Klik hier als u meer wilt lezen over ons privacybeleid en gebruik van cookies.

(Niet meer tonen)

Recensie. Eurokritisch boekwerk-1

Geplaatst door Joost Niemoller op 9 mei, 2012 - 10:29

Deel 1 van de bespreking van een indrukwekkend eurokritisch boek dat net verscheen.

Vandaag is het Europadag. Jawel. Vandaag ook verschijnt bij de Vlaamse uitgeverij Halewyck een omvangrijk boekwerk met eurokritische artikelen. Het werd samengesteld door vader en zoon Wim en Sam van Rooy, die eerder ook al zo'n omvangrijk boekproject samenstelden over de islam, getiteld De islam. Kritische essays over een politieke religie. Dat was al een enorme operatie om een gigantisch verschijnsel intellectueel te vattten, en nu, met die boek over Europa is een niet minder omvangrijke poging ondernomen om een verschijnsel te omvatten dat meer en meer ons dagelijks leven beheerst: de onstuitbare groei van het bestuurlijke monstrum dat de EU heet. Dit boek heet Europa wankelt. De ontvoering van Europa door de EU. Over dat boek over de islam was ik kritisch, gezien de opzet. Ik geloof niet dat een theologische benadering van de islam ons veel wijzer maakt over het verschijnsel islam in onze samenleving, omdat in de praktijk het gevaar van de islam niet schuilt in de theoretische finesses van de ideologie die de islam zou zijn. Ik denk steeds meer dat we eigenlijk op moeten houden met zoveel aandacht te besteden aan de islam op de wijze zoals gereformeerde intellectuelen aandacht besteden aan de bijbel. Waar het om gaat is: hoe richten we onze maatschappij zo in dat de islam er zo min mogelijk kwaad kan.

Maar goed. Over dit EU boek ben ik veel enthousiaster. Het is van kaft tot kaft een fascinerende onderneming waarin veel schokkende feiten staan die ik niet kende, en ik denk velen niet.  

Een samenvattende recensie van zo'n boekproject met zoveel verschillende auteurs en zoveel verschillende invalshoeken is bijkans onmogelijk. Daarom pak ik er enkele elementen uit die me opvielen. Om recht te doen aan het boek wil ik dit in twee delen doen. Hier deel 1. 

In de inleiding gaat de Belgische Arabist Remi Hauman kort in op de pogingen die in het bureaucratische EU apparaat al sinds jaar en dag worden ondernomen om Turkije op te nemen in de Unie. Alhoewel uit enquetes al tientallen jaren blijkt dat de Europese volkeren tegen zo'n opname zijn, gaat het besluitvormingsproces achter de schermen onvermijdelijk door met de ijzeren regelmaat van een machinerie. Telkens weer wordt er een kleine stap genomen die deze opname dichter bij de onvermijdelijkheid brengt. En passant maakt Hauman daarbij melding van iets wat mij onbekend was: sinds eind vorig jaar zijn Turkse ambtenaren in Brussel officieel betrokken bij het proces naar het EU lidmaatschap van Turkije toe! Het staat er letterlijk:

In oktober 2011 ondertekende men in Straatsburg zelfs een overeenkomst voor de detachering van Turkse ambtenaren bij de diensten van de Commissie in Brussel, die daarna het Europees beleid mee mogen bepalen.

Het is misschien wel dat wat de meeste weerzin oproept tegen het EU project: Het intrinsiek ondemocratische, zeg maar gerust achterbakse karakter ervan. De Britse historicus Robert Conquest geeft in een artikel over de geschiedenis van de EU idee aan dat het ondemocratische, opdringerige karakter eigenlijk noodzakelijk is omdat de EU niet gegroeid is uit een burgersentiment, zoals dit wel het geval was bij veel natiestaten, ook al was daarbij ook vaak sprake van een dwangelement.

Wat niet wil zeggen dat Europa als culturele beschavingsgedachte niet zou leven onder Europeanen. Maar Europa en de EU, dat zijn twee heel verschillende dingen, en dat is een rode lijn die door het boek Europa wankelt loopt. Eigenlijk zijn alle auteurs wel Europeanen in de geest, althans die indruk krijg je. Daarom is de retoriek van de zich progressief noemende intellectuelen zo kwalijk. zij zetten de EU critici weg als eng-nationalistische provincialen.

En als dit 'ideologische' argument van de bestuurselite geen vat heeft op de bevolking, dan probeert men het wel met het 'economische argument', dat simpelweg luidt: We worden er allemaal beter van, van de EU. Met een simpel voorbeeld geeft Conquest aan, dat er van deze zogenaamde wetenschap niets waar is:

In het Zwitserse referendum over Europa dat in 1992 gehouden werd, pleitte het politieke, financiële en industriële establishment voor een ja-stem. Ze waarschuwden dat een ‘nee’ rampzalig zou zijn voor de economie. De Zwitserse kiezers stemden ‘nee’. De beurs nam een hoge vlucht, de rentevoeten daalden en het ging de economie voor de wind, net zoals voordien het geval was.

Conquest vat in zijn artikel de principieel ondemocratische handelswijze van de EU handzaam samen. Het staat er zo droogjes, maar het is natuurlijk weerzinwekkend:

De Europese Raad van regeringsleiders houdt een paar keer per jaar een besloten bijeenkomst en delegeert de meeste beslissingen naar de Raden van de Europese ministers van de diverse departementen. Ook zij handelen hun zaken af in het geheim en beslissen over beleidslijnen, waarna ze die beslissingen doorspelen aan de Europese Commissie van eenentwintig8 benoemde leden, die de aanzet geven tot de eigenlijke wetgeving. Onder hen staan ruim twintigduizend bureaucraten (met belastingvrije salarissen) die de reglementeringen samenstellen. Honderden permanente commissies vergaderen dagelijks. In de hele organisatie is vrijwel geen sprake van publieke verantwoordelijkheid.

Het is inderdaad een gesloten machine die ons keer op keer lastig valt met een onzinnig regelnet met geen enkel ander doel dan het creëren van uniforme regels om de burgers in de Europese landen willoos slachtoffer te maken van een Kafkiaans onderwerpingsmechanisme waaruit geen ontsnappen mogelijk is.

En dit is wat telkens meer machteloze woede oproept. Het lijkt er dan ook op dat het zogenaamde harmoniemodel van de EU, ogenschijnlijk bedoeld vanuit de gedachte 'nooit meer oorlog' eigenlijk de bron is geworden voor een nieuw conflictmodel. Steeds meer volkswoede richt zich op het onzichtbare 'Brussel'.

 

In deel 2 van deze bespreking; Hoe de basis van de EU gelegd werd door de ideologen van het Derde Rijk, dat juist geen nationalistische beweging was, maar een Europese beweging. en hoezeer dus de geschiedenis geweld aan gedaan wordt door de EU voor te stellen als een noodzaak na het vermeende nationalisme van de nazitijd.

Via deze link is Europa wankelt. De ontvoering van Europa door de EU, te bestellen.

Reacties

Jansma op 9 mei, 2012 - 10:58

EU levensgevaarlijk

Op een site uit de UK las ik onlangs dat er ook al stille convenanten gesloten zijn met landen uit Noord-Afrika om een langzame toewerking naar integratie met de Unie te bewerkstelligen. The horror. Het is het Eurabie van Bat Ye'or dat zich langzaam voor de ogen voltrekt. U kunt zich vast opmaken voor vergaande beslissingsbevoegdheid van Turkije binnen de unie en een immigratie golf van jawelste.

De EU is het meest gevaarlijk orgaan dat ik in mijn leven heb mogen aanschouwen. Een orgaan dat op ondemocratische wijze tot stand is gekomen en hierdoor in essentie al geen bestaansrecht heeft. Een orgaan dat dagelijks verdragen tussen de landen schendt (lidstaten mochten elkaar niet financieel bijstaan). Een orgaan waarbij de leiders dreigen met oorlog in geval van uittreding. En het menen, als u het mij vraagt. Een orgaan dat geen enkel andere politieke kleur tolereert, behalve de kleuren die tegen het communisme aanschurken. Een orgaan dat alle media in Europa gelijk heeft weten te schakelen en in essentie de dagelijkse informatie beziening voor een groot deel beheerst. Een orgaan dat er niet voor terugdeinst om een munt te introduceren die 1 enkel doel heeft gedient vanaf dag 1: Het bewerkstelligen van volledige politieke integratie tussen de lidstaten. De EU is werkelijk een levensgevaarlijke instelling die ten koste van alles gestopt dient te worden.

Trek de huidige lijn van de EU eens door en vraag jezelf eens af: Waar eindigt dit mits deze lieden hun gang kunnen blijven gaan? Gelukkig hebben ze 1 fout gemaakt die ze de kop gaat kosten. De euro. Dit gedrocht van een munteenheid in stand houden wordt zo ongelofelijk prijzig dat burgers in opstand gaan komen zodra de effecten de portemonnee beginnen te raken.

Ik kijk in het bijzonder uit naar deel 2 van Joost. De gelijkenissen tussen het Derde Rijk en de EU zijn voor mij al jaren zichtbaar! Dit zou wel eens een boek kunnen zijn dat het aanschaffen waard is.

cmsuijkerbuijk op 9 mei, 2012 - 11:04

Ik heb het meteen

Ik heb het meteen gereserveerd. Ook op Else4 heb ik in een commentaar op Van Rompuy (die organiseert weer eens wat) verwezen naar deze recensie en het boek!

Er moet dynamiek komen mensen! De tijd is nu gunstig. Wrijf het ze in, de Eurofielen!

Dirk-Jan van Baar op 9 mei, 2012 - 11:07

technocratie

Je zou het Europese model technocratisch kunnen noemen. Dat is wat anders dan 'ondemocratisch'. Veel nieuwe landen zijn graag lid van de EU geworden en zelfs de Britten - die zich vaak zorgen maken over een door Duitsland geleid 'Vierde Rijk' - hebben er per referendum mee ingestemd. Alleen de Noren zeiden 'nee'. De kans dat Turkije ook werkelijk EU-lid wordt, is niet groot en al helemaal niet onvermijdelijk. Het idee dat de basis van de EU werd gelegd door ideologen van het Derde Rijk is pure kwaadsprekerij, een soort godwin waar PVV-denkenden anders zo graag tegen opponeren. Erger is de suggestie dat hier van een soort complot sprake is, dat achter de schermen plaatsvindt. Het gebrek aan transparantie zit in de complexiteit van het integratieproces, met het geniep heeft dat niet veel te maken. Wel gaat het veel mensen daardoor boven de pet, waardoor je gemakkelijk de valse tegenstelling krijgt tussen briljante technocraten en het domme volk.

Jansma op 9 mei, 2012 - 11:12

@ van Baar 12:07

Ik denk dat als de overheden hun burgers eerlijk hadden voorgelicht over de ware aard van de EU en de grondgedachte achter dit instituut dat er in veel landen een ander uitslag zichtbaar geweest te zien zou zijn.

Doorgaans heb ik het niet op complotten, of complot denkers, maar dat de EU vanaf dag 1 een complot is geweest om een gigantisch herverdelingsmechanisme op te richten en iedere vorm van nationale identeit te vernietigen lijkt mij toch wel tamelijk evident.

Obomov op 9 mei, 2012 - 11:16

Nooit meer oorlog

Is niet erg geloofwaardig als de EU-leiders de aanval op Khadaffi toejuichen en vervolgens aangeven dat ze eigenlijk ook in Syrie hadden willen ingrijpen, maar dat dit even niet goed uitkwam. 

Ian op 9 mei, 2012 - 11:18

Ziende blind

@Van Baar 12:07: bent u nu daadwerkelijk zo dom en naïef of zit u de boel alleen maar op te trollen wegens continue gebrek aan argumenten?

Henk op 9 mei, 2012 - 11:20

Falikante mislukking

Wel of geen complot. Vast staat dat er door de geschiedenis heen al vele pogingen zijn ondernomen om tot een "verenigd Europa" te komen. Dat begon al met het Romeinse rijk en de EU is de meest recente poging. De EU verschilt alleen van vorige pogingen dat de EU op vrij geweldloze wijze tot stand is gekomen, maar de EU heeft met vorige pogingen gemeen dat het uiteindelijk zal uitlopen op een falikante mislukking, met alle gevolgen vandien.    

Gielah op 9 mei, 2012 - 11:21

Gaan we kopen.

Ik ga het boek meteen bestellen, dank voor de tip!

Overigens wéét u allen toch al, dat de EU stilzwijgend en stiekum de doodsstraf opnieuw heeft ingevoerd, hè?

Ze hebben het ergens in een voetnoot staan.

U mag dat ( nog)  niet weten.

En verder zijn er mensen bezig geweest met het specifieke oogmerk, om de tekst van het Verdrag van Lissabon bewúst voor normale mensen onleesbaar te maken.

Een en ander moest ons door de niet-gekozenen ( die er ook nog eens aanspraak op durven maken dat zij zogenaamd democratisch zijn) zonder dat we het merkten door de strot geduwd worden.

De EU... inderdaad samenwerkend met islamitische landen.... is het slechtste nieuws dat wij ons maar kunnen bedenken.

Stem dus nóóit op een partij, die voor de EU is.... al beloven zij u verder ook koeien met gouden horens, want die horens zullen u eerder vroeger dan later doorsteken en dood laten bloeden.

baksteen op 9 mei, 2012 - 11:22

De tanks houden we maar.

@Jansma,

Volk in opstand? overal staan al de camera's, die staan er niet voor niets.

Je zet wat tanks op de wegen waar de mensen zich zouden wilen verzamelen en klaar.

Met het openbaar vervoer kun je niet want de OV kaart geeft exact aan waar iedereen zit.

De democratie wordt tijdelijk afgeschaft en op naar het 1000 jarige rijk!

Het is nu al de 3e keer dat ik ME zie oefenen op grote snelle politieboten, dus blijkbaar worden de waterwegen voortaan ook in de gaten gehouden.

Hoe lang gaat het nog duren voordat we de oproep op de deurmat krijgen om gechipped te worden.

Inderdaad. no escape.

Bas op 9 mei, 2012 - 11:22

Europa is de beloning voor

Europa is de beloning voor Saoedi Arabië. De massale immigratie van preferred woestijn gelovigen  was het fundament. In ruil voor supporting de Euro. Een fout in hun strategie was 9/11. Rechtgetrokken door foute Saddam. Kosovo, Georgië, Chechnya, Irak Libië, en nu Syrië  gaan de Sunni gelovige de enigste en ware maken. Turkije is de beroemde zondvloed om het af te maken. Zoals de weg terug naar een samenleving die als wet èèn boek ken. Wat alle wetten andere totaal overbodig maakt.

cmsuijkerbuijk op 9 mei, 2012 - 11:28

@Dirk-Jan van Baar op 9 mei, 2012 - 12:07

Ja hoor, daar is de dooddoener weer: Wij snáppen het gewoon niet. Dat is het natuurlijk. We zijn gewoonweg te dóm.

Nou, als wij het dan zogenaamd niet "snappen", dan heb ik echter één ding wél door: Ze snappen er zelf geen ene moer meer van. Dat verklaart ook de gigantische puinhoop die ze er met hun "superieure intelligentie" van gemaakt hebben!

En niet on-democratisch maar technokratisch? Was het negeren van onze op democratische wijze tot stand gekomen NEE tegen de EU dan een "technocratisch" nee? En dat telt dan niet?

Alle geldsmijterij naar de PIIG's is een gevolg van hun "Superieure" kennis van financieën, wat wij weer niet zouden snappen?

De smoezen; hele leugens; verdraaiingen; halve waarheden en verdoezelingen rijzen gewoon de pan uit.

Nee, ik ben écht blij, dat er mensen met "kennis" bij de EU aan het roer staan. Nou kan ik tenminste rustig slapen, want Van Rompuy; Barosso; Jan-Kees en Mark "de Man van het Jaar" Rutte, voorheen Sarkozy ( nu Hollande) en Merkel waken over ons, samen met al die andere ó zo intelligente regeringsleiders en comissieleden.

Ze hebben de afgelopen jaren écht laten zien, wat voor een pareltjes van intellect het zijn. Schande dat ze nog geen Nobel-prijs hebben gewonnen.

Dat verklaart meteen ook het "succes" van de EU natuurlijk. En wij, het klootjesvolk, snapt het maar niet! Wat ZIJN we toch dom!

Hr. Van Baar, dánk voor deze welverdiende reprimande van óók zo´n intelligent mens, die het wél snapt!

Ik schaam mij nu diep, voor zóveel ondankbaarheid en onbegrip.

Ik ga meteen mijn bankgironummer bij de EU bekendmaken en een volle machtiging geven, dan kunnen ze naar believen over mijn geld beschikken en daar héél intelligente dingen mee doen! Wijnkelders vullen bijvoorbeeld, of snoepreisjes per privéjet maken!

Nogmaal hartelijk dank voor uw schitterende uitleg!

Obomov op 9 mei, 2012 - 11:28

De vermeende complexiteit van het integratieproces

Misschien dat meneer van Baar die complexiteit kan toelichten. Voor de economische integratie, die er overigens bij lange na niet is, volstaat één zin: wij hebben vrijhandel. Dus dat valt wel mee. Wat betreft de politieke integratie, ofwel de overdracht van souvereiniteit, zou dat evenmin complex hoeven te zijn. Met een plechtig gebaar wordt de sceptor (bevoegdheden) overgedragen aan de president van Europa. Zoals dat wel vaker gaat bij veroveringen. 

Jansma op 9 mei, 2012 - 11:30

@baksteen 09-05-2012

Ach, in Griekenland beschikt de overheid ook over militaire hulpmiddelen die een gemiddelde dictator uit het Midden Oosten de erectie van zijn leven bezorgen. Maar u denkt toch niet dat een overheid in staat is om een woedende massa af te stoppen in haar intenties? Er is geen houden aan wanneer de massa het beu is. Daar hebben we recent allerlei prachtige voorbeelden van kunnen zien.

Neemt niet weg dat de overheid technologisch over mogelijkheden beschikt die het monitoren van de burger in veel te vergaande mate mogelijk maakt. Dat ben ik met u eens, maar om nou te zeggen dat we allemaal op het punt staan om gechipped te worden dat gaat me wel erg ver haha.

Uiteraard is er een escape!

Jansma op 9 mei, 2012 - 11:33

@cmsuijkerbuijk op 9 mei, 2012 - 12:28

U hoeft uw bankrekening niet kenbaar te maken aan de EU. De EU maakt uw nieuwe bankrekening nummer kenbaar aan u:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/12090601/__Campagne_rekeningnummers__...

Gielah op 9 mei, 2012 - 11:36

Woedende massa's.

Waar ziet u al woedende massa's, geachte @Jansma?

Voorlopig kom ik alleen nog maar op Geert Wildens scheldende mensen tegen of lieden, die het veel te druk hebben met hun tweeverdieners-leventje, het overal heen chaufferen van een paar kinderen, de vakanties, de sportschool en het wegscheren van elk haartje op hun lichaam en die zichzelf trots beschouwen als moderne eigentijdse  Europeanen, lands-en cultuurgrenzen ontstegen.  

nick op 9 mei, 2012 - 11:37

We kunnen niet hard en vaak

We kunnen niet hard en vaak genoeg waarschuwen en roepen dat de EU gestopt moet worden! Van de Baar klets werkelijk baarlijke nonsens, hij meld dat het te moeilijk is voor ons. "domme volk' hij hoort daar blijkbaar niet bij...wat een vreselijke man die hier helemaal door de mand is gevallen.

Een uitreksel uit het onderstaand verdrag "artikel 27" is te lezen in het bijgevoegde artikel. Dit artikel voeg ik bij; Een aanrader!

 Onderstaande "artikel 27" staat in dit verdrag welke achter de rug van de Europese burgers om is bekonkelefoezeld in het Brusselse politbureau. Dit betekent het definitieve einde van Nederland als soevereine staat. U is niets gevraagd, u kunt niet stemmen en de weg terug kent alleen geweld.

Alstublieft! En in Den Haag ondertekenen ze maar al te graag omdat ze na hun wanprestatie en landverraad als volksvertegenwoordiger op een dikke "internationale" baan kunnen rekenen. 

Lees het eens oplettend door en laat het tot u doordringen. Waar doet u dit aan denken? Aan wat voor staatsvorm? En hoe komt deze tot stand?

http://www.amsterdampost.nl/zeg-maar-vaarwel-tegen-de-vrijheid/

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2011-157.html

dirkse op 9 mei, 2012 - 11:40

socialistisch gewrocht

De EU is een socialistisch gewrocht wegens

1. afdwingen van uniforme regels op allerlei terreinen van de economie

2. het "sinterklazen" : financieeel helpen van "zwakke" landen.

Over dat laatse:

kinderen, gehandicapten of door natuurrampen getroffenen verdienen hulp. Daar is niets mis mee.

Maar Griekenland, Spanje, Portugal zijn landen met normale mensen, die hun eigen problemen moeten oplossen.

Socialisme is sowieso een perverse ideologie, want het is de kunst te teren op andermans zakken.

Het werkt clientelisme en parasitisme in de hand, mede omdat er een klasse door ontstaat van "moreel superieure" herverdelers van welvaart.

Volksopstanden liggen voor de hand nu dit systeem tegen zijn grenzen oploopt.

Jansma op 9 mei, 2012 - 11:42

@Gielah op 9 mei, 2012 - 12:36

Kijkt u eens naar Griekenland, waarde Gielah. Dat is het resultaat van het wegvallen van sociale zekerheden....

Nu zijn wij nog ver verwijderd van die situatie, maar het valt niet uit te sluiten dat ook wij hier in Nederland met dergelijke situaties te maken gaan krijgen. De babyboomer wordt goed pissig als Anne Claire niet meer naar de hockey (en mogelijk veel ernstigere consequenties gelet op de zeepbel in de woningmarkt) kan vanwege de 35 tot 150 miljard (zie betoog tipo) aan extra belastingen die opgehaald moeten worden om het financiele systeem in stand te houden.

De Nederlander lijkt heel veel best te vinden, maar wee het gebeente van diegene die een forse greep uit zijn portemonnee doet....

Robert Lemm op 9 mei, 2012 - 12:07

Europa wankelt

Het is zo simpel. Een statenbond kan nooit blijven voortbestaan alleen op basis van de Economie. Een kind kan dat begrijpen.

tipo op 9 mei, 2012 - 12:32

@Dirk-Jan van Baar 12:07

Een complot is de EU niet, maar een geniepige manier van heel bewust voldongen feiten cre-eren buiten de invloed van de democratie om is er wel. De EU is een politiek project en geen economisch project. Dit geldt ook voor de Euro. Daarbij is (zelf-)bedrog de maatstaf voor EU-minded politici geworden en is de economische en financiele werkelijkheid slechts iets wat EU-minded politici snel van zich afschudden.

bewijs: http://www.spiegel.de/international/europe/euro-struggles-can-be-traced-to-origins-of-common-currency-a-831842.html

Iedereen wist al in 1998 dat de invoering van de Euro automatisch een transferunie betekende als de eerste crisis zich zou aandoen. En nu weet iedere Nederlandse volksvertegenwoordiger in onze Tweede Kamer dat er een belastingverhoging van circa 80 miljard/jaar nodig is om de Euro permanent te redden, wat we alleen kunnen voorkomen door de EU zo snel mogelijk te verlaten. Maar u hoort het ze niet zeggen en degenen die het wel zeggen, worden genegeerd en weggezet als idiote oorlogshitsers.

Net zo als Helmuth Kohl de werkelijkheid rondom de funeste Italiaanse financiele balans voor het welslagen van de Euro negeerde, toen Zalm daar op wees. Zalm, overigens, die daar niet de conclusie uit trok dat de Euro economische zelfmoord betekende toen ook Griekenland met een vervalste boekhouding in de EMU kwam, wat toen al bij iedere minister van financie-en bekend was.

Het zijn geen onwetenden. De Jager weet dondersgoed dat de Nederlandse belasting met 30% omhoog moet als we in de EU en EMU blijven. Hij heeft alle memo's van experts heus wel ontvangen. Maar hoor je het CDA hierover tijdens de verkiezingscampagne? Nee, want ze bedriegen het volk zoals EU-minded politici gewend zijn. Zie ook de uitspraken van Juncker over 'functioneel liegen'. Het is hun enige manier van denken.

nick op 9 mei, 2012 - 12:48

@Tipo, heel goed comment. Wat

@Tipo, heel goed comment. Wat zou ik graag willen dat onze kennis over de ramp die boven ons hoofd hangt ook bekend zou worden bij het grote publiek. Deze is onwetend of verkeerd geinformeerd door de MSM en de misdadig eurofiele partijen die daarvoor alle ruimte krijgen. 

De grote massa kan niet geloven dat ze bedrogen worden maar dat is altijd het geval, als de leugen zo groot is geloofd men hem juist omdat men niet kan geloven dat een leugen zo groot kan zijn. Het beste voorbeeld en bewijs hiervan hebben we gezien en ervaren in wereldoorlog 2! 

Het is nu aan de PVV om een mogelijkheid te bedenken de bevolking te informeren, uit te leggen wat er werkeljk gebeurd en wat het tekenen van het ESM verdrag voor een consequentes heeft voor land en bevolking. Dat het niet enkele tientjes minder inkomen is maar het onze welvaart en vrijheid kost.

Gielah op 9 mei, 2012 - 12:51

Muurkrant.

Mijn man en ik proberen nu uit of we een vergunning kunnen krijgen voor het maken van een muurkrant.

Het volk MOET geïnformeerd worden!

Happel op 9 mei, 2012 - 13:32

Handlangers van de MSM.

Benieuwd waarachter de media zich nu gaan verschuilen.

De keuze is ruim en te denken valt aan :

Onkunde, onwetendheid, onbenulligheid, onverschilligheid etc.

Of - veel aannemelijker - moedwilligheid, misdadigheid, machtswellust, likken naar boven en trappen naar onderen etc.

Maar in alle gevallen medeschuldig !

Peter Klein op 9 mei, 2012 - 14:01

steeds weer via de achterdeur

Turken MAKEN al deel uit van Europa. Kunnen zo hierheen komen en hebben gelijke rechten , ook op voorzieningen, als autochtonen

Daar heeft het europees gerechtshof al voor gezorgd..

http://xandernieuws.punt.nl/?r=1&id=658693

Verder werkt europa bewust alle democratie het land uit. Zoals in nederland nu 150 kamerleden zich volksvertegenwoordiger mogen noemen van 15 miljoen landgenoten, 1 per 100.000, zo is dat in europa nog erger. Mensen die zich opsluiten in overlegconstructies en moeilijk tot niet bereikbaar zijn.

En ondertussen roepen dat ze zo goedkoop zijn want minder dan 4€ per europeaan kosten. Zo zichzelf van gigantische inkomens voorzien. Geef mij van elke europeaan 1 cent per jaar, en ik ben ook miljonair.

En die nemen dan hier en daar belangrijke besluiten, waarin heel veel kleine lettertjes staan.

En zo kon het bijvoorbeeld gebeuren, dat 'Europa''  aan de lidstaten vroeg om een lijst van natuurbeschermingsgebieden, er hier een zeer vrome en zeeuwse minister Veerman zat die zijn mandaat tot het uiterste oprekte, en een lijst van 160 gebieden indiende. ( was 25 niet genoeg geweest?), waarop op de een of andere manier ook de zeeuwse eilanden stonden waarvoor nu de Hedwige polder moet worden opgeofferd omdat delen van die eilanden door uitbaggering zouden worden aangetast.

Moraal van het verhaal: hoe meer je tegemoet komt aan euiropa, des te meer je uitgekleed gaat worden.

Het is dan meteen duidelijk hoe kinderlijk eenvoudig goed georganiseerde belangen groepen, handlangers in die besturen kunnen regelen (greenpeace etc), daar in europa samenwerken en hun belangen in wet en regelgeving vastleggen, om de westerse mens en zijn werkgelegenheid steeds meer op de tocht te zetten.

Overal natuurgebieden, maar in veel steden zijn wachtlijsten voor huurwoningen opgelopen tot 8 jaar

En dat is de tactiek van europa. Meng je in het leven van de europeaan op, elk mogelijke manier, stel steeds weer zogenaamd verstandige regelgeving voor,  van ambtenaren die wanneer ze weinig werk dreigen te krijgen zelf hun nieuwe werk en regelgeving organiseren, en zie hoe je via die achterdeuren  steeds verder je invloed en macht kan uitbreiden.

Zoals iedereen weet dat je bij werkoverleg moet oppassen voor de laatste minuten, omdat dan de chef komt met  de meest omstreden voorstellen, die dan door vermoeidheid van de participanten toch worden aangenomen. Zo hebben de parlementariers en overheden in europa niet door dat regelgeving voor europa een doel op zich geworden is.

Nu krijgt europa wanneer en wat ze vraagt. Daar zou eens een punt achter gezet moeten worden.

Nog1 op 9 mei, 2012 - 14:31

bevolking vóór het EU-project

Hoewel ik de EU niet democratisch genoeg vind, is het wel een feit dat de Nederlandse kiezer er al 50 jaar vrijwillig voor kiest om pro-europese partijen een meerderheid in ons parlement te geven. De burger heeft regelmatig de kans om dit te veranderen, maar doet dat niet. Hierdoor kunnen we moeilijk anders dan concluderen dat een ruime meerderheid van de bevolking vóór het EU-project is.

Het EU-project is trouwens niet bedacht door de ideologen van het Derde Rijk, maar het was een harde voorwaarde bij de Marshallhulp.

Havank op 9 mei, 2012 - 14:40

@Nog1 flauwekul.

Dat is je reinste flauwekul wat U daar te berde brengt. Nog geen 60% van de kiesgerechtigden ging stemmen met de Europese verkiezingen, dus ergo 40% van de kiezers zijn niet gaan stemmen, en hebben dus duidelijk NIETS met Europa. Verder geef ik U op een briefje, dat de pleuris uitbreekt als de EURO valt. En dat zal vele eurofielen de ogen openen. Kijk maar naar ons voorland GRIEKENLAND.

Nog1 op 9 mei, 2012 - 14:45

@ Havank

Het zijn de nationale parlementen die beslissen of een land lid wil zijn of niet, niet het EP. En in alle parlementen die Nederland gehad heeft de afgelopen 50 jaar, waren de pro-EU-partijen ruim in de meerderheid.

Gielah op 9 mei, 2012 - 14:45

Te weinig info.

@No1:  Hóe vrijwillig kiest een stemmer die niet goed door de media en de politici geïnformeerd wordt?

Dat is toch geen echte eerlijke keuze?

Als men belooft:  als u op meneer Jansen van de Vrijheidspartij stemt, dan krijgt u een rechtvaardiger samenleving... en die meneer Jansen is dan in feite al stiekum bezig om concentratiekampen te bouwen en bereidt al wetten voor om u monddood te maken..... hebt u een en ander dan aan uzélf te wijten... als u op hem stemt?

U wist toch niet beter?

Wij worden allemaal bedonderd... en stemmen op grond van wat wij NIET mogen weten.

Dus niks te 'ruime meerderheid'.

Een stemming is pas echt en geldig als mensen bewúst, met voldoende informatie, kiezen.

En dat is, wat de EU aangaat, dus NIET het geval.  

Jansma op 9 mei, 2012 - 14:46

@Nog1 U vergist zich.

Als u het mij vraagt schat u dat volkomen verkeerd in. Het Nederlandse volk heeft een duidelijke NEE uitgesproken ten aanzien van de Europese Grondwet. Dat de politieke elite het in dezelfde vorm als nog door de strot van de burger ramt doet hier natuurlijk niets aan af. Hiernaast hebben de politieke partijen in Nederland een volkomen vertekend beeld van de EU verkocht aan de burger. Indien de werkelijkheid was verkocht dan was een nog groter deel tegen verdere integratie geweest. Het is vanaf de eerste dag 1 grote aaneenschakeling van leugens geweest.

Een andere reden dat de burger niets lijkt te doen is ook vertekend. Vele stemden juist op de VVD vanwege het anti-EU standpunt.....Die zullen zich grof bedrogen voelen. Net als de stemmers ter linker zijde (voor zover niet alle partijen links zijn natuurlijk) die op de SP stemden vanwege de anti EU uitingen. Deze lieden zullen vol verbazing hebben aangehoord om Roemer, na het binnen halen van de stemmen, te horen zeggen dat hij eigenlijk niet anti-EU is, maar tegen de EU in zijn huidige vorm. Hij vind de club te neo-liberaal.......! Laat die even inzinken....

Aankomende verkiezingen zal de burger zich gaan uitspreken in niet mis te verstane aantallen. Ik verzeker het u.

Havank op 9 mei, 2012 - 14:48

@Nick 12.37. uur.

@Nick, volledig de waarheid. Als de 2e kamer volgende week akkoord gaat met het ESM, dan zijn we geen eigen land meer maar een wingewest van het MONSTER BRUSSEL. Dan zouden onze geweldig goede partijen als CDA,VVD,D66,PVDA,GL,CU en SP wel zo eerlijk moeten zijn om zichzelf op te heffen, de regering naar huis te sturen, en met hun allen het 2e kamergebouw voorgoed te verlaten. Maar ik geef U op een briefje, dat ze dat NIET zullen DOEN!

Nog1 op 9 mei, 2012 - 14:48

@ Gielah

Het is de taak van de burgher zelf om zich goed te informeren. Gemakzucht kunnen we moeilijk als een argument gebruiken.

Daarnaast zou het gek zijn om een minderheid de macht te geven (en dus de democratie af te schaffen) met het argument dat men anders voor de 'ondemocratische'  EU zou kiezen.

Havank op 9 mei, 2012 - 14:51

@Gielah.

@Gielah, we zullen nog de zoon van, nog AntonB,NOG1, ooit kunnen overtuigen. Alleen HUN mening is de WAARHEID. Waar doet mij dat toch aan denken? O ja, de Sowjet-UNIE.

pieter g op 9 mei, 2012 - 14:53

schimmige bestuurslaag

Goed bezig Joost!

Ik heb nooit begrepen waarom inwoners van dit land (of andere Europese landen) nog een extra schimmige bestuurslaag boven ons willen hebben die zomaar wat doet. In ieder geval niet iets doet waar een gemiddelde burger baat bij heeft. Wel goed genoeg om alle kosten te betalen, maar verder smoel houden. Want de boven ons geplaatsten weten alles veeeel beter.

Misschien heeft het met karakter en opvoeding te maken.

Nog1 op 9 mei, 2012 - 14:55

@ Havank

De verkiezingsuitslagen zijn niet mijn mening. Mijn mening is anti_EU, maar ik ben wel zo eerlijk om te erkennen dat een ruime meerderheid van de bevolking het daar niet mee eens is.

Jansma op 9 mei, 2012 - 15:00

@Nog1

U denkt toch niet werkelijk dat als we nu de Nederlandse bevolking zouden vragen of het een goede beslissing is geweest om de Euro in te voeren, alsmede het verdrag van Lissabon, dat we daar in overtal een JA op zouden ontvangen?

Havank op 9 mei, 2012 - 15:02

@Nog1.

@Nog1, dat uw mening anti-EU is verbaasd en verrast mij. Maar goed, daar heeft U voor mij aan krediet gewonnen, echter ik blijf van mening, dat de EU ons geen voorspoed en vrede zal brengen, maar sociale onrust, teveel immigratie, verarming, en oproer. En daar zal ik mij TEGEN blijven uiten, zolang ik leef. Het is een grof schandaal dat de EU zoveel macht naar zich toe trekt, zonder enige toestemming. Verder ben ik van mening, dat als de 2e kamer instemt met het ESM, de dames en heren kamerleden zo consequent zouden moeten zijn, om zichzelf, de regering, en de politieke partijen, op te stappen en de parlementaire democratie op te heffen!

Nog1 op 9 mei, 2012 - 15:05

@ Jansma

De partijen die tegen de Euro zijn/waren hebben 40 zetels, de voorstanders 110 zetels. Bij een referendum over de euro zal ca 66% voor de Euro stemmen.

http://4nieuws.nl/show.php?key=216185&titel=Peiling:%20Eenderde%20van%20...

Tiemen Veenstra op 9 mei, 2012 - 15:07

Hoog tijd voor Bijltjesdag!

@Nog1

Wij worden door een minderheid geregeerd die tegen de belangen van het eigen volk ingaat. Het gaat eigenlijk om een feodaal systeem waarbij de bestuurlijke adel middels het banencircuit profiteert van de werkende klasse. Om de mensen rustig te houden wordt het gemanipuleerd met behulp van politieke propaganda (MSM) en schuldgevoelens (o.a. OS). Als afleidingmanoeuvre worden grote aantallen onaangepasten geïmporteerd, zodat de ongenoegens van het volk worden afgeleid van de regenten, die ons land verkwanselen aan Brussel. Het is de vraag hoe lang dit nog door kan gaan.... 

beppie op 9 mei, 2012 - 15:08

@nog1 Het is de taak van de

@nog1 Het is de taak van de burgher zelf om zich goed te informeren. Gemakzucht kunnen we moeilijk als een argument gebruiken.

Het is de taak van de media en de politiek om de burger van deugdelijke, onpartijdige informatie te voorzien. Dat dat niet is gebeurd kun je de burger niet kwalijk nemen.

Nog1 op 9 mei, 2012 - 15:11

@ Tiemen Veenstra

Een volk heeft geen belangen. Iedereen heeft eigen belangen, collectieve belangen bestaan niet. Er zijn mensen die voordeel hebben bij de EU, er zijn mensen die er nadeel bij hebben. Doen alsof één van beide groepen niet onderdeel is van het hetzelfde volk is onzin.

En de tegenstanders van EU gebruiken niet minder propaganda als de voorstanders .

Nog1 op 9 mei, 2012 - 15:14

@ Beppie

De media heeft de taak geld te verdienen. Politici om hun standpunt te verbreiden.

De burger moet echt zichzelf informeren. Dat is zijn eigen verantwoordelijkheid.

beppie op 9 mei, 2012 - 15:15

@nog1 De partijen die tegen

@nog1 De partijen die tegen de Euro zijn/waren hebben 40 zetels, de voorstanders 110 zetels. Bij een referendum over de euro zal ca 66% voor de Euro stemmen.

Bij de voorstanders met 110 zetels zitten heel veel kiezers die niet gestemd hebben en/of andere punten van die partij belangrijker vonden. Bovendien zitten er ook nog 2 partijen tussen die samen 46 zetels in hun verkiezingsprogramma tegen een uitbreiding van macht van de EU waren. Die aanname slaat dus nergens op.

Happel op 9 mei, 2012 - 15:15

Onderwerping aan het ESM.

Het al of niet  - niet heeft mijn voorkeur -  akkoort gaan met het ESM moet wachten tot ruim na de verkiezingen in september a.s.

beppie op 9 mei, 2012 - 15:19

@nog1 Dan moet die informatie

@nog1

Dan moet die informatie wel duidelijk beschikbaar zijn. En geen samenvatting waarbij de belangrijkste punten achterwege worden gelaten. Of moet elke burger het internet afstruinen om achter de waarheid te komen. Pas bij algehele eerlijke informatie kan je de burger op zijn verantwoordelijkheid aanspreken.

Jansma op 9 mei, 2012 - 15:25

@Nog1

Die peilingen neem ik niet zo serieus. Niet transparant voldoenden. Vraagstelling bijvoorbeeld een hoop doen richting de antwoorden die je krijgt. Het is net als met statistieken. Je krijgt er dezelfde kwaliteit rotzooi uit als die je er in stopt. Hiernaast weet ik niet wie er ondervraagd zijn. Zo zijn er meer zaken, maar het belangrijkste is even dat de peiling voorbij aan het gegeven dat er veel mensen zijn die doorgaan met de Euro intussen als een noodzakelijk kwaad zien, omdat het alternatief erger is. Zo wordt ze wijs gemaakt thans...

De kern van de door u gebrachte discussie was immers dat een meerendeel van de Nederlanders ALTIJD al voor meer EU is geweest....Het door u opgevoerde argument
toont dit op geen enkele wijze aan.

De enige vraag die redelijk zuivere meetresultaten zou bieden te is:

Zou u, met de kennis van nu, opnieuw instemmen met een herinvoering van de Euro en de Europese Grondwet (ik noem het beestje even bij naam) of niet?

Tiemen Veenstra op 9 mei, 2012 - 16:18

Bent u marxist?

@Nog1

U spreekt zichzelf tegen. Eerst beweert u dat een volk geen belangen heeft, omdeat er geen collectieve belangen zouden bestaan. 'Prinses' Maxima zal het van harte met u eens zijn, de Nederlandse identiteit bestaat immers niet! Ook de leiders van de EU zullen tevreden zijn met uw uitspraak, want een volk zonder gemeenschappelijke belangen (zoals vrijheid, vrede, welvaart) laat zich des te makkelijker plunderen. Uw argument berust op dezelfde verdeel-en-heerstactiek van de eurofiele elite.

Vervolgens hebt u het over twee groepen mensen, waarvan de ene voordeel en de andere nadeel heeft bij de EU. Dit lijkt verdacht veel op het onderscheid dat Marx maakte tussen de bourgeoisie en het proletariaat. Bent u wellicht marxist?

cmsuijkerbuijk op 9 mei, 2012 - 16:44

Dat in de afgelopen 50 jaar

Dat in de afgelopen 50 jaar de Europa-gezinde partijen altijd een meerderheid hebben gehad, zegt natuurlijk helemaal niets. Tot aan het referendum was er eigenlijk ook helemaal niets aan de hand. Mét het afwijzen van de EU is echter het tij gekeerd bij de bevolki8ng, maar er was nog geen énkele partij die de EU écht afwees en voldoende groot was.

Waar moet je dan op stemmen bij de verkiezingen? Er was niet één partij die Europa en de afwijzing van de EU als hoofdthema in zijn programma had. Ook tóen nog, speelde er voor de mensen wijnig. Alles ging toch immers goed? Geen wolkje aan de lucht.

Maar nu sinds een aantal jaren de EU haar ware, lelijke en grimmige gezicht heeft laten zien en dat gezicht wordt te vuur en te zwaard verdedigd door de Eurofiele partijen, van geen kwaad willen wetend (En dan wordt de PVV'ers verweten, dat ze blind "de grote Blonde Leider" volgen, heh) en álle gefundeerde bezwaren terzijde schuivend, állemaal voor het veelkoppigemonster dat EU heet, nú gaan bij de mensen de ogen langzaam open en hopelijk zijn ze in september helemaal wakker geworden en stemmen ze massaal op de PVV. Weliswaar kleven er vele bezwaren aan deze partij, maar dan vraag ik, wélke partij heeft dat niet, naar gelang je "links" of "rechts" bent, maar door zo'n sterk signaal af te geven en hopelijk ook een meerderheid te behalen, al is het dan voor menigeen tegen heug en meug op andere gebieden, je moet prioriteiten stellen en dat is op dit moment: Als de dónder breken met de EU en ál haar instituten en instellingen!

Happel op 9 mei, 2012 - 16:46

Onze eigen Marxist.

Rutte staat te popelen om het ESM akkoord te mogen ratificeren.

Als Marx dát nog eens dat nog eens had mogen meemaken

cmsuijkerbuijk op 9 mei, 2012 - 16:50

@Mezelf op 17:44

Schaamte overvalt me: "Wijnig" moet natuurlijk "weinig" zijn!

BigLjohn op 9 mei, 2012 - 17:11

Verzetstrijders

Die link die gelegd werd tussen de nazi ideologie en het systeem van de E.U. is volkomen juist.

Namelijk, de absolute partijtop heeft het voor het zeggen, en de staten met hun volkeren moeten, ja MOETEN volgen op straffe van ........Ja, er wordt dus in die wandelgangen van de E.U. gelederen ook al over de doodstraf gesproken. Volgens mij zullen er op een gegeven moment verzetstrijders komen, gelijk als in de Tweede Wereldoorlog. In dit geval zullen die sabotagedaden gaan plegen, zoals de computers van de E.U. hacken of met verwoestende virussen kunnen gaan bestoken, ja zelfs het elimineren van E.U. top figuren, en het opblazen van gebouwen. (llegale) blaadjes huis aan huis bezorgen, waarin de werkelijke feiten en bedoelingen van de E.U. staan beschreven. Internetvoorlichting en T.V. debatten. Het is niet de vraag of zoiets ooit gaat plaatsvinden, maar eerder de vraag wanneer. De E.U. top zou kunnen beslissen onze eerste en tweede kamer te gaan opheffen, alsmede ons koningshuis. En krijgen wij dan ook nog een E.U. dictator die Nederland gaat besturen, gelijk een Anton Mussert ? Het zou zomaar kunnen ! Gelijk een communistische dictatuur die het volk terroriseert en onderdrukt ! Wanneer eindigt deze E.U. nachtmerrie ?  Misschien weer een D - Day ? Ik ben er nog niet over uit wie ons dan komt bevrijden.

Johan T op 9 mei, 2012 - 17:21
Havank op 9 mei, 2012 - 17:26

@CMSuijkerbuijk 17.44. uur.

@CMSuijkerbuijk, uw reactie is volkomen correct. Tot 2005 was er nog weinig reuring omtrent de EU en de Euro, echter toen al voelde ik in mijn portemonnee dat het e.e.a. behoorlijk duurder was geworden. Toen echter in 2005, 69% van de kiezers NEEN zei tegen de Europese Grondwet, heeft de toenmalige MP Balkenende, sans gene besloten eigenzinnig deze 69% tegenstemmers te bruskeren, door in Lissabon JA te zeggen. Hoezo democratie, mijn neus. En daarom durven de eurofiele partijen zoals VVD,CDA,PVDA,D66,CU,GL en SP ook een REFERENDUM over de EU en de Euro niet aan! En het is precies zoals U zegt, het gaat verdorie niet om WILDERS, maar het gaat om niet MEER of MINDER of NEDERLAND na 16 mei nog BESTAAT! Als de boosaardige politici instemmen met het ESM verdrag, dan is NEDERLAND FINITO!

Frans Groenendijk op 9 mei, 2012 - 19:15

Reageren op een teaser?

Van Baar schrijft:

"Het idee dat de basis van de EU werd gelegd door ideologen van het Derde Rijk is pure kwaadsprekerij, een soort godwin waar PVV-denkenden anders zo graag tegen opponeren."

Dat is in rectie op de teaser voor deel 2. 

 Ik raad Van Baar aan eerst deel 2 te lezen alvorens met generalisaties te komen die op zichzelf ook trekjes van een godwin krijgen. Beter nog: hij zou het boek moeten lezen.

Voor die tijd kan hij alvast kauwen op dit:

‘Wij beslissen iets. We brengen dat dan in het midden en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit – want de meesten begrijpen toch niet wat er werd beslist – dan gaan we weer wat verder. Stap voor stap, tot er geen terugkeer meer mogelijk is.’

(Jean Claude Juncker, christendemocraat, premier van Luxemburg, ex-president van de Europese Raad, in Der Spiegel, 52/1999) 

Staat in de bijdrage van Remi Hauman en op de achterflap van het boek.

NB: Morgen verschijnt mijn recensie van het boek op Keizers & Kleren. Ik zie dat hij gelukkig niet heel veel zal lijken op die van Joost.

François op 9 mei, 2012 - 19:45

Nieuwe Orde

Lijkt me een interessant boek, ga het zeker lezen. Misschien is het een goede aanvulling op "The Great Deception: Can the European Union Survive?" van Christopher Booker en Richard North. Hoewel ik niet denk dat ideologen van het Derde Rijk per sé de basis hebben gelegd (dat zijn eerder de internationaal socialisten van het interbellum), lijkt hun invloed wel van elementair belang geweest te zijn op het verloop en koers van het Europese project vanaf de jaren '40 (zie ook de inleidende video op het boek "Fascist Europe Rising" van Rodney Atkinson: http://yt.cl.nr/7Nf5KeC4dAs ).

Denk bijvoorbeeld even aan de Europäische Wirtschaftgemeinschaft (Europese Economische Gemeenschap) uit de oorlogsjaren, dat een "nieuwe orde" moest vestigen in het bezette Europa, met douaneunie en al. Welnu, in 1962 nog schreef Jean Monnet —die eerder zoiets als de USSR voor ogen had dan een Derde Rijk—over "zijn" toekomstige Europese Unie: "It is this organization which will create the new world order"... 

kriskras op 9 mei, 2012 - 20:28

"In oktober 2011 ondertekende

"In oktober 2011 ondertekende men in Straatsburg zelfs een overeenkomst voor de detachering van Turkse ambtenaren bij de diensten van de Commissie in Brussel, die daarna het Europees beleid mee mogen bepalen"

Huh?!?!? Dat gebeurt dus met de goedkeuring van mensen die het nodig vinden de vinger te krijgen achter de geldschieters van de PVV, met als argument  dat er buitenlandse mogendheden een vinger in de pap zouden hebben bij de besluitvorming in Nederland.

Het lijkt er op dat sommigen, in het met name linkse politieke spectrum, de schaamte mijlenver voorbij zijn en een plaat voor hun kop hebben van gewapend beton

Wilders heeft in elk geval nog een mandaat en kan er op afgerekend worden als de Nederlander zou vinden dat hij zijn oren zou laten hangen naar buitenlandse mogendheden. Echter, Brussel heeft geen mandaat, laat staan Turkse politici, laat staan TURKSE AMBTENAREN. Als dergelijke dingen me ter oren komen, ga ik koken. Met bloeddoorlopen ogen en schuim op de bek moet ik me beheersen geen dingen te schrijven die me een ban voor het leven zouden opleveren.

De Europeaan rest yogalessen om zich rustig te houden. Het besef dat de we ook maar ergens invloed op zouden hebben, wordt almaar groter. De EGKS en EEG als voorloper van de EU waren ooit opgericht om de vrede, welvaart en vrijheid te bevorderen, zijn thans verworden tot een instrument dat het tegenovergestelde bewerkstelligt (nastreeft?).

© 2009 - heden Dagelijkse Standaard. Alle rechten voorbehouden.