Barre tijden voor groene onheilsprofeten

Veel van de jobstijdingen van groene goeroes blijken niet uit te komen. Het publiek haalt er zijn schouders over op.

Onder de titel, ‘Not easy being green. Series of disasters for the climate doomsayers’, schrijft Lawrence Solomon:

It’s not easy being green these days, especially if you’re a die-hard doomsayer of the global warming persuasion. Arctic ice has made a comeback, advancing so rapidly that the previous decade saw less ice at this time of the year than exists today. And previously balmy Arctic temperatures just nose-dived, according to the Danish Meteorological Institute, which has tracked Arctic temperatures since 1958. …

The Holy Grail of proof to most doomsayers, of course, is the temperature, which global warming models insisted would rise in lock-step with increases in carbon dioxide. When the temperatures started to plateau in the late 1990s, doomsayers scoffed at the skeptics who noted that the models failed, taking comfort from the global warming leadership who explained every which way that the skeptics were torturing the statistics to falsely show warming had stopped. Now the leadership itself — the U.K.’s Met Office, NASA’s Jim Hansen, and the IPCC’s Rajendra Pachauri — all admit to temperatures having reached a standstill for the better part of two decades. The lowly global warming believer is left with little but the promises from their leaders that, sooner or later, those temperatures will rise again.

In perhaps the cruelest blow of all, the believers learned just this week — in a study released by the National Opinion Research Center (NORC) at Barack Obama’s University of Chicago no less — that the skeptics haven’t been marginalized as science-denying ignoramuses all these years. To the contrary, unbeknownst to the doomsayers, they themselves have been on the margins of society in their belief that the global warming threat to the planet is the most consequential issue of our times, if not all times.

As documented in painful detail in Public Attitudes towards Climate Change & Other Environmental Issues across Time and Countries, 1993-2010, a 17-year study of attitudes conducted by the International Social Survey Programme (ISSP) in 33 countries, most people in all countries rank global warming way down their list of concerns. In Norway, just 4% considered global warming to be the country’s most important issue — and Norwegians were the most concerned of all of the citizens studied. In Canada, also high up the list, the figure was just 3%; in Great Britain less than 1% and in the U.S. the concern and was less than one half of 1%. Not surprisingly, in most countries few people even consider global warming — whether or not caused by man — to rise to the level of being extremely dangerous: In Norway, a mere 11.8% of the population fear it, in Great Britain 16.3%, in the U.S. 19.6%. Even in relatively alarmist Canada the great majority take global warming in stride — only 27.8% see it as doom-worthy.

Lees verder hier.

En dan te bedenken dat er voor weinig andere thema’s meer propaganda is gemaakt dan voor die verschrikkelijke door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde (die maar steeds niet wil komen). Het goede nieuws is dan ook dat de overgrote meerderheid van de mensen door de propagandaballon weet heen te prikken.

Zo niet de kongsi van politici, profiterende bedrijven, milieubureaucraten en de milieubeweging die op basis van verouderde inzichten nog steeds hun miljardenverslindende plannetjes op het gebied van (allesbehalve) duurzame energie willen doordrukken.

Als beleid op achterhaalde inzichten is gebaseerd, zal dat dienen te worden aangepast. Elk bedrijf weet dit. Doet men dat niet dan dreigt faillisement. Ten einde politiek gezichtsverlies te voorkomen gaan overheden echter stug door op de verkeerde weg. De verliezen worden op de samenleving afgewenteld.

De burgers geloven er dus niet meer in en wensen de rekening daarvoor niet te betalen. Verkiezingen zullen uitwijzen hoe zwaar zij daaraan tillen.

Voor mijn eerdere DDS-bijdragen, zie hier.

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

Recente artikelen van Hans Labohm (alle artikelen)

32 reacties
 1. als voorbeeld van onzinnigheid én bedilzucht.

   

  Een samenleving is er toch helemaal niet bij gebaat om overal in beperkt en kortgehouden te worden. We zitten toch niet op het kinderdagverblijf! En wat kost al die regelgeving wel niet aan buitensporige salarissen voor hele legers burokraten?

   

  Infantilisering in optima forma, maar dat wordt bewust zo gedaan om de mensen eraan te laten wennen dat ze gedresseerd worden.

 2. Al onze poltieke partijen beschikken over een wetenschappelijk bureau. Kennelijk zijn die niet zo wetenschappelijk, omdat al die bureaux klakkeloos achter de klimaathysterici aanlopen. Waarschijnlijk worden die bureaux bemand door alfa’s en gamma’s en niet door beta’s. Als die wetenschapsbureaux al onvoldoende kennis in huis hebben om te beoordelen of Al Gore al dan niet gelijk heeft, dan hoef je van de kennis van de aan hen gelieerde politici al helemaal niets te verwachten. Toch ligt hier een gouden kans voor iemand als Roemer. Als hij zich achter de klimaatsceptici opstelt, kan hij verdedigen dat al die duurzaamheidssubsidies en – belastungen geschrapt kunnen worden waardoor de belastingbetalers en de lagere inkomens ontzien kunnen worden, zowel door lagere eco-belastingen als door een lagere energierekening. Welke partij bindt eindelijk de milieukat de bel aan ? 

 3. Al eens van de PVV en Wilders gehoord? De enige die (al jaren) een eind aan deze waanzin wil maken!

 4. Maar het Wereld Natuur Fonds blijft maar campagnes voeren met zielige ijsberen waarvan de leefomgeving in recordtempo aan het wegsmelten is. Wanneer worden ze daar eens wijzer? Zou iemand dat nog geloven?

 5. Beste Suikerbossie. Ik heb zeker weleens van Wilders en de PVV gehoord. Ik heb respect voor Wilders om zijn moed. Maar waar het betreft zijn sociale agenda verandert hij nogal eens van mening. En ik denk dat het eerder aan hem dan aan mij ligt, dat het me nog niet was opgevallen dat hij een groot punt maakt van zijn scepsis inzake de klimaathysterie.  

 6. NN

  Bent u ook zo bezorgd over het vreselijke feit dat het ijsselmeer nu volledig ijsvrij is?

 7. NN

   

  De gelderse vallei is al 130 duizend jaar ijsvrij, wat een vreselijke ramp. 

 8. Hans,

   

  en welke gevolgen heeft een ijsvrij Groenland voor Nederland? Of maakt U zich daarover ook geen zorgen?

 9. Lijkt me niet dat je je daar zorgen over hoeft te maken. Het is daar -28 gemiddeld. 2 graadjes warmer doet dat dus op -26 komen. Geen temperaturen waardoor je smelt krijgt. Verder is dat nog heel ingewikkeld want heeft vooral met neerslag te maken. Veranderende neerslagpatronen kunnen dus dan juist meer of minder ijs betekenen. Maar geheel wegsmelten doet het zeker niet. Plus als de gehele massa afneemt, dan duurt dat ook nog een gehele tijd.

  Plus de natuur verandert altijd. Wanneer er meer zonnekracht komt in combinatie met verminderde neerslag hebben we sowieso het nakijken, dus leer je aan te passen ipv krampachtig proberen als een Don Quichote de natuur te bevechten en het stil te zetten wat schier onmogelijk is.

 10. Smeltend ijs is geen bewijs!

  Over bewijs gesproken, heb je de natuurkunde al gevonden die agw bewijst?

 11. Hans, dat roept de vraag op wanneer waarnemingen wel leiden tot bijstelling van een mening (van mij zowel als van jou).

 12. NN,

   

  Het gaat om de toetsing van hypothesen aan waarnemingen.

   

  17 jaar lang geen opwarming is een hele tijd, vooral omdat geen enkel klimaatmodel dat heeft voorspeld/geprojecteerd.

   

  Maar ik ga niet de huidige sneeuw in Washington en/of de voor aanstaande week voorspelde kou hier aanvoeren als bewijs voor afkoeling. Het zijn hooguit indicaties, die naast andere indicaties in het totaalbeeld dienen te worden meegenomen. Dat geldt m.i. ook voor de ontwikkeling van het drijfijs op de Noordpool, waarover het laatste woord nog niet is gezegd of geschreven. Zie bijvoorbeeld hier:

   

  http://www.thegwpf.org/arctic-sea-ice-records-great-storm-2012/ 

 13. In dat geval graag een link waarin ze zeggen: “17 jaar lang geen opwarming is een hele tijd, vooral omdat geen enkel klimaatmodel dat heeft voorspeld/geprojecteerd.” (mag natuurlijk in het Engels)

 14. In de link die je geeft staan geen uitspraken van MetOffice of Pachauri.

   

  Sterker nog, ik denk dat ze die woorden – die jij uit hun mond laat komen – nooit hebben gezegd.

 15. Zeg Hans, ik geloof dat je me een beetje voor het lapje houdt. Ik heb beide links gelezen, maar nergens staat: “17 jaar lang geen opwarming is een hele tijd, vooral omdat geen enkel klimaatmodel dat heeft voorspeld/geprojecteerd.”

 16. @Erren, uit uw vragen maak ik op dat U liever niet serieus genomen wenst te worden. Bij deze.

 17. NN

  Misschien heeft u het nog niet door maar het werkelijke gevaar voor de mensheid is kou, niet warmte. Als we pech hebben, laat de zon ons de komende jaren in de steek en dan zult u nog weemoedig terugdenken naar die januari’s toen de prunussen in bloei stonden.

 18. OK maar niet achteraf komen klagen dat je niet gewaarschuwd werd doot de peer reviewed literatuur.

 19. Aan de doemdenkers

   

  Stel je voor in de 17e eeuw dat er doemdenkers waren geweest die een blokkade bij de turfmijnen van Loosdrecht hadden uitgevoerd tegen de opwarming van de aarde. Het gevolg zou zijn geweest een diepe armoede en hoge sterfte in de Gouden Eeuw omdat er niet genoeg goedkope brandstof zou zijn geweest om de economie draaiende te houden.

   

  Welke zeiler beseft tegenwoordig dat  “natuurgebied” Loosdrecht een voormalige turfmijn is?

 20. Hans,

   

  dan graag een link naar een rapport van de MetOffice (en dus niet naar de dailyFail) en een Transcript van het interview met Pachauri en niet de interpretatie van de woorden van Pachauri van een of andere hoernalist van de MSM

 21. Hans,

   

  als de zon net zo actief blijft als in de huidige cyclus of misschien nog minder dan betekenddat misschien nog 0.1C minder opwarming, misschien nog 10 jaar geen opwarming, maar daar blijft het dan toch ook echt bij

 22. Het mooiste nieuws was het vinden van een reuzen kameel  in  Canada. Als groen mens is dan echt je dag verpest. Net als het glibberige aids nieuws. Nieuw leven gered van een gevreesde ziekte. Strompel van Noord tot Zuid Afrika en je vind alleen nièt Afrikanen die dol van vreugde zijn. Wat niet wegneemt de verschrikking van gewoon dagelijkse ziekten, wat niemand, buiten Afrika, interesseert. Armoede is geen ziekte.

 23. “Arctic ice has made a comeback, advancing so rapidly that the previous decade saw less ice at this time of the year than exists today.”

  Hans, zullen we afspreken dat ik stop met reageren op jouw stukjes en ruiterlijk toegeef dat AGW een hoax is, als het minimum oppervlakte aan Noordpoolzeeijs dit jaar hoger uitpakt dan het gemiddelde van de jaarlijkse minima sinds satellieten dit meten?

  Als het lager uitpakt dan het gemiddelde stel ik voor dat jij ruiterlijk toegeeft dat AGW een groot gevaar is voor onze manier van leven en dus stopt met jouw stukjes.

  Lijkt me een faire deal als je achter die quote staat.

 24. NN,

   

  Ik laat me niet altijd uit over het feit of ik achter een citaat sta.

   

  Als dit citaat een juist weergave is van de metingen (en ik dacht dat dat inderdaad het geval was, maar er zijn ook metingen van andere instituten), dan sta ik er achter.

   

  Maar, zoals we al zo vaak hebben vastgesteld, mogen we geen overhaaste conclusies trekken uit korte termijn (weers-) ontwikkelingen voor de lange termijn (klimaat).

   

  De voorgestelde ‘deal’ is dus helemaal niet ‘fair’, maar onzinnig.

 25. Is er speciaal voor Janos een mooi stuk geschreven…. Is ie er niet.

  Zeker zijn bronnen aan het controleren….

Reacties zijn niet (meer) mogelijk.