Klik hier als u meer wilt lezen over ons privacybeleid en gebruik van cookies.

(Niet meer tonen)

Het ongelijk van de racisme gillers

Geplaatst door Joost Niemoller op 24 februari, 2013 - 12:45

Het was gisteren weer eens goed raak op Twitter: 'Weg met de racist Niemöller.'

Gisteren op Twitter stormde het. Ik had een stukje geschreven over iets wat iedereen kan zien: Grieken zijn geen Nederlanders. Afrikanen zijn geen Europeanen. De collectieve agressie tegen de werkelijkheid was weer enorm, en concentreerde zich op mijn persoon. Ik was namelijk -en dat woord keerde telkens weer terug- 'een 'racist.'

In een blogje had ik geschreven over een 'etnisch taboe', en zag mijn gelijk bevestigd in al dat getier op Twitter. Honderden Tweets, de een nog agressiever dan de ander. 

Het is op zich natuurlijk best linke soep. Als maar genoeg mensen tieren en gillen dat je een racist bent, dan wordt dit vanzelf een waarheid. Zo ging dat vroeger ook bij het lynchen van negers in het Zuiden van de VS. Er klonk een gehuil op dat de moordenaar gevonden was, en die moordenaar was die zwarte, dus was het zo. Precies om die reden hield Spinoza zijn geschriften waarin hij er al doorredenerend op uit kwam dat de wonderen in de bijbel niet konden bestaan maar voor zich. Niet omdat hij het gelijk niet aan zijn kant had, maar omdat dit gelijk als bedreigend werd ervaren voor de bestaande orde. Het had hem zijn leven kunnen kosten.

Vrees niet, ik denk echt niet dat ik ook maar enigszins in de buurt kom van het genie Spinoza. Ik verspreid zelf ook geen enkel gelijk, maar constateer gewoon wat iedereen kan constateren: In Afrika gaat het economisch gezien slechter dan in Europa. Wat is het verschil? In Afrika wonen Afrikanen, In Europa wonen Europeanen. 

Al dat racisme gebrul kan daar niets aan veranderen.

Alle andere verklaringen van het type 'het is de schuld van het blanke kolonialisme' zijn natuurlijk alleen maar afgeleiden van de stelling dat Afrikanen geen Europeanen zijn. Want hoe komt het dat Europa geen kolonie van Afrika werd? Wie voor zichzelf dit soort vragen niet wil beantwoorden zou eigenlijk zijn mond moeten houden. Maar dat gebeurt niet. Men legt zijn eigen onwetendheid op als censuur. De waarheid moet ten koste van alles ongekend blijven. 

Mensen verschillen van elkaar. En mensen verschillen ook groepsgewijs van elkaar. Er bestaan etnische verschillen, die zijn genetisch bepaald en sturen voor een groot deel ons gedrag. Tja. zo is het nu eenmaal.

De tegenstanders van deze waarheid moeten al ver terug in de geschiedenis om de wetenschap uit te vegen. Deze politiek correcte gillers, moeten bijvoorbeeld net als de fundamentele christenen het bestaan van de evolutietheorie ontkennen. Het ontstaan van soorten en van rassen vanuit een langzame ontwikkeling van trial and error past namelijk niet in het plaatje, als je er van uit gaat dat ieder mens geheel blanco en geheel gelijk geboren worden en dan gevormd raakt door de politiek. Of, zoals ik ook las, zichzelf vormt door moraal. We vinden dat prettige gedachten die wellicht onze eigendunk strelen. Met de werkelijkheid heeft het allemaal niets van doen. 

Deze gillers stellen ook dat er zoiets zou zijn als een nature-nurture debat. Maar er is helemaal geen debat. Want de racisme gillers willen de feiten niet kennen. Wat er wel bestaat is een geleidelijke ontwikkeling naar steeds meer feiten, waaruit blijkt dat het de genen zijn die ons maken en breken.

Twee recente voorbeelden. (Maar alleen al uit de recente ontwikkeling in het genetische en IQ onderzoek zijn met gemak honderdduizenden voorbeelden te vinden.)

1. In notabene China is sinds enige tijd kort een grootschalig onderzoek gaande naar de genetische aspecten van genialiteit. Juist in dat land, waar de maakbaarheid zo ongeveer was uitgevonden, en door middel van genocide werd uitgevoerd, zijn nu ineens fondsen vrijgekomen voor grootschalig onderzoek, dat in een groot deel van de Westerse wereld als te besmet wordt geacht. 

2. Uit recent onderzoek bleek dat er een zogeheten 'strijders-gen' bestaat. Dit gen veroorzaakt snelle opflakkeringen van agressie bij provocatie. Zeg maar het gen waarover de racisme giller is overmatige mate moeten beschikken. Dat 'strijders-gen' blijkt in hoge mate voor te komen bij jongens die zich aansluiten bij gangs. 

Het directe agressieve gedrag, bij wetenschappers ook wel de 'in your face attitude' genoemd, die onder zwarten vaker voorkomt, blijkt een relatie te hebben met etniciteit. In Europa komt het relatief weinig voor:

Only about a third of people in Western populations have the low-activity form of MAOA. By comparison, low-activity MAOA has been reported to be much more frequent (approaching two-thirds of people) in some populations that had a history of warfare.

Maar dat is natuurlijk allemaal niet waar. Dat is natuurlijk allemaal niet minder dan racisme. Als de waarheid ons niet bevalt, dan moet de waarheid verdwijnen. Dit soort dictatoriale gedrag ligt aan de basis van de afbraak van iedere beschaving.


Reacties

Donnie op 24 februari, 2013 - 12:56

Ja, waar blijft de waarheid, de feiten?

"Als de waarheid ons niet bevalt, dan moet de waarheid verdwijnen" tja, daar weet jij alles van of niet Joost? Gezien je trackrecord nogal eens allerlei dingen te roepen over immigratie, integratie enzovoort zonder hierbij met feiten te komen die dit onderbouwen. Waarom bijvoorbeeld de juiste migratie cijfers noemen of de juiste (wetsvoorstel/beleids)teksten te noemen mbt (het afschaffen van het woord) allochtoon. En als mensen je hier op aan spreken er vooral niet serieus op reageren en het debat aan gaan...

KCMO op 24 februari, 2013 - 13:01

@ Donnie

Hee Donnie, leuk zeg.

je noemt nou juist die dingen op waar je Joost nou juist niet van kan betichten.

Gemiste kans voor je.

rien op 24 februari, 2013 - 13:05

Joost, je ziet toch al hoe er

Joost, je ziet toch al hoe er gereageert wordt als je op een foto staat met blanke mannen van ongeveer dezelfde leeftijd? En dat doen ze dan omdat je op jou manier opkomt voor Nederland. Daarom zeggen ze dat.

Als je ziet  welke (linkse) organisaties, politici en landverkopers je uitmaken met de dooddoener ''racist'' is dat tegenwoordig een echte geuzenaam. Als je je land wil beschermen tegen een geweldadige ideologie die nergens ter wereld samengaat met anderen, ben je een racist of fascist. Als je zegt dat Marokkanen wel erg veel voorkomen in criminaliteitstatistieken ben je ook een racist. Zelfs als je voor je eigen land en zijn autochtone bewoners opkomt ben je al een racist.

 Nou, ik ben dus ook zo'n ''racist'' en daar ben ik trots op. En helemaal (zoals gezegd) als ik zie WIE dat zeggen.

A3aan op 24 februari, 2013 - 13:13

@Joost....

Ach, je moet maar denken, tegen de echte dommen valt niet op te praten...

Simpelweg omdat ze niet begrijpen dat ze het niet begrijpen...

Blijft over agressie...

Zie bij die 900 gangs in Nederland waarbij velen een IQ van onder de 75 hebben, das lager dan bij chimpansees en varkens...

Daarom kunnen ZIJ er ook niet van af stammen ! -)

Reden dat we ons er dus ook druk over moeten maken als ze ons daarvoor uit maken, zelf een stuk lager op die ladder staande !

Peter Pan op 24 februari, 2013 - 13:15

Magisch en rationeel denken

.

Mensen beschikken over twee manieren van denken: magisch denken uit de oertijd van de dierenwereld, en rationeel denken waarvoor  men alleen een predispositie heeft. Het magisch denken is het richtsnoer, ook van de wetenschapper.

Hiervan uitgaande is er geen mens ter wereld die in rationele zin het verschil in rassen kan en zal ontkennen. Er is geen orthodoxe gelovige die het uitsterven der dino's op 1000 jaar geleden schat. Want dat concludeert hun rationele denken.

Maar het rationele denken is niet ons menselijk kompas, dat is magisch denken.

Bekend zijn fanatieke gelovigen die uitstekend rationeel kunnen denken maar dit stug aansturen vanuit hun magisch denkkader.

En daarom Joost, hoeft u al die voorbeelden helemaal niet te noemen. Magisch denkende mensen zijn niet gek, niet achterlijk.

Maar door uw voorbeelden scherpt u de innerlijke tegenstelling tussen magisch en rationeel denken aan. En daar worden zij zo woest van, want ieder mens schept een kunstmatige eenheid in zijn kop.

DreadlockHolidy op 24 februari, 2013 - 13:19

@Donnie: Ziende blind en horende doof

@Donnie, lees Matteüs 13: 1-58 eens, daar is een tekst die perfect op jou van toepassing is.

Jezus spreekt: "Ziende zijn zij blind en horende zijn zij doof, zodat ze niets begrijpen".  

Jessica op 24 februari, 2013 - 13:19

De waarheid

is ongewenst voor en door de Eurofielen, de multicultiralisten en de zogenaamd politiek correcten en wordt dus afgedaan als fascisme. De waarheid is de luis in de pels en zou verboden moeten worden.

Donnie op 24 februari, 2013 - 13:20

Selectief shoppen in (verkeerde) cijfers

Niet? Hoe wil je Joost zijn lange trackrecord van selectief shoppen of de verkeerde cijfers te gebruiken uit oa Eurostat, CBS, CPB enzovoort rapport en databases dan noemen? Of zelfs het helemaal niet kunnen aanleveren van zijn beweringen? Neem oa:
- foute migratie cijfers mbt Nederland en andere (EU) landen. Hiermee aan verbonden het niet noemen van remigratie cijfers (migratie saldo) enzovoort. Komt in vele stukjes hier terug van Joost hier op DDS en in zijn boek.
- selectief zinnen citeren uit rapporten, wetsvoorstellen etc. meest recentelijk door te suggereren dat de term allochtoon vervalt en dan niet te benoemen wat hier voor in de plaats komt voor 1ste en 2de generatie allochtonen (amsterdam gaat juist concreet praten over de herkomst groep ipv het containerbegrip allochtoon, omdat zoals Joost beaamt er een verschil is tussen "dé" Chinesen, Jappaners, Turken etc. ).
- de media zou bij delicten etc. doorgaans geen etniciteit noemen behalve als het om autochtonen/blanken gaat. Onderbouwing met bewijzen? Neen.
- Zo is er nog een lange lijst van selectief shoppen en holle claims zonder onderbouwing. Spreek je Joost hier op aan dan komt er meestal geen reactie, een enkele keer wel maar dan in de trand van "ik heb gelijk" totdat je dan met een bron aankomt. Zie Beukman die eerder deze week Joost wees op wat de PvdA nu precies heeft voorgesteld over vervangen van het begrip allochtoon.
En dan beginnen over dat er in Nederland geen migratie/integratie debat is en er een taboe rust op het benoemen van de feiten. Hoe noemen we dat? Hypocriet.

Henk Lomax op 24 februari, 2013 - 13:21

Afrika

Afrika kan worden beschouwd als het meest problematische continent. Armoede, ziekte, hongersnood, incompetente politici, religieuze en etnische conflicten, geweld en corruptie, om er maar een paar te noemen.

Alom heerst de mening dat "wij" op grond van het verleden een bijzondere verantwoordelijkheid jegens Afrika zouden hebben. Deze is gestoeld op de communis opinio dat de voornaamste politieke, sociale en economische problemen aldaar zijn veroorzaakt door de erfenis die door de koloniale heersers is nagelaten.

Een nogal naïeve veronderstelling. Toen de West-Europeanen zo'n 400 jaar geleden Afrika exploreerden, troffen zij daar stammen aan die nog in de steentijd leefden met een lage levensverwachting en onder de constante dreiging van (veelal etnische) stammenoorlogen. Het is twijfelachtig of deze bevolking zonder de interventie van Europeanen momenteel een beter leven zou leiden.

Het is onwaarschijnlijk dat met de huidige (vervoers)technologische mogelijkheden Afrika vrij zou zijn gebleven van Westerse invloeden. Dit werelddeel zou sowieso zijn ontrukt aan de levenswijze van het stenen tijdperk. De vraag is dan of Afrika zich anders (beter) ontwikkeld zou hebben indien geen sprake zou zijn geweest van kolonisatie en slavernij en wij "faire" handel met hen hadden gedreven.

De Afrikaan staat vooraan als het er om gaat al zijn problemen te wijten aan het kolonialisme van weleer. Het nog immer heersende geweld zou het gevolg zijn van de door de kolonisten gecreëerde landsgrenzen zonder rekening te houden met etniciteit. Deze grenzen zijn nochtans na vele decennia onafhankelijkheid nog steeds niet aangepast.

De armoede van de Derde Wereld kan zeker niet uitsluitend aan het vroegere kolonialisme worden geweten. Er bestaan immers ook voormalige koloniën, zoals de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en Hong Kong die wél zijn uitgegroeid tot stabiele en rijke landen. Daar tegenover staan ook landen die nooit gekoloniseerd zijn zoals bijvoorbeeld Ethiopië, Liberia en Tibet, maar toch nog steeds straatarm zijn.

Omgekeerd zijn er West-Europese landen zoals Denemarken, Zweden, Duitsland en Noorwegen, die in tegenstelling tot belangrijke spelers zoals de Fransen Britten en Portugezen, geen koloniën en een verwaarloosbaar aandeel in de slavenhandel hadden. Toch zijn de Fransen, Britten en Portugezen niet rijker dan deze Denen, Zweden, Duitsers en Noren. Dit vormt een sterk bewijs dat Europese welvaart niet op Afrikaanse slavernij is gebouwd. Bij de belangrijkste slavenhandelaren, de Britten, droeg op het hoogtepunt de slavenhandel slechts 5% bij aan de Britse welvaart. Niet noemenswaardig dus.

Het komt dan ook uitermate ongeloofwaardig voor om te stellen dat uitbuiting die tot zo'n 200 jaar geleden plaatshad nog steeds invloed zou hebben op de economische en sociale ontwikkeling heden ten dage.
Een door oorlog vrijwel geheel verwoest land zoals Duitsland in 1945, zag kans om binnen 15 jaar weer uit te groeien tot een Wirtschaftswunder. En dit was niet uitsluitend het gevolg van buitenlandse kapitaalinjecties.
Het is overigens meer dan waarschijnlijk dat er sinds de tweede helft van de vorige eeuw meer geld in Afrika is gepompt dan er cumulatief in de voorliggende eeuwen aan is onttrokken.

Zo lang de Afrikanen blijven doorzeuren over het verleden, zonder enige visie op de toekomst, zal zich niets ten goede keren. Steeds maar weer wijzen op de blanke kolonialisatie zal er tenslotte niets aan veranderen dat hun volkeren tot in de eeuwigheid zullen leven en sterven onder de meest verschrikkelijke omstandigheden.

Nee, het "kolonialisme"-argument der Afrikanen dient te worden opgevat als camouflage voor de corruptie en incompetentie van de Afrikaanse volkeren en hun leiders die als gevolg van een overduidelijk gebrek aan positieve initiatieven hun eigen boontjes niet kunnen doppen.

In het verlengde van deze houding heeft zich de laatste tien jaar een nieuw verschijnsel aangediend. Afrikanen eisen excuses van de nazaten van hun vroegere overheersers. Een gotspe! Op grond van een basaal rechtsprincipe kan niemand aansprakelijk worden gesteld voor de daden van een ander; laat staan voor de daden van meer dan tien generaties geleden. Het mag vanzelfsprekend worden geacht dat wij de koloniale misstappen van onze voorouders veroordelen, maar van excuses kan op grond van het voorgaande natuurlijk geen sprake zijn.
Hieraan toegeven zal er waarschijnlijk bovendien toe leiden dat de volgende stap een volslagen onterechte eis om (financiële) genoegdoening zal zijn.

Gezien de nog steeds erbarmelijke omstandigheden waarin zeer vele mensen in Afrika verkeren, zouden de de meeste Afro-europeanen in plaats daarvan dankbaar moeten zijn in het Westen te kunnen wonen, waar hen een fatsoenlijke levensstandaard wordt aangeboden.

Ik werd voor deze bijdrage geïnspireerd door en artikel op American Chronicle van Mfonobong Nsehe (uit onverdachte hoek dus), waarvan ik delen heb vertaald en opgenomen.

http://www.americanchronicle.com/articles/72207

besserwessi op 24 februari, 2013 - 13:22

Het is op zich natuurlijk best linke soep

Correctie:

Niemoller had moeten schrijven "linkse soep"

DreadlockHolidy op 24 februari, 2013 - 13:22

Apen: IQ = 10

@A3aan,

een detail: apen hebben een IQ van 10. Gemiddeld IQ in gevangenissen is 85.

Frank op 24 februari, 2013 - 13:24

Tsja, de werkelijkheid doet

Tsja, de werkelijkheid doet zeer en dan worden mensen agressief. 

DreadlockHolidy op 24 februari, 2013 - 13:27

@Donnie: Lange baard

@Donnie 13:20

Ben je nou nog nooit eens klaar met die kletspraat van Flip van Dyke? Tsjonge jonge, dat verhaaltje van jou en Mr. 0.23%  heeft zo langzamerhand een baard van 23 km. en je plakt en nog maar eens 50 cm. aan vast. 

Over onverbeterlijke drammers gesproken. 

shrimpocat op 24 februari, 2013 - 13:32

Ich bin ein Rassist

Want ik ben voor vrijheid en onafhankelijkheid.

rien op 24 februari, 2013 - 13:33

@13.20u. De verwijdering van

@13.20u.

De verwijdering van het woord ''allochtoon'' was niet afkomstig van de PvdA maar van Groenlinks. En de afkomst van daders (als het bv Marokkanen zijn) worden in eerste instantie vrijwel nooit vermeld, behalve als het nieuws ''groot'' wordt en dus onbeheersbaar voor de staatsomroep. Verder wat je ''cijfertjes'' betreft over (massa)-immigratie, vraag ik me af of je de laatste 30-40 jaar nog wel buiten ben geweest.

Mike V. op 24 februari, 2013 - 13:36

Link(s)e soep.

Die linkse domoren hebben een realiteitsontkenningsgen. Een deficientie. De waarheid heeft helaas nu eenmaal een schel en hard geluid en als je dat niet wilt horen stop je je linkse vingers in je oren en roept keihard fascist, rasist. Aan de problemen doe je vervolgens niets want die problemen bestaan niet, toch?

de_mol op 24 februari, 2013 - 13:36

Pseudoniem

Dit bewijst maar weer dat het schrijven onder de echte naam niet zonder risico's is. Blondemevrouw is gewaarschuwd. En dat binnen enkele dagen...

Kijk je uit Joost?

besserwessi op 24 februari, 2013 - 13:51

spinoza - wilders

citaat:  "Precies om die reden hield Spinoza zijn geschriften waarin hij er al doorredenerend op uit kwam dat de wonderen in de bijbel niet konden bestaan maar voor zich. Niet omdat hij het gelijk niet aan zijn kant had, maar omdat dit gelijk als bedreigend werd ervaren voor de bestaande orde. Het had hem zijn leven kunnen kosten."

Zo bezien was Spinoza een lafaard vergeleken met Wilders.

Die ventileert zijn waarheden openlijk en wordt nu 24/7 bewaakt.

Maar ja, die bescherming voor Spinoza zat er niet in.

jhimvanbemmel op 24 februari, 2013 - 13:52

Verschillen zijn evident

Professor Hans Galjaard heeft in het verleden al uitvoerig onderzoek gedaan naar genetisch etnische verschillen tussen verschillende rassen. Gek genoeg lijkt dit weggecensureerd op Wikipedia. Zo zorgt een gemiddeld hoge intelligentie, gecombineerd met een hoge activiteit er voor dat Aziatische mensen vaak weer Europese mensen 'overvleugelen' qua succes. De nieuwe wereldmacht China is momenteel bijvoorbeeld in hoog tempo de wereld en vooral ook Nederland economisch aan het veroveren.

Peter Pan op 24 februari, 2013 - 13:53

. @Donnie   Goed, ik ga

.

@Donnie

Goed, ik ga denkbeeldig met u mee: Joost shopt selectief. Maar dan? Is dat een barrière om het over de zaken zelf te hebben? Het inhakken op Joost mag niet onze eerste verdedigingslinie zijn ter bespreking van waar het werkelijk om gaat.

Het is helemaal niet erg dat er verschillen tussen mensen zijn. Pas wanneer men dat erkent kan er naar een betere overeenstemming tussen groepen worden toegewerkt. Daarbij zal de variantie tussen soorten altijd kleiner blijven dan de variatie binnen één soort. Talloos zijn toch de voorbeelden van erudiete Afrikanen, van beschaafde Marokkanen. Die openingen, hoe men groepen beter laat overeenstemmen, als men dat al wil, die kunnen alleen besproken worden door op de verschillen tussen groepen in te gaan.

En waar juist het multiculturalisme een grauwsluier in benamingen over immigranten heeft geworpen is Joost wel de laatste die daarop aan te spreken is.

Daarom Donnie, wil ik u uitnodigen in te gaan op de kern van de zaak. Hebben negers niet vele voordelen boven blanken? Zijn blanken niet veel corrupter dan negers? Allemaal waar. Waar het in het menselijk bestaan werkelijk om gaat is innerlijke beschaving.

Zo was er enige jaren geleden de rechterlijke uitspraak dat de familie van de arts die zijn Aziatische vrouw ombracht haar ook maar moest begraven. Peter R. de Vries sprak de familie van de vermoorde vrouw aan, die hemel en aarde bewoog om haar resten naar het geboorteland te repatriëren, zodat zij voor haar konden bidden en haar in waardigheid weer in hun midden konden op nemen. Ja, daar was ik niet op gekomen. Werkelijke beschaving zit in de mens.

Cathja op 24 februari, 2013 - 13:55

Het zijn de 'zegeningen' van

Het zijn de 'zegeningen' van deze moderne tijd, de vele reacties op Twitter! Het blijkt maar weer eens te meer hoeveel mensen zich al gaan ergeren als je gewoon de verschillen tussen rassen en volkeren benoemt. Ik ga er  vanuit dat deze Twitteraars vijanden zijn van de waarheid. Anderen van racisme betichtigen getuigt van onverdraagzaamheid; iets wat we helaas bij een steeds groter wordende groep in onze maatschappij aantreffen!

Ik hoop dat de heer Niemöller zich weinig aantrekt van de reacties van al die Twitteraars. Hij moet zich vooral niet de mond laten snoeren door een groepje oproerkraaiers!

DreadlockHolidy op 24 februari, 2013 - 13:56

Schelden = Gebrek aan argumenten

'Racist' roepen is schelden. En schelden is simpelweg een gebrek aan argumenten hebben. 

Dus, Joost Niemoller, als mensen tegen je gaan schelden, geven ze impliciet toe dat ze geen argumenten meer hebben en dat ze je gelijk moeten geven. Het roepen van 'racist ' is, op een perverse manier, een compliment voor het denkwerk dat je correcte positie onderbouwd. Het geeft ook de immense intellectuele luiheid van je tegenstanders aan. 

Johannes N op 24 februari, 2013 - 13:59

Ach Joost, u bent in elk

Ach Joost, u bent in elk geval niet de enige...

https://www.youtube.com/watch?v=tbud8rLejLM

(lichtvoetig, maar met een stevige grond van waarheid)

Dirk-Jan van Baar op 24 februari, 2013 - 14:00

Afrikaanse economie

Volgens veel economen is de economie in veel Afrikaanse landen aan het boomen. In tegenstelling tot de Europese economie.

de_mol op 24 februari, 2013 - 14:02

Leugens en statistieken

@Peter Pan op 24 februari, 2013 - 13:53

Dat gezever over een paar cijfertjes. Je hebt niet voor niets leugens en statistieken.

40 jaar geleden was islam in Nederland zo'n beetje non-existent. Loop nu eens door willekeurig welke grote stad. Dan heb je die manipulerende cijfers van welles nietes toch helemaal niet meer nodig?

En de onderzoeken van de door de overheid ondersteunde cijfers moeten nou eenmaal met een korreltje zout worden genomen, aangezien meerderen aantonen dat er geheel en al gesjoemeld wordt met cijfers. Die zijn namelijk gewoon in tegenstrijd met de werkelijkheid.

Dat is al meer dan eens aangetoond door oa. André van Delft. Zie hier maar bijvoorbeeld:

"... een andere wetenschappelijke gruwel; die liet het, tegen de waardheid in, voorkomen dat het ernstig meevalt met criminaliteit door Marokkaanse probleemjongeren. Men misbruikte niet alleen statistiek; ook een studie van het WODC wordt vals geciteerd, en men hanteert een bedriegelijke classificatie van misdaden. Beroving met geweld telt mee als vermogensdelict"

http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/02/bom-onder-het-gevangeniswezen#comment-278832

sprx op 24 februari, 2013 - 14:03

@ lomax

De kolonisatie van Afrika heeft veel korter geduurd dan jij denkt, net 100 jaar, en dat is veel te kort om een blijvende culturele invloed uit te oefenen.

De slaven handelaren stichten factorijen op het strand en gingen de binnenlanden echt niet in, omdat ze daar doodziek werden.

De slaven werden verkocht door rivaliserende neger stammen, die continu met elkaar in oorlog waren.

Normaal werd het hoofd van een overwonnene op een speer gespiest bij de ingang van de kraal, de kracht van de overwonnene kwam zo in de overwinnaar,  maar voor wat zilver liet hij hem in leven en verkocht hem aan die gekke blanken op het strand.

In het gematigde klimaat van de Kaap was slechts een bevoorradingsstation voor verse groenten en fruit van de VOC, pas tijdens de Engelse bezetting trekt men noordwaarts, en in Rhodesia ontmoet men dan de eerste negers, Zulu's.

De kaap werd bewoond door de Khoi-San volkeren, geen negers.

lauwebal op 24 februari, 2013 - 14:04

Joost heeft gelijk

Joost is de enige die echt de verschillen durft de benoemen. Zelfs de PVV gaat niet zover.

Wij Europeanen zijn superieur aan Afrikanen. Dat is geen racisme, maar dat zijn feiten. Kijk maar naar uitvindingen die zijn gedaan, onze welvaart en vrede.

Gielah op 24 februari, 2013 - 14:06

Welk ras?

Mensen die altijd met ´racisme´ aan komen dragen geloven heilig in het gelijkheidsdogma.

Zouiden zij hun ogen en oren eens gaan gebruiken.... en niet alleen de Joopachtige sites na-kwekken....dan zouden zij ontdekken dat mensen állemaal uniek en geen van allen gelijk zijn.

En nee.... zélfs niet gelijkwaardig.

Ook dat is meer wishful thinking dan eigen objectieve waarneming.

Anno 2013 lopen er nog steeds hele hórden rond ( niet niet alleen islamieten uit woestijn-oorden) die er héle primitieve denkbeelden op nahouden.... en die dus allerminst gelijk óf gelijkwaardig zijn aan verstandige mensen.

Nog maar een paar dagen terug kwam er hier een Neanderthaler lands , die een reactie neerzette waarin hij Pistorius nog nét niet gelijkgaf, dat die zijn vriendin met kogels doorzeefde ( mits natuurlijk bewézen wordt dat hij dat gedaan heeft).... maar dat zat er érg dicht tegenaan.

Vrouwen die carrière maakten... zo jammerde dit manneke.... vermoordden de 'mannelijkheid' van hun partner, die geen werk had.... en vróegen er dus in feite om vermoord te worden.

Kijk:  zo iemand is nóch gelijk, noch gelijkwaardig áán de meeste reageerders hier.

Dat bewijst hij zelf met even zovele woorden.

Ben ik nu een racist?

Nou...nee... want de man kan best van hetzelfde ras zijn als ikzelf.... het Kaukasische, in dit geval.

Maar véél te veel mensen willen zelfs dit onderscheid smoren.

Ze willen dat wij met dichte ogen en dichte oren door het leven gaan.

En doen wij dat niet... dan ontsteken zij in toorn en roepen:  'racist...'!

  

lauwebal op 24 februari, 2013 - 14:07

@Dirk-Jan van Baar op 24

@Dirk-Jan van Baar op 24 februari, 2013 - 14:00: Een economie die aan de grond zit en begint met groeien die boomt. Dat gold ook voor onze economie kort na de oorlog. Europa heeft problemen door de EU, niet doordat Nederlanders, Duitsers en Polen lui en dom zijn.

A3aan op 24 februari, 2013 - 14:09

Oops....

"Reden dat we ons er dus ook druk over moeten maken als ze ons daarvoor uit maken, zelf een stuk lager op die ladder staande !" 

Uiteraard moet daar staan NIET druk over moeten maken....

@Donnie...

Jij kan hier blijven aan komen met cijfers, het heeft geen zin zo lang je je er niet bewust van bent dat deze gemanipuleer zijn, hetgeen iedereen met een beetje gezond verstand en een beetje googelen en doordenken zo in de gaten heeft....

@DreadlockHolid(a)y ....

" een detail: apen hebben een IQ van 10. Gemiddeld IQ in gevangenissen is 85 " zeg je...

Chimpansees en Bonobo's halen gemakkelijk een IQ van 60-65, daarbij in aanmerking genomen dat ze niet schrijven kunnen zou het nog wel eens hoger kunnen zijn !  Vlooi het maar uit op de Google, zou ik zeggen !

Nogal wiedes, dat gemiddelde, die 75% wat een IQ wat 65% heeft, wordt opgekrikt door de 25% die daar een stuk boven zitten....

Dus.....? Onzin wat je daar neer plempt !

toetssteen op 24 februari, 2013 - 14:13

DJv Baar

Klopt wat u zegt, maar vertelt u er dan ook even bij hoeveel westerse en Chinese kenniswerkers er in die landen zitten? Heel veel.

Angola bijvoorbeeld heeft qua scholing van personeel nog een hele lange weg te gaan. Mauro zou daar bijvoorbeeld prima aan de slag kunnen. En dat bedoel ik niet denigrerend, maar om duidelijk te maken dat hij daar een prima toekomst zou hebben. Tevens toont het aan dat de autochtone bevolking van Angola nog wel een generatie of wat vol in zal moeten zetten op onderwijs.

V.K. op 24 februari, 2013 - 14:24

-Het lukt me niet zo 1,2,3

-Het lukt me niet zo 1,2,3 naar boven te toveren, maar ik heb eens ergens gelezen dat de definitie van goed/kwaad bij Europeanen anders is dan bij mensen uit Afrika of Azië, dat agressie gen, dat moet natuurlijk wel worden getriggerd voor het z'n werk gaat doen, de islam is zo'n trigger me dunkt...islam is de populairste religie in de westerse gevangenis, dat kan haast geen toeval zijn.

Joost Niemoller op 24 februari, 2013 - 14:31

Dirk-Jan,   Dit 'boomen' ban

Dirk-Jan,

Dit 'boomen' ban Afrika is zeer relatierf. Het is procentueel 'boomen' in het licht van een gigantische achterstand. Deze groei is geheel aan de economie van het Westen gerelateerd (grondstoffen!) of aan de toenemende invloed van China en India.

lauwebal op 24 februari, 2013 - 14:34

@toetssteen op 24 februari,

@toetssteen op 24 februari, 2013 - 14:13: Je vergeet anti-conceptie. Dat is echt het allerbelangrijkst. Als een Afrikaans land zich ooit wil ontwikkelen, stop de bevolkingsgroei dan.

Niehielist op 24 februari, 2013 - 14:36

De ergste racisten zijn de

De ergste racisten zijn de anti-racisten die voortdurend anderen van racisme beschuldigen om hun eigen racistisch denken te verdoezelen.

Netzo iets als de homofoob die homo's haat uit angst voor zijn eigen homosexuele gevoelens.

Frans Groenendijk op 24 februari, 2013 - 14:46

Afrikanen wonen vooral in Afrika

Ik heb twee kanttekeningen.

Het succes van een beschaving is niet zo zeer afhankelijk van het percentage hoogbegaafde, briljante, geniale en praktische mensen, maar van de vraag hoeveel ruimte, hoeveel waardering er is voor de (mogelijke) voortbrengselen daarvan. Het succes van Israël zowel als van de Joden zit niet in hun gemiddelde genialiteit maar in de waardering daarvoor in hun beschavingen.

Dit is dus mijn benadering van de nature-nurture kwestie.

Mijn inschatting is dat veel van de racisme-roepers ongerust zijn over een grote nadruk op genetische verschillen. Die ongerustheid deel ik.

Allerlei onderzoeken laten zien dat Aziaten intelligenter zijn dan blanken maar toch gaat het, bijvoorbeeld, in Noord Korea heel erg slecht.

De tweede opmerking staat in de titel: Afrikanen wonen vooral in Afrika. Het veschil tussen Europa en Afrika is echt niet alleen dat daar Afrikanen wonen. De omstandigheden zijn er ook anders. Als eerste denk ik daarbij aan allerlei ziekten. Als tweede aan het klimaat. Denk ook aan de Ghanese artsen: die werken vooral buiten Ghana omdat ze buiten Ghana zijn opgeleid en daar gebleven zijn. 

CDlogo op 24 februari, 2013 - 14:47

@Joost

Het benoemen van feiten is, zo blijkt bij deze maar weer, in deze tijd waar wensdenken en luchtfietserij de boventoon voert een riskante onderneming.

Joost denk je ook aan jezelf ?.......een Volkertje zit in een klein hoekje.........

Joost Niemoller op 24 februari, 2013 - 14:49

Frans,  De rijken wonen het

Frans, 

De rijken wonen het liefst in de mooiste gebieden in NL: Bloemendaal, Wassenaar, de oude duinen. Als ik jou mag geloven zijn ze rijk geworden omdat ze in de oude duinen wonen.

Two Ravens Black Kettle op 24 februari, 2013 - 14:50

Ach de mythe van de nobele

Ach de mythe van de nobele wilde. Mijn hobby is paleontology en archeology en het laatste ben ik gedoken in de nobele wilden van Oceanië. Van de Maori's van Nieuw-Zeeland, het Lapita volk en de kanaks van New-Caledonia. De Polynesiërs arriveerden op een eiland, roeiden binnen een eeuw zo'n 90% van de soorten uit, incluis de immense zeevogels kolonies en gingen volgens over tot onderlinge moordpartijen, cannibalisme, honger en wreedheden met als dieptepunt Paaseiland. Ongetwijfeld allemaal de schuld van de blanke kolonialisten. 

Een ander voorbeeld zijn de maori's, de maori's die de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland de Moriori vrijwel tot de laatste man, vrouw en kind uitmoorde. Ze achtervolgde hen zelfs tot aan de Chatham eilanden. Inmiddels is het volk uitgestorven. Overigens waren die Maori's zelf uit hun overbevolkte eilanden vertrokken vanwege de voortdurende stammen-oorlogen. Later zouden de blanken de loopgraven van de Maori's leren en overnemen.

Of wat dacht je van de aboriginals, de indianen, of de polynesiers vasn Hawaii, alle drie de volkeren roeiden wederom 90% van de diersoorten uit en leefden in een voortdurende staat van onmin en oorlog. Zo roeide de koning van hawaii de totale bevolking van Lanai'i uit. Nogal wild, maar nobel ?

Het schuld-complex van de blanke, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. We krijgen het er vanaf dag 1 ingepompt in het onderwijs. Van basisschool tot universiteit. 

Kees E op 24 februari, 2013 - 14:52

Chinezen intelligent ??? Wat hebben ze dan zoal uitgevonden ?

JhimvanBemmel

De Chinezen zijn inderdaad Europa aan het overvleugelen op economisch gebied.

Maar om nu te zeggen dat ze zo super intelligent zijn, nee dat gaat erbij mij niet in.

Als het gaat om innovaties, om verbeteringen, om uitvindingen etc. dan moet je niet bij de Chinees zijn.

Die kunnen wel als geen ander heel erg goed kopieren.

Kopieren en dit in combinatie met het geven van een laag loon is de overvleugeling van Europa op economisch gebied. That's it !!!

de_mol op 24 februari, 2013 - 14:55

@de_mol op 24 februari, 2013 - 14:02

Frans Groenendijk, die hierboven reageert op het onderwerp, is overigens een van diegenen die samen met André van Delft diepgaand onderzoek heeft gedaan en die zaken over statistieken e.d. heeft blootgelegd. Dus ook hij moet even in het zonnetje worden gezet.

Frulen op 24 februari, 2013 - 14:56

Joost

Beste Joost,

Ga vooral door om de vinger op de zere "Guttmenschen" plek te leggen. Proficiat,  en "Keep up the good work"

louis-portugal op 24 februari, 2013 - 15:03

Goed stuk Joost en een paar

Goed stuk Joost en een paar goeie reacties.

Nee lauwebal. Wij zijn niet superieur maar anders.

Die pygmee die vroeger zijn tegenstander opat deed dat uit zijn overtuiging.

Het probleem is dat wij met onze "zeikerige" mentaliteit een samenleving van garanties en verzorging hebben opgebouwd die zoveel indruk maakt op veel anderen volken zodat ze er ook in grote getale graag gebruik van maken.

Dat kan men alleen maar bereiken indien men een bepaalde levenstandaard van werken en sparen onderhoud welke ons in de loop van de eeuwen eigen is geworden.

Het gaat nu echter met een sneltreinvaart fout ondanks dat v. Rampen, bij Buitenhof vanochtend, er anders over praat.

shrimpocat op 24 februari, 2013 - 15:18

@ lauwebal op 24 februari, 2013 - 14:34

"Als een Afrikaans land zich ooit wil ontwikkelen, stop de bevolkingsgroei dan."

Die zal pas stoppen als men bereid is voor AOW en pensioen te gaan betalen.

louis-portugal op 24 februari, 2013 - 15:21

Kees ze zitten met hun

Kees ze zitten met hun gemiddelde IQ boven west.europa. en dat verschil wordt groter door onze import van meer minder IQ uit de moslimlanden enz. Ik begrijp wel dat die opmerking politiek inc. is maar daarom niet minder waar.

De chinezen kopen over de hele wereld grond,bedrijven en allerlei andere interessen in bedrijven.

Misschien vinden ze niet zoveel uit maar dat dachten we 50 jaar geleden ook van de japanners.

En Zuid-Korea, in 1953 geholpen door de VS maar ook nederlandse militairen vrijgevochten van het communisme, lijkt me nu op heel wat gebieden mee te draaien in de top van de wereld.

lauwebal op 24 februari, 2013 - 15:26

@shrimpocat op 24 februari,

@shrimpocat op 24 februari, 2013 - 15:18: Dat is één ding. Dat is zelfs nog wel te realiseren. Maar het is ook mentaliteit. In Nederland zijn geen grote gezinnen nodig, er zijn oudedagsvoorzieningen. Toch vinden mensen het nodig om 3+ kinderen te krijgen. Dat is mentaliteit, een stuk egoïsme en achterlijkheid dat er uit moet. Enerzijds via het onderwijs, anderzijds via keiharde (financiële) sancties.

lauwebal op 24 februari, 2013 - 15:27

@louis-portugal op 24

@louis-portugal op 24 februari, 2013 - 15:03 "

Nee lauwebal. Wij zijn niet superieur maar anders." -> Dat is een uitspreek waarmee je in de PvdA flink carrière kunt maken.

Frans Groenendijk op 24 februari, 2013 - 15:29

Precies

@Kees_E Dat is precies mijn punt. Die onderzoeken richten zich op individuele mensen in een 'laboratorium' omgeving. 

Het grootste probleem van de mohammedaanse beschavingen is dat de idiote islam'geleerden' zoveel 'krediet' krijgen, dankzij hun alliantie met de primitivelingen.

China had ooit een vloot en een groeiende internationale 'uitwisseling'. Een keizer vaardigdde op een gegeven moment een verbod uit op bouw van grote schepen, omdat internationale handel en uitwisseling niet nodig was vanwege de Chinese superioriteit. Met intelligentie alleen kom je er beslist niet als beschaving.

@Joost Je opmerking over rijke Nederlandse dorpen vind ik te absurd om te beantwoorden.   

François op 24 februari, 2013 - 15:35

Contolfreaks

Gek hoor, er is in dat hele--overigens boeiende--artikel geen onvertogen woord te vinden. Natuurlijk zijn er verschillen en algemene verschillen duiden is niet meteen een waardeoordeel vellen. Men kan ervan leren, erop inspelen. Dankzij die kennis weten we bijvoorbeeld dat bij sommige rassen een hogere kans is op lactose-intolerantie. Mag dat verschil er zijn? De racismegillers zijn daarom geen 'bloedende harten'of 'goedmensen', maar contolfreaks en niet zelden juist zelf obsessieve racisten en sexisten. Uit die hoek komt dan ook bijvoorbeeld het idee dat moslims zwart zijn en dus zielig, waaruit volgt dat islamkritiek zoiets als racisme is. Dat zijn de mensen die meteen gaan tellen hoeveel vrouwen in een raad van bestuur zitten terwijl het die raad zelf geen bal interessert of iemand er tieten heeft of niet. Dat zijn lieden die een uitgesproken hekel hebben aan de blanke heterosexuele niet-progressieve man, of hun antisemitisme verhullen in Israël-haat, of streven naar een uniforme correcte mensch die is- en denkt als ware het hun evenbeeld. Wanneer de werkelijkheid niet strookt met hun 'idee' ervan, zullen de obsessieve control-freaks dan ook niet hun 'idee' aanpassen, maar aanpassing van de werkelijkheid forceren. Dat begint dan met semantiek (uit de hand gelopen 'links' is extreem 'rechts') en scheldpartijen (racist!), maar loopt vanzelf uit in eugenetica en genocide. Hoedt u voor racismegillers.

Donnie op 24 februari, 2013 - 15:40

@peter pan @joost niemöller @a3aan

@ Joost: kijk je leest dus toch mee, maar waarom reageer je niet op onderbouwde kritiek van diverse personen? Je wilt toch zo graag een debat over migratie, integratie en wat daar mee samenhangt?? Dat je niet ingaat op haat stukjes (ik zag deze week een fimpje waar jij als nazi werd weggezet) is begrijpelijk want dat zijn gewoon gefrustreerde personen. Rare lui die je links en rechts hebt. Maar wees nu eens een man, als je doelstelling van het bespreken van problemen -en oplossingen- oprecht is. De diverse lui die hier op DDS of externe sites en podiums kritiek leveren doen dat oprecht en beschaafd. Pak die handschoen dan op!

@peter: er is helemaal niets mis met veschillen of het bespreken danwel onderzoeken hiervan. Ik vind het helemaal prima als de wetenschap uitzoekt hoe gedrag, intelligentie etc. verbonden zijn aan de genen, opvoeding, omgevingsfactoren etc. Volgende station is wat je hier mee kunt of wilt doen. Stel dat aziaten genetisch gezien iets vatbaarder zijn voor corruptie. Dan kun je kijken wat dit onder de streep uitmaakt (hoe doet een aziaat het die elders opgroeit? Kan nurture een stukje nature compenseren? Zo nee, wat betekent dit? Is het nu gevaarlijk om aziaten op top posities mbt geld, macht etc te hebben? Zo ja, wat dan? Etc). dat lijkt mij een gezond, open en eerlijk debat, maar dan moet men dus wel de juiste cijfers hebben en ook zelf kritisch zijn (zijn deze cijfers wel juist? Klopt dit onderzoek echt? Zijn er meerdere onafhankelijke bronnen die dit bevestigen?) . Onderdeel daarvan is ingaan op kritiek, iets wat Joost helaas keer op keer niet doet als iemand hem wijst op verkeerde (incomplete danwel misleidende) informatie.

- a3aan: waar basseerd u het op dat diverse cijfers rondom migratie en integratie niet kloppen? Frauderen het CBS, CPB, de gemeentelijke basisadministratie, landelijke overheidsinstanties, de politie, de immigratiedienst, andere instanties, tesamen duizenden werknemers en niemand die uit de school klapt over fraude of foute administratie? Dat klinkt mij toch als een complot theorie in de oren.

shrimpocat op 24 februari, 2013 - 15:56

@ lauwebal

"In Nederland zijn geen grote gezinnen nodig, er zijn oudedagsvoorzieningen."

Niet als het aan sommigen ligt.

Breinbrouwsels op 24 februari, 2013 - 16:17

Het Onderbuikisme in der Kultur

Allemaal je reinste zelfverdediging. Ingebakken in de natuur van de diverse organismen en van daaruit overgezet naar samenlevingsverbanden. De noodzaak om het organisme te beschermen tegen gevaar, in de vorm van ziekten of geroofde tasjes is evident. Anders was de huidige westerse cultuur nog eerder uitgestorven geraakt dan nu dreigt te gebeuren.

Overweeg een familie van peniskokerdragers die naast je komen wonen, een vuurtje stoken in het trappenhuis, je kat aan het spit rijgen, je vrouw bespuugen en je dochter met een paar man een paar keer over de balustrade leggen. Mag je daar dan - het veiligste is op 't internet - iets van zeggen. Of als diezelfde lui het zondags pak met een stropdas aankrijgen? Ben je dan racist of bang voor vreemde en bedreigende culturen? En beschik je dan over een uitstekende onderbuik, dat uitmuntende waarschuwingsmechanisme waardoor we er nu nog even mogen zijn?

Theo Prinse op 24 februari, 2013 - 16:44

linkse genotype racisten

Joost Niemoller spreekt vandaag over genetisch racisme.

Daar wil ik mij toch van distantieren want groepen blanke Amerikanen herkozen een bruine president en hebben een bruine administrator van NASA die ook astronaut is geweest...

De Ashanti in Mali waren tot in de 19e eeuw in staat om de Britten te weerstaan terwijl de Zuid Afrikaanse van Nederlandse origine Boere met 27.000 in de Engelse concentratiekampen werden uitgemoord. 

De blanke duitser Adolf Hitler moorde 20 miljoen mensen uit waaronder 6 miljoen joden van de meest intellegente soort onder der mensen. Beetje dom !

Wernher von Braun en het team van de duitse nazi Kraft landden vanuit Amerika astronauten op de Maan. 

Nixon heeft met zijn besluit om de Nucleaire Thermische Raket motor in de motteballen te doen de verdere exploratie totaal gestagneerd. 

Er zijn duizenden nazi's naar Egypte, Syrie en Zuid Amerika gevlucht en die landen zijn allemaal op een lager plan. 

De hele notie dat uit genen onderzoek grote conclusies en aanmatigende uitspraken gedaan kunnen worden over het niveau en succes van volkeren is volkomen onjuist. 

Verder is (ook) het genen racisme slecht een subset voor de in communistische klassen gedefinieerde maatschappij visie. 

Racisme is voor de communisten een welkom onderwerp van gesprek omdat het de valse notie van de communsiten van klassen automatisch legitimeert. 

Het racisme en het genotype racisme is een intellectuele waan conceptie van links. 

Joost Niemoller speelt onder een hoedje met de linkse racisten. 

P.s. Zuid Afrika 

In de zaak rond de moord op de mogelijk van Nederlandse origine Reena Steenkamp door de van origine Duitser Oscar Pistorius blijkt na zijn aanklager the lead investigator in the case against Oscar Pistorius - Detective Warrant Officer Hilton Botha - alweer een nieuwe twist met de moord door de broer van Pistorius - Carl Pistorius - op een vrouw. 

Oscar Pistorius pronkt op een foto shoot met moordenaar en terrorist en communist Nelson Mandela wiens vele strijdgenoten een opleiding hebben gekregen in Oost Duitsland van Erich Honecker in Berlijn. 

De DDR heeft het sport schandaal gehad met steroids. 

De hedendaagse blanke nazi gemeenschap in Zuid Afrika op hun beurt geilen met hun held Oscar Pisorius op de herdenking van de Olympische spelen van 1938 in Berlijn.

Joost Niemoller op 24 februari, 2013 - 16:50

Thep Prinse,   Ik heb het

Thep Prinse,

Ik heb het helemaal niet over 'genetisch racisme.'

Ik weet niet eens wat dat is.

En ja, Hitler was verschrikkelijk.

metamorfose op 24 februari, 2013 - 16:59

over beide schouders

Meneer Niemöller, kijkt u voortaan goed over beide schouders heen, tegenwoordig weet je het maar nooit in dit land vol met achterlijk volk, de tijd dat we naief dachten dat zoiets niet kan in ons mooie Nederland ligt sinds Van Gogh voorgoed achter ons, helaas.

ik denk dat op 24 februari, 2013 - 17:33

Alleen linkse roeptoeters

Alleen linkse roeptoeters hebben racime voor in de mond liggen.

Tiemen Veenstra op 24 februari, 2013 - 17:54

cultureel marxisme in de praktijk

De door de Frankfurter Schule ontwikkelde 'kritische theorie' is een vorm van geestelijke terreur in een pseudo-wetenschappelijk jasje. Door tegenstanders te brandmerken als racist, fascist, xenofoob, nationalist, kapitalist -u kent het rijtje wel- heeft de linksmens de discussie bij voorbaat al gewonnen. Dat verklaart ook de zelfgenoegzaamheid en ingebeelde morele superioriteit die zulke 'gutmenschen' uitstralen. Voor sommigen is het dan nog maar een kleine stap naar fysiek geweld tegen mensen die niet net zo tolerant zijn als zijzelf....

lauwebal op 24 februari, 2013 - 17:59

@Theo Prinse op 24 februari,

@Theo Prinse op 24 februari, 2013 - 16:44: Volken zijn nou eenmaal niet identiek. Afrikanen, Aziaten en Europeanen verschillen. Waarbij Aziaten en Europeanen beide hun kwaliteiten hebben, en Afrikanen heel wat minder. Daarom is Afrika ook zo'n puinhoop.

Personen zoals Hitler zijn individuen. Individuen kunnen altijd afwijken van de groep. Zo zijn Afrikanen achterlijk (is bewezen, gemiddeld IQ rond de 70!) maar zijn er ook intelligente individuen. Daarnaast kan zich ook intelligentie ontwikkelen als individuen in een andere groep opgroeien. Zo zijn er heel wat intelligente zwarte Amerikanen, omdat ze opgroeien in een samenleving waar achterlijkheid niet de norm is.

Hoewel ik Europeanen superieur vind aan Afrikanen, betekent het niet dat Afrikanen geweld moet worden aangedaan. Dáár zit het verschil tussen politiek incorrect docht moreel verantwoord denken en wat de nazi's deden. Wel betekent dit dat ontwikkelingshulp in de huidige vorm niet door kan gaan en dat we vanuit Afrika niemand in Europa moeten toelaten, ofwel volledig gesloten grenzen.

Als we de verschillen niet benoemen, ontstaat het weg-met-ons denken. Een prachtig voorbeeld, afgelopen zaterdag op radio 1 (volgens mij Tros Kamerbreed). De discussie ging over hoge belastingen op vlees en een D66-er was voor. Zijn argument: Azië wordt steeds welvarender, en daar gaan de mensen ook vlees eten. Dus wordt de belasting op het milieu zo groot dat er maatregelen moeten komen waardoor wij minder vlees gaan eten.

Hij gaat echter helemaal aan het feit voorbij dat Europeanen in aantal afnemen, terwijl de Aziatische bevolkingsaantallen al decennia lang aan het exploderen zijn. Dáár ligt de werkelijke oorzaak, het dierlijke fok-gedrag van Aziaten. Daar moet dus wat mee gedaan worden, de verantwoorde Europeaan dient met rust gelaten te worden en al helemaal niet lastig te worden gevallen met vleestax.

Karl Kraut op 24 februari, 2013 - 18:17

Het bankiersgen is dominant, als het de kans krijgt

Ze zouden dat eens moeten opsporen, het bankiersgeen, om er pre-nataal wat tegen te doen.

lauwebal: "Daarnaast kan zich ook intelligentie ontwikkelen als individuen in een
andere groep opgroeien. Zo zijn er heel wat intelligente zwarte
Amerikanen, omdat ze opgroeien in een samenleving waar achterlijkheid
niet de norm is."

- Als je verhuist, dan veranderen je genen? In Nederland is de helft van de bevolking zo achterlijk, dat die het halve jaar werkt voor de nietwerkende andere helft. Zo intelligent is de Nederlander, dat hij zich het halve jaar laat bestelen door zijn overheid. De Afrikaan is echter niet zo 'intelligent'. Daar geldt namelijk toch erg de survival of the fittest family.

lauwebal: "Dáár ligt de werkelijke oorzaak, het dierlijke fok-gedrag van Aziaten.
Daar moet dus wat mee gedaan worden, de verantwoorde Europeaan dient
met rust gelaten te worden en al helemaal niet lastig te worden
gevallen met vleestax."

- De honderden miljoenen abortussen waren nog niet genoeg?! Het dierlijke fokgedrag van de Nederlander tot midden jaren zestig, daar is toch ook een eind aan gekomen. Je zorgt dat het hele echtpaar voor wonen moet werken, en je importeert je nakomelingen van elders goedkoper.

lauwebal op 24 februari, 2013 - 18:35

@Karl Kraut op 24 februari,

@Karl Kraut op 24 februari, 2013 - 18:17:

Ik vind Nederland ook geen goed voorbeeld. Oost-Europese landen zijn als het om demografie gaat het goede voorbeeld, de bevolkingsaantallen zijn constant of licht dalend.

In de jaren '50 was al bekend dat Nederland overbevolkt is. Toen al, met "slechts" 10 miljoen mensen. Koningin Juliana zei het zelf.. Toen al hadden de kinderbijslag en alle andere kindregelingen afgeschaft moeten worden..

Honderden miljoenen arbortussen? Dan bedoel je niet Nederland denk ik. Ik denk dat je Azië bedoelt. Als daar werkelijk zoveel abortussen nodig zijn, dan zijn ze dus niet goed bezig. Ze moeten inzetten op sterillisatie, en voorlichting (voor mentaliteitsverandering is een lange adem nodig, in Nederland zouden de gevolgen van overbevolking uitgerbeid aan bod moeten komen bij het vak maatschappijleer in plaats van al die linkse onzin die kinderen nu krijgen).

De meeste grote gezinnen in Nederland (méér dan twee kinderen) zijn bewust gekozen. Er zijn werkelijk mensen die bewust kiezen voor 4 á 5 kinderen. Zie http://www.grootgezin.nl

Dat zieke volk moet aangepakt worden in plaats van beloond met regelingen, want dankzij die grote gezinnen is er voor mijn enige kind geen ruimte in dit land.

Mondiaal gebeurt hetzelfde: Omdat Aziaten en Afrikanen zich zo hard vermenigvuldigen, blijven er geen grondstoffen over. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid over deze aarde, dus moet iedereen op de wereld meewerken aan geboortebeperking. De huidige oplossing, het kapotbelasten van mensen op het gebruik van bijvoorbeeld brandstof en water, is niet de juiste weg.

Karl Kraut op 24 februari, 2013 - 18:48

Overbevolking bestaat niet. Het is een verzinsel

Het is altijd een politiek verzinsel. Het begon al met de malloot Malthus. En grondstoffen raken nooit op, maar dalen of stijgen in prijs. 

Met die honderden miljoen bedoel ik inderdaad in India en China.

Lauwebal: "Omdat Aziaten en Afrikanen zich zo hard vermenigvuldigen, blijven er geen grondstoffen over."

- Ze gebruiken slechts een fraktie van de grondstoffen die je zelf, als Nederlander, verbruikt. Dus doe je z.g. 'plicht', die je volgens jezelf zou hebben.

A3aan op 24 februari, 2013 - 18:51

@Donnie....

Tja, klaarblijkelijk ben je er ook een die niet (in dit geval wil begrijpen) begrijpt dat ie het niet begrijpt...

Één voorbeeld en dan stop ik met jou, want in mijn ogen heb je een plank voor de kop...

De roofovervallen worden niet meer als geweldsdelict aangemerkt maar als vermogensdelict met als gevolg dat de statistieken m.b.t. tot geweldsdelicten dalen...

En zo stikt het van de verdraaide cijfers !

Kijk, DÁT noemen ze manipuleren, capisce !

Nou kom je de volgende keer tóch weer met je cijfertjesgedram, volgens mij werk je zelf bij het CBS of zo...

En nu heb ik er echt genoeg van... was mijn laatste reactie op jou, klaarblijkelijk dringen de min-scores ook niet tot je door....Allemaal hebben ze het hier bij het verkeerde end, nietwaar...

lauwebal op 24 februari, 2013 - 18:57

Malthus had het bij het rechte eind!

@Karl Kraut op 24 februari, 2013 - 18:48: Overbevolking bestaat wel degelijk. Overal in Nederland is het druk en massaal. Ga maar eens een kijkje in Oost-Europa nemen, dan zie je dat het ook anders kan. In Oekraïne is men straat arm, maar verbouwt iedereen groente bij huis, gewoon omdat er ruimte voor is.

Malthus had het bij het rechte eind. De ellende in Afrika is rechtstreeks te verklaren met zijn theorieën.

Ron op 24 februari, 2013 - 19:15

vinger en maan

zoals een 'vinger naar de maan' wijst, maar sommigen bestuderen de vinger en verliezen uit het oog dat de vinger verwijst

M. Brandenburg op 24 februari, 2013 - 19:22

Ik bevestig net wederom mijn eerdere constatering.

Na het lezen van dit stuk kom ik wederom tot een bevestiging van een eerdere constatering, nmelijk dat mijn vrouw een rasist is. Ik had al eerdere bedenkingen, opmerking over hoe opvallend is dat Zwarten(hier mag je dat gewoon zeggen) in afrikaanse landen dommer zijn, en dat zij nooit ontwikkeld zijn, dit was niet het geval voor het kolonialisme, en dit ging verder na het kolonialisme. Ondanks de aanwezigheid van de achtergelaten infrastructuren en het opbouwen van jaren lange ervaring hoe zaken te regelen, zoals aangetoond door die overheersers, vervalt men direct terug in de gedragingen van voor het kolonialisme. 

Op het moment dat men begint over positieve discrininatie, waarbij men een ban kan bemachtigen op basis van afkomst, schieten haar ogen vuur haar mond opend en een waterval aan woorden volgen over het feit hoe walgelijk dit is. Positieve discriminatie is in haar ogen het toegeven, dat sommige volkeren ondanks alle middelen voor handen toch dom en onontwikkeld blijven. 

Mijn vrouw heeft geen goed woord over voor hen die de slachtoffer rol met liefde spelen om aan te tonen hoe slecht onze samenleving wel niet is. Nog zieker wordt zij van hen die vervolgens menen voor deze slachtoffers op te komen. 

Persoonlijk denk ik dat het te maken heeft met het feit dat mijn donkere vrouw die alles zelf bewerkstelligt heeft denkt dat het te maken heeft mentaliteit en instelling. Zij heeft namelijk als zwarte alle hulp geweigert in een land waar het voorheen heel moeilijk was om succesvol te zijn als minder bedeelde. Zij heeft zichzelf altijd ingezet om zichzelf te verbeteren, elke cent drie keer omgedraait om opleidingen te kunnen bekostigen, waar anderen in dezelfe situatie roepen dat het niet kan. Om vervolgens alle tests (in Brazilie een lange weg, via immens moeilijke examens) te doorlopen om Openbaar aanklager te worden, zonder de hulp van positieve discriminatie.  Zij kan zeggen dat zij Openbaar aanklager is omdat zij beter was dan de anderen, waar anderen moeten zeggen dat zij openbaar aanklager zijn, omdat zij in een uitzonderingspositie zaten( 3 plaatsen voor zwarten oftewel Negro, en 1 plaats voor een indiaan), mijn vrouw is zoals zij zegt niet zo dom, als die andere minderheden die deze positie enkel bereiken door het slachtoffer te spelen!

Mijn vrouw is rasist, maar alles ik alles op een rijtje zet, heb ik daar totaal geen problemen mee. 

shrimpocat op 24 februari, 2013 - 19:54

@ lauwebal op 24 februari, 2013 - 18:57

"Ga maar eens een kijkje in Oost-Europa nemen, dan zie je dat het ook anders kan."

Ja, population control by vodka. Ik weet niet of we dat hier moeten willen.

Theo Prinse op 24 februari, 2013 - 19:57

Joost Niemoller

Uitgangspunt was en is dat Nederland radicaal moet stoppen met ontwikkelingshulp aan Afrika. 

Dat steun ik nog steeds en tot deze stelling diende het argument dat na honderden miljarden over een periode van een halve eeuw Afrika nog grotendeels straat arm is c.q. een fors deel van het zuur verdiende Nedelrandse belastinggeld geld weer mooi op een Zwitserse bankrekening staat van diverse Afrikaanse mercedez benz despoten.

De rest van het geld bleef aan de strijkstokken hangen van de instellingen en hun personeel hier in Nederland. Dus een soort binnenlandse ontwikkelingshulp.

Dat geld is weer goeddeels bij Albert Heijn op de hoek besteed.

We strijden dus tegen een mafia zoals de Nederlandse export mafia die zich laat subsideren door de Nederlandse belastingbetaler via miljarden steun aan Griekenland 

2. Men kan tegen belastinggeld aan Afrika simpel het feit stellen van verkwisting ZONDER een zelfs maar suggestie van intellectuele of culturele achterstelling bij de overigens grotendeels christelijke zarte bevolking van Afrika die nu bedreigt wordt door de islam welke een immense jihadi uitvals en trainingsbasis op Afrikaans grondgebied zou betekenen tegen het westen zoals Europa en Nederland. 

Deze soort van kwartiermakerij is precies waar Fransman Leliaard Hollande en Franse listigaard Timmermans in Mali in het kader van Hussein Obama's reactionaire provocatie politiek (zie de Bengahzigate wapensmokkel van toenmalig ambassadeur Christophers Stevens in Libya aan Al Qaeda affiliates in Syrie via het Osmaanse rijk van patriot raketten blondje Hennis Plaschaert ...  zichzelf al of niet bewust aan blootstellen 

3. Ik blijf mij verzetten tegen de kaart van racisme - maar ik accepeteer dat Joost dat zo niet benoemd wil hebben - omdat het genetisch onderscheid abject is en omdat het enkel quantitatief bruikbaar is hetgeen de brug vormt naar klassen gedefinieerde vooronderstellingen van de maatschappij waarmee we ineens in een communistische discussie belanden. Ook wanneer de component ras en racisme van de categorie genetische superioriteit en inferioriteit er van af gehaald wordt. 

4. De Chinezen zijn volgens Marcia Luyten (buitenhof) volop bezig en de Chinezen zijn al sinds Bokassa en Idi

Amin volop bezig in Afrika. De Chinezen brengen hun eigen Chinese arbeiders mee he he 

5. Behalve een TOTALE stop op ontwikkelingshulp aan Afrika ben ik ook voor TOTALE remigratie van niet westerse met name turken en Marokkanen - Nederlanders naar land van bestedingsniveau herkomst. 

Toelichting: 

De immigratie politiek en de ontwikkelingshulp gelden problematiek is beiden onderdeel van het Keynesiaanse economische model van redistributie.

In plaats van in Nederland jongeren opleiden voor technische vakken heeft men sinds de 60er jaren massaal ingezet en nog steeds op sociale vaardigheden dat reduceert tot redistributie en economische stagnatie. 

Nederland is sinds de Friezen in de 11e eeuw een tranisto land geweest van visserij en verder graanhandel naar de rest van Europa en de waarlijk schitterende vondst van drooglegging van de Braeckman in Zeeuws Vlaanderen en vele eilanden en land tussen de Zeeuwse eilanden in Zeeland en de plassen van Holland waar de catch was dat dit onbelaste, onbeleende landen waren waar voor die tijd met name in Zeeland hyper moderne landbouw voor de (Antwerpse) export bedreven kon worden en nederland mede zijn economische bloei te danken heeft ... 

Maar na de oorlog hebben de new world order socialisten van de CIA en 500 MKULTRA dr. Megele nazi's in wezen de Nederlandse overzeesche gebieden en economische handel van generaal Spoor en later in Zuid Afrika van Hendrik Frensch Verwoerd afgetroggelt 

Maar de ideologische melting pot gedachte was sterker en Nederland zette in op de totstandkoming van wat nu onder controlle staat van de Organisation of the Islamic Conference - de Verenigde Naties waar Geert Wilders om die O.I.C uit wl terug treden. (natiestaat, Baudet  etc) 

Dus de immigratie en de export van ontwikkelingsgeld was en is een voor de Nederlandse transito economie consumptieve methode om de economie op te peppen.

Dit tegen de achtergrond van de bubble economie in Amerika. Die is nu geklapt en nu hebben we een immigranten en ontwikkelgeld debat. 

Toelichting bij remigratie

Met referte aan het niet-productieve maar het consumptieve karakter van de Nederlandse ecnomie met name na 1945 is de re-migratie van niet westerse allchtonen zoals turken en Marokkanen naar land van bestedings niveau herkomst zo op te vatten dat als het lagere deel aan bijstand aan turken en Marokkanen in Turkije en Marokko wordt betaald dit niet in de kasse van Albert Heijn Nedelrand in A-dam en R-dam vloeit. Dus daar moeten wel afbouw regelingen komen. 

Kortom: alle turken en Marokkanen naar het economisch booming land van herkomst met een lagere en verdere afbouw van uitkering. 

6. De discussie van Joost kan ik verder - afgezien van het genetische deel argument - dus ook niet goed volgen waar het om een open deur gaat die al met mindering van ontwikkelingsgeld is aangevat en waar het probleem vooral ligt overe de politieke vuile rol die de PvdA speelt en die met ontwikkelingsgeld willen concureren met de Chinezen en het ontwikkelingsgeld gezien moet woden als een corruptisering door de Nederlandse socialisten van Afrikaanse regeringen en moet dienen als economische zakelijke smeergelden. 

shrimpocat op 24 februari, 2013 - 19:59

@ Ron op 24 februari, 2013 - 19:15

Als je citeert, moet je het goed doen, Ron. Hier komt ie, in het Chinees:

"When a wise man points at the moon, the imbecile examines the finger."

Karl Kraut op 24 februari, 2013 - 20:05

Het is bal. Lauwebal weliswaar, maar toch: bal!

lauwebal: "Ga maar eens een kijkje in Oost-Europa nemen, dan zie je dat het ook
anders kan. In Oekraïne is men straat arm, maar verbouwt iedereen
groente bij huis, gewoon omdat er ruimte voor is."

- Haha, wat een heerlijke flauwekul. Ja, in de Oekraïne verbouwt men groente bij huis, aangezien men er anders crepeert van de honger. Dat is een teken van bittere armoede. De bevolkingsbeperking die Stalin er in de jaren dertig dudoorvoerde, die miljoenenvoudige massamoord, hebben ook al niet voor welvaart gezorgd. En als je per se in NL een volkstuintje wil, dan kan dat, en toch vrij dicht bij huis; als je daar lol in hebt. We leven in een industriële samenleving, het belang van de hoeveelheid grond is steeds marginaler geworden. De Schotse dominee had in alles ongelijk.

Malthus and the Assault on Population

by Murray Rothbard

Then, by the 1960s and 1970s, antipopulation hysteria arose again, with
ever more strident calls for voluntary or even compulsory zero
population growth, and countries such as India and China experimented
with compulsory sterilization or compulsory abortion.
Characteristically, the height of the hysteria, in the early 1970s,
came after the 1970 census in the United States noted a
significant decrease in the birth rate and the beginnings of an
approach toward a stationary state of population. It was also observed
that various third-world countries were beginning to see a marked
slowing of the birth rate, a few decades after the fall in death rate
due to the infusion of Western advances in medicine and sanitation. It
looked again as if people's habituation to higher living standards will
lead them to lower the birth rate after a generation of enjoying the
fruits of lower death rates. Population levels will, indeed, tend to
adapt to maintain cherished standards of living.
It looks as if Godwin
was right that given freedom, individuals in society and the
marketplace will tend to make the correct birth decisions.

http://mises.org/daily/5501

Donnie op 24 februari, 2013 - 20:49

@ A3aan

Het CBS houd aders deze definitie aan:

Geweldsmisdrijf

Misdrijf,
omschreven in artikel 242 t/m 250, 285, 287 t/m 291, 293, 294, 296, 300
t/m 304b, 306 t/m 309, 312 en 317 Wetboek van Strafrecht. Het betreft
alle seksuele misdrijven, waaronder verkrachting, aanranding en ontucht,
behalve schennis der eerbaarheid. Daarnaast gaat het om levensdelicten,
zoals moord en doodslag, hulp bij zelfdoding, euthanasie en abortus.
Ook dood en lichamelijk letsel door schuld, bedreiging, mishandeling,
diefstal met geweld en afpersing horen tot deze categorie
. Vermogensmisdrijf Misdrijf
omschreven in artikel 310, 31, 321 326, 416 en 417 bis Wetboek van
Strafrecht. Het betreft lichte vermogensmisdrijven in de vorm van het
verwisselen van prijskaartjes, schuldheling, opzetheling,
(winkel)diefstal, poging tot (winkel)diefstal, verduistering of poging
tot verduistering.

Toelichting:Het
betreft alle valsheidmisdrijven, waaronder vals geld maken of in omloop
brengen en valsheid in geschrifte. Daarnaast alle vormen van diefstal
en inbraak, uitgezonderd diefstal met geweld (artikel 312 Wetboek van
Strafrecht), dat in de categorie geweldsmisdrijven valt. Ook
verduistering, bedrog en heling horen tot deze categorie. Het WODC rapporteerd dan weer anders en heeft het bij vermogensdelicten oa over diefstallen, zakkenrollerij etc.  maar splits deze weer op naar delicten mét en zonder geweld. Ook schrijft het WODC: "De criteria voor het indelen naar delicttype kunnen verschillen. Een slachtoffer kan een delict anders rubriceren dan de politie, en de politie anders dan het OM. Zo kan de politie een tasjesroof als geweldsdelict bestempelen, terwijl het OM besluit het als vermogensmisdrijf in te schrijven. Omdat een zaak verschillende misdrijven kan omvatten, waarbij het zwaarste misdrijf het indelingscriterium vormt, kunnen minder zware misdrijven in de rechtbankstatistiek buiten beeld raken." Gelukkig wordt een "eenvoudige tasjes of portomonnee roof" dus niet gelijk gezet met eentje waarbij spraken is van geweld. Als ik het goed lees lijkt de aanklacht van het OM leidinggevend te zijn. Weins definitie (die van het CBS, politie, OM, WODC, ...) het beste is kun je over discusseren. Wel lijkt mij belangrijk dat duidelijk wordt aangegeven wat er wel (of juist niet) onder een bepaalde definitie vallen.

Maar wellicht heb je een voorbeeld van mogenlijk misleidende of opmerkelijke definities van het CBS, IND, WODC of welke gewichtige instelling dan ook omtrent migratie en integratie? Je kunt bijvoorbeeld discusseren of de derde generatie (een zeer kleine en zeer jonge groep)  allochtonen niet als autochtoon zou moeten worden aangeduid? Of waneer iemand allochtoon is, je zou al een derde generatie allochtoon zijn als 1 (één!!) van je grootouders biuiten NL geboren is. Ook dat kun je als misleiding zien. Idemdito over wie er volgens de huidige CBS definitie allochtoon is: iemand gebopren in NL met een Nederlandse geboren vader en Duits geboren moeder is volgens het CBS een westerse 2de generatie allochtoon. En zo zijn de kinderen van Maxima en WimLex 2de generatie niet westers allochtoon...  lijkt mij wat krom. Deze term laten vervallen en inplaats daarvan een specifiekere herkomstgroep gebruiken lijkt mij duidelijker.  De kinderen van Max en Wim zijn dan 2de generatie Argentijns-Nederlandse Nederlanders (ofzo?? wordt toch lastig met gemende relaties). En een hier geboren kind van een Braziliaan en Argentijn worden dan eenBraziliaans-Argentijnse Nederlander. ------------------------
@ topic
Oh en wat meer in het straatje van dit topic:  iemand benoemen tot "nazi" en dat als redenen gebruiken niet de dialoog aan te gaan is triest/achterlijk. Zo ook door mensen als "linsche gut mensch"  en "weg met ons" te typeren en dan niet de dialoog aan te gaan. Mensen belachelijk maken of criminaliseren om je eigen gelijk  te halen is gewoon triest, of de persoon nu links, rechts, progressief of conservatief is
Maar dat debat, die gaat Joost iniedergeval niet aan. IK krijg eerder het idee dat hij moedwillig niet ingaat op onderbouwde kritiek...  jammer. Als iemand oprecht het migratie en integratie debat en daaraan gerelateerde onderwerpen bespreekbaar wil maken of te zoeken naar oplossingen rondom problematiek zou  je toch wat meer mogen verwachten.

Poitiers732 op 24 februari, 2013 - 21:12

Ik raad die hysterische

Ik raad die hysterische gutmenschen en racisme-gillers waar Joost het over heeft, aan om eens de filmpjes van de Braboneger te bekijken, zoals dit over het woordje 'neger' of dit over zwarte piet, en vooral dit filmpje over dingen die negers wel en niet kunnen en/of doen.

Ron op 24 februari, 2013 - 22:17

waarom heb ik hier moeite mee...

bv dit

http://www.gezondheidskrant.nl/18091/tena-en-oxfam-novib-doorbreken-tabo...

en dit

http://www.mijnoxfamnovibactie.nl/projecten/hulp-voor-niger-student-chal...

Omdat het naar neerbuigendheid riekt...zij, de Afrikanen, kunnen niet zonder onze zorg...hoe moet een Afrikaan in Nederland dat ervaren?

Beukman op 24 februari, 2013 - 22:43

@ Poitiers 22.17

Wordt dat soort mensen in jullie kringen niet "dhimmies" genoemd?

Gielah op 24 februari, 2013 - 22:47

Vragen naar de bekende weg.

'Jullie kringen?'

Uw kringen toch ook?

U bent hier dagelijks!

Na zoveel maanden ( jaren)  is men dan écht geen vreemdeling meer in Jeruzalem.... wát ook het motief voor deelname moge zijn.

Poitiers732 op 24 februari, 2013 - 22:52

Beukman, ik heb hier niets om

Beukman, ik heb hier niets om 22:17 geplaatst, en over welk soort mensen heb jij het nu precies? En wat bedoel je met "jullie kringen"?

Beukman op 24 februari, 2013 - 22:58

Herstel: Poitiers, 21.12

Die "Brabonegers" op die filmpjes, zijn dat niet een soort dhimmies in jouw ogen?

Beukman op 24 februari, 2013 - 23:00

@ Gielah

Nee, Gielah, in mijn kringen noemen we iemand niet zo snel een dhimmie.

de_mol op 24 februari, 2013 - 23:08

@Beukman op 24 februari, 2013 - 22:58

Dhimmies kent men alleen in islam, niet in onze kringen. En in islam ben jij een dhimmi, of een moslim. Dat laatste als je de shahada hebt uitgesproken.

Poitiers732 op 24 februari, 2013 - 23:12

Beukman, als jij denkt dat

Beukman, als jij denkt dat die Braboneger uit mijn filmpjes een soort dhimmie is, dan heb jij van het hele dhimmie-concept totaal niets begrepen.

En je hebt geen antwoord gegeven op mijn vraag wat jij met "jullie kringen" bedoelt.

shrimpocat op 24 februari, 2013 - 23:17

Het denkende deel der natie,

Het denkende deel der natie, Poitiers.

Peter Pan op 24 februari, 2013 - 23:32

. Een boeiende en hoopgevende

.

Een boeiende en hoopgevende ontwikkeling.

Eerst stelde Joost dat er genetische verschillen tussen etniciteiten bestaan. Een waarheid die natuurlijk al in het onderscheid van etniciteiten gelegen is.

Vervolgens werd de juistheid van de maatvoering in deze verschillen bestreden. Uiteindelijk werden wij het eens dat er verschillen in etniciteiten zijn, ook al zijn wij het over aard en grootte nog niet eens.

Toen zei Frans dat je genen niet los kunt zien van cultuur. Zo wordt intelligentie binnen de Joodse cultuur wel maar binnen islam niet gewaardeerd. Hij leek impliciet ook te beweren dat Noord Koreanen dus minder intelligent waren dan Zuid Koreanen. Maar dat maak ik er maar van.

Maar hier ontstaat dus de confounding. Want wat is de reden dat moslims culturele vooruitgang zo gaarne blokkeren. Wel daar kan men boeken over volschrijven. De vraag is echter inhoeverre genetische verschillen ook juist verschillende culturen oproepen.En inhoeverre incest en inteeltculturen weer genetische verschillen oproepen die een neerwaartse spiraal veroorzaken. Kijk dat is het echte werk.

Het wordt steeds ingewikkelder en interessanter. Maar waar loopt onze discussie nu fout? Bij het oeverloos aanhalen van special cases. Het ene bijzondere geval van de ene soort slaat dat van de andere dood. Wil de discussie zich naar een hoger stadium tillen - wat hier op DDS - ook zeker kan, dan moet men algemene conclusies willen trekken waar men niet meer op terugkomt. Pas dan zit er dynamiek in de discussie. Pas dan verrijst DDS boven achterklap.

Dus ja, etnische groepen worden nu juist gekenmerkt door etnische (lees: genetische) verschillen. Tussen rassen zijn die wellicht nog groter. Daar kunnen wij overeenstemmen zonder hier telkens weer op terug te

komen.

En ja, er is een verdomd belangrijke interactie tussen aanleg en milieu, tussen genen en cultuur.

Voorliggend probleem is om nu overeenstemming te bereiken over hoe deze verhouding ligt. Hier is uitbundig onderzoek gedaan op tweelingen. Frans Groenendijk kan ons daar vast veel over vertellen. Maar wij zijn op deze site meer geïnteresseerd in Marokkanen en negers die men uit hun biotoop haalt en in het Westen opvoedt. Dan beginnen wij eerst weer met special cases om te besluiten dat nurture heel veel kan betekenen maar de grenzen van nature nooit kan overstijgen. Men kan dit uitputtend onderzoeken maar natuurlijk ook zijn nuchtere verstand gebruiken. Want dat is allang bekend. Wij hoeven het wiel dus niet opnieuw uit te vinden. Een dubbeltje wordt nooit een kwartje behalve bij deflatie.

Uiteindelijk bepalen wij of de mens zo maakbaar is dat verschillende rassen en etniciteiten door één deur kunnen. Of zoals iemand al opmerkte: goed dan zijn er verschillen maar is dit erg in de omgang met elkaar.

En dan zullen wij besluiten dat om samen te leven verschillende etniciteiten geen problemen hoeven op te leveren maar verschillende culturen wel. Prima, want aan de genen kunnen wij niets veranderen maar wij kunnen de culturen wel uit hun genetische bescherming sleuren.

Wel over 5 jaar zullen wij daar dan op uitkomen. Ja, verdorie sta ik hier in mijn eentje alle werk te doen...

Beukman op 24 februari, 2013 - 23:36

@ Poitiers

Ik zie een man met een negroïde uiterlijk, die zich op een bijna onderdanige wijze probeert in te slijmen bij de dominante witte buikjesmannencultuur door haar standpunten over te nemen, Poi. Dat lijkt toch verrassend veel op wat een aantal DDS-reageerders onder "dhimmie" verstaat.

"Jullie kringen" heb ik gecorrigeerd met "herstel" en vervolgens de correctie "in jouw ogen". Daar zal je het mee moeten doen.

Spaarndammerbuurter op 24 februari, 2013 - 23:37

Donnie maakt er 'n potje van

Het CBS hanteert nieuwe indelingen:

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/publica...

Uit de aanhef: 

"Justitie in statistiek Deze publicatie maakt deel uit van de reeks Justitie in statistiek die een gezamenlijke uitgave is van het WODC, het CBS en de Raad voor de rechtspraak."

Op bladzijde 313 lezen wij o.a.:

"Belangrijkste verschillen tussen oude en nieuwe indeling

Bevatte de oude indeling op het laagste detailniveau 32 categorieën misdrijven, de nieuwe indeling telt 90 categorieën. In vergelijking met de oude indeling zijn diefstal met geweld en afpersing in de nieuwe indeling niet meer bij de ‘geweldsmisdrijven’ maar bij de ‘vermogensmisdrijven’ ingedeeld."

Op bladzijde 314 zien wij dat nog even bevestigd.

@Frans Groenendijk heeft over het rooskleuriger maken van misdaad-statistieken nog 'n interessant artikel over geschreven:

http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/nederlanders_over_misdaad_...

Joost Niemoller op 24 februari, 2013 - 23:45

Peter Pan,   In zijn boek IQ

Peter Pan,

In zijn boek IQ and the Wealth of Nations (uiteraard soms erg grove schattinge, soms heel gedegen)

Komt Riuchard Lynn tot:

 Israël gemiddeld IQ 94

Quatar 78

Turkey 85

Morocco 85

Iran 84

Iraq 87

Egypt 83

Dat zijn gemiddelden per land, en dus structureel zeer relevante verschillen.

Poitiers732 op 25 februari, 2013 - 00:02

Beukman, wat jij ziet is een

Beukman, wat jij ziet is een neger, oftewel een kachelpijp zoals hij zelf in dat filmpje gekscherend zegt, die zich geassimileerd heeft - zoals het gewoon hoort als je je elders vestigt. Niets meer en niets minder. Dat heeft niets met het dhimmie-concept te maken. Maar goed, ik kijg tussen de regels de indruk dat een geassimileerde neger niet aan het wellicht door jou gekoesterde ideaalbeeld van de edele wilde uit de asfaltjungle, zeg maar de hosselende steuntrekkende gangstah-rapper die tegen de stoute onderdrukkende blanken ageert, voldoet.

Aha, je hebt jouw aanvankelijke "jullie kringen" hersteld door het daarna "in jouw ogen" te noemen. Is prima hoor Beu, maar evenwel bedankt voor de kortstondige doch leerzame inblik in jouw hersenpan die je me gunde, en waaruit bleek dat ook een linkse gutmensch als jij niet vies is van een potje wij/zij-denken, want je had het immers over het je eigen persoontje excluderende "jullie". Altijd interessant, zulke versprekingen.

lauwebal op 25 februari, 2013 - 00:05

@Karl Kraut op 24 februari,

@Karl Kraut op 24 februari, 2013 - 20:05: Een samenraapsel van een hoop onzin.

Ik heb nergens gezegd dat Oekraïne rijk is, maar ze hebben ruimte.

Dat Oekraïne en andere Oost-Europese landen dunbevolkt zijn, heeft niets met Stalin te maken. Er is geen verband met de lage geboortecijfers vandaag de dag. Wel heeft het te maken met het ontbreken van fokpremies die we hier wel hebben.

Je hebt je zin, aangezien vrijwel iedereen overbevolking ontkent of zijn kop in het zand steekt. Overbevolking "hysterie" noemen is nogal wat, aangezien de bevolkingsexplosie gewoon uit de statistieken af te lezen is. Verdiep je eens in exponentiële groei, dan begrijp je waarom veel landen binnen 100 jaar hun bevolking hebben verveelvoudigd. Zo is het inwonertal van Nederland in 100 jaar tijd drie maal zo groot geworden. Gaan we zo door, dan hebben we hier meer dan 48 miljoen inwoners. Leg maar eens uit waar je die mensen wilt laten en hoe je ze wilt voeden.

Spaarndammerbuurter op 25 februari, 2013 - 00:41

Het sixpack van Beukman

Yo, Beukman, ben je die brabo-niggah effe aan 't  UncleTommen, swa? Beetje de MalcolmX onder de bleekschetende GoedVolk spelen? En dan nog dat sexistische witte buikjesmannencultuur. Doet mij sterk denken aan Anja Meulenbelt ten tijde van enige weken voor de moord op Theo van Gogh. Ayaan poepte op haar eigen nest. (Dat vond Anja en eigenlijk Abouthaleb ook. Je gaat De Profeet Mohammed, gerekend naar onze huidige maatstaven niet beschuldigen van pedofiele activiteiten, toch?). Dat was allemaal 'n samenzwering van dikke sigaren rokende blanke mannen in krijtstreeppakken tegen de moslims. 

Ja, die VVD-ers moesten wel 't een en ander goedmaken.....

Karl Kraut op 25 februari, 2013 - 00:57

@ lauwebal

Nu dan (bijna) zonder (ongein.

Omdat de Oekraïne en andere Oost-Europese landen dunbevolkt zijn zouden ze, volgens jouw theorie, meer voedsel kunnen verbouwen, en aldus talrijker en welvarender zijn. Maar, zoals we weten, is dat is niet het geval.

"Er is geen verband met de lage geboortecijfers vandaag de dag. Wel
heeft het te maken met het ontbreken van fokpremies die we hier wel
hebben."

- Dat de kinderbijslag de doorslag zou geven om kinderen te krijgen gelooft niemand. Een kind is tegenwoordig toch 20 å 25 jaar naast een last- toch vooral een kostenpost.

"Verdiep je eens in exponentiële groei, dan begrijp je waarom veel landen binnen 100 jaar hun bevolking hebben verveelvoudigd."

- Ja, omdat er dankzij industrialisatie meer voedsel ter beschikking kwam. Dat lijkt me ook volkomen plausibel. Mensen planten zich voort aangezien er meer voedsel beschikbaar komt, anders zouden ze ook niet leven. Het is min of meer de Wet van Say, dat op het aanbod de vraag volgt. De industrialisatie van de negentiende eeuw zorgde voor een welvaarts- en bevolkingsexplosie, terwijl het standaardverhaal dat we voortdurend opgediend krijgen er een is van uitbuiting, toename van armoede en verhongering. Een meerderheid gelooft dat dus, echt, nog steeds.

"Zo is het inwonertal van Nederland in 100 jaar tijd drie maal zo groot geworden."

- Honderd jaar geleden moest nog meer dan de helft van de Nederlanders in de landbouw ploeteren, om de bevolking matig te kunnen voeden. Nu is dat een procent of drie. Honger wordt er toch niet echt geleden.

"Gaan we zo door, dan hebben we hier meer dan 48 miljoen inwoners. Leg
maar eens uit waar je die mensen wilt laten en hoe je ze wilt voeden."

- De bevolkingsaanwas is wereldwijd aan het afvlakken, om rond het midden van deze eeuw te gaan dalen. Normale marktverhoudingen middels het prijsmechanisme zal de mensen voeden, maar niet de politiek. Het is altijd de politiek geweest die de hongersnoden veroorzaakte, en dat welbewust.

François op 25 februari, 2013 - 01:27

Niet doen, lauwebal (18:35)

Overbevolking? Welke overbevolking?

lauwebal (18:35) "Als daar werkelijk zoveel abortussen nodig zijn, dan zijn ze dus niet goed bezig. Ze moeten inzetten op sterillisatie, en voorlichting...in Nederland zouden de gevolgen van overbevolking uitgerbeid aan bod moeten komen bij het vak maatschappijleer..."

Niet doen lauwebal, je speelt de eugenisten in de kaart (VN, Agenda 21, enz). Gewoon dit filmpje 1x draaien en dan het vak maatschappijleer vervangen met een exact vak o.i.d.: "7 Billion People: Everybody Relax!"
http://www.youtube.com/watch?v=iodJ0OOdgRg&feature=share&list=UUT8M8X2Qu...

Bron: Population Research Institute--an international non-profit which works to end coercive population control, and fight the myth of overpopulation which fuels it: http://www.pop.org/

Meer hier: "Research suggests we may actually face a declining world population in the coming years. ... the rate of global population growth has slowed. And it’s expected to keep slowing. Indeed, according to experts’ best estimates, the total population of Earth will stop growing within the lifespan of people alive today. And then it will fall."
http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2013/01/world_popu...

Vasti op 25 februari, 2013 - 08:37

Nieuwe talkshow Bram Moszkowicz

Joost, ik zou jou graag als gast zien in de nieuwe talkshow (op 26.36 zie link) van Bram.

Concept talkshow:  vooroordelen van hemzelf tav de ander en visa versa.

Over de feiten.

Zou Yóup het aandurven?

http://ooginoog.kro.nl/seizoenen/2013/afleveringen/24-02-2013

Gouden idee, deze talkshow. Deze samenleving hangt van vooroordelen aan elkaar. Daarom loopt elk echt debat over bv. de immigratiepolitiek spaak.  Men reageert, - bewust- of onbewust, niet op wat er gezegd wordt: de feiten of de werkelijke strekking van een verhaal.

Als de mens achter de mening of bepaalde gebeurtenissen recht gedaan wordt krijgen diens woorden en acties een heel andere, vaak juistere inhoud.

Dat is verlichting.

lauwebal op 25 februari, 2013 - 18:17

François op 25 februari, 2013

François op 25 februari, 2013 - 01:27: Met eugenisme is niets mis. Vóór de WO2 deed iedereen had, na de WO2 werd het een taboe door wat de nazi's deden. Eugenisme hoeft echter niet verkeerd te zijn. Bijvoorbeeld het prikkelen van hoger opgeleiden om meer kinderen te krijgen dan lager opgeleiden.

Ik begrijp niet waarom wordt beweerd dat er sprake is van "population control". Dat komt bijna nergens voor, terwijl het hard nodig is, om te beginnen hier in Nederland, door het afschaffen van alle kind-regelingen en een extra belasting voor grote gezinnen.

lauwebal op 25 februari, 2013 - 18:23

@Karl Kraut op 25 februari,

@Karl Kraut op 25 februari, 2013 - 00:57: Een serieuze reactie, dus een serieus antwoord terug..

Het gaat niet om voedsel. Rijke landen als Nederland hebben ondanks overbevolking geen last van hongersnood. Omdat er welvaart is en alles is te koop. Het gaat in Nederland om ruimte. Er zijn voortdurend discussies over het behoud van natuur, over bezwaren tegen aanleg van nieuwe wegen, over files, allemaal het gevolg van overbevolking. Ook zijn er veel betuttelende regeltjes. Zo moet je bijna overal een vergunning voor hebben. Dit is helaas nodig, omdat we dicht op elkaar leven en snel last van elkaar hebben. Een land met 4x minder bevolkingsdichtheid is zoveel fijner om in te wonen...

Ik heb geen enkel bewijs voor de theorie dat bevolkingsaanwas gaat afvlakken. De huidige 7 miljard mensen is al veel te veel, afvlakken is niet voldoende. Afrikanen en Aziaten fokken onverminderd door alsof het konijnen zijn. Terwijl er helemaal geen ruimte en grondstoffen zijn voor die mensen. Aziaten koloniseren Afrika simpelweg omdat ze op het eigen continent de middelen niet meer hebben voor zoveel mensen. Alleen Oost-Europeanen doen het goed door stabiel te blijven.

Kinderbijslag is inderdaad niet doorslaggevend om kinderen te krijgen. Maar het ontbreken van kinderbijslag zorgt er wel voor dat mensen beter gaan nadenken over een eventueel 3e kind. En juist gezinnen met méér dan twee kinderen veroorzaken groei, en daar moeten we van af.

Peter Pan op 26 februari, 2013 - 00:04

@ Joost

.

Gut ik loop hier toevallig nog even langs. Als ik vaststel dat er verschillende etniciteiten zijn dan betekent dit vrijwel zeker ook feno- en genotypische verschillen. Ik bedoel dat wat u aanhaalde eigenlijk vanzelfsprekend is zodat dat niet aanvechtbaar kan zijn. Met 'de juistheid van de maatvoering' bedoel ik dat Donnie en u verschil van mening kunnen hebben over de mate van de afwijkingen.

De IQ's die u aanhaalt gebruik ik zelf ook. Ik dacht overigens dat het Joodse IQ 110 was. Maar het is mij niet duidelijk waar u hier op inhaakt. Wat ik ervan kan zeggen is dat het gemiddelde het eerste moment is, en de spreiding rond dit gemiddelde het tweede. Hoe groter de spreiding van de verdelingen afzonderlijk, hoe meer ze op elkaar gaan lijken want in elkaar gaan schuiven. Want is de spreiding nul dan zijn de groepen alleen al op hun gemiddelden perfect te scheiden. Wat ik beweer, maar dat kan in een ander comment zijn geweest, is dat de variantie binnen een land doorgaans groter is dan tussen landen.Die islamitische landen ontlopen elkaar daardoor niet al te veel.Dat geldt niet alleen voor intelligentie maar voor heel veel menselijke eigenschappen.

Wat wel aannemelijk is dat de Joodse verdeling, als die op 110 ligt, zal verschillen van de groep van islamitische culturen. En bij voldoende deelnemers ook bij 93. Maar is IQ=100 niet genormeerd op de Westerse samenleving. Wel dan hebben ze in Israël zeker ook de 20% Arabieren meegerekend.

Dat u nu niet de indruk krijgt dat ik het onzin vindt om genetische verschillen aan de orde te stellen, maar juist dat het onzin is om wel verschillende etniciteiten en rassen te veronderstellen, zonder feno- en genotypische verschillen gebaseerd op hun verschillende genen. Als dat het probleem is dan heb ik mij verkeerd uitgedrukt want wij zijn het dan eens.

DreadlockHolidy op 26 februari, 2013 - 08:05

IQ van apen is 10, niet 65 (detail)

Beste @A3aan 13:13

Wat je blijft schrijven over apen met een IQ van 65 is echt 100% flauwekul. Je moet niet alles geloven wat je op internet leest. Met een IQ van 65 heb je het ontwikkelingsniveau van een Europees kind van 12-13. Apen hebben een IQ van 10, dat is het ontwikkelingsniveau van een kind van twee. 

Homo Heidelbergensis, de voorloper van homo sapiens, had waarchijnlijk een IQ van 50. Dus, de evolutie van aap naar mens leidde volgens u van een IQ van 65 naar een IQ van 50? Hou toch op met die kletspraat over IQs van 65 voor apen. Lees eerst de literatuur eens voordat je allemaal stellige uitspraken doet. 

Mvrgr, DreadlockHolidy

© 2009 - heden Dagelijkse Standaard. Alle rechten voorbehouden.