaatst door Hans Roodenburg op 25 maart, 2012 - 18:00
Reddingsscherm

De beurzen zijn alweer flink aangetrokken en op de voorpagina's strijden de Franse presidentsverkiezingen na de aanslagen, en de politieke gevolgen van de affaire-Brinkman om voorrang. Hoezo financiële crisis?

Maar schijn bedriegt. De financiële crisis is alive and kicking. Voor wie nog uit de droom geholpen moet worden eerst een rondje langs de Zuid-Europese velden.

Griekenland

Nadat een deal over de gedeeltelijke kwijtschelding door private partijen van Griekse schulden was bereikt ging de 'trojka' (lees: de Noord-Europes belastingbetaler) onmiddellijk met geld strooien. Weliswaar wil het met de broodnodige sanering van de overheidsfinanciën en de hervorming van de economie in Griekenland niet erg vlotten, maar zo kon tenminste het officiële faillissement gevolgd door uittreding uit de eurozone weer even verder naar de toekomst worden geschoven. Dat belastinggeld vloeit overigens niet alleen naar de schuldeisers (vooral Franse banken) maar stelt de Grieken bovendien in staat nog steeds boven hun stand te blijven leven. Als we de cijfers mogen geloven zou het Griekse overheidstekort dit jaar op zo'n 7 procent kunnen uitkomen, wat neerkomt op circa 15 miljard euro. 

Portugal

Volgens de laatste berichten dreigt in Portugal een Grieks drama. Dit hoewel de Portugezen, anders dan de Grieken die voortfurend de kluit belazeren, de reputatie hebben 'van goede wil' te zijn. Het kan nog goedkomen met Portugal, mits... Ja u raadt het al: mits de Noord-Europese belastingbetaler ruimhartig in de geldbuidel zal tasten.

Italië-Spanje

Nog niet zo lang geleden leek Italië terminaal. Maar in een land met zo'n katholieke cultuur zijn wonderbaarlijke genezingen natuurlijk minder zeldzaam dan elders. De frivole Berlusconi werd ingeruild door de als technocraat bekend staande Monti. Een andere arts aan het bed was één ding. Een ander ding was een nieuw infuus met onbeperkt (bijna) gratis geld dankzij de nieuwe Italiaanse president van de ECB, Draghi. 

Toch is het nog te vroeg om van een duurzaam herstel te kunnen spreken. Vandaag berichtte het FD dat de problemen in Spanje nu dreigen over te waaien naar Italië. Deze waarschuwing komt van niemand minder dan premier Monti zelf:

Spanje heeft zeker belangrijke hervormingen doorgevoerd op de arbeidsmarkt, maar het heeft niet dezelfde aandacht gegeven aan zijn begroting. Dit baart ons grote zorgen, omdat hun rentes aan het oplopen zijn en er weinig nodig is om trends nieuw leven in te blazen die ons kunnen besmetten.

Volgens Monti kan een nieuwe crisis in de eurozone de vooruitgang die inmiddels is geboekt in Italië teniet doen en het land weer maanden terugzetten in de tijd.

'aufstocken'

Der Spiegel wist gisteren te melden dat de Duitse regering op het punt staat zijn verzet tegen verhoging ('Aufstockung') van het euro-reddingsscherm op te geven. Het permanente noodfonds ESM ter grootte van 500 miljard euro treedt binnenkort in werking. Het tijdelijk noodfonds EFSF ter grootte van 440 miljard euro zal niet - zoals aanvankelijk de bedoeling was - verdwijnen, maar wordt 'gedurende een overgangstermijn' in stand gehouden. De vraag schijnt alleen nog te zijn of dit voor de volle mep van 440 miljard zal zijn of alleen voor de 200 miljard die al is gereserveerd maar nog niet is uitgegeven. Bestaande leningen van het EFSF zouden dan worden ingebracht bij het ESM. Door het EFSF geheel of gedeeltelijk overeind te houden zouden we een reddingsscherm krijgen niet van 500 miljard, maar van 700 of 940 miljard. Minister Jan Kees de Jager zal hier blij mee zijn, want die vond al langer dat we meer belastinggeld op de Europese pokertafel moesten smijten.

opsplitsen

En als het weer helemaal misgaat, zijn we dan beschermd tegen de ontwrichtende werking van een nieuwe bankencrisis? Het zou in mijn optiek een stap in de goede richting zijn als de banken worden gesplitst, zodanig dat de openbare nutsfunctie (met name betalingsverkeer en sparen) is gevrijwaard van de schadelijke gevolgen van uit de hand gelopen activiteiten van het zakenbankieren. 

De Tweede Kamer zal hierover komende week debatteren. In Buitenhof vandaag alvast een interessante discussie hierover tussen de hoogleraren Arnoud Boot en Casper de Vries [item begint na circa 35 minuten]. De Vries ziet vooral beren op de weg als we de banken gaan splitsen. Boot, die daar eerder voor gepleit heeft, maakte nu wat terugtrekkende bewegingen. Hij vind dat splitsingsmodel 'voorsoorteren naar een oplossing' en ziet nu meer in verbetering van de 'toezichtbaarheid'. Het plan van minister De Jager om de splitsing wel voor te bereiden ('scheidbaar maken') voor als het echt misgaat krijgt de handen niet op elkaar. Boot vreest terecht dat het dan weleens te laat kan zijn. 

(wordt vervolgd)

Reacties

Obomov op 25 maart, 2012 - 19:06

Splitsen is goed, maar niet voldoende

In de situatie van gesplitste banken staan de deposito's afgeschermd van het risicokapitaal. Echter, zo lang er veel te veel risicokapitaal voorhanden is in de vorm van easy credit, zullen daar risicovolle investeringen mee gedaan worden met repeteerfaillisementen van nu wel gesplitste banken als gevolg. Er moet daarnaast minder krediet in omloop zijn zodat alleen de meest kredietwaardigen daarvan gebruik kunnen maken. De rest gaat ouderwets sparen. Dan laat je het wel uit je hoofd om alles in dubieuze staatsleningen te plempen. M.a.w: de casinomentaliteit van hedendaagse investment bankers is gekweekt en zal niet gauw verdwijnen zolang fiat geld en fractioneel reserve bankieren blijven bestaan.  

CMdJ op 25 maart, 2012 - 22:11

(ESM) Die Zivile Koalition heeft een nieuwe film geproduceerd

http://www.earth-matters.nl/175/4683/europees-stabiliteit-mechanisme-esm/500000-petities-tegen-het-esm.html

(nieuwe ESM filmpje, van 2 maart 2012)

In Nederland blijft de actiebereidheid aanzienlijk achter bij die van de Duitsers. Dit is mede het gevolg van het feit, dat de media (TV en kranten) nauwelijks –laat staan kritische- aandacht besteden aan het ESM. De brief van de Rekenkamer aan het Nederlandse parlement behandeld door Eenvandaag, en gelardeerd met wat geselecteerde kritische woorden over het ESM, was daarop een uitzondering. Andere programma’s vonden het niet de moeite waard om aansluitend hierop enige aandacht aan het ESM te geven.

Onbegrijpelijk, want Nederland heeft nog meer te verliezen door het ESM dan Duitsland vanwege het feit dat Nederland met 5,7% stemrechten vrijwel niets in de melk te brokkelen heeft, terwijl Duitsland dat met 27,1% wel heeft. Toch onderkennen Duitsers het grote gevaar dat in het ESM schuil gaat beter dan wij hier in Nederland.

(...)

Nee? Dan leert u het binnenkort kennen! Met de komst van het ESM.

 

En.. vindt u het ook niet absurd dat een Europees financieel instituut, waar ons belastinggeld naar toe gaat, wordt opgezet alsof het een bankinstelling zou zijn, bestuurd door niet democratisch gekozen personen?

Die Zivile Koalition heeft een nieuwe film geproduceerd naar aanleiding van het tekenen van het definitieve ESM verdrag op 2 februari 2012. De film werpt een kritische blik op kernpunten uit het ESM verdrag'

(4min. 56)

http://www.youtube.com/watch?v=13lkdkXzPFs&feature=player_embedded 

De EU en de euro verkeren in crisis.

De overheden van alle eurolanden hebben om de eurocrisis op te lossen het Europees Stabiliteitsverdrag getekend, de Schulden- en Inflatie Unie.

De parlementen van de zeventien eurolanden moeten het definitieve verdrag nog ratificeren.

De toekomst van de EU zal op het fundament van het ESM worden gebouwd.

Het ESM is een internationale financiële instelling.

Het kapitaal bedraagt 700 miljard euro.

Duitsland draagt hieraan 27% bij, dit is 189 miljard euro.

De totale Duitse begroting van alle overheidsuitgaven bedraagt voor 2012 306 miljard.

Op korte termijn moet Duitsland 22 miljard aan het ESM betalen.

De onderwijs en wetenschapsuitgaven bedragen 13 miljard voor 2012 en de uitgaven aan gezondheidszorg 14 miljard.

Het ESM heeft een Raad van Gouverneurs en een Raad van Bewind.

De Raad van Gouverneurs heeft de positie van een Raad van Commissarissen in een grote onderneming.

Zij kunnen het maatschappelijk kapitaal op elk gewenst moment en onbegrensd verhogen, volgens artikel 10 van het verdrag

En het verhoogde kapitaal kan door hen op elk gewenst moment worden opgeroepen, artikel 9.

De Raad van Gouverneurs wordt niet door het volk gekozen en is samengesteld uit de Ministers van Financiën van de eurolanden.

De Raad van Gouverneurs kan alle bevoegdheden aan de Raad van Bewind overdragen, artikel 5.

De Raad van Bewind heeft het dagelijks bestuur van het ESM in handen.

De leden (van de Raad van Bewind) worden niet door het volk gekozen, zij maken evenmin deel uit van een regering.

Zij worden benoemd door de Raad van Gouverneurs,artikel 6.

Zij zijn geen verantwoording verschuldigd aan enig parlement en genieten complete juridische immuniteit.

Tot dusver bepaalt het volk de keuzes die de overheid maakt; wij kiezen het parlement , dat beslist over belastingen en begroting van de uitgaven.

De Raad van Bewind kan ingrijpen in de nationale begroting en 167 miljard voor het ESM vorderen, direct te betalen, artikel 9.

Zijn we dan nog soeverein? Wat kan een parlement zonder geld nog doen?

Vooralsnog lijkt 700 miljard voldoende voor het ESM om alle crisislanden te redden. Schijnbaar.

Want het ESM rekent daarbij op terugbetaling van uitstaande leningen voor 2013 van Ierland 12 miljard, Portugal 33 miljard, Griekenland 86 miljard, Spanje 215 miljard, Frankrijk 365 miljard en Italië 460 miljard plus 300 miljard van de overige landen vanwege de lopende tekorten.

De Europese Centrale Bank mag geen geld drukken voor landen, althans zo is het in theorie..

In de praktijk gaat de ECB toch geld drukken voor landen, via het ESM.

De ECB betaalt het geld niet direct aan landen uit, want dat is niet toegestaan.

En voor het ESM kan het geld alleen dan gedrukt worden, wanneer dit instituut een bankinstelling zou zijn.

Geen probleem, het ESM heeft alle bevoegdheden van een bank.

Simpel gezegd: als het ESM geld nodig heeft kan het dit vorderen van de eurolanden of zich tot de ECB wenden, die het geld drukt, uitleent aan het ESM, dat op zijn beurt het geld verdeelt naar landen EN BANKEN op elk gewenst moment, overal en zonder beperking.

Hiermee is de ontwaarding van het geld, ons inkomen, de spaartegoeden als gevolg van de op deze manier veroorzaakte inflatie onvermijdelijk geworden.

Wat betekent dit? Een nieuw management , bestaande uit niet gekozen bestuurders, die op elk gewenst moment kunnen ingrijpen in de overheidsbegroting om de bodemloze put te vullen en bovendien met de licentie om onbeperkt geld te mogen laten drukken (voor rekening van de belastingbetaler).

Wilt u deze schuld- en inflatie unie?

Wilt u een centrale EU regering, uitgevoerd door de Raad van Bewind van het ESM?

Wilt u dat er een eind komt aan de parlementaire beschikking over de begroting?

Wilt u dit ESM verdrag?

Als u dit niet wilt, maak het uw parlement dan duidelijk voordat de ratificatieprocedure van het ESM wordt gestart!

TEKEN DE PETITIE TEGEN RATIFICERING VAN HET ESM VERDRAG!

CMdJ op 25 maart, 2012 - 22:25

Ze raken beiden de kern van de vraag waarom het ESM er moet kome

http://www.earth-matters.nl/175/4755/europees-stabiliteit-mechanisme-esm/twee-vragen-over-het-esm.html

Twee vragen over het ESM

De eerste vraag heeft betrekking op de 700 miljard euro, die gestort moet gaan worden door de zeventien eurolanden in de ESM pot.

'Als dit bedrag moet worden verhoogd, dan kan het ESM toch niet om de parlementen van alle eurolanden heen?

 

Antwoord: Onder andere de SP schermt met het argument, dat verhoging van het maatschappelijke kapitaal (nu 700 miljard euro) alleen op basis van een unaniem besluit van de raad van gouverneurs kan worden uitgevoerd en dat Nederland hierin een feitelijk vetorecht heeft.

Afgezien van het feit, dat volgens artikel 10 de nationale procedures als gevolg van de kapitaalsverhoging plaatsvinden nadat het besluit genomen is en dat de Nederlandse minister van Financiën in de gouverneursraad niet geacht wordt de nationale belangen te dienen, maar te besluiten in de geest van de doelstellingen van het internationale ESM verdrag, is het niet waarschijnlijk dat het maatschappelijk kapitaal nog moet worden verhoogd.

Ik heb hierover met Eenvandaag gesproken, maar dit fragment is weggeknipt. Wat is het geval?

Het ESM kan functioneren als een bankinstelling zonder dat het daarvoor een bankvergunning hoeft te hebben. Op basis van het eigen vermogen van 700 miljard euro is het niet moeilijk om van de ECB en op de financiële markten tot 2.300 miljard in te lenen, waardoor de gewenste 3.000 miljard (Willem Buiter en Nout Wellink) beschikbaar is voor het ESM. Het geld wordt daar uitgeleend, waar het volgens de Raad van Bewind, geadviseerd door Europese Commissie, IMF en ECB het meest nodig is.

Artikel 15 van het verdrag biedt ruimte aan het ESM om leningen te verstrekken aan bankinstellingen als deze geherkapitaliseerd moeten worden. Dat zal dan in elk geval gebeuren op het moment dat de meer dan een biljoen aan goedkope leningen, nu verstrekt via de ECB aan banken en verzekeringsinstellingen, over twee en half jaar komen te vervallen en heel waarschijnlijk eerder als er meer vorderingen op eurolanden oninbaar blijken te zijn, door nieuwe feiten, die ongetwijfeld na de huidige kunstmatig gecreëerde stilte naar boven zullen komen. In de tweede Duitse Youtube film wordt hierover al gesproken. Leningen, die voor een deel oninbaar zullen blijken te zijn en die moeten worden afgeschreven ten laste van het aandelenkapitaal van het ESM! En dan krijg je het; het ESM kan aanvulling van het verloren gegane kapitaal opeisen bij de deelnemende landen, niet eenmalig maar steeds herhaald zolang dit nodig wordt geacht.

Dus, zonder dat er tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal wordt over gegaan, kan er op basis van noodzakelijke afboekingen van vorderingen voortdurend geld worden opgevraagd bij de deelnemende landen. En als er landen afvallen, omdat ze niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen, komt dat deel bij de overgebleven landen. Het is dus werkelijk geen 'schip van bijleggen', maar een fonds van bijleggen.

Wanneer dit duidelijk gaat worden?

Nadat het ESM vanaf 1 juli 2012 actief gaat worden zullen er ongetwijfeld feiten boven water komen, waaruit zal blijken dat de positie van veel landen en banken veel slechter is dan tot dan toe werd gecommuniceerd.

(...)

'Wat is het gevaar van derivaten voor de economie en welke rol speelt het ESM hierin?' 

Antwoord: Het verhaal over de derivaten is inmiddels nog erger dan 10x het wereld GDP (=de waarde van alles wat er aan goederen en diensten op de wereld wordt geproduceerd), omdat de totale omvang van deze derivaten explosief is gegroeid. Nu komen niet alle derivaten tot uitkering of worden ze omgezet in een concrete verplichting in geld. Het betreft vaak opties, die kunnen worden uitgeoefend of niet, of een 'verzekering' zoals bij Credit Default Swaps, die tot uitkering kunnen komen of niet. Derivaten hangen wel als een dreigende wolk boven de financiële markten en het is ook waar dat er meer moet worden uitgekeerd, c.q. wordt uitgeoefend naarmate de marktomstandigheden slechter worden. De angst dat, naarmate het slechter gaat op de financiële markten, er meer moet worden uitbetaald is realistisch en leidt tot een versnelling van de neergang van het financiële stelsel. Bijvoorbeeld, de 107 miljard van de Griekse staatsschulden die moest worden kwijtgescholden, wordt voor het grootste deel op zijn beurt weer afgedekt door uitkering van Credit Default Swaps. De 'schrijvende' partij, dus zij die de bok zijn, moeten een enorm bedrag uitkeren. Maar geen nood, dan is er gelukkig binnenkort het ESM, dat de banken en verzekeraars die hun liquiditeit hebben zien wegvloeien, gaat herkapitaliseren, een duur woord voor financieel schadeloos stellen. De financiële wereld accepteert geen verliezen en zal deze uiteindelijk altijd afwentelen naar de burgers. En daarvoor heeft de elite straks een mooi instrument: HET ESM.'Als de mensen zouden begrijpen wat het ESM in hun levens teweeg gaat brengen, dan zouden er morgen 10 miljoen handtekeningen onder de petitie staan.'(...)Nee? Dan leert u het binnenkort kennen! Met de komst van het ESM.

En.. vindt u het ook niet absurd dat een Europees financieel instituut, waar ons belastinggeld naar toe gaat, wordt opgezet alsof het een bankinstelling zou zijn, bestuurd door niet democratisch gekozen personen? Geld, waarvan de besteding niet controleerbaar is door de eurolanden zelf, zoals blijkt uit deze Eenvandaag uitzending...

Krolll op 25 maart, 2012 - 23:42

China is nu aan de beurt

Errol Keyner van Z24 verwacht dat de nieuwe crisis in China zal beginnen. Dat klinkt aannemelijk.

http://www.z24.nl/analyse/artikel_299835.z24/Errol_Keyner__De_China_Cris...

Caroline op 26 maart, 2012 - 12:31

Heeft de US bailout van de

Heeft de US bailout van de eur/banken wellicht mee te maken. Lijkt me een beetje de truuk die Griekenland/Goldman uithaalde. Tja, zo krijg je de beurzen wel omhoog.

http://www.youtube.com/watch?v=IuGYACIM9tk&feature=player_embedded#!

louis-portugal op 26 maart, 2012 - 17:41

Omdat de ECB    LTRO 1 en 2

Omdat de ECB    LTRO 1 en 2 heeft uitgegeven zijnde 489 en 528  miljard als 1 % leningen voor 3 jaar  komt er ineens geld bij ongeveer 800 banken die dan voor een gedeelte hun eigen staatsobligaties opkopen,

zodat de ECB  niet tegen haar eigen statuten hoeft te frauderen, wat ze al overmatig gedaan hebben,

 waardoor de ergste druk van de renten afgaat lijkt het probleem opgelost.

Geld dat uit het niets tevoorschijn is getoverd.

Er is niks opgelost. Er is een symptoom voor even weggenomen dat straks weer even hard terugkomt.

Niets van dat geld komt terecht bij bedrijven of hypotheken waar het mede  voor bedoeld is.

Problemen worden pas opgelost als de €-landen  niet MEER  gaan uitgeven dan er binnenkomt.

ALLE   EURO  landen zijn daar nog ver van  vandaan behalve misschien Luxemburg en Finland.

Eer die zuidelijke landen zover zijn liggen die economieën helemaal op zijn gat.

Ik zie het hier dagelijks gebeuren aan ellende in mijn omgeving en Griekenland is nog veel erger.

Ik ken mensen die 500 € per maand verdienen en 200 € nodig hebben om op hun werk te komen.

Min. loon 485  €.

Er stonden artikelen in de europese pers dat in februari 20 % meer portugesen zijn gestorven door gebrek aan medicijnen.  Of dat waar is kan ik niet controleren maar ik weet wel van onze apotheker dat hij veel minder medicijnen verkoopt en vooral aan oudere mensen die er geen geld voor hebben.

Idd. Kroll  ik lees er ook regelmatig over bij de Deutsche Mittelstands Nachrichten.

Krolll op 26 maart, 2012 - 22:35

Stop het EMS

De eenvandaag uitzending waar CmdJ het over heeft. Verplichte kost. Net als het tekenen van de petitie.

http://luxetlibertasnederland.blogspot.com/2012/02/eenvandaag-over-esm-v...

© 2009 - heden Dagelijkse Standaard. Alle rechten voorbehouden.