Klik hier als u meer wilt lezen over ons privacybeleid en gebruik van cookies.

(Niet meer tonen)

StarsnStripes

 • 03-07-2014

  Volgens 33% van de Amerikanen is President Obama de slechtste president sinds de Tweede Wereldoorlog. Obama scoort nog slechter dan George W. Bush (28%), verantwoordelijk voor de financiële crisis van 2008 en de puinhoop in Irak, Nixon (13%) en Carter (8%), wiens presidentschap één groot fiasco was. Dat zijn pijnlijke cijfers voor de Hope and Change Administration van Obama. Slechter dan Bush, de man die volgens Obama de hoofdschuldige is van alle problemen waar Amerika mee geconfronteerd wordt. De oorzaken voor de geringe populariteit van Obama zijn de beroerde implementatie van Obamacare, een zorgwet die al niet heel populair is ondanks de bemoedigende aanmeldingscijfers voor een zorgverzekering, de geringe banengroei ondanks het herstel van de economie en de vereenzelviging van Obama met de immense en onbeperkte spionagepraktijken door de NSA en daarmee samenhangende uitholling van burgerlijke vrijheden.

  Opvallend aan dit soort peilingen is dat de laatste paar presidenten vaak het slechtst scoren. Zo scoorde Bill Clinton in 2000 rond de 20% in een soorteglijke peiling, nu scoort Clinton nog slechts een paar procent. George W. Bush scoorde in 2006 nog 34% als slechtste president, nu scoort hij 6% minder. Over 10 jaar zijn de meeste Amerikanen zijn rampzalige presidentschap grotendeels vergeten. Dit soort peilingen illustreren het korte geheugen dat kiezers hebben. Dat is misschien maar goed ook. De geschiedenis is presidenten meestal gunstiger gezind dan de grilligheid van de tijdsgeest.

  De impopulariteit van Obama werd ook geillustreerd aan de vermeende populariteit van Mitt Romney. 45% van de kiezers had liever Romney als president gezien. Dat is nog altijd 2% minder dan de score van Romney bij de presidentsverkiezingen van 2012 en nog steeds komt Romney niet in de buurt van een meerderheid. In dat licht bezien valt het wel mee met de impopulariteit van Obama, hoe graag lezers en schrijvers van de Dagelijkse Standaard dat misschien anders zouden willen zien.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 12:00, link en reacties (7)
  11-06-2014
 • 11-06-2014

  De Republikeinse fractie van het Huis van Afgevaardigden komt om 22.00 uur (Nederlandse tijd) bijeen voor spoedberaad na de desastreuze nederlaag van hun Meerderheidsleider, Eric Cantor, bij de voorverkiezingen voor de zetel in het Huis van Afgevaardigden namens het 7e district van Virginia. Tegen alle verwachtingen in verloor Cantor van een obscure libertarische docent economie aan een progressieve kunstacademie, Dave Brat, met 56% tegen 45% van de stemmen in een solide Republikeins district.

  In het spoedberaad van de Republikeinse fractie zullen de uiterst conservatieve afgevaardigden, die een meerderheid vormen in de fractie, vragen om een snelle verkiezing van de nieuwe Meerderheidsleider. In de loop van vandaag is de druk op Cantor dermate opgevoerd, dat hij niet langer kan aanblijven als Meerderheidsleider. Om 22.30 uur heeft Cantor een persconferentie gepland, waarin hij zijn aftreden zal aankondigen. Het is niet de verwachting dat Cantor met onmiddellijke ingang zal aftreden. Dit zal afhangen van de termijn wanneer een verkiezing voor de nieuwe Meerderheidsleider zal worden gehouden.De strijd zal gaan tussen de huidige Whip van de fractie, Kevin McCarthy uit Californië, en de veel conservatievere Jeb Hensarling, afgevaardigde uit Texas. McCarthy is nu al lid van het verguisde leiderschap van de fractie. Hensarling geniet veel steun uit de uiterst conservatieve vleugel, met name van de Tea Party factie.

  Het aftreden van Cantor laat een groot machtsvacuüm achter in de top van de Republikeinse fractie. De positie van de Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner uit Ohio, staat sinds de Fiscal Cliff crisis van januari 2013 ter discussie bij de conservatieve vleugel van de fractie. Een aantal afgevaardigden stemden toen tegen zijn herverkiezing om de onvrede over zijn leiderschap die breder leefde te markeren. Na de Mid Term verkiezingen van november was de verwachting dat Boehner vervangen zou gaan worden. Meerderheidsleider Cantor was een belangrijke, zo niet de enige kandidaat om hem op te volgen.

  Nu Cantor niet zal terugkeren in het Huis van Afgevaardigden na de verkiezingen van november, zullen de Republikeinen moeten zoeken naar iemand anders. De naam van de jonge maar zeer invloedrijke voorzitter van de Begrotingscommssie en vice-presidentskandidaat van Mitt Romney, Paul Ryan, wordt dan steeds genoemd maar die zegt er geen belangstelling voor te hebben. Dan zou Boehner weleens kunnen aanblijven om het machtsvacuüm niet al te groot te laten worden. Boehner zal alleen getolereerd worden door de conservatieve afgevaardigden als er een zeer conservatieve luitenant naast Boehner wordt aangesteld als Whip voor het geval McCarthy doorschuift naar de positie van Meerderheidsleider. Het zijn roerige tijden in de Republikeinse partij en het was al zo saai sinds de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden overnamen in 2010.

  Update: Cantor heeft zijn aftreden als Meerderheidsleider aangekondigd met ingang van 31 juli. Hij zit wel zijn termijn uit als lid van het Huis van Afgevaardigden. Cantor steunt McCarthy als de volgende Meerderheidsleider, waarvoor op 19 juni verkiezingen worden gehouden in de Republikeinse fractie.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 22:10, link en reacties (2)
  09-06-2014
 • 09-06-2014

  President Obama vormt een grote bedreiging voor de fundamentele burgerlijke vrijheden en het constitutioneel bestel van de Verenigde Staten. Dat schrijft de progressieve intellectueel en left-libertarian Noam Chomsky in zijn column over de Surveillance State, die onder Obama verder is uitgebouwd, zoals deze aan het licht is gekomen door de onthullingen van Edward Snowden. Hieruit blijkt een flagrante schending van de Amerikaanse Grondwet en dan vooral het Vierde Amendement dat burgers beschermt tegen onredelijke doorzoekingen en inbeslagnames en de privacy van burgers garandeert. Chomsky concludeert op grond van de immense omvang van de spionagepraktijken van de NSA dat president Obama de fundamenten van de Amerikaanse samenleving wil vernietigen. Iedere vorm van electronische en digitale communicatie door een individu kan worden vastgelegd in de enorme database van de NSA. Het beginsel van presumptie van onschuld is allang losgelaten, constateert Chomsky. Dit is een systeem dat George Orwell nooit had durven voorzien. Volgens Chomsky is deze Veiligheids- en Controlestaat opgetuigd om de macht van de overheid te beschermen en de opstandige bevolking te onderwerpen aan de tirannie van de staat. Burgers hebben niets meer te verbergen voor de staat, maar diezelfde staat verbergt haar werkelijke macht voor haar onderdanen. Chomsky is verbijsterd dat de macht van de staat geen beperkingen lijkt te kennen in één van de meeste vrije en overheidskritische samenlevingen.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 16:00, link en reacties (5)
  11-05-2014
 • 11-05-2014

  Afgelopen donderdag heeft de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden de USA Freedom Act, een wet die een einde moet maken aan de massale verzameling van telefoon- en internetdata door de NSA, goedgekeurd. De inlichtingencommissie keurde exact dezelfde versie van de USA Freedom Act, die een dag eerder door de NSA-kritische justitiecommissie, niet de allerrabiaatste rechtsstaathaters, van het Huis van Afgevaardigden werd goedgekeurd met unanieme steun.

  De Republikeinse voorzitter Mike Rogers en de leidende Democraat Dutch Ruppersberger van de inlichtingencommissie hebben enorme draai gemaakt met de volledige goedkeuring van de USA Freedom Act. Aanvankelijk waren Rogers en Ruppersberger fel gekant tegen de USA Freedom Act omdat het wetsvoorstel afbreuk zou doen aan de nationale veiligheid, maar na de aanpassingen die zijn aangebracht is de USA Freedom Act opeens op het goeie spoor. De neoconservatieve haviken van de inlichtingencommissie zagen de geamendeerde USA Freedom Act als het hoogste haalbare vanwege de steun van de publieke opinie voor het aan banden leggen van de NSA.

  Aanvankelijk wilde de leiding van de inlichtingencommissie nog een eigen wetsvoorstel indienen die de huidige ongrondwettige spionagepraktijken van de NSA zou legaliseren en de bevoegdheden, die nu al onbeperkt zijn door de extreme Patriot Act, nog verder uitbreiden. Hun voorstel vertoonde opvallende gelijkenis met het rookgordijn van de voorzitter van de inlichtingencommissie van de senaat, Diane Deinstein, om de NSA zogenaamd te hervormen met de manipulatieve naam FISA Improvement Act.

  In de inlichtingencommissies van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden houden de grootste NSA-apologisten zich schuil. Grote uitzondering hierop vormt de Democratische senator Ron Wyden uit Oregon, die al heel lang gefundeerde kritiek op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Maar de voorzitters van de inlichtingecommissies in het Huis en de Senaat zijn hopeloos kritiekloos op de excessieve spionagepraktijken van de NSA. Daarom zijn ze onredelijk in hun beschuldigingen aan het adres van NSA-klokkenluider Edward Snowden. Volgens autoritaire neoconservatieve NSA-apologisten als Feinstein en Rogers is Snowden een landverrader die geheime NSA-inlichtingen heeft verstrekt aan Poetin, waar geen enkel bewijs voor is. Ook zouden zijn onthullingen de nationale veiligheid in gevaar hebben gebracht, terwijl hij de documenten van de NSA bewust heeft gelekt aan journalisten als Glenn Greenwald zodat er elke keer een journalistieke afweging wordt gemaakt tussen het belang van openbaarmaking en het belang van nationale veiligheid. Ongesubstantieerde algemene claims dat de nationale veiligheid door openbaarmaking van documenten in het geing komt, worden niet gehonoreerd door Greenwald. Concreet aanwijsbare risico's voor de nationale veiligheid worden en zijn wel gehonoreerd. Naar hé, persvrijheid?

  Ook wordt door NSA-propagandisten aangevoerd dat de massale verzameling van metadata cruciaal is voor de Nationale Veiligheid. Onzin, zoals uit een evaluatie naar de efffectief van methoden van de NSA is gebleken, een leugen die door Plasterk ook meermalen is gebezigd in het debat. Obama'seigen  evaluatiecommissie concludeerde dat metadataverzameling niet essentieel was in het voorkomen van terroristische aanslagen. Traditionele inlichtingen- en onderzoeksmethoden zijn veel effectiever gebleken. Er wordt door de politieke lobby voor de instandhouding van de Veiligheids- en Controlestaat de grootste mogelijk onzin gebezigd, ook door het Witte Huis.

  De stemmingen in de justitiecommissie en de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden zijn dan ook van historisch belang. De volgende stap zal de plenaire behandeling en de stemming in het Huis van Afgevaardigden zijn. Daarna is de Senaat aan de beurt, waar de USA Freedom Act in de zomer wordt behandeld in de justitiecommissie en de inlichtingencommissie. Hoewel een aantal maatregelen ter bescherming van de privacy zijn verdwenen in vergelijking met het eerste concept van de USA Freedom Act, is de huidige USA Freedom Act een belangrijk keerpunt in de beperking van de Controlestaat en een betere bescherming van de privacy van burgers tegen de voyeuristische overheid die sinds 11 september 2001 veel te veel macht heeft gekregen en deze macht steeds meer heeft opgerekt met als voorwendsel terreurbestrijding en nationale veiligheid. Het is de hoogste tijd om de zoek geraakte balans tussen privacy en veiligheid te herstellen naar redelijke proporties.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 12:00, link en reacties ()
  08-05-2014
 • 08-05-2014

  Gisteren heeft de House Judiciary Committee unaniem, met 32-0 stemmen, gestemd voor plenaire behandeling van de USA Freedom Act, één van de meest vergaande wetsvoorstellen om de spionagepraktijken van de NSA aan banden te leggen. De USA Freedom Act is een overwinning voor de voorvechters van privacy en civil liberties en een grote nederlaag voor de neoconservatieve Controlestaat van Bush, Cheney, Obama, Plasterk, Hennis, Opstelten en Teeven. Volgens de American Civil Liberties Union is de stemming van de House Judiciary Committee over de USA Freedom Act een historische doorbraak in het denken over inlichtingen- en veiligheidsdiensten en antiterreurwetgeving. Met de USA Freedom Act wordt een einde gemaakt massale verzameling van metadata. Deze data kunnen alleen worden doorzocht bij telecombedrijven met een gerechtelijk bevel.

  De USA Freedom Act is een voorstel van Afgevaardigde James Sensenbrenner uit Wisconsin, ironisch genoeg ook auteur van de dubieuze Patriot Act. Sensenbrenner was dolblij over de unanieme steun in de House Judiciary Committee voor de USA Freedom Act:

  “The bottom line is that the amended Freedom Act makes it crystal clear that Congress does not endorse bulk collection and ensures American civil liberties are protected,”

  De behandeling van de USA Freedom Act stond maandenlang stil. Na een compromis, waardoor het wetsvoorstel minder vergaand is dan eerst, is de USA Freedom Act unaniem aangenomen door de House Judicary Committee. Echte Die Hard NSA-critici vinden de USA Freedom Act niet ver genoeg gaan, maar burgerrechtenorganisaties als de American Civil Liberties Union steunen het wel ondanks dat het geen perfect wetsvoorstel is.

  The USA Freedom Act is het hartverwarmende voorbeeld van samenwerking tussen hele linkse Democraten en uiterst conservatieve Tea  Republikeinen, vooral van de Tea Party. Deze bonte coalitie tussen de linker- en de rechterflank van het politieke spectrum zorgden er vorig jaar bijna voor dat Obama en zijn NSA financiering werd onthouden. Alleen de autoritaire law-and-order-types en loyalistische krachten in beide partijen steunen de extreme veiligheidsaanpak door de NSA nog. Gelukkig is er in de VS geen sprake van totale partijdiscipline zoals we die in Nederland kennen. Het verzet tegen de NSA loopt gelukkig door partijpolitieke scheidslijnen heen.

  Obama wil de NSA dan niet indammen, ondanks allerlei betekenisloze speeches dat hij de NSA wil hervormen, maar hij heeft wel altijd zijn mond vol van bipartisanship. Bij een overweldigende meerderheid van Republikeinen en Democraten in beide kamers van het Congres heeft Obama weinig keus. Hij zal dan de USA Freedom Act wel moeten ondertekenen, waarna de USA Freedom Act inwerking treedt.

  Naast de USA Freedom Act ligt er ook nog een wetsvoorstel van de Inlichtingencommissie van de Senaat en het Huis, de bakermat van NSA-apologisten, die de huidige dubieuze spionagepraktijken van de NSA, die mogelijk ongrondwettig zijn, legaliseert. Hopelijk is dit voorstel kansloos in het Huis en de Senaat.

  De wereld is ingrijpend veranderd sinds de onthullingen van Edward Snowden. Door zijn onthullingen kijken we nu heel anders aan tegen privacy en veiligheid. Zonder Snowden was er geen publieke herwaardering geweest van privacy en burgerlijke vrijheden die zijn geofferd aan het neoconservatieve altaar van staatsveiligheid. De USA Freedom Act mag dan ook best wel gezien worden als eerbetoon aan Edward Snowden.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 12:00, link en reacties ()
  07-05-2014
© 2009 - heden Dagelijkse Standaard. Alle rechten voorbehouden.