Zeven feiten over Oost-Jeruzalem

Momenteel is met name de Europese Unie verontwaardigd over het feit dat Israel huizen wil gaan bouwen in het zogenoemde E1 terrein, een kaal heuvellandschap ten oosten van Oost-Jeruzalem. Dat men daar verontwaardigd over is, is merkwaardig gezien de volgende feiten:

1. Jeruzalem was 3.000 jaar geleden al de hoofdstad van Israël, 1700 jaar voor de Arabieren in deze stad kwamen wonen. Er zijn altijd Joden in Jeruzalem blijven wonen, sinds het jaar 1600 vormden de Joden (weer) de grootste bevolkingsgroep.

2. De enige periode in de geschiedenis dat er geen Joden in oostelijk Jeruzalem woonden, was tussen 1948 en 1967, als gevolg van de etnische zuivering door het Arabische Jordaanse leger in 1948. Die etnische zuivering willen sommigen blijkbaar herhalen, gezien het feit dat zij tegen Joodse bewoning van Oost-Jeruzalem zijn.

3. Het waren de Joden die – rond 1860 – als eersten oostwaarts buiten de muren van het middeleeuwse Jeruzalem gingen wonen.

4. Volgens opiniepeilingen wil een meerderheid van de Arabische inwoners van Oost-Jeruzalem dat hun wijken bij Israël blijven horen. Zij verkiezen de Joodse democratie, met bijvoorbeeld gelijkheid voor man en vrouw en een goed functionerende rechtstaat, boven de Arabische dictatuur. Een referendum kan in deze dus uitkomst bieden.

5. Er wordt gesteld dat de Westbank door de bouw van huizen in het E1-gebied zo smal zou worden dat een ‘levensvatbare Palestijnse staat’ onmogelijk zou worden. Dat is onzinnig, de Westbank blijft daar dan 15 kilometer breed. Dat is toevallig even smal als het smalste punt van Israël, bij Netanja (zie kaart). Niemand beweert dat Israël daardoor ‘niet levensvatbaar’ is. Bovendien bepaalt de breedte van een land niet hoe levensvatbaar dat land is: Luxemburg en Singapore zijn ook niet breed, maar wel heel rijk. 

6. Voor de bebouwing in het E1-gebied hoeft niemand te wijken; E1 is een kale, droge, onbewoonde rotshelling (zie foto).

7. In de Oslo-akkoorden tussen Israël en de Palestijnen zijn Oost-Jeruzalem en delen van de Westbank onder Israëlisch gezag geplaatst. De definitieve grenzen zouden in een definitief vredesverdrag bepaald worden. Daarover weigeren de Palestijnen te onderhandelen.

Het Clinton vredes-compromis van 2000/2001 bepaalde al dat het gebied E1 en de naastgelegen voorstad Maale Adomiem bij Israël zou blijven – vanwege de Joodse meerderheid daar (zie tweede kaart).  

Kortom, de ophef over deze E1-bebouwing is hypocriet, zeker in het licht van de weinige ophef die recente Palestijnse daden te weeg brengen, zoals: de weigering om vrede te sluiten, het hernieuwde geweld en de oproepen tot de vernietiging van Israël.

Awi schrijft voor Likoed Nederland.

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

10 reacties
 1. .

  Er zal nooit vrede zijn tussen moslims en Joden. Vrede met Arabische volkeren is zandstrooien in de ogen der Joden. Alle vrede werd gekocht door de Verenigde Staten en is van tijdelijke aard.

   

  Achter de lobby van de OIC-staten binnen de VN voltrekt zich een heel ander drama. En daarom moet Israël zich snel losmaken van deze politieke correctheid. Zij moet de absurdistische Westerse moraal terzijde schuiven nu het nog kan.

   

  Want de dreiging van de nucleaire Holocaust is een feit geworden. Niemand heeft deze meer in de hand. Extrapolatie van alle huidige informatie wijst daar op. Israëls speelruimte is dat Arabische staten zelf nog geen atoomwapens hebben. Wat niet betekent dat haar onderdanen hierover niet al beschikken.

   

  Israël heeft overleefd door outside the box te denken. Alleen daar liggen haar kansen. Zij moet zich  realiseren dat zij binnenkort buiten haar wil in een atoomoorlog kan worden betrokken. Ik bedoel te zeggen dat Israël niet meer alleen achter de rode knop zit. Dat kunnen terroristen net zo goed.

   

  Daarna is geen overleg meer mogelijk. En daarom moet dat diplomatieke overleg nu worden gevoerd. Want geheid dat landen als Egypte en Syrië nu nog denken dat zij naast raketten ook best atoomkoppen mogen doorvoeren. Maar is men zich wel bewust van de gevolgen?

   

  Loopt het daar binnenkort verschrikkelijk uit de hand dan moeten Joden zich voor de zoveelste keer verantwoorden. Doe het nu en stel de volgende verklaring op:

   

  The Declaration of Nuclear Responsibility

   

   

   

   

   

 2. 1. Jeruzalem was 3.000 jaar geleden al de hoofdstad van Israël, 1700
  jaar voor de Arabieren in deze stad kwamen wonen. Er zijn altijd Joden
  in Jeruzalem blijven wonen, sinds het jaar 1600 vormden de Joden (weer)
  de grootste bevolkingsgroep.

   

  Ik heb steeds gehoord dat er tot ca. 1900 niemand woonde, immers

   

  “Een land zonder volk voor een volk zonder land”  was de slogan van de zionisten.

   

  Dat zal dan wel propaganda geweest zijn.

 3. De heer “Pavlov”  heeft ergens een bel gehoord, maar zijn reflex niet aangepast.

   

  Er bestaat een groot verschil tussen wonen in een bepaalde plaats en “een land zonder volk voor een volk zonder land”.

   

  De ware Ivan Pavlov, die als zeer intelligent werd beschouwd, had het zeker beter begrepen.

   

 4. Israël moet moet gewoon weer Judea en Samaria onder Israël inbrengen zoals het 2000 jaar gelden al was en ook voor de laffe Arabische oorlog van 1948. Schop de PA en haar fascisten er maar uit naar Jordanie waar ze thuishoren. Zal wel een storm veroorzaken, maar anders gaat Israël onverdedigbaar worden met steeds meer gehersenspoelde haatrobots om haar heen.

 5. Israel heeft na de zesdaagse oorlog vergeten de klus af te maken. De Gaza strook, de Westelijk Jordaan oever en de Golan hoogvlakte te annexeren. Door middel van een etnische zuivering, de gehele Palestijnse bevolking uit te zetten naar Arabische gebieden, en daarmede de toekomst van de Joodse staat te waarborgen. Geen Fatah, geen Hamas maar een langdurige vrede.  

 6. Al 1400 jaar is de islam bezig met landverovering. En overal ( in het Westen ) vestigen zich islamieten met alle problemen die dat met zich meebrengt. In Israël zelf wonen 20% Arabieren!

  En Israël zou hier niet mogen bouwen? Gewoon bouwen en niets van die hypocriete wereld aantrekken.

 7. Uw woorden vallen bij mij als Gods Woord in een ouderling, geachte @ Navy Seal.

   

  To hell with the world opinion.

  Wát Israël ook toegeeft …. en het heeft mijns inziens al véél te veel toegegeven…. het levert haar alleen maar meer onveiligheid op … en minder territorium… en geen momént instemming, sympathie en steun.

   

  Eén blik op de kaart laat ons zien,

  dat het territorium van de Arabische buurlanden er één van kolossale afmetingen is….

  met ruimte zát voor het niet-bestaande en voor bepaalde doeleinden gecreëerde zogenaamde Palestijnse volk….

  dat voornamelijk excelleert in bloedvergieten, geld van de hele wereld opstrijken, janken en klagen..

   en dat er desondanks gek genoeg in slaagt om de minst sympathieke wereldbewoners aan hun zijde te krijgen.

 8. @Ivan

  Veel mensen denken dat, zo wordt het ook op de sccholen onderwezen en op de media gesuggereed.

  Ik heb een oud boek gevonden “De joden en hun land” dat o.a. de aanwezigheid en de struggle for life  van de Joden gedurende het tijdperk 0-1966 behandeld.

Reacties zijn niet (meer) mogelijk.