Klik hier als u meer wilt lezen over ons privacybeleid en gebruik van cookies.

(Niet meer tonen)

StarsnStripes

 • 26-01-2014

  In de Amerikaanse politiek bestaat een lange traditie om aan wetten een positieve spin te geven via de naam van de wet. Bijvoorbeeld de Patriot Act, The Patient Protection and Affordable Care Act, The Restore The Fourth Amendment Act of de USA for Freedom Act. Wie kan daar nou tegen zijn? Deze vorm van naming=framing is zoals zo vaak bij framing uiterst manipulatief.

  Dat kan ik beter moet State Senator Nathan Dahm hebben gedacht toen hij de Piers Morgan Constitutional Right to Keep and Bear Arms Without Infringement Act indiende om het vrij wapenbezit in de zuidelijke staat Oklahoma verder te vrijwaren van inperkingen door de overheid. Met dit wetsvoorstel mogen volwassen burgers wapens dragen zonder te hoeven beschikken over een wapenvergunning.

  Het wetsvoorstel is natuurlijk een dikke vette middelvinger aan het adres van de Britse presentator van CNN Piers Morgan. Morgan is namelijk geen groot voorstander van vrij wapenbezit. Sinds de schietpartij in december 2012 op een school in Newtown Connecticut, waarbij 26 slachtoffers vielen, voert Morgan een kansloze kruistocht tegen vrij wapenbezit met het gebruikelijke retorisch wapengekletter en populistisch geschreeuw dat daar bijhoort. Voor libergekkisch aluhoedje Alex Jones was dat aanleiding om een petitie te starten om de controversiële televisiepresentator van CNN te deporteren. Dit resulteerde in een epische rant van Alex Jones tegen Morgan in Morgans eigen televisieprogramma: " 1776 will commence again when you take our fire-arms. The Republic will rise again".

  Morgan reageerde meteen op het wetsvoorstel van Senator Dahm op Twitter met een uitnodiging voor een lekker schreeuwdebat.

   

  Geplaatst door Jos Lubbers om 18:48, link en reacties ()
  24-01-2014
 • 23-01-2014

  Een Federale Privacywaakhond, The Privacy and Civil Liberties Oversight Board, heeft in een rapport van 238 bladzijden geconcludeerd dat de massale verzameling van telefoondata weinig heeft bijgedragen aan de bestrijding van terrorisme, maar veel belangrijker nog dat het hartstikke onwettig is. Dit NSA-metadataprogramma zou volgens de privacywaakhond met onmiddellijke ingang moeten worden stopgezet.

  Dit rapport van deze onafhankelijke privacywaakhond, die is ingesteld in 2007 door het Amerikaanse Congres, is een vette streep door de rekening van de NSA Big Brother Obamaregering. Vorige week heeft Obama in een retorische speech nog geprobeerd de wind uit de zeilen van de NSA te halen door met de gebruikelijke bombarie een hele bescheiden wijziging in het controversiële metadataprogramma van de NSA voor te stellen. In zijn speech claimde Obama dat het metadataprogramma grondwettig zou zijn, ondanks dat zijn eigen adviescommissie en een federale rechter het tegendeel concludeerden. Nu komt daar dus een onafhankelijke privacywaakhond bij.

  In haar rapport maakt de privacywaakhond gehakt van de gebrekkige juridische basis voor het metadataprogramma van de NSA:

  “lacks a viable legal foundation under Section 215, implicates constitutional concerns under the First and Fourth Amendments, raises serious threats to privacy and civil liberties as a policy matter, and has shown only limited value"

  De privacywaakhond memoreert ook nog even de geschiedenis van het metadataprogramma. Pas sinds augustus van vorig jaar heeft de geheime rechtbank, het Foreign Intelligence Surveillance Act Court, een juridische basis gevonden voor metadataprogramma terwijl de NSA al jaren telefoondata vordert. Voor 2006 werd het metadataprogramma gebaseerd op de oorlogsmacht van de president, wat uitermate dubieus is. Daarna op Sectie 215 van de Patriot Act, wat iets minder maar nog steeds dubieus is.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 23:02, link en reacties ()
  16-01-2014
 • 16-01-2014

  Dinsdag heeft een federale rechter, benoemd door Bill Clinton, in Oklahoma een grondwettelijk amandement van de Bible Belt State Oklahoma dat het homohuwelijk verbiedt ongrondwettig verklaard. Volgens de federale rechter schendt het verbod op het homohuwelijk de Equal Protection Clause uit de Amerikaanse Grondwet. Volgens rechter Terence C. Kern van het Northern District of Oklahoma is het verbod op het homohuwelijk een arbitraire, irrationele maatregel om een bepaalde groep, homo's en lesbiennes, uit te sluiten van een fundamenteel recht, het recht om te trouwen. Volgens de rechter is het verbod op het homohuwelijk gebaseerd op een moreel oordeel en dient het verbod het belang van de staat, dat zegt op te komen het heterohuwelijk en het welzijn van kinderen niet. Dit vonnis treedt niet onmiddellijk inwerking, er is nog beroep tegen mogelijk. Homo's kunnen nog steeds niet trouwen in Oklahoma.

  Dit is het tweede vonnis uit een zuidelijke conservatieve staat dat het verbod op het homohuwelijk ongrondwettig heeft verklaard. Een maand geleden kwam een federale rechter in Utah tot een soortgelijk vonnis. Dat vonnis werd wel meteen van kracht, zodat 1300 homostellen meteen konden trouwen voordat de progressieve Justice Sotamayor van het Hooggerechtshof het voltrekken van het homohuwelijk opschortte in afwachting van beroep bij het Federale Hof van Beroep en eventueel het Hooggerechtshof. Het is onvermijdelijk dat het Hooggerechtshof wellicht dit jaar en anders volgend jaar een definitief oordeel zal vellen over het verbod op het homohuwelijk dat nu in 30 staten van kracht is. Vorig jaar, in juni, tijdens de behandeling van het verbod op het homohuwelijk door de staat Californië hadden de rechters van het Hooggerechtshof nog geen trek om om te beslissen over de toekomst van het homohuwelijk voor het hele land. Veel rechters van het Hooggerechtshof vonden toen de praktijk met het homohuwelijk in verschillende staten nog te kort om daar nu al een eindoordeel over te vellen. Maar nu in 30 staten een verbod op het homohuwelijk van kracht is, wordt het constitutionele gelijkheidsbeginsel dermate urgent dat de negen rechters er niet aan ontkomen om een oordeel te vellen over de grondwettigheid van een verbod op het homohuwelijk.

  De conservatieve verbodschristenen lijken dit achterhoedegevecht te verliezen tegen de nobele zaak van de homobeweging voor gelijke rechten. Gesteund door het vonnis van het Hooggerechtshof dat onderdelen van de Defense Of Marriage Act ongrondwettig verklaard en het afwijzen van het hoger beroep tegen de vernietiging van Prop8 van California, dat een verbod op het homohuwelijk behelst, zijn tegen al deze verboden op het homohuwelijk juridische procedures gestart. In 18 staten is het homohuwelijk nu toegestaan door wetgeving van het parlement, een volksinitiatief (via een referendum) of een gerechtelijk vonnis, zoals in New Mexico en New Jersey.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 10:00, link en reacties (3)
  15-01-2014
 • 15-01-2014

  De Republikeinse minderheid in de Amerikaanse senaat heeft één van de belangrijkste prioriteiten van President Obama en de Democraten voor 2014, de verlenging van de werkloosheidsuitkeringen van bijna 1,5 miljoen Amerikanen, om zeep geholpen gisteravond tijdens twee procedurele stemmingen. Voor deze procedurele stemmingen zijn minimaal 60 stemmen vereist om de philibuster, de parlementaire blokkade volgens de procedureregels van de senaat, te doorbreken om vervolgens inhoudelijk te kunnen stemmen over het wetsvoorstel, waarvoor slechts een gewone meerderheid vereist is.

  Gisteravond is over twee wetsvoorstellen gestemd. Het voorstel om de werkloosheidsuitkeringen met 1 jaar te verlengen werd geblokkeerd in een procedurele stemming met slechts 52 stemmen voor en 48 stemmen tegen. Drie Democratische senatoren stemden mee met de Republikeinse meerderheid. Een tweede voorstel om de werkloosheidsuitkering te verlengen met slechts drie maanden werd eveneens geblokkeerd na een stemming langs partijlijnen. De Democratische meerderheid van 55 senatoren stemden  voor en de 45 Republikeinse senatoren stemden tegen. De kern van het dispuut is terug te voeren op de dekking van beide wetsvoorstellen. De Republikeinen willen de verlenging van de werkloosheidsuitkeringen betalen door elders op de federale begroting bezuinigen te vinden.

  Ook in het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen een meerderheidheid hebben, zou een voorstel om de werkloosheidsuitkeringen die sinds de financiële crisis van 2008 van kracht zijn voor langdurige werklozen, weinig kans maken. Zeker in een verkiezingsjaar waarbij veel Republikeinse leden van het Congres in de voorverkiezingen de strijd moeten aangaan met een uitdager van de Tea Party. Ideologisch hebben Republikeinen weinig op met langdurige werkloosheidsuitkeringen. Dat riekt immers naar een socialistische welvaartsstaat, die inactiviteit en improductiviteit stimuleert. Voor de Democraten zijn deze uitkeringen van essentieel belang om hun strijd tegen armoede en inkomensongelijkheid, het belangrijkste thema voor populistisch en activistisch links, te voeren. 

  Geplaatst door Jos Lubbers om 10:00, link en reacties ()
  11-01-2014
 • 02-01-2014

  Bill de Blasio, die op 5 november de burgemeestersverkiezing met bijna 75% van de stemmen won tegen een kansloze Republikeinse tegenkandidaat, is op nieuwjaarsdag beëdigd als burgemeester van New York City. De Blasio is de eerste Democratische burgemeester van New York in meer dan twinitig jaar. In de afgelopen twintig jaar is dit Democratische bolwerk bestuurd door twee Republikeinse burgemeesters, Rudy Giuliani en Mike Bloomberg. Bloomberg was geen echte Republikein. Bloomberg was ooit een Democraat, die zijn burgemeesterschap als Republikein begon maar werd onafhankelijk toen de Republikeinse Partij te rechts werd voor Bloomberg. De verkiezing van de linkse populist De Blasio moet dan ook gezien worden als een reactie op twintig jaar Republikeins stadsbestuur, waarbij de nadruk lag op veiligheid en vrij ondernemerschap. Onder de Blasio komt de nadruk te liggen op sociale gelijkheid en armoedebestrijding.

  De Blasio komt uit de Clinton-stal van de Democratische Partij. De Blasio diende in de regering van Bill Clinton als hoogste ambtenaar van het Ministerie van Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling in New York en New Jersey. De Blasio was campagnemanager van Hillary Clinton in 2000 toen zij werd gekozen in de senaat namens de staat New York. De steun van Bill en Hillary Clinton was van grote, misschien wel van doorslaggevende betekenis voor de verkiezingscampagne van Bill de Blasio om burgemeester te worden van New York City. Daarom nam Bill Clinton De Blasio op nieuwjaarsdag ook de eed af, waardoor hij officieel de 109e burgemeester van New York City werd.

  De steun van Bill en Hillary Clinton moet rechtse Democraten en de kiezers in het midden gerust stellen dat De Blasio, die is gekozen op een nogal erg linkse herverdelingsagenda, een pragmatische en geen ideologische koers zal varen als burgemeester van New York. De Blasio heeft zijn achterban echter linkse 'hervormingen' beloofd. Zo wil hij de belastingen voor de rijken verhogen, maar daar heeft hij de medewerking van de gouverneur en het parlement van de staat New York voor nodig. De Blasio is een traditionele tax and spend liberal met een klassiek-links programma: hogere belasting, hogere overheidsuitgaven, grotere rol van de overheid als hoeder van het algemeen belang, meer entitlements voor de 'zwakkeren'. Een ouderwetse bevoogder die leuke dingen voor linkse mensen wil doen. Zijn inauguratiespeech was één links-populistische tirade tegen de 'elite', de rijken. De aanpak van sociale ongelijkheid en armoede zijn hoekstenen van zijn bestuursprogramma.

  De Blasio moet op zijn tellen passen dat hij de fouten van zijn oude baas David Dinkins, die als laatste Democratische burgemeester een potje maakte van het stadsbestuur, niet herhaalt. Onder Dinkins werd New York geteisterd door een misdaadgolf en een haperende economie, wat leidde tot 20 jaar Republikeins stadsbestuur. De New York Times hoopt dat De Blasio zorgt voor een revival van progressieve politiek in heel Amerika. De voormalige Amerika-correspondent van het Obama Staats NOS Journaal is al aan het cheerleaden.

  Linkse activisten vrezen dat De Blasio zijn linkse herverdelingagenda niet zal waarmaken en een nieuwe Obama zal blijken: veel woorden maar weinig daden. De steun van Clinton voor de nivelleringsoperatie die De Blasio voorstaat is voor progressieve activisten een alarmbel. Onder Clinton namen de inkomensverschillen in Amerika ernorm toe en kreeg Wall Street vrij spel. Voor progressieve Democraten is dit een gruwel. Voor hen is sociale gelijkheid het belangrijkste thema voor Democratische politiek. Hier woedt in de Democratische Partij een heftig debat over.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 10:00, link en reacties ()
  27-12-2013
© 2009 - heden Dagelijkse Standaard. Alle rechten voorbehouden.