Anderen aan het denken zetten

 

Op korte termijn grote veranderingen verwachten, is jezelf teleurstellingen voor de voeten werpen. Nadat je jezelf meermaals hebt laten struikelen in een periode van vijf jaar, neemt je energie af en je frustratie toe. Waarna je uiteindelijk de handdoek in de ring werpt, omdat je niet nog een teleurstelling wilt verwerken. Je kiest ervoor je niet meer druk te maken, je distantieert je van grote maatschappelijke problemen en gaat voor jezelf, je geliefden en jullie persoonlijke toekomst leven. Niets meer, niets minder. Een kleine fijne wereld, voor zo lang als het duurt. Een voorspelbaar verloop als je tot de conclusie bent gekomen, dat vrijheid onder druk staat en hier op korte termijn verandering in denkt te kunnen brengen. Vandaag deze column naar aanleiding van een reactie van R. Hartman, gisteren onder de column “Realofobie en het maken van onderscheid”

“Blonde begint eenzijdig te worden en blijft maar bezig met het benoemen en het bestrijden van de symptomen. […] Wat u moet bestrijden is de partij die ervoor gezorgd heeft dat islam een probleem kan zijn in deze contreien: de staat dus. Maar juist deze ontbreekt in alle artikelen die ik van Blonde heb gelezen. Jammer….”

In veel van mijn columns geef ik aan dat het faciliteren van islam, méér schadelijk is dan islamisering zelf. De staat is, zoals R. Hartman terecht aangeeft, de aanstichter en de grootste faciliterende factor met betrekking tot de toenemende invloed van het mohammedanisme en de groeiende macht van de EU, in Nederland en Europa. Toch zijn mijn columns vooral gericht op het delen van een visie en gericht aan de gewone mens in Nederland. Niet omdat ik de staat niet als hoofdverantwoordelijke zie, maar omdat effectiviteit een prioriteit is.

De bedenkers van de EU gingen niet over één nacht ijs met het doorvoeren van de plannen. Dit wordt stap voor stap, over een periode van decennia tot een eeuw geïmplementeerd. Het is een algemeen gegeven, dat wanneer je verandering tot stand wilt brengen, waarbij grote groepen mensen betrokken zijn, je om weerstand te voorkomen, niet te hard van stapel dient te lopen. Geen korte termijn visie, maar met geduld op de lange termijn resultaten boekend. Dit zien we ook bij het mohammedanisme. Alleen hebben we het dan niet over decennia, maar over eeuwen. Op de korte termijn met veel geweld en intimidatie een gebied willen overnemen, zou stuiten op zeer grote weerstand, waarbij islam aan het kortste eind zou trekken. Met een visie op de lange termijn, stap voor stap, met zo min mogelijk weerstand, meer macht en invloed naar zich toe trekkend, met een doel waarvoor men vanuit het mohammedanisme gerust nog twee eeuwen wacht, is de meest effectieve strategie. Zichzelf reeds eeuwen bewijzend. Het individuele leven op aarde heeft vanuit de koran en de leer van Mohammed weinig waarde. Denken op de korte termijn is hierdoor overbodig en geduld opbrengen voor de lange termijn is hierdoor gemakkelijker. Een strategie die succesvol is gebleken, eenvoudig in de praktijk brengend.

De staat is dus de hoofdverantwoordelijke voor het feit verworven vrijheid onder druk is komen te staan. Nu is er ongetwijfeld een aantal politici, dat mijn columns leest, maar ik maak me geen illusies hen te kunnen overtuigen over te gaan tot actie en verandering van beleid. Dat is in mijn optiek een korte termijn visie; een pad van teleurstelling en frustratie. Alsof met een paar duizend man op het Binnenhof schreeuwen, enig effect zou hebben. Alsof enkele politici overtuigen, effect zou hebben. Met effectiviteit als prioriteit, is een aanval op de staat, niet van toegevoegde waarde in dit stadium. Zelfs niet als je hiermee andere burgers wenst te overtuigen, samen met jou die aanval in te zetten. Met een visie op de lange termijn, is dat een stap die later in het proces gezet moet worden.

Mensen -burgers- die nog niet begrijpen, dat onze vrijheid onder druk is komen te staan door islam en de EU, gaan dat namelijk niet inzien door de verantwoordelijkheid van de staat te benadrukken. Zij zien het probleem nog niet en zien daardoor zéker niet in, dat er een verantwoordelijke is voor dat probleem men niet ziet. We willen graag verder in het proces zijn, maar we staan helaas pas aan het begin. Twee derde van de Nederlanders staat kritisch ten opzichte van islam en de EU, maar gezien het kiesgedrag, beseft men nog niet in meerderheid welke prioriteiten te stellen. De fase van benoemen en een visie meegeven, is dus nog niet voorbij.

In mijn optiek is het niet alleen van belang eerst dat deel van de bevolking aan het denken te zetten, dat nog niet inziet dat onze vrijheid onder druk is komen te staan, maar is dat ook het meest effectief. Wanneer is de kans op invloed op het politieke beleid het meest groot? Wanneer een grote meerderheid van de bevolking met de neus dezelfde kant op wijst. En op dit moment is ons volkje tot op het bot verdeeld als het om het mohammedanisme en de EU gaat.

Daarom tracht ik zoveel mogelijk mensen aan het denken te zetten over de problemen die ontstaan door islam en de EU, opdat bewustwording op grote schaal invloed zal kunnen uitoefenen op de staat. Net als de EU en het mohammedanisme, dienen we een visie op de lange termijn te ontwikkelen en frustratie te voorkomen door de vooruitgang te erkennen, in plaats van de lange weg te gaan met wanhoop tegemoet te zien.

Ik durf te rekenen op een grote meerderheid. Op de lange termijn. Uiteindelijk hebben namelijk veruit de meeste mensen dezelfde uitgangspunten; vrijheid en mensenrechten. We verschillen echter nog te veel van mening over hoe deze te waarborgen. Dat is geen onoverkomelijk probleem. Jezelf en elkaar blijven informeren, zal uiteindelijk -op de lange termijn- resulteren in toename van saamhorigheid en toename van kracht om de staat te bewegen het beleid aan te passen.

Ik reken op jullie allemaal. Ook op de mensen die mijn columns niet waarderen en hierdoor soms zelfs mij als persoon afwijzen. Want jij en ik hebben dezelfde uitgangspunten en dezelfde waarden. Op de lange termijn zal je dat beseffen.

 

Blondemevrouw via Twitter

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

197 reacties
 1.  

  @ Blondemevrouw… U bent de eerste  “dame”in mijn leven die ik niet beslist hoef te zien om naar waarde te kunnen inschatten !

 2. “De vertegenwoordigende democratie is een achterhaald negentiendeeeuws systeem. Het is afkomstig uit de tijd van de stoomtrein, gasverlichting en armen die geen tijd hadden om zich te verdiepen in actuele politieke zaken aangezien ze dag en nacht moesten werken om het hoofd boven water te houden. Zij hadden vertegenwoordigers nodig. De gebrekkige burger volgde gedwee de goedgebekte en alwetende vertegenwoordiger. Maar in een tijd van welvaart, brede educatie en internet is het bespottelijk om één keer in de vier jaar – er gebeurt nu in een jaar meer dan vroeger in tien jaar – een stem uit te brengen op figuren die zich na die stem door geen electoraat laten tegenhouden.” — schreef Leon de Winter onder andere. 

 3. Burger is niet gebrekkig meer

  Burger is goed ingelicht

  Burger is niet DOM

  Dus ja als een Volksvertegenwoordiger faalt dan zal de Burger hem afstraffen (zie GL CDA)

  En om het Jaar of 2 Jaar verkiezingen te houden daar maak je het land helemaal onbestuurbaar mee.

  Wel zou je de Eerste Kamer moeten afschaffen zodat er meer daadkracht komt en minder politieke spelletjes

  Het Volk heeft Massaal VVD en PVDA gestemd die moeten dus nu ook gewoon de Macht krijgen 4 jaar.

   

  En SlachtofferJood Leon de Winter kan ik niet serieus nemen

   

 4. Mag ik vragen voor welke websites u nog meer schrijft?

   

  Ik snap uw uitleg wel maar ik snap niet waarom u uitgerekend hier op DDS artikelen schrijft.

   

  Uw artikelen oogsten hier alleen maar instemming en applaus op, met uitzondering van die paar dwarsliggers, maar zetten mensen niet verder aan het denken over vrijheid, islam en EU want daar hebben ze al over nagedacht en een mening gevormd, die gelijk is aan de uwe.

   

   

   

 5. Dat zie je wel vaker bij mensen die geen argumenten hebben om de boodschap te bestrijden; de boodschapper onderuit halen. Daar moet je niet boos om worden, want meestal zijn het diep van binnen hele bange, zielige mensjes die dat doen.

 6. Verder snap ik BlondeMevrouw baalt dat haar Propaganda geen Succes heeft.

  Maar dat heeft met het feit te maken dat de Burger niet meer DOM is zelf toegang heeft tot alle informatie en onzin die er maar te vinden is.

 7. Knap onder woorden gebracht hoor deze complexe materie. Economische groei in de EU is de laagste ter wereld, steeds meer inwoners van de EU voelen dit aan den lijve en eenmaal tot de bedelstaf geraakt breekt de pleuris uit; dus hier hoeft niet meer zoveel overtuigd te worden. Het tweede aangeroerde probleem: de steeds dominantere prediking van de Islam is een veel geniepigere invloed op ons vrije westerse gedachtengoed. Enerzijds lijkt mij dat de effecten van deze invloed ook steeds zichtbaarder, voelbaarder worden: moslim enclaves in de grote steden, verkrachtingen in het gefeminiseerde Zweden door niet westerse immigranten, meer moskeeën en oproep tot gebed, halal geslacht voedsel. Anderzijds bestaat m.i. ook het gevaar als menigeen de effecten van de Islam aan den lijve ondervonden heeft, het wel eens te laat kan zijn en het kritische omslagpunt bereikt is en daarmee het point of no return gepasseerd zal zijn. Dus: ja geduld, maar ook wees alert op die sluipende maar alom aanwezige verborgen Islamisering.

 8. DDS heeft een paar honderdduizend unieke bezoekers per maand. Hebt u het aantal reaguurders wel eens geteld? Ik denk dat uw aanname ‘iedere DDS-bezoeker deelt de mening van Blondemevrouw en leest niets nieuws’ niet juist is.

   

  Daarnaast ontvang ik regelmatig reacties van lezers die weliswaar in grote lijnen dezelfde mening zijn toegedaan, maar nog niet eerder wisten hoe dit te verwoorden, alsook hoe dieper op de zaak in te gaan. Al zijn dit in uw optiek gelijkgestemden, die geen waarde vinden in mijn columns, is het tegenovergestelde werkelijkheid. 

   

  Anderen aan het denken zetten en gelijkgestemden extra handvatten geven.

   

  Blondemevrouw voelt zich uitstekend thuis bij De Dagelijkse Standaard en nodigt iedereen, ongeacht denkwijze en visie, uit haar columns te lezen en te voorzien van commentaar en opbouwende kritiek.

 9. Mij valt dat ook op dat de geluiden op deze site het grote publiek niet bereiken. Helaas is dat een gevolg van de kloof tussen de MSM en het internet. De MSM zijn in handen van de overheid en staan onder grote druk om toch vooral Eurofiel en multicultureel te schrijven en te presenteren. De propaganda dat NRC en de Volkskrant kwaliteits kranten zijn en de Vara eraan bijdraagt de kijker/luisteraar te verheffen, draagt ertoe bij dat hele volksstammen in Nederland zich van geen kwaad bewust zijn. Zelfs als een PvdA-er een poging doet migranten aandacht voor het gastland bij te brengen, wordt deze meteen afgebrand: onhaalbaar, discriminerend, etc. Dus ook dit proefballonnetje werd snel doorgeprikt.

 10. @Blondemevrouw

   

  U gaat continue een gesprek/discussie uit de weg. U deponeert uw artikel en dat is het.

   

  Wordt u zelf trouwens nog aan het denken gezet door de verschillende reacties die u krijgt op uw artikelen?

   

   

 11. Bang voor EU? Ja, ik ben bang, en met reden lijkt me. Je kan wel zeggen dat je niet bang bent voor een orkaan en vrolijk op de pier blijven staan, maar of dat verstandig is ….. Ik steek mijn kop niet in het zand, volg de ontwikkelingen in Griekenland, Spanje, Portugal etc. en dan zie ik niet in waarom het in Nederland niet net zo zal gaan over een jaar of 4. Ik lees stukken van economen over de euro, en die zijn vrijwel zonder uitzondering negatief. Misschien kunt u wat linkjes plaatsen van economen die de afgelopen 4 maanden positief over de euro hebben geschreven? Voor mijn gemoedsrust zeg maar. Ik lees over bezuinigingen op ouderenzorg en andere zwakke groepen in onze samenleving, en vraag me af hoe dat mogelijk is in één van de rijkste landen ter wereld. En dat met een partij in de regering die sociaal en solidair met hoofdletters in haar programma heeft gebeiteld.

 12. Inderdaad

  Voorkauwen wat mensen moeten denken (Islam en EU zijn `Vijanden`)  is heel wat anders dan Anderen tot denken zetten

 13. Het geheim van de vrijheid is inderdaad moed. Een deel van de bevolking is zich bewust van het gevaar dat de islam oplevert voor onze vrijheid. Maar het ontbreekt hun aan de moed om zich daarover uit te spreken. Ze hebben niet het lef om de boven-ons-gestelden te weerspreken die in de islam een religie zien waarvan in Nederland geen gevaar te duchten valt. Vrijwel alle MSM, politieke partijen en overheden verkondigen als geloofsartikel dat de islam een plaats verdient in Nederland. Wie anders beweert wordt geconfronteerd met de beschuldiging te lijden aan onderbuikgevoelens die duiden op een racistische ondemocratische inslag. Neem een krant als Trouw waarin regelmatig rapportages staan over de ellende die de islam veroorzaakt in Afrika, Midden-Oosten, Pakistan, India. Dan zou je toch verwachten dat die krant toch op zijn minst rekening houdt met de mogelijkheid dat de islam ook in Nederland voor veel narigheid en maatschappelijike onrust kan gaan zorgen, maar die conclusie wordt door Trouw niet getrokken. In Nederland valt volgens Trouw niets negatiefs van de islam te verwachten. Terwijl toch duidelijk is dat we in Nederland in principe met dezelfde islam te maken hebben als met die in Egypte. De boven-ons-gestelden sussen niet alleen ons maar ook zichzelf in slaap. Ook wijzelf zijn daar schuldig aan, want we laten ons in slaap sussen. Waarschijnlijk uit gemakzucht en gebrek aan moed maken we onszelf wijs dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. En dan heb ik het nog niet eens over al die burgers die de ogen nog steeds niet open hebben. Die hebben slechts ook voor de zorgen van alledag en geen benul van waar het werkelijk om gaat. Dat de moed bij de meeste mensen ontbreekt, blijkt ook duidelijk uit het feit dat wie wel oog heerft voor de gevaren, zijn kritiek slechts onder pseudoniiem naar voren durft te brengen.

 14. @Mar op 21 februari, 2013 – 16:11

  Iedere schrijver hier, en ook op andere sites deponeert zijn artikelen. Dat is een fact of life van een schrijver. Nou zijn er heel weinigen die ook nog reageren op reacties onder de artikelen, en zoals je ziet doe blondemevrouw dat nou juist wel. Dat je het niet met haar reactie eens bent is geheel bezijden de point.

   

  Dus je reactie is dubbel fout, ook al ben je het niet eens met blondemevrouw.

   

  Over je motieven kan ik slechts gissen, maar het lijkt erop dat je haar de mond wil snoeren. Als dat niet zo is moet je eens ophouden met dit soort praktijken maar het gewoon gaan hebben wat er inhoudelijk niet klopt aan de stukjes, althans volgens jou dan. Tot op heden merk ik dat je dat bijzonder slecht lukt, want er zijn nog geen reacties waarvan ik enige logica kan ontdekken. Vandaar ook dat je zo weinig medestanders vindt.

 15. Ik zie niet in waarom wel.

  En ja de Zorgkosten reizen nogal de pan uit.

  Bedoel als je kijkt wel % van de begroting Nederland 10 jaar geleden kwijt was aan ZORGKOSTEN en nu Kijkt is het met 300% GESTEGEN.

  Dat heeft niet met de EU of de EURO maken

  Wel met de privatisering en de gestegen kosten.

  >

  Het is jammer dat Blondemevrouw julie niet aan het DENKEN zet, maar voorkauwt wat julie moeten denken.

  .

  Daarom zie je vooral Laag Opgeleiden (domme mensen die niet zelf kunnen denken) dit PVV geluid volgen..

  En nog wat gefrustreerden met geen Leven

   

 16. Zelf zie ik dat anders. Ik discusieer namelijk dagelijks via twitter. In mijn columns geef ik een visie weer, met inderdaad het doel, anderen aan het denken te zetten. Meerdere reaguurders zullen beseffen, dat zij mij aan het denken zetten. Zij zien hun reactie regelmatig verwerkt in een nieuwe column. 

   

  Geen discussie ga ik uit de weg. Toch ga ik liever in gesprek met anderen en andersdenkenden. Ik ben namelijk niet bezig met een wedstrijd, al is het vrijheid waar ik voor strijd.

   

  Op vele vragen anderen mij stellen, geef ik antwoord in één van mijn columns. Hoe langer men zich inzet voor het publieke debat, hoe vaker de herhaling van zetten is, in een gesprek. Soms verveelt dat ietwat, meestens blijft het aangenaam over verschillende visies te spreken. Dat ik dus niet reageer op iedere uitspraak van iedere reaguurder, is het gevolg van het feit mijn reactie op die uitspraken, reeds is verwerkt in één van mijn columns. 

   

 17. @JohnJohn op 21 februari, 2013 – 16:21

  Het feit dat je ‘huilie huilie’ doet ook als je gewoon feiten wordt getoond van de bittere boze buitenwereld, in dit geval Engeland, toont wel het best aan dat jij een schoolvoorbeeld bent van een realofoob.

   

  Dus je zou er wat van kunnen leren, van die stukjes van blondemevrouw, maar zo te lezen ben je een hopeloos geval.

 18. Een heel verhaal wat je gekoppeld hebt; slechts 1 opmerking: als ik naar die koppen kijk van de verdachten/veroordeelden, dan lijkt mij dat die 77 maagden, die al die martelaren lekker zouden kunnen verwennen bij aankomst bij Allah, wel teleurgesteld zullen zijn geweest, dat de politie roet in het eten gooide. In de hel daarentegen zullen ze wel blij geweest zijn dat er geen massa’s ongelovigen tegelijk werden aangevoerd.

 19. Het ontbreekt me niet aan moed, waardoor ik onder een pseudoniem schrijf. Dat is namelijk een gevolg van realiteitszin. Waar het schrijven onder de eigen naam, niet van toegevoegde waarde is in mijn optiek, brengt het wel degelijk negatieve gevolgen met zich mee. Het is een eenvoudige doch vervelende afweging. Het huidige klimaat in Nederland zorgt voor een berufsverbot en voor mogelijke gevaren. 

   

  Zowel het berufsverbot als de mogelijke gevaren zijn voor mij geen reden niet onder eigen naam te schrijven, áls dit zou betekenen dat het van toegevoegde waarde is en daadwerkelijk iets oplevert. Waarom nog meer vrijheid inleveren, zonder dat het iets oplevert, waar ik strijd voor verdedigen van vrijheid en toename van individuele vrijheid? 

   

  Logica.

 20. Daarom zie je vooral Laag Opgeleiden (domme mensen die niet zelf kunnen denken) dit PVV geluid volgen..En nog wat gefrustreerden met geen Leven

  @JohnJohn op 21 februari, 2013 – 16:26

  Weer mooie voorbeelden van Ad hominem’s.

   

  Argumenten ho maar, want al het voorgaande is alleen ontkenning. Vraag je maar eens af waarom de kosten zo stijgen. Antwoord, 2 hoofdoorzaken. 1. vergrijzing. Dat was al 30 jaar aan te zien komen, dus geen verassing. 2. import die een heel groot beroep doet op de zorg. En dat, mijn grote vriend, heeft nou juist heel veel met de EU te maken:

  http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-18519395

 21. @Mar “

  “ik snap niet waarom u uitgerekend hier op DDS artikelen schrijft.”

   

  Wat is dat nu weer voor een opmerking/vraag…

   

  Zal ik eens antwoorden?

   

  Omdat BM diepgaande, doorwrochte en goed beargumenteerde artikelen schrijft, die maatschappelijke thema’s aansnijden.

   

  Uit uw vraag blijkt een soort paniek. Misschien komt dat omdat u inhoudelijk geen weerwoord heeft en daarom maar de persoon zelf met deze vragen probeert verdacht te maken?

  Aan welke andere sites had u gedacht?

   

  En misschien, als de vraag dan toch gerechtvaardigd zou zijn, de wedervraag: waarom reageert u eigenlijk op een site waar u het in 90% vd gevallen niet mee eens bent en 90% van de reagerders niet met u?

   

  Is dat een soort masochisme of denkt u op de lange duur dat percentage te verminderen?

 22. “Daarom zie je vooral Laag Opgeleiden (domme mensen die niet zelf kunnen denken) dit PVV geluid volgen..

  En nog wat gefrustreerden met geen Leven”

  Zijn de argumenten weer op jongen? Één negatieve ontwikkeling die niet aan de euro te wijten is vormt niet bepaald een sterke verdediging van de stelling dat de euro goed voor ons zou zijn.

 23. Misschien herinnert U zich het tijdschrift Stavast dat van meet af aan kritiek had op het multiculturalisme. Vrijwel alle medewerkers aan Stavast .publiceerden onder eigen naam. Die werden dan wel als melaatsen behandeld door de politiek-correcte elite. Maar ook nu zijn er nog publicisten die zich niet achter een pseudoniem verschuilen. Denk aan Niemoller, Brendel, Afshin Elian, Leon de Winter. Maar ik heb anderzijds begrip voor publicisten die het niet aandurven om zich bloot te geven. Het is altijd nog beter om een doordachte visie onder pseudonimet te publiceren dan zich helemaal afzijdig te houden. Maar het steekt dat voorstanders van het multiculturalisme onbekommerd onder eigen naam kunnen publiceren,terwijl hun tegenstanders zich gedwongen voelen om uit vrees voor negatieve gevolgen zich in anonimiteit hullen.Dat betekent dat de vrijheid van meningsuiting al een veer heeft moeten laten.

 24. De Staat dat zijn WIJ.

  Verder heb ik niks met Domme Doemdenkers.

  Mag ik dat zeggen, ja dat mag ik.

  (alleen niet van sommige lui hier om deze site)

  Dus duidelijk wie mijn vrijheid wil beperken.

   

 25. Ik ervaar de meeste vrijheidsbeperking van politici die in verkiezingstijd enthousiast praten over verkleining van de overheid en lastenverlichting om vervolgens na de verkiezingen precies het tegenovergestelde te doen. Ook ervaar ik veel vrijheidsbeperking van politici die vinden dat ik sterke schouders heb en daarin een vrijbrief zien om mij te bedelven onder de zwaarste lasten. Gelukkig woon ik in landelijk Friesland en heb ik (nog) geen last van de vrijheidsbeperking van mensen die tegen godsdienstvrijheid zijn, die vrouwen willen onderdrukken en homo’s niet accepteren. Ik vermoed dat u een topambtenaar in de zieligheidsindustrie bent; dan snap ik dat wat mijn vrijheid beperkt u veel vrijheid oplevert.

 26. iemand die het durft te schrijven “slachtofferjood Leon de Winter”  laat precies zien waarom ik hem ook niet meer serieus kan en hoef te nemen .

  Gebrek aan beschaving !

 27. Ja dat zijn de Berlusconies van de Politiek

  Zie WIlders met zijn Breekpunt over de AOW en HRA

  Zie Rutte met zijn iedereen 1000 Euro  Extra.

  Als je daar Intrapt ben je te DOM om te stemmen .

   

  @Antonius

  Cry me a River

 28. .

  Soms…heel soms…klopt de wereld dan toch weer

  dan ervaar je wat de precies die “drive” kan geven

  jouw overwogen keuzes in het leven ná te leven

  je zelfs verplicht te blijven zoeken naar het méér !

  soms…heel soms…maakt het even blij

  dat Vrijheid ‘t altijd waard is aan te werken

  al valt daar soms best weinig van te merken

  lijkt ‘t haast gegok op een verloren vechtpartij !

  maar ook breekt onverwacht soms het beseffen door

  een beeld, muziek, wat welgekozen woorden

  HET antwoord op problemen die steeds stoorden

  en de juiste richtingwijzer op een dwalend spoor!

  .

  .

 29. Dat schaliegas ons misschien gaat redden (wat er te redden valt) van de stroom  islam immigranten.  Het enige wat Arabie ons heeft te bieden is olie, en dat hebben wij dan zelf.

 30. Emigratie moet mogelijk wezen naar sharia landen. Gewoon doen wat boven mensen als voorbeeld geven geeft zekerheid. Het pluspunt is dat in de leidinggevende sharia landen idioten, de meeste, in Nederland gerechtigd wonen. Echt, geef tijd een kans, verzuipen doen zè.

 31. Ik zal stoppen met zelf denken en gewoon iedereen na praten

  De Islam en de EU is fout en gevaarlijk

  Zo jij ook blij

   

  @De_Mol

  Als het geen feiten waren kan je ze simpel weerleggen.

  Dit artikel gaat over MENSEN aan het DENKEN zetten,  dat doe je niet door Mensen voor te kauwen wat ze moeten denken..

  Als zal je dit waarschijnlijk ook niet snappen, (kwestie van NADENKEN)

   

 32. JohnJohn, wie zegt hier wat u MOET denken? 

  Om ergens over na te denken dient iemand toch meerdere kanten van een zaak te kennen. Voor- en tegenstanders van een zaak dienen daarom hun zaak te kunnen voorleggen. Vreemd genoeg schijnt dat opeens niet te mogen als er kritiek wordt gespuid op de status quo.

  Ene Mar gaat zich dan opeens afvragen met welk recht Blonde Mevrouw hier eigenlijk schrijft en ene JohnJohn bestempelt een opiniestuk opeens als een voorgekauwd gebod om de beschreven zienswijze over te nemen.

   

  Rare gedachtengangen zijn dat, hoewel wel begrijpelijk als er inhoudelijk geen speld tussen te krijgen is. Men moet toch wat, nietwaar? 

 33. Als je wil dat mensen denken dan kom je met niet met subjectief nieuws en geef je objectieve feiten aan zodat mensen zelf conclusies kunnen trekken.

  Dat moet jij zelfs snappen of niet ??

 34.  

   

  @DG….men moet toch wat….maar ‘t leidt zo af…..of wacht….dat is natuurlijk juist de bedoeling  :-)

 35. Ik begrijp dat je afgeleid word als je een andere mening hoor.

  Zet je hersens zo aan het werk he best lastig hahahahahaha

  (ps bedankt voor je bevestiging)

 36. U heeft kennelijk goed over de materie “Islam” en de “EU” nagedacht. Dan kost het u ongetwijfeld geen enkele moeite om feitelijk aan te tonen dat de Islam wel deugd en dat de EU fantastisch is voor Nederland.

   

  Hierbij nodig ik u uit om constructief aan de discussie bij te dragen. Zet u mij eens aan het denken. Ik ga eens goed zitten voor uw ongetwijfeld intelligente-, weldoordachte- en uitgebreide antwoorden.

 37. @JohnJohn op 21 februari, 2013 – 18:32

  Wat is uw mening dan? U gilt maar aan richting blondemevrouw en anderen, zonder ook maar 1 inhoudelijk standpunt of argument. Net als Jansma verwacht ik graag, desnoods op het open podium, of hieronder, een onderbouwd stuk waarom die EU zo goed is en die islam zo’n verrijking. Ik ben, net als Jansma, benieuwd.

 38. Zo’n stuk gaat er niet komen.

  Er wordt alleen op de man/vrouw gespeeld, want mensen snappenetnie of worden uitgelachen. 

   

 39. Zeg mensen als een ding wel duidelijk is is dat JohnJohn niet uit is op een inhoudelijke discussie, zie zijn/haar feitenloze en onbeargumenteerde plemps………..so DON’T FEED THE TROLL!

 40.  

  “Anderen aan het denken zetten”, dat is de taal van de man of vrouw met een roeping. Het is de taal van iemand die wil overtuigen zonder zelf overtuigd te willen worden. Iemand die anderen aan het denken wil zetten, houdt niet van confrontaties, maar zoek het warme bad van de gelijkgestemden.

  De blonde mevrouw past goed in dit profiel. Ze gaat niet de barricaden op om haar visie te verkondigen, maar verkiest  de makkelijke weg van een podium waar tegenspraak een zeldzaamheid is. Ze gaat niet in discussie, want dat is verspilde tijd: ze heeft immers gelijk.
  Ja, hier en daar zal ze door de input van haar lezers wel eens worden getriggerd om nog eens hetzelfde te zeggen, maar dan met andere woorden, meer van hetzelfde dus. Van een werkelijk structurele verandering in haar visie is mij nog niets opgevallen.

  De blonde mevrouw beperkt de echte discussies tot twitter, zo schrijft ze. Twitter, het medium dat juist zijn kracht ontleent aan de gedwongen bondigheid – wat noodzakelijkerwijs oppervlakkigheid en vluchtigheid met zich meebrengt.
  Wie werkelijk meent zij discussies te voeren op twitter, kan ik bijna al niet meer serieus nemen. 

  “Geen discussie ga ik uit de weg”, lees ik. Ja blonde mevrouw, jij gaat een heleboel discussies uit de weg. Dat is ook logisch voor iemand die boven haar stuk zet: “Anderen aan het denken zetten”. Die gedachte impliceert immers een ongelijkwaardigheid tussen spreker en luisteraar, die er in een echte discussie niet zou mogen zijn.

  Maar wie zijn dan eigenlijk die anderen die je zo graag aan het denken wil zetten? Ik lees je stukken regelmatig, maar mij zet je in ieder geval niet aan het denken, althans niet op de manier die je zou wensen, namelijk in de betekenis van overtuigen. Je stukken nodigen daar gewoon helemaal niet toe uit, en ze ontberen handvatten tot dialoog. 

  De grootste groep mensen hier op DDS zal het min of meer eens zijn met je stukjes. Hen zet je dus ook al niet aan het denken; ze worden slechts in hun ideeen versterkt, wat op den duur tot geestelijke ongezondheid leidt..

  Samengevat: er is helemaal niemand die jij aan het denken zet.
  Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk dat je je dat niet al te veel hoeft aan te trekken. Anderen aan het denken zetten is immers helemaal niet wat jij wil, dus feitelijk is er niets aan de hand.

 41. Allereerst dank voor de eer een stuk in reactie op mijn bijdrage te mogen lezen. Het toont direct de onjuistheid aan van aantijgingen dat u de discussie niet aan zou durven. Het stuk en de reacties gelezen hebbend lijkt het mij passend mijn reactie op de_mol in die andere draad ook hier nog even weer te geven, alvorens op dit stuk in te gaan:

   

  “Ik begrijp uw toelichting en ik ga er ook wel in mee, maar deze
  benadering van de islam, hoe terecht ook, blijft zinloos als niet eerst
  de faciliteerders van deze misstanden van hun machts- en
  geweldsmonopolie ontdoet.

  Zolang de staat kan doen waar zij zin in heeft, gewoon omdat het kan,
  met dank aan het eenzijdig zelf toegeëigende ‘recht’ geweld te
  gebruiken teneinde haar doelstellingen af te dwingen, kan men klagen en
  benoemen wat men wil, de opmars zal slechts voortgezet worden. Niet voor
  niets worden bijna overal ter wereld ‘gewone’ mensen ontwapend door hen
  die zelf wèl van wapens gebruik (blijven) maken.

  De kwaliteit van dit stukje is dan ook irrelevant in de grotere
  context van het daadwerkelijk tot staan brengen van deze 5e colonne.
  Hoewel het onder gelijkgestemden met instemming ontvangen wordt gaat het
  niet daadwerkelijk iets bijdragen aan het terugdringen van de overlast
  en de barbaarse ‘gebruiken’. Daarom is dit verspilde energie, die beter
  aan het terugdringen van de macht van en het verraad door de overheid
  besteed kan worden. Zonder diens facilitatie en vrijgeleide is de opmars
  snel gestuit.

  Te beginnen met het maar eens ondertekenen van de petitie van #BurgerforumEU, die ten doel heeft nog verdere centralisatie van die vernietigende onderdrukking te voorkomen.

  En wie niet durft te tekenen omdat hij/zij zijn /haar gegevens moet
  invullen moet zich ernstig afvragen waarom hij/zij die terughoudendheid
  voelt. Om zich vervolgens te realiseren dat die terughoudendheid juist
  de reden is om onverwijld die petitie te tekenen.”

   

  Om het overzichtelijk te houden zal ik hieronder nog even apart op dit artikel reageren.

 42. @Beukman op 21 februari, 2013 – 20:05

  Je speelt op de man: “Blondemevrouw gaat niet in discussie, maar zoek het warme bad van de gelijkgestemden, etc”

   

  Mensen die op de man spelen hebben meestal geen argumenten. Als je die wel hebt, geef die dan. Ik wacht met spanning. Dan kunnen we eindelijk eens argumenten uitwisselen. Dat de meeste mensen het hier eens zijn komt nou juist omdat tegen argumenten niet komen, maar dat er op de man gespeeld wordt.

   

  En waarom je daar een kilometer stuk voor nodig hebt, waar je feitelijk alleen maar zegt dat ze niet in discussie gaat en het je niet tot denken zet, is me een raadsel. Dat weten we wel. Lees de stukjes dan niet, sla ze over, of geef geen commentaar. Op de man spelen heeft helemaal niemand wat aan namelijk.

 43. @R. Hartman op 21 februari, 2013 – 20:09

  Op zich ben ik het wel met je eens over de staat als de aanstichter, maar zoals ik al zei loop je voor de troepen uit.

 44. De essentie van mijn visie is de efficiëntie van de volgorde; Hoe voorkom je dat de staat kan doen wat men wil? Door de meerderheid van de burgers met de neus dezelfde kant op te krijgen. Wellicht is een vergelijking met de kip en het ei meer helder. U denkt dat voorkomen dat de staat kan doen wat men wil, gaat lukken zonder eerst de meerderheid saamhorig te zien. Zelf denk ik om te voorkomen dat de staat kan doen wat men wil, de meerderheid in de basis eerst saamhorig dient te zijn op hoofdlijnen. 

   

  Mensen die niet inzien dat vrijheid onder druk staat door beleid van de overheid, gaan ook niet met u mee in uw kritiek op het beleid van de overheid. Daarom blijf ik voorlopig mijn visie delen, opdat steeds meer mensen zien dat vrijheid onder druk staat en dat kritiek op het beleid van de overheid noodzakelijk is, vanwege de negatieve gevolgen van de invloed van het mohammedanisme en de EU.

   

  Hoe dan ook, kunnen we rekenen op elkaar. Ieder zijn eigen manier, met vrijheid als prioriteit. 

 45. Als Blondemevrouw haar gedachten net zo goed mondeling voor het voetlicht kan brengen als schriftelijk en als Blondemevrouw ook nog beschikt over een brede algemene ontwikkeling, zou ze best een rol in de politiek kunnen spelen.

  Ik denk met weemoed terug aan Margaret Thatcher.

  Wat is er gebeurd dat tegenwoordig alleen vrouwen nog ballen hebben?

 46. Daarom is dit verspilde energie, die beter
  aan het terugdringen van de macht van en het verraad door de overheid
  besteed kan worden. Zonder diens facilitatie en vrijgeleide is de opmars
  snel gestuit.”

   

  Hoe ziet u dit in de praktijk? Overigens wijs ik regelmatig op de rol van (lokale) overheid inzake het faciliteren van het mohammedanisme. U verwacht derhalve eerder columns die rechtstreeks de overheid aanspreken of slechts gericht zijn op feitelijke beslissingen en handelingen van de staat, lijkt me.

   

  Welk resultaat denkt u dat ik met welke inhoud kan bereiken? Uiteraard sta ik open voor ideeën.

 47. Blonde geeft zichzelf bloot en laat zien breder te denken dan de scope waarbinnen ze eerdere stukken schreef.

   

  JohnJohn hangt vervolgens de anti-semiet uit en de redactie van DDS laat dat staan (wat ik niet vind kunnen, want ad hominem naar dhr. de Winter en antisemitisme vind ik zeker als lezer van DDS onacceptabel om mee geconfronteerd te worden)

   

  Mar (die ik waardeer) laat zich van haar slechtste kant zien door duiding te geven aan de manier waarop Blonde denkt volgens haarzelf, wat een grote stropop is.

   

  En dan komt die schat van een Beukman ook nog eens de betrekkelijkheid van alles uitleggen, wat hij in al zijn oprechtheid en rechtschapenheid ook zichzelf aan zou kunnen praten.

   

  Volgens mij is geluk, zoals Mejufrouw Joplin ooit zong: niets meer te verliezen hebben. Maar dan ook echt niets meer, geen bezit, geen eer, geen principe, geen gelijk. En binnen nu en vijf  tien jaar, maken we dt allemaal mee. dat geluk.

   

  En dan zullen zelfs Mar, Beukman, Blonde en Tipo een brood delen onder de brug en elkaar gelijk geven. En sturen we JohnJohn terug – met enige dwang – naar de brbrse woestenij die zijn voorouders reeds eerder verdort en verprutst hebben. En dan zijn we met zijn vieren gelukkig, met de broodkuimels die ons dn nog gegund worden. En vrij. Vrij van het schuim, zonder iets te makken te hebben.

 48. Verkeerde aanname Beukman.
  Iemand die aan het denken wil zetten kan niet anders dan het vermeend eigen gelijk onder de slaghamer van het weerwoord leggen.Blonde Mevrouw doet precies dat. Ze zwelgt niet maar daagt uit.
  Geef haar een inhoudelijjk in plaats van vormelijk weerwoord.
  Dan kunt u controleren of ze is zoals u beweert dat ze is.

 49. Uw stuk lezend krijg ik de indruk dat ik mijn intenties niet adequaat heb verwoord, omdat u een andere interpretatie weergeeft dan ik heb beoogd. Een deel daarvan komt in mijn reactie hierboven al naar voren, maar hier wil ik nog even concreet op een aantal zinnen uit dit stuk ingaan.

   

  “Met effectiviteit als prioriteit, is een aanval op de staat, niet van toegevoegde waarde in dit stadium.”

  Hierin verschil ik met u van mening. Zoals ik al eerder in artikelen en reacties heb betoogd is de islamisering van de samenleving, net als het klimatisme en de kredietcrisis, een middel om de samenleving te verdelen en te verarmen, tweedracht te zaaien en de welvaart te vernietigen, conform de intenties van de Frankfurter Schule. In mijn optiek is het dan niet zinvol om deze middelen te bestrijden, de staat komt daarna immers gewoon weer met een ander middel dat hetzelfde moet bewerkstelligen, maar om duidelijk te maken hoe de staat van deze middelen gebruikt maakt om haar macht te vergroten.

   

  Immers, de veelgehoorde reactie op al deze aandacht voor de gruwelen van de islam is dat ‘de staat er iets aan moet doen’. Dat vergroot de macht van de staat en beperkt de vrijheid van vredelievende mensen alleen maar meer. De staat moet er juist helemaal NIETS aan doen, niet aan bestrijding, maar ook niet aan bevordering. Zonder de voorkeursbehandeling door de overheid was de islam nooit een probleem geworden in deze contreien. De gastarbeiders van het eerste uur waren geen infiltranten, maar mensen die hard wilden werken voor een laag loon, om het vuile werk op te knappen waar de Nederlander zich voor liet afkeuren en om daadwerkelijk de kwaliteit van hun leven, en vooral dat van hun kinderen, te verbeteren.

   

  Uw stukken benoemen feilloos wat er mis is met de islam, maar wie het wil zien is het al met u eens, en wie het niet wil zien gaat zich niet laten overtuigen. Ondertussen leidt het de aandacht af van de werkelijke schuldige, die dus nog meer ijzers in het vuur heeft.

   

  “Mensen -burgers- die nog niet begrijpen, dat onze vrijheid onder druk is komen te staan door islam en de EU, gaan dat namelijk niet inzien door de verantwoordelijkheid van de staat te benadrukken.”

  Hier laat u iets zien van de reden van mijn opmerking over eenzijdigheid; over die eenzijdige focus op de islam. Die islam is namelijk NIET de reden van die druk op onze vrijheid, maar slechts een middel dat de staat gebruikt om onze vrijheid te onderdrukken. En ook de onderwerping aan de EU is zo’n middel. Zonder uw ‘leiders’ zou een dergelijk grootschalig verraad onmogelijk zijn.

   

  “Met een visie op de lange termijn, is [de aanval op de staat] een stap die later in het proces gezet moet worden.”

  Als u zich blijft laten afleiden door de symptomen van de staatsvijandigheid jegens haar burgers zal die stap nooit komen, omdat u geen kans zult zien om, tegen de staatsmacht (met het hele media- en ‘onderwijs’propaganda circus) in, die symptomen te onderdrukken. Als de remmen van uw auto aanlopen moet u er geen zwaardere motor inzetten; u moet de oorzaak aanpakken.

   

  Juist omdat dit een verhaal van lange adem is is bewustmaking van het kwaad dat de staat vertegenwoordigt veel belangrijker dan het overduidelijke kwaad van de islam steeds weer te beschrijven. Waar ook uw gelijkgestemden wel heel goed doorhebben dat de islam kwaadaardig is ontbreekt bij zeer velen nog het besef dat die islamisering (en het klimatisme, en het ingrijpen in de economie, etc., etc.) geen vergissingen zijn, fouten bij goedbedoelde maatregelen, maar opzettelijke en welbewuste beleidsmiddelen om de samenleving te ontwrichten.

   

  Teveel mensen menen nog steeds, ondanks de zich opstapelende bewijzen van het tegendeel, dat de staat het in beginsel goed met hen voor heeft. Dat is niet zo, en hoe meer focus er is op het kwaad van de staat en de middelen waarvan zij zich bedient, waarvan de islam er dus slechts één is, hoe eerder er draagvlak komt voor verzet tegen die staat, en daarmee voor het terugdringen van die middelen.

   

  Wie de staat terugjaagt in zijn hok lost niet alleen het islamprobleem op, maar ook vele, zeer vele andere problemen die dezefde bron kennen.

 50.  

  Onzin, mol, en je weet het. Het is de blonde mevrouw zelf die beweert zo graag in discussie te gaan met andersdenkenden.
  Dat is een bewering waarmee je het eens of oneens kan zijn. Ik ben het oneens, en in tegenstelling tot wat jij beweert, heb ik daar wel degelijk argumenten voor. Die staan in het stukje tekst dat voor de twitteraar vast wel op een “kilometer”  zal lijken.
  Nu roep je me op om stukjes die me niet aan het denken zetten niet meer te lezen. Het is je zelfs een raadsel waarom de stukjes van de blonde mevrouw me niet aan het denken zetten.
  Misschien kun je eens uitleggen hoe ze jou wel aan het denken zetten?

 51. “Mensen die niet inzien dat vrijheid onder druk staat door beleid van de
  overheid, gaan ook niet met u mee in uw kritiek op het beleid van de
  overheid.”

  Het feit dat vrijheid onder druk staat door beleid van de
  overheid is eenvoudig aan te tonen bij vrijwel alles waar de ‘brave’ belastingbetalende burger zich druk over maakt. Een paar voorbeelden:

  “De privatisering van de zorg heeft allees ontzettend veel duurder gemaakt, zorg moet terug naar de staat”

  Voor wie er daadwerkelijk een keer naar wil kijken is het meteen duidelijk dat de zorg helemaal niet naar de prvate markt is verhuisd, maar dat integedeel het private deel dat er was nu ook 100% onder de staat valt. Werkelijk alles aangaande de zorg wordt door de staat bij wet bepaald, en de bestuurders zijn politici.

  Hetzelfde geldt voor de NS (staat is 100% aandeelhouder), ProRail (idem) en nog zo wat zaken (vergeet ook het ‘experiment’  met de tandartstarieven (door de staat!) niet. De overheid is zeer goed in het lanceren van afleidingsmanoevres, met het vooropgeztte doel de publieke opinie in een gewenste richting te sturen, waarbij de kritiek in die opinie zelden of nooit de staat betreft, ander dat dat men zich vergist heeft en orde op zaken moet stellen. Mis: degene die het probleem (bewust) heeft veroorzaakt gaat het echt niet oplossen, dat gaat tegen de agenda in.

  De multicul met al haar ellende is cultureel Marxisme, en de effecten ervan zijn exact de beoogde. Bekijk de documentaire van Bill Lind of lees zijn speech aangaande de politieke correctheid en heel veel valt naadloos op zijn plek: http://dutchconcerns.blogspot.nl/2007/09/history-of-political-correctness.html Ik heb er al eens eerder naar gelinkt.

   

   

   

 52. Nu begrijp ik beter wat u zegt. Ik ben bewust van het feit dat zowel EU als het importeren van islam strategische besluiten zijn geweest en ten doel hebben het volk te verdelen ten einde te onderdrukken. Hiervan laat ik regelmatig toelichtingen doorsijpelen in mijn columns. In plaats van de moker te gebruiken, heb ik het kleine hamertje van handenarbeid voor kleuters in de hand genomen met het oog op effectiviteit.

  Het wijzen op strategische besluiten, wordt snel weggezet als complottheorieën. Het strijden voor een kleine overheid, voor maximale vrijheid en zelfbeschikking van het individu, zie ik niet als meest logische stap voor dit moment, maar een stap waarvoor de mensen die nog niet eens de ogen durven te openen voor de gevolgen van islam en de EU, nog lang niet openstaan. 

  In algemeenheid de staat als orgaan dat vrijheid ontneemt, bestrijden én efficiënt willen zijn, is niet zo eenvoudig als dat u het in uw reactie doet overkomen. 

  De basisvraag blijft, hoe de meerderheid te bereiken? Wellicht wilt u eens een stuk schrijven voor het open podium, met een visie zoals u mij graag zou zien schrijven? Ik zou het met aandacht lezen.

   

   

 53. het kwaad is, maar die gaan we in geen honderd jaar veranderen zonder dat er eerst armoede en ellende is. Zolang we het hier nog te goed hebben, hebben we nog te veel te verliezen. Pas als je met de rug tegen de muur staat dan pas komt het ware overlevingsintinct boven. Pas dan gaan voor mensen hun natuurrechten weer gelden.

 54. “U verwacht derhalve eerder columns die rechtstreeks de overheid
  aanspreken of slechts gericht zijn op feitelijke beslissingen en
  handelingen van de staat, lijkt me.

  Welk resultaat denkt u dat ik met welke inhoud kan bereiken? Uiteraard sta ik open voor ideeën.

  Laat me allereest duidelijk stellen dat ik niet de intentie heb u te vertellen wat of hoe u zou moeten schrijven; iedereen heeft zijn eigen stijl en eigen ideeën over wat zou kunnen werken. En het zijn de verschillende insteken die een zinvolle discussie mogelijk maken en middels ‘brainstormen’ tot een effectievere berichtgeving te komen.

  Rechtstreeks de overheid aanspreken lijkt me niet zo nuttig; de ondanks de kritieken halsstarrige leegheid van de stukjes van o.a. Leegte en Ziengs tonen m.i. wel aan dat politici ziende blind en horende doof zijn, en volledig in zichzelf gekeerd hun ingestudeerde en nooit beargumenteerde mantra’s blijven herhalen. Om effectiever duidelijk te maken waar het mis gaat is denk ik slechts nodig dat er meer aandacht in uw stukjes is voor de drijvende kracht achter de islamisering (om het even daartoe te beperken) en de intenties van die drijvende kracht. Uw stukjes zijn helder genoeg, maar de notie dat het bewust beleid van de overheid is om de samenleving te ontwrichten met als doel vernietiging van onze cultuur en onze welvaart ontbreekt, en juist dat moet veel duidelijker worden voor de kritische lezer. De in mijn vorig post gelinkte ‘History of Political Correctness’ maakt meer dan duidelijk met welke kwaadaardigheid we van doen hebben.

  Teveel mensen kijken PO en RTL, en lezen alleen de MSM, ook op internet. Het beperkte bereik van dit medium en van sites als DDS moet dan ook zo efficiënt mogelijk worden aangewend om de bewustwording te creëren. Dat was (en is) ook de voornaamste drijfveer van de LP om in de tweede kamer te komen. Niet omdat je met 2 of 3 zeteltjes zo’n enorm verschil in beleid kunt maken. Maar wel omdat dan het morele geluid ineens wel toegang krijgt tot de MSM en daarmee een veel groter bereik krijgt.

  Zonder draagvlak onder ‘het volk’ komen we nergens, en zonder bewustwording ontstaat dat draagvlak niet. Mede daarom worden alle geluiden uit liberale en libertarische hoek, en alles wat tegen de multicul ingaat, in de MSM geweerd: zij bedreigen de status quo. Pim Fortuijn werd echt niet ‘zomaar’ vermoord.

   

 55. R.Hartman, hoewel ik het met je eens ben dat de staat(smacht) inderdaad de achterliggende oorzaak van veel van de ellende is, wil ik evenwel Blondemevrouw bijtreden waar zij zegt dat om de mensen het falen en de kwaadaardigheid van de staat (het verdeel en heers-principe, het in de praktijk brengen van de verderfelijke ideeën van de Frankfurter Schule enz enz) te kunnen laten zien, het eerst nodig is om de mensen aan de hand van de meest voor de hand liggende symptomen (o.a. de mohammedanerij) met de neus dezelfde kant op te krijgen. Immers, als je door een abces geplaagd wordt, om maar een voorbeeld te noemen, dan doe je als eerste aan symptoombestrijding zoals het nemen van een koortsremmend middel en pijnstillers, en dan pak je de initiële ziektekiemen aan door het etterende gezwel open te snijden, de stinkende pus te laten afvloeien, gevolgd door een solide antibioticakuur.

 56. Het is een verschil in visie op de strategie. Zoals gezegd ben ik bewust van het feit er geen sprake is van ‘fouten’ die gemaakt zijn, maar van bewuste keuzes van machthebbers. Ik bouw het overbrengen van mijn visie in een lager tempo op dan u wellicht liever had gezien. Zolang we op elkaar kunnen rekenen in de strijd voor vrijheid, is een verschil in inzicht mbt strategie geen enkel probleem. Bedankt voor uw input en denk gerust eens na over het schrijven van een stuk voor het open podium. Iedere visie kan in potentie bijdragen. Fijne avond toegewenst.

 57. Complottherorieën worden in de regel gekenschetst door circumstantial evidence, dat veelal wel sugestief maar zelden hard is. Voor de achtergronden van de multicul en haar intenties zijn echter vele harde bewijzen aanwezig, zo heeft Maurice Strong in 1992 al in zijn rol van VN-functionaris aangegeven dat het de plicht van de VN is om de geïndustrialiseerde wereld te vernietigen ‘om de aarde te redden’. De Georgia Guidestones geven een hint naar de gewenste genocide, nodig om tot een ‘sustainable’ aantal van 500 miljoen mensen te komen, in plaats van de huidige 7,5 miljard. En zie mijn eerder geplaatste link.

  Als het loopt als een eend…. u begrijpt het.

  Murray N. Rothbard heeft een mooi essay geschreven over complottheoriën:http://www.lewrockwell.com/rothbard/rothbard170.html

 58. Onzin, mol, en je weet het. Het is de blonde mevrouw zelf die beweert zo graag in discussie te gaan met andersdenkenden

  @Beukman op 21 februari, 2013 – 20:47
  Dat klopt beukman, dat is wat ze wil. Waarom doe je dat dan niet? Angst?

 59. @ arno

  “maar die gaan we in geen honderd jaar veranderen”

  Fatalisme. U legt zich er al bij voorbaat bij neer dat we het toch niet gaan veranderen, dus probeert u het ook maar niet. Dat is precies de houding die de LP uit de kamer heeft gehouden: ‘ze zijn klein, ik ken ze niet zo goed, dus ik stem toch maar veilig op Rutte, dat andere liberale geluid’. Zie waar het u gebracht heeft.

   

  Zolang mensen de ware aard van de staat niet bewust worden zal het inderdaad nodig zijn dat de staat ze alles afneemt voordat het besef doordringt. En dan krijgen we dus volkswoede, lynchpartijen, de roep om een sterke man en we zijn weer terug bij af. Bewustwording NU kan dat voorkomen, hoewel ik niet uitsluit dat de Titanic al te dicht bij die ijsberg is.

   

  @ Poitiers

  Wat ik heb betoogd is dat de mensen die het met Blonde eens zijn niet meer overtuigd hoeven te worden, en dat mensne die dat niet zijn, ondanks overweldigend bewijs van hun ongelijk, het dat ook niet meer worden. Die zitten in ‘het andere kamp’, dat nooit in de gaten heeft gehad dat hun kamp in Iran als een van de eerste geruimd werd. Dus de te richten neuzen staan al grotendeels dezelfde kant op.

   

  @ Blonde

  Ik heb wel eens eerder wat op Open Podium gezet, maar kennelijk heeft dat maar een beperkte houdbaarheid. Alleen mijn recente stuk ‘Rookverbod”, dat door de redactie naar de voorpagina is gehaald, staat nog onder mijn profiel.

  Verder zijn we het dus kennelijk gelukkig wel eens over de ware volksvijand nummer één; alleen heeft u een andere stijl om daarop te wijzen dan ik. Dat mag, en dat bevordert een inhoudelijke discussie, waarvoor dank.

  Ik ben veel minder schrijverig dan een paar jaar terug (2006 – 2010), waar ik op HVV en Vrijspreker een groot aantal artikelen heb gezet, ook aangaande de islam, en in die jaren is mijn stellige overtuiging gegroeid dat wie de staat terug in zijn hok stopt 90% van alle andere problemen, van vrijheid tot veiligheid, heeft opgelost. En zo af en toe publiceer ik nog wel eens wat, hier, bij DVC en op de site van de LP. Maar minder frequent, dus.

  U ook een fijne (voortzetting van deze) avond toegewenst.

 60. En terwijl BM hier aan het discussièren is, roepen de trollen dat ze niet in discussie durft te gaan.

   

  Als mensen hun eigen schizofrenie niet zien, hoe moeten ze dan ooit met argumenten overtuigd worden?

   

   

 61. partij zal net zolang gedemoniseerd worden totdat zij meedraait in hetzeldfe liedje als alle andere partijen.

  Dus het idee dat dit zonder revolutie, maar via evolutie bewerkstelligd zal worden lijkt mij een vorm van wensdenken. De mens is ook maar een dier die zich een extra vacht aangemeten heeft.

 62. @R. Hartman,

  hoewel ik het in principe met je eens ben, denk ik dat een te snel afschaffen van de staat op dit moment in het licht van de grote problemen en gevaarlijke negatieve ontwikkelingen funest is.

  Een aanval op de natiestaat zal als het te snel doorgevoerd wordt, de samenleving in anarchie en chaos storten, aangezie de tegenkrachten die nog enigszins door het staatsbestel in toom worden gehouden dan vrij spel zullen krijgen.

   

  Met andere woorden: gooi je schoenen niet weg voordat je nieuwe hebt.

   

  Of denk je nu werkelijk, dat we, als we de staat in 1 keer afschaffen, er opeens organisch een briljant systeem zal ontstaan voor iets waar de mensheid al vanaf zijn erste bestaan mee worstelt?

 63. Voor mij is er een aantal zaken die mij bezig houdt en me zorgen baren:

   

  1. EU/Brussel en de euro

  2. Massaimmigratie en islam (idd. mogelijk gemaakt door oa. 1)

  3. Internet en vrijheid daarvan, oa. ACTA etc

  4. Corruptie en schandalen, oa. Rajoy en zwart geld

   

  Het meeste leidt uiteindelijk idd. naar 1, geen twijfel over mogelijk. Maar ik heb het gewoon over al die onderwerpen. Zo lees ik artikelen over EU, euro, corruptie, islam, etc… Over al die zaken wordt ook weer geschreven door allerlei auteurs. En dat is allemaal goed, ook al komen we uiteindelijk heel vaak weer bij de topleiders terecht die dit allemaal mogelijk maken.

   

  Eerst moet je duiden en de problemen begrijpen, dan waar ze vandaan komen, en dan de oplossingen zoeken.

   

  Dus ik snap je aanvallen op blondemevrouw niet zo. Op alle niveau’s vind ik dat er over al die onderwerpen geschreven moet worden. Het liefst zou ook ik al in de fase van oplossingen voor al die zaken spreken, maar zo werkt het niet.

 64. “Of denk je nu werkelijk, dat we, als we de staat in 1 keer afschaffen,
  er opeens organisch een briljant systeem zal ontstaan voor iets waar de
  mensheid al vanaf zijn erste bestaan mee worstelt?”

  De staat in 1 keer afschaffen zal zonder geweld niet gaan lukken, dus daar hoeft niemand bang voor te zijn. Met geweld overigens ook niet, want dan beginnen we gewoon een nieuwe “Road to Serfdom” cyclus.

  De geweldloze weg zal dus per definitie een geleidelijke zijn, en dat is niet erg, zo lang de intentie maar ‘zo snel mogelijk’ is. Zodra geleidelijkheid de intentie wordt is deze ten dode opgeschreven.

  “Gradualism in theory is perpetualism in practice”.

 65. “Dus ik snap je aanvallen op blondemevrouw niet zo.”

  Ik snap deze zin niet zo. Gezien de discussie heb ik niet de indruk dat Blonde zich aangevallen voelt, en dat is ook niet mijn intentie. In deze draad is een inhoudelijke, wederzijds respectvolle discussie gevoerd, op basis van argumenten, over een verschil van inzicht tussen Blonde en mij over de beste manier om de invloed van de islam daadwerkelijk terug te dringen.

  Als dat al niet meer mag omdat er sprake zou zijn van ‘aanvallen’, dan kunnen we alle verzet wel staken, lijkt me. Wenst u slechts blinde adoratie door 100% gelijkgestemden?

 66. Overigens is uw reactie in een ander opzicht wel illustratief:

  U noemt vier punten die u zorgen baren, en zet EU/Brussel en de Euro op 1, waarna u punten 2 t/m 4 uiteindelijk weer naar 1. herleidt.

  Wat ontbreekt in uw lijstje is de oorzaak van 1. : de natiestaten die 1. mogelijk gemaakt hebben, waarondeer dus uw eigen NL, uw eigen overheid.

  Zeer illustratief hoe gemakkelijk men de staat als bron van het kwaad over het hoofd ziet en zich focust op de zichtbare gevolgen. En dat ondanks de hele eraan voorafgaande discussie. De propaganda is dus zeer effectief.

  Dank u voor het onderstrepen van mijn punt.

 67. @R.Hartman, toch heb ik het al een paar keer in mijn directe vrienden- en kennisenkring mogen meemaken dat mensen die een tiental jaar geleden mijn denkbeelden, ideeën en visies verketterden en het permanent en structureel oneens met me waren, later hebben toegegeven dat ze destijds bepaalde zaken (immigratie, islam, EU, knagen aan de vrijheid, enz) verkeerd ingeschat hadden en dat ze inmiddels toch wel een eind met mij mee konden gaan. Een bekend spreekwoord luidt: je kunt een paard wel naar het water leiden, maar het zal zelf moeten drinken. Daarom is het belangrijk om mensen te blijven informeren, om ze eens wat anders dan de agitprop van de msm voor te schotelen, en zodoende, in elk geval bij sommigen, de schellen van de ogen te doen vallen. Tevens is het voor eigen parochie preken ook goed om degenen die het er wel mee eens zijn maar het misschien niet zo goed kunnen verwoorden van nieuwe insteken, nieuwe argumenten, nieuwe ammunitie te voorzien die zij desgewenst later in gesprekken en discussies met anderen weer te berde kunnen brengen. Dat zijn, als ik het goed begrepen heb tenminste, de ‘handvatten’ waar Blondemevrouw het over had.

 68. Ik waardeer u, blonde mevrouw, ten zeerste en spoor u aan door te gaan met uw goede werk want u bent een inspiratiebron voor velen!

 69. U en ik hebben dezelfde ervaringen, qua voortschrijdend inzicht bij vrienden/kennissen/etc.

  Maar juist omdat het zo langzaam gaat heb ik een voorkeur voor focus op de oorzaak in plaats van op de symptomen. Immers, die symptomen komen uitstekend van pas bij het aanduiden van de kwade opzet van die oorzaak. Het ”een vertserkt het ander, en de logica is onontkoombaar. Wie niet op argumenten wenst in te gaan geeft bij voorbaat eigenlijk al zijn gebrek aan een inhoudelijk onderbouwd weerwoord toe. Ik laat het er dan vaak maar bij, hopend dat het zaadje is geplant, en uiteraard af en toe wat voeding geven. Mensen moeten toch zelf tot inzicht komen, ze moeten uiteindelijk zichzelf overtuigen. Zonder inzicht gaat dat niet lukken, dus dat inzicht moet worden aangekweekt. Grootste probleem is dat men vaak emotie voorrang geeft boven ratio. En dan wordt het lastig…

  Als ik eerst 10 jaar moet besteden om de (overduidelijke) symptomen over het voetlicht te krijgen mag ik nog eens 10 jaar aan de bak om de oorzaak te duiden. Dat kan efficiënter.

 70. Dat mag wel, maar ik begrijp het niet erg. Dat is wat ik wou zeggen. Gewoon omdat al die zaken moeten worden besproken. En daarom niet begrijp dat het alleen over jouw hoofdonderwerp zou moeten gaan. Al die punten moeten worden besproken en uitgediept, amongst others.

   

  En over de natiestaat ben ik het maar deels eens. Ik hou niet zo van anarchie. Maar wel eens dat déze leiders en dus ook déze invulling van onze staat een probleem vormt, omdat onze leiders niet meer voor het volk staan maar ons uitverkopen, aan oa de EU en Brussel. Die neemt gaandeweg de vorm van een superstaat aan, en dat is nóg bedreigender. Vandaar dat daat met stip nr 1 staat bij mij. Daarom wil ik heel graag terug naar meer kleinschaligheid, en meer EEG ipv EU, en een andere vorm van de staat, maar eerst moeten de huidige kliek weg. Daarna is het tijd om na te denken over een nieuwe vorm.

 71.  

  “Dat klopt beukman, dat is wat ze wil. Waarom doe je dat dan niet? Angst?”

  Ik ben al zo vaak met haar in discussie gegaan, mol. Maar ze geeft geen sjoege; ze kijkt wel uit.
  Of ze bang is? Ach, een propagandist heeft heel andere afwegingen te maken.

 72. “Ik hou niet zo van anarchie”

  Ik ook niet, maar dat hangt sterk van het soort anachie af. De anarchie van de sterkste, van links, van de krakersbeweging, gespeend van elk besef van eigendomsrecht, keur ik af. Anarcho-kapitalisme, gebaseerd op respect voor dat eigendomsrecht en vrije markt, vrijwillige interactie, juich ik toe.

   

  Dat de EU aan invloed wint en in macht kan groeien is uitsluitend te danken aan die overheid van u, en aan haar partners in crime. Vergeet niet dat anarchie op overheidsniveau de norm is (overheden zijn de hoogste instantie in de natiestaat, en hebben zelf geen overheid). Dat men nu een supranationale ‘staat’, de EU, omarmt, komt slechts voort uit het besef niet langer de burger te kunnen belazeren, en een scapegoat nodig te hebben om verdere totalitaire onderdrukking door te kunnen voeren, onder het motto “maar het moet van Brussel”. Wederom een afleidingsmanoeuvre om de aandacht van de eigen intenties af te leiden, en een mooi carrièrepad, uiteraard.

   

  De argumenten die Thierry Baudet aanvoert in zijn “Aanval op de Natiestaat” om de onderwerping van natiestaten aan een supranationale staat af te wijzen gelden onverkort om onderwerping van het individu aan de natiestaat af te wijzen. Kwestie van de argumentatie consequent doortrekken naar het individu. Want natiestaten zijn t.o.v. de EU exact hetzelfde als individuen t.o.v. de natiestaat.

   

  Een doordenker, misschien, maar een kritische beschouwing zeker waard.

 73. Ze geeft wel sjoege, dat is denk ik vanavond wel bewezen.

  Tenzij u meent dat ‘sjoege geven’ betekent dat ze meteen uw standpunt omarmt en haar eerdere stellingen zonder slag of stoot zal verlaten.

  Het opgeven van een positie gebeurt pas als daar overtuigende argumenten voor zijn, EN de ontvanger daarvoor openstaat. Blonde heeft denkelijk duidelijk aangegeven open te staan voor argumenten, maar dat ze de overtuigendheid nog niet gezien heeft. Dan kan komen, maar vraagt tijd; tijd voor overdenking.

  Zoals eerder (en niet allen door mij) aangegeven: iemand kan alleen zichzelf overtuigen. Door na te denken over aangereikte argumenten. Als de wil, de openheid, er is, EN de argumenten zijn logisch consistent, is het bijna een automatisch proces. Maar het heeft wel tijd nodig. Op de man spelen vertraagt het proces alleen maar , want het bevordert de ‘hakken in het zand’ positie.

  Waar in de politiek de grootste bek, mits politiek correct, het debat wint, gaat het op de vrije blogs om logische consistentie. Want alleen die houdt uiteindelijk stand.

 74. Blondemevrouw: “Ik durf te rekenen op een grote meerderheid. Op de lange termijn.
  Uiteindelijk hebben namelijk veruit de meeste mensen dezelfde
  uitgangspunten”

   

  Op papier heeft u gelijk. Ik heb er echter een hard hoofd in  of het überhaupt wel mogelijk is ‘de massa’ (kritisch) aan het denken te zetten. Ik denk dat het altijd slechts enkelingen zullen zijn/blijven die in staat zijn consequenties door te denken en daar vervolgens naar te handelen/leven. Het gros van de mensen wordt namelijk domweg teveel in beslag genomen door tal van vaste verplichtingen/gewoonten. Waardoor het bij de meeste mensen binnen het ‘negen tot vijf” regime gewoonweg aan puf ontbreekt om zich ook nog eens meer dan gemiddeld te verdiepen in de wereld om zich heen die alsmaar doordraait. Zodat wanneer de werkdag erop zit ze niets liever verlangen – als het ware onderuitgezakt – verstrooid, voorgelogen en bedrogen te worden. En welke doel leent zich meer om aan deze behoefte tegemoet te komen, dan het  beproefde middel waarbij je het gros van de mensen ‘brood en spelen’ voorschotelt en ze voor het overige zoveel mogelijk onverschillig tracht te houden.

 75. @tipo

   

  “Mar (die ik waardeer) laat zich van haar slechtste kant zien door
  duiding te geven aan de manier waarop Blonde denkt volgens haarzelf, wat
  een grote stropop is.”

   

  Ik stel vragen aan BM n.a.v. hetgeen zij zelf te kennen geeft.

   

  “Daarom tracht ik zoveel mogelijk mensen aan het denken te zetten over de
  problemen die ontstaan door islam en de EU, opdat bewustwording op
  grote schaal invloed zal kunnen uitoefenen op de staat.”

   

  Iemand die al kan fietsen, ga je toch geen fietsen leren? Als een deel van de mensen zich al bewust zijn van het gevaar, dan is het toch niet logisch om die mensen bewust te willen maken van het gevaar?

   

  Ik zie BM als iemand met een missie. Ik probeer te ontdekken wat nu precies die missie is aan de hand van vragen aan haar.

   

  Ik kan ook botweg neerzetten dat BM zus en zo denkt zonder te vragen.

   

   

 76.  

  Jouw reactie; “Als een deel van de mensen zich al bewust is van het gevaar, dan is het toch niet logisch om die mensen bewust te willen maken van het gevaar?”

  Zoals eerder gemeld; honderden duizenden unieke bezoekers en hoeveel reaguurders ken je? Ook mensen die de visie nog niet delen, lezen mijn stukken. Ook niet al mijn volgers op twitter hebben dezelfde mening. Ook zij lezen via links mijn columns hier op DDS. Jouw stelling vindt dus geen basis. N.B.; wat zijn jouw motieven om ‘een betere website’ voor de columns van BM aan te bevelen? Waarom wil jij dat ik stop met schrijven voor DDS? En waarom richt je je op mij als persoon en niet op de inhoud van mijn columns?

   Jij lijkt niet uit op een gesprek of dialoog zoals je pretendeert te zijn. Waar je zegt interesse te hebben in ‘de missie van BM’, geef je zelf onmiskenbaar aan, een missie te hebben. Wat is jouw missie, Mar? Inhoudelijk op mijn visie op islam en de EU ingaan, lijk je niet te durven. Op de vrouw spelen, zie ik je regelmatig doen.

  Gezien je vele aanvallen op Blondemevrouw en je woordkeuze in al die reacties onder de verschillende BMcolumns, kan ik niet anders dan  concluderen dat jouw intenties voor een dialoog met mij, niet zuiver zijn.

  Vraag jezelf eens af hoe een ander die jouw intenties ruikt, zich geroepen zou moeten voelen met jou in gesprek te gaan?

   

  Ciao.

   

   

 77. En toch ontrek je je aan goed onderbouwde discussies.

   

  In een ander stukje van je (  ) ga je de discussie die je gisteren is geboden met Mas Rob duidelijk niet aan.

   

  Daarmee laat je zien niets anders te zijn dan een propagandist die erg druk is met doorgaans halve waarheden op DDS neer te zetten. En het is vaak wat een hoop DDS-ers graag lezen om hun “gelijk” bevestigd te zien. In die zin doe je goed werk.

   

  Verder kijk ik met belangstelling uit naar je reacties op  Mas Rob op 21 februari, 2013 – 18:40.

 78. *Lacht* Dat is geen column, Julius, dat is een videobericht. Ik ondersteun DDS tijdelijk tot 1 maart met enige invulling van de video’s en de koffiehoeken, naast mijn reguliere werkzaamheden, buiten DDS om. Als je denkt dat ik 24/7 mijn tijd in DDS kan steken, denk je dat verkeerd. Ik zal overigens om jou tegemoet te komen, even naar de video en de reacties kijken. 

   

  Ik ben inderdaad selectief in het reageren op comments. Mensen zoals jij en degenen waarmee je hier bij DDS graag samen optrekt, zijn niet uit op een dialoog en hebben dikwijl Blondemevrouw als persoon negatief bejegend, in plaats van op inhoud in gesprek te gaan. Onzuivere intenties blijken uit dergelijke comments regelmatig. Ik kies er bewust voor mijn tijd daaraan niet te verdoen. Het is namelijk zinloos. En ik ben graag constructief bezig, zoals je is opgevallen. Dat irriteert je wellicht, maar daar kan en wil ik geen rekening mee houden.  

  Fijne dag gewenst.

 79. @BM

   

  “wat zijn jouw motieven om ‘een betere website’ voor de columns van BM
  aan te bevelen?”

   

  Heb ik een betere website voor u aanbevolen? Nee, ik vraag waarom u ergens schrijft waar uw boodschap al is doorgedrongen.

   

  “Waarom wil jij dat ik stop met schrijven voor DDS?”

   

  Heb ik een oproep gedaan om u te laten stoppen/te verwijderen als schrijfster op DDS?  Nee, ik vraag u waarom u, gezien uw doelstelling, hier op DDS schrijft.

   

  En
  waarom richt je je op mij als persoon en niet op de inhoud van mijn
  columns?

   

  Sorry, bovenstaande column gaat over waarom u schrijft, wat u wil met uw schrijfsels, de column gaat over u.

   

  Mag ik vragen: waarom heeft u geen problemen met persoonlijke steunbetuigingen en complimenten, als u niet houdt van op de persoon gerichte reacties?

   

  “Jij lijkt niet uit op een gesprek of dialoog zoals je pretendeert
  te zijn”

   

  Bij een andere column ga ik wel degelijk in op de inhoud, maar blijft het angstvallig stil van uw kant (zoals wel vaker).

   

  “Jij hebt een missie anderen te overtuigen dat ik niet voor DDS
  maar voor JOOP moet gaan schrijven, dat wil je kennelijk graag…

   

  Wat is toch die obsessie met JOOP hier?  Waarom schrijft u dat ik de missie zoals omschreven heb?

  Waarom is er toch die moeite met vragen? Waarom zijn vragen zo vervelend? Waarom is het voorleggen van een andere optie zo persoonlijk beledigend?

   

  “Inhoudelijk op mijn visie op islam en de EU ingaan, lijk je niet te
  durven. Op de vrouw spelen, zie ik je regelmatig doen.”

   

  Ik stel vragen over uw visie op islam. Ik zet kanttekeningen bij uw artikelen. U vraagt om inhoudelijk in te gaan op uw visie op islam, maar daarbij mogen blijkbaar geen vragen gesteld worden en geen kanttekeningen gezet worden want dan speel je op de vrouw.

   

  Gezien je vele aanvallen op Blondemevrouw en je woordkeuze in al die
  reacties onder de verschillende BMcolumns, kan ik niet anders dan
   concluderen dat jouw intenties voor een dialoog met mij, niet zuiver
  zijn.”

   

  Stomme vraag wellicht, maar wie is Blondemevrouw en wie is mij?

   

  Als ik schrijf dat Blondemevrouw een aparte visie weergeeft waarin ik mij niet kan vinden, hoe kan dat dan een persoonlijke aanval op u zijn?

   

  Waarom verdwijnt Blondemevrouw en maakt plaats voor u, als de reacties tegenstrijdig zijn met de door Blondemevrouw neergelegde visie, die dan toch schijnbaar uw persoonlijke visie weergeeft.

   

  Gratis advies: als Blondemevrouw een rol is, is het wel zo prettig als Blondemevrouw in haar rol blijft.

   

  Ik krijg nu zo het idee dat Blondemevrouw een rol is van meerdere personen.

   

  Bij de weg, ik wil u niet weghebben. Ik vind het alleen zonde als door een Nederlandse Pamela Geller DDS verandert in een Nederlandse versie van het eenzijdige Atlas Shrugs en JihadWatch.

   

  9 van de 10 artikelen van BM op  Opiniegaan over islam  en als het onderwerp EU is, wordt nog weer islam erbij gesleept. Een artikel van BM over immigratie heb ik over het hoofd gezien?

   

   

   

 80. “Dat is geen column, Julius, dat is een videobericht”

   

  Dus? Betekent het dat je de ene keer mensen “aan het denken wilt zetten” en de andere keer alleen maar dingen wilt droppen om wat stemming te maken? Wat wil je dan met je videobericht bereiken? Wil je daar mensen niet mee aan het denken zetten? Gaat het daarbij écht alleen maar om de stemming die je ermee kweekt? Dan doe je in die zin nog steeds goed werk.

   

  En ach blondje, ik ben niet zo vlug geirriteerd hoor. Ik lees graag her en der wat en dan valt me soms het eea op. Da’s al. Maak je daar vooral niet druk om.

   

  Ik lach even terug en wens je veel succes met al je andere werkzaamheden.

   

  ps. down under heb je een leuke brunette als tegenhanger:

  http://www.theage.com.au/national/melbourne-life/a-halal-welcome-to-wilders-beast-20130221-2eu37.html

   

   

 81. Indien u op andere websites opiniestukken leest, op de volkskrant bijvoorbeeld, dan ziet u dat een auteur een column online zet, opdat anderen het lezen en er hopelijk over in gesprek gaan met elkaar, waarbij de auteur zich zelden tot nooit in dat gesprek mengt. 

  Zelf doe ik dat af en toe wel, maar het is dus niet gebruikelijk. Het feit dat degenen van u, die de inhoud van mijn columns meestens niet waarderen kunnen, zich nu zo focussen op het wel of niet in gesprek gaan met lezers, geeft slechts aan, dat diegenen niet beschikken over het vermogen inhoudelijk naar eigen voldoening te reageren. Er spreekt frustratie uit, die op basis van logica misplaatst is. 

  Daarom is voor mij het gesprek over het wel of niet in gesprek gaan, ten einde gekomen. Wie met mij in discussie wenst te gaan, nodig ik uit voor een direct gesprek op twitter. Zuivere intenties zijn een voorwaarde. Gebrek aan inhoud en slechts een aanval op de vrouw, lach ik om. En daar lach ik je om uit. Teflon, I couldn’t care less ;-) Mensen die op de vrouw spelen, zetten zichzelf namelijk publiekelijk voor schut. En daar hoef ik dan niet eens iets voor te doen. 

  Fijne dag gewenst!

 82.  

  “Ze geeft wel sjoege, dat is denk ik vanavond wel bewezen.Tenzij u meent dat ‘sjoege geven’ betekent dat ze meteen uw standpunt omarmt en haar eerdere stellingen zonder slag of stoot zal verlaten.”

  Nee, Hartman, dat ze mijn standpunten niet omarmt is logisch en staat haar vrij. Maar ze negeert doorgaans mensen die haar met argumenten tegenspreken. Daaruit blijkt dat ze slechts propaganda bedrijft.

 83. Julius, zolang je blijft zuigen om het zuigen zul je niets meer dan een bron van vermaak zijn voor anderen op deze site. Ik zit het met plaatsvervangende schaamte te aanschouwen.

   

  Mijn goede man, probeer het niveau van “de huisparasiet” te ontstijgen door voor de grap eens een keer inhoudelijk mee te doen met een discussie. Voor zover je hier toe in staat bent natuurlijk. Soms denk ik wel eens met een slachtoffer van querulantenwaan- of een zeer ziekelijke neiging naar aandacht te maken te hebben.

 84.  

  “Zoals eerder gemeld; honderden duizenden unieke bezoekers”

  Dat is heel erg knap met een (3 mnd) traffic rank van 30.184, die ook nog eens niet uniek zijn.

 85. Er zijn tientallen reacties van je terug te vinden, die ook door andere lezers als zeer persoonlijke aanval zijn ervaren, waaruit onfatsoen en frustratie spreekt. Door mij ben je onmogelijk als gesprekspartner te duiden. Je intenties zijn niet zuiver en je frustraties zijn te groot. Opvallend dat jij je druk maakt over het imago van DDS waar je het oneens bent met 80% van hetgeen hier geschreven wordt, op te maken uit je reacties. Je maakt je dus niet druk om het imago van DDS door toedoen van de columns van Blondemevrouw. Je gebruikt dat als fatsoenlijke reden voor je redeloze comments. Je valt steevast en continu door de mand. Overigens is insinueren dat Blondemevrouw een account is van meerdere mensen, opnieuw een poging tot het in diskrediet brengen van mijn persoon. Hierbij meld ik je dus vriendelijk, dat ik in het geheel niet meer zal reageren op jouw comments. Reageren op jou is niet constructief, draagt niets bij en daarbij gaat geen normaal mens in gesprek met iemand zoals jij, die op voorhand aangeeft niet open te staan en duidelijk is je als persoon af te wijzen. Zoals ik zeg in de column; waarschijnlijk hebben we in de basis dezelfde uitgangspunten, maar verschillen we nog te veel  in visie op de wijze waarop. Het verschil irriteert jou dusdanig dat je mij als persoon in diskrediet wenst te brengen. Laten we over 5 jaar opnieuw in gesprek gaan. Wellicht dat we dan nader tot elkaar zijn gekomen.

 86. Het is allemaal heel leuk mevrouw maar je kiest er zelf voor om anoniem te werk te gaan (je goed recht) maar wie zegt dat je een vrouw bent?  En zoals Mar hierboven al aangeeft: is het misschien verstandig om in je rol van de Blondemevrouw te blijven. Wellicht is het voor jou ook verstandig om consequent te zijn en dan maar gewoon helemaal niet te reageren. Nu wek je namelijk de indruk heel selectief te werk te gaan. Bij al te moeilijke vragen druk je je snor en waar je denkt een punt te hebben daar meng je je met enthousiasme in de discussie. En dat valt me gewoon op. Niks mis mee toch?

   

  Welnu, bedankt voor je aardige woordjes mbt het voor schut zetten. Ik kan er net als jij hartelijk om lachen en geloof me of niet, ik zal je na 1 maart wel gaan missen. misschien dat je je aanwezigheid nog wat wilt/kunt verlengen…

 87. Voor jou geldt hetzelfde als voor Mar. Je hebt je krediet verspeeld om met mij in gesprek te mogen gaan. “Blondje”, toont aan dat jouw frustratie de boventoon voert. Je bent wel degelijk geïrriteerd ;-) Nogmaals; ik ondersteun DDS tijdelijk met invulling van video’s en koffiehoeken. Dat is inderdaad heel iets anders dan ik doe en beoog met mijn columns. Als het je niet lukt dat onderscheid te zien, is dat het gevolg van het feit je het niet wílt zien. Als jij en Mar en Beukman zo’n heldere tegenvisie hebben op islam en de EU, staat het jullie vrij een gedegen stuk in te sturen voor het open podium. Ik zal het lezen. Verder ga ik dus voortaan alleen nog in gesprek met mensen die open staan voor een gesprek, zonder uit te zijn op het in diskrediet brengen van de ander. Dat diskwalificeert jullie.

 88. Beukman,

   

  Enig idee wat de “traffic rank” eigenlijk betekent? Volgens mij niet. Anders had je wel 2x nagedacht voordat je die absurditeit met de tienduizenden dagelijkse bezoekers van de DDS zou delen.

 89. Dank dat je weer op me reageert. Je mist mannen/vrouwen zoals ik he? Wat zou je toch zonder moeten.

  Blijkbaar herkent de ene zuiger de andere? Laten we het daar maar op houden. Het is overigens lief en koddig om te zien dat je het zo voor blondemevrouw opneemt.

   

  Ik zou het niet doen. Je doet haar enorm te kort want volgens mij kan dit katje zichzelf goed zonder jouw verdedigende woordjes redden, beste knul.

   

  En de fan-tas-tsche inhoudelijke reacties laat ik aan experts zoals jou over. Daar moet jij je toch in kunnen vinden, toch? Ik ben meer een lezer die zo af en toe wat dropt wat hem opvalt. Moet toch kunnen in zo’n open samenleving.

   

  Dus maak je niet al te druk. DDS heeft niet zoveel last van me.

 90. @Blonde Mevrouw.

  Ik lees de columns van U steevast vlijtig, met veel plezier en vrijwel altijd met instemming. Ook waardeer ik uw bewonderenswaardige pogingen om in gesprek te gaan met de scribenten. Ook met  “The Usual Suspects”. Ik zou daar echter niet teveel moeite insteken. Een ei kun je ook niet leren lopen daarvoor heb je eerst een kuiken nodig. The Usual Suspects zitten logischerwijs nog in de pré-kuiken fase, ingekapseld in hun eigen gelijk, zelfingenomen geborneerdheid en morel voortreffelijkheid. Gevangen in metersdikke schaal en beslagen met stalen platen rollen ze blind en doof door het virtuele landschap.

  So be it.   

  Anyhow keep up the good work and don’t let the basterds grind you down.

 91. Opnemen voor Blondemevrouw? Ik heb haar nicknaam niet eens 1x gebruikt…..Nog waanbeelden ook? 

   

  Ik neem het niet op voor Blondemevrouw, ik ageer tegen jouw gezuig…..Voor de rest: Bedankt voor het compliment.

 92. @Blondemevrouw

   

  En weer verschuilt u zich. Ditmaal achter anderen.

   

  “Er zijn tientallen reacties van je terug te vinden, die ook door andere
  lezers als zeer persoonlijke aanval zijn ervaren, waaruit onfatsoen en
  frustratie spreekt.”

   

  Blondemevrouw schrijft artikelen op DDS, maar zakt door het ijs als er een discussie wordt gevraagd/ontstaat over de inhoud.

   

  Fijn dat BM wel volop discussies heeft op Twitter. DDS is niet Twitter en naar ik nu begrijp, zijn de artikelen een weergave van de uitkomsten van discussies op Twitter, maar is het niet de bedoeling dat over de inhoud van die artikelen nog weer hier op DDS een discussie ontstaat.

   

  Het wordt op prijs gesteld ze alleen maar  te lezen en adhesiebetuigingen als reactie achter te laten. Voor discussie/gesprek met BM zou men zich dan maar moeten melden op Twitter.

   

   

   

   

 93. Dank en natuurlijk blijf ik rustig mijn columns schrijven voor DDS, no one can grind me down ;-)) Daarvoor teveel passie en liefde voor vrijheid. Fijn weekend! Ook voor jou, Jansma!

 94. “Je hebt je krediet verspeeld om met mij in gesprek te mogen gaan.”

   

  Majesteit Blondemevrouw spreekt.

 95. Complimenten voor de manier waarop je de drie huisparasieten de les leest. Het was long overdue. Hoewel Beukman zijn bedoelingen in zijn nieuwjaarswens niet onder stolen of banken stak, acht ik hem nog de minst kwaadaardige van het stel, daar hij ons af en toe nog wel eens een inkijkje in zijn verwrongen geest vergunt (hilarity usually ensues). Van de andere twee kan dit niet gezegd worden. Bij hen is het zuiver zieken om te zieken. Zij leveren geen enkele bijdrage aan een zinvolle discussie en kunnen het best genegeerd worden.

  Keep up the good work, BM.

 96. Inderdaad….. na maanden ( soms járen)  gezuig en gezanik en gedraai en gedrein door steeds hetzelfde clubje….. aangevuld door een enkele nieuweling onder de losers….. ( Piet-Piet geheten…. of fransvannoord…..)  kán het weleens gebeuren, dat mensen gaan menen dat het krediet maar óp moet zijn.

  Wat krijg je dan in reactie:

  a. U bent te beroerd om onderbouwde meningen neer te zetten.

  b. U kunt niet tegen wat gezonde tegenwind.

  c. U wéét het gewoon niet.

  d. U schrijft …. en dat is hééél erg….. niet onder uw eigen naam  ( degene die zoiets stoms neerzet is ALTIJD een trol…. of erger.. maar blijft een dergelijke mild-dreigende aanpak toch wel een lollige vinden….).

   

  En wat betekent het?

  Dat de zuigende zanikerd een hoop plezier gaat missen, indien ( eindelijk)  niemand meer op zijn berichten ingaat.

   

  Soms besluit hij of zij dan maar om ándere sites met zijn of haar aanwezigheid te gaan verrijken.

  Soms krijg je het ” charme-offensief ” :  de zuigerd laat nu weten persoon A. of B., die hij al máánden op bittere en/of schampere toon aanvalt….. eigenlijk toch wel te mogen….

  alsof dat reden tot gejuich en gejubel zou moeten zijn….

  maar gaat men dan tóch weer op op die persoon in….  dan zie je de zuigerd binnen de kortste keren weer over Wilders beginnen te liegen, Palestijnen te beklagen, bij de PVV-weggestuurden bij te vallen…. uit te roepen dat Blondemevrpuw niet deugt ( omdat er geen speld tussen haar betogen te krijgen valt…. wat de opdrachtgevers van de trolachtigen voor geen méter bevalt) en meer van die uitgekauwde ongein.

   

  Aan ons geheugen mankeert niets.

  Aan ons geduld komt ook eens een einde.

  We wéten het zo onderhand wel.

   

 97. En dáárom is DDS mijn zo’n beetje mijn favoriete site.

   

  Kiss each others butt en lots of hugs :)

   

  Dat zie je nérgens anders dan hier.

 98. @Jansma

   

  Inderdaad zegt traffic rank niets over het aantal unieke bezoekers.

   

  Traffic Rank wordt bepaald op basis van pageviews. Zo kan het gebeuren dat Hyves met veel pageviews per gebruiker enorm hoog scoort en dat Startpagina
  met enkel een pageview per bezoeker (Startpagina is in principe een
  pagina) beduidend lager scoort en toch meer unieke bezoekers heeft.

   

  Voorts is het mogelijk om het een en ander in de opbouw van de website positief te beïnvloeden.

   

  Er zijn websites die zo zijn opgebouwd dat niet alleen het bekijken van de hoofdsite als unieke bezoeker wordt geregistreerd, maar ook het kijken op elke volgende pagina bij één bezoek laat registreren als wederom een unieke bezoeker op de website.

   

  Ik heb geen idee hoeveel unieke bezoekers DDS heeft per maand. Vroeger werd dat maandelijks gemeld, maar dat is een zachte dood gestorven.

   

   

   

 99. Ik dacht al, waar blijft u.

   

  Al duidelijk of u de enige juiste christelijke stroming volgt? Of bent u nog steeds dwalende?

 100. Ce n’est pal mal…Aardige tekst, goed gezongen en heerlijk tokkelwerk op een gitaar die ik onmiskenbaar als een Taylor herken.

   

  Een goed weekeinde gewenst,

   

  Jansma.

   

   

 101. Ik vraag me af of de reacties van sommigen net zo fel op de persoon en haar privé waren gericht als Blondemevrouw had geschreven onder een mannelijk pseudoniem.

  Of ontwaken zich in onze o zo genuanceerde, progressieve en geëmancipeerde linkse medereageerders bij een vrouwelijk pseudoniem primitieve instincten die een vrouw als een gemakkelijke, fragiele en onverdedigde prooi zien?

  Ik heb dergelijke reacties op columns van bijv. Joost Niemöller nooit gezien.

 102. “Ik heb dergelijke reacties op columns van bijv. Joost Niemöller nooit gezien”

   

  Dan denk ik dat je last van selectieve waarneming hebt. Joost is net als blondemevrouw niet zo van het aangaan van een debat op feiten en harde cijfers (al heeft hij met zijn boek juist om een open debat gevraagd). Kijk zijn columns en de daarop volgende reacties nog maar eens na.

   

  En blondemevrouw… Blondemevrouw kan net zogoed een man zijn. Hét voordeel van een anonieme nickname.

 103.  

  “Indien u op andere websites opiniestukken leest, op de volkskrant bijvoorbeeld, dan ziet u dat een auteur een column online zet, opdat anderen het lezen en er hopelijk over in gesprek gaan met elkaar, waarbij de auteur zich zelden tot nooit in dat gesprek mengt.”

  Dat is een wat ingewikkelde manier om me alsnog gelijk te geven. “Geen discussie ga ik uit de weg”, schreef je eerder. En dat bestreed ik – terecht, blijkt nu. Op DDS ontrek je je immers grotendeels aan de discussie. Met name dan daar waar je visie met argumenten wordt bestreden.

  Je begint weer over discussiëren op twitter. Ik heb die discussies van jou op twitter maar even bekeken. Althans: ernaar gezocht.
  Je meent toch niet serieus dat die tweets tussen jou en je volgers “discussies” zijn?

  Ik zeg het nog maar even, blonde mevrouw, voor ik afscheid van je neem: om je denkbeelden te toetsen, zal je in discussie moeten gaan met andersdenkenden. En dan ook nog eens zonder een limiet van 140 tekens per reactie. Doe je dit niet, dan krijgen je denkbeelden de status van religie, en jij en je volgers die van een kerk.
  Jij ook een goed weekend.

 104.  

  Het zal mij een zorg zijn of de blonde mevrouw een man, een vrouw of een hermafrodiet is. Maar ze vindt het – via haar nick – kennelijk belangrijk om te benadrukken dat ze vrouw én blond is.
  Ik dacht niet dat ikzelf in ook maar één reactie heb gesuggereerd dat mij dit uitmaakt. Maar ik leef dan ook in een wereld waarin het wemelt van de intelligente en welbespraakte vrouwen – sexistische uitingen beperken zich dus tot het openhouden van de deur en andere galanterieën.
  Ik zou daarom niet weten waarom de blonde mevrouw niet gewoon een blonde mevrouw is.

  Het is trouwens zeker waar dat je met een nick die suggereert dat je een vrouw bent, op een forum dat grotendeels wordt bevolkt door mannen, een hoop sexistische bagger over je heenkrijgt.
  Sterker nog: een dikke 15 jaar geleden heb ik eens meegedaan aan een online soort van spel in een virtuele wereld, waarin je een avatar kon kiezen. Het was het eerste in zijn soort (en meteen mijn laatste). Het viel me toen op dat je met een vrouwelijke avatar een enorme hoop aandacht genereerde van mannelijke avatars. Compleet met de versierpraatjes die we van real-life kennen. Wist ik ook eens hoe dat was. Ik kan het iedere man aanbevelen.

 105. Het lange termijn denken behoort bij echte dictators. Ook Hitler, mijn inziens een familielid van VanRompuy, begon al 1919 met het creëren van een dictatuur.

  Zijn kans kwam in mei 1919, toen de contrarevolutie in Beieren zegevierde. Hij verried soldaten die met het revolutionaire bewind hadden samengewerkt en kreeg de opdracht door ‘voorlichting ‘de discipline en het moreel van de troepen te helpen herstellen. Hoe hij die taak opvatte, blijkt uit een brief die hij in september aan een zekere Gemlich schreef. Hierin stelde hij de Joden voor als de drijvende kracht de revolutie en de republiek van Weimar. Zij zouden altijd en overal parasiteren op het volk waaronder zij leefden en een Duits wedergeboorte zou slechts mogelijk zijn door onrechten en ‘verwijderen ‘ van de Joden.

  En pas in 1933 werd hij Rijkskanselier en had nog nimmer een verkiezing gewonnen.

  Dag.

   

 106. Opvallend hoe selectief men de eigen comments van afgelopen maanden onthoudt. Al enige jaren actief op Twitter, zullen vele volgers onderschrijven dat ik veelvuldig uitgebreid in gesprek ga met anderen en andersdenkenden. Dat ik bewust besluit niet in gesprek te gaan met mensen die niet uit zijn op een dialoog maar slechts de intentie hebben mij in diskrediet te brengen, is een teken van realiteitszin. Wie daar geen logische redenatie in herkent, heeft geen open vizier. Geen mens voelt zich uitgenodigd voor een gesprek door iemand die duidelijk blijkgeeft erop uit te zijn de ander slechts in diskrediet te brengen. Wie zich uitgesloten van een dialoog voelt, doet er verstandig aan eens bij zichzelf te rade te gaan en te ontdekken of er mogelijk een verandering door jezelf gemaakt kan worden om tot een meer gewenst resultaat te komen. Het is overigens aantoonbaar onjuist BM te verwijten discussies uit de weg te gaan, intenties onderstrepend.

   

  Tot slot on topic. De intentie is anderen aan het denken zetten en mogelijk handvatten geven. Eén ieder ik daartoe beweeg, is motivatie om door te gaan. One at a time, is fine. De motivatie is vrijheid en niets anders dan vrijheid. 

  Tot de volgende keer. 

 107. Dat is een tijdsbestek van slechts 14 jaren. In het perspectief ik de lange termijn stel, spreek ik van eeuwen. In mijn optiek was Hitler dus een opportunist, in plaats van een strategist met strategie op lange termijn. 

 108.  

   

  Na het lezen van de reacties, blijft als resultaat  voor mij over dat het nog al meevalt, maar drie mennekes die dwars liggen, waarvan er 1 eigenlijk te intelligent is om niet beter te weten. Maar goed, Blonde Mevrouw heeft haar standpunt samen met R.Hartman duidelijk besproken en met beide voel ik mij op mijn gemak.

  Zou alleen van beiden graag willen horen wie er als belangrijkste achter de staat en Brussel infiltreren om hun belang door te drukken om hun “Nieuwe Wereld Orde” te vestigen. In dat in navolging van wat de nazi`s voorhadden.

  Als je je vijanden niet kent, tegen wie moet je dan het zwaard opnemen?

   

  Verder leven we in het Feminine Tijdperk.

 109. Werkelijk komisch zoals blondemevrouw zichzelf te kijk zet met de bereidheid te discusseren. Wel met Hartman, niet met sommige anderen. Wanneer Julius haar een vraag stelt, gaat ze in op de vorm (want het is een videoboodschap), niet op de inhoud. Vervolgens wil ze niet meer met hem discusseren. Soms is een andere waarheid moeilijk, denk ik.

  En dan nog wat: door uzelf blondemevrouw te noemen en fotootjes te plaatsen op uw twitter van open mondjes kan ik u bij voorbaat al niet serieus nemen. Het spijt me.

 110. U kent de geschiedenis maar slecht, blondemevrouw. Hitler had wel degelijk een lange termijn visie. Europa moest judenrein worden, en Europa zal er slechts zijn voor het blonde ras. Met de deutsche gruntlichheit waren ze al een behoorlijk eind op weg voordat wij werden bevrijd door Amerika.

 111. @Blondemevrouw

   

  Het duppie wil maar niet vallen bij u.

   

  Op DDS was u nieuw. Blondemevrouw was mij totaal onbekend. Ik ken nu Blondemevrouw alleen van DDS.

   

  Weet u waarom? Ik zit niet op Twitter en ik heb Blondemevrouw dus nooit gevolgd. Wellicht  is Blondemevrouw bekend binnen bepaalde kringen , maar niet iedereen op internet maakt deel uit van diezelfde kringen.

   

  In familie- en kennissenkring weten ze wel hoe ik ben maar dat zegt hier niemand iets als ik dat schrijf.

   

  Hier denkt men mij te kennen aan de hand van de reacties die ik in de afgelopen ???? jaar (weet niet hoelang ik hier rondhuis) heb achtergelaten.

   

   

   

   

   

   

   

 112. Ik twitter wel. Nouja, ik twitter zelf niet maar volg een zooi mensen uit nieuwsgierigheid, zo ook DDS-ers en dus ook Blondemevrouw . Het is een eensgezinde boel op haar twitter-account. Niet voor niets heeft een twitteraar “volgers”. Een serieuze discussie heb ik er nog niet gezien dus snap ik niet waar ze het over heeft.

   

  Ach ja. Blonde mevrouw kan ook zomaar een ouwe kalende vent zijn die een fotootje van een oost-europees poppetje heeft gebruikt en zich Blondemevrouw heeft genoemd om er zeker van te zijn dat hij genoeg volgers krijgt. En zo’n open mondje waar Maaike het over heeft doet dan wonderen.

   

  Afijn, allen een prettig weekend. Weer genoeg lol gehad voor vandaag.

 113. “Hitler had wel degelijk een lange termijn visie. Europa moest judenrein worden”

  Laten je nieuwe vrienden nou exact dezelfde visie hebben.

 114. Je moet je ogen open doen, die heb je zo te zien thuisgelaten. Hint. Klik eens op linkjes. Of weet je niet wat dat is?

 115. Ik twitter niet, maar blondemevrouw heeft een link naar haar twitteraccount. Ik facebook wel. Naar mijn mening laat je door foto’s en comments zien wie je bent en wat je bezig houdt. Door jezelf blondemevrouw te noemen en open mondjes te plaatsen zet je jezelf als een bepaalde persoon neer, die ik dan niet serieus kan nemen. Maar uiteraard is blondemevrouw daar vrij in. Ze moet zich dan alleen niet druk maken als iemand haar ‘blondje’ noemt. 

  shrimocat, u moet geen zinnen uit de context halen. Ik ga maar vanuit dat u te dom bent om te beseffen wat u doet, anders is het wel een heel merkwaardig schrijfsel wat u heeft opgetypt.

 116. Lange termijn strategie, niet visie. Zie het verschil. #Hitler Verder staat het een ieder vrij over mij als persoon te oordelen ipv op de inhoud in te gaan. Verwacht echter niet dat ik daarop blijf reageren. Het is namelijk irrelevant. 

   

  Voor mensen die geïnteresseerd zijn in een visie en zich uitgedaagd voelen daarover na te denken, is de discussie inzake mijn persoon, geheel irrelevant. 

  Overigens maak ik mij natuurlijk helemaal niet druk als iemand mij Blondje noemt of zegt mij niet serieus te nemen vanwege mijn uiterlijk of wijze van presenteren. Iemand die de behoefte voelt denigrerend tegen of over mij te spreken, toont zijn of haar frustratie en onvermogen inhoudelijk in gesprek te gaan. 

  Het is namelijk in de basis natuurlijk reeds opmerkelijk dat er überhaupt over mijn persoon gediscussieerd wordt. Denk daar gerust even over na. 

 117. Het gaat om beeldvorming, beste blondemevrouw. U zet een beeld van uzelf neer en u zet een beeld over de islam neer, als is het de waarheid. Zolang dat beeld gehoofddoektemevrouwen bevat, is dat slecht en zolang het blondemevrouwen en blondemeneren bevat is het goed. De wereld is niet zwart wit, beste blondemevrouw. Echte vrijheid is andere mensen met andere levenswijzen accepteren en laten leven zoals zij willen leven.

  schrimpocat: inderdaad, u bent niet al te slim.

 118. En als men dat nou ook zou doen in landen waar islam het voor het zeggen (heeft gekregen). Zie bijvoorbeeld Indonesië. Dan zouden uw woorden geloofwaardig zijn.

  En dat heeft niet het minste te maken met het accepteren van leefgewoonten van andere volkeren, noch heeft dat met kleurtjes ook maar iets uitstaande. Ook niet met niet over de dijken kunnen kijken, noch met andere geurtjes.

 119. Welnee Maaike, het gaat niet om beeldvorming. Overigens til je veel te zwaar aan het lang geleden gekozen pseudoniem voor onlinegebruik. Het gaat niet om beeldvorming, het gaat om zelfstandig denken. Welk beeld een ander wil dat ik vorm, ik vorm dat beeld niet op basis van uiterlijke kenmerken, maar op basis van feiten, kennis, inzicht en logica. 

  Hoe iemand eruit ziet, weegt voor mij geenszins mee in het analyseren van diens boodschap. Ik haal eruit wat mij op basis van hiervoor genoemde criteria aanspreekt en hetgeen waarover ik na wil denken. De kritiek op mijn pseudoniem, avatar of header, uiterlijk of voorkomen, is het tonen van wanhoop en frustratie. Tot op het laatste moment Blondemevrouw willen associeren met racisme en fascisme, is dat overigens ook, Maaike. Je faalt niet alleen in je pogingen; je toont je persoonlijke frustratie, alsook je onvermogen óf onwil analytisch te lezen en denken. Kies zelf en doe het oprecht, als je durft.

  Dan inhoudelijk nog dit; Andere levenswijzen accepteren en laten leven zoals zij willen leven? Denk je dat vanuit het mohammedanisme ruimte is voor dat droombeeld? Is het mohammedanisme in jouw optiek meer, minder (of net zo) tolerant dan (als) de westerse cultuur? Indien het mohammedanisme dat minder is, hoe denk je dan logischerwijs tolerantie te behouden?

   

 120. slimme Maaike laat zich gewoon opeten als er zich hier koppensnellers komen vestigen. Lang leve haar vrijheid.

 121. Je streven is nobel, maar zolang jij hier onder een pseudoniem blijft schrijven kom je niet geloofwaardig genoeg over.

   

  Als je echt wilt vechten, doe dat dan onder je eigen naam.

  Ziengs schreef vernietigend over de reageerders, maar degene die hij aan had moeten vallen zijn diegenen die hier de opinie willen beïnvloeden zonder hun identiteit prijs te geven. Ook al weten de meesten wel wie jij bent, ik hoop toch dat je mij begrijpt.

   

  Ons verstoppen moet niet… nu niet en nooit niet. Alleen dan kunnen we werkelijk het verschil maken. Hopenlijk….. Als dat niet kan, dan is het onder een pseudoniem in ieder geval helemaal niet mogelijk.

 122. Het schrijven onder eigen naam levert niet veel op in verhouding tot wat het kost en kan kosten. Mensen die de issues met het Mohammedanisme en de EU niet serieus nemen, nemen dat niet meer serieus als ik onder mijn eigen naam ga schrijven. Mensen die zich graag laten uitdagen en visies willen delen, storen zich geenszins aan een goed beargumenteerd gebruik van een pseudoniem. Helaas dwingt het klimaat in Nederland mensen zoals ik te overwegen onder pseudoniem te blijven schrijven. 

  Anoniem Ad Hommeles

  Veruit de meeste lezers hebben er geen enkele moeite mee dat ik onder een pseudoniem schrijf en vinden dat geen afbreuk doen aan de inhoud van mijn stukken. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijk zichzelf te informeren tenslotte bij het individu. Als diegene besluit omwille van een naam niet naar inhoud te willen kijken, is dat een keuze. 

  Het maakt mijn bereik niet groot genoeg om de potentie op inleveren van vrijheid te riskeren. Het is dus een eenvoudige afweging van voor- en nadelen. Indien ik zou denken dat het voldoende zou brengen voor de strijd voor de vrijheid, zou ik vanaf morgen direct onder eigen naam publiceren. Daar ben ik echter niet van overtuigd.

 123. Ze maken het u niet gemakkelijk, hè…. Blondemevrouw…?

   

  Het is veel te gevaarlijk om onder eigen naam te schrijven.

  Normaliter adviseren alleen moslims en trollen je dat….. want dat bedreigt gemakkelijker….. maar ook al zijn het wél aardige mensen die daarvoor pleiten…. het is úw leven en úw veiligheid.

  Geloof me:  ik weet waarover ik spreek.

  Nooit doen!

  Uw columns zullen niet anders zijn als u ze onder de naam Marietje Jansen neerzet en uw argumenten zullen niet beter of slechter worden als u ze onder uw eigen naam publiceert.

  Het enige verschil zal zijn, dat men u dan gemakkelijker zal kunnen vinden en opwachten.

   

  Eindig niet als Theo van Gogh of Pim Fortuyn.

   

  De wereld is geen veilige plek.

  Nooit geweest… en nu al helemaal niet.

   

   

 124. blondemevrouw, u heeft gelijk wat betreft het mohammedisme. Dat laat weinig ruimte voor andersdenkenden. Moeten wij in ons vrije Europa dan hetzelfde doen? Moeten wij onze denkwijze over kledingkeuze bijvoorbeeld opleggen aan een ander die daar anders over denkt? Of laten wij zien dat het mogelijk is dat verschillende levenswijzen naast elkaar kunnen bestaan.

  Uw keuze om te schrijven onder een pseudoniem, vanwege uw veiligheid begrijp ik heel goed. Onder het pseudoniem blondemevrouw, met bijpassende afbeeldigingen die een beeld bevestigen begrijp ik dan weer niet. Beeldvorming en uitspraken horen in deze moderne samenleving nu eenmaal bij elkaar, naar mijn mening. Misschien moet u daar eens over nadenken.

 125. Dank, het is inderdaad geen gemakzuchtig te nemen besluit. Voor mij is de afweging op dit moment nog altijd eenvoudig en doe ik mijn best een bijdrage te leveren aan het debat, onder pseudoniem. 

 126. Als je het mohammedanisme, dat weinig ruimte laat voor andersdenkenden, alle ruimte biedt, hoeveel ruimte blijft er dan voor de anders dan islamitisch denkenden, denkt u? Het is een kwestie van logica versus droomdenken. Het is een prachtige droom, alle culturen, hoe haaks op elkaar staand ook, samen in harmonie levend. Maar is het reëel? Is het haalbaar? Tolerant zijn ten opzichte van intolerantie, is altijd terreinverlies voor tolerantie. Een logische redenering. Hopen, willen of dromen dat vrijheid een dusdanige grote aantrekkingskracht heeft, dat mohammedanen vanzelf het mohammedanisme onderschikt laten zijn aan individuele vrijheid, is niet realistisch. Het is begrijpelijk daaraan vast te willen houden, het is een mooi droombeeld, maar het is zelfs schadelijk om iedere ideologie dezelfde vrijheid en ruimte te bieden, als blijkt dat er weinig ruimte is voor andersdenkenden. Het mohammedanisme heeft niets met vrijheid. Voor mij is vrijheid prioriteit. En dat is het motief voor mijn kritiek op islam.

  De foto in de header is Kim Feenstra, ter info. “Vigilente” is de kern van de header overigens. De foto in de ava ben ik inderdaad wel zelf. Wie op basis van het zien van mijn twitterprofiel niet in staat is met open vizier de inhoud van mijn stukken te lezen, kan kennelijk uiterlijk niet los zien van de uitdaging ergens over na te denken. Dat zegt verder niets over mij. 

  Nogmaals; veruit de meerderheid van verschillende mensen stoort zich niet aan mijn pseudoniem of wijze van presenteren. Probeer dat eens los te laten. Jij en ik hebben dezelfde uitgangswaarden. En met dezelfde uitgangswaarden, is harmonie te brengen. Doe eens beter je best en doe mee. Andere visie? Mooi! Hoe meer uiteenlopende visies ter tafel, hoe beter. Hoe sneller je je irritaties inzake mijn persoon loslaat, hoe eerder we het over echte zaken kunnen hebben. 

 127. Ik weet dat het niet gewaardeerd wordt als ik dat stel, maar de grootste schrijvers onder ons schrijven gelukkig onder hun eigen naam.

   

  Alleen dat al maakt mijn respect voor Joost, Leon, Afshin zo groot en ben ik hen oprecht dankbaar.

   

  Koester je maar door de liefde van Gielah, met alle respect voor Gielah vanwege haar bijdrages, maar het klopt niet.

   

  We moeten opstaan en laten zien wie we zijn. Pseudoniemen laten de lafheid van de Nederlandse bevolking in alle glorie zien en ik vind dat jammer. Laat de leeuw brullen.

 128. Ik heb er totaal geen moeite mee, Blondemevrouw, dat u onder een pseudoniem schrijft. Het is verstandig dat u dit doet.

  Ik kan mij meestal wel vinden in uw artikelen. Zo ook in het artikel van vandaag. De islam is een groot gevaar voor onze vrijheid en velen willen maar niet inzien dat deze ideologie een grote bedreiging is voor de wereldvrede! Velen denken dat het zo’n vaart niet zal lopen met de overheersing door moslims.

  Voor het welzijn van mijn kinderen, kleinkinderen en die na hen komen, wens ik maar één ding: dat ze in een veilig en vredig land kunnen opgroeien! Als we geen stop zetten op de instroom van moslims, zie ik het somber in voor hen!

  Wat de EU betreft kan ik heel kort zijn: liever gisteren dan vandaag eruit! De EU brengt ons alleen maar rampspoed!

 129. Niet onder uw echt naam gaan schrijven. Dat is idd. oprecht gevaarlijk.

   

  Het gaat ook niet om u, maar om de boodschap.

   

  Overigens, ik denk dat ik door deze plemps van de heren/dames Elvi/Mar en co. een islamverdedigende gutmensch om heb. Ik heb hem de comments laten lezen vanavond en hij schrok er nogal van. Hij zei mij dat ie vond dat ze inhoudelijk helemaal niets brengen, alleen maar op de man spelen. Mooi, dus ga zo door, want dan gaan er mogelijkerwijs nog wel meer twijfelaars om.

   

  Enne, die Elvi, Mar en co. lijken dus de zaak erder goed te doen dan slecht. Heb jij ze zelf ingehuurd misschien?, hahaha :-)

 130. *Lacht* Dank voor je reactie. Het bevestigt mij dat zo af en toe eens ingaan op de reacties, constructrief en van toegevoegde waarde kan zijn. Niemand in hoeven huren, gewoon gratis :-) Prima geregeld dus. Ik blijf onder pseudoniem schrijven. Het heeft nog lang niet voldoende toegevoegde waarde onder eigen naam te schrijven en zoals je terecht aangeeft; het gaat niet om mij. Het gaat geenszins om mij. In het grote geheel van de eeuwenlange ontwikkelingen, ben ik niet noemenswaardig klein. Met passie en trots mijn steentje bijdragend ;-)

 131. “Uw columns zullen niet anders zijn als u ze onder de naam Marietje Jansen neerzet en uw argumenten zullen niet beter of slechter worden als u ze onder uw eigen naam publiceert.”

  Jawel, ze zullen anders en slechter zijn, omdat BM dan nog meer op haar woorden zal moeten letten dan ze nu al doet en minder vrijuit zal kunnen spreken vanwege de vrienden van Maaike. En dat komt het debat niet ten goede. Een pseudoniem is niet alleen geen nadeel, het is een voordeel.

 132.  

  Beukman,

   

  Je hebt vermoedelijk geen idee hoe irritant je kunt zijn, van daar mijn domme reactie met die drie domme mennekes. Waarvan jij de intelligente van bent.

   

  “Anderen aan het denken zetten”, dat is de taal van de man of vrouw met een roeping. Het is de taal van iemand die wil overtuigen zonder zelf overtuigd te willen worden.

  Iemand die anderen aan het denken wil zetten, houd niet van een confrontaties, maar zoekt het bad van de gelijkgestemden. enz enz.

   

  Als je dan het gesprek leest tussen  R.Hartman en Blonde Mevrouw, dan slaat wat je schrijft toch nergens op. Het irriteerd alleen maar!

   

  Als ik rustig over zee uit zit te kijken, komt mij wel eens de gedachten dat je een inmense irritatie uit je jeugd meesleept, over een onderwerp wat je door doordrijvers is opgedrongen, terwijl je zelf al overtuigd was van het tegendeel.

   

  Maar goed het is jouw leven  Ergens op deze site laat de-mol je weten: lees die stukjes dan niet, sla ze over, of geef geen commentaar.

  Denk je misschien die confrontatie nodig te hebben? Tegen wie?

   

  Toen ik je de eerste keer tegenkwam was je in confrontatie met R.Hartman en Poitiers 732 en op het eind werdt je steeds menselijker en zei je: ach uiteindelijk liggen we allemaal in dezelfde zandbak te spartelen.

  Waarop R.Hartman liet weten zich niet aangesproken te voelen. Je sprak dus volgens hem over je eigen situatie.

  Zit ik er ver naast? Je gaf zelfs je e-mail adres.

   

  Maar laten we er maar mee stoppen en ik ga weer terug naar mijn eigen zandbak, alhoewel niet om te spartelen! En jij zou je nick kunnen veranderen in “Dwarsligger”.

   

  Het ga je goed. Veel muziekaal luister genot.

   

   

   

   

   

   

 133. Nu ik u weer zie, @de_mol, ik wacht nog steeds op het antwoord op de vraag of echt alleen een imam de benodigde woorden moet  uitspreken bij halalslacht of dat een gecertificeerde slachter de woorden mag uitspreken.

 134.  

  “Dwarsliggen”, “irritant”. Ik snap wel waarom je dat schrijft. Vroeger, als kind, vonden ze mij precies dat: een dwarsligger en irritant, als ik weer eens stiekem een raam had opengezet in een kamer vol rokers. Ik bedierf gewoon hun feestje.
  Hier in de muffe monocultuur van DDS zal ik ook wel eens irriteren. Ik ben per slot een van de drie “mennekes” die het verdommen om zich te voegen naar de mening van de vijfhonderd anderen. Nou, best hoor. Ik zet hier alleen maar een raam open.  Lees mijn reacties dan niet, sla ze over, of geef geen commentaar. 
  Omgekeerd irriteer ik me niet zo snel aan anderen en nog het minst aan virtuele mennekes; het is maar dat je het weet.
  Ik ga nu inderdaad een muziekje uitzoeken om het werken te veraangenamen. Jij ook veel plezier in jouw zandbak!

 135.  

  Ik denk er wel eens over om lijstjes te gaan bijhouden van alle vragen waar ik alhier nog steeds geen antwoord heb gekregen. Wat me ervan weerhoudt is dat ik er een dagtaak aan zou hebben.

 136. Ga nog even zo door, @ Beukman…. en u zult op geen énkele vraag meer antwoord krijgen.

  Mensen krijgen het door …..wanneer iets een echte vraag is ( iets, waar u persoonlijk mee om húlp vraagt)  óf  wanneer het een nep-vraag, een strik-vraag of een afzeik-vraag betreft.

  In het laatste geval wendt een ieder zich gapend af.

   

  Hoe geduldig denkt u dat de gemiddelde reageerder hier is?

   

  Ik zeg: té geduldig.

  Maar eens houdt dat op, hè?

  Dat zouden ook een Julius, een John-John, een Maaike en nog meer van de zelfde insteek  zich eens moeten gaan realiseren…. wáár is hun mensenkennis?  

  Wie beleefd om info vraagt,  die zal hier louter welwillende reacties krijgen en keurige uiteenzettingen en verklaringen.

   

  Maar daar hebben we het bijna nooit over, hè?

   

  Zodra het bekende hautaine, spottende en zogenaamd-geamuseerde toontje  ( waaraan de niet-serieuzen van linkse of islamitische oorsprong feilloos te herkennen zijn)   

  ontwaard wordt… weet de verstandige forumdeelnemer dat er geen spráke is van een normale vraag of enige begeerte naar info.

  Hij heeft dan betere dingen te doen dat de trollen te voeden. 

 137.  

  Waar is jouw zelfkennis, Gielah? Je blinkt uit in het niet inhoudelijk ingaan op de materie. In plaats daarvan lees je anderen liever de les. Zo ook nu.
  Maar je bent m’n juf niet, Gielah, je hoeft me de les niet te lezen.
  Als je je verwaardigt om mijn reacties te lezen, kun je twee dingen doen: er inhoudelijk op reageren, óf er níet op reageren.
  Ik vind het heel gezellig dat je zo veel met me bezighoudt,  daar niet van. Maar liever nog zou ik het inhoudelijke debat met je voeren. Zonder de blondemevrouwensmoes van “onzuivere intenties”. Argumenteren draait immers niet om intenties, maar om….. argumenten.

 138. Dank voor de dialoog m.n. tussen blondemevroiw en R.Hartman.

  Ik veronderstel dat ieder mens zijn eigen weg naar bewustzijn, naar weten heeft te bewandelen.
  Zo hebben blogs zoals die van blondemevrouw mij aan het denken gezet over Islam. Opgevoed als Rooms Katholiek heb ik nogal duidelijke opvattingen meegekregen over “hoe mensen moeten zijn en doen”. Inmiddels is mij ervaringsgewijs wel duidelijk geworden dat die “verrekte” mensen zich daar niet aan houden. ;-)

  Mijn opvatting over religie en dus ook over Islam (de ideologie kende ik nog niet) was dat je er goede en minder goede onder hebt. Gematigde en fundamentalisten. En dat zij in de basis handelen vanuit de zelfde principes en waarden. Kortom voor mij goldt leven en laten leven.

  Zoals gezegd werd ik door blogs en reacties zoals hier op DDS aan het denken gezet en nieuwsgierig gemaakt. Ik ben mij in de Islam gaan verdiepen èn dat heeft mijn opvatting er over gewijzigd. Ik ben ook met moslims gaan praten hierover.

  Dus blondemevrouw 1-0 voor jou.

  Tegelijkertijd bracht die zoektocht o.a. door comments van R.Hartman mij tot het inzicht, dat de oorzaak, het gelegenheid bieden of zelfs het regisseren er van, ligt bij de staat. 1-1.

  Dus waar begint de verandering naar het goede, het betere?
  Ik weet het niet.

 139. Dat vermoeden heb ik al langer.

   

  Maar mevrouw Gielah is óf te hooghartig om dat even toe te lichten, óf bang omdat ze daarmee aantoont een ware christenfundamentalist te zijn, óf beide.

   

  Ik denk het laatste.

 140. Beukman trek het je niet aan en laat a.u.b. jezelf niet verleiden om steun te zoeken bij die andere twee “mennekes”, want dat is van een ander niveau. Gewoon Beukman op zichzelf. Dat is goed genoeg.

 141. Wat dacht je? Ik gooi er een “verdeel en heers” tactiekje tegenaan?

  Je kent Beukman toch al lang genoeg om te weten dat hij geen steun nodig heeft? Laat staan dat hij het zoekt.

  Komop Primo, niet zo gek doen hoor. Da’s nergens voor nodig.

 142. ‘Elvi’, ik sluit me aan bij niet-dom ‘Blondje’. Hoe heet jij? Ik zet altijd mijn eigen naam onder mijn bijdragen, waarom jij niet? (en Gielah is ook niet haar echte naam, las ik ergens).

  Verder is je bijdrage van 22-02, 2327 uur me uit het hart gegrepen. Bedankt, thanks, danjabaad, muchas gracias, спасибо, dzjenkujeh, გმადლობთ, tak, bedaankt, dankeschön, terima kassi, շնորա կա լութ յուն, merci beaucoup, tesjekkür ederim.

  Die LAFHEID, momenteel zelfs een modetje in Drugsdorp, bestrijd ik al meer dan 10 jaar.

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

  Goodgoan: Gait H.M. Leferinkuari, 2013 – 23:27van,

 143. @ Huuskesgait:   Gielah is wél mijn echte naam.

  Zowel mijn man als ik zelf schrijven onder onze eigen naam… mij man onder zijn initialen Geweta.

  Wij zijn namelijk zó kotsziek van al die minderwaardige bedreigers…. we hebben daar zelfs al aangifte over gedaan bij de politie…. dat we nu zoiets hebben van: ‘Kom maar op, *****zakken’.

  Mijn man is een ex-militair, die men maar beter niet kan irriteren….. niet echt gezónd… zal ik maar zeggen.  

   

  Maar Blondemevrouw heeft wellicht niet zo’n beschermer.

  Daarom kan zij maar beter lekker onder pseudoniem blijven schrijven.

  En ik wantrouw iedereen… die haar iets anders aanraadt.

  Dat is geen zuivere koffie.

  Zoals ik al eerder schreef:  ‘dat zijn óf islamieten, óf trollen… óf AIVD-figuren”.

  Blondemevrouw doet er wijs aan dezulken lekker te laten kletsen en in gedachten een bepaalde vinger op te steken.

   

 144.  

  Ik vind dat Julius gelijk heeft.
  Ik ben het óók met jou eens, in zoverre dat het hier barst van de steunzoekers.
  Dat bevordert het ontstaan van een monocultuur, wat de kwaliteit van veel van de reacties niet ten goede komt.
  Ik doel uitdrukkelijk niet op jou, want jij kan volgens mij prima voor jezelf denken. Wat uiteraard en goddank niet betekent dat ik het bijzonder vaak met je eens ben. Wat ons verbindt is per slot toch een hang naar dialoog?

 145. Ik wil dit toch toelichten.

   

  Ik heb ook geen beschermer Gielah, ik sta er helemaal alleen voor en heb vier bijna volwassen kinderen en een fulltime baan.

   

  Toch kies ik ervoor, overal om me heen, om te laten zien waar ik sta, waar ik op stem en waarom. Het zet mensen tenminste aan het denken.

   

  Martin Bosma heeft geen bescherming nodig, Leon de Winter niet, Afshin Ellian niet, Michael van der Galiën niet, Hans Labohm niet, Thierry Baudet niet… en ga zo maar door.

   

  We moeten een front vormen. Prima dat je me niet vertrouwt, maar ik meen toch heel serieus dat we moeten schrijven onder onze eigen namen. Het verhoogt de herkenbaarheid en het vertrouwen.

   

  Mij niet vertrouwen omdat ik blondemevrouw over wil halen onder haar eigen naam te schrijven? Ze mag zelf weten wat ze doet, maar naar mijn mening is dat is geen verzet plegen, dat is undercover mopperen.

   

  Geef mij dan Laurence Stassen maar om maar iets te noemen, in mijn optiek echt een vrouw van kaliber.

  Ik moet bekennen dat ik twee artikelen heb geschreven onder een pseudoniem. Dat voelde gezien de ernst van de situatie zo slecht dat ik dat in ieder geval zeker niet meer doe.

   

   

 146. De dialoog, daar draait het om. Mensen voelen zich thuis, aan elkaar verwant als er dialoog bestaat. Een dialoog vereist echter wederzijds begrip, zonder dat men het noodzakelijk met elkaar eens hoeft te zijn of te worden. Er moet bij een dialoog iets heen en weer gaan. Maar daar schort het meestal aan. Vooral toen ik Nederland woonde, merkte ik steeds vaker dat het vrijwel altijd éénrichtingverkeer was. En  hoe onweerlegbaarder de argumenten, hoe dieper de hakken in het zand werden gezet. Ik ben er dan ook maar mee gestopt, want ik ben niet zo’n doordouwer als jij. Als iemand mij tijdens een dialoog naar de psychiater verwijst bijvoorbeeld, dan schrijf ik die persoon gewoon voorgoed af, maar ik wordt niet boos zoals jij toen je landverrader werd genoemd. Maar jij gaat wel door, ik niet.
  Waar ik nu woon is het anders. Aan de ene kant moest en moet ik zoveel leren over de cultuur, gewoonten, denktrant etc. van de mensen hier (ze denken echt anders dan wij), dat ik de afgelopen jaren regelmatig mijn hakken uit het zand heb moeten trekken en mij flexiebel heb moeten tonen. Aan de andere kant zijn de mensen hier zo onwetend over wat er op de wereld gebeurt, ook de zgn. “intelectuelen”, dat ik ze heel makkelijk aan het twijfelen kan brengen en ook regelmatig kan overtuigen. Daarom vind ik discussieren hier leuker.
  Ik lees met belangstelling de soms ellenlange heen en weer discussies die hier via het toetsenbord gevoerd worden, maar ik zie tegelijkertijd dat er vrijwel niets heen en weer gaat. Niemand laat zich overtuigen, niemand geeft zijn ongelijk toe, niemand lijkt open te staan voor een andere mening. Maar al lezend steek ik er af en toe toh wat van op. En dat is al de moeite waard.

 147. Iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken. Maar mensen als Elian zijn wel degelijk bedreigd, en anderen zijn er al mee gestopt, zoals bv. Paul Cliteur.

   

  Mensen als Thierry Baudet schrijven m.n. over de euro en EU, en dat is nou eenmaal (nog wel) minder gevaarlijk dan schrijven over islam.

   

  Verder moet iedereen gewoon zelf die afweging maken. Het gaat om de boodschap, niet over de boodschapper. Als je als blondemevrouw zo duidelijk over islam schrijft, is het wat mij betreft niet gezond dat onder echte naam te doen. En dat is alleen maar mijn advies naar blondemevrouw toe. Als reaguurder is het al weer minder gevaarlijk dan als schrijver. Maar zelfs dan zou ik het afraden. Mijn echte naam zal je ook nooit te horen krijgen. Het is heel erg, maar ook ik ben in de boze wereld al door schade en schande wijs geworden, en mag blij zijn dat ik nog kán reaguren.

 148.  

  Mooie reactie, Primo.
  Ach, weet je, als het om politiek gaat, blijft in een discussie iedereen netjes in zijn eigen loopgraaf, daar zijn we het helemaal over eens. Ikzelf maak me dan ook geen enkele illusie: ik zal niemand overtuigen, en ik laat me niet overtuigen – niet meer dan marginaal. Maar ik ben wel koppig als een ezel, je observatie is juist.
  Ik kom hier niet uit zendingsdrift zoals sommige anderen, want de wereld veranderen doe je echt niet op DDS. Het is een stuk nuttiger om oude vrouwtjes naar de overkant te helpen.
  Ik kom hier voor mijn lol en verdedig wat ik vind. Tegelijk zoek ik de mens achter degene die er heel anders over denkt dan ik. En die vind ik regelmatig: zelden tot teleurstelling. Want zoveel verschillen we allemaal niet.
  In mijn werkkringen wordt zelden over politiek gepraat. Het interesseert me ook niet zo wat Echte Mensen stemmen. In het echte leven let je op heel andere dingen toch?

  Ik meen me te herinneren ooit gelezen te hebben dat jij op een eiland woont in Italië. Het valt misschien buiten het bestek van deze discussie, maar kan ik uit je woorden opmaken dat jij discussiëren met je omgeving leuk vindt om twee redenen: je ziet de mensen in the flesh, én je bent in het voordeel qua algemene ontwikkeling en bereisdheid?
  Ja, dat ken ik!
  Enfin: mocht ik eens bij je in de buurt zijn, dan kom ik graag een glaasje wijn bij je drinken om het hier vooral niet over te hebben.

 149.  

  Nou mol, we zijn het verdorie alwéér eens, word jij daar ook niet gek van?
  Ook ik ben een ervaringsdeskundige, en ik kan je verzekeren dat het geen moslims waren die er op uit waren om de keel door te snijden.
  Kort gezegd: de mogelijkheid tot anonimiteit verhoogt het niveau van de discussie, omdat men zich vrijer voelt om te zeggen wat men vindt.

 150. Het is blijkbaar te moeilijk om te begrijpen dat, als we iets willen, we en masse, zonder voorbehoud, met naam en toenaam actie moeten ondernemen!

   

  Al deze vergoeilijkingen maken alleen maar dat politici, en daardoor de EU,  meer en meer weg komen met hun beleid. Laf Nederland! Verdomme.. dan verdien je ook niet beter dan de afgrond van de EU.

   

  Sta nou toch gewoon eens op en vecht voor je vaderland. Of doe het lekker niet en blijf in je veilige comfortzone. En pseudoniem staat voor mij synoniem aan angst en/of onzekerheid.

   

  Ik hou zoveel van mijn landje en mijn volk, ik wil het beschermen, de waardes ervan voort laten blijven bestaan.

  Het was niet allemaal goed, maar dat stond in geen vergelijk met de ellende van vandaag.

 151. Als je samen iets bereiken wilt, helpt het niets andere mensen angstig of laf te noemen, omdat zij weloverwogen een logisch besluit nemen. Het is een afweging hoeveel men bereid is op te offeren ten overstaande van hetgeen het oplevert. Het is goed dat je met zoveel passie hierin staat en zou willen, net als ik, dat we en masse tegen de onderdrukking en leugens ingaan, maar de realiteit is nu eenmaal dat mensen met de mening die afwijkt van de mainstream daar zowel zakelijk als privé, zowel financieel als op gebied van veiligheid grote risico’s lopen. Erken dat het klimaat in Nederland niet vrijblijvend is. 

  Dat voor jou de afweging “wat levert het op mijn eigen naam te gebruiken” versus “wat zijn de risico’s en gevaren mijn eigen naam te gebruiken” resulteert in het gebruiken van eigen naam, kan geen reden zijn ook van anderen dat te verwachten. Je kunt immers niet inschatten of de risico’s voor een ieder gelijk zijn, alsook of een ieder evenveel te verliezen heeft. 

  Ik ben echter bereid die risico’s te lopen, zoals ik al eerder schreef. MITS het iets oplevert. Als ik niet Blondemevrouw, maar Marieke Rijenga had gebruikt, was deze discussie er nooit geweest én wist alsnog niemand mijn eigen naam. Ik houd echter niet van misleiding. Dus ik ben helder en overtuigd; zolang het geen constructieve concrete voordelen heeft, is het voor mij de risico’s niet waard. Wellicht dat jij omwille van een ‘principe’ die keuze van iedereen verwacht, maar ik redeneer zo goed als altijd op basis van logica.

  Het gaat niet om mij. En ik heb geen missie anderen te overtuigen. Ik deel mn visie en een ieder is vrij om er wel of niet over na te denken. Als minder mensen mijn inhoud serieus nemen, vanwege mijn pseudoniem, is dat irrelevant. Al is er maar één lezer die ik heb bewogen erover na te denken, ben ik tevreden. Ergens heb ik zo’n idee dat het er meer dan één zal zijn.

 152. @Elvi op 22 februari, 2013 – 23:27: Als mensen mijn echte naam zien en mijn anti-EU en anti-immigratie standpunten weten, dan kan ik het in mijn werk wel vergeten. Treurig maar waar.

   

  Blonde mevrouw schrijft zoveel anti-islam stukken, als ze ook nog echt een blonde mevrouw is, en haar naam is bekend, dan wordt ze een levende schietschijf voor moslims. Treurig maar waar.

   

   

 153. Volgens mij heb jij net zo min een reden om je te verbergen achter een pseudoniem als ik.

   

  Ik ga niet in herhalingen vervallen. Ik blijf erbij.. je verbergen is je verbergen voor de heftigheid..

   

  Kiezen voor je veiligheid is een optie maar dat kenmerkt op dit moment het grootste deel van Nederland. En door een pseudoniem te gebruiken bevestig je dat alleen maar.

   

  Ik denk dat het anders moet en jij mag daar anders over denken.

 154. Pas als de grote massa snapt wat er aan de hand is heeft het zin. Zolang dat niet zo is niet. Dan is het alleen maar gevaarlijk, kans op opdrachten en werk kwijtraken, bedreigingen, enz… Heeft helemaal geen zin, zolang iedereen nog uitgelegd moet worden wat er aan de hand is. En daarvoor gaat het om de boodschap.

   

  En als de massa niet omgaat zal het nooit zin hebben. Met een klein clubje bereik je niets. Dus is er voor blondemevrouw helemaal geen reden om zich nu bloot te stellen, maar juist simpelweg om te proberen de massa te bereiken zodat men gaat nadenken.

 155. @de_mol 23.01

   

  Eindelijk. Dit had u ook al kunnen vertellen bij het artikel http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/02/boycot-halalvoedsel-n%C3%BA toen ik de vraag stelde.

   

  Wat Lucas Hartong beweert in vraag 2 over halal-geslachte kippen klopt dus helemaal niet:

   

  2) De kip wordt onverdoofd geslacht om voor ‘halal’ in aanmerking te
  komen en daartoe dient een imam aanwezig te zijn. Is op grond van EU
  wet- en regelgeving een imam gecertificeerd om te slachten?

   

  Het is een klein dingetje maar het is niet ongewoon dat ik beweringen over islam tegenkom die dus niet helemaal kloppen.

   

  “Mensen moeten de ware islam gaan zien, dan gaan ze wel anders denken”  klinkt hol als men juiste informatie vermengt met valse informatie.

 156. Als ik een vraag van je zie, beantwoord ik hem wel hoor, maar ik zie niet alle reacties. Dan zou ik een dagtaak hebben. Nu heb ik hem toevallig gezien, dus krijg je reactie. Simpel.

   

  Enne, het is een beetje flauw vind ik. Nee, het hoeft geen imam te zijn. Daar zit Hartong fout, maar dat maakt eigenlijk voor het verhaal weinig uit. Immers, voor Halal wordt wel degelijk een ieder die geen moslim is, uitgesloten. Dat is Haram. Dus men begrijpt de grote lijn dan wel wanneer iemand als Hartong zegt dat je imam moet zijn. Niet iedereen weet ook wat een imam precies is, maar men weet wel dat het een moslim is. Iedereen maakt wel eens zo’n foutje dus. Detail.

   

  Veel erger is het om de foute kantjes van islam te ontkennen, bijvoorbeeld de overduidelijke discriminatie in die leer, waarvan dit er ook weer eentje is. Stel je voor zeg, dat wij gaan instellen dat vlees niet aangeraakt mag zijn door een moslim. Dan heb je toch echt de wereldpers over je heen.

 157. @de_mol

   

  De vraag stond in een reactie waarop u wel heeft gereageerd en hier ook nog eens naar verwijst in het antwoord.

   

  U geeft mij een link naar een website waarin uw bewering wordt gestaafd. Echter, eigenwijs als ik ben zoek ik toch weer verder en vind dus andere informatie

   

  http://www.shariahprogram.ca/eat-halal-foods/islamic-guidelines-slaughtering-animals.shtml

   

  (het is mij opgevallen dat informatie over islam in het Engels afwijkt van informatie over islam in het Nederlands)

   

  Ik heb het al vaker gezegd en zeg het nu weer tegen u:

   

  Er wordt gezegd dat er maar één Islam is. Dat kan wel kloppen maar zoals bij eigenlijk elke religie ziet men ook bij islam dat er diverse stromingen zijn, die in de praktijk van elkaar afwijken in gebruik en gedachten.

   

  Zoals ook bleek bij een artikel over Syrië, waarin bij de reacties gesteld werd dat Assad samen met nota bene Iran  te prefereren was boven de rebellen in Syrië.

   

  U vindt het erger als men de foute kantjes van islam ontkent. Ik vind het bedenkelijk als men wordt gewezen op een onjuiste bewering en dit wordt afgedaan als niet zo belangrijk want het gaat om het grote verhaal. Juist door het gebruiken van een mix van waarheden  en onwaarheden, ondermijnt men zelf de geloofwaardigheid van het grote verhaal.

 158. Er staat helemaal niets anders in je link, Mar.

   

  “c) The slaughterer must be either a Muslim or from the People of the Book (Ahl al-Kitab).”

  Ik heb je al uitgelegd wat the people of the book betekent. Hier staat dat er wijselijk niet bij, zodat mensen blijven gissen wat dat al dan niet betekent. Heel slim, er staat heel slim niet bij dat dat dus moslims betreft, in ieder geval diegenen die Allah accepteren. Want dat laatste moet, het mogen dus wel christenen en joden zijn die islam omarmen. Dat dan weer wel.

   

  Samen met de Nederlandse link kun je snappen dat er dus niets in tegenspraak is wanneer dat dus moslims betreft.

   

  Lees ook:

  http://www.inthenameofallah.org/Ahl%20al%20Kitab%20OR%20People%20of%20the%20Book.html

 159. @de_mol

   

  U zou zo langzamerhand toch wel beter moeten weten. Wat ‘the people of the book’ inhoudt, heb ik zelf allang opgezocht op meerdere websites en raad eens, het komt wederom niet één op één overeen met wat u beweert.

   

  *cynisme aan*

   

  Taqiyya is niet alleen toegestaan voor moslims  in islam maar ook voor niet-moslims over islam.

   

   

  Taqiyya wordt niet alleen gepraktiseerd door moslims maar ook door anti-islam mensen die beweren dat moslims niet anders doen.

   

  *cynisme uit*

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 160. Moet ik het nou nog 20x uitleggen, of 100x. Ja, christenen en joden zijn oorspronkelijk óók people of the book, in ieder geval de Joden. Immers, de koran zegt dat die allen, ook moslims, kinderen van Abraham zijn, uit de thorah (het boek). Aangezien christenen dat ook accepteren kun je die er wel of niet onder laten vallen. Dus ja, ook joden zijn oorspronkelijk kinderen van het boek. Dan hebben we het echter wel over die Joden die Allah accepteren en het oorspronkelijke boek accepteren, en dat is wat Allah aan de Joden aanbood. De Joden van vandaag de dag volgen echter een ander boek, een door hen aangepaste versie.

   

  Tekenend is namelijk dat je eigen link wat verder uitlegt wat dat halal slachten inhoudt:

  Therefore, this verse should be understood in the light of another verse mentioned earlier relating to the same matter: “Eat not of (meats) on which Allah’s name has not been pronounced” (al-An’am, 121).” Dus Joden en Christenen die volgens jou dat wel zouden mogen, moeten Allahs naam uitspreken.

   

  Wat betekent dat volgens jou? Dat betekent heel simpel dat ze de islam accepteren, en Allah accepteren, en dus moslim zijn. Snap ie? Mijn zus was christen en heeft de islam omarmt, dus ja, die mag halal slachten. Maar ik niet. Snap ie? Nee, veel te ingewikkeld voor je zo te lezen.

 161. En nee, ik mag dat ook niet door de naam Allah uit te spreken. Immers, de koran is heel duidelijk over valse moslims.

   

  Sura 2.8. En er zijn mensen, die zeggen: “Wij geloven in Allah en in de laatste Dag,
  hoewel zij geen gelovigen zijn.”
  2.9. Zij trachten Allah en de gelovigen
  te bedriegen, zij misleiden echter niemand dan zichzelf en zij beseffen het
  niet. 

  2.10. Er is een ziekte in hun hart en Allah heeft die ziekte
  verergerd; er wacht hun een pijnlijke straf, omdat zij plachten te liegen.

   

  Dus nee, ik mag dat niet. Alleen wanneer ik werkelijk ga geloven in islam.

 162. 2.40. “O kinderen Israëls! Gedenkt Mijn gunsten, welke Ik u bewees en weest getrouw aan Mijn verbond. Ik zal Mijn verbond met u houden en Mij alleen zult gij vrezen.

  Dus ja, de kinderen israels (joden dus).
  2.53. En toen gaven Wij Mozes het Boek en het oordeel des onderscheids, opdat gij recht geleid zoudt worden.

  Hier het bewijs dat Allah de thora aan de Joden aanbood.
  2.59. Maar de onrechtvaardigen vervingen het woord door een ander, dat niet tegen hen gesproken was. Daarom zonden Wij over de onrechtvaardigen een grote straf vanuit de hemel, omdat zij plachten te overtreden.

  Dit zijn dus de joden die de thora veranderden.
  2.62. Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen – wie onder hen ook in Allah en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren.

  Dus ja, ook joden en christenen, maar ze moeten wel in Allah geloven, en niet zijn woorden veranderen, zoals de joden gedaan hebben.
  2.64. Maar gij wenddet u af en, had Allah u Zijn genade en barmhartigheid niet betoond, dan zoudt gij zeker zijn ondergegaan.

  De Joden luisterden niet naar Allah. Allah had ze nog wel van de ondergang gered!
  2.75. Verwacht gij, dat zij u zullen geloven, terwijl een aantal hunner het woord van Allah heeft vernomen en het verdraait, nadat zij het hebben begrepen, tegen beter weten in.

  Weer een vers die aantoont dat ze het woord van Allah verdraaiden.
  2.77. Begrijpen zij dan niet, dat Allah weet, wat zij verbergen en wat zij openbaar maken? 
  2.78. En sommigen hunner zijn ongeletterd; zij weten niets van het Boek, maar hebben hun valse denkbeelden: zij vermoeden slechts.

  Sommigen van hen volgen dus uit onwetendheid het verkeerde boek.
  2.79. Wee daarom degenen, die een boek met hun eigen handen schrijven en dan zeggen: “Dit is van Allah”, opdat zij er een onwaardige prijs voor kunnen nemen. Wee hun dan, voor hetgeen hun handen schrijven en wee hun voor hetgeen zij verdienen.

  Hier komt de aap uit de mouw: wee diegenen die met hun eigen handen een boek schrijven en dan ook nog zeggen dat dit van Allah is…
  2.88. En zij zeiden: “Ons hart is verhuld.” Neen, Allah heeft hen vanwege hun ongeloof vervloekt. Weinig is derhalve hetgeen zij geloven.

  En hier vervloekt Allah deze mensen, de joden.

  http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?subaction=showfull&id=1099093674&archive=&start_from=&ucat=2&go=NL

 163. Beukman, je bent van harte welkom.

  (hè, hè, eindelijk eens een post van mij zonder typefouten)

 164. “Zoals ik al eerder schreef:  ‘dat zijn óf islamieten, óf trollen… óf AIVD-figuren”.

  Dan moet ik U toch even bijpraten: ik ben Christen, van de RK kant, dus géén islamiet. Trollen ben ik nog nooit tegengekomen, behalve in een boek van Rien Poortvliet, en dat is grotendeels een sprookjesboek. Bij de AIVD noch de BVD heb ik ook maar een sekonde gewerkt. Wèl heb ik als militair 1½ jaar mijn dienstplicht vervuld en ben ik 27½ jaar vrijwilliger geweest bij het Korps Nationale Reserve.

  Ik heb een hekel aan pseudoniemen,  in correct Nederlands: nicknames. De reden is dat ik een sterk voorstander ben van dat principe van Mikael Gorbatschov: ГЛАСНОСТ, ofwel openheid.

  Goodgoan: Sgt B.D. Gait H.M. Leferink

 165. Elvi, je zou de grote nederlandse schrijvers de kost moeten geven die onder pseudoniem schreven. Van Multatuli  via Nescio, tot Havank en Hugo Brandt Corstius.. Allemaal lafaards natuurlijk.

 166. Hieronder volgern enkele reacties die al geplaatst zijn als reactie op de absurde en valse beschuldiging die ook in dit forum wordt geuit, dat de islaam leert geweld te gebruiken bij bekering zie DDS : http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/02/geert-gebruik-mijn-islamparadigma-dan-heb-je-een-sluitend-verhaal?utm_source=Dagelijkse+Standaard+List&utm_campaign=cc8da10e59-nb&utm_medium=email

  op 27 februari, 2013 – 18:43  Ware Islam

   

  Aanhangers van de Ware Islam zijn de echte bondgenoten van hen die een vreedzame samenleving nastreven. De Ware Islaam is alleen te vinden, met stipte in achtneming van de volgorde van prioritiet:

  1. Koraan als onveranderde Woord van God, zonder tegenstrijdigheden: http://www.alislam.org/quran/
  met commentaar: http://www.alislam.org/quran/tafseer/guide.htm?region=E1

  2. Voorbeeld van Mohammed, en zijn rond de half miljoen uitspraken. Indien in strijd met de Koran, zijn zij niet te gebruiken als onderbouwing http://www.alislam.org/holyprophet/

  3. Biografieen, Sharia, etc. moeten gebaseerd zijn op 1 en 2

  4. Dat is te vinden bij de Rechtvaardige Rechter: de Beloofde Messias en Mahdi: http://www.alislam.org/topics/messiah/index.php

   

  Niets mag ons er van afhouden om dit principe te gebruiken als basis om te onderzoeken en te beoordelen wat de Islaam is. Hoofstuken 8 en 9 gaan over het voeren van verdedigingsoorlogen. Toestemming tot verdedigen werd gegeven aan de Profeet na de 13 jaar vervolging en verdrijving uit Mekka (dood of levend 100 witte kamelen beloning) nadat de 313 vluchtelingen werden aangevallen bij Badr door een leger van 1000 man, tot de tanden bewapend. De strijd waarover in beide hoofdstukken wordt geproken is niet tegen alle ongelovigen omdat zij ongelovig waren en ook niet tegen alle afvalligen omdat zij de Islam verlieten maar omdat zij actief betrokken waren bij gewapende vijandigheden, of vredesverdragen schonden. Hiermee vervalt het citeren van Hoofdstuk 9: 5, 11 en 29 als bewijs dat de Koran met geweld werd verspreid, Het is een groot onrecht de contekst niet te betrekken bij de uitleg. Bijvoorbeeld: 9. 12: “Als zij hun eden breken na hun verdrag en uw godsdienst aanvallen, bestrijdt deze leiders van het ongeloof….” en vers13: “Wilt u een volk niet bestrijden die hebben samengesmeed om de Boodschapper te verdrijven en de eerste waren vijandigheden tegen u te beginnen http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=914&region=E1

  De Ahmadiyya Moslim gemeenschap heeft deze argumenten (stammend uit de middeleeuwen) eerder
  weerlegd via persberichten en per post naar politiek en media duidelijk gemaakt: Reactie op film fitna en reactie op Liberaal Reveil) Film Fitna –

  http://www.ahmadiyya-islam.org/nl/persberichten/2012/03/12/persbericht-m-b-t-film-fitna/

  Motieven Koran verbod weerlegd – Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland

  http://www.ahmadiyya-islam.org/nl/persberichten/2012/01/05/motieven-koranverbod-weerlegd/

   

  Voor “islaam en Mensenrechten” geschreven door de hoogste juridische autoriteit, president van het int gerechtshof: http://www.alislam.org/library/books/Islam-HR.pdf

   

  Hibatunnoer@gmail.com    http://www.islamnu.nl       http://www.alislam.org

   

  op 27 februari, 2013 – 21:35 “Geen dwang in de godsdienst” (2.257)

   

  Hoofdstuk 9  vers 30 betreft de mensen van het Boek (Joden en Christenen) die betrokken waren bij de vijandigheden tegen de islaam, en die geen vredesverdragen hadden gesloten

   

  Vrijheid van godsdienst 2

  De Jizia is een belasting die lager is dan de zakaat die voor moslims geldt, en dievrijheid van godsdienst inhoud met vrijstelling van dienstplicht. Toch een duidelijk bewijs dat er geen dwang in de godsdienst wordt toegepast.

  vrijheid van godsdienst 3

  Vrijheid van godsdienst blijkt ook uit het recht van een moslim man om te trouwen met een Jodin of Christen

  vrijheid van godsdienst 4

  In Medina leefden Moslims Joden en Christenen onder Mohammed samen en ieder had zijn eigen rechtspraak

  Vrijheid van godsdienst: 5

  Geen doodstraf voor afvalligheid: “Hoe zal Allaah een volk leiden, dat heeft verworpen, na te hebben geloofd,….behalve degenen die daarna berouwhebben…(3. 87-90) Hoe kan dat als er doodstraf op afvalligheid zou staan ? Een volledig boek over alle aspecten van vrijheid van godsdienst, gebaseerd op
  Koran en Mohammed is geschreven door de hoogste juridische autoriteit, de president van het Internationaal Gerechtshof; http://www.alislam.org/books/apostacy/index.html (illustratie:de Profeet stond op voor een rouwstout die het lichaam van een Jood droeg). Ook al verklaart de Islamitische Hoge Raad dat er doodstraf op afvalligheid staat, maar het staat niet in de Koran, (integendeel) dan toch zal de Ware islaam zich verspreiden door het met verstandelijke argumenten winnen van de harten

  op 28 februari, 2013 – 00:33

  Waarheidzoeker Geachte Waarheidzoeker

  Is er een misverstand ? 9.30 is in sommige vers-nummeringen, die het beginvers “In naam van Allaah, de Barmhartige, de Genadevolle” weglaten 9.29. Uit uw vorige posting begreep ik dat dat hier ook het geval was. Mede omdat u het doden en de belasting erbij vermelde. Wij horen bij degenen die dat vers wel meetellen. Trouwens hoofstuk 9 is het enige hoodstuk waarbij dat beginvers niet voorkomt (omdat het onderwerp ‘oorlogsvoering’ wordt voortgezet) Mijn enige punt is in de discussie over Ware Islaam, dat die exclusief te vinden is in de Koran (zonder tegenstrijdigheid) en vervolgens bij Mohammed (illustratie en voorbeeld), met dien verstande dat er onder de grote hoeveelheid gezegden van de Profeet de context summier is, vaak ontbreekt en er ook vervalsingen onder zijn, zodat je alleen die overleveringen mag accepteren, die niet in strijd zijn met de Koran. Dan blijkt wel dat er een volstrekt ander beeld naar voren komt dan wat je te zien en te horen krijgt. De Profeet zei: “De Joden waren verdeeld in 71 groepen, de Christenen in 72 en mijn volgelingen zullen verdeeld raken in 73, waarvan er alleen 1 de ware is; zij die gelijken op mij en mijn volgelingen”. Dus je moet de Ware Islam kunnen onderbouwen op ten eerste de Koran en vervolgens op
  Mohammed (niet op 72 sekten of verschillende mazhabs) om na grondig onderzoek te kunnen komen tot het inzicht wat de Ware Islaam is. De Beloofde Messias (= 2de komst van Jezus) staat trouwens ook vermeld in vers 33. De Pofeet voorspelde dat de ‘religieuze’ geleerden in de tijd van de Messias de slechtste schepselen zouden zijn onder het firmament. Terrorisme, zelfmoordaanslagen, doodstraffen voor afvalligheid, godslastering, overspel, homosexualiteit (gepromoot door de ‘religieuze’ leiders). etc,etc. Tot en met het (trachten te) doden van hun Messias en zijn volgelingen, net zoals het met de Profeet het geval is geweest (zie hierboven voor een punt van overeenkomst) http://www.thepersecution.org/

  Kortom; de Ware Islam is niet onze islaam het is de Islaam zoals die makkelijk en overduidelijk te vinden is in de Koran en in het voorbeeld van Mohammed. Door de Genade van Allaah is dit lichtend inzicht zich dank zij de grootse persoon van de Beloofde Messias over de gehele wereld aan het verspreiden. Een (onderdeel van tietallen miljoenen) roepende (speciaal voor waarheidzoekers) in de woestijn (in 202 landen) Een dhimmi
  betaalt belasting. Doen wij dat niet allemaal ? Daarvoor is de Dhimmi vrij om zijn geloof uit te oefenen, hoeft niet in militaire dienst en wordt door anderen (die meer betalen dan hij) verdedigd in geval van aanval van buiten.Dan heb je toch niet te klagen, dacht ik. Tot slot wees niet bevreesd. Vrede met hem die de leiding van God volgt. Deze links waren in een vorige mail niet goed gelukt:

  http://www.ahmadiyya-islam.org/nl/persberichten/2012/03/12/persbericht-m-b-t-film-fitna/

  http://www.ahmadiyya-islam.org/nl/persberichten/2012/01/05/motieven-koranverbod-weerlegd/

   

  op 28 februari, 2013 – 12:33 waarheidzoeker of leugenaar ?

   

  ..Uw onnauwkeurigheid doet mij twijfelen aan uw naam. Over vervalsingen zei ik: ” ….dat er onder de grote hoeveelheid gezegden van de Profeet de context summier is, vaak ontbreekt en er ook vervalsingen onder zijn, zodat je alleen die overleveringen mag accepteren, die niet in strijd zijn met de Koran….28 febr 00.33

  Voor alle duidelijkheid: dit betekent dat je per definietie geen Hadies de voorrang mag geven boven de Koraan. Beleefd verzoek ik u om rectificatie

  op 28 februari, 2013 – 13:02  Kritisch godsdienstonderzoek

   

  Bas Tole: “alles goed en kritisch onderzoeken” betreft iedereen wanneer het gaat om de vragen: Is er een God ? Wat wil Hij ?. Is er een leven na de dood ? Waar kan ik antwoord vinden ? Voor antwoord op deze vragen hebben wij informatie over 124.000 profeten vanaf Adam op de wereld, En zijn openbaringen aan die Profeten gegeven. Onder hen waren 313 wetgevende profeten zoals Abraham, Mozes en Mohammed. Door hun betrouwbaarheid en getuigenissen van hun inspirerende voorbeeld vonden zij geloof zodat hun volgelingen dat reflecteerden. Vlg. de Islam zijn geloof in alle Boeken en alle Profeten twee fundamentele geloofspunten. Niet alleen geloof IN maar ook geloof ALS. Doel: ontwikkeling van dier > mens > humanist > kind van God > profeet (dwz nabijheid tot God zodat God gebeden verhoort, visioenen geeft en spreekt, niet wetgevende openbaring geeft, dwz openbaringen zijn mogelijk die geen wijzigingen in de Koran inhouden) > uiteindelijk God’s Eigenschappen weerspiegelend, een oneindig proces dat voortgaat na de dood. Dit is wat er in de Koran staat.

   

  op 28 februari, 2013 – 14:39  relevantie

  Waarheidzoeker zei 09.52 uur : “U kunt wel stellen dat de helft of hoeveel dan ook vervalsingen zijn” .

   

  1. naam van Bukhari of van iemand anders heb ik niet genoemd

  2. half miljoen of ander getal heb ik niet genoemd

  3. relevant voor islam onderzoek is het principe om welke Hadies dan ook, die in strijd is met de koran niet mag worden gebruikt als onder bouwing van een mening.

  4. relevantie van de Ahmadiyya Moslim gemeenschap bestaat hierin dat van de 73 groepen dit de grootste eenheid is. De overige 72 zijn het het alleen op 1 punt eens en dat is dat de Ahmadi Moslims afvalligen zijn en moeten worden gedood. Verder verschillen zij over van alles en nog wat.

  5. Relevant is de onderbouwing van meningen. Daarin is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap dacht ik wel
  kampioen. http://www.alislam.org

   

  op 28 februari, 2013 – 18:18  Ware Islaam

   

  Ref Waarheidzoeker 15.16 uur

   

  De discussie hoort te gaan over de vraag wat is de Ware Islaam ? Is dat wat je hoort en ziet? Of wat je vindt in de bronnen.? Vlg mij kan de discussie verder gaan en ben ik overtuigd dat via absolute rechtvaardige
  principes het antwoord over wat de Ware Islaam leert dan eenvoudig te vinden is. ” De waarheid is gekomen en heeft de leugen overwonnen”. (17.82) “Hij is het Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de Leiding en de Godsdienst der Waarheid om deze te doen zegevieren over iedere andere godsdienst”. (9.33, 48.29,
  61.10) Commentatoren van Sunni en Shia richting stemmen overeen dat deze Koranverzen refereren naar de Beloofde Messias, met Gods belofte dit Zelf te bewerkstelligen. Dus daar is hoop en vertrouwen dat de Ware Islam (Koran > Mohammed > Beloofde Messias) zal zegevieren en daar zijn de bondgenoten voor degenen die een vreedzame wereld willen.

  op 28 februari, 2013 – 23:22  vrijheid van godsdienst

  ref:Waarheidszoeker om 20.56 uur

   

  Het door u aangehaalde Koranvers uit Hoofdstuk 9, vers 30 heb ik al behandeld op 27 febr om 18.43 uur (na punt 4) en om 21.35 uur. In het kort: de hoofdstukken 8 en 9 gaan over oorlogsvoering; dus bij uitleg moet de context een alles bepalend rol spelen, en het weglaten ervan duidt op onverantwoordelijke onwetendheid of
  opzettelijke kwaadwilligheid. (ervan uitgaande als je iets maar vaak herhaalt, is het waar)

  Vrijheid van Godsdienst in de Ware Islaam

  In het algemeen is de vrijheid zo opvallend te vinden in de Koran dat je kunt stellen dat “vrijheid van Godsdienst synoniem is met Islam” Dit gezegd hebbende is wat het oog ziet en het oor hoort, in en van
  “islamitische” landen het tegendeel. Daar hebben we het ook al over gehad: “Hun (in de tijd van de Beloofde Messias) ‘religieuze’ leiders zijn de slechtste schepselen onder het firmament, van hun komt de ‘fitna’
  (gewelddadigheid) maar die keert zich tegen henzelf “.(Mohammed, vrede zij met hem). Moge Allaah door Zijn barmhartigheid en genade, hun geesten verlichten.

  ” Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker het juiste pad is van dwaling onderscheiden”. (2.257)

  Een kort, volledig hoofdstuk (109) gaat hierover; “In naam van Allaah, de Barmhartige, de Genadevolle, Zeg o ongelovigen! Ik bid niet zoals u bidt, noch bidt u zoals ik bid. Ik aanbid niet degenen die u aanbidt, noch aanbidt u Hem die ik aanbid; dat is omdat u een geloof volgt en ik een ander geloof volg”. “Verkondig o Profeet: Dit is de waarheid van uw Heer: Laat hij die wil geloven,die laat hij die wil, niet geloven”. (18.30) “Verkondig o Profeet: O mensdom, de Waarheid is inderdaad tot u gekomen van uw Heer. Hij dan die de leiding volgt, volgt die slecht ten bate van zichzelf, en wie dwaalt, doet dat ten nadele van zichzelf. Ik ben geen bewaker over u”. (10.109) “Velen van de mensen van het Boek wensen, nadat de Waarheid hen duidelijk is gerworden, uit afgunst die in hun geest is opgewekt, dat u na te hebben geloofd, zij u tot ongelovigen kunnen maken. Maar vergeef hen en wees verdraagzaam, tot Allaah Zijn beslissing neerzendt. Zeker Allaah bezitvolledige macht alles te doen wat Hij wil”. (2.100)

  Koranverzen tegen doodstraf op afvalligheid: (geloof kan toch niet worden veranderd door materiele middelen of fysiek geweld.) “Zij die geloven, daarna verwerpen, dan weer geloven, dan weer verwerpen en daarna toenemen in ongeloof, Allaah zal hen nooit vergeven, nog hun op de rechte weg leiden”. (4.137) “De werken van hen onder u die zich afwenden van hun geloof en sterven in staat van ongeloof zullen vruchteloos zijn in deze wereld en de volgende. Zij zijn de bewoners van het vuur, waarin zij zullen vertoeven” (2.218). Zie ook 3.86-90, 5.55 en 16.105,107. De afvalligen die werden gedood volgens sommige overleveringen, werden niet gedood omdat zij de islaam verlieten (want daar geeft de Koran geen toestemming voor), maar omdat zij actief betrokken waren bij gewapende vijandigheden. Dwang en geweld kan mensen huichelaars maken maar geen gelovigen.

  op 1 maart, 2013 – 22:21  “natuurlijk gaat het om oorlogvoering”

  Geachte Waarheidzoeker, Dank u voor bovenstaande opmerking

   

  Stellingen:

   

  1. In de Koran staan geen geweldverzen; behalve voor gerechtvaardige zelfverdedigingsoorlogen. Terrorisme, in velke vorm en voor welk doel dan ook zijn verboden ! Over regels van oorlogsvoering is dit forum niet de plaats. Verwijzing naar voorwaarden en andere gedetaillerde aspecten: http://www.alislam.org/library/books/Life-of-Muhammad.pdf Speciaal de hoofden:

  Did the Prophet Seek to Continue Warfare?…………………..163

  Teachings of Judaism And Christianity About War………….168

  The Qur’an On War And Peace……………………………………170

  The Prophet’s Precepts AboutWar………………………………..182

   

  2. De overgeschreven verzen is net zo een gevaarlijke dwaling die de Beloofde Messias heeft rechtgezet: Waren er ooit 400 koranverzen aangewezen die zouden zijn afgeschaft door latere openbaringen, daarvan is er geen een meer overegebleven.

  http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=162&region=E1&CR=

  http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=1382&region=E1

   

  Wie heeft het recht / kennis gekregen en van wie om te bepalen welk vers, dat door Allaah is geopenbaard, is afgeschaft ? En nog wel de verzen over vrijheid van Godsdienst ! Wanneer de Koran spreekt over Aaya (teken, wet, koranvers)dat is vervangen is de betekenis natuurlijk niet koran vers maar religieuze Wet.
  De Koran vraagt geloof in alle voorafgaande Boeken (met Wetten, zoals de Thora) maar geeft aan dat de laatste Wet, in vorm van de Koran onder Gods’ wijsheid veranderingen in voorafgaande geopenbaarde wetten heeft aangebracht. De Koran is daarmee het laatste Wetboek met leiding voor de gehele menshieid voor alle
  toekomstige vragen en behoeftes tot aan het einde der tijden. De Koran is een beschermd Boek: “Voorwaar Wij hebben de Koran geopenbaard en Wij zullen er de Bewaker over zijn” (15.10) Een boek zonder tegenstrijdigheden (4.83) Daarom: zonder afgeschafte verzen ! Vrijheid van Godsdienst ! Geen dwang ! Geen
  wereldse straf voor ongeloof, afvalligheid, Godslastering,

  3. Niet islamitische landen waar de islaam vrij kan worden beleden, heten Daarus Sulh (Gebieden van vrede) Bij deze dank aan de Nederlandse overheid (en andere overheden waar ook ter wereld) die de Ahmadiyya Moslim gemeenschap (in Nederland sinds 1926) de vrijheid heeft gegeven, hun geloof te beleiden en te verkondigen. Wat dit punt betreft verdient Nederland de eretitel Darus Sulh (chapeau !)

  4. Wanneer het paradigma wordt gehanteerd dat alle geweldverzen onderstrikte voorwaarden louter en alleen
  zefverdedigingsoorlogen betreft, hoeven de vredesverzen niet te worden afgeschaft en zijn alle problemen opgelost. Dan heb je alleen Islaam, de godsdienst van Vrede over en kunnen groepen die in naam van de Islaam gewelddaden plegen worden aangesproken op hun anti – islamitische handelwijze

  op 2 maart, 2013 – 23:21 Allaah zal u liefhebben

  @waarheidzoeker

   

  Waar dient een zo’n mooi kommentaar voor anders dan om 8.59-61 uit te leggen ? http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=897&region=E1&CR=

   

  Er bestaat een weegschaal met aan de ene kant honderden verzen die vrijheid van godsdienst inhouden en in de andere kant die verdediging toestaan, Dit onderscheid is er maar deze zijn niet met elkaar in strijd. Er is een zeer bijzonder vers dat een fundamentele en principiele vraag beantwoordt. Leert de Islam: “Oog om Oog” (OT) ? of “….Rechterwang…. Linkerwang…” (NT) ? Koran (42.41) :”De vegelding van het kwade is het daaraan gelijke (oog om oog); maar wie vergeeft en verbetering voor ogen houdt, zijn loon rust bij Allaah” (42.41) dwz: Vergelden mag, maar als je vergeeft en dat heeft een goed resultaat ten gevolge, dan moet je vergeven. Dit is wat heet: de Gouden Middenweg. Neem het commentaar even mee; http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=2353&region=E1&CR=

   

  De kleine selectie verzen over absolute vijheid van godsdienst (28 febr. 20.56) is niet de Islam van de Ahmadiyy Moslim Gemeenschap maar de Islaam van de Koran. Dit zijn Echte Keiharde Feiten: “Er zij geen dwang in de godsdienst, voorzeker leiding is van dwaling onderscheiden”. (2.257) direct na het “Troonvers”, beschouwd door de Profeet als het meest verheven vers van de Koran en vlak voor:

  “Allaah is de Vriend der gelovigen: Hij leidt hen uit de duisternissen tot het licht”.

  http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=2353&region=E1&CR=

  “Zeg, indien gij Allaah liefthebt, volg mij dan, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven”. (3.32) http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=382&region=E1&CR=

   

  Sinds ik in 1986 van harte toegetreden ben van RK achtergrond tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, heb
  ik rondom me sinds die bijna halve eeuw nooit een grijntje dwang kunnen bespeuren, en altijd als er ontmoetingen plaats vonden in de moskee met andersdenkenden zijn zij altijd gerust en tevreden naar huis gegaan. Dat vergroot mijn overtuiging dat uitleg van de Islaam zoals ik hiervoor heb proberen te geven, gebaseerd op feitelijke informatie, maar dan wel gebaseerd op de simpele en absoluut rechtvaardige Ahmadiyya Moslim methode, de Ware Islaam zich zal verspreiden. Luidt overigens het gezegde niet: “Wie het zwaard opneemt zal door het zwaard omkomem” ?

  op 4 maart, 2013 – 07:57 vrijheid van godsdienst 2

  @Ron

   

   “Aan mij mijn werk en aan u uw werk”. (10.42 – 28.56 – 42.16) Hoofdbeschuldiging van het hoofdartikel is dat de islaam gewelddadige bekering leert. Bovenvermelde versen bevestigen vrijheid van godsdienst. Het is een recht en ook de plicht om verkeerde leerstellingen die aan de islaam worden toegeschreven te weerleggen; en ook om de juiste leer bekendheid te geven. “Zijn de boodschappers voor iets verantwoordelijk dan voor de duidelijke verkondiging ?”.(16.36)

  Openbaring

  Was profeetschap voorheen erfelijk (Adam > Noach > Abraham > Isaaq >MOZES (wetgever voor het Israelische volk), gevolgd door vele niet-wetgevende profeten, met als laatste Jezus, waarna het profeetschap voortgezet onder de afstammeling van Ismael > MOHAMMED (wetgever voor de gehele wereld, en
  genoemd het Zegel der Profeten): met zijn gezegende komst is het niet – wetgevende profeetschap verruimd van erfelijk tot in principe de gehele mensheid: “Wie aldus Allaah en deze boodschapper (Mohammed) gehoorzaamt, zal zijn onder degenen wie Allaah, Zijn zegeningen heeft geschonken, namelijk, de profeten, de waarachtigen, de getuigen en de goeden”. (4.70)

  http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=536&region=E1&CR= 

  “O Allaah zegen en begunstig Mohammed en de volgelingen van Mohammed zoals u Abraham en de volgelingen van Abraham zegende en begunstigde”. (zeer bekend Islamitisch gebed)

   

  op 4 maart, 2013 – 22:50 vrijheid van godsdienst 3

  @Waarheidszoeker

  Primaire bron is de Koran, die in geen enkel vers dwang in godsdienst toestaat, integendeel de Koran staat synoniem voor vrijheid van godsdienst. Secundaire bron is Mohammed, die niet in strijd met de Koran kan hebben gehandeld, Een frappant fragment van tolerantie ligt in de volgende episode tegen het einde van
  zijn leven wanneer hij een delegatie christenen waaronder een bisschop toestemming geeft in de Moskee hun eredienst te houden en een verdrag met hen sluit: “Sometime later, a deputation of fourteen chief men from Najran, in the centre of Arabia, repaired to Medina; among them was Abdul Masih of Bani Kinda, their chief, and Abdul Harith, Bishop of Bani Harith. On reaching Medina, they were permitted by the Holy Prophet to enter the Mosque and to perform their service, which they did turning towards the east. After some discussion, a treaty was made with them, which provided: ‘The Pledge of God and His Prophet is given that no Bishop shall be removed from his bishopry, nor any monk from his monastery,nor any priest from his priesthood; their authority and rights shall not be interfered with, nor anything that is customary amongst them; so long as they conduct themselves peaceably and uprightly. They shall not be oppressed, neither shall they oppress.’ With this they returned to Najran. Sir William Muir’s comment on the religious aspect of the discussion between the Holy Prophet and the Christian embassy from Najran is (Life of Muhammad, p. 460): We cannot but see throughout the earnestness of Muhammad’s belief, and his conviction that a spiritual illumination had been vouchsafed to him, bringing with it knowledge and certainty, where to the Christian, as he conceived, all was speculation and conjecture”. http://www.alislam.org/library/books/muhammad_seal_of_the_prophets/chapter_14.html

   

  op 4 maart, 2013 – 23:32    vrijheid van godsdienst 4

  THE COVENANT OF JERUSALEM The covenant that Hadhrat Umar (ra) gave to the people of Jerusalem speaks volumes of his character and the religious freedom that is a fundamental character of Islam. The treaty stated:“This is the protection that the servant of God, Umar (ra), the ruler of the Believers, has granted to the people of Eiliya (Jerusalem).The protection is for their lives and properties, their churches and crosses, their sick and heal thy and for their co-religionists. Their churches shall not be used for habitation, nor shall they be demolished, nor shall any injury be done to them or to their compounds, or their crosses, nor shall their properties be injured in any way. There shall be no compulsion for these people in the matter of religion, nor shall any of them suffer any injury on account of their religion. The Jews are not to live with them in Jerusalem. It is a duty on the citizens of Jerusalem, like other cities, that they pay Jizya (the tax for their defense). The citizens of
  Jerusalem are to expel the thief and the Greeks (or the Romans) among them. The Greeks who leave the city have protection to their lives and their properties until they reach a secure place. The Greeks who choose to stay have protection of their property and lives. They will also have to pay Jizya. Those citizens of Jerusalem who choose to go with the Greeks have protection of their lives and roperty also and their churches and crosses until they reach their destination. Whatever is written herein is under the covenant of God and the responsibility of His Messenger, of the Caliphs and of the believers and shall hold good as long as they pay Jizya (the tax for their defense) imposed on them. The witnesses of this document are Khalid bin Walid, Umaro bin Al Aas, Abdur Rahm bin Auf and Muaviah bin Abu Sufian. This document was written in 15th year after the Hijra.” Karen Armstrong says about the covenant that Umar accepted every Christian request, except one – he would not permit the Jews to remain banned from Jerusalem as had been the case during the period of Christian rule. Commenting on this treaty Alamma Shibli Noomani writes: “In this document there is very clear description of the security for life, property and religion of the Christians. It is self evident that whatever rights a nation has can pertain to these three domains only. There is very detailed description about the churches that they should neither be demolished nor their buildings should suffer any injury. It is also mentioned that their compounds and courtyards should not be interf ered with. The religious freedom is mentioned more than once in the treaty. As the Chritians thought that the Jews had crucified Jesus Christ as on the cross, and this had happened right in Jerusalem, therefore, for the sake of the Christians this term was greed upon that the Jews should not live in Jerusalem. Even though the Greeks (or the Romans) had fought the Muslims and they were the real enemies, they also had the right to stay or leave. They had security in both situations. Their churches and religion were not to be interfered with. Furthermore, the local Christians were allowed to go with the Greeks (or the Romans) in complete peace (where they could regroup against the Muslims). Can any victor nation treat the conquered with a greater sense of justice?”

   

 167. @de_mol: 24 feb.r om 12.51 uur

   

  Abusievelijk wordt vaak
  vers 1 van ieder hoofdstuk niet meegeteld, dus 2.40 wordt 2.41. Daar
  staan ruim 4 blz subliem commentaar. De waardevolle uitleg van de andere verzen kunt
  u makkelijk vinden.

   

  http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=90&region=E1

   

  tot
  en met: 2.88 > 2.89 “…Allaah vervloekt de Joden…”; maar toch nog
  met de daaropvolgende erkenning van het weinige geloof dat zij bezitten. Klasse !

   

   

Reacties zijn niet (meer) mogelijk.