Klik hier als u meer wilt lezen over ons privacybeleid en gebruik van cookies.

(Niet meer tonen)

Rellen in Zweden - media steeds minder betrouwbaar

Geplaatst door Hannibal op 21 mei, 2013 - 07:59

Zes jaar geleden durfden de Europese kranten er nog voluit over te schrijven: de rellen in de Franse banlieus. Allochtone, Arabische jongeren die de Franse politie uit hun leefomgeving probeerden te bannen, met grof geweld, en met honderden tegelijk. In vrijwel alle grote Franse steden. Uiteindelijk zette president Sarkozy zelfs het leger in om de ergste brandhaarden te doven.

Gisteravond braken in Stockholm rellen uit die zo op het eerste gezicht grote overeenkomsten vertonen met de toenmalige opstand in Frankrijk. Maar om een eigen indruk te substantiëren valt nog niet mee. Maar liefst drie Europese dagbladen zijn nodig om de feiten boven tafel te krijgen. Duidelijk is dat de media in elk land hun eigen methoden hebben om zaken te verdoezelen. Het enige positieve dat daarover te melden valt, is dat zij daarvoor in ieder geval nog geen gecoördineerde aanpak hebben. De nadruk die elk legt op het verdoezelen van bepaalde elementen maakt dat juist die elementen er in de berichtgeving van andere kranten uitspringt.

Volgens de plaatselijke bewoners die aan de kant van de relschoppers stonden, begon het allemaal met het doodschieten door de Zweedse politie van een 68-jarige man, die zich verzette tegen een huiszoeking. Wat alleen op een bijzonder obscuur-linkse nieuwssite terloops wordt vermeld, is dat die man zich verzette met behulp van een machète!! Geen wapen om grapjes over te maken. Als iemand je daarmee bedreigt, schiet je eerst, en gaat daarna eens kijken hoe scherp geslepen het eigenlijk was.

De berichtgeving
Het Zweedse Aftonbladet maakt het in haar berichtgeving het bontst, door er de nadruk op te leggen dat er aan de kant van de Zweedse politie mogelijk racistische motieven meespeelden. Maar wat in het hele verslag vooral verbaasd, is dat de politie niemand heeft gearresteerd, en er pas 's ochtends om 5 uur in slaagde de relschoppers te vèrspreiden! Na 7 uur van rellen, straatgevechten en brandstichting alom. Duidelijk is in ieder geval dat de Zweedse politie er geen brood in zag te proberen iemand te arresteren. Mogelijk omdat in een wijk met 85% allochtonen het beeld van de arrestanten het verkeerde idee zou kunnen geven? Je zou het zomaar gaan denken.

Ook leuk leesvoer is de Vlaamse socialistische krant De Morgen. Ook De Morgen legt sterk de nadruk op een schuldig zijn van de politie in een eerder stadium, maar weet tegelijkertijd te vermijden dat het woord allochtoon of buitenlandse afkomst op wat voor manier dan ook wordt gesuggereerd in het vrij omvangrijke stuk dat daarover gisteren gepubliceerd werd. Gemaskerde jongeren, verder komt men niet.

"Ik heb de politie op een brutale manier zien chargeren. Ze lieten honden los en gingen de groepjes zwaar te lijf",

zegt een (naamloze!!!) buurtbewoner aan de zender SRP4 Stockholm. Ook voert De Morgen heel zorgvuldig getuigen op met ouderwets Zweedse namen. Waar Aftonbladet allerlei Arabische namen opvoert bij de mensen die hun beklag doen over het politieoptreden, weet De Morgen dit te vermijden door een autochtone Zweed op te voeren. Wiens naam vervolgens in veel opzichten haas blijkt te zijn:

Dit wil je niet. Ik voelde me onveilig. Vooral rond middernacht ging het er hevig aan toe. Ik weet ook niet wie de aanstokers zijn.

Waar het bij de NOS-berichtgeving dan weer aan schort, is dat men het in Nederland blijkbaar belangrijk vindt de omvang van het probleem te bagatelliseren. Als we de NOS moeten geloven, werd de Zweedse politie inclusief honden en begeleiders 7 uur lang op afstand gehouden door 40 stenengooiende jongeren, die in de tussentijd tenminste 100 auto's en vrachtwagens in brand staken, benevens een garage onder een flatgebouw. Dat werd vervolgens geëvacueerd. Waar De Morgen het heeft over tientallen relschoppers, en spreekt over een slagveld, noemt de NOS in het begin van haar berichtje even het getal veertig, en zwijgt vervolgens over aantallen.

En misschien moeten we zelfs blij zijn dat het onze media wist te halen. De Engelstalige media in Europa hebben er niets van gemerkt tot nog toe.

Dat ook drie agenten gewond raakten schijnt helemaal niemand wat te kunnen schelen.

Reacties

Jos op 21 mei, 2013 - 08:25

politiek-correct bespoedigt neergang

En dat is de zwakte waar de prooidieren op azen. De politiek-correcten, de wegkijkers bagatelliseren in hun onmetelijke groots- en goedheid dergelijke 'incidenten'. Doe je aan acuratere berichtgeving en/of noem je het beestje bij de naam, dan ben je de zaak alleen maar aan het opjutten en ben je schuldig aan escalatie: de daders, die dan ineens slachtoffer zijn geworden, voelden zich aangevallen en onheus bejegend. Binnen het bestuur heerst alleen maar angst; angst om in te grijpen, angst voor eventuele gevolgen en angst voor de aanstaande verkiezingen. En zo kan die groep losgaan, heersen over onze straten. En grijp je zelf een keer in, dan mag je hangen. Vergelijk de man die om zijn huis in Leudal een hek plaatste ter bescherming tegen woonwagenkampbewoners die hen en zijn familie terroriseren. En gaat het om de allochtone bevolkingsgroep, dan was jouw reactie racistisch en neo-nazistich. Dus aan de voorkant wordt er niet ingegrepen, aan de achterkant mag je niet ingrijpen en zo heeft dat tuig vrij spel.

Waar zijn de moedigen? Die politicus is er wel al en de realitieit toont keer op keer zijn gelijk. Niet dat hij ook gelijk krijgt. Maar waar zit de moed in de media die wel een volledig en juist verhaal brengen; de bestuurder die wel durft op te treden zonder angst voor zijn positie?

En waarom horen we in de msm niets over een Somalische vrouw die terug'vlucht' naar Somalië omdat het daar beter voor haar is?

Arie Bombarie op 21 mei, 2013 - 08:33

Hoezo bagatelliseert de NOS de berichtgeving?

Nou kun je op heel veel punten terecht kritiek leveren op de Nederlandse Publieke Omroep maar nu vraag ik mij af wat er mis is met de berichtgeving van de NOS over de rellen in Husby. Hoezo worden de feiten gebagatelliseerd?

In het artikel wordt genoemd dat meer dan 80% van de inwoners van Husby buitenlander is (iets wat bijvoorbeeld in het artikel in de Morgen of in dat van Aftenbladet achterwege wordt gelaten).

En wat die veertig relschoppers betreft... Die gegevens heeft de schrijver van het artikel ontleend aan een artikel in Aftenbladet. En daarin wordt geschreven dat het om 30 tot 40 relschoppers gaat. In het artikel op de site van de NOS wordt alleen het hoogste aantal genoemd.

Wellicht vindt Hanibal dat de NOS te weinig aandacht besteed aan wat er is gebeurd in Husby? Welnu, wat er is gebeurd valt in het niet met de rellen in de Franse Banlieules van zes jaar geleden. Toen ging het niet om veertig relschoppers maar om duizeden. En de rellen duurden niet een nacht maar hielden weken aan.

Het is een feit dat in veel Westeuropese landen nog altijd met een verstikkende politieke correctheid over de niet westerse minderheden wordt geschreven (Engeland!). In vergelijking daarmee zijn de Nederlandse media een baken van verlichting, getuige bijvoorbeeld het recente artikel in het linkse Trouw over de Sharia driekhoek in de Schildersbuurt.

Zijn we er in Nederland? Nee. Ook hier schieten de media nog altijd te vaak in een politiek correcte kramp als het om integratie gaat. Maar in vergelijking met de rest van West Europa is het hier toch een stuk minder erg. En dat is iets waar we als Nederlandse samenleving best wel trots op mogen zijn.

Rolandus op 21 mei, 2013 - 08:36

Viel mij ook op dat in

Viel mij ook op dat in diverse media 2 dingen werden weggelaten: de manchete van de "zomaar" doodgeschoten man en het feit dat het een 80% allochtonen/moslim wijk betreft. Overigens werd dit laatste wel degelijk vermeld op NOS teletekst.

De media censureert nog altijd zichzelf. Het sprookje van de multiculti samenleving moet in stand worden gehouden totdat het explodeert.

Den Heijer-Nootdorp op 21 mei, 2013 - 08:36

@Jos: Afgelopen zaterdag

@Jos: Afgelopen zaterdag hebben we in Trouw een voorbeeld van de door u gevraagde moed gezien. Trouw, een krant die tot op het bot politiek-correct is, publiceerde een artikel over het ontstaan van een moslim-enclave in de Hofstad.

Maar wat de politici betreft is het inderdaad, op Wilders na, huilen met de pet op. Met als dieptepunt de VVD. Daar is werkelijk geen greintje politieke moed en/of originaliteit meer te bemerken. Dat moet een keer fout gaan.

louis-portugal op 21 mei, 2013 - 08:53

Ik heb nergens kunnen lezen

Ik heb nergens kunnen lezen dat het wel of geen zweden waren.

Uit het feit dat meer dan 80 % van de buurt allochtoon is ZOU men kunnen afleiden dat het om allochtonen gaat.

Ik had ook de indruk uit ander artikelen dat de groep groter was dan 30 of 40.

Idd. viel het mij ook op dat niemand gearresteerd is.

Hoe kan dat nou bij gewonde politieagenten en zoveel schade????

Jos op 21 mei, 2013 - 09:00

@Den Heijer

Een zwaluw maakt nog geen lente... of zomer. Ook Trouw heeft er inmiddels jaren op zitten van politiek-correctheid. Trouw is ter linkerzijde van de Volkskrant ingeschoven. Trouw heeft eraan meegedaan dat dergelijke situaties hebben kunnen ontstaan door mee te gaan in dezelfde aangegeven lijn: politiek-correct (re)ageren, de krant stond bol van de verdachtmakingen van een ieder die kritisch was op het immigratiebeleid of die op andere terreinen een harde aanpak voorstonden. De komende dagen zullen in Trouw ook nog wel voldoende bijdragen, ook van redacteuren, teruglezen die het eerste bericht nog wel even zullen bagatelliseren, of waarin wordt ge-analyseerd dat de daar ontstane situaite de schuld is van de hele Nederlande maatschappij, de PVV, de gemeente en de politie. En niet in de laatste plaats van de autochtone bevolking in die wijk die zich maar onkuis blijft kleden terwijl ze de hond uitlaten, genietend van een broodje ham.

Dat Trouw nu het licht lijkt te hebben gezien is mooi, maar het is hetzelfde als wat eerder op dit blog is geschreven over bijv. het debat over Weekers of het feit dat het CDA nu ineens het leger wil inzetten ter bestrijding van de drugscriminaliteit in Maastricht: eerst de situaite zelf veroorzaken om dan ineens de moedige en daadkrachtige man te spelen.

Maar inderdaad, als Trouw in deze lijn volhardt dan is er in ieder geval een medium van de msm die iets durft.

Cathja op 21 mei, 2013 - 09:00

Dan moeten ze het maar ondervinden!

Wat is dat toch, dat men dit soort tuig de hand boven het hoofd probeert te houden? Wat voor excuus heeft de Zweedse overheid voor allochtonen die 100 auto's in brand steken? Ik hoorde gisteravond in het nieuws van 22.00 uur dat de allochtone jongeren zich gediscrimineerd voelen. Maar dat voelen ze zich altijd en overal! Daarom hoef je dat niet serieus te nemen, lijkt me.

Wat me zo langzamerhand heel duidelijk wordt, is, dat Zweden in ijltempo afglijdt naar een moslimstaat! Ze hebben de zaken nú al niet meer in de hand en dat wordt de komende tijd alleen maar erger. Helaas, maar ik heb geen medelijden met politici die willens en wetens hun land verkwanselen aan vreemden en hun bevolking niet in bescherming nemen! Laten ze het dan maar aan den lijve ondervinden welke 'zegeningen' de islam voor hen in petto heeft! Ze hebben er zelf om gevraagd, door alles maar te gedogen en door de vingers te zien.

Als meerdere Europese landen dit 'voorbeeld' volgen, dus alles maar slikken van die islamieten, en nooit kritiek leveren en krachtig ingrijpen als het voor de 'zoveelste' keer weer eens uit de hand loopt, dan wordt het 'vrije' Europa voorgoed en sneller dan we denken, afgebroken. Dat we ook in ons land al een aardig eindje op weg zijn, bewijst het feit dat hier ook niet meer openlijk gesproken wordt over de toestanden in bepaalde wijken in ons land, waar de autochtone Nederlander niet of amper meer wordt geduld! De Schilderswijk in Den Haag is daar een goed voorbeeld van. Feiten worden zo veel mogelijk verdoezeld. Waarom? Waarom zand strooien in de ogen van onze burgers en waarom net doen of het allemaal zo'n vaart niet loopt? Weet de overheid wel dat ze een grote verantwoordelijkheid heeft tegenover de eigen bevolking, en dat ze pal achter hen behoren te staan? Dat ze eerlijke berichtgeving moeten eisen en verdraaien van feiten moeten tegengaan? We zijn toch nog steeds een 'vrij' land?

Ik begrijp ook niet waarom nog steeds veel teveel mensen de koppen in het zand steken, en de gewelddadigheid van de islam en de drang naar overheersing gewoon niet willen zien! Mensen, word wakker! Kijk wat er met ons land gebeurt! Stop eens met dat moslim-vriendelijke gedrag en het illegalen helpen! Jullie helpen je vaderland naar de Filistijnen!

Vanmiddag brengt Geert Wilders een bezoek aan de Schilderswijk. Ik hoop dat hij ongestoord zijn wandeling kan maken, en niet bekogeld wordt met knikkers, zoals die journalist van De Telegraaf is overkomen!

Tot slot: ik ben heel benieuwd hoe de media zal berichten over het bezoek van Wilders.

Als ze er al iets over melden.

Thomas op 21 mei, 2013 - 09:06

Circa 30 tot 40 'jongeren'

Circa 30 tot 40 'jongeren' steken 100 auto''s, een garage

Den Heijer-Nootdorp op 21 mei, 2013 - 09:09

@Jos: U hebt volkomen gelijk.

@Jos: U hebt volkomen gelijk. Trouw is natuurlijk volledig fout. Maar dat maakt het nou juist zo opvallend dat juist Trouw dit bericht publiceert. Zelfs Trouw-columnist Ephi toont zich er vandaag hogelijk verbaasd over. Ik heb in een ander bericht zaterdag al de veronderstelling geuit dat Trouw-hoofdredacteur Schoonen, een geharnast MS- en EU-voorstander, een weekje op vakantie was. Je weet het niet. Maar het blijft opvallend.

Thomas op 21 mei, 2013 - 09:17

Circa 30 tot 40 'jongeren'

Circa 30 tot 40 'jongeren' steken tenminste 100 auto's en vrachtwagens en een garage in de fik en de politie kan die plusminus 35 'jongeren' 7 uur lang niet de baas?

Of de politie was met minder dan een dozijn manschappen 'uitgerukt'. Of er was een veelvoud van "'jongeren' aan het werk". Dat laatste lijkt mij waarschijnlijker, de  licht- en donkergetinte cultuurverrijkers kennende: die beginnen met een fikse groep, die vervolgens als een Rattenfänger von Hameln fungeert en aangroeit tot honderden 'helden'.

heisessie op 21 mei, 2013 - 09:23

geduld.

Zet een stempel op een groep en ze worden brutaler naar gelang hun omvang.

Niet stempelen dan? Politiek correct zoals u het noemt....is een pre-tegen-reactie tegen de stigmata die sowieso zullen volgen. Want uiteindelijk zal het genoemd worden zoals het is.

Moeilijke kwestie. Algehele conclusie: niet te voorkomen, deze golf van groeiende arrogantie tegen de maatschapij waarin zij woekert. En nu eens zijn het vooral de moslim-allochtonen die zich "als één groep" zien, het is wachten tot het aangroeien van een allesvernietigende macht.....om vervolgens haar onderlinge verdeeldheid weer op te pakken (zie midden-oosten), en het zal een nog groter zooitje worden sneller nog als dat ze de boel omver wierpen. Geen mooi vooruitzicht, maar de vraag is of het met struysvogel politiek wordt voorkomen?

Geen Hoop, dan? Zeker wel. Geduld.

Bas op 21 mei, 2013 - 09:27

De nieuwe lichting planeet

De nieuwe lichting planeet bewoners, die voldeden aan de wens van oud, is met groot enthousiasme aan het werk gegaan. Zij passen in het plaatje waarvan geschiedenis en lering geen onderdeel was. De media hypocriet journalist wacht op orders van mastodons die zichzelf zien als boven de wet. Die hebben het niet makkelijk. Neem de mensetende vriend in Syria. Of de maagd uit Afrika. Op de vlucht. Wilde niet nummer 25 wijf van koning worden. Mensenrechten in gelovige landen. klimaat, windmolens, strafbaar. Kortom een dagtaak die Goebels ooit begon. Met èèn verschil, in het voordeel van Goebels. Geld verdienen, nooit genoeg, was niet zijn motief. Van mastodons wel. Wat fundamenteel de zwakke schakel in alles is. Journalisten nieuwe lichting? och, ziende blind is niets nieuws.

dwarshout op 21 mei, 2013 - 09:47

Nederland

Om het maar even op Nederland te betrekken....Trouw schrijft over Den Haag, Telegraaf neemt het over. In Elsevier staat ook iets, maar heel summier. Kortom, men wil de vingers niet branden. Ben benieuwd wat voor lariekoek we vanavond te weer te horen en zien krijgen als het bezoek van Wilders aan de shariawijk heeft plaats gevonden. Nieuwsuur en P&W zullen er weer schande van spreken en als het een beetje meezit

zien we weer een stel kopvodden op de tribunes zitten. Om maar te zwijgen van 80% IQ kamerleden, allemaal van links.

baksteen op 21 mei, 2013 - 09:50

Even ter vergelijking de

Even ter vergelijking de Telegraaf van vanochtend:

Het ging om een zwarte wijk en ruin 50 jongeren, het woord islamitisch valt uiteraard niet.

De politie zou enkele omstanders ernstig hebben mishandeld, stonden die daar te kijken of zo?

Verder het gebruikelijke "het ligt aan ons" Je wordt in de wijk niet gelijkwaardig behandeld, als je een ambulance nodig hebt moet je lang wachten. iedereen die daarover wel eens iets gelezen heeft weet dat een ambulance alleen de wijk in mag als die vergezeld wordt van bewaking omdat ze anders gemolesteerd worden.

De aanval van het kapmes op de politieman wordt keurig vermeld.

Nu de pleuris op uitbreken staat in Den Haag zullen we hier niet meer om de feiten heen kunnen.

Ondertussen doet de politiek of het Haagse geval iets nieuws zou zijn, het zal wel weer het verhaaltje van het voortschrijdende inzicht worden, wegkijken tot je tegen de muur aan loopt.

pietkremer op 21 mei, 2013 - 10:11

met Allah's instemming

Zulke oestanden staan ons hier ook te wachten. Onze allochtone bevolking telt relatief veel jonge mannen die zich onmaatschappelijk gedragen, vooral tegenover ons ongelovigen. Ze leren thuis dat zij superieur zijn aan de zwakke westerling, wat hun jaloesie versterkt omdat ze zelf maatschappelijk minder succesvol zijn, wat ze dan weer wijten aan achterstelling. Die achterstelling is natuurlijk onzin, want ze krijgen in ons land evenveel kansen als autochtonen. Maar hun frustratie voedt hun agressie. Het wachten is op een vonk in het kruitvat en de heren gaan ook hier los in een overwegend allochtone buurt. .In Trouw vertelde een Marokkaanse crimineel dat hij de strenggelovigen niet berooft of besteelt uit vrees voor Allah. Dus is mijn conclusie dat hij ongelovigen wel berooft en besteelt met Allah's hartelijke instemming. Elders had ik al gelezen over vergelijkbare toestanden in Gouda en Rotterdam. Een vriend van mij werkt als leraar aan een Goudse school. Hij weet van collega's die in Gouda wonen dat er straten zijn in Gouda waar autochtonen bij klaarlichte dag worden uitgeschud door jonge straatrovertjes, die beschermd worden door een toekijkende Marokkaanse reus van het formaat Badr Hari. In een Rotterdamse wijk worden homoseksuele passanten onder sdalafistische begeleiding de wijk uitgemarcheerd. Er zijn dus meer  wijken waar de islamitische orde gehandhaafd wordt. Omdat de politie hen geen stroobreed in de weg legt, zal die in de toekomst niets meer te vertellen hebben in die wijken. We krijgen er staatjes in de staat bij. We hadden al de woonwagenkampen en nu dus de jihadistenwijken.

nog_1 op 21 mei, 2013 - 10:24

nieuws?

Waarom is een relletje in Zweden eigenlijk in het Nederlandse/Belgische nieuws? Als dit de nieuwe definitie van nieuws wordt, hebben de kranten ruimtegebrek.

Cathja op 21 mei, 2013 - 10:24

Kwestie van tijd.

@ pietkremer 11:11

ja, het rottingsproces begint van binnenuit en breidt zich daarna uit over de hele samenleving. Als er nu niet zeer snel wordt ingegrepen, is ons eens zo mooie land reddeloos verloren!

Het is onvergeeflijk dat onze overheid vrijwel niets doet om deze rotte plekken in de samenleving weg te snijden.

Hier komt ooit verschrikkelijke narigheid van, want ik kan me niet voorstellen dat we ons land zomaar door vreemde overheersers laten afpakken!

Het is slechts een kwestie van tijd, want er broeit al genoeg!

Kees E op 21 mei, 2013 - 10:54

Opa Oma en Kleinkind dood

Afgelopen zondag reed een bestuurder in Meijel een OPA, een OMA en hun KLEINKIND aan  met dodelijke afloop. De NOS wist het in het journaal wel te vermelden.

Maar men zei slechts dat het ging om een bestuurder. Men vergat DOELBEWUST om erbij te vermelden dat het hier ging om een POOL !!!

Zo zit nu eenmaal de media in elkaar, alles verdoezelen en of met de mantel der liefde bedekken.

Robbert L. op 21 mei, 2013 - 11:10

Briljante observatie

Briljante observatie Hannibal.

Ik verbaasde me ook hogelijk over het feit dat "Zweedse" jongeren dit zouden doen, zoals beschreven.

Ik heb Noordelijk gewoond, dus ben wat beter ingevoerd in de mores. Auto's in de fik steken zit niet zo in de aard van de Scandinavische volkerenen. Het was echter bizar hoe weinig info te vinden was in de vertrouwde media, zo weinig dat ik onraad rook. Ik ik ben dan op zoek gegaan naar de feiten hierachter.

Ik lees redelijk goed Zweeds en Deens, maar bijna niet was er te vinden over de achtergronden en de betrokkenen.

Net als jij ben ik door indirecte zaken (namen, de locatie, wat internetsites) achter de ware toedracht gekomen.

En inderdaad, de feiten zijn de feiten. Het zijn weer eens volledig immigratie en/of religie gerelateerde oorzaken.

En geloof me de Zweedse (of Noorse/Finse/Deense) politie, politiek, media en overheid zijn totaal en totaal niet opgewassen tegen deze groepen, laat staan tegen dit soort rellen. Sterker nog ze sympathiseren met het slechtste ervan (zie Malmö en Reepalau).

Zo bizar politiek correct als ze zijn, zullen nu de politiek correcte verantwoordelijken nog dieper buigen en kruipen in hun zelfkritiek.

Tot de volgende rellen.

Caroline op 21 mei, 2013 - 11:30

Gates of Vienna geeft meer

Gates of Vienna geeft meer nieuws en plekken waar het te vinden: http://gatesofvienna.net/2013/05/burn-husby-burn/#more-28624

Nog-1, gelijk heb je, als er iedere keer dat er allah akbhar-rottigheid en erger wordt uitgevreten een bericht over wordt geschreven, dan moet je geen krant meer uitgeven maar iedere dag een boek ter dikte van het telefoonboek van Londen.

Caroline op 21 mei, 2013 - 11:33

...............of je doet het

...............of je doet het in de vorm zoals vroeger de waterstanden werden gecommuniceerd:

In Stockholm: rellen in de wijken X,Y,Z. Moordaanslagen in A, B en D. Verwachte autobranden: heel Stockholm.

In Den Haag: rellen in de wijken (...). etc.

Job op 21 mei, 2013 - 11:39

@Kees E,

Dat is om de negatieve beeldvorming rond katholieken niet aan te wakkeren. Die hebben al niet zo'n beste pers tegenwoordig.

Caroline op 21 mei, 2013 - 11:46

Was die Pool katholiek dan?

Was die Pool katholiek dan? En zo ja, was zijn daad door die religie ingegeven? Is hij met een 1, 2,3 in godsnaam vol ingegaan?

staleo op 21 mei, 2013 - 11:51

Toen ik het stuk had gelezen,

Toen ik het stuk had gelezen, begreep ik reeds uit welke hoek het kwam.

De nederlandse media is volledig gecensureerd.

Als het een Pool of Bulgaar betreft geeft men dit open en bloot toe, betreft het een allochtoon of een of andere getinte staat het er nooit bij.

De politie wil meer inspraak in de programma's Blik op de weg en wegmisbruikers om bepaalde groepen(allochtonen ) uit de wind te houden.

Bij wegmisbruikers was iedere week  iets over drugrunners in Maastricht en omstreken, maar ondat het altijd allochtonen waren, zijn deze drugrunners er niet meer volgens het programma want ze komen NIET meer voor in de uitzending.

Bij het programma opsporing verzocht moet men alles uit de kast halen om af en toe een getinte als blank vooir ste stellen, daar anders ALLES allochtoon is wat de misdaadklok slaat.

dwarshout op 21 mei, 2013 - 15:10

Proberen

Moet u eens proberen om commentaar te geven in dagbladen.

Telegraaf, Elsevier, NRC,AD, Trouw.

Als het betrekking heeft op iets dat met allochtonen te maken heeft of Islam wordt het interessant.

De gangbare mening is dat 'De Telgraaf' rechts is.

Nou, vergeet het maar. Mijn ervaring van vele jaren is dat de redactie van 'De Telegraaf' je het eerste weert.

Andere bladen nemen je commentaar gewoon op. Vreemde situatie. Als je de redactie van wakker nederland om opheldering vraagt krijg je GEEN antwoord.

Mijn verklaring is dat er in de hoofdstad al zo ontzettend veel gekleurd en moslim volk op de redactie zit. 

Dat is de 'democratie' waar ex minister Donner het al over had.

Verklaart ook veel over het verlies van betalende abonnees. Wij pikken het niet.

huuskesgait op 22 mei, 2013 - 12:02

Die rioolmedia.

Een goed stuk, 'Hannibal'. En ik ben het er helemaal mee eens. Ook ik schrijf tegen de allesbehalve objektieve media. Meestal op internet, het enige nog ècht vrije medium. Want wat we tegenwoordig lezen, horen en zien hoort meest op de mestvaalt thuis, of beter nog, op de speciale afsluitbare container van de Geestelijke Milieuvervuiling. Wat voorbeelden:

# het NOSsjenaal, een van de hoofdschuldigen aan de rellen in Haren, verzon de leugen da Twitter de schuldige was....

# Een aantal jaren geleden bracht het NOSsjenaal het bericht dat op een markt in Bagdad twee vrouwen met bomgordels een aantal mensen mee in de dood hadden genomen. Wat dat sjenaal niet vermeldde was dat het twee zwakzinnigen waren, die een bomgordel hadden omgegespt gekregen en daarna de markt op gestuurd waren. En daar werden met een handy van afstand de ladingen tot ontploffing gebracht.

# Gisteravond, in Tachtuursjenaal: 'Teeven weigert om de regels van het asielbeleid te veranderen'. Daarmee suggererend dat het Nederlandse beleid hier onmenselijk is en nodig verbetering behoeft. Samsom had kort daarvoor een 'humaner asylbeleid' beloofd aan het wolkenfietsende deel van zijn achterban. Als 'tegenwicht', zeg maar zoethoudertje, voor het strafbaar worden van illegaal verblijf in Nederland...... Dat het Nederlandse asylbeleid (als men het nog beleid wil noemen....) zo ongeveer het meest humane ter wereld is, dàt vermeldde het sjenaal niet....

# En wat te denken van het waarheidsgehalte van de berichtgeving als het betreft: * kernenergie en -centrales, * de USA, en dan speciaal de Republikeinen, * de import-Tsunami van 'verrijkers', waarvan een gezin ons gemiddeld 230.000 Euro kost, * de 'opwarming' van de aarde, enz.

Wat ik kan doen tegen de gluipermentaliteit van de HRM, dus de HoofdRioolMedia, is mijn mening op het internet bekend maken. Wat ik dan ook al zo'n 20 jaar doe. Als tegenwicht tegen de Mediagluipers.

Goodgoan: Gait H.M. Leferink

J. School op 22 mei, 2013 - 12:13

Polderpropaganda

Misschien dat Zweden onze vice-premier een ochtendje kan inhuren om een rondje door Stockholm te maken en vervolgens een persconferentie laten geven. Dan kunnen de Zweden met eigen oren horen dat er niets aan de hand is in hun steden. The Dutch press approach: noem het polderpropaganda.

© 2009 - heden Dagelijkse Standaard. Alle rechten voorbehouden.