Nederlands Duivelse Visie op Israel

Minstens 5 miljoen Nederlanders hebben een duivelse visie op Israel. Dit  valt te concluderen uit het in 2011 gepubliceerde rapport van de Universiteit van Bielefeld voor de Duitse Sociaal Democratische Friedrich Ebert Stichting. Het heeft in Nederland nauwelijks aandacht gekregen. In hun opinieonderzoek vroegen de auteurs of men van mening was dat Israel een vernietigingsoorlog tegen de Palestijnen voerde.1

In Nederland beantwoordde 39% van de ondervraagden dit bevestigend. Dat was iets onder het gemiddelde van de andere West-Europese landen van het onderzoek: Engeland, Duitsland, Italie en Portugal. Het Nederlandse resultaat viel nog enigszins mee vergeleken met dat van een Eurobarometer poll uit 2003. Daarin werd gevraagd: welke landen zijn een gevaar voor de wereldvrede? Na Iran kwam Israel op de tweede plaats. Het Europese gemiddelde hiervoor was 59%. Nederland was het land waar het hoogste percentage van de ondervraagden dit bevestigde: 74%.2

De beschuldiging dat Israel bezig is de Palestijnen uit te moorden is demonisch. In de twee jaar van eind 1941 tot eind 1943 zijn alleen al in de vernietigingskampen Treblinka, Belzec en Sobibor twee miljoen Joden door de Duitsers vermoord, waaronder een groot gedeelte van het Nederlandse Jodendom. De technologie van uitroeingsmethoden is sindsdien zeer  ‘vooruitgegaan.’ Was de genocidaire beschuldiging van Israel waar dan leefde allang geen Palestijnse volwassene of kind meer. In werkelijkheid is het aantal Palestijnen in de laatste tientallen jaren sterk toegenomen.3

De bevindingen van de Duitse studie vertellen gaan dus niet over Israels handelen. Ze geven echter veel inzicht in de extreem boosaardige voorstellingen die miljoenen Nederlanders hebben van de Joodse staat. In de eerste eeuwen van het christendom ontstond de valse beschuldiging dat de Joden Godsmoord hadden gepleegd. Er was toen geen groter kwaad denkbaar. Herkenbare Joden in Nederland hebben mij verteld dat zij nu nog af en toe uitgescholden worden met “jullie hebben Jezus vermoord”.

Toen na de Verlichting de secularisatie zich ontwikkelde veranderde de  symboliek van het absolute kwaad. In nationalistische staten waren andere ethnische groepen minderwaardig. Dit bereikte in Nazi-Duitsland het extreme niveau van de totale ontmenselijking van het beeld der Joden tot ondermensen, ongedierte en bacterien. Zij belichaamden het volkomen slechte en moesten uitgeroeid worden.

Na de Tweede Wereldoorlog is in het Westen de voorstelling van het absolute kwaad opnieuw veranderd. Nu is dit het plegen van genocide en handelen zoals Nazi-Duitsland. Dat Israel als Nazi-Duitsland handelt leeft volgens de Bielefeld studie bij een grote minderheid van Nederlanders.

Met zulk een duivels beeld van Joden, in dit geval van de Joodse staat, zijn miljoenen Nederlanders mentaal terug in de Middeleeuwen. Er zijn nu  meer Nederlanders met deze waanvoorstelling dan er ooit NSB-ers geweest zijn. Men kan hen nieuwe of ‘neo-NSBers’ noemen. Dit extreem negatieve beeld van Israel is nog latent. Het uit zich weinig in agressieve handelingen jegens Joden of Israel. Voor de Tweede Wereldoorlog was ook het door de Duitsers beinvloede beeld van de NSBers over de Joden in Nederland latent. Er was minder agressie jegens Joden dan vandaag. Wat latent is kan echter – als de omstandigheden daarvoor geschikt zijn – gewelddadig uitbarsten zoals ook in het verleden gebeurd is.

Waar komt deze diabolische beeldvorming vandaan? Er zijn minstens drie factoren die dit genocidaire beeld van Israel langzaam opgebouwd hebben. De eerste is de methode van de ‘duizend kleine sneetjes.’ Het jarenlang onophoudelijk en veelvuldig publiceren van grote hoeveelheden slecht nieuws over Israel, plus leugens, valse beschuldigingen, bevooroordeelde artikelen, veroordelingen etc. 

Televisie, andere media, politici en oud-politici, sommige kerkleiders, ontwikkelingshulporganisaties en andere NGO’s, een aantal academici, alsmede een klein aantal Joden hebben allen hier een graantje aan bijgedragen tot het een duivelse hoop werd. Positief nieuws over Israel werd veelal weggelaten. Door Israel zwart te maken konden ook schuldgevoelens over Nederlands falen tijdens de Holocaust verdrongen worden.

Het tweede aspect is het naar verhouding weinig aandacht geven aan de gigantische criminaliteit en haatpropaganda van grote segmenten van de Palestijnen en vele Arabische en Moslim staten. Als de massamoorden, terreuraanslagen en veelvuldige andere misdaden daar proportioneel naar de omvang van de bevolking van deze landen aandacht hadden gekregen viel het nieuws over Israel daarbij in het niet. Tegelijkertijd voldeed Nederland niet aan zijn verplichting onder de VNconventie om de Moslimplanners van genocide voor een internationale rechtbank te brengen.

Het derde element is dat door zeer ondermaats onderzoek over sommige inktzwarte bladzijden uit Nederlands verleden een veel te positief beeld van het eigen land is geschapen. Daaraan wordt het zwaar vervalste beeld van Israel gemeten. Blijft de vraag welke Nederlanders en wanneer voor deze werkelijkheid hun ogen willen openen?

Dr. Manfred Gerstenfeld is voormalig bestuursvoorzitter van het researchinstituut Jerusalem Center for Public Affairs. Hij ontving van het Journal for the Study of Antisemitism de prijs van het jaar 2012 voor zijn levenswerk.

1. library.fes.de/pdf-files/do-07908-20110311

2. European Commission, “Iraq and Peace in the World,” Eurobarometer Survey, No. 151, November 2003

3. Ynet News en PCBS.gov.

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

45 reacties
 1. Heel juist. En vergeet de politiek niet de ook slinks en stiekem laat merken niet echt achter Israel te staan. Neem van Agt, een vreselijker iemand kan je haast niet bedenken en deze notabene oud premier krijg ruim airplay voor zijn haat campagne tegen Israel!

  Ook kan je hetzelfde van de zelfde methode van baschen leggen bij de hetze tegen de PVV en Wilders. Ook deze door de MSM en politiek gevoerde leugencampagne heeft als achtergrond tevens de haat tegen Joden omdat Wilders zich openlijk achter Israel plaatst en duidelijk maakt wat de Islam voor een verdervelijke ideologie is. 

  Gevaarlijke en enorm ziekelijke stromingen tegen het Jodendom en Israel. Wees allert!! Het is een sluipmoordenaar!

 2. Inderdaad: neo-NSB-ers.

  Dat is een uitermate juiste omschrijving.

   

  De NSB had in 1935 een poster voor de verkiezingen, waarop stond:  ‘Stem NSB… voor een nieuw Nederland in een nieuw Europa’.

   

  Die ‘nieuwe NSB’  plakte met groot genoegen plakkaten op allerlei gebouwen met: ‘Verboden voor Joden’.

   

  Zie ook:  http://geweta.home.xs4all.nl/Neofascisme.html

 3. Een zeer goede – en terechte – analyse. 

  Toch is er hoop. De vermeende zegeningen van de zogenaamde ‘Arabische lente’ ( zelf noem ik het de ‘mohammedaanse renaissance’ ) waar we al ruim twee jaar getuige van zijn, zal alles hopelijk weer in een breder en genuanceerder perspectief plaatsen. Al weet je met de door de media in de afgelopen decennia ontstane cultuur waarin alles en iedereen die zich als ‘zielig’, ‘hulpeloos’ en ‘slachtoffer’ weet te manoeuvreren en aldus, veelal onterecht, het morele gelijk krijgt toebedeelt, nooit helemaal zeker hoe dat gaat uitpakken.

 4. Ook dit artikel laat je denken:

   

   ‘Antisemitisme in Nederland nu op niveau van voor de Holocaust’ 

   

  Door het verkeerde immigratiebeleid van de afgelopen decennia heeft Nederland -net als veel andere Europese landen- in het wilde weg één miljoen moslims in het land toegelaten. Zij komen vaak uit landen waar veel meer antisemitisme is dan in Nederland.

   

  ‘Nederlandse autoriteiten zijn bang voor moslimgeweld’

   Een voormalige hoge Nederlandse minister en politicus  zou hebben gezegd dat de Nederlandse autoriteiten niets ondernemen omdat ze bang zijn voor de moslimbevolking en het geweld wat ze plegen. Daarnaast is er een puur electorale reden. ‘Sommige politieke partijen, zoals de PvdA, krijgen veel stemmen van moslims en willen dat belangrijke kiezersblok niet boos maken,’

   

  De Nederlandse media proberen de indruk te wekken dat antisemitisme slechts onder een klein groepje allochtone jongeren leeft, maar dat is beslist niet het geval.

  Het antisemitisme heeft ook niets met de sociale situatie te maken heeft, zoals politici beweren, maar  zit diep geworteld is in de islamitische cultuur! 

   

  http://www.youtube.com/watch?v=7r7PhtWKSvA&feature=player_embedded

   

   

   

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/03/Boosheid-in-Isral-om-antisemitische-Turken-op-Nederlandse-TV


   

   

 5. Dan worden ze nog nétjes behandeld, als zwe in de kraag gegrepen zijn met een bomgordel om hun lijf. Dan krijgen ze een paar oplawaaien, maar waar is de verontwaardiging over het feit dat HAMAS deze kinderen hierttoe aanzet? Dáár wordt in de Azijnbode niks over geschreven (alleen vermelding van het feit). Maar jongens, die oorvijgen en handboeien. En zomaar geen advocaat. Erg hoor. Bovendien heeft Israel aangegeven, voor verbetering te zullen zorgen i.s.m. de VN.

  Heeft HAMAS al aangegeven, geen kinderen meer te misbruiken voor zelfmoordaanslagen?

  Ik dénk dat ik het antwoord al weet!

  Het perspectief is helemaal uit het oog verloren door de haat jegens Israel! Wat is nou erger: Kinderen hun verstand vergiftigen, een bomgordel omhangen en onschuldige slachtoffers mee de dood insleuren, of een niet correcte behandeling bij arrestatie en ondervraging, waarbij ook nog eens van incidenten sprake is!

 6. Van Agt noemde en noemt zichzelf een Ariér. In het Derde Rijk betekende dat, niet Joods te zijn. De katholieke van Agt is daar nog steeds trots op en betreurt het waarschijnlijk dat hij toen nog te jong was om aan” die Endlösung ” te mogen deelnemen.

 7. Waar veel Joden nu echt de koude rillingen voelen is dat er flink op Islamieten wordt afgegeven als reactie op dit artikel, terwijl het antisemitisme gewoon hier te lezen is bij de reacties en dit nagenoeg genegeerd wordt.

 8. De nederlandse overheid inclusief NS, politie marechausse waren heel erg fout in de oorlog.

  Blijkbaar is onze overheid, nu gesteund door de hoofdstroom media, het onderwijs etc dat nog steeds, ik zou zeggen, nu is het nog veel erger omdat ze nu beter moeten weten.

 9. @Koning Ludwig

   

  U maakt nu dezelfde fout. De Askenazi joden zijn de grootste slachtoffers van hun eigen op macht beluste leiders. Zionisten zijn een heel klein groepje, echt te verwaarlozen. Het nadeel is dat ze wereldwijd de geldhoeveelheid bepalen en tevens de massamedia bezitten.

   

   

 10. Als je in die sprookjes gelooft, inderdaad, dan moeten de alarmbellen afgaan. Maar blijf je gewoon nuchter hieronder en geloof je al die complottheorieën niet, dan nemen we de échte feiten voor waar aan!

  Ik zie deze verhalen in de categorie “waren de goden astronauten” van Von Däniken: Mooie verhalen, maar volstrekt uit de duim gezogen!

  Maar ja, wie dat allemaal tóch geloven wil, moet dat beslist doen……………

 11. Wat bij mij de alarmbellen doet afgaan is de antisemitische drek van just my 2 cents en dat niemand van de reageerders hier aanstoot aan lijkt te nemen.

 12. Iedere keer als ik van mensen in m’n directe omgeving fel anti-israelische / anti-joodse praat hoor dan sta ik ronduit perplex. Zelfs van mensen van wie je het totaal niet verwacht en die toch veel goede dingen doen, zoals vrijwilligerswerk met bejaarden. Je kunt alleen met feiten komen maar veel lijkt het niet uit te halen.

 13. Dacht u nu werkelijk dat ik in discussie ga met griezels zoals u?

  U promoot samenzweringstheorieën waarbij de Rothschild familie de rol van de duivelse jood personificeert, u gelooft in “zionistische” complotten en heeft de brutaliteit om de vernietiging van het Europese jodendom af te doen als een “zionistische holocaustversie”.

  Daarom bent u een antisemiet, uw sofisme over ideologie en ras ten spijt. Kruip nu maar gauw weer onder de steen waar u onder vandaan bent gekropen.

  Voor argumenten tegen de holocaustontkenning verwijs ik de reageerders graag naar de Joodse Virtuele Bibliotheek: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/denial.html .

 14. En wat bewijst dat dan?

  Verder sluit ik me graag aan bij het commentaar van Mas Rob op 6 maart, 2013 – 21:06

 15. In 1967 stonden wij op tekenkamer bij een nederlandse scheepswerf op een kaart met spelden de vorderingen bij te houden van de Israëlische opmars richting Caïro. We juichten bij elke overwinning. Wij hadden Nasser aangehoord, gegruwd van deze schoft, zoals ik dat later deed bij Saddam Hoessein en bij Ahmadinejad. Wij begrepen wat er aan de hand was. Hoe kan in godsnaam in zo’n korte tijd het collectieve geheugen zo geïnfiltreerd zijn met valse informatie, met walgelijke denkbeelden, met Jodenhaat??

 16. Zionisten zijn echter een heel klein groepje net zoals islamisten dat ook zijn. Echte joden en echte moslims zijn slachtoffer van deze 2 extremistische groeperingen die elkaar het leven zuur maken.”

  -

  Nou, 2 Centen…, das precies wat ik er voor geef…., 2 Cent!

  En zelfs dás nog overdreven…..

 17. Er is echter nog een vierde element vergeten m.i.

  Veel jongeren krijgen de laatste 15 jaar van medelander-klasgenoten op onze multi-culti-kul mee dat Joden niet deugen, zien wat ze de Joden op straat na roepen en worden daar m.i. ontzettend door beïnvloed.

  Wie met pek omgaat….

 18. En wat doet onze overheid om deze haatgevoelens bij die mensen weg te nemen? Ik denk: weinig tot niets! Onder de genoemde 5 miljoen Nederlanders zitten uiteraard veel moslims. Van hen is de haat tegen Israël en de Joden alom bekend. Maar wat denkt u van oud-premier Van Agt (en z’n ‘vriendin’ Gretta Duisenberg)? Geen goed woord over voor Israël, en óh zoveel medelijden met de Palestijnen! Juist dit soort (plee-)figuren krijgen in TV-programma’s vaak ruim de gelegenheid om hun gal te spuwen!

  Het is een schande dat onze overheid zich niet meer inspant om Israël-haat en Jodenhaat de kop in de drukken! Laten ze voorál hun vizier eens richten op haat-imams en haatdragende moslimjongeren, zoals we vorige week in dat filmpje hebben kunnen horen en zien. Kwaad moet je bij de wortel uitroeien! Haat-imams behoren ons land definitief te verlaten!

  Helaas lijken ze zich meer druk te maken om het welzijn van deze ‘Nederlanders’….!

   

 19. De revisionisten hebben nu juist helemaal niets ‘weerlegd’.   Het bewijs voor de aard, de intensiteit en de effecten van de moord op de Joden is overweldigend. Alleen al het gegeven dat Nederland, toen de Duitsers binnenvielen, een nauwkeurig bevolkingsregister had waarin op de inschrijving van iedere inwoner keurig diens geloof stond opgetekend (Joden niet uitgezonderd) maakte het buitengewoon eenvoudig voor de bezetter om nagenoeg alle Joden weg te voeren. Na de tweede wereldoorlog bleken niet minder dan 104.000 Joodse medeburgers definitief weg te zijn. Als de revisionisten gelijk zouden hebben: waar zouden die toch zijn gebleven?

 20. Je bent me er een lezert, potjandorie nog toe, two cents. Wat jij allemaal ontdekt! Het is werkelijk formidabel. De nazi’s staken trouwens ook nogal wat tijd in de afstamming van andere mensen. Je stapt dus in grote voet- of karresporen.

 21. Dank je. Niets zo verhelderend op zijn tijd als de spaarzaam, maar doelmatig ingezette Godwin, du moment de situatie naar niets meer, of anders dan naar dat verlangt.

 22. Op de een of andere manier zijn de Palestijnen er in geslaagd om de sympathie te winnen van de linkse elite en daarmee van de msm in Nederland (en vele andere westerse landen). Sinds een jaar of dertig komen bijna alleen nieuwsberichten en analyses in de media die anti-Israel en pro-Palestijnen zijn. Palestijnen zijn ogenschijnlijk de underdogs tegenover een goed georganiseerd en streng Israel. Vandaar waarschijnlijk de sympathie. Mensen zijn door deze jarenlange eenzijdige berichtgeving massaal gebrainwashed en verdiepen zich verder niet echt in deze materie. Van anti-semitisme in de klassieke zin is bij het brede publiek volgens mij geen sprake (wel bij kleine groepen en bij veel moslims waarschijnlijk). Men vindt die Palestijnen gewoon zielig en vindt dat ze beschermd moeten worden. 

 23. Nah, dat is niet het enige wat telt daar. Van heinde en verre komen Joodse mensen naar dat land. Toon begrip daarvoor.

   

 24. Sorry, het boeit gewoon niet, niks van wat je alhier meent te moeten plempen. Want het artikel hierboven gaat heel sec over de beeldvorming in diverse Europese landen omtrent Israël, en hoe het beeld dat de bevolkingen er op nahouden in de loop der jaren is veranderd, aangezien daar een onderzoek over is gepubliceerd. En meer dus eigenlijk niet.

  En de bedoeling is dan om in de commentaargelegenheid daaraan iets aan bij te dragen—of op af te dingen—zodat het voor de lezer ook zinnig is om te lezen. Maar het enige wat jij echter doet, is aankomen met geleuter over afstamming van joden, waarover jij een of ander oordeel hebt, dat al in mijn Rationalwiki-link in historisch opzicht op vrij redelijke gronden wordt gedebunked. Wie wil, kan er dus al mee klaar zijn, met je khazar-gewaus e.d.

  Voor zover ik er een touw aan vast kan knopen, komt er volgens jou op neer dat vooral de joden die volgens jou geen joden zijn schuldig zijn aan alles wat joden die volgens jou wel joden zijn aan ellende is overkomen. Tja, wat moet een mens met dergelijke kramp in een notedop?! Want feitelijk valt er geen touw aan vast te knopen—en dat is misschien het alleropmerkelijkste nog.

  Je bent een dilletante nitwit als je denkt dat mensen hier met jouw een robbertje moeten gaan hakketakken, over wat er in jouw wikipedialinkjes staat, op een plek en moment waar dat helemaal niet de bedoeling is. Get a life, 2 cents, en ga overdag eens naar buiten, want het weer is beter aan het worden.

  Je hebt heel klepels gehoord, en dat hang je dan aan grote klok. Schrijf dan eens een lang stuk voor het open podium, waar je een van a tot z doortimmerd betoog neerzet, over wat volgens jou dan de kern is van wat je wil betogen en met kop en staart, welke visie en dat in welke samenhang jij precies zou aanhangen op dit immens grote onderwerp, zodat jij hem solo voor het voetlicht durft te brengen—maar stop met als een een bumperklever hier de malloot uit te hangen.

  Daar en dan wil ik dán best on-topic op reageren, aangezien ik niet eens denk dat je per se van kwade wil bent, maar in meer of mindere mate een kluns, die zich verschrikkelijk aan al te grote onderwerpen vertilt, zaken niet echt weet te doorgronden, maar daarover wel luid assorti onsamenhangends over rond wenst te bazuinen.

 25. .

  Het is al laat en ik heb geen fut voor een fatsoenlijk doordacht commentaar. Ik heb de commentaren globaal gelezen. Wat mij opvalt is de loopgravenoorlog tussen reageerders. Ik schaam mij een beetje voor DDS. Uitgesproken meningen over sommige Joden worden gegeneraliseerd naar de totale groep. Dat doen wij met moslims ook. Een ‘Jood’ is een abstractie, een label, hij is een duivel met geld en heeft smerige streken en is niet te vertrouwen. Hoeveel tuig aan niet Joden loopt er wel niet rond in ons land. Jodenhaat is primitive symboliek. Natuurlijk hebben mensen streken, maar zie telkens eerst het individu.

   

  Deze comments zijn zo’n duidelijk bewijs van ons onvermogen om ieder mens telkens weer apart te beschouwen. En nu bent u allemaal nog ontwikkelde mensen. Het is dus hopeloos. De mens is een groepsdier en zoekt in anderen altijd een gemeenschappelijke vijand.

   

  Terwijl er zoveel hoogstaande Joden zijn geweest die de kunst, de wetenschap en de muziek op eminente wijze vooruitgeholpen hebben. Beschaafde Joden in wier schaduw wij niet kunnen staan.

   

  Schaam je allemaal, een Jood is ook een mens. Verlaag je niet tot de dieren.

  Ga je mond spoelen allemaal, domme mensen…

 26. -@ Just my 2cents 15:33

  -wat zijn volgens u echte joden, en wat zijn echte moslims?…misschien dat wanneer u dat eerst even definieeerd, ik u kan begrijpen in uw warrige betoog, waarbij u mij met een wonderlijke mix van niet feiten en aannames mistbanken opwerpend ,welke mij niet relevant lijken om het betoog van Gerstefield onderuit te halen.

  -Dat u in uw antisemitische betoog een encyclopedie uit 1906 kan gebruiken maar vergeet te melden dat Israël de Flasjah’s heeft opgenomen,dat kan ik in uw geval begrijpen .

 27. Wat ook niet vergeten moet worden: de Verenigde Naties!

  Heel lang werd deze organisatie beschouwd als een werkelijk supranationaal orgaan dat vrede en mensenrechten enz., enz. waarborgde – dus als de VN iets goed verklaarde was het goed en vice versa. En in NL stonden wij heel lang achter de VN.

  Eigenlijk brachten pas de oorlogen in het voormalig Joegoslavië een eind aan deze “blinde” volgzaamheid, maar toen was het anti-Israël gif allang gezaaid.

  Denk in dit verband ook maar eens aan Lubbers en Pronk.

  En rapporten over de wèrkelijke schendingen van de mensenrechten verschenen pas jaren na de in de msm gerapporteerde en opgeblazen gebeurtenissen. (Denk maar aan Max v.d. Stoel – toen – en de ongelofelijke leugenaar (wat hij naderhand zelf toe moest geven) Goldstone – nu).

 28. Het artikel laat overduidelijk zien dat Dr. Manfred Gerstenfeld al vele jaren niet meer in Nederland woont. Zijn bronnen zijn afkomstig uit onderzoeken van universiteiten zoals die van Bielefeld en de media die de linkse politiek-correcte elitaire vullis ons dag in dag uit opdist.
  Wat het onderzoek betreft de volgende: a) onder welke Nederlanders werd het onderzoek gehouden? Onder autochtonen? Of namen er ook veel allochtonen aan deel? Deze vraag is belangrijk, aangezien er sprake is van de mening van de NEDERLANDERS. b) Wat voor soort Nederlanders worden in dit onderzoek vertegenwoordigd? Zijn het de hoog opgeleiden die de mening delen van hun professoren cq. hoogleraren? Of worden in het onderzoek ook mensen vertegenwoordigd die authentieke mening hebben, gebaseerd op hun dagelijkse ervaring met Moslims op straat, in de tram of de buurt? Deze vraag is belangrijk omdat men weet dat veel invloedrijke personages, binnen de universiteiten, ontvangen aardige sommen petro-dollars voor het propageren van positieve beeldvorming over de Islam en de Palestijnen. Israël Bashen is een zeer lucratieve business die aardig wat Euro’s of Zwitserse Franken oplevert. Het is bekend dat Khadaffi en alle mogelijke oliesjeiks investeren miljoenen, zo niet miljarden, PR-gelden en omkoopgelden in Europese en Amerikaanse universiteiten.
  Aangezien het onderzoek werd gedaan in opdracht van de ‘Friedrich-Eberhardstiftung’, is het aan te nemen dat PVV-aanhangers zijn niet vertegenwoordigd. Het zijn geen Gutmenschen en hun mening telt niet mee.
  Wat wij allemaal weten, is? Dat buitenlandse politiek laat het gros van de Nederlanders koud. Ze hebben genoeg aan: a) de rottigheden die hun eigen regering voert, b) hebben een pesthekel aan de EU en c) moeten de huidige economische crisis heelhuids eruit zien te komen. Een ding is zeker: bijna niemand van de Nederlanders wil Palestijnen of andere Islamitische primaten naast zijn gat van de deur hebben: of men bij de schijn elite hoort, zomaar kak, tokkies of ‘Henk en Ingrid’. Men kent hun hysterische gedrag en apengeschreeuw uit de televisie en men kent ook de verschrikkelijke impact dat hun komst op de buurt heeft. Ook ‘Gutmenschen’ vinden de Palestijnse leuk als zij een ‘Ver van mijn bed Show’ zijn.

 29. Het blijkt dat mythen uit wel heel lang voorbije tijden nog steeds voor heel veel mensen bepalen hoe ze over belangrijke aangelegenheden in het leven en de wereld moeten denken. Het gaat niet goed met de wereld als massa’s mensen met oude naar mijn idee onbetrouwbare ideologie-en daarenboven elkaar het leven zuur maken. Ik denk dat iedereen, die hecht aan zulke verhalen het verkeerd heeft en er beter van uit kan gaan dat al die verhalen de toets der verstandige, open en eerlijke kritiek wellicht niet kunnen doorstaan  

 30. Mijn door trias om 23:46 met ‘Goede comment’ aangeduide reactie van 23:43 is merkwaardigerwijs verdwenen…

  DDS doet toch hoop ik niet aan stille censuur?

 31. Ook een reactie van just my 2 cents op mijn reactie (en reacties daarop) zijn weg. Wat is hier aan de hand? Mag een oproep tot zelfstandig nadenken niet op DDS?

 32. Ik heb de verwijderde reacties niet gelezen, maar het verbaast me dat hier zomaar reacties worden verwijderd. Gaan we hier nu ook al anjameulenbelten? Wie speelt hier dictatortje?

Reacties zijn niet (meer) mogelijk.