VVD moet maar eens uit de ALDE stappen

Keer op keer verkondigt de Europese liberale fractie vanalles, behalve dat waar de gemiddelde VVD’er zich achter kan scharen.

Het meest recente voorbeeld is toch wel weer het optreden van Guy Verhofstadt gisteren in het Europese Parlement. Hier verkondigde de fractievoorzitter van alle ALDE-fracties van de EU (waaronder de VVD), dat ‘zijn’ groep het PVV-Polenmeldpunt in louter negatieve bewoordingen bejegent.

Sprak Verhofstadt werkelijk namens ‘zijn’ hele groep? Nou, nee dus. Onze Hans van Baalen distantieerde zich hier onmiddellijk van: hij vond dat de EU zich niet met deze ‘morele hoogstandjes’ dient bezig te houden. En gelijk heeft ‘ie. Maar waarom stond Verhofstadt dan toch te verkondigen dat hij namens ‘zijn’ zogenaamde ‘hele groep’ sprak? Dat was dus duidelijk niet het geval.

Het is niet eens voor het eerst dat Verhofstadt dit doet. Eerder al kondigde de Vlaming aan dat ‘zijn’ groep helemaal voor Europese belastingen is. Ook toen was de VVD ongemakkelijk aan het schuiven. Frits Bolkestein heeft Hans van Baalen toen de volgende opdracht meegegeven:

Belachelijk! Als ze dat gaan doen, is het eind zoek. Verhofstadt moet zijn kop houden. Ik heb tegen VVD-delegatieleider Hans van Baalen gezegd, dat hij zich moet verzetten. Ze moeten het aankaarten in de fractie, het niet laten gaan. Ze moeten tegen Verhofstadt zeggen: namens wie spreekt u? Dan zal hij moeten erkennen dat hij alleen namens zichzelf spreekt.

Maar de voormalige premier van België blijft doorgaan met het negeren van de VVD. In een reclamefolder voor de ALDE-fractie doet Verhofstadt nog eens een schepje bovenop zijn eurowaanzin:

De Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa pleit voor méér – en niet minder Europa om de financiële en economische crisis het hoofd te bieden en de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Alleen door méér samenwerking, méér besluitvaardigheid en méér daadkracht zal Europa in staat zijn de antwoorden en oplossingen te bieden voor de vragen en zorgen van onze burgers. Onze fractie is er dan ook van overtuigd dat Europa het antwoord vormt, en niet het probleem.

Méér Europa? Klimaatverandering? Europa is niet het probleem? Ja, we snappen dondersgoed dat we hier te maken hebben met de Europese fractie waar D66 deel van uitmaakt, maar hoe beantwoordt dit aan de principes van de VVD? De VVD is juist een partij die gematigd eurosceptisch is, klimaatverandering niet zo kapothypt als de eerste de beste GroenLinks-groepering en Europa juist wél als het probleem ziet van de belangrijkste crisis van allemaal: de eurocrisis.

Wanneer we verder een kijkje nemen op de website van ALDE zien we nog meer ‘pareltjes’ van ALDE-fractiegenoten die iedere VVD’er snikkend in een hoekje zullen drijven. Ik noteer: CO2-waanzin, quota voor vrouwen en open grenzen-fundamentalisme.

Het is in en in triest dat het zover heeft moeten komen, maar de VVD moet ophouden met het politieke legitimeren van dit soort zaken die thuishoren bij GroenLinks en D66. Het zou de Hollandse liberalen dus sieren een koerswijziging te eisen en als die er niet komt – wat helaas waarschijnlijk is – uit de fractie te stappen. Het is triest dat het zover heeft moeten komen, maar de ALDE-fractie omarmt zo ongeveer alles waarvan een beetje VVD’er gruwt.

Hans van Baalen, breek toch met die charlatans van een Verhofstadt en zijn Hollandse handlangers binnen D66!

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

Tim Engelbart

Tim Engelbart (1988) is reeds sinds 2009 actief als blogger en online journalist. Van beroep is hij journalist, grafisch vormgever en webdesigner. Van politieke gezindte is hij klassiek-liberaal.
17 reacties
 1. Uitstappen betekent moed, visie, strategie en het bespreekbaar maken van problemen. Kortom alles waar men de europarlementariër niet op kan betrappen :-))

 2. Van Baalen is net zo’n linkse praatjesmaker als Verhofstadt zelf. Het onvermogen van veel scribenten hier op DDS om de VVD te zien voor wat zij is: namelijk een linkse partij die de overheidsfinancien zwaar uit de hand laat lopen en die tientallen miljarden Nederlands belastinggeld in bodemloze putten in Zuid-Europa gooit, is werkelijk verbijsterend. Zoals de VVD leiding verslaafd lijkt te zijn aan de waanidee dat Griekenland serieus bezig isorde op zaken te stellen, zo is de VVD aanhang verslaafd aan de gedachte dat de VVD een rechtse, financieel behoudende partij is.

   

  Een VVD’er lijkt iemand te zijn met een onuitputtelijk vermogen zichzelf te bedriegen.

   

  Natuurlijk hoort een echte liberale partij niet thuis in ALDE. Maar de VVD voelt zih er al decennia als een vis in het water en heeft D66 graag onder de collega’s – en de PVV niet. Daarmee is het allemaal wel gezegd.

   

   

 3. De VVD is een liberale partij en zou dus in de ALDE moeten thuishoren. Helaas verkwanselen veel VVD’ers in Den Haag hun liberale principes om de rechtspopulsiten van de PVV gunstig te stemmen.

 4. ALDE is een Europees liberaal samenwerkingsverband waarin de VVD zou moeten thuishoren. Helaas verkwanselen veel VVD”ers in Den Haag hun liberale principes om de Eurofielen te Brussel gunstig te stemmen.

 5. Het klassiek-liberale dogma is toch anders politieke schaalverkleining en economische schaalvergroting. Met zijn permanente betoog voor politieke schaalvergroting plaatst Verhofstadt zich buiten het liberale gedachtengoed. Ook zijn voortdurende geroep om socialisering van problemen is weinig liberaal te noemen. Nu weet ik niet wat er verder nog bij ALDE rondloopt, er zijn wel meer liberalen die bij nader inzien toch niet zo heel liberaal blijken te zijn, maar de heer Verhofstadt laat zich wel bijzonder kennen en is eigenlijk niet meer te handhaven als voorzitter van die club. Ik vraag me af wie hem wil hebben.

 6. Om Hans van Balen links te noemen betekent inderdaad dat je de PVV dan ‘gematigd’ rechts zal moeten noemen. Dan bestaat de 2e kamer voor een klein gedeelte uit ‘gematigd’ rechts en verder uit linkse partijen, de SP kan dan niet anders dan zeer extreem links zijn en op zijn minst maoistisch, dus nog linkser dan de huidige Chinese Communistische partij. De overgrote meerderheid van het Nederlandse volk bestaat dan uit behoorlijk linkse rakkers. 

  En verder, onder liberalisme verstaan we dan waarschijnlijk het archaische gedachengoed van Ayn Rand, waarin vrijheid absoluuut is, haast anarchistisch en waarin de functie van de overheid gereduceerd wordt tot een paar veiligheids- en defensietaken. Alan Greenspan vond dit heel erg lang geleden een mooi denken, maar is daar later schaamtevol op teruggekomen, toen hij begreep dat die totale vrijheid ook tot de laatste wereldwijde financieel-economische crisis geleid heeft. 

  En verder in onze westerse wereld: Obama is natuurlijk helemaal verwerpelijk, in Engeland hebben we de UKIP als enige gematigde rechte partij, zelfs de conservatives zijn al aardig links geworden. In Duitsland onder Merkel (afkomstig uit de DDR) is gematigd rechts nagenoeg verboden. We hebben natuurlijk wel Orban, die is OK, maar de rest, in Spanje (behalve misschien een klein stukje falange), Italie (ex lega nord), Frankrijk  en noem maar een beetje in ieder ander land is het gematigd rechts tot splintereenheden gereduceeerd.

  Tja het is altijd interessant om eens voorbij onze eigen grenzen te kijken en na te gaan wat we eigenlijk zeggen als we dit soort kreten gebruiken over Hans van Baal en de VVD.

 7. Tja, dit is natuurlijk wel een spanningsvol veld. In Europa is iets meer afwijken van de fractielijn wel gebruikelijk dan in Nederland. In Nederland stemmen fractieleden gemiddeld 99,7 % keer mee met de fractie in Europa is dat anders. Op http://www.votewatch.eu kun je het stemgedrag van alle partijen en groepen bijhouden. ALs je kijkt naar de VVD-leden http://www.votewatch.eu/cx_national_parties_meps.php?local_partid_id=178&euro_tara_id=20. Dan valt op dat de Van Baalen maar in 88 % van de gevallen stemt met de ALDEgroep, net als Manders. Hennis-Plasschaert en haar vervanger Mulder stemmen echter in 95 % van de gevallen mee met de ALDE-groep. 

   

  Overigens is het best aardig eens te kijken naar het stemgedrag van vertegenwoordigers in het EP en wat partijen nationaal zeggen. Neem bijvoorbeeld de controversiele Eurobonds. Het EP heeft daar recentelijk voor gestemd. 

  Het CDA is nationaal tegen, maar alle CDA-leden hebben voor Eurobonds gestemd. 

  De VVD is mordicus tegen, maar 1 VVD’er heeft voor gestemd en 2 hebben zich onthouden. (niet tegen gestemd dus…) De VVD is dus eigenlijk Europees ook voor Eurobonds. 

   

  Die mensen daar moeten veel beter in de gaten gehouden worden…

 8. @robmdw

  Als je je munteenheid laat beheren door de Fed, bestaande uit een paar privaatbanken die kunnen doen wat ze willen, dan vraag je om moeilijkheden als je de koppeling met het goud en dus alle controle loslaat. Dat heeft niets met financiele vrijheid te maken.

  En het resultaat zie je nu, het duurt even maar dan heb je ook de chaos waar je om gevraagd hebt.

 9. De hele Tweede Kamer is links. De PVV ook.

   

  Alleen de SGP is voor een kleinere overheid.

   

  Dit kabinet laat de overheidsuitgaven stijgen en is dus links. 

 10. Het Europese parlement is bijzonder oppervlakkig. Blijkbaar is de weg naar dit vertegenwoordigend lichaam geplaveid met kretologie waar de Westerse wereld momenteel voor staat. Die kretologie is er in de eerste plaats om de bevolking zwaar ideologisch te beïnvloeden, liefst vanaf ieders jongste jaren, godsdienstig en politiek, en dat betekent dat de onterechte overwinnaars uit het verleden hier veruit de grootste inbreng hebben. Die overwinnaars hebben de macht de geschiedenis en politieke waarheden te verkrachten en achter te houden en dat doen ze dan ook dagelijks. Maar de herinnering aan de misdaden van onterechte overwinnaars is nog niet helemaal vervaagd. We weten nog van de godsdienstoorlogen, die tientallen miljoenen Europeanen het leven kostte en hele streken ontvolkten. We weten nog van Napoleon en we weten nog van Stalin, Trotsky e.a. Napoleon, die Frankrijk de hele negentiende eeuw op haar gat legde. Alleen al door het verlies aan mensenlevens. Trotsky, die burgers, het allereerst honderdduizenden jonge mannen,.en masse liet liquideren. Tientallen miljoenen slachtoffers volgden door het communisme. En dan die Tweede wereldoorlog. Alsof politici uit andere landen niet mee schuld droegen aan de slechte economische situatie in Duitsland. Amerika toch zeker. Alsof de politici de oorlog niet met jaren verlengd hebben. Want ze wilden niet anders. Alsof de oorlogen in Joego Slavië zo nodig waren geweest. De waarheid is altijd al ondergedoken in Europa en zo ook in Amerika. In deze tijd van internationalisering zien de dubieuze oude machten de kans om gezamenlijk de strijd aan te binden tegen alles en iedereen, die zich niet met hun gedachtengoed conformeert. Velen kunnnen de waarheid niet bevatten en velen maken daar misbruik van. Maar een moedige en forse stap zetten door afscheid nemen van oude machten, zou pas beschavend werken. Niet alleen het nazisme was in en in slecht.

 11. Dit kabinet zou ook een einde maken aan positieve discriminatie. Dat blijkt dus ook niet waar. Een burgervrouw gaat bevorderd worden tot brigade-generaal terwijl er juist afgesproken is het aantal generaals te verminderen. De FVNO is woedend. In Belgie is op een vergelijkbare manier een vrouw als baas van de Rijkswacht benoemd.

   

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3225731/2012/03/15/Officieren-Defensie-boos-om-benoeming-burger-tot-generaal.dhtml

   

   

 12. @Marcel,

   

  Als U de PVV ‘gematigd rechts’ noemt dan is naar Uw criteria ongeveer 85% van de Nederlandse kiesgerechtigden links tot extreem links…. U behoort dan tot een kleine minderheid

 13. Daar waar er in nederland binnen een politieke partij meestal nog redelijke consistentie is in het denken van de leden, blijkt dat helemaal niet meer op te gaan in het europese parlement.

   

  Denk maar eens aan de socialistische fractie binnen het europese parlement en de hele Irak kwestie, nederlandse PVDA was falikant tegen en labour een goot voorstander.

   

  In de praktijk is die hele overeenkomst per land uitgesplitst naar politieke stromingen er niet, en die overeenkomst tussen landen is er ook niet en het heeft dan ook geen zin kunstmatig te doen of die er wel is.

   

   

 14. Sjezis. Daar hebben we weer eens zo’n mentaal ingedut
  kuddedier dat meent het begrip ‘populisten’ als scheldwoord te kunnen gebruiken
  tegen alles wat tegen de socialistische stroming ingaat.

   

  Populisten zijn mensen die hun taak als politicus tenminste
  nog serieus nemen in een democratie, d.w.z. dat zij de zgn. vox populi stem
  geven in het debat. Dat is niet iets minderwaardigs zoals die simpele Nico dat
  hier probeert voor te stellen, nee, dat is waar de democratie om draait.
  Politici die beslist geen populist genoemd willen worden zijn mijn stem niet
  waard, en voor zover ze deze geluiden denigrerend af willen doen als
  onderbuikgevoelens en minderwaardig dan deugen ze niet voor hun ambt. Helaas is
  het zo dat zelfs de meest extreemlinkse politici zoals ze te vinden zijn bij
  o.a. groenlinks en de pvdd zichzelf alleen maar voordoen als populisten in de
  verkiezingscampagne maar natijd vooral aan hun eigen belang denken inplaats van
  het belang van het volk dat hen heeft gekozen.

   

  Het maakt daarbij niet uit of het daarbij om extreemlinksen
  gaat zoals die van eerdergenoemden of gematigd linksen van de cda, pvda, of de
  vvd.

   

  En u marcheert daar vrolijk achteraan,  als een schaap in een kudde ?

  Denk toch na voor uzelf, Nico !

   

  En de vvd, vind u dat rechts ?

  Mijn antwoord is

  Hahaha

   

  Gematigd rechts dat is de PVV, dat is de enige rechtse partij
  in onze volksvertegenwoordiging. De vvd is net zo links als het cda en de pvda.
  Het is echt een gevaarlijk extreemlinks trekje om andersdenkenden buiten het
  debat te zetten, te vervolgen, of desnoods te vermoorden.

   

   

   

   

   

   

 15. Van Baalen ? Die is toch overgestapt naar dat hovaardig clubje van kereltje Peggol. Of was dat Voorhoeve ? Enfin veel licht zit er niet tussen die twee.

 16. Het is verbijsterend om te lezen welke conclusies de ALDE trekt uit een
  kwalitatief onderzoek onder vrouwen in 27 Europese landen.Het is manipulatie
  van een Orwelliaans niveau. Uit het onderzoek komt een zeer negatief beeld van
  de EU naar voren als een afstandelijk, onbegrijpelijk en bureaucratisch instituut.

   

  -The majority of British participants
  have a negative view of the EU. They particularly criticise its cumbersome
  bureaucracy.

  -Irish women consider that European
  politics have little to do with their concerns. Like the British, they have
  little awareness of its impact on their everyday lives. As in the Nordic and
  Continental countries, the EU has an unfortunate image as being tarnished,
  distant and incomprehensible.

  -Women in the pre-2004 Member States
  think that the EU’s impact is often concerned with aspects such as taxes,
  relocations, grading of fruit, etc. The EU’s power is perceived as limited
  particularly because of the difficulty of finding common ground between the
  Member States on certain decisions.

   

  Enkel
  de herhaalde leugens over ongelijke betaling van mannen en vrouwen kunnen rekenen
  op enige weerklank bij de geïnterviewde vrouwen, maar verder lijkt er vrijwel geen enkele
  behoefte aan op vrouwen en “gelijkheid” gericht beleid te bestaan.

   

  Het
  negatieve beeld van de EU vertalen de ALDE feministen als ‘gebrek aan een menselijk
  gezicht’ veroorzaakt door te weinig aandacht voor de activiteiten van vrouwelijke
  europarlementariërs.

  Nergens
  blijkt uit het onderzoek dat er vraag zou bestaan naar het door ALDE gepropageerde
  feministische beleid. Desondanks wordt uit de vernietigende resultaten van het
  in 2010 uitgevoerde onderzoek geconcludeerd dat:

   

  ‘Women want to eliminate
  inequalities in the economic sector, to obtain equal pay for equal work, have a
  more balanced distribution of posts in key decision making levels, both in
  business and in politics. In every day life women hope to have more innovative
  solutions for reconciling professional and family life. We cannot achieve their
  expectations only with pure rhetoric and it takes both women and men to fight
  together to genuinely improve gender equality and women’s rights. This requires
  long-term viable decisions, guaranteed with monitoring and enforcement
  mechanisms.’     

   

  Er is niets liberaal aan de vrouwen die deel uit maken van ALDE. De vrouwen
  van Verhofstadt zijn communisten van de ergste soort.

   

  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/femm/dv/qualitative_survey_/qualitative_survey_en.pdf

   

  http://www.alde.eu/press/press-and-release-news/press-release/article/focussing-on-the-female-vote-in-european-elections-22893/

Reacties zijn niet (meer) mogelijk.