Het hele CDA-rapport over de islam

Hier is ‘ie dan.

Vanochtend berichtten we er al over, maar hier is het dan eindelijk: het hele 46-pagina’s tellende boekwerk van het CDA over de islam, waarin onder andere wordt gepleit voor een werving van CDA-moslims:

Onder verwijzing naar bijlage A wordt geconcludeerd dat moslims zich vanuit hun geloof kunnen laten inspireren door deze kernwaarden: (gelijk)waardigheid van ieder mens, solidariteit, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, duurzaamheid en
vrijheid van godsdienst.

Lees het zelf maar even door als je wil weten hoe zelf-islamisering precies in elkaar steekt:

CDA-rapport over de islam:

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

Tim Engelbart

Tim Engelbart (1988) is reeds sinds 2009 actief als blogger en online journalist. Van beroep is hij journalist, grafisch vormgever en webdesigner. Van politieke gezindte is hij klassiek-liberaal.
15 reacties
 1. Dit is tegelijkertijd een terugval naar de politiek van de antisemiet van Agt.

  Het morele doodvonnis van het CDA.

 2. Hopelijk spreekt een imam een fatwa uit over het toetreden van moslims tot deze farizeeërsclub—maar nee, dat zal wel niet, want die snapt ook wel, dat het infiltratie is.

   

  Het wachten is nu dan op de eerste islamitische leider van het CDA—of Van Agt mocht nog vaststellen dat moslims ook al geen ariërs zijn.

 3. Als je als christelijke partij moslims probeert te werven, ben je helemaal van het padje af. Dat is net zoiets als 50plus die een jongerenafdeling opricht en de Partij voor de Dieren die actief gaat werven onder boeren en jagers. Wees dan consequent en haal die C weg uit je partijnaam. Gelukkig ziet de achterban van het CDA ook in dat de partij de weg kwijt is.  

 4. Dit is het resultaat van het gif van het “virus” waar de PVV op doelde! Weer gewaarschuwd, het CDA is besmet, een grote boog eromheen lijkt me het minste om te zorgen dat je niet aangestoken raakt. Je zelf beschrermen is je plicht!

 5. Zullen er uit voort gekomen, we zien nu al dat daar waar veel “anders denkenden” met voorkeurstemmen binnen de partijen de gemeenteraden hebben gepenetreerd de oud-gedienden van die partijen al dan niet gedwongen kunnen afhaken!

  Te gek voor woorden dat er aan dubbele paspoorthouders stemrecht wordt verleend. Zo wie zo moet dat niet gebeuren om dat te verlenen aan mensen die niet minimaal 10 jaar in Nederland woonachtig zijn, en zelfs dan heb ik bij sommige groeperingen nog mijn bedenkingen…

  Dat het CDA zo hypocriet is als ik-weet-niet-wat mag nu wel duidelijk zijn. En hypocriet zijn ben je dan meestal niet op één vlak. Opzouten met die partij…

  Schoenmaker pas op je leest (met 10 uitroeptekens)….

 6. -Tsja, wat zijn die gedeelde waarden, en waarom op het CDA stemmen als deze ook door bv de PVDA worden gedeeld?

  -Nou die gedeelde waarden zijn prima te beschermen tegen de boze buitenwereld met de door het CDA nooit uit het wetboek geschrapte blasfemie wet van opa Donner.

  -Vergeet niet dat al onder het mom van gedeelde waarden, Nekschot van bed is gelicht en tijden in onzekerheid heeft moeten leven in afwachting van zijn proces.

  -Het CDA een politiek slaatje dacht te slaan om na de moord op Van Gogh de blasfemie wet van stal te halen.

  – het CDA als gedelde waarde geen problemen heeft met het invoeren van de sharia.

 7. heeft geen grond op basis van de Koran volgens het CDA op basis van Soera 18:29.

   

  Het CDA citeert dan een Nederlandse vertaling van Soera 18:29

   

  De hadith wordt niet geciteerd door het CDA, waar het verbod op geloofsafval en de doodstraf daarop staat.

   

  Tsja, als je de Hadith niet erkent en de Koran selectief genoeg leest, dan kun je wel gemeenschappelijke waarden vinden.

   

  Het advies van het CDA om vooral zelf niet de Koran te lezen, maar dat aan wetenschappers over te laten is helemaal te gek voor woorden. Wat niet weet, wat niet deert, denkt met blijkbaar bij het CDA.

 8. - (gelijk)waardigheid van ieder mens: man = 2 x vrouw

  - solidariteit: niet-bestaand en zeker niet met ongelovigen

  - rechtvaardigheid: 1400 jaar antisemitisme and counting

  - verantwoordelijkheid: ja, voor vrijwel alle brandhaarden in de wereld

  - duurzaamheid: als je niet ontwikkelt ben je altijd duurzaam
  - vrijheid van godsdienst: ja, zolang het islam is

  Veel succes ermee, CDA. En als ik een tip mag geven: controleer regelmatig of je kop nog op je schouders staat.

 9. Het CDA ontpopt zich blijkbaar als de partij waarbij de antichrist een thuis heeft. De islam is de kanker van de wereld en als wij het niet bestrijden dan zal het onze ondergang worden. Het CDA is naief en verraderlijk. De onnozelen storten ons in het verderf. Bah.

 10. Ik heb de appendix even snel doorgenomen waarop de conclusie is gebaseerd dat christendom en islam prima met elkaar overweg zouden moeten kunnen. Ik dacht toch werkelijk dat islam de wereld onderverdeelt in gelovigen en ongelovigen, waarbij de ongelovigen toch echt beduidend minder zijn. Maar ik zal me daarin vergist hebben want islam predikt gelijkwaardigheid van alle mensen voor God; net als het christendom. Ach, is dat mooi zeg.

 11. Het CDA stemvee nodig. Met de gemeenteraad en Europese verkiezingen om de hoek proberen ze nu uit het moslim vaatje te tappen. De baantjes moeten immers veilig gesteld worden.

   

  Zelf islamisering vind ik echt walgelijk. Stel je komt als vrouw naar Nederland, gevlucht uit een streng islamitisch regiem, loop je tegen een bataljon van zelfislamiseerders aan. Klaar ben je er mee.

   

  Het is echt wat Wilders zegt “Christenen dienen Allah” Lange linkse tenen kunnen wel met dat vingertje wijzen en foei Geert roepen, maar als je als partij in dit geval het CDA met zo een visie komt dan tjsa….

 12. Onder het valse voorwendsel ‘vrijheid van godsdienst’ wordt getracht zieltjes te winnen. Hoe? Het rapport:

  “Voor de werving onder moslims van nieuwe leden en nieuw kader is het voor de partij van belang:

  - te investeren in talenten van mensen,

  - gerichte inspanningen te leveren op het gebied van ledenwerving, en

  - thematische bijeenkomsten te organiseren of initiëren daar waar de doelgroep is”

   

  Verderop wordt geschreven: “Met behoud van hun identiteit moeten zij volwaardig deel uitmaken van en verantwoordelijkheid nemen voor een solidaire en zorgzame samenleving“. Hoe verhoudt zich deze opvatting tot de integratie nota van Donner waarin staat, ik citeer: kernbegrippen zijn burgerschap, betrokkenheid en zelfredzaamheid. Het gaat erom dat elke burger zijn steentje bijdraagt aan de Nederlandse samenleving door verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen bestaan, voor zijn omgeving en de samenleving als geheel. Door inburgering moeten mensen die zich hier duurzaam willen en mogen vestigen hun plaats in de Nederlandse samenleving kunnen innemen. Degenen die zich vestigen zullen zelf een
  grote eigen verantwoordelijkheid moeten nemen in dat proces. Het kabinet draagt hiermee bij aan een Nederlandse samenleving die een ieder die zich hier duurzaam vestigt tot zijn thuis kan maken door er actief aan deel te nemen. Met deze koerswijziging bevestigt het kabinet de maatschappelijke norm dat zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid vooropstaan, dat de historischculturele basis van Nederland en de kernwaarden van de rechtsstaat het kader vormen voor integratie en dat het versterken van binding en sociale cohesie behulpzaam kunnen zijn bij integratie.”

  http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/notas/2011/06/16/integratienota/integratienota.pdf – –


  De vraag is hoe de nieuwe koers van het CDA zich verhoudt tot deze onder verantwoordelijkheid van haar eigen CDA minister opgestelde nota. Dit nog los van de vraag of het wel redelijk is dat mensen met een dubbel paspoort überhaupt actief, laat staan passief kiesrecht behoren te hebben. Laten we het reciprociteitsbeginsel toepassen: u heeft hier evenveel rechten als een ‘ongelovige’ zou hebben in uw islamitische samenleving. Lijkt me alleszins billijk.

 13. Ondertussen houdt men de kaken stijf op elkaar over de noodsituatie waarin de christenen zijn komen te verkeren door de valse arabische lente, die zoals verwacht, een arabische storm bleek.

 14. Je weet werkelijk  niet wat je leest in,

  “De werkgroep CDA  & Islam  presenteert ,

  Gedeelde Waarden.

   

  Wat zijn dan wel  die  “Gedeelde Waarden?

  Vrouwonderwerping, vrouwonderdrukking, ongelijkwaardigheid, rechtsongelijkheid,eerwraak, geen geloofsafval etc. 

  En de wetten van  de 57 OIC-landen  waaronder Turkije en Marokko  die streven om  kritiek op de islam onmogelijk  te maken en strafbaar te stellen en de vrijheid van meningsuiting in overeenstemming met de sharia?

   

  Medewerkers CDA & Islam

  Mazouk Aulad Abdellah  lid van  Hoge raad van Islamitische geleerden van Marokko en bestuurslid v/d  Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties in Nederland. UMMON.Arslan Karagul en Yaser Ellethy.

  De islamisering in volle gang met grote medewerking van de  overgebleven christelijke CDA’ers.

   

  CDA is volledig de weg kwijt.

   

   

   

Reacties zijn niet (meer) mogelijk.