Islam en moslims: een bizar onderscheid

De visie van Geert Wilders op de islam laat zich als volgt samenvatten. De islam is geen religie, maar een totalitaire ideologie die erop uit is de wereld te veroveren. Gelukkig zijn alle moslims zich deze opvattingen niet 100% bewust en handelen ze niet volledig naar de regels van de ideologie. Zo komt Wilders dus tot twee categorieën moslims. De (wat ik dan noem) gematigde moslims, en de 100% moslims. 

In zijn laatste boek Marked for Death. Islam’s War Against the West and Me werkt Wilders zijn gedachten verder uit. Hij stelt daarin dat gematigde moslims, zoals boven gedefinieerd, eigenlijk niet bestaan. Een echte moslim is alleen hij of zij die de agressieve ideologie van de islam voor de volle vernietigende 100% uitvoert. Daaruit zou je kunnen concluderen dat Wilders de gematigde moslims, die dus eigenlijk geen moslims zijn, niet meer viseert. Ze zijn niet interessant voor zijn politiek.

In zijn laatste hoofdstuk dat How to Turn the Tide (‘Hoe het tij te keren’) heet, komt Wilders in mijn perceptie echter op het onderscheid gematigde/geen moslims versus 100% moslims terug als hij zegt dat moslims (dus zonder bijvoeglijk naamwoord) de haatdragende Koran moeten afzweren en niet langer het voorbeeld van de profeet Mohammed volgen. Doen zij dat allemaal, dan wacht hen een glorieuze toekomst.

Dit is de redenering, zoals ik hem uit zijn boek begrijp. Ik vind dat hij op twee gedachten hinkt. De indruk wordt in eerste instantie gewekt dat het Wilders niet om moslims als mensen gaat maar om de verderfelijke ideologie die islam heet. Hoe vaak hebben we hem niet horen roepen dat hij alles tegen de islam heeft en niets tegen moslims.

Deze gedachte zie ik ook terug in het stuk van Blonde Mevrouw. Ze heeft een aardige moslimbuurman, maar hij is niet aardig vanwege de islam. Zij scheidt de (aardige) moslimbuurman van de (slechte) islam. Ze vindt dat als je een oordeel wilt geven over de islam je moet kijken naar samenlevingen met een islamitische meerderheid en een islamitisch politiek beleid zoals Iran. 

Blonde Mevrouw heeft niets met de islam, vindt islam een gevaarlijke ideologie net als Wilders dat vindt. Dat blijkt wel uit al haar stukken. 

Maar nu komt het. Mijn stelling is dat religies en ideologieën in de eerste en laatste plaats door mensen gedragen worden. Zonder menselijke steun is er geen religie of ideologie. De aardige moslimbuurman van Blonde Mevrouw is een drager van die ideologie en zal er zich ongetwijfeld in mindere of meerdere mate naar gedragen. En dan kom ik weer bij Blonde Mevrouw die in haar stukje ook het volgende zegt: De mens beoordeel je aan de hand van zijn handelen. Als zijn handelen is ingegeven door de leer, is het opnieuw de leer die te beoordelen is.

Je mag de moslimbuurman, is mijn conclusie, dus niet beoordelen op zijn moslim-zijn, precies wat ik zei tijdens de uitzending. Moslim-zijn is onderdeel van je identiteit, van je wezen. Je moet echter, zoals Blonde Mevrouw stelt, de leer beoordelen als iemands handelen door die leer wordt ingegeven en dus niet, in dit geval, het moslim-zijn.

Een vraag: stel, de aardige moslimbuurman houdt zijn dochters thuis, ja, soms hoort Blonde Mevrouw hem wel eens zijn dochters slaan. Wat doet ze? Ze beoordeelt de man niet persoonlijk (aardige moslim) maar veroordeelt wel de vreselijke leer van de islam.

Dat is volstrekt irreëel. En dat is precies mijn punt. Het kunstmatige onderscheid islam-moslims leidt ertoe dat ‘de islam’ constant ontzettend op zijn falie krijgt, maar is er dan niemand die beseft dat dat de mensen-moslims ontzettend pijn doet en hen in de gordijnen doet jagen, en het ressentiment onder sommige moslims doet toenemen? Precies wat mensen als Blonde Mevrouw niet (zouden moeten) willen. 

We mogen de aardige moslimbuurman dus niet beoordelen op zijn moslim-zijn. Het is een recept van haat. En het is laf: confronteer de aardige moslimbuurman met zijn gedrag als je dat niet bevalt (slaan van zijn dochters, slachten op balkon). Wees een wijf, Blonde Mevrouw. Ga de confrontatie met de MENSEN achter de islam aan. De ideologie van de PVV is een laf recept dat alleen maar tot grotere maatschappelijke polarisatie leidt. 

Tenslotte een persoonlijke opmerking. Ik ben er niet op uit Blonde Mevrouw en anderen onderuit te halen, haar woorden bewust te verdraaien. Integendeel. Ik interpreteer naar eer en geweten. De strategie van het verdacht maken van mijn persoon en anderen raakt me, en het raakt nog meer het maatschappelijke debat en verzuurt de sfeer in de samenleving. Ook vind ik het smakeloos mijn afbeelding te zetten naast het denigrerende plaatje op de site van De Dagelijkse Standaard. Ik zou zoiets nooit doen. En het zou het beste zijn het debat met elkaar met open vizier aan te gaan. Dus ik roep Blonde Mevrouw en ook anderen die onder pseudoniem werken, op zich te outen en aan te sluiten bij mensen als Peter-Frans Koops, Joost Niemöller en Yours Truly.

Jan Jaap de Ruiter is arabist aan Tilburg University en auteur van The Speck in Your Brother’s Eye waarin hij het laatste boek van Geert Wilders analyseert.

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

162 reacties
 1. Moslim zijn is deel van je WEZEN?
  Toe maar.
  Jammer dat de Ruiter zijn misinterpretatie van het stuk van de Blonde gewoon herhaalt, maar dan in andere woorden.
  Intellectuele oneerlijkheid, het kan niet anders dan dat je jezelf daarmee opzadelt
  Als je er voor kiest islam a priori te apologeren.
  Als het gaat om medemenselijkheid heb ik liever Wilders of de Blonde naast me dan iemand die vanwege professioneel en dus financieel eigenbelang islamcritici aanvalt. Dat schiet lekker op voor al die culturele moslims.
  Lui als de Ruiter jagen zulke culturele moslims dieper in de wurggreep van de Ummah.
  Kortom: de Ruiter is en blijft medeverantwoordelijk voor zowel de oprikkende herislamisering van de moslimse kudde als voor het klimaat waarin islamwatchers vaak genoeg anonimiteit moeten verkiezen.
  Jan Jaap de Ruiter is deel van een volstrekt veilige beroepsgroep en maatschappelijke stroming die zo ver gaan in hun strijd tegen islamwatchers dat een lijk meer of minder op het kerkhof van de Vrije Woord hem geen biet boeit.
  De prijs die we als samenleving betalen voor deze onverarantwoordelijke houding boeit deze luiden ook al niet. Kortom: misplaatste en mislukte poging om het gevaarlijke gedrag van Jan Jaap de Ruiter zelf te verbloemen en WEER uit te halen naar volstrekt integere islamcritici.

 2. Ik zou het meldpunt kindermishandeling bellen en concluderen dat deze man helemaal niet aardig is.

   

 3. “Ik heb niets tegen moslims, ik heb iets tegen islam” is een bewust gekozen politiek-correcte uitspraak.

   

  Alleen Islam aanvallen, bekritiseren en belachelijk maken is niets anders dan een tactische keuze uit juridisch en maatschappelijk oogpunt. Wilders is op en top een kind van Europa. Een specifieke bevolkingsgroep aanvallen ligt nog altijd gevoelig. Zelfs in Amerika waar hij zonder enige consequenties los zou kunnen gaan over moslims, blijft hij aan de voorzichtige kant.

   

  Hij speelt het spelletje zo verrektes goed. Mensen die in zijn schaduw zich ook willen laten horen en proberen het op dezelfde manier te spelen, gaan vroeg of laat toch onderuit.

 4. @mar

  Zo blijf je maar speculeren.
  Je uitgangspunt deugt niet.
  Islam deugt niet. Punt.
  Als je dat niet aanvaardt, met alle mitsjes en maartjes die je in kunt brengen,
  Dan zal je analyse NOOIT kloppen
  En ben je impliciet medeplichtig aan problemen met islam.

 5. Gematigd of niet, deze ideologie past niet bij noch in Nederland. We zijn 40 jaar monddood gemaakt om maar vooral geen kritiek te uiten op het geloof van de Vrede euh Onderwerping. Dat opgeteld bij het feit dat we er nooit over hebben mogen stemmen maakt het een faalhaasproject in dezelfde orde van grote als de EU. Ik heb er geen draagvlak meer voor. Nog geen milllimeter.

 6. @Bottehund

   

  Ik word er misselijk van als men islamcritici sowieso integer noemt en nog misselijker als er gesuggereerd wordt dat zij juist het beste voorhebben met moslims, veel meer dan mensen die ingaan tegen islamcritici en het opnemen voor islam en moslims.

   

  Ik begrijp dat kritiek op islam bon ton is, maar waakzaamheid blijft geboden, Niet iedere islamcriticus is integer, niet iedere islamcriticus heeft eenzelfde drijveer. Er zitten altijd wel een paar rotte appels in de mand.

   

   

   

   

   

 7. @Mar

  dat doet NIETS af aan mijn opmerking in jouw richting.
  Ik ken zeer vele islamwatchers persoonlijk.
  Jij kent er geen enkele.
  Jouw beeld leeft in jouw hoofd
  En, zo kan ik je verzekeren, heeft niets van doen met de werkelijkheid.
  Als je wilt reageren op iets dat ik bijdraag is het goed te beseffen
  Dat ik zeer scherp ben op drogredeneringen en omtrekkende en vermijdende comments.
  Ergo: ga op mijn comment in en speel denkspelletjes maar met je zelf.

 8. Mag ik mijzelf even op de borst kloppen voor de voorspellende waarde van mijn post in de blog van Blondemevrouw?!:

   

  T2000 op 12 december, 2012 – 19:51

  Laat me raden wat de kern van zijn repliek zal zijn;

  “De islam is pais en vree. Het geweldadige gedrag binnen de islamitische cultuur komt door mensen zoals Blondemevrouw, die geen respect tonen.”

   

   

 9. Goed hr. De Ruiter….

   

  Verklaart U mij eens;

  Hoe hoger het percentage islam / moslims in een democratie, hoe hoger de stijging van geweld, criminaliteit, afzetting tegen die democratie….

  Totdat uiteindelijk het land volledig geïslamiseerd is…

   

  Bent u daar blind voor ?

  Wilt u dat Nederland dezelfde kant op gaat ?


  Denkt U dat wij als enigste land/democratie dit tegen kunnen houden?

   

  Ik heb tussen de moslims gewoond in die landen….

   

  Kijk, zo lang je geeft ben je de bovenste beste boy, tot op het moment dat je wat terug vraagt of dat er niets meer te geven is… dan volgt beroving/criminaliteit/geweld !!!

  Daar gaat u nog wel achter komen, want zij die geven zijn als eerste de pineut als ze niets meer kunnen geven…want geven wordt van hen verwacht….

   

  Hebt u er geen oog voor dat het eisen steeds verlegd worden naar nog meer eisen ?

  Hebt u geen oog voor de 90% criminaliteit die door allochtonen wordt gepleegd ?

  Hebt u geen oog voor het percentage allochtonen in de gevangenissen ?

   

  U draagt bij aan de verloedering van Nederland, hr. De Ruiter !

   

 10.  Je kan gewoonweg de religies niet als gelijk zien. Het Christendom is om te beginnen niet te vergelijken met de Islam. Het verschil tussen Jezus en de Islamitische Mohammed is er 1 van vrede en haat. En daarbij noem ik alleen maar het woord ”gewelddadig”. Moslims die deze geweldadige Islam volgen maar  zogezegd ”gematigd” zijn, kennen de Islam gewoon niet goed, zijn verwesterd of kennen de Koran niet goed. 

   

  Ik woon en werk in de grote stad en kan niet om moslims heen. Surinaamse (hindoestaanse of Javaanse) moslims zijn bv anders dan Marokkanen. Bij laatstgenoemden hoef je geen grap te maken over hun geloof want dan staat het gebouw te schudden op haar grondvesten.  

   

  Maar toch zie je helaas dat er in loop van jaren Surinaamse moslims zijn die in NL het echte  ”Arabische woestijn-Islam”- virus hebben opgelopen, en verpest zijn door moslims die intolerant zijn. Daarom moet dat ”geloof” buiten de deur en zelfs buiten Europa worden gehouden.

   

   

 11. Meneer de Ruiter heeft natuurlijk het volste recht om te reageren op datgene dat Blonde Mevrouw schrijft. Dat recht heeft hij, dat hebben wij. En zo hebben wij natuurlijk ook het recht om op zijn bijdrage te reageren.

   

  Maar waar moet ik eigenlijk op reageren? Meneer de Ruiter probeert het stuk van Blonde Mevrouw naar beneden te trekken met een – in mijn ogen – warrige analyse. Hij heeft het eerst over Wilders, gematigde moslims en 100% moslims. Daarna fulmineert hij richting Blonde Mevrouw. Op het eind van zijn betoog adviseert hij Blonde Mevrouw om een wijf te zijn en de moslimbuurman aan te spreken op zijn gedrag (slaan van zijn dochters, slachten op balkon). Ja zeker, die laatste punten komen toch echt van hem alsof hij dus wel weet dat moslimbuurmannen dus dit soort gedrag vertonen. Maar waarom moet Blonde Mevrouw haar moslimbuurman aanspreken? Waarom? Om een bedreigende situatie uit te lokken? Om straks bedreigd te worden door de moslimbuurman? Nou waarom dan?

   

  Meneer de Ruiter is arabist, maar kent hij de arabieren eigenlijk wel? Heeft hij weleens gedurende een lange periode samen met hen geleefd? Heeft hij lief en leed met hen gedeeld? Heeft hij in hun intiemste sferen mogen vertoeven? Ik denk het allemaal niet. Ik denk dat deze arabist een theoretische arabist is, die een enkele keer een moslim spreekt en voor waarheid aanneemt datgene dat die moslim hem verteld.

   

  Maar mijn beste meneer de Ruiter, ik adviseer u eens om een lange periode met hen samen te leven. Binnen te dringen in hun gedachten, te observeren hoe de moslim over de westerling denkt. Dat raad ik u ten zeerste aan.

   

  Ik zelf ben 8 jaren getrouwd geweest met een Marokaanse vrouw, die ik in Marokko heb leren kennen. Op mijn uitnodiging is ze naar mij toe gekomen en we hebben gedurende die 8 jaren enorm veel meegemaakt. En als er problemen komen, in mijn geval ging het over het niet meer hebben van een Marokkaans paspoort, dan leert u alle facetten nog beter kennen. Dan ziet u in woord en gebaar hoe de moslim over u als westerling denkt en dan bent u niet meer dan een varken (halouf) en is uw vrouw niet meer dan een hoer. Hoe durft ze het in haar hoofd te halen om met een niet-gelovige te gaan trouwen en ermee de liefde te bedrijven. Zijn onze jongens niet goed genoeg, hoer? En nog veel ergere zaken, die bespaar ik u. Dan rest er niets anders dan gescheiden te gaan reizen naar de familie. Ja gescheiden, want men mag niet weten dat deze vrouw ‘het’ doet met een ongelovige.

   

  Uiteindelijk wil je werken naar een oplossing en dan is ‘bekeren’ de enige mogelijkheid nog. Bekeren, ziet u het al voor u? In een moskee, ten overstaan van de imam de geloofsbelijdenis uitspreken, je reinigen met water en in het geval van geen water, dan wrijf je over een steen. Maar al die zaken kunnen natuurlijk wel procedureel worden gedaan, maar wat zegt uw innerlijke? Zegt die dat u nu ineens een moslim bent? Dat u qua gelovigheid nu ineens anders bent gaan denken? Welnee hoor, je bent nog steeds dezelfde als hiervoor, alleen met een enorme ervaring erbij.

   

  Ach ik kan er wel boeken over schrijven, over die tijd(en). En dat mijn beste meneer de Ruiter verschaft de mens toch een heel ander beeld over de islam en de moslim dan het uit een boekje halen of een gesprekje met een u goedgezinde en naar de mond pratende moslim.

 12. “De ideologie van de PVV is een laf recept dat alleen maar tot grotere polarisatie leidt.”

  Maar da moet de schrijver van dit alleraardigste stuk daar eerst eens een artikel over schrijven.  

  Immers, bij DDS weet men vrij goed dat de ideologie van de islam net als het communisme met wortel en tak uitgeroeid moet worden. 

  Freedom Fighter Geert Wilders is op dit moment de enige ter wereld die daar politiek in het parlement op kan hameren. 

  Dat is uniek in de wereld geschiedenis en maakt Wilders een echte jongen van de Witt. 

  Net als in de islam waar niet elke moslim de consequentie van de tot moord gebiedende teksten in de Koran durft en of hoeft te trekken … zo heb je met de Oranje moffen en bastaarden als je de huidige Oranjes als de aanstichters van de moorden opPim Fortuyn en Theo van Gogh beschouwd (op zich geen onaardige gedachte) en een van de zonen van Tromp (Maarten van Rossum is daar weer een bastaard van) tot heden Nederlanders die hun land en volk (blijven) verraden. 

  Ze hebben zelfs politieke partijen. Vul zelf maar in !

  Franz Timmersmans en dat andere domme blondje Janine Schultenbrau – of hoe heet ze – plaatsen Patriot raketten ter bescherming van het Osmaanse kalifaat in oprichting gericht tegen Isrtael.

  Zelfs Hamas schreeuwer Harry van Bommel heeft door dat Timmermans in opdracht van Obama, Cameron en Hollande bezig is Nederland in een Nato oorlog met Syrie en Rusland te rommelen om daar de Muslim Brotherhood met behulp van Al Qaeda affiliates aan de macht te helpen met de Shariah als enige bron van orientatie.

  De islam laat helemaal geen andere interpretatie toe. . 

  De islam laat degenen die nog niet nodig zijn om te vechten het hulpmiddel van de Taqiyya – het liegen om hun ware moorddadige bedoelingen met christenen, Joden en infidels te verbergen. 

 13.  

  Goede repliek, Kees E….

   

  Indien de KO ‘r an beschouwt wordt als het onaantastbare woord van allah, hoe wilt U daarover de discussie aangaan ?

  Met een onaantastbaar iets….

  Men zal draaien, ontwijken maar je zult NOOIT gelijk krijgen…See… NOOIT, NOOIT, NOOIT….

   

  Dus wat heeft een confrontatie dan voor zin ?

  Indien die buurman zich beroept op het mogen slaan, slachten etc. etc. etc.

   

  U praat met hem, that’s all….

   

  En dat stadium zijn we hier op DDS al jaren voorbij !

  Heeft alles met ervaringen en inzicht te maken…

   

  Moet de eerste moslim nog zien met een troffel of schop in de hand !

   

   

   

 14. Ik vind de kijk van Jan Jaap de Ruiter op Wilders standpunten niet kloppen. Toch lijkt Jan Jaap de Ruiter me een heel sympatieke gast.

   

  Kan ik dat? Ja natuurlijk.

   

  Ik ken ook hele aardige communisten. Kan ik goed mee lachen. Hoop ik dat die communisten hun politieke dwaasheid afzweren? Natuurlijk? Haat ik die goedlachse mensen die communist zijn? Nee.

   

  Ik ken ook hele aardige moslims. Het Eindhovense CDA-raadslid Bram Wijbenga is een goede vriend van me. Stijlvol, humorvol en hij doet goede dingen. Maar hij schuurt wel tegen het moslimbroederschap aan en hangt de islam aan. Ik hoop van harte dat hij met zijn idee-en geen voet aan de grond krijgt, maar wens hem verder elke dag een goede dag. En dat meen ik.

   

  De scheiding tussen mens en ideologie is de basis van de menselijke moderne beschaving. Wordt dat onderscheid niet gemaakt, dan zou ik op McCartiaanse wijze met moslims om moeten gaan. Niet dus. Dat is een bizarre manier van omgsaan met elkaar, onfatsoenlijk, maar vooral onmenselijk.

   

  En daarom vind ik de kijk van Jan Jaap de Ruiter op Wilders standpunten niet kloppen. De Ruiter ontmenselijkt namelijk moslims, door deze Menschen gelijk te stellen met hun ideologie. En de Ruiter meent te weten dat Wilders ook zo tegen moslims moet aankijken, terwijl hij dat dus nadrukkelijk niet doet. Wilders vermenselijkt de moslims en dat deugt niet volgens De Ruiter. 

   

  Die kijk op de standpunten van Wilders is vals.

 15. “Ook vind ik het smakeloos mijn afbeelding te zetten naast het denigrerende plaatje op de site van De Dagelijkse Standaard. Ik zou zoiets nooit doen.”
  Nee, u zou zoiets nooit doen. U smeert liever het bloed van Breivik uit op het overhemd van Geert Wilders, keer op keer. Dat is toch wel heel wat minder denigrerend en veel sportiever, nietwaar? Maar zeg eens, wat schuift Qatar nu zo per jaar richting de UvT?

 16. De Ruiter, weet je waarop ik de islam beoordeel?

  Op 1400 jaar geschiedenis van terreur, geweld en onverdraagzaamheid.

  Op de dagelijkse praktijken in meer dan 50 moslimlanden met hun vrouwenonderdrukking , antisemitisme en acties tegen de vrijheid van meningsuiting.

  Op de vele dagelijkse moorden op christenen en andersdenkenden in de hele hedendaagse wereld.

  Op de lange tenen van al die “gematigde” moslims als er een cartoon van Mo verschijnt.

  Op die twintig doodsbedreigingen aan Geert als hij spreekt over een “Marokkanenprobleem.”

  Op het dagelijks op vrouwen schelden in NL en ze “hoer”noemen.

  Op het niet aangaan van de inhoudelijke discussie over de fascistische ideologie uit de koran en de hadith.

  Op die slachtofferrol terwijl men een uitkering heeft , maar het westen haat.

  Daar beoordeel ik de islam op!

   

   

 17. Ik woon al 20 jaar met enkel “moslims” samen en ik kan deheer de Ruiter verzekeren dat “dit gedrag”, of het nu liegen is of stelen of geweld, linea recta uit de Koran komt. Uit de islam dus. Of die gasten nu wel of niet met een baard van een meter vooraan in de moskee zitten maakt geen bal uit: Het is de islamitische cultuur uit de Koran en de ahadth die meelift van vader op zoon. En daar is maar één oorzaak van en dat is, nogmaals, de islam.
  Een “moslim” aanspreken op zijn gedrag heeft geen enkele zin. Die ziet niet eens dat die fout zit. Die leert alleen dat die dáár ook over moet gaan liegen.

 18. En weer komt geen comment van me door. Ik typ dit dus weer helemaal voor de kat se viool en we zullen zien dat het pas geplaatst wordt als het artikel allang weer van de voorpagina is zoals altijd…

 19. Volgens de universiteit van Tilburg is
  Jan Jaap Ruiter daar medewerker.

  http://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/?uid=jj.deruiter

   

  Het gekke is dat beide links op
   het tabblad ‘CV’ dood zijn: zowel de link naar zijn ‘CV’ als naar zijn
  ‘carriere’.

  Ook op zijn eigen weblog is er geen CV
  te vinden.

   

  Na die constatering valt ineens ook deze
  beschrijving op bij de TU:

  Jan Jaap de Ruiter houdt zich bezig met de status en rol van het
  Arabisch en de islam in West-Europa en Marokko.

  Is dit misschien een heel adequate
  omschrijving door de universiteit?

  Houdt zich bezig met“. Dus niet: “doet wetenschappelijk onderzoek naar“, zelfs niet eenvoudig
  onderzoekt“. 

  Hij houdt zich ook niet bezig met het
  mohammedanisme maar uitsluitend met “de status en de rol” ervan en
  dan ook nog eens uitsluitend in West-Europa en Marokko.

   

  Eigenlijk wel opmerkelijk.

   

  Hij noemt zichzelf hier
  “arabist”, maar dat doet de universiteit dus niet.

  Wat is eigenlijk een arabist?

  Hier een Engelse uitleg:

  1) A person who studies Arabic civilization or
  language.

  2) A supporter of Arab nationalism.

   

  Beiden zijn niet van toepassing en dat
  blijkt op tal van manieren.

  Zie zijn optreden in de media en zijn
  obsessie met Wilders. Zie ook zijn (lange) lijst met publicaties: http://publications.uvt.nl/repository/jj.deruiter/publications.html

   

  Ik licht er een paar titels uit:

  - De warmte van de koran. Een koel bad
  in verhitte tijden.
   

  - The position of muslim migrants in the
  European Union: emancipation or marginalization?
   

  - Spelenderwijs leren kinderen Berbers
  en Koerdisch.
   

  Er staan ook
  enkele titels tussen waarbij je wel
  de indruk krijgt dat er verband is met de kwalificatie ‘arabist’.

  Mijn indruk is
  andermaal dat die man aan de TU gewoon zijn politieke gang kan gaan onder het
  mom van wetenschapsbeoefening.

  Maar ja, eigenlijk
  wisten we dat al: http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/tilburggate_effectieve_provocatie_of_topje_van_de_ijsberg/

   

 20. In de oorlog hadden we te maken met aardige en onaardige Duitse soldaten. Voor ons oordeel over het nazisme deed dat in het geheel niet terzake. Ik kende na de oorlog veel communisten aardige en onaardige, maar mijn oordeel over het communisme werd van die aardige communisten niet milder. Als individu kunnen aanhangers van een ideologie nog zo aardig zijn, als collectief vormen ze een gevaar voor onze vrijheid en democratie. Als collectief zijn ze er op uit om de macht te grijpen en de wereld hun ideologie op te leggen. Zo ken ik ook aardige en onaardige moslims en ik vind de aardige als individu niet onaardig omdat zij de moskee bezoeken. En als ze onaardig zijn, kan ik niet beoordelen of ze dat zijn vanwege hun geloof of ondanks hun geloof. Feit blijft dat ik moslims als collectief op grond van hun religie een gevaar vind omdat de islam ons leert dat zij erop uit is ons aan haar te onderwerpen. In de praktijk zien we dat gebeuren in landen waar de islam het voor het zeggen heeft en daar andersdenkenden in de tang neemt. Als ik het verkeerd zie, nodig ik professor de Ruiter uit om mijn ongerustheid met bewijzen van de vreedzaamheid van de islam aan te tonen.

 21. “Een vraag: stel, de houdt zijn dochters thuis, ja, soms hoort Blonde Mevrouw hem wel eens zijn dochters slaan. Wat doet ze? Ze beoordeelt de man niet persoonlijk (aardige moslim) maar veroordeelt wel de vreselijke leer van de islam.” Hoe weet ie dat? als een moslim zijn dochters thuis houdt hoor je hem er daarop aan te spreken. Zo simpel is het. Ik heb blondemevrouw nog nooit horen beweren dat dat ok is. Hier vult meneer iets voor een ander in, een vervelend trekje vind ik. Verderop doet ie dat weer. Triest.

   

  En JJdR: “Je mag de moslimbuurman, is mijn conclusie, dus niet beoordelen op zijn moslim-zijn, precies wat ik zei tijdens de uitzending.”

  Natuurlijk mag je hem daarmee confronteren. Sterker nog, als mensen die dingen fout doen en je confronteert ze daarmee heet dat ook wel ‘opvoeden’. Hij zegt toch zelf dat ie een moslim is? Dan kan je hem er toch op aanspreken? Kijk, dat ie zijn hele leven gehersenspoeld is, ja, dat kan. Dan kan je via kritiek op hem gaan proberen hem te laten inzien dat het niet bon-ton is om islamiet te zijn. Gaat ie nadenken en zegt ie, “ja je hebt gelijk dat er hele foute kantjes aan islam zitten”, dan is er een wereld gewonnen. Doet ie dat niet, en blijft ie volharden in islam, dan weet je ook genoeg. Dan kan je hem niet langer verdedigen.

   

  Oftewel, islam kritiek is keihard nodig. Ten eerste om Nederlanders te informeren over die haat-religie, ten tweede om geindoctrineerde moslims te laten nadenken en los te weken van islam, en ten derde om te kunnen aanwijzen wie het niet goed voor hebben: de volharders in islam. Zie daar ook meteen het onderscheidt tussen islam en zijn volgers.

   

  Laat het gewoon uitleggen door Wafa Sultan de ex-moslima. Zo verschrikkelijk veel verstandiger dan deze JJdR:

  http://www.eenvandaag.nl/binnenland/36110/getuige_wafa_sultan_over_rechtszaak_wilders

   

  Het is ook wel leuk dat ie het hele stuk probeert met de stelling “het kunstmatig onderscheid”, terwijl het helemaal niet kunstmatig is. Zo hebben we het bij wiskunde gewoon over wiskunde, niet over de leerling, zo hebben we het bij christendom vaak gewoon over de leer, zo hebben we het over communisme, enz…

   

  Maar alle trukken van islam-apologeten is erop gericht om het maar niet over de leer te hebben. Dat ist verboten. Die truc zien we hier door te gaan zeuren over moslim die je niet kunt koppelen aan zijn geloof, dat zien we via de ‘over een kam scheer’ methode, dat zien we in ergere vormen terug via ‘racist’, ‘xenofoob’, of ‘islamofoob’ (dat laatste is overigens zeer gezond). Ergere vormen zijn dan nog fatwa’s (Westergaard, Rushdie, Hirsi Ali, Wafa Sultan, Theo van Gogh, Walid Shoebat, enz…), en zelfs fatwa’s die uitgevoerd worden, zoals die bij Theo.

   

  Maar eigenlijk kan de objectieve lezer uit dit soort stukken al zien dat de leer niet kan deugen. Anders zou ie toch wel een mooi pleidooi houden hoe mooi die leer wel niet is? En niet op allerlei manieren proberen de moslim als zielig af te schilderen en weg te halen bij zijn leer?

   

  Ik stel dan voor aan de heer JJdR dat hij het voortouw gaat nemen om aan te tonen dat moslims niets met die lelijke leer te maken willen hebben, omdat hij dat min of meer beweert. Anders gaat ie toch niet zo lang door om op allerlei manieren te proberen de moslim los te koppelen van islam? Dat hoeft dan toch anders helemaal niet? Ga naar moskeeen en roep de moslims op om niet langer de islam te volgen.

   

  In ieder geval 1 winstpunt: We kunnen hieruit concluderen dat de heer JJdR de islam dus ook niet bon-ton vindt. Hij probeert alleen het nog voor de moslim op te nemen, dat ie niet altijd de leer volgt namelijk

   

   

 22. @KeesE, dank voor uw bijdrage! Heel openhartig en duidelijk. Laat die betweter,  de Ruiter  zijn excuus aanbieden voor dit onnozele artikel, wel haast beledigend voor de wel nadenkende westerling! (Blonde mevrouw en anderen die het volledig met haar eens zijn) 

  Wat stelt het voor om jezelf arabist te noemen en dan met dergelijke propaganda rond te strooien! Duidelijk dat hij er weinig van begrepen heeft of gehersenspoeld is door de linkse “kerk” die zoals wij weten, nogal “begaan” zijn met de moslim en de islam. 

  In ieder geval is mijn reactie zoals die van @Bottehund om 15.56, ik wist ook niet wat ik las!! En @Mar, nogmaals;  Islam deugd niet, punt!!

 23. Ik ben het met Jan Jaap de Ruyter eens. Moslim en Islam is hetzelfde. De idioterie van de Islam mag je dus best op de Moslims afschuiven want zij steunen en onderhouden de Islam. En als dat Moslims pijn doet heb ik daar vrede mee. Hun aanwezigheid doet mij als atheist ook pijn. Ik vind het vernederend anno 2012  dagelijks te worden geconfronteerd met mensen die een voor-Middeleeuwse  ( want Middeleeuws zoals sommigen zeggen vind ik een belediging van de mensen die in de Middeleeuwen leefden) idioterie aanhangen. Ik ben ervan overtuigd dat er nooit en te nimmer met Moslims samen geleefd kan worden. De aanwezigheid van deze idioterie gaat ons 100 jaar oorlog kosten. Vergelijk de 100 jarige oorlog in Duitsland.  De enige oplossing om een vreedzame toekomst te hebben met de IMoslims is door de Moslims in aparte Moslim-reservaten te stoppen waar ze vrij hun idioterie kunnen beleiden. Een andere oplossing is miscchien het instellen van Moslims kloosters voor de Moslims extremisten zodat wij geen last van ze hebben en ze binnen de kloostermuren hun eigen idioterie kunnen doen. U zult mij misschien racistisch vinden ( wat slechts een door linkjs bedacht woord is om andersdenkenden te vervolgen) maar als er niets gebeurd komt er vanzelf een nieuwe Radco Mladic bovendrijven.

 24. @Frans Groenendijk….

   

  MIsschien moet er eens een “Stapel-onderzoekje” op die publicaties van De Ruiter plaats vinden….

 25. Niemand heeft me nog een antwoord kunnen geven op het harnekkig inconsequent gedrag omtrent de Islam door de MSM en de oude politiek.

  Voor alle duidelijkheid wil ik even melden dat ik geen enkele religie aanhang.

  Waar waren de Vara, PVDA en  onze andere vrienden uit het politiek correcte spectrum toen het christendom en in het bijzonder de katholieke kerk werden aangevallen en belachelijk werden gemaakt? Ze liepen voorop en nooit hebben ze rekening gehouden (nog steeds niet) met de gevoelens van deze groep gelovigen.

  Voor het communisme is er altijd al een blinde vlek geweest en de vele miljoenen doden zijn altijd met de mantel der liefde bedekt. Niemand heeft ooit inwoners van de communistische landen geassocieerd met de ideologie.Het communisme was slecht maar niet de bevolking achter het ijzeren gordijn was slecht. Alleen degenen die misdaden pleegden uit naam van het communisme waren slecht.

  Werden alle Duitsers geassocieerd met het nazisme of alleen de aanhangers van de ideologie? Het Nazisme was slecht maar niet alle Duitsers waren slecht.

   

  Waarom weigeren we nog steeds om de misdaden begaan uit naam van de Islam ook toe te schrijven aan de Islam? Aan de daders zal het niet liggen. Die roepen massaal na iedere misdaad “Alluah Akbar!!” Geen enkele moslimterrorist, moslim dictator, moslim haatprediker, moslim crimineel steekt onder stoelen of banken wat hun grote drijfveer is. Ze doen gewoon letterlijk wat hen vanuit de islam wordt opgedragen. Een islamitische inbreker zal nooit inbreken in een islamitische slagerij, een islamitische tasjesrover zal nooit een gesluierde oma overvallen, een moslim verkrachter zal nooit een gehofddoekt meisje verkrachten.

  We hoeven niet van de moslims te verwachten dat zij dit openlijk toegeven. Er is namelijk iets dat taqiyya heet en het grootste gevaar voor een moslim hoe gematigd ook , is te worden bestempeld als afvallige.

  Waarom weigeren wij de misdaden uit naam van de islam ook toe te schrijven aan de islam? We hebben toch ook geen moeite om de misstanden uit de katholieke kerk te veroordelen?

  De taak om de ogen van de moslims te openen zodat ze vraagtekens gaan zetten bij de islam liggen bij de MSM, de politiek en elke niet moslim.

  Ik weiger bovendien te geloven dat acedemici zoals Jan-Jaap de Ruiter die hun leven hebben gewijd aan het bestuderen van de islam alleen maar naief zijn. Het lijkt er meer op dat zij de Islam blijven verdedigen tegen beter weten in.

 26. U beschrijft precies de reden waarom de kijk van Jan Jaap de Ruiter op het onderscheid tussen moslims en de islam niet klopt. Zijn kijk op moslims en de islam leidt inderdaad tot concentratiekampen. Dat u dat onderschrijft, vind ik op mijn beurt dan weer idioterie. Eng zelfs. Bah.

 27. U beschrijft precies de reden waarom de kijk van Jan Jaap de Ruiter op het onderscheid tussen moslims en de islam niet klopt. Zijn kijk op moslims en de islam leidt inderdaad tot concentratiekampen. Dat u dat onderschrijft, vind ik op mijn beurt dan weer idioterie. Eng zelfs. Bah.

 28. Blonde mevrouw hangt een andere ideologie aan als haar aardige buurman, maar is in staat om de aardigheid van de buurman te kunnen zien, omdat ze niet verblind is door ideologische verschillen.

   

  Blonde mevrouw kent dus geen ideologische blindheid. Dat is groots en dat zou iedere moderne mens moeten hebben. Jan Jaap de Ruiter heeft echter wel een ideologische blindheid tegenover de PVV en geen goed oog voor de moderniteit, vrijheid en menselijkheid die de PVV bewaakt. Althans die intentie heeft de PVV. 

   

  Maatschappelijke polarisatie is nooit een gevolg van de menselijkheid van Blonde mevrouw en altijd het gevolg van ideologische blindheid. Blindheid, waarin het onderscheid tussen Mensch (die liefde kent) en ideologie (welke altijd tekortkomingen kent en per definitie liefdeloos is) niet meer gezien wordt is een groter gevaar dan wat dan ook. 

   

  Jan Jaap de Ruiter is ziende blind en dat verbaast me hogelijk.

 29. Het lijkt er meer op dat zij de Islam blijven verdedigen tegen beter weten in.

  @Skeptic op 14 december, 2012 – 16:55

  Dan moeten we ze toch bijna gewoon moslim gaan noemen… weliswaar zonder shahada, maar toch.

   

 30. Een ander geluid…?

   

  Wel eens uit het raam gekeken schrijvert…? Daar ligt een hele andere wereld.

   

  Wilders heeft gelijk, islam is een politieke ideologie, alle religies zijn dat.

  Hoe knechten we het volk met een waanvoorstelling. Nou, religie.

   

  Aanvullend: lees even in de Telegraaf waar paus mee op de proppen komt.

   

   

   

   

 31. Goh, leuk…. Een stromanredenering…. Die kenden we nog niet richting Wilders….

   

  Serieus, wanneer je dit in je stukje schrijft:”Ik ben er niet op uit Blonde Mevrouw en anderen onderuit te halen, haar woorden bewust te verdraaien”, wat is dan de boodschap die je wilt overbrengen?

   

   

 32. best schokkend dat Jan Jaap de Ruiter
  Het intellect en de eerlijkheid ontbeert
  Om in te zien dat hij WEER hetzelfde doet
  En en passant noemt hij de Blonde LAF
  Deze man en zijn bijdrage aan dit stuk van het debat is ronduit gevaarlijk
  Excuses van zijn kant jegens de Blonde waren op zijn plaats geweest
  Nu maakt hij het WEER erger
  Een trieste mix van domheid en kwaadaardig opportunisme
  heb het nu drie keer gelezen
  en wrijf mijn ogen uit
  Ben er fysiek echt naar van.

 33. Eigenlijk is de boodschap van JJ de Ruiter:

   

  “Ik wil u niet persoonlijk aanvallen, maar ik doe het toch maar even!”

 34. De islam is anti-wetenschappelijk. Misschien is het dat wat voor Jan Jaap de R. zo aantrekkelijk is.

   

  Als-ie lef heeft schrijft hij een gedegen recensie van Robert R. Reilly’s ‘The Closing of the Muslim Mind: How Intellectual Suicide Created the Modern Islamist Crisis’ uit 2011, maar ik betwijfel of hij het gelezen heeft.

 35. Ondertussen dendert de Islam trein rustig door. ‘De ideologie van de PVV is een laf recept dat alleen maar tot grotere maatschappelijke polarisatie leidt’ schrijft schrijver.

  Schrijver maakt de grote fout, zoals veel mensen die religie in haar waarde willen laten, dat religie iets goeds in zich heeft. Met daaraan de conclusie dat ‘gelovigen’ dus automatisch met goede dingen bezig zijn. Afgezien van, in onze ogen, enkele uitspattingen.Neem b.v. Mormonen. Gebaseerd op een uitzonderlijk verhaal van een bewezen oplichter. Moet ik nu als buitenstaander achting hebben voor dit geloof? Iemand als Mick Romney die in deze flauwekul gelooft? Ik denk het niet.Net zo min dat ik achting, waardering of begrip kan opbrengen voor mensen die tolerant zijn richting geloof en gelovigen. Zij durven niet te geloven in hun ongeloof. Gelovigen zijn mensen die zich maar al te vaak afzijdig houden van de rest van de wereld. Gelukkig hadden we dit fenomeen in Europa aardig onder de knie en openheid en samenwerking geforceerd. Maar daar kwamen de Moslims. Mensen die zich totaal buiten de cultuur en gewoontes van hun gastheren en -dames houden. Sterker nog, zij wroeten zich steeds dieper in alle lagen van bestuur en organisaties. Mijn conclusie is dus dat….’De ideologie van de Islam is een laf recept dat alleen maar tot grotere maatschappelijke polarisatie leidt’. 

 36. Zolang opiniemakers (maar ook caberetiers) wereldwijd niet hardop/vrijuit kunnen zeggen wat ze denken is er iets niet pluis met deze religie. Vele opiniemakers moeten niet alleen zichzelf maar ook het gezin in bescherming nemen.  I rest my case.

 37. “De ideologie van de PVV is een laf recept …”

  Hoezo? Ten eerste is kritiek leveren op een ideologie geen ideologie in itself. Raar toch weer. Ten tweede lijkt het mij absoluut niet laf als je je hele leven achterom moet kijken en je leven niet meer zeker bent omdat je een kritische mening verkondigt.

   

  Weet je wat laf is? Geen kritiek op islam te durven leveren…

   

  En weet je wat ik dan ook nogal triest vind? Niet uitleggen wat ‘de ideologie van de PVV’ dan wel niet is, en het laf noemen zonder uit te leggen waarom dat laf zou zijn.

 38. Dat het verdraaid veel minder heldhaftig is om onder je eigen naam de islam te verdedigen dan die aan te vallen, mag wel blijken uit het feit dat je er in het geval van verdediging een aardig staatsinkomen uithaalt, en in geval van aanval op zijn best op een (digitaal) houtje mag bijten. Kortom, de heer De Ruiter in de rol van Theo van Gogh, ik zie het niet zo. Zie bijvoorbeeld ook het ontslag van Haye van der Heijde bij de Vara wegens het niet al te negatief spreken over Wilders. Kortom: je als apologeet opstellen van de door de staat hier toegelaten moraal brengt je in een andere positie dan als criticus daarvan.

   

  Maar verder. Ik kan het zijn van aanhanger van een agressieve, imperialistische, xenofobe, seksistische op superiorietiswanen gestoelde, agressieve veroveringsideologie niet rijmen met het zijn van een ‘aardig’ of zelfs maar ‘fatsoenlijk’ mens. Dat hoeft uiteraard nog niet te betekenen dat een aanhanger van een dergelijke ideologie in de dagelijkse omgang niet ‘te hebben’ zou zijn, en er niet bijvoorbeeld gezellig een glas wijn mee te drinken zou zijn of dat je er geen concert van Bach of Wagner mee zou kunnen bezoeken. Het hoeft zelfs niet te betekenen dat ik -als ongelovige en dus minderwaardige- niet zou kunnen onderduiken bij een moslim. Maar drinken we dat glas wijn, bezoeken we dat concert en laat een aanhanger van de islam me bij hem onderduiken, dan is dat ondanks (zelfs in strijd met) de ideologie van de islam, en niet dankzij.  

   

  Vergelijk het met het zijn van jood in 1942 en dan met de (verder erg vriendelijke) nationaal-socialistische buurman een glas wijn drinken/concert bezoeken. Het kán natuurlijk, maar erg voor de hand ligt het niet.

   

  Kies je ervoor, en ‘moslim-zijn’ is een keuze (net als op de VVD stemmen, of de PvdA) , dan kies je ervoor de islam te volgen (je te onderwerpen). Die keuze heeft consequenties voor je wereldbeeld en je beeld van anderen en hoe je die mag/dient te behandelen. En dus voor je gedrag, want denken gaat aan doen vooruit. Dat op actie een reactie volgt, lijkt me (ik ben nog eens vrouw ook, dus moet er vanwege wat ik ben, niet om wat ik besluit te denken al helemaal niets van hebben, van de islam) ligt voor de hand. Als je geen vijandige reacties wilt, doe je er dus verstandig aan om je niet vijandig op te stellen, dus niet de islam aan te hangen. Of inderdaad alle gewelddadige, seksistische en andere kwalijke zaken uit de koran te zien als obsoleet, en de islam terug te brengen van de hanleiding voor alledag die het nu is, tot een (inspirerend?) gedachtengoed dat in de 7e eeuw al de aandacht trok vanwege de barbaarsheid van de ‘bedenker’. (Was het anders: het zou in die tijd niet als zodanig zijn opgemerkt en overgeleverd, niet?)

   

  De heer De Ruiter ziet echter het volgen van de islam, het zijn van ‘onderworpene’ dus- als een onlosmakelijk deel van de identiteit van de de moslim. Kennelijk is het iets aangeborens in zijn visie, is het iets wat je noodzakelijkerwijze bent, en niet iets waarvoor je kiest. En dan kom je al snel op de gedachte dat er iets onfatsoenlijks is aan het afwijzen van een bepaald gedachtengoed, ook al is dat gedachtengoed zo kwaadaardig als dat van de islam. Je wijst er immers ‘de mens’ mee af.

   

  Nou, laat ik eens eerlijk zijn en het gewoon zeggen: mensen die mij als minderwaardig aanmerken (vrouw, ongelovige) en mijn vaderland beschouwen als Huis van de Oorlog, die hebben zich tot mijn vijand verklaard. En mijn vijand, die heb ik net zo min lief als dat die mij dat heeft. Daarmee zeg ik niet dat die mens ‘als mens’ niet deugt, maar wel dat zijn gedachtengoed niet deugt.

   

  Je kan, maar dat is wel erg katholiek, zeggen dat je ‘de daad’ (het aanhangen van de islam) veroordeelt, maar de ‘dader’ niet. Vooruit, dat compromis dan maar, want de mens -ook al die nu nog de islam aanhangt- kan daar immers altijd nog mee ophouden. En daarna zal ik hem als naaste verwelkomen, en zoals het dan (maar niet eerder) hoort, van harte liefhebben.

   

  En in het kader van de gevraagde (doch bepaald niet geboden) ‘flinkheid’, ik heb nog wel een naam die ik rechtens bevoegd ben te voeren dus, met vriendelijke groet van Caroline van den Heuvel.

   

   

   

   

   

 39.                     Waarom het moeilijk is moslims te respecteren.

   

  Wat is filosofie?

  Filosofie is de theorie hoe je in een pikdonkere kamer een zwarte kat kunt zoeken.

   

  Wat is de islam?

  De islam is het geloof dat je in een pikdonkere kamer, waarin geen kat aanwezig is, een zwarte kat moet zoeken.

   

  Wat is een moslim?

  Een moslim is een persoon, die in de pikdonkere kamer, waarin geen kat aanwezig is, uitroept: “ik heb de kat gevonden”!.

   

  Hoe toon je respect voor moslims?

  Respect voor moslims toon je door te zeggen met hen in jouw hel verlichte kamer te willen zoeken naar hun zwarte kat, hoewel iedereen kan zien dat er geen kat aanwezig is.

 40. Ga de confrontatie aan met de mens achter de Islam, aldus de Ruiter. Natuurlijk heer Ruiter. U denkt werkelijk dat het aangaan van een gesprek moslims er toe zullen kunnen bewegen om de agressieve, moordlustige en ook ideologische aspecten van de Islam kunnen doen afzweren. Een moslim die de rede- en het woord van de kufar boven de rede, het woord en de geboden van Allah zal stellen…..Come on. U KENT de Islam door en door. Een dergelijke stelling bekleden is niets minder dan kwaadaardig. De Islam is TOTAAL onveranderlijk, hierdoor zijn ook moslims in “wezen” totaal onveranderlijk. De marge van verandering speelt zich af binnen de geboden en verboden van Islam. In haar huidige vorm welteverstaan…That’s it. Welnu, toont u mij ergens in de afgelopen 1400 jaar een beschaafde islamitische samenleving waar uiteindelijk geen oorlog tegen de dichtstbijzijnde niet islamitische beschaving is gevoerd. Dit kunt u niet.

   

  Dan kunt u hier wel opteren voor het beoordelen van de handelingen van de moslim op inviduele basis en de ideologie naar de achtergrond trachten te schuiven, maar het is zijn juist de ideologische aspecten van de Islam die dit gegeven irrelevant maken…..Hoe kan iemand, die Islam begrijpt, nu iemand vertrouwen in iemand die zichzelf als moslim kenbaar maakt. Hoe? Leg het mij uit. Een religie/ideologie die een Koppenafhakker, Warlord, Jodenhater- en vermoorder, Christenhater- en vermoorder, Handenafhakker, Leugenaar,  Ongelovigenhater en vermoorder, Prediker van haat, Prediker van intolerantie, Prediker van agressie, Prediker van Verovering en Kleinemeisjesverkrachter als perfect en onbetwistbaar stelt voor ieder mens op aarde….En dan verwacht u van mij en de rest van Nederland om moslims te vertrouwen, hetgeen nodig is voor discussie? Het is godsonmogelijk. VANWEGE de verderfelijk ideologie die er achter zit. Wat valt er te discussieren?

   

  Het is net als met het Nazisme. Als ik een aardige buurman heb die met een Nazi armband om loopt dan blijf ik daar volledig uit de buurt. Hoe aardig die vent ook is. Ik weet wat voor een gevaar er achter de ideologie, die hij duidelijk en zichtbaar aanhangt schuil gaat…..Al vergast hij persoonlijk geen Joden en is hij redelijk geacclimatiseerd, de man kan de boom in. Met een moslim is het niets anders. Ik ga niet vriendelijk doen tegen iemand die een dergelijk verschrikkelijk voorbeeld als perfecte voorbeeld accepteert. Zie de Shahada die iedere moslim moet uitspreken…..Ik kijk wel uit! Iemand die een dergelijke religie accepteert is niet goed in zijn hoofd of is bevangen door angst voor Allah en het eindoordeel. QUOTE: “We mogen de aardige moslimbuurman dus niet beoordelen op zijn moslim-zijn. Het is een recept van haat.”…..Nee, mijnheer, het is een recept TEGEN haat. U zou de aardige nazi ook beoordelen op zijn nazi-zijn. Cut the crap….

   

  Uw oproep aan Blondemevrouw om een “wijf” te zijn is ronduit potsierlijk, niet alleen vanwege uw woordkeuze. Immers, waar blijft uw oproep aan de moslims om in gesprek te gaan, heer Ruiter? Waar bent u, met het uitspreken van uw bedenkingen jegens de Islam? Waar spreekt u de moslims aan op hun massale wangedrag in Nederland, een minderheid uitgesloten? Waar blijft uw uitgesproken afkeer tegen geweld tegen vrouwen, homoseksuelen en niet gelovigen? Uw oproep tot discussie over de tientallen moorden die dagelijks worden gepleegd uit naam van die abjecte ideologie? En DIT is waar de schoen wringt…..U bent namelijk wel dagelijks te horen in het veroordelen van Wilders en Islam critci in brede zin. Heeft u nou werkelijk niet in de gaten hoe volkomen ridicuul dit is? U roept niet de agressors op tot rede en discussie, maar tracht de discussie onmogelijk te maken met drogredeneringen en cultuurrelativistisch gewauwel. U preekt tolerantie en wederzijds begrip, maar die is volslagen eenzijdig…..Niet de PVV is laf. U is LAF. Onmetelijk LAF. U bent van het soort dat niet de bully aanspreekt, maar het slachtoffer, met de mededeling dat het beter is zijn houding aan te passen om niet meer gepest te worden. Wat maakt dat u?

   

  U interpreteert niet naar eer en geweten, zoals u zelf claimt. U interpreteert uit pure angst om zelf ook een slachtoffer van de bully te worden. Dus appeased u. U buigt voor Allah door zich niet tegen Allah uit te spreken. Heeft u dan niets geleerd van de Tweede Wereldoorlog? Van 1400 jaar aan Islamitische barbarij? Van wat er kan gebeuren als je intolerantie ideologieen de gang laat gaan? En dan heeft u het lef ook om vanuit uw laffe positie Blondemevrouw een draaitje om de oren te geven met de melding haar identiteit bekend te maken? U must be kidding me…..Openbare kritiek op de Islam? Vraag maar aan de nabestaanden van Theo van Gogh en vele duizenden anderen.

   

  Heeft u zich daar al over uitgesproken trouwens? U,mijnheer, hanteert een dubbele moraal…..

   

   

   

   

 41. Het is prijzenswaardig om iemands standpunten van de persoon gescheiden te willen houden (Huh?) Het lukt mij als een zeer aardige moslim mij zegt dat hij vindt dat zijn religie helemaal privé, voor achter de voordeur is. Ik ben dan ook bereid om instemmend te knikken, terwijl ik weet en de aardige moslim weet dat ik dat weet en we dat van elkaar weten, dat het alleen maar grote onzin is, volgens de leer en volgens de gehanteerde praktijk in vele landen, maar we besluiten beiden op dat moment er geen punt van te maken, omdat we elkaar toch wel aardig vinden en een prettige samenwerking niet op het spel willen zetten.

  Maar Jan Jaap is geen aardige islamitische buurman of collega. Hij is een wetenschapper en aan hem mogen en moeten andere eisen worden gesteld. De allereerste eis die ik stel, is dat Jan Jaap wel zuiver blijft redeneren en niet meent domme luisteraars van Radio 1 het bos in te kunnen sturen met aantoonbaar foute informatie en valse weergaves van door iedereen zo langzamerhand bekende hoofdlijnen van de islam. Jan Jaap onderschat hoeveel vrijetijds islamologen Nederland er sinds 9/11 heeft bijgekregen. Alleen al voor zijn omgang en reactie op soera 109 (er is geen dwang in de islam) zou hij ontslag moeten krijgen. Hij stelt willens en wetens de zaak vals voor. Dat maakt van Jan Jaap een oneerlijke, geniepige leugenaar die daarmee nooit meer door mij sympatiek kan worden gevonden. Laat minuut 24 t/m 25 uit de radiouitzending op de tong smelten en beluister het nog eens een aantal keren. Jan Jaap deugt gewoon niet!

   

  http://www.radio1.nl/items/67546-de-islamitische-oorlog-van-wilders-ouddorp?autoplay=689104 

 42. De heer De Ruiter is geen wetenschapper, maar een politicus die een salaris van een Nederlandse universiteit ontvangt. Dat deugt in ieder geval niet. Op de Tilburg University zijn wel meer politici (Lubbers, Hirsh Ballin) die daar doceren.

   

  Onbestaanbaar in mijn ogen, maar hhet kan allemaal blijkbaar. Met wetenschap heeft dat niets te maken.

   

  De stellingen van JJ De Ruiter zijn vals en deugen niet. Politici horen niet thuis op een wetenschappelijk instituur. En toch denk ik dat je met Jan Jaap kan lachen. Daar hoef je overigens niet voor te deugen…

 43. @Bottehund 16.06 uur

   

  Gefeliciteerd met het persoonlijk kennen van veel islamwatchers.

   

  Wij kennen elkaar niet persoonlijk, ook niet via twitter want dat heb ik niet. Aangezien u mij niet persoonlijk kent, kunt u ook niet weten met welke mensen ik persoonlijk contact heb. Meent u dat toch te weten, dan bestaat dat beeld alleen in uw hoofd en komt niet overeen met de werkelijkheid.

   

  Ik raak niet onder de indruk van blaffende honden en ook niet van hoog van de toren blazende mensen.  Verspilde energie als u mij probeert te overbluffen. 

   

   

 44. 80 jaar -één generatie.In dat tijdsbestek slonk het aandeel van de blanken in de amerikaanse samenleving van 90 naar 70%.Over nog eens 30 jaar zullen zij in de minderheid zijn.Indien arabieren ,joden,iranezen en indiërs (zoals nu ongelukkigerwijs vaak wel gebeurt) niet tot de witten gerekend worden zal dit omslagpunt nóg eerder bereikt worden.Voor de nordische blanken -de nakomelingen van het oude stichters- en pioniersvolk- is het spel nu al uit;ze zijn reeds de minderheid..in hun eigen land.

  De ontwikkelingen in nederland lopen vaak wat achter bij die in amerika.Maar we zijn gewaarschuwd.Ook kunnen we uit het amerikaanse precedent opmaken wat de waarde is van de woorden van hen die ons bezweren dat het allemaal wel meevalt en zo’n vaart niet zal lopen:helemaal niets.Aan nederlandse ted kennedys immers geen gebrek.

  Natuurlijk zijn getallen niet altijd en in ieder opzicht beslissend.Het was niet op basis van getallen dat 300.000 blanken in rhodesie 15 jaar lang en 5 miljoen blanken in zuid-afrika 50 jaar lang,de gehele ‘internationale gemeenschap’ konden trotseren.Het was een geloof in de rechtmatigheid van hun zaak en een onverhulde raciale ijver die hen daartoe in staat stelde.Deze twee ingredienten -geloofskracht en etnisch streven- ontbreken bij ons echter.Maar er is nog een ander belangrijk verschil.Zij hadden hun lot,in zekere zin,in eigen hand.Hun politieke systeem werd niet in díe mate gecorrumpeerd door volksvreemde actoren zoals thans bij ons (dankzij de naturalisatie-wetgeving en het stemrecht van deze ‘nieuwe nederlanders’) het geval is.

  Moslim of niet-moslim is derhalve maar zeer beperkt van belang.Het gaat om ras,om etniciteit.Of het nou irakezen,marokkanen,polen of roemenen betreft.Het maakt niet uit.Tenminste niet aangaande de autonomie van de nederlandse bevolking.Onze vrijheid ons eigen lot te bepalen wordt uitgehold.Daar gaat het om.En omwille van de demografische realiteiten zal het elk jaar moeilijker worden dit noodlot te keren.
   

 45. Jan Jaap is duidelijk een theoreticus die geen enkele voeling met de werkelijkheid heeft, zoals wel meer het geval is daar in Tilburg.

  Anders zou hij het voorbeeld van Iran kennen, en ervan op de hoogte zijn dat de collaborerende linkse wegbereiders, zoals Jan Jaap, het eerste geruimd werden toen hun troeteldiertjes aan de macht kwamen.

   

  Links denken veroorzaakt onherstelbare hersenafwijkingen, zoveel bewijzen de schrijfsels van Jan Jaap wel. Zou hij weten dat hij een instrument van de Frankfurter Schule is, met zijn cultureel marxisme?

 46.  

  Prima stuk van De Ruiter. Terecht legt hij de vinger op de tegenstrijdigheid in de redenatie van de blonde mevrouw; terecht wijst hij er bovendien op dat haar methodes contraproductief zijn en polariserend werken.
  Die Gedanken sind frei, een gezegde dat het hier op DDS niet zo lekker doet. Moslims mogen niet denken wat ze willen; ze mogen zelfs niet hun religie, vol met tegenstrijdigheden en achterdeurtjes, interpreteren zoals zij menen dat juist is. Nee: ze moeten hun religie afzweren. Islamvreters weten immers beter dan moslims zelf wat de islam is. Zij zijn de Farizeeërs in het debat, waar Jezus zich al zo over opwond.
  Iemand die protest aantekent tegen deze gedachtengang weet in korte tijd zoveel woedende reacties te genereren, dat de vlammen bijkans uit mijn computer slaan.

  Merk op dat De Ruiter zich niet uitlaat over de islam zelf. Hij noemt de islam niet één keer “fascistisch” of “gevaarlijk”.
  Ook dit lijkt me volkomen juist. Wat precies de islam is, daarover verschillen de meningen. Niet alleen omdat de teksten vol tegenstrijdigheden staan, maar ook omdat de religie veel meer behelst dan teksten.

  Tot slot het plaatje boven het artikel van de blonde mevrouw. Dat is feitelijk – ik heb het al eerder opgemerkt – een Godwin, en daarmee een brevet van onvermogen om een discussie te voeren. Je discussiepartner bij voorbaat associëren met Hitler is not done. Het toont aan dat de blonde mevrouw helemaal niet van zins is om werkelijk in discussie te gaan; zo is ze overtuigd van haar gelijk, en met haar een paar haatbaarden boven me. 
  Als ze een wijf is, begint ze met het plaatje van de pagina te halen.
  Het siert Jan Jaap de Ruiter dat hij desondanks, ondanks deze zware verdachtmaking, de moeite neemt om zijn stuk te schrijven. Ik had me zelf wel twee keer bedacht.

 47. Ik heb de 46 reacties, op het moment dat ik dit schrijf, nog niet gelezen, maar wel het stuk.

  Mijn reactie: voor een wetenschappelijk arabist aan de universiteit ontbreekt het scribent aan het noodzakelijke minimum aan logisch denken, dat nodig is om aan de Academie te excelleren.

  Voorbeeld: er wordt gesteld: Religie/Islam wordt gedragen door mensen, laten we het eerste lid van deze  premisse ‘B’ noemen en het tweede lid ‘A’. Vervolgens wordt gesteld: Omdat ‘A’een aardige moslim is (premisse C) is ‘B’ dat ook. Die redenering is False.

   

  Vervolgens wordt gesteld, niet bewezen, dat het onderscheid tussen ‘islam’ en ‘moslim’ kunstmatig is en wordt van daaruit verder geredeneerd. Dat heet met een duur woord: drogredenering.

   

  Bizar is, dat dit het niveau is dat lesgeeft aan een Academie. Als dit de norm is, dan is het treurig gesteld met het vaderlandse universitaire onderwijs.

 48. Heer de Ruiter schrijft:

   

  “We mogen de aardige moslimbuurman dus niet beoordelen op zijn moslim-zijn. Het is een recept van haat. En het is laf: confronteer de aardige moslimbuurman met zijn gedrag als je dat niet bevalt (slaan van zijn dochters, slachten op balkon). Wees een wijf, Blonde Mevrouw. Ga de confrontatie met de MENSEN achter de islam aan. De ideologie van de PVV is een laf recept dat alleen maar tot grotere maatschappelijke polarisatie leidt.”

   

  Laf, laf, laf, het woord vliegt je om de oren bij heer de Ruiter (die volgens mij helemaal geen professor is, maar een charlatan, gefaciliteerd door een een Tilburgse onderwijsinstelling, want dat blijkt uit het feit dat hij flutscripties met tienen beoordeelt).

   

  MAAR WEET U WIE LAF,LAF, LAF IS, HEER DE RUITER? U, MET PERMISSIE EN RESPECT. WANT HOE IS HET ANDERS MOGELIJK DAT U OP GEEN ENKELE WIJZE INGAAT OP DE KRITIEK DAT OP DIT FORUM OP UW FLUTSTUKKIE GEUIT WORDT? IK DAAG U DUS UIT TE REAGEREN, INHOUDELIJK. EN NIET EEN WARRIG FLUTSTUKKIE SCHRIJVEN EN VERVOLGENS WEGDUIKEN!!!

  BEN BENIEUWD.

 49. Hoe moeten we oordelen over een ideologie als ‘afschaffen van alle technologie’ volgens Jan Jaap de Ruiter? Moet ik nu eerst op zoek naar mensen die toevallig deze ideologie aanhangen ?

  Staat of valt mijn voor- of afkeur van de ideologie Libertarisme met de zich liberatiër noemende personen die ik dan ook moet gaan ontmoeten ?

  Verder komt er natuurlijk ook een tijd dat er niemand meer zo achterlijk is om achter een kinderverkrachter als “profeet” aan loopt. Hoe moeten we dan oordelen over de ideologie islam ?

 50. Meneer De Ruijter, waar blijft uw excuus tegen over Blonde Mevrouw. Uw heeft immers publiekelijk, voor de radio, de woorden van Blonde Mevrouw grondig verdraaid !

 51. Dit is altijd een beetje een moeilijk onderwerp, omdat veel moslims zichzelf als eerste ook als moslims zien en de zaken beredeneren vanuit de islam en hun beleving daarvan. Als de moslim-buurman zijn leven inricht volgens zijn beeld van de islam en vanuit die overtuiging zijn dochters niet goed behandelt, vind ik het best logisch om dan te oordelen dat die overtuiging niet deugt en zijn gedrag ook niet.

  En, ik heb echt helemaal niks met de islam, maar ik ken heel veel moslims waar ik wel wat mee heb. Ik vind dus dat je moslims en islam prima kunt scheiden en dat Wilders daar gelijk heeft. Er zijn genoeg andere geloven waar ik ook totaal niks mee heb, maar mensen zijn mensen en hun daden zijn belangrijk. En als zij zeggen dat hun daden worden ingegeven door hun religieuze overtuiging en die daden kloppen niet (naar mijn mening), dan is voor mij de logische consequentie daarvan dat die religieuze overtuiging niet deugt. Dus, ik snap niet helemaal waarom je iemand die zichzelf en zijn daden beredeneert vanuit zijn geloof niet zouden mogen bekritiseren op dat geloof.

  Kritiek kan pijn doen, maar dat is geen reden om het niet meer te geven.

 52. Meneer De Ruiter is weer iemand die het gevaar van de krokodil van zich af tracht te kletsen met een kulstuk.

  De islam is een bewezen levensgevaarlijke imperialistische ideologie met miljoenen slachtoffers wereldwijd, maar nu hier in het gezellige Nederland gaan we even in op het feit of de moslim gelijk moeten schakelen met de ideologie, in de hoop op wat?

  Wat doet het er toe?

  De ideologie moet bestreden worden, koste wat kost, anders zijn we gezien en houdt ons land op te bestaan, niet meteen, maar wel voor het einde van deze eeuw, islamieten hebben namelijk geduld.

  Ze hebben, omdat ze niet zo veel te doen hebben, alle tijd van de wereld, en de niet zo snuggere en bange dhimmis betalen toch wel.

  Zo is het overal gegaan, zo gaat het ook in Nederland.

  Tenzij we er wat aan gaan DOEN.

  Onder het motto: aanpassen of opkrassen

  Als ze hier van plan zijn om ons land onderdeel te maken van het kalifaat of vergelijkbare verwerpelijke
  neigingen tonen, kunnen ze een enkele reis naar het thuisland krijgen.

  Gewoon tegen ze ZEGGEN: ophoepelen en nooit meer terugkomen, u bent niet meer welkom hier.

  Het zal me verder aan m’n achterste oxyderen of de moslim zich al dan niet vereenzelvigt met de leer, er
  is geen tijd om dat te weten te komen of dat af te wachten, je kunt het risico niet nemen in verband met een vrije toekomst en de verantwoordelijkheid naar de nieuwe generaties.

  Dit land zit niet te wachten op een Duistere Eeuw, eeuwige armoede en slavernij of barbaarse praktijken.

   

 53. De islam is geen religie, maar een totalitaire
  ideologie die erop uit is de wereld te veroveren.

  Politiek
  correct wordt standaard verkondigd dat vrijheid van religie een
  fundamenteel recht is. Een misverstand. Islam kent geen vrijheid van
  religie, dus kan er geen sprake zijn van vrijheid. Hele volksstammen
  worden vanaf de geboorte gedwongen onderdrukt. Dat druist in tegen de beschaafde
  westerse beschaving.

   

  De gematigde islam is
  een fabeltje. In tegenstelling tot een grote groep naïeve academisch
  geschoolde Nederlanders die in Wilders het gevaar zien, zien critici en
  sommige mondige immigranten het echte gevaar wel.
  Zoals Nahed Selim
  afkomstig uit Egypte, schrijfster van o.a. Allah houdt niet van vrouwen, over het gevaar van de islamisering zei dat alleen in het westen
  gesproken
  wordt over ‘politieke islam’.
  Lang voordat Morsi aan de macht kwam waarschuwde ze voor de moslim broeders en refereerde naar hun slogan. http://bit.ly/uITFBr

  Dat
  was aan dovemansoren gericht van de Arabische Lente-aanhang die de
  publieke opinie misleidt en de kijker liever zand in de ogen strooit met
  eenzijdige Stienen-praat.

  Paul Witteman besloot 25
  jaar geleden al op aandringen van minister Van der Broek om een sketch
  van de Rudi Carell niet op de Nederlandse tv uit te zenden, ter wille
  van de goede betrekking met Iran!

   

  Ook de angst van onderstaande jonge vrouw voor islamitisch fascisme, vrijheidsbeperking, de islam die Egypte zal schoonmaken van vrouwen die geen hoofddoek dragen, de moslim broederschap die  genitale verminking van vrouwen wil legaliseren bleek wel degelijk gegrond. http://wp.me/p10vuY-1l

  Waarom hoorden we dat geluid van die jonge vrouw niet bij Nieuwsuur, Pauw en Witteman enz..

   

  Haar relaas na de overwinning van moslimbroeder Morsi afgelopen juni dringt pas door tot de argeloze ‘journalist’ Witteman als hij het schrikbeeld van Morsi, daterend uit mei 2012  op 12 december 2012 ziet.

  “Sharia! Nog eens sharia! En tot slot sharia! Het welzijn en de toekomst
  van deze natie rust op de islamitische sharia!”.

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/12/sharia-sharia-sharia#.UMoJt3-mLCg.twitter

   

  Als
  er nog eens uitgebreid onderzoek zou worden verricht waarom de groep
  gesubsidieerde journalistiek ons mooie praatjes verkoopt en het realistische beeld zo lang mogelijk
  verbloemt, zal blijken dat ze dat niet durven uit angst voor de
  dominante islam.

   

  Als er naar eer
  en geweten gehandeld was met respect voor onze culturele achtergrond
  dan hadden ze die islamisering van Nederland tegen gehouden.

  Dan waren we gevrijwaard van islamitische projecten waar mannen en vrouwen gescheiden wonen.

   

  ‘Zo komen er drie zussen met een verstandelijke beperking in dat
  Aparthuis wonen. De ouders willen beslist geen gemengde groep’..  op andermans kosten andermans cultuur waar ze vrijwillig naar toe komen schofferend  worden ze op hun wenken bediend. 

  http://www.sheerenloo.nl/hulp/laatste_nieuws/nieuwsarchief/archief_2012/20120712-droomhuis_richt_zich_op_moslim.aspx

   

  Stel
  dat je zo iets opzet maar dan anders; een tehuis inclusief hoofddoekvrije werkvloer waar
  uitsluitend de Nederlandse normen en waarden centraal staan en waar geen
  ruimte is voor achterlijke uitheemse gedwongen apartheid. Dan wordt dat tot de rechter toe uitgevochten en springen de media er bovenop.  Typetjes als Jan Jaap de Ruiter zien we dan bij eenvandaag voorbijkomen die dat dan als de eerste met het
  vingertje omhoog bestempelen als xenofobisch, racistisch, islamofobisch
  en vul de rest maar in. 

   

  De Ruiter gaat die apartheid maar in het Midden-Oosten promoten. In ONZE samenleving verziekt dat de sfeer.

 54. Het begint me een beetje te irriteren dat ik ineens letterlijk óveral waar ik kijk op dat letterlijke en figuurlijke warhoofd De Ruyter stuit… zoals net ook weer bij Een Vandaag.

  Wat is dit voor een ongein?

   

  Iemand die voor een ver**** slechte anti-Wilders scriptie een 10 geeft… zou tot in de eeuwen der eeuwen niet meer serieus genomen moeten worden… die zou ergens op een achteraf-kantoortje Arabische tekstjes moeten gaan zitten vertalen ….en zich verder héél erg stil houden.

   

  Gelukkig zijn er méér mensen die met grote bevreemding naar deze Jan Jaap kijken.

  Ik vond op internet deze brief van een vader, die het niet echt zag zitten dat zijn zoon in Tilburg gaat studeren.. juist omdat deze Jan Jaap daar zijn onzin mag spuien.

  Voor de liefhebbers:  hier de bewuste brief .

   

  “Onderstaande reactie achtergelaten op de website van Ad Valvas, onder het interview met Jan Jaap de Ruiter:

   

  ”  Deze meneer de Ruiter is `knettergek` en misbruikt zijn academische functie om in blinde haat tegen de PVV ten strijde te trekken.

  Natuurlijk speelt hij het slachtoffer dat wordt uitgemaakt voor rotte vis.

  Die zieligheid zie je altijd bij fanatieke PVV bestrijders.

  Maar over de honderden scheldkanonnades en bedreigingen aan het adres van Geert Wilders en aanhangers hoor je hem natuurlijk niet.

  Ook niet over het overweldigende aandeel van linkse bewegingen in gewelddadige acties en aanslagen in Nederland (bron: AIV).

  Wie nog gelooft in een afstandelijk en neutraal oordeel over een scriptie, met zo’n blinde waas van haat tegen de PVV voor ogen…die is erg naief en goedgelovig.

  Wie de PVV en extremistische islam `two of a kind noemt` en bedenkt dat eerstgenoemde niets anders dan geweld, onderdrukking en de verkrachting van rechten op zijn naam heeft staan,

  die is totaal bezeten en alle redelijkheid verloren.

  Wilders is zelfs door een rechter vrijgesproken in nota bene een politiek showproces!

  Maar deze universitair docent, gesteund door zijn CvB, weet ons te vertellen dat de PVV levensgevaarlijk is.

  Een vrijbrief voor een gek om een aanslag te plegen.

  Mijn zoon wil volgend jaar gaan studeren in Tilburg, maar vreest een heksenjacht op zijn ideeën en ook een nadelige beoordeling van zijn studie.

  Ik heb de rector magnificus van de KUB gevraagd te reageren, maar die zwijgt in alle talen.

  Ik zal doorgaan tot ik een antwoord heb op mijn vragen, desnoods bij de raad van toezicht of de minister. Ik maak mij ernstig zorgen over de neutraliteit van de universitaire wereld, temeer daar de rector van Radboud al heeft gezegd dat `er een universitaire elite tegen Wilders nodig is`.

  Een heksenjacht, met overheidsgeld gefinancierd. Ik zal niet rusten tot aan deze onbestaanbare situatie een einde komt. Dat verzeker ik u “.

   

   

 55. Een moslim is hoe dan ook iemand die zichzelf als aanhanger van de islam beschouwt, en meestal ook meent dat aan dat aanhangen van de islam praktische consequenties zijn verbonden. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor een christen. Maar ja, wat is de islam, wat is het christendom, daar begint de onduidelijkheid al. Zoveel is zeker dat wereldwijd noch moslims noch christenen dezelfde praktische consequenties aan hun geloof (of voor mijn part ideologie) verbinden, en dat er uiteenlopende visies zijn zowel over wat het ware christendom als over wat de ware islam is. Binnen de christelijke wereld is men tegenwoordig gelukkig zo ver dat men elkaar vanwege uiteenlopende visies op wat het ware christendom is niet meer massaal de hersens inslaat. 

  Er zijn in de loop van de vorige eeuw heel wat mensen geweest die het christendom hebben afgezworen. Sommigen deden dat omdat ze geen chocola konden maken van wat ze dachten dat de christelijke leer was, anderen vielen af omdat ze zich vooral ergerden aan het gedrag van christenen. Daartegenover zijn er die christenen blijven, of zich zo blijven noemen, ook al zijn ze helemaal niet ingenomen met het gedrag van de meeste andere zich christenen noemenden, en tenslotte zijn er tegenwoordig ook nog christenen die zo hun eigen uitleg van christendom hebben, daaronder inbegrepen de dominee Hendrikse-variant waarin God niet bestaat, maar wat die uitleg van het christendom nog met het christendom te maken heeft is wat moeilijker uit te leggen.

  Van een dominee-Hendrikse variant in de islam heb ik nog nooit gehoord, en met die geloofsafval in de wereld van de islam wil het geloof ik ook nog niet erg vlotten, maar overigens neem ik aan dat er ook in de islam vele varianten zijn, plus gradaties in ernst waarmee men zich aan de islam, in welke variant dan ook, verbonden voelt. Het idee dat de enige serieuze moslim eigenlijk een jihad-strijder is die bereid is om bommen te leggen, of minstens het bommenleggen door andere moslims toejuicht, is vermoedelijk toch een iets te beperkte opvatting van wat de islam inhoudt, voor zover dat überhaupt eenduidig valt vast te stellen.

  Wat christenen betreft heb ik al lang geleden geleerd onderscheid te maken tussen christendom en christenheid. Toch betrap ik mij er nog wel eens op, beziende hoe sommige christenen zich manifesteren en tegelijk pretenderen bij uitstek vanuit christelijke beginselen te handelen, dat ik denk: is er misschien toch iets mis met het christendom? Als christenen bijvoorbeeld dwepen met de Palestijnse Zaak -zoals velen van hen binnen de PKN in het kielzog van scriba Bas Plaisier schijnen te doen-  en eens te meer met die Palestijnen te doen hebben naarmate ze meer en walgelijker terreurdaden plegen, dan denk ik: is dit soms de uitleg van Jezus die ergens zegt “heb uw vijanden lief”? Moeten wij niet concluderen dat het bij uitstek christelijk is om Palestijnen en of all people juist Palestijnen lief te hebben, zeker als veel christenen dat zelf zeggen? Nou, dan vind ik dat Christendom niet zo iets moois, zeker niet in het licht van het met de geschiedenis van het christendom zo nauw verweven anti-judaïsme en antisemitisme.

  Maar nee, denk ik dan op een ander moment weer, die christenen kunnen wel denken dat het reuze christelijk is om bij uitstek terroristen en een volk dat juicht voor terroristen lief te hebben, maar dat zijn nep-christenen. Een christelijke dweper met de Palestijnen of, voor zover het wat anders is, een christelijke antisemiet is geen goede christen, geen echte christen. Niet met het christendom is wat mis, maar met hen die het verkeerd uitleggen. En ook al zou de meerderheid der zich christenen noemenden het christendom uitleggen op een bepaalde manier, dan wordt het daarmee nog niet de juiste uitleg.  Maar wie zal bepalen wat de juiste uitleg is? Bezien wij de boeken van het Nieuwe Testament, in het bijzonder de brieven van Paulus, dan is er in dit voor christenen zo heilige boek voldoende voorhanden om joden te haten. En om nog eens wat andere onsympathieke dingetjes te noemen, ook voor vrouwenachterstelling en homohaat zijn in dat heilige boek wel wat rechtvaardigende passages te vinden. Gek genoeg staat er in de Bijbel niets in het bijzonder over abortus en euthanasie, maar daar geweldig tegen zijn beschouwen veel christenen nochtans als bij uitstek christelijk.

  Zou ik nu menen dat alle christenen in alle varianten  eindelijk eens en voor goed dat christendom moeten afzweren omdat er toch heel wat christenen zijn wier opstelling en gedrag, gerechtvaardigd vanuit hun opvatting van christendom, mij niet al te sympathiek voorkomt?

  Dat zou denk ik overdreven zijn. Er zijn toch immers heel wat prima christenen, en als die nou hun inspiratie uit het door hen op hun manier aangehangen christendom aanhangen, wat zou daar tegen zijn? Best aardig misschien, zo’n inspiratiebron. 

  Waar kom ik nou uit als ik langs deze lijnen  de verhouding tussen moslims en islam overdenk en onderscheid probeer te maken tussen moslims en islam zoals ik dat ook probeer met christenheid en christendom? Misschien uiteindelijk dat je toch in de eerste plaats moslims beoordeelt,in het ene geval negatief en in het andere geval positief, al naar gelang hun opstelling en gedrag, waarbij de kwestie wat nou eigenlijk goed islamitisch is als niet te beoordelen buiten beschouwing blijft. Is dat waar Jan Jaap de Ruiter voor pleit?Of zegtie dat de Islam per definitie okee is maar dat er goede en slechte moslims kunnen zijn? Ik krijg er niet helemaal de vinger achter.

  Intussen is het toch ontegenzeggelijk zo dat er naast lieve schattige moslims ook verdomd veel heel nare moslims zijn, niet alleen voor niet moslims maar ook voor elkaar. Sjiieten, soennieten, alevieten en hoe ze allemaal heten mogen, erg boteren tussen al die groeperingen doet het niet, in elk geval niet zo als bij ons tegenwoordig tussen de protestanten en de katholieken met hun gezamenlijke kerkdiensten en hun oecomenische beweging. Die  Arabische Lente is het belachelijkste Broodje Aap Ooit, en  het Egypte van Morsi is een teringzooi. Verder alom terroristen, keelafsnijders, vrouwenstenigers, ga zo maar door, allemaal werk van zich moslim noemenden, die menen bij uitstek in de geest van de ware islam te handelen. Er is dus wel wat aanleiding om te denken “is er misschien toch wat mis met die islam” , zeker ook als je wereldwijd kijkt wat ze er in door de islam gedomineerde landen van bakken, in vergelijking tot landen zoals het onze, waar tot halverwege de vorige eeuw het christendom dominant was en nog altijd zijn sporen heeft nagelaten.

  En als we naar Koran- of Hadith-teksten gaan kijken, tja, dan zie je toch genoeg wat, als moslims dat serieus nemen, tot akelige dingen kan leiden, misschien wel meer dan wat christenen met verkeerde bedoelingen aan rechtvaardiging in hun Bijbel kunnen vinden. En laten bovendien veel moslims nou juist erg van dat letterlijk nemen van al die in hun heilige boeken vervatte opdrachten zijn.

  Kun je dan blijven zeggen: de islam is op zichzelf okee, of op zijn minst neutraal, niet goed of slecht, daar moeten we dus niets van zeggen, ook al omdat “de” islam niet bestaat? Toegegeven, er zijn ook lieve aardige moslims, maar als toch betrekkelijk veel gelovige moslims er overal ter wereld een teringzooi van maken, ligt dat dan alleen aan die moslims en niet aan de islam?  Ergens wil dat er bij mij toch niet in.

   

   

   

   

   

 56. De Ruyter stelt “… dat religies en ideologieën in de eerste
  en laatste plaats door mensen gedragen worden. Zonder menselijke steun is er
  geen religie of ideologie.”

   

  Met deze stelling etaleert de Ruyter weer dat hij de
  essentie van wat islam is blijkbaar niet doorgrondt. Het kind dat uit een
  moslim vader geboren word is bij geboorte immers al moslim, of het wil of niet.
  Het wordt de islam in gekatapulteerd met bijbehorende hersenspoeling er achter
  aan. Wil dit kind later nog een redelijk leven hebben dan resteert niets anders
  dan de islam te steunen of te dragen zoals hij aangeeft. Het heeft geen andere
  keus. Apostasie is immers geen optie omdat de islam dit beschouwt als een
  misdaad met de dood als waarschijnlijk gevolg. De Ruyter veronderstelt dat er
  zoiets bestaat als vrije keus in de islam; hij moet toch beter weten.

   

  Wees een vent, de Ruyter en ga zelf eens de confrontatie aan
  met degelijke moslims over essentiële zaken in de islam in plaats van op deze
  plaats er maar een beetje om heen te kletsen; alsof het om deze door u geuite zaken
  gaat.

   

  En u durft het recept van de PVV laf te noemen. Het recept
  dat tot doel heeft om onze westerse beschaving, waar u uw hele hedendaags zijn aan te danken heeft, uit de klauwen van de islam te
  houden met alle risico’s die daaraan verbonden zijn. Het enige wat u daar tegenover weet te stellen is appeasen tot in het kwadraat.

   

 57. Als het onderscheid tussen islam en moslims irreëel is, dan zou het aardig wezen als moslims die gevolgtrekking zélf eens zouden maken en de loskoppeling zouden bewerkstelligen. Maar nee, daar zijn ze blijkbaar niet toe in staat, althans, dat impliceert De Ruiter met zijn stelling. Het moet kennelijk normaal worden bevonden dat zij onmiddellijk gekwetst raken en de gordijnen beklimmen zodra zij worden vereenzelvigd met hun geloof door ongelovigen. De morele superioriteit gekroond! Een dergelijke tour de force vergt een verlichte geest als de zijne, helaas zijn de subjecten van zijn sympathie minder begiftigd daarmee (overigens is het de aanhangers van diverse wereldgodsdiensten in dit land wél gelukt om hun langtenigheid te beteugelen).

 58. Uitstekende brief van die vader, mijn complimenten, zo pak je die ‘íntellectuelen’ aan.

   

 59. tipo schreef op 16.33 u. ‘Ik ken ook hele aardige moslims. Het Eindhovense CDA-raadslid Bram
  Wijbenga is een goede vriend van me. Stijlvol, humorvol en hij doet
  goede dingen. Maar hij schuurt wel tegen het moslimbroederschap aan en
  hangt de islam aan. Ik hoop van harte dat hij met zijn idee-en geen voet
  aan de grond krijgt, maar wens hem verder elke dag een goede dag. En
  dat meen ik.

   

  CDA’er Abraham Wijbenga die zichzelf liever Ibrahim noemt, schreef laatst een column over de mongolen van de PVV http://www.ed.nl/cmlink/2.208/r … …

   

  Vier dagen later werd het woord mongolen in het artikel vervangen door idioten.

  Daarna is het artikel helemaal offline gehaald. Want stel je voor zeg als het CDA daarmee geconfronteerd wordt als het weer eens over de toon van het debat gaat en die partij weer naar Wilders gaat wijzen.

   

  Al is die gluiperige CDA-censuur nog zo snel, google achterhaalt het wel.

 60. De talloze , inhoudelijk vaak zeer goede, reacties tegen De Ruiter geven aan dat er in elk geval op deze site nog een heleboel verstandige en dappere mensen zijn.

  Te hopen is dat ook de meerderheid van het NL kuddevolk nog eens tot zulke goede inzichten komt!

 61. Geachte heer de Ruiter,

  U vraagt zich af waarom de islam constant op z’n falie krijgt. Wel dat komt op het moment dat je de gehel geschiedenis leest over de ontwikkelingen nadat begin 600 de bislam zich verspreidt buiten Arabie. Het beste verhaal daarover is naar mijn mening geschreven door Andre Servier in 1920! Ik citeer uit een bespreking over dit boek:

  It is obvious when you begin to read Islam and the Psychology (Mind) of the Musulman, and it’s author Andre Servier, are not politically correct. Those were the days! This book was published in French in 1922 and English in 1923. It will never be published again. In fact, there are many people who will find this book hateful to Islam and demand it not be available to anyone. We know who ‘those people’ are. 

   

  Some striking statements by Mr. Servier about the Musulman:

  “The intelligence of an Arab rises as high as the faculty of imitation. Put him on a motor-car or a locomotive engine, and after a certain time of apprenticeship, they will be able to drive it; but if the machine should get out of order, he will be quite incapable of repairing it, and still less could he make a new one.”

  The same mistake had been committed by the Romans in former days, when they had granted the citizenship to barbarians. “An exchange was established between Italy and the Provinces. Italy sent her sons to die in distant lands and received in compensation millions of slaves. Of these, some were attached to the land, cultivated it, and soon enriched it with their bones; others, crowded together in the towns, attentive to the vices of a master, were often freed by him and became citizens. Little by little the sons of freed men came to be in sole possession of the city, composed the Roman people, and under this name gave laws to the world. From the time of the Gracchi, they alone nearly filled the Forum. Thus, a new people succeeded to the Roman people, absent or destroyed.”

  ‘Islam was not a torch, as has been claimed, but an extinguisher. Conceived in a barbarous brain for the use of a barbarous people, it was-and it remains-incapable of adapting itself to civiliza­tion. Wherever it has dominated, it has broken the impulse towards progress and checked the evolution of society.’

   

  “Islam is Christianity adapted to Arab mentality, or, more exactly, it is all that the unimaginative brain of a Bedouin, obstinately faithful to ancestral practices, has been able to assimilate of the Christian doctrines. Lacking the gift of imagination, the Bedouin copies, and in copying he distorts the original. Thus Musulman law is only the Roman Code revised and corrected by Arabs; in the same way Musulman science is nothing but Greek science interpreted by the Arab brain; and again, Musulman architecture is merely a distorted imitation of the Byzantine style.” (Servier, page 61)

   

  Servier wrote from the perspective of post-World War I. French colonization was going strongly throughout North Africa and the Middle East, where the French and British were dealing with vast concentrations of Muslims. The Ottoman Empire was just about out of business as a Caliphate, to be replaced by a semi-democracy under Mustafa Kemal (Ataturk). Egyptian nationalism underway for decades was strengthening substantially against the British, but the Egyptian Muslim Brotherhood was some four years off from formation. England and France had carved up the Middle East, forcing various artificial boundaries, literal lines in the sand, including Iraq. Oil was not yet a big deal, but was close to it. Communism was flourishing here and there, and fascism was gearing up for big things ahead. Germany had been kicked out of the Middle East and Africa following defeat in World War I and was wallowing in severe economic inflation. America was in the throes of the Flapper Era and almost oblivious to the Muslim world.

   

  He summarizes his principal ideas about Islam and its effects at the end of the final chapter, and that is worth quoting since this book has long been out of print:

   

  “Islam is a doctrine of death, inasmuch as the spiritual not being separated from the temporal, and every manifestation of activity being subjected to dogmatic law, it formally forbids any change, any evolution, any progress. It condemns all believers to live, to think, and to act as lived, thought and acted the Musulmans of the second century of the Hegira [8th century A.D.], when the law of Islam and its interpretation were definitely fixed.

  “In the history of the nations, Islam, a secretion of the Arab brain, has never been an element of civilization, but on the contrary has acted as an extinguisher upon its flickering light. Individuals under Arab rule have only been able to contribute to the advance of civilization in so far as they did not conform to the Musulman dogma, but they relapsed into Arab barbarism as soon as they were obliged to make a complete submission to these dogmas.

  “Islamized nations, who have not succeeded in freeing themselves from Musulman tutelage, have been stricken with intellectual paralysis and decadence. They will only escape as they succeed in withdrawing themselves from the control of Musulman law.”

   

  Het boek is te downloaden op musulmanbook.blogspot.com

   

  En dan nog een fraai citaat uit de ‘Kracht van de Rede'(Oriana Falaci, nog iemand die mij de ogen heeft geopend)

  “In elke stad bevindt zich een tweede stad. Een schaduwstad, die identiek i9s aan de stad die de palestijnen in de jaren zestig in Beiroet stichtten door een staat in de staat en een regering binnen regering te vormen. Een moslimstad, een stad die bestuurd wordt volgens de koran. Een merksteen van het islamitisch imperialisme. Een imperialismedart niemand ooit heeft kunnen overtreffen. Niemand zelfs de Perzen van Cyrus de Grote niet5. Zelfs de Macedoniers van Alexnader de Grote niet. Zelfs de Romeinen van Julius Caesar niet. Zelfs de Fransen van napoleon niet. Want de enige kunst waarin de zonen van Allah altijd hebben uitgeblonken is de kunst van het binnenvallen, het vertoveren en het onderwerpen. En Europa, de christelijke wereld, is altijd al hun felbegeerde buit geweest.`

   

  Heer de Ruiter wij zijn in slaap gesust door de val van de muur en de gedachte dat nu een einde was gekomen aan het gevaar van het communisme, maar de veel grotere dreiging werd niet gezien en wordt tot op de dag van vandaag door de politieke elite en media niet onderkent. Vele vertegenwoordigers van deze elite haddebn trouwens niet zulke grote bezwaren tegen het communisme en hebben daarover ook nooit verantwoording hoeven af te leggen.  

  Vandaag was er aandacht voor een flim over het bombardement op Rotterdam in mei 1940. Een belangrijk item was dat degenen die zich dat nog konden herinneren stomverbaasd waren dat ze werden gebombardeerd, omdat ook toen de werkelijkheid werd ontkent, namelijk dat Duitsland een gevaarlijke ontwikkeling had doorgemaakt. Nederland leefde in volkomen onschuld en werd op ruwe wijze gewekt.

  Ook nu zullen wij wakker worden als het geweld dat nu in Syrie plaats vindt en de ontwikkelingen in Egypte en de verkeerde beoordeling van de situatie in Libye Europa zullen gaan treffen. Zoals de bewoners van Mali al hebben ontdekt


 62. Ik begrijp nu waarom de hard core PVV-ers de gulden zo graag terug willen. In tijden van crisis is elke ouderwetse knaak meegenomen en zal men door blijven jagen opdat de allerlaatste ondergedoken moslim gedeporteerd kan worden.

 63. Food for thought: wat zou het een hoop narigheid geven als het Ezelsproces in de tegenwoordige tijd plaats zou vinden, en de omzwachtelde hoefjes aan Allah zouden toebehoren i.p.v. God. De noble savage kan echter geen kwaad doen in de ogen van de verlichte apologeet.

 64. @julius

  Draadvervuilen, meer doe je niet
  Je zelfhaat is lachwekkend en pathetisch
  Dat iemand zich zo en plein public voor gek zet
  Dan heb je echt een plaat voor je harses.

 65. @mar

  Wat een kinderachtige reactie
  Maar ik neem je serieus
  Dus vertel me welke islamwatcher je kent
  Je probeert me te overtroeven
  Ook kinderachtig
  En je wekt de indruk te liegen

 66. Jan Jaap de Ruiter zegt “Het kunstmatige onderscheid islam-moslims leidt ertoe dat ‘de islam’ constant ontzettend op zijn falie krijgt, maar is er dan niemand die beseft dat dat de mensen-moslims ontzettend pijn doet en hen in de gordijnen doet jagen, en het ressentiment onder sommige moslims doet toenemen? Precies wat mensen als Blonde Mevrouw niet (zouden moeten) willen”

   

  Ik zeg; mis-se-lijk makend! Het onderscheid tussen moslims en de islam is kunstmatig? Als we dat onderscheid niet zouden hebben, zou dat pure sharia wetgeving zijn! Zou meneer de Ruiter wel willen hè, dat dat onderscheid opgeheven zou worden, dan kunnen alle criticasters namelijk met succes vervolgd worden!

   

  Ik hoef u niet uit te leggen dat het concept -smaad en laster- binnen de sharia niet bestaat, hm? Smaad en laster houdt namelijk in dat degene die zich onheus bejegend voelt, met een goede onderbouwing moet komen waarom het niet waar zou zijn. Binnen de sharia volstaat het dat een moslim beledigd is, als deze zegt zich beledigd te voelen!

   

  Kortom, als het door De Ruiter felbegeerde onderscheid tussen moslim en koran opgeheven zou worden, betekent dat einde religie kritiek. Immers, bij het afschaffen van het onderscheid tussen moslim en koran, kan iedereen met succes vervolgd worden. Het is een gotspe! De Ruiter is lelijk door de mand gevallen en verdient het onder een vergrootglas gevolgd te worden door islamcritici.  De Ruiter heeft het democratische gehalte van een pinda en heeft duistere plannen met Nederland en Europa.

   

  Overigens kennen we de zalvende praatjes onderhand wel dat moslims zouden radicaliseren omdat ze kritiek krijgen. Wat is dat voor onzin? Keken de taliban soms altijd naar de Nederlandse tv? Lazen de taliban Nederlandse kranten? Idem dito voor Iran en Saudi-Arabië. De islamisering is daar voltooid omdat er in die landen een constante polemiek over de islam was? Nee hè…nou dan, probeer dan ook geen onzin op DDS te verkopen.

   

  En hoezo de ideologie van de PVV is laf? Wat heeft de PVV er allemaal mee te maken? Bijna geen enkele criticaster van de islam laat zich leiden door de PVV. Kritiek op de islam is al honderden jaren oud. Wellicht baseert men zich op de schrijfsels van een vroegere paus of filosoof. Of heeft men zich laten informeren door Bat Ye”or, of Hans Jansen, of Nahed Selim, of Ibn Warraq, of Paul Cliteur, Spencer, Pipes, Lewis! Etc! Of rapportteer men wellicht zelf!

  Zie daar, een aantal van de vele islamcritici….en De Ruiter denkt dat Wilders leidend is. Wilders is één van de velen en ik dank god op m’n blote knieën dat hij z’n vrijheid heeft opgeofferd voor onze vrijheidsstrijd.

 67. De Ruijter: “Ga de confrontatie met de MENSEN achter de islam aan. De ideologie van de PVV is een laf recept dat alleen maar tot grotere maatschappelijke polarisatie leidt.”

  De PVV heeft geen ideologie maar een programma en standpunten, dat weet De Ruijter zelf maar al te goed. Diens eigen persoonlijke visie op die partij echter, formuleeert hij als “reactionair zwart/wit denken” en gaat er vervolgens mee op zoek naar “bewijs”. Eindconclusie: zie je wel, “reactionair zwart/wit denken”. Dit riekt-met alle respect-naar de ‘Stapel methode’. Men weet al de conclusie is en monteert daar naar toe. Zoals De Ruijter’s student Bovekerk [die een 10 kreeg voor een flut-opstel] kennelijk ook deed: “Als de theorie niet bij de feiten aansluit, kiest Bovekerk er duidelijk voor om niet de theorie, maar de feiten aan te passen,” schreef Victor van der Sterren daarover. (met dank aan Frans Groenendijk voor de link)

  Daarom is het moeilijk te plaatsen waarom juist hij schrijft: “De taal en stijl van de PVV worden gekenmerkt door een buitengewone grofheid en botheid”. Zeker als hij zelf het volgende beweert: “Zou je je politiek op deze manier van denken baseren [reactionair zwart/wit denken], dan valt er veel te vrezen voor de toekomst van moslims in dit land. (…) Want je kunt er niets aan doen als je zwart bent en niet wit“. Behalve dat hier beweerd wordt dat alle moslims zwart zijn (een racistische benadering), wordt ook gesuggereerd dat het PVV electoraat niet alleen wit is maar ook agressief.

   

  Dat zoiets niet goed is voor de uitwisseling van visies heeft De Ruijter
  ook wel in de gaten, maar dan alleen waar het hemzelf beteft: “De
  strategie van het verdacht maken van mijn persoon en anderen raakt me,
  en het raakt nog meer het maatschappelijke debat en verzuurt de sfeer in
  de samenleving.”

   

  Intussen worden niet-moslims in Nederland al letterlijk als dhimmies behandeld:

   

  “Een Arabische kennis die in een winkel werkt, krijgt van jonge Marokkaanse klanten (jongens) met regelmaat te horen dat zij geen varkensvlees mag eten. Zij is christen. Maar als zij die jongens aanspreekt dat ze vaak dronken in de winkel binnenkomen (alcohol is net zo verboden binnen de islam als varkensvlees), zijn ze woest: hoe durft ze zoiets tegen hen te zeggen? Een gebrek aan respect!” http://tinyurl.com/bnkxnac

  Waar is De Ruijter? Die gaat niet met deze jongens en hun ouders, enz. de confrontatie aan, maar zegt ze min of meer dat Wilders een soort afvallige is. Dat gaat gezellig worden zo in Nederland.

 68.  ja, soms hoort Blonde Mevrouw hem wel eens zijn dochters slaan. Wat doet ze? Ze beoordeelt de man niet persoonlijk (aardige moslim) maar veroordeelt wel de vreselijke leer van de islam”.

  Ben je ze simpel geboren, of heb je daarvoor geleerd??

 69. Je verzinsel staat hier op de voorpagina, Jan Jaap….

  Denk je dat de Anti-islammers ooit hun bewijzen mogen laten zien op voorpagina’s van de volkskrant??

 70. Leuk een keer een ander geluid te lezen hier op DDS. Gezien het publiek hier niet verwonderlijk dat dit stuk op weinig instemming kan rekenen. Maar vooral de onfatsoenlijke reacties, die hier ook louter plusjes ontvangen, onderstrepen het gelijk van de Ruiter wanneer hij weer eens de PVV aanvalt. Net zoals Wilders gebruik maakt van extreme moslims om zijn punt te maken, doet de Ruiter dat met extreme PVV’ers.

 71. an Jaap de Ruiter is arabist aan Tilburg University “.

  Dan hadden we mogen verwachten dat je wat van de Islam weet, Jan Jaap…..

 72. @Jan

  Wie islamcritici gelijkstelt met de kinderen van de Maangod
  Heeft in dit debat eigenlijk niets te zoeken.

 73. De enige échte arabist in ons land, prof. dr. Hans Jansen,  wordt tegenwoordig ver van de camera´s en microfoons gehouden…. sinds hij dus wél naar waarheid en met grote feitenkennis zegt waar het op staat.

  Ik heb geen Arabisch gestudeerd, maar ik weet genoeg van het Hebreeuws om te kunnen zien, dat hij het Arabisch correct weergeeft ( en zóveel verschillen die talen nu ook weer niet van elkaar).

   

  Al die arabisten die men steeds maar weer voor radio en televisie haalt, zijn zonder uitzondering niet-islamkritisch…. soms omdat zij door islamitische regiems betaald worden, soms omdat zij helemaal niet zo’n bezwaar hebben tegen een groeiende invloed van de islam hier.

  Zodra ik weer eens een zogeheten arabist om verzoenende toon hoor uitleggen,

  dat de shar’ia in elk land weer anders is….

  dus in een democratisch land als Nederland zou de shar’ía geen énkel gevaar opleveren… ónmogelijk…..

  en die regelt alleen maar wat familierecht onder moslims ( een gore leugen… want de shar’ía wordt ook gebruikt om niet-moslims in de tang te krijgen)

  weet ik dat daar weer een lobbyist voor allah aan het werven is.  

   

 74. Ik heb alles gelezen en nu ben ik moe!

  Een zekerheid is er en dat is de zekerheid dat de Islam middels een of meerdere moslims Jan Jaap de Ruiter uiteindelijk geweldadig om de oren zal slaan op een wijze die Jan Jaap zich nu niet kan voorstellen. Blijf vooral blind Jan Jaap, hou het hoofd maar in het zand. Want ongelijk erkennen is moeilijk en de werkelijkheid is eigenlijk te gruwelijk! Blijf vooral doorgaan op de weg die je bent ingeslagen, je hoort op die wijze tenslotte bij de groep die zichzelf zozeer moreel verheven voelt boven die mensen die een groot gevaar zien opdoemen. Je lijkt het nodig te hebben je te wentelen in je verheven groeps gelijk.

  Ach Jan Jaap, mijn jaren in Islam landen hebben mij inzichten gegeven waar u geen idee van lijkt te hebben! Enfin, wetenschap maar wat voort vanuit uw gebrek aan aktuele kennis en inzicht. Pfffff….zo Stapelt ook Jan Jaap zich voort!

 75. Jan…. u gaat een beetje heel erg te vér.

  Neem die laatste woorden ( van 21.24 uur)  dus maar snel terug.

   

  Als u ze echt zou menen, dan zoudt u hier niet moeten willen komen.

  Ik zou het tenminste absoluut niet willen…. meedoen in een debat met louter fascisten.

  Daar zou ik mij écht te goed voor voelen.

  Wat doet u, met uw reine ziel, dan in zo’n slangenkuil?

   

  Als u ze echter niet meent, is het hier neerzetten ervan een teken van

  én absolute onmacht

  én van ongelooflijke hufterigheid.

  Een ieder hier is dan te goed voor ú!

   

  U mag kiezen wat het is en wat het wordt.

   

   

   

 76. Ik geloof niet dat er een artikel hier heeft gestaan waar zo veel en ook zorgvuldig op is gereageerd.

  Misschien dat Jan Jaap de Ruiter zich door ‘ons’ laat overtuigen?

  Nee?

  Waarom zouden wij ons dan laten beïnvloeden door zijn geschrijf?

   

 77. Petje af voor veel reageerders.

  Op een schoolavond over islam waar een moslim ervoor pleitte alleen de vredelievende verzen van de koran in beschouwing te nemen, merkte ik in de discussie op, dat ik niets had tegen moslims, maar wel tegen de islam. De volgende dag ging het praatje rond op de school, dat er een echte racist bij de discussie was. Wat leren de leraren in hemelsnaam aan hun leerlingen?

 78. Als we eens goed kijken naar hoe de islam -met haar geschriften- is opgebouwd en wat het feitelijk voor boodschap brengt dan zien we het volgende:
  De islam is een missionaire “religie” en een wettisch systeem. Het Christendom is ook een missionaire religie maar niet wettisch. Dat laatste is vervallen door de komst van Jezus Christus. Het is een feitelijke abroggatie dat het Christendom de wetten van Mozes niet meer letterlijk neemt of als leidraad hanteerd.Dwz: Geen overspeligen stenigen en andere wrede wettische straffen maar bevreiding van de gest door Jezus.
  De islam kent het tegenovergestelde. De nog enigzins als spiritueel aan te merken soera’s uit de Mekkaanse periode zijn -door opdracht in de Koran zelf!- geabbrogeerd met de Medinische soera’s die wettisch en wreed zijn. Daarmee komt de nadruk niet langer op “religie” te liggen (slechts als kapstok om het aan op te hangen nog) maar op het wettische deel. Dat gaat dus om politiek, wetgeving, rechtspraak en een levensbeheersend systeem van regels. Dat noemen we een ideologie. Wilders heeft dus volkomen gelijk in dezen.
  Op welke kermis heeft mijnheer de Ruiter zijn diploma eigenlijk gewonnen?

 79. Soms is het om hopeloos van te worden. Ik meen dat de anecdote van Stephen Coughlin is, eigenlijk zou ik het moeten opzoeken, maar de tekst spreekt voor zich en geldt voor zovelen die de MSM domineren. Coughlin; Je kan mensen met feiten, bronnen, zwart op wit om de oren slaan, die niet te ontkennen zijn en op het eind van het gesprek zegt men; “I chose not to believe it!” Ik vermoed dat dit ook de houding van P&W en de hele rattenplan is. Het is onbegonnen werk. Daarom heb ik het ook niet meer kunnen opbrengen op Beukman te reageren. Het is zinloos met zo iemand in debat te willen gaan. U had daar volkomen gelijk! Groet!

 80. En het is zo simpel. Ik mag geloof ik wel zeggen dat ik als een vriendelijke sympathieke behulpzame buurvrouw/kennis enz. wordt gezien. Maar ik ben wel een PVVster. Het een staat los van het ander punt.

 81. Wat een ontzettend slecht geschreven en bovenal warrig stukje van Jan Jaap de Ruiter. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat iemand met zulke beperkte wetenschappelijke inzichten en methodes op een universiteit mag doceren? Ik wil zijn stropoppen, en dat zijn er nogal wat, hier verder buiten beschouwing laten aangezien anderen daar al op zijn ingegaan, maar het volgende citaat verdient m.i. nog wel een extra commentaar.

   

  Het kunstmatige onderscheid islam-moslims leidt ertoe dat ‘de islam’
  constant ontzettend op zijn falie krijgt, maar is er dan niemand die
  beseft dat dat de mensen-moslims ontzettend pijn doet en hen in de
  gordijnen doet jagen, en het ressentiment onder sommige moslims doet
  toenemen? Precies wat mensen als Blonde Mevrouw niet (zouden moeten)
  willen.

   

  Ten eerste zou ik van J.J.d.R wel eens willen weten waarom het onderscheid maken tussen ideologie en de aanhangers van die ideologie een kunstmatig onderscheid zou zijn. Want nu lijkt het er bijzonder sterk op dat J.J.d.R, net zoals vele moslims dat overigens zelf ook doen, de aanhanger met de leer vereenzelvigt,; dat aanhanger en leer tot één geheel samensmelten, dat de aanhanger, de mens, tot niet meer dan slechts zijn leer gereduceerd wordt.

   

  Ten tweede vind ik het zeer bevreemdend dat dat zogenaamde kunstmatige onderscheid tussen islam en moslims er volgens J.J.d.R toe zou leiden dat de islam op zijn falie krijgt. Beste J.J.d.R, het is niet het al dan niet kunstmatige onderscheid dat daarvoor zorgt, maar het is de leer zélf die ertoe leidt dat de islam -meer dan terecht- keihard op zijn falie krijgt.

   

  Voorts is het volstrekt irrelevant of zulks “de mensen-moslims ontzettend pijn doet en hen in de gordijnen doet jagen, en het ressentiment onder sommige moslims doet toenemen“. Dat kan best zo zijn, maar dan kweken ze maar een dikkere laag eelt op hun ziel in plaats van hun reeds zeer lange tenen nog eens zes meter langer te laten groeien. De steeds zichtbaarder en bovenal irritanter wordende aanwezigheid van de islam in onze contreien doet mij, die verder nooit naar de wenselijkheid van de import van de islam gevraagd is, immers ook ontzettend pijn en doet me in de gordijnen jagen, en doet het ressentiment toenemen. Precies wat mensen als u, Jan Jaap de Ruiter, niet (zouden moeten) willen.

 82. In de koran staan veel onvriendelijke dingen over andere soortige of geen gelovigen. Het staat er toch, daar kun je niet om heen. Als de aardige Moslim buurman dezelfde koran als basis van zijn leven beschouwd kun je toch gewoon verwachten dat de aardige buurman onder druk van geloofsgenoten en de koran een niet zo’n aardige slager kan worden. Of ben ik nu zo dom dat ik het niet begrijp, is dat het geval dan wil ik graag toelichting op de koran en de aardige buurman.

 83. Inderdaad (nogal) een opvallende uitspraak van de ”Arabist”. Hij zegt: ”Ga de confrontatie aan met de mensen  achter de Islam. De ideologie van de PVV is een LAF recept, dat alleen maar tot grotere maatschappelijke irritatie leidt.” 

   

  Tja, je moet maar durven om de PVV of Wilders ”laf” te noemen. Een regelrechte gotspe! De man die  vrijwel als enige in Nederland zijn nek uitsteekt om de Islam (die zich als een olievlek verspreid) te bestrijden moet zelfs 24 uur p/dag beveiligd worden, en huist hierdoor zelfs vaak in een bunker op militair terrein.

   

  Maar gaat u vooral de ”confrontatie” aan met moslims. Want alle religies zijn per slot gelijk, toch?? In de vele discussies in het land zullen ze de westerling nog te woord staan, maar ik kan u verzekeren dat die confrontatie over een jaar of 10,15 vanzelf wel naar u toekomt.

   

  Want er is geen 1 land op de hele wereld met een echte moslimmeerderheid waar anders-gelovigen niet gediscrimineerd worden, waar ze een eigen kerk mogen bouwen, waar ze in vrede kunnen leven zonder voor datzelfde leven te vrezen.  Geen 1 land! Alleen wij in het westen zijn zo gestoord om deze kwaadaardige ideologie toe te laten in ons land. En dat geldt voor heel Europa. Hier mogen zij wel alles. Ze eisen gewoon alles op wat ze willen, en ze krijgen het nog ook! En NOG worden wij westerlingen uitgemaakt voor viezerikken, ongelovige honden en varkens. Er wordt in moskeeen zelfs opgeroepen om niet in te laten met de ongelovige bevolking, want dan worden ze 1 van ons! En verrassing! Deze moskee zit iedere vrijdag tot de nok toe gevuld met de meest uiteenlopende heren met lange baarden en jurken. Als ik op vrijdag uit werk kom en een beetje op tijd thuis wil zijn, moet ik eerder vrij nemen vanwege dat er gewoon files staan naar deze haathut.

   

  Misschien moet de Arabist die Wilders uitmaakt voor ”laf” op vrijdagmiddag eens de confrontatie aangaan met de Imam + gelovigen van deze (As-Soenah)-moskee.

   

  Weet u, ik heb het idee dat u niet eens weet waar u over praat…

   

  Een confrontatie met moslims betekent huizen, kerken en mensen in brand, onthoofdingen

 84. @Jan

  Het bevreemd me dat je na de talloze keren
  Dat jij het op DDS opnam voor islam
  Nog niet begrepen hebt dat het fascisme
  Op goede gronden eerder met islam
  Dan met haar critici geassocieerd wordt
  Mijn voorzichtige conclusie is dat je
  de bijdrage van anderen dus niet leest.
  Tsja…
  Botte is fanatiek anti fascistisch,
  jij bent fanatiek pro islamofascisme.
  Dan kan ik me zonder enige twijfel
  Altijd recht in de ogen
  Kijken.

 85. Julius loopt z’n broek weer te tenten met z’n deportatiefantasieën, ditmaal gelardeerd met kopgeld. Hij zou zomaar het broertje van Pechtold kunnen wezen.

 86. @ Jan 14 december 2012, 21:17

   

  Ach, u kunt de naam van Wilders nog 100 keer noemen, alsof hij de uitvinder van religiekritiek is. Alles wat Wilders zegt, is al een keer gezegd.

  De uitspraken die hij heeft gedaan, kan hij  verantwoorden met citaten van critici uit het heden en verleden.

   

  Sla er zelf maar op na wie hij had opgeroepen in zijn proces, om u niet nog luier te maken.

  Echter, Wilders is een slimme man. Wie goed op heeft gelet, merkt op dat Wilders nog steeds hetzelfde zegt, als vóór zijn proces.

  Echter, vermeldt hij er nu bijna altijd bij van wie het citaat is, of op wiens schrijfsel hij z’n mening baseert.

   

  Dat heeft consequenties voor mooipraters over de islam zoals u. Het haalt het verhaal onderuit dat Wilders de islamkritiek heeft uitgevonden, of diegene zou zijn die heeft bewerkstelligd dat er heden ten dage zoveel critici zijn.

  Bovendien is het niet mogelijk iemand te veroordelen als hij of zij citeert. Het citaatrecht, weet u? Jammer voor u en het slag “arabisten De Ruiter ” dat het veroordelen van islamkritiek nog ver wel is zolang je niet veroordeeld kunt worden voor het oplepelen van citaten. Mocht het onverhoops toch nog tot een veroordeling komen, dan kun je als veroordeelde nog altijd zeggen dat je bent veroordeeld door de rechter, omdat je niet mag zeggen dat de islam een fascistische ideologie is. Het uitspreken van een rechtelijke uitspraak is niet strafbaar, en kun je alsnog je punt maken.

   

  Wilders maakt overigens geen gebruik van extreme moslims. Kunt u een beleidsvoorstel van de PVV noemen waarbij de moslim die geen of minder islam wil er bekaaid van af komen? Het is de core business van de PVV om moslims die twijfelen, op te roepen de islam vaarwel te zeggen en zich bij ons aan te sluiten.

   

  Kortom, een hartelijke uitnodiging zich aan te sluiten bij het vrije en liberale westen. Dat kun je toch moeilijk uitleggen als wegzetten, hm?

   

  Wat heeft het slag arabisten “De Ruiter” al voor beleidsmaatregen voorgesteld om de islam vaarwel te zeggen en waarbij zij op de overheid kunnen rekenen om zich het vege lijf te redden?

 87. Wat JJdR ook wel weet (maar vreemd genoeg niet vermeldt) is dat je je aan strafvervolging bloot stelt als je moslims en islam vereenzelvigt, tenminste als je daar negatieve conclusies uit zou trekken, uit die vereenzelviging. Die vereenzelviging van aanhangers van de islam met de ideologie, dat mag alleen als je er zieligheidesverhalen (kwetsen enzo) aan op kan hangen. Zo kan je dan met de gekwetste gevoelens op de loop gaan en er (want ook dat mag) alle mensen die niets van de islam moeten hebben aanmerken als fascisten, kleinburgers, xenofoben en ‘mensen die niet kunnen tegen een vreemd luchtje op de trap’).

   

  Dat mag allemaal, en van de strafrechter zal je er geen last mee krijgen. Maar wee de tegenstanders van de islam die zich in een onbewaakt moment laten ontvallen dat zij voor wat betreft het he niet los kunnen zien van de islam van de aanhangers ervan, met JJrD eens zouden zijn. Die zijn strafrechtelijk de sigaar, en JJdR die weet dat, of zou dat in ieder geval moeten (kunnen) weten.

   

  Dat feit maakt zijn verhaal nog valser dan het op het eerste gezicht al lijkt te zijn. Anders dan Jan (of was het Julius) is het verre van mij  om te suggereren dat er kopgeld te verdienen is voor dat gedrag, maar ach, held met behoud van maandsalaris is natuurlijk ook niet slecht.

   

  En dat ‘gekwetst zijn’? Ga toch koken, man, desnoods met vreemde luchtjes en al. Schermen met gekwestheid is gewoon agressie, en een (toegegeven: wat achterbakse) manier om je een groter deel van de discussieruimte toe te eigenen dan die je op grond van je bijdrage daaraan toekomt.

   

  En als je erg tegen bent mensen te kwetsen, kwets dan geen mensen zou ik zeggen. Verbeter de wereld en begin bij jezelf, en scheer ‘tegenstanders van de islam’ niet over één kam. Niet dat ik gekwetst ben hoor, maar dat is uiteraard een keuze. Net zoals het al dan niet aanhangen van een verderfelijke ideologie dat is.

   

  Overigens: hoe langzaam schrijft JJdR eigenlijk? Ik zie in ieder geval nog geen reactie van hem.

   

   

 88. @trias, en dan ben ik het ‘denigrerende plaatje’ nog vergeten waar JJdR naar verwijst. Dat plaatje (wat er is denigrerend aan?) is niet zozeer denigrerend als wel een tikkeltje a-historisch. Historisch juister zou het zijn geweest om niet van Mein Koran te spreken, maar over ‘mijn strijd’, in het arabsich te vertalen met ‘mijn jihad’ ofwel (als het dan ook nog in het Duits moet): Mein Kampf.

 89. Is dit weer zo’n wensdenkende Arabist van het niveau de “Moslimbroederschap gaat democratie brengen” .Het heeft allemaal een hoog Diederik Stapel gehalte .Men zou is meer naar de feiten moeten kijken en niet naar hun eigen persoonlijke ideologie toe moeten redeneren .

 90. Tja, die arme JJdR. Moeten we hem niet wat aanmoedigen hier wat vaker te komen, zo vraag ik mij af. Een mens is toch nooit te oud om wat te leren?

  Maar wel altijd met open vizier argumenteren. Zoals het de wetenschap betaamt!

 91. Trias foei, nu redeneer je toch een beetje als JJdR. Het enkele feit dat de een nu eenmaal wat vlugger van verstand is dan de ander, maakt die ander nog niet ‘die arme’.

 92. om te moeten constateren dat u op ‘t zelfde level verkeert van de “om BinLaden-giechelende” NL-bouwvakkers, die ik ooit mocht meemaken. Ik heb NL-moslims rechtstreeks, op de werkplek, aangesproken op hun verschrikkelijke verering, bewondering voor de “Engelen van allah”, zoals zij overduidelijk aangaven tijdens ‘n discussie met mij in ‘n werkpauze. Was ong. een paar maanden na NineEleven.

  Die discussie vond plaats (oh ironie) op ‘n bouwproject in Nieuw-Sloten. De haren rezen me te berge, wat ik te horen kreeg van die moslims. Zij wilden niets weten van onze zwaarbevochten Vrijheid, uweetwel, ook die van Meningsuiting. De giechelende NL-bouwvakkers hadden wel ‘ns gehoord over dat Grote Goed, maar wat je d’r mee moest, werd mij later nog duidelijker. Op ‘n ander bouwproject, jaren later,een dag na de islamitische slachting van Theo van Gogh. (U weet, ongetwijfeld, als “Tilburgs Arabist” hoe dat ritueel volbracht moet worden). Daar sprak ik met 2 NL-collega’s( ze waren nog jong, midden 20 schat ik) over die verschrikkelijke gebeurtenis in mijn stad, de Hoofdstad van Nederland. Nou, Theo van Gogh had niet zo’n grote, vuile bek moeten hebben over moslims, was hun conclusie.

  Nu zult u misschien denken, meneer de Ruiter, ach, het waren slechts bouwvakkers, die dat gedachtengoed aanhingen, maar er zijn toch wel wat “eminente” politici, publicificeerders, emeritis-hoogleraren etc, die dezelfde mening waren toegedaan.

  (de term “publicifeerders” heb ik net uitgevonden, ik heb meer respect voor het beroep classificeerder, met uw welnemen, maar daar wilt u vast niet mee vergeleken worden).

   

   

 93.  

  “Tja, die arme JJdR. Moeten we hem niet wat aanmoedigen hier wat vaker te komen, zo vraag ik mij af. Een mens is toch nooit te oud om wat te leren?”

  Dat lijkt me verspilde moeite, dacht je niet?

 94.  

  Trias triangelt:
  “Ik vermoed dat JJdR hier niet zal reageren. Lijkt me ook wat embarassing.”

  Caroline kroelt:
  “Hoe langzaam schrijft JJdR eigenlijk? Ik zie in ieder geval nog geen reactie van hem.”

  Vechten tegen een sekte van 150 uitzinnige zeloten is zoiets als boksen tegen drie ton roomboter: het deukje dat je erin slaat, is zo weer opgevuld.
  Ik kom hier puur voor mijn lol. Maar voor JJdR valt hier niets te winnen. 

 95. Het zou voor Jan Jaap verspilde moeite zijn om hier te reageren, denkt Beukman. Daar zou Beukman heel goed gelijk in kunnen hebben. Maar het is opmerkelijk dat hij het nou net is die dit zegt. Want zelf is hem naar het schijnt geen moeite te veel om andere reaguurders tot betere gedachten te brengen, terwijl hem toch langzamerhand ook moet opvallen  dat dat tot dusver weinig vrucht oplevert. Waarom denkt Beukman dat Jan Jaap niet wat moeite kan doen op DDS als hij zelf zo onvermoeibaar is in het bestrijden van gevaarlijke&verderfelijke opvattingen en daartoe juist DDS heeft uitgezocht? 

 96. De kern van het betoog van J.J. de R. is :”Moslim-zijn is onderdeel van je identiteit, van je wezen”. Hiermee verklaart hij het moslim-zijn tot een onveranderlijke eigenschap; vergelijkbaar met huidskleur en geslacht. Deze sombere zienswijze wijs ik fundamenteel af.

  Is (was) het nazisme onderdeel van het wezen van de Duitsers en het communisme onderdeel van het wezen van de Russen? Driewerf ‘NEEN’ !!! Godzijdank kunnen mensen tot inkeer komen. Ex-moslims bestaan evenzeer als zij die zich hebben bevrijd van de ketenen van het nazisme en communisme.

  Als de heer Wilders nadrukkelijk het onderscheid maakt tussen mens en ideologie dan spreekt hieruit een zeer positieve kijk op de mens! Hij roept ze op om de Islam af te zweren omdat hij gelooft dat dit kan. U meneer J.J. de R. gelooft dit niet omdat u geen enkel vertrouwen heeft in de mens. 

 97. @Beukman,  hij kan jou toch voor zich winnen? Maar kennelijk is dat nog niet gelukt, want iets van een houtsnijdende verdediging van zijn zienswijze, die zie ik ook van jou niet.

   

  Maar laat me even met je meedenken, dan komt er misschien nog iets.

   

  De mensen die hier reageren zijn dus ‘uitzinnige zeloten’. Jeetje, wat was dat ook al weer, een zeloot. Mij staat vaag bij dat het niet best was, een zeloot, laat staan een uitzinnige zeloot.

   

  Wat zegt wiki? Een zeloot is iemand die fanatiek ijvert voor religieuze of ethische
  denkbeelden, waarbij vaak gekonkel met politici niet geschuwd wordt.
  Afgeleid woord: zelotisme (religieuze dweepzucht).

   

  Oh jee, nou weet ik wat je zegt, maar eerlijk gezegd nog niet wat je bedoelt. Of vind je mensen die de vrijheid lief is (en dus niets maar dan ook niets zien in de islam, anders dan mogelijk een onderwerp voor een geschiedenisles) mensen die fanatiek ijveren voor een religieuze of ethische denkbeelden?Misschien heb je gelijk daarin, maar wat is daar in vredesnaam mis mee? Of heb jij iets tegen vrijheid? Of bedoel je iets anders?

   

   

 98. @Beukman, ouwe zeur, waarom klopt de aanname van Kees niet? Altijd die ex catherdera-veklaringen van je  komen toch wat ‘zelotisch’ over.

 99. Verspilde moeite, ja, voor wie, vraagt @caroline.

  Beukman verspilt geen moeite, lees ik nog net. Hij komt hier naar eigen zeggen zuiver voor de lol. Hij heeft, anders dan ik even dacht, geen serieuze bedoelingen. Eigenaardig soort lol. Dan zijn het dus inderdaad de lezers van Beukman die Beukman lezend en op hem reagerend moeite verspillen.

 100. Kees,

   

  Beukman verspilt op deze site meer moeite dan ik, maar hij had het dan ook niet over zijn eventuele moeite, maar over die  van JJdR. En die arme JJdR? Die kan er natuurlijk niets mee als onderhorige van de KUT, want dat die dan gewoon de l.l is, dat weet die man ook wel.

 101. JJdR, hier enig positieve respons hoeft te verwachten. 

  Behalve dan van de paar malloten, hier,  die iedere scheet van ‘n “Arabist, in het Tilburgse` op z´n merites weten te waarderen.

  `Goh, wat ruikt ´t hier lekker, meneer de Ruiter, heeft u net ´n halal/geslacht sjchaap op uw balkon geroosterd, of vierde u de slachting van Theo van Gogh.’

  Doe er je voordeel mee.

   

 102. Beste Spaarndammer, Of de reacties al dan niet positief zijn, dat doet er voor wetenschappelijk onderzoek natuurlijk niet toe. Al schold men hier JJdR bont en blauw, dan nog kan hij daar zijn wetenschappelijk voordeel mee doen.

  Ik zie de these al voor me: mensen die niets van de islam moeten hebben, zijn uitzinnige zeloten. En als ze ook nog vlees eten, dan zijn het nog hufters ook, tenzij dat vlees komt van dieren die onder het aanroepen van allah om hals werden gebracht, dan zijn het hooguit kleine hufters.

   

  Kortom: wij hier zijn gewoon deel van een met veel bombarie te presenteren onderzoek naar de krochten van de onderbuik.

   

  Dat JJdR hier niet deelneemt aan de discussie is wat dat betreft begrijpelijk. Hij schrijft straks gewoon: kijk eens, ik schreef alleen ‘dit’ en kreeg toen ‘dat allemaal’.  Dat hij daarbij niet in de beschouwing zal betrekken dat hij de door de staat toegelaten moraal predikt en ondersteunt, zal hem overigens niet verhinderen (of het zou voor het eerst zijn dat dat wel gebeurt) zichzelf te zien als een soort verzetheld, en niet als het tandeloze schoothondje van de macht dat hij in werkelijkheid is.

   

  Kortom, we zitten hier in de Skinnerbox, maar erg is dat niet. Dat is namelijk alleen maar erg als je een condotioneerbare lege huls bent, his masters’ voice en verder niets.

   

 103. ook heel begrijpelijk vinden. Daar verdient de man z´n brood mee. Klinkt misschien wat cru, maar hij geeft tienen aan de eerste de beste puistenkop die Wilders of z´n stemmers als nazis, fascisten beschrijft.

  De man vecht voor z´n broodwinning.

 104. “Moslim-zijn is onderdeel van je identiteit, van je wezen.”, stelt mijnheer de Ruiter. Verder: “Je moet echter, zoals Blonde Mevrouw stelt, de leer beoordelen als
  iemands handelen door die leer wordt ingegeven en dus niet, in dit
  geval, het moslim-zijn.”
  Ik zit al 9 jaar vuistdiep in een relatie met een Javaanse “moslim”. Ken ook zijn familie van haver tot gort. En zijn vrienden in Setia Budi, Jakarta. En die buurt daar en de mensen. Nu niet bepaald een omgeving waar men doorgaans zijn nek breekt over Joden, is het wel? De Christenen kennen ze wel vanuit de historie van hun land. Die “buleh” schijnen nogal in de smaak te vallen bij veel jonge dames (en mannen). Dat kunnen ze velen. Maar de Joden, dan! Nee, dát is wel het allerergste! Israël is slecht! terwijl ze nog nooit een Jood hebben ontmoet waarschijnlijk (Ik was de eerste blanke in de kampung sinds 20 jaar. De vrouw die door haar “buleh” uit Australië in de steek was gelaten daar is letterlijk gek geworden)
  Terwijl de Indonesische praktisering van de islam doorspekt is met animisme, lokale gebruiken en zelfs boedhistische en hindoeïstische gebruiken en opvattingen, blijkt mij keer op keer de inmense haat tegen de Joden te bestaan. Is dat onderdeel van hun wezen? Hun identiteit? terwijl ze er nooit één gezien hebben? Is dat idee van een palmboom gevallen als een rottende vrucht? Of is het zo zoals ik daarop reageer naar die mensen:”Waar héb je het over? Heb je ooit wel eens een Jood ontmoet hier?” Dat wat Blonde Mevrouw dus feitelijk stelt.
  Mijnheer de Ruiter, u weet niet waar u over praat. U zou u diep moeten schamen dat u zowel Wilders als Blonde Mevrouw aanvalt met uw benepen studeerkamerwetenschap terwijl u geen enkel gedegen veldonderzoek heeft verricht.
  Mijn Marokkaanse ex-vriend is op jonge leeftijd anaal verkracht door zijn neef nadat hij midden in de nacht als een vorst werd onthaald door de familie van mijn ex in West-Marokko en twee weken bleef vakantie vieren op hun kosten. Een grote schande? Meer schering dan inslag. Was dat omdat die meneer van toen in de twintig een latent homoseksueel was? Nee. Die kon niet eerder neuken met een vrouw dan nadat die getrouwd was. Dat schrijft de islam voor. “onderdeel van je identiteit, van je wezen”? Lazerstraal toch een heel eind op! Die was zwaar seksueel explosief en gefrustreerd en daar was mijn ex als fragiele jonge jongen het slachtoffer van met levenslange littekens tot gevolg! Die laat zich momenteel tot mijn ontsteltenis ombouwen tot een vrouw. Dát is wat uw onschuldige “religie” veroorzaakt. Direct vanuit de heilige schrift.
  Haat ik daarom mijn huidige relatie? Neen. Natuurlijk niet. Haat ik daarom Marokkanen? Neen. In tegendeel. Het zijn mensen zoals u en ik maar ze zijn wél geïndoctrineerd met het aller kwaadaardigste ideologische gif dat er ooit op deze planeet in een vat “religie” werd gegoten.
  Denkt u daar maar eens over na.
  Vele gesprekken heb ik gehad. Midden op het Damrak toen ik daar werkte. Met Syriërs, Egyptenaren, Pakistanen, Marokkanen en Israëli’s. Over politiek, de islam, het leven in Nederland, het “moslim”-zijn.
  Er was er één bij die zei:”Als dát in de Koran staat dan geef ik vandaag nog mijn religie op!”.
  mensen wilden debatten. Ze wilden er op doorgaan. Ze kónden bijna niet geloven dat hetgeen ik citeerde uit de Koran werkelijk daar in stond! ZE-WETEN-ER-NIKS-VAN, mijnheer de Ruiter! Geen ene mallemoer! Ze denken dat Mohammed één of andere Jezus Christus was.
  Wanneer bent u eens de straat op gegaan? Of bestaat uw wereld slechts uit boeken?

 105. als ‘t ware, turkse groentemannetje blabla, nooit enig rechtstreeks gesprek gevoerd  met ‘n moslim, over, stel je voor, openlijk verlaten van de Onderwerping. Daar mag geen sprake van zijn. 

  Alles voor de Lieve Vrede.

  Onderwerp je nou daar maar aan.

   

 106. @ Beukman

   

  Beukman zegt “Vechten tegen een sekte van 150 uitzinnige zeloten is zoiets als boksen tegen drie ton roomboter: het deukje dat je erin slaat, is zo weer opgevuld.
  Ik kom hier puur voor mijn lol. Maar voor JJdR valt hier niets te winnen”

   

  -De Ruiter heeft vooralsnog toch al gewonnen? Immers, als het om moslims gaat, rent onze overheid naar arabisten van ” het slag ” De Ruiter, zogenaamde (voormalige) bruggenbouwers als Tariq Ramadan en de moskeeën om zich te laten informeren. Onze overheid ziet deze lui tot op de dag van vandaag als enige en serieuze gesprekspartner als het over de islam gaat.

  Als een kip zonder kop laat onze overheid zich aanleunen hoe leuk, mytisch, gezellig en vredelievend de islam wel niet is.

  De rode draad in hun verhaal is altijd hoe erg zij hun best wel niet doen en de Nederlander die maar sceptisch blijft, in zichzelf gekeerd is en maar niet wil begrijpen hoe leuk de islam wel niet is, toch?

   

  Resulterend in een beleid waarbij de moslim er waarachtig toch niet bekaaid van af komt. Je vraagt je af waar ze toch voor strijden eigenlijk!?!?!? Alles waarin ze zeggen tekort te komen, is in Nederland en de rest van het vrije liberale Westen nou juist voldaan. Echter, dankzij het constante gedram lijkt het er op dat gelijkwaardige rechten hen niet bevredigen. Ja, Beukman, op papier en zeker in de praktijk, is de moslim superieur. Zeg eens, wat vind je daar nou van? Dat is toch wel interessant om te weten van iemand die maling heeft aan kritiek omdat hij naar eigen zeggen een goed moreel compas heeft.

   

  Kortom, zowel in hun landen van herkomst, als in het vrije liberale Westen, is het signaal constant dat de islam geweldig is.

   

  Sterker, onze overheid staat het toe dat moskeeën in Nederland als een soort internaat mogen fungeren, volgt u het nieuws? Zonder enige controle kunnen allerlei figuren die duistere plannen met Nederland hebben doen en laten wat ze willen. Allerlei instanties die er op toe horen te zien wat daar gaande is, geven ineens niet thuis.

   

  Kortom, van de vermeende achterstelling van de moslim is geen sprake.

   

  Waarom Beuman zegt hier voor z’n lol te komen is ook een groot raadsel. Voor islamcriticasters is het slechts brandstof om hun punt te maken. Van mijn part ben je een trol of creatie van de redaktie om het aantal comments op te krikken.

   

  Dankzij “entiteiten” als Beukman is er altijd weer een mooie nieuwe invalshoek om één en ander te weerleggen.  

   

  Serieus hoor, ik zou je voor geen goud willen missen. Ik zou niet weten hoe ik op DE JOOP m’n punt zou moeten maken. Mijn doel is ook nooit de reaguurder of schrijver van een essay te overtuigen. Al zet ik maar 2 paardenkoppen tot nadenken per essay is dat mooi meegenomen.

 107. Kom ik zelf ooit van het katholieke geloof af? Ik denk het niet. Ergens blijft de angst voor de straf van God. En ergens vind ik een al te vrije wereld maar hoerig. Het zit in mijn ROM-geheugen: read-only memory. De chips bevinden zich in je hoofd en je hart. En als ik tijdens de Tachtigjarige oorlog leefde, dan nog ging ik niet over op het Protestantisme. Niet onder druk van Maurits, niet onder druk van wie dan ook boven de rivieren en niet onder druk van Gielah. Dan liever naar de hel, want protestanten zijn me te sektarisch, te fanatiek, te hond-baas achtig, te fantasieloos en contrecoeur. En zo zullen protestanten op hun manier de bal terugkaatsten. De paus is de duivel en ik ben te lauw en wordt uitgespuugd.

  Moslims komen ook nooit van hun Islam af. Zij hebben ook een ROM-geheugen. Ook zij moesten in hun jeugd meemaken hoe de omgeving samenspant en ijvert om het geloof in te prenten. Dat afschrikwekkende boek met haar hellevuur en doodsangst voor het opperwezen. Eenmaal ingeprent hebben we geen verontschuldiging meer (Romeinen 1:20)

  De discussie gaat over dit: Omhelst gij de Islam of wenst u eraan te ontsnappen? Deze intentie maakt het verschil. Die Koran gaat nooit verdwijnen en de Bijbel ook niet.

   

 108. Helpen we te ontsnappen uit de kooi,of sluiten we op? Dat is de keuze die je hebt als buitenstaander, die en geen andere. Epateren we de zwartste reacitie of de drang tot het je eigen leven leven zonder dwang? Voor mij is het helder, liever kruip ik 7×7 keer door een brandend braambos dan mij een keer medeplichtig te maken aan het dichthouden vam de kooi.

 109. kriskras (02:30) Beukman zegt “Vechten tegen een sekte van 150 uitzinnige zeloten is zoiets als boksen tegen drie ton roomboter…”

   

  Beukman vindt De Ruijter dus ook een “zeloot”. Deze Tilburgse arabist stelt in zijn opstellen, zij het tussen neus en lippen door, namelijk ook: “Andermaal wil ik duidelijk maken dat de islam voor mij een object van kritiek is. De praktijken van sommige moslims mbt vrouwen, kinderen (onderwijs in moskeeën), en homo’s zijn onacceptabel,” en “…het antisemitisme onder moslims is onmiskenbaar aanwezig,” en “Er zijn altijd mensen, ook al vormen ze en minderheid…die zich geïnspireerd voelen door de inhoud van een boek [als de Koran],…en overgaan tot geweld,” en mosims zijn zwart volgens De Ruijter en Beukman (die deze rare ‘constatering’ van JJdR niet heeft tegengesproken).

   

  Er is dus mogelijk iets anders aan de hand. Dat is dat Beukman/De Ruijter/Stapel/De Roos/enz., kennelijk geobsedeerd zijn met hun idee dat “rechts” fout is. Een volkomen flut-opstel als dat van De Ruijter’s student Bovekerk kreeg dus een 10 omdat het zich tegen de PVV richt. Zou het een opstel zijn dat niet strookt met hun politieke ideeën, al is het goed gemotiveerd, goed geschreven en voorzien van ter zake doende verwijzingen zoals dat hoort, zegt De Ruijter: “dan had ik hem weer naar huis gestuurd met de opdracht er nu echt een academisch werkstuk van te maken. Ik had het overigens nooit zo ver laten komen, maar dit ter zijde.”

   

  Hieruit valt ook te begrijpen waarom TIlburgse ‘academici’ vleeseters, islamcritici en niet-linkse politici probeerden te typeren als “hufters”. Want zo zien ze de niet linkse burger nu eenmaal: als “hufters”. Ook de suggestie moslims en de islam als één te zien [wat onzin is] zou dit als achtergrond kunnen hebben: degene die zich daaraan bezondigt, en niet links is, wordt meteen door de TIlburgers voor het hekje gesleept zoals Caroline ook al vermoed.

   

  PS i: Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten (02:29) Ik ken die buurt ook, achter Sudirman dacht ik, er woont nog een kennisje van me, en bevestig hetgeen u er verder over schrijft.

   

  PS ii: trias politica (00:14) “Ik vermoed dat JJdR hier niet zal reageren. Lijkt me ook wat embarassing.” (00:31) Tja, die arme JJdR.

   

  Niet om JJdR te verdedigen, noch om u af te vallen, maar u bezondigt zich hier ook weleens aan onder uw eigen stukjes. ;-)

 110. Voordat ik (gebeurt niet, let maar op) eventueel op mijn commentaar van 2.29h een reactie krijg als:”Nou, dat is toch prachtig, als ze Mohammed als een Jezus zien? Hoe kunnen ze dan slecht doen?”, even dit:
  Islam drijft, net zoals het Christendom, op de belofte dat het door jouw gedrag ooit beter zal gaan.
  Dat setje regels, die daar toe moeten leiden, is in de islam 180 graden diametraal verschillend met het Christendom. Het gaat om regels, en daaruit voortkomend gedrag, die andere mensen schaden.
  De verheerlijking van Mohammed, als ultiem voorbeeld in het leven, heeft daar niets mee van doen. Dat is een gepredikte en voorgescheven plicht. Net zoals de Medinische soera’s ons leren dat bloedwraak, slavernij, pedofilie, veelwijverij, lijfstraffen, moord, diefstal, overvallen, Jodenhaat en het verbreken van verdragen in de voetsporen van de profeet een lichtend voorbeeld zouden zijn.
  Als u, mijnheer de Ruiter, daar met uw westerse referentiekader naar kijkt, dan zult u denken:”Ach, dat snappen die mensen toch ook wel dat het niet klopt, dat enerzijds die Mohammed als heiland wordt vereerd en hij  anderzijds degene was die hoofden afhakte en Joden afslachtte?”
  Ik verzeker u mijnheer de Ruiter: De islam is een uit de Arabische cultuur ontstane “religie”. Het is een tribale bloedwraakcultuur. Zet eens uw TV aan. Dan ziet u de resultaten van die cultuur dagelijks op uw scherm. Daar ziet u “arabistiek” LIVE as this story is unfolding.

 111. Juist omdat de Islam geen ruimte laat voor het individu is het belangrijk dat wij als samenleving dat wel doen.

  Natuurlijk zijn er moslims die meer en meer verwijderd raken van de inhoud van de Islam – de mens wil vrij zijn! – maar in naam nog wel moslim zijn. Als cultuur, als tweede huid.

  Als overgangsfase.

   

  Ik hoef niemand hier op deze site uit te leggen welk een afschrikwekkende doctrine  de Islam is.

  Je los te maken van een dergelijke onderdrukkend systeem is nogal een proces.

  Het is belangrijk dat we de gematigde moslim (h)erkennen, daardoor in zijn/haar individualiteit bevestigen en zo verder stimuleren in de ontwikkeling een vrij denkend en levend mens te zijn.

   

   

   

 112. @Vasti:  wijze en ware woorden.

   

  Overigens lijkt dit nu niet bepaald een tijd, die echt overmatig geschikt is om eigen mensen en mensen van een heel andere cultuur en achtergrond vrijer en meer zichzélf te maken….

  want de dictatuur strekt helaas elke dag meer en dreigender de klauwen naar ons allen uit.

   

  Een ideologie ( afgodsdienst, in mijn ogen)  als de islam komt de EU echt véél beter gelegen dan wélk ander ( geloofs)systeem dan ook.

  Men streef niet voor niets naar Eurabië….!

  Daar is echt wel over nagedacht!

  Wereldraad van Kerken-achtige groeperingen (R.K., PKN, vrijzinnige bewegingen) kunnen en mogen ook nog wel… dat alles vólgt nu eenmaal eerder de geest ( on-geest)  van de tijd,

  dan dat het er om het eigen geweten en persoonlijke keuzes gaat.

   

   

 113. Je word geboren met alles er op en er aan. Bij de tijd dat de mens volwassen word zijn de lege vakjes vol, of leeg gebleven. Het eindproduct gaat zich met dat resultaat begeven op iets wat brood verdienen heet.

  Dan zie je iets opmerkelijks. Buiten man/vrouw is er een andere scheidslijn. Zij die alles weten, en de mens die hoopt. De alles wetende vind je nooit of te nimmer in laboratoriums, ruimtevaart, of in een oorlogszone, begrijpelijk. Door het alles weten snappen zij de werking van religie / E.T. De hopende mens is hun grootste vijand. Elke vooruitgang, op welk gebied ook, moet passen in hun vakjes. Neem religie christendom en radio of t.v. Dat paste niet in hun vakjes. Uiteindelijk, meestal door de afspring, ging een lichtje branden bij een leeg vakje.  De vriendelijke mo religie mens heeft geen leeg vakje. Hun superioriteit is voor mensen als Jaap geen vraag maar een weet. En worden voor die hulp rijkelijk beloont. In de crises jaren het motief om NSB te gaan. Niet door weten, maar hoop op beter. Wat nu weer aan de orde is. Jaap heeft de tijd aan zijn kant. Net als toen, met hopelijk dezelfde afloop. 

 114. Mensen valt het jullie nou niet óók op, dat ‘wij’ als kinderen van een vrije Westerse wereld alleen maar met elkaar in de clinch gaan in reactie op de invloeden van buitenaf die ons overspoelen? Terwijl de mensen over wie de vaak academische discussie gaat zich overdovend stil houden, en terwijl wij onderling debatteren gewoon verder gaan of er niets aan de hand is. Dat kán ook want er wordt hen geen strobreed in de weg gelegd, integendeel.

  Soms denk ik wel eens: zouden moslims als ze verstandig zijn nou niet eens een beetje inbinden in het belang van een grotere acceptatie, maar nee, zo te zien is er geen sprake van enige zelfreflectie – althans ik zie het niet. Zou men bewust of onbewust gewoon rekenen op de wet van de grote getallen, waardoor ieder niet-moslimgeluid op niet zo lange termijn toch wel het zwijgen wordt opgelegd? Geen idee.

  Maar een ding is zeker, die hele islam is dé grote splijtzwam van deze tijd in onze samenleving. Het lijkt net of niemand er nog enige grip op heeft, en het zal dan ook wel tot de wetmatigheden van het leven en van samenlevingen behoren dat na een periode van floreren (in dit geval van de westerse samenleving), er onherroepelijk een periode moet volgen van verval en overgang naar een volgende cyclus.

  Ik hoop dat we dat dan toch nog een poosje kunnen tegenhouden…

   

  Overigens geweldig goede en interessante reacties hier, dat heeft die JJ dan weer wel bereikt.

 115. @ Pletkremer:

   

  “Ik kende na de oorlog veel communisten aardige en onaardige,
  maar mijn oordeel over het communisme werd van die aardige communisten niet
  milder. Als individu kunnen aanhangers van een ideologie nog zo aardig zijn,
  als collectief vormen ze een gevaar voor onze vrijheid en democratie.”

   

  Precies. Niets aan toe te voegen.  Of juist wel, maar slechts voor dhr. De Ruiter, een van de weinig hier die als het op moslims aankomt, m.i. niet meer rationeel kan denken!

   

  Mijn Iberisch landgenoten zijn meestal aardige mensen, die in
  den vreemde niet de gewoonte hebben om scheidsrechters, buschauffeurs of
  cineasten te vermoorden. Doch, als collectief, waren ze toen (jaren 60-70)
  tegenstanders van vrijheid en democratie en de support van de Salazar en Franco dictaturen, die, zo dachten ze in die tijd, samen met het christendom,
  onderdeel was van hun identiteit, van hun wezen… Nu weten ze beter.

   

  @ Jan Jaap de Ruiter: “…niemand die beseft dat dat de mensen-moslims ontzettend pijn doet en hen in de gordijnen doet jagen, en het ressentiment onder sommige moslims doet toenemen?”

   

  De moslim-mens zal moeten beseffen dat niet Wilders of de media,
  maar hun religieuze/ideologische waanzin schuldig is aan het ressentiment die
  hij hier zegt te voelen. En als het ressentiment echt niet meer te verdragen
  is, kan hij altijd naar Saoedie-Arabië verhuizen, of, nog beter, naar het
  toekomstige kalifaat: Egypte.

   

  Of moeten wij verhuizen? Maar dan waar naar toe?

   

 116. Het mohammedanisme is een open gevangenis waarin mensen, mohammedanen, geboren worden. Het regime is er voor vrouwen 3x zo streng als voor mannen. De gevangenen zijn tegelijkertijd gevangenenbewaarders, ontsnappen is niet mogelijk. Het is een systeem dat efficienter is dan het communisme met KGB, Stasi, Securitate en Rode Khmers bij elkaar. Zij noemen hun gevangenis Dar al islam.

  Deze mensen zijn mijn collega’s, stads-, land- en wereldgenoten.
  Hun er individueel op wijzen dat zij mijns inziens gevangen zijn doe ik niet, net zomin als ik hen individueel ter verantwoording roep als een of meerdere van hun mede gevangenen in wat zij noemen de Dar al harb hun gevangenis menen te moeten beschermen tegen aanvallen van niet gevangenen. Wel betitel ik het mohammedanisme als geheel als mens en godonterend.

  Ik meen dat als de staat Nederland waarin ik leef de scheiding van kerk (gevangenis) en staat strikt neemt de gevangene geen gevaar is voor de niet gevangene.

  Hoe ik over het mohammedanisme en over de mohammedanenen denk is uit bovenstaande denk ik wel duidelijk, hoe dit past in het betoog van Blonde Mevrouw of Jan Jaap de Ruiter weet ik niet.

 117. Arabist Jan Jaap de Ruiter universitair docent  Tilburg.  Die beweerde dat de   PVV en  de  ideologie  van de gruwelijke  massamoordenaar Breivik  op elkaar lijken. De Ruiter : “het gedachtegoed lijkt op elkaar”.

   Hans Jansen “niet meer vrij over de details van de voorschriften van de islam konden praten sinds de moord op Van Gogh” .

  Arabist De Ruiter antwoordt met  dat  “dat maar goed was ook”.

  De Ruiter met zijn boekje “De ideologie van de PVV”.

  Laat De Ruiter eens een boekje open doen over de expansiedrift  anno 2012 van het christendom en de islam.

  laat De Ruiter eens uitleggen hoe Nederland eruit zal gaan zien als de islam, de koran  hier de leidraad wordt inplaats van het christendom, de Bijbel

  Laat De Ruiter eens uitleggen in welk islamitsch land  anno 2012 de christenen vrij en met vrijheid van godsdienst kunnen leven zonder te worden vervolgd, gediscrimineerd en of  uitgemoord.? Waarom kunnen islamieten dat wel in alle christelijke landen?

   

  “Ga de confrontatie aan met mensen en islam”.

  Met christenen kun je de confrontatie aangaan maar niet met moslims.

  Moslims zitten gegijzeld in de islam. Men mag geen kritiek leveren vanwege  hun religie,islam,koran.

  Met andere woorden moslims mogen slechts in de verdediging voor de islam. 

  Dus de confrontatie aangaan met moslims  en islam is onmogelijk.

  De Ruiter is stapel en kan bovenop de inhoud van Stapel.

   

   

 118.  Het gaat om het TOTAAL van de islam.

  Wat was er eerst de kip of het ei?

  Zouden mensen die kritiek uitten op de islam alles verzinnen?

   

  De Ruiter :” Het kunstmatige onderscheid islam-moslims leidt ertoe dat “de islam”  constant ontzettend op zijn falie krijgt, maar is er dan niemand die beseft dat de  mensen-moslims ontzettend pijn doet en hen in de gordijnen  doet jagen”.

   

  Moslims worden in de gordijnen gejaagd omdat ze gefrustreerd zijn omdat ze belemmmerd worden. Islamieten kunnen/mogen geen kritiek uiten op de zeer slechte en kwade zaken binnen de koran  vanwege de  islam/koran. Islamieten kunnen/mogen slecht in de verdediging. Daar zou je als christen toch echt gefrustreerd van raken.

  De christenen kunnen/mogen kritiek uiten op Oude- Testament–Bijbel-christendom. Zij worden niet belemmmerd en voelen zich vrij. De moslim zit gevangen in zijn religie, dat  moet ontzettend “pijn” doen.

  De Ruiter wil de niet-moslims de mond snoeren omdat er moslims zijn die in de gordijnen worden gejaagd als ze kritiek krijgen op slechte en kwade zaken binnen de islam.

   

  Wilders en vele anderen lopen met zware beveiliging  vanwege kritiek op de islam.

  Dat zegt meer dan genoeg over deze “religie.”

   

   

   

   

   

 119. Praktisch alle moslims handelen  “100%” naar de islam.

   Moslimgelovigen zijn feitelijk van de deelname aan het debat uitgesloten. alleen vanwege hun geloof.

  Kritiek op islam kost je leven  vandaar dat degenen die kritiek leveren dat  beter  anoniem  kunnen doen.

  Wafa Sultan :” De islam en beetje bijsturen is zinloos”. ” De islam is geen religie, maar een gewelddadige ideologie”. ” Islam is geen religie maar een  politieke haatdragende ideologie”. “Noem een islamitisch land en vertel wat je ziet achterlijkheid, armoede, dictatoriaal bestuur, onwetendheid”.  Ex moslima, zij  kan het weten. Ze wordt ernstig bedreigd en is ondergedoken.

  En Jan Jaap de Ruiten heeft kritiek op  Blonde mevrouw Wilders en de PVV?

   

   

   

   

 120.  

  ‘De ideologie van de PVV is een laf recept dat alleen maar tot grotere maatschappelijke polarisatie leidt.’

   

  Ik vrees dat de auteur, mede gebaseerd op bovenstaande zin, de Nederlanders, en dan met name die  

  op de PVV stemmen, verantwoordelijk gaat stellen als het onverhoopt mis (of beter: nog meer mis) gaat in ons land.

  Net als er mensen waren die Fortuyn en Van Gogh de schuld gaven van hun dood, dan hadden ze hun mond maar moeten houden, zoiets, want dan roep je het over je af.

  Een foutief schuld en normbesef en omdraaiing van de feiten kunnen tot zo’n houding leiden, niet de ‘zielige’ en onuitgenodigde moslims met hun intolerante leer des doods zijn debet aan de toegenomen spanningen in de samenleving, nee, de Nederlanders, die nooit om deze vorm van immigratie gevraagd hebben en die niet gediend zijn van deze ontwikkeling in hun land en daar tegen ageren, zijn schuldig als het fout gaat.

  Het spijt me, maar je bent echt het noorden kwijt als je vindt dat deze uiting van gezonde afkeer of het gedachtengoed van de PVV tot polarisatie leidt, een uiting ook nog eens democratisch vertaald in het parlement, dus volgens de regels.

  Voor de zoveelste keer: de beweging van Wilders is een reactie op een aantal zaken die vreselijk fout gaan en een daarvan is de islam.

  Ook in dit artikel heb ik (weer) geen argument gelezen die de terechte zorgen en kritiek van landgenoten ontkracht.

  Het mag duidelijk zijn waarom dat is.

   

 121. Een uitskende column. Het legt de propagandische wijze van blondemevrouw genadeloos bloot. En aan de vele reacties hier ziet u dat dat veel volgelingen oplevert.

 122. Is dat de schuilnaam voor JJdR, onze krompraoter uit de KUB, die het weerwoord van blondemevrouw heeft uitgelokt door haar zogenaamd niet te begrijpen.

  Neem trouwens de moeite om de reaties te lezen, inclusief de bijdragen van Fatima.

   

 123. Maaike 16.08

  Al een reactie gelezen? Wat legt Joost bloot over de Blonde mevrouw?

  Aangaande  reacties is Joost nergens meer.

 124. Ik vind het  uiteindelijk toch wel te waarderen dat Jan Jaap de Ruiter hier een stukje plaatst, want dat stukje blijkt toch allerlei reacties op te roepen, waarvan vele lezenswaard. Zelf heb ik het gevoel het stuk niet helemaal te kunnen volgen. Dat kan mede daaraan liggen dat het weer een reactie is op een ander stukje plus een commentaar op een boek dat ik (nog) niet gelezen heb, maar los van de mij dus niet geheel bekende discussiecontext begrijp ik niet geheel waar hij heen wil.

  Daarnaast heb ik van deze de Ruiter gehoord dat hij een 10 gaf voor een scriptie waarin niet al te waarderend over Wilders werd gesproken. Op zichzelf acht ik het niet onmogelijk dat een scriptie met een 10 wordt gewaardeerd en zelf zou ik ook wel in staat zijn hoge waardering op te brengen voor argumentatie in en opbouw van een betoog, los van of de conclusie van dat betoog mij bevalt of niet. Maar een 10 is wel een beetje erg hoog gewaardeerd. Dan zou het wel een érg briljante scriptie moeten zijn geweest. Ik heb die scriptie niet gezien, heb er ook geen belangstelling voor, maar de verdenking dat die scriptie door De Ruiter met een 10 is gewaardeerd vooral omdat de conclusie De Ruiter wel behaagde ligt enigermate voor de hand, te meer daar De Ruiter zelf bekend schijnt te staan als een man die het niet erg op Wilders heeft begrepen. De Ruiter mag er uiteraard zijn eigen opvattingen op na houden en in principe kun je ook best met goede redenen een 10 geven voor een scriptie waarvan de strekking helemaal overeenkomt met je eigen opvattingen; alleen mag de overeenkomst met de eigen opvattingen natuurlijk niet de reden voor de 10 zijn geweest. Zelf zou ik als ik docent was en me niet verdacht wilde maken toch maar liever geen 10 geven voor een scriptie waarin ik mijn eigen opvattingen terugvond; een 8 of 9 kan dan immers ook. De Ruiter heeft hier de schijn tegen, ook voor wie verder niets van De Ruiter of die scriptie weet. 

  De cruciale passage in het betoog van De Ruiter lijkt mij deze:

  “Een vraag: stel, de aardige moslimbuurman houdt zijn dochters thuis, ja, soms hoort Blonde Mevrouw hem wel eens zijn dochters slaan. Wat doet ze? Ze beoordeelt de man niet persoonlijk (aardige moslim) maar veroordeelt wel de vreselijke leer van de islam”. Een aardige moslim? Hm. Zo zou ik ook niet oordelen. Die man meent waarschijnlijk te handelen conform richtlijnen in de islam, en dus als goed moslim, maar houdt zijn dochters thuis en slaat ze. Wordt dat soort gedrag algemeen door moslims als juist gezien? Dat lijkt me niet. Je kunt wel met zekerheid zeggen dat van deze man zijn eigen versie van de islam niet deugt, maar verder zou ik ook zeggen dat wat die man doet verwerpelijk is. Er zijn ook christenen die af en toe hun kinderen flink aftuigen, want in de Bijbel hebben ze gelezen: ‘Wie zijn zoon liefheeft tuchtige hem reeds vroeg” en “bloedige striemen zuiveren het kwaad uit”. Maar christenen die zoiets doen houden er toch wel een enigszins afwijkende versie van christendom op na. Je kunt niet het christendom veroordelen vanwege dat zo’n idioot zijn zoon tot bloedens toe slaat.

  De Ruiter noemt het nu volstrekt irreeel om de moslim die zijn dochters thuishoudt en slaat niet persoonlijk te beoordelen maar wel  de vreselijke leer van de islam te  veroordelen. Daarin ga ik met hem mee.  Maar nu gaat hij verder:

  “Het kunstmatige onderscheid islam-moslims leidt ertoe dat ‘de islam’ constant ontzettend op zijn falie krijgt, maar is er dan niemand die beseft dat dat de mensen-moslims ontzettend pijn doet en hen in de gordijnen doet jagen, en het ressentiment onder sommige moslims doet toenemen? Precies wat mensen als Blonde Mevrouw niet (zouden moeten) willen.”

  Dat gaat mij te snel. Het onderscheid tussen moslims en islam lijkt mij juist helemaal niet kunstmatig maar glashelder. Moslims, dat zijn een verzameling individuen die zich moslim noemen en daaraan een aantal praktische consequenties verbinden conform hun versie van de islam, en de islam is een leer die door verschillende moslims verschillend maar gedeeltelijk ook op overeenkomstige wijze wordt uitgelegd. De kwestie is: in hoeverre kan je uit verwerpelijk gedrag van moslims, die zelf menen goede moslims te zijn, afleiden dat de islam niet deugt?

  Als ik De Ruiter goed begrijp zegt hij dat dit helemaal nooit kan. Mij dunkt dat het er toch van afhangt of een moslim zich naar in de wereld van de islam breed gedeelde normen gedraagt of dat hij er toch een wat van de hoofdstroom afwijkende versie op na houdt. Stel dat de hoofdstroom van het christendom pacifistisch was en de meerderheid van alle christenen zou weigeren zich met wapens tegen een aggressor te verdedigen, dan had je toch wel een punt dat er behalve met die pacifistische christenen ook met het christendom misschien iets mis was. En neem nu eens aan dat de meerderheid van moslims zou menen dat de goede moslim moet strijden voor de verbreiding van de islam en dat met wapens en fysiek geweld en terreur mag doen, dan zou je toch een punt hebben als je niet alleen die moslims verwerpelijke lieden vond maar ook hun leer.

  Dat het kwetsend kan zijn voor moslims als de leer die zij aanhangen verwerpelijk wordt genoemd kan ik mij helemaal voorstellen, zeker als hun leer verwerpelijk wordt genoemd op grond van gedragingen van moslims die naar algemene consensus in de moslimwereld toch een beetje buitenissig zijn. Maar in plaats van gekwetst te zijn door al te rappe conclusies over de islam vanwege het voorbeeld van een moslim die zijn dochters thuis houdt en slaat, kunnen moslims natuurlijk ook afstand nemen van zo’n malle moslim.

  Als een vrijzinnige christen hoort dat het christendom een verwerpelijke leer wordt genoemd omdat er hele malle christenen zijn die met een beroep op de Bijbel geregeld hun zonen tot bloedens toe slaan zal de reactie hoogstens een schouderophalen zijn. Daar kun je niet eens door gekwetst worden; je hebt er niets mee te maken en eventueel neem je er desgevraagd afstand van.

  Dus als er zo enorm veel moslims zijn die zeker weten dat het helemaal niet islamitisch is om je dochters thuis te houden en te slaan, hoe zouden die dan zo makkelijk gekwetst zijn als anderen zulk on-islamitisch gedrag met de islam in verband brengen en deswege de islam verwerpen?

  Zou het dan niet kunnen zijn dat er toch tamelijk veel gekke moslims zijn die hun dochters slaan en dat er dus misschien enige reden is dit gedrag met de islam in verband te brengen? Dat zou de zaak toch anders maken.  

   

 125. “Wees een wijf, Blonde Mevrouw. Ga de confrontatie met de MENSEN achter de islam aan”.

  Vreemd. Ik zie Jan Jaap de Ruiter hier zelf niet reageren.

   

  Bij voorbeeld waarom U zich niet excuseert over het verdraaien van de woorden van Blonde Mevrouw voor de radio.

  Bij voorbeeld waarom uw redenatie van geen onderscheid tussen ideologie en haar aanhangers ook op gaat voor andere ideologieën als libertarisme en of bijvoorbeeld de wens tot afschaffing van alle technische vooruitgang.

 126. En dat, i.t.t. de NOS ect, U de Innocence of muslims een anti-moslimfilm noemt en dus geen anti-islamfilm.

 127. Fatima. Mooi aangegeven, dat ”ROM geheugen”.

   

  Er is wel een groot verschil tussen Protestanten in de zestiende en zeventiende eeuw en nu. Toen ook al een verzamelnaam en nu ook. De samenstelling is ondertussen ook sterk veranderd. De hypechristenen van tegenwoordig vind ik minder respectabel dan die protestanten van een paar eeuwen geleden. Ook al had je onder die protestanten van vroeger ook al heel wat doordrijvers.

  Mijn ervaring van jongs af aan is dat de doordrijvers vaak winnen. Hun invloed is onevenredig groot. Zo gaat het ook in de politiek. Ook wat andere niet godsdienstige richtingen betreft. Mijns inziens een gegeven om niet alleen bij stil te staan maar ook om doordrijvers veel meer tegen te houden.

  Nog iets. De geloofsafval onder protestanten is de laaste honderd jaar erg groot. Wie staat er bijvoorbeeld nog bij stil.dat Amsterdam vroeger vijf en twintig procent Luthersen telde? Nu nog minder dan één procent. Het blijkt dat de minder fanatieke geloofsrichtingen hun leden niet vast houden en de fanatieke wel. Ook een punt om bij stil te staan. Het lijkt me uiterst zinvol veel kritiek te hebben, met name op doordrijvers.

 128. De rste, zijnde vaak de meerderheid, is verdeeld. Op zich logisch, omdat denken naast he theolologische vlak alle kanten uit gaat. Ik vermoed dat velen dat niet willen en zullen willen inperken.

 129. @Bes Tolen

  Niemand komt van zijn ROM-geloof af, moslims evenmin, en dat kan niemand  worden verweten. Dat hebben anderen gedaan; in het gunstigste geval je liefhebbende ouders. De discussie draait om de scheidslijn tussen fatsoen en dwang.

  Geestelijke verkrachting = geen eigen keuze. Beproefd middel: intimidatie. Soms door een enkele radicaal, zoals Hitler die met zijn satanisch gebulder de weerstand uit je hoofd tracht te dreunen. Radicalen worden helaas nogal vaak aangezien voor de allersterksten. Denk aan Bin Laden, Arafat, Nasser, Khomeini. Denk ook aan sekteleiders van de pinkstergemeente die de Heilige Geest op je af sturen als een onzichtbare en allesdoordringende inquisiteu, waardoor je nooit meer kunt slapen en vreest voor de dood. Of een amerikaanse rechtbank met een fanatieke christelijke jury die God er bij haalt om de verdachte te breken. Of straatevangelisten die on je heen gaan staan en gezamelijk bidden voor je zonden en bekering. Of de schooljuffrouw die haar kinderen dreigt met de Alziende God wanneer ze de stouterik niet aanwijzen. Of Caligula die een godheid wilde zijn om grote schrik aan te jagen. Tot zover de radicalen.

  Protestanten die het geloof nieuw elan willen geven gebruiken vuur: emo-diensten, opwekking, spreken in tongen, handoplegging, duiveluitdrijving, vervreemding van ouders en hersenspoeling. Horror a la Steven King. Ik keek onlangs naar zijn film Children of the Corn.

  Coërsie oftewel samenspanning. In het Engels is coersion een algemeen bekend woord. Samenspanners en idolaten zijn de uitslovers voor de radicalen. Ze kunnen je platbranden met hun vuur. Zij maken het allemaal nog veel erger. Mensenjagers, lynchers, hooligans, Tegen een beer kun je nog vechten, maar niet tegen een troep wolven.  Bin Laden is dood, maar de Taliban leeft nog en groeit. Zij winnen de dorpelingen door afschrikwekkende doodstraffen, net als de toenmalige Vietcong.

  De mens is geen eenling maar leeft in groepen, zoals familie, vrienden en collega’s. Maar u, ik en iedereen heeft het primaire grondrecht op de integriteit van zijn lichaam en geest. Niemand mag u geestelijk verkrachten, niet met woorden, niet met muziek, niet met beelden, niet met gebouwen. En geloof me heel serieus dat God een gentleman is die je laat gaan maar niet verloren laat gaan. Haast onmogelijk te bevatten voor mensen die indringend willen zijn. Indien een dominee u intimideert dan sla hem op zijn linkerwang. Indien een portret u intimideert dan steek de ogen eruit. Indien iemand u aanstaart staart dan terug. Indien iemand u aanwijst, wijs dan terug. Kies in alle kalmte of kies niet. En sla het stof van uw kleed tot hunner getuigenis.

   

 130. Is het nu toeval of is het per definitie zo dat de Islam nooit geen welvaart met zich meebrengt. Kijk maar eens in de wereld en dat heeft echt alleen maar met de Islam te maken, mensen zijn onderling toch allemaal verschillend, nietwaar?

  Het gaat alweer een hele poos minder goed in Nederland en de rest van de Europese landen. Ook de toekomst ziet er echt niet florisant uit, of is de Islam maar de socialistische gedachten/partijen die daar debet aan zijn. Socialistisch /  islam ligt toch ook niet zo heel ver van elkaar?

 131. @Leon Nelen 21.54 uur

   

  U ziet Jan Jaap de Ruiter niet reageren en ik zie Blondemevrouw totaal niet reageren.

 132. @Peter Klein

   

  “Geloof erf je niet, geloof kies je”

   

  En toch worden vele kinderen in het geloof van hun ouders opgevoed. Tot ze oud genoeg zijn om zelf een keuze te maken.

 133. Meneer De Ruiter moet natuurlijk met zijn bewering dat islam = moslims natuurlijk wel rekening houden met het feit dat shi-ieten géén moslims zijn (heb ik me laten vertellen door een moslim, en “dus islam”).

 134. Wat mij bevreemdt – en al langere tijd doet – is de eenzijdigheid waarmee dhr. De Ruyter de zg’ radicaliseringstheorie’hanteert m.b.t. moslims.

   

  Waarom hoor ik diezelfde redeneringen van Arabisten en andere Wilderscritici nooit, als moslims weer eens ONZE cultuur bij het oud vuil zetten?

   

  Is er dan geen gevaar voor ‘radicialisering’ van Nederlanders of Westerlingen omdat zij als het ultieme kwaad worden beschreven door moslims?

   

  De werkelijke reden is natuurlijk dat moslims nog steeds bijzonder moeilijk kritiek op hun ideologie genaamd Islam kunnen velen en wij deze derhalve maar achterwege moeten laten.’Dat is zo kwetsend’ wordt dan gezegd.

   

  Ik vind de Islam onverdraagzaam , gewelddadig etc. En helaas ontkennen ook Nederlandse moslims nog massaal de intolerantie die hun hele Islam doordrenkt. als het gaat om andersdenkenden. 

   

  Dus zonder kritiek op bijvoorbeeld pedofilie, vrouwenhaat, Jodenhaat etc. onder moslims door Árabisten als dhr. De Ruyter neem ik hem niet serieus in zijn aanvallen op dhr. Wilders.

   

  Toch jammer dat collegae van hem als de onvolprezen Hans Jansen nooit zo’n aandacht krijgen voor hun beargumenteerde Islamkritiek. 

   

   

   

 135.  

  Graag een correctie op mijn eerdere schrijven.

   

   ‘De Ruyter’ moet natuurlijk zijn ‘De Ruiter’. Excuses aan dhr. De Ruiter voor deze vergissing.

   

  m.vr gr.

   

  CC.

 136. islam is vrede, harmonie, verbinding

   

  wat de islam leert is eenvoudig aan te tonen door devolgende en enige juiste formule te hanteren

   

  Het abc van de islam

   

  A = Allaah, 

   

  Zijn hoofdeigenschappen: Schepper, Onderhouder, Vervolmaker van alle werelden, universeel Barmhartig en Genadevol, Meester van de Dag des Oordeels (koran 1.1 t/m 4)) + een honderdtal afgeleide namen/eigenschappen.

   

  B=Boek

   

  Zoals evolutie in de natuurwetten is evolutie in de geestelijke wetten bereikt in de Koran De koran leert geloof in alle boeken en profeten (124000) Was profeetschap voorheen bereikbaar rechtstreeks door God geschonken of door afstamming (nakomelingen van Abraham via Isaak) zo is nu deze spirituele rang verkrijgbaar door het volgen de het Zegel der Profeten (afstameling van Ismael). Zijn voorbeeld (sunna) en uitspraken (ahaadies) vormen een illustratie van de koran.  

   

   

   

  Koran (Woord van God) = in harmonie met Zijn Schepping (= Werk van God)

  Voorbeeld van de Profeet = in harmonie met de koran. Mohammed vrede zij met hem kan niet hebben gehandeld of gesproken in tegenspraak met de koran

   

  wanneer men dit absolute rechtvaardige principe hanteert kan makkelijk worden angetoond dat bv

  er geen doodstraffen zijn voor

  ongeloof

   

   

   

 137. afvalligheid

  godslastering

  overspel

   

  voor meer informatie over deze brinnen zie http://www.alislam.org met kran met kommentaar in 5 delen en een aantal biografieen van Mohammed, vrede zij met hem

   

  C= Christus

   

  Jezus’ 2e komst vormt de hoofdboodschap van de koran. zijn komst wordt evenals in het christendom aangekondigd voor de eindtijd, de laatste strijd tussen goed en kwaad., wanneer de moslims zich gedragen alsof het geloof van de aarde is verdwenen, hun leiders de slechtste schepselen zijn onder her firmament, etc Deze verwachte wereldverlosser is reeds gekomen in de persoon van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, stichte van de Ahmadiyya Moslim gemeenschap, thans opgevolgd door de 5e Kalief. Alles is te vinden op bovengenoemde website.

   

  Dit is het  A B C van de islam zoals dat is begrepen door iemand afkomstig uit de achterhoek (Beek) na meer dan 40 jaar studie. Als hij dat kan, kuntg u dat ook

   

  Beste wensen

  Vrede zij u

   

  Hibatunnoer

  wwwislamnu.nl

   

   

   

   

 138. Islam is geen vrede. Wat u vertelt is een utopie die nooit bereikt zal worden. U zou net zo goed kunnen zeggen “communisme is vrede” ware het niet dat dat in de praktijk bewezen niet waar is. En hetzelfde geldt voor islam. Voor alle ideologieën geldt dat de mensen de praktijk maken en mensen blijven mensen. Een perfect beeld van een theorie is leuk, maar wordt altijd ontkracht door mensen. Islam is geen vrede, noch harmonie of verbinding. Net als dat mooie theoretische idee van communisme/socialisme geen vrede is.

Reacties zijn niet (meer) mogelijk.