Spaanse zorgen

Ondanks dat Brussel en Frankfurt jubelen over de jongste Spaanse geldmarktleningen is er geen enkele reden tot juichen. Zeker niet voor de Spaanse bevolking. De jeugdwerkloosheid blijft onverminderd hoog, evenals de totale werkloosheid. Geen enkel land heeft ooit het hoofd kunnen bieden aan een werkloosheidsgraad van meer dan 25 %, zoals in Spanje al meer dan een jaar het geval is.  Bovendien zijn de economische vooruitzichten somber en gaat het land gebukt onder zware bezuinigingen, waaronder in de zorg.  

Op die Spaanse zorgen in de zorg kom ik zodadelijk terug. Eerst even de financiën. Zoals bekend heeft Draghi in zijn nu al fameuze speech van Londen, waarin hij het OMT-programma (Outright Monetary Transactions) aankondigde, gezegd dat hij er alles, maar dan ook alles aan zal doen om de euro te redden en alle rotte obligaties opkoopt c.q. garandeert. Dat hebben de beleggers goed in hun oren geknoopt.  

Daarom is het ook niet verwonderlijk, dat Spanje sedert begin dit jaar er telkens in is geslaagd om haar financieringsbehoefte te realiseren. In totaal heeft de Spaanse overheid, los van de toegezegde € 100 miljard steun voor haar banken, sinds begin deze maand zo’n slordige € 28 miljard opgehaald, exclusief de langlopende lening (tot 2026) die voor 5,6% de boeken inging. Telkens haalde Spanje meer op dan verwacht en bleven de rente percentages laag. Vandaar de jubelgeluiden uit Brussel.  

Dat lijkt allemaal prachtig, maar deze herfinancieringen wegen bij lange na niet op tegen de forse afboekingen, die de Spaanse staat moet nemen. Alleen al vorig jaar november moest Espana het bedrag van ruim € 191 miljard afboeken wegens oninbare leningen. De ineenstorting van de vastgoedmarkt laat diepe sporen na in het Spaanse bankwezen en in de Spaanse bouwsector. Sporen, die u en ik, de Europese belastingbetaler, kunnen betalen. Want de herfinanciering door de markt wordt gedekt door de ECB en Nederland betaalt daar aan mee.

 Nochtans presteerde de Spaanse premier Rajoy het om, in een afgelopen woensdag verschenen interview in de Financial Times, te beweren dat de sterke euro landen, zoals Duitsland en Nederland, nóg meer moesten doen om de economische groei te stimuleren. Spanje kon dat niet. “Het is duidelijk, dat je momenteel niet aan Spanje kunt vragen een expansiebeleid te voeren”, zei de premier. Si, dat dank je de koekoek.  

De economische crisis in Spanje begint zorgwekkende vormen aan te nemen. Spanje is failliet, de regio’s zijn blut, er is geen werk. Momenteel bedraagt de totale tewerkstellingsgraad in Spanje 18,3 procent, waar dat medio 2007 nog 39,1 procent was. Dat is een daling met meer dan 50 %, wat feitelijk onvoorstelbaar is. In de categorie 35-49 jaar daalde de tewerkstellingsgraad ‘slechts’ met 25%, oftewel, de jeugd betaalt het grootste deel van het gelag. De hevigste protesten komen echter van de veertigers en vijftigers. Zij hebben dan ook het meeste te verliezen. Op alle mogelijke manieren wordt hun inkomen, hun voorzieningen en hun verworvenheden gekort.  

Neem bijvoorbeeld de zorg. De Spanjaard is gewend aan goede zorg, die vrijwel gratis werd geleverd. Dat is voorbij. Door de enorme bezuinigingen heeft de regering Rajoy fors het mes gezet in allerlei voorzieningen. Zo moest er tussen 2010 en 2012 ruim € 7 miljard bespaard worden op de zorg. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal spoedeisende hulp diensten met ruim 40% is afgenomen. Het gevolg hiervan is, dat de tijd die een Spanjaard erover doet om die hulpdiensten te bereiken gemiddeld vijftig minuten bedraagt. Het wrange van de genomen maatregelen is, dat experts juist een verhoging in plaats van een verlaging van de kosten verwachten, omdat de overblijvende posten het werk niet meer aankunnen, dan wel dat veel mensen thuisblijven waardoor er op termijn meer kosten moeten worden gemaakt om deze mensen weer gezond te krijgen. 

In de ingesloten video in bijgaand bericht beklagen burgers zich over de getroffen maatregelen en zeggen zich ernstige zorgen te maken over het gebrek aan medische zorg. En dat, terwijl de Spaanse wetgeving bepaalt dat nooddiensten maximaal binnen een half uur bereikbaar moeten zijn. Klaarblijkelijk tellen de eisen uit Brussel voor Rajoy zwaarder dan de zorg voor zijn eigen volk. Waar kennen we dat toch van? 

Maar de angst voor het gebrek aan medische zorg is niet het enige dat de mensen zorgen baart. Ook de ontvolking van het platteland ten gevolge van dit soort maatregelen roepen vele vraagtekens op. Uiteraard vooral bij locale politici, die hun kiezers zien vertrekken naar de (middel-)grote steden. 

Spanje bevindt zich intussen, samen met Griekenland, aan de top van de lijst van ‘misery’ landen.

Alleen Zuid-Afrika scoort slechter. Naast de zorg komen ook de pensioenen aan de beurt. Monetair commissaris, de Fin Olli Rehn, verklaarde nog vorige maand dat Spanje forse maatregelen moet treffen om de almaar stijgende pensioenkosten te verminderen. ‘ Zonder aanpassingen in het pensioenstelsel loopt de Spaanse schuld op tot 114 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2020 en 129 procent in 2030′, waarschuwde Rehn. 

Heeft u dat nu ook? Als ik dergelijke ongekozen bureaucraten hoor prevelen wat autonome regeringen moeten doen tegen de belangen van hun eigen bevolking in, om maar tegemoet te komen aan de eisen van een Polit-bureau in Brussel, dan kookt mijn bloed. 

Mijn roots zijn liberaal, maar je zou je door dit soort eurocraten laten bekeren tot …

Nee, socialisten, christen democraten, het is allemaal één pot nat. Collectivisten in het kwadraat en a-sociaal.

Ik mag hopen dat de Catalanen de boel opblazen daar en Spanje weer een vrij en onafhankelijk land wordt. Figuurlijk uiteraard.

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

Recente artikelen van Jean Wanningen (alle artikelen)

47 reacties
 1. Hoe ziek is de EUSSR elite om te gaan juichen als een land kan lenen tegen een rente die volgens deze elite wel meevalt? Meer dan 25% werkloosheid, honderden miljarden aan oninbare leningen, krimpende economie, mensen totaal aan de grond.

  Maar voor de EUSSR elite is het “mooi weer” ; ze kunnen zo lekker goedkoop lenen! Dus weg problemen!      Hoe ziek is die verrotte EUSSR?

 2. Helder en duidelijk stuk, zoals wij van U gewend zijn.

  De bevrijding uit de EUSSR zal door de Spanjaarden met grootschalige protesten die overgaan in geweld moeten worden af gedwongen. De Brusselse bureaucraten zullen nooit vrijwillig toestaan om hun macht daar te verliezen. De EURO en de EUSSR blijven de grootste rampen die de Europeanen sinds 1945 zijn overkomen.

 3. Dat de eurocraten niet gekozen zijn is juist, maar hun bemoeienis met de spaanse overheidsfinancien is hard nodig. Iedere vierde Spanjaard is werkloof en iedere vijfde is ambtenaar. Onder leiding van Zapatero is de Spaanse maatschappij omgevormd tot een peperdure verzorgingsstaat, waarin de private sector keihard wordt uitgeknepen om de collectieve sector en de uitkeringen te financieren, die de regering – net als in de USA – in feite aanwendt om stemmen te kopen.

 4. Ik zie dat Doctor Nomad heel wat minnetjes krijgt, maar hij heeft -ten dele- wèl gelijk. De situatie op het Iberisch schiereiland is dermate slecht, dat ook bij terugkeer naar de peseta Spanje een zware dobber zal hebben om zich economisch te herstellen. Neemt niet weg, dat die weg vele malen beter, eerlijker en effectiever is dan de nu gekozen route van schuldverstrengeling en afwenteling op de Noord-Europese belastingbetaler.

 5. @trias politica op 20 januari, 2013 – 18:58

  Wat je nu schrijft klopt, maar is niet in overeenstemming met Doctor Nomad’s suggestie dat een terugkeer naar de peseta niet goed zou zijn. Dat Spanje sowieso zware tijden gaat meemaken klopt ook, alleen al omdat voor Spanjaarden een valutadaling via een peseta ze koopkracht in het buitenland kost.

   

  Maar het is de beste oplossing op langere termijn, omdat juist de Euro zorgt voor het verdwijnen van banen (Spanjaarden kunnen niet concurreren tegen het buitenland, en wegens te duur verdwijnen juist banen naar Oost Europa en landen als Turkije, buiten de Eurozone, omdat daar de waarde van de munten wel laag zijn). 

   

  En he, ik woon in Spanje en weet drommels goed dat ik met een peseta minder koopkracht zal hebben en een tripje Nederland een dure bedoening wordt. Maar op langere termijn absoluut veel beter voor een inwoner van Spanje die dan weer werk heeft en de producten in de lokale supermarkt wel weer kan betalen, terwijl ze nu met de dure Euro de maand niet meer doorkomen, mede door een gebrek aan banen.

 6. @trias politica op 20 januari, 2013 – 18:58

  Nog even terugkomend. Ook wat Nomad schrijft over ‘hulp’ vanuit Brussel, dat is nou juist precies dat waar Brussel op uit is. Afhankelijkheid creeren, mede door het proces van de door de banken gecreerde bubbel in Spanje die je beschrijft. Afhankelijkheid creert namelijk een ‘onderdanige’ houding, zodat de macht van Brussel over Spanje toeneemt.

   

  Bij een uittreden uit de euro zal Spanje weer op eigen benen moeten staan. Veel beter voor Spanje, niet voor Brussel, die daarmee de greep op Spanje verliest. Het geld dat Brussel aan Spanje toeschuift betalen ze ook immers in Brussel zelf niet, dat komt toch weer van andere Europese belastingbetalers.

   

  Als je zo het Brusselse spel doorziet, zie je wat een vreselijke ellende die EU is. Niet alleen voor Nederland, die steeds meer geld moet afdragen, maar dus ook voor Spanje, die juist steeds meer bij de ballen wordt gegrepen doordat ze zoveel ‘schulden’ aan Brussel hebben.

 7. Dat ben ik volkomen met je eens. Hoe is de stemming in Madrid? Verwacht je politieke veranderingen?

 8. Spanje kan helemaal niet terug naar de peseta. Door wat moet deze nieuwe peseta gedekt worden dan? De Spaanse economie? Welke economie? Grondstoffen? Welke grondstoffen? Het Spaanse goud misschien? Succes met het terughalen uit New York..

   

  Niemand wil een peseta di niets waard is..

   

  Het grote plaatje is velen nog niet helemaal duidelijk..Zonder grondstoffen, olie of goud geen soevereiniteit..

   

  Collegablog Geennieuws begint het plaatje al aardig te snappen..

   

  http://www.geennieuws.com/2013/01/de-eurozone-monetaire-kolonie-van-de-federale-reserv/

 9. @just my 2 cents op 20 januari, 2013 – 19:42

  Wat een onzin. Zelfs Zimbabwe heeft een eigen munt. Spanje heeft 100-en jaren een eigen munt gehad, tot 10 jaar geleden. Geen probleem dus. Ook landen als Polen, Turkije, Marokko, enz, hebben gewoon een eigen munt. Onzin dus.

 10. De Spaanse economie wordt gedekt door familie-waarden. Spanjaarden investeren dan ook de meeste tijd en geld in hun (extended) family en niet in belastingbetalen of hun werkgever. Want zij weten: als ze in de problemen komen, redt niet hun werkgever ze, redt niet de overheid ze (regionaal, centraal of EU), maar kunnen ze altijd bij hun moeder iets eten, bij vrienden logeren en een sigaret op straat bietsen. Dus investeer je daar in.

   

  Bij een internationaal bedrijf was een vriend van me verantwoordelijk om de telefonische afdeling tijdens het middagdutje en de lunch bereikbaar te krijgen, omdat dat door de partners en klanten in de rest van Europa ge-eist werd. Die telefonisten zeiden dus letterlijk, dat als ze ontslagen zouden worden niet door hun werkgever gered werden en dus gewoon thuis gingen lunchen en thuis een dutje deden bij hun familie. Dat is een heel ander opvatting dan hier gebruikelijk is.

   

  Dit geldt voor hele grote delen van de Spaanse bevolking.

 11. @ De Mol

   

  Sorry, Zimbabwe was ik even vergeten. Het gaat daar economisch voortreffelijk dankzij de eigen dollar aangezien iedereen daar miljonair is.

   

  dom van me..

 12. @Tipo

   

  Wat ik tracht duidelijk te maken is dat het monetaire en economische probleem Spanje overstijgt. Wereldwijd leven we in een welvaartsbubbel veroorzaakt door 40 jaar kredietverstrekking.

   

  De kredietverstrekkers wensen nu betaald te worden. Zodra Spanje uit de euro stapt en default op haar schulden krijgen ze geen druppel olie meer en is het over en uit…. instant chaos..

   

  De eigenaren van het piramidespel willen het niet dus het gebeurt niet en de Spaanse politici van links tot rechts zitten in de pocket.

 13. @De Mol

   

  Spanje heeft helemaal niets, nakkes, nada…. Spanje is lock, stock and barrel totally owned door het bankencartel..

   

  Net als Nederland overigens…

   

  Leuk he, zo’n monetair systeem op basis van schuldcreatie..?

 14. @just my 2 cents op 20 januari, 2013 – 20:03

  Natuurlijk begrijpt elke janpiet dat een peseta in waarde zal dalen en dat wat dat betreft het ook ‘negatieve’ effecten heeft, bv voor de inkoopkracht van de Spanjaarden. En ook is de mining sector in Spanje niet groot genoeg om alle problemen op te lossen, want Spanje is geen mijnbouw-grootmacht ala Australie of Canada.

   

  Maar het betekent dus ook niet dat Spanje geheel van grondstoffen ontdaan is, wat je beweerde, want dat is gewoon niet waar. Want naast de voorbeelden heeft het ook gewoon kolen, zinc, tin, marmer, en nog meer grondstoffen.

   

  Het ‘niet’ kunnen hebben van een eigen munt is, naast de andere landen als voorbeelden genoemd, met inbegrip van Spanje zelf tot nog maar 10 jaar geleden, wat mij betreft daarmee als argument van tafel.

   

  Blijft over of het wenselijk is. Dat is een andere discussie.

   

  Er zijn heel veel landen ala Spanje die het met een eigen munt heel aardig doen, zoals de al aangehaalde voorbeelden, maar er zijn er nog veel meer. Bijvoorbeeld Mexico, Chili, Thailand, Korea, enz…

   

  Mooi voorbeeld van een land met eigen munt overigens die, geheel zonder grondstoffen, het zelfs nog veel beter doet dan de Eurozone, is Singapore. Dus zelfs als een land geen grondstoffen zou hebben, betekent dat nog niet veel. Het enige wat van belang is is of een land genoeg ‘geld’ genereert, en dat kan met meer dan alleen grondstoffen, bv. met handel (of anders een industrie). Niemand die dat zo goed begreep als de VOC.

   

  Je opmerkingen over grondstoffen zou ook betekenen dat wanneer het gas opraakt in Nederland, Nederland werkelijk zou instorten. Dat is maar de vraag natuurlijk. Belgie heeft ook bijna geen ‘grondstoffen’, behalve niet geexploiteerde kolenmijnen uit het verleden, maar heeft ook altijd op eigen benen gestaan. Het grondstofarme Vlaanderen is zelfs een zeer rijke regio, mede door de Antwerpse haven, de industrie en de landbouw.

 15. Wat ik wilde zeggen, is dat Spanjaarden zonder de eigenaren van het financiele systeem kunnen, omdat ze hebben geinvesteerd in elkaar. Chaos is er bij het wegvallen van de Euro niet zo snel in Spanje, omdat ze een  goed netwerk hebben, niet overheidsafhankelijk, maar als civil society. Dat is een voordeel van Spanje ov Nederland bijvoorbeeld.

   

  (okay, zonder olie wordt het wel lastig, maar toch)

   

   

 16. @just my 2 cents op 20 januari, 2013 – 20:27

  Dat Spanje niets heeft klopt dus niet. Het zit in zwaar weer en heeft zware schulden, voornamelijk ook door jaren op de pof te leven, en in een eurogevangenis, zoals Nigel Farage dat zo mooi zegt, dat wel, maar het heeft dus ook assets.

   

  Naast de grondstoffen, die vooral vaak door de ‘milieubeweging’ de kop om is gedraaid, is het een land met veel toerisme en zon, maar het heeft ook een zeer goed opgeleide bevolking. Dat er velen thuis zitten zonder werk doet daar niets aan af. Heel velen verdwijnen nu naar het buitenland om er te gaan werken, of hebben dat al gedaan.

   

  Met een ‘goedkope’ peseta zou ik het met een bedrijf wel weten waar ik zou ‘investeren': goedkoop land met goed opgeleide werknemers… Vandaar ook dat ik denk dat een goedkope peseta voor Spanje iets goeds zal betekenen, niet iets slechts.

 17. Dus Spanje is in de problemen gekomen door jarenlang goedkoop lenen. En nu dansen ze in Brussel de flamenco omdat Spanje weer goedkoop kan lenen. Ik ben een boon als ik er nog iets van begrijp.

 18. @De Mol

   

  Begrijp me niet verkeerd, persoonlijk vind ik dat elk land z’n eigen munt zou moeten hebben. Echter het introduceren van een eigen munt is niet voldoende. Spanje zou z’n banken, grondstoffen en alles wat geprivatiseerd is in de afgelopen 40 jaar weer moeten nationaliseren….

   

  en dan krijg je het aan de stok met het bankencartel die niet geheel toevallig ook over de olie gaat..

   

  Zonder olie geen economie en voedsel..

   

  Lock, stock & barrel…. wat ik je zeg..

 19. @Tipo

   

  Niemand heeft het bankencartel nodig, sterker nog, het bankencartel heeft ons nodig.

   

  Maar waarom blijven mensen dan stemmen op:

   

  A: socialisten a.k.a. schuldenmakers in dienst van het bankencartel

  B: liberalen a.k.a. loansharks in dienst van het bankencartel

   

   

   

   

 20. @Trias

   

  De eigenaars van het dollar-, pond-, yen- en euro-imperium zijn tevens grootaandeelhouder van alle grote oliemaatschappijen.

   

  Deze lieden kunnen het niet echt waarderen als de Spaanse bevolking zelfstandig een bank opricht en peseta’s uit gaat geven waarover zij geen rente toucheren..

   

  Ken je deze nog?

   

  http://nos.nl/artikel/326559-hongarije-tart-europa-met-bankwet.html

   

  http://www.zonnewind.be/eu/financien/banken/salaris-centrale-bank-hongarije.shtml

   

  http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/11/eu-voert-druk-op-orban-op-economische-crisis-hongarije-staat-op-zich/

   

   

 21. @Trias

   

  De Spaanse economie ligt in duigen. Duurt nog minimaal 1 generatie om van een op schuld en consumptie gebaseerde economie om te schakelen naar een spaar en investeer economie. Waar gaan ze die olie van betalen dan?

   

  Spanje staat schaakmat..

 22. Dan onderschat je de Spanjaarden. De politieke banden met latijns-Amerika (niet uitsluitend Venezuela) zijn sterk, ze hebben assets en ze hebben… trots! Geloof me, Spanje gaat het redden als zij bevrijd worden uit de euro gevangenis. Maar dat is niet goed voor de goudprijs, I know ;-)

 23. Toch zit er wel muziek in Spanje als een deel van de Noordeuropese ouderen naar die leegstaande appartementen zou verkassen. Dan help je daar de mensen die in de gezondheidszorg werken, voor de economie is het aantrekkelijk, want het geld wordt ginds uitgegeven. Kinderen die vakantie kunnen houden bij ouders of grootouders.

  Het klinkt kleinschalig, maar ik vermoed dat veel ouderen in het noorden er best wel wat voor voelen. En dan houdt kleinschalig op.

  Als daarbij de peseta terug wordt ingevoerd, wordt het alleen maar interessanter.

 24. Trias

   

  Je hebt hier van doen met de financiers van willekeurig welke oorlog van de afgelopen 200 jaar.

   

  p.s. Spanje heeft meer aan zilver…. zonne-energie..:)

 25. U stelt: Spanje kan niet terug naar de peseta met als argument:  want er is niets om een nieuwe munt mee te dekken.

   

  Piepklein vraagje: Waar werd de peseta in eerste instantie dan door gedekt?

 26. @trias, ik bedoelde eigenlijk te zeggen, kun jij een scenario bedenken waarin er niet wordt bezuinigd op de Spaanse zorg? Zelfs als de Peseta devalueerd door te weinig vraag (zal wel uibalanceren denk ik), dan nog zijn alle importspullen (dus ook die voor de zorg) hardstikke duur.

 27. @Jansma

   

  Spanje had ooit de wereldreservemunt (goud), echter ze importeerde zoveel goud en zilver en verzaakte om dit goud te dekken door haar eigen economie dat het goud onderhevig was aan inflatie en de Republiek der Nederlanden het stokje overnam van de Spanjolen.

   

  De kersverse Republiek wist namelijk dat ook goud slechts een fiatvaluta was en dat de economie de echte waarde van de munt bepaalde…

   

  Maar u vraagt naar de bekende weg..

   

  Ook Spanje heeft sinds 1971 een op schuld gebaseerde munt met een desastreus gevolg. Misallocatie van kapitaal, misallocatie van arbeid, misallocatie van onderwijs etc. etc.

   

  Wat wil Spanje, een op schuld gebaseerde peseta of een op bezit gebaseerde peseta… dat is de hamvraag.

   

  Uit de euro stappen en een op schuld gebaseerde peseta introduceren heeft niet zoveel zin lijkt me. Spanje kiest voor mutual destruction geloof me.

   

   

 28. Je geeft zelf aan dat Spanje blut is, en je bloed kookt van woede omdat Spanje bezuinigd op decreet van Brussel. Zonder dat decreet en zelfs na terugkeer naar peseta heeft het land een groot probleem.

  Het enige verschil tussen Brussel en geen Brussel is buitenlandse hulp. Devaluatie van de Peseta gaat echt niet lukken in het huidige klimaat van valuta oorlog,..

 29. @trias politica op 20 januari, 2013 – 18:31

  Hij heeft geen gelijk. Die ‘valuta-oorlog’ bestaat wel, maar een euro met als leider Duitsland-Finland en anderen is natuurlijk altijd veel sterker dan een peseta. Een peseta laten ‘devalueren’ is een fluitje van een cent, omdat een peseta niet veel gevraagd zal zijn, itt. een euro die zonder een Spanje doorgaat.

   

  Juist de euro doet het mede zo slecht door landen als Spanje die miljarden nodig heeft. Spanje blijft inderdaad alleen maar op de been door uitspraken van de Europese Centrale Bank.

   

  Een zwakke peseta zal de import naar Spanje doen verslechteren, en de export van wijn, olijfolie, vlees, en de toeristensector doen verbeteren. En dat is beide hard nodig. Nu doet bv. Mercadona in Spanje zelf nog heel veel Marokkaanse olijfolie verkopen (goedkoper), wat met een zwakke peseta direkt zal veranderen. Ook leven Spanjaarden veel te veel op de pof, omdat bv. Duitse auto’s relatief goedkoop zijn aan te schaffen. De import van dit soort wagens naar Spanje zal dan ook moeten verminderen, simpelweg omdat men zich dat niet kan permitteren.

 30. Daarom zei ik ook dat de dr. ten dele gelijk had. Devaluatie is uiteraard nodig, maar dan nog zal er heel wat water door de Rijn stromen vooraleer Spanje economisch op eigen benen kan staan.

  Ik heb in Spanje tussen 2000 en 2006 een aardig optrekje gehad en er in 2004 het grootste deel van het jaar verbleven. Ik ken het land derhalve vrij goed. De banken struikelden destijds over elkaar heen om tegen de meest absurde tarieven en condities vastgoed financieringen te leveren (zie ook het SNS debacle). In die tijd groeiden de vastgoed bomen tot voorbij de hemel. Moeten wij nu die greedy bankers uit de shit trekken? Wel de lusten (rente, provisie), maar niet de lasten (afboekingen)?

  Ik dacht het niet.

  En dat is wat er nu gebeurt met het Brusselse beleid: ass covering van banken, overspending governments en incompetente politici. Weg daarmee. Hoogste tijd voor een grote schoonmaak en terugkeer naar gezond verstand, prudentie en spaarzin.

 31. @Toetssteen

   

  De EU heeft een handelsoverschot en de VS niet.

   

  Je kunt alle goud van de wereld hebben, maar als je geen economie hebt die dit ondersteund stroomt dat goud je land uit.

   

  Solvabiliteit daar draait het om..

   

   

   

   

   

 32. Pfff, wat een moeilijke vraag en zo laat op de avond ook nog.  Dank u doctor.

  Het volgende zou ik doen als ik Rajoy was (na een devaluatie van de peseta). Ik zou langjarige afspraken maken met Chavez van Venezuela voor de financiering van de Spaanse tekorten. Tegen Brussel en de obligatiehouders zou ik zeggen: ‘zak er maar in’.  Tegen de bevolking zou ik zeggen: ik garandeer uw koopkracht tot een basisinkomen waarmee u rond kunt komen, gedwongen huisuitzettingen worden verboden en de zorg blijft betaalbaar zoals vanouds. Tegelijkertijd zou ik met de ziekenhuizen, specialisten, verzekeraars en regionale overheden rond de tafel gaan zitten  om ervoor te zorgen dat er een betaalbaar (niet gratis) gezondheidszorgsysteem van de grond zou komen, met een nadruk op regionale invulling van de behoeften.

  Willen de specialisten geen genoegen nemen met een achteruitgang van hun inkomen? Jammer dan, voor hun tien anderen, de werkloosheid werkt in mijn voordeel.

 33. Ik begrijp dus goed dat u nu wel erkend, in tegenstelling tot uw comment om 19:42, dat het voor Spanje mogelijk zou zijn om terug te keren naar de Peseta, maar dat het niet wenselijk- en zinvol zou zijn? Vat ik dat goed samen?

 34. Indien de gezondheidszorg voor senioren wordt verplaatst naar Spanje, en Spanje uit de euro zou zijn, dan krijgt Spanje andere valuta binnen. Met die inkomsten kan eventueel de import worden gefinancierd.

  Voor de rest, in Spanje groeit genoeg, dus voor de landbouw is het niet nodig. (de meeste subsidies vloeien overigens toch in de zakken van Nestlé en Unilever, dus niemand zal ze missen, behalve dan voorgenoemde.)

   

  Ja de tijd van het tegen de plinten klotsende geld is dan over, maar dat is toch al zo. Hoewel weinigen er nog aan willen.

 35. @Jansma

   

  Inderdaad, eerst dollarcrash afwachten gevolgd door mega inflatie euro en pas daarna de eigen peseta terug.

   

  Het is nu onmogelijk om als éénling van schuldsysteem over te stappen op een spaarsysteem..

   

  Timing is everything..

 36. Ehhh, meent u nu werkelijk dat de yanks zo rollen? Nee hoor, eerst de euro, ze zijn zeer hoffelijk wat dat aangaat.

  Dat goud wordt toch wel geconfisqueerd, zijn ze grootmeesters in, zie 1931 en 1971.

   

  En voor de rest, wat gaat er boven een lovely war? Zo rollen bankiers nu eenmaal.

 37. @Trias

   

  Goldfunds… da’s papier….Middelkoop zit er zo ver naast. Mijnen worden genationaliseerd of kapotbelast..

   

  goede analyse verkeerde vehicle..

Reacties zijn niet (meer) mogelijk.