Hoelang zal de euro nog bestaan?

De berichten in de internationale media over de opmars van anti-euro partijen en de roep om parallelle muntsystemen nemen hand over hand toe. Ook van prominente en gerespecteerde academici. Zou de internationale gemeenschap dan toch nog op tijd wakker zijn geworden? Is er dan eindelijk licht aan het eind van de euro-tunnel? Een kort overzicht.

Wie de berichtenstroom over de euro de laatste weken volgt, constateert een onmiskenbare omslag in de toon en de aard van de berichtgeving. Niet alleen komen er steeds meer euro-kritische partijen, bijvoorbeeld in Duitsland en Oostenrijk, maar ook de bevolking van landen die de euro nog niet voeren, zoals Polen, bedanken voor de ‘eer’.

Vreemd is dat allemaal niet, als men ziet welk een slagveld de euro heeft achtergelaten in Europa. Recordwerkloosheid voor jong en oud. Uitzichtloze toestanden voor zich suf solliciterende werklozen, hele volksverhuizingen vanuit Oost en Zuid-Europa richting Noord, kaalgeplukte burgers in de hele eurozone, ook in Nederland, stagnerende economieën, een failliete bankensector, enzovoorts, enzoverder. Het is een regelrechte ramp.

Verstandige en verantwoordelijke bestuurders zouden in zo’n situatie direct de alarmklok luiden en onverwijld met ingrijpende maatregelen komen om erger te voorkomen. Zo niet bij de euro-politici, die juist doen alsof het ergste voorbij is en weer hopen op economische groei. Volstrekt tegen beter weten in, want de euro kán geen economische groei genereren, zij genereert werkloosheid en sociale ellende. ‘One-size-fits-all’ werkt niet. Gisteren niet, vandaag niet en morgen niet.

Daarom is het nodig de bakens te verzetten. Hard nodig. Zoals onze Hannibal vanochtend al schreef, wordt door de euro-believers vaak gezegd, dat het verlaten van de euro zo duur is. Gek genoeg zie je daar nooit cijfermatig goed onderbouwde stukken over. Ook wordt er dan vaak bijgezegd, dat het invoeren van parallelle munten naast de euro slecht is voor de export van ons land. Maar dat soort berichten berusten voor het grootste deel op bangmakerij.

De feiten zijn dat het grootste deel van de export van ons land naar niet-EU landen gaat, dat we vooral een doorvoer economie hebben en dat we in feite onze export binnen de EU zelf betalen. Meer dan dat, want de lopende rekening van financiële steun en garantstellingen in de vorm van noodfondsen en de bijdragen aan het IMF en de ECB, voor de zwakke eurolanden bedraagt zodadelijk zowat evenveel als onze gehele huidige staatsschuld (ruim 400 miljard) en dan reken ik het wisselkoersverlies, de rampzalige gevolgen daarvan voor ons BBP en de miljarden netto afdrachten aan Brussel nog niet eens mee.

Maar men kan zich afvragen of monetaire devaluatie van de zwakke eurolanden, dat wil dus zeggen een waardevermindering van hun eigen munten ten opzichte van de eurokoers, wel zo slecht is voor onze export. Ja, onze producten en diensten worden dan duurder voor Zuid-Europa en de producten en diensten van de gedevalueerde landen worden goedkoper voor ons. Dat is ook een feit. Maar dat is ook precies wat nodig is, want de ervaringen uit het verleden hebben aangetoond dat de economieën van de landen wiens munt monetair devalueerden ongeveer twee jaar nodig hadden om er weer economisch bovenop te komen. De beroepsbevolking ging weer aan het werk, er werd weer geld verdiend, er werd weer geïnvesteerd en er werden weer winsten gemaakt. Hierdoor hadden die landen vervolgens geld om meer van de duurdere producten en diensten uit het buitenland af te nemen, waardoor de export van de sterke landen naar de initieel zwakke landen juist weer steeg.

Het is dus een fabeltje, dat bij een devaluatie van de zwakke eurolanden onze export de nek wordt omgedraaid. En dat geldt al helemaal voor een land als Nederland, die het voornamelijk moet hebben van haar doorvoer, een gevolg van haar gunstige geografische ligging in Europa. Onze export en doorvoer zal juist stijgen bij een monetaire devaluatie van Zuid-Europa. En dat proces kan alleen maar worden versterkt met parallelle nationale munten of parallelle rekeneenheden naast de euro.

En, zoals al zo vaak betoogd, de euro is een politiek project, geen economisch. De politieke wil ontbreekt om te doen wat nodig is, maar de wal zal het schip keren, simpelweg, omdat er geen alternatief is. Men kan niet eindeloos ongestraft economische wetmatigheden negeren. Dat loopt uiteindelijk voor iedereen slecht af.

Vooralsnog blijven de euro-adepten geloven in hun federale fantasie. Dat is uiterst schadelijk, zoals is gebleken, erger nog, het destabiliseert de EU. Volgens diezelfde euro-adepten is het ergste achter de rug. Beetje vreemd, want intussen waarschuwt het IMF dat met name de eurozone steeds verder achterop raakt en liet Bundesbank president Jens Weidmann fijntjes weten dat bij ongewijzigd beleid de eurocrisis nog minstens tien jaar voortduurt. Denkt u dat de Duitsers daarop willen wachten?

De economische groeiprognoses van alle eurozone landen, ook die van Duitsland, zijn inmiddels naar beneden bijgesteld. De Troika verleent alle zwakke broeders meer tijd en gunstiger voorwaarden om aan de afspraken te voldoen. Hoelang denkt men dit krampachtige, hopeloze pappen-en-nathouden beleid nog vol te kunnen houden?

Maar ‘economics always prevails over politics’. De one-size-fits all-euro is een mislukt monetair experiment gebleken, en dat loopt uiteindelijk voor iedereen slecht af, niet in de laatste plaats voor halstarrige politici.. Hoeveel ellende denkt de Europese politieke elite nog over de bevolkingen van Europa te kunnen uitstorten? Welke rampen moeten zich voltrekken voordat bij hen de ogen eens open gaan dat deze onheilsmunt geen werk en welvaart brengt, maar economische en sociale rampspoed.  Hoelang zal de euro nog in deze constellatie bestaan? Of moeten we nog tien jaar wachten, zoals sommigen suggereren?

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

Recente artikelen van Jean Wanningen (alle artikelen)

33 reacties
 1. Lees dit artikel en de bijdrage van Hans Lahbom en verbaas u niet over de parallelle gedachtengangen van zowel eurofielen als klimaatactivisten: vasthouden aan selffulfilling rekenmodellen, ontkennen of misinterpreteren van feiten en waarnemingen, verbanden zoeken die spotten met de logica en vooral een fanatiek geloof in wat zij prediken.

  De conclusie moet zijn dat de eurozone niet bestuurd wordt  door rationeel denkende politici, want onze leidende politici zijn immers eurofielen, maar door gelovigen in een soort religie die zich niet baseren op wat wordt waargenomen maar op wat zij zien  als “een stip op de horizon” (zoals ik gisteren op de tv hoorde van een VVD voorman), een fata morgana, niet iets wat logisch uit de feiten volgt.

  Heel vroeger werd mij bij de apologetica voorgehouden dat dat vermetel vertrouwen was en uiterst afkeurenswaardig.

 2. Er wordt precies dat mee bereikt, wat ze ermee w-i-l-d-e-n bereiken. De euro is niets anders dan een c-o-n-s-p-i-r-a-c-y tegen de burger. Het is om de meerderheid te deklasseren en een slaaf te maken van de banken. Als je denkt dat de bedoeling van de euro zou zijn om ten bate van iedereen de economie beter te kunnen laten draaien, dan hebben je het nog steeds niet door. Sorry, hoor.

 3. Klopt allemaal. Maar bedenk een belangrijk ding. De neo-marxisten (Van Rompuy, Barroso, Samsom) zien nu hun momentum om de boel in hun richting om te buigen. Blind voor de werkelijkheid en voor de gevolgen, blijven ze vasthouden aan een droom van een communistische samenleving. Door hen te wijzen op hun irationele handelen, stoppen deze linkse dromers hun kop nog dieper in het zand en blijven halstarrig alle tegenargumenten en alle waarschuwingen negeren.

  Wat ik ermee zeggen wil? Na alle verzet, alle initiatieven om tot een referendum te komen en al het geroep dat we het tij moeten keren, blijkt, dit is dit een ontwikkeling met een eigen dynamiek te zijn. Het is kennelijk niet te stoppen. Men gaat door, zelfs als men weet dat een crash onvermijdelijk is. Open grenzen, multiculturele samenleving, economische zelfvernietiging, dictatuur, de trein is niet meer te stoppen. Tenzij door deze te laten ontsporen. Maar dat zullen toch echt de Nederlandse burgers moeten doen. De politici zijn anders niet meer in de hand te houden.

  Noem het een historische wetmatigheid voor mijn part. Treurig maakt het wel.  

 4. Als er vanuit het westen een donkere wolk komt, dan zeggen jullie: “Er komt regen aan.”

  En bij zuidenwind weten jullie allemaal, dat het warm wordt.

  Jullie hypocrieten! Jullie weten tekenen van de aarde en de lucht te interpreteren, maar hoe is het mogelijk dat jullie de tekenen des tijds niet zien? Waarom oordelen jullie zelf niet wat juist is voor dit moment?

   

  Een jezuiet als Van Rompuy zal toch weten waar dit in de bijbel staat?

  Niets wijst er echter op dat hij het weet.

 5. .

  Waarom kunnen we toch de waarheid niet beseffen

  DIE EURO IS EEN POLITIEK PROJECT

  die onze zuiverste insteek niet wenst te verheffen

  daarom zijn al die leugens steeds zo vlotgebekt !

   

  konden we maar de volle consequenties calculeren

  wáren we maar zo wijs en zo inzichtelijk begaafd

  te kunnen zien hoe het gelieg de waarheid blijft traineren

  waren we maar niet aan “onze” Machthebbers verslaafd !

  maar dat zijn we wél en dat blijft dus ons noodlot

  nog steeds naïef en ondanks alles trouw

  en stoppen wat niet kàn, altijd nog in de doofpot

  en maar weigeren te aanvaarden… hoe het tóch moeten zou !

 6. @ Obomov om 18.58

   

  “Overigens vind ik het wel wat flauw om alle economische problemen aan de euro toe te schrijven.”

   

  Inderdaad, dat neigt heel erg naar monocausaal denken. Zo monomaan denken ze zelfs in Brussel niet.

 7. Als de voorwaarden waaronder accoord is gegaan met de Euro, te weten het stabiliteitspact en de no-bail-out-clausule, zijn verdwenen, dan zit er maar 1 ding op: Nog een Euro invoeren, maar dan wel met een gehandaafd stabiliteitspact en een in marmer gebeitelde no-bail-out-clausule en vastgemesteld exit-protocol. En die nieuwe Euro heet dan de Guldenmark. Die kan dan naast de Euro bestaan. De Fransen worden dan de baas over de Euro en de Duitsers de baas over de Guldenmark. En de Duitsers blijven die Euro als wettig betaalmiddel houden, naast de Guldenmark. Frankrijk wordt dan weer concurerend en krijgt de ECB in handen. Die mag naar Straatsburg verhuisd worden, of Parijs. De Guldenmark blijft echter in Frankfurt beheert worden. Iedereen tevreden, zou je zeggen. De Euro gered. Frankrijk een hele belangwekkende rol. Duitsland geen vrees meer voor hyperinflatie of Versaille 2.0. En Nederland een spaarmunt en een handelsmunt.

   

  Wie dat niet als oplossing ziet voor een hoop (niet alle) ellende, is monomaan.

 8. Hebben we dan problemen omdat er wat mis is met de elevatoren? Nope.

   

  Ik snap uw monomaan obsessie niet goed. Is dat een soort vlucht in het trant van als we er nu nog maar een paar tientallen miljarden door taxpayers opgebracht  aan verspillen moet het gaan werken want de theorie is toch goed.

   

  Komt het nu echt niet bij u op dat de theorie niet deugt?

 9. Gaan we weer met DJvdB.
  De € is een politiek idee.
  Dat is nu al zo vaak uitgelegd en verklaard.
  Het ligt aan je idealen of je dat project als bijna geslaagd ziet, of als de vernietiger van al wat je lief is.

 10. Obomov wel enigszins mee eens.

  Het ligt niet alleen aan de €uro.

  De vrije wereldhandel doet ook mee.

  Als we moeten concureren met produkten die gemaakt zijn met een maandloonkosten van pakweg 150 €uro of maandloonkosten van 3000 €uro dan zullen we dat niet lang meer volhouden.

  Een mooi voorbeeld speelt op het ogenblik in Duitsland waar Solarworld ongeveer kapot is want chinese zonnepanelen zijn inmiddels zeker niet slechter dan duitse panelen blijkt uit allerlei tests in Duitsland.

  Als Wall-Mart 70 % en Ikea een groot gedeelte van zijn verkochte produkten uit China haalt is wel duidelijk hoe ons geld wegvloeit.

   

 11. Ik zal de dag prijzen dat dit socialistische experiment ten einde komt. Hopelijk gaat dat vreedzaam maar ik heb er een hard hoofd is. Jammer dat onze defensie door onze naieve politici is verworden tot in een nog ergere staat dat in de tijd van het gebroken geweertje. We zullen ze hard nodig hebben.

 12. Ja, er worden veel volumeproducten in China en andere lage lonen landen gemaakt. Op eenzelfde manier gaan Duitse luxewagens, Zwitserse horloges, Franse kazen en Italiaanse merkkleding in grote getalen de andere kant uit. Het is helemaal niet zo erg dat er goedkope producten uit o.a. China worden aangeboden, zoals er hopelijk goedkoop voedsel uit Afrika en Zuid-Amerika gaat komen. Belangrijk is dat wij ook spullen maken die mensen willen kopen. Daarvoor zal er een ondernemingsklimaat geschapen moeten worden en dat kan alleen als de belastingen omlaag gaan en eigendom beschermd wordt. Beide gebeurt veel en veel te weinig en kan alleen als er nu eindelijk eens in die sociale zekerheid gehakt wordt. Dat de gemaakte producten geen prijsvechters zullen zijn is iets waar je helemaal niet rouwig over hoeft te zijn, want dan zul je als bedrijf elk dubbeltje moeten omdraaien om te kunnen meedoen. Ook wat betreft salarissen.

 13. @Obomov op 18 april, 2013 – 20:25: Hakken in de sociale zekerheid? Dus u wilt Aziatische toestanden waar gewone arbeiders 50 uur per week werken en in een krot wonen?

 14. ” Dus u wilt Aziatische toestanden waar gewone arbeiders 50 uur per week werken en in een krot wonen?”

  Waar baseert u dat toch op? En naar welke Aziatische landen verwijst u?

 15. De sociale zekerheid is niets anders dan het ontnemen van
  bezit van het ene individu en het geven aan een ander individu.

  De sociale zekerheid is een marxistische gedachten gang en
  daardoor zeer schadelijk op de lange termijn.

  Het ondermijnt de rechten van ieder individu ook die van de
  zwakkere waar voor het lijkt op te komen ook de zwakkere wordt hierdoor de
  mogelijkheid ontnomen naar een betere toekomst door inzet.

  Het probleem van de sociale zekerheid is dat er geen grens
  aan is en uiteindelijk is iedereen even arm of rijk hoe je het maar bekijkt.

  En waarom zou een individu nog een inspanning leveren als
  het niets oplevert.

  Dit was ook het mankement die de voormalige sovjet unie de
  das om deed niemand was meer vooruit te branden want het had toch geen zin.

 16. Sociale zekerheid wil zeggen dat je dingen verzekert die als individu niet te verzekeren zijn. Het gaat dan om werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

   

  Werken wordt gewoon beloond. De uitkeringen zijn namelijk altijd lager dan loon, en de wat beter uitkeringen (de WW) zijn van tijdelijke aard. Zonder sociale zekerheid zal een kleine tegenslag zoals werkloosheid of ziekte gelijk betekenen dat je alles kwijt raakt.

   

  Sociale zekerheid moet je zien als verzekering. Het heeft dus niets te maken met dingen gedwongen weggeven. Deelname is verplicht dat wel, maar dat is met meer dingen zo. Sociale zekerheid is prima verdedigbaar zolang we geen hordes profiteurs van buiten toelaten.

 17. louis-portugal op 18 april, 2013 – 20:11: “Als we moeten concureren met produkten die gemaakt zijn met een maandloonkosten van pakweg 150 €uro of maandloonkosten van 3000 €uro dan zullen we dat niet lang meer volhouden.”

  - Lonen zijn een marginale faktor in de kosten van een produkt. De hoeveelheid geïnvesteerde kapitaal in de produktiemiddelen is namelijk veel doorslaggevender. En hoe meer daarin is geïnvesteerd, des te hoger het loon. Dat men buiten Nederland diverse zaken iets veel goedkoper kunnen produceren, maakt ons leven goedkoper—en daar worden we allemaal alleen maar welvarender van. Je moet het gewoon zien als een buitenkans, dat men goedkoper kan leveren, dan wie dan ook in eigen land. De dwang om hogere prijzen te moeten betalen voor dezelfde produkten uit eigen land, is iets dat tot niks anders zal leiden dan tot collectieve verarming.

  louis-portugal: “Een mooi voorbeeld speelt op het ogenblik in Duitsland waar Solarworld ongeveer kapot is want chinese zonnepanelen zijn inmiddels zeker niet slechter dan duitse panelen blijkt uit allerlei tests in Duitsland.”

  - Ja, en?! Chinezen willen voor minder werken, om ons dingen goedkoper te leveren? Sorry, wat zou het probleem zijn?! Je wilt door je overheid gedwongen worden het bij je buurman duurder te kopen? Maar dan houdt je minder geld over om bij je andere buurman datgene te kopen wat het buitenland niet goedkoper kan leveren. Wil je dus iemand in eigen land, die efficiënter iets kan produceren dan wie dan ook elders in de wereld, omzet ontnomen zien worden?!

 18. “Sociale zekerheid wil zeggen dat je dingen verzekert die als individu niet te verzekeren zijn. Het gaat dan om werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.”

   

  Laat mij dat herformuleren: sociale zekerheid wil zeggen dat de staat een verplichte werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor burgers afsluit, omdat deze verzekeringen per definitie  verlieslatende verzekeringen zijn en daarom niet te privatiseren.

   

  De consequentie hiervan is dat het land armer zal zijn met sociale zekerheid dan zonder sociale zekerheid omdat een niet-rendabele verzekering voor iedereen verplicht wordt gesteld.

   

  Verder krijg ik sterk de indruk dat dhr lauwebal van mening is dat arbeiders in Nederland met een hongerloon zouden worden afgescheept zodra de staatsregulering wegvalt. Dhr lauwebal lijkt namelijk de mening te zijn toegedaan dat ondernemers allemaal kapitalistische zwijnen zijn, die niet geinteresseerd zijn in deskundig en gemotiveerd personeel (toch noodzakelijk om een fatsoenlijk product te maken dacht ik), die niet begrijpen dat je hardwerkende, capabale mensen een fatsoenlijk salaris moet betalen omdat ze anders weggaan. Het enige waar ondernemers volgens dhr lauwebal aan denken is hun werknemers zo maximaal mogelijk afknijpen voor een zo laag mogelijk salaris.

   

  Zo mocht een dergelijke situatie al plaatsvinden, is dhr lauwebal van mening dat de werknemers vervolgens reddeloos zijn overgeleverd aan die gemene werkgever en niet de mogelijk hebben om ergens anders te gaan werken. In de jaren 70 hoorde je dit soort anti-kapitalistische ideeen wel vaker. Blijkbaar zijn ze nog niet uitgestorven en van de SP naar het PVV electoraat overgewaaid.

 19. QUOTE: “Maar men kan zich afvragen of monetaire devaluatie van de zwakke
  eurolanden, dat wil dus zeggen een waardevermindering van hun eigen
  munten ten opzichte van de eurokoers, wel zo slecht is voor onze export.
  Ja, onze producten en diensten worden dan duurder voor Zuid-Europa en
  de producten en diensten van de gedevalueerde landen worden goedkoper
  voor ons. Dat is ook een feit. Maar dat is ook precies wat nodig is,
  want de ervaringen uit het verleden hebben aangetoond dat de economieën
  van de landen wiens munt monetair devalueerden ongeveer twee jaar nodig
  hadden om er weer economisch bovenop te komen.”

   

  Onzin. Het is GODSONMOGELIJK om reeele extra economische groei te genereren met de ontwaarding van een ruilmiddel. Vandaag zijn er 200 eenheden ruilmiddel. Morgen 400. De waarde is gehalveerd. Nog steeds zijn er evenveel goederen van reeele waarde in omloop. Er dienst slechts meer ruilmiddel te worden betaald voor dezelfde goederen en diensten. Qui bono? Enkel de eerste uitgever van het ruilmiddel. De Staat. De leent het ruilmiddel uit via commerciele banken en vraagt daar rente voor, waarmee ze extra reeele goederen kan kopen. Enkel de staat en banken profiteren. Ik herhaal: Het is GODSONMOGELIJK om economische groei te generenen met ontwaarding van een ruilmiddel. Zeker wanneer dit ruilmiddel in de eerste plaats al geen intrinsieke waarde kent en er ook nog eens rente over verschuldigd is! Een illusie, waarvan ik me afvraag hoe iemand met de intelligente en het redeneringsvermogen van trias, beschikkende over een factor 3 van mijn mentale vermogens, hier in kan blijven trappen. Daar komt bij dat deze sitiatie nog net even anders is…..Naast de afroming van het bezit middels devaluatie, blijft de schuld in oude geldeenheid (Euro’s die veel meer waard zijn!) ook nog eens staan…..Ergo: Spanjaarden dienen VEEL meer arbeid te leveren om dezelfde hoeveelheid schuld die in eerste instantie al stond te kunnen blijven voldoen. De economische groei MOET het percentage van de inflatie voorblijven. Welnu, gelooft Trias werkelijk dat dit intrinsiek mogelijk is, met een schuin oog gekeken naar het inflatiepercentage dat nodig is om de export een significante boost te geven? Trias, je bepleit niets minder dan de inwoners van een land met een bloedvaart de afgrond in te jagen…….

   

  Indien je van mening bent dat mijn stelling niet klopt, verzoek ik je vriendelijk om dit in Jip en Janneke taal (gebruik mijn voorbeeld van 200 en 400 eenheden waardeloos ruilmiddel even anders) uit te leggen hoe het dan wel zit.

   

  QUOTE: “De beroepsbevolking ging weer aan het werk, er werd weer geld verdiend,
  er werd weer geïnvesteerd en er werden weer winsten gemaakt. Hierdoor
  hadden die landen vervolgens geld om meer van de duurdere producten en
  diensten uit het buitenland af te nemen, waardoor de export van de
  sterke landen naar de initieel zwakke landen juist weer steeg.”

   

  Zie daar je denkfout. Landen hebben wel meer geld (in omloop gebracht doordat bedrijven en particulieren nieuwe schulden aangaan, maar niet meer koopkracht…..!!! Grof minder zelfs! Zie het 200-400 voorbeeld. En dan heb ik de rente nog niet eens meegerekend! Die koopkracht wordt afgeroomd door de staat en banken. Men kan dus zelfs minder kopen van Noord Europa. Onze export stort in, gevolgd door de import.

   

  Ik zal u zeggen wat ik denk dat er gaat gebeuren en waarom het gaat gebeuren. MASSIEVE haircuts, op kosten van de burger. DAT is de enige uitweg. DAT is de uitweg die de etatisten gaan nemen. Let op mijn woorden: Dat pakt voor de Noord Europeanen, diegenen die halfwakker (laat ik netjes blijven) waren en niet al lang hun geld in iets anders hebben omgezet, beter (niet goed, beter) uitpakken dan voor de Zuid Europeanen!!! Zuid-Europeanen bezitten gemiddeld VEEL meer credits dan Noord Europeanen. Juan de Spanjaard bezit meer dan Helmut de Duitser. Gianfranco de Italiaan bezit meer dan Henk, van Ingrid. Gek genoeg is het dus niet het bezit van de Noord Europeanen dat in overtal verwoest zal worden, nee, het is de koopkracht van Zuid Europeanen. En dat is waar dit hele spel om draait, als u het mij vraagt. Privaat bezit moet worden verwoest. Noord Europa is het rolmodel. Niet vanwege onze veronderstelde vlijtigheid en zuinigheid, nee, vanwege onze MASSIEVE private schulden! Dat is wat ze willen. Uitroeing van privaat bezit. Nieuwe schulden in plaats van deposito’s. Hoe “sociaal” dat de rijken eerst gepakt gaan worden, alvorens ook de
  inwoners van die landen de private schuld in worden gejaagd……Schep een level playing field.

   

  “If we were merely dealing with the law of averages, half of the events
  affecting our nation’s well-being should be good for us. If we were dealing
  with mere incompetence, our leaders should occasionally make a mistake in our
  favor. We . . . are not dealing with coincidence or stupidity, but with planning
  and brilliance.”

   

  Deze mensen, we vergeten nog wel eens dat het MENSEN zijn achter alle juridische entiteit, verdienen onteigening en levenslange dwangarbeid. Anders krijgen “wij” het…..

 20. maar met een inflatie van tussen de 150 en 200% in Spanje sinds de invoering van de euro, maar met leugenachtige inflatiecorrecties voor lonen van gemiddeld mischien 2%, en nu nul komma nul, ligt heel Spanjeland op z’n gat. De euro heeft voor een prijsniveau gezorgd dat ongekend is. Een paralelle munt of een rekeneenheid die garandeert dat de echte waarde van de Spaanse economie erin gereflecteerd wordt zou een verademing zijn voor iedereen hier in het zuiden. Het fiat geldsysteem mag slecht zijn, maar mogen we, totdat we een wereldomspannend, rechtvaardiger financieel beleid invoeren, alsjeblieft even adem halen?

 21. Na een devaluatie zal die inflatie in de vorm van prijsstijgingen alleen nog maaar toenemen.

 22. De inflatie met de peseta was kinderspel in vergelijking met de euro. De koopkracht was goed tot zeer goed. Het stelde Spanjaarden in staat veel vermogender te worden dan die arme duitsers, zoals recente cijfers laten zien.

  De belastingdruk was laag en de frauderende bevolking vond de frauderende regeringen best.

  Nu echter stelt dat vermogen in stenen en andere zaken niets meer voor, want niemand heeft geld om iets te kopen. Met veel angst en beven probeert men het spaargeld niet aan te spreken. Wat is er dan gebeurd tussen nu en tien jaar geleden dat maakt dat het hele zuiden plat ligt? De peseta was toch ook fiat geld?

   

 23. Beste Southener,

   

  De kern van mijn betoog is dat u geen adempauze krijgt door een munt te devalueren. Ik heb u uitgelegd aan de hand van een bijzonder eenvoudig rekenvoorbeeld dat het GODSONMOGELIJK is om reeele economische groei te creeeren door een RUILMIDDEL in waarde te laten dalen, daar een vermeerdering van het ruilmiddel (devaluatie) geen enkel direct effect heeft op de reeel bestaande welvaart binnen een economie. Wat gebeurt er dan wel? Reeel bezit vloeit af richting de uitbrenger van het waardeloze ruilmiddel. Huizen, goud, bedrijven, auto’s, alles…Het onderpand. Het uiteindelijke effect van de monetaire devaluatie kan niets anders zijn dan economische devaluatie. Afroming van bezit onder de productieven, die het bezit nodig hebben om te produceren. De Euro, Neuro of Zeuro is niets minder dan economisch terrorisme…..Uiteindelijk bezitten de houders van de Staatsmacht en hun vriendjes alles.

   

  U kunt zich hier kennelijk niet in vinden en denkt dat het ontwaarden van een ruilmiddel op zijn minst een adempauze kan bewerkstelligen in de verslechtering van de economie. Ik vraag u dit te onderbouwen aan de hand van rekenvoorbeeld en stel voor dat u mijn 200-400 rekenvoorbeeld gebruikt. Ook stel ik voor dat u Euro’s vervangt door plastic flessen. Een plastic fles kent immers dezelfde intrinsieke waarde als een biljet van 500 euro. We leven dus in een samenleving waar 200 plastic flessen zijn. Er is een overheid met monopolie op de uitgifte van flessen. Deze zelfde overheid dwingt u flessen te gebruiken als ruilmiddel (vordert uw bezit en sluit u op als u dit niet doet). Laat maar horen hoe dit fenomeen voor een adempauze kan zorgen. Dat moet vrij eenvoudig zijn, als uw theorie klopt. Wellicht dat ik u ook kan bewegen om aan mij uit te leggen hoe die plactic flessen, met een intrinsieke waarde van nagenoeg niets, de Spaanse economie kan reflecteren……Exact hoeveel kilo plastic flessen zouden er nodig zijn om alle reeel bestaande welvaart in Spanje te reflecteren, denkt u?

   

  Dank voor uw antwoord.

 24. De rente is in de jaren 90 lang laag gehouden om Duitsland te helpen met de eenwording met Oost-Duitsland. Duitsland ging toen niet zo lekker. De socialistische regering van Fischer en Schroder zal daar ook wel mee te maken hebben gehad. Die lage rente heeft geleid tot veel extra krediet in alle landen wat vervolgens is in Spanje hoofdzakelijk is geinvesteerd in onroerend goed en tot een bubbel heeft geleid. Net als in Ierland en in Nederland, die deze extra stimulus helemaal niet nodig hadden. Het is de overkill aan krediet die de prijzen heeft doen toenemen.

   

  Wat er nu moet gebeuren is dat dit teveel aan krediet uit de samenleving verdwijnt. Daartoe zullen  alle misinvesteringen failliet moeten gaan en er zullen ook de nodige banken failliet gaan. De crisis die dit met zich meebrengt is deflatoir, dat wil zeggen er komt steeds minder krediet in omloop waardoor de lonen en prijzen zullen dalen. Als het excess aan krediet uit de samenleving verdwenen is, is de crisis voorbij en kan er weer omhoog gekeken worden. Deze keer idealiter zonder monetair beleid. De crisis is dus vreemd genoeg de oplossing van het probleem en niet het probleem zelf.

   

  Wat er nu gebeurt: het uitkopen en met leningen op de been houden van organisaties die vol zitten met ‘foute kredieten’ (krediet dat eigenlijk helemaal niet in omloop had moeten zijn) verhindert juist het genezingsproces waardoor de crisis alleen maar langer duurt en diepere wonden slaat.

   

  Met een monetaire devaluatie wordt niet zozeer het teveel aan krediet uitgeschudt, maar wordt de waarde van het ruilmiddel (geld + krediet) significant verlaagd. Er zullen dan meer eenheden van dat ruilmiddel moeten worden neergelegd om hetzelfde te kopen. Op deze manier is het politiek makkelijker om de noodzakelijke salarisverlaging door te voeren omdat mensen meer eenheden ruilmiddel ontvangen maar de waarde van het ruilmiddel zelf is minder geworden waardoor iedereen er per saldo op achteruit gaat. Alleen valt het niet zo op.

   

  De boosdoener is daarmee niet de euro maar het monetaire beleid en de aanpak van de crisis is door een keynesiaanse misanalyse niet alleen heel duur maar tevens contraproductief.

 25. Hoeveel ellende denkt de Europese politieke elite nog over de
  bevolkingen van Europa te kunnen uitstorten? Welke rampen moeten zich
  voltrekken voordat bij hen de ogen eens open gaan dat deze onheilsmunt
  geen werk en welvaart brengt, maar economische en sociale rampspoed. 
  Hoelang zal de euro nog in deze constellatie bestaan? Of moeten we nog tien jaar wachten, zoals sommigen suggereren?

   

  Goed Stuk Trias !

   

  Maar waarom gaan we met zijn allen zitten wachten op de politieke elite? Waarom gaan we niet met zijn allen flink in protest en laten ons horen? Iedereen lijkt wel versufd en doet niets. Daarom gaat die politieke elite ook gewoon door. De burger weet het gewoon niet meer en denkt er liever niet aan. Maar het is hun eigen toekomst en die van hun nageslacht. Je moet er simpelweg over nadenken, anders is straks echt iedereen de klos. GA DE STRAAT OP, ORGANISEER PROTESTBIJEENKOMSTEN, DEMONSTREER, LEG VOOR MIJN PART HET OPENBARE LEVEN GEWOON PLAT. En last but not least, ACCEPTEER NIET DAT DE POLITIEKE ELITE ONS BEROOFD. Dus back to basic en niet dat wat zij zo graag willen.

   

  Maar ja nu komen er dan die roepen dat ik het maar moet organiseren. Zo schuif je altijd alles van je af. Nee lieve mensen, we moeten nu juist meer dan ooit samen optrekken en samen die politieke elite in geheel Europa stoppen.

   

  Lees ook het verhaal van Joost over de werkloosheid. Heti s volkomen waar, de oost-Europeanen nemen alle banen hierover en wij, de autochtone Nederlander raakt aan de bedelstaf.

   

  IS DIT WAT U ALLEN WILT? Oorlog zal eruit voortkomen, want als het water u tot de lippen staat, pas dan gaat u knokken tot u er dood bij neer valt.

 26. Er is al iemand het een en ander aan het organiseren, namelijk mevrouw @ Willemientje.

  Als ik mij goed herinner is de eerstvolgende protestdemonstratie in Den Haag op 27 april a.s.

   

  Men vindt haar snel via de site van De Vrije Chroniqueurs.

 27. Een onderzoek van ACGM.

   

  Hier de volledige pdf.

   

  Daar staat alles wat Trias al een keer op DDS verklapt heeft aan ons over de analyse van de Europroblemen en alternatieve oplossingen, mooi in een rapport van 25 bladzijden op een rijtje. En iets meer zelfs.

 28.  

  Trias uiteraard heb ik niets in te brengen tegen uw uitstekende bijdrage van vandaag. Zoals altijd verhelderend en vakkundig.

   

  Maar ik sluit mij aan bij de reactie van  Kees E en Gielah! Er moet iets op gang gebracht worden om de Nederlandse Burger wakker te maken. Willemientje is daar mee bezig en ik ben zeker dat zij hierbij hulp nodig heeft.

   

  Pamfletten versturen vanuit het Burger-Forum-EU naar de nu toch zeker meer dan 60.000 ondertekenaars met het verzoek om deze te printen en te verdelen.

   

  Protest is onze enige redding uit deze Eu ellende. Stop de EU en de Euro en sluit de grenzen. We zijn veel te braaf en te eerlijk. We hebben met een medogelozen elite te doen, zij gaan over lijken.

   

  Ik heb het interview met Willem Alexander niet gezien, maar heeft men hem gevraagd of hij lid blijft van de Bilderberg Maffia? Nee natuurlijk. Hij zit straks weer aan tafel achter gesloten deuren bij de Bilderberg Maffia en beslist mee om Europa onder controlle te brengen.

   

  Wakker worden Burgers!! Het gaat om Uw vrijheid!! En de toekomst van Uw kinderen.

   

  Samen zijn we sterk!!!!

 29. Inderdaad oudgediende, de overeenkomsten in de ontkenningsmechanismen van gematigd links, extreem links, religieus links en liberaal links zijn even opmerkelijk als beangstigend, ongeacht het onderwerp want de 3 i’s discussie kan daar probleemloos bijgeplaatst worden. Nu is het niet zo vreemd dat niet iedereen een even heldere kijk op de dingen heeft, dat is nooit anders geweest, het is wel zorgwekkend dat de scheefdenkers tegenwoordig allemaal in de publieke sector bivakkeren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat daar de problemen in plaats de oplossingen vandaan komen.

   

  Overigens vind ik het wel wat flauw om alle economische problemen aan de euro toe te schrijven. Het is niet de schuld van de euro dat het stabiliteitspact is losgelaten of dat een hele serie andere voorschriften in de open haard zijn gesmeten.

 30. waren we maar niet aan “onze” Machthebbers verslaafd !

   

  Geld, macht en daarnaast zijn we kudde/groeps dieren/mensen. Als we de huidige machthebbers weg zetten dan komen er nieuwe en het zal me zeer verbaasen als die veel anders zijn.

Reacties zijn niet (meer) mogelijk.