Onwetendheid en uitholling democratie vormen gevaar voor Europa

Foto:

In zijn column van dinsdag 12 november ‘Zowel eurofielen als rechts-populisten vormen een gevaar voor Europa‘ reageerde columnist Bart Smout op de commotie die was ontstaan door de politiek gevoelige uitspraken van VVD-europa woordvoerder Verheijen over de ‘gevaarlijke’ eurofielen á la Verhofstadt.

De positie die de heer Smout vervolgens innam was, dat niet alleen eurofielen een gevaar voor Europa vormen, maar eurosceptici evenzeer. Helaas kon ik in diens betoog nergens een deugdelijke onderbouwing van die tussenpositie aantreffen. Ook de manier waarop de heer Smout meningen poneert als feiten verdient geen schoonheidsprijs. Zo stelde hij bijvoorbeeld:

‘…, dat beide een gevaar vormen voor Europa staat buiten kijf. Alle twee de groepen maken een denkfout waarbij de alarmbellen moeten gaan rinkelen.’ 

Om vervolgens een flinterdun betoog te houden over een aantal gemeenplaatsen over eurofielen en eurosceptici, die hij aanduidt als ‘rechts-populisten‘. Daaruit blijkt onwetendheid bij de heer Smout over de achtergronden van eurosceptici. Die treft men van links tot rechts in het politieke spectrum. Het blijft merkwaardig dat men in de hoofdstroommedia EU-critici blijft plaatsen in de ‘rechtse’, zelfs ‘extreem-rechtse’ hoek. Ik vind de term ‘euro-realisten‘ voor deze groep bezorgde burgers eigenlijk veel beter.

In mijn ogen zijn de grootste gevaren voor Europa vooral de bestaande onwetendheid onder de burgers over wat er werkelijk aan de hand is in Europa en de uitholling van de democratie door de Europese instellingen. In deze column zal ik toelichten waarom.

Laat ik allereerst verhelderen dat waar men tegenwoordig over ‘Europa’ spreekt, men eigenlijk de ‘Europese Unie’ bedoelt. De meeste burgers hebben echter geen flauw idee wat de EU is, daar begint het al mee. Velen weten zelfs niet eens welke landen wel en niet tot de EU respectievelijk de eurozone behoren; ze hebben geen idee wat het subsidiariteitsbeginsel inhoudt; ze hebben geen weet van de vele verschillende Europese instellingen; ze hebben geen idee wat de ‘noodfondsen’ EFSM, EFSF, ESM betekenen, laat staan dat ze inhoudelijk op de hoogte zijn. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Kortom, er heerst een enorme onwetendheid over wat de Europese Unie is en doet en -vooral- welke consequenties de beslissingen van ‘Brussel’ kunnen hebben op hun toekomstig leven. Is dat de politiek aan te rekenen? Absoluut. Maar ook verreweg de meeste media treffen blaam, omdat zij stelselmatig EU-propaganda bedrijven in plaats van objectieve en een meer evenwichtige berichtgeving over ‘Europa’. Alsof de burger geen recht heeft op een eerlijke en politiek neutrale voorlichting over de EU en de euro.

Maar daar blijft het niet bij. Er staan ook andere, meer wezenlijke, zaken op het spel, zoals bijvoorbeeld ons parlementaire budgetrecht en onze nationale soevereiniteit. De onafhankelijkheid van je land. Je kunt dat wel afdoen, zoals de heer Smout nogal simplistisch doet met ‘navelstaren naar de eigen cultuur‘, maar dan mis je toch het kardinale punt van de critici. Als je de euro-realisten iets juist niet kunt verwijten, dan is het wel navelstaren. Euro-realisten zijn de weinige burgers die wèl goed geïnformeerd zijn over wat er werkelijk speelt, die wel oog hebben voor het bestaan van verschillende culturen binnen Europa, die wel inzien dat de kracht van dit continent juist wordt gevormd door de diversiteit ervan. Die wel oog en oor hebben voor de democratische regels waarop de Westerse beschaving is gebaseerd. Maar diezelfde bezorgde burgers worden door de hoofdstroom media maar al te graag en ten onrechte stigmatiserend in het ‘rechts-populistische hoekje’ geduwd, terwijl zij, zoals gezegd, verspreid zijn over het gehele politieke spectrum.

Wat er momenteel in de Europese Unie aan de hand is, is een welvaarts- en soevereiniteits herverdeling die zijn weerga niet kent, zónder dat de burgers in de individuele lidstaten ook maar iets daarover is gevraagd. Wilt u wel dat uw land ophoudt te bestaan door op te gaan in een federale unie? Wilt u wel dat gezonde landen mede verantwoordelijk worden voor de schulden van financieel ongezonde landen? Wilt u wel dat onze relatief gezonde banken mede verantwoordelijk worden voor de gatenkaas van de banken in Latijns Europa? Dat zijn vragen die aan de burgers van Nederland voorgelegd zouden moeten worden en niet moeten worden ‘gedelegeerd’ aan een zogenaamde ‘representatieve democratie‘. Het gaat hier namelijk om wezenlijke zaken, namelijk de identiteit, volksaard en vrijheid van burgers en de zelfbeschikking van een vrij land.

En als de bevolking het niet wil, dan moet je erover ophouden, om met de woorden van Frits Bolkestein te spreken. Nederland heeft helemaal geen politieke unie nodig om dezelfde voordelen te halen. In dezelfde krant sprak scheidend CPB directeur Coen Teulings destijds:

“Uit onze analyse blijkt dat als je de euro niet had ingevoerd en door was gegaan als handelsunie en die had uitgebreid, dan had je het leeuwendeel van de voordelen van de Europese integratie ook wel geïncasseerd.”

Waarvan akte. Pogingen om van al die verschillende Europese staten en culturen één grote smeltkroes te maken zijn bij voorbaat tot mislukken gedoemd, simpelweg omdat er niet zoiets bestaat als een ‘Europees Volk‘. Elke vergelijking met de natiestaat Verenigde Staten is dan ook misplaatst, want de Europese Unie bestaat uit een conglomeraat van onafhankelijke natie staten, waarvan sommigen al honderden jaren bestaan. Onwetendheid onder de burgers en de stiekeme sluipmoord op de democratie, dát zijn de grootste gevaren voor een vreedzaam Europa, waar alle Europese volken met respect voor elkaars culturen zouden kunnen samenwerken.

Klik hier voor een hier op Twitter.

 Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel
Dagelijksestandaard.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op dagelijksestandaard.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!