Franklin ter Horst over het aloude slavenhuis Egypte.

Foto:

Uit het nieuws 20-01-2013

 

Door: Franklin ter Horst

Sinterklaas Van Rompuy strooit met miljarden

De Europese Unie en een aantal financiële instellingen geven ruim vijf miljard euro aan Egypte. Van Rompuy zegt dat dit geld bedoeld is ter ondersteuning van het democratiseringsproces. Daar is echter geen enkele sprake want de praktijk laat zien dat Egypte snel radicaliseert onder de moslimextremist Mursi en het land op weg is naar een totalitaire moslimstaat. De gift van 5 miljard is daarom een volkomen belachelijke en idiote beslissing. Discriminatie van niet-moslims groeit met de dag. Koptische christenen worden “kruisvaarder-christenen” genoemd die bestreden moeten worden en zelfs gedood. Sinds de revolutie is er sprake van intimidatie, aanslagen en verkrachtingen door Mursi’s aanhangers. Zo werd een oude christelijke vrouw van het balkon van haar woning gegooid en zijn al tientallen huizen en winkels en kerken van Kopten in brand gestoken of geplunderd. De daders hebben praktisch geheel vrijspel want de Egyptische overheid doet er over het algemeen weinig tegen. Honderden christelijke meisjes worden door moslims ontvoerd en gedwongen zich te bekeren tot de islam. Wanneer wanhopige christelijke ouders hun kind proberen terug te krijgen worden zij hierin tegengehouden door de politie. Mursi’s volgelingen eisen dat er een verbod komt op het houden van gebed in de kerken en een moslimgeestelijke beschuldigd christelijke vrouwen ervan verkrachting uit te lokken omdat ze zonder hoofddoek over straat gaan. De christelijke minderheid in Egypte maakt zich daarom terecht grote zorgen over haar toekomst. Ze voelen zich bedreigd en gediscrimineerd en verlaten uit angst in grote aantallen het land.

Daarnaast dreigt het bewind met vernietiging van Israël en de uitroeiing van het Joodse volk die door Mursi bloedzuigers, oorlogshitsers en afstammelingen van apen en varkens worden genoemd. ‘Wij moeten elke mogelijke strijd met hen aangaan. Er moet militaire strijd zijn in het land van Palestina tegen deze criminele zionisten, die  Palestina en de Palestijnen aanvallen’. 

 

Financiële steun aan Mursi betekent steun aan de plannen van deze extremist om Israël te vernietigen. Hoewel Egypte het vredesverdrag met Israël altijd gerespecteerd heeft, bestaat dit slechts op papier want van een echte vrede is nooit sprake geweest.

10 januari 2010 zei Mursi in een video: "Beste broeders, wij moeten niet vergeten onze kinderen en kleinkinderen op te voeden met haat tegen die Zionisten en Joden, en al diegenen die hen steunen. Dat de wereld hier te maken heeft met een “virulente antisemiet“ is kennelijk nog niet tot Brussel doorgedrongen.

Het was van meet af aan al duidelijk dat na de omverwerping van het bewind van Hosni Moebarak de extremistische moslimbroederschap met goedkeuring en zelfs steun van de wereldleiders, de ‘revolutie’ zou kapen en de macht over zou nemen met de bedoeling een islamitische dictatuur te vestigen met de sharia als wetgeving. De “Prince of War” Barack Hoessein Obama was één van de eersten om Mursi te feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning en gaf na de verkiezing van Mursi maar liefst 1½ miljard dollar aan in Egypte. Het ‘licht’ van de Europese Unie, EU-buitenlandchef Catherine Ashton reageerde enthousiast op Mursi’s benoeming en noemde zijn overwinning een 'belangrijke mijlpaal in de Egyptische democratie'!

Miljoenen Egyptenaren zijn zo naïef geweest te geloven dat het na het tijdperk Hosni Moebarak beter zou worden. Maar het is inmiddels zover dat de vrije media nagenoeg geheel aan banden is gelegd en demonstranten door knokploegen van meneer de president in elkaar worden geslagen. Onlusten tegen zijn bewind noemt Mursi het resultaat van een samenzwering van “tegenstanders in het buitenland en enkele overblijfselen van het oude regime, die niet willen dat Egypte op de been komt”. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de universiteit van Cairo, zei Mursi tegen studenten: 'De Koran is onze grondwet, de Profeet is onze leider, jihad is onze weg en dood in de naam van Allah is ons doel’. Uit een onderzoek is gebleken dat maar liefst 95% van de Egyptenaren positief staat tegen een grotere invloed van de islam op de politiek. 82% keurt het stenigen van overspeligen goed en 77% het geven van zweepslagen en afhakken van handen van dieven. 84% vindt dat moslims die zich bekeren tot een ander geloof moeten worden gedood.

Op deze video zijn schokkende beelden te zien hoe Egyptische militairen op 16 december 2011 meedogenloos inslaan op mannen en vrouwen en hen de kleren afrukken en een vrouwelijke betoger ernstig mishandelen. Wat Mursi aan het doen is staat haaks op de bescherming van de mensenrechten.  Hij misleidt de massa met zijn opmerking dat hij staat voor onafhankelijke rechtspraak en dat hij gelooft in de rol van onafhankelijke volksvertegenwoordigers. In werkelijkheid heeft hij praktisch alle vrijheden van de burgers aan banden gelegd en zichzelf verregaande bevoegdheden toegeëigend waaronder het negeren van Gerechtelijke uitspraken. Hij heeft door een grondwetswijziging al zijn beslissingen vrijgesteld van wettelijke controle en heeft zichzelf daarmee boven de wet geplaatst en zodoende onschendbaar gemaakt. Zijn macht is nu groter dan die van de ergste dictators. Dat Mursi zijn masker heeft laten vallen, is kennelijk nog niet tot de naïeve leiders in Brussel doorgedrongen en al evenmin tot de Nederlandse minister van Buitenlandse zaken Frans Timmermans. Aan de leningen zijn strenge voorwaarden verbonden, zegt hij. ‘Egypte moet werken aan democratisering, de opbouw van een rechtsstaat en de mensenrechten van minderheden en vrouwen respecteren. Gebeurt dat niet, dan wordt er geen geld verstrekt’. De ‘leningen’ zijn bedoeld om de Egyptenaren perspectief te bieden op een democratische en stabiele toekomst. Timmermans heeft er al eerder blijk van gegeven een chronisch gebrek aan ware kennis te beschikken.

Jesaja 19:1-2-3-4 Zie, de Here rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte; dan beven de afgoden van Egypte voor Hem en het hart van Egypte versmelt in zijn binnenste. Dan zal ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal zijn voornemen verijdelen. Dan zal men de afgoden vragen, de bezweerders, de geesten van de doden en de waarzeggende geesten. En Ik zal Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer, en een gestrenge koning zal daarover heersen, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen.

 

Met vriendelijke groet,

Franklin ter Horst

 

Uit het nieuws 20-01-2013

 

Door: Franklin ter Horst

Sinterklaas Van Rompuy strooit met miljarden

De Europese Unie en een aantal financiële instellingen geven ruim vijf miljard euro aan Egypte. Van Rompuy zegt dat dit geld bedoeld is ter ondersteuning van het democratiseringsproces. Daar is echter geen enkele sprake want de praktijk laat zien dat Egypte snel radicaliseert onder de moslimextremist Mursi en het land op weg is naar een totalitaire moslimstaat. De gift van 5 miljard is daarom een volkomen belachelijke en idiote beslissing. Discriminatie van niet-moslims groeit met de dag. Koptische christenen worden “kruisvaarder-christenen” genoemd die bestreden moeten worden en zelfs gedood. Sinds de revolutie is er sprake van intimidatie, aanslagen en verkrachtingen door Mursi’s aanhangers. Zo werd een oude christelijke vrouw van het balkon van haar woning gegooid en zijn al tientallen huizen en winkels en kerken van Kopten in brand gestoken of geplunderd. De daders hebben praktisch geheel vrijspel want de Egyptische overheid doet er over het algemeen weinig tegen. Honderden christelijke meisjes worden door moslims ontvoerd en gedwongen zich te bekeren tot de islam. Wanneer wanhopige christelijke ouders hun kind proberen terug te krijgen worden zij hierin tegengehouden door de politie. Mursi’s volgelingen eisen dat er een verbod komt op het houden van gebed in de kerken en een moslimgeestelijke beschuldigd christelijke vrouwen ervan verkrachting uit te lokken omdat ze zonder hoofddoek over straat gaan. De christelijke minderheid in Egypte maakt zich daarom terecht grote zorgen over haar toekomst. Ze voelen zich bedreigd en gediscrimineerd en verlaten uit angst in grote aantallen het land.

Daarnaast dreigt het bewind met vernietiging van Israël en de uitroeiing van het Joodse volk die door Mursi bloedzuigers, oorlogshitsers en afstammelingen van apen en varkens worden genoemd. ‘Wij moeten elke mogelijke strijd met hen aangaan. Er moet militaire strijd zijn in het land van Palestina tegen deze criminele zionisten, die  Palestina en de Palestijnen aanvallen’. 

 

Financiële steun aan Mursi betekent steun aan de plannen van deze extremist om Israël te vernietigen. Hoewel Egypte het vredesverdrag met Israël altijd gerespecteerd heeft, bestaat dit slechts op papier want van een echte vrede is nooit sprake geweest.

10 januari 2010 zei Mursi in een video: “Beste broeders, wij moeten niet vergeten onze kinderen en kleinkinderen op te voeden met haat tegen die Zionisten en Joden, en al diegenen die hen steunen. Dat de wereld hier te maken heeft met een “virulente antisemiet“ is kennelijk nog niet tot Brussel doorgedrongen.

Het was van meet af aan al duidelijk dat na de omverwerping van het bewind van Hosni Moebarak de extremistische moslimbroederschap met goedkeuring en zelfs steun van de wereldleiders, de ‘revolutie’ zou kapen en de macht over zou nemen met de bedoeling een islamitische dictatuur te vestigen met de sharia als wetgeving. De “Prince of War” Barack Hoessein Obama was één van de eersten om Mursi te feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning en gaf na de verkiezing van Mursi maar liefst 1½ miljard dollar aan in Egypte. Het ‘licht’ van de Europese Unie, EU-buitenlandchef Catherine Ashton reageerde enthousiast op Mursi’s benoeming en noemde zijn overwinning een ‘belangrijke mijlpaal in de Egyptische democratie’!

Miljoenen Egyptenaren zijn zo naïef geweest te geloven dat het na het tijdperk Hosni Moebarak beter zou worden. Maar het is inmiddels zover dat de vrije media nagenoeg geheel aan banden is gelegd en demonstranten door knokploegen van meneer de president in elkaar worden geslagen. Onlusten tegen zijn bewind noemt Mursi het resultaat van een samenzwering van “tegenstanders in het buitenland en enkele overblijfselen van het oude regime, die niet willen dat Egypte op de been komt”. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de universiteit van Cairo, zei Mursi tegen studenten: ‘De Koran is onze grondwet, de Profeet is onze leider, jihad is onze weg en dood in de naam van Allah is ons doel’. Uit een onderzoek is gebleken dat maar liefst 95% van de Egyptenaren positief staat tegen een grotere invloed van de islam op de politiek. 82% keurt het stenigen van overspeligen goed en 77% het geven van zweepslagen en afhakken van handen van dieven. 84% vindt dat moslims die zich bekeren tot een ander geloof moeten worden gedood.

Op deze video zijn schokkende beelden te zien hoe Egyptische militairen op 16 december 2011 meedogenloos inslaan op mannen en vrouwen en hen de kleren afrukken en een vrouwelijke betoger ernstig mishandelen. Wat Mursi aan het doen is staat haaks op de bescherming van de mensenrechten.  Hij misleidt de massa met zijn opmerking dat hij staat voor onafhankelijke rechtspraak en dat hij gelooft in de rol van onafhankelijke volksvertegenwoordigers. In werkelijkheid heeft hij praktisch alle vrijheden van de burgers aan banden gelegd en zichzelf verregaande bevoegdheden toegeëigend waaronder het negeren van Gerechtelijke uitspraken. Hij heeft door een grondwetswijziging al zijn beslissingen vrijgesteld van wettelijke controle en heeft zichzelf daarmee boven de wet geplaatst en zodoende onschendbaar gemaakt. Zijn macht is nu groter dan die van de ergste dictators. Dat Mursi zijn masker heeft laten vallen, is kennelijk nog niet tot de naïeve leiders in Brussel doorgedrongen en al evenmin tot de Nederlandse minister van Buitenlandse zaken Frans Timmermans. Aan de leningen zijn strenge voorwaarden verbonden, zegt hij. ‘Egypte moet werken aan democratisering, de opbouw van een rechtsstaat en de mensenrechten van minderheden en vrouwen respecteren. Gebeurt dat niet, dan wordt er geen geld verstrekt’. De ‘leningen’ zijn bedoeld om de Egyptenaren perspectief te bieden op een democratische en stabiele toekomst. Timmermans heeft er al eerder blijk van gegeven een chronisch gebrek aan ware kennis te beschikken.

Jesaja 19:1-2-3-4 Zie, de Here rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte; dan beven de afgoden van Egypte voor Hem en het hart van Egypte versmelt in zijn binnenste. Dan zal ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal zijn voornemen verijdelen. Dan zal men de afgoden vragen, de bezweerders, de geesten van de doden en de waarzeggende geesten. En Ik zal Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer, en een gestrenge koning zal daarover heersen, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen.

 

Met vriendelijke groet,

Franklin ter Horst

 

 Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel
Dagelijksestandaard.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op dagelijksestandaard.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!