Geschiedvervalsende EU financiert tentoonstelling genaamd “Islam, dit is ook onze geschiedenis!”

islameuropaexpositie
Foto: Een impressie van "Islam, dit is ook onze geschiedenis!"

U wist het niet, maar stiekem is Europa eigenlijk een best wel islamitisch continent. Aldus een nieuwe tentoonstelling in Brussel die de veelzeggende titel ‘Islam, dit is ook onze geschiedenis!‘ draagt. De PVV is in ieder geval laaiend en stelt vragen.

Vorige maand is in het Vanderborghtgebouw Brussel de tentoonstelling Islam, dit is ook onze geschiedenis! van start gegaan. De expositie heeft tot doel om Europeanen meer inzicht te verschaffen in hun islamitische wortels, aldus de bedenkers van de tentoonstelling. Cultuurwebsite Agenda.brussels schrijft erover:

“De beschaving die zich rond de islam heeft ontwikkeld, heeft sporen nagelaten in Europa. Materiële sporen in Spanje, Sicilië of de Balkan; spirituele sporen op het hele continent. Het zijn deze nalatenschappen die de tentoonstelling ISLAM, DIT IS OOK ONZE GESCHIEDENIS! ons laat ontdekken. Een manier om verleden en heden te verbinden.

Immersieve decors, kostbare objecten, gevarieerde iconografie, kunstwerken van gisteren en vandaag vertellen het verhaal van 13 eeuwen moslimaanwezigheid in Europa.”

Islam, dit is ook onze geschiedenis! heeft vele sponsoren, en ook de Europese Unie draagt een handje bij via subsidie die de expositie verkregen heeft via het EU-cultuurinstituut EACEA.

b433826ae303688e1a8e48f81b92d9f1cad9bf3afdd995d56fd0c40615fdc91d1cf424c2

Over die subsidie van de EU is echter het laatste woord nog niet gesproken. De PVV kreeg namelijk lucht van deze tentoonstelling en besloot enkele kritische vragen te stellen in het Europese Parlement:

 “Onlangs is in Brussel de expositie “Islam, dit is ook onze geschiedenis” geopend. In tijden dat er zo’n beetje elke dag wel ergens in Europa sprake is van islamitisch terrorisme, is een promotiecampagne voor deze intolerante gewelddadige ideologie niet gepast. PVV-europarlementariër Andre Elissen: “Laten we in godsnaam ophouden met deze schaamteloze islampromotie. Ons belastinggeld kan veel beter besteed worden”.

1. Is het juist dat de expositie “Islam, dit is ook onze geschiedenis!” in haar hoedanigheid als opdrachtgever mede gefinancierd wordt door het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)?

2. Hoe kunt u met goed fatsoen een expositie over de islam financieren, terwijl 99% van de terroristische moorden in 2015 en 95% van de terroristische moorden in 2016 zijn gepleegd door aanhangers van diezelfde islam?

3. Bent u het met mij eens dat de voornaamste geschiedenis die wij met de islam delen er één van bloedige islamitische terreur tegen onschuldige burgers is? Zo neen, waarom niet?”

Ik ben heel benieuwd wat hier voor antwoorden op zullen komen…

 Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Reageer

95 reacties

 1.   

  de voornaamste reden is dat moslims middels bloedvergieten half europa hadden veroverd.

  en dat ze gestopt zijn biij de poorten van wenen een paar eeuwen geleden anders had anne fleur allang haar zo geliefde burqa gedragen,natuurlijk 100% vrijwillig,…

  En daarna hebben we ze europa uitgetrapt,om het vandaag de dag zomaar over te laten nemen,islam is in die 1400 jaar nooit veranderd en het uiteindelijke doel komt steeds dichterbij.

  prachtige minaretten op het binnenhof,leuke sfeervolle executieplek trouwens voor de stenigingen en onthoofdingen,flatgebouwen genoeg om homos vanaf te werpen,ideaal klimaat toch dhimmie dopper?

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Wenen_(1683)

 2.   

  Het lijkt me historisch gezien lastig de bijdrage van de islam aan de Europese geschiedenis te ontkennen. Ook als je die bijdrage negatief waardeert (wat je moeilijk zal vallen als je alleen al naar de sporen van de islam in Spanje kijkt) is het goed je verleden te kennen.

  De PVV laat zich in deze idiote vragen vooral kennen als cultuurbarbaren, maar dat was bekend.

  1.   

   En jij Thjum Dopper, laat je keer op keer kennen als iemand die geen enkel oog heeft voor realiteit; hoe kan het ook anders met de oogkleppen van een Burka voor je gezicht?

   De Moren in Spanje waren ook Mohamedanen, zoals Moslims vroeger werden genoemd; en ze waren in Spanje bepaald niet blij met de manier waarop die een groot deel van het land onderdrukten. Dat is inderdaad ook een deel van onze geschiedenis. Dat nooit weer!

   1.   

    De Joden in Spanje dachten daar anders over. De Moren behandelden hen beschaafd maar de christenen hadden het roer nog niet overgenomen en de vervolging van Joden werden op een gruwelijke manier slachtoffer van het christelijke antisemitisme.

    Om deze reden zijn dit soort tentoonstellingen heel erg nodig: de meeste mensen kennen hun eigen geschiedenis niet en trampoline is daar een trieste illustratie van.

    https://historiek.net/de-spaanse-inquisitie/52794/

    1.   

     We weten zonder je betoog ook wel dat je een moslim bent.

  2.   

   Het is goed dat je Spanje even aanhaalt. Nu kan iedereen wat beter op de hoogte raken met wat er daar onder islamitisch gezag gebeurde maar wat om een of andere reden maar niet bij de geschiedenislessen onderwezen werd. Laat staan dat het een verpolitiekte tentoonstelling ter witwassing van islam haalde: https://is.gd/ZDBUC1

 3.   

  “De beschaving die zich rond de islam heeft ontwikkeld, heeft sporen nagelaten in Europa. Materiële sporen in Spanje, Sicilië of de Balkan; spirituele sporen op het hele continent.”
  ———————————————————————————-
  Ik vraag me in gemoede af welke spirituele sporen dat zijn.

  De sporen die islam in Spanje en de Balkan heeft achtergelaten zijn de sporen van een bezetter, een vijand van Europa.

  Dat proberen die honden weg te poetsen. Dat en dat alleen is het doel van deze misselijkmakende tentoonstelling.

  1.   

   @ Floris

   Ik denk dat ze bedoelen dat we de Griekse filosofie (Aristoteles, Plato ed) via de Arabieren hebben bemachtigd en in onze westerse cultuur hebben ingebed.

   1.   

    Ook dat is een leugen. Zelfs in Trouw is deze ontmanteld:

    “Het Westen kan de moslimwereld dankbaar zijn voor het bewaren en doorgeven van de Griekse erfenis, hoor je vaak. Zonder het voorbereidende werk van islamitische filosofen geen Renaissance. Maar klopt dat wel?”

    https://www.trouw.nl/home/-aan-islam-is-westen-niet-schatplichtig-~aab0b3b4/

    En Delcambre in de link die ik reeds gaf:

    “Het is hoog tijd dat we ons niet langer laten behandelen als idioten die niets weten over de bijdragen van de islam aan de Verlichting. Men vertelt ons nooit dat de Griekse teksten vertaald zijn door christenen in het Westen, vanuit het Oudsyrisch of direct uit het Grieks, en dat noch Averroës, noch Avicenna Grieks kende.”

    1.   

     @ Floris

     Het artikel bevestigd het eerder dan dat deze dit ontkent.

     Men stelt dat de kerkvaders Plato al kenden, maar dat zegt iets over de middeleeuwers (de kerkvaders stammen nl uit de Romeinse tijd).

     Ook het feit dat op Saint Michell een encclave was die al bekend was met enkele werken van Aristoteles betekent weinig aangezien deze het klooster nooit uitkwamen en daardoor grotendeels onbekend waren. (Hier zijn we dan ook zeer recent pas achtergekomen)

     En dat het vertaalwerk door Aramese christenen werd uitgevoerd bevestigt slechts het feit dat ze uit het Arabisch vertaalt moesten worden.

     Dat de bijbel oorspronkelijk in het Grieks is geschreven is waar voor het NT, maar in de ME circuleerden alleen Latijnse vertalingen van Hieronymus. (Vulgaat) Het waren Marten Luther en Erasmus die na de ME weer nieuwe vertalingen uit het Grieks maakten. Onze bijbel is een 16e eeuwse vertaling van een 11e eeuwse Griekse versie die in die 11e eeuw nog onbekend was in W Europa.

     Wie gewoon de nu bekende handschriften met (fragmenten) van Plato en Aristoteles uit de tijd voor de 15e eeuw bekijkt kan zelf controleren dat het alleen maar bewerkingen zijn van Arabische schrijvers voornamelijk in een vertaling uit Toledo.

     1.   

      Het artikel bevestigd het eerder dan dat deze dit ontkent.
      ——————————————————————–
      Dan zou ik een leesbril kopen als ik jou was.

      “Het Westen, concludeert Gouguenheim, is niet of nauwelijks schatplichtig aan de islam. Zonder contact met de islam had Europa zich in dezelfde richting ontwikkeld, meent hij. Het belang van de Arabische bijdrage, zegt hij, is de laatste decennia door wetenschappers als Mohammed Arkoun en Edward Saïd sterk overdreven. En van een islamitische Verlichting is nooit sprake geweest.

      Gouguenheim kreeg na de verschijning van zijn boek twee jaar geleden een storm van kritiek te verduren. Hij werd uitgemaakt voor islamofoob, fascist zelfs en worstelt nog steeds met de gevolgen (zie kader).”

      Het probleem is dat er in het westen een islam-apologetische industrie is ontstaan die niet terugdeinst voor geschiedsvervalsing. Jij bent tijdens je opleiding gewoon bedrogen en je slikte de leugens voor zoete koek.

     2.   

      @ Floris

      Ik heb in de reactie hierboven al punt voor punt laten zien dat Gouguenheim geen argumenten geeft tegen. Zijn conclusie past dus niet bij zijn eigen argumenten.

      En het is zeker niet waar dat dit iets van de laatste decennia is. Ik kreeg les in de jaren ’80 van oa professor Lechner (middeleeuwen van Spanje) die al over de 60 was en DEH de Boer (middeleeuwse geschiedenis).

      Van die twee namen die je noemt heb ik destijds nooit iets gehoord. Dat is geen wonder, ten eerste zijn het geen historici en worden door historici ook zelden aangehaald. Ten tweede is het werk waarin ze onderdelen van deze materie bespreken van na mijn studietijd.

      De wetenschappelijke kritiek geldt niet dat Guoguenheim islamofoob zou zijn, maar dat zijn bewijzen/argumenten niet kloppen met zijn conclusie, of in enkele gevallen gewoon onzin waren.

      Zoals bv het kerkvader-argment. Deze noemen wel neo-platonisten maar citeren geen enkele maal ook maar iets van Plato. Hoe kunnen ze dan ervoor gezorgd hebben dat Plato’s werk inhoudelijk bekend werd?

      De andere argumenten heb ik al genoemd op een voor een leek begrijpelijke wijze. Zie hierboven.

     3.   

      “Ik heb in de reactie hierboven al punt voor punt laten zien dat Gouguenheim geen argumenten geeft tegen.”
      ——————————————————————
      Nee, dat heb je niet. Je hebt er selectief iets uitgepikt waarmee je dacht te kunnen scoren.

      Op de opmerkingen van Delcambre ben je niet eens ingegaan. Je bent volkomen vooringenomen, maar dat wist ik al. Discussie met jou is zinloos.

 4.   

  Misselend makend.

 5.   

  “Om de islam te accepteren, heeft Europa de mythe van Andalusië geschapen, [zogenaamd] een gouden tijdperk van de drie religies. Alle gevechten, de vernederende status van de niet-moslims – dat alles is zorgvuldig weggelaten; zozeer zelfs dat we gerust kunnen spreken van geschiedvervalsing. Hoe moeten we anders het commentaar van de joodse filosoof Maimo-nides uit 1204 verklaren over de Almohaden die Spanje veroverden: ,,Nooit eerder heeft iemand ons zo vernederd, getreiterd, naar beneden gehaald en gehaat zoals zij.’”

  https://www.trouw.nl/home/de-gematigde-islam-bestaat-niet~ac5e31f4/

  1.   

   @ Floris

   De Almohadeen waren een Berberse sekte die vooral oorlog voerde tegen de Islamitische machthebbers van Al Andalus. Zij waren vooral succesvol omdat de gematigde machthebbers het steeds moeilijker kregen om zich te verdedigen tegen de reconquista.

   Ze waren idd een stuk onverdraagzamer dan hun voorgangers (en hun opvolgers), en vormen daardoor een contrast met de situatie die men in Al Andalus gewend was. Erg lanng heeft huun heerschappij overigens niet geduurd, ca 60 jaar van de 700 dat Al Andalus onder Islamitische heerserschappij stond.

   Hoe verdraagzaam het er gemiddeld aan toe ging kunnen we vooral uit de demografie halen. Na de herovering door de christenen bleek 10% van de bevolking van Al Anndalus uit joden te bestaan, die het jaar van de overwinning door de christenen uit het gebied verjaagd zijn.

   Ook bleek er een grote groep gearabiseerde christenen te zijn, de zgn Mozarab. Ook deze werden door de Spaanse kroon vervolgd omdat men (nog) de Visigothische rites aanhing. Schattingen over de grootte van deze groep lopen echter uiteen, van meer dan de helft van de bevolking van Al Andalus tot 25%.

   Het is een teken aan de wand dat deze religieuze minderheden (hoewel de Mozarab misschien zelfs de meerdrheid waren) 700 jaar onder de Islamieten hebben volgehouden, maar binnen 25 jaar Spaans christendom waren verdwenen. De beruchte inquisitie was zelfs ooorspronkelijk met dat doel opgericht.

   1.   

    Ja, joden en christenen werden getolereerd. Maar dan wel als dhimmi. Dan kan je niet spreken over een “gouden periode”. Discriminatie zit ingebakken in de islam als de kip in het ei.

    Over de inquisitie heb ik geen goed woord over. Maar dat is lang geleden. Het westen heeft geleerd van z’n fouten, maar de islamitische wereld niet. Nog een citaat uit het artikel:

    “”Probleem is dat je geen culturen kunt vergelijken als je begrippen als wortels en identiteit afschaft. Dan zijn de huidige verschillen niet meer te verklaren. De cultuur van Europa wortelt in de Griekse oudheid, het Romeinse recht en de Bijbel. De wortels van de islam bestaan uit de Koran, de hadith – de overleveringen over de profeet – en de sharia. Dat heeft gevolgen gehad.”

    1.   

     @ Floris

     Wie de islam van Al Andalus vergelijkt met hun Spaanse opvolgers kan alleen maar concluderen dat deze een stuk toleranter was tegen hun minderheden. Men betaalde belasting (maar was in ruil daarvoor vrijgesteld van militaire dienst) en dat was het. De Spaanse opvolgers hadden de brandstapel voor hun religieuze minderheden.

     Het grootste probleem van een deel van de huidige islam zit in het feit dat er een islamtische hervorming bezig is, die ooit begonnnen is door Al Wahabi. De traditionele islam is niet het echte probleem, het zijn de vernieuwers die een probleem vormen.

     Ze doen wat denken aan de eerste protestanten. Die gingen ook ‘terug naar de oorsprong’, en waren al even extremistisch als de islamitische hervormers van nu.

     1.   

      “Wie de islam van Al Andalus vergelijkt met hun Spaanse opvolgers kan alleen maar concluderen dat deze een stuk toleranter was tegen hun minderheden.”
      ————————————————————————-
      Dat klopt, maar die vergelijking pleit de islam niet vrij. Als we 1400 jaar islam naast 2000 jaar christendom zetten krijgen we een beter beeld en dat valt op alle fronten in het nadeel van de islam uit.

     2.   

      “Men betaalde belasting (maar was in ruil daarvoor vrijgesteld van militaire dienst) en dat was het.”
      ———————————————————————-
      Nee, dat was het niet. Dhimmitude ging gepaard met verregaande rechtsongelijkheid en vernederende bepalingen.

      dat zou jij a

     3.   

      Dat zou jij als jood toch wel moeten weten. Ik begrijp er niets van dat sommige linkse joden het voor hun grootste vijand opnemen. Wat is dat voor een rare kwaal?

     4.   

      “Het grootste probleem van een deel van de huidige islam zit in het feit dat er een islamtische hervorming bezig is, die ooit begonnnen is door Al Wahabi. De traditionele islam is niet het echte probleem, het zijn de vernieuwers die een probleem vormen.”
      ——————————————————————————
      De “vernieuwers” willen juist terug naar de traditionele islam. Dus het probleem ligt wel degelijk bij het fundament. Dat is net zo rot als het nazisme.

      Dat roept de vraag op wat jij als de “traditionele islam” beschouwt.

    2.   

     Geen wonder dat het Westen 1400 jaar in evolutie vooruit loopt op de Islam.

     1.   

      @ Domela

      Je haalt een hoop vreemde zaken bij elkaar. Het westen is een geografische aanduiding, geen religieuze. Islam is een religie (en geen geografische aanduiding) en evolutie is een term uit de biologie.

      En wie er ‘voor’ loopt kunnen we helaas pas achteraf bekijken. Lang leek het erop dat de Europeanen achter liepen, maar dat bleek een misvatting.

      Het lijkt me zinniger om te stellen dat de waarden uit de Verlichting ons een stuk prettiger voorkomen dan de waarden uit de islam, en al helemaal van de islamitische hervorming van de salafisten. Hoewel die chronologisch moderner is dan de Verlichting.

     2.   

      Evolutie en geloof? Hahahaha…..Geloof is een middel om de slaven nog slaafser te maken. Het zit er zo in gebakken….aanslag Las Vegas…commentaar “ow my god”. Bom in woestijn…commentaar “alaaf oeh snackbar”. Aanslag in Nederland….commentaar “Godverdomme k*t moslims”. Dat is wat de media je laat zien. Die aanslag in Las Vegas, ISIS zou volgens de media verantwoordelijk zijn. De media veroorzaken oorlog, alsmede de politiek…laat je niet gek maken.

   2.   

    De Moren waren, vergeleken bij de christenen die ze opvolgden een toonbeeld van beschaving.
    Het is ironisch dat de dhimmitude, die in islamofobe kring algemeen wordt gehekeld als het toppunt van barbarij, veel beschaafder en humaner was dan de barbarij die de christenen ervoor in de plaats stelden.

    Overigens, ik zeg het maar even voor de volledigheid, heeft dit met islam of christendom niet zoveel te maken. De Moren van die tijd waren in het civilisatieproces gewoon een stuk verder dan de christenen.

 6.   

  “Ik wil de leugens die bedoeld zijn om ons in slaap te sussen niet meer horen. Moslims willen een verklede islam aanvaard krijgen, ontdaan van schokkende elementen. Zoals de islamologe Marie-Thérèse Urvoy opmerkt, ’weten zij aan te sluiten bij de thema’s die de Europeanen bezighouden en het bijpassende vocabulaire te gebruiken: de vrijheid van de vrouw, haar vrije keuze, haar rechten. De westerlingen doen er tegenover al dat moois en al die spirituele waardigheid beleefd het zwijgen toe. Waarom? Omdat we het slachtoffer zijn van onze schuldcultuur, zegt Urvoy. Wij geven onszelf van alles de schuld en koesteren een pathologische zelfhaat. Daardoor minachten we onszelf en prefereren we de ander boven onszelf. En de islam in Europa heeft snel begrepen dat hij de perfecte incarnatie is van die ander.”

  – Anne-Marie Delcambre

 7.   

  Nazi Duitsland is ook onze geschiedenis.

  1.   

   Van het Derde Rijk heeft Europa maar 12 jaar last gehad. Het Derde Rijk is alweer een tijdje passé, net als de Sovjet Unie. De Islam brengt al 1400 jaar ellende. Niettemin heeft het Derde Rijk in slechts 12 jaar meer aan wetenschap en technologie en innovaties bijgedragen dan de Islam 1400 jaar.

 8.   

  Een gewelddadige geschiedenis hoe de moslims in het jaar 711-720 vanuit Noord Afrika de Europese Visigothen uit Spanje eruit schopten en het plan om door te stomen naar het noorden (zuid-Frankrijk) uiteindelijk in het jaar 732 gestopt werd door Karel Martel. In het zuid-oosten van Europa waren de Byzantijnen en Bulgaren ondertussen slaags geraakt met aan ander islamitisch groep. En ook de Ottomanen hadden een gewelddadige expansiedrift voor meer islamitische lebensraum in Europa. Vroeger stonden de Europese bewoners dus helemaal niet te wachten op een islamitische beschaving. Kun je net zo goed een tentoonstelling over de Mongolen (Hunnen) gaan maken. Die waren vroeger hier ook verdwaald waarbij ze ook een spoor van beschaving in Europa achter gelaten hebben.

  1.   

   Ook van Urk moet niet zwetsen zonder de feiten te kennen: https://historiek.net/de-spaanse-inquisitie/52794/

   1.   

    De mythe van Al-Andalus. Je reinste geschiedsvervalsing.

    “Hoe moeten we anders het commentaar van de joodse filosoof Maimo-nides uit 1204 verklaren over de Almohaden die Spanje veroverden: ,,Nooit eerder heeft iemand ons zo vernederd, getreiterd, naar beneden gehaald en gehaat zoals zij.”

   2.   

    Wat loop ik te zwetsen dan? Het klopt toch dat de Moren Spanje binnenvielen? Karel Martel ze wegdreef tot achter de Pyreneeen en de Ottomanen ook geprobeerd hebben in Europa vaste voet te krijgen? Ach ja de Spaanse inquisitie. Zelfreflectie (anderen de schuld geven) is misschien een van de islamitische erfenissen dat de Europeanen hebben overgenomen en wat Brussel nu niet probeert te tentoonstellen.

    1.   

     ‘Ach ja de Spaanse inquisitie’

     I rest my case.

     1.   

      Thjum@ Inderdaad kunt u deze zaak rusten want deze zwarte bladzijde in de geschiedenis is ons allang gepasseerd. De huidige islamitische inquisitie speelt gewoon nog door in onze tijd. Daar moet u op focussen! ;-)

     2.   

      Kaboem, op de kop!

      T. laat het rusten, concentreer je op de islam terreur die heden ten dage nog steeds onschuldige slachtoffers maakt. Dan pakken we daarna de Spaanse Inquisitie aan, ok?

     3.   

      Mijn probleem is dat de kruistochten vanuit Europa en de V.S. nog steeds voortduren. Op dit moment bombarderen Nederlandse bommenwerpers in Afghanistan, Irak, Syrië en naar ik vrees ook in Mali. Andere westerse landen doen dat in Yemen en Somalië. Allemaal landen waar we niets hebben te zoeken en waar we dagelijks burgerslachtoffers maken.

      Kan van Urk uitleggen waarom hij denkt dat dit probleem van lang geleden en niet van vandaag is?

     4.   

      Heb jij op een partij gestemd die er mee instemt om oorlog te voeren, T?

      Ik niet..

     5.   

      De oikofoob suggereert met zijn absurde vergelijking met de kruistochten dat het westen op verovering uit zou zijn. Israël noemt hij een “vooruitgeschoven post” van het westen.

      Ik ben geen voorstander van inmenging in dat wespennest, maar een vergelijking met de kruistochten komt in aanmerking voor de prijs voor de stomste opmerking van het jaar.

     6.   

      En hoe zit dat met onze coalitie bondgenoten als Marokko, Jordanie, Saudi Arabie of de Arabische emiraten? Die vliegen ook boven Irak en Syrie. U vergelijkt appels met peren waar meer dan 9 eeuwen tussen zit.

     7.   

      @ Van Urk: Toen na WO1 het Ottomaanse Rijk omviel had het westen de kans om het Midden-Oosten te koloniseren. Dat hebben ze niet gedaan.

      Alleen dat volstaat al om te stellen dat de expansiedrift zo’n 100 jaar geleden al was geluwd.

      Dat er fouten zijn gemaakt, met name door Bush en Blair, zal ik niet ontkennen. Maar expansie was ook voor hen niet het motief.

     8.   

      “De oikofoob”

      :)

     9.   

      Klopt, T… Je trapt tegen de oikos.

      Gevaarlijk!

  2.   

   @ Van Urk

   Voor de volledigheid; Visigothen waren zelf ook veroveraars, net als de Franken van Martel..

   En Martel vocht niet zozeer tegen de islam, maar tegen de Merovingische concurrent Odo van Aquitanie die een islamtische bondgenoot had (die zelfs zijn schoonzoon was geworden.) Deze bondgenoot werd vermoord door zijn islamitische baas en Odo werd gedwongen Martel te accepteren als superieur.

   De hele kwestie was dynastiek en had maar weinig te maken met religie.

 9.   

  De islam heeft verschillende malen geprobeerd Europa te veroveren.

  B.v rond 700 heeft Karel Martel dat weten te voorkomen.

  Ook rond 1500 zijn de moslims bij Wenen gestopt door de Polen (de Poolse cavalerie) de Ottomanen een vernietigde klap hebben uitgedeeld.

  Als de islam niet was tegengehouden wax Europa nu waarschijnlijk geïslamiseerd.

  Onderstaand fragment gaat over de aanval van de Poolse cavalerie bij Wenen.

  Jan III Sobieski attacks the Turkish army at Vienna from the Kahlenberg
  https://youtu.be/X8zCv0AHnCs

 10.   

  Franse politie vindt explosieven in Parijs – Niemand is meer veilig Allahu Hakbar
  Posted on oktober 3, 2017 door Fubar in Nieuws // 1 Comment

  De Franse politie heeft aanhoudingen verricht nadat een explosief is aangetroffen bij een woning in Parijs.
  Het explosief werd zaterdagochtend gevonden in het chique 16de arrondissement. Het zou gaan om vier gasflessen, waarvan twee buiten het gebouw en twee binnen op de overloop. Sommige gascilinders waren overgoten met benzine en via bedrading verbonden aan een mobiele telefoon. Een huurder trof de gascilinders aan en schakelde de autoriteiten in. De explosievendienst maakte de bom onschadelijk.

  1.   

   Ik lees niet expliciet dat het om witte mannen gaat. Ik lees eigenlijk niks over een tintje. Mogen we ervan uit gaan dat als er niets vermeld staat het een tintje betreft?

   1.   

    Dat iets als dit al aandacht krijgt is te gek voor woorden. Ergens geld aan uit geven wat niet bestaat. Daar is de EU heel erg goed in.

 11.   

  Onderstaande video geeft een goed beeld van de veroveringen die zijn gedaan door de islam. En waar ze zijn tegengehouden.

  De video bevat een tijdlijn.

  https://youtu.be/5Unj5wyuKUI

  1.   

   How Many Times Have the Europeans Invaded Islamic Countries, Ritter?

   1.   

    Voor hoeveel moslims was dat een zegen, T?

 12.   

  Hier in Portugal zijn nog enkele getuigenissen van de aanwezigheid van “Moren” in de grijze oudheid, én de Romeinen niet te vergeten. ( http://overportugal.nl/romeinse-stad-met-fonteinen-en-moza%D1%97ek/ ) Of de Portugezen blij waren met de komst/inval van de moslims, ‘k denk het niet, de Portugezen zijn nog al van de katholieke.

  De geschiedenis van de islam voor zover mij zelf betreft, heb ik geleerd dat er schepen met kruisvaarders naar het midden oosten gingen om die moslims eens flink in de pan te hakken, iets wat heden ten dage hier en daar voor verlichting zou kunnen zorgen.

  1.   

   De kruistochten zijn nooit opgehouden, A3aan. Tot op de huidige dag vallen we islamitische landen binnen en bombarderen we daar onafgebroken.

   1.   

    Oikofoob gelul. Zwelg maar in je pathologische zelfhaat, misbaksel.

   2.   

    Ten eerste, ik behoor niet tot uw “we”

    Ten tweede, zoals moslims andere landen, m.n. die in het westen infiltreren, het eisen wel maar integreren niet willen doet mij geen medeleven hebben met haat baarden en hun verderfelijke ideologie, platgooien die boel.

    1.   

     @ A3aan.
     Volkomen juist.
     Die dwaas klets de hele dag over “we” , alsof hij koning van NL is, de stumper.
     Hij noemde mij ook al een keer “we”, hij LIJKT wel niet wijs, wát zeg ik ? Hij IS niet wijs. Hij reageert ook nooit inhoudelijk, altijd zónder argumenten en/of bronnen te noemen.

   3.   

    Thjum@ Over “Zwetsen zonder de feiten te kennen” gesproken.

  2.   

   A3aan

   De kruistochten waren een reactie op verovering door de moslims van christelijk land.

   Voor de komst van de islam was het Midden-Oosten voor het grootste deel christelijke gebied.

   Toen kwam de islam en die veroverde christelijk gebied. Ook dus Jeruzalem. Als reactie hierop probeerde men dat gebied terug te veroveren en organiseerde verschillende kruistochten.

   En nog even dit; toen de kruistochten begonnen, was de jihad al 500 jaar bezig en had toen grote delen van het Midden-Oosten (christelijke gebied!) veroverd. De kruistochten waren alleen tegen Jeruzalem gericht en stopten na twee eeuwen.

   De jihad is wereldwijd en gaat nog steeds door.

    1.   

     “Wie de slechtste film van de voorbije decennia heeft gezien, de film “Kingdom of Heaven” van Ridley Scott uit 2005, weet welke verzameling domheden en historische fouten door de politiek-correcte kerk over de kruistochten wordt verteld.”
     ————————————————————————————
     Het is nauwelijks te bevatten welke smurrie de oikofoben over het westen uit hebben gesmeerd en hoe dezelfde landverraders de islam uit de wind houden.

     Hoe KAN je een fascistoïde religie die 1400 jaar dood en verderf heeft gezaaid, vrouwen onderdrukt, joden als dhimmi’s behandelde en ga zo maar door in bescherming nemen? Wat ben je dan eigenlijk voor een leugenachtig zwijn?

   1.   

    Ritter illustreert ook pijnlijk historisch onbenul. De kruistochten zijn militaire ondernemingen die westerse christenen in de 11e en 12e eeuw ondernamen met als doel de herovering of het behoud van de heilige plaatsen in Palestina tegen de islam.
    Het is de eerste Europese expansiebeweging waarvoor de ruimte ontstond nadat een einde was gekomen aan de aanvallen van de Vikingen, Moren en de Hunnen. Deze expansiebeweging heeft zich tot de dag van vandaag voortgezet, je zou het de eeuwenlange Europese Drang nach Mittel Osten kunnen noemen. Daarin waren de moslims altijd de onderliggende partij.

    1.   

     Gelukkig hebben de kruisridders een coalitie aan gegaan met islamitische bondgenoten om boven Syrie en Irak te bombarderen. Toch beste Thjum?

    2.   

     “Deze expansiebeweging heeft zich tot de dag van vandaag voortgezet, je zou het de eeuwenlange Europese Drang nach Mittel Osten kunnen noemen.”
     ————————————————————————————
     Over historisch onbenul gesproken.

     1.   

      Floris@ Ik zie meer een expansiebeweging in Europa.

   2.   

    @ Ritter

    Dat klopt niet. Jihad is een uitvinding van de 11e eeuw. Daarvooor bestond de hele term niet eens. Het komt ook niet in de koran of hadith voor.

    1.   

     Het zijn allemaal uitvindingen!!!!! Geloof bestaat niet

     1.   

      Correctie, de term “geloof” bestaat wel, maar er is niets om in te geloven. Geloof is hetzelfde als politiek. Je gelooft het……of niet.

    2.   

     Nog1

     Mohammed riep op tot gewapende strijd tegen de “ongelovigen’. Op die manier heeft de islam (christelijke) gebieden in het Midden Oosten kunnen veroveren. Het was een plicht van moslims om hieraan mee te doen.

     Of je dat nu Jihad noemt of een ander woord gebruikt maakt niet uit. Het gaat om de plicht om te vechten tegen de ongelovigen.

     Jihad komt in de Koran niet zelfstandig voor, wel in samenstellingen (onder andere Soera De Bedevaart 78 Wa jāhidoe fī Allāhi – “En span je in op (streef naar) de weg van God”). Wanneer de Koran expliciet oproept tot gewapende strijd tegen een vijand, dan wordt het woord qitāl gebruikt.

 13.   

  Dit is net zoiets als de tentoonstelling 1001 inventions, wat pure nep was.

  1.   

   Ze proberen de islam te verkopen. Het is puur bedrog. De waarheid is opgeofferd aan ideologie.

   Sommigen doen het om “de boel bij elkaar te houden” (wat niet zal werken) maar je hebt ook oplichters die er dik voor betaald worden met arabisch oliegeld.

   1.   

    Dat laatste kan nauwelijks overschat worden. Maar het probleem zit niet bij de verkopers, het zit bij degenen aan wie het verkocht wordt. We horen te weinig hoongelach.

    1.   

     Dat is een gevolg van kuddevorming door 50 jaar linkse indoctrinatie. Zelf kritisch nadenken wordt niet op prijs gesteld.

 14.   

  De islam is niet MIJN geschiedenis en zal ook nóóit mijn geschiedenis worden.
  Zodra ik iets hoor en/of lees over de EU krijg ik kots-nijgingen !

  1.   

   corfo@ Het hoort wel bij jouw wortels volgens Brussel. Het klinkt nu al ongeloofwaardig. :-)

   1.   

    Het enigste historische islamitische vondst in Spanje waren 20.000 IS uniformen. Zoek het maar op.

    1.   

     Van Urk staat met de mond vol tanden en begint van wanhoop te trollen.

     Ik laat het hierbij.

     1.   

      Meneer Chung……..niet afdwalen!

     2.   

      Beste Tinneke onze Thjum heeft ook totaal geen gevoel voor humor. De onderschepping van deze uniformen door de Spaanse politie bleek anders geen grap te zijn.

  2.   

   corfo bedoelt waarschijnlijk neigingen, de schat!

 15.   

  Nederland heeft het recht zijn eigen cultuur te behouden en dient zich niet gedienstig neer te leggen bij middeleeuwse opvattingen die het westen eeuwen terug al heeft overwonnen. Evolutie is vooruitgang dan zet je de klok geen eeuwen terug door lieden te volgen die een verschrikkelijk “systeem” van onderdrukking/onderwerping aanhangen.
  Islam bewijst constant geen godsdienst te zijn maar een onredelijke, onvrije, enge, strenge ideologie, waaruit ontsnappen levensgevaarlijk is. Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op. bijna alle Arabische landen zitten continue in oorlog met de buurlanden. Turkije zegt openlijk dat alle buren vijanden zijn.
  Maar hier in Europa (Nederland)zijn ze van ganse harten welkom, de witte mens past zich wel aan en de witte mens betaald. De instroom gaat gewoon door. Naast de Turken en Marokkanen stromen ook brutale Somaliërs, Bulgaarse Moslims binnen. Het aantal islamitische “gebedsruimtes” en moskeeën groeit nog steeds. Ook zijn gebedsruimtes binnen Nederlandse Universiteiten afgedwongen, evenals gescheiden loketten, taallessen en inburgeringcursussen etc. Er zijn veel Islamitische scholen bijgekomen. Vanaf het begin hebben de moslims veel volkeren overvallen, gekoloniseerd en waar mogelijk geïslamiseerd en hun productiviteit in de vorm van belastingen uitgebuit. Grote groepen van Turken, Marokkanen en Somaliërs noemen Nederlanders kafir, maar ze staan wel elke maand bij kafir aan de balie (als ze niet op vakantie zijn) om te zeuren dat uitkiering te laat ies!

  1.   

   “Nederland heeft het recht zijn eigen cultuur te behouden en dient zich niet gedienstig neer te leggen bij middeleeuwse opvattingen die het westen eeuwen terug al heeft overwonnen. Evolutie is vooruitgang dan zet je de klok geen eeuwen terug door lieden te volgen die een verschrikkelijk “systeem” van onderdrukking/onderwerping aanhangen.”

   Helemaal eens. De rest is islamofoob gewauwel.

   1.   

    Oh ja? Nog niet genoeg gezien of gelezen waarvan u denkt nou..daar hadden wij vroeger anders niet zoveel last van gehad. Ach, u komt ook te weinig op de plekken waar het allemaal gebeurt. Dat zal het wel wezen.

    1.   

     Ik kom inderdaad weinig in Urk.

     ;)

     1.   

      Maar ik kom anders wel in de grote steden. :-)

     2.   

      Ik ook, heer van Urk, ik woon in de Randstad en niet in een provinciaal vissersdorp.

      Het is een merkwaardig gegeven dat de aanhang van de PVV het grootst is in gebieden waar zelden moslims worden aangetroffen.

     3.   

      Hoe zou dat komen denk je? Veel mensen uit die gebieden komen weleens in Amsterdam of Rotterdam en schrikken zich het apenzuurtje. Nee zo wil ik Urk in de toekomst ook niet voor me zien. Misschien overdreven? Waarschijnlijk wel. Trouwens mocht de PVV (ben zelf geen PVV-er zoals u al weet) volgend jaar in de Urker gemeenteraad zetelen dan zal deze partij meer met de visserij en Brussel bezighouden dan voor die handjevolle moslims die in ons dorp wonen. Toch nog een geruststelling voor u.

 16.   

  De tekst om deze expositie te promoten verdient wel enige aanpassingen om wat meer de realiteit te benaderen:

  De Bezettingspolitiek die zich rond de Islam heeft ontwikkeld heeft een totale ontwrichting nagelaten in Europa.

  Moskeeën in Spanje, Sicilië en de rest van West-Europa en radicalisering op het hele continent. Het zijn deze culturele en religieuze extremiteiten die de tentoonstelling ISLAM, DIT IS OOK ONZE BLOEDIGE GESCHIEDENIS! ons laat ontdekken.

  Een tentoonstelling inclusief een boodschap om de bevolking te alarmeren!

  Gigantische moskeeën, talloze terreuraanslagen, boerka’s, het ritueel slachten van onschuldige dieren en opiniemakers, veelwijverij, vrouwenbesnijdenis, eerwraak en andere religieus geïnspireerde activiteiten vertellen ons de afschrikwekkende geschiedenis van 13 eeuwen moslimbezetting in Europa.

  Maar ja, of dit wel helemaal politiek correct is…

  Maar wel de keiharde realiteit.

 17.   

  Dit is wel onze geschiedenis :
  Karel Martel is het bekendst door zijn overwinning in de Slag bij Poitiers in 732, die traditioneel wordt gezien als de ‘redding van Europa van de Arabieren’.
  Nu komen de baardmannetje helaas weer terug.

  1.   

   @ Pieter

   Niet bij historici. Karel Martel is vooral belangrijk voor het invoeren van de stijgbeugel. Hierdoor werd er vanaf een paard gevochten ipv dat een paard slechts vervoermiddel was. En dat leidde de ridder en de feodaliteit in.

   Er zijn maar weinig historici die de sla bij Tours/Poitiers zien als redding van Europa van de Arabieren. Tenslotte zouden de Arabieren later nog een deel van Italie en Z Frankrijk bezetten. Daarnaast was de slag een gevolg van de dynastieke strijd tussen Odo van Aquitanië en Karel Martel.

 18.   

  Herinneren wij ons die expositie vol wetenschapsgeschiedvervalsing nog? Dat waren geen 1001 uitvindingen, maar 1001 leugens!
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/09/islamexpositie-zit-barstensvol-leugens/

 19.   

  De geschiedvervalsing is erg uitgebreid. Zo wordt de islam in het Midden Oosten wel een periode van culturele bloei toegeschreven. De werkelijkheid is dat er toen nog grote groepen christenen waren, die vooral de oude hellenistische cultuur onderhielden. Zo was het aantal Grieken in het Midden Oosten heel groot. Destijds groter dan in het Europese Griekenland van toen. Alleen werden die Grieken in het Midden Oosten in de middeleeuwen finaal uitgeroeid door de Arabieren. Het betreft de omvangrijkste genocide van de middeleeuwen.
  Op de Balkan hebben de volken de meest afschuwelijke misdaden moeten ondergaan. Eeuwenlang. Daar moet de EU eindelijk eens kennis van nemen. De EU is anders schandalig bezig.
  Spanje en Sicilië. De echte geschiedenis mogen de Europeanen niet weten. Dat is altijd al zo. De reden is dat de leugens zo grof zijn. De heilige huizen dus ook de Europese, hebben heel wat te verbergen. Het zou dan anders blijken dat alle godsdienst op drijfzand is gebouwd.

 20.   

  Het lijkt bij de Islam wel liegen om te overleven.

 21.   

  Op internet voel ik me genoodzaakt, om de hele tijd
  allerlei mails, weg te gooien.
  Zo ook, wat ik aan tekst van de overheid moet behappen,
  gaat direct de prullenbak in.
  Meestal, dien ik al geen klacht meer in, gelijk de ouderen
  van de samenleving.
  We weten na zovele jaren met huidige regering, beter.

  Als vaker vermeld, zal de mens geen toekomst kennen
  die de oudere generatie niet respecteert.
  Een totaal gebrek aan daadwerkelijk inzicht werpt
  geen vrucht af.

  Petra Hermans

Dagelijksestandaard.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op dagelijksestandaard.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!