Friesch Dagblad: Helderheid nodig in de klimaatdiscussie

Het Friesch Dagblad schreef onlangs:

Het was een bericht in de marge, maar dat toch iets laat zien van een kantelende trend in de discussie over klimaatverandering: staatssecretaris Joop Atsma heeft een zogenoemde klimaatscepticus, de chemicus Marcel Crok, benoemd als adviseur. Crok is auteur van het veelgelezen boek De staat van het klimaat, waarin hij vraagtekens stelt bij sommige opvattingen van het wetenschappelijk klimaatforum van de VN IPCC.

Klimaatsceptici bestrijden meestal niet dat het deze eeuw warmer is geworden, maar ze zeggen dat het onbewezen is dat menselijk handelen de oorzaak is. Bovendien lijkt de opwarming tien jaar geleden te zijn gestopt of in ieder geval veel trager te verlopen dan de verontrustende klimaatmodellen en de veel bekeken film van Al Gore ons doen willen geloven.

Ze bestrijden eveneens de grote nadruk die door het IPCC wordt gelegd op CO2-uitstoot en de gevolgen daarvan. Onder de druk van de wetenschap zijn beleidsmakers overal ter wereld overgegaan op dure maatregelen die de uitstoot moeten tegen gaan, terwijl onbewezen is of die maatregelen enig effect zullen sorteren. Nadelen zijn in ieder geval direct zichtbaar: zo verwacht Schiphol dat de CO2-taks vele honderden banen zal kosten.

Het kenmerk van onderdelen van de klimaatdiscussie is dat het er soms onfris aan toe gaat. Wetenschappers spelen op man en verketteren elkaar soms. Daarnaast wordt overgegaan tot illegale maatregelen als diefstal en omkoping. Zo is in de VS ophef ontstaan over betalingen aan sceptische wetenschappers door de conservatieve denktank Heartland, die ook een campagne zou coördineren die de besluitvorming over klimaatmaatregelen moet ontregelen.

Eerder werden interne mails van een Engels klimaatonderzoeksbureau door sceptici openbaar gemaakt, bedoeld om het bureau in diskrediet te brengen. De klimaatdiscussie is in hoge mate gepolitiseerd. Daardoor is het moeilijk om resultaten van wetenschappelijk onderzoek goed te beoordelen. Daarnaast heerst er ook onder wetenschappers verwarring. Zo is er nog steeds geen eenduidige definitie van wat het ‘klimaatprobleem’ eigenlijk is. Dezelfde onderzoeksgegevens leiden soms tot tegenovergestelde conclusies. Voor mensen die zich wetenschappelijk met het klimaat bezig houden is het al moeilijk, voor de geïnteresseerde krantenlezer is er vaak nauwelijks een touw aan vast te knopen.

Staatssecretaris Atsma wil nu met een aantal maatregelen meer helderheid krijgen over de stand van zaken door onder meer het houden van een wetenschappelijke conferentie en een inhoudelijke en zakelijke discussie op internet, georganiseerd door het KNMI en het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarnaast is Crok gevraagd is substantieel tijd te besteden aan het leveren van commentaar op het komende IPCC-rapport over het klimaatsysteem.

Het is naïef te denken dat de voorgestelde maatregelen direct een eenduidig antwoord zullen geven op dé grote vraag van de klimaatdiscussie: is de mens de oorzaak? Maar het is al een hele winst als er meer helderheid komt over vraagstelling, methodes en definities. De belangen die op het spel staan zijn groot: het gaat om de leefbaarheid op aarde en de besteding van vele miljarden euro’s afkomstig van bedrijven en burgers.

In vergelijking wat er normaal over klimaat in de media verschijnt, is dit een toonbeeld van correcte journalistiek. Ik wil echter toch nog enige kanttekeningen bij het stukje plaatsen.

Er staat: ‘Onder de druk van de wetenschap zijn beleidsmakers overal ter wereld overgegaan op dure maatregelen die de uitstoot moeten tegen gaan, terwijl onbewezen is of die maatregelen enig effect zullen sorteren.’ Dat is onjuist. Van het begin af aan stond vast dat die maatregelen geen enkel meetbaar effect zouden hebben. Maar dat werd door de voorstanders van die maatregelen met opzet verzwegen, waardoor zij zich aan misleiding schuldig maakten.

Citaat:

In December 1997, Vice President Al Gore asked U.S. Global Change Research Program (USGCRP) scientists to calculate the effects of the implementation of the draft Kyoto Treaty. Tom Wigley [later bekend uit het Climategate-schandaal], one of the program’s most prolific authors, responded: ‘If all of the nations of the world do what they said they would, the earth’s temperature in 2050 will be 0.07°C cooler than it would be if we had done nothing.’

Maar deze uitspraak valt onder de omerta van de klimatologen. Dus daar horen we nooit wat van. Het zou me verbazen als de politici die beslissingen nemen over het klimaatbeleid daarvan op de hoogte zijn.

Voorts staat in het stukje: ‘Daarnaast wordt overgegaan tot illegale maatregelen als diefstal en omkoping. Zo is in de VS ophef ontstaan over betalingen aan sceptische wetenschappers door de conservatieve denktank Heartland, die ook een campagne zou coördineren die de besluitvorming over klimaatmaatregelen moet ontregelen.’

De wetenschapper en broeikasgelovige Peter Gleick heeft de diefstal van Heartland-documenten bekend. Maar dat Heartland klimaatsceptische wetenschappers zou hebben ‘omgekocht’ is niet juist – en al helemaal niet illegaal. De betrokken wetenschappers hebben zich al decennialang kritisch uitgelaten over de klimaathysterie. Zij hebben sinds kort enige bescheiden financiële steun van Heartland gekregen. Het is slechts kruimelwerk in vergelijking met de brede geldstromen waarover de klimaatpropaganda van overheden en de milieubeweging kan beschikken. Hun boodschap is daardoor echter geen sikkepitje veranderd en/of beïnvloed.

Ten slotte meldt het stukje: ‘Eerder werden interne mails van een Engels klimaatonderzoeksbureau door sceptici openbaar gemaakt, bedoeld om het bureau in diskrediet te brengen.’

Wie die e-mails openbaar heeft gemaakt, is ondanks twee jaar politieonderzoek nog steeds niet bekend (gemaakt). Aanhangers van de menselijke broeikashypothese beweren dat het klimaatsceptische hackers van buiten zijn geweest. Maar uit een technische analyse van het gebeurde is gebleken dat dit hoogst onwaarschijnlijk is. Binnen de klimaatsceptische gemeenschap circuleren er ook geen namen van mogelijke kandidaten. Dus het lijkt waarschijnlijker dat het een interne klokkenluider is geweest. Dat die erop uit zou zijn geweest om het Engels klimaatonderzoeksbureau (Climatic Research Unit, CRU) te discrediteren is wat onzorgvuldig geformuleerd. Immers, dat heeft het CRU zèlf gedaan door zich schuldig te maken aan de onethische en zelfs strafbare praktijken die door de e-mails aan het licht zijn gekomen.

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

13 reacties
 1. De terugverdientijd van verschillende vormen van na-isolatie is 5 a 10 jaar: http://www.duurzaambuurten.nl/terugverdientijd/

  Voor degenen die die investering op de plank hebben liggen is dat een uitkomst, maar als je het geinvesteerde bedrag moet lenen tegen een rentepercentage wordt de terugverdientijd langer. Die kunnen die investering dus niet maken.

   

  Die terugverdientijd lijkt voor individuen verkort te worden als je de rentelasten op kosten van de belastingbetaler doet. Echter: De terugverdientijd wordt nog eens 15% langer als de overheid zo een lening voor na-islotie gaat subsidieren zoals de in Utrecht gebeurt, want van de 1,77 miljoen wordt slechts 1,50 miljoen daadwerkelijk gebruikt om de rente te vergoeden en 0,27 miljoen is overhead (die gaan op aan ambtenaren die dit regelen).

   

  De meeste gangbare isolatiematerialen zijn bovendien van fossiele brandstoffen gemaakt (PUR en PIR bijvoorbeeld) dus echt milieuvriendelijk zijn die niet.

 2. Mijn huis zit al pot dicht en is tot de nok toe dubbel en dwars geisoleerd. Nu moet ik meer belasting betalen omdat andere mensen verzuimen uit zichzelf te isoleren?

  Waar bemoeit die gare overheid zich mee?

  Als het loont, dan doen mensen het uit zichzelf wel, als het niet loont is het waarschijnlijk niet de moeite waard.

 3. Isoleren, met het ook op energiebesparing is nog een van de betere ideeen. Van mij hoeft de overheid zich er niet tegenaan te bemoeien, maar als ze dan toch alarmistengeld moeten uitgeven…

  Veel erger is een idee als CO2 opslag onder de grond: Dit KOST energie (niet alleen aanleg maar ook bedrijf) met als resultaat wat minder gebakken lucht in de atmospheer, jammer voor de plantjes en voor de rest niets.

 4. Inderdaad de beperkingen van Kyoto zullen de temperaturen niet doen dalen maar minder doen stijgen en ze zijn alleen maar een eerste stap naar een economie die veel minder CO2 uitstoot.

   

  Toch kost het waarschijnlijk veel minder om uitstoot te voorkomen dan later ons aan te passen dat vind ook de econoom die de WSJ 16 citeerden….

   

  http://www.skepticalscience.com/nordhaus-sets-the-record-straight-climate-mitigation-saves-money.html

   

  Inderdaad een betere journalistiek over klimaat verandering zou wel helpen (mensen die uiteindelijk de wetenschap een slezen ipv naar de stanpunten van “denk”tanks luisteren)

 5. http://www.utilities.nl/zonnecellen-op-2-4-miljoen-huurhuizen.81635.lynkx

   

  “De koepel van woningcorporaties, Aedes, onderzoekt de mogelijkheid om alle 2,4 miljoen huurhuizen van Nederland te voorzien van zonnepanelen. Nu al wordt bekeken hoe zonnepanelen grootschalig kunnen worden ingekocht voor 360.000 woningen. Daarmee spelen de corporaties in op de trend dat zonnecellen snel goedkoper en efficiënter worden. Nu al kan de inzet van zonne-energie energielasten verlagen.”

 6. @Erren, in die link staat dat Aedes de MOGELIJKHEID ONDERZOEKT om alle 2,4 miljoen (sociale?) huurhuizen van zonnepanelen te voorzien. Dat is in mijn woordenboek iets anders dan aankondigen om 2,4 miljoen huizen van zonnepanelen TE VOORZIEN (zoals Klein schrijft). Er zijn in de historie heel wat mogelijkheden onderzocht, die uiteindelijk niet tot aktie hebben geleid.

 7. Naast de vraag of de mens de oorzaak van klimaatverandering is, is de vraag of de mens de oplossing voor klimaatverandering ook van belang.

   

  De Gemeente Utrecht stelt 1,77 miljoen Euro ter beschikking voor zachte leningen waarmee maximaal 600 huizen zuiniger gemaakt zouden kunnen worden.

  Zie (PDF-alert):  http://www.geenstijl.nl/archives/images/GOEDKOPEZACHTEKUDTLENINGEN.pdf

   

  Wat houdt dit in, als we dit landelijk zouden doen met ieder huis?

   

   

  Een gemiddeld Utrechts gezin betaalt 13,11 Euro belasting om 4,5 promille van de huizen in Utrecht te isoleren. Als de na-isolatie in elk huis in Utrecht zo betaald wordt, kost dat een gemiddeld Utrechts gezin 3000 Euro aan belasting en krijgt deze daarvoor een lening van 2650 Euro.

  Als we dit in heel Nederland zouden doen, kost dit 17,85 miljard Euro aan extra hypotheek bovenop de hoogste hypotheekschuld per Nederlander ter wereld + 21 miljard aan belastingverhoging.

  Dan is 2,5 promille van alle huizen in de wereld een tikkeltje zuiniger. Het klimaat zal zich daar niets van aantrekken.

   

   

   

   

   

 8. Gisteravond zag ik Frits Vahrenhold bij Dialog, een duits 1 op 1 intervieuw.

  Heel duidlijk dat de relatieve opwarming veel langzamer gaat dan door IPCC en Gore voorspeld..

  Een van de opvallende punten waren de argumenten van de gestelde vragen.

  O.A. de twijfel aan hem als chef van RWE, het typisch spelen op de man.

   

  Ik ben ervan overtuigd dat als er een altenatieve energiebron  gevonden wordt die echt iets voorstelt de energiemaatschapijen erin springen want er is geld zat.

   

  RWE doet al veel in hernieuwbaar en SHELL is uit windenergie gestapt omdat het niet werkelijk  bij gaat dragen aan de energieoplossing.

 9. en vandaag hebben woningbouwverenigingen aangekondigd dat ze 2,4 miljoen woningen gaan voor\zien van zonnepanelen.

  Wat zal het warm worden in Nederland, en wat zullen er een hoop centrales worden uitgeschakeld…

  Niet één !

Reacties zijn niet (meer) mogelijk.