Shooting the messenger

Wat zegt het over een maatschappij als niet de aanstichters van geweld, maar degenen die hen een excuus gaven of erover berichten verantwoordelijk worden gehouden voor de aangerichte schade?

De onrust in het Groningse Haren van afgelopen vrijdagnacht bleek vooral het werk van relschoppers die waarschijnlijk uit waren op chaos. Verontrustender was dat blijkbaar ook jongeren die op het plaatje van iets meer dan 18.000 inwoners afkwamen om er feest te vieren vrolijk meeplunderden toen zich de mogelijkheid aandeed. Het leek nog het meest op de rellen die vorig jaar augustus in de Britse hoofdstad Londen plaatshadden.

Net zoals toen wordt de schuldvraag vooral in externe factoren gezocht. De Londense rellen zouden een reactie zijn geweest op de bezuinigingsmaatregelen van de Britse regering. De onrust in Haren was de schuld van (sociale) media die volop belangstelling hadden voor dit toch opmerkelijke fenomeen: een enkel bericht op Facebook en de inwoners van Haren konden zaterdagmorgen een puinhoop aantreffen in hun dorp.

Een derde voorbeeld, eerder deze week: tienduizenden moslims die in de hele Arabische wereld en daarbuiten de straat opgaan om te “demonstreren” tegen een Amerikaanse anti-islamfilm. Waarschijnlijk dat het merendeel van de menigte nog nooit van de film had gehoord, maar gemakkelijk kan worden opgeruid door radicale imams die maar wat graag de gelegenheid aangrepen om tegen de Verenigde Staten te betogen.

De reactie van enkele Westerse leiders was ronduit beschamend. President Barack Obama bracht vooral in herinnering dat Amerika elke godsdienst respecteert en zijn regering hield dagenlang vol het allemaal de schuld was van de film, zelfs nadat de Libische autoriteiten hadden laten weten dat de aanval op het Amerikaanse consulaat in de havenstad Benghazi, waarbij de ambassadeur Chris Stevens om het leven kwam, daags van tevoren was gepland.

De meest lafhartige respons was wel die van de Duitse sociaaldemocraat Martin Schulz, de voorzitter van het Europese Parlement, die woensdag niet alleen de inhoud, maar zelfs de “distributie” van de anti-islamfilm in kwestie veroordeelde. De tientallen doden die bij de “demonstraties” zijn gevallen, zijn de schuld van YouTube? Volgens dezelfde logica is de vernieling die in Haren is aangericht de schuld van de NOS, omdat die verslag deden van… het nieuws.

Dit is te gek voor woorden, maar tekenend, vrees ik, voor een maatschappij die de eigen verantwoordelijkheid van haar burgers op tal van manieren ontkent. Zijn de rellen in Haren en Londen en de nerveuze manier waarop deze week met het moslimgeweld werd omgesprongen niet de uitwassen van een poging om al het menselijk handelen naar externe factoren te verklaren?

Zoals de Londense relschoppers geen blaam trof, omdat de nare rechtse regering bezuinigde op hun sociale zekerheden (wat overigens niet het geval was), zouden de moslims die van Egypte tot Pakistan ambassades bestormden en auto’s in brand staken, gekrenkt zijn door een poging tot satire. Niet hun schuld! Had de Britse regering maar niet moeten korten op hun uitkeringen. Had dat filmpje maar niet gemaakt worden moeten. Had de media maar geen aandacht moeten besteden aan de op handen zijnde beroering in Haren.

De Britse premier David Cameron kwam vorig jaar dichterbij de waarheid toen hij vaststelde dat inwoners van de achterstandwijken waar de rebellen uitbraken, “werd toegestaan te geloven dat de wereld hen iets verschuldigd was.” Het probleem, voegde hij er aan toe, was dat een “ziek” deel van de samenleving gelooft dat het slechts rechten en verworvenheden, maar geen verantwoordelijkheden heeft.

Mensen worden in die opvatting bevestigd wanneer hun wangedrag niet wordt gecorrigeerd.

Voorkomen is beter dan genezen, daarom moet net zo goed worden gezocht naar de werkelijke oorzaak van het probleem. Dat heeft niets te maken met een filmpje of een oproep op internet. Het is eerder de zieke mentaliteit waar Cameron over sprak: het afschuiven van je eigen problemen en verantwoordelijkheden op anderen en vervolgens nog de hand bijten die je voedt.

Wie verwacht dat Obama of Schulz het daar ooit over zal hebben?

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

23 reacties
 1. De Britse premier David Cameron kwam vorig jaar dichterbij de waarheid
  toen hij vaststelde dat de bankiers van de banken die de crisis lieten uitbreken, “werd toegestaan te geloven dat de wereld hen iets
  verschuldigd was.” Het probleem, voegde hij er aan toe, was dat een
  “ziek” deel van de samenleving gelooft dat het slechts rechten en
  verworvenheden, maar geen verantwoordelijkheden heeft.

   

  Duizenden miljarden schade, maar, op Bernie Maddoff na, dus geen enkele aanklacht, tegen niemand, tegen geen enkele bankvandaal. Wel gingen Londense relschoppers die een fles mineraalwater hadden gejat een jaar de bak in. We kennen het, want het hoeft maar een waxinelichthoudertje te zijn, of het doet iemand de das om.

   

  Echt vatten, wat er in onze demokratie en haar doorgestoken kaartpartijen gaande is, doet men misschien niet. Maar het gevoel van onbehagen, de onvrede en de woede die mensen voelen maar gedwongen worden te onderdrukken is toch onmiskenbaar.

 2. Herinner jij je nog Mart Smeets in Kerkrade?

   

  Die stond daar met zijn cameraploeg te roepen: ‘Hier gaat het straks allemaal gebeuren!”

   

  Ja en als zoiets op TV komt dan roept dit dus een aantal mensen op en die komen maar voor 1 ding en dat is relschoppen.

   

  De media heeft een verantwoordelijkheid en dat is niet ‘opruien’

 3. Ik kan, als theoloog, toch ook niet helemaal onder de conclusie uit, dat dit alles pas écht losging nadat er – vonden velen- in het geheel niet meer over kwaad en zonde gesproken mocht worden.

  Dat was zogenaamd achterhaald.

  Kón niet meer… in deze tijd.

  Intussen verzopen we zowat in het kwaad ( dat zogenaamd niet bestond).  

   

  Ook mensen die zichzelf helemaal niet in het communisme herkenden, geloofden in de praktijk precies hetzelfde als waar communisten van uitgaan:

  *  mensen gaan vanzelf als goed burgers goed leven als hun omstandigheden maar in orde zijn: 

  dak boven het hoofd, schone en warme kleren, genoeg te eten en te drinken én een baan.

   

  Maar ik durf er heel wat om te verwedden dat die relschoppers in Haren dat állemaal min of meer hébben…. behalve dan misschien die baan….

  sinds de overheid besloten heeft dat de studiekosten van jongeren tot 27 jaar zonder meer door de ouders betaald móeten worden.

  Met andere woorden:  de overheid houdt jongeren kind tot op een leeftijd,

  dat vele anderen al een voltooid gezin hebben en een  járenlange arbeidservaring.

  Dat diezelfde zogenaamde kinderen vaak al met 14 jaar volop seksueel actief waren, een hoop alcohol gebruikten, zo niet erger…. en zij al vóór die tijd thuis een zó grote waffel hadden,

  dat vader en moeder voortdurend hun best moesten doen om niet steeds met een huis vol ruzie te zitten…. én maar aanpassen… aanpassen…sussen en wéér aanpassen… wordt dan even vergeten.

  Je krijgt dan dus een generatie, die tijdens de kinderjaren al véél te dominant aanwezig is en die tegelijkertijd tot vér in de volwassenheid de hand kan blijven ophouden…. en nee….

  dat kweekt géén verstandige, rustige, werkzame jonge mensen, waarop de maatschappij haar toekomst kan baseren….. dan kweekt recht-op-alles-hebbers.. die van feest tot feest leven.

   

  Het kwaad bestaat dus wel degelijk.

  En pas als het als kwaad herkend mag worden, komt er zoiets als een noodzaak tot beheersing en overwinning daarvan in the picture.

  Volgens mij is lang nog niet iedereen al zover.

   

 4. Een reactie naar mijn hart (maar dat zal je niet verbazen).

  Het probleem is ook breder dan jeugd en ouders en ik blijf het zeggen, het huidige (socialistische… kijk even naar de leiders die kruipen voor geweld Obama en Schultz komen beide uit die hoek) onderwijs maakt alles kapot.

  Ik ken een cartoon die precies aangeeft wat Gielah en ik zeggen: https://twitter.com/i/#!/eduworldwide/media/slideshow?url=pic.twitter.com%2Fr7Wg0SHr

   

  Er zijn veel redenen waarom wij de kinderen thuisonderwijs geven, maar de socialistische religie die er dwars door alles heen onderwezen wordt (in elke richting omdat het simpelweg in de kerndoelen verweven zit en geen school er onderuit kan) is er een grote van.

  Er is ook zo’n mooi (door socialisten omarmd) gezegde: It takes a village to raise a child.

  Nu iemand heeft daar een heel goed antwoord tegen gegeven:

  It Takes A Village

  “It
  takes a village (so we’re told), to raise a child today.
  It takes
  a village (we reply), to steal his heart away.
  To purge
  old-fashioned do’s and don’ts from his enlightened mind
  To leave
  old fashioned Ma and Pa, a hundred years behind.

  It takes a
  village, verily, to teach some mother’s son
  To steal and gamble,
  smoke and swear, and vandalize for fun.
  His mother didn’t teach
  him that! His father? No, not he!
  It takes a village to corrupt, a
  village verily.

  It takes a village, this we know, to teach the
  maidens sweet,
  To dress and act, to look and talk, like women of
  the street.
  It takes a village, not a doubt, to teach a maiden
  mild,
  To save the monkey’s, owls, and whales, yet kill her unborn
  child.

  It takes a village public school, some subtle class
  room chats,
  To teach the little boys and girls to act like alley
  cats.
  To teach them of the birds and bees, without morality,
  To
  teach them what to do and how, and tell them they are free.

  It
  takes a village, yes indeed, to brainwash all our youth,
  With
  notions and with fallacies, in place of sense and truth.
  Abortion
  rights! The right to die! The rights of animals!
  Creative
  spelling! Unisex! the rights of criminals!

  It takes a village,
  well we know, to turn their minds awry.
  To stand for fancied
  “Children’s rights,” and parent’s rights deny.
  To honor
  human nature less, and trees and rivers more.
  To sacrifice to
  Mother Earth, and Father God ignore.
  “It takes a village,”
  so they say, but something more they mean.
  United Nations,
  Washington, The Liberal machine.
  Society, the “Brave New
  World,” the socialist scheme.
  The global ideology; It’s
  here…..The New World Order Dream!”

  by Glenn Conjurske

 5. Dank u, @Marg.

  U gaat inderdaad naar de basis!

  Aan de oppervlakte bijsturen werkt helaas niet….. dan blijf je aan omstandigheden sleutelen, terwijl de mens zelf onveranderd blijft.

 6. Blijkbaar hebben steeds meer burgers de behoefte zich met geweld te verzetten of hun agressie ergens op te richten. Naar mate de overheid dit dmv woorden meer probeert te beteugelen des te agressiever is de reactie,

  Apart, zou het te maken kunnen hebben met het feit dat de burger denkt dat de overheid vindt dat ze de burger als infantiel kunnen beschouwen en dat ze even gaan bewijzen dat dit niet zo is?

   

  Niets zo ergerlijk als politici die uitgebreid komen uitleggen dat de burgers het niet begrepen hebben en dat zij als politici het blijkbaar onvoldoende hebben uitgelegd.

 7. het komt niet in u op dat juist ook bv geslachtsziekten meer opkwamen door de vrije “moraal”?

  Als alles maar moet kunnen loop je idd het een en ander op, maar goed je kunt het ook in het belachelijke trekken en net doen of je het niet begrijpt (er zijn er velen die dat doen tegenwoordig en wat men zaait zal men ook oogsten, ook hierin).

 8. De auteur weet treffend te benoemen wat er aan de hand is maar meent dat nog naar de oorzaak gezocht moet worden. Dat is niet zo. De oorzaak is 50 jaar socialistische pamper-politiek vanuit de notie dat de burger niet in staat geacht mag worden zijn eigen boontjes te doppen en dat burgers die dat wel kunnen maar lastig te regeren zijn; over wie de staat niet nodig heeft valt immers geen macht uit te oefenen.

   

  In een maatschappij waar slachtofferloze misdrijven gecreëerd worden om de gezagsgetrouwe burger onder de knoet te kunnen houden en niemand verantwoordelijk wordt gehouden voor de negatieve consequenties van het eigen handelen behalve zij die wel hun verantwoordelijkheid zien en nemen, waar wangedrag wordt beloond en moreel gewenst gedrag bestraft, is het niet vreemd dat wangedrag en onverantwoord handelen de norm wordt. Wie zijn eigendom verdedigt wordt bestraft, wie andermans eigendom aanvalt beloond. @Karl Kraut: Wie banken vrijstelt van de risico’s van onverantwoord handelen moet niet klagen dat banken onverantwoord gaan handelen. De gemiste en gemeenschappelijke factor hier is de overheid.

   

  De NLse TV draagt met liefde haar steentje bij aan de normvervaging (Frankfurter Schule!) door series als Oh oh Cherso en de vervolgen erop uit te zenden als de gangbare norm, en het gajes dat deze programma’s bevolkt van vorstelijke salarissen te voorzien, alleen maar om door te gaan met hun asociale tokkie-gedrag. In een beschaafde maatschappij zou het hier getoonde gedrag als afkeurenswaardig benoemd worden, als voorbeeld van gebrek aan verantwoordelijkheid. Als derden er geen schade van hadden zou het daarbij blijven (NAP). Maar door het als normerend te tonen wordt een brede acceptatie ervan als ‘normaal’ gezien.

   

  De overheid is het probleem, en niet de oplossing.  Dat is in Haren nog maar eens bewezen.

 9. Mooi voorbeeld was toen we de huisarts vroegen naar het hoe en wat van de HPVprik.

  Die heb je dus alleen maar nodig als je je vrije moraal laat gelden en niet als je BEIDE wacht met sex tot je getrouwd bent. Dit moest de huisarts toegeven, dus je kunt nu wel smalend doen over Polio, feit is dat met een bepaalde vrije (zonder veel regels en verantwoordelijkheid)levenstijl je zaken over jezelf afroept die je had kunnen voorkomen als je regels en grenzen in acht neemt.

 10. En crhistenen wachten zeker altijd met seks totdat ze getrouwd zijn? Alleen christenen houden zich aan regels en grenzen?

 11. Waar komt die haat tegen christenen vandaan? Traumaatje?

   

  Wat mij betreft mag iedereen het leven leiden, zoals hij of zij dat zelf wenst. Het is AAN OUDERS of ze wel of niet voor een vaccinatie kiezen voor hun kind en het is AAN OUDERS of ze wel of niet voor homeschooling kiezen. U dient zich daar buiten te houden.

   

  Mensen hebben alle recht om hun leven op christelijke wijze vorm geven zolang ze anderen met rust laten. Hetzelfde geldt ook voor atheisten! Ik heb een bloedhekel aan mensen die anderen hun levensstijl op willen leggen. Zelf ben ik ook atheist, maar ik verafschuw totalitaire types die anderen ook een atheistische levensstijl willen opleggen. Ik zou zeggen: bemoei u met u eigen zaken en laat anderen met rust!

 12. Sommigen wel, anderen niet (het zijn net mensen…) en die zullen daar de consequentie van moeten dragen, net als ieder ander moet van zijn handel/wandel.

  Ik zal ook nooit zeggen dat Christenen beter ZIJN, ze kunnen wel beter weten. Maar ieder mens heeft de verantwoordelijkheid over eigen daden en die kun je niet op een ander afschuiven (maakt niet uit wat je gelooft).

  Feit is wel dat de samenleving de Bijbel er zo goed als uitgesmeten heeft (zeker als het gaat om de Statenvertaling) en dat daarmee ook een omslag in het (collectieve) denken van mensen gekomen is en dat de samenleving daar nu de vruchten van plukt.

 13. “Feit is wel dat de samenleving de Bijbel er zo goed als uitgesmeten heeft (zeker als het gaat om de Statenvertaling) en dat daarmee ook een omslag in het (collectieve) denken van mensen gekomen is en dat de samenleving daar nu de vruchten van plukt.”

   

  Bij een gedeelte van de Christenen merk ik inderdaad dat het besef dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen groot is. Maar bij een ander deel merk ik dat juist het tegenovergestelde denken erg overheerst. In mijn ogen is bij linkse Christenen (o.a. bij de CU), het besef dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden toch een stuk minder aanwezig. Binnen de libertarische beweging zijn er daarentegen ook veel Christenen en die zijn juist WEL overtuigd van eigen verantwoordelijkheid. Dus of er een verband is met de bijbel? Ik waag het te betwijfelen, gezien de verschillen tussen Christenen onderling (en atheisten onderling).

 14. In de Bijbel zijn het doorgaans de machtigen der aarde die zich immoreel gedragen. Ondanks de waarschuwingen van de ziener Samuel eiste het domme volk toch een koning, die zich meteen ging bezighouden met belastingheffing en oorlogvoering, zoals bekend twee favoriete bezigheden van hoogheden. Onze majesteit heeft dringend behoefte aan een bezoek van de profeten Nathan (zelfverrijking) en Elia (afgodendienst). Ook voor atheïsten is de Bijbel een aanrader!

 15. Helemaal waar, @Tiemen Veenstra.

   

  Overigens, @ Wim:  mijn echtgenoot is eveneens een ‘non-believer’ , maar hij heeft bijvoorbeeld wél al jarenlang een homepage, waarop hij strijdt voert tégen de islam, tégen christenvervolgingen en waarop hij zich geheel en al achter Israël opstelt.

  Ook zonder geloof en Bijbel heeft hij dus inzichten, die geheel en al met die van de Bijbel overeenkomen.

  Hij begrijpt in het geheel niets van Joden-  en christenhaat…., die je op allerlei forums aantreft… maar het is wel zijn stelling dat,

  als mensen voortdurend hun afkeer vanen tegen christenen ventileren…

  er vast en zeker diep in henzelf een bepaalde angst zit, zo van:

  ‘En als het nu toch eens wél waar is…. wat er in de Bijbel staat…. dan zit ik dus goed fout!’ …

  en dát geeft dan die wonderlijke agressie en dat  steeds opnieuw bijna dwangmatige aanvallen van mensen, die openlijk voor hun geloof uitkomen.

  ‘Als ze écht overtuigd waren dat God niet bestaat, dan zouden zij dit gedrag niet vertonen’,

  betoogt mijn man dan, ‘en dan konden zij het gemakkelijk opbrengen om mensen, die hen geen kwaad doen, met rust te laten…. maar het feit, dat zij dat niet kunnen laten, wijst op een probleem, dat zij zelf hebben’.    

  Kijk… dan hoort u het ook eens van niet-christelijke kant! 

 16. regenen over ons heen. Censurering is enkel het doel, van de film, van het gebeuren in Haren. Sociale media censureren bij massaoproepen: veiligheid, noodverorderingen en het verwijderen van oproepen zegevieren. Bedenk dat ook demonstraties hieronder kunnen gaan vallen). En zo geven we onder het noemer van veiligheid alles, ons individualiteit uit handen. Jij = collectief    Hoe ontzettend dom kunnen we zijn..

 17. Dat verband is er wel degelijk, want laat nu juist mn die linkse Christenen de Statenvertaling zoiets vreselijks vinden dat ze er allerlei andere versies op na houden (waar veel in geknipt en geplakt is wat de makers van die nieuwe versies veel beter uitkwam. Niet omdat het makkelijker leest, dat is een leugentje dat men graag verteld om de ware reden te verbloemen, maar omdat men de te pijnlijke stukken voor oa zichzelf veranderd heeft (onder het credo van zg “nieuwste inzichten”).

   

 18. “Volgens dezelfde logica is de vernieling die in Haren is aangericht de
  schuld van de NOS, omdat die verslag deden van… het nieuws.”

  Beste Ottens, ik ben het wel vaker met U oneens. En nu met bovenstaande zin.

  Omdat ik een aantal van de NOSsjenaal uitzendingen van die dag heb gezien werd het me duidelijk dat de reporters ervan met glimmende oogjes toeleefden naar iets wat ‘daar in Haren stond te gebeuren’. Net als die van een aantal andere media. En iedereen kon daarna op vijf vingers natellen dat het uit de hand zou gaan lopen!

  Kom me dus niet aan met de kulsmoes dat er alleen maar onschuldig “verslag gedaan werd van de situatie”. Want dat is de halve waarheid. Dat NOSsjenaal en anderen deden naderhand ijverig pogingen om o.a. Facebook als de schuldige aan te wijzen. Pogingen waarbij nu Ottens zich aansluit. Ooit van ‘opstoken van het vuurtje’ gehoord, mijnheer Ottens? Ooit van ‘sensatiegeile media’ gehoord, mijnheer Ottens?

  Mijn konklusie is: In Hilversum waren weer eens Farizeeërs aan het werk, lieden die met uitgestreken smoel hun handen in onschuld wassen! Typisch voor die Hilvogluipers.

  Goodgoan: Gait H.H.M. Leferink

 19. Heel goed dit artikel! Het is helemaal waar, bij alles wat er misgaat is iedereen verantwoordelijk behalve de dader. Eigen verantwoordelijkheid is iets wat niet in het wereldbeeld van de meeste mensen past. Het is inderdaad tijd om daar verandering in te brengen!

 20. Ha ha, wat een grappige cartoon, een zaaier die “anti bible teaching” zaait, en als resultaat komen er “crime, delinquency, disease, immorality en atheism” op! Vooral opmerkelijk dat ziekten kennelijk het gevolg zijn van “anti bible teaching”, geldt dat ook voor de poliogevallen op de Veluwe?

Reacties zijn niet (meer) mogelijk.