Nederlands Duivelse Visie op Israel

Foto:

Minstens 5 miljoen Nederlanders hebben een duivelse visie op Israel. Dit  valt te concluderen uit het in 2011 gepubliceerde rapport van de Universiteit van Bielefeld voor de Duitse Sociaal Democratische Friedrich Ebert Stichting. Het heeft in Nederland nauwelijks aandacht gekregen. In hun opinieonderzoek vroegen de auteurs of men van mening was dat Israel een vernietigingsoorlog tegen de Palestijnen voerde.1

In Nederland beantwoordde 39% van de ondervraagden dit bevestigend. Dat was iets onder het gemiddelde van de andere West-Europese landen van het onderzoek: Engeland, Duitsland, Italie en Portugal. Het Nederlandse resultaat viel nog enigszins mee vergeleken met dat van een Eurobarometer poll uit 2003. Daarin werd gevraagd: welke landen zijn een gevaar voor de wereldvrede? Na Iran kwam Israel op de tweede plaats. Het Europese gemiddelde hiervoor was 59%. Nederland was het land waar het hoogste percentage van de ondervraagden dit bevestigde: 74%.2

De beschuldiging dat Israel bezig is de Palestijnen uit te moorden is demonisch. In de twee jaar van eind 1941 tot eind 1943 zijn alleen al in de vernietigingskampen Treblinka, Belzec en Sobibor twee miljoen Joden door de Duitsers vermoord, waaronder een groot gedeelte van het Nederlandse Jodendom. De technologie van uitroeingsmethoden is sindsdien zeer  ‘vooruitgegaan.’ Was de genocidaire beschuldiging van Israel waar dan leefde allang geen Palestijnse volwassene of kind meer. In werkelijkheid is het aantal Palestijnen in de laatste tientallen jaren sterk toegenomen.3

De bevindingen van de Duitse studie vertellen gaan dus niet over Israels handelen. Ze geven echter veel inzicht in de extreem boosaardige voorstellingen die miljoenen Nederlanders hebben van de Joodse staat. In de eerste eeuwen van het christendom ontstond de valse beschuldiging dat de Joden Godsmoord hadden gepleegd. Er was toen geen groter kwaad denkbaar. Herkenbare Joden in Nederland hebben mij verteld dat zij nu nog af en toe uitgescholden worden met “jullie hebben Jezus vermoord”.

Toen na de Verlichting de secularisatie zich ontwikkelde veranderde de  symboliek van het absolute kwaad. In nationalistische staten waren andere ethnische groepen minderwaardig. Dit bereikte in Nazi-Duitsland het extreme niveau van de totale ontmenselijking van het beeld der Joden tot ondermensen, ongedierte en bacterien. Zij belichaamden het volkomen slechte en moesten uitgeroeid worden.

Na de Tweede Wereldoorlog is in het Westen de voorstelling van het absolute kwaad opnieuw veranderd. Nu is dit het plegen van genocide en handelen zoals Nazi-Duitsland. Dat Israel als Nazi-Duitsland handelt leeft volgens de Bielefeld studie bij een grote minderheid van Nederlanders.

Met zulk een duivels beeld van Joden, in dit geval van de Joodse staat, zijn miljoenen Nederlanders mentaal terug in de Middeleeuwen. Er zijn nu  meer Nederlanders met deze waanvoorstelling dan er ooit NSB-ers geweest zijn. Men kan hen nieuwe of ‘neo-NSBers’ noemen. Dit extreem negatieve beeld van Israel is nog latent. Het uit zich weinig in agressieve handelingen jegens Joden of Israel. Voor de Tweede Wereldoorlog was ook het door de Duitsers beinvloede beeld van de NSBers over de Joden in Nederland latent. Er was minder agressie jegens Joden dan vandaag. Wat latent is kan echter – als de omstandigheden daarvoor geschikt zijn – gewelddadig uitbarsten zoals ook in het verleden gebeurd is.

Waar komt deze diabolische beeldvorming vandaan? Er zijn minstens drie factoren die dit genocidaire beeld van Israel langzaam opgebouwd hebben. De eerste is de methode van de ‘duizend kleine sneetjes.’ Het jarenlang onophoudelijk en veelvuldig publiceren van grote hoeveelheden slecht nieuws over Israel, plus leugens, valse beschuldigingen, bevooroordeelde artikelen, veroordelingen etc. 

Televisie, andere media, politici en oud-politici, sommige kerkleiders, ontwikkelingshulporganisaties en andere NGO’s, een aantal academici, alsmede een klein aantal Joden hebben allen hier een graantje aan bijgedragen tot het een duivelse hoop werd. Positief nieuws over Israel werd veelal weggelaten. Door Israel zwart te maken konden ook schuldgevoelens over Nederlands falen tijdens de Holocaust verdrongen worden.

Het tweede aspect is het naar verhouding weinig aandacht geven aan de gigantische criminaliteit en haatpropaganda van grote segmenten van de Palestijnen en vele Arabische en Moslim staten. Als de massamoorden, terreuraanslagen en veelvuldige andere misdaden daar proportioneel naar de omvang van de bevolking van deze landen aandacht hadden gekregen viel het nieuws over Israel daarbij in het niet. Tegelijkertijd voldeed Nederland niet aan zijn verplichting onder de VNconventie om de Moslimplanners van genocide voor een internationale rechtbank te brengen.

Het derde element is dat door zeer ondermaats onderzoek over sommige inktzwarte bladzijden uit Nederlands verleden een veel te positief beeld van het eigen land is geschapen. Daaraan wordt het zwaar vervalste beeld van Israel gemeten. Blijft de vraag welke Nederlanders en wanneer voor deze werkelijkheid hun ogen willen openen?

Dr. Manfred Gerstenfeld is voormalig bestuursvoorzitter van het researchinstituut Jerusalem Center for Public Affairs. Hij ontving van het Journal for the Study of Antisemitism de prijs van het jaar 2012 voor zijn levenswerk.

1. library.fes.de/pdf-files/do-07908-20110311

2. European Commission, “Iraq and Peace in the World,” Eurobarometer Survey, No. 151, November 2003

3. Ynet News en PCBS.gov.

 Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel
Dagelijksestandaard.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op dagelijksestandaard.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!