Fouten maken is menselijk, fouten rechtzetten is heldhaftig

Onlangs stelde Joost Niemoller hier op De Dagelijkse Standaard de vraag, hoe islam op een democratische wijze uit ons straatbeeld te laten verdwijnen. Ook schreef hij dat de wijze waarop de scheiding van kerk en staat wordt vormgegeven in dit land, dient te worden beschouwd. In een reactie voegde Joost er nog de vraag aan toe, hoe de maatschappij zo in te richten, dat het gevaar van islamitische invloed gekort kan worden. Belangrijke vragen naar aanleiding van de door mij geponeerde stelling; “Het is tijd voor een seculier straatbeeld

Feminisme, secularisme, zelfbeschikking en vrijheid als prioriteit; in de belevenis van veel Nederlanders ontwikkelde Nederland zich in een relatief hoog tempo na de oorlog. Steeds minder invloed van religie op de maatschappij, steeds meer rechten voor steeds meer mensen. Jawel, we waren goed op weg; arbeidsrechten, vrouwenrechten, homorechten, scheiding van kerk en staat, toename van secularisme, steeds meer gevoel van vrijheid in vele opzichten. 

Gaandeweg besluiten de machthebbende politici dat het om uiteenlopende redenen en voor verschillende doeleinden, een goed idee is om islam te importeren. Een cultuur die haaks staat op de geldende cultuur met haar verworven arbeidsrechten, vrouwenrechten, homorechten en democratie.

Er is een vergissing gemaakt. Zo eenvoudig is het. Fouten maken, is menselijk. Ook na verkeerde rampzalige beslissingen, is er een uitweg. Altijd. Maar dan zal je wel moeten beginnen met het erkennen dát er fouten zijn gemaakt, wèlke fouten dat zijn en waaróm deze als fouten aangemerkt moeten worden. Vrijheid en veiligheid in gevaar brengen, kan gebeuren. Maar zodra je merkt dat dit aan de orde is, dien je dat te herstellen. Ook als burgers onderling, samen. Met name als blijkt dat volksvertegenwoordigers dat niet (willen) doen.

Als het een verkeerde beslissing is gebleken om islam zoveel vrijheid te geven binnen onze westerse cultuur en samenleving, dan trek je die vrijheid in. Op een democratische wijze realiseren dat islam uit ons straatbeeld verdwijnt, vereist een democratische meerderheid met hetzelfde inzicht. Een meerderheid is tegen het communisme. Nederland is geen communistisch land geworden en tegen toenemende invloed van het communisme wordt geageerd, zoals tegen de EUSSR. Zo kunnen we er ook voor kiezen om toenemende invloed van het islamisme niet te tolereren. En islam op democratische wijze geen vrijheid te bieden op basis van het argument dat vrijheid en veiligheid dienen te prevaleren. Alsook door de conclusie dat islam onverenigbaar is met onze cultuur.

Hoe het gevaar van islamitische invloed gekort kan worden? Door heldere en harde maatregelen te nemen. Nee, tegen meer islam. Nee, tegen immigratie uit islamlanden. Nee, tegen dubbelpaspoortcriminaliteit. Nee, tegen aanpassen aan islam. Nee, tegen zelfislamisering. Alleen door islam geen enkele ruimte te bieden, is het gevaar van islamitische invloed te korten. Geen politiek correcte of semi politiek correcte ideeën, die slechts druppels op de hete plaat zijn. Realistische ideeën met lef; die zijn nu nodig. Het is een kwestie van fouten inzien en prioriteiten stellen om de balans weer enigszins te kunnen herstellen.

Joost stelde dat zeggen dat islam geen godsdienst maar een ideologie is, onzinnig is. Onder andere de koran, ahadith en sharia ontledend, blijkt slechts een klein deel van hoogstens 20% religieus geïnspireerd te zijn. Maar met name het feit, dat islam een allesomvattend politiek systeem is, dat ieder aspect van het menselijk bestaan bepaalt, maakt het een ideologie. Van politiek tot islamitische wetten tot de meest intieme beslissingen een mens maakt; alles wordt bepaald door islam. Dat terzijde ben ik van mening dat de discussie onnodig is.

Het Christendom en het secularisme hebben de bescherming van de wettelijke bepalingen inzake godsdienstvrijheid niet meer nodig in Nederland. Wetten die zijn ingesteld ter bescherming die vervolgens misbruikt worden om juist het tegenovergestelde te bewerkstelligen, bewijzen hun overbodigheid. Als de rechten van religie gelijk worden gesteld aan de rechten van secularisme, is de discussie over hoe islam te omschrijven, geheel overbodig.

De wijze waarop de scheiding van kerk en staat is vorm gegeven in dit land is niet van belang inzake islam, als religie dezelfde rechten heeft als het secularisme, zonder uitzonderingspositie. Ironisch eigenlijk, dat een staat gescheiden van de kerk een religieideologie zoals islam binnenhaalt en juist door die scheiding van kerk en staat haar fouten niet zou kunnen herstellen.

Voor ieder probleem is een geweldloze oplossing. Ook voor het islamdossier. Die geweldloze oplossing inzake islam heeft echter mogelijk een uiterste houdbaarheidsdatum.

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

66 reacties
 1. Blonde, ik citeer:

  “Er is een vergissing gemaakt. Zo eenvoudig is het. Fouten maken, is
  menselijk. Ook na verkeerde rampzalige beslissingen, is er een uitweg.
  Altijd. Maar dan zal je wel moeten beginnen met het erkennen dát er
  fouten zijn gemaakt, wèlke fouten dat zijn en waaróm deze als fouten
  aangemerkt moeten worden.”

  Men zal nooit erkennen dat er fouten zijn gemaakt, domweg omdat dat niet het geval is. Wat u ‘fouten’ noemt is welbewust en gezien vanuit de doctrine van de Frankfurter Schule uiterst succesvol beleid.

  Zou men daadwerkelijk goede intenties hebben, dan zou het productieve deel van het Nederlandse volk, het deel dat de welvaart genereert, niet tot op het bot worden uitgekleed terwijl er aan de uitgavenkant moeiteloos 80 to 100 miljard bezuinigd kan worden.

  Maar dat snijdt in het eigen vlees van de zelfbenoemde ‘elite’ en hun vriendjes, en houdt het volk zelfstandig. Voor het slopen van de welvaart is het belangrijk dat de productieve sector, de motor van de economie, gesloopt wordt.

  Ik heb het hier al een aantal keren uitputtend betoogd, en met mij enkele anderen, maar als u tegen alle bewijzen om u heen blijft geloven dat het fouten zijn, dat de staat in werkelijkheid het beste met u voor heeft maar dat men zich (stelselmatig!) vergist in haar maatregelen, dan gaat er niets veranderen.

  De staat is het kwaad, het klinkt hard maar het is niet anders.

 2. Tijd om de vrijheid van religie af te schaffen. Net zo onzinnig als vrijheid van geen religie. Voordat de islam hier allerlei rechten aan ontleent en niet meer te stoppen is.

  Je mag geloven wat je wil, voor mijn part in kaboutertjes. Geen reden om daar voorrechten aan te verlenen.

 3. If we were
  merely dealing with the law of averages, half of the events affecting our
  nation’s well-being should be good for America. If we were dealing with mere
  incompetence, our leaders should occasionally make a mistake in our favor. We .
  . . are not dealing with coincidence or stupidity, but with planning and
  brilliance.

   

  Op een democratische wijze de Islam uit het straatbeeld verwijderen? Het is grenzeloos naief…..

 4. Jansma op 5 februari, 2013 – 19:39: Ergens ben ik het er wel mee eens. Zolang PvdA, VVD en CDA bestaan zal de islam er altijd blijven. En stel dat de PVV de absolute meerderheid haalt in zowel 1e als 2e Kamer, dan is de PvdA nog altijd op gemeentelijk niveau oppermachtig en kan pas bestreden worden als de grondwet wordt gewijzigd. En daar is zelfs nog meer voor nodig.. De islam is niet weg te krijgen zolang de politiek correcte kliek heerst. Ik vraag me af hoeveel doden er moeten vallen voordat men wakker wordt.

  Van de andere kant waardeer ik het optimisme van Blondemevrouw. Je moet ergens beginnen, en laat dat dan een enorm grote PVV zijn en een regeer-akkoord met de duidelijke boodschap dat hier geen plek meer is voor de islam en voor niet-westerse immigranten.

 5. een grote schoonmaakbeurt heeft gehad en alle pro EUSSR en eigenbelang vertegenwoordigers verwijdert zijn van de macht. Want het is de macht die corrumpeert en absolute macht zoals bij de eussr corrumpeert absoluut.

  Zie hiervan als voorbeeld de continue verhoging van de begroting van de EUSSR en de stakingen van de ambtenaren van de EUSSR omdat ze nog niet genoeg belastinggeld uitgekeerd krijgen.

 6. De islam is nog alleen weg te krijgen met een burgeroorlog,

   

  En die komt er als we maar steeds meer moeten toegeven om ze te vriend te houden.

 7. De oplossing is uiterst simpel, ik blijf het herhalen:

   

  Artikel 6 uit de grondwet schrappen.

   

  Dit ontneemt alle relinuts de wettelijke basis om hun bizarre levenswijze op te dringen in het publieke leven.

   

  Het artikel is in ieder geval toch discriminatoir doordat het groepen een uitzonderingpositie in de wet geeft en daardoor in strijd met artikel 1 en zou daarom alleen al geschrapt moeten worden.

   

  Artikel 1 bie(t)(d)(dt) iedereen ruimschoots de bescherming benodig(t)(d)(dt) om  zijn ideologie/geloof/levensovertuiging te belijden.

   

 8. .

  Religie is een concept. Wanneer dat concept de werkelijkheid niet meer voorspelt moet men het concept herzien. In mijn opinie zijn wij er in het westen nog niet in geslaagd om de essentie van islam bloot te leggen. Wel emotioneel, wel intuïtief, maar wij bezitten geen religieus model dat het christendom van islam kan scheiden. Geen formeel model, geen rationeel model, wij bezitten slechts magische slogans om islam te lijf te gaan.

   

  Pas wanneer onze rationele samenleving ophoudt met haar emotionele bombardement op islam en in plaats daarvan rationele concepten ontwikkelt om islam van het christendom te scheiden, ja pas dan vinden wij ook de middelen om krachtig op te treden. Want u begrijpt dat islam ons nu gijzelt met het christendom. Letterlijk, gelijke monniken gelijke kappen. Tenzij u het rationele verschil weet te maken:


  (394) Wanneer is de vrouw een lege doos?

 9. Het volstaat om religie en staat volledig te scheiden en schendingen van het NAP streng aan te pakken.

  Maar dat gaat dus niet gebeuren, omdat het tegen de belangen van de staat in gaat. De belangen van ‘het volk’ spelen geen enkele rol.

 10. Schaamteloze reclame voor een niet te lezen blog. Zodra ik al die onrustige kleurtjes zie ben ik weer weg. En velen met mij, weet ik uit ervaring. Daarmee schiet u uw doel voorbij; ik neem tenminste aan dat u graag gelezen wilt worden.

  Maar misschien wijzen uw bezoekersaantallen anders uit. De mijne is ook maar een mening.

 11. .

  Meneer Hartman.

   

  Alhoewel ik uw gedachtegoed meestal wel deel bent u degene die hier jaar en dag dezelfde plaat afdraait. Mijn theorieën zijn volop in ontwikkeling en hebben in de regel ook een link met wat hier besproken wordt. En daarom vind ik het zinvol om deze aan te bieden. Maar wanneer men hier niet meer van gediend is dan zeg ik de medewerking op. U bent overigens nergens toe verplicht.

   

  De bezoekersaantallen wijzen inderdaad anders uit. Het weblog wordt overigens voor een totaal andere doelgroep geschreven.

   

   

   

 12. petroosa, artikel 1 biedt, net zo als de rest van dat collectivistische vod dat hier voor grondwet doorgaat, geen enkele bescherming aan wie dan ook. Of hoewel, dat is niet waar, het biedt de staat een onbegrensde ‘machtsbasis’ om alles te doen, te stelen en etc.  wat er maar in de hoofden van de houders van de staatsmacht opkomt.

   

  Pas met de vervanging van die grondwet door eentje waarin de rechten van de burger worden vastgelegd (die rechten zijn aangeboren, dus die worden niet gegeven) en die van de staat worden ingeperkt, heb je -mits gecombineerd met werkelijke vrijheid (wapenbezit) van die burger, iets van bescherming.

   

  Om het dramatisch te zeggen: zoals het nu is, wachten we gedwee en naakt op de dingen die komen gaan, onze gelijke behandeling, en geen wet of verdrag dat ons tegen de willekeur en het machtsmisbruik van de staat beschermt.

   

  En de staat is van de samenleving net zo min deel als vlooien deel van de hond zijn, en die staat heeft er alle belang bij, bij de import van kanslozen, die juist vanwege hun ‘niet inpasbaarheid in de samenleving hier- worden geimporteerd en wel met het doel de samenleving te verzwakken en weerloos te maken. Daarmee is de staat al een eind op weg. Onder dekking trouwens van de grondwet, waarvan je meent enig heil te kunnen verwachten.

 13. @lauwebal. Ik kijk dan naar de ”Servische provincie” Kosovo. In een relatief kort tijdsbestek zijn de Serviers in dat gedeelte van hun nota bene eigen land een kleine minderheid geworden. Toen deze minderheid van Serviers niets meer in te brengen had en bedreigd en vermoord werden door Islamitische Albanezen greep het Servische leger in. Maar helaas, opkomen voor je eigen verdrukte bevolking mocht niet van Clinton en co. Nu is Kosovo onafhankelijk en Islamitisch, zijn alle orthodox christelijke kerken verwoest, vele christenen vermoord, en wat nog een beetje over was van de Servische cultuur is uitgeroeid. Serviers die nog over waren en beschermd zouden moeten worden door de internationale gemeenschap zijn de grens overgevlucht naar een ander stuk ”eigen land” in Servie.

   

  Blijkbaar is het de bedoeling dat dit soort dingen ook hier gaan gebeuren, want ze laten alles op hun beloop.

 14. @carolina

   

  Goed dan:

   

  In de context van Nederland als  zijnde een wingewest van de EU/bananenrepubliek biedt Artikel 1 voldoende bescherming.

   

  Beter zo?

 15. “Maar wanneer men hier niet meer van gediend is dan zeg ik de medewerking op.”

  Om te beginnen is dit niet mijn blog, dus heb ik niets te zeggen over waar men wel of niet van gediend is. Ik ging uit nieusgierigheid even bij u kijken maar werd door die kleurtjes meteen weer weggejaagd; ik vind dat zeer onrustig en uitermate onprettig lezen. Daar wilde ik u slechts over tippen, meer niet. Zoals ik al aangaf is het ook maar een mening.

   

  “Alhoewel ik uw gedachtegoed meestal wel deel bent u degene die hier jaar en dag dezelfde plaat afdraait.”

  Zo lang kom ik hier nog niet, maar mijn postings zijn inderdaad, zoals mij wel verweten wordt, “consequent”. Ik weet niet of ik in uw opmerking een afkeuring moet lezen, dus ik ben benieuwd (als dat zo is) waarom mijn om 20:41 geschetste oplossing niet veel simpeler en gemakkelijker te handhaven zou dan een veel complexere indeling in ‘rationele concepten’, iets dat bij religie ook nog eens lastig zou zijn juist omdat religie bij uitstek niet rationeel is.

 16. LOL. Ik linkte naar mijn blog omdat de één graag een video kijkt en de ander graag leest, en ik beide links in mijn korte introductie heb opgenomen. Tot mijn schrik zie ik dat beide (ruim vijf jaar oude) links, die vrij recent nog werkten, inderdaad dood zijn; dank voor de vermelding. Ik zal even zoeken of deze materie nog voorhanden is (heb ze wel gedownload maar daar heeft u niet veel aan) en het artikel aanpassen.

  Nogmaals dank.

 17. VK columniste Kazemi schreef een stuk over haar ‘cultuurshock’ (http://www.volkskrant.nl/vk/nl/8764/Ferdows-Kazemi/article/detail/3388364/2013/02/05/Mijn-eerste-cultuurshock-was-een-jong-stel-dat-stond-te-tongzoenen-op-Schiphol.dhtml). Ik ervaar dagelijks een cultuurshock als ik in Rotterdam, Utrecht of Den Haag moet zijn.

  Ik schreef het al eerder: wij laten over ons lopen! Wanneer gaat bij de gevestigde orde de ogen eens open? En we kunnen wel blijven roepen dat de staat het kwaad is, maar dat verandert geen zier aan dat feit en schiet dus niet op. Er moet echt snel iets veranderen in deze samenleving en als het om immigratie  gaat moeten die immigranten zich gaan roeren. Ook hun leefbaarheid staat op het spel. Waarom hoor ik niks van die kant? Ook het brave stukje van Kazemi toont weer geen enkel initiatief. Louter autobiografie hoe erg haar cultuurshock wel niet was. Maar er iets aan doen, ho maar/ Veel Nederlanders ervaren elke dag die cultuurshock. In hun eigen land nog wel!

   

 18. Ik zit een beetje naar deze ( halve)  zin te kijken:

  Een meerderheid is tegen het communisme. Nederland is geen communistisch land geworden…”.

   

  OOk dát is feitelijk niet eens waar.

  Nederland héét geen communistisch land.

  Toch is het dat sluipenderwijs en onder andere namen wel degelijk geworden

  en dat zelfs al vóórdat de EU ( aanvankelijk een eenvoudige handelsovereenkomst)  zo angstaanjagend dictatoriaal bleek

  en die EU het om de een of andere reden nodig vond dat half Islamia in West-Europa neerstreek,

  zonder voor onze samenlevingook maar iets verrijkends mee te brengen en ons juist helemaal leegzuigend…. economisch gezien…..

  wat officieel niet toegegeven mag worden…

  want de overheid begon uit te dragen dat het onze eigen ouderen waren, die ons zowat failliet maakten…..( terwijl juist die mensen door hun leven heen voor hun eigen oudedagsvoorziening gezorgd en betaald hadden)  een leugen …. die door veel te veel mensen grif werd overgenomen en op verhitte toon in argumenten en discussies gebruikt…. en de overheid kon zichzelf feliciteren:  truc geslaagd… burgers kan men álles wijsmaken.

   

  Het is hier wel degelijk communistisch geworden…. want de linkse kerk (= de meerderheid hier)  is communistisch. 

  Het levensgevoel van de meeste Nederlanders verschilt echt in niets van wat men jongeren in de voormalige Sovjet-Unie leerde…. het summum van geluk is een dak boven je hoofd, goed te eten en te drinken, adequaat gekleed gaan en seks… misschien zelfs genoeg geld om ook met vakantie te kunnen gaan en een eigen autootje te hebben…. en dan wat sport en wat kunst.  

  Wat er nog méér zou kunnen zijn, werd afgeraden, afgewezen, belachelijk gemaakt… want paste niet in het atheïstisch-communistische wereldbeeld.

  De pers verkondigde in alle kranten en tijdschriften alleen maar DIT wereldbeeld.

  Zelfs de kerken en ‘christelijke’ scholen conformeerden zich eraan.

   

  Dit alles had weinig tot niets meer met de echt-Nederlandse cultuur te maken… maar omdat het zo gljdend en geleidelijk ging, merkte niemand een scherpe breuk met wat wij geweest waren en wat wij bezeten hadden op.

  Iedere nieuwe lichting jongeren groeide hiermee op als het normale en gangbare en de odueren.. ach… die zeurden maar wat over vroeger en verheerlijkten die truttige vijftiger-jaren, met die uit de klei getrokken moraal en stierven al even geleidelijk…. en met hen stierven de Nederlandse cultuur en de Nederlandse waarden en de Nederlandse geschiedenis en de Nederlandse liederen en – gedichten en van de trits ‘God, Nederland en Oranje’ bleven éérst alleen Nederland en Oranje over

  en heeft Oranje zich thans ontmaskerd als Bilderberg en multiculti en zichzelf verrijkers met een hoop pedagogisch gebabbel naar het steeds armer wordende volk toe, dat het vooral niet te materialistisch mocht worden…. want dat paste niet bij het heilige SAMEN!

   

  Communistisch dus…. Nederland communistisch…. Nederland eigenlijk alláng niet meer Nederlands.

  Het Nederlandse was er al áf … toen de horden islamieten binnengehaald werden…toen de overheden meenden dat het nú wel kon…. het voorwerk via de gelijkgeschakelde scholen, kranten en kerken gedáán, immers…. 

  de cultuur leek al niet meer op de echt Nederlandse… en in die leegte, in dat vacuüm,  stroomde een vitalere, maar ééuwen op de onze achterlopende cultuur ons – niet langer grenzen hebbende – landje binnen.

   

  Dit land kent als vijanden alleen nog maar de zelfdenkers en de niet-gelijkgeschakelde gelovigen.

  Die twee groepen trekken helaas niet gelijk op…. want de communistische infiltratie heeft de zelfdenkers niet alleen kritisch gemaakt op de gelijkgeschakelde namaakgelovigen… maar ook op de weinigen die nog wél het eigen geloof én de Nederlandse cultuur vastgehouen hebben….

  zodat het weinig waarschijnlijk is dat die twee groepen niet-gelijkgeschakelden ooit één front van verzet zouden kunnen gaan vormen.

  Wie denkt dat dit wel zou moeten en wel zou kunnen, moet af en toe maar eens rondlezen op forums als DDS.

  De eringepompte afkeer is prima geslaagd en ‘verdeel en heers’ heeft altijd al goed gewerkt.

   

  Willen wij dit allemaal terugdraaien ( en ik denk aan weinig anders… hoe wij dat zouden kunnen aanpakken)  dan wordt dit de grootste en de moeilijkste operatie aller tijden, omdat velen van ons een cultuur terugwillen, die men hen al stilzwijgend ontnomen hád… jaren geleden al…. 

  en die de mensen … ook degenen die zich nu rótschrikken van de situatie anno 2013, zich ook zelf hebben láten afnemen… zo stilletjes en geleidelijk als het ging.

   

  Laten we, in onze zoektocht naar het echte Nederland, voorlopig maar even niet geringschattend meer uitlaten over ‘de spruitjeslucht van de vijftiger jaren’ ( die de meesten niet eens bewust hebben meegemaakt… dus wát nu….) 

  want in die leefsfeer ( in de 60er jaren begon het geplande verval al)  vinden we het Nederland terug,

  dat ons ontnomen is en dat we terug moeten zien te krijgen….

  maar intussen zitten de communistische waarden en normen al tot in de háárvaten van de meeste mensen…. beschouwen zij die als vooruitgang en als zegeningen…en zie ik hen die nog niet als misleidende non-waarden neerleggen en afwijzen.

   

  Ik meen dat de echt Nederlandse cultuur een archaïsche cultuur als die van de islam áán zou kunnen.

  Ik meen dat de communistische cultuur, waarin héél veel Nederlanders geboren en getogen zijn, daar té leeg en oppervlakkig voor is…. en daarom geen partij is voor de op wereldverovering uitzijnde islam.

   

  Wij kunnen aan de situatie van nu dus pas iets veranderen als wij zelf veranderen.

  En dat is het moeilijkste dat er is.

  Slechts zeer sterke enkelingen slagen daarin.

  De grote massa waarschijnlijk nooit.

   

   

 19. Blonde schrijft: “Als de rechten van religie gelijk worden gesteld aan de rechten van secularisme, is de discussie over hoe islam te omschrijven, geheel
  overbodig.” Was het maar zo simpel. Er is in NL geen stricte scheiding Kerk en Staat. Het Franse laïcité kennen we hier niet. Daarom blijft het gesignaleerde probleem ook bestaan. De wet moet worden aangescherpt: volledige scheiding Geloof en Openbaar Bestuur. Maar kom daar maar eens om in een volledig door christelijke politiek (in de breedste zin des woords) gedomineerd land.

   

 20. .

  @Hartman 21:10

   

  Wel, ik wil wel bekennen dat die kleurtjes een emotionele lading aan mijn tekst meegeven, waardoor ik bij tweede lezing weer snel de draad kan vatten en grotere vorderingen maak. Want het is natuurlijk niet één twee drie af. Ik moet echt heel logisch nadenken. Het is een denkproces onderwijl ik schrijf.  Natuurlijk kan ik ze daarna weer met één click weghalen, maar meneer Hartman, ik vind het leuk, en mijn publiek ook, want anders bleef het wel weg.

   

  En dan nog wat, dit is mijn karakter, zo ben ik nu eenmaal, en ik geef de lezer een inkijkje in mijn persoonlijkheid. Want meneer Hartman, ik neem distantie van mijzelf. Ik ben de schaamte voorbij.

   

  Bij HVV, waarvan ik u al ken, was het allemaal formeler. Maar hoe emotioneel ik mijn schrijfsels ook kleur, zij houden een uiterst rationele ondertoon en zijn beslist niet makkelijk te lezen.

   

  Schaamteloze reclame voor een niet te lezen blog.’

   

  ‘Daar wilde ik u slechts over tippen, meer niet.’

   

  Wel, meneer Hartman, als u mij had willen tippen had u uw commentaar wel anders ingekleed.

   

   

  ‘Het volstaat om religie en staat volledig te scheiden en schendingen van het NAP streng aan te pakken.’

   

   

  Uw oplossing van de scheiding van kerk en staat is niet meer werkbaar omdat, zoals ik steeds beweer, het onderscheid tussen christendom en islam door ons niet goed gemaakt is. U bent vastgeroest en functional fixed op de scheiding van kerk en staat. Dat is passé.  DE STAAT MOET ZICH NU JUIST NIET VAN ISLAM AFSCHEIDEN, MAAR ZICH ER INDRINGEND MEE GAAN BEMOEIEN ANDERS LEGGEN WIJ STRAKS HET LOODJE.

   

   

   

 21. @rien op 5 februari, 2013 – 20:52: Inderdaad. En het ergste heeft u nog niet eens verteld: Pogingen van de Serviërs om zich te beschermen worden afgestraft door de internationale gemeenschap. Servië wordt steeds verder onder druk gezet door de EU om Kosovo te erkennen als onafhankelijke staat. Terwijl moslims gewoon landjepik hebben gedaan. Dit zal ook hier gebeuren. Helaas zwicht Servië steeds vaker voor internationale druk. Het land is straatarm, en de EU-subsidies zijn verleidelijk. Wat wij zouden moeten doen is Servië ontwikkelingshulp geven zodatg ze de EU niet nodig hebben. Dat is beter dan al die miljarden naar Afrika..

   

  Minder bekend is trouwens dat in Macedonië de Albanese minderheid onder internationale druk zelfbestuur en verregaande privileges heeft gekregen. De VN doet er alles aan om de islam verder te verspreiden. Het is triest dat geen enkele internationale orgnasatie te vertrouwen is, zelfs de VN is verworden tot een politiek correct clubje zelf-islamiseerders. Terug naar de oude volkenbond!

 22. Prima stuk Blonde mevrouw.
  Punt van kritiek.
  Gebruik nu toch eindelijk eens de woorden mohammedanen en mohammedanisme.
  Taal stuurt begrip.
  Door het zo als ik voorstel te benoemen worden mensen zelf verantwoordelijk voor hun keuze.
  Door de termen te gebruiken die u hanteert lijkt het een onvermijdelijkheid.

  Ik hoop dat u het snapt.

 23. “Wel, meneer Hartman, als u mij had willen tippen had u uw commentaar wel anders ingekleed.”

  Ik heb even overwogen een smiley in te voegen, maar aangezien tekstsmileys niet echt werken ervan afgezien. U moet er niet teveel achter zoeken, zoals lauwebal aangeeft linkte ik vervolgens naar mijn eigen blog, en hypocrisie tracht ik te vermijden.

   

  “Uw oplossing van de scheiding van kerk en staat is niet meer werkbaar omdat, zoals ik steeds beweer, het onderscheid tussen christendom en islam door ons niet goed gemaakt is. U bent vastgeroest en functional fixed op de scheiding van kerk en staat. Dat is passé. 
  DE STAAT MOET ZICH NU JUIST NIET VAN ISLAM AFSCHEIDEN, MAAR ZICH ER
  INDRINGEND MEE GAAN BEMOEIEN ANDERS LEGGEN WIJ STRAKS HET LOODJE.

  Ik vrees dat de ‘functional fix” biij u zit. De islam is immers een theocratisch staatssysteem, waarbij de etatistische component en de religieuze component tot één geheel gesmeed zijn. Indien deze componenten gescheiden worden is de islam al geen islam meer, maar ‘slechts’een religie. Als vervolgens geweld dat uit de religie component zou voortvloeien (de schending van het NAP, het Non-Agressie Principe) afdoende wordt bestraft zal ook die component verzwakken. Dat kan even duren, maar bij het christendom is het ook gelukt. Zoals ik al eerder schreef is de tijd van de minstens zo barbaarse inquisitie voorbij. De islam heeft die ‘verlichting’ nog niet doorgemaakt en werd dan ook niet voor niets door o.a. Pim Fortuyn aangeduid als achterlijk.

  De etatistische component, met haar machts en geweldsmonopolie, is degene dat de religieuze component gevaarlijk maakt, omdat de laatste legitimatie kan verkrijgen van de eerste. Bij scheiding der componenten vervalt die legitimatie, en kan wangedrag gewoon worden aangepakt.

 24. @Hartman

   

  Wat voor oplossingen blijven er dan over? Want als we de staat inderdaad accepteren als het kwaad, dan zie ik maar bitter weinig uitwegen. Protest? Lamenielachuh. Emigratie. Geweld. Dat is het zo’n beetje.

   

  Ik heb daarnaast moeite met een kwaadaardige staat waarbij het kwade spontaan uit goedbedoeld handelen voortkomt. Als de staat inderdaad echt kwaadaardig is dan zit daar een organiserende kracht achter. Een persoon, of meerdere personen, die bewust aansturen op onze ondergang. Wie zou zodanig kwaadaardig zijn dat ze een heel continent willen weggeven, en een hele cultuur willen uitroeien?

 25. Echte persoonlijke vrijheid is het antwoord.

  Persoonlijk (individueel) dwz een ideologie kan geen rechten doen gelden.

  Religieuze argumenten kunnen nooit meetellen in openbare besluitvorming. Voorbeeld: Een bestemmingsplan wordt door de bewoners opgemaakt, hierin kan bv geen plaats zijn voor een moskee en geloofsvrijheid is geen argument om het bestemmingsplan te wijzigen. Ondernemers en instituten kunnen kledingvoorschriften uitvaardigen, religieuze argumenten tellen niet mee. 

  De fout is nu, dat in dit soort discussies schending wordt gezien van de vrijheid van godsdienst waar het in werkelijkheid schending is van de individuele vrijheid van buurtbewoners of ondernemers. Ten onrechte krijgen discussies een religieuze lading.  De overheid dient zich volledig van godsdiensten te distantiëren. Geen contacten dus met religieuze leiders.

 26. .

  @ Hartman 21:49

   

  Ha, ik haal mijn eindconclusie naar voren, het is namelijk grappig, ik lees het over en nu snap ik u pas. U verstaat onder de scheiding van kerk en staat in Nederland blijkbaar de scheiding van islam van sharia. Maar ik versta onder de scheiding van kerk en staat: de Staat der Nederlanden van islam.
  Wel, het scheiden van islam van sharia is natuurlijk geboden, daar
  zijn wij het over eens. Maar als u bedoelt dat de Nederlandse Staat zich
  niet indringend met islam zou moeten bemoeien dan zijn wij het oneens. Maar dat bedoelt u misschien niet eens.

   

  ================================================================================

   

  .

  ‘De islam is immers een theocratisch staatssysteem, waarbij de
  etatistische component en de religieuze component tot één geheel gesmeed
  zijn. Indien deze componenten gescheiden worden is de islam al geen islam meer, maar ‘slechts’een religie.’

   

  Deze componenten zijn na de vroege kindertijd niet meer te scheiden. Scheiding van kerk en staat werkt alleen wanneer de psyche van de moslim daartoe in staat is. Zoals gezegd geef ik u bij moslima’s meer kans. U kunt kerk en staat bij moslims alleen pro forma scheiden maar niet in werkelijkheid. De moslim zal uw staat opzwelgen zodra de kans zich voordoet.

   

  En islam is geen religie, dat zeg ik juist, wij zijn functional fixed in concepten. Herdefinieer ‘religie’ voordat u hier compleet onder de voet gelopen wordt. Islam is een seksuele ideologie gebaseerd op de sadomasochistische dyade. Het is een seksueel onderdrukkingsysteem. En DAAR wilt u mee overleggen? U moet de beuk erin gooien anders gaan uw kleinkinderen straks ook nog voor de bijl van de SM-dyade. De scheiding van kerk en staat is een gepasseerd station.

   

  Dus we zijn eruit: voor de scheiding van kerk en staat moeten de gelovigen een staatsrechtelijke dispositie hebben. Zij moeten dit besef verinnerlijken, maar moslims krijgen in de vroege kindertijd een eendimensionale staat mee waarin religie, het recht en het dialectische proces op dezelfde dimensie liggen. Meneer Hartman, precies hierover heb ik 400 artikelen gespamd.

   

  ‘Als vervolgens geweld dat uit de religie component zou voortvloeien (de
  schending van het NAP, het Non-Agressie Principe) afdoende wordt
  bestraft zal ook die component verzwakken. Dat kan even duren, maar bij
  het christendom is het ook gelukt. Zoals ik al eerder schreef is de tijd
  van de minstens zo barbaarse inquisitie voorbij. De islam heeft die
  ‘verlichting’ nog niet doorgemaakt
  en werd dan ook niet voor niets door
  o.a. Pim Fortuyn aangeduid als achterlijk.’

   

  Wel, de vraag stellen is hem beantwoorden: islam heeft de Verlichting nog niet doorgemaakt. Morgen even doen dan? Meneer Hartman dit alles vereist een volkomen nieuwe en niet geïndoctrineerde generatie moslims. Die komt er echt niet hoor.

   

  ‘De etatistische component, met haar machts en geweldsmonopolie, is
  degene dat de religieuze component gevaarlijk maakt, omdat de laatste
  legitimatie kan verkrijgen van de eerste. Bij scheiding der componenten
  vervalt die legitimatie, en kan wangedrag gewoon worden aangepakt.’

   

  Wel, hier zit wat in omdat Sharia nog niet geheel is meegekomen. Men zou wangedrag kunnen aanpakken maar men doet dat niet omdat het ‘religie’ is. Weer gijzelt islam het christendom. Onze concepten van religie moeten worden herzien. Maar dan nog stelt de moslim zich hier niet achter en zal hij de scheiding van kerk en staat gelaten ondergaan totdat de nieuwe profeet gekomen is.

   

  Maar om nu onze staat van islam te scheiden is een volstrekt verkeerd beginsel. Logica werkt niet bij islam. Islam = seks. De staat moet zich opdringen bij islam, als was zij Sharia, en moslims met grote kracht en dwang weer in het gareel dwingen. En inderdaad, bij het christendom hoeft dat niet. Maar dat is ook secundaire religie.

   

  Herzie daarom uw concepten van religie en onderscheidt met primaire en secundaire religie islam van christendom. Islam is een seksuele sekte en het christendom is een religie. Eerst nieuwe rationele concepten ontwikkelen en dan pas ingrijpen. Niks scheiding van kerk en staat om de verdomd eenvoudige reden dat islam geen kerk is en haar staat een seksuele aberatie. Die entiteiten zijn in het hoofd van de moslim in dit leven niet meer te scheiden.

   

  Ha, ik lees het over en nu snap ik u pas. U verstaat onder de scheiding van kerk en staat in Nederland blijkbaar de scheiding van islam van sharia. Maar ik versta onder de scheiding van kerk en staat: de Staat der Nederlanden van islam. Wel,  het scheiden van islam van sharia is natuurlijk geboden, daar zijn wij het over eens. Maar als u bedoelt dat de Nederlandse Staat zich niet indringend met islam zou moeten bemoeien dan zijn wij het oneens.

   

 27. Nee, geen protest, inderdaad een lachertje. Eerst toestemming vragen aan hen tegen wie je wilt protesteren, hahaha.

  Emigratie? Waarheen? Naar een andere staat?

  Geweld? En dan? Een nieuwe sterke man en een herhaling van zetten?

   

  De oplossing ligt besloten in de westerse beschaving, en zoals Hans Hermann Hoppe al vaststelde is de massa-import van barbaarse kanslozen een groot gevaar voor die beschaving, en daarmee de afwending van een gevaar voor de staat.

   

  De klassieke normen en waarden van de westerse beschaving maken de aanwezigheid van een staat namelijk overbodig. Anders dan in primitieve tribale samenlevingen zoals Irak, waar het wegvallen van de brute dictator Hoessein meteen resulteerde in tribale oorlog, een burgeroorlog waarbij tot dan toe met harde hand in toom gehouden aanhangers van verschillende stromingen in de islam elkaar de hersens insloegen.

   

  De oplossing in een beschaving als de westerse is bewustmaking van ‘de gewone man’ van de ware aard van de staat. Zoals mensen nu al in overgrote meerderheid in vrijwilligheid vreedzaam met elkaar omgaan, en met elkaar handelen, verandert dat niet als de dwingeland die hun leven overhoop gooit en hun eigendom afpakt uit hun leven verdwijnt. De enige niet-vrijwillige en niet-vreedzame interactie tussen gewone mensen is die met de staat.

   

  De mens is een sociaal dier, en samenwerking, handel en elkaar helpen zit in de menselijke natuur. Uiteraard zijn er ook kwaadwillenden, maar voor een functionerende rechtsorde is geen staat nodig, sterker nog, de huidige situatie in NL toont aan dat de rechtsstaat beslist geen rechtsorde is.

   

  Bewustwording en de-legitimatie van de staat zijn dus vreedzame oplossingen, hoewel die waarschijnlijk door de staat met geweld zullen worden onderdrukt; de vrijheid van meningsuiting komt steeds verder onder druk te staan, en er gaan al stemmen op om niet-staatsgezinde journalisten een beroepsverbod op te leggen. Maar de bewustwording gaat langzaam, ondanks de hulp die ‘we’ van de staat krijgen door haar voortdurende wangedrag. Deels ligt de oorzaak daarvan dat de kritische geluiden in de MSM onderdrukt worden, één van de redenen voor de LP om in de TK te willen doordringen; vandaaruit is het immers veel gemakkelijker om via de MSM die bewustwording te bevorderen.

   

  Een andere optie is secessie, de oprichting van een vrijstaat. Vrijstaten zijn niet uniek, er zijn er zelfs vrij veel van. Eén voor beeld is Dubai, maar er is een hele lijst. In 2007 pleitte hoogleraar Sylvester Eijffinger in de Groene voor een vrijstaat in Brabant.

   

  U ziet, er zijn wel vreedzame oplossingen denkbaar; de vraag is hoe deze te realiseren voordat de burgeroorlog, en daarmee het geweld en de sterke man, een feit is.

 28. Prima stuk van Blondemevrouw.

  Het stuk is onlosmakelijk verbonden met immigratie. Sterker nog, je kunt in het stuk probleemloos het woord “islam” vervangen door “immigratie”. Ook voor immigratie is een geweldloze oplossing, zoals het sluiten van onze grenzen, het uitzetten van alle illegalen en volop inzetten op remigratie.

 29. Het klinkt zot, maar immigratie van kanslozen was nodig om een schuldgedreven economie gaande te houden..

   

  Na de boom komt de bust, dat geldt ook voor de boom in de kanslozenindustrie..

   

   

 30. islam aangepakt worden. Voor die tijd worden ze voorgetrokken om onze eigen culturen te vernietigen en om ons murw te krijgen. Verdeel en heers is nog steeds het spel op dat niveau.

   

  Dus islam dient geen enkele ruimte (letterlijk en figuurlijk) te krijgen in heel europa.

 31. arno op 5 februari, 2013 – 20:00: Alleen de Serviërs begrijpen dat, zij weten hoe je de islam aanpakt: met wortel en tak uitroeien en verdrijven.

 32. http://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y&feature=player_embedded

   

  Het gaat erom om nu eindelijk eens in te zien waar hindu, boeddhist, christen, atheïst enzovoort mee werd geconfronteerd. Zie het nu eens!

   

  De elite heult vrijelijk met alles dat profijtelijk voorkomt, het is waarachtig niet nieuw. Dat de boel in elkaar zal donderen (men wil er niet aan, maar het aftellen is begonnen) is een zekerheid.

  Wie eruit zullen springen idem.

  Ach en dan begint het spel om de knikkers opnieuw.

  Rare mensheid.

 33. “U verstaat onder de scheiding van kerk en staat in Nederland blijkbaar de scheiding van islam van sharia.”

  U heeft mijn bijdrage niet goed gelezen of niet goed begrepen. De islam is niet te scheiden van de sharia, omdat de sharia integraal onderdeel van de islam is waarin staat en religie zijn samengesmeed.

  Zoals ik schreef is na de scheiding van de beide componenten de islam geen islam meer, want de barbaarse sharia kan dan niet meer bestaan.

  Na scheiding houden we gewoon een religie over, vergelijkbaar met het christendom, zij het nog onverlicht, en een staat, zonder religieuze wetten, dus zonder sharia.

  De staat, zoals ik al heb betoogd, is iets waar we buiten kunnen, en een niet-agressieve religie is voor niemand een bedreiging.

  De ‘psyche’ van de moslim is geen vaststaand, onveranderbaar gegeven, maar wordt bepaald door opvoeding en achtergrond. U maakt de fout die Wilders zorgvuldig vermijdt, door moslims gelijk te schakelen aan islam, maar er lopen in Nederland genoeg ‘verlichte’ moslims rond om de onjuistheid daarvan aan te tonen. Uw afkeer van wat door de staat bewust is gecreëerd verblindt u bij het herkennen van de ware vijand: die staat.

 34. Wellicht ten overvloede:

  “Maar als u bedoelt dat de Nederlandse Staat zich niet indringend met islam zou moeten bemoeien dan zijn wij het oneens.”

  Het probleem is nu juist dat de Vederlandse Staat zich zeer indringend met de islam bemoeit, en wel om haar te faciliteren. Zonder die bemoeienis had het hele probleem zich in de eerste plaats niet voorgedaan.

 35. “Wie zou zodanig kwaadaardig zijn dat ze een heel continent willen weggeven, en een hele cultuur willen uitroeien?”

  Graag verwijs ik u naar de linkjes aangaande de politieke correctheid (het Cultureel Marxisme) die ik eerder in deze draad aan lauwebal adresseerde.

 36. .

  @Hartman

   

  ‘U heeft mijn bijdrage niet goed gelezen of niet goed begrepen. De
  islam is niet te scheiden van de sharia, omdat de sharia integraal
  onderdeel van de islam is waarin staat en religie zijn samengesmeed.

  Zoals ik schreef is na de scheiding van de beide componenten de islam
  geen islam meer, want de barbaarse sharia kan dan niet meer bestaan.’

   

  Tja, is het nu wel of niet te scheiden? Kijk, ik zeg u dat het niet te scheiden is en dus ook niet te demonteren is. U kunt islam alleen onderdrukken. Ik kan best wel lezen hoor.

   

  ‘Na scheiding houden we gewoon een religie over, vergelijkbaar met het
  christendom, zij het nog onverlicht, en een staat, zonder religieuze
  wetten, dus zonder sharia.’

   

  U voorspelt de toekomst van islam uit het christendom, omdat u beide als ‘religies’ ziet. Dat meneer Hartman is een blunder die op dat spamweb niet gemaakt wordt.

   

  Onzin trouwens voor moslims, voor moslima’s wellicht wel mogelijk omdat die een meerdimensionale cultuur in hun archetype Gods hebben. (Voor de scheiding van kerk en staat, die twee dimensies vergt).

   

  ‘De ‘psyche’ van de moslim is geen vaststaand, onveranderbaar gegeven,
  maar wordt bepaald door opvoeding en achtergrond. U maakt de fout die
  Wilders zorgvuldig vermijdt, door moslims gelijk te schakelen aan islam,
  maar er lopen in Nederland genoeg ‘verlichte’ moslims rond om de
  onjuistheid daarvan aan te tonen. Uw afkeer van wat door de staat bewust
  is gecreëerd verblindt u bij het herkennen van de ware vijand: die
  staat.’

   

  Ik beweer nu juist dat de psyche van de moslim na de indoctrinatie van de vroege kindertijd wel degelijk een vaststaand gegeven is, inderdaad door zijn achtergrond. Hier verschillen wij diametraal, dus werk mij er maar uit.

   

  Ik stel juist dat de invloed van islam op moslims (mannen) onherroepelijk is en met Wilders heb ik geen flikker te maken. Verlichte moslima’s is niet onmogelijk, verlichte moslims wel. Voor moslims die u voor ogen hebt moet eerst een generatie zonder religieuze indoctrinatie in de vroege kindertijd worden afgeleverd. Het is dus niet onmogelijk in de verre toekomst.

   

  ‘Uw afkeer van wat door de staat bewust is gecreëerd verblindt u bij het herkennen van de ware vijand: die staat.’

   

  Meneer Hartman bent u werkelijk zo naïef om te denken dat de staat de moslim creëert. Het is de woestijnbewoner die de sadomasochistiche dyade heeft gecreëerd. Incest, inteelt en reïncarnatie. Het is de woestijnbewoner die de Koran heeft verbogen uit de Tenach, als reflectie van zijn cultuur. Het is de moslim die nu aanspreekbaar is op zijn Koran. Meneer Hartman, de Staat is een personificatie uit het Libertarisme, waar God een personificatie van de man is. De Staat, meneer Hartman, die bestaat niet. Er bestaan alleen honderdduizenden moslims die aanspreekbaar zijn op islam.

   

   

 37. Juist het feit dat de islam consequenties heeft voor niet of anders gelovigen, maakt dat het niet voldoet aan de voorwaardes waaronder de godsdienstvrijheid kon ontstaan en kan bestaan.
  Daarom wijst de islam zelf die vrijheid ook af.
  Zolang de islam apostasie ,sexe apartheid, racisme, imperialisme, suprematie, irrationaliteit, inhumaniteit ,fuehrer prinzip, Jodenhaat , NIET afzweert, is er geen plaats voor deze ideologie in het westen.

 38. Kunt u niet lezen of hoe zit het? Hartman geeft al tig keer aan dat hij van mening is dat de basis is dat wat vóór alle wetten bestonden. Maar het schijnt echt te moeilijk te zijn, want u maakt er een tegenovergesteld iets van! Hoe krijgt u het voor elkaar?!

  De bron van ons denken ligt dieper en daarom is het logisch dat als men de hele onzin aan regeld nu eens dumpt uit kan komen bij het boeddhisme. En dan heb ik het over de oorspronkelijkheid van het denken.

  Maar blijkbaar is dat niet voor u weggelegd, u wenst libertarisme, dat naar mijn idee een volkomen tegenbeeld is van het collectivisme binnen islam (overigens ook binnen alle socialistische bewegingingen) te kopelen aan individualistisch denken? Ow my, zelfs een limbo danser zal falen.

  Dit is kolder!

   

   

 39. .

  @ Toets

   

  Hartman geeft al tig keer aan dat hij van mening is dat de basis is dat wat vóór alle wetten bestonden (???)

   

  Maar het schijnt echt te moeilijk te zijn, want u maakt er een tegenovergesteld iets van! (???)

   

  De bron van ons denken ligt dieper en daarom is het logisch dat als men
  de hele onzin aan regeld nu eens dumpt uit kan komen bij het boeddhisme. (Ach en ik maar denken dat hij het over islam had)

   

  En dan heb ik het over de oorspronkelijkheid van het denken. (Ja oorspronkelijk denkt u zeker Toets)

   

  Maar blijkbaar is dat niet voor u weggelegd, u wenst libertarisme, dat
  naar mijn idee een volkomen tegenbeeld is van het collectivisme binnen
  islam (overigens ook binnen alle socialistische bewegingingen) te
  kopelen aan individualistisch denken? (Wel Toets, dit heb ik echt niet gezegd hoor)

   

  Kunt u niet lezen of hoe zit het? (Toets, beter lezen hoor)

   

  Ow my, zelfs een limbo danser zal falen. (Kom op Toets het is al laat, ik neem u ook serieus)

   

  Dit is kolder! (over het laatste zijn wij het eens. Morgen verder, Toets de groeten en slaap lekker)

   

   

 40. Nou, na uw laatste commentaar zal dat serieus een heel lastige worden.

  Ik heb nog nooit zo’n fail gezien.

   

  Ow en zit u vooral niet in over mijn belezenheid. Ik weet dat het altijd beter kan, maar dat geld voor de hele mensheid omdat geen mens alles kan lezen.

   

  Peter Pan, samengevat overschreeuwt u zichzelf in de hoop dat een lezer erin zal trappen.

  Kortom, Hartman heeft gelijk.

 41. Blonde mevrouw vergeet de lobbyist in de Tweede Kamer, die veel invloed op de politiek en haar politici heeft:” De Saoedische prins Alwaleed Bin Talal Abdulaziz Al Saud (Riaad, 1955), beter bekend als prins Alwaleed, is de op negen na, 21,6  miljard, de rijkste man ter wereld. Met een geschat vermogen van ruim 21,6 miljard  dollar hoeft de prins op de Forbes-lijst van rijkste aardbewoners alleen Microsoft-topman Bill Gates, investeerder Warren Buffett, de Indiase staalmagnaat Lakshi Mittal en de Mexicaanse telecombaas  Carlos Slim Helu, Amancio Ortega,Invar Kamprad,Charles Koch, David KochLarry Ellison en Bernard Arnault voor te laten gaan.

  Deze prins geeft ongeveer 50 miljoen dollar per jaar uit aan projecten e.d. die een beter begrip van de islamitische cultuur in het westen moeten bevorderen.

  Bevorderen van de islamitische cultuur betekend: omkoping.

  Nederlandse topambtenaren denken dat 3 procent van alle ambtenaren en ruim 5 procent van alle politici corrupt is. Nederlandse burgers denken dat 17 procent van alle ambtenaren op ministeries, 18 procent van alle ambtenaren bij gemeentes en provincies, 12 procent van alle landelijke politici en 18 procent van alle regionale politici corrupt is.

  Dag.

   

 42. R. Hartman:

   

  “De staat is het kwaad, het klinkt hard maar het is niet anders.”

   

  Amerikanen hebben daar een perfect passen gezegde voor:

   

  “If you’re not part of the solution, you’re part of the problem!”

   

  “…als u tegen alle bewijzen om u heen blijft geloven dat het fouten zijn, dat de staat in werkelijkheid het beste met u voor heeft maar dat men zich (stelselmatig!) vergist in haar maatregelen, dan gaat er niets veranderen.”

   

  Dat past precies in wat ik tijden denk. Er zitten in Nederland mensen aan het roer, die goed opgeleid en minstens gemiddeld intelligent zijn. Te veronderstellen dat zij het al die tijd al niet begrijpen, is jezelf in slaap wiegen. Ze begrijpen vast donders goed waar ze mee bezig zijn. Het probleem is dat ze het ons niet aan onze neus gaan hangen.  Het zijn dus eerder collaborateurs, dan dwalende geesten. W.F. Hermans heeft ooit een boek geschreven: “Moedwil of Misverstand.” Hier is absoluut geen sprake van misverstand. Het is moedwil! Ik vind het niet prettig dat ik het moet zeggen, maar ze zijn te vergelijken met de NSB-ers van de jaren ’40. Nederland wordt in sneltreinvaart 1984, niet avant, maar après la lettre. De islamisering gaat hand in hand met het promoten van de EU. Tezamen werken ze aan de New World Order. Wie de (kwade) genius is achter dit subversieve toneelstuk is niet duidelijk. Bilderberg? Wie het weet mag het zeggen. Het wordt voor ons, gewone stervelingen, pas duidelijk als het te  laat is. Is het soms al te laat? Dat weet maar een handjevol mensen in Nederland. Het enige dat wij, betalende, werkende, alles tolererende, Nederlanders kunnen doen, is de PVV en Geert Wilders steunen. De SP is tegen de EU, omdat het te snel gaat. Maar in principe is de SP ook vóór een verenigd Europa. Laat u vooral geen zand in de ogen strooien. De enige, ik herhaal: de enige die ons wil beschermen tegen het kwaad dat islamisering en EU heet, is Geert Wilders. Maar geen profeet wordt in eigen land geëerd. Ook, of moet ik zeggen: zelfs, Geert Wilders niet.

   

  j.c.th.kohler@online.nl

 43. maar ik ben het wel eens met Hartman: veel aanstichters van de ellende zullen dit met opzet hebben gedaan, in plaats van foutjes hebben gemaakt.

   

  Verder ben ik het oneens met deze zin: “Nee, tegen immigratie uit islamlanden.”, om twee redenen: 

  - ten eerste weert dit mensen uit mohammedaanse landen die zelf niet mohammedaans zijn, en juist aan die verschrikkelijke gruwel willen ontsnappen

  - ten tweede weert dit niet de mohammedanen uit niet-mohammedaanse landen.

   

  Het is daarom beter om te zeggen dat we geen mohammedanen meer moeten laten immigreren. Deze stelling bracht ik ook in bij het Balie-debat tussen Scheffer en Sarrazin, een paar maanden geleden. Scheffer was een beetje onthutst door mijn woorden, en Sarrazin durfde geen onderscheid te maken, en zei ook zoiets als BlondeMevrouw.

  Zie ook mijn reactie op Hoeiboei.

 44. Peter Pan:

   

  “Meneer Hartman bent u werkelijk zo naïef om te denken dat de staat de moslim creëert.”

   

  De staat creëert de moslim niet, maar wel de islamisering. En maak niet de vergissing te denken dat dit een slippertje van de regering is. Het is een vooropgezet plan!

   

  j.c.th.kohler@online.nl

 45.  André van Delft:

   

  “…ten eerste weert dit mensen uit mohammedaanse landen die zelf niet mohammedaans zijn, en juist aan die verschrikkelijke gruwel willen ontsnappen.”

   

  In dat geval spreken we niet over immigratie, maar over politiek asiel. En als dat (politiek asiel) gerechtvaardigd is, zeg ik: laat maar komen!

   

  j.c.th.kohler@online.nl

 46. @ Blondemevrouw: “Hoe het gevaar van islamitische invloed gekort kan worden?”

   

  Er is maar een oplossing, en het werd ons vanavond door een Nobelprijswinnaar bij P&W aangedragen:

   

  stuur het hele Islam naar Maart…. Wetende dat het nooit meer terug kan komen.

 47. Zeer eens. Blijkbaar heeft men de aangehaalde lezing nog steeds niet gelezen, de waarheid is soms pijnlijk. Alleen hoe zeer men ook wegkijkt, in India lukte het niet, in Noor Afrika lukte het niet, in Syrië lukte het niet, hopen infromatie is volkomen teloor gegaan aan barbarisme, maar nog is het niet mogelijk te onderkennen dat zelfs de nul niet aan islam is toe te schrijven.

  Voorwaar! En dat terwijl het plafond van de kamer waar minnaar Senenmoet op zijn minst meer vraagtekens op zou moeten roepen dan zijn afkomst.

  Feitelijk weet men bar weinig van een oudheid voor alles dat van waarde was voor ten minste 90% verkoold werd. Het is een gruwelijke schande.

  Maar nee hoor we moeten de nonsens aanhoren dat uit islam de wijsheid is ontsproten. Welke dan?

 48. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.

   

  Ik ben bang dat de islam alleen te bestrijden is met geweld. Die nieuwe regeltjes, die dan vigerend worden,  zijn goed bedoeld maar daar trekt een islamist zich toch echt geen zier van aan.

 49. @lauwebal 21.35u. En die Albanese minderheid is /was in de jaren 90 al dik 1/3 van Macedonie. Net als in kosovo door het schrikbarend aantal aanwas. En ook hier zie je gelijk weer de islamitische apartheid en afscheidingsdrang opkomen waar ze overal naar streven. Ook daar willen de islamieten zich apart houden en liefst landjepik plegen.  Je kan het misschien niet helemaal vergelijken met Nederland, maar ook hier in oude volkswijken zie je deze opkomst in de toekomst gebeuren. Die islamitische dominantie wordt steeds groter, breid zich steeds verder uit, en dan heb je nog uiterlijo vertoon zoals uiterlijk kleding,moskeeen enz. 

 50. @André van Delft op 6 februari, 2013 – 01:35: Dan nog moeten we ze niet toelaten. Om drie redenen.

   

  1. In de praktijk blijken het ook gewoon profiteurs of zelfs moslims te zijn. Ik durf er wel voor 100 euro te wedden dat we Sahar binnen nu en 10 jaar met een hoofddoek op rond zien lopen.

   

  2. Nederland is vol, overvol zelfs. We hebben geen plaats voor die mensen, hoe zielig ze ook zijn.

   

  3. Waarom moeten we ze in Nederland toelaten? In de directe omgeving van Nederland is geen enkel moslimland. Dus er zijn genoeg plekken dichtbij waar ze naar toe kunnen vluchten. Voor iemand uit Iran is bijvoorbeeld Turkije of Rusland meer voor de hand liggende vluchtbestemmingen dan Nederland. Maar de uitkeringen en vooral het voorkeursbeleid lonken..

 51. @rien op 6 februari, 2013 – 10:25: Omdat Joegoslavië zo sociaal was om Albanese vluchtelingen op te vangen.. En kijk wat er van komt. Moslims fokken ook vele malen sneller dan niet-moslims. Dat zie je in Nederland ook. De islam bestrijden hangt dan ook sterk samen met het volledig afschaffen van alle kindregelingen.

 52. .

  ‘Nou, na uw laatste commentaar zal dat serieus een heel lastige worden.

  Ik heb nog nooit zo’n fail gezien.

  Ow en zit u vooral niet in over mijn belezenheid. Ik weet dat het
  altijd beter kan, maar dat geld voor de hele mensheid omdat geen mens
  alles kan lezen.

  Peter Pan, samengevat overschreeuwt u zichzelf in de hoop dat een lezer erin zal trappen.

  Kortom, Hartman heeft gelijk.’

   

  Beste Toets,

  U vervuilde de discussie door uw standpunt niet duidelijk uiteen te zetten en het mijne ongefundeerd ter zijde te schuiven. En nu weet ik zo langzamerhand wel hoe belezen u bent maar dat ontslaat u niet van een zindelijke discussie. Knap overigens hoe u dit aspect er weer zonder aanleiding in heeft weten te krijgen.

   

  Het is prettig om anderen deelgenoot te maken van je denken. Toch is dat niet mijn doel. Mijn doel is om het verschijnsel ‘religie’ te doorgronden. Mijn doel is om de SM-dyade te doorbreken. Mijn doel is om werkelijk wat voor moslima’s te bereiken. En ik weet wel dat u daar heel anders over denkt, en dat de meesten hier het met u eens zijn. Daarom kick ik niet op plusjes en zijn minnetjes mijn lot. Maar weet u wat Toets, dat kan mij eigenlijk bar weinig schelen.

   

  Ik vind uw reactie teleurstellend en ben beter van u gewend.

   

   

   

 53. @ Peter Pan:  ook u zult het verschijnsel ‘godsdienst’ enkel en alleen maar kunnen begrijpen ( laat staan beschrijven en verklaren) voor zover u zelf een echte gelovige bent.

  Aan de buitenkant van een gebouw staande kan men toch onmogelijk de binnenkant… of… de sfeer… ervan beschrijven en in kaart brengen?

   

  Deze hele discussie nalezend kan men slechts het hoofd schudden.

  Niet veroordelend of medelijdend.

  Maar wel:  het lijkt wel of een aantal   – sympathiek genoege –  blinden elkaar probeert te overtreffen in het nóg weer beter dan de ander beschrijven hóe de zichtbare wereld er precies uitziet…. of er volgens die blinden uit zou behóren… of hoe die er – volgens hen dan-  teleurstellend genoeg NIET uitziet.

   

  Het gaat echt en helemaal nérgens over!

   

  En als er nu onmogelijk achter te komen wás…. hoe het écht  in elkaar zit….. dan zou daar nog enig begrip voor op te brengen zijn.

   

  Er staat een deur open, die men ábsoluut en helemaal zeker NIET door wil.

  Omdat die volgens u niet bestaat, bijvoorbeeld.

  Omdat je enigszins gestoord moet zijn om daar doorheen te gaan…. omdat er toch… zeker weten….. niets áchter die deur is.

  Omdat allen, die door die deur zéggen te zijn heengegaan, bepaalde psychologische kenmerken hebben…. die ( volgens u)  iets ingewikkelds met seks te maken hebben.  

   

  Bespaar uzelf toch tijd en energie en wonderlijke miskleunen en ga – potdorie – toch gewoon eens die deur door!

  Hij heeft een naam.

  De Joden noemen Hem ‘Yeshóe’ a’  en de christenen willen Hem nog weleens ‘Jezus’ noemen.

 54. Het terugdringen van de ISLAM op “”democratische”” wijze is wishfull thinking !! De ISLAM is een barbaarse

  ideologie die niet onderdoet voor de NAZI,S en kan alleen maar gestopt worden door gewapend verzet en

  zoals de ISRAELI,S het perkekt doen : OOG OM OOG , TAND OM TAND””

 55. @ Gielah: “De Joden noemen Hem ‘Yeshóe’ a’  en de christenen willen Hem nog weleens ‘Jezus’ noemen.”

   

  En de Arabieren noemen Hem Issa, en dat, zeer merkwaardig, 18 keer in dat boekie van hen! Maar bijv. de Portugezen noemen Hem CR7 en de Argentijnen noemen Hem Messi (en daar hebben ze vol-ko-men gelijk…).

   

  Ik vermoed dat er meer deuren zijn dan u denkt. U wijst slechts naar een deur, maar het leven lijkt meer op het Theater van de Lach, van John Lanting.

 56. .Gielah op 6 februari, 2013 – 12:19

  @ Peter Pan:  ook u zult het verschijnsel ‘godsdienst’ enkel en
  alleen maar kunnen begrijpen ( laat staan beschrijven en verklaren) voor
  zover u zelf een echte gelovige bent.

  Aan de buitenkant van een gebouw staande kan men toch onmogelijk de
  binnenkant… of… de sfeer… ervan beschrijven en in kaart brengen?

   

  Wel, u beschrijft een gevoel dat strict persoonlijk is. Daarin kan en wens ik u inderdaad niet te volgen. Ik zie ‘religie’ als de black box van Skinner. Ik manipuleer van buiten om uit te vogelen hoe het van binnen werkt. Kort gezegd benader ik religie vanuit het rationele denken en vermijd ik magisch denken.Overigens een welgemeend compliment aan u dat u beide denkwijzen, die elkaar uitsluiten, voortreffelijk beheerst.

   

  Deze hele discussie nalezend kan men slechts het hoofd schudden.

  Niet veroordelend of medelijdend.

  Maar wel:  het lijkt wel of een aantal   – sympathiek genoege –
   blinden elkaar probeert te overtreffen in het nóg weer beter dan de
  ander beschrijven hóe de zichtbare wereld er precies uitziet…. of er
  volgens die blinden uit zou behóren… of hoe die er – volgens hen dan- 
  teleurstellend genoeg NIET uitziet.

   

  Uitstekend, ik probeer juist blind te blijven voor magisch denken, en dat is al moeilijk genoeg omdat magisch denken ons oerdenken is en instinctief gegeven. Het is niet voor niets een stadium in de ontwikkeling van het kind (3-6 jaar Piaget). Rationeel denken daarentegen is een dispositie tot logisch denken. Men zou het kunnen ontwikkelen.

   

  Het gaat echt en helemaal nérgens over!

   

  Jawel, de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen hangt ervan af.

   

  En als er nu onmogelijk achter te komen wás…. hoe het écht  in
  elkaar zit….. dan zou daar nog enig begrip voor op te brengen zijn.

  Er staat een deur open, die men ábsoluut en helemaal zeker NIET door wil.

  Omdat die volgens u niet bestaat, bijvoorbeeld.

  Omdat je enigszins gestoord moet zijn om daar doorheen te gaan…. omdat er toch… zeker weten….. niets áchter die deur is.

   

  ‘Omdat allen, die door die deur zéggen te zijn heengegaan, bepaalde
  psychologische kenmerken hebben….’

   

  magisch denken…

   

  ‘die ( volgens u)  iets ingewikkelds
  met seks te maken hebben.’

   

  Ho ho, zo heeft religie zich logisch ontwikkeld uit de dierentijd. Maar seculiere religie is de anti-projectie van seksualiteit en wil er niets mee te maken hebben. In tegenstelling tot islam dat in primaire religie = seksualiteit = SM-dyade is blijven hangen.

   

   

  ‘Bespaar uzelf toch tijd en energie en wonderlijke miskleunen en ga – potdorie – toch gewoon eens die deur door!

  Hij heeft een naam.’

   

  Wel. als u het niet verder vertelt zeg ik u wat er uit de seksuele theorie van religie volgt:

   

  IK BEN GOD…DE MAN IS GOD

   

  De Joden noemen Hem ‘Yeshóe’ a’  en de christenen willen Hem nog weleens ‘Jezus’ noemen.

   

   

   

 57. U bent gewoon aan het doogzwemmen.

  Daar komen hele rare en hele droge theoriën van.

   

  Intussen hebt u geen idéé wat u mist.

  Nu is dat aan u…. vrijheid blijheid enzo.

   

  Maar hoe geboeid denkt u dat een Rembrandt en een van Gogh zouden zijn, als zij dagelijks de bijdragen van een ietwat pedante vijfjarige zouden ( moeten)  lezen, waarin die aanwijzingen voor het maken van een mooi schilderij zou geven… intussen ook nog wáárschuwend tegen het schilderen….. en zichzelf vastbesloten verklarend er zélf ooit aan te beginnen…. aangezien hij zich daar te slim voor achtte en te hoog erboven staand?

   

  Hopenlijk zouden beide grootmeesters té veel van kinderen houden om er volaan tegenin te gaan.  

   

  Maar of ze er iets van zouden opsteken?

  Ik weet wel wát ze  – in gedachten –  zouden opsteken….(..)  ware dat in hun eeuw al usance.  

   

 58. .

  ‘Maar hoe geboeid denkt u dat een Rembrandt en een van Gogh zouden zijn,
  als zij dagelijks de bijdragen van een ietwat pedante vijfjarige zouden (
  moeten)  lezen, waarin die aanwijzingen voor het maken van een mooi
  schilderij zou geven… intussen ook nog wáárschuwend tegen het
  schilderen….. en zichzelf vastbesloten verklarend er zélf ooit aan te
  beginnen…. aangezien hij zich daar te slim voor achtte en te hoog
  erboven staand?’

   

  Gielah, het gaat in deze discussie alleen om argumenten. Ik acht u hoog om uw argumentatie, doet u bij mij hetzelfde.

   

  Overigens, meent u nu werkelijk dat ik niet op de hoogte ben van het religieuze besef van gelovigen? Denkt u werkelijk met een complete onbenul te maken te hebben die niet weet waar het bij religie om draait? Dat ik het magisch denken niet tot op grote hoogte heb doorgrond? Maar daar heb ik het niet over, ik wissel alleen de argumenten.

 59. Ik heb het niet en nooit over ´religieus besef´, @ Peter Pan.

  Dat etiket kunt op desgewenst ook op allerlei New Age onzin plakken.

  Ik heb het over uw eigen één op één contact met God.

 60. “…. islam te importeren”.

  Welke idioot heeft dàt uitgedacht? Een normaal mens kan dat niet geweest zijn, dus moet dat wel iemand uit het gilde ‘Zwakzinnig’ zijn. Maar nòg een mogelijkheid is de lafbekkerij van de politici in 1975, die het al in de broek deden bij de dreiging van de zandbaksjeiks om de oliekraan dicht te draaien! Ik vraag me af hoe die “Resolutie van Straatsburg’ nu nog doorwerkt in de besluitvorming door onze schijtlaars-politici.

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 61.  

  Bedankt R. Hartman, Peter Pan, Gielah en ook toetssteen jullie maken het lezen van de reacties de moeite waard.

   

  Wat een kennis en een liefde voor het leven spreekt er uit jullie woorden. Ik leef en denk bij de gratie van mijn intuitie en ik kon zonder veel nadenken in een gesprek met een vriend van mij zeggen, “We zijn het Goddelijke” en wat daar achter zit dat is niet onze zaak, we hadden het anders wel geweten.

  Waarom is “Het” er! Het hele Universum dus. Niemand weet dit!!

  En of men nu door rationeel of magisch denken probeert te doorgronden wat er achter “Het” geheel zit het zal niet baten. Er was en er is geen mens op deze wereld die een zinnig woord kon of kan zeggen omtrent het geheel wat ons al 13 miljard jaar omringd.

   

   

   

   

 62. Gaandeweg besluiten de machthebbende politici dat het om uiteenlopende redenen en voor verschillende doeleinden, een goed idee is om islam te importeren.”

   

  Omdat de discussie inzake “het waarom”, een brede discussie is en ik in dit stuk de focus wil leggen op het “hoe nu verder”, heb ik aangegeven dat er fouten zijn gemaakt.

   

  Dat die fouten opzettelijk gemaakt zijn, onderschrijf ik. 

   

  Daarom geef ik ook aan;

  “Vrijheid en veiligheid in gevaar brengen, kan gebeuren. Maar zodra je merkt dat dit aan de orde is, dien je dat te herstellen. Ook als burgers onderling, samen. Met name als blijkt dat volksvertegenwoordigers dat niet (willen) doen.

Reacties zijn niet (meer) mogelijk.