Klik hier als u meer wilt lezen over ons privacybeleid en gebruik van cookies.

(Niet meer tonen)

Eerwraak, familiedrama’s en wegkijkerij

Geplaatst door Blondemevrouw op 3 januari, 2013 - 20:29

Als een meisje in Nederland wordt omgebracht uit eerwraak, wordt die oorzaak dan erkend en publiekelijk meegedeeld? De Telegraaf kopt vandaag dat eerwraak het motief lijkt voor de moord op de 16-jarige Marokkaanse Mirjam Abarkan uit IJsselstein. Politie spreekt echter vooralsnog van “problemen binnen het gezin” die ten grondslag zouden liggen aan de moord, die uiteindelijk als “familiedrama” de archieven in zal gaan.

Waarom hebben wij in het westen toch zo’n moeite met het beestje bij de naam noemen? Voor geen enkele moord gepleegd door een familielid, is het woord “familiedrama” een gepaste omschrijving. Je spreekt van een familiedrama als oma kanker blijkt te hebben; of als tante Sophie op weg naar haar werk op de fiets is geschept door een vrachtwagen, is komen te overlijden en drie kindertjes en een man achterlaat; of als ouders na een scheiding besluiten de kinderen te gebruiken om elkaar het leven zuur te maken; of als pa zijn baan kwijt is geraakt en niets anders doet dan depressief voor zich uit staren en zijn gezin onder spanning zetten; dán spreek je van familiedrama’s. Als een moeder haar dochter vermoordt, spreek je van moord. Of van doodslag, als dat juridisch mocht blijken.

Indien de oorzaak van het tragische verlies van Mirjam Abarkan ligt in eerwraak, dient dit motief mee te wegen en naar voren te worden gebracht tijdens de rechtszaak. Daarnaast dient eerwraak in Nederland breed besproken te worden. Mensen die kritiek op islam per definitie afwijzen en soms ook willen bestrijden, zien gevallen van eerwraak in Nederland liever in de doofpot. Wij kunnen vanuit het westen, islam in de rest van de wereld niet veranderen. Wel kunnen we ervoor kiezen islam zo min mogelijk te faciliteren en de invloed van islam in het westen zoveel mogelijk te beperken. Bij die keuze is er voor een doofpot geen plaats.

Indien er sprake is van eerwraak, waarbij geweigerd wordt dit motief publiekelijk kenbaar te maken, wordt gefaald als het gaat om het beschermen en waarschuwen van jonge moslimse meisjes. Het is een eenvoudige afweging; de doofpot kiezen, opdat de mensen in de westerse samenleving zo rustig mogelijk blijven, tegenover het beschermen en waarschuwen van jonge moslima’s in Nederland. Een integere keuze is snel gemaakt. Indien Mirjam Abarkan daadwerkelijk zou zijn vermoord, uit eerwraak omdat zij bijvoorbeeld een autochtoon westers vriendje zou hebben, hebben andere moslimse meisjes in Nederland het recht hiervan op de hoogte te worden gesteld. Het recht hiervoor gewaarschuwd te worden. Het recht zich te ontwikkelen om te kunnen anticiperen op een dergelijke situatie in de persoonlijke sfeer. Het recht om op tijd te kunnen besluiten veiligheid te zoeken.

Vanuit de moslimgemeenschap in Nederland mogen jonge moslimse meisjes helaas weinig steun verwachten. Gewone ‘gematigde’ moslims reageren op fora onder andere als volgt:

“Jammer dat het een leven heeft gekost, maar ik acht de rest gewaarschuwd. Wij hebben een wereld, en de Hollanders hebben een totaal andere wereld.”

Mirjam Abarkan wordt door haar vriendinnen omschreven als een westers meisje, dat niet sprak over islam, gezellig met hen meeging naar McDonalds en ook wel eens een drankje met alcohol dronk. Een lieve, ietwat drukke, meid die in haar thuissituatie met veel ruzie en spanningen werd geconfronteerd, omdat zij wilde leven zoals andere Nederlandse (westerse) meisjes in Nederland. Mirjam leefde binnen hún cultuur en binnen ónze cultuur. Twee totaal verschillende werelden, meestens haaks op elkaar staand.

Als het verdedigen van vrijheid en mensenrechten niet voldoende is om je te bewegen de ogen te openen voor het feit er iets fundamenteels mis is met islam, laat het beschermen van jonge moslimse meisjes dan een reden zijn om de oogkleppen te verwijderen.

Reacties

gvi1966 op 3 januari, 2013 - 20:38

Taboe

Linkse Kerk modus on: Weet je wat voor rotzooi je losmaakt als je de beerput opentrekt? Dat kan niet zomaar! Dat is onverantwoord en daarom fascistisch! Linkse Kerk modus of. Dit taboe moet doorbroken worden. Dan maar wat hele lange tenen en tere linkse zieltjes gekwetst.

J.Morika op 3 januari, 2013 - 20:48

Nog een extra agument

Nog een extra argument voor het feit dat de islam en eerwraak bij elkaar horen is, dat de (geschreven) islamitische wet extra ruimte schept voor dit gedrag door moord op de eigen kinderen in het islamitische recht te noemen als iets dat minder straf verdiend. De gangbare vergelding hiervoor wordt namelijk expliciet (!) uitgesloten (net als bij de moord of niet-moslims trouwens).

Lees het zelf maar na in dit boek: http://www.islamicbulletin.org/services/details.aspx?id=281  o1.2 lid 4 pagina 684.

J.Morika op 3 januari, 2013 - 20:50

Tikfout: pagina 684 moet zijn 584

Waar ik hiervoor zei pagina 684 moet dat zijn 584 .

tipo op 3 januari, 2013 - 20:54

Volgens onze Rijksoverheid

Volgens onze Rijksoverheid komt eergerelateerd geweld niet voort uit religie, maar uit sociale en culturele regels binnen een aantal niet-Nederlandse gemeenschappen: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eergerelateerd-geweld/vraag-en-antwoord/wat-zijn-eerwraak-en-en-eergerelateerd-geweld.html

Geen idee waarom de overheid dat meent te moeten vermelden. Geen idee wat het cruciale verschil tussen religies en sociale en culturele regels binnen gemeenschappen is.

Zina is echter wel degelijk strafbaar binnen de Islam met 100 zweepslagen. Zina is seks voor het huwelijk. Onze Rijksoverheid negeert dat.

Jean Wanningen op 3 januari, 2013 - 20:59

geen eerwraak

Volgens ons onvolprezen journaal is het geen 'eerwraak'. Ze lieten een vriendinetje aan het woord die dit in alle toonaarden ontkende. En dus is het zo....

Beste mensen, wanneer gaan wij hier in dit land eens inzien dat het hier een culture clash betreft? Islam en het vrije Westen gaan niet samen. Toen niet, nu niet en nooit niet. Ik herhaal de woorden van Pim:"u mag hier blijven, maar u past u aan". Anders:"het probleem meneer, dat blijft. Dát blijft". I say no more.

Thomas Jefferson op 3 januari, 2013 - 21:06

Op de radio heb ik de term

Op de radio heb ik de term 'eerwraak' wel degelijk zien voorbijkomen met de opmerking dat dit ook mogelijk niet op ging omdat het om een Marokkaanse gezin ipv een Turkse ging.

Dit is toch vrij kritisch. Of het daadwerkelijk om eerwraak ging valt nog af te wachten. Eerwraak is een van de vele mogelijke motieven, en het kan ook in de heetst van de emoties gebeurd zijn. Even afwachten,..

..btw... ik vind het triest hoeveel zelfmoorden en gezinsmoorden er de afgelopen dag(en) en weken zijn geweest. Ondertussen grijpt het mij. Gisteren stond mijn trein weer stil, op facebook paseert er iemand die het niet meer zag, en vanochtend bij het aanzetten van de radio was er weer een aanreiding.

Drama's met moeders die te water geraken om zelfmoord te plegen, nu dit weer.

Frank op 3 januari, 2013 - 21:16

Vooropgesteld zij: we weten

Vooropgesteld zij: we weten ook nu nog niet wat het motief voor deze zinloze schanddaad is. Maar ik houd mijn hart vast en als onze vermoedens inderdaad bevestigd worden, dan rijst de vraag: willen we en kunnen we nog wel met dit soort mensen samenleven? Begrijp je nu zo weinig van Nederland dat dit soort dingen lichtjaren weg ligt? En dat je hier niet hoort?

Beukman op 3 januari, 2013 - 21:19

de blonde mevrouw schrijft

"Vanuit de moslimgemeenschap in Nederland mogen jonge moslimse meisjes helaas weinig steun verwachten." 

Misschien moet je om te beginnen, en hoe moeilijk dat voor jou ook zal zijn,  voor de verandering de islam er eens een keertje niet bijslepen.
Eerwraak is een gebruik dat al lang voor de islam bestond. Mohammed maakte korte metten met deze vorm van eigenrichting, en stelde de sharia in, waarin hiertoe bevoegde mensen oordelen vellen en het opvoeren van getuigen een wettelijke plicht is.
Het klopt dat niettemin veel daders en slachtoffers van eerwraak moslim zijn. De achtergrond hiervan is vermoedelijk de diep gewortelde tribale traditie, die het wint van de geboden en de verboden in de koran.

Overigens leidt de term "wraak"  tot misverstanden, en is ze feitelijk onjuist: Turken bijvoorbeeld spreken over temizlemek, wat schoonmaken betekent en een totaal andere gevoelswaarde heeft dan wraak, hoe je er verder ook over mag denken.

just my 2 cents op 3 januari, 2013 - 21:22

Eerwraak...eerwraak... hoezo

Eerwraak...eerwraak... hoezo eerwraak? Kunnen we dit incidentje niet gewoon onder de noemer van familiegeweldonder het tapijt schuiven, een stille tocht houden en gewoon doen alsof er niets aan de hand is?

T'is gelukt met voetbalgeweld dus waarom slapende honden wakker maken..

Jean Wanningen op 3 januari, 2013 - 21:24

@beuk

Ja, dat klopt, maar dat laat onverlet dat er toch wel heel veel 'eerwraken' of daarop lijkende gebeurtenissen plaatsvinden hier. In NL anno 21e eeuw. Wanneer gaan bij u de oogjes open?

just my 2 cents op 3 januari, 2013 - 21:25

@Beukman   De islam is het

@Beukman

De islam is het enige gedachtegoed dat eerwraak goedkeurt, dat is het verschil...

Wordt u overigens betaald om nonsens te verkondigen op blogs? Ik kijk nergens meer van op in deze maakbare economie..

PietHein op 3 januari, 2013 - 21:26

Eerwraak...........

heeft niets met "eer" noch met daarbij behorende "wraak" te maken.

Het is:

- dochtermoord,

- zustermoord of soms

- nichtmoord

Je eigen kind vermoorden om gekwetste gevoelens......ik ben elke keer weer spakeloos....

Wat is dat voor een religie, die dit niet met afschuw verwerpen maar juigend goedkeuren?

Peter Pan op 3 januari, 2013 - 21:28

EERWRAAK IS DE AFSTRAFFING VAN INTEELTVERLIES

.

Menselijke religie is gericht op eeuwig voortbestaan. Twee vormen waren vanaf het begin aanwezig. Primaire religie is gericht op stoffelijke onsterfelijkheid in het nageslacht en bestaat uit incest en inteelt. Reïncarnatie in het nageslacht.

Secundaire religie projecteert op het leven na de dood in het parallelle universum.

Primaire religie betreft de saturatie van de genen van de man - of zijn neef - in zijn nazaten. Dit kan doordat de man met zijn nicht trouwt of dat hij als vader zijn zaad nogmaals bij zijn eigen dochter inbrengt. Maar hij kan zijn dochter ook dwingen om met haar neef te trouwen.

Pleegt zijn vrouw - zijn nicht - overspel dan is zijn eeuwigheidsprojectie verstoord en stenigt hij haar. Weigert zijn dochter als broedstoof voor familiezaad te dienen dan pleegt hij eerwraak.

EERWRAAK IS DE AFSTRAFFING VAN INTEELTVERLIES

Het paradijsverhaal is de onbegrepen kern van religie door incest en inteelt.

(345) De anti-projectie op het paradijsverhaal

http://peterpansparadijs.blogspot.nl/2012/12/345-de-anti-projectie-op-he...

(203) Eerste hulp bij eerwraak na uithuwelijking

http://peterpansparadijs.blogspot.nl/2012/03/203-eerste-hulp-bij-eerwraa...

(160) Drie oorzaken van steniging

http://peterpansparadijs.blogspot.nl/2012/01/160-drie-oorzaken-van-steni...

Caroline op 3 januari, 2013 - 21:30

Als je degene die de eer

Als je degene die de eer bezoedeld heeft, doodmaakt, dan maak je die bezoedelde eer weer schoon, of je dat nu doet door 'schoonmaken' dan wel 'wreken', dat doet er niet toe.

Voor het meisje ook niet, want dat is dood.

En ja, ja, er was al eerwraak voor de islam. Nou en? Omdat Jantje het ook altijd al deed, mag Pietje het ook?

Of moeten Jantje en Pietje dan maar samen strafwerk schrijven?

Wat me wel opvalt: alles  wat leuk en aardig is wordt in de landen waar de aanhangers van de islam het voor het zeggen hebben, zonder enige moeite uitgeroeid. Vreemd toch dat dat bij alles wat vies en voos is dan uitgerekend nooit maar dan ook nooit lukt.

Peter Pan op 3 januari, 2013 - 21:37

Kijk naar de zaak van Sadia Sheikh

.

De Belgen zijn ons een stap voor. Sadia werd vermoord in opdracht van haar ouders omdat zij met een Belgische jongen omging. Eerder was zij al in een internet huwelijk getuind.De ouders werden zwaar gestrafd.

Zij wou niet direct dood en daarom greep haar oudere zus haar van achteren vast, zodat haar broer zijn revolver in haar darmen kon legen. Enige dagen later stierf deze heldin. De vader kreeg 25 jaar en de moeder 15 jaar. Broer en zus werden ook zwaar gestrafd.

(227) De tragedie van Sadia Sheikh

http://peterpansparadijs.blogspot.nl/2012/05/227-de-tragedie-van-sadia-s...

tipo op 3 januari, 2013 - 21:38

@Beukman 21:19

Eerwraak in de zin van het plegen van een moord is enkel voorbehouden voor overspel (van getrouwde moslims en voornamelijk moslima's) en afvalligheid.

In die zin is eerwraak vanuit de islam uitgesloten, omdat Mirjam niet getrouwd is en dus nooit overspel kon plegen.

Wat wel kan, is dat Mirjam een vriendje had. Dat heet Zina in de islam en vertaald zich als 'seks voor het huwelijk'. Een beetje streng geredeneerd valt daar echter ook onder: samenzijn van een ongetrouwde dame en jongeheer, zonder familiaire chaperon(e). En daar staan 100 publieke zweepslagen als straf op, inderdaad, omdat de profeet blijkbaar zo genadig is dat hij moord iets te veel van het goede vond voor deze pubarale 'dwalingen'. Een nogal laat-middeleeuwse redenering om daar anno 2013 nog beschaving in te zien, maar alla.

Zo beschouwd komt deze moord niet letterlijk voort uit de islam. 100 zweepslagen hadden volstaan en er hadden 4 getuigen moeten zijn en er had geen berouw getoond moeten worden. Maar zelfs als aan al die islamitische voorschriften was voldaan, dan nog is het des duivels.

Waarbij ik het eens ben met Frank. Ik weet niet genoeg om vast te stellen dat eerwraak of de tegenstelling tussen islam/westers gedrag een motief in deze moord was. Dat is nog niet vastgesteld.

Beukman op 3 januari, 2013 - 21:39

@ Caroline en Trias

Natuurlijk is eerwraak of dat wat er voor doorgaat een ernstig probleem. Om het te lijf te gaan, is het echter noodzakelijk om een juiste diagnose te stellen. Eerwraak op het conto van de islam schuiven is dus geen goede diagnose, en maakt het ook niet begrijpelijk.

Een boek dat voor mij de zaak wat inzichtelijker heeft gemaakt, is Eerwraak in Nederland van Renate van der Zee. Ik kan het iedereen aanbevelen.

Ron op 3 januari, 2013 - 21:39

Spotvogel

Alle moskeen -ondertussen vier, alsof zij het nageslacht waren van hun liefde- werden voortaan 's-avonds gesloten.

Haar gekrijs had zelfs de spotvogels van Orpheus verdwaasd - en zij zwegen verward.

Een dag nadat Marfisa's geschreeuw was verstorven , overgenomen door
de raven in de lucht - zwarte gevleugelde echo's-, kwam een kleine stoet
met een baar naar buiten en trok de dommelwekkende, gulden heiigheid
in, de stad uit naar het groen van de grafakker.

In bestraffende en beschaamde stilte werd zij in de groeve gelegd:
donkere vlekken schreeuwden door haar lijkwade heen. Twee grote
zwellingen waren zichtbaar onder het doodskleed waar haar voeten
gebroken waren...

Alsof ze aan het botten was, alsof ze vruchten droeg.

Uit SPOTVOGEL

Hafid Bouazza

Caroline op 3 januari, 2013 - 21:44

Nee Beukman, dat gaat ik dus

Nee Beukman, dat gaat ik dus niet doen.

Ik heb denk ik, meer Blijf-van-m'n-lijfhuizen van binnen gezien dan menigeen, en weet niet alleen wie er daar zitten maar ook waarom. De oververtegenwoordiging van (ex)moslima's daar is zelfs bekend bij mensen die het niet willen weten.

vederso op 3 januari, 2013 - 21:44

91 %

91 % van alle eermoorden in de wereld worden gepleegd door moslims, ondanks dat Beukman zegt dat het  met de islam niets heeft te maken. En dan zou het in NL nooit plaatsvinden?

Beukman op 3 januari, 2013 - 21:46

@ tipo

Zeker is het des duivels. Maar is het niet typisch dat de islamitische straf die jij beschrijft, met zweepslagen en zo, in Nederland  niet of nauwelijks wordt toegepast? Kennelijk voelen mensen zich niet door hun moslim-zijn geroepen om tot eerwraak over te gaan, maar door iets anders. En dat zijn de diep ingebeitelde tribale ethische gevoelens tav familie of stam, zoals reeds geschetst.

Wie iets tegen eerwraak wil ondernemen (cq beleid maken dat het aantal gevallen van eerwraak indamt), kan zich beter niet blind staren op de islam, maar zich beter richten op die veel oudere tradities. Hoe? Ik zou het niet weten.

Gielah op 3 januari, 2013 - 21:51

Verantwoordelijk van de overheid?

Wat ik niet begrijp is dat Nederland niet al jaren geleden wetten heeft opgesteld, waarin dit soort zaken zwaar verboden worden en er zeer strenge sancties voor geregeld worden.

Nederland heeft toch ook een plicht om dit soort meisjes en vrouwen te beschermen?

Zou uitzetting van de hele familie naar het land van herkomst een van de sancties zijn .... en de dader uiteraard voor moord de gevangenis in.... en daarna ook zurück in der Heimat....

dan zou dat misschien preventief kunnen werken?

Ik zie dat uitzetten van de hele familie in dit geval niet als iets oneerlijks of buiten-proportioneels.... dit soort zaken worden namelijk maar al te vaak in de familie bedisseld.

De vader , die zijn eer in het koffiehuis niet beschadigd wil zien, geeft bijvoorbeeld aan een zoon of een neef of een oom de opdracht, om het meisje of de vrouw van het leven te beroven.

Iedere buitenlander, behept met dit soort folkloristische bagage, MOET beseffen dat dit soort gedrag absoluut en helemaal  niet getolereerd wordt in een westerse samenleving.

Dat iets als 'eerwraak' voor de rechterlijke macht hier zoiets betekent als een verzoek, de hele familie terug te sturen naar het oord, waar men dit gedrag ooit aangeleerd heeft.

Daar móeten wetten op te maken zijn!

En ik vraag me af:  hoe komt het, dat daar nú nog steeds niet aan begonnen is?

Ieder vermoord meisje of - vrouw wordt op deze manier niet alleen door de moordende Neanderthaler in kwestie gedood, maar ook in zekere zin door de Nederlandse overheid, die niet de juiste maatregelen heeft getroffen om dit soort gruweldaden te voorkomen. 

Jansma op 3 januari, 2013 - 21:53

@Beukman op 3 januari, 2013 - 21:46

Niet zo snel, Beukman. Tipo noemt afvalligheid wel als mogelijke verklaring, maar gaat er vreemd genoeg niet dieper op in. Het is namelijk goed mogelijk dat de ouders of broers het het gedrag van Miriam hebben geinterpreteerd als afvalligheid.....Dit was namelijk geen meisje dat het nauw nam met de glasheldere regels van de Profeet. De Sharia is glashelder over de straf voor afvalligheid.

De zegeningen van de Islam komen naar je toe deze winter..... :-(

tipo op 3 januari, 2013 - 21:54

@Beukman 21:46

Ik staar me niet blind. Ik zie wel dat het begrip 'zina' een revival krijgt in forums waar moslims op zoek gaan naar de kern van de islam. En hoe daar mee om te gaan. Dat is niet mals.

Wat ik ook zie, is dat de meerderheid van de moslims de gruwelijkheid van de islam niet toepast. Wat ik helaas te weinig zie, maar waar Mirjam een voorbeeld van zou kunnen zijn, zijn kinderen van moslims die de islam vaarwel zeggen. Daar zouden er veel meer van moeten zijn, ex-moslims, ook naar aanleiding van dit soort gruwelijkheden. Want wie ziet uit deze islam nog iets goeds voortkomen als het zo iets moois kan vernietigen? En zelfs al zou de islam iets moois als Mirjam enkel beschadigt hebben, waar zit dan het goede in de islam? Welaan, dat is er niet. 

Caroline op 3 januari, 2013 - 21:56

Nee  Beukman, dat heeft er

Nee  Beukman, dat heeft er mee te maken dat het hier bestraft wordt, eerwraak of voorjaarschoonmaak of hoe je het ook maar wilt noemen.

En hoe je er iets aan doet? Nou, ophangen dan maar, of radbraken, want zoiets deden we hier gebruikelijk toch, is onze cultuur. En vanwege de multicul het lijk netjes in varkenshuid genaaid begraven op een niet nader bekend te maken plek. Dat is dan wel iets meer Engels, die cultuur, maar werken deed het wel.

Mocht je dat te barbaars vinden, dan kan je denken aan opsluiten, maar dan wel met een varken erbij. En geen malligheid met halal eten in de bajes.

tipo op 3 januari, 2013 - 21:56

@Jansma 21:53

Dat is wel mogelijk, dat de moord vanwege afvalligheid alsnog een eermoord blijkt te zijn. 

just my 2 cents op 3 januari, 2013 - 22:03

@Beukman   De nazi's hebben

@Beukman

De nazi's hebben concentratiekampen en genocide niet uitgevonden maar ontwikkelden wel het eerste gedachtegoed dat deze daden goedkeurde.

Welk gedeelte van gedachtegoed begrijpt u niet? Gedachtegoed bepaalt mede de cultuur. Het rode cultureel marxistische nest van waaruit u bent voortgebracht is bepalend voor uw weg met ons mentaliteit.

tipo op 3 januari, 2013 - 22:21

Nieuwsuur

De vriendinnen van Mirjam zijn in ieder geval verdeeld over de vraag of het nu eerwraak is of niet. Wel wisten zij dat de ouders van Mirjam problemen hadden met de eigen leefstijl van Mirjam. Dat dat zo eindigt is erg genoeg. Een leven be-eidigen, omdat de stijl je niet bevalt. Dat is oorlog.

Princenvlag op 3 januari, 2013 - 22:24

Denkfout bij islam knuffelaars

Door de toename van het aantal moslims in Europa, is het vechten tegen de bierkaai. De denkfout zit in de gedachte dat er een principieel onderscheid kan worden gemaakt tussen de gematigde en de radicale islam. Dat onderscheid is er niet. De radicalen spruiten niu eenmaal voort uit de gematigden. Waar komen zij anders vandaan? Er is eerder sprake van een piramide vorming. Met aan de basis de gematigde stroming, met in de daarboven gelegen lagen steeds radicalere vormen.

Verder bestaan er In Nederland twee regels - één voor moslims en één voor de rest van de samenleving. Welstandcommissies zwijgen als er een moskee moet worden gebouwd die niet aan hun eisen voldoet.

Eerwraak wordt  onder 't tapijt geschoven en anti-semitisme wordt aan iedereen geweten terwijl de schuld van anti-semitistische "incidenten" vandaag de dag vooral bij moslims ligt en bij de Hamas-vleugel van de SP

Moslims zijn eerste rangsburger: de rest van de samenleving tweederangs. Het verbaast me dat we nog geen jizah hoeven te betalen

Bottehund op 3 januari, 2013 - 22:31

Tsja, Nieuwsuur voert

Tsja, Nieuwsuur voert deskundige op om te weerspreken dat het zuivere eerwraak was. Gekte... Straks ligt het niet eens aan islam.

tipo op 3 januari, 2013 - 22:44

Vreemd.

Het NOS-journaal citeert enkel het vriendinnetje dat zich niet kon voorstellen dat het eerwraak was, terwijl op Nieuwsuur duidelijk werd, dat twee of drie andere vriendinnetjes zeker wisten dat het eerwraak was. Dubieuze selectie van het Journaal weer.

knightstemplar op 3 januari, 2013 - 22:49

Daarom deze petitie

Teken om een statement te maken tegen de islam in nederland!! 

http://geenmoskeemeer.petities.nl/

Niehielist op 3 januari, 2013 - 22:50

Als ik mijn dochter dood

Als ik mijn dochter dood omdat ze met een Marokkaan gaat dan heet dat volgens de linkse hypocrisie "racisme".

Nu een Marokkaans meisje door haar moeder vermoord is omdat ze met een Nederlandse jongen gaat hult de linkse hypocrisie zich in stilzwijgen.

En daarom kan ik de linkse partijen niet serieus nemen omdat ze alleen maar hypocriet zijn .

Jansma op 3 januari, 2013 - 22:57

@Niehielist op 3 januari, 2013 - 22:50

Het is nog gekker. Als u uw dochter slechts verbiedt om met een moslim een relatie aan te gaan dan wordt u verketterd als de buitenwereld daar lucht van krijgt. Bijna geen Nederlander die dit dus doet. Als een moslim zijn dochter verbiedt om een relatie aan te gaan met een niet-moslim, en dat doet geheid 99% van de moslims, dan hoort u daar niemand over horen.

Uw slotconclusie onderschrijf ik daarentegen volledig. Marxisme dient in geen geval serieus genomen te worden. Alle culturen waren gelijk, toch?

A3aan op 3 januari, 2013 - 23:08

Dus....

Wat U zegt Hr. Jansma...

"Als een moslim zijn dochter verbiedt om een relatie aan te gaan met een niet-moslim, en dat doet geheid 99% van de moslims, dan hoort u daar niemand over horen.".....

Dit gerelateerd aan de enorme sociale controle en de schijnheiligheid, gecombineerd met het gegeven dat een moslim(familie) niets erger vindt dan dat er over hun door andere moslim(families) over hun geroddeld wordt is in elk geval de familie eer door hun dochter aangetast...

Of je het nu eerwraak noemt of een moord omdat de eer beschadigd is en deze zo dus hersteld wordt, zeg dus maar een eremoord. maakt geen ene donder uit....

Deze meid is koud gemaakt omdat ze niet deed wat haar ouders, broer wilden en dat is geen verkering met een niet-moslim...Daar wilde ze niet naar luisteren.....Haar ouders/broer hebben mogelijk gezegd dat ze daar een eind aan zouden maken, als dat dan niet lukt met praten blijft er maar een ding over om geen gezichtsverlies te lijden...

Hoe men het verder noemt zal me worst wezen...

Papa Gaius op 3 januari, 2013 - 23:12

Discriminatie en racisme!

Algemeen bekend is dat het meisjes/vrouwen uit de moslimgemeenschap niet is toegestaan om een relatie met een gewone Nederlandse jongen/man te hebben. Overtreding van dit verbod komt vanwege de ernstige consequenties nauwelijks voor. Als dit geen breed gedragen en effectieve vorm van racisme en discriminatie vanuit de moslimgemeenschap is, weet ik het niet meer. We moeten niet vergeten dit probleem vooral ook vanuit deze optiek te belichten en aan te pakken.

Beukman op 3 januari, 2013 - 23:24

Tipo schrijft:

"Wat ik ook zie, is dat de meerderheid van de moslims de gruwelijkheid van de islam niet toepast. Wat ik helaas te weinig zie, maar waar Mirjam een voorbeeld van zou kunnen zijn, zijn kinderen van moslims die de islam vaarwel zeggen. Daar zouden er veel meer van moeten zijn, ex-moslims, ook naar aanleiding van dit soort gruwelijkheden. Want wie ziet uit deze islam nog iets goeds voortkomen als het zo iets moois kan vernietigen? En zelfs al zou de islam iets moois als Mirjam enkel beschadigt hebben, waar zit dan het goede in de islam? Welaan, dat is er niet."

Vooropgesteld: zeker zou het goed zijn als meer moslimkinderen de islam vaarwel zeggen, en wel in het openbaar. Afvalligheid is binnen de islam een groot taboe, en kan alleen bespreekbaar worden gemaakt als het op grotere schaal zou gebeuren. In zoverre zijn we het waarschijnlijk wel eens.

Dit gezegd hebbend: de opvatting dat de islam Mirjam beschadigd zou hebben, staat nu juist ter discussie. Aangezien eigenrichting zoals eerwraak niet is toegestaan in de islam, zou het heel wel kunnen dat ze eerder ondanks dan dankzij de islam het leven heeft gelaten.

Wat ten slotte het goede van de islam is: ik als fundamenteel ongelovige hond weet een zekere spiritualiteit, gematigdheid en doodgewone vriendelijkheid als ingegeven door godsdienst wel te waarderen. Ik ken christenen, maar ook moslims, op wie dit van toepassing is.

Beukman op 3 januari, 2013 - 23:27

just my 2 cents merkt op:

"De nazi's hebben concentratiekampen en genocide niet uitgevonden maar ontwikkelden wel het eerste gedachtegoed dat deze daden goedkeurde.Welk gedeelte van gedachtegoed begrijpt u niet? Gedachtegoed bepaalt mede de cultuur."

Beetje maffe vergelijking en bovendien niet waar. Ga meer eens lezen in het OT. Hierin vind je al het rudimentaire gedachtengoed dat weg plaveide naar genocide. "Uitverkoren volk" voldeed.  
Maar enfin: aangezien eerwraak een zeer oud gebruik is, dat in het een land als Turkije wél op grote schaal voorkomt en in Marokko niet, kunnen we beter stellen dat jouw uitspraak "gedachtegoed bepaalt mede de cultuur" op losse schroeven staat. Eerwraak is geen islamitisch concept, maar een pre-islamitisch concept, waar Mohammed himself niks van moest hebben. Ik ben geen fan van Mohammed, maar je moet hem de credits geven die hij verdient.

Siphra op 3 januari, 2013 - 23:36

En hoeveel meisjes en vrouwen

En hoeveel meisjes en vrouwen lijden onder eer gerelateerd geweld, dat wil zeggen: geweld anders dan moord? 

Of geestelijk geweld zoals vernedering en emotionele verwaarlozing, bedoeld om meisjes in een keurslijf te dwingen.

 

tipo op 3 januari, 2013 - 23:41

@Beukman 23:24

Tsja, de moordenaar van Mirjam heeft het islamitische protocol niet gevolgd. Voor een Marokkaanse staat op afvalligheid volgens Wetsartikel 220 van het Marokkaanse strafrecht 3 tot 6 maanden celstraf en 75 Euro boete. Buitenlandse afvalligen of aanzetters tot afvalligheid worden regelmatig Marokko uitgezet. (vandaar de de PVV eerwrakers wil uitzetten als tegenmaatregel).

Artikel 220: 'Elke verhindering van één of meerdere personen in de uitvoering van hun geloofsovertuiging of van een bijeenkomst van moslims is strafbaar met drie tot zes maanden opsluiting en een boete van (omgerekend) 75 euro, dit geldt ook voor ieder die het geloof van een moslim aan het wankelen brengt of bekeert tot een andere religie.

Had dat Mirjam moeten redden? 

just my 2 cents op 3 januari, 2013 - 23:47

@Beukman   Eerwraak is zeer

@Beukman

Eerwraak is zeer zeker pre islamitisch gedachtegoed echter de islam is het enige gedachtegoed dat dit gebruik aanbeveelt.

Moet ik u de plaatjes met zwavelzuur overgoten gezichten laten zien of stopt u eens met ontkennen, verdraaien en downplayen?

Gedachtegoed heeft een grote invloed op cultuur. Ontkennen, verdraaien en downplayen is overigens een kenmerk van uw Cultureel Marxistisch gedachtegoed.

robmdw op 3 januari, 2013 - 23:52

verwarring

Het is afschuwelijk wat hier gebeurt is. Blondemevrouw wil heel erg graag dat we dit benoemen als eerwraak. Beukman heeft geheel gelijk als hij stelt dat het fenomeen 'eerwraak' niet één op één te verbinden is met de Islam. Ook in Europa heeft eerwraak tot vrij kort geleden in al haar glorie bestaan (denk aan zuid Italie). Eerwraak is slechts te verbinden met een zeer sterke stammencultuur. Alle grote instituitonele religies (w.o. ook de Islam) hebben zich fel gekeerd tegen de macht van de stammen en dus ook tegen het fenomeen van de eerwraak.

V.K. op 3 januari, 2013 - 23:55

-Het blijft tot nutoe

-Het blijft tot nutoe natuurlijk speculeren of het eerwraak is of niet, het zou me dan ook niet verbazen dat het een het om geld of ontroerend goed gaat, dat deze meid zonder dat ze het wist al verpand is...is de tijd gekomen dat er een of ander uit Marokko wordt ingevlogen, is deze meid verlieft op een ander...vreemd trouwens dat er op het NOS journaal jonge dames waren welke alleen anoniem hun woordje wilden doen, de daders zijn immers al opgepakt...of toch niet zo vreemd, zouden deze eerst hebben nagedacht conform het advies van die bekende grappenmaker Maassen?....ach, Nederland is ondertussen zo door en door Gebeukmaniseerd, dat niemand zich afvraagt of deze meid uberhaupt wel een islamitische begrafenis wil, want dat krijgt zij namelijk wel om de doodeenvoudige reden dat je je eigen dood tekent wanneer je als moslim bij leven aangeeft hier geen gebruik van te willen maken.

Spaarndammerbuurter op 4 januari, 2013 - 00:02

Tja, Beukman,:

Ik begrijp jouw weerzin tegen islamkritiek en jouw credits naar de Profeet Mohammed toe steeds beter.

Iemand anders zei 't al eerder:

“Ook het regime van de Arabieren in Spanje was iets oneindigs voornaams: de grootste wetenschappers, denkers, astronomen, wiskundigen, een van de meest menselijke periodes, tegelijkertijd een kolossale ridderlijkheid. Toen daarna later het christendom kwam, kan men alleen maar zeggen: de barbaren. De ridderlijkheid, die de Castilianen bezitten, is in werkelijkheid Arabisch erfgoed. Als Karel Martel niet gewonnen zou hebben bij Poitiers: hebben we de joodse wereld al op onze nek genomen – het christendom is zoiets vaags – we zouden veel eerder nog het Mohammedanisme hebben overgenomen, deze leer van de beloning van het heldendom: de strijder alleen bezit de zevende hemel! De Germanen zouden daarmee de wereld veroverd hebben, alleen door het christendom werden ze hiervan afgehouden.


Bes Tolen op 4 januari, 2013 - 00:08

Beukman. Is alles wat

Beukman. Is alles wat islamitisch is Mohammed aan te rekenen? Komt alles wat de islam verkondigt in principe tot in elk detail van Mohammed af?  

Jan op 4 januari, 2013 - 00:11

Dubbele moraal

Wanneer de dader blank is zoals bij Marianne Vaatstra is voor Blondemevrouw een 100% dna match en een volledige bekentenis nog onvoldoende bewijs. Nu het om moslims gaat, volstaat een verklaring van buurtbewoners tov de Telegraaf om haar conclusies te trekken.

Michel108 op 4 januari, 2013 - 00:15

Spaardammer

Ik zie dat ook jij de volhardende ontkenning niet serieus meer kunt beantwoorden. Na lang denken, kan ik alleen maar concluderen dat volhardende socialisten vooral een pesthekel aan het christendom hebben. Waarschijnlijk of met de paplepel ingegoten of juist een tegenreactie. De 68ers die uit blinde afkeer van de jaren 50 en hun opvoeding het marxisme omhelsden en de idioten van deVARA die anno nu een portret van de koning van Omam op hun redactie hebben hangen: alles beter dan wat Nederland ooit was. Leve de nivillering en verwoesting van onze cultuur. Deels zijn ze zo dom, deels zijn ze te dom om het te zien. Ga er maar aan staan. Onderscheidmakende wijsheid wordt ontkend door de wens dat er geen onderscheid is. Tja, en dat lijkt de islam een leuke nieuwigheid in het grauwe NL en Europa.

Vroeger liep ik mee met de Hollanditis demonstraties tegen de bom, maar nu trek ik het linkse gedachtegoed niet meer.

Kijk naar India en Indonesie om het heil van de islam op nieuwe bodem te zien en tel uit je winst voor Europa.

Leve de in alcohol gedrenkte slinksheid van de van Dammen en de duurbetaalde mediashows van de VARA:

het is de dood in de pot van de vrijheid.

Spaarndammerbuurter op 4 januari, 2013 - 00:17

Ja, lijkenpikkerij , daar lust je wel pap van

Laat Marianne Vaatstra hier buiten, smeerkees!

Spaarndammerbuurter op 4 januari, 2013 - 00:31
El Houssain op 4 januari, 2013 - 00:47

just my 2 cents

just my 2 cents op 3 januari, 2013 - 21:25 just my 2 cents schreef: De islam is het enige gedachtegoed dat eerwraak goedkeurt, dat is het verschil...

-------------------------

Hoe keurt de islam   eerwraak goed?   Toon dat maar eens aan.  Hoe gaat dat in z'n werk?  Wat is je bron?   Hoe de islam  zelf  in elkaar zit, valt alleen te lezen in de koran en sunnah.  (In de praktijk gebeuren er veel ergere dingen, en iedere dode is één teveel)  

Als je zegt:  'De islam is het enige gedachtegoed....' ,   dan wil ik graag teksten uit die boeken zien.

El Houssain op 4 januari, 2013 - 00:50

Jan,   +495

Jan,   +495

El Houssain op 4 januari, 2013 - 00:53

Jan op 4 januari, 2013 -

Jan op 4 januari, 2013 - 00:11 Dubbele moraal

Wanneer de dader blank is zoals bij Marianne Vaatstra is voor Blondemevrouw een 100% dna match en een volledige bekentenis nog onvoldoende bewijs. Nu het om moslims gaat, volstaat een verklaring van buurtbewoners tov de Telegraaf om haar conclusies te trekken.

Ja Blondemevrouw,  hoe kan dat?  Verklaar u nader.

J.Morika op 4 januari, 2013 - 00:55

El Hussain vraagt naar de bekende weg.

@El Hussain 00:47 uur, die oorspronkelijke teksten heb je al gekregen, zie de tweede en derde reactie hier (van 20:48 uur en 20:50)

Spaarndammerbuurter op 4 januari, 2013 - 01:06

Beukman heeft heel wat discussiestof meegekregen

Morgen, op z'n werk, met z'n collegae, na de div. ochtendgebedjes.

Ik zie het helemaal voor me.

Oei, het is alweer bijna tijd voor de eerste pauze, laten we ons alvast in ferme(edoch slowmarch) begeven naar onze volledig halal-voorziene eetinrichting. Oh, u voelde nog 'n oprisping tot gebed opkomen? Gaat uw gang. Wij wachten wel.... 

Eet u smakelijk!

Oh, dat maakt u zelf wel uit?

Hoe bedoellu?

Oh, dat was 'n grapje?!?

Wilt u wel 'n beetje meer respect tonen aan uw tafelgenoten die nèt gebeden hebben?

Dank u.

Jongens(en Meiden ook, haha ), laten we het asjeblieft niet hebben over gevalletjes van eerwraak.

Allemaal smeerpijperij naar de moslimmens toe.

Daar zijn we het gelukkig over eens:

“Jammer dat het een leven heeft gekost, maar ik acht de rest gewaarschuwd. Wij hebben een wereld, en de Hollanders hebben een totaal andere wereld.”

Fubar op 4 januari, 2013 - 01:10

Jiziya

@Princenvlag 22.24

Naar mijn mening betalen we wel degelijk jiziya: http://fubarfubar.blogspot.nl/2012/12/jiziya-hoe-we-onze-eigen-onderwerp...

Two Ravens Black Kettle op 4 januari, 2013 - 01:31

Nogmaals Carel Brendel   "Het

Nogmaals Carel Brendel

"Het is hoog tijd dat feministen opkomen tegen de onderdrukking van moslimvrouwen. Er is genoeg werk aan de winkel: besnijdenis, eerwraak, gedwongen huwelijken, seksuele apartheid de mensonterende boerka, de sociale druk op het dragen van een hoofddoek"

Dus: vrije partnerkeuze ook al is het vriendje besmet/onrein. Integratie verloopt m.i. door 'huwelijken'. Dat Links hier hedentendage de neus voor ophaalt zegt genoeg over de staat van de Linkse Kerk-adepten/MSM.

Iemand trouwens al ooit een CDA'r gehoort over de gedwongen bekeringen/verkrachtingen van Christen meisjes in Egypte ? Iemand ?

kees rudolf op 4 januari, 2013 - 01:55

eerwraak en islam

Ik lees hier dat @Beukman het fenomeen eerwraak graag loskoppelt van de islam. Nu dacht ik toch dat, hoewel het fenomeen in sommige islamitische landen minder voorkomt dan in andere, het zich toch vooral voordoet bij moslims, al dan niet in islamitische landen. Je ziet het niet bij Christenen, Zen-Boeddhisten, Hindoestanen of noem maar wat (Hindoestanen verbranden overigens naar het schijnt somtijds weduwen, ook héél naar; moslims moeten we nageven dat ze dát zelden of nooit doen). Dus wat nou precies de verhouding is tussen de leer van Mohammed, volgens de juiste interpretatie, als we zouden weten welke die is, we hebben hier toch een fenomeen dat eerder bij moslims dan bij niet moslims wordt aangetroffen. Of heb ik dat mis?

Misschien is het zoiets als de kerstboom of de kerststal voor christenen/katholieken. Het gebruik om ter opluistering van het kerstfeest een kerstboom of een kerststal in de huiskamer neer te zetten vindt geen enkele rechtvaardiging in de Heilige Schrift, dus zo bezien moeten we het misschien wel geheel loskoppelen van het Christendom. Toch zijn het vrijwel uitsluitend christenen -of desnoods van hun geloof afgevallen nazaten van christen- die een versierde kerstboom in hun huiskamer zetten. Natuurlijk zijn er ook wel christenen die het niet doen. Maar Moslims, Hindoestanen, Zen-Boeddhisten en ga zo maar door, doen het zeker nooit. Het is dus toch meer iets van christenen dan van anders-gelovigen.

Het is mij natuurlijk best om de gebruiken rond het Kerstfeest los te koppelen van het Christendom. Uiteraard is het mede een heidense rest van midwinterjoelfeesten, oud-germaanse rimram, of wat het ook moge zijn volgens de geleerden. 

En misschien moet je eerwraak en vrouwenbesnijdenis op dezelfde manier loskoppelen van de Islam. Het is volgens de geleerden iets van tribale culturen die hélémáál níets met de islam te maken hebben, ofschoon stom toevallig wel culturen die men het meest in overwegend islamitische landen aantreft, of bij uit die landen afkomstige immigranten.

Maar uiteindelijk zijn eerwraak en vrouwenbesnijdenis toch wat minder onschuldige fenomenen dan rituelen bij een Kerstfeest, en zozeer als dat Kerstfeest toch wel iets van christenen en post-christenen is, en niet van moslims of hindoestanen, zo zijn ook eerwraak en vrouwenbesnijdenis op één of andere wijze (ja, hoe precies?)  toch voornamelijk iets van moslims en islamitische cultuur, niet -althans met zekerheid veel minder van christenen, hindoestanen, taoïsten, maoïsten enz. enz.

Ik vind het prima om wijlen Mohammed de credits te geven die hem toekomen -geen idee overigens welke credits hem toekomen-  maar kennelijk is er toch mede door zijn toedoen een godsdienst en een cultuur ontstaan -of voor mijn part blijven bestaan- waarin een verschijnsel als eerwraak íetsje meer voorkomt dan in andere godsdiensten en/of culturen. Daar heeft die beste Mohammed dan misschien zelf niet direct schuld aan, zo min als Jezus Christus aan het gebruik van de met zilveren ballen versierde kerstboom, maar zoals die kerstboom toch voornamelijk iets van christenen en christelijke cultuur is, zo is het fenomeen eerwraak -als ik goed op de hoogte ben- toch voornamelijk iets van islamieten en islamitische cultuur.

Ik heb trouwens ook eens een keer horen betogen dat die hoofddoek helemaal niet islamitisch is, met als bijzonder overtuigend argument dat het nergens in de Koran staat dat je als vrouw een hoofddoek moet dragen. Maar ook al zou het niet in de Koran staan, of in één van die andere islamitische prachtboeken, die hoofddoek blijft toch een typisch attribuut van moslima's of wat zich graag daarvoor uitgeeft, niet van bijv. indianen, want die lopen, liepen althans ooit, met veren op hun kop, terwijl de Sikhs weer andere soorten van hoofdbedekking er op na houden, en sommige christenen een voorkeur voor zwarte kousen schijnen te hebben. Tja, wat is nu wel en wat niet islamitisch? Islam-apologeten zeggen altijd: als iets niet deugt dan is het niet -islamitisch. (Dus: wanneer eerwraak niet deugt is het dus niet-islamitisch.) Maar zó makkelijk is het niet.

Two Ravens Black Kettle op 4 januari, 2013 - 02:12

Culturele

Culturele verrijking. 

http://www.nu.nl/buitenland/2951284/zuuraanval-pakistan-uitgevoerd-kijke...

Momenteel worden  massaal jonge vrouwelijke dokters en verplegers afgeslachtig in Pakistan omdat ze schuldig zijn. Schuldig zijn vanwege het uit  willen roeien van polio. Schuldig vanwege 't helpen van jonge kinderen.  Dat is genoeg om de doodstraf te verdienen in dit soort landen. Daarover zul je nimmer, nimmer, nimmer een volgevreten salonsocialistische/nepchristelijke ganzenek horen blaten. Nee stel je toch eens voor. Nu we het toch over verbeelding hebben. Stel je eens voor dat Israel over drie uur een Hamas terrorist zou neerknallen. Het Gretta-MSM-media-Dries-Meulenbelt-tuig-collectief zou pavlovsgewijs weer verontwaardig vanonder hun platte stenen spurten. En Bertus Hendriks (of Petra Stienen) zou zijn of haar lumineus licht mogen laten schijnen over de kwestie op de hobby site van Twan Huys en co .

J.Morika op 4 januari, 2013 - 02:18

Hoofddoek

@Kees Rudolf  1:55 uur. Wat betreft die hoofddoek, daarover staat wel degelijk wat in de koran hoor, en wel in 22:59.

Eigenlijk is het heel raar wat daar staat: dames moeten (een gedeelte van) hun omslagdoeken over hun hoofd laten hangen opdat zij (als gelovigen) worden herkend en "niet lastig worden gevallen" (andere vertalingen spreken zelfs van "gemolesteerd"). Dan vraag je je toch af *door wie* ze al dan niet lastig worden gevallen. Ik kan me niet voorstellen dat een ongelovige die van plan is een vrouw te molesteren nu opeens op andere gedachten wordt gebracht. Die tekst is alleen te begrijpen als je er van uit zou gaan dat het de moslims zelf zijn die geen respect voor vrouwen hebben, tenzij ze herkenbaar zijn als iemand van dezelfde groep waar zij ook bij horen, want dan weten ze dat ze door de groep gestrafd worden.

Pierre Lebon op 4 januari, 2013 - 02:41

Moord op een meisje van 16,

Moord op een meisje van 16, omdat ze een Nederlands vriendje heeft daar kan je niet over discussîëren.

Tenzij je vindt dat de diverse standpunten hierover moeten worden toegelicht.

En dat gebeurt dan met name, omdat hier iedereen weer wil laten zien hoe 'belezen' zij of hij wel is.

Ik walg ervan en ik hoop dat het meisje er niet al teveel van heeft geleden.

Verschrikkelijk dit..

Spaarndammerbuurter op 4 januari, 2013 - 02:42

Die hoofddoek, @kees rudolf is typisch marokkaans

Ik weet 't zelf. 

Marokkaans Meisje op kantoor, prachtige haardos, nooit enig probleem gehad dat ze, hoofddoekloos, met NL-ers in dezelfde ruimte moest meewerken aan een of andere Sire-reclame-spot.

Totdat ze 't opeens helemaal zat was.

Ze had 't helemaal gehad, met dat NL, Jullie Nederlanders.

Dus kwam ze met dat islamitische(Marokkaanse, Turkse, whatever) kopvod ten burele.

Hebben we, voor  Sire, dat Tolerantie-pakket samengesteld.

Want we willen graag dat er  respect blijft bestaan  voor ingewortelde tradities.

Zoals deze:

“Jammer dat het een leven heeft gekost, maar ik acht de rest gewaarschuwd. Wij hebben een wereld, en de Hollanders hebben een totaal andere wereld.”

Ik ben ook maar 'n arme sloeber in de reclamewereld, die graag 'n centje bijverdient, via Sire desnoods.

Je moet toch wat!

kees rudolf op 4 januari, 2013 - 03:45

@Two Ravens Black Kettle

@Two Ravens Black Kettle (2.12)

Juist gezien.

@J. Morika (2.18),Dat zal zeker waar zijn als u dat zegt. Maar mijn punt was dat het er niet zo bar veel toe doet wat er al of niet in de Koran staat en hoe dat volgens geleerden moet worden uitgelegd, wanneer intussen duidelijk overal ter wereld moslima's hoofddoeken dragen en misschien wel op weinig meer dan deze grond als moslima's kunnen worden beschouwd, want veelal zit er wel een hoofddoek óm die kop, maar bijster weinig hersens ín die kop, dus zelfs geen Korankennis van enige betekenis, laat staan het tevens noodzakelijke tekstbegrip om daaruit lering te trekken; gewoon gansjes met hoofddoekjes, ikke moslima, zien jullie wel, dat is  vaak alles. Het is zelf-affichering tot lid van de islamitische wereld, met een dik woord ook wel 'identiteit' genoemd. Al zou er in de Koran staan dat vrouwen beslist blootshoofds en met loshangend haar over straat dienen te gaan, dan nog zou het feit blijven staan dat de meeste moslima's gehoofddoekt, maar overigens zonder noemenswaardige korankennis door het leven menen te  moeten gaan omdat ze anders geen goede moslima's zouden zijn. 

Bas op 4 januari, 2013 - 06:55

Religie is begrijpelijk. Als

Religie is begrijpelijk. Als oeroud middel om opstandige slaven een hemel te beloven in ruil voor gehoorzaamheid aan aardse bazen. Die blinde gehoorzaamheid aan religie geleerden is het meest verbazingwekkende. Hersenscellen worden op baby leeftijd geconditioneerd wat je nooit meer, of moeilijk, van je af kan schudden. Een groot hulpmiddel is de reuk van geld. Meestal onder leiding van rover koningen die mèèr roken. Christen koningen werden daardoor schatrijk, lees geschiedenis van 1000 tot 1900. Allemaal en alles onder het motto van vrede en liefde. De gevolgen van deze massale conditionering zijn tot vandaag zichtbaar in religie gebonden landen. Achterlijkheid door inbreeding is het eerste wat opvalt. Met  zusje armoede als goede tweede. Het derde is rijkdom, immense rijkdom, oogverblindende rijkdom, voor enkelen. Wat die reuk van geld veroorzaakt. En de hoofdreden is voor goedpraten van achterlijk gedrag. Direct of indirect, veroorzaakt door religie.

Kees E op 4 januari, 2013 - 08:34

1 miljoen moslims

Volgens gegevens zijn er in ons land al 1 miljoen moslims aanwezig. Kan iemand mij eens uitleggen hoe dit nu eigenlijk mogelijk is.

In 1972 is de gastarbeid afgeschaft en er waren bijvoorbeeld slechts 22.000 marokkanen hier. Hoe kan het dan dat als die gastarbeid al 40 jaar is afgeschaft er toch nog 1 miljoen (en waarschijnlijk veel meer) moslims hier wonen? Wie heeft om die mensen hier gevraagd?

En waarom kan een groep van 1 miljoen moslims zo nadrukkelijk haar stempel drukken op onze samenleving van 16 miljoen mensen. Waarom kan een minderheid de overgrote meerderheid domineren? Vragen, vragen en nog eens vragen.

Vasti op 4 januari, 2013 - 08:36

De islam: een sex/dood cultus.

Over vrouwen gesproken. Haddad herhaalde een aantal keren dat vrouwen 3
extra rechten in de sharia-wetgeving toebedeeld gekregen hebben.
Misschien bedoelde hij 3 x meer recht op enkeltje paradijs?

De islamitische massamoord op vrouwen:

“Het
is een tragedie, een gruwel, een misdaad tegen de menselijkheid. De
details van de moorden zijn even barbaars als beschamend: vrouwen die
onthoofd zijn, verbrand, gestenigd, neergestoken, geëlektrocuteerd,
gewurgd en levend begraven voor de ‘eer’ van hun families. De Verenigde
Naties claimen dat er jaarlijks wereldwijd 5.000 doden vallen, maar veel
vrouwenbewegingen in het Midden-Oosten en Zuidwest-Azië vermoeden dat
het aantal slachtoffers zeker vier keer zo hoog is. De meesten zijn
jong, tieners vaak. Ze worden afgeslacht volgens een traditie die
honderden jaren teruggaat, en inmiddels de halve wereld omvat.”
Lees verder: http://archief.artikel7.nu/?p=34819

Zei ik enkeltje paradijs?
Foutje. Moet natuurlijk HEL zijn- according to Mohammed, that is.

Sahih Al-Bukhari 1052—The Prophet said:

"I
saw paradise and stretched my hands towards a bunch (of its fruits) and
had I taken it, you would have eaten from it as long as the world
remains. I also saw the Hell-fire and I had never seen such a horrible
sight. I SAW THAT MOST OF THE INHABITANTS WERE WOMAN." The people asked:
"O Allah’s Apostle! Why is it so?" The Prophet said: "Because of their
ungratefulness." It was asked whether they are ungrateful to Allah. The
Prophet said: "They are ungrateful to their companions of life
(husbands) and ungrateful to good deeds."

Then again: Welcome in Muslima-"paradise":

Sahih Al-Bukhari 4879—Allah’s Apostle said:

"In
Paradise there is a pavilion made of a single hollow pearl sixty miles
wide, in each corner of which there are wives who will not see those in
the other corners; and the believers will visit and enjoy them."

Volgens de islamitische wetgeving, de sharia, moeten slachtoffers die
aangifte willen doen van verkrachting vier mannelijke getuigen van het
misdrijf kunnen oproepen. Lukt dat niet, dan worden de vrouwen zelf
beschuldigd van overspel - en bestraft met stokslagen of steniging.

Is dit wat je bedoelde @Beukman toen je het had over de verbetering die mohammed aangebracht heeft in de toen al bestaande eerwraakpraktijken:

http://www.nujij.nl/algemeen/beul-doodt-verkracht-meisje-%2814%29.112261...

Mohammed had een tótaal verwrongen mensbeeld.

De islam is 1 grote doffe ellende.

Cathja op 4 januari, 2013 - 09:25

Eerwraak

Wat mij zo ontzettend stoort, is het feit dat de ouders van dit meisje uit vrije wil naar ons land zijn gekomen, maar zich nooit hebben willen aanpassen aan onze waarden en normen. Sterker nog: ze leveren er zeer regelmatig openlijk kritiek op! Ze profiteren wel van onze welvaart (voor zover we daar nog van kunnen spreken) en er wordt ze weinig tot niets in de weg gelegd. Omdát ze hier geen strobreed in de weg gelegd wordt, gaan ze voorlopig ook niet terug naar Marokko want ze hebben het hier veel te goed! Ondertussen eisen ze van hun kinderen wél dat zij niet mogen integreren in onze samenleving! Je kunt dus zeggen: "wel de lusten, maar niet de lasten".

Het is diep triest dat dit meisje, dat juist zo graag deel van onze samenleving wilde uitmaken, dit met de dood moest bekopen! Dat je eigen moeder je van het leven berooft is gewoon niet te begrijpen! Het is dan ook hoogst noodzakelijk dat eerwraak (want dat zal het motief wel zijn) verboden wordt in Nederland. Het past niet in onze cultuur, en we mogen moord en doodslag nooit tolereren, wélke motieven er ook aan ten grondslag liggen! Deze gebeurtenis laat ook weer overduidelijk zien dat je verschillende culturen niet zomaar met elkaar kunt mengen. Wij leven in onze wereld, met onze gewoontes en gebruiken, zij leven in een cultuur waar moord in bepaalde gevallen gerechtvaardigd wordt.

Ik denk dat onze overheid de moslims voor de keuze moeten stellen: je past je aan aan onze westerse normen en waarden, en anders vertrekken jullie maar. Pim Fortuijn heeft dit in ongeveer dezelfde woorden al eens hardop gezegd tegen politici, en dat werd hem toen niet in dank afgenomen! Denk aan Melkert en Dijkstal. Het is duidelijk dat we met 'politiek correct' zijn in dit land nog geen millimeter zijn opgeschoten, en het is met deze gebeurtenis maar weer eens duidelijk geworden hoe groot de kloof eigenlijk is tussen de autochtone en allochtone bevolking in Nederland!

Jasterke op 4 januari, 2013 - 09:39

maar sóms valt er tussen z’n regels te lezen ...

.

Die credits van Beukman aan wie ze niet passen

blijven mij steeds…als lezer…écht pijnlijk verrassen

het oogt zo onlogisch en zo geforceerd

bij hem schijnt recht krompraten wat steeds motiveert

maar heel sóms valt er tussen z’n regels te lezen

dat er érgens toch iets van compassie moet wezen

dus zoek ik maar dáár naar en negeer àl dat kromme

maar ’t blijft wél ’n speld in een hooiberg verd.

.

kees rudolf op 4 januari, 2013 - 09:59

1 grote doffe ellende

@Vasti,

Akelige citaten uit Sahih Al-Bukhari 1052. Ik wacht nog op een reactie van blogger El Houssain, die zal zeggen dat de citaten niet kloppen, niet goed zijn vertaald of uit hun verband gerukt, omdat er immers verder in dat boekwerkje nog veel meer zou staan en omdat je de context erbij moet halen. Voor je het weet vliegen je dan weer andere citaten om de oren, waaruit zou moeten blijken dat de Islam louter vrede&rozengeur&maneschijn is. Daar ben ik nooit zo van onder de indruk. Er staat natuurlijk aantoonbaar veel gruwelijks in allerlei teksten die veel te veel moslims helaas veel te serieus nemen, met alle nare gevolgen van dien.

Niettemin vind ik de sprong naar de slotconclusie ("De islam is 1 grote doffe ellende") toch net ietsje te ver. Het is mogelijk waar dat in sommige landen het stenigen van eerst verkrachte en vervolgens van overspel beschuldigde vrouwen usance is -de achterlijkheid en barbarij in sommige islamitische landen tart inderdaad elke beschrijving- maar het gebeurt zeker niet overal waar de islam domineert. Jordanië is toch weer ietsje anders dan Somalië en Indonesië is geen Saoudi-Arabië. Wat die eerwraakpraktijken in ons land betreft: zo af en toe doet zich daarvan een geval voor, en wanneer zich dat voordoet zijn daders en slachtoffers voor zover ik weet vrijwel altijd afkomstig uit islamitische kring, ofwel afkomstig uit islamitische landen. (Meestal Turkije, minder Marokko, las ik hier ergens. Zal wel. Of het er veel toe doet.) Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ieder moslimmeisje hier een even grote kans loopt slachtoffer van eerwraak te worden. Er zijn hier zo langzamerhand heel wat jonge moslimmeisjes, de meeste mét, sommige zonder hoofddoek, en die zitten meestal op gewone scholen tussen de niet-moslims. Ze zitten dus niet thuis, opgesloten in een kelder, zoals wel eens in sommige achterlijke moslim-gezinnen schijnt te gebeuren, waarbij de vaders kennelijk in Koran- en soortgelijke teksten, al dan niet door imams aangemoedigd, rechtvaardiging menen te vinden voor hun barbaarse gedrag. Ze zitten dus op scholen, volgen opleidingen, tot aan universiteiten, en als het meezit vinden ze werk in diverse sectoren van de maatschappij, waar ze normaal presteren. Ze doen kortom tamelijk gewoon met iedereen mee, doen op school of bij vervolgopleidingen hun best voor proefwerken, tentamens enz., of leveren hun portie in hun werk, daarbij niet onderdoende voor niet-moslims. Ze gaan normaal met niet-moslims om. Het enige is dat ze niet gauw aan de vrijerij zullen gaan met een niet-moslim, want die houden ze met die hoofddoek op eerbiedige afstand. Wat kun je daarvan zeggen, als ze dat zelf kennelijk zo willen? Als ik jonge moslimmeisjes op straat zie lopen, sommigen een beetje onbenullig, maar vaak vrolijk giechelend, dan kost het mij wat moeite te geloven dat zij zuchten onder het juk van een barbaarse vrouw-onvriendelijke moraal. Sommigen lijken voor de lol zo'n hoofddoek te dragen en dragen die met een zekere zwier. Niet dat ik dat zo'n prettig gezicht vind -ook ik heb veel onprettige associaties als ik door een hoofddoek aan het bestaan van de islam wordt herinnerd en ik kan maar moeilijk begrijpen hoe je als vrouw vrijwillig en vol trots zo'n ding om je kop kan doen om je loyaliteit aan het islamitische deel van het mensdom uit te dragen, terwijl toch zovelen uit dat deel van dat mensdom er zo'n volstrekt potje van maken. Maar ik moet wel erkennen dat veel moslima's met hoofddoek gewone vrolijke vrouwen zijn die zo te zien volstrekt geen last hebben van heel vreselijke mannen of door islam geInspireerde hemeltergende vrouw-onvriendelijkheid. 

Ik ben geen islamvriendje, verre van dat, maar als de islam 1 grote doffe ellende was dan zou je dat toch moeten zien aan de gezichten van al die in ellende gevangen moslima's, en dat zie ik niet.

Wel is duidelijk dat de islam voor velen, zowel moslims, moslima's als jammer genoeg ook niet-moslims, (koptische christenen of christenen op de Molukken om eens wat te noemen) voor geweldig veel doffe ellende kan zorgen. Dat moet ook benoemd en niet verbloemd. Maar overdrijving ("1 grote doffe ellende"), hoewel het kan opluchten, is uiteindelijk vermoedelijk contraproductief.

Mar op 4 januari, 2013 - 10:00

Je schrijft het zelf al

"Indien
de oorzaak van het tragische verlies van Mirjam Abarkan ligt in
eerwraak, dient dit motief mee te wegen en naar voren te worden gebracht
tijdens de rechtszaak."

"Indien
Mirjam Abarkan daadwerkelijk zou zijn vermoord, uit eerwraak omdat zij
bijvoorbeeld een autochtoon westers vriendje zou hebben, hebben andere
moslimse meisjes in Nederland het recht hiervan op de hoogte te worden
gesteld."

Je houdt dus zelf ook nog een slag om de arm. Wat er precies is gebeurd in het huis is alleen bekend bij de personen die in het huis aanwezig waren op moment van de daad. Het motief is niet bekend bij media en het brede publiek, daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Ik ben het niet eens met je definitie van een familiedrama. Als een ouder of beide ouders besluiten de kinderen te vermoorden en zelf een einde aan het leven te maken, vind ik dat een familiedrama.

Een moeder die haar kind vermoordt gaat mijn voorstellingsvermogen te boven, welk motief er ook aan ten grondslag ligt. Daarom kan ik ook niks met de milde straffen die de moeders van respectievelijk het meisje van Nulde en Sanne kregen. Nog onbegrijpelijker is het voor mij dat de ene zwangere moeder het kind bij zich mocht houden na de geboorte.

Moord van een kind door één van de ouders is moord, een laffe daad die wat mij betreft dan  niet zwaar genoeg gestraft kan worden. Het motief speelt geen rol. Ouders, vader of moeder, vermoorden niet hun kinderen.

Mar op 4 januari, 2013 - 10:19

Kent u ze dan persoonlijk?

@Cathja

"Wat mij zo ontzettend stoort, is het feit dat de ouders van dit meisje
uit vrije wil naar ons land zijn gekomen, maar zich nooit hebben willen
aanpassen aan onze waarden en normen. Sterker nog: ze leveren er zeer
regelmatig openlijk kritiek op!"

Kent u de ouders persoonlijk? Heeft u ooit met ze gesproken? Bent u ooit bij hen in huis geweest? Zijn zij uw buren?

Sorry hoor, maar bij dit soort reacties heb ik grote twijfels bij het werkelijk begaan zijn met het meisje. Het is een omgekeerde wereld als er pas warme gevoelens ontstaan voor een moslima, als ze is vermoord.

Draagt  ze bij leven een hoofddoekje, dan wordt ze verguisd, voelen mannen zich beledigd, wil men niet door haar geholpen worden, draagt ze een teken van agressie, is ze een vooruitgeschoven post van het kwaad enz., wijst ze de samenleving af. Wordt ze vermoord, dan is ze één van ons.

Vasti op 4 januari, 2013 - 10:32

Hoe overleef ik de Islam....

Ja, er zijn moslim(as) die de Islam redelijk schijnen te overleven maar dit gegeven zegt  niks of verandert niks aan de inhoud van Koran/ Soenna, maar zegt des te meer over het menselijk vernuft in het bedenken van overlevingsstrategieen.

Kan jij @beukman mij eén positieve invloed op de samenleving of beter: op de mens ansich noemen die specifiek van de Islam afkomstig is?

Blondemevrouw op 4 januari, 2013 - 10:44

@Mar

"Je houdt dus zelf ook nog een slag om de arm." Verwijt je me nu werkelijk te redeneren op basis van logica?

Wie stelt dat van eerwraak geen sprake is in Nederland, is een realofoob. De kern van het stuk, wordt dan ook gevonden in de stelling, eerwraak wel of niet in breed debat aan de orde te stellen; jonge moslimse meisjes in Nederland te wijzen op de signalen, op de gevaren en hen een uitweg te bieden. In plaats van islam te faciliteren en een parallelle samenleving te laten ontstaan, waarbinnen jonge moslima's niet de vrijheid en veiligheid mogen genieten, die de westerse samenleving te bieden zou moeten hebben. 

Als vrijheid en mensenrechten geen redenen zijn om islam kritisch te beschouwen, laat de vrijheid en veiligheid van jonge moslimse meisjes, dan redenen zijn om niet langer te negeren dat er iets fundamenteels mis is met islam.


tipo op 4 januari, 2013 - 10:44

@ Mar 10:19

Ik heb sterk de indruk dat Mirjam helemaal geen moslima was. Dat is uw aanname, dat ze dat zou zijn.

kees rudolf op 4 januari, 2013 - 10:50

@Cathja schrijft: "Het is dan

@Cathja schrijft: "Het is dan ook hoogst noodzakelijk dat eerwraak (want dat zal het motief wel zijn) verboden wordt in Nederland". Misschien ben ik niet helemaal bij de tijd, maar bij mijn weten is het verboden; althans is het verboden om iemand om te brengen, en dat is al langer dan vandaag zo. Ik heb wel eens gelezen dat een Duitse rechter bij een moord meewoog dat eerwraak het motief was en dat als verzachtende omstandigheid beschouwde, althans tot een lagere straf voor de moord kwam dan waar hij toe gekomen zou zijn als het "zo maar" een moord was geweest. Maar dat was Duitsland, en ook daar was er veel over te doen. Misschien had die Duitse rechter nog meer overwegingen waarvan wij in de media hier niets vernamen. Hoe het zij, in Nederland is mij een soortgelijk geval niet bekend.

Verder schrijft Cathja: "Ik denk dat onze overheid de moslims voor de keuze moet stellen: je past je aan aan onze westerse normen en waarden, en anders vertrekken jullie maar". Niet om vervelend te doen of fiolen van toorn over mij af te roepen door hier als een soort Beukman de politieke correcteling uit te hangen, wil ik toch opmerken dat dit iets te algemeen gesteld is. Bij "de moslims" denk je toch onwillekeurig aan alle moslims, of aan moslims in het algemeen. Maar de realiteit is dat gelukkig toch heel wat moslims ruim voldoende zijn aangepast aan onze westerse normen en waarden en wat dat betreft helemaal niet hoeven kiezen, hetzij omdat ze al gekozen hebben om hier te leven en binnen de grenzen van wetten en algemeen aanvaarde usances en fatsoensnormen te blijven, hetzij omdat het soort van Islam wat zij aanhangen, of de (niet rigide) manier waarop ze de Islam aanhangen, helemaal niet zo volstrekt onverenigbaar is met onze westerse normen en waarden, zodat ze nooit hebben hoeven kiezen en gewoon als moslim hier kunnen functioneren.

De vraag is ook: waarom zouden de moslims -dus alle moslims als groep- in het bijzonder voor een keuze moeten worden gesteld tussen aanpassen of oprotten? Is het dan wel aan niet-moslims vergund om zich naar eigen keuze níet aan te passen aan 'westerse normen en waarden'? Het lijkt mij toe dat iedereen hier, moslim of niet-moslim, zich dient aan te passen aan de alhier van kracht zijnde normen en waarden. Maar als niet-moslims zich daaraan niet aanpassen, hoeven zij dan niet op te rotten? Dat ligt een beetje moeilijk, want een niet onbelangrijk onderdeeltje van die prachtige westerse normen en waarden is de vrijheid om de godsienst van zijn eigen goesting te belijden. Een moslim met de Nederlandse nationaliteit bij wangedrag het land uitgooien, maar een blanke vandaal binnen Nederland, maar dan in het gevang, laten blijven, is toch een soort rechtsongelijkheid die juist vanuit westerse normen en waarden wat moeilijk te verdedigen is. En voor de rest, over welke westerse normen en waarden hebben we het eigenlijk precies? Niet moorden, stelen, roven, vrouwen verkrachten, buurten terroriseren, zinloos vernielen van publiek of andermans privé-eigendom? Een beetje prettige omgangsvormen, anders gezegd elementair fatsoen? Het mag zo zijn dat er veel -te veel- moslims (of wie daarvoor doorgaan) zijn die op deze punten te kort schieten, en die  maken zich dan onmogelijk op de arbeidsmarkt en in het ergste geval komen zij  met justitie in aanraking waar ze als het goed is niet minder gestraft worden dan niet moslims, indien die zich even 'onaangepast' zouden gedragen. Daartegenover zijn er -mag ik hopen- heel wat moslims die gewoon fatsoenlijk, soms zelfs buitengewoon fatsoenlijk zijn en die dat fatsoen moeiteloos combineren met moslim-zijn. Zou toch een beetje mal zijn om die brave lieden van overheidswege voor de keuze 'aanpassen of oprotten' te stellen.

tipo op 4 januari, 2013 - 10:57

@ kees rudolf 10:50

Iedereen die de geestesvrijheid neemt, om anderen geestesvrijheid te verbieden onder bedreiging, mishandeling en zelfs moord, moet oprotten uit Nederland. Leuker kan ik het niet maken. Ik heb liever lege blijf van mijn lijf huizen, liever intolerantie tegen intolerantie, dan die situatie te tolereren.

Blondemevrouw op 4 januari, 2013 - 11:00

@Kees_Rudolf

Waar baseer je op dat "heel wat moslims zich hebben aangepast aan onze westerse normen en waarden"?

Hoe zie je dat in verhouding tot recent onderzoek, waaruit blijkt dat de kans op verlichting en secularisering van islam nihil is?

Mar op 4 januari, 2013 - 11:04

Correcte weergave?

@tipo 10.44 uur

Die indruk heeft u omdat ze zich volgens de verhalen niet gedroeg als een moslima, maar als meer gewone jonge meiden in Nederland.

U heeft gelijk als u stelt dat ik een aanname maak in dit geval. U maakt echter ook een aanname omdat u denkt dat ze geen moslima was.

kees rudolf op 4 januari, 2013 - 11:07

@Mar schrijft: "Draagt  ze

@Mar schrijft:

"Draagt  ze bij leven een hoofddoekje, dan wordt ze verguisd, voelen mannen zich beledigd, wil men niet door haar geholpen worden, draagt ze een teken van agressie, is ze een vooruitgeschoven post van het kwaad enz., wijst ze de samenleving af. Wordt ze vermoord, dan is ze één van ons."

Het is mogelijk dat een enkeling zo redeneert, maar het lijkt me dat zelfs onder die vermaledijde Wilders-aanhangers dit niet de heersende moraal is. Ook Wilders zelf -volgens Doekle Terpstra ooit de hedendaagse personificatie van 'het kwaad'- zie ik daar niet voor aan. Het is mij dus een beetje een raadsel op welke grond u dit Cathja in de schoenen meent te kunnen schuiven.

Wat deze zaak betreft, ik dacht gelezen te hebben dat het vermoorde meisje nou juist géén hoofddoekje droeg, dus in zoverre was ze al vóór ze vermoord werd weliswaar misschien niet ''eén van ons", maar zeker ook niet exclusief toekomstig moslim-mannenbezit. Was ze dat door het dragen van een hoofddoekje wel geweest, dan nog zou dat de moord natuurlijk niet gerechtvaardigd hebben.

Mar, u mag van mij gerust weten dat een hoofddoekje mij niet aan het leukste en meest positief inspirerende deel van het mensdom herinnert, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik met een individuele vrouw met een hoofddoek echte compassie kan hebben in het geval dat zij op één of andere wijze slachtoffer is van kwalijke islamitisch geïnspireerde praktijken. Is dat krom naar uw mening? Ik zie daar niets kroms in.

Jan -The Other One- op 4 januari, 2013 - 11:09

Beukman op 3 januari, 2013 - 21:19

Schoonmaak! Ja dat klinkt inderdaad vééél beschaafder dan eerwraak. Vraag aan de moordenaar: Waar was je? Antwoord: "Ik ben even wezen schoonmaken". Keurig! 

Mar op 4 januari, 2013 - 11:14

Schrijf dat dan

@Blondemevrouw:

"Wie stelt dat van eerwraak geen sprake is in Nederland, is een
realofoob. De kern van het stuk, wordt dan ook gevonden in de stelling,
eerwraak wel of niet in breed debat aan de orde te stellen; jonge
moslimse meisjes in Nederland te wijzen op de signalen, op de gevaren en
hen een uitweg te bieden."

Begin dan niet met:

"Als een meisje in Nederland wordt omgebracht uit eerwraak,
wordt die oorzaak dan erkend en publiekelijk meegedeeld? De Telegraaf
kopt vandaag dat eerwraak het motief lijkt voor de moord op de 16-jarige
Marokkaanse Mirjam Abarkan uit IJsselstein. Politie spreekt echter
vooralsnog van “problemen binnen het gezin” die ten grondslag zouden
liggen aan de moord, die uiteindelijk als “familiedrama” de archieven in
zal gaan.

Waarom hebben wij in het westen toch zo’n moeite met het beestje bij de naam noemen?"

Men is nog bezig met het onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld en naar een motief. Daarom wordt er nog niet stellig geschreven dat het gaat om eerwraak. Dat is dan op de zaken vooruitlopen en speculeren.

Er wordt met het niet vermelden van een motief niet gesteld dat er geen sprake zou zijn van eerwraak in Nederland.

Doe niet aan paginavulling en maak direct duidelijk waar u het over wil hebben in plaats van te beginnen met omzwervingen en suggereren dat de Nederlandse media bewust zaken verzwijgt.

tipo op 4 januari, 2013 - 11:15

@ Mar 11:04

Ik ken meerdere Marokkaanse dames die echt geen moslima zijn. Die hebben een Nederlands vriendje, kleden zich westers en zien hun ouders niet meer. Daar praten ze niet graag over, maar altijd is het omdat ze openlijk de islam verrot vinden. De reden dat ze er niet graag over praten, omdat ze hun ouders niet in discrediet willen brengen. Dat doen zelfs de meest vrije moslima's niet. Ik denk dat Mirjam geen moslima was, omdat ze een Nederlands vriendje had. Een moslima doet dat nooit.

Vasti op 4 januari, 2013 - 11:16

De basis van Islam is terreur.

Mohammed himself heeft gezegd:

"I became victorious by creating terror in the hearts of the unbelievers."

Terreur op alle vlak in de breedste zin van het woord.

Dat is de basis van de Islam.

tipo op 4 januari, 2013 - 11:17

erratum

"dat doen zelfs de meest vrije Marokkaansen niet"

Vasti op 4 januari, 2013 - 11:20

Held Amil Imani, klokkenluider

http://www.youtube.com/watch?v=TXzDAhQPcX0

Brave former-Muslim, Amil Imani, raises the siren to warn of political
Islam's imperialist objectives to dominate non-Muslims and non-Muslim
society.

Mr. Imani writes: "Islam, by the nature of its very
doctrine, appeals to man's baser nature. It promotes intolerance,
hatred, discrimination, and much more:

Qur'an:61:2 "O Muslims,
why say one thing and do another? Grievously odious and hateful is it in
the sight of Allah that you say that which you do not. Truly Allah
loves those who fight in His Cause in a battle array, as if they were a
solid cemented structure.

Truth be told as bitter as it may be.
Islam is a violent ideology. Islam is anything but a religion of peace.
Violence is at the very core of Islam. Violence is institutionalized in
the Muslim's holy book, the Quran, in many suras:

Qur'an:9:5
"Fight and kill the disbelievers wherever you find them, take them
captive, harass them, lie in wait and ambush them using every stratagem
of war."

Qur'an:9:112 "The Believers fight in Allah's cause; they slay and are slain, kill and are killed."

Qur'an:8:39
"So fight them until there is no more Fitnah (disbelief [non-Muslims])
and all submit to the religion of Allah alone (in the whole world)."

Qur'an:8:65
"O Prophet, urge the faithful to fight. If there are twenty among you
with determination they will vanquish two hundred; if there are a
hundred then they will slaughter a thousand unbelievers, for the
infidels are a people devoid of understanding."
http://www.amilimani.com

Blondemevrouw op 4 januari, 2013 - 11:21

@Mar

Je zeurt om het zeuren. Een patroon is reeds lange tijd zichtbaar. Je beweegredenen ervaar ik niet als integer. Desalniettemin het volgende; Het is gebruikelijk de mogelijke motieven te melden. Eerwraak is een plausibel mogelijk motief. Er zijn bovendien meerdere vriendinnen, die de mogelijkheid als realistisch beschouwen. Toch wordt door de media, waaronder nieuwsuur, slechts het ene vriendinnetje in beeld gebracht dat stellig meldt, dat er geen sprake zou zijn van eerwraak. Of je nu speculeert dat het géén eerwraak is (waar jij kennelijk geen moeite mee hebt) of doordat eerwraak een plausibele mogelijkheid lijkt, het onderwerp eerwraak op de agenda wilt zetten (waar jij kennelijk wèl moeite mee hebt) het resultaat is hetzelfde; 

We bespreken eerwraak. En dát is winst.

Mar op 4 januari, 2013 - 11:23

Jarenlang lezen

@Kees Rudolf

Ik draai al langere tijd mee op DDS en heb alles wat ik noem hier voorbij zien komen bij het onderwerp islam, moslims en Marokkanen/van Marokkaanse afkomst.

Excuses voor het niet duidelijk in beeld brengen  van overschakeling naar algemeen in plaats van Cathja aanspreken.

Het volgende was dus alleen voor Cathja bestemd:

"Kent u de ouders persoonlijk? Heeft u ooit met ze gesproken? Bent u ooit bij hen in huis geweest? Zijn zij uw buren?"

"Bij dit soort reacties" gaf niet duidelijk aan dat ik overschakelde naar algemene zin.

kees rudolf op 4 januari, 2013 - 11:32

geestesvrijheid

@tipo (10.50),

Daarin ga ik voor een deel met u mee. En het is waar dat zo nu en dan moslims "de geestesvrijheid nemen, om anderen geestesvrijheid te verbieden onder bedreiging, mishandeling en zelfs moord". Er zijn ook wel niet-moslims die de vrijheid nemen om (te pogen) anderen geestesvrijheid te verbieden, maar bedreiging, mishandeling en zelfs moord zijn daarbij meestal niet aan de orde. De grens wordt dus overschreden bij bedreiging, mishandeling of moord. Duidelijk.  Maar zou opsluiting en ontnemen van stemrecht niet voldoende zijn voor zulke doorgedraaide moslims? Hoe kun je ze het land uitgooien als ze de Nederlandse nationaliteit hebben, misschien hier geboren kleinkinderen van een geimmigreerde opa, als je rechtsongelijkheid en discriminatie op basis van geloof wil vermijden? Pleit je voor specifieke discriminatie van islam-gelovigen? De moeilijkheid is toch dat ze heus niet allemaal even mal, achterlijk, gevaarlijk en barbaars zijn. Of moeten we zo ver gaan dat we iedere islamiet als een potentieel gevaar voor onze samenleving moeten zien, puur op basis van zijn islamiet zijn, of misschien zelfs alleen maar op basis van het nazaat zijn van een immigrant uit een overwegend islamitisch land?

En zelfs al zouden we het collectief van islamieten kunnen beschouwen als één homogene vreselijke horde barbaren, zelfs dan is het niet zo eenvoudig hoe je ons rechtssysteem op een verantwoorde manier zo kan veranderen dat je op legale wijze al die rotzakken het land uit kan sodemieten.     

Mar op 4 januari, 2013 - 11:38

Gevoelig

@BM

U kunt niet tegen kritiek op uw schrijven.

Ik heb het al eens eerder geschreven:

U wilt met uw artikelen mensen aan het denken zetten, schreef u eens.  Dan moet u bij het schrijven rekening houden met het gegeven dat u een doelgroep aanspreekt, die (nog niet) zoals u  denkt en dat  het halve woord wat voor gelijkgestemden genoeg is om u te volgen, voor hen niet genoeg is.

"Of je nu speculeert dat het géén eerwraak is (waar jij kennelijk geen moeite mee hebt)"

Leg eens uit hoe u meent dit te kunnen schrijven.

tipo op 4 januari, 2013 - 11:42

@ kees rudolf 11:32

Indien eerwraak aangetoond kan worden voor de rechter, wat onwaarschijnlijk moeilijk is, dan dienen beide ouders hun Nederlandse paspoort in te leveren, omdat er voor hen geen plek is in Nederland. De overig kinderen moeten buiten het ouderlijk gezag geplaatst worden en kunnen wel in Nederland blijven.

Dat is geen discriminatie, omdat eerwrakers geen gelijke gevallen zijn aan niet-eerwrakers.

Mar op 4 januari, 2013 - 11:49

De vraag is dus

Staat men pal voor de Nederlandse normen en waarden ten allen tijde?

Kan men stellen dat met andere straffen voor misdaden door allochtonen (Nederlandse nationaliteit afnemen bij dubbele nationaliteit en het land uitzetten, hele familie straffen in plaats van alleen de dader(s), zwaarder straffen dan bij een autochtoon bij eenzelfde vergrijp) men juist niet zelf de Nederlandse normen en waarden plus wetten respecteert?

Blondemevrouw op 4 januari, 2013 - 11:52

@Mar

Gezien je vele eenzijdige en kortzichtige reacties op columns geschreven door Blondemevrouw, is het niet aannemelijk dat je werkelijk opbouwende kritiek geeft met het doel Blondemevrouw te ondersteunen, ten einde te realiseren dat zij haar boodschap beter kan overbrengen. Wat zijn je motieven? 

Mar op 4 januari, 2013 - 11:53

Onacceptabel

@tipo

Moord op een kind door ouders of één van de ouders is onacceptabel in Nederland. De moord moet bestraft worden, niet het motief.

tipo op 4 januari, 2013 - 11:58

@ Mar 11:49

Eerwraak is per definitie een allochtoons fenomeen. Het probleem van eerwraak is niet alleen dat er kinderen vermoord worden, maar ook dat de geestesvrijheid van kinderen op die wijze afgeschaft wordt. Elke eerwraak is ook een dreigement richting andere kinderen en kent dus meer slachtoffers, dan enkel het echte slachtoffer. Want die andere kinderen zullen het wel uit hun hoofd laten om hun eigen gang te gaan, als ze anders gedood worden.

Als je allochtoonse fenomenen onaantastbaar vind, omdat het aanpakken er van discriminatoir zou zijn, dan begrijp je niet wat de uitwerking van eerwraak is op de nabestaande kinderen en andere familie-leden. Die zijn vanaf dan gegijzeld door angst. Vandaar dat eerwrakers uit Nederland verwijdert moeten worden om de angst bij de nabestaande kinderen (Mirjam heeft ook een zusje) voorgoed weg te nemen.

Mar op 4 januari, 2013 - 12:00

Geef niet

@Blondemevrouw

U bent niet de enige die moeite heeft met het onderscheiden van kritiek. Een andere gedachte dan u ziet u al als afbrekend, een aanval op u.

Wat mijn motieven zijn? U ervan bewust maken dat uw denken niet zaligmakend is.

\Wat zijn uw motieven precies als u schrijft op een weblog waar er sowieso al anders tegen islam aangekeken wordt door het merendeel van de lezers en deze  al voldoen aan uw doelstelling: nadenken over islam en de islam ter discussie stellen?

Vasti op 4 januari, 2013 - 12:02

Nederlandse waarden

@Mar Denkpatronen die geweld/ moord tot gevolg hebben dienen 'gestopt' te worden.

Ook een Nederlandse waarde.

Mar op 4 januari, 2013 - 12:07

Naam

Bij allochtonen met een islamitische achtergrond heet het eerwraak. Bij overige allochtonen en autochtonen noemt men het  familiedrama of gewoonweg moord en/of psychologische druk door ouders en omgeving.

tipo op 4 januari, 2013 - 12:07

@ Mar 11:53

Niet alleen de moord op het kind, maar ook het motief moet bestraft worden, omdat:

- herhaling niet uitgesloten is als het motief eerwraak is

- de nabestaande kinderen gegijzeld worden door angst

- andere kinderen binnen dezelfde geloofsgemeenschap gegijzeld worden door angst.

Eerwraak is in de eerste plaats natuurlijk moord, maar ook een maatschappelijke bedreiging en verkrachting van gewetensvrijheid. Dat maakt eerwraak nog verstrekkender, dan een andere kindermoord.

tipo op 4 januari, 2013 - 12:12

@ Mar 12:07

Er gaat achter eerwraak wel degelijk een traditie schuil. Een traditie die moet worden uitgeroeid.

Dat andere kindermoorden de poeslieve benaming 'familiedrama' krijgt is stuitend. Ik moet bij het woord familiedrama eerder denken aan iets waarvoor je naar de schouwburg gaat of iets wat je bij de AVRO in een mini-serie kunt bekijken met de hele familie op de bank met chips en zo.

Familievernietiging dekt de lading beter. Bij eerwraak wordt niet enkel een familie(-lid) vernietigd, maar ook de gewetensvrijheid van kinderen. Dat is een wezenlijk verschil, waar u niet makkelijk overheen moet stappen.

Mar op 4 januari, 2013 - 12:19

Breder

@Vasti

"Denkpatronen die geweld/ moord tot gevolg hebben dienen 'gestopt' te worden."

Mijn eerste gedachte is: ik hoop dat u van schaatsen houdt, want hiermee komt u onherroepelijk op glad ijs".

Hier moet ik nog eens goed over gaan nadenken.

Het zou helpen als u wat uitvoeriger omschrijft wat u bedoelt.

Jan Van op 4 januari, 2013 - 12:22

@ Beukman

Ik wilde me eerst hier helemaal niet in mengen..., maar na deze opmerking:

"Maar is het niet typisch dat de islamitische straf die jij beschrijft, met zweepslagen en zo, in Nederland  niet of nauwelijks wordt toegepast?"

Dit vind ik zo een verschrikkelijk domme vraag dat ik toch maar niet me er mee bemoei!

Denk je dat de moslimleiders randdebielen zijn?

Dat zij niet snappen dat je daar pas aan kunt beginnen wanneer je de totale macht hebt.... of in elk geval zóveel terreur hebt gepleegd dat alle dhimmies van angst in elkaar krimpen als een moslim wat zegt??

-

Nough said.... Ga ik mijn tijd niet aan verspillen.

Toch nog de beste wensen, met maar veel sharia in jóuw leven, misschien??

kees rudolf op 4 januari, 2013 - 12:23

islam en verlichting

@Blonde mevrouw (11.00). Las met interesse uw stuk waarnaar u verwees. Een moeilijkheid in dit soort discussies is dat er enige onhelderheid blijft over wat we nu onder westerse waarden moeten verstaan en wie met recht voor moslim kan doorgaan. In uw stuk proef ik de suggestie dat secularisering onderdeel van die westerse waarden is, of misschien zelfs de belangrijkste westerse waarde. Als ik het zo goed heb begrepen, dan lijkt mij dat discutabel. In elk geval zullen veel Amerikaanse christenen en ook nog wel wat christenen te onzent daar anders over denken. Van de niet-christenen bespeur je bij aanhangers van Pechtold wel een sterke wens om onze maatschappij eens en voor goed te zuiveren van de laatste resten christelijkheid (winkelsluiting op zondag, dat er nog weigerambtenaren bestaan, dat kerkklokken op zondagochtend mogen beieren, zulke dingen) maar sommigen niet-christenen (beter: culturele christenen) onder wie ik zelf zitten niet zo met voortbestaan van wat christelijke relicten. En moet ik dan aannemen dat ook ik onvoldoende ben doortrokken van westerse waarden? 

Het idee dat de enige ware moslim tenslotte wel een salafist moet zijn wordt uit de aard der zaak door salafisten onderschreven, maar het is natuurlijk niet zoals de meeste moslims er zelf over denken. Overigens heb ik eigenlijk überhaupt maar een flauwe notie van wat moslims zelf denken, voor zover ze denken. Zelfs christenen, toch zo dichtbij, denk ik maar half te begrijpen, vooral de hedendaagse, want de vroegere christenen, onder wie ook mijn eigen grootouders, zijn anders dan de hedendaagse natuurlijk voor een groot deel als conformisten te begrijpen, toen het christendom nog dominant was, en wat is begrijpelijker dan conformisme? Dus zo zal het ook wel met de meeste moslims nu zitten. Maar waar ze zich aan conformeren lijkt toch in veel gevallen niet veel meer te zijn dan wat uiterlijk vertoon (o.a. hoofddoekjes) en onschuldig ritueel, ramadan-viering, dergelijke dingen, dus gelukkig niet dat ze allerlei minder leuke passages in die mooie heilige boekwerkjes kennen en letterlijk nemen, zodat ze bijv. jihad-strijder worden en waar mogelijk niet-moslims, liefst joden ombrengen. Neemt niet weg dat ik de Islam over het geheel genomen (voor zover je zoiets wereldwijds over het geheel kán nemen) een tamelijk vervelende bedoening vind, met buitengewoon onbehagelijke uitwassen.

Maar concreet gesproken: een moslim of moslima die hier leeft en werkt en een steentje bijdraagt, de wet niet overtreedt en verder niet samenzweert of heult met samenzweerders tegen het Westen, die lijkt mij voldoende aangepast, ook als ze binnen de beslotenheid van hun eigen exotische gebouwtjes zich geregeld aan hun eigen rituelen overgeven en zich daar fijn bij voelen. Is uw stelling dat zulke moslims en moslima's niet bestaan? 

Jan Van op 4 januari, 2013 - 12:23

@ Beukman

Was niet zo'n nette opmerking....

Ik hoop voor jou en je geliefden, dat je nóóit met de sharia te maken krijgt....

tipo op 4 januari, 2013 - 12:35

@ kees rudolf 12:23

De waesterse waarden komen onder andere voort uit het christendom en dan vooral het nieuwe testament. Christus ziet niets eervols in wraak. Mohamed laat zich daar niet over uit, maar heeft een protocol bedacht om eerwraak binnen de islam te institutionaliseren. Aan de islam is gefilosofeer over de vraag of wraak in wezen niet slecht is niet besteed. Enkel de eigenrichting is de islam een doorn in het oog, niet de eer die gewroken moet worden.

In het oude testament was wraak nog wel iets eervols, maar Christus heeft wraak van alle eer ontdaan.

Dus waar heb je je in Nederland aan te conformeren als moslim? Aan het gegeven dat aan wraak geen eer te behalen valt. En niet dat enkel de eigenrichting die eerwraak in zich heeft problematisch, want willekeurig, is.

Als u daar langer over nadenkt, ziet u dat Christus wezenlijk andere opavettingen uitdroeg, dan Mohamed. En daarbinnen de accenten op heel andere waarden legde, dan Mohamed, die vooral decreten uitvaardigde, die er telkens op neerkomen dat ie het beter weet.

Beukman op 4 januari, 2013 - 12:44

Kees Rudolf schrijft:

"Ik lees hier dat @Beukman het fenomeen eerwraak graag loskoppelt van de islam. Nu dacht ik toch dat, hoewel het fenomeen in sommige islamitische landen minder voorkomt dan in andere, het zich toch vooral voordoet bij moslims, al dan niet in islamitische landen. Je ziet het niet bij Christenen, Zen-Boeddhisten, Hindoestanen of noem maar wat (Hindoestanen verbranden overigens naar het schijnt somtijds weduwen, ook héél naar; moslims moeten we nageven dat ze dát zelden of nooit doen). Dus wat nou precies de verhouding is tussen de leer van Mohammed, volgens de juiste interpretatie, als we zouden weten welke die is, we hebben hier toch een fenomeen dat eerder bij moslims dan bij niet moslims wordt aangetroffen. Of heb ik dat mis?"

Bij katholieke culturen kwam het tot een paar decennia terug wel degelijk voor; Zuid-Italië is een bekend voorbeeld, zij het in het verwante bloedwraak.
Ook in Latijns-Amerikaanse landen bestaat het verschijnsel.
En bij Hindoestanen zie je een variant: zelfmoord om de familie-eer te redden. Het effect is hetzelfde; alleen kan er niemand voor worden veroordeeld.
Ik dacht niet dat we het katholicisme en het hindoeisme de schuld moeten geven, jij?

Maar inderdaad: eerwraak komt relatief veel voor bij islamitische culturen. Dat is geen wonder: de islam heeft van oudsher aansluiting gevonden bij vaak nomadische gemeenschappen, in ieder geval gemeenschappen waar de stam belangrijk was.
Mohammed wilde stammen (in concreto macht)  bundelen, en daarbij kon hij onderling gerommel en eigenrichting niet gebruiken. Dat heeft hij dus bestreden. Met wisselend succes. Er bestaan kennelijk  nog dieper gewortelde drijfveren dan het geloof.
De stelling dat er in islamitische culturen eerwraak bestaat ondanks en niet dankzij de islam, lijkt me dan ook juist.

Overigens heeft men er hier op DDS erg veel moeite mee om de islam niet overal de schuld van te geven. Zo meent men dat Obama een moslim is met een geheime moslim-agenda, dat er een plan bestaat om Europa te arabiseren, en heeft de schrijfster van het stuk tot op de dag van vandaag niet erkend dat M. Vaatstra niet is vermoord door een islamitische asielzoeker maar door een Friese blanke boer.
Dit alleen al maakt dat het zeker bij blonde mevrouwen niet verstandig is om zonder meer op hun blauwe ogen te vertrouwen als deze richting islam kijken. 

ik denk dat op 4 januari, 2013 - 12:45

overheid en religie

De overheid geeft een toelichting op Islamitisch gebruik eerwraak, het zal wel niet zo omschreven zijn maar op de Balkan met veel Mohamedanen  was het ook vaak raak en veel dichter bij huis dan Marokko of Turkije

Het meisje heeft wel de leeftijd dat ze uitgehuwelijkt kan gaan worden en voorlopig hou ik het erop dat dat de reden is, dit in tegenstelling van regering/overheid, wie heeft dit in de portefuille? Zeg het maar. Maar vast en zeker van linksuit.

kees rudolf op 4 januari, 2013 - 12:47

paspoort afnemen

@tipo (11.42),

Beukman op 4 januari, 2013 - 12:54

@ Jan V

Zo dom vind ik mijn opmerking niet.
Als eerwraak islamitisch gemotiveerd is en men ook desnoods de bijpassende straf op eerwraak volgens Nederlands recht accepteert, waarom dan de "schandvlek" van de familie niet aanpakken volgens islamitisch gebruik, maar de toevlucht nemen tot gerommel met een mes of een vuurwapen?
Omdat de drang tot eerwraak nu eenmaal niet is ingegeven door de islam, maar door het zuiveren van de familie-eer.

(die andere opmerking vergeef ik je hoor, ik kan wel tegen een stootje)

kees rudolf op 4 januari, 2013 - 12:59

(sorry, stommiteit) Dat

(sorry, stommiteit)

Dat klinkt redelijk, maar zitten ze in Marokko op die eerwrakers te wachten? Bij mijn weten mag het daar ook niet. Verder zijn zeker eerwrakers andere gevallen dan niet eerwrakers, maar als moorden vanwege eerwraak plaatsvinden of vanuit een ander bizar motief, zijn het nog altijd beide gevallen van moord. Je pleit er dus voor onderscheid te maken tussen moorden op basis van het motief, en wel zo dat moorden vanuit een soort motief dat voor de komst van immigranten uit islamitische landen bij ons ongebruikelijk was zou moeten worden bestraft met het afnemen van het Nederlands paspoort. Dat zou geen discriminatie zijn? Door de ijverige bestrijders van discriminatie wordt wel om minder 'discriminatie! discriminatie!" geroepen. Wat te denken van die Oostenrijker die via internet iemand bij zich noodde om opgegeten te worden en vervolgens de genodigde, mogelijk belust op een sadomasochistisch avontuur, daadwerkelijk opat? Hoort die dan wel nog steeds in eigen land thuis en de eerwraker -die zijn moord immers ook in 'eigen' land pleegde- niet?

Maar okee, als het juridisch rond te krijgen is ben ik persoonlijk inderdaad niet tegen op verwijdering van eerwrakers uit deze samenleving.

Cathja op 4 januari, 2013 - 13:03

@ Mar 10:19   Het raakt me

@ Mar 10:19

Het raakt me niet echt als u aan mijn integriteit twijfelt, maar het stoort me wel dat u klakkeloos uw eigen mening hier opschrijft, m.a.w.: u denkt te weten hoe ik over moslima's denk.

Ik herinner me dat er jaren geleden een meisje (een moslima) van ongeveer dezelfde leeftijd als het slachtoffer waar het in dit artikel over gaat, meegenomen is op vakantie naar Turkije, en daar werd vermoord door familieleden! Het vermoorde meisje ging hier naar een middelbare school, werd goed geaccepteerd door haar klasgenoten en anderen, had vrienden en vriendinnen, maar leefde kennelijk niet strikt genoeg de islam-regels na. Ze heeft het met de dood moeten bekopen! Iedereen in de woonplaats van dat meisje (ook ik!) was diep geraakt door deze vreselijke gebeurtenis! Dus draaft u a.u.b. niet zo door in uw beweringen dat wanneer ze tijdens haar leven een hoofddoekje droeg, ze verguisd werd, maar na haar overlijden ze één van ons was! Dit meisje wás één van ons, hoofddoekje of geen hoofddoekje.

Ik kan mij niet herinneren dat de vader (of de ouders) van dit meisje bij terugkeer in Nederland destijds gevangenisstraf hebben gekregen. Wellicht niet, want het misdrijf heeft in Turkije plaatsgevonden en niet hier. Ik blijf bij mijn standpunt dat wanneer allochtonen zich NIET wensen aan te passen aan het land waar ze nu wonen en werken, ze terug moeten naar het land van herkomst. 

Dat er in Nederland wetgeving moet komen omtrent eerwraak lijkt me heel wenselijk. Het moet maar eens vastgelegd worden waar mensen uit andere culturen zich aan te houden hebben!

ik denk dat op 4 januari, 2013 - 13:10

@ El Houssain op 4 januari,

@ El Houssain op 4 januari, 2013 - 00:47
just my 2 centsjust my 2 cents op 3 januari, 2013 - 21:25 just my 2 cents schreef: De islam is het enige gedachtegoed dat eerwraak goedkeurt, dat is het verschil...

Wel mijnheer Houssein eerwraak zou niet gerelateerd zijn aan de Islam, maar wat is dan een vrouw stenigen bij overspel en de man dader gaat vrijuit. Heeft dat  wellicht ook iets met eerwraak te maken? Er zijn veel variaties te bedenken op welke manier sex wordt uitgevoerd, met dwang en zonder dwang van beide kanten.

kees rudolf op 4 januari, 2013 - 13:19

Daar is De Beuk weer! welkom!

@Beukman,

..."Omdat de drang tot eerwraak nu eenmaal niet is ingegeven door de islam, maar door het zuiveren van de familie-eer". Ik veronderstel dat er had moeten staan: "Omdat de drang tot eerwraak nu eenmaal niet is ingegeven door de islam, maar door de drang om de familie-eer te zuiveren"

Over dat loskoppelen van eerwraak en islam gaf ik boven al eerder commentaar, maar als je dat gelezen hebt heeft je dat klaarblijkelijk niet van gedachten doen veranderen. Daarom toch nog maar eens deze vraag: hoe kan verklaard worden dat die merkwaardige opvatting van familie-eer en die drang om die aldus opgevatte familie-eer te zuiveren door moord zich toch meestal, misschien wel uitsluitend bij moslims, althans bij (nazaten van) immigranten uit overwegende islamitische landen voordoet?

Let wel, ik zeg niet dat alle moslims potentiele eerwrakers zijn. Ik constateer, beter, meen te mogen constateren, dat veruit de meeste eerwrakers op één of andere wijze een tik van de Islam hebben meegekregen -een tik van de malle molen, kan je ook zeggen, maar die malle molen is dus feitelijk de malle molen van de islam, niet van het christendom, het hindoeisme of het Zen-Boeddhisme.

Dit feit vraagt toch om een verklaring. Niet? En ik denk dat je bij het zoeken naar een enigszins behoorlijke verklaring gehandicapt zou zijn als het van meet af aan je opzet zou zijn om die pracht-Islam coûte-que-coûte uit de wind te houden en nooit, nimmer, op welke wijze dan ook een tikkeltje mee-verantwoordelijk te houden voor ons niet alleen uit islamitische landen maar ook onder moslims bij ons bestaande afschuwelijke praktijken als daar zijn eerwraak en vrouwenbesnijdenis.

Caroline op 4 januari, 2013 - 13:34

Ja, ja, omdat mohammed en

Ja, ja, omdat mohammed en allah niet als eerste met eerwraak op de proppen kwamen, heeft eerwraak niets met de islam te maken. Wel met de gedachte dat de vrouw de draagster van de schaamte en de familie-eer is. Ook dat heeft niets te maken met de islam, want ook die gedachte was er al eerder dan mohammed. Dat vrouwen zich slechts met lappen omwikkeld en over het hoofd getrokken op straat durven te vertonen, idem dito, want dat was en is gewoon een gebruikelijke dracht in de woestijn.

Kijk Beukman, wat mij betreft eerwraakten de batavieren er hier bij het afzakken van de Rijn al op los. Kan me niet schelen.

Waar het wel om gaat is dat we er in Nederland nu mee geconfronteerd worden na dat eeuwen niet geweest te zijn. En dan rest geen andere conclusie dan dat er in het moderne Nederland zonder moslims geen eerwraak was, en met moslims wel.

En als jij wilt volhouden dat dat niets met de islam of moslims van doen heeft, dan moet je dat vooral doen.

kees rudolf op 4 januari, 2013 - 13:39

andere culturen

@Cathja,

Je schreef: "Het moet maar eens vastgelegd worden waar mensen uit andere culturen zich aan te houden hebben!"

ik weet niet of het vastleggen nu werkelijk het probleem is. Is er onvoldoende vastgelegd? Wat zou nog moeten worden vastgelegd dat niet is vastgelegd?  En moeten mensen uit onze 'eigen' cultuur niet even zeer weten waar ze zich aan te houden hebben? Moorden mag niet, ook niet vanuit eerwraak, zoveel is al lang vastgelegd. Dat het toch gebeurt, zo af en toe, is heel erg, maar vastleggen wat al vastgelegd is lost dit niet op. Wat eerder nodig is is preventie en het is mogelijk dat van flink streng straffen op nieuwe potentiële daders een beetje afschrikwekkende werking uit gaat. Maar of paspoort afnemen een haalbare kaart is, nog afgezien van de vraag of dat nieuwe potentiële daders sterk zou afschrikken, betwijfel ik. Je gaat dan toch een speciaal soort Nederlanders, nl. moslims en/of Nederlanders met herkomst uit een overwegend islamitisch land, op andere wijze voor moord straffen dan gewone moorddadige Nederlanders met even bizarre, maar andere moordmotieven. Wat voor rechtssysteem creeer je dan? Het is toch wel belangrijk dat het rechtssysteem qua systeem goed in elkaar zit, anders wordt het alleen maar moeilijker om af te dwingen dat zoveel mogelijk Nederlanders zich aan de wet houden.

kees rudolf op 4 januari, 2013 - 13:59

eerwraak in Nederland

@Caroline, je schreef "...dat we er in Nederland nu mee geconfronteerd worden(met eerwraak -KR) na dat eeuwen niet geweest te zijn. En dan rest geen andere conclusie dan dat er in het moderne Nederland zonder moslims geen eerwraak was, en met moslims wel."

Daar lijkt me weinig tegen in te brengen, behalve dat islamapologeten zouden kunnen zeggen dat eerwrakers geen goede moslims of geen echte moslims zijn, omdat het met de Islam nu eenmaal zó gesteld is dat wanneer iets evident niet deugt het om precies deze reden vanzelfsprekend niets met de echte of ware Islam uitstaande kan hebben. (Ik ben er nog niet helemaal zeker van of dit ook de lijn van Beukman is, maar we horen vast nog wel van hem)

Een lezer van je reactie zou kunnen concluderen: als we vanaf heden alle moslims eruit flikkeren hebben we in ons land geen eerwraak meer. Maar ik neem aan dat deze drastische oplossing niet is waar je voor pleit. Het zou bovendien een niet helemaal bevredigende oplossing zijn want die eruit geflikkerde moslims, voor zover behept met eerwraakneigingen, gaan vervolgens in islamitische landen rustig door met eerwraken, en dat misschien nog straffeloos ook! In elk geval kunnen ze dan misschien niet weer hun land uit worden geflikkerd. Als we het beste met de hele mensheid voorhebben, kunnen we die malle moslims misschien dus beter flink in Nederland straffen. Anderzijds -hoor ik al opwerpen- wat stellen die straffen in Nederland voor malle moslims nu helemaal voor?

Bas op 4 januari, 2013 - 14:01

Nog niet zo lang geleden had

Nog niet zo lang geleden had ik nog nooit gehoord van beter gelovigen als Protestant. Katholiek werd er uitgefilterd in de lagere school. Tot 9/11. Dat deed voor mij de deur dicht. Om ook nog maar èèn van de weinig beschikbare hersenscellen te vermoeien met religie, elk soort. Het continue verdedigen van religie is vermoedelijk de hoofdoorzaak dat andere hemel ruimte bewoners met een wijde boog om zon en planeten voorbij gaan. Zij zien dit zon gebeuren op dezelfde manier als wij virussen en bacterie. En zijn druk bezig om ons de juiste kennis te geven. Dè bom was goed maar er is meer nodig. Bom en religie moeten het gaan waarmaken. Knap vind ik het krankjorume maagden beloning idee voor hen die het gaan doen. Op andere planeten is nog gevoel voor humor van leven dat, zeker weten, biljoenen jaren op ons voorligt. 

Johanna op 4 januari, 2013 - 14:07

Een moordenaar worden is minder erg.

Je  nicht, tante, dochter, of vrouw vermoorden vanwege de eer  is  véééél  minder erg dan een moordenaar zijn.

Een moordenaar worden? Ach.

Wat een gruwelijke achterlijke cultuur die is verweven met de islam.

Cathja op 4 januari, 2013 - 14:17

@ Kees Rudolf,   ik denk dat

@ Kees Rudolf,

ik denk dat er niets over eerwraak is vastgelegd in onze wetgeving, omdat onze overheid stelselmatig wegkijkt als het gaat om moslims en wat er met deze groep nogal eens verkeerd gaat in onze samenleving. We zien daar regelmatig voorbeelden van. Men pakt de moslims nog steeds met fluwelen handschoentjes aan, en durft niet altijd op te treden als er zaken misgaan.

Ik ben het met je eens dat moorden áltijd strafbaar moet zijn en dat dit uiteraard niet in bijzondere mate geldt voor moslims. Of strenge en vooraf aangekondigde maatregelen effect zullen hebben, waag ik te betwijfelen. Immers, de moslims zelf hebben het over hún wereld en ónze wereld, wat net zoveel zegt als: "we zijn niet gelijk"! Er zijn imams die prediken dat onze rechtsstaat voor hen niet geldig is. Waarmee moeten we dán deze mensen straffen als ze een misdrijf begaan? Zeker met zo'n slappe linkse overheid als we nu hebben, kunnen we geen streng beleid verwachten!

Uiteraard behoren ook de mensen uit onze eigen cultuur zich aan de wet te houden; zonder wetgeving die voor ALLE burgers gelijk moet zijn, wordt het een onleefbaar land.

Caroline op 4 januari, 2013 - 14:19

@Kees Rudolf, ben ik mijn

@Kees Rudolf, ben ik mijn broeders hoeder? Nee dus, en dus al helemaal niet van wat zeer verre achter-achterneven en nichten een paar landen verderop.

Wat mij betreft eerwraakt men zich in eigen land helemaal suf, daar kan ik niets aan veranderen. Ik kan het afkeuren, en dat doe ik ook, maar veranderen, dat kan ik het daar niet.

En de hele wereld verbeteren, dat doe je door bij jezelf en je eigen land te beginnen. En als dat betekent dat alle eerwrakers en andere misdadigers met meer dan één nationaliteit van de Nederlandse nationaliteit worden ontdaan en -na het uitzitten van de straf hier- uitgezet worden, zie ik werkelijk niet wat daar nou tegen zou zijn.

Vasti op 4 januari, 2013 - 14:21

ruimte

@Mar Met gevaarlijke gedachtengangen stoppen bedoel ik vooral ruimte scheppen.

Ruimte voor ontwikkeling.

Vooral voor de jónge moslimindividu door bv:  het sluiten van islamitische scholen/moskee-internaten, preken in Arabisch verbieden.

Maar ook: als vrije samenleving je zó opstellen dat  de meer seculiere moslim zich verleid 

én welkom voelt .

sprx op 4 januari, 2013 - 14:23

VERMOORD WEGENS WEIGERING KOPVOD

De islamitische kledingsvoorschriften verklaren ALLE vrouwen vogelvrij die zich hieraan niet conformeren.

Allereerst moslimas zelf, het valt direct op wanneer je je er niet (meer) aan houdt, en dit kan dan aanleiding geven tot eerwraak, maar ook westerse vrouwen staan direct onderdruk door scheldpartijen, aanranding en verkrachting omdat ze zich naar islamitische maatstaven provocerend kleden.

De enige oplossing hiervoor is een verbod op religieuse kleding voor niet personeel van allah, dus het beperken van die kleding tot imams.

Overigens is het altijd gebruikelijk geweest in Nederland terughoudend te zijn met publieke religieuse uitingen.

Verder moeten er op dit soort collectieve misdaden ook een collectieve straf worden gevorderd, in de vorm van uitwijzing van de extended family naar een islamitisch land.

kees rudolf op 4 januari, 2013 - 14:27

excuus

Beter laat dan nooit zag ik nog juist dat @Beukman om 12.44 wel degelijk had gereageerd op mijn commentaar van 1.55 uur en wel met een repliek die deels hout snijdt. Het is waar dat ook daar waar van invloed van de islam geen sprake is vanuit aan eerwraak verwante motieven binnen families moorden plaatsvonden en -vinden. Belangrijke relativering. Mij is het natuurlijk niet te doen om zoiets als 'de islam' verantwoordelijk stellen voor al wat zich moslim noemenden, al dan niet in naam van de islam, uitspoken op deze aardkloot. Maar het blijft wel tamelijk verbijsterend, zo veel afschuwelijks als er door zich moslims noemenden en naar het schijnt in naam van de Islam wordt bedreven. Het wil er bij mij daarom niet in dat die Islam in zijn essentie -wat moge dat wezen?- louter en alleen een positieve kracht is, en dat alles wat er mis is in de wereld van de Islam a priori aan andere factoren dan aan de Islam zelf moet worden geweten.

kees rudolf op 4 januari, 2013 - 14:58

rechtsongelijkheid

@Caroline (14.19). Dat element van meer dan 1 nationaliteit had ik over het hoofd gezien. Ook mij lijkt het mogelijk, zonder in discriminatie van de verkeerde soort te vervallen, tot zover als ik er nu over heb nagedacht, om houders van een tweede paspoort het Nederlandse paspoort te laten inleveren en ze uit te zetten in bepaalde gevallen van ernstige criminaliteit. Maar Nederlanders, dus niet lieden met tevens een andere nationaliteit, zullen we toch vermoedelijk in Nederland moeten straffen. Zitten andere landen op onze criminelen te wachten? Waarschijnlijk niet, en in zee dumpen vanuit het vliegtuig -methode Zorreguieta, naar wordt beweerd- is niet echt een optie.

@Cathja (14.17), als het waar is dat onze overheid stelselmatig wegkijkt als het gaat om moslims, en dat moslims nog steeds met fluwelen handschoenen worden aangepakt dan zit daar de fout, en die fout zou je een vorm van rechtsongelijkheid kunnen noemen, precies waar ik net als u op tegen ben. Overigens weet ik niet heel zeker hoe erg het is. Ik volg het wel een beetje, maar heb geen helder beeld. Als je leest dat een flink deel van de gevangenispopulatie van Marokkaanse herkomst is en dat een flink deel van de wegens criminaliteit opgelegde straffen Marokkanen betreft, dan zou je misschien mogen concluderen dat er toch wel opgetreden wordt, al is het niet voldoende, maar wanneer zou het ooit voldoende zijn? Bouyeri heeft zijn levenslang, een naar Nederlandse maatstaven uniek lange vrijheidsstraf, groter dan die van niet-moslim Volkert. Ik verwacht niet dat wanneer in de zaak waar we het hier over hebben eerwraak het motief was de moordenaar of moordenares extra mild gestraft zal worden, maar je weet het maar nooit. Je krijgt van sommige rechters helaas wel eens de indruk dat het wereldvreemde en naieve mafketels zijn. Het meest krasse voorbeeld vond ik die Koptische Christen die niet met een kruis om zijn nek trambestuurder mocht wezen, terwijl inmiddels al lang trambestuursters met hoofddoek rondreden; dat mocht om volstrekt onnavolgbare redenen weer wel. Rechtsongelijkheid dus, maar is het door een systeemfout of door incidenteel gebrekkige uitvoering in een overigens goed systeem?

shrimpocat op 4 januari, 2013 - 16:32

Balletje balletje

Fellow traveler Beukman drogredeneert er weer eens vrolijk op los. Het is altijd hetzelfde kat-en-muisspel met die linkmiegels, of het nu gaat om eerwraak, vrouwenbesnijdenis, kopvodden of welke barbaarse smeerlapperij dan ook: als de islam erop wordt aangesproken is het cultuur, wordt de cultuur erom bekritiseerd, dan moet het van de islam. Rot toch effe helemaal op met die onzin, wie denk je nu eigenlijk voor de gek te kunnen houden met je krompraat?

hibatunnoer op 5 januari, 2013 - 03:43

islaam = koran + profeet

voor een onbevooroordeelde onderzoeker komt de ware islaam in
beeld, in volgorde van prioriteit, via::

a. koran (letterlijk Woord van God)

b. soenna (zoals de Profeet, vrede zij met hem, de koran gedurende 23 jaar in praktijk
bracht)

c. hadies (uitspraken van de Profeet, vrede zij met hem)

b. en c. moeten in harmonie met a. worden geinterpreteerd en
indien daarmee in strijd, worden verworpen

d. sharia & overige moeten zijn gebaseerd op a, b en c; anders
worden verworpen

e. de Beloofde Messias, vrede zij met hem,  kwam als 'Rechtvaardige Rechter' om
uitspraak te doen onder de 72 'islamitsche' groeperingen over de
juiste interpretatie van a, b, c en d.  En dan blijkt o.a.
overduidelijk dat doodstraffen voor ongelovigen, andersdenkenden,
afvalligheid, godslastering, overspel, homoseksualiteit, en alle
vormen van terrorisme voor welk doel dan ook, en zefmoordaanslagen,
in strijd zijn met de ware islam (uiteraard ook eerwraak,
vrouwenbesnijdenis) Is dat geen goed nieuws! En dat is nog maar het
begin. Hij maakt een einde aan de oorlog, en is de stichter (als
degene die de voorspellingen vervult over de 2e komst van Jezus,
vrede zij met hem) van het duizendjarige rijk van Vrede !

voor alle benodigde informatie:

algemeen: //www.alislam.org

koran: http://www.alislam.org/quran/

5 delige kommentaar op de
koran:http://www.alislam.org/quran/tafseer/guide.htm?region=E1

soenna en hadies:http://www.alislam.org/holyprophet/

Beloofde Messias:http://www.alislam.org/topics/messiah/index.php

islaam = vrede:
http://www.alislam.org/library/books/IslamsResponseToContemporaryIssues.pdf

geen dwang in de islaam:
http://www.alislam.org/books/apostacy/index.html

Murder in the name of Allah
http://www.alislam.org/library/books/mna/index.html

voor vragen is iedereen van harte welkom op onze kontaktadressen

Dank aan DDS voor plaatsing van deze informatie

Hibatunnoer 0646238058

www.islamnu.nl

Fatima op 5 januari, 2013 - 07:05

@Hibatunnoer

dankuwel voor de moeite die u zich getroost om de islam te verspreiden op DDS. Mogelijk wenst u duidelijk te maken dat islam losstaat van eerwraak. Ik denk met andere reageerders dat u daarin gelijk heeft. In zuivere zin wel te verstaan. Want ik verdenk de islam van uitlokking tot woede naar (iets) andersdenkenden. Men mag niet moorden, doch heeft reeds de dolk strak in de hand. En de hand trilt van ongeduld. En slechts het verbod weerhoudt de dolkstoot. Ik heb de Koran meerdere keren gelezen (midden jaren 80) om te trachten te ontsnappen uit het onvermijdelijke Christendom. Ik gruw namelijk van de gedachte dat je gedachten en gezondheid kunnen worden gegijzeld door een geheimzinnige geest waartegen geen verweer is. Ik wou dat de moraal en de veiligheid van de burger op een andere manier kon worden gegarandeerd.

Ik ben meer geschrokken van de Koran dan van de Bijbel. Het is een en al dreigement, fel dreigement en oproep tot felheid en vijandigheid naar anderen. Hoezeer zou ik mijn omgeving gaan haten: al die waardeloze mensen die alles maar mogen en ik niet. Ik wacht als fietser voor het rode stoplicht en de rest rijdt gewoon door. Ik rijdt met mijn auto 120 km/u en iedereen haalt mij in. Nog wel op zondag! Zo ga je iedereen haten. Het ouderwetse katholicisme had daar ook een handje van. Zie de film "De Vlaschakker". Geloof zet soms bergen neer die er niet zijn.

Nog vijf korte opmerkingen: 1) Mohammed was geen profeet maar een boodschapper. 2) Waarom staat overal "vrede zij met hem"? leeft de genoemde persoon soms in angst of onvrede. 3) Ik geloof niet in een godsdienst die uit Arabie komt, omdat het oude verhaal helemaal draait om Israel. 4) Ik geloof niet in een God die de Joden haat. 5) Ik beschouw de kruisiging en opstanding van Christus als een historisch feit, waarvoor geen geloof nodig is.

hibatunnoer op 5 januari, 2013 - 13:14

koran + profeet + messias = islaam = vrede

''Vrede zij met u" is de groet die de koran voorschrijft. Waarop de Profeet, vrede zij met hem zei: 'Assalaam qablal kalaam': 'Zeg salaam voordat je spreekt' en 'De beste is hij die het eerste groet'.

Vrede wensen na het horen van de naam of speken over een profeet is een gebed, uit respect en dankbaarheid. En een manier om bescherming af te roepen van God tegen kwaadsprekers en lasteraars.

Van de 6 geloofspunten is er een: het geloof in alle geopenbaard boeken, en het daarop vogende: geloof in all profeten. Vanaf Adam 124.000 (dat zijn ze allemaal !) vrede zij met hen allen. Daarvan 315 wetgevende profeten (met een boek dat na hun dood werd gevolgd (Noach, Abraham, Mozes Mohammed).\

Mohammed was een afstammeling van Abraham via Ismael vrede zij met hen.(offerfeesrt herdentkt het offer van de zoon Ismael) Nou komt het: Alle profeten (iemand die overvloedig openbaring van God ontvangt over toekomstige gebeurtenissen) verkregen deze status, of rechtstreeks door god verleend, of door bloedverwantschap (profeten van het volk Israel) Waren voorafgaande profeten gezonden tot een specifiek volk en voor een beperkte tijd, de Profeet Mohammed vzmh was gezonden tot de gehele wereld En door hem te volgen is een profetische rang (Nabijheid tot God waar God spreekt zoals hij altijd heeft gedaan, en altijd zal bijven doen !

Mohammed wordt in de koran het 'Zegel der Profeten' genoemd, omdat dij de waarachtigheid van alle voorafgaande profeten bevestigd en omdat door hem te volgen deze staus bereikbaar is.

De koran is het laatste geopenbaarde wetboek voor de gehele werelnd tot het einde der tijden en daarmee is Mohammed vzmh de laatste wetgevende Profeet. Maar de deur tot nietwetgevende profetischer rang is door de koran wijd open voor iedereen

Het levend bewijs daarvan is dat de voorspellingen over de 2e komst van Jezus, vzmh, die de hoofdinhoud van de koran vormen, en door de Profeet Mohammed, vrede zij met hem is voorvpeld en waarop alle moslims, shiieten en soennieten nog wachten zijn vervuld in de komst van Mirza GhulamAhmad, stchter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

God haat geen joden (gezien het grote aantal profeten en koningen waarmee hij het Israelitisch volk zegende.) Zijn toorn werkt afgeroepen nadat Jezus ter dood werd veroordeeld door de Joodse hoge raad.

Over de kruisiging zegt de koraan dat Jezus niet aan het kruis stief. Wat er wel gebreurde ?

Lees dat fascinered relaas van feiten hier

http://www.alislam.org/topics/jesus/

en hoe de voorspellingen over zijn 2e komst zijn vervuld hier:

http://www.alislam.org/books/invitation/index.html

Beukman op 5 januari, 2013 - 13:30

Kees Rudolf schreef om 14.27:

"Het wil er bij mij daarom niet in dat die Islam in zijn essentie -wat moge dat wezen?- louter en alleen een positieve kracht is, en dat alles wat er mis is in de wereld van de Islam a priori aan andere factoren dan aan de Islam zelf moet worden geweten."

Mij zal je niet horen zeggen dat de islam louter en alleen een positieve kracht is. Het gaat erom wat je eruit haalt; dát is het.

Vandaag in de krant een stuk over een Egyptische salafist die twee journalisten, waaronder een Nederlander, redde uit de handen van een ontketende menigte.
Hun redder vertelt later desgevraagd dat Mohammed een goed mens was, en dat diens leven daarom navolging verdient. Zijn religie gebiedt hem allerlei goeds te doen en verbiedt hem wat verkeerd is.
En generaliseren mag niet. Onder moslims, Amerikanen en Israeli zitten goede en slechte mensen, aldus onze salafist, die eraan toevoegt dat het maken van de anti-Mohammedfilm die tot rellen leidde getuigt van een gebrek aan respect, maar dat hij niet voor wraak op de makers is: "God zal voor gerechtigheid zorgen. Mensen moeten elkaar vergeven." 

Wie ben ik om bij deze woorden moeilijk te gaan doen over de islam? Voor haatzaaiers is DDS nog steeds het juiste adres.

Enfin: blij om samen te hebben geconstateerd dat het wel erg kort door de bocht is om de islam de schuld te geven van het verschijnsel eerwraak.

Peter Pan op 5 januari, 2013 - 15:00

Het eerwraak paradijs is weer in Europa

.

Meneer Beukman.

Natuurlijk zijn er goede en slechte moslims. Wij zijn dat met u eens. Maar wanneer een volk wordt geïndoctrineerd in een leer die tot doden van andersdenkenden aanzet, dan stuiten wij op een fundamenteel ethisch probleem. En dan beschouwen wij die leer door eigen waarneming, door eigen wetenschappelijke observatie en analyse.

Dan gijzelen wij geen moslims die ons het zicht op de leer zouden kunnen benemen. Waarom zouden wij? Wij kunnen zelf ook nadenken en vallen niet gaarne voor taqiyya. Daarnaast is er ook sprake van het ontbreken van ieder vertrouwen moslims. Hoe goed deze het ook bedoelt, hij kan ieder moment onder de wapenen geroepen worden. Wij hebben hier te maken met één gigantische moslimcel gelijk de slapende cellen van Al Qaida. U begrijpt mij goed, ik kan mijzelf niet toestaan om moslims te vertrouwen. Ik moet aan de door het multicommunisme reeds verkrachte cultuur van mijn kinderen denken.

En tot deze conclusie kom ik alleen maar door onafhankelijke observatie van islam. Het is daarom volstrekt legitiem, nee zelfs in wetenschappelijke zin geboden, om moslim en islam als twee gescheiden entiteiten te beschouwen.

Islam is niet de schuld van eerwraak om twee redenen. Islam is geen persoon en een leer draagt geen schuld.

De opstellers en uitvoerders van de richtlijn 'islam', die kunnen schulddragen.

De thorah, de bijbel en de koran zijn slechts functies van cultuur. En daarin verschillen zij ook. Religie staat niet in boekjes. Religie zit al miljoenen jaren in ons collectieve onbewuste. Aan de rechterkant van onze kop heel diep onderaan. Ik noem dat vrijelijk het archetype Gods.

En religie is een gedaante van de seksualiteit. In het polytheïsme bestond er hier en daar een recht evenredig verband. Maar in het monotheïsme werd het verband omgekeerd evenredig. Het monotheïsme is een tragische schaamtecultuur voor sadomasochisme en homoseksualiteit.

Maar voor eerwraak moet men naar de groep van hogere zoogdieren die door geografische afzondering wel over moest gaan op incest en inteelt. Op een gegeven moment waren er nog maar 2000 mensen. Het was een mooie tijd. En wij danken ons voortbestaan aan incest en inteelt.

De menselijke variant van religie is de projectie van het eeuwig voortbestaan. Er ontstonden tegelijkertijd twee vormen: primaire religie projecteert in stoffelijke genetische onsterfelijkheid door incest en inteelt, gevolgd door reïncarnatie in de nazaten. Secundaire religie projecteert in het leven na de dood in het parallelle universum.

En let op: Dit is het fundamentele verschil tussen christendom en islam. Het christendom stelde de vrouw vrij van het verzorgen van de eeuwigheidsprojectie van haar man. Overspel en de weigering om als broedstoof voor familiezaad te dienen, leidden niet meer tot steniging en eerwraak.Want de man kwam met Jezus ook al in de hemel. En dat betekende dat incest en inteelt feitelijk niet meer nodig waren. Dat is de waarde van het christendom. Anders dan islam zag zij de vrouw als subject. Wat laat, maar goed.

Incest en inteelt, gevolgd door reïncarnatie in de nazaten is de meest primitieve vorm van menselijke religie. Zij raakte in islam confounded met het eeuwige leven na de dood. Dus hoopten moslims op twee manieren op het eeuwige leven. En Islam is er als enige van de drie woestijnreligies uiteindelijk niet in geslaagd om incest en inteelt uit haar cultuur te verdrijven.

Islam heeft geen schuld aan het verschijnsel eerwraak. Maar de moslimcultuur is er wel de oorzaak van dat deze prehistorische wantoestand tot op heden is blijven bestaan en in Europa weer toeneemt. Want het paradijs is nu ook weer in Europa:

(345) De anti-projectie op het paradijsverhaal

http://peterpansparadijs.blogspot.nl/2012/12/345-de-anti-projectie-op-he...

Guus op 5 januari, 2013 - 17:04

de zweep erover

Eigenlijk zouden we alle linkse politici met de zweep ervan langs moeten geven. Met als motto: Eerwraak!! Want ons land en onze democratie wordt verkracht door de islam en zijn aanhangers en daar hebben de laffe linkse politici aan bijgedragen.

Beukman op 5 januari, 2013 - 19:49

Peter Pan schrijft:

"Islam is niet de schuld van eerwraak om twee redenen. Islam is geen persoon en een leer draagt geen schuld.De opstellers en uitvoerders van de richtlijn 'islam', die kunnen schulddragen." 

Die visie deel ik grotendeels, met de kanttekening dat de richtlijn "islam" zo diffuus is dat een hele menigte, pogend de richtlijn "islam" te volgen, probeert om twee journalisten te grazen te nemen, terwijl enkele anderen, handelend volgens dezelfde richtlijn, die journalisten trachten te redden - en daar gelukkig in slagen. De islam is geen exacte wetenschap, maar een toverboek waarin ieder het zijne kan terugvinden. Dat nou uitgerekend een salafist, een stroming die als fundamentalistisch wordt bestempeld, met gevaar voor eigen leven twee westerlingen redt.

Ik vind het jammer dat je jouw visie nooit eens toetst aan die van de grote islamkenners Poitiers en Jansma. Het zet veel meer zoden aan de dijk om erover van gedachten te wisselen met min of meer gelijkgestemden. Het ongezonde klimaat van elkaar voortdurend kritiekloos bevestigende lieden moet worden doorbroken. De drie of vier op DDS met een afwijkende mening kunnen dat echt niet bewerkstelligen. Een vruchtbare dicussie komt van binnenuit.

Dit gezegd hebbend: ik heb jouw theorie van de voorgeprogrammeerde slapende cellen waar je een paar weken terug mee kwam, een tijdje op me in laten werken. Het is een heel aantrekkelijke en tot de verbeelding sprekende theorie. De eerste associaties zijn die met Wyndhams smakelijke SF Day of the Triffids, en met de ijzersterke spionagethriller The Manchurian Candidate, waarin Frank Sinatra laat zien dat ie ook uitstekend kon acteren.
Het grote nadeel van de theorie is dat ze bewijsbaar noch weerlegbaar is, waarmee enige wetenschappelijke pretentie komt te vervallen.
Massagedrag lijkt vaak voorgeprogrammeerd te zijn. Ik herinner me dat Canetti hier behartenswaardige dingen over heeft geschreven.

Enfin: jij merkt op dat je geen moslim kunt vertrouwen, omdat ze ieder moment onder de wapenen kunnen worden geroepen. Die twee journalisten vertrouwden wel op een moslim, en hebben er waarschijnlijk hun leven aan te danken. Wat had jij gedaan als je een van hen was geweest?
Vertrouwen doe je niet alleen met je hart, maar ook met je gezonde verstand. In mijn werkkringen heb ik te maken met een zeer gemeleerd gezelschap, qua opleiding, leeftijd, nationaliteit, en religie. Ik heb de moslims onder hen nog maar eens goed geobserveerd. Mehmed een slapende cel? Abdeslam? Ayshe?

un je mij uitleggen wat het in concreto betekent om de moslims onder hen minder te vertrouwen dan alle anderen? Ik heb geprobeerd om me daar iets bij voor te stellen, maar ben er niet in geslaagd.  Zoals de waard is, vertrouwt ie zijn gasten , aldus een oud-Hollandse wijsheid.

bass.nl op 5 januari, 2013 - 22:25

Islam en koran moeten

Islam en koran moeten verboden worden!

kees rudolf op 6 januari, 2013 - 01:24

het gaat er om wat je er uit haalt

@Beukman schrijft: "Mij zal je niet horen zeggen dat de islam louter en alleen een positieve kracht is. Het gaat erom wat je eruit haalt; dát is het". Vervolgens het voorbeeld van een salafist die kennelijk iets goeds uit de islam haalde.

Tot op zekere hoogte kan ik daarin meegaan. Je kunt hetzelfde van het christendom zeggen en welbeschouwd van om het even welke religie, leer of ideologie. Toch is er wel verschil tussen wat op een voor de hand liggende manier 'uit' de ene religie kan worden 'gehaald' en wat uit een andere religie. De Bijbel is om eens iets te noemen toch heus wel een iets ander boek dan de Koran. Het laatste boek is meer gedétailleerd en ondubbelzinnig met voorschriften, het eerste is minder eenduidig en voor een groter deel gevuld met verhalen en raadsels. Daarnaast is Jezus Christus een iets andere figuur dan krijgsheer Mohammed. Een voorbeeld nemen aan de eerste zal dus hoogstwaarschijnlijk tot iets ander gedrag leiden dan een voorbeeld nemen aan de laatste.

Om de gewelddadigheid van moslims onderling en tegen niet moslims te relativeren wordt wel eens gewezen op de godsdienstoorlogen in de christelijke wereld na de reformatie. Maar de relatie tussen wat moorddadige christenen deden en wat op plausibele wijze uit de christelijke leer valt te halen is niet voor de hand liggend. Daarentegen kan gewelddadig gedrag van moslims voor een niet gering deel als volstrekt conform worden gezien met ondubbelzinnige opdrachten, te vinden in voor moslims heilige geschriften.

Er staan in die heilige geschriften een paar erg vervelende dingen als die door moslims serieus worden genomen, en ongelukkigerwijs wórden ze door nogal wat moslims serieus genomen. Ook het bijzonder geringe respect voor andersgelovigen, ongelovigen en joden (vooral die laatsten) is iets wat opvallend vaak bij moslims kan worden gesignaleerd.

Uiteraard zijn er veel bijzonder aardige, vriendelijke enz. moslims en aan de andere kant ook veel geweldig nare christenen. Maar het gaat te ver om te zeggen dat de islamitische leer en de christelijke leer beide opzichzelf volstrekt neutraal zijn en dat het er slechts op aan komt wat er uit wordt gehaald.

Spaarndammerbuurter op 6 januari, 2013 - 02:00

@Beukman Voor haatzaaiers is DDS nog steeds het juiste adres.

Ik wist al over je lieve babbeltjes over  turkse groentemannetjes. Daar komt dan je liefdevolle babbel over Salafi's overheen. 

Bij  het turkse groentemannetje in de buurt waar ik werkte zag ik 'n collectebusje.

Had iets te maken met 'n organisatie die alle joden dood wenste.

Je kent dat wel, 

Zag ik weer zo'n wezenloze ex-baghwan-blanke daar 'n euro inwerpen.

De schat.

Ik kom nog op je terug.

hibatunnoer op 6 januari, 2013 - 08:10

moslims = joden

Moslims zijn gelijk aan joden in hun eensgezindheid hun messias te doden. Zie:

http://www.thepersecution.org/

De moslim gemeenschap illustreren een teken van de Beloofde Messias, voorspeld door de Heilige Profeet Mohammed, vrede zij met hem: "hun geleerden zijn de slechtste schepselen onder het firmament"

De toorn van god over de moslim gemeenschap niet te ontkennen 

(dit ter aanvulling op 5 jan 13.14 uur, lijkt me rechtvaardig en verhelderend)

Redding voor gehele mensheid ligt in eerste instantie bij christenen, joden en moslims om hun Beloofde Messias vrede zij met hem, met dankbaarheid te aanvaarden

Vrede voor hem die de leiding volgt

Gielah op 6 januari, 2013 - 09:16

Slangenpraat.

@08.10 uur.-

Redding voor de hele mensheid ligt niet en nooit bij de moslims!!!!

Het verderf van de hele mensheid zou, indien zij de kans daartoe kregen, bij de moslims liggen.

Dat hebben zij ons nu al zo´n 1400 jaar achtereen - en wáár zij ook maar waren - bewezen.

Ik maak bovendien ernstig bezwaar tegen het in één adem noemen van Joden en christenen met moslims.

Wat heeft het licht met de duisternis te maken?

Wat heeft het goede met het kwade te maken?

Wat heeft de God van Israël.... de Enige.... met satan te maken?

En u kunt uw bedrieglijke vrede en uw 'leiding' hóuden!

Wat moeten wij hier met die slangenpraat?

Ron op 6 januari, 2013 - 09:26

Vrede voor hem die de leiding volgt

Dag Gielah, Vrede voor hem die de leiding volgt: zegt Hibatunnoer, wie is uw leider?

Gielah op 6 januari, 2013 - 09:36

Niet in één adem noemen.

Niet de leider van wélke denominatie van moslims dan ook, beste @ Ron.

Wat het christendom in de loop van de kerkgeschiedenis allemaal aan onrecht heeft uitgespookt vervult mij al met diepe schaamte en afkeer,  maar wat die de weg-kwijt-zijnden deden werd hen tenminste niet via de Bijbel opgedragen.... dat was een tégen de leiding ingaan.

Islamieten, die vervolgen en verminken en vermoorden, doen dat echter in opdracht ván de koran!

De slechtsten zijn daar in feite de meest gehoorzamen.

Daarom verzet ik mij tegen dat op één hoop gooien.

Propaganda voor een vorm van islam zie ik liever helemaal niet, maar er is nu eenmaal zoiets als vrijheid van meningsuiting en ik hoef die tekstjes in feite helemaal niet te lezen, dus dat moet dan maar.

Maar ga niet Joden en christenen en moslims in één adem noemen!

Dán ga ik steigeren.

Ron op 6 januari, 2013 - 10:08

Navrant

Dag Peter Pan, in de link NEDERLAND, IK KLAAG U AAN, vind ik:

'Zodat u eindelijk karakter toont en werkelijk invulling geeft aan de slogan dat iedere Nederlandse meid op haar toekomst moet zijn voorbereid.'

Idd een navrante slogan in dit verband.

Peter Pan op 6 januari, 2013 - 10:37

@ Meneer Beukman

.

Meneer Beukman,

Wederom verwart u moslims met islam. Dat is niet wetenschappelijk. Na analyse van beide kunt u verbanden gaan leggen. Bijvoorbeeld dat moslims aanspreekbaar zijn op hun leer.

De seksuele theorie van religie speelt zich volledig binnen dit universum af en in naar mijn inschatting falsifieerbaar.

Ik heb geen vertrouwen in geïndoctrineerde moslims, omdat ik hen op basis van mijn theorie ontoerekeningsvatbaar moet verklaren. Dat geldt overigens voor alle gelovigen. Alleen zijn de effecten voor bijvoorbeeld het christendom zeer gematigd, omdat de abstractie 'Jezus' in de vroege kindertijd aan de emotie 'liefde' werd gebonden. Bindt men echter 'Allah' aan vrees, haat en wraak dan slaat de theorie alarm. De theorie differentieert daarom perfect.

Ik heb grote waardering voor Poitiers en Jansma. Ieder belicht de problematiek vanuit zijn eigen achtergrond.

'Vertrouwen doe je niet alleen met je hart, maar ook met je gezonde
verstand. In mijn werkkringen heb ik te maken met een zeer gemeleerd
gezelschap, qua opleiding, leeftijd, nationaliteit, en religie. Ik heb
de moslims onder hen nog maar eens goed geobserveerd. Mehmed een
slapende cel?
Abdeslam? Ayshe?'

Neen, meneer Beukman, u laat alleen uw hart spreken en daarom bent u  een prettig mens. Maar u hebt ook nog de verantwoordelijkheid voor ons nageslacht. En daarom ben ik blij een theorie te hebben die mij bij tijd en wijle keihard corrigeert.

Peter Pan op 6 januari, 2013 - 12:39

@ Beukman

.

Meneer Beukman,

'Dit gezegd hebbend: ik heb jouw theorie van de voorgeprogrammeerde
slapende cellen waar je een paar weken terug mee kwam, een tijdje op me
in laten werken. Het is een heel aantrekkelijke en tot de verbeelding
sprekende theorie. (...)
Het
grote nadeel van de theorie is dat ze bewijsbaar noch weerlegbaar is,
waarmee enige wetenschappelijke pretentie komt te vervallen.'

Wel, daar zit wat in. Men moet namelijk zeker zijn van religieuze indoctrinatie in de vroege kindertijd, terwijl  de moslim daarna toch goed geïntegreerd is. En de proef op de som is dan of hij bij het opstaan van een charismatische, religieuze moslimleider zal radicaliseren en over zal gaan op de sharia in Nederland. Hij verwerpt dan het recht en segregeert volgens de theorie.

Er zitten hier twee conversies in: De moslim integreert in de autochtone samenleving waarna hij zich er vervolgens weer tegen keert.

In (60) Religie Stratificatie Systeem noem ik iets vergelijkbaars de dubbele discontinuïteit op religie. Het is niet de bedoeling dat u zich hierin verdiept. Men springt dan in en uit religie. En nu heb ik een geval van Jason W. die op zijn 12e in islam springt maar op zijn 24e er weer uit. Ik trek dan de tentatieve conclusie dat dit mogelijk is omdat hij in zijn vroege kindertijd niet met islam is geïndoctrineerd.

Daar tegenover stel ik dan Mohammed B., die wel geïndoctrineerd is in zijn vroege kindertijd en op 24 jarige leeftijd islam niet los kan laten:

((348) ROM-geheugen en RAM-geheugen):

'Beschouw de ontwikkeling van Jason W. die een granaat gooide naar een politieman in de Antheunisstraat. Exact tot aan zijn 12e jaar (start puberteit) werd hij liefdevol en christelijk opgevoed, geen overdrijving.

Op de drempel van de puberteit werd hij geïndoctrineerd met islamExact op de drempel van de adolescentie (het recht, 17 jaar) radicaliseert hij en gooit hij met handgranaten. En wederom exact op de drempel van volwassenheid (24 jaar) schrijft hij een brief die de hele wereld verbaast: hij zweert islam af.

 

Vergelijk dit profiel nu met de inverse functie van Mohammed B. de moordenaar van Theo van Gogh. Islamitische opvoeding in de vroege kindertijd. De moord exact op de drempel van het recht (adolescentie, 17 jaar) en nu komt het: ook hij schrijft een brief op de drempel van volwassenheid (24)Hij zou de moord morgen wederom uitvoeren.

Mohammed B. toont geen inversies. Hij is altijd moslim gebleven.

Jason W. springt in en uit islam. Kon Jason W. zich van islam losmaken omdat hij in de vroege kindertijd niet met islam geïndoctrineerd is? Dat is de vraag.

J.Morika op 6 januari, 2013 - 17:58

Correctie van bronverwijzing naar koran.

Waar ik het hierboven (4 jan 02:18) had over koran Hoofdstuk 22, vers 59, daar had moeten staan: koran 33:59, 11 hoofdtukken verder dus.

Frans Groenendijk op 6 januari, 2013 - 22:35

De trollen worden vetgemest

Met mensen die niet integer zijn de discussie aangaan alsof ze wel integer zijn: niet goed voor je humeur en niet goed voor de toekomst van ons land. 

hibatunnoer op 7 januari, 2013 - 00:00

hoofddoek

staat ook in koran 24.31

Doel is dat vrouwen buitenshuis zich beschermen tegen ongewenste blikken en dat wetende een uitdrukking van zelfrespect, waardigheid.en geeft blijk van hoge beschaving

In het vers ervoor wordt tegen mannen gezegd te vermijden om naar vrouwen te kijken. (ogen teneergeslagen houden).

Spiritueel kan de vrouw dezelfde hoogtes en zegeningen van god verkrijgen als de man;

"Maar wie goede daden doet, hetzij man of vrouw en gelovig is, zal de hemel binnengaan en hem of haar zal niet het geringste onrecht worden aangedaan" (Koran, 4.125)

De koran geeft voorbeelden van vrouwen die openbaring ontvingen: Hagar, de moeder van Mozes, Maria.

Maria en de vrouw van Pharao worden als voorrbeeld gesteld voor gelovige mannen (66,12 en 13)

Vergeet niet dat de vrouwen rechten bezitten zoals:

Echtscheidingsrecht (van alle ogeoorloofde zaken het minst gewenst door God) voor man duurt het minimaal 3 maanden, voor vrouw kan het sneller

Huwelijksrecht, ook na scheiding en als weduwe. (uithuwelijken zonder toestemming van beide partners is ongeldig).

Bezitsrecht ook na het huwelijk; en erfrecht. De echtgenoot is onderhoudsplichtig (daarom heeft de man 2 delen van de erfenis tegen de vrouw 1 deel) Bij schulden of faillissement van de man blijft hert bezit van de vrouw onaangetast.

Recht om rituele gebeden te leiden (alleen voor vrouwen)

Stemrecht

Er is geen vrouwenbesnijdenis in Koran: en niet door de Profeet toegepast of geleerd.

Enkele uitspraken van de Profeet:

De beste onder u is degene die het beste is tegen zijn vrouw, en ik ben het beste in dit opzicht

Het zoeken naar kennis is verplicht voor ieder moslim man en vrouw. (let op: dit is geen recht maar een plicht; groots nietwaar ?)

Gevraagd naar wie het meest recht op respect antwoorde hij, uw moeder, dan uw moeder, daarna uw moeder en dan uw vader.

Degene die 2 dochters heeft en deze een goede opvoeding geeft zal bij mij in het paradijs zijn.

De vrouw vaan de Profeet, Hazrat Aysha was een van de grootste rechtsgeleerden van haar tijd. Zij was goed onderlegd in geneeskunde en was een geleerde in de Arabische literatuur en  poezie. Verder was zij de grootste vraagbak voor de tradities van de Profeet en gaf daarop haar commentaar. Zij gaf ook les aan mannen

hibatunnoer op 7 januari, 2013 - 08:26

hoofdoek vervolg

vrouwen kunnen kiezen en niet te vergeten: ook gekozen worden voor bestuursfuncties functies

de Ahmadiyya Moslim vrouwen (lajna Imaaíllaah) bouwden in 1955 de eerste moskee van Nederland, de Mobarak Moskee in Den Haag, door eigen bijdragen, zonder subsidie

ik denk dat op 7 januari, 2013 - 09:12

vrijheid

@ hibatunnoer 

Ik heb niets met de Islam. Een geloof in het algemeen is er om een volk te knechten. En nu niet meteen roepen dat is niet zo, maar gewoon eens over nadenken en geen 5 minuten hoor.

Dat mensen een geloof opzoeken is om in vrede te kunnen leven maar dat liep in de voorbije jaren altijd op een teleurstelling uit, dat zal in de toekomst ook niet veel anders zijn. Denk hier maar eens aan de Christenen in Noord Nigeria, denkt u dat die mensen daar zitten te wachten op de oprukkende, brandstichtende en moordende Islam. En wees nu gewoon eens eerlijk waar bent u in de rest van de wereld mee aan de gang nou? Als Islam liefde is beleidt dat dan gewoon thuis en val je er andere mensen niet mee lastig.

Vrijheid, hibatunnoer, voor elk mens en je hebt een prachtige wereld.

ik denk dat op 7 januari, 2013 - 09:43

oorlog

@hibatunnoer op 5 januari, 2013 - 13:14

"koran + profeet + messias = islaam = vrede"

Hier staat precies wat het probleem voor de Mohamedanen met de Islam is.

Als je één item uit bovenstaande rijtje mist zal je nooit het laatste "VREDE" kunnen bereiken, dus waar de Islam zijn kop opsteekt zal er altijd oorlog zijn, altijd, want mensen zijn weerspannig.

Weet u het nog, VREDE zij met u.

hibatunnoer op 7 januari, 2013 - 12:59

Wat is de werkelijkheid ?

Dat probeerde ik uit te leggen (o.a. in mail 6 jan. 08.10 uur en in andere mails met fundamentele links)

Samenvattend: "De geestlijke leiders van de moslims in de tijd van de Beloofde messias zijn de slechtste schepselen onder het firmament" (de Profeet Mohammed, vrede zij met hem)

Wat is de werkelijkheid ?

Dat wat we zien en horen van deze hoge raad van geestelijke leiders ? En waar geen kritiek op is behalve door het hoofd van de Ahmadiyya Moslim gemeenschap en terecht door u, omdat u dat vereenzelvigt met de ware islam?

Als u het eens bent met dat de ware islaam is te vinden in

koran + Mohammed + Hazrat Ahmad

laten we dan onze krachten bundelen en de uitwassen aan de kaak stellen in plaats van deze te laten voortwoekeren en zelfs te voeden en te ondersteunen door te promoten dat de ware islaam de werkelijke oorzaak is van alles wat er fout is in de islamitische wereld

http://www.alislam.org/library/books/World-Crisis-and-Pathway-to-Peace.pdf

Dat wat de ware islaam leert ?

hibatunnoer op 7 januari, 2013 - 13:04

Wat is de werkelijkheid ?

dat wat we horen en zien en denken dat het de ware islaam is ?

of

koran + Mohammed + Beloofde Messias = islaam = vrede

?

Gielah op 7 januari, 2013 - 13:18

?

Ik kan het alleen met het vraagteken van harte eens zijn.

© 2009 - heden Dagelijkse Standaard. Alle rechten voorbehouden.