Koerdische schrijver Celal Altuntas met dood bedreigd na islamkritiek. Held van vrije woord ‘geeft niet op’

celal-altuntas-paagman
Foto: Schrijver Celal Altuntas lijdt onder verwensingen en bedreigingen door Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Altuntas is een held van het vrije woord en krijgt gelukkig steun uit alle hoeken. Inclusief de onze. Foto: boekhandel Paagman

De Koerdisch-Nederlandse schrijver Celal Altuntas gaat aangifte doen bij de politie. In de Volkskrant van afgelopen vrijdag bekritiseerde hij de ‘knuffelcultuur’ en het ‘slachtofferschap’ van allochtonen en migranten. Dat leverde hem uit die hoek doodsbedreigingen en scheldpartijen op.

Altuntas wordt uitgemaakt voor landverrader, hoerenzoon, hond, kontlikker van de Hollander,  spion, terrorist, knuffelKoerd, anti-moslims, anti-Turken, anti-allochtonen, vertelde hij in juni aan dezelfde krant nadat hij een islamkritisch stuk had gepubliceerd. ‘Al deze reacties kwamen uit de hoek van pro-Denk- en pro-AKP-mensen met een Turkse of Marokkaanse afkomst. Van blanke racisten heb ik geen enkele negatieve of aanvallende reactie vernomen’, zei hij.

Altuntas betoogt in zijn publicaties dat vooral vluchtelingen en migranten meer verantwoordelijkheid moeten nemen en de schuld niet moeten afschuiven op de maatschappij of op vermeend racisme. Hij maakt zich zorgen over de falende integratie van nieuwe Nederlanders en constateert (ook) racisme bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders.

Celal Altuntas, de Volkskrant: ‘Nederland zit, behalve in een economische crisis, ook in een multiculturele crisis en een discriminatiecrisis. Volgens het CBS en economen gaat het steeds beter met de economie en dat is goed nieuws voor de mensen, want dat creëert rust, stabiliteit en een stukje zekerheid. Maar ik heb van het CBS nog geen bericht gelezen over de multiculturele crisis en de discriminatiecrisis. Wanneer zou het daar beter mee gaan? Zo te zien willen sommige groeperingen, waaronder de afdeling van de AKP in Nederland, Denk, die twee crises flink misbruiken. Denk misbruikt een deel van de allochtonen en moslims door steeds te polariseren en te stigmatiseren.’

In genuanceerde bewoordingen ageert de voormalige vluchteling tegen de politieke correctheid die ons land in een wurggreep houdt. Als voorbeeld van de doorgeslagen knuffelcultuur in Nederland noemt hij treitervlogger Ismail Ilgun: genomineerd als Zaankanter van het Jaar, platencontract bij TopNotch en alle gelegenheid om het slachtoffer uit te hangen in Vara-programma’s als DWDD en Pauw.

Altuntas wil eisen stellen aan vluchtelingen en migranten. ‘Van die groepen mag je veel meer inspanningen verwachten. Zij moeten duidelijk laten zien dat ze erbij willen horen in Nederland’, zei hij.

Zijn openlijke kritiek op de islam leverde hem ook de afgelopen dagen en nachten weer anonieme dreigtelefoontjes op. Zijn lijk zou in een koffer worden gestopt omdat hij de vuile was buiten zou hangen, vertelt Altuntas aan het AD. Eerdere aangiftes van bedreigingen leverden geen verbetering of oplossing op.

Gelukkig laten medestanders op sociale media massaal weten vierkant achter Altuntas te staan. Deze held van het vrije woord heeft ook onze steun.

 Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Reageer

21 reacties

 1.   

  Weer heeft Wilders gelijk.

  1.   

   Dat heeft Wilders al die tijd al gehad als het om de islam en moslims ging, alleen die linkse ratten in Nederland verfoeide de waarheid hierover en vond niet dat dit gezegd moest worden. Links zal nooit toe gaan geven in wat voor ellende ze huhn eigen burgers gestort hebben.

 2.   

  Altuntas heeft een goed punt: er is een groep gematigde Islamieten, die veel meer van invloed zou kunnen zijn op bestrijding van radicalisering. Dat is voor deze mensen echter niet makkelijk, ze komen vaak uit milieus, waar dit soort actie verre van gebruikelijk was. Beter dan verwijten maken, zouden we deze mensen van harte ondersteunen met wel de stap maken naar zich openlijker uitspreken.

  1.   

   De gematigde islamieten denken over alles net zo over als hun radicale broeders, alleen zwijgen zij. Dit omdat zij het zo prima vinden of onder druk van de radicalen die hun snel weten te vinden en als afvalligen bestempelen. Ja knikken is veel makkelijker en vooral veiliger. Laten wij utopie niet verwarren door realiteit.

 3.   

  Het feit alleen al dat er kritiek is gekomen, zegt iets over het moslimtuig dat in ons midden is. Oppakken en in een vliegtuig zetten. Dan onderweg deur openen.

  1.   

   Misschien was er ook wel normale kritiek, daar kan je ten minste wat mee, maar de bedreigingen en verwensingen krijgen natuurlijk weer de meeste aandacht. Wel begrijpelijk, maar dan wordt daar voornamelijk op gereageerd – helaas met hetzelfde van dik hout. Erg moeilijk te doorbreken deze spiraal.

  2.   

   Rutte: “foei jongens, mag niet, pleur op!”

   Maar Rutte is zo wereldvreemd, dat ze dit dus niet doen en vervolgens doet Rutte niets.

   Op het politiebureau doen ze nu boks met de opgepakten die inmiddels alweer vrij zijn.

  3.   

   Nederlanders hebben altijd onder de slechten moeten lijden, 90% doet het goed, 10% doet het slecht.

   Van buitenlandse afkomst, 90% doet het slecht, 10% doet het goed, maar toch mag die 10% er niet onder lijden.

 4.   

  Blanke racisten stellen niets voor. Voor een echte racist moet je bij de moslims zijn of de super linkse anti-alles groepen. Die kennen geen humor maar geweld des te meer.

  1.   

   In de moskee wordt gepredikt dat de wereld van Allah en ALLEEN van zijn gelovigen is. Dit recht moeten alle moslims opeisen, ook met geweld. Dat is hun enige drang in het leven. Een oorlog tegen het westen is onmogelijk. Vandaar dat ze overgegaan zijn met een “vreedzame invasie”. Integreren? Dat kan een “gelovige” moslim bijna niet, want dat zou betekenen dat hij of zij zich ondergeschikt zou moeten maken. Dat verbiedt zijn religie echter. Hij kan doen alsof, want dat staat hem de Taqiyya toe.

   1.   

    Gematigde Moslims kunnen in de Koran prima voeding vinden voor veroordeling van nodeloos geweld en ondersteuning van hun eigen gematigde houding. Kennelijk durven ze daar nog niet goed mee naar buiten te komen. Alles wat een Moslim zegt wantrouwen gaat dat alleen maar erger maken (nog los ervan dat het op onzinnige theorie berust).

    1.   

     Er staan inderdaad wel enkele soera’s in de koran die te pruimen zijn. Dat zit zo:

     In de begintijd (de mekkaanse periode) had Mohammed geen macht en moest hij dus met stroop smeren. Zo hoopte hij de joden zover te krijgen dat ze hem als profeet zouden erkennen. De verzen waar jij op doelt zijn toen geschreven.

     Nadat Mohammed uitweek naar Medina en daar wereldlijke macht verkreeg verhardde zijn toon. Zeker nadat bleek dat de joden hem niet als profeet erkenden. Dit culmineerde in het verschrikkelijke zwaardvers waarin openlijk te lezen staat dat de islam het christendom en het jodendom er desnoods met geweld onder moet krijgen waarna de islam als enige godsdienst overblijft.

     Al die haatteksten (de medinaanse soera’s) moeten de gematigde moslims dus negeren en zich vasthouden aan die paar vreedzame verzen uit de begintijd.

     Daar komt nog iets bij: abrogatie. Wanneer teksten met elkaar in tegenspraak zijn vervalt de oudere tekst. Dit staat zo in de koran. De zachte verzen zijn dus vervallen.

     En daarom, beste maarjuna, heeft een gematigde moslim theologisch geen poot om op te staan. Dat is ook de reden dat er nooit een gematigde stroming van enige betekenis is ontstaan binnen islam. Voor zover dat wél het geval is, wordt deze niet erkend. Dat is bijvoorbeeld het geval met het alevitisme.

     1.   

      De Medinaanse periode hoeft niet genegeerd te worden, maar juist met context geïnterpreteerd. Abrogatie betekent teksten laten vervallen, niet speciaal de oudere. In het algemeen vindt men dat dat met teksten uit de Koran niet kan, een kleine minderheid vindt van wel. Daar zouden kansen voor een andere inhoud van het boek te liggen, maar dat lijkt mij dus overbodig. Theologisch valt er wel nog veel te emanciperen, maar de Moslimwereld is volop in beweging en zijn er dus goede kansen voor hervormingen.

     2.   

      1) De Medinaanse periode hoeft niet genegeerd te worden, maar juist met context geïnterpreteerd.
      —————————————————–
      De bekende contextsmoes. Het geweld en de haatzaaierij zou alleen voor een bepaalde gelegenheid in het verre verleden geldig zijn. Alleen staat dat er nergens bij. Beetje dom van Allah en Mo om dat er niet luid en duidelijk bij te vermelden nietwaar?

      2) Abrogatie betekent teksten laten vervallen, niet speciaal de oudere.
      ——————————————————-
      O ja? Google eens, dan leer je wat bij. Zelfs Wiki weet meer dan jij:

      “Afschaffingsleer heeft betrekking op de leerstellingen waarmee islamitische rechtsscholen (madhhab) uitsluitsel geven over de geldigheid van betwiste islamitische teksten. Afschaffing of abrogatie (naskh) dient bij eventuele tegenstrijdigheid te worden toegepast in de volgorde waarin de verzen (aya) aan Mohammed werden geopenbaard. De Koran zegt hierover: ‘Welk teken Wij ook afschaffen of doen vergeten, Wij komen met iets beters of iets gelijkwaardigs’ (Soera De Koe 107).”

      3) In het algemeen vindt men dat dat met teksten uit de Koran niet kan, een kleine minderheid vindt van wel.
      ———————————————————–
      Een kleine minderheid? verzin je dat nu ter plekke? Abrogatie heeft enkel en alleen betrekking op koranteksten. Je weet niet waarover je praat, dat is nu wel duidelijk.

      4) Theologisch valt er wel nog veel te emanciperen, maar de Moslimwereld is volop in beweging en zijn er dus goede kansen voor hervormingen.
      ————————————————————-
      De beweging gaat vooral richting méér fundamentalisme, je optimisme is nergens op gebaseerd. Het is typisch links wensdenken.

      Conclusie: Je probeert je voor te doen als iemand die er wat van weet, maar je weet er TOTAAL niets van. Je bent als de nuttige idioot die uit misplaatst gutmenschdenken een lans voor islam cq moslims probeert te breken. Mensen zoals jij, met hun desinformatie en holle praatjes, zijn een gevaar voor de westerse samenlevingen.

      Apologizing evil: https://www.youtube.com/watch?v=G4FpTvp0tgs

     3.   

      Beste Floris, je zet me wel aan het denken, maar ik blijf het toch op een aantal punten met je oneens:
      1 Bijna goed, de uitdaging is om rekening te houden met veranderde context in de loop van de tijd, dus hoe kan een passage nu beter worden uitgelegd. In het concrete voorbeeld van het zwaardvers is het wel erg aannemelijk, dat het niet bedoeld is om elk jaar te herhalen, dus alleen voor toen gold.
      2 Ik denk ook dat Wiki meer weet, toevallig staat hier net weer een fout in: het citaat dat zij en jij bedoelen is Soera 2:106. Ik weet, dat ook daarover verschillend gedacht wordt. Als ik het zelf lees kom ik tot de conclusie dat er dus ruimte is om de inhoud van de Koran aan te passen. En dat Allah niet zal laten dwalen, maar blijven inspireren naar nieuwe inzichten. De wetmatigheid, dat van wat er nu in de Koran staat een nieuwer vers meer geldt dan een ouder, is ver gezocht. Waarom staan ze er dan nog in?
      3 Misschien ben ik te optimistisch over de aantallen, maar over abrogatie is zeker wel verschil van mening ook binnen de Islam. Volgens mij is wordt het woord wel degelijk ook in andere contexten dan de Koran gebruikt, maar het lijkt me er niet zoveel toe te doen, we hebben het over abrogatie in relatie tot de Koran.
      4 Ik deel wel met je, dat er ook veel fundamentalistische actie te zien is, maar het is bijvoorbeeld ook zo, dat onder Moslims de steun voor gebruik van geweld afneemt. De kunst is de ene beweging af te remmen en de andere te stimuleren.
      Conclusie: Ik sta inderdaad wat optimistischer in het leven dan jij, jij plaatst mij daarvoor in een hokje, dat zal ik andersom niet doen. Het klopt ook dat ik een lans voor positieve interpretatie van de Koran wil breken. Ik hoop dat ook jij niet zo snel de moed opgeeft, niet met mij en niet met de Islam. Die extremisten kunnen erg overtuigend doen, maar we hoeven echt niet blind mee te gaan in hun visie op de Koran. Het schijnt zelfs zo te zijn, dat er in de Koran aanwijzingen staan dat het goed is, dat Moslims zelf, individueel de Koran gaan lezen en overdenken.

     4.   

      1) Bijna goed, de uitdaging is om rekening te houden met veranderde context in de loop van de tijd, dus hoe kan een passage nu beter worden uitgelegd. In het concrete voorbeeld van het zwaardvers is het wel erg aannemelijk, dat het niet bedoeld is om elk jaar te herhalen, dus alleen voor toen gold.
      ———————————————————–
      Als het alleen voor toen gold, waarom is het dan opgenomen in een heilig boek dat voor alle tijden is bestemd?

      Het zwaardvers is weliswaar geschreven tegen de achtergrond van een specifieke oorlogssituatie, maar het staat verder vol met haatteksten en aansporingen die algemeen geldig zijn. Een voorbeeld:

      29. Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

      30. En de Joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah” en de Christenen zeggen: “De Messias is de zoon van Allah.” Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah’s vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!

      Deze 2 ayats vormen de kern van de islam. De joden en christenen zijn (zogenaamd) afgekeerd en door allah vervloekt. Daarvoor in de plaats moet de islam (de ware godsdienst) komen. Het is een zuivere veroveringsgodsdienst, een oorlogsreligie.

      4 Ik deel wel met je, dat er ook veel fundamentalistische actie te zien is, maar het is bijvoorbeeld ook zo, dat onder Moslims de steun voor gebruik van geweld afneemt. De kunst is de ene beweging af te remmen en de andere te stimuleren.
      ————————————————————-
      Hoe weet jij dat de steun voor geweld afneemt? Ik weet daar niets van. Voorts heb ik niet de illusie dat niet-moslims invloed hebben op de ontwikkelingen binnen islam. Er zijn hervormers, zoals Bassam Tibi, maar dat zijn roependen in de woestijn. En de reden daarvoor is simpel: ze staan theologisch zwak.

      Conclusie: Ik sta inderdaad wat optimistischer in het leven dan jij, jij plaatst mij daarvoor in een hokje, dat zal ik andersom niet doen. Het klopt ook dat ik een lans voor positieve interpretatie van de Koran wil breken. Ik hoop dat ook jij niet zo snel de moed opgeeft, niet met mij en niet met de Islam. Die extremisten kunnen erg overtuigend doen, maar we hoeven echt niet blind mee te gaan in hun visie op de Koran. Het schijnt zelfs zo te zijn, dat er in de Koran aanwijzingen staan dat het goed is, dat Moslims zelf, individueel de Koran gaan lezen en overdenken.
      ———————————————————-
      Als er geen reden is voor optimisme is het wensdenken. Al gooi je nog zoveel suiker op een drol, het is en blijft een drol.

      Een religie die is gesticht door een wrede warlord, die in alles het verkeerde voorbeeld gaf, maar door z’n volgelingen als de ideaalmens wordt gezien, hoe kan daar in godsnaam iets goeds uit voortkomen?

      Dat is niet gebeurd en het gaat ook niet gebeuren.

    2.   

     Erger als de situatie nu is kan al niet meer, vooral je oogkleppen op blijven houden jij. Nogmaals voor de duidelijkheid, als het erop aan komt zijn er ook geen gematigde moslims meer, maar staan ze allemaal aan een kant tegen over de anders gelovigen hier in Nederland en in Europa, dus tegen over de christenen. Het zal zeker n burger oorlog gaan geven tegen die import dit kan niet uitblijven.

 5.   

  Deze man is in mijn ogen een held en riskeert zijn eigen veiligheid voor het grotere doel, een harmonische samenleving tussen verschillende bevolkingsgroepen.
  Uit het feit dat hij kennelijk uit eigen kring geen enkele steun maar wel veel bedreigingen kreeg blijkt hoe kansloos zowel zijn strijd als de onze is.
  Hoe veel signalen hebben onze wegkijkende Gutmenschen nog nodig om in te zien dat hun idealen luchtkastelen blijken te zijn.

  Oh ja …Rutte, kunnen er nog 100.000 moslims erbij !

 6.   

  Plagiaat
  ———
  Wanneer de zo graag geknuffelde allochtoon een spiegel krijgt voorgehouden door Dhr. Altunta, tjonge tjonge ook nog een Koerdische vluchteling, dan kun je niet anders verwachten van het door en door verwende alochtoontje, niet gewend aan tegenspraak, daarbij wraakzuchtig van aard met daarbij een minderwaardigheidscomplex en voila de cirkel is weer rond.
  Dapper van Dhr. Altunta, De volgende roepende in de woestijn!

 7.   

  Ik lees breed, dus ook op Joop (ook op Chinese blogs, maar dat zal u niet boeien). Altuntas naast van Wolferen en Peter Edel, mag ik graag lezen. En natuurlijk de mevrouw wier naam me weer ontschiet die prachtig recht vanuit het hart schrijft over haar zoon.

 8.   

  Ik was totaal geen PVV fan, Maar naar alle Bedreigingen, Intimidatie, omdat Ik een andere mening deel en daar door als PVVer wordt uitgemaakt voor mijn mening.
  De vrijheid van meningsuiting is hierin de mond wordt gesnoerd, dan voor alles en vies wordt uitgemaakt, continu druppels olie op de kokende plaat gooien waardoor onze Moslim broeders er mee voor zorgt dat racisme wordt gevoed mijn tot inkeer gebracht heeft toch maar voor Wilders te gaan.
  Het word tijd dat er een flinke bezem door heel dat zooitje gaat!!
  Een Racist wordt niet geboren maar gemaakt en helaas ben Ik een van hun product die ze zelf geproduceerd hebben.
  Als je goed bij alle discussies bekijkt op Facebook dan zijn de negatieve reacties grotendeels van de moslim gemeenschap en dan nog zo grof mogelijk!!
  Dat noemen hun vrijheid van meningsuiting!!
  Zelfs Facebook doet hier aan mee om mensen die iets tegen deze mensen heeft om welke reden dan ook de mensen voor 30 dagen blokt als ze iets over moslims zeggen pure discriminatie van Facebook!!
  Het zal mijn dan ook niet verbazen dat het moslims zijn die bij Facebook werken die dit bewekstellen!!
  En ja ik weet dat is de jongeren gemeenschap die het nodig vinden om zo grof mogelijk mensen in discussies te beledigend en zo dat de goede moslims mensen hier van het slachtoffer van worden!!
  De jongeren zorgen hier voor dat er een oorlogje wordt uitgelokt.
  En dan nog durven stellen dat we alles over een kam scheren.
  Ze laten zelf zien dat ze lijnrecht tegen over de Nederlanders staan.
  En dan vinden ze het gek dat mensen zich zeer onveilig voelen.
  Want oei geef geen tegenspraak want de agressie rijst gelijk op.
  En wat is de Nederlandse bevolking toch racistisch en zouden geen tolerant volk.
  Nou ik geloof dat Nederland te tolerant is terwijl er continue olie op de kokende plaat word gegooid.
  Dat het lontje nog niet brand is zeer verwonderlijk maar vrees dat eendaags dat lontje begint vlam te vatten.

Dagelijksestandaard.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op dagelijksestandaard.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!