Klik hier als u meer wilt lezen over ons privacybeleid en gebruik van cookies.

(Niet meer tonen)

StarsnStripes

 • 29-09-2014

  De Republikeinse voorzitter van het Huis van van Afgevaardigden, John Boehner, heeft President Obama verder onder druk gezet om grondtroepen in te zetten in Irak en Syrië tegen ISIS. Volgens Boehner zal Obama's missie om ISIS te vernietigen falen met alleen bombardementen. Daarom is het onvermijdelijk dat er ook boots on the ground worden ingezet. Volgens Boehner is de belofte van Obama dat er geen Amerikaanse grondtroepen worden ingezet een grote vergissing. Boehner wil ook het Congres, dat nog met reces is, bijeen roepen om militaire acties in Irak en Syrië te autoriseren. De luchtaanvallen op ISIS zijn nu door de Obamaregering gebaseerd op resoluties van het Congres uit 2001 en 2002 om Al Qaeda aan te pakken en de autorisatie voor de invasie van Irak.

  Het pleidooi van de neoconservatieve interventionisten lijkt steeds meer steun te krijgen onder de Amerikaanse bevolking, die sinds de oorlogen van Bush in Irak en Afghanistan niks moest hebben van nieuwe militaire avonturen. Volgens een peiling van NBC en de Wall Street Journal verwachten 72% van de Amerikanen dat Amerikaanse troepen nodig zijn om ISIS te verslaan in Irak en Syrië. 45% is voor de inzet Amerikaanse grondtroepen, terwijl 37% tegenstander blijft. De vraag is of Obama bestand is tegen de druk van de Republikeinse oppositie en de neoconservatieve haviken in zijn eigen partij zoals Hillary Clinton en Diane Feinstein, voorzitter van de inlichtingencommissie van de senaat nu de publieke opinie zich tegen Obama keert.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 09:00, link en reacties ()
  11-08-2014
 • 11-08-2014

  Hillary Clinton heeft zich in een interview met Jeffrey Goldberg van The Atlantic geprofileerd als een neconservatieve havik ten koste van haar eigen president, Barack Obama. In dit interview levert Obama's oud-minister van Buitenlandse Zaken een rechtse kritiek op de buitenlandse politiek waar ze van 2009 tot 2013 zelf verantwoordelijk voor was. Heel geloofwaardig is dat allemaal niet.


  Volgens Hillary Clinton is de opkomst van ISIS in Irak en Syrië niet te danken aan de Irak-invasie door Bush en Cheney, waar Clinton als senator vóór stemde, maar is de opkomst van de sharia-extremisten het gevolg van de keuze van de Obama-regering om de gematigde oppositie niet te bewapenen. Daardoor is Assad nog steeds aan de macht en hebben de extremisten vrij spel in de oppositie. Als de gematigde oppositie maar in een vroeg stadium gesteund was, dan was Syrië nu een progressieve heilstaat geworden. Is die vrouw niet te oud om nog president te worden als ze dit soort onzin goedkope kritieke uitkraamt. Na de rampzalige interventie in Irak wil Hillary haar fout in Irak nog een keer herhalen in Syrië door een stabiele dictatuur te vervangen door... Door wat eigenlijk? Sektarisch geweld tussen verschillende facties en een instabiele schijndemocratie of een theocratie? Amerikaanse interventies hebben inderdaad alleen maar goeds gebracht in het Midden-Oosten. Dat heeft mevrouw Clinton inderdaad heel goed gezien!


  Volgens mij was het niet onverstandig van Obama na de mislukte miltaire avonturen van de Verenigde Staten in Irak en Afghanistan om heel terughoudend te zijn met militaire interventies, wat Hillary schijnt te suggereren in het interview met The Atlantic zonder het expliciet uit te spreken, in zijn buitenlandse politiek. De Amerikaanse bevolking heeft een grote weerzin gekregen tegen militaire interventies en terecht. Ze zijn uitermate kostbaar - niet alleen in geld maar ook in mensenlevens - en leiden zelden tot goede resultaten. Hillary Clinton schijnt die geschiedenisles gemist te hebben.


  Over Israel stelt Hillary Clinton zich ook op als een havik. Obama zou volgens Hillary ten onrechte kritiek hebben geuit op het militaire optreden van de Israelische regering in Gaza. Hoe haalt Obama het inderdaad in zijn hoofd om kritiek durven te uiten op het gepaste geweld van Israël tegen de bevolking van Gaza? Schandalig!!!  I think Israel did what it had to do to respond to the rockets. Israel has a right to defend itself. The steps Hamas has taken to embed rockets and command-and-control facilities and tunnel entrances in civilian areas, this makes a response by Israel difficult.


  Israël staat volledig in zijn recht om Gaza helemaal plat te gooien. Israël valt niks te verwijten als het Hillary Clinton ligt. Dit is allemaal de schuld van Hamas:  There’s no doubt in my mind that Hamas initiated this conflict. … So the ultimate responsibility has to rest on Hamas and the decisions it made.


  Het interview met Hillary wordt pas echt hilarisch als het over de anti-israëldemonstraties gaat in Europa. Die zijn allemaal het gevolg van latent antisemitisme. Er zijn namelijk meer demonstraties tegen Israël dan tegen ieder ander land dat een beroerde staat van dienst heeft op het gebied van mensenrechten. Kritiek op Israël staat in de ogen van Hillary Clinton gelijk aan antisemitisme. Hiermee haalt ze neocons als John Bolton en Dick Cheney niet alleen rechts in, haar kritiekloze houding ten opzichte van Israël is bijna niet meer serieus te nemen. Zo rabiaat en onredelijk is het!


  Het moge duidelijk zijn dat Hillary Clinton vastbesloten is om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2016. Na dit interview kan daar geen enkele twijfel meer over bestaan. Omwille van haar presidentiële ambities neemt ze nu afstand van Obama. Oud-vicepresident Al Gore nam als presidentskandidaat in 2000 ook afstand van zijn eigen president, maar dat heeft hem uiteindelijk zijn presidentschap gekost. Hillary zou zich hiermee weleens in haar eigen voet kunnen schieten. Hiermee zet ze haar eigen geloofwaardigheid op het spel en komt haar ministerschap van Buitenlandse Zaken onder een vergrootglas te liggen. Ze zal hier nog wel over moeten verantwoorden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 08:00, link en reacties (1)
  06-08-2014
 • 06-08-2014

  Tea Party-afgevaardigde uit Michigan, Justin Amash, heeft vannacht de voorverkiezingen van de Republikeinen gewonnen voor het 3e district in Michigan met 57% van de stemmen. Deze overwinning werd wel verwacht maar is toch opmerkelijk. Het partij-establishment heeft er alles aan gedaan om lastpak Amash te verslaan bij de voorverkiezingen. Met een door het georganiseerde bedrijfsleven gefinancierde tegenkandidaat is geprobeerd Amash zwart te maken. Alles hebben ze gepobeerd tegen de libertarische afgevaardigde die ook in de Republikeinse partij veel vijanden heeft gemaakt. Amash, die na iedere stemming zijn stem uitgebreid toelicht op Facebook, heeft openlijk tegen John Boehner voor het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden gestemd.

  Amash wordt gezien als de opvolger van Ron Paul. Gezien zijn tegendraadse politiek kan hij deze titel met trots dragen. Amash is een civil libertarian die vaak met de Democraten meestemt als het gaat om burgerlijke vrijheden zoals bijvoorbeeld in zijn pogingen om de National Security Agency aan banden te leggen. Amash kwam net een paar stemmen te kort vorig jaar om de NSA financiering te onthouden. Spreekpop van het partij-establishment, Karl Rove, noemde Amash de progressiefste Republikein.

  Amash is niet alleen een libertariër maar ook een constitutionalist en dan ook nog tegen abortus. Omdat hij zo lastig is voor het partij-establisment hebben ze Amash uit de begrotingscommissie geknikkerd. Amash heeft een onafhankelijke geest, die zich meer laat leiden door zijn kiezers en de grondwet dan zijn partijloyaliteit. Amash is de favoriete Republikein van de linkse journalist Glenn Greenwald, die de schandalen over de spionagepraktijken van de NSA heeft gepubliceerd.

  Amash, die een Palestijnse vader en Syrische moeder heeft, is ook kritisch over de politiek van Israël. Ondanks dat zijn politieke tegenstander veel meer geld kon uitgeven om Amash te besmeuren, heeft Amash met groot gemak de voorverkiezingen gewonnen. Geld bepaalt niet alles in de Amerikaanse politiek, gelukkig maar.

  David Weigel van Slate had eerder een aardig interview met Amash over onder andere de spionagepraktijken van de NSA.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 09:00, link en reacties ()
  03-08-2014
 • 03-08-2014

  Het Huis van Afgevaardigden heeft afgelopen donderdag langs partijlijnen - 225 stemmen voor en 201 tegen waarvan 5 zeer conservatieve Republikeinse afgevaardigden - gestemd voor het autoriseren van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner, om een juridische procedure te starten tegen President Obama. Volgens de Republikeinse meerderheid van het Huis van Afgevaardigden heeft Obama de constitutionele beperkingen van zijn executieve macht als President overschreden. Directe aanleiding is surprise surprise Obamacare. Vorig jaar heeft Obama besloten dat werkgevers pas in 2015 hoeven te voldoen aan de wettelijke verplichting om aan hun werknemers een zorgplan aan te bieden. Werkgevers tussen de 50-99 werknemers hoeven daar pas in 2016 aan te voldoen. Volgens Voorzitter Boehner heeft de President niet de bevoegdheid om de wet te herschrijven en eigent hij zich ongrondwettige macht toe. Deze kwestie speelt ook bij het andere hot button issue, immigratie. Door de immigratiecrisis bij de grens met Latijns Amerika hameren de Republikeinen op strenge grensbewaking en handhaving van bestaande immigratiewetten. Volgens de Republikeinen weigert Obama zijn constitutionele plicht te vervullen door de immigratiewetten niet te handhaven, maar deze wet op eigen houtje te herschrijven.

  De claim van de Republikeinen is niet helemaal zonder merites zoals blijkt uit het betoog van de progressieve hoogleraar rechtsgeleerdheid Jonathan Turley. Volgens Turley dreigt door de concentratie van macht bij de president het gevaar van een monarchistisch en autoritair presidentschap, waardoor het machtsevenwicht tussen de drie machten van de overheid wordt verstoord. De Amerikaanse grondwet tracht dat nou juist te voorkomen. In juni heeft het Hooggerechtshof geoordeeld in een unaniem vonnis van 9-0, wat bijna nooit voorkomt, dat President Obama zijn constitutionele boekje te buiten ging, nadat hij een zogenaamde recesbenoeming had gedaan voor de National Labor Relations Board in 2012 zonder instemming van de senaat omdat deze met reces zou zijn, terwijl deze slechts drie dagen afwezig was. 

  De kans is groot dat de procedure van het Huis van Afgevaardigden tegen de president al vrij snel wordt afgewezen omdat het Huis niet ontvankelijk is omdat ze geen belanghebbende is. In een concrete zaak moet het Huis benadeeld zijn door de ongrondwettige handelwijze van de President en die concrete zaak is er niet. De meeste procedures van individuele Congresleden tegen de President zijn vanwege niet-ontvankelijkheid afgewezen. Hoewel het Huis van Afgevaardigden nog nooit als instituut een rechtszaak is gestart tegen de President, is het niet waarschijnlijk dat deze zaak succesvol zal zijn. Rechters zijn sceptisch omdat het Huis van Afgevaardigden de constitutionele mogelijkheid heeft om de macht van de President te beperken door een wet te maken, geen financiële middelen ter beschikking te stellen in de begroting of zelfs impeachment. Het Hooggerechtshof zal ook terughoudend zijn om een juridische oplossing te bieden voor een politiek moddergevecht tussen Congres en President, zoals opperrechter en rechtse houwdegen Scalia vorig jaar al bepleitte in een dissent.

  Waarom begint de Republikeinse meerderheid dan deze kansloze exercitie? Om dezelfde reden waarom ze Obamacare nu al 54 keer hebben geprobeerd af te schaffen, ze vechten namelijk graag tegen windmolens. Het dient vooral om hun uiterst conservatieve achterban te plezieren zodat ze herkozen worden bij de voorverkiezingen of de algemene verkiezingen voor de MidTerms. Daarnaast is het gewone oppospitiepolitiek tegen het Witte Huis. Het is een traditioneel verwijt van het Congres aan het Witte Huis, zeker als die van de tegenpartij is, dat de executieve macht van de President te groot wordt waardoor de machtsverdeling tussen wetegevende, uitvoerende en rechterlijke macht uit balans raakt.

  Obama krijgt met deze rechtszaak van de Republikeinen ook zijn zin want begin juli daagde hij de Republikeinen uit om hem aan te klagen. Obama is namelijk van plan vaker gebruik te maken van zijn executieve macht en het Congres te omzeilen. Sinds kort roept het Witte Huis dat de Republikeinen Obama willen impeachen, wat volgens de Republikeinse voorzitter van het Huis grote lariekoek is. Daar moeten we dan maar op hopen want impeachment is zeker een kansloze exercitie die de Republikeinen weer permanente politieke schade kan berokkenen zoals ten tijde van de impeachment van Clinton. Dat zou de kansen voor een Republikeinse overwinning in 2016 bij de presidentsverkiezingen nou niet bepaald vergroten en de Republikeinen beginnen nu al met een achterstand op de gedoodverfde Democratische kandidaat, Hillary Clinton.

  Het ANP had ruim een week geleden, toen de justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden al had gestemd voor een rechtszaak tegen Obama, een heel dom bericht. Verkeerd overgetikt van Reuters. De Volkskrant, de NOS en de rest van de overtikmedia toeterden lekker factfree dat het Republikeinse Huis van Afgevaardigden Obama wilde vervolgen. Dat kan niet eens, dan moet er eerst bewijs komen van hoge misdaden of ernstig wangedrag. Daarna moet de President afgezet worden in een lange impeachmentprocedure en dan pas kan Obama vervolgd worden. Maar de suggestie alleen al is te zot voor woorden. Bij het ANP hebben ze er zoals gewoonlijk weer geen snars van begrepen en de overtikmedia tikt dat klakkeloos over. Misschien iets voor In De Ziel Van het ANP.

  Om de hypocrisie compleet te maken is er altijd nog mevrouw Jackson, Democratische afgevaardigde uit Texas, die met droge ogen beweert dat de Republikeinen een heimelijk plan hebben om de Amerikaanse Ceasar af te zetten en vervolgens ontkent ze dat de Democraten Bush 43 nooit hebben willen impeachen. Een groteske leugen:

  Except former Rep. Dennis Kucinich did actually introduce a bill to impeach Bush in 2008 — and Jackson Lee actually was a co-sponsor to the legislation.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 11:00, link en reacties (1)
  03-07-2014
 • 03-07-2014

  Volgens 33% van de Amerikanen is President Obama de slechtste president sinds de Tweede Wereldoorlog. Obama scoort nog slechter dan George W. Bush (28%), verantwoordelijk voor de financiële crisis van 2008 en de puinhoop in Irak, Nixon (13%) en Carter (8%), wiens presidentschap één groot fiasco was. Dat zijn pijnlijke cijfers voor de Hope and Change Administration van Obama. Slechter dan Bush, de man die volgens Obama de hoofdschuldige is van alle problemen waar Amerika mee geconfronteerd wordt. De oorzaken voor de geringe populariteit van Obama zijn de beroerde implementatie van Obamacare, een zorgwet die al niet heel populair is ondanks de bemoedigende aanmeldingscijfers voor een zorgverzekering, de geringe banengroei ondanks het herstel van de economie en de vereenzelviging van Obama met de immense en onbeperkte spionagepraktijken door de NSA en daarmee samenhangende uitholling van burgerlijke vrijheden.

  Opvallend aan dit soort peilingen is dat de laatste paar presidenten vaak het slechtst scoren. Zo scoorde Bill Clinton in 2000 rond de 20% in een soorteglijke peiling, nu scoort Clinton nog slechts een paar procent. George W. Bush scoorde in 2006 nog 34% als slechtste president, nu scoort hij 6% minder. Over 10 jaar zijn de meeste Amerikanen zijn rampzalige presidentschap grotendeels vergeten. Dit soort peilingen illustreren het korte geheugen dat kiezers hebben. Dat is misschien maar goed ook. De geschiedenis is presidenten meestal gunstiger gezind dan de grilligheid van de tijdsgeest.

  De impopulariteit van Obama werd ook geillustreerd aan de vermeende populariteit van Mitt Romney. 45% van de kiezers had liever Romney als president gezien. Dat is nog altijd 2% minder dan de score van Romney bij de presidentsverkiezingen van 2012 en nog steeds komt Romney niet in de buurt van een meerderheid. In dat licht bezien valt het wel mee met de impopulariteit van Obama, hoe graag lezers en schrijvers van de Dagelijkse Standaard dat misschien anders zouden willen zien.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 11:00, link en reacties (7)
  11-06-2014
© 2009 - heden Dagelijkse Standaard. Alle rechten voorbehouden.