De ouderen gepakt

Een maatschappij die de ouderen laat vallen, is moreel failliet.

Het is natuurlijk niet leuk voor de jongeren. Banen, huizen, het is voor hen allemaal veel moeilijker dan bij de generaties voor hen. En nu moet ze ook nog eens steeds luisteren naar de problemen van de ouderen, die er 5 tot 10 % op achteruit gaan. Zoals Henk Krol dit gisteren zei in Pauw & Witteman. Hem werd hem door Jeroen Pauw een ‘populistische toon voorgeworpen.’ Als je zoiets hoort, weet je zeker dat Krol dus kennelijk goed bezig is.

Maar wat steeds meer niet goed over het voetlicht komt in al die discussies over koopkrachtplaatjes, en over de bezuinigingen eerlijk verdelen, is de speciale rol die ouderen spelen. Wanneer er bij een oudere 50 euro per maand wordt afgenomen, is er geen enkele optie om daar iets aan te doen. En ik weet uit concrete verhalen in mijn omgeving dat dit daadwerkelijk het geval isDe huur moet gewoon doorbetaald worden. De boodschappen moeten gewoon betaald worden. O ja, die busverbinding is opgeheven. Isolement en verarming, het zijn hele reële problemen, en de ouderen hebben er geen enkel wapen tegen, behalve hun verontwaardiging.

Geen opties meer. Dat is de essentie van het probleem.Ik begrijp die negen zetels in de peiling voor Henk Krol heel goed. We hebben onder Drees een samenleving gemaakt waarin de veiligstelling voor de oude dag is neergezet als een principe. Wie aan dit principe morrelt, morrelt aan de basis van onze verzorgingsstaat. Die verzorgingsstaat is op veel punten totaal doorgeschoten. Wie werkloos raakt moet niet gepamperd worden natuurlijk. Er moet een einde komen aan de massamigratie. Die in essentie de invoer van uitkeringtrekkers is. Er moet een einde komen aan de ontwikkelingshulp, waardoor de landen in kwestie alleen nog dieper in de ellende zakken. Om maar wat te noemen.

Wat we zien is dat  de verzorgingsstaat dus aan de ene kant kapot gaat aan de onterechte overbesteding, en aan de andere kant verzaakt in nu juist die ene essentie waarover eigenlijk iedereen het wel eens was: Geef de ouderen kans op een zo zeker mogelijk bestaan in een onzekere toestand.

Wat natuurlijk de vraag oproept waar het geld dan wel vandaan moet komen, en die kon Krol duidelijk niet beantwoorden. Hij deed er ook alles aan om het er niet over te hebben. Uiteindelijk had hij het over ‘de rijken’, en daarmee gaf hij vooral aan dat hij het ook niet wist.

Dat was wel eigen schuld dikke bult. Wie zich in een discussie over koopkrachtplaatjes laat lokken, heeft het over ‘eerlijk delen’. Maar de ene groep mensen is de andere niet. We hebben vastgesteld dat de staat een speciale rol heeft aangaande kinderen en ouderen. Laten we daar niet verzaken, niet in het kader van een financiële discussie, maar inzake principes.

Want vergeet niet. vroeg of laat zijn we allemaal ouderen.

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

59 reacties
 1. Ja,

   

  Nederland (althans de politici) wilde meedoen met de Euro. Nu geld gratis gemaakt is groeien spaargelden nauwelijks aan, zoals iedereen weet die een lijfrente heeft.

   

  Als je niets doet zal er voor de komende generaties veel minder overblijven.

   

  Maar aangezien Krol zich alleen focussed op één doelgroep hoeft van die kant geen structurele oplossing worden bedacht. Misschien moet er een partij komen voor de jongeren? Ik ben er geen voorstander van. Een partij mag zich niet richten op één doelgroep.

 2. .

  Geef bejaarden knuppels.

   

  Ze worden toch niet aangeklaagd of gevangen genomen!

   

  Ze kunnen rustig gaan rondmeppen en het maakt niet uit of ze niks raken. Het gaat om het idee.

   

  De bejaarden-knuppel-divisie verovert de straten.

   

  Nu!

 3. Krol benoemt (terecht) problemen, maar heeft geen oplossingen. Oplossingen zijn onder meer uit de Euro (of op zijn minst stoppen met transfers naar Zuid-Europa), stopzetting van immigratie van onrendabelen, afschaffen OS, kleinere overheid. Dan komen er middelen vrij om fatsoenlijk voor “onze” onrendabelen (kinderen, ouderen en ernstig gehandicapten) te zorgen. Als je problemen wel benoemt, maar geen oplossingen aandraagt, dan ben je inderdaad een populist.

 4. Achter Henk Krol staat Jan – ‘De Berlijnse muur is historisch juist’- Nagel. Beruchte socialist, nieuw linkser, enfant terrible en rooier dan Mao en Stalin samen.

  Dat er uit die hoek geen oplossingen te verwachten zijn lijkt me niet meer dan logisch.

   

 5. Willen we een verzorgingsstaat overeind houden, dan kunnen we niet teveel geld besteden aan linkse hobbys,zoals daar zjn ontwikkelingshulp, milieusubsidies, immigratie. Maar ook de verzorgingsstaat dient bijgesnoeid te worden, waar deze is doorgeschoten. Zo kwam mij ter ore dat een mevrouw van 75 die nog goed ter been is, in 2012 nog snel even twee trapliften heeft laten installeren op advies van de liftfabrikant die haar vertelde dat in 2013 de awbz-vergoeding versoberde. Hoe ze aan een medische verklaring is gekomen, is me duister. Ik ken trouwens ook ouderen die een traplift kregen en na een half jaar verhuisden naar een appartement. De nieuwe bewoners van haar eensgezinshuis lieten de lift weer verwijderen. Evenals de aangepaste badkamer. Ik vond die Witteman niet erg alert gisteren. Hij kwam met voorbeelden van jonge gezinnen die negen procent in koopkracht achteruitgaan. Hij had dan aan Krol moeten vragen of hij die gezinnen dan nog eens vijf procent zou willen laten inleveren om de oudjes buiten schot te laten. Krol had ook geen goed antwoord op het feit dat bejaarden gemiddeld een vermogen van 274,000 euro bezitten. Krol begon dan over arme bejaarden, maar dat vlakt niet uit dat bejaarden gemiddeld over meer vermogen beschikken dan jongeren en middelbaren. Krol heeft natuurlijk gelijk dat je als je vermogen in je huis zit, je dat huis niet kunt opeten. Maar als het hypoteekvrij is, kun je er wel een hypothecaire lening op afsluiten. En als een bank dat niet wil, dan misschien een particulier. Ik ken een man die tegen een zachte prijs een huis kocht van een oude weduwe met de afspraak dat ze levenslang vrij wonen had in dat huis. En zo geschiedde. De man liep het riusico dat de vrouw erg oud zou worden. Gelukkig voor hem leefde ze na verkoop nog maar zeven jaar. Ik vond het wel een creatieve oplossing. Zo kun je ook je huis voor een zachte prijs aan je kinderen verkopen. Jammer trouwens dat 50plus geen oude vent als fractievoorzitter heeft. Dat komt toch overtuigender over dan zo;n gladjanus als Krol. 

 6. De busverbinding is niet alleen opgeheven; die andere bus verderop is vorig jaar in één klap tot 45% duurder (sic) geworden door de definitieve overgang strippenkaart – chipkaart.

   

  In 2007 heeft de politiek bezwóren dat de reiziger niet zou opdraaien voor de kosten van invoering van dat onding.

   

  Enfin, wordt de al vaak voorspelde Opstand der Eurosceptische Horden dan de Bijltjesdag van de Benidorm Bastards?

   

   

 7. Anyway, de cirkel is weer rond…. kinderen gaan weer voor hun ouderen zorgen..

   

  Globalisme wordt weer localisme..

   

  Fascisme wordt weer kapitalisme..

   

   

  Geen enkele politicus kan dit tij keren …. dit zijn natuurkrachten aan het werk. Eert uw vader en moeder..

 8. Het is verkapte nivellering. Een links feestvierend stokpaardje. Het linkse electoraat bestaat uit veel ouderen die nooit aan vijftigmaal twee procent is honderd procent AOW komen. Bijstand aan vulling zorgt voor de honderd procent. Opgebouwd pensioen word meegerekend in het totaal. In de praktijk betekend dat feest voor Spekmannen. Allemaal op het minimum is de droom waar socialisten naar streven. En tot zo ver lukt het aardig. Samen, Schouders, eerlijk, delen, is hun motto, voor u. Zelf leven zij als op de kinderboerderij. Bij de afdeling biggetjes.

 9. Mevrouw de Haan is directrice van de ANBO. Ze geeft oudjes het advies om vermogen aan hun kinderen te schenken zodat er geen vermogen meer over is tegen de tijd dat ze in een verzorgingshuis worden opgenomen. Dan hoeven ze ook geen acht procent meer bij hun inkomen op te tellen van een niet meer bestaand vermogen. Erg snugger is dat advies niet. Stel je voor: je bent 66 en je begint je vermogen weg te schenken aaan je kinderen en tegen je 76ste is je vermogen op, maar je bent nog vief en nog niet rijp voor een verzorgingshuis. Je wordt nota bene 86. Dan moet je tussen je 76ste en 86ste op een houtje bijten. Tenzij je kinderen het geld voor je bewaard hebben en zwart aan je terugbetalen. Maar wat nu als je kinderen de schenkingen hebben opgesoupeerd ? Wie goed in zijn slappe was zit, doet er beter aan zijn vermogen niet geheel weg te schenken, maar in geval de opname in een zorginstelling noodzakelik wordt, te kiezen voor een particulier verzorgingshuis. Hoe hoger de inkomensfahankelijke bijdrage wordt in een gesubsidieerd verzorgingshuis, des te aantrekkrlijker en maar weinig duurder een particulier verzorgingshuis wordt.

 10. Een mooie beschrijving door Joost. Toen
  ik met pensioen ging, drong al snel tot me door: dit is het geld
  waarmee je het de rest van je leven moet doen, loonsverhoging of
  positieverbetering (of een bijbaan) zit er niet meer in. En
  inderdaad, dat gaf mij een onaangenaam, soort weerloos, gevoel. En
  dat terwijl ik zeker geen slecht pensioen heb, en een behoorlijke
  overwaarde. Maar ik wil helemaal niet verhuizen en ik hop niet dat ik
  door nood gedrongen mijn huis zou moeten opeten. Dus bij iedere
  aantasting van mijn pensioen weet je, beter zal het niet meer worden.
  En dat is een vervelend gevoel. Het wordt bedreigend als de
  aantasting groter wordt.

  Dat je wat moet inleveren, ok. Maar
  waardoor ik moet inleveren, komt omdat de semi-overheid volkomen uit
  het lood is geslagen. De prijs-kwaliteitsverhouding is bedroevend
  slecht. Waarom moeten die managementlagen daar zo veel verdienen? En
  zich zelf in stand houden. Er kan zo veel bezuinigd worden op de semi
  overheid, door de de normen van een overheidsinstelling op te leggen
  en als die Raden van Toezicht te vervangen door gewoon een
  ministerie-toezicht, dat bezuinigingen op kosten voor ouderen
  voorlopig niet nodig is. En overigens, op sommige punten mag het
  voorzieningenniveau wel wat minder, ik denk aan verstrekken van
  rollators etc.

 11. Dick Kraaij: het eerste jaar, zou de reiziger niet opdraaien voor de kosten van de chipkaart, en die periode is nu blijkbaar voorbij.

   

  Overigens: met de invoering van de chipkaart is meer gedaan dan het volgbaar maken van de reiziger (draai bij zo een oplaadpunt je reisbewegingen maar eens uit, tot op de seconde precies hoe/wat en waar je geweest bent, ik heb dan ook een anonieme chip en laadt alleen cash, wat ook weer lastig is, want zet je er te veel op, dan is de kans dat er opeens meer af is dan gedacht, te groot). Het maakt dat mensen niet meer kunnen reizen door de opgelopen kosten, minder echte contacten kunnen hebben, en nóg makkelijker vast te pinnen en te grijpen, als de chip al niet gewoon wordt afgezet.

   

  Dictaturen doen dat graag: de mobiliteit van hun slachtoffers beperken, en het behoeft dan ook een betoog dat dat één van de (heel weinige) dingen is die onze Haagse varkens wel voor elkaar krijgen. Staat de trein niet stil, dan is de bus wel te duur, en wat je tot voor Balkenende nooit zag: soms is er een hele rijstrook (A4) geheel en al alleen beschikbaar voor langszoevende bolides met daarin een minsiter-president of andere ‘hoogwaardige’. Die files enzo, die zijn er alleen maar voor ons soort varkens, die net iets minder gelijk zijn dan die andere.

 12. een aardige man maar absoluut niet capabel genoeg om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen en doen voor deze weerloze groep. Hij heeft alleen Jan Nagel aan een zetel in de senaat geholpen. Het zijn verloren stemmen en zetels. 

 13. .

  Ach komt dat even goed uit met deze huizencrisis, welke gek koopt er straks dan nog een huis? Voordat je naar het verzorgingshuis wordt gesleept moet je allang een pil in je nachtkastje hebben liggen. Effe flink zijn en goed doorslikken. En dat goud van je huis geef je natuurlijk aan je kinderen. Wat is de mores van dit alles. Dat mensen zelf niets meer opbouwen en gaan vegeteren op de staat.

 14. Voor al die minnetjes gevers, laten we de pensioenen maar intact houden.

   

  Weten we zeker dat er niets overblijft voor degene die nu 40 zijn en tot hun 70′ ste moeten doorwerken, in tegenstelling dat de huidige ouderen.

   

  Dat is echt sociaal!

   

   

 15. een toch ook inmiddels bejaarde Witteman. Bleef hameren op het statistische geven dat de gemiddelde bejaarde een vermogen zou hebben van 274.000 euro, vergetend dat daarin zijn meegeteld de waarde van het eigen huis als dat er is, en de contante waarde van de opgebouwde pensioenrechten. Zo lust ik er ook nog wel een paar. Iemand als Witteman ligt niet wakker van een verhoging van de eerste belastingschijf met 4%; die krijgt hij ruim gecompenseerd met de 3% verlaging in de derde schijf. Voor wie alleen AOW met een klein pensioen heeft betekent die lastenverhoging een week boodschappen; bij mij bij voorbeeld. Een eigen huis? Wie daar vroeger met veel moeite de aflossing voor rondgekregen heeft (want de lonen waren net zo laag als de huizenprijzen), zit nu met een stapel stenen waar hij dan wel geen huur voor hoeft te betalen maar wel alle belastingen verbonden aan de eigendom plus het onderhoud, op te brengen uit het huidige minimuminkomen. Verkopen lukt niet en als je wilt gaan huren kun je alleen terecht in een krot omdat je inkomen te laag is. Wie voorstelt dan een opeethypotheek te nemen vergeet dat banken dat risico niet meer nemen. Natuurlijk zijn er rijke ouderen maar daar staan miljoenen tegenover die maar net de eindjes aan elkaar kunnen knopen; die hebben pensioentjes die al jaren niet geindexeerd en verhoogd worden terwijl de lasten stijgen. 

  En dan vraagt Pauw, ongetwijfeld verschillig denkend: “Vind je nou ook niet dat je een beetje populistisch zit te praten?”. 

 16. Beste Caroline. Die vrouw die haar huis verkocht was mijn achterbuurvrouw. Ze was erg content met de oplossing. Toen ze stierf, was er nog een aardig bedrag van de koopsom over die ze aan haar enige dochter naliet. Ik heb met mijn kinderen de afspraak dat ze mijn huis kopen als ik financieel klem kom te zitten. Kan ik blijven wonen en hebben ze mazzel als ik niet te lang leef maar ze hopen dat ik het nog heel lang maak. Dat risico hebben ze er graag voor over. Bijkomend voordeel is dat ik minder vermogen over heb zodra ik in een verzorgingshuis mocht belanden. Ii vind uw kritiek nogal zuur.  

 17. In Tien over Rood (het socialistisch mainifest van Nieuw Links) werd al  gepleit voor de afschaffing van het erfrecht, want erven, dat zou niet eerlijk zijn.

  Vergelijk de manier van omgang staat/ouderen maar met Animal Farm: ben je niet meer productief, dan ga je naar de slacht.

   

  Extra goor is natuurlijk dat door de aanhoudende propaganda tegen ouderen, generaties tegen elkaar worden opgezet, alsof de welvaart van de één ten koste van die van de ander zou gaan. Jongeren die door de staat (je zal maar nu een zaak willen beginnen in vitamines ofzo: kan niet meer want aan de EU-regels is niet meer te voldoen voor een starter) gefnuikt worden, en die het gewoon geloven als de staat hen zegt dat het aan de ‘vergrijzing’ ligt, aan je eigen (groot)ouders dus, dat de welvaart door die staat gestolen wordt.

   

  Je zal maar studeren met een lening (heel dom om daar in te trappen, maar als medicijnenstudent of student met een wel fulltime studie zal het wel niet anders kunnen), en nog voor je begonnen bent te werken al tot je keel in de schulden staan. Vroeger waren er beurzen voor talentvolle studenten met ‘arme”  ouders en betaalden de ouders (met 3 keer kinderbijslag) de studie van de eigen kinderen. Als kind van rijkere ouders wachtte je je er wel voor om te lang over je studie te doen (ik betaalde die overigens zelf, maar als rechtenstudent is dat ook best te doen), en iedere keer weer te moeten uitleggen waarom het ‘tentamen halen’ er even niet in zat.

   

  Maar helaas, de huidige jongeren, allemaal geschoold in staatspropaganda, zien de staat als vriend, en hun eigen (groot)ouders inmiddels als de vijand.  Een soort Hitlerjugend voor de zogenaamde verzorgingsstaat, en geen hersencel om te bedenken dat de verzorgingsstaat de staat is die jij van je wieg tot het graf moet verzorgen, en niet de staat die jou verzorgt. ls je daar nu nog niet achter bent, met het zicht op de schandelijke behandeling van het ‘niet langer productieve belastingvee’, de uitgemolken koeien van de verzorgingsstaat, dan kom je er ook niet meer achter. Nou ja, misschien als je op je 80ste met je pilletje van Drion van je pensioen mag gaan genieten, eindelijk (eeuwige) rust.

 18. .

  Je zal maar studeren met een lening (heel dom om daar in te trappen,
  maar als medicijnenstudent of student met een wel fulltime studie zal
  het wel niet anders kunnen)

   

  Behalve als je die lening op een depositorekening stort met een hogere rente dan de staat jou rekent voor je lening.:)

 19. Goed artikel Joost.

   

  De reacties zijn hier en daar wat kortzichtig en badinerend. Teveel kijkend naar de eigen “IK”. Opmerkingen als “die oudjes”werken niet mee aan een gezonde discussie. “Die jongeren” hebben duidelijk boter op hun hoofd.

  Krol is inderdaad een populist maar welke politicus die veel aandacht krijgt is dat nu  niet, Wilders voorop. Dat wil niet zeggen dat ze geen zinnige dingen uitkramen, integendeel!

  Voorop staat dat de groep ouderen die nu extra aangepakt wordt weinig in te brengen hebben en dat is wel zo makkelijhk en daarbij komt dat er bij een bepaalde groep jongeren een soort afgunst is. Die oudjes hebben het maar goed en zij moeten inleveren, kan niet meer de nieuwst gadgets kopen, gaan lunchen of anderszins uit eten gaan,  minimaal 3 keer met vakantie, ieder weekend uitgebreid gaan stappen etc. etc. De ouderen hebben in het verleden geleerd rond te komen met wat er ter beschikking was, de nieuwe generaties staat daar anders in en leenden alles bij elkaar, de goeden uitgezonderd.

  Dat gezever over die kapitalen van de ouderen is relatief. De huizen zijn niet te verkopen en de waarde verdampt met vele procenten per jaar. Vergeten wordt gemakshalve dat “die oudjes” 40 tot 50 jaar gewerkt hebben en nu gewoon niet meer kunnen en daarom is de aanhef van Joost de spijker op de kop: MOREEL FAILLIET. Ik denk dat die oudjes echt geen overdreven dankbaarheid verwachten van het kroost dat ze ongevraagd op de wereld gezet hebben, slechts het recht om op een op een passende manier hun laatste dagen te slijten, genietend van de zuurverdiende spaarcentjes.

 20. Iedere oudere had een uitermate riant bestaan kunnen leiden, we hadden een sterke krijgsmacht en prachtige orkesten, toneelgezelschappen, theaterproducties e.d. kunnen hebben, ons uitstekend onderwijs en uitstekende gezondsheidszorg kunnen permitteren, als niet maand in maand uit een heel leger van uitkeringstrekkers van gratis geld moet worden voorzien.

 21. Krol moet nog veel leren. P&W  weten dat wel uit te buiten. De ouderen  zijn een makkelijke prooi.

  De regering VVD  en PvdA  maken hiervan  mooi gebruik en Asscher houdt zich van de domme.

   

  De PvdA heeft  miljarden nodig voor Diederik Samsom want hij  zei  “Wij gaan ook de Zuid-Europese landen, die het zo moeilijk hebben, de mediterrane landen, waarover met zoveel minachting over  gesproken wordt, gaan wij weer opbouwen”. Let wel  “WIJ”.

   

  PvdA’er Samsom gaat de Nederlandse ouderen financieel afbreken en de frauderende zuiderlijke landen met miljarden van de Nederlandse belastingbetaler opbouwen.

   Pensioen, spaarcentjes en huis opeten. Niks blijft de oudjes  bespaard bij de PvdArbeiders.

 22. Wim Vaart 13.14

   

  “Krol is een populist”.

  Dat ligt tegenwoordig voor in de mond  vooral bij links.

  Krol had meteen  aan Witteman de vraag moeten stellen,  wat is eigenlijk een populist.

   

  Witteman was druk in de weer om Lodewijk  Asscher te verdedigen en in het gelijk te stellen.

   

  • In
   de korte tijd dat regering Rutte II op de troon zit, laat zij steeds meer haar
   duistere kanten zien. Zij gaat vooral voor makkelijke prooi: de zieken, ouderen
   en gehandicapten. Niet precies het publiek dat in staat is massieve protesten
   te uiten of  massademonstraties op het
   been te brengen zoals bijvoorbeeld: tegen het plaatsen van kruisrakketen eind
   jaren ’70 of de krakersdemonstratie ‘Geen woning, geen kroning’ van 1980.
   Gisteren verscheen Lodewijk Asscher, met een schijnheilige kop van zo’n ‘Frater Venantius’ op de TV. Met een zalvende stem zei hij
   : dat de regering kan niets voor de gedupeerde groepen doen. Het geld is op!. Misschien,
   als zij tot die tijd niet de pijp uitgaan, krijgen ze in 2014 wat toegestopt…
   Misschien!…als het wat beter gaat!.

  Ik vraag mij af of Lodewijk Asscher en zijn
  koornoiten een plausiblele antwoord kunnen geven op de volgende vaag: Als het
  geld op is, en de Nederlandse oudjes en zieken in de kou moeten staan, waar komt
  het volgende geld dan vandaan?

  Zie link: http://ejbron.wordpress.com/2013/01/28/nederlandse-en-deense-sponsoring-van-palestina/

   

  Ik hoop dat het antwoord is niet: uit de …. van tante
  Sjaan!.     

   

   

   

 23. Ik kan niet begrijpen dat Asscher volhoudt te zeggen dat ouderen er niet meer op achteruit gaan dan anderen. Evenmin begrijp ik dat hij zegt dat er geen geld zou zijn om die groep te compenseren. 

  We weten inmiddels wel dat onze overheid niet bereid is om te snoeien in de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking, de jaarlijkse afdracht aan Brussel, de kosten m.b.t. immigratie (huisvesting, uitkering, gezondheidszorg etc.), allerlei voorzieningen voor ‘medelanders’ én ‘medelanders in hun thuisland’, dus er IS wel geld, maar men wil het daar niet weghalen! Liever de burgers plukken, dan een stroom van protesten uit de thuislanden van de gelukszoekers te moeten ontvangen! De burgers in NL kun je vrij makkelijk van hun geld beroven, want dat doe je als overheid eenvoudigweg via de Belastingdienst! Sorry burgers, léuker kunnen we het voor u niet maken, want 2013 wordt voor ons allemaal een heel zwaar jaar! Als je in leugens zou kunnen stikken, dan was Asscher er nu al niet meer geweest! Rutte en anderen ook niet, maar dat terzijde. De eerste klap die de ouderen kregen was de belastingverhoging, die 1-1-2013 is ingegaan, en deze maatregel is toch écht bedacht in Den Haag! Daar had Asscher dus WEL iets aan kunnen doen! Alleen al deze maatregel zorgt ervoor dat ouderen vele tientjes per maand moeten inleveren, en dan komt daar per 1-4-2013 voor de meesten nog een korting op het aanvullend pensioen bovenop! Over alle andere lastenverzwaringen zullen we het dan maar niet hebben.

   

  Het is voor ons allemaal een hele deprimerende tijd, maar de meeste ouderen staan met de rug tegen de muur! Het is een grote schande dat men met zo weinig respect omgaat met een grote en kwetsbare groep in onze samenleving!

   

 24. @pietkremer

   

  Op zich een goed plan om een huis op die manier te verpanden. Mijn bezwaar is echter dat diegene die wat gespaard hebben hun huis dan moeten opeten, en diegene die er maar op los hebben geleefd met de schrik vrij komen.

  Of je moet bedoelen dat het éxtra inkomsten genereert.

 25. mijn man beweert al jaren, dat je straks, als je een goed pensioen hebt, je dan geen volledige AOW meer zal krijgen, maar een aanvulling, tot een minimum loon,

  zo hebben wij ons daar op voorbereid, wij hebben ooit een oud cafe gekocht, woonhuis, met daaraan een feestzaal met grote keuken en kantoor, een krot, wat nu nog niet helemaal af is

  bij de laatste verbouwing, hebben we het cafe verbouwd tot woonhuis, bejaarden, en rolatorproof, zoals onze kinderen dat noemen, alles gelijkvloers,verhoogde toiletten, brede deuren , geen drempels

  de studio, die wij voor onze dochter gebouwd hebben, verhuren wij nu incl gas water licht internet, en digitale tv, wij hebben al jaren een cv ketel op hout, en hebben vorig jaar zoveel zonnepanelen geplaatst dat wij ruim onze eigen stroom opwekken, wij hoeven de energie die de huurders gebruiken dus niet in te kopen

  het weiland wat erbij hoort verhuren wij,

  het woonhuis waar wij nu niet meer wonen, omdat wij in het verbouwde cafe wonen, wordt ook verbouwd

  daar kunnen we 2 studio”s van maken

  een is er al bijna klaar, en er zijn nu al wachtenden, wij halen huurders dan ook niet het vel over de oren

  we hebben wel onze hypotheek wat verhoogd voor al die voorzieningen, en ons spaargeld er in gestopt

  op de bank krijg je geen rente, waarom wij altijd  zoveel mense hebben die willen huren, is om het simpele feit, dat hun woonlasten niet hoger zijn als 575 euro,all in voor  een relatief ruime studio

  we moeten nu nog wat investeren, en je moet wat belasting betalen over de waarde van het gedeelte van het huis wat je verhuurd, maar niet over de huur, wij hebben het laten taxeren in onverbouwde staat, dus dat valt wel mee

  dus ons huis is in principe ons pensioen, nu we wat ouder zijn hebben wij er een houtpellet cv ketel bij geplaatst, veel goedkoper als gas, en een keer per 2 dagen vullen

  ook 2 machines om van afvalhout, en tuinafval zelf pellets te maken, dus ipv ons huis te verkopen, en kleiner te gaan wonen hebben wij gezocht naar oplossingen om na ons pensioen nog wat inkomsten te genereren, en onze energiekosten laag te houden

  omdat wij alletwee fysiek niet meer zo goed zijn, wil ik nu het stuk grond wat wij als moestuin hadden gereserveerd, gratis aanbieden, in ruil voor groenten

  nuhebben wij een huis waar je dat mee kan doen, maar we hebben voor dat huis veel gelaten,en altijd extra afgelost

  bijkomend voordeel is, dat als wij later hulpbehoevend zouden worden, wij een inwonende bejaarden aupair kunnen inhuren, waarvan de kosten waarschijnlijk lager zijn als een verzorgingshuis

  veel mense verklaarden ons voor gek, om daar op je 53e al aan te gaan denken, maar de ellende bij m’n ouders gezien hebbende die in een volledig ongeschikt huis woonden, ben ik toch blij dat we het hebben gedaan

  nu is dat hier op het platteland mogelijk om dat soort huizen te kopen, maar het zijn veelal gedateerde huizen, waar je veel aan moet doen, waar we dus ook al 18 jaar mee bezig zijn

  toch hebben wij er geen spijt van

   

   

 26. @ Johanna.

   

  Krol een populist. Je hebt gelijk, dat woord is ook al besmet. Het gaat erom wat je erachter denkt. Krol uit, als politicus, bepaalde meningen. Evenals Wilders of Roemer zijn dat onderwerpen die actueel zijn en in de spotlights staan en waarmee je envoudig kunt scoren bij bepaalde doelgroepen. Een groot visionair is hij bepaald niet evenals Wilders cum suisse, maar hij brengt wel een onderwerp dat vervelend is voor de heersende politieke klasse, naar voren.

  Door de vergrijzing is het eventuele electoraat van Krol gegroeid. Dat is een feit en daar kan je ongelukkig mee zijn maar het is nou eenmaal zo. Komt er een parlementair tegenwicht die “die oudjes” een belngrijkere stem geeft dan is dat ook een feit. Zo werkt de democratie. Witteman verzet zich nu nog tegen het feit dat hij zelf eigenlijk ook bij de groter wordende groep oudjes behoort al zal hij met zijn vorstelijke vergoeding voor een PRAAT programma niet teveel merken van de ingrepen in het inkomen van de gepensioneerden. Hij kan socialist zijn omdat hij zich dat financieel kan permiteren.

 27. De oplossing is te schenken op papier en het bedrag schuldig te blijven tot het moment dat daadwerkelijk naar een instelling wordt verhuisd. De successiebelasting wordt zo wel bespaard zonder dat de schenker de beschikking over het geld verliest.

 28. Grappig toch, dat je nooit meer een politicus hoort  over de euro, die ons zoveel welvaart heeft gebracht. Helemaal losgezongen van de werkelijkheid zijn ze dus niet.

   

  Stonden ze maar militair uitgedost met snor te schreeuwen, in plaats van in krijtstreep ‘sociaal-zacht te zalven’, mogelijk dat dan meer mensen zouden zien met welk soort ze van doen hebben.

   

  Voor alles is er geld, het klotst tegen de plinten op, tenminste als het gaat om de hobbies van deze Orwelliaanse varkens, dan is niets te veel en alles te weinig. Maar wee, als mensen iets van de zelf verdiende centen willen houden, of vaker dan één keer per dag een schone luier, dan is het huis te klein, en iedere cent te veel.

   

  Ik las in de Elsevier over wat het voor gepensioneerden betekent, die extra belastingen, en ook dat Asscher (in Amsterdam wel een ‘talent’ genoemd, maar die grap heeft Amsterdam wel vaker uitgehaald, en die miljarden daar en die vervalste begrotingen en afrekeningen, die staan uiteraard nog steeds) uit zijn duim zuigt, als hij zegt dat de verlaging van de netto-pensioenen aan de kortingen (??) op de pensioenfondsen ligt, en dus ‘niet aan de staat’. Die kortingen zijn echter nog niet doorgevoerd, en de verslechtering/verarming van de ouderen is geheel en al aan regering en parlement te wijten.

   

  Als altijd zal er wel heftig gedebatteerd gaan worden om de ‘armste ouderen’ te ontzien, en hen een kwartje terug te geven (?) van ieder geroofd tientje.

   

  En dan te bedenken dat er voldoende geld zit in de pnsioenfondsen om aan alle huidige verplichtingen te voldoen zonder dat daar nog verdere premiebetalingen voor nodig zijn, en dat er aan AOW-premies meer binnen komt dan er wordt uitgekeerd.

   

  Als ik nog de illusie had dat verkiezingen dit tij konden keren, zou ik nog SP of PVV gaan stemmen van pure ellende. Die partijen hebben in ieder geval een redelijk zicht op het hoe en wat van pensioenen en AOW-premies en spreken daar de waarheid over. En in tijden als deze is het spreken van de waarheid al een ‘revolutionaire daad’ , en die revolutie moet ergens beginnen. Het is de hoogste tijd.

 29. .

  Krol is goed, die gaat het restant CDA-electoraat verzwelgen. Meesterlijk hoe hij de dementerende Witteman wegzette die zich maar niet kon voorstellen dat ouderen zo arm waren. Die expres maar niets van de indexering wilde begrijpen omdat het moest gaan om het huidige beleid. Hou die Krol in de gaten, die rolt hier de hele boel nog op.

   

  Wat is het perspectief. Wel, als Krol zo doorgaat zonder enige politieke vorming een fantastische indruk te maken, wordt zijn partij de inverse van het CDA. Hij slokt het restant religieuzen op plus rijke en arme bejaarden. Want iedereen weet dat na de arme bejaarden hij zelf aan de beurt komt.

   

  In tegenstelling tot onze PVV kan Krol straks putten uit een gigantisch leger zeer hoog geschoolde ouderen. ZIj zullen alle plekken bezetten in alle politieke gremia van onze samenleving.

   

  Staan wij aan het begin van een gigantische ontwikkeling? Ja, wij staan aan het begin van een gigantische ontwikkeling.

   

   

 30. Piet Kremer: inderdaad, dat is precies de bedoeling: voor waardeloze bankbriefjes (euro’s) echte waarden (huizen tegen spotprijzen van mensen in een door de staat gecreerde dwangpositie) kopen. Daar is niets maar dan ook niets posititefs aan.

   

  Wel een leuke gedachte: in Frankrijk had ook iemand een dergelijke constructie bedacht, en de betreffende weduwe leefde tot haar 120 ste jaar. Inmiddels waren de erfgenamen van de oorspronkelijke koper er al aan gewend dat zij én het huis dienden te onderhouden, en de betreffende dame. Ze namen het goed op, maar toen ze op haar 119e een houseplaat maakte, waren ze er toch wel een tikje ziek van. Een dergelijk lot gun ik alle aasgieren van harte.

 31. Ik weet niet of de truc nog steeds opgaat, maar mijn moeder omzeilde destijds successierechten door haar huis aan haar kinderen te verkopen, onder beding van woonrecht. De koopsommen schold ze in jaarlijkse termijnen kwijt; er werd dus in feite niets betaald. Toen ze naar een aanleunwonng verhuisde is het huis door de papieren eigenaren verkocht en de opbrengst gebruikt om haar verzorging te betalen; wat overbleef is onder de kinderen verdeeld. We bleven daarmee als kinderen onder de grens voor de successiebelasting. 

 32. Waar het geld vandaan moet komen?

  Is helemaal niet van toepassing.

  Er is een zogenaamd “budget neutrale” belastingoperatie uitgevoerd. Dit houdt in: 4% verhoging van eerste schijf ( 33 naar 37 % ) maar geen belasting meer voor werknemers van de werkgevers bijdrage ZKV.

  Dit resulteert in netto verbeteringen voor alle werknemers, maar voor achteruitgang alle ouderen. ( en militairen ) Die betalen wel de 4% meer belasting, maar blijven ook de ZKV betalen.

  Voorbeeld: prépensioen : eerst 33% , nu 37% belasting. maar ook wordt uitkeerder niet gezien als werkgever : daarom 5,6 % ZKV ( was 5% ) Daarom minstens 6 procent achteruitgang.

  Dus: als het inderdaad kostenneutraal is voor de overheid, is het dus een kwestie van uitsmeren over alle belastingplichtigen.

  Onwil en geen budgetprobleem.

   

   

 33. Ouderen hebben alle kans en gelegenheid gehad om hun oude dag goed te regelen. Dat hebben ze ook gedaan, over de rug van de opvolgende generaties. En nu heeft die Krol het lef om de ouderen tegen de jongeren op te gaan zetten, om ze zo nog meer afhandig te maken.
  die despoot heeft geen idee wat hij aanricht. Hij jaagt hele generaties hardwerkende jongeren hiermee weg. Die hebben helemaal geen zin om op te draaien voor het gepruts van anderen en zoeken hun heil wel in een ander land.

 34. Een flink deel van het pvv electoraat bestaat uit ouderen. Oud ‘Nieuw Linkser’ Nagel moest dit dwarsbomen en zijn missie is inmiddels behoorlijk geslaagd. Vandaar dat hij het stokje recent heeft overgegeven. Vraag Wim Bosboom maar eens naar de manier van optreden van deze Jan -exponent van de gevestigde orde- Nagel.

 35. Trias, en die Nagel was ook nog eens een van de auteurs van Tien over Rood, niet? En de man die Fortuyn uit de LPF zette. Het programma de Rode Haan dat hij met Ger Akkermans maakte, vond ik wel altijd aardig, maar dat was natuurlijk nog wel in een tijd dat je ervan opkeek: van een zo openlijk partijdig programma. Bovendien volgde ik toen de politiek al, en kwam het toen ook nog wel eens voor dat een politicus geen voorgekookt verhaal hield, maar zich nog wel eens ‘iets liet ontvallen’.

   

  Tegenwoordig is ongeveer iedereen inwisselbaar en hebben ze allemaal dezelfde voorlichtingsdienst, dus een politiek programma, daar is nu net zo veel aan als het beluisteren van de waterstanden.

 36. Wie heeft wel opties in dit land? Succes wordt bestraft. Of is dit een optie: je best doen zodat je 52% mag inleveren. Wie belasting betaald heeft het recht om de ogen te sluiten, en eigen wil eerst. Of moet je ook nog sympathie voor een ander hebben nadat de Staat jou in naam van de ander, je bankrekening plundert?

  Ik ga er vanuit dat er geen sociaal stelsel meer is tegen de tijd dat ik senior ben, wat dan! Zien we wel!

 37. Zeg LaResistance, wat hebben die ouderen dan gedaan, anders dan het land wederopbouwen en je laten studeren?

   

  Ik weet niet of je je vlegeljaren inmiddels te boven bent, maar zo ja, dan zou je niet eens aan het werk gaan en je eigen toekomst gaan bouwen.

   

  Was ik zo jong als ik jou vermoed te zijn, dan zou ik me als de wiedeweerga sterk maken voor het sluiten van het ABP of welk veplicht pensioenfomds dan ook, en het zelfstandig gaan regelen van je eigen oude/dagsvoorziening.

   

  En het allerbeste natuurlijk: Nederland uit de EU, en wel NU!

   

   

 38. Tot mijn verbazing zit ik in een deel van de samenleving waar het gemiddelde vermogen van de oudjes toch echt niet meer is dan een scherpe zakdoek en een dood vogeltje. Van de 96 vluchtig aan het geestelijk telraam voorbij gesjeesden waren er 3 met een koopwoning en de rest zat gehuurd in een bejaardenbijenkorf danwel op een kamertje in een crematievoorportaal.

   

  Die met de koopwoning hadden al vanaf medio jaren 50 niks meer met hypotheken en banken te maken terwijlk ze door de gemeente al decennialang beroofd worden op grond van een woz-waarde die 10 keer te hoog is en ze onmiddellijk het land zouden ontvluchten als er iemand dat bedrag voor de krot zou willen ophoesten.

   

  De leasewoners hebben soms een zitje in de douche of een door de gemeentelijke provisieverkopers opgedrongen electrische scooter aan de ketting ongebruikt in de tuin staan. Betaald door geld dat het Rijk gratis aan de Gemeente verstrekte om er voor vet geld scooters en andere onzin van te kopen ten behoeve van de uitverkoren doelgroep met geen ander doel dan provisie van de leverancier terug te ploegen teneinde dat weer in te zetten voor leuke linxe hobbies en hangmatplaatsen voor de bevriende ambtenarij die wel lid van de goeie club moest zijn.

   

  Dus door al die onjuiste cijferbrei wordt er bij deze discussie ook weer een rammelende vlooi in het oor gezet. Jammer.

   

  Overigens, die Krol is best een hele goeie met betrekking tot zijn communicatieve vaardigheden. Alleen ook weer jammer dat ie zich voor het benagelde karretje van de Benidorm Bastards laat spannen. Rooier dan deze tref je ze nergens aan. One issue. Als ze de oudjes nu even snel een koekje bij de koffie geven en de zorgbijdragen in een andere rekenmachine stoppen zul je zien dat Krol over 14 dagen weer maximaal 1 hele hondse zetel overheeft.

   

 39.  

  Henk Krol (55+ partij) claimt het voortouw te hebben genomen in het “het opnemen voor de ouderen”. Dit is onjuist en niet fraai. Ik breng in herinnering waarom de heer Wilders de Catshuisbesprekingen in april 2012 beëindigde, namelijk

   

  “omdat hij zich met name niet kon verenigen met de door het CDA en de VVD voorgestelde maatregelen, waarin de ouderen onevenredig zwaar gepakt zouden worden”.

   

  Helaas kreeg de PVV destijds weinig bijval van de andere politieke partijen (ook niet van de 55+ partij). Helaas wordt deze motivatie van toen van de heer Wilders nu in de media angstvallig verzwegen. Helaas……

   

  Gisterenavond viel de heer Paul Witteman in P&W pijnlijk door de mand. Een rechtsvullende salonsocialist pur sang. Ik sloeg plaatsvervangend beschaamd gade hoe de heer Witteman bijna drammerig, als een verwend klein kind, bleef onophoudelijk hameren op de door paars III light verkondigde feiten, dat ook andere groepen in de Nederlandse samenleving er nagenoeg in gelijke mate financieel op achteruitgaan. Met weinig overtuigingskracht probeerde Henk Krol dit te weerleggen. Een poging van Witteman om z’n gelijk te halen door te stellen dat de recente cijfers, die immers toch uitwezen dat de gemiddelde oudere een vermogen heeft van euro 274.000 maakte de vertoning eerder zielig dan beschamend. Henk Krol probeerde, weer weinig overtuigend, deze cijfers te nuanceren, door te stellen dat het hier gemiddelden en louter stenen betreft, maar voor onwelgevallige nuancering was geen ruimte in de oren van de heer Witteman.

   

  De gotspe van de P&W avond was, dat juist Jeroen Pauw hardop de vraag aan de heer Krol stelde, waarom hij dit gesprek op populistische toon voerde. Ten eerste was er in het betoog van Henk Krol (hoe weinig fraai en hoe weinig overtuigend ook) geen greintje volksmennerij, en ten tweede stelt Jeroen Pauw op andere momenten wanneer er wel sprake is van volksmennerij door een politicus in P&W, niet die vraag. De opmerking van Henk Krol dat hij het opvallend vindt dat er slechts twee dagen nodig waren om de rijken tegemoet te komen, door de inkomensafhankelijke zorgpremie meteen terug te draaien, maar dat Asscher het nu niet nodig vindt om te praten over het onevenredig zwaarder pakken van de ouderen, zie ik niet als populistisch, maar als een door Henk Krol gegeven weergave van de werkelijke en vooral opmerkelijke feiten.

   

  Om terug te gaan naar het begin van deze reactie van mij: steeds meer blijkt dat niet de heer Wilders in april 2012 de weglooppoliticus was, maar de andere politieke partijen, die destijds geen bijval durfde te geven aan de PVV en daarmee in feite stilzwijgend toestonden dat de ouderen onevenredig zwaarder gepakt zouden worden.

 40. Zeg Caroline!

  Wat die ouderen mij hebben aangedaan is dat ze jarenlang feest hebben lopen vieren. Jarenlange kunstmatige groei creeren om meer te kunnen consumeren. Alles en iedereen maar het land binnengelaten, allerlei oppertunisme, decadentie en geroof gewoonweg toestaan, met het gevolg dat hun oude dagsvoorzieningen nu leeg dreigen te raken. Dreigen want het is allemaal relatief, de pot is nog steeds groter en beter gevuld dan de pot van mijn generatie ooit zal zijn, maar ja dat kan je alleen achteraf echt constateren. En nu heeft men het gore lef om te doen alsof ze gedupeerd zijn en de andere er maar aan moeten bijdragen. Nee beste Caroline het ABP, de AOW en alle andere oude dagsvoorzieningen hoeven niet op mijn steun te rekenen. Ik ben mijn biezen al aan het pakken.

   

 41. Eerder dacht ik dat Wilders weggewerkt diende te worden vanwege de wens het ESM met zo min mogelijk ophef door te drukken, inmiddels is wel duidelijk dat de troonsafstand er ook mee te maken gehad zal hebben.

   

  Wat hoewel de majesteit volgens sommigen een machteloze burger is die niet eens stemt en dus niets in de melk te brokken heeft, lijkt die visie me niet erg waarschijnlijk.

   

  Overigens: is het vermogen van Beatrix meegerekend bij het bepalen van de gemiddelde rijkdom per ouderengezin? Gezien de omvang van die rijkdom lijkt me dat relevant om te weten, want dat scheelt al snel een tonnetje of wat per bejaarde. En zo nee: waarom niet?

 42. LaResistance, en gelijk heb je, dat meen ik echt.

   

  En niet alle ouderen hebben staan juichen bij het openzetten van de grenzen, dat zijn hooguit de leden van de parasiaire kaste geweest, die juichden en profiteerden. De rest heeft er alleen maar onder geleden en er voor mogen betalen, en dienaangaande waren ze net zo machteloos als de jongeren dat nu zijn.

   

  En die pot, die is alleen maar groter dan die van jou ooit zal zijn, als je niet aan de slag gaat om die pot te vullen.

   

  Niet de ouderen maar de staat is degene die je uit dit land verjaagt, en het lijkt me goed de juiste vijand voor ogen te hebben, dan dat zijn (naar alle waarschijnlijkjheid) niet je ouders en grootouders, maar eerder iemand als Rutte en diens voorgangers.

 43. @ la Resistance.,

   

  Wat en zure verongelijkte reactie zeg!! Ouderen jaren lang feest gevierd. Fijn voorbeeld heb jij dan gehad van jouw ouders! Hun potje is nu kennelijk leeg en dat vindt meneer de verwende adolescent niet leuk, nu moet hij voor zichzelf gaan zorgen en vertrekt hij, volgens zijn eigen zeggen, naar het buitenland. Beter kwijt dan rijk zo’n persoon met een dusdanig zure en verwarde instelling. Gelukkig hebben die feestvierende potverterende ouders kennelijk er wel voor gezorgd dat je een opleiding hebt gevolgd.

 44. Er zouden 6 miljoen oudjes zijn. Van die rijke ouwe zakken en zakkinnen die best geplunderd mogen worden ondanks of eigenlijk dankzij dat ze hun hele leven al krom hebben gelegen om al die brallende afgunstige tiefusjongen, die zich momenteel als borstgekoesterde kudtadders ontpoppen, alles gratis in hun strot te kunnen proppen. Maar zou dat nu allemaal waar zijn? Dat van die rijke stinkerigheid? Of zou het meer een aktie zijn waarvan die propagandameneer van Der Adolf nog bedremmeld zou gaan staan te blozen? 

  Even een sommetje. Oudjes die elk volgens belanghebbende lieden in hun dagorder aan hun ook hier luid applaudiserende kadavertoehoorders een gemiddeld vermogen in bakstenen en poen hebben van € 274.000.- derhalve in totaal 6000000×274000=1644000000000 en dat is om het begrijpelijker, vanwege het huidige onderwijs, voor te stellen 1644 miljard euro. En volgens de rekenmeesters hebben ze dan alleen maar  eigen bezit en geen schulden of hypotheekjes gevestigd want anders kom je met dat gemiddeld rekenen niet op dat mooie bedrag per ouwe sok.

  Als we nu eens 12 % rendementsheffing alleen aan de oudjes opleggen in plaats van die 8% dan zou de rest van Nederland geen stuiver belasting meer hoeven betalen. Geen BTW, de drank wordt goedkoper, noem maar op. En als ze dan tot hun laatste druppel zijn leeggezogen doen we ze naar het dierencrematoriium want dat scheelt weer duizenden per geval en we confisceren hun restbezit ook nog om daar nog even een extra eindelevenshanddruk aan de lentejongens met hun zwitserlevenbankrekeningen en hun broers met die vlieg op de neus te geven.

  Of ik het hele zooitje mede namens de buurvrouw, die al tientallen jaren onbezoldigd begeleidingsdame in het bejaardenhuis is, de tiefus wil wensen.

 45. Ben je jong,…dan zijn ouderen een lastige groep die schijnbaar alles beter weten en krijg je zelfs soms een hekel aan oude mensen. Raak je op leeftijd dan wordt je vanzelf milder. Ben je zelf oud, …kun je maar niet begrijpen dat een regering de doelgroep waar je dan toe behoort , zo grof aanpakt.. Comclusie:zolang ze ons ouderen nog niet verplichten een dodelijk oprotspuitje te gaan halen op het gemeenthuis valt het nog mee.

 46. Het SCP heeft over 2010 berekend dat ouderen van 65 tot 69 jaar een gemiddeld vermogen hebben van 292.000 euro, aldus hun rapport “Tevreden met pensioen”. Echter, zegt het rapport ook: “Dat gemiddelde geeft een vertekend beeld. Het vermogen is zeer scheef verdeeld. Het mediane vrij beschikbare vermogen in 2010 was 30.000 euro, terwijl het 25e percentiel rond de 6.000 euro ligt’. In gewone-mensen-taal uitgedrukt: de helft van de 65-plussers heeft minder dan 30.000 euro vermogen en een kwart heeft niet meer dan 6.000 euro. Dat is andere koek. 

  Elsevier geeft ook een staatje van koopkrachtverlies: 

  Een alleenstaande met AOW + 10.000 krijgt 61 euro/maand minder en verliest 3,5% koopkracht.

  Een alleenstaande met AOW + 20.000 krijgt 98 euro/maand minder en verliest 4,3% koopkracht.

  Een echtpaar met AOW + 20.000 + 10.000 krijgt 170 euro/maand minder en verliest 4,9% koopkracht.

  Een echtpaar met AOW + 60.000 + 0 krijgt 194 euro/maand minder en verliest 4,3% koopkracht.

  Daarbij moet je natuurlijk wel bedenken dat de procenten koopkracht gerekend worden van het bruto inkomen. Ik laat het verdere rekenwerk aan de lezers over

 47. Eens dat je ouderen niet moet pakken. Joost vergeet echter de oorzaak: Immigratie en EU. Al het geld gaat daar aan op. En welke generatie is daarvoor verantwoordelijk? Juist..dat zijn niet de jongeren.

 48. Oh, de jongeren niet? Die stemmen geen PvdA, D66, GL, CU, VVD enzovoorts? Of wel? En zo ja, dan doent ze dat in het vole bewustzijn van de club waarmee ze collaboreren.

   

  Ik weet het ook wel, wat je stemt maakt niet uit, maar dat geldt de jongeren natuurlijk net zo goed als de ouderen.

   

  Wat je in ieder geval niet moet doen is je als ‘groepen’ uit elkaar laten spelen. Help liever je oma op haar scootmobiel en ga eendrachtig naar Den Haag en sleur die misdadigers eendrachtig uit hun stoelen. Die mensen daar, die stelen van iedereen, en daar moet dus iets aan gedaan worden.

   

  Je oma van haar steunkousen beroven helpt je niet, de parastiaire kaste verjagen wel.

 49. “Voor al die minnetjes gevers, laten we de pensioenen maar intact houden. Weten we zeker dat er niets overblijft voor degene die nu 40 zijn”

   

  Wat heb jij nou met het pensioen van een 70-jarige te maken? Zorg eerst maar eens dat je je eigen pensioen opbouwt.

   

 50. @shrimpocat op 31 januari, 2013 – 18:06: Dat klopt in een ideale situatie. Helaas zitten we hier met een omslagstelsel, waarbij de huidige werkenden voor de huidige ouderen betalen. Hoewel gesuggereerd wordt dat je voor je eigen pensioen spaart is dat feitelijk niet zo. De pensioenfondsen zijn een piramidespel. Geld wat een 40-jarige inlegt gaat rechtstreeks naar gepensioneerden in plaats van naar zijn eigen spaarpot. Dat is een fout systeem. We moeten naar een systeem toe waar iedereen zijn eigen spaarpot heeft en iedereen zelf kiest waar het geld wordt gestald.

 51. @ Lauwebal (17.48 uur).

  Ik kan u, ofschoon waarschijnlijk drie generaties verder gevorderd dan u, met mijn hand op mijn hart verzekeren dat ik géén buitenlandse opvreters en avonturiers heb binnengehaald.

   

  Het waren de overheden!

   

  En ik verdom het om de schuld te krijgen van wat lieden, op wie ik nimmer gestemd heb, uitgevroten hebben.

   

  U haat toch ook… mag ik hopen… uw overleden groot-  en overgrootouders niet, omdat zij toevallig van dezelfde generatie waren als Adolf Hitler?

   

  En…@ Breinbrouwsels:  wenst u, eenmaal 80 of zo geworden, door een of andere melkmuil als ‘oudje‘ omschreven te worden?

  Dat moet u eens recht in zijn gezicht tegen ( bijvoorbeeld) meneer Bolkestein zeggen. 

  En dan eens kijken hoe populair u zich daarmee maakt.

  Mij moest u het zonder niet niet flikken….!

   

  Ik zet maar weer eens de gouden regel neer ( ook weggezakt met de rest van de Nederlandse waarden):

  ‘Behandel ieder ander op de manier, zoals u zélf behandeld wenst te worden’.

  Dat gaat het vanzelf goed!   

 52. U snapt het systeem toch niet helemaal. Alleen de AOW werkt als omslagstelsel, alle andere pensioenen hebben een uitkering naar rato van de inleg. Ik ben zelf op mijn 40e tot een pensioenfonds toegetreden en heb daarna nog 20 jaar extra moeten bijbetalen om aan een enigszins acceptabel pensioen te komen. Daar komt bij dat geld dat nu aan premie betaald wordt, minder waard is dan geld dat destijds betaald werd. Als ik het zo bekijk heb ik dus flink meebetaald aan de pensioenen van hen die na ons komen. 

 53. Uw reactie roept bij mij wat vraagtekens op en gefrons.

  Mijn brouwsels zijn doorgaans vergeven van het schuimbekschuim in een bedje van zwarte sarcasme. Oudjes worden door mij altijd liefdevol als zodanig aangesproken als ze zoals hier weer eens onder liggen. Maar mogelijk dat mijn laatse zinsnede aangaande die tiefus u op het verkeerde been heeft gezet. Die wens was gericht aan de afgunstige blaaskaken, al dan niet lid van een roverspartij. En het zal me een zorg zijn hoe ik door die lui wordt aangesproken. Oudje zou eens een keer leuk zijn maar meestal klinkt het als ouwelöll.

Reacties zijn niet (meer) mogelijk.