Klik hier als u meer wilt lezen over ons privacybeleid en gebruik van cookies.

(Niet meer tonen)

Anderen aan het denken zetten

Geplaatst door Blondemevrouw op 21 februari, 2013 - 15:15
Anderen aan het denken zetten

 

Op korte termijn grote veranderingen verwachten, is jezelf teleurstellingen voor de voeten werpen. Nadat je jezelf meermaals hebt laten struikelen in een periode van vijf jaar, neemt je energie af en je frustratie toe. Waarna je uiteindelijk de handdoek in de ring werpt, omdat je niet nog een teleurstelling wilt verwerken. Je kiest ervoor je niet meer druk te maken, je distantieert je van grote maatschappelijke problemen en gaat voor jezelf, je geliefden en jullie persoonlijke toekomst leven. Niets meer, niets minder. Een kleine fijne wereld, voor zo lang als het duurt. Een voorspelbaar verloop als je tot de conclusie bent gekomen, dat vrijheid onder druk staat en hier op korte termijn verandering in denkt te kunnen brengen. Vandaag deze column naar aanleiding van een reactie van R. Hartman, gisteren onder de column “Realofobie en het maken van onderscheid”

“Blonde begint eenzijdig te worden en blijft maar bezig met het benoemen en het bestrijden van de symptomen. […] Wat u moet bestrijden is de partij die ervoor gezorgd heeft dat islam een probleem kan zijn in deze contreien: de staat dus. Maar juist deze ontbreekt in alle artikelen die ik van Blonde heb gelezen. Jammer….”

In veel van mijn columns geef ik aan dat het faciliteren van islam, méér schadelijk is dan islamisering zelf. De staat is, zoals R. Hartman terecht aangeeft, de aanstichter en de grootste faciliterende factor met betrekking tot de toenemende invloed van het mohammedanisme en de groeiende macht van de EU, in Nederland en Europa. Toch zijn mijn columns vooral gericht op het delen van een visie en gericht aan de gewone mens in Nederland. Niet omdat ik de staat niet als hoofdverantwoordelijke zie, maar omdat effectiviteit een prioriteit is.

De bedenkers van de EU gingen niet over één nacht ijs met het doorvoeren van de plannen. Dit wordt stap voor stap, over een periode van decennia tot een eeuw geïmplementeerd. Het is een algemeen gegeven, dat wanneer je verandering tot stand wilt brengen, waarbij grote groepen mensen betrokken zijn, je om weerstand te voorkomen, niet te hard van stapel dient te lopen. Geen korte termijn visie, maar met geduld op de lange termijn resultaten boekend. Dit zien we ook bij het mohammedanisme. Alleen hebben we het dan niet over decennia, maar over eeuwen. Op de korte termijn met veel geweld en intimidatie een gebied willen overnemen, zou stuiten op zeer grote weerstand, waarbij islam aan het kortste eind zou trekken. Met een visie op de lange termijn, stap voor stap, met zo min mogelijk weerstand, meer macht en invloed naar zich toe trekkend, met een doel waarvoor men vanuit het mohammedanisme gerust nog twee eeuwen wacht, is de meest effectieve strategie. Zichzelf reeds eeuwen bewijzend. Het individuele leven op aarde heeft vanuit de koran en de leer van Mohammed weinig waarde. Denken op de korte termijn is hierdoor overbodig en geduld opbrengen voor de lange termijn is hierdoor gemakkelijker. Een strategie die succesvol is gebleken, eenvoudig in de praktijk brengend.

De staat is dus de hoofdverantwoordelijke voor het feit verworven vrijheid onder druk is komen te staan. Nu is er ongetwijfeld een aantal politici, dat mijn columns leest, maar ik maak me geen illusies hen te kunnen overtuigen over te gaan tot actie en verandering van beleid. Dat is in mijn optiek een korte termijn visie; een pad van teleurstelling en frustratie. Alsof met een paar duizend man op het Binnenhof schreeuwen, enig effect zou hebben. Alsof enkele politici overtuigen, effect zou hebben. Met effectiviteit als prioriteit, is een aanval op de staat, niet van toegevoegde waarde in dit stadium. Zelfs niet als je hiermee andere burgers wenst te overtuigen, samen met jou die aanval in te zetten. Met een visie op de lange termijn, is dat een stap die later in het proces gezet moet worden.

Mensen -burgers- die nog niet begrijpen, dat onze vrijheid onder druk is komen te staan door islam en de EU, gaan dat namelijk niet inzien door de verantwoordelijkheid van de staat te benadrukken. Zij zien het probleem nog niet en zien daardoor zéker niet in, dat er een verantwoordelijke is voor dat probleem men niet ziet. We willen graag verder in het proces zijn, maar we staan helaas pas aan het begin. Twee derde van de Nederlanders staat kritisch ten opzichte van islam en de EU, maar gezien het kiesgedrag, beseft men nog niet in meerderheid welke prioriteiten te stellen. De fase van benoemen en een visie meegeven, is dus nog niet voorbij.

In mijn optiek is het niet alleen van belang eerst dat deel van de bevolking aan het denken te zetten, dat nog niet inziet dat onze vrijheid onder druk is komen te staan, maar is dat ook het meest effectief. Wanneer is de kans op invloed op het politieke beleid het meest groot? Wanneer een grote meerderheid van de bevolking met de neus dezelfde kant op wijst. En op dit moment is ons volkje tot op het bot verdeeld als het om het mohammedanisme en de EU gaat.

Daarom tracht ik zoveel mogelijk mensen aan het denken te zetten over de problemen die ontstaan door islam en de EU, opdat bewustwording op grote schaal invloed zal kunnen uitoefenen op de staat. Net als de EU en het mohammedanisme, dienen we een visie op de lange termijn te ontwikkelen en frustratie te voorkomen door de vooruitgang te erkennen, in plaats van de lange weg te gaan met wanhoop tegemoet te zien.

Ik durf te rekenen op een grote meerderheid. Op de lange termijn. Uiteindelijk hebben namelijk veruit de meeste mensen dezelfde uitgangspunten; vrijheid en mensenrechten. We verschillen echter nog te veel van mening over hoe deze te waarborgen. Dat is geen onoverkomelijk probleem. Jezelf en elkaar blijven informeren, zal uiteindelijk -op de lange termijn- resulteren in toename van saamhorigheid en toename van kracht om de staat te bewegen het beleid aan te passen.

Ik reken op jullie allemaal. Ook op de mensen die mijn columns niet waarderen en hierdoor soms zelfs mij als persoon afwijzen. Want jij en ik hebben dezelfde uitgangspunten en dezelfde waarden. Op de lange termijn zal je dat beseffen.

 

Blondemevrouw via Twitter

Reacties

JohnJohn op 21 februari, 2013 - 15:23

Meisje

De Staat dat zijn WIJ.

Verder heb ik niks met Domme Doemdenkers.

Mag ik dat zeggen, ja dat mag ik.

(alleen niet van sommige lui hier om deze site)

Dus duidelijk wie mijn vrijheid wil beperken.

Jasterke op 21 februari, 2013 - 15:32

tja...

@ Blondemevrouw... U bent de eerste  "dame"in mijn leven die ik niet beslist hoef te zien om naar waarde te kunnen inschatten !

Blondemevrouw op 21 februari, 2013 - 15:33

JohnJohn

"De vertegenwoordigende democratie is een achterhaald negentiendeeeuws systeem. Het is afkomstig uit de tijd van de stoomtrein, gasverlichting en armen die geen tijd hadden om zich te verdiepen in actuele politieke zaken aangezien ze dag en nacht moesten werken om het hoofd boven water te houden. Zij hadden vertegenwoordigers nodig. De gebrekkige burger volgde gedwee de goedgebekte en alwetende vertegenwoordiger. Maar in een tijd van welvaart, brede educatie en internet is het bespottelijk om één keer in de vier jaar – er gebeurt nu in een jaar meer dan vroeger in tien jaar – een stem uit te brengen op figuren die zich na die stem door geen electoraat laten tegenhouden." -- schreef Leon de Winter onder andere. 

Blondemevrouw op 21 februari, 2013 - 15:33

Jasterke

Hartelijk dank :-)

louis-portugal op 21 februari, 2013 - 15:37

Blijf doorgaan Blondemevrouw.

Blijf doorgaan Blondemevrouw.

JohnJohn op 21 februari, 2013 - 15:41

@Blondemevrouw

Burger is niet gebrekkig meer

Burger is goed ingelicht

Burger is niet DOM

Dus ja als een Volksvertegenwoordiger faalt dan zal de Burger hem afstraffen (zie GL CDA)

En om het Jaar of 2 Jaar verkiezingen te houden daar maak je het land helemaal onbestuurbaar mee.

Wel zou je de Eerste Kamer moeten afschaffen zodat er meer daadkracht komt en minder politieke spelletjes

Het Volk heeft Massaal VVD en PVDA gestemd die moeten dus nu ook gewoon de Macht krijgen 4 jaar.

En SlachtofferJood Leon de Winter kan ik niet serieus nemen

witwas op 21 februari, 2013 - 15:48

@Johnjohn

Ik ervaar de meeste vrijheidsbeperking van politici die in verkiezingstijd enthousiast praten over verkleining van de overheid en lastenverlichting om vervolgens na de verkiezingen precies het tegenovergestelde te doen. Ook ervaar ik veel vrijheidsbeperking van politici die vinden dat ik sterke schouders heb en daarin een vrijbrief zien om mij te bedelven onder de zwaarste lasten. Gelukkig woon ik in landelijk Friesland en heb ik (nog) geen last van de vrijheidsbeperking van mensen die tegen godsdienstvrijheid zijn, die vrouwen willen onderdrukken en homo's niet accepteren. Ik vermoed dat u een topambtenaar in de zieligheidsindustrie bent; dan snap ik dat wat mijn vrijheid beperkt u veel vrijheid oplevert.

antonius op 21 februari, 2013 - 15:49

JohnJohn 15.41

iemand die het durft te schrijven "slachtofferjood Leon de Winter"  laat precies zien waarom ik hem ook niet meer serieus kan en hoef te nemen .

Gebrek aan beschaving !

JohnJohn op 21 februari, 2013 - 15:52

@WitWas

Ja dat zijn de Berlusconies van de Politiek

Zie WIlders met zijn Breekpunt over de AOW en HRA

Zie Rutte met zijn iedereen 1000 Euro  Extra.

Als je daar Intrapt ben je te DOM om te stemmen .

@Antonius

Cry me a River

Mar op 21 februari, 2013 - 15:52

aan het denken zetten

Mag ik vragen voor welke websites u nog meer schrijft?

Ik snap uw uitleg wel maar ik snap niet waarom u uitgerekend hier op DDS artikelen schrijft.

Uw artikelen oogsten hier alleen maar instemming en applaus op, met uitzondering van die paar dwarsliggers, maar zetten mensen niet verder aan het denken over vrijheid, islam en EU want daar hebben ze al over nagedacht en een mening gevormd, die gelijk is aan de uwe.

witwas op 21 februari, 2013 - 15:53

@antonius

Dat zie je wel vaker bij mensen die geen argumenten hebben om de boodschap te bestrijden; de boodschapper onderuit halen. Daar moet je niet boos om worden, want meestal zijn het diep van binnen hele bange, zielige mensjes die dat doen.

JohnJohn op 21 februari, 2013 - 15:54

BlondeMevrouw

Verder snap ik BlondeMevrouw baalt dat haar Propaganda geen Succes heeft.

Maar dat heeft met het feit te maken dat de Burger niet meer DOM is zelf toegang heeft tot alle informatie en onzin die er maar te vinden is.

P.S. op 21 februari, 2013 - 15:54

Dus JojnJohn is geen burger!

Dus JojnJohn is geen burger!

JohnJohn op 21 februari, 2013 - 15:55

@witwas

Inderdaad bang voor de Islam en bang voor de EU.

Geert red ons !!!

dvddick op 21 februari, 2013 - 15:55

Uiteindelijk zal de wal het schip keren

Knap onder woorden gebracht hoor deze complexe materie. Economische groei in de EU is de laagste ter wereld, steeds meer inwoners van de EU voelen dit aan den lijve en eenmaal tot de bedelstaf geraakt breekt de pleuris uit; dus hier hoeft niet meer zoveel overtuigd te worden. Het tweede aangeroerde probleem: de steeds dominantere prediking van de Islam is een veel geniepigere invloed op ons vrije westerse gedachtengoed. Enerzijds lijkt mij dat de effecten van deze invloed ook steeds zichtbaarder, voelbaarder worden: moslim enclaves in de grote steden, verkrachtingen in het gefeminiseerde Zweden door niet westerse immigranten, meer moskeeën en oproep tot gebed, halal geslacht voedsel. Anderzijds bestaat m.i. ook het gevaar als menigeen de effecten van de Islam aan den lijve ondervonden heeft, het wel eens te laat kan zijn en het kritische omslagpunt bereikt is en daarmee het point of no return gepasseerd zal zijn. Dus: ja geduld, maar ook wees alert op die sluipende maar alom aanwezige verborgen Islamisering.

JohnJohn op 21 februari, 2013 - 15:56

P.S.

Best moeilijk he typen

Blondemevrouw op 21 februari, 2013 - 15:57

Mar

DDS heeft een paar honderdduizend unieke bezoekers per maand. Hebt u het aantal reaguurders wel eens geteld? Ik denk dat uw aanname 'iedere DDS-bezoeker deelt de mening van Blondemevrouw en leest niets nieuws' niet juist is.

Daarnaast ontvang ik regelmatig reacties van lezers die weliswaar in grote lijnen dezelfde mening zijn toegedaan, maar nog niet eerder wisten hoe dit te verwoorden, alsook hoe dieper op de zaak in te gaan. Al zijn dit in uw optiek gelijkgestemden, die geen waarde vinden in mijn columns, is het tegenovergestelde werkelijkheid. 

Anderen aan het denken zetten en gelijkgestemden extra handvatten geven.

Blondemevrouw voelt zich uitstekend thuis bij De Dagelijkse Standaard en nodigt iedereen, ongeacht denkwijze en visie, uit haar columns te lezen en te voorzien van commentaar en opbouwende kritiek.

JohnJohn op 21 februari, 2013 - 15:58

@dvddick

Gewoon de Koran verbieden Moskee bouwverbod en kopvoddentax dan komt alles goed.

Lmao

dvddick op 21 februari, 2013 - 16:11

@mar 15:52 andere websites?

Mij valt dat ook op dat de geluiden op deze site het grote publiek niet bereiken. Helaas is dat een gevolg van de kloof tussen de MSM en het internet. De MSM zijn in handen van de overheid en staan onder grote druk om toch vooral Eurofiel en multicultureel te schrijven en te presenteren. De propaganda dat NRC en de Volkskrant kwaliteits kranten zijn en de Vara eraan bijdraagt de kijker/luisteraar te verheffen, draagt ertoe bij dat hele volksstammen in Nederland zich van geen kwaad bewust zijn. Zelfs als een PvdA-er een poging doet migranten aandacht voor het gastland bij te brengen, wordt deze meteen afgebrand: onhaalbaar, discriminerend, etc. Dus ook dit proefballonnetje werd snel doorgeprikt.

Mar op 21 februari, 2013 - 16:11

Discussie

@Blondemevrouw

U gaat continue een gesprek/discussie uit de weg. U deponeert uw artikel en dat is het.

Wordt u zelf trouwens nog aan het denken gezet door de verschillende reacties die u krijgt op uw artikelen?

witwas op 21 februari, 2013 - 16:11

@John 15:55

Bang voor EU? Ja, ik ben bang, en met reden lijkt me. Je kan wel zeggen dat je niet bang bent voor een orkaan en vrolijk op de pier blijven staan, maar of dat verstandig is ..... Ik steek mijn kop niet in het zand, volg de ontwikkelingen in Griekenland, Spanje, Portugal etc. en dan zie ik niet in waarom het in Nederland niet net zo zal gaan over een jaar of 4. Ik lees stukken van economen over de euro, en die zijn vrijwel zonder uitzondering negatief. Misschien kunt u wat linkjes plaatsen van economen die de afgelopen 4 maanden positief over de euro hebben geschreven? Voor mijn gemoedsrust zeg maar. Ik lees over bezuinigingen op ouderenzorg en andere zwakke groepen in onze samenleving, en vraag me af hoe dat mogelijk is in één van de rijkste landen ter wereld. En dat met een partij in de regering die sociaal en solidair met hoofdletters in haar programma heeft gebeiteld.

de_mol op 21 februari, 2013 - 16:16

Breaking

Off Topic, maar wel die heerlijke islam weer waar blondemevrouw voor waarschuwt:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2282251/BREAKING-NEWS-Three-men-...

JohnJohn op 21 februari, 2013 - 16:21

@De_Mol

Inderdaad

Voorkauwen wat mensen moeten denken (Islam en EU zijn `Vijanden`)  is heel wat anders dan Anderen tot denken zetten

pietkremer op 21 februari, 2013 - 16:21

in slaap gesust

Het geheim van de vrijheid is inderdaad moed. Een deel van de bevolking is zich bewust van het gevaar dat de islam oplevert voor onze vrijheid. Maar het ontbreekt hun aan de moed om zich daarover uit te spreken. Ze hebben niet het lef om de boven-ons-gestelden te weerspreken die in de islam een religie zien waarvan in Nederland geen gevaar te duchten valt. Vrijwel alle MSM, politieke partijen en overheden verkondigen als geloofsartikel dat de islam een plaats verdient in Nederland. Wie anders beweert wordt geconfronteerd met de beschuldiging te lijden aan onderbuikgevoelens die duiden op een racistische ondemocratische inslag. Neem een krant als Trouw waarin regelmatig rapportages staan over de ellende die de islam veroorzaakt in Afrika, Midden-Oosten, Pakistan, India. Dan zou je toch verwachten dat die krant toch op zijn minst rekening houdt met de mogelijkheid dat de islam ook in Nederland voor veel narigheid en maatschappelijike onrust kan gaan zorgen, maar die conclusie wordt door Trouw niet getrokken. In Nederland valt volgens Trouw niets negatiefs van de islam te verwachten. Terwijl toch duidelijk is dat we in Nederland in principe met dezelfde islam te maken hebben als met die in Egypte. De boven-ons-gestelden sussen niet alleen ons maar ook zichzelf in slaap. Ook wijzelf zijn daar schuldig aan, want we laten ons in slaap sussen. Waarschijnlijk uit gemakzucht en gebrek aan moed maken we onszelf wijs dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen. En dan heb ik het nog niet eens over al die burgers die de ogen nog steeds niet open hebben. Die hebben slechts ook voor de zorgen van alledag en geen benul van waar het werkelijk om gaat. Dat de moed bij de meeste mensen ontbreekt, blijkt ook duidelijk uit het feit dat wie wel oog heerft voor de gevaren, zijn kritiek slechts onder pseudoniiem naar voren durft te brengen.

de_mol op 21 februari, 2013 - 16:24

Gissen

@Mar op 21 februari, 2013 - 16:11

Iedere schrijver hier, en ook op andere sites deponeert zijn artikelen. Dat is een fact of life van een schrijver. Nou zijn er heel weinigen die ook nog reageren op reacties onder de artikelen, en zoals je ziet doe blondemevrouw dat nou juist wel. Dat je het niet met haar reactie eens bent is geheel bezijden de point.

Dus je reactie is dubbel fout, ook al ben je het niet eens met blondemevrouw.

Over je motieven kan ik slechts gissen, maar het lijkt erop dat je haar de mond wil snoeren. Als dat niet zo is moet je eens ophouden met dit soort praktijken maar het gewoon gaan hebben wat er inhoudelijk niet klopt aan de stukjes, althans volgens jou dan. Tot op heden merk ik dat je dat bijzonder slecht lukt, want er zijn nog geen reacties waarvan ik enige logica kan ontdekken. Vandaar ook dat je zo weinig medestanders vindt.

JohnJohn op 21 februari, 2013 - 16:26

@Witwas

Ik zie niet in waarom wel.

En ja de Zorgkosten reizen nogal de pan uit.

Bedoel als je kijkt wel % van de begroting Nederland 10 jaar geleden kwijt was aan ZORGKOSTEN en nu Kijkt is het met 300% GESTEGEN.

Dat heeft niet met de EU of de EURO maken

Wel met de privatisering en de gestegen kosten.

>

Het is jammer dat Blondemevrouw julie niet aan het DENKEN zet, maar voorkauwt wat julie moeten denken.

.

Daarom zie je vooral Laag Opgeleiden (domme mensen die niet zelf kunnen denken) dit PVV geluid volgen..

En nog wat gefrustreerden met geen Leven

Blondemevrouw op 21 februari, 2013 - 16:28

Mar

Zelf zie ik dat anders. Ik discusieer namelijk dagelijks via twitter. In mijn columns geef ik een visie weer, met inderdaad het doel, anderen aan het denken te zetten. Meerdere reaguurders zullen beseffen, dat zij mij aan het denken zetten. Zij zien hun reactie regelmatig verwerkt in een nieuwe column. 

Geen discussie ga ik uit de weg. Toch ga ik liever in gesprek met anderen en andersdenkenden. Ik ben namelijk niet bezig met een wedstrijd, al is het vrijheid waar ik voor strijd.

Op vele vragen anderen mij stellen, geef ik antwoord in één van mijn columns. Hoe langer men zich inzet voor het publieke debat, hoe vaker de herhaling van zetten is, in een gesprek. Soms verveelt dat ietwat, meestens blijft het aangenaam over verschillende visies te spreken. Dat ik dus niet reageer op iedere uitspraak van iedere reaguurder, is het gevolg van het feit mijn reactie op die uitspraken, reeds is verwerkt in één van mijn columns. 

de_mol op 21 februari, 2013 - 16:29

Realofoob

@JohnJohn op 21 februari, 2013 - 16:21

Het feit dat je 'huilie huilie' doet ook als je gewoon feiten wordt getoond van de bittere boze buitenwereld, in dit geval Engeland, toont wel het best aan dat jij een schoolvoorbeeld bent van een realofoob.

 

Dus je zou er wat van kunnen leren, van die stukjes van blondemevrouw, maar zo te lezen ben je een hopeloos geval.

dvddick op 21 februari, 2013 - 16:32

@ de mol 16:16

Een heel verhaal wat je gekoppeld hebt; slechts 1 opmerking: als ik naar die koppen kijk van de verdachten/veroordeelden, dan lijkt mij dat die 77 maagden, die al die martelaren lekker zouden kunnen verwennen bij aankomst bij Allah, wel teleurgesteld zullen zijn geweest, dat de politie roet in het eten gooide. In de hel daarentegen zullen ze wel blij geweest zijn dat er geen massa's ongelovigen tegelijk werden aangevoerd.

Blondemevrouw op 21 februari, 2013 - 16:35

PietKremer

Het ontbreekt me niet aan moed, waardoor ik onder een pseudoniem schrijf. Dat is namelijk een gevolg van realiteitszin. Waar het schrijven onder de eigen naam, niet van toegevoegde waarde is in mijn optiek, brengt het wel degelijk negatieve gevolgen met zich mee. Het is een eenvoudige doch vervelende afweging. Het huidige klimaat in Nederland zorgt voor een berufsverbot en voor mogelijke gevaren. 

Zowel het berufsverbot als de mogelijke gevaren zijn voor mij geen reden niet onder eigen naam te schrijven, áls dit zou betekenen dat het van toegevoegde waarde is en daadwerkelijk iets oplevert. Waarom nog meer vrijheid inleveren, zonder dat het iets oplevert, waar ik strijd voor verdedigen van vrijheid en toename van individuele vrijheid? 

Logica.

de_mol op 21 februari, 2013 - 16:35

Daarom zie je vooral Laag

Daarom zie je vooral Laag Opgeleiden (domme mensen die niet zelf kunnen denken) dit PVV geluid volgen..En nog wat gefrustreerden met geen Leven

@JohnJohn op 21 februari, 2013 - 16:26

Weer mooie voorbeelden van Ad hominem's.

Argumenten ho maar, want al het voorgaande is alleen ontkenning. Vraag je maar eens af waarom de kosten zo stijgen. Antwoord, 2 hoofdoorzaken. 1. vergrijzing. Dat was al 30 jaar aan te zien komen, dus geen verassing. 2. import die een heel groot beroep doet op de zorg. En dat, mijn grote vriend, heeft nou juist heel veel met de EU te maken:

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-18519395

D. G. Neree op 21 februari, 2013 - 16:37

@Mar " "ik snap niet waarom u

@Mar "

"ik snap niet waarom u uitgerekend hier op DDS artikelen schrijft."

Wat is dat nu weer voor een opmerking/vraag...

Zal ik eens antwoorden?

Omdat BM diepgaande, doorwrochte en goed beargumenteerde artikelen schrijft, die maatschappelijke thema's aansnijden.

Uit uw vraag blijkt een soort paniek. Misschien komt dat omdat u inhoudelijk geen weerwoord heeft en daarom maar de persoon zelf met deze vragen probeert verdacht te maken?

Aan welke andere sites had u gedacht?

En misschien, als de vraag dan toch gerechtvaardigd zou zijn, de wedervraag: waarom reageert u eigenlijk op een site waar u het in 90% vd gevallen niet mee eens bent en 90% van de reagerders niet met u?

Is dat een soort masochisme of denkt u op de lange duur dat percentage te verminderen?

witwas op 21 februari, 2013 - 16:37

En daar gaat Johnieboy weer

"Daarom zie je vooral Laag Opgeleiden (domme mensen die niet zelf kunnen denken) dit PVV geluid volgen..

En nog wat gefrustreerden met geen Leven"

Zijn de argumenten weer op jongen? Één negatieve ontwikkeling die niet aan de euro te wijten is vormt niet bepaald een sterke verdediging van de stelling dat de euro goed voor ons zou zijn.

pietkremer op 21 februari, 2013 - 17:05

blonde mevrouw

Misschien herinnert U zich het tijdschrift Stavast dat van meet af aan kritiek had op het multiculturalisme. Vrijwel alle medewerkers aan Stavast .publiceerden onder eigen naam. Die werden dan wel als melaatsen behandeld door de politiek-correcte elite. Maar ook nu zijn er nog publicisten die zich niet achter een pseudoniem verschuilen. Denk aan Niemoller, Brendel, Afshin Elian, Leon de Winter. Maar ik heb anderzijds begrip voor publicisten die het niet aandurven om zich bloot te geven. Het is altijd nog beter om een doordachte visie onder pseudonimet te publiceren dan zich helemaal afzijdig te houden. Maar het steekt dat voorstanders van het multiculturalisme onbekommerd onder eigen naam kunnen publiceren,terwijl hun tegenstanders zich gedwongen voelen om uit vrees voor negatieve gevolgen zich in anonimiteit hullen.Dat betekent dat de vrijheid van meningsuiting al een veer heeft moeten laten.

Jasterke op 21 februari, 2013 - 17:23

een beeld, muziek, wat welgekozen woorden...

.

Soms…heel soms…klopt de wereld dan toch weer

dan ervaar je wat de precies die “drive” kan geven

jouw overwogen keuzes in het leven ná te leven

je zelfs verplicht te blijven zoeken naar het méér !

soms…heel soms…maakt het even blij

dat Vrijheid 't altijd waard is aan te werken

al valt daar soms best weinig van te merken

lijkt 't haast gegok op een verloren vechtpartij !

maar ook breekt onverwacht soms het beseffen door

een beeld, muziek, wat welgekozen woorden

HET antwoord op problemen die steeds stoorden

en de juiste richtingwijzer op een dwalend spoor!

.

.

Karina op 21 februari, 2013 - 17:24

Ik hoop....

Dat schaliegas ons misschien gaat redden (wat er te redden valt) van de stroom  islam immigranten.  Het enige wat Arabie ons heeft te bieden is olie, en dat hebben wij dan zelf.

Bas op 21 februari, 2013 - 17:46

Emigratie moet mogelijk wezen

Emigratie moet mogelijk wezen naar sharia landen. Gewoon doen wat boven mensen als voorbeeld geven geeft zekerheid. Het pluspunt is dat in de leidinggevende sharia landen idioten, de meeste, in Nederland gerechtigd wonen. Echt, geef tijd een kans, verzuipen doen zè.

Maarten1 op 21 februari, 2013 - 18:01

trol

Zo naar als een trol elke discussie om hals brengt.
Menige webstek is daaraan ten ondergegaan.

JohnJohn op 21 februari, 2013 - 18:09

@Maarten1

Ik zal stoppen met zelf denken en gewoon iedereen na praten

De Islam en de EU is fout en gevaarlijk

Zo jij ook blij

@De_Mol

Als het geen feiten waren kan je ze simpel weerleggen.

Dit artikel gaat over MENSEN aan het DENKEN zetten,  dat doe je niet door Mensen voor te kauwen wat ze moeten denken..

Als zal je dit waarschijnlijk ook niet snappen, (kwestie van NADENKEN)

D. G. Neree op 21 februari, 2013 - 18:24

JohnJohn, wie zegt hier wat u

JohnJohn, wie zegt hier wat u MOET denken? 

Om ergens over na te denken dient iemand toch meerdere kanten van een zaak te kennen. Voor- en tegenstanders van een zaak dienen daarom hun zaak te kunnen voorleggen. Vreemd genoeg schijnt dat opeens niet te mogen als er kritiek wordt gespuid op de status quo.

Ene Mar gaat zich dan opeens afvragen met welk recht Blonde Mevrouw hier eigenlijk schrijft en ene JohnJohn bestempelt een opiniestuk opeens als een voorgekauwd gebod om de beschreven zienswijze over te nemen.

Rare gedachtengangen zijn dat, hoewel wel begrijpelijk als er inhoudelijk geen speld tussen te krijgen is. Men moet toch wat, nietwaar? 

D. G. Neree op 21 februari, 2013 - 18:26

In feite zeggen zowel Mar als

In feite zeggen zowel Mar als JohnJohn impliciet, dat dat zelf denken zeer ongewenst is.

JohnJohn op 21 februari, 2013 - 18:29

D. G. Neree

Als je wil dat mensen denken dan kom je met niet met subjectief nieuws en geef je objectieve feiten aan zodat mensen zelf conclusies kunnen trekken.

Dat moet jij zelfs snappen of niet ??

Jasterke op 21 februari, 2013 - 18:30

tja...

@DG....men moet toch wat....maar 't leidt zo af.....of wacht....dat is natuurlijk juist de bedoeling  :-)

JohnJohn op 21 februari, 2013 - 18:32

@Jasterke

Ik begrijp dat je afgeleid word als je een andere mening hoor.

Zet je hersens zo aan het werk he best lastig hahahahahaha

(ps bedankt voor je bevestiging)

Jansma op 21 februari, 2013 - 18:35

JohnJohn op 21 februari, 2013 - 18:09

U heeft kennelijk goed over de materie "Islam" en de "EU" nagedacht. Dan kost het u ongetwijfeld geen enkele moeite om feitelijk aan te tonen dat de Islam wel deugd en dat de EU fantastisch is voor Nederland.

Hierbij nodig ik u uit om constructief aan de discussie bij te dragen. Zet u mij eens aan het denken. Ik ga eens goed zitten voor uw ongetwijfeld intelligente-, weldoordachte- en uitgebreide antwoorden.

de_mol op 21 februari, 2013 - 18:46

Wat is uw mening?

@JohnJohn op 21 februari, 2013 - 18:32

Wat is uw mening dan? U gilt maar aan richting blondemevrouw en anderen, zonder ook maar 1 inhoudelijk standpunt of argument. Net als Jansma verwacht ik graag, desnoods op het open podium, of hieronder, een onderbouwd stuk waarom die EU zo goed is en die islam zo'n verrijking. Ik ben, net als Jansma, benieuwd.

D. G. Neree op 21 februari, 2013 - 18:53

Ik ook

Ik ook

D. G. Neree op 21 februari, 2013 - 18:56

Zo'n stuk gaat er niet

Zo'n stuk gaat er niet komen.

Er wordt alleen op de man/vrouw gespeeld, want mensen snappenetnie of worden uitgelachen. 

CDlogo op 21 februari, 2013 - 18:56

JohnJohn

Zeg mensen als een ding wel duidelijk is is dat JohnJohn niet uit is op een inhoudelijke discussie, zie zijn/haar feitenloze en onbeargumenteerde plemps...........so DON'T FEED THE TROLL!

Beukman op 21 februari, 2013 - 20:05

profeten

"Anderen aan het denken zetten", dat is de taal van de man of vrouw met een roeping. Het is de taal van iemand die wil overtuigen zonder zelf overtuigd te willen worden. Iemand die anderen aan het denken wil zetten, houdt niet van confrontaties, maar zoek het warme bad van de gelijkgestemden.

De blonde mevrouw past goed in dit profiel. Ze gaat niet de barricaden op om haar visie te verkondigen, maar verkiest  de makkelijke weg van een podium waar tegenspraak een zeldzaamheid is. Ze gaat niet in discussie, want dat is verspilde tijd: ze heeft immers gelijk.
Ja, hier en daar zal ze door de input van haar lezers wel eens worden getriggerd om nog eens hetzelfde te zeggen, maar dan met andere woorden, meer van hetzelfde dus. Van een werkelijk structurele verandering in haar visie is mij nog niets opgevallen.

De blonde mevrouw beperkt de echte discussies tot twitter, zo schrijft ze. Twitter, het medium dat juist zijn kracht ontleent aan de gedwongen bondigheid - wat noodzakelijkerwijs oppervlakkigheid en vluchtigheid met zich meebrengt.
Wie werkelijk meent zij discussies te voeren op twitter, kan ik bijna al niet meer serieus nemen. 

"Geen discussie ga ik uit de weg", lees ik. Ja blonde mevrouw, jij gaat een heleboel discussies uit de weg. Dat is ook logisch voor iemand die boven haar stuk zet: "Anderen aan het denken zetten". Die gedachte impliceert immers een ongelijkwaardigheid tussen spreker en luisteraar, die er in een echte discussie niet zou mogen zijn.

Maar wie zijn dan eigenlijk die anderen die je zo graag aan het denken wil zetten? Ik lees je stukken regelmatig, maar mij zet je in ieder geval niet aan het denken, althans niet op de manier die je zou wensen, namelijk in de betekenis van overtuigen. Je stukken nodigen daar gewoon helemaal niet toe uit, en ze ontberen handvatten tot dialoog. 

De grootste groep mensen hier op DDS zal het min of meer eens zijn met je stukjes. Hen zet je dus ook al niet aan het denken; ze worden slechts in hun ideeen versterkt, wat op den duur tot geestelijke ongezondheid leidt..

Samengevat: er is helemaal niemand die jij aan het denken zet.
Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk dat je je dat niet al te veel hoeft aan te trekken. Anderen aan het denken zetten is immers helemaal niet wat jij wil, dus feitelijk is er niets aan de hand.

R. Hartman op 21 februari, 2013 - 20:09

@ Blondemevrouw

Allereerst dank voor de eer een stuk in reactie op mijn bijdrage te mogen lezen. Het toont direct de onjuistheid aan van aantijgingen dat u de discussie niet aan zou durven. Het stuk en de reacties gelezen hebbend lijkt het mij passend mijn reactie op de_mol in die andere draad ook hier nog even weer te geven, alvorens op dit stuk in te gaan:

"Ik begrijp uw toelichting en ik ga er ook wel in mee, maar deze
benadering van de islam, hoe terecht ook, blijft zinloos als niet eerst
de faciliteerders van deze misstanden van hun machts- en
geweldsmonopolie ontdoet.

Zolang de staat kan doen waar zij zin in heeft, gewoon omdat het kan,
met dank aan het eenzijdig zelf toegeëigende 'recht' geweld te
gebruiken teneinde haar doelstellingen af te dwingen, kan men klagen en
benoemen wat men wil, de opmars zal slechts voortgezet worden. Niet voor
niets worden bijna overal ter wereld 'gewone' mensen ontwapend door hen
die zelf wèl van wapens gebruik (blijven) maken.

De kwaliteit van dit stukje is dan ook irrelevant in de grotere
context van het daadwerkelijk tot staan brengen van deze 5e colonne.
Hoewel het onder gelijkgestemden met instemming ontvangen wordt gaat het
niet daadwerkelijk iets bijdragen aan het terugdringen van de overlast
en de barbaarse 'gebruiken'. Daarom is dit verspilde energie, die beter
aan het terugdringen van de macht van en het verraad door de overheid
besteed kan worden. Zonder diens facilitatie en vrijgeleide is de opmars
snel gestuit.

Te beginnen met het maar eens ondertekenen van de petitie van #BurgerforumEU, die ten doel heeft nog verdere centralisatie van die vernietigende onderdrukking te voorkomen.

En wie niet durft te tekenen omdat hij/zij zijn /haar gegevens moet
invullen moet zich ernstig afvragen waarom hij/zij die terughoudendheid
voelt. Om zich vervolgens te realiseren dat die terughoudendheid juist
de reden is om onverwijld die petitie te tekenen."

Om het overzichtelijk te houden zal ik hieronder nog even apart op dit artikel reageren.

Jansma op 21 februari, 2013 - 20:10

Mocro steekt 80 jarige oma neer....

Wellicht dat diegenen die nog niet helemaal overtuigd zijn van het gegeven dat de multiculturele samenleving ronduit een drama is, eens zullen gaan nadenken na het lezen van het volgende bericht:

http://www.politie.nl/nieuws/2013/februari/21/06-delft-vrouw-80-neergest...

de_mol op 21 februari, 2013 - 20:12

Op de man spelen

@Beukman op 21 februari, 2013 - 20:05

Je speelt op de man: "Blondemevrouw gaat niet in discussie, maar zoek het warme bad van de gelijkgestemden, etc"

Mensen die op de man spelen hebben meestal geen argumenten. Als je die wel hebt, geef die dan. Ik wacht met spanning. Dan kunnen we eindelijk eens argumenten uitwisselen. Dat de meeste mensen het hier eens zijn komt nou juist omdat tegen argumenten niet komen, maar dat er op de man gespeeld wordt.

En waarom je daar een kilometer stuk voor nodig hebt, waar je feitelijk alleen maar zegt dat ze niet in discussie gaat en het je niet tot denken zet, is me een raadsel. Dat weten we wel. Lees de stukjes dan niet, sla ze over, of geef geen commentaar. Op de man spelen heeft helemaal niemand wat aan namelijk.

de_mol op 21 februari, 2013 - 20:14

Voor de troepen uitlopen

@R. Hartman op 21 februari, 2013 - 20:09

Op zich ben ik het wel met je eens over de staat als de aanstichter, maar zoals ik al zei loop je voor de troepen uit.

Blondemevrouw op 21 februari, 2013 - 20:17

R.Hartman

De essentie van mijn visie is de efficiëntie van de volgorde; Hoe voorkom je dat de staat kan doen wat men wil? Door de meerderheid van de burgers met de neus dezelfde kant op te krijgen. Wellicht is een vergelijking met de kip en het ei meer helder. U denkt dat voorkomen dat de staat kan doen wat men wil, gaat lukken zonder eerst de meerderheid saamhorig te zien. Zelf denk ik om te voorkomen dat de staat kan doen wat men wil, de meerderheid in de basis eerst saamhorig dient te zijn op hoofdlijnen. 

Mensen die niet inzien dat vrijheid onder druk staat door beleid van de overheid, gaan ook niet met u mee in uw kritiek op het beleid van de overheid. Daarom blijf ik voorlopig mijn visie delen, opdat steeds meer mensen zien dat vrijheid onder druk staat en dat kritiek op het beleid van de overheid noodzakelijk is, vanwege de negatieve gevolgen van de invloed van het mohammedanisme en de EU.

Hoe dan ook, kunnen we rekenen op elkaar. Ieder zijn eigen manier, met vrijheid als prioriteit. 

Primo Mattino op 21 februari, 2013 - 20:18

Ballen

Als Blondemevrouw haar gedachten net zo goed mondeling voor het voetlicht kan brengen als schriftelijk en als Blondemevrouw ook nog beschikt over een brede algemene ontwikkeling, zou ze best een rol in de politiek kunnen spelen.

Ik denk met weemoed terug aan Margaret Thatcher.

Wat is er gebeurd dat tegenwoordig alleen vrouwen nog ballen hebben?

Blondemevrouw op 21 februari, 2013 - 20:29

R.Hartman

"Daarom is dit verspilde energie, die beter
aan het terugdringen van de macht van en het verraad door de overheid
besteed kan worden. Zonder diens facilitatie en vrijgeleide is de opmars
snel gestuit."

Hoe ziet u dit in de praktijk? Overigens wijs ik regelmatig op de rol van (lokale) overheid inzake het faciliteren van het mohammedanisme. U verwacht derhalve eerder columns die rechtstreeks de overheid aanspreken of slechts gericht zijn op feitelijke beslissingen en handelingen van de staat, lijkt me.

Welk resultaat denkt u dat ik met welke inhoud kan bereiken? Uiteraard sta ik open voor ideeën.

tipo op 21 februari, 2013 - 20:33

poeh heej.

Blonde geeft zichzelf bloot en laat zien breder te denken dan de scope waarbinnen ze eerdere stukken schreef.

JohnJohn hangt vervolgens de anti-semiet uit en de redactie van DDS laat dat staan (wat ik niet vind kunnen, want ad hominem naar dhr. de Winter en antisemitisme vind ik zeker als lezer van DDS onacceptabel om mee geconfronteerd te worden)

Mar (die ik waardeer) laat zich van haar slechtste kant zien door duiding te geven aan de manier waarop Blonde denkt volgens haarzelf, wat een grote stropop is.

En dan komt die schat van een Beukman ook nog eens de betrekkelijkheid van alles uitleggen, wat hij in al zijn oprechtheid en rechtschapenheid ook zichzelf aan zou kunnen praten.

Volgens mij is geluk, zoals Mejufrouw Joplin ooit zong: niets meer te verliezen hebben. Maar dan ook echt niets meer, geen bezit, geen eer, geen principe, geen gelijk. En binnen nu en vijf  tien jaar, maken we dt allemaal mee. dat geluk.

En dan zullen zelfs Mar, Beukman, Blonde en Tipo een brood delen onder de brug en elkaar gelijk geven. En sturen we JohnJohn terug - met enige dwang - naar de brbrse woestenij die zijn voorouders reeds eerder verdort en verprutst hebben. En dan zijn we met zijn vieren gelukkig, met de broodkuimels die ons dn nog gegund worden. En vrij. Vrij van het schuim, zonder iets te makken te hebben.

Maarten1 op 21 februari, 2013 - 20:43

Beukman

Verkeerde aanname Beukman.
Iemand die aan het denken wil zetten kan niet anders dan het vermeend eigen gelijk onder de slaghamer van het weerwoord leggen.Blonde Mevrouw doet precies dat. Ze zwelgt niet maar daagt uit.
Geef haar een inhoudelijjk in plaats van vormelijk weerwoord.
Dan kunt u controleren of ze is zoals u beweert dat ze is.

R. Hartman op 21 februari, 2013 - 20:43

@ Blondemevrouw

Uw stuk lezend krijg ik de indruk dat ik mijn intenties niet adequaat heb verwoord, omdat u een andere interpretatie weergeeft dan ik heb beoogd. Een deel daarvan komt in mijn reactie hierboven al naar voren, maar hier wil ik nog even concreet op een aantal zinnen uit dit stuk ingaan.

"Met effectiviteit als prioriteit, is een aanval op de staat, niet van toegevoegde waarde in dit stadium."

Hierin verschil ik met u van mening. Zoals ik al eerder in artikelen en reacties heb betoogd is de islamisering van de samenleving, net als het klimatisme en de kredietcrisis, een middel om de samenleving te verdelen en te verarmen, tweedracht te zaaien en de welvaart te vernietigen, conform de intenties van de Frankfurter Schule. In mijn optiek is het dan niet zinvol om deze middelen te bestrijden, de staat komt daarna immers gewoon weer met een ander middel dat hetzelfde moet bewerkstelligen, maar om duidelijk te maken hoe de staat van deze middelen gebruikt maakt om haar macht te vergroten.

Immers, de veelgehoorde reactie op al deze aandacht voor de gruwelen van de islam is dat 'de staat er iets aan moet doen'. Dat vergroot de macht van de staat en beperkt de vrijheid van vredelievende mensen alleen maar meer. De staat moet er juist helemaal NIETS aan doen, niet aan bestrijding, maar ook niet aan bevordering. Zonder de voorkeursbehandeling door de overheid was de islam nooit een probleem geworden in deze contreien. De gastarbeiders van het eerste uur waren geen infiltranten, maar mensen die hard wilden werken voor een laag loon, om het vuile werk op te knappen waar de Nederlander zich voor liet afkeuren en om daadwerkelijk de kwaliteit van hun leven, en vooral dat van hun kinderen, te verbeteren.

Uw stukken benoemen feilloos wat er mis is met de islam, maar wie het wil zien is het al met u eens, en wie het niet wil zien gaat zich niet laten overtuigen. Ondertussen leidt het de aandacht af van de werkelijke schuldige, die dus nog meer ijzers in het vuur heeft.

"Mensen -burgers- die nog niet begrijpen, dat onze vrijheid onder druk is komen te staan door islam en de EU, gaan dat namelijk niet inzien door de verantwoordelijkheid van de staat te benadrukken."

Hier laat u iets zien van de reden van mijn opmerking over eenzijdigheid; over die eenzijdige focus op de islam. Die islam is namelijk NIET de reden van die druk op onze vrijheid, maar slechts een middel dat de staat gebruikt om onze vrijheid te onderdrukken. En ook de onderwerping aan de EU is zo'n middel. Zonder uw 'leiders' zou een dergelijk grootschalig verraad onmogelijk zijn.

"Met een visie op de lange termijn, is [de aanval op de staat] een stap die later in het proces gezet moet worden."

Als u zich blijft laten afleiden door de symptomen van de staatsvijandigheid jegens haar burgers zal die stap nooit komen, omdat u geen kans zult zien om, tegen de staatsmacht (met het hele media- en 'onderwijs'propaganda circus) in, die symptomen te onderdrukken. Als de remmen van uw auto aanlopen moet u er geen zwaardere motor inzetten; u moet de oorzaak aanpakken.

Juist omdat dit een verhaal van lange adem is is bewustmaking van het kwaad dat de staat vertegenwoordigt veel belangrijker dan het overduidelijke kwaad van de islam steeds weer te beschrijven. Waar ook uw gelijkgestemden wel heel goed doorhebben dat de islam kwaadaardig is ontbreekt bij zeer velen nog het besef dat die islamisering (en het klimatisme, en het ingrijpen in de economie, etc., etc.) geen vergissingen zijn, fouten bij goedbedoelde maatregelen, maar opzettelijke en welbewuste beleidsmiddelen om de samenleving te ontwrichten.

Teveel mensen menen nog steeds, ondanks de zich opstapelende bewijzen van het tegendeel, dat de staat het in beginsel goed met hen voor heeft. Dat is niet zo, en hoe meer focus er is op het kwaad van de staat en de middelen waarvan zij zich bedient, waarvan de islam er dus slechts één is, hoe eerder er draagvlak komt voor verzet tegen die staat, en daarmee voor het terugdringen van die middelen.

Wie de staat terugjaagt in zijn hok lost niet alleen het islamprobleem op, maar ook vele, zeer vele andere problemen die dezefde bron kennen.

Beukman op 21 februari, 2013 - 20:47

mol, 20.12

Onzin, mol, en je weet het. Het is de blonde mevrouw zelf die beweert zo graag in discussie te gaan met andersdenkenden.
Dat is een bewering waarmee je het eens of oneens kan zijn. Ik ben het oneens, en in tegenstelling tot wat jij beweert, heb ik daar wel degelijk argumenten voor. Die staan in het stukje tekst dat voor de twitteraar vast wel op een "kilometer"  zal lijken.
Nu roep je me op om stukjes die me niet aan het denken zetten niet meer te lezen. Het is je zelfs een raadsel waarom de stukjes van de blonde mevrouw me niet aan het denken zetten.
Misschien kun je eens uitleggen hoe ze jou wel aan het denken zetten?

R. Hartman op 21 februari, 2013 - 20:58

@ Blonde 20:17

"Mensen die niet inzien dat vrijheid onder druk staat door beleid van de
overheid, gaan ook niet met u mee in uw kritiek op het beleid van de
overheid."

Het feit dat vrijheid onder druk staat door beleid van de
overheid is eenvoudig aan te tonen bij vrijwel alles waar de 'brave' belastingbetalende burger zich druk over maakt. Een paar voorbeelden:

"De privatisering van de zorg heeft allees ontzettend veel duurder gemaakt, zorg moet terug naar de staat"

Voor wie er daadwerkelijk een keer naar wil kijken is het meteen duidelijk dat de zorg helemaal niet naar de prvate markt is verhuisd, maar dat integedeel het private deel dat er was nu ook 100% onder de staat valt. Werkelijk alles aangaande de zorg wordt door de staat bij wet bepaald, en de bestuurders zijn politici.

Hetzelfde geldt voor de NS (staat is 100% aandeelhouder), ProRail (idem) en nog zo wat zaken (vergeet ook het 'experiment'  met de tandartstarieven (door de staat!) niet. De overheid is zeer goed in het lanceren van afleidingsmanoevres, met het vooropgeztte doel de publieke opinie in een gewenste richting te sturen, waarbij de kritiek in die opinie zelden of nooit de staat betreft, ander dat dat men zich vergist heeft en orde op zaken moet stellen. Mis: degene die het probleem (bewust) heeft veroorzaakt gaat het echt niet oplossen, dat gaat tegen de agenda in.

De multicul met al haar ellende is cultureel Marxisme, en de effecten ervan zijn exact de beoogde. Bekijk de documentaire van Bill Lind of lees zijn speech aangaande de politieke correctheid en heel veel valt naadloos op zijn plek: http://dutchconcerns.blogspot.nl/2007/09/history-of-political-correctnes... Ik heb er al eens eerder naar gelinkt.

Blondemevrouw op 21 februari, 2013 - 21:08

R.Hartman

Nu begrijp ik beter wat u zegt. Ik ben bewust van het feit dat zowel EU als het importeren van islam strategische besluiten zijn geweest en ten doel hebben het volk te verdelen ten einde te onderdrukken. Hiervan laat ik regelmatig toelichtingen doorsijpelen in mijn columns. In plaats van de moker te gebruiken, heb ik het kleine hamertje van handenarbeid voor kleuters in de hand genomen met het oog op effectiviteit.

Het wijzen op strategische besluiten, wordt snel weggezet als complottheorieën. Het strijden voor een kleine overheid, voor maximale vrijheid en zelfbeschikking van het individu, zie ik niet als meest logische stap voor dit moment, maar een stap waarvoor de mensen die nog niet eens de ogen durven te openen voor de gevolgen van islam en de EU, nog lang niet openstaan. 

In algemeenheid de staat als orgaan dat vrijheid ontneemt, bestrijden én efficiënt willen zijn, is niet zo eenvoudig als dat u het in uw reactie doet overkomen. 

De basisvraag blijft, hoe de meerderheid te bereiken? Wellicht wilt u eens een stuk schrijven voor het open podium, met een visie zoals u mij graag zou zien schrijven? Ik zou het met aandacht lezen.

arno op 21 februari, 2013 - 21:10

Hartman, het is idd de staat die de oorzaak van

het kwaad is, maar die gaan we in geen honderd jaar veranderen zonder dat er eerst armoede en ellende is. Zolang we het hier nog te goed hebben, hebben we nog te veel te verliezen. Pas als je met de rug tegen de muur staat dan pas komt het ware overlevingsintinct boven. Pas dan gaan voor mensen hun natuurrechten weer gelden.

R. Hartman op 21 februari, 2013 - 21:18

@ Blonde 20:29

"U verwacht derhalve eerder columns die rechtstreeks de overheid
aanspreken of slechts gericht zijn op feitelijke beslissingen en
handelingen van de staat, lijkt me.

Welk resultaat denkt u dat ik met welke inhoud kan bereiken? Uiteraard sta ik open voor ideeën."

Laat me allereest duidelijk stellen dat ik niet de intentie heb u te vertellen wat of hoe u zou moeten schrijven; iedereen heeft zijn eigen stijl en eigen ideeën over wat zou kunnen werken. En het zijn de verschillende insteken die een zinvolle discussie mogelijk maken en middels 'brainstormen' tot een effectievere berichtgeving te komen.

Rechtstreeks de overheid aanspreken lijkt me niet zo nuttig; de ondanks de kritieken halsstarrige leegheid van de stukjes van o.a. Leegte en Ziengs tonen m.i. wel aan dat politici ziende blind en horende doof zijn, en volledig in zichzelf gekeerd hun ingestudeerde en nooit beargumenteerde mantra's blijven herhalen. Om effectiever duidelijk te maken waar het mis gaat is denk ik slechts nodig dat er meer aandacht in uw stukjes is voor de drijvende kracht achter de islamisering (om het even daartoe te beperken) en de intenties van die drijvende kracht. Uw stukjes zijn helder genoeg, maar de notie dat het bewust beleid van de overheid is om de samenleving te ontwrichten met als doel vernietiging van onze cultuur en onze welvaart ontbreekt, en juist dat moet veel duidelijker worden voor de kritische lezer. De in mijn vorig post gelinkte 'History of Political Correctness' maakt meer dan duidelijk met welke kwaadaardigheid we van doen hebben.

Teveel mensen kijken PO en RTL, en lezen alleen de MSM, ook op internet. Het beperkte bereik van dit medium en van sites als DDS moet dan ook zo efficiënt mogelijk worden aangewend om de bewustwording te creëren. Dat was (en is) ook de voornaamste drijfveer van de LP om in de tweede kamer te komen. Niet omdat je met 2 of 3 zeteltjes zo'n enorm verschil in beleid kunt maken. Maar wel omdat dan het morele geluid ineens wel toegang krijgt tot de MSM en daarmee een veel groter bereik krijgt.

Zonder draagvlak onder 'het volk' komen we nergens, en zonder bewustwording ontstaat dat draagvlak niet. Mede daarom worden alle geluiden uit liberale en libertarische hoek, en alles wat tegen de multicul ingaat, in de MSM geweerd: zij bedreigen de status quo. Pim Fortuijn werd echt niet 'zomaar' vermoord.

Poitiers732 op 21 februari, 2013 - 21:21

R.Hartman, hoewel ik het met

R.Hartman, hoewel ik het met je eens ben dat de staat(smacht) inderdaad de achterliggende oorzaak van veel van de ellende is, wil ik evenwel Blondemevrouw bijtreden waar zij zegt dat om de mensen het falen en de kwaadaardigheid van de staat (het verdeel en heers-principe, het in de praktijk brengen van de verderfelijke ideeën van de Frankfurter Schule enz enz) te kunnen laten zien, het eerst nodig is om de mensen aan de hand van de meest voor de hand liggende symptomen (o.a. de mohammedanerij) met de neus dezelfde kant op te krijgen. Immers, als je door een abces geplaagd wordt, om maar een voorbeeld te noemen, dan doe je als eerste aan symptoombestrijding zoals het nemen van een koortsremmend middel en pijnstillers, en dan pak je de initiële ziektekiemen aan door het etterende gezwel open te snijden, de stinkende pus te laten afvloeien, gevolgd door een solide antibioticakuur.

Blondemevrouw op 21 februari, 2013 - 21:25

R.Hartman

Het is een verschil in visie op de strategie. Zoals gezegd ben ik bewust van het feit er geen sprake is van 'fouten' die gemaakt zijn, maar van bewuste keuzes van machthebbers. Ik bouw het overbrengen van mijn visie in een lager tempo op dan u wellicht liever had gezien. Zolang we op elkaar kunnen rekenen in de strijd voor vrijheid, is een verschil in inzicht mbt strategie geen enkel probleem. Bedankt voor uw input en denk gerust eens na over het schrijven van een stuk voor het open podium. Iedere visie kan in potentie bijdragen. Fijne avond toegewenst.

R. Hartman op 21 februari, 2013 - 21:26

@ Blonde 21:08

Complottherorieën worden in de regel gekenschetst door circumstantial evidence, dat veelal wel sugestief maar zelden hard is. Voor de achtergronden van de multicul en haar intenties zijn echter vele harde bewijzen aanwezig, zo heeft Maurice Strong in 1992 al in zijn rol van VN-functionaris aangegeven dat het de plicht van de VN is om de geïndustrialiseerde wereld te vernietigen 'om de aarde te redden'. De Georgia Guidestones geven een hint naar de gewenste genocide, nodig om tot een 'sustainable' aantal van 500 miljoen mensen te komen, in plaats van de huidige 7,5 miljard. En zie mijn eerder geplaatste link.

Als het loopt als een eend.... u begrijpt het.

Murray N. Rothbard heeft een mooi essay geschreven over complottheoriën:http://www.lewrockwell.com/rothbard/rothbard170.html

de_mol op 21 februari, 2013 - 21:33

Waarom niet?

Onzin, mol, en je weet het. Het is de blonde mevrouw zelf die beweert zo graag in discussie te gaan met andersdenkenden

@Beukman op 21 februari, 2013 - 20:47
Dat klopt beukman, dat is wat ze wil. Waarom doe je dat dan niet? Angst?

R. Hartman op 21 februari, 2013 - 21:49

Afronding

@ arno

"maar die gaan we in geen honderd jaar veranderen"

Fatalisme. U legt zich er al bij voorbaat bij neer dat we het toch niet gaan veranderen, dus probeert u het ook maar niet. Dat is precies de houding die de LP uit de kamer heeft gehouden: 'ze zijn klein, ik ken ze niet zo goed, dus ik stem toch maar veilig op Rutte, dat andere liberale geluid'. Zie waar het u gebracht heeft.

Zolang mensen de ware aard van de staat niet bewust worden zal het inderdaad nodig zijn dat de staat ze alles afneemt voordat het besef doordringt. En dan krijgen we dus volkswoede, lynchpartijen, de roep om een sterke man en we zijn weer terug bij af. Bewustwording NU kan dat voorkomen, hoewel ik niet uitsluit dat de Titanic al te dicht bij die ijsberg is.

@ Poitiers

Wat ik heb betoogd is dat de mensen die het met Blonde eens zijn niet meer overtuigd hoeven te worden, en dat mensne die dat niet zijn, ondanks overweldigend bewijs van hun ongelijk, het dat ook niet meer worden. Die zitten in 'het andere kamp', dat nooit in de gaten heeft gehad dat hun kamp in Iran als een van de eerste geruimd werd. Dus de te richten neuzen staan al grotendeels dezelfde kant op.

@ Blonde

Ik heb wel eens eerder wat op Open Podium gezet, maar kennelijk heeft dat maar een beperkte houdbaarheid. Alleen mijn recente stuk 'Rookverbod", dat door de redactie naar de voorpagina is gehaald, staat nog onder mijn profiel.

Verder zijn we het dus kennelijk gelukkig wel eens over de ware volksvijand nummer één; alleen heeft u een andere stijl om daarop te wijzen dan ik. Dat mag, en dat bevordert een inhoudelijke discussie, waarvoor dank.

Ik ben veel minder schrijverig dan een paar jaar terug (2006 - 2010), waar ik op HVV en Vrijspreker een groot aantal artikelen heb gezet, ook aangaande de islam, en in die jaren is mijn stellige overtuiging gegroeid dat wie de staat terug in zijn hok stopt 90% van alle andere problemen, van vrijheid tot veiligheid, heeft opgelost. En zo af en toe publiceer ik nog wel eens wat, hier, bij DVC en op de site van de LP. Maar minder frequent, dus.

U ook een fijne (voortzetting van deze) avond toegewenst.

D. G. Neree op 21 februari, 2013 - 21:51

En terwijl BM hier aan het

En terwijl BM hier aan het discussièren is, roepen de trollen dat ze niet in discussie durft te gaan.

Als mensen hun eigen schizofrenie niet zien, hoe moeten ze dan ooit met argumenten overtuigd worden?

arno op 21 februari, 2013 - 21:55

De machtsblokken zijn te groot en een nieuwe

partij zal net zolang gedemoniseerd worden totdat zij meedraait in hetzeldfe liedje als alle andere partijen.

Dus het idee dat dit zonder revolutie, maar via evolutie bewerkstelligd zal worden lijkt mij een vorm van wensdenken. De mens is ook maar een dier die zich een extra vacht aangemeten heeft.

D. G. Neree op 21 februari, 2013 - 21:58

@R. Hartman, hoewel ik het in

@R. Hartman,

hoewel ik het in principe met je eens ben, denk ik dat een te snel afschaffen van de staat op dit moment in het licht van de grote problemen en gevaarlijke negatieve ontwikkelingen funest is.

Een aanval op de natiestaat zal als het te snel doorgevoerd wordt, de samenleving in anarchie en chaos storten, aangezie de tegenkrachten die nog enigszins door het staatsbestel in toom worden gehouden dan vrij spel zullen krijgen.

Met andere woorden: gooi je schoenen niet weg voordat je nieuwe hebt.

Of denk je nu werkelijk, dat we, als we de staat in 1 keer afschaffen, er opeens organisch een briljant systeem zal ontstaan voor iets waar de mensheid al vanaf zijn erste bestaan mee worstelt?

de_mol op 21 februari, 2013 - 21:59

@R. Hartman

Voor mij is er een aantal zaken die mij bezig houdt en me zorgen baren:

1. EU/Brussel en de euro

2. Massaimmigratie en islam (idd. mogelijk gemaakt door oa. 1)

3. Internet en vrijheid daarvan, oa. ACTA etc

4. Corruptie en schandalen, oa. Rajoy en zwart geld

Het meeste leidt uiteindelijk idd. naar 1, geen twijfel over mogelijk. Maar ik heb het gewoon over al die onderwerpen. Zo lees ik artikelen over EU, euro, corruptie, islam, etc... Over al die zaken wordt ook weer geschreven door allerlei auteurs. En dat is allemaal goed, ook al komen we uiteindelijk heel vaak weer bij de topleiders terecht die dit allemaal mogelijk maken.

Eerst moet je duiden en de problemen begrijpen, dan waar ze vandaan komen, en dan de oplossingen zoeken.

Dus ik snap je aanvallen op blondemevrouw niet zo. Op alle niveau's vind ik dat er over al die onderwerpen geschreven moet worden. Het liefst zou ook ik al in de fase van oplossingen voor al die zaken spreken, maar zo werkt het niet.

R. Hartman op 21 februari, 2013 - 22:03

@ D.G. Neree

"Of denk je nu werkelijk, dat we, als we de staat in 1 keer afschaffen,
er opeens organisch een briljant systeem zal ontstaan voor iets waar de
mensheid al vanaf zijn erste bestaan mee worstelt?"

De staat in 1 keer afschaffen zal zonder geweld niet gaan lukken, dus daar hoeft niemand bang voor te zijn. Met geweld overigens ook niet, want dan beginnen we gewoon een nieuwe "Road to Serfdom" cyclus.

De geweldloze weg zal dus per definitie een geleidelijke zijn, en dat is niet erg, zo lang de intentie maar 'zo snel mogelijk' is. Zodra geleidelijkheid de intentie wordt is deze ten dode opgeschreven.

"Gradualism in theory is perpetualism in practice".

R. Hartman op 21 februari, 2013 - 22:10

@ de_mol

"Dus ik snap je aanvallen op blondemevrouw niet zo."

Ik snap deze zin niet zo. Gezien de discussie heb ik niet de indruk dat Blonde zich aangevallen voelt, en dat is ook niet mijn intentie. In deze draad is een inhoudelijke, wederzijds respectvolle discussie gevoerd, op basis van argumenten, over een verschil van inzicht tussen Blonde en mij over de beste manier om de invloed van de islam daadwerkelijk terug te dringen.

Als dat al niet meer mag omdat er sprake zou zijn van 'aanvallen', dan kunnen we alle verzet wel staken, lijkt me. Wenst u slechts blinde adoratie door 100% gelijkgestemden?

R. Hartman op 21 februari, 2013 - 22:14

@ de_mol

Overigens is uw reactie in een ander opzicht wel illustratief:

U noemt vier punten die u zorgen baren, en zet EU/Brussel en de Euro op 1, waarna u punten 2 t/m 4 uiteindelijk weer naar 1. herleidt.

Wat ontbreekt in uw lijstje is de oorzaak van 1. : de natiestaten die 1. mogelijk gemaakt hebben, waarondeer dus uw eigen NL, uw eigen overheid.

Zeer illustratief hoe gemakkelijk men de staat als bron van het kwaad over het hoofd ziet en zich focust op de zichtbare gevolgen. En dat ondanks de hele eraan voorafgaande discussie. De propaganda is dus zeer effectief.

Dank u voor het onderstrepen van mijn punt.

Poitiers732 op 21 februari, 2013 - 22:25

@R.Hartman, toch heb ik het

@R.Hartman, toch heb ik het al een paar keer in mijn directe vrienden- en kennisenkring mogen meemaken dat mensen die een tiental jaar geleden mijn denkbeelden, ideeën en visies verketterden en het permanent en structureel oneens met me waren, later hebben toegegeven dat ze destijds bepaalde zaken (immigratie, islam, EU, knagen aan de vrijheid, enz) verkeerd ingeschat hadden en dat ze inmiddels toch wel een eind met mij mee konden gaan. Een bekend spreekwoord luidt: je kunt een paard wel naar het water leiden, maar het zal zelf moeten drinken. Daarom is het belangrijk om mensen te blijven informeren, om ze eens wat anders dan de agitprop van de msm voor te schotelen, en zodoende, in elk geval bij sommigen, de schellen van de ogen te doen vallen. Tevens is het voor eigen parochie preken ook goed om degenen die het er wel mee eens zijn maar het misschien niet zo goed kunnen verwoorden van nieuwe insteken, nieuwe argumenten, nieuwe ammunitie te voorzien die zij desgewenst later in gesprekken en discussies met anderen weer te berde kunnen brengen. Dat zijn, als ik het goed begrepen heb tenminste, de 'handvatten' waar Blondemevrouw het over had.

Mike V. op 21 februari, 2013 - 22:26

Ga zo door.

Ik waardeer u, blonde mevrouw, ten zeerste en spoor u aan door te gaan met uw goede werk want u bent een inspiratiebron voor velen!

Gielah op 21 februari, 2013 - 22:36

@ 22.26 uur.

En zo is dat!

En de half-debiele trollen en hun helpers zorgen voor het broodnodige contrast.

arno op 21 februari, 2013 - 22:43

2e is niet van Jefferson maar

van de andere waarschuwer van de vorige eeuw sir Winston Churchill.

R. Hartman op 21 februari, 2013 - 22:44

@ Poitiers732

U en ik hebben dezelfde ervaringen, qua voortschrijdend inzicht bij vrienden/kennissen/etc.

Maar juist omdat het zo langzaam gaat heb ik een voorkeur voor focus op de oorzaak in plaats van op de symptomen. Immers, die symptomen komen uitstekend van pas bij het aanduiden van de kwade opzet van die oorzaak. Het ''een vertserkt het ander, en de logica is onontkoombaar. Wie niet op argumenten wenst in te gaan geeft bij voorbaat eigenlijk al zijn gebrek aan een inhoudelijk onderbouwd weerwoord toe. Ik laat het er dan vaak maar bij, hopend dat het zaadje is geplant, en uiteraard af en toe wat voeding geven. Mensen moeten toch zelf tot inzicht komen, ze moeten uiteindelijk zichzelf overtuigen. Zonder inzicht gaat dat niet lukken, dus dat inzicht moet worden aangekweekt. Grootste probleem is dat men vaak emotie voorrang geeft boven ratio. En dan wordt het lastig...

Als ik eerst 10 jaar moet besteden om de (overduidelijke) symptomen over het voetlicht te krijgen mag ik nog eens 10 jaar aan de bak om de oorzaak te duiden. Dat kan efficiënter.

de_mol op 21 februari, 2013 - 22:51

@R. Hartman op 21 februari, 2013 - 22:10

Dat mag wel, maar ik begrijp het niet erg. Dat is wat ik wou zeggen. Gewoon omdat al die zaken moeten worden besproken. En daarom niet begrijp dat het alleen over jouw hoofdonderwerp zou moeten gaan. Al die punten moeten worden besproken en uitgediept, amongst others.

En over de natiestaat ben ik het maar deels eens. Ik hou niet zo van anarchie. Maar wel eens dat déze leiders en dus ook déze invulling van onze staat een probleem vormt, omdat onze leiders niet meer voor het volk staan maar ons uitverkopen, aan oa de EU en Brussel. Die neemt gaandeweg de vorm van een superstaat aan, en dat is nóg bedreigender. Vandaar dat daat met stip nr 1 staat bij mij. Daarom wil ik heel graag terug naar meer kleinschaligheid, en meer EEG ipv EU, en een andere vorm van de staat, maar eerst moeten de huidige kliek weg. Daarna is het tijd om na te denken over een nieuwe vorm.

Beukman op 22 februari, 2013 - 00:53

mol schrijft:

"Dat klopt beukman, dat is wat ze wil. Waarom doe je dat dan niet? Angst?"

Ik ben al zo vaak met haar in discussie gegaan, mol. Maar ze geeft geen sjoege; ze kijkt wel uit.
Of ze bang is? Ach, een propagandist heeft heel andere afwegingen te maken.

R. Hartman op 22 februari, 2013 - 01:34

@ de_mol

"Ik hou niet zo van anarchie"

Ik ook niet, maar dat hangt sterk van het soort anachie af. De anarchie van de sterkste, van links, van de krakersbeweging, gespeend van elk besef van eigendomsrecht, keur ik af. Anarcho-kapitalisme, gebaseerd op respect voor dat eigendomsrecht en vrije markt, vrijwillige interactie, juich ik toe.

Dat de EU aan invloed wint en in macht kan groeien is uitsluitend te danken aan die overheid van u, en aan haar partners in crime. Vergeet niet dat anarchie op overheidsniveau de norm is (overheden zijn de hoogste instantie in de natiestaat, en hebben zelf geen overheid). Dat men nu een supranationale 'staat', de EU, omarmt, komt slechts voort uit het besef niet langer de burger te kunnen belazeren, en een scapegoat nodig te hebben om verdere totalitaire onderdrukking door te kunnen voeren, onder het motto "maar het moet van Brussel". Wederom een afleidingsmanoeuvre om de aandacht van de eigen intenties af te leiden, en een mooi carrièrepad, uiteraard.

De argumenten die Thierry Baudet aanvoert in zijn "Aanval op de Natiestaat" om de onderwerping van natiestaten aan een supranationale staat af te wijzen gelden onverkort om onderwerping van het individu aan de natiestaat af te wijzen. Kwestie van de argumentatie consequent doortrekken naar het individu. Want natiestaten zijn t.o.v. de EU exact hetzelfde als individuen t.o.v. de natiestaat.

Een doordenker, misschien, maar een kritische beschouwing zeker waard.

R. Hartman op 22 februari, 2013 - 01:44

@ Beukman

Ze geeft wel sjoege, dat is denk ik vanavond wel bewezen.

Tenzij u meent dat 'sjoege geven' betekent dat ze meteen uw standpunt omarmt en haar eerdere stellingen zonder slag of stoot zal verlaten.

Het opgeven van een positie gebeurt pas als daar overtuigende argumenten voor zijn, EN de ontvanger daarvoor openstaat. Blonde heeft denkelijk duidelijk aangegeven open te staan voor argumenten, maar dat ze de overtuigendheid nog niet gezien heeft. Dan kan komen, maar vraagt tijd; tijd voor overdenking.

Zoals eerder (en niet allen door mij) aangegeven: iemand kan alleen zichzelf overtuigen. Door na te denken over aangereikte argumenten. Als de wil, de openheid, er is, EN de argumenten zijn logisch consistent, is het bijna een automatisch proces. Maar het heeft wel tijd nodig. Op de man spelen vertraagt het proces alleen maar , want het bevordert de 'hakken in het zand' positie.

Waar in de politiek de grootste bek, mits politiek correct, het debat wint, gaat het op de vrije blogs om logische consistentie. Want alleen die houdt uiteindelijk stand.

M.Hofman op 22 februari, 2013 - 07:27

Dom geboren en vervolgens onwetend gehouden

Blondemevrouw: "Ik durf te rekenen op een grote meerderheid. Op de lange termijn.
Uiteindelijk hebben namelijk veruit de meeste mensen dezelfde
uitgangspunten"

Op papier heeft u gelijk. Ik heb er echter een hard hoofd in  of het überhaupt wel mogelijk is 'de massa' (kritisch) aan het denken te zetten. Ik denk dat het altijd slechts enkelingen zullen zijn/blijven die in staat zijn consequenties door te denken en daar vervolgens naar te handelen/leven. Het gros van de mensen wordt namelijk domweg teveel in beslag genomen door tal van vaste verplichtingen/gewoonten. Waardoor het bij de meeste mensen binnen het 'negen tot vijf'' regime gewoonweg aan puf ontbreekt om zich ook nog eens meer dan gemiddeld te verdiepen in de wereld om zich heen die alsmaar doordraait. Zodat wanneer de werkdag erop zit ze niets liever verlangen - als het ware onderuitgezakt - verstrooid, voorgelogen en bedrogen te worden. En welke doel leent zich meer om aan deze behoefte tegemoet te komen, dan het  beproefde middel waarbij je het gros van de mensen 'brood en spelen' voorschotelt en ze voor het overige zoveel mogelijk onverschillig tracht te houden.

Mar op 22 februari, 2013 - 09:42

U denkt dat ik denk

@tipo

"Mar (die ik waardeer) laat zich van haar slechtste kant zien door
duiding te geven aan de manier waarop Blonde denkt volgens haarzelf, wat
een grote stropop is."

Ik stel vragen aan BM n.a.v. hetgeen zij zelf te kennen geeft.

"Daarom tracht ik zoveel mogelijk mensen aan het denken te zetten over de
problemen die ontstaan door islam en de EU, opdat bewustwording op
grote schaal invloed zal kunnen uitoefenen op de staat."

Iemand die al kan fietsen, ga je toch geen fietsen leren? Als een deel van de mensen zich al bewust zijn van het gevaar, dan is het toch niet logisch om die mensen bewust te willen maken van het gevaar?

Ik zie BM als iemand met een missie. Ik probeer te ontdekken wat nu precies die missie is aan de hand van vragen aan haar.

Ik kan ook botweg neerzetten dat BM zus en zo denkt zonder te vragen.

Blondemevrouw op 22 februari, 2013 - 10:10

Mar

 

Jouw reactie; "Als een deel van de mensen zich al bewust is van het gevaar, dan is het toch niet logisch om die mensen bewust te willen maken van het gevaar?"

Zoals eerder gemeld; honderden duizenden unieke bezoekers en hoeveel reaguurders ken je? Ook mensen die de visie nog niet delen, lezen mijn stukken. Ook niet al mijn volgers op twitter hebben dezelfde mening. Ook zij lezen via links mijn columns hier op DDS. Jouw stelling vindt dus geen basis. N.B.; wat zijn jouw motieven om 'een betere website' voor de columns van BM aan te bevelen? Waarom wil jij dat ik stop met schrijven voor DDS? En waarom richt je je op mij als persoon en niet op de inhoud van mijn columns?

 Jij lijkt niet uit op een gesprek of dialoog zoals je pretendeert te zijn. Waar je zegt interesse te hebben in 'de missie van BM', geef je zelf onmiskenbaar aan, een missie te hebben. Wat is jouw missie, Mar? Inhoudelijk op mijn visie op islam en de EU ingaan, lijk je niet te durven. Op de vrouw spelen, zie ik je regelmatig doen.

Gezien je vele aanvallen op Blondemevrouw en je woordkeuze in al die reacties onder de verschillende BMcolumns, kan ik niet anders dan  concluderen dat jouw intenties voor een dialoog met mij, niet zuiver zijn.

Vraag jezelf eens af hoe een ander die jouw intenties ruikt, zich geroepen zou moeten voelen met jou in gesprek te gaan?

Ciao.

Julius op 22 februari, 2013 - 11:25

blondemevrouw

En toch ontrek je je aan goed onderbouwde discussies.

In een ander stukje van je (  ) ga je de discussie die je gisteren is geboden met Mas Rob duidelijk niet aan.

Daarmee laat je zien niets anders te zijn dan een propagandist die erg druk is met doorgaans halve waarheden op DDS neer te zetten. En het is vaak wat een hoop DDS-ers graag lezen om hun "gelijk" bevestigd te zien. In die zin doe je goed werk.

Verder kijk ik met belangstelling uit naar je reacties op  Mas Rob op 21 februari, 2013 - 18:40.

Blondemevrouw op 22 februari, 2013 - 11:42

Julius

*Lacht* Dat is geen column, Julius, dat is een videobericht. Ik ondersteun DDS tijdelijk tot 1 maart met enige invulling van de video's en de koffiehoeken, naast mijn reguliere werkzaamheden, buiten DDS om. Als je denkt dat ik 24/7 mijn tijd in DDS kan steken, denk je dat verkeerd. Ik zal overigens om jou tegemoet te komen, even naar de video en de reacties kijken. 

Ik ben inderdaad selectief in het reageren op comments. Mensen zoals jij en degenen waarmee je hier bij DDS graag samen optrekt, zijn niet uit op een dialoog en hebben dikwijl Blondemevrouw als persoon negatief bejegend, in plaats van op inhoud in gesprek te gaan. Onzuivere intenties blijken uit dergelijke comments regelmatig. Ik kies er bewust voor mijn tijd daaraan niet te verdoen. Het is namelijk zinloos. En ik ben graag constructief bezig, zoals je is opgevallen. Dat irriteert je wellicht, maar daar kan en wil ik geen rekening mee houden.  

Fijne dag gewenst.

Mar op 22 februari, 2013 - 11:48

gaan we weer

@BM

"wat zijn jouw motieven om 'een betere website' voor de columns van BM
aan te bevelen?"

Heb ik een betere website voor u aanbevolen? Nee, ik vraag waarom u ergens schrijft waar uw boodschap al is doorgedrongen.

"Waarom wil jij dat ik stop met schrijven voor DDS?"

Heb ik een oproep gedaan om u te laten stoppen/te verwijderen als schrijfster op DDS?  Nee, ik vraag u waarom u, gezien uw doelstelling, hier op DDS schrijft.

En
waarom richt je je op mij als persoon en niet op de inhoud van mijn
columns?

Sorry, bovenstaande column gaat over waarom u schrijft, wat u wil met uw schrijfsels, de column gaat over u.

Mag ik vragen: waarom heeft u geen problemen met persoonlijke steunbetuigingen en complimenten, als u niet houdt van op de persoon gerichte reacties?

"Jij lijkt niet uit op een gesprek of dialoog zoals je pretendeert
te zijn"

Bij een andere column ga ik wel degelijk in op de inhoud, maar blijft het angstvallig stil van uw kant (zoals wel vaker).

"Jij hebt een missie anderen te overtuigen dat ik niet voor DDS
maar voor JOOP moet gaan schrijven, dat wil je kennelijk graag...
"

Wat is toch die obsessie met JOOP hier?  Waarom schrijft u dat ik de missie zoals omschreven heb?

Waarom is er toch die moeite met vragen? Waarom zijn vragen zo vervelend? Waarom is het voorleggen van een andere optie zo persoonlijk beledigend?

"Inhoudelijk op mijn visie op islam en de EU ingaan, lijk je niet te
durven. Op de vrouw spelen, zie ik je regelmatig doen."

Ik stel vragen over uw visie op islam. Ik zet kanttekeningen bij uw artikelen. U vraagt om inhoudelijk in te gaan op uw visie op islam, maar daarbij mogen blijkbaar geen vragen gesteld worden en geen kanttekeningen gezet worden want dan speel je op de vrouw.

"Gezien je vele aanvallen op Blondemevrouw en je woordkeuze in al die
reacties onder de verschillende BMcolumns, kan ik niet anders dan
 concluderen dat jouw intenties voor een dialoog met mij, niet zuiver
zijn."

Stomme vraag wellicht, maar wie is Blondemevrouw en wie is mij?

Als ik schrijf dat Blondemevrouw een aparte visie weergeeft waarin ik mij niet kan vinden, hoe kan dat dan een persoonlijke aanval op u zijn?

Waarom verdwijnt Blondemevrouw en maakt plaats voor u, als de reacties tegenstrijdig zijn met de door Blondemevrouw neergelegde visie, die dan toch schijnbaar uw persoonlijke visie weergeeft.

Gratis advies: als Blondemevrouw een rol is, is het wel zo prettig als Blondemevrouw in haar rol blijft.

Ik krijg nu zo het idee dat Blondemevrouw een rol is van meerdere personen.

Bij de weg, ik wil u niet weghebben. Ik vind het alleen zonde als door een Nederlandse Pamela Geller DDS verandert in een Nederlandse versie van het eenzijdige Atlas Shrugs en JihadWatch.

9 van de 10 artikelen van BM op  Opiniegaan over islam  en als het onderwerp EU is, wordt nog weer islam erbij gesleept. Een artikel van BM over immigratie heb ik over het hoofd gezien?

Jansma op 22 februari, 2013 - 11:51

Tegelwijsheid die klopt.

Een gek kan inderdaad meer vragen stellen dan 1000 wijzen kunnen beantwoorden.....

Julius op 22 februari, 2013 - 11:52

Blondemevrouw

"Dat is geen column, Julius, dat is een videobericht"

Dus? Betekent het dat je de ene keer mensen "aan het denken wilt zetten" en de andere keer alleen maar dingen wilt droppen om wat stemming te maken? Wat wil je dan met je videobericht bereiken? Wil je daar mensen niet mee aan het denken zetten? Gaat het daarbij écht alleen maar om de stemming die je ermee kweekt? Dan doe je in die zin nog steeds goed werk.

En ach blondje, ik ben niet zo vlug geirriteerd hoor. Ik lees graag her en der wat en dan valt me soms het eea op. Da's al. Maak je daar vooral niet druk om.

Ik lach even terug en wens je veel succes met al je andere werkzaamheden.

ps. down under heb je een leuke brunette als tegenhanger:

http://www.theage.com.au/national/melbourne-life/a-halal-welcome-to-wilders-beast-20130221-2eu37.html

Blondemevrouw op 22 februari, 2013 - 11:53

Columns schrijven

Indien u op andere websites opiniestukken leest, op de volkskrant bijvoorbeeld, dan ziet u dat een auteur een column online zet, opdat anderen het lezen en er hopelijk over in gesprek gaan met elkaar, waarbij de auteur zich zelden tot nooit in dat gesprek mengt. 

Zelf doe ik dat af en toe wel, maar het is dus niet gebruikelijk. Het feit dat degenen van u, die de inhoud van mijn columns meestens niet waarderen kunnen, zich nu zo focussen op het wel of niet in gesprek gaan met lezers, geeft slechts aan, dat diegenen niet beschikken over het vermogen inhoudelijk naar eigen voldoening te reageren. Er spreekt frustratie uit, die op basis van logica misplaatst is. 

Daarom is voor mij het gesprek over het wel of niet in gesprek gaan, ten einde gekomen. Wie met mij in discussie wenst te gaan, nodig ik uit voor een direct gesprek op twitter. Zuivere intenties zijn een voorwaarde. Gebrek aan inhoud en slechts een aanval op de vrouw, lach ik om. En daar lach ik je om uit. Teflon, I couldn't care less ;-) Mensen die op de vrouw spelen, zetten zichzelf namelijk publiekelijk voor schut. En daar hoef ik dan niet eens iets voor te doen. 

Fijne dag gewenst!

Beukman op 22 februari, 2013 - 11:59

Hartman beweert:

"Ze geeft wel sjoege, dat is denk ik vanavond wel bewezen.Tenzij u meent dat 'sjoege geven' betekent dat ze meteen uw standpunt omarmt en haar eerdere stellingen zonder slag of stoot zal verlaten."

Nee, Hartman, dat ze mijn standpunten niet omarmt is logisch en staat haar vrij. Maar ze negeert doorgaans mensen die haar met argumenten tegenspreken. Daaruit blijkt dat ze slechts propaganda bedrijft.

Jansma op 22 februari, 2013 - 12:00

@Julius op 22 februari, 2013 - 11:52

Julius, zolang je blijft zuigen om het zuigen zul je niets meer dan een bron van vermaak zijn voor anderen op deze site. Ik zit het met plaatsvervangende schaamte te aanschouwen.

Mijn goede man, probeer het niveau van "de huisparasiet" te ontstijgen door voor de grap eens een keer inhoudelijk mee te doen met een discussie. Voor zover je hier toe in staat bent natuurlijk. Soms denk ik wel eens met een slachtoffer van querulantenwaan- of een zeer ziekelijke neiging naar aandacht te maken te hebben.

Beukman op 22 februari, 2013 - 12:01

de blonde mevrouw beweert:

"Zoals eerder gemeld; honderden duizenden unieke bezoekers"

Dat is heel erg knap met een (3 mnd) traffic rank van 30.184, die ook nog eens niet uniek zijn.

Blondemevrouw op 22 februari, 2013 - 12:01

Mar

Er zijn tientallen reacties van je terug te vinden, die ook door andere lezers als zeer persoonlijke aanval zijn ervaren, waaruit onfatsoen en frustratie spreekt. Door mij ben je onmogelijk als gesprekspartner te duiden. Je intenties zijn niet zuiver en je frustraties zijn te groot. Opvallend dat jij je druk maakt over het imago van DDS waar je het oneens bent met 80% van hetgeen hier geschreven wordt, op te maken uit je reacties. Je maakt je dus niet druk om het imago van DDS door toedoen van de columns van Blondemevrouw. Je gebruikt dat als fatsoenlijke reden voor je redeloze comments. Je valt steevast en continu door de mand. Overigens is insinueren dat Blondemevrouw een account is van meerdere mensen, opnieuw een poging tot het in diskrediet brengen van mijn persoon. Hierbij meld ik je dus vriendelijk, dat ik in het geheel niet meer zal reageren op jouw comments. Reageren op jou is niet constructief, draagt niets bij en daarbij gaat geen normaal mens in gesprek met iemand zoals jij, die op voorhand aangeeft niet open te staan en duidelijk is je als persoon af te wijzen. Zoals ik zeg in de column; waarschijnlijk hebben we in de basis dezelfde uitgangspunten, maar verschillen we nog te veel  in visie op de wijze waarop. Het verschil irriteert jou dusdanig dat je mij als persoon in diskrediet wenst te brengen. Laten we over 5 jaar opnieuw in gesprek gaan. Wellicht dat we dan nader tot elkaar zijn gekomen.

Julius op 22 februari, 2013 - 12:04

Blondemevrouw

Het is allemaal heel leuk mevrouw maar je kiest er zelf voor om anoniem te werk te gaan (je goed recht) maar wie zegt dat je een vrouw bent?  En zoals Mar hierboven al aangeeft: is het misschien verstandig om in je rol van de Blondemevrouw te blijven. Wellicht is het voor jou ook verstandig om consequent te zijn en dan maar gewoon helemaal niet te reageren. Nu wek je namelijk de indruk heel selectief te werk te gaan. Bij al te moeilijke vragen druk je je snor en waar je denkt een punt te hebben daar meng je je met enthousiasme in de discussie. En dat valt me gewoon op. Niks mis mee toch?

Welnu, bedankt voor je aardige woordjes mbt het voor schut zetten. Ik kan er net als jij hartelijk om lachen en geloof me of niet, ik zal je na 1 maart wel gaan missen. misschien dat je je aanwezigheid nog wat wilt/kunt verlengen...

Blondemevrouw op 22 februari, 2013 - 12:06

Julius

Voor jou geldt hetzelfde als voor Mar. Je hebt je krediet verspeeld om met mij in gesprek te mogen gaan. "Blondje", toont aan dat jouw frustratie de boventoon voert. Je bent wel degelijk geïrriteerd ;-) Nogmaals; ik ondersteun DDS tijdelijk met invulling van video's en koffiehoeken. Dat is inderdaad heel iets anders dan ik doe en beoog met mijn columns. Als het je niet lukt dat onderscheid te zien, is dat het gevolg van het feit je het niet wílt zien. Als jij en Mar en Beukman zo'n heldere tegenvisie hebben op islam en de EU, staat het jullie vrij een gedegen stuk in te sturen voor het open podium. Ik zal het lezen. Verder ga ik dus voortaan alleen nog in gesprek met mensen die open staan voor een gesprek, zonder uit te zijn op het in diskrediet brengen van de ander. Dat diskwalificeert jullie.

Jansma op 22 februari, 2013 - 12:10

Beukman op 22 februari, 2013 - 12:01

Beukman,

Enig idee wat de "traffic rank" eigenlijk betekent? Volgens mij niet. Anders had je wel 2x nagedacht voordat je die absurditeit met de tienduizenden dagelijkse bezoekers van de DDS zou delen.

Julius op 22 februari, 2013 - 12:10

Jansma

Dank dat je weer op me reageert. Je mist mannen/vrouwen zoals ik he? Wat zou je toch zonder moeten.

Blijkbaar herkent de ene zuiger de andere? Laten we het daar maar op houden. Het is overigens lief en koddig om te zien dat je het zo voor blondemevrouw opneemt.

Ik zou het niet doen. Je doet haar enorm te kort want volgens mij kan dit katje zichzelf goed zonder jouw verdedigende woordjes redden, beste knul.

En de fan-tas-tsche inhoudelijke reacties laat ik aan experts zoals jou over. Daar moet jij je toch in kunnen vinden, toch? Ik ben meer een lezer die zo af en toe wat dropt wat hem opvalt. Moet toch kunnen in zo'n open samenleving.

Dus maak je niet al te druk. DDS heeft niet zoveel last van me.

Julius op 22 februari, 2013 - 12:13

Blondemevrouw

Je comment had niet duidelijker en bevestigender kunnen zijn, waarvoor dank.

Two Ravens Black Kettle op 22 februari, 2013 - 12:18

@Blonde Mevrouw. Ik lees de

@Blonde Mevrouw.

Ik lees de columns van U steevast vlijtig, met veel plezier en vrijwel altijd met instemming. Ook waardeer ik uw bewonderenswaardige pogingen om in gesprek te gaan met de scribenten. Ook met  "The Usual Suspects". Ik zou daar echter niet teveel moeite insteken. Een ei kun je ook niet leren lopen daarvoor heb je eerst een kuiken nodig. The Usual Suspects zitten logischerwijs nog in de pré-kuiken fase, ingekapseld in hun eigen gelijk, zelfingenomen geborneerdheid en morel voortreffelijkheid. Gevangen in metersdikke schaal en beslagen met stalen platen rollen ze blind en doof door het virtuele landschap.

So be it.   

Anyhow keep up the good work and don't let the basterds grind you down.

Jansma op 22 februari, 2013 - 12:19

@Julius op 22 februari, 2013 - 12:10

Opnemen voor Blondemevrouw? Ik heb haar nicknaam niet eens 1x gebruikt.....Nog waanbeelden ook? 

Ik neem het niet op voor Blondemevrouw, ik ageer tegen jouw gezuig.....Voor de rest: Bedankt voor het compliment.

Mar op 22 februari, 2013 - 12:26

Weer verschuilen

@Blondemevrouw

En weer verschuilt u zich. Ditmaal achter anderen.

"Er zijn tientallen reacties van je terug te vinden, die ook door andere
lezers als zeer persoonlijke aanval zijn ervaren, waaruit onfatsoen en
frustratie spreekt."

Blondemevrouw schrijft artikelen op DDS, maar zakt door het ijs als er een discussie wordt gevraagd/ontstaat over de inhoud.

Fijn dat BM wel volop discussies heeft op Twitter. DDS is niet Twitter en naar ik nu begrijp, zijn de artikelen een weergave van de uitkomsten van discussies op Twitter, maar is het niet de bedoeling dat over de inhoud van die artikelen nog weer hier op DDS een discussie ontstaat.

Het wordt op prijs gesteld ze alleen maar  te lezen en adhesiebetuigingen als reactie achter te laten. Voor discussie/gesprek met BM zou men zich dan maar moeten melden op Twitter.

Blondemevrouw op 22 februari, 2013 - 12:26

Two Ravens Black Kettle

Dank en natuurlijk blijf ik rustig mijn columns schrijven voor DDS, no one can grind me down ;-)) Daarvoor teveel passie en liefde voor vrijheid. Fijn weekend! Ook voor jou, Jansma!

Mar op 22 februari, 2013 - 12:32

Lol

"Je hebt je krediet verspeeld om met mij in gesprek te mogen gaan."

Majesteit Blondemevrouw spreekt.

shrimpocat op 22 februari, 2013 - 12:36

@ BM

Complimenten voor de manier waarop je de drie huisparasieten de les leest. Het was long overdue. Hoewel Beukman zijn bedoelingen in zijn nieuwjaarswens niet onder stolen of banken stak, acht ik hem nog de minst kwaadaardige van het stel, daar hij ons af en toe nog wel eens een inkijkje in zijn verwrongen geest vergunt (hilarity usually ensues). Van de andere twee kan dit niet gezegd worden. Bij hen is het zuiver zieken om te zieken. Zij leveren geen enkele bijdrage aan een zinvolle discussie en kunnen het best genegeerd worden.

Keep up the good work, BM.

shrimpocat op 22 februari, 2013 - 12:37

@ mezelf

Stoelen, geen stolen. *editmogelijkheid!*

Gielah op 22 februari, 2013 - 12:43

Inderdaad: krediet rúimschoots overschreden.

Inderdaad..... na maanden ( soms járen)  gezuig en gezanik en gedraai en gedrein door steeds hetzelfde clubje..... aangevuld door een enkele nieuweling onder de losers..... ( Piet-Piet geheten.... of fransvannoord.....)  kán het weleens gebeuren, dat mensen gaan menen dat het krediet maar óp moet zijn.

Wat krijg je dan in reactie:

a. U bent te beroerd om onderbouwde meningen neer te zetten.

b. U kunt niet tegen wat gezonde tegenwind.

c. U wéét het gewoon niet.

d. U schrijft .... en dat is hééél erg..... niet onder uw eigen naam  ( degene die zoiets stoms neerzet is ALTIJD een trol.... of erger.. maar blijft een dergelijke mild-dreigende aanpak toch wel een lollige vinden....).

En wat betekent het?

Dat de zuigende zanikerd een hoop plezier gaat missen, indien ( eindelijk)  niemand meer op zijn berichten ingaat.

Soms besluit hij of zij dan maar om ándere sites met zijn of haar aanwezigheid te gaan verrijken.

Soms krijg je het " charme-offensief " :  de zuigerd laat nu weten persoon A. of B., die hij al máánden op bittere en/of schampere toon aanvalt..... eigenlijk toch wel te mogen....

alsof dat reden tot gejuich en gejubel zou moeten zijn....

maar gaat men dan tóch weer op op die persoon in....  dan zie je de zuigerd binnen de kortste keren weer over Wilders beginnen te liegen, Palestijnen te beklagen, bij de PVV-weggestuurden bij te vallen.... uit te roepen dat Blondemevrpuw niet deugt ( omdat er geen speld tussen haar betogen te krijgen valt.... wat de opdrachtgevers van de trolachtigen voor geen méter bevalt) en meer van die uitgekauwde ongein.

Aan ons geheugen mankeert niets.

Aan ons geduld komt ook eens een einde.

We wéten het zo onderhand wel.

Julius op 22 februari, 2013 - 12:43

Kijk!

En dáárom is DDS mijn zo'n beetje mijn favoriete site.

Kiss each others butt en lots of hugs :)

Dat zie je nérgens anders dan hier.

Mar op 22 februari, 2013 - 12:48

Unieke bezoekers

@Jansma

Inderdaad zegt traffic rank niets over het aantal unieke bezoekers.

Traffic Rank wordt bepaald op basis van pageviews. Zo kan het gebeuren dat Hyves met veel pageviews per gebruiker enorm hoog scoort en dat Startpagina
met enkel een pageview per bezoeker (Startpagina is in principe een
pagina) beduidend lager scoort en toch meer unieke bezoekers heeft.

Voorts is het mogelijk om het een en ander in de opbouw van de website positief te beïnvloeden.

Er zijn websites die zo zijn opgebouwd dat niet alleen het bekijken van de hoofdsite als unieke bezoeker wordt geregistreerd, maar ook het kijken op elke volgende pagina bij één bezoek laat registreren als wederom een unieke bezoeker op de website.

Ik heb geen idee hoeveel unieke bezoekers DDS heeft per maand. Vroeger werd dat maandelijks gemeld, maar dat is een zachte dood gestorven.

Julius op 22 februari, 2013 - 12:49

Mevrouw Gielah

Ik dacht al, waar blijft u.

Al duidelijk of u de enige juiste christelijke stroming volgt? Of bent u nog steeds dwalende?

Blondemevrouw op 22 februari, 2013 - 12:52

Persoonlijk

Wellicht past een persoonlijke noot, het best bij deze column. Voor de trouwe lezers, reaguurders en nieuwe lezers met een open vizier: Subjective Expectations - Blondemevrouw

Ik wens u allen een heel fijn weekend toe.

Met vriendelijke groet,

Blondemevrouw

Jansma op 22 februari, 2013 - 13:32

Blondemevrouw op 22 februari, 2013 - 12:52

Ce n'est pal mal...Aardige tekst, goed gezongen en heerlijk tokkelwerk op een gitaar die ik onmiskenbaar als een Taylor herken.

Een goed weekeinde gewenst,

Jansma.

Primo Mattino op 22 februari, 2013 - 13:39

prooi

Ik vraag me af of de reacties van sommigen net zo fel op de persoon en haar privé waren gericht als Blondemevrouw had geschreven onder een mannelijk pseudoniem.

Of ontwaken zich in onze o zo genuanceerde, progressieve en geëmancipeerde linkse medereageerders bij een vrouwelijk pseudoniem primitieve instincten die een vrouw als een gemakkelijke, fragiele en onverdedigde prooi zien?

Ik heb dergelijke reacties op columns van bijv. Joost Niemöller nooit gezien.

Julius op 22 februari, 2013 - 13:47

Primo

"Ik heb dergelijke reacties op columns van bijv. Joost Niemöller nooit gezien"

Dan denk ik dat je last van selectieve waarneming hebt. Joost is net als blondemevrouw niet zo van het aangaan van een debat op feiten en harde cijfers (al heeft hij met zijn boek juist om een open debat gevraagd). Kijk zijn columns en de daarop volgende reacties nog maar eens na.

En blondemevrouw... Blondemevrouw kan net zogoed een man zijn. Hét voordeel van een anonieme nickname.

Beukman op 22 februari, 2013 - 14:06

de blonde mevrouw schrijft:

"Indien u op andere websites opiniestukken leest, op de volkskrant bijvoorbeeld, dan ziet u dat een auteur een column online zet, opdat anderen het lezen en er hopelijk over in gesprek gaan met elkaar, waarbij de auteur zich zelden tot nooit in dat gesprek mengt."

Dat is een wat ingewikkelde manier om me alsnog gelijk te geven. "Geen discussie ga ik uit de weg", schreef je eerder. En dat bestreed ik - terecht, blijkt nu. Op DDS ontrek je je immers grotendeels aan de discussie. Met name dan daar waar je visie met argumenten wordt bestreden.

Je begint weer over discussiëren op twitter. Ik heb die discussies van jou op twitter maar even bekeken. Althans: ernaar gezocht.
Je meent toch niet serieus dat die tweets tussen jou en je volgers "discussies" zijn?

Ik zeg het nog maar even, blonde mevrouw, voor ik afscheid van je neem: om je denkbeelden te toetsen, zal je in discussie moeten gaan met andersdenkenden. En dan ook nog eens zonder een limiet van 140 tekens per reactie. Doe je dit niet, dan krijgen je denkbeelden de status van religie, en jij en je volgers die van een kerk.
Jij ook een goed weekend.

Beukman op 22 februari, 2013 - 14:15

@ Primo, @ Julius

Het zal mij een zorg zijn of de blonde mevrouw een man, een vrouw of een hermafrodiet is. Maar ze vindt het - via haar nick - kennelijk belangrijk om te benadrukken dat ze vrouw én blond is.
Ik dacht niet dat ikzelf in ook maar één reactie heb gesuggereerd dat mij dit uitmaakt. Maar ik leef dan ook in een wereld waarin het wemelt van de intelligente en welbespraakte vrouwen - sexistische uitingen beperken zich dus tot het openhouden van de deur en andere galanterieën.
Ik zou daarom niet weten waarom de blonde mevrouw niet gewoon een blonde mevrouw is.

Het is trouwens zeker waar dat je met een nick die suggereert dat je een vrouw bent, op een forum dat grotendeels wordt bevolkt door mannen, een hoop sexistische bagger over je heenkrijgt.
Sterker nog: een dikke 15 jaar geleden heb ik eens meegedaan aan een online soort van spel in een virtuele wereld, waarin je een avatar kon kiezen. Het was het eerste in zijn soort (en meteen mijn laatste). Het viel me toen op dat je met een vrouwelijke avatar een enorme hoop aandacht genereerde van mannelijke avatars. Compleet met de versierpraatjes die we van real-life kennen. Wist ik ook eens hoe dat was. Ik kan het iedere man aanbevelen.

geweta op 22 februari, 2013 - 14:32

Inhoudelijk op de topic reageren ......niets meer

Het lange termijn denken behoort bij echte dictators. Ook Hitler, mijn inziens een familielid van VanRompuy, begon al 1919 met het creëren van een dictatuur.

Zijn kans kwam in mei 1919, toen de contrarevolutie in Beieren zegevierde. Hij verried soldaten die met het revolutionaire bewind hadden samengewerkt en kreeg de opdracht door 'voorlichting 'de discipline en het moreel van de troepen te helpen herstellen. Hoe hij die taak opvatte, blijkt uit een brief die hij in september aan een zekere Gemlich schreef. Hierin stelde hij de Joden voor als de drijvende kracht de revolutie en de republiek van Weimar. Zij zouden altijd en overal parasiteren op het volk waaronder zij leefden en een Duits wedergeboorte zou slechts mogelijk zijn door onrechten en 'verwijderen ' van de Joden.

En pas in 1933 werd hij Rijkskanselier en had nog nimmer een verkiezing gewonnen.

Dag.

 

Blondemevrouw op 22 februari, 2013 - 14:36

selectief

Opvallend hoe selectief men de eigen comments van afgelopen maanden onthoudt. Al enige jaren actief op Twitter, zullen vele volgers onderschrijven dat ik veelvuldig uitgebreid in gesprek ga met anderen en andersdenkenden. Dat ik bewust besluit niet in gesprek te gaan met mensen die niet uit zijn op een dialoog maar slechts de intentie hebben mij in diskrediet te brengen, is een teken van realiteitszin. Wie daar geen logische redenatie in herkent, heeft geen open vizier. Geen mens voelt zich uitgenodigd voor een gesprek door iemand die duidelijk blijkgeeft erop uit te zijn de ander slechts in diskrediet te brengen. Wie zich uitgesloten van een dialoog voelt, doet er verstandig aan eens bij zichzelf te rade te gaan en te ontdekken of er mogelijk een verandering door jezelf gemaakt kan worden om tot een meer gewenst resultaat te komen. Het is overigens aantoonbaar onjuist BM te verwijten discussies uit de weg te gaan, intenties onderstrepend.

Tot slot on topic. De intentie is anderen aan het denken zetten en mogelijk handvatten geven. Eén ieder ik daartoe beweeg, is motivatie om door te gaan. One at a time, is fine. De motivatie is vrijheid en niets anders dan vrijheid. 

Tot de volgende keer. 

Blondemevrouw op 22 februari, 2013 - 14:39

geweta

Dat is een tijdsbestek van slechts 14 jaren. In het perspectief ik de lange termijn stel, spreek ik van eeuwen. In mijn optiek was Hitler dus een opportunist, in plaats van een strategist met strategie op lange termijn. 

Makropoelos op 22 februari, 2013 - 14:52

Het doet mij goed.

Na het lezen van de reacties, blijft als resultaat  voor mij over dat het nog al meevalt, maar drie mennekes die dwars liggen, waarvan er 1 eigenlijk te intelligent is om niet beter te weten. Maar goed, Blonde Mevrouw heeft haar standpunt samen met R.Hartman duidelijk besproken en met beide voel ik mij op mijn gemak.

Zou alleen van beiden graag willen horen wie er als belangrijkste achter de staat en Brussel infiltreren om hun belang door te drukken om hun "Nieuwe Wereld Orde" te vestigen. In dat in navolging van wat de nazi`s voorhadden.

Als je je vijanden niet kent, tegen wie moet je dan het zwaard opnemen?

Verder leven we in het Feminine Tijdperk.

Beukman op 22 februari, 2013 - 15:37

Makropoelos tikt:

"maar drie mennekes die dwars liggen"

Alleen in Noord-Korea doen ze het beter. :-)

Maaike op 22 februari, 2013 - 15:38

Komisch

Werkelijk komisch zoals blondemevrouw zichzelf te kijk zet met de bereidheid te discusseren. Wel met Hartman, niet met sommige anderen. Wanneer Julius haar een vraag stelt, gaat ze in op de vorm (want het is een videoboodschap), niet op de inhoud. Vervolgens wil ze niet meer met hem discusseren. Soms is een andere waarheid moeilijk, denk ik.

En dan nog wat: door uzelf blondemevrouw te noemen en fotootjes te plaatsen op uw twitter van open mondjes kan ik u bij voorbaat al niet serieus nemen. Het spijt me.

Maaike op 22 februari, 2013 - 15:49

U kent de geschiedenis maar

U kent de geschiedenis maar slecht, blondemevrouw. Hitler had wel degelijk een lange termijn visie. Europa moest judenrein worden, en Europa zal er slechts zijn voor het blonde ras. Met de deutsche gruntlichheit waren ze al een behoorlijk eind op weg voordat wij werden bevrijd door Amerika.

Mar op 22 februari, 2013 - 15:57

NIEUW

@Blondemevrouw

Het duppie wil maar niet vallen bij u.

Op DDS was u nieuw. Blondemevrouw was mij totaal onbekend. Ik ken nu Blondemevrouw alleen van DDS.

Weet u waarom? Ik zit niet op Twitter en ik heb Blondemevrouw dus nooit gevolgd. Wellicht  is Blondemevrouw bekend binnen bepaalde kringen , maar niet iedereen op internet maakt deel uit van diezelfde kringen.

In familie- en kennissenkring weten ze wel hoe ik ben maar dat zegt hier niemand iets als ik dat schrijf.

Hier denkt men mij te kennen aan de hand van de reacties die ik in de afgelopen ???? jaar (weet niet hoelang ik hier rondhuis) heb achtergelaten.

Julius op 22 februari, 2013 - 16:09

Twitterding

Ik twitter wel. Nouja, ik twitter zelf niet maar volg een zooi mensen uit nieuwsgierigheid, zo ook DDS-ers en dus ook Blondemevrouw . Het is een eensgezinde boel op haar twitter-account. Niet voor niets heeft een twitteraar "volgers". Een serieuze discussie heb ik er nog niet gezien dus snap ik niet waar ze het over heeft.

Ach ja. Blonde mevrouw kan ook zomaar een ouwe kalende vent zijn die een fotootje van een oost-europees poppetje heeft gebruikt en zich Blondemevrouw heeft genoemd om er zeker van te zijn dat hij genoeg volgers krijgt. En zo'n open mondje waar Maaike het over heeft doet dan wonderen.

Afijn, allen een prettig weekend. Weer genoeg lol gehad voor vandaag.

shrimpocat op 22 februari, 2013 - 16:15

@ Maaike op 22 februari, 2013 - 15:49

"Hitler had wel degelijk een lange termijn visie. Europa moest judenrein worden"

Laten je nieuwe vrienden nou exact dezelfde visie hebben.

de_mol op 22 februari, 2013 - 16:54

@Maaike op 22 februari, 2013 - 15:38

Je moet je ogen open doen, die heb je zo te zien thuisgelaten. Hint. Klik eens op linkjes. Of weet je niet wat dat is?

Maaike op 22 februari, 2013 - 16:56

Ik twitter niet, maar

Ik twitter niet, maar blondemevrouw heeft een link naar haar twitteraccount. Ik facebook wel. Naar mijn mening laat je door foto's en comments zien wie je bent en wat je bezig houdt. Door jezelf blondemevrouw te noemen en open mondjes te plaatsen zet je jezelf als een bepaalde persoon neer, die ik dan niet serieus kan nemen. Maar uiteraard is blondemevrouw daar vrij in. Ze moet zich dan alleen niet druk maken als iemand haar 'blondje' noemt. 

shrimocat, u moet geen zinnen uit de context halen. Ik ga maar vanuit dat u te dom bent om te beseffen wat u doet, anders is het wel een heel merkwaardig schrijfsel wat u heeft opgetypt.

Blondemevrouw op 22 februari, 2013 - 17:07

maaike

Lange termijn strategie, niet visie. Zie het verschil. #Hitler Verder staat het een ieder vrij over mij als persoon te oordelen ipv op de inhoud in te gaan. Verwacht echter niet dat ik daarop blijf reageren. Het is namelijk irrelevant. 

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in een visie en zich uitgedaagd voelen daarover na te denken, is de discussie inzake mijn persoon, geheel irrelevant. 

Overigens maak ik mij natuurlijk helemaal niet druk als iemand mij Blondje noemt of zegt mij niet serieus te nemen vanwege mijn uiterlijk of wijze van presenteren. Iemand die de behoefte voelt denigrerend tegen of over mij te spreken, toont zijn of haar frustratie en onvermogen inhoudelijk in gesprek te gaan. 

Het is namelijk in de basis natuurlijk reeds opmerkelijk dat er überhaupt over mijn persoon gediscussieerd wordt. Denk daar gerust even over na. 

shrimpocat op 22 februari, 2013 - 19:18

@ Maaike op 22 februari, 2013 - 16:56

Het is maar dat je later niet zult kunnen zeggen dat je het niet geweten hebt.

Maaike op 22 februari, 2013 - 20:29

Het gaat om beeldvorming,

Het gaat om beeldvorming, beste blondemevrouw. U zet een beeld van uzelf neer en u zet een beeld over de islam neer, als is het de waarheid. Zolang dat beeld gehoofddoektemevrouwen bevat, is dat slecht en zolang het blondemevrouwen en blondemeneren bevat is het goed. De wereld is niet zwart wit, beste blondemevrouw. Echte vrijheid is andere mensen met andere levenswijzen accepteren en laten leven zoals zij willen leven.

schrimpocat: inderdaad, u bent niet al te slim.

toetssteen op 22 februari, 2013 - 20:40

@Maaike20:29

En als men dat nou ook zou doen in landen waar islam het voor het zeggen (heeft gekregen). Zie bijvoorbeeld Indonesië. Dan zouden uw woorden geloofwaardig zijn.

En dat heeft niet het minste te maken met het accepteren van leefgewoonten van andere volkeren, noch heeft dat met kleurtjes ook maar iets uitstaande. Ook niet met niet over de dijken kunnen kijken, noch met andere geurtjes.

Blondemevrouw op 22 februari, 2013 - 20:44

Zelfstandig denken

Welnee Maaike, het gaat niet om beeldvorming. Overigens til je veel te zwaar aan het lang geleden gekozen pseudoniem voor onlinegebruik. Het gaat niet om beeldvorming, het gaat om zelfstandig denken. Welk beeld een ander wil dat ik vorm, ik vorm dat beeld niet op basis van uiterlijke kenmerken, maar op basis van feiten, kennis, inzicht en logica. 

Hoe iemand eruit ziet, weegt voor mij geenszins mee in het analyseren van diens boodschap. Ik haal eruit wat mij op basis van hiervoor genoemde criteria aanspreekt en hetgeen waarover ik na wil denken. De kritiek op mijn pseudoniem, avatar of header, uiterlijk of voorkomen, is het tonen van wanhoop en frustratie. Tot op het laatste moment Blondemevrouw willen associeren met racisme en fascisme, is dat overigens ook, Maaike. Je faalt niet alleen in je pogingen; je toont je persoonlijke frustratie, alsook je onvermogen óf onwil analytisch te lezen en denken. Kies zelf en doe het oprecht, als je durft.

Dan inhoudelijk nog dit; Andere levenswijzen accepteren en laten leven zoals zij willen leven? Denk je dat vanuit het mohammedanisme ruimte is voor dat droombeeld? Is het mohammedanisme in jouw optiek meer, minder (of net zo) tolerant dan (als) de westerse cultuur? Indien het mohammedanisme dat minder is, hoe denk je dan logischerwijs tolerantie te behouden?

Primo Mattino op 22 februari, 2013 - 20:54

O ja wel,

slimme Maaike laat zich gewoon opeten als er zich hier koppensnellers komen vestigen. Lang leve haar vrijheid.

Elvi op 22 februari, 2013 - 21:56

@blondemevrouw

Je streven is nobel, maar zolang jij hier onder een pseudoniem blijft schrijven kom je niet geloofwaardig genoeg over.

Als je echt wilt vechten, doe dat dan onder je eigen naam.

Ziengs schreef vernietigend over de reageerders, maar degene die hij aan had moeten vallen zijn diegenen die hier de opinie willen beïnvloeden zonder hun identiteit prijs te geven. Ook al weten de meesten wel wie jij bent, ik hoop toch dat je mij begrijpt.

Ons verstoppen moet niet... nu niet en nooit niet. Alleen dan kunnen we werkelijk het verschil maken. Hopenlijk..... Als dat niet kan, dan is het onder een pseudoniem in ieder geval helemaal niet mogelijk.

Blondemevrouw op 22 februari, 2013 - 22:23

Elvi

Het schrijven onder eigen naam levert niet veel op in verhouding tot wat het kost en kan kosten. Mensen die de issues met het Mohammedanisme en de EU niet serieus nemen, nemen dat niet meer serieus als ik onder mijn eigen naam ga schrijven. Mensen die zich graag laten uitdagen en visies willen delen, storen zich geenszins aan een goed beargumenteerd gebruik van een pseudoniem. Helaas dwingt het klimaat in Nederland mensen zoals ik te overwegen onder pseudoniem te blijven schrijven. 

Anoniem Ad Hommeles

Veruit de meeste lezers hebben er geen enkele moeite mee dat ik onder een pseudoniem schrijf en vinden dat geen afbreuk doen aan de inhoud van mijn stukken. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijk zichzelf te informeren tenslotte bij het individu. Als diegene besluit omwille van een naam niet naar inhoud te willen kijken, is dat een keuze. 

Het maakt mijn bereik niet groot genoeg om de potentie op inleveren van vrijheid te riskeren. Het is dus een eenvoudige afweging van voor- en nadelen. Indien ik zou denken dat het voldoende zou brengen voor de strijd voor de vrijheid, zou ik vanaf morgen direct onder eigen naam publiceren. Daar ben ik echter niet van overtuigd.

Gielah op 22 februari, 2013 - 22:38

No way!

Ze maken het u niet gemakkelijk, hè.... Blondemevrouw...?

Het is veel te gevaarlijk om onder eigen naam te schrijven.

Normaliter adviseren alleen moslims en trollen je dat..... want dat bedreigt gemakkelijker..... maar ook al zijn het wél aardige mensen die daarvoor pleiten.... het is úw leven en úw veiligheid.

Geloof me:  ik weet waarover ik spreek.

Nooit doen!

Uw columns zullen niet anders zijn als u ze onder de naam Marietje Jansen neerzet en uw argumenten zullen niet beter of slechter worden als u ze onder uw eigen naam publiceert.

Het enige verschil zal zijn, dat men u dan gemakkelijker zal kunnen vinden en opwachten.

Eindig niet als Theo van Gogh of Pim Fortuyn.

De wereld is geen veilige plek.

Nooit geweest... en nu al helemaal niet.

Maaike op 22 februari, 2013 - 22:44

blondemevrouw, u heeft gelijk

blondemevrouw, u heeft gelijk wat betreft het mohammedisme. Dat laat weinig ruimte voor andersdenkenden. Moeten wij in ons vrije Europa dan hetzelfde doen? Moeten wij onze denkwijze over kledingkeuze bijvoorbeeld opleggen aan een ander die daar anders over denkt? Of laten wij zien dat het mogelijk is dat verschillende levenswijzen naast elkaar kunnen bestaan.

Uw keuze om te schrijven onder een pseudoniem, vanwege uw veiligheid begrijp ik heel goed. Onder het pseudoniem blondemevrouw, met bijpassende afbeeldigingen die een beeld bevestigen begrijp ik dan weer niet. Beeldvorming en uitspraken horen in deze moderne samenleving nu eenmaal bij elkaar, naar mijn mening. Misschien moet u daar eens over nadenken.

Blondemevrouw op 22 februari, 2013 - 22:56

Gielah

Dank, het is inderdaad geen gemakzuchtig te nemen besluit. Voor mij is de afweging op dit moment nog altijd eenvoudig en doe ik mijn best een bijdrage te leveren aan het debat, onder pseudoniem. 

Blondemevrouw op 22 februari, 2013 - 23:05

Maaike

Als je het mohammedanisme, dat weinig ruimte laat voor andersdenkenden, alle ruimte biedt, hoeveel ruimte blijft er dan voor de anders dan islamitisch denkenden, denkt u? Het is een kwestie van logica versus droomdenken. Het is een prachtige droom, alle culturen, hoe haaks op elkaar staand ook, samen in harmonie levend. Maar is het reëel? Is het haalbaar? Tolerant zijn ten opzichte van intolerantie, is altijd terreinverlies voor tolerantie. Een logische redenering. Hopen, willen of dromen dat vrijheid een dusdanige grote aantrekkingskracht heeft, dat mohammedanen vanzelf het mohammedanisme onderschikt laten zijn aan individuele vrijheid, is niet realistisch. Het is begrijpelijk daaraan vast te willen houden, het is een mooi droombeeld, maar het is zelfs schadelijk om iedere ideologie dezelfde vrijheid en ruimte te bieden, als blijkt dat er weinig ruimte is voor andersdenkenden. Het mohammedanisme heeft niets met vrijheid. Voor mij is vrijheid prioriteit. En dat is het motief voor mijn kritiek op islam.

De foto in de header is Kim Feenstra, ter info. "Vigilente" is de kern van de header overigens. De foto in de ava ben ik inderdaad wel zelf. Wie op basis van het zien van mijn twitterprofiel niet in staat is met open vizier de inhoud van mijn stukken te lezen, kan kennelijk uiterlijk niet los zien van de uitdaging ergens over na te denken. Dat zegt verder niets over mij. 

Nogmaals; veruit de meerderheid van verschillende mensen stoort zich niet aan mijn pseudoniem of wijze van presenteren. Probeer dat eens los te laten. Jij en ik hebben dezelfde uitgangswaarden. En met dezelfde uitgangswaarden, is harmonie te brengen. Doe eens beter je best en doe mee. Andere visie? Mooi! Hoe meer uiteenlopende visies ter tafel, hoe beter. Hoe sneller je je irritaties inzake mijn persoon loslaat, hoe eerder we het over echte zaken kunnen hebben. 

Elvi op 22 februari, 2013 - 23:27

Oprecht

Ik weet dat het niet gewaardeerd wordt als ik dat stel, maar de grootste schrijvers onder ons schrijven gelukkig onder hun eigen naam.

Alleen dat al maakt mijn respect voor Joost, Leon, Afshin zo groot en ben ik hen oprecht dankbaar.

Koester je maar door de liefde van Gielah, met alle respect voor Gielah vanwege haar bijdrages, maar het klopt niet.

We moeten opstaan en laten zien wie we zijn. Pseudoniemen laten de lafheid van de Nederlandse bevolking in alle glorie zien en ik vind dat jammer. Laat de leeuw brullen.

Blondemevrouw op 23 februari, 2013 - 00:01

Elvi

Hoe heet jij? 

© 2009 - heden Dagelijkse Standaard. Alle rechten voorbehouden.