De Euro: de grote besmettingsmachine

‘Der Euro: Die große Ansteckungsmaschine’.

De bekende Duitse topeconoom professor Hans-Olaf Henkel publiceerde eergisteren in het toonaangevende Handelsblatt een artikel met de veelzeggende titel: ‘Der Euro: Die große Ansteckungsmaschine’. En professor Henkel is niet de eerste de beste, er is zelfs een Duitse Economie Prijs naar hem vernoemd. Henkel beschouwt de euro als een mislukt monetair experiment en pleit derhalve voor een splitsing in een ‘neuro’ en een ‘zeuro’, een Noordelijke en een Zuidelijke munt. Wat schreef hij verder in dat artikel?

Voorheen moest een land zijn (financiële) ‘rommel’ zelf opruimen. Maar met de introductie van de euro is dat allemaal veranderd: de landen hangen samen als nooit tevoren, zozeer zelfs, dat Duitse politici zich recent met de Italiaanse verkiezingen bemoeiden. Henkel:

“Vor Einführung des Euro waren nationale Fehlentwicklungen und Skandale Sache der betroffenen Länder. Wenn italienische Politiker eine unbekömmliche Suppe anrichteten, mussten italienische Bürger diese auslöffeln. Auch über deutsche Sonderwege schüttelten unsere Nachbarn immer mal wieder die Köpfe. Aber kein deutscher Politiker stellte bisher die Forderung auf, die Geschwindigkeitsbegrenzung auch auf allen europäischen Autobahnen aufzuheben.”

Vertaald: Voor de invoering van de euro waren nationale problemen en schandalen een nationale aangelegenheid van de betreffende landen. Wanneer Italiaanse politici er een puinhoop van maakten, kregen de Italiaanse burgers dit op hun bord. Wat betreft de Duitse wegen schudden de buurlanden geregeld hun hoofd, maar geen enkele Duitse politicus heeft er tot dusverre toe opgeroepen de snelheidsbegrenzing op alle Europese snelwegen op te heffen.

Bij de invoering van de euro is dat allemaal anders geworden. Sinds de invoering ervan hangt alles met elkaar samen. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is geen enkele regeringswisseling in Italië of welke andere lidstaat dan ook, aanleiding geweest tot bemoeienis. De eurocrisis heeft er nu toe geleid dat Duitse politici zich geroepen voelden zich met de Italiaanse verkiezingen te bemoeien. Ongekend natuurlijk. Ook commissaris Kroes heeft dat overigens gedaan.

Henkel legt de schuld volledig bij de euro, die sterk divergerende economieën dwingt onder één munt- en rentestelsel te ressorteren. Hij schrijft:

“Dass die Eurorettungspolitik unerwünschte Nebenwirkungen auf das gedeihliche Zusammenleben der in der Eurozone verbundenen Völker hat, ist inzwischen Allgemeingut. Es wird Zeit, dass wir die Ursache benennen. Es liegt ausschließlich am Euro! Warum geraten sich Vertreter potentieller Geberländer mit denen potentieller Nehmerländer immer öfter in die Haare, wenn nicht wegen der dem Euro geschuldeten Fiskalpolitik? Als Vertreterin des größten potentiellen Gläubigers in der Eurozone ist Bundeskanzlerin Merkel geradezu verpflichtet, bei den Vertretern der potenziellen Schuldner ständig auf Disziplin und Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen zu drängen. Ganz davon abgesehen, dass sie gewählt wurde, um die deutschen und nicht die italienischen Finanzen in Ordnung zu bringen, macht sie sich damit in Rom natürlich keine Freunde.”

Vertaald: Dat de politiek, die de euro moet redden, ongewenste neveneffecten heeft op het ‘vredige’ samenleven tussen de volkeren in de eurozone, is inmiddels algemeen bekend. Het wordt tijd dat we de oorzaak benoemen. Het ligt alleen maar aan de euro! Waarom vliegen vertegenwoordigers van de betalende landen en diegenen van de ontvangende landen elkaar dikwijls in de haren – en niet wanneer het gaat om het falende begrotingsbeleid waar de euro debet aan is? Als vertegenwoordigster van het Grote Geloof in de eurozone is bondskanselier Merkel ertoe verplicht bij de potentiële schuldenaren continu te hameren op discipline en dat zij hun verplichtingen nakomen. Nog geheel afgezien het feit, dat zij gekozen is om de Duitse en niet de Italiaanse financiën op orde te brengen, maakt ze daar in Rome natuurlijk geen vrienden mee.

Niet alleen maakt dit voorbeeld duidelijk, dat er grote verschillen bestaan tussen de meer gedisciplineerde Noord-Europese en de Latijnse cultuur van vak Zuid (inclusief Frankrijk). Het laat bovendien overduidelijk zien dat een ‘one-size-fits-all’-munt niet werkt. De munt is te ‘zwaar’ voor Frankrijk, waar de groei ontbreekt, en is te ‘licht’ voor Duitsland, dat nu met inflatie te maken krijgt. Hiernaast heeft de euro reeds duidelijk een ander, en ernstiger, probleem van een gemeenschappelijke munt te zien gegeven: het besmettingsgevaar. De euro is als een griepvirus dat de hele eurozone infecteert. Toen Griekenland problemen kreeg, merkten allereerst de Franse banken dit, en vervolgens werd de hele eurozone ermee besmet. De euro heeft zich tot een grote besmettingsmachine ontwikkeld. Nu dreigt niet alleen Italië en andere Zuid Europese landen de gevolgen daarvan te ondervinden, maar het hele euro gebied, inclusief Duitsland.

Als zelfs de voormalige president van het BDI (Bundesverbandes der Deutschen Industrie) dit zegt, hoe kortzichtig zijn politici, zowel in Duitsland als in Nederland, dan bezig?

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

Recente artikelen van Jean Wanningen (alle artikelen)

12 reacties
 1. De politiek kennende kan dit slechts gecorrigeerd worden door oorlog en in dit geval burgeroorlog.

  Als ik van Rompuy zie denk ik altijd aan smeagol, lord of the rings en hoe dat eindigt.

   

 2. In het verlengde hiervan twee quotes van Theodore Dalrymple uit een toespraak in Belgie over ‘Europa': “We are building in Europe not a United States, I said, but a Yugoslavia. We shall be lucky to escape violence when it breaks apart.” en “After I finished speaking, a man approached and told me that he was not particularly attached to democracy as a solution to our problems. He put his faith, instead, in technocracy, wherein lay our salvation. That he was clearly an intelligent, cultivated, and decent man made what he said more frightening, not less.”

  http://www.city-journal.org/2013/eon0305td.html

 3. Goed artikel, zowel van Hankel als van u. Met uw slotzin moest ik meteen denken aan de regel: “Zou het allemaal niet eenvoudiger zijn als de regering gewoon het volk zou afzetten en een ander koos?”* Daar zijn ze al heel lang mee bezig, dat afzetten en lozen, maar toch. En zou het dan omgekeerd niet nóg veel eenvoudiger zijn als het volk gewoon de regering zou lozen en helemaal géén nieuwe koos?

  *Vrij naar Bertolt Brecht http://sven-jordan.de/shosta-kap1a.html

 4. Wil ik stemrecht in Italie, Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland….enz.enz..

   

  “No taxation without representation”…….

 5. Heb net Van Baar verzocht om maar eens iets in De Volkskrant te schrijven over AD…

  Hij slaat zichzelf m.i. hoger aan dan die hele waslijst aan economen en professoren etc. bij elkaar! 

  Die rode media besteden er verdomme geen wóórd aan….We komen die studio’s nog een keer aan het bezetten, damn…

  Weet iemand of er soms wel al ergens iets gemeld is in de MSM hier met betrekking tot AD ?

   

  Waarom vliegen vertegenwoordigers van de betalende landen en diegenen van de ontvangende landen elkaar dikwijls in de haren – en niet wanneer het gaat om het falende begrotingsbeleid waar de euro debet aan is?”…

   

  Omdat dit over eigen zakkenvullerij gaat ! Volstaat dit ?

 6. Deze euro ellende is ook nog lang niet op z’n eind.

  Dit vieze putje is wel de kern van alle ellende waardoor alles naar de knoppen gaat of alsnog gaat!

  Voor de mensen die het nog niet gezien hebben,gaat het allemaal maar eens op u gemak bekijken enhet is of je de stank ruikt!

  http://www.wisselverlies.nl/publicaties.html#

   

 7. Ik sluit liever aan bij de woorden van Verlichtingsfilosoof JohnLocke in diens Two Treatises of Government, 1690: “Wanneer de instanties door een slecht bestuur hun recht en hun macht verbeuren, dan keert de hoogste macht bij de gemeenschap terug, en het volk heeft het recht soeverein te handelen en de wetgevende macht zelf uit te oefenen of een nieuwe regeringsvorm op te richten, en de hoogste macht – die het volledig en onbeperkt bezit – in nieuwe handen te
  leggen, geheel zoals het volk wil”.

 8. Je hoeft geen Duitse topeconoom te zijn om te snappen dat de euro niet gaat werken. Een klein beetje gezond verstand volstaat.

 9. Vat dat maar op als opbouwend compliment voor dit stuk.

   

  Trias Politica: “Vertaald: Voor de invoering van de euro waren nationale problemen en schandalen een nationale aangelegenheid van de betreffende landen.”

  - Maar deze zin valt zelfs nog verbeteren:

  ‘Voor de invoering van de euro waren nationale muntproblemen en muntschandalen een nationale monetaire aangelegenheid van betreffende landen.’

  Maar nu hebben we een in NL dus een bedrijfsleven olv. Wientjes dat kermt dat het unsustainable niveau van haar export op krediet naar de zuidstaten door monetaire subsidie van Nederlandse bevolking blijvend op de been moet worden gehouden.

  En voor NL is de euro OVERIGENS ook te licht gebleken, vanwaar de unsustainable Nederlandse woningmarkt.

 10. Feest? Ja, het was een feest, een exportfeest. Kunstmatig weliswaar en zeker niet duurzaam, maar het ging lekker tot een jaar of 5 terug. De zuidelijke landen konden lenen en ze kochten onze mooie producten. De private sektor kon dus groeien door een handelsoverschot en overheidsbestedingen, feest. Nu is de noodzaak tot bezuinigen daar, al dringt het nog maar heel matig door in Den Haag. Private sektor krijgt minder van de overheid en kan minder exporteren en beide oorzaken zijn te herleiden op de euro. Werkloosheid zal binnenkort 10% bedragen. 

 11.  

  .

  Deze Henkel zit ook achter de knullige Anti Euro Partij die binnenkort in Duitsland gaat plaats nemen.

   

  Dat past helemaal in mijn voorspelde plan.

   

  Dit is het begin van het grote plan B van Duitsland. 

   

  Een Anti Euro Partij kan in Duitsland op veel steun rekenen. Al jaren. Vooral nu.

   

  De tijd is rijp.

   

  Waar gaat dit heen?

   

  Geen EUSSR. Geen slachtofferrol.

   

  Gewoon terug naar de D-mark. Goudgedekt.

   

  Duitsers zijn niet langer gekke Henkie en willen niet opnieuw slachtoffer zijn.

   

  Henkel is een belangrijk spil in deze anti Euro beweging.

   

  Geen Weimar 2.

Reacties zijn niet (meer) mogelijk.