Klik hier als u meer wilt lezen over ons privacybeleid en gebruik van cookies.

(Niet meer tonen)

StarsnStripes

 • 13-04-2013

  Wapens.

  Afgelopen donderdag heeft de Amerikaanse senaat de Filibuster - een parlementaire obstructieve procedure om te voorkomen dat een wetsvoorstel in stemming kan worden gebracht - om de behandeling van een wetsvoorstel, dat het vrij wapenbezit aan banden moet leggen, te blokkeren met een overweldigende meerderheid 68-31 doorbroken. Om een filibuster te neutraliseren is meerderheid van 60 stemmen nodig. Deze filibuster van een aantal Republikeinse senatoren onder leiding van de libertarische Tea Party senator Rand Paul was een poging om het Second Amendment, dat vrij wapenbezit in de VS mogelijk maakt, te beschermen. Over de historische betekenis van de Second Amendment is een hele goeie documentaire gemaakt: In Search For The Second Amendment.

  De stemming van afgelopen donderdag maakt een debat en stemming mogelijk over een uitgekleed wetsvoorstel, dat een zeer bescheiden inperking betekent op het vrij wapenbezit. Het wetsvoorstel behelst screening van kopers van wapens via internet en in zogenaamde gunshows. Voor particuliere verkoop van wapens geldt geen screeningsplicht. President Obama wil een verder gaande beperking van het vrij wapenbezit. Hij wil een verbod op semi-automatische wapens en grote magazijnen munitie in vuurwapens. Dit is politiek onhaalbaar in de Senaat, waar een aantal Democratische senatoren uit conservatievere staten in 2014 moeten worden herkozen. In het Huis van Afgevaardigden, met een Republikeinse meerderheid lijkt er weinig steun te zijn voor de senaatsversie van Gun Control.

  Sinds een aantal schietpartijen vorig jaar, waaronder een schietincident op een school in Connecticut, woedt er in Amerika een levendig debat over vrij wapenbezit, maar geen debat over de effectiviteit van vergaande regulering van wapenbezit. President Obama voert een felle campagne om het wapenbezit vergaand te beperken. Misschien zou de voormalige docent constitutioneel recht het second amendment wel uit de Amerikaanse Grondwet willen schrappen. Een meerderheid van de Amerikaanse bevolking is echter hartgrondig voorstander van vrij wapenbezit, maar een meerderheid is ook voorstander van beperking van dit wapenbezit.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 22:18, link en reacties (1)
  09-04-2013
 • 08-04-2013

  Begroting.

  Morgen komt President Obama eindelijk met zijn begrotingsplan zoals de wet hem voorschrijft, alleen twee maanden te laat. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben beiden hun eigen begrotingsplan al goedgekeurd. Obama stelt in zijn begrotingsplan voor om de belastingen met 800 miljard te verhogen en 1.450 miljard dollar meer uit te geven, waaronder het grotendeels terugdraaien van de Sequester, de automatische bezuinigingen van 1200 miljard die vorige maand in werking zijn getreden. Volgens de Republikeinse oppositie betekent Obama's begrotingsplan een verhoging van de staatsschuld met zo'n 7000 miljard de komende tien jaar en Obama is al de Koning van de Staatsschuld, een titel die hij met verve heeft overgenomen van de vorige president, George W. Bush. Obama noemt zijn begrotingsplan - met extra belastingen en extra uitgaven - een evenwichtig begrotingsplan.

  Daartegenover staat dat Obama een bezuiniging zou voorstellen op enititlements als Medicare en Social Security van 900 miljard. Dat is een gewaagde stap voor Obama, die is herkozen na een gemakzuchtige, links-populistische campagne met een behoudzuchtig programma dat weinig hervormingsgezind is en zijn onverantwoorde begrotingspolitiek gewoon voortzet. Met die bezuinigingen maakt hij zich niet populair bij de SP-vleugel van zijn partij, die niet aan bestaande rechten willen komen. Ongeveer 90 Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden hebben een plechtige verklaring ondertekend waarin zij hebben beloofd dat zij niet zullen bezuinigen op entitlements, wat zoiets betekent als rechten of verworvenheden. In de berichtgeving over Amerikaanse politiek wordt vaak het beeld geschapen van de Republikeinse Partij als een Party of No onder druk van een extreme vleugel, de Tea Party. Minder staatsschuld en het het begrotingstekort wegwerken is in dit beeld een extreem standpunt.

  Maar de links-conservatieve elementen - vandaar de vergelijking met de SP in Nederland - in de Democratische Partij, die hilarisch genoeg ook nog progressief worden genoemd, kunnen er ook wat van. Deze linkervleugel van de Democratische Partij stemde in 2011 tegen de verhoging van het wettelijk schuld plafond, stuurde aan op belastingverhoging voor iedereen bij de fiscal cliff in januari - wat een recessie tot gevolg zou hebben gehad - en is tegen iedere bezuiniging op entitlements. De Tea Party wordt gezien als de boogeyman, die de schuld krijgt - soms terecht, soms onterecht - van het gepolariseerde politieke klimaat in de VS waarbij de bereidheid om concessies te doen uitermate gering is. Hierbij blijft de onwil van de Far Left om compromissen te sluiten onderbelicht in de berichtgeving over Amerikaanse politiek.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 23:57, link en reacties ()
  27-03-2013
 • 27-03-2013

  Grondwet.

  Deze week behandelt het Amerikaanse Hooggerechtshof twee rechtzaken die gaan over het homohuwelijk. Gisteren is Proposition 8, een verbod op het homohuwelijk doordat het huwelijk is gedefinieerd als verbintenis tussen man en vrouw, van de progressieve staat Californië behandeld. Proposotion 8 is een kiezersinitiatief, gefinancierd door de Mormoonse kerk, dat bij de verkiezingen van 2008 is aangenomen. Federale rechters oordeelden in eerste aanleg en in hoger beroep dat Proposition 8 in strijd was met het grondwettelijke beginsel van gelijke behandeling. De hoogste rechterlijke instantie moet, net nu de Amerikaanse publieke opinie aan het verschuiven is in het voordeel van het homohuwelijk, beslissen over de legaliteit van het verbod op het homohuwelijk in de Californische grondwet, niet te verwarren met de federale grondwet.

  Opperrechter Kennedy, daarbij gesteund door vier andere opperrechters, liet tijdens de zitting blijken weinig trek te hebben om te beslissen over de toekomst van het homohuwelijk. Veel rechters - zowel conservatieven als progressieven - van het Hooggerechtshof vinden de praktijk met het homohuwelijk in verschillende staten nog te kort om daar nu al een eindoordeel over te vellen. Om die reden zou het Hooggerechtshof nog weleens op procedurele gronden de zaak niet inhoudelijk kunnen behandelen, zodat ze geen inhoudelijk oordeel hoeven te vellen over het homohuwelijk. Beetje makkelijk maar wel te billijken omdat deze uitspraken verstrekkende gevolgen zouden hebben voor het homohuwelijk, niet alleen in Californië maar ook in de andere 49 staten van Amerika. Die beslissing zouden 9 ongekozen rechters niet moeten willen nemen: no legislation from the bench by actitivist judges. Deze beslissing zou eigenlijk op democratische wijze moeten worden genomen door verkiezingen.

  Voorstanders van het homohuwelijk hebben hun hoop gevestigd op Opperrechter Kennedy, die 17 jaar geleden de meerderheidsopinie van het Hooggerechtshof schreef waarin een verbod op speciale wettelijke bescherming van homo's van de staat Colorado ongrondwettig werd verklaard. Ook de conservatieve, door President Bush benoemde opperrechters Roberts en Alito zouden weleens in het voordeel van het homohuwelijk kunnen oordelen, nu de weerstand in conservatieve kringen tegen het homohuwelijk sterk erodeert. Met de 4 progressieve rechters zou de beslissing dan 7-2 worden voor het homohuwelijk, maar dat is speculatie.

  Uit de vragen van de rechters aan voor- en tegenstanders van Proposition 8 kon niet worden afgeleid hoe het hooggerechtshof zal oordelen in de zaak Hollingsworth versus Perry. Zelfs ervaren advocaten als Ted Olsen konden er geen peil op trekken. Zeker na de verrassende uitspraak over Obamacare, de hervorming van gezondheidszorg, toen iedereen dacht dat het Hooggerechtshof deze wet ongrondwettig zou verklaren, is men voorzichtig geworden om al te snel conclusies te verbinden aan de vragen van de opperrechters.

  Morgen wordt United States versus Windsor behandeld, waarin de grondwettigheid van de Defense of Marriage Act (DOMA) wordt betwist. DOMA is een federale wet, die in 1996 door het Amerikaanse Congres is aangenomen met overweldigende steun van beide partijen en ondertekend door President Bill Clinton, dat het traditionele huwelijk tussen man en vrouw poogt te beschermen en net als Propostion 8 het huwelijk definitieert als een verbintenis tussen man en vrouw. Het hooggerechtshof zal naar verwachting in juni uitspraak doen over beide zaken.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 11:00, link en reacties (1)
  25-03-2013
 • 25-03-2013

  Begroting.

  Het was dit weekend groot feest in Washington DC. De champagnekurken knalden, een hossende massa danste door de straten van de Capitool, de grote networks onderbraken hun programmering met extra nieuwsuitzendingen en de Founding Fathers Jefferson, Madison en Franklin draaiden zich eens niet om in hun graf. Voor het eerst in vier jaar hebben de Democraten in de Senaat namelijk iets dat lijkt op een begroting goedgekeurd. Dat is wel reden voor een feestje want voor de Democraten is dat een prestatie van formaat.

  Hiervoor hadden ze wel wat ‘hulp’ van de Republikeinen nodig. Onder druk van het bereiken van het wettelijk schuldplafond in februari eerder dit jaar, werden de Democraten verplicht om dit jaar wel een begroting in elkaar te sleutelen. Dat was namelijk de voorwaarde voor de Republikeinen om het wettelijk schuldmaximum te verlengen tot 18 mei van dit jaar. Dit is vastgelegd in de No Budget No Pay Act van 2013, die zowel door het Huis van Afgevaardigden als Senaat is aangenomen. Indien men geen begroting zou goedkeuren, zouden de parlementariërs ook niet betaald krijgen.

  De begroting, die nu door de Senaat is aangenomen, is geen serieuze poging om het immense begrotingstekort van de Amerikaanse overheid terug te dringen. Netto wordt er niets bezuinigd. Er wordt wel een bedrag van 975 miljard bezuinigd in 10 jaar, waarvan zelfs 275 miljard op populaire entitlements als medicare en medicaid, maar deze besparingen worden volkomen teniet gedaan door het terugdraaien van de Sequester, de automatische bezuinigingen van 1200 miljard die begin maart inwerking zijn getreden. Uiteraard worden in een begroting van de Democraten opnieuw de belastingen verhoogd met 975 miljard dollar in 10 jaar. Bij het compromis, dat op 1 januari in de Senaat tussen de Democraten en de Republikeinen overeen werd gekomen om de fiscal cliff af te wenden, waren de belastingen al verhoogd.

  Ondanks de comfortabele meerderheid van de Democraten in de Senaat van 55 (waaronder twee onafhankelijke senatoren die wel lid zijn van de Democratische fractie) tegen 45 Republikeinen, is het begrotingsvoorstel met nipte meerderheid 50-49 aangenomen in een stemming die 12 uur duurde omdat er over meer dan 100 amendementen moest worden gestemd. Vier Democratische senatoren uit conservatievere staten in het zuiden en het midwesten stemden tegen en één Democraat onthield zich van stemming. Deze Democraten moet in 2014 herkozen worden. Hun verkiezingscampagne is niet gebaat bij een stem voor een dergelijk begrotingsvoorstel.

  Het begrotingsvoorstel van de Democratische minderheid in het Huis van Afgevaardigden maakt het nog bonter met 1200 miljard aan nieuwe belastingopbrengsten - newspeak voor belastingverhogingen – en bezuinigd wordt er niet of nauwelijks. Als ze dat al doen, dan weten ze deze bezuinigingen heel goed te verbergen in hun begrotingsvoorstel. De Democraten zijn heel ambitieus in hun begrotingsdoelstelling. Al in 2040 beloven de Democraten in het Huis het federale begrotingstekort te hebben weggewerkt. Dit begrotingsvoorstel was kansloos in het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinse meerderheid het begrotingsplan van Paul Ryan - de voorzitter van de begrotingscommissie en vice-presidentskandidaat van Romney bij de laatste presidentsverkiezingen – heeft aangenomen. In het begrotingsplan van Ryan wordt voor 4600 miljard bezuinigd en zorgt volgens de Republikeinen voor begrotingsevenwicht in 2023.

  Zowel het voorstel van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden als dat in de Senaat duikt weg voor entitlement cuts, the third rail of American politics. En dat is de enige manier om de Amerikaanse begroting weer sluitend te krijgen. Structurele ingrepen in deze entitlements zijn onvermijdelijk en een absolute noodzaak. De Amerikaanse overheidsfinanciën zijn op de lange termijn onhoudbaar. Sinds Obama tot president is gekozen in 2008, bedraagt het begrotingstekort ongeveer 1000 miljard per jaar. Inmiddels heeft Obama meer schuld gemaakt dan George W. Bush gedurende zijn hele presidentschap. De teller staat inmiddels op ruim 6000 miljard dollar. President Obama heeft in 2008 campagne gevoerd op de onverantwoorde begrotingspolitiek van zijn voorganger, George W. Bush. Maar de begrotingspolitiek van de Democraten is onhoudbaar, totaal onverantwoord.

  De federale uitgaven in 10 jaar stijgen met zo’n 70% van 3.553 miljard in 2013 naar bijna 6000 miljard in 2023. De belangrijkste oorzaak voor de stijging van de federale begroting zijn de alsmaar stijgende uitgaven voor entitlements (medicare, medicaid en social security) van 2000 miljard in 2012 naar bijna 3700 miljard in 2023. In de nabije toekomst zullen de uitgaven voor medicare, medicaid, social security en rente op de staatsschuld de inkomsten van de federale overheid bijna helemaal opsouperen. De federale overheid kan dit gapend gat in de begroting niet weg belasten – zoals de Democraten menen - dan zouden de belastingschijven van arm tot rijk verdubbeld moeten worden. Dan zou men de economie kapot belasten.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 13:00, link en reacties ()
  07-03-2013
 • 07-03-2013

  Idealist.

  Een schitterend citaat van Rand Pauls filibuster speech:

  "I rise today to begin to filibuster John Brennan’s nomination for the CIA I will speak until I can no longer speak. I will speak as long as it takes, until the alarm is sounded from coast to coast that our Constitution is important, that your rights to trial by jury are precious, that no American should be killed by a drone on American soil without first being charged with a crime, without first being found to be guilty by a court. That Americans could be killed in a cafe in San Francisco or in a restaurant in Houston or at their home in bowling green, Kentucky, is an abomination. It is something that should not and cannot be tolerated in our country. I don’t rise to oppose John Brennan’s nomination simply for the person. I rise today for the principle. The principle is one that as Americans we have fought long and hard for and to give up on that principle, to give up on the bill of rights, to give up on the Fifth Amendment protection that says that no person shall be held without due process, that no person shall be held for a capital offense without being indicted. This is a precious American tradition and something we should not give up on easily."

  Raar dat je iemand die bovenstaande gelooft tegenwoordig een 'idealist' moet noemen, in plaats van gewoon een politicus die zijn opdracht serieus neemt.

  Geplaatst door Michael van der Galien om 14:00, link en reacties ()
  04-03-2013
© 2009 - heden Dagelijkse Standaard. Alle rechten voorbehouden.