Klik hier als u meer wilt lezen over ons privacybeleid en gebruik van cookies.

(Niet meer tonen)

StarsnStripes

 • 16-12-2013

  Voor het eerst sinds de onthullingen van klokkenluider en ex-NSA-medewerker Edward Snowden over de immense afluister- en spionageprogramma's door de National Security Agency, heeft de NSA een gevoelige nederlaag geleden bij een federale rechter. Het NSA-programma dat het telefoonverkeer van en naar de Verenigde Staten vastlegt is waarschijnlijk ongrondwettig, heeft de federale rechter Richard Leon vandaag geoordeeld. De NSA handelt hiermee in strijd strijd met het Vierde Amendement, dat onredelijke doorzoekingen en beslaglegging verbiedt. Leon oordeelde ook dat de Amerikaanse overheid niet kon aantonen dat met programma terrorisme is voorkomen. De rechtzaak  was aangespannen door een conservatieve activist, Larry Klayman. Klayman zal volgens Leon waarschijnlijk kunnen aantonen dat zijn privacybelang zwaarder weegt dat het belang van de Amerikaanse overheid om deze metadata te verzamelen. De overwegingen van de rechter Leon laten aan duidelijkheid niets te wensen over:

  “I cannot imagine a more ‘indiscriminate’ and ‘arbitrary invasion’ than this systematic and high-tech collection and retention of personal data on virtually every single citizen for purposes of querying it and analyzing it without judicial approval"

  “The ubiquity of phones has dramatically altered the quantity of information that is now available and, more importantly, what that information can tell the Government about people’s lives,” the judge wrote. “I cannot possible navigate these uncharted Fourth Amendment waters using as my North Star a case that predates the rise of cell phones.”

  “I have significant doubts about the efficacy of the metadata collection program as a means of conducting time-sensitive investigations in cases involving imminent threats of terrorism,” Leon wrote. “The government does not cite a single instance in which analysis of the NSA’s bulk metadata collection actually stopped an imminent attack, or otherwise aided the Government in achieving any objective that was time-sensitive in nature.”

  Dit vonnis van de federale rechtbank in Washington DC van maar liefst 68 pagina's is geen definitief oordeel over de ongrondwettigheid van dit NSA-programma. Dit is nog maar een voorlopig oordeel, waar nog beroep tegen mogelijk is. Uiteindelijk zal het Hooggerechtshof hierover het laatste woord hebben. Dit vonnis is wel van grote betekenis voor de strijd voor privacy tegen de Veiligheids- en Controlestaat die is opgetuigd na de aanslagen van 11 september 2001. Dit is de eerste keer sinds de War on Terror dat privacy zwaarder weegt dan (schijn)veiligheid en dat misbruik van macht door de overheid is gelogenstraft door een federale rechter, die ook nog eens door George W. Bush is benoemd. Dit hebben we allemaal te danken aan de onthullingen van Snowden. De wereld is veranderd sinds Snowden het groteske machtsmisbruik door de NSA aan de kaak stelde.
  Snowden reageerde met gepaste ingetogenheid op dit unieke vonnis van de federale rechtbank in Washington DC. Snowden heeft altijd de overtuiging gehad dat de afluister- en spionagepraktijken van de NSA de grondwettelijke toetsing niet zou doorstaan: 
  “Today, a secret program authorized by a secret court was, when exposed to the light of day, found to violate Americans’ rights. It is the first of many.”
  Geplaatst door Jos Lubbers om 22:15, link en reacties (2)
  13-12-2013
 • 13-12-2013

  Het Huis van Afgevaardigden heeft vannacht met overweldigende meerderheid 332-94 de Bipartisan Budget Act, het begrotingsakkoord van Paul Ryan en Patty Murray, goedgekeurd. 169 Republikeinse afgevaardigden en 162 Democraten stemden voor dit akkoord. Slechts 62 Republikeinen en 32 Democraten stemden tegen dit compromis. Opmerkelijk is de grote steun van de uitermate conservatieve fractie van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Sinds de presentatie van het begrotingsakkoord trokken met name hele conservatieve actiegroepen en de Tea Party fel van leer tegen dit akkoord vanwege de belastingverhogingen en de stijging van de overheidsuitgaven.

  Toch stemden een grote meerderheid van de Republikeinse fractie voor het begrotingsakkoord. Belangrijke reden daarvoor is de grote steun die de voorzitter van de begrotingscommissie, Paul Ryan, geniet bij alle facties in de Republikeinse partij. Ondanks de enorme kritiek die er is op dit akkoord van de rechtervleugel, is er veel minder op de man gespeeld dan te doen gebruikelijk. Ryan behoort zelf ook tot de rechtervleugel en een graag geziene gast in het Talk Radio circuit, een niet te onderschatten kracht voor de conservatieve beweging. Ryan heeft daardoor veel krediet opgebouwd bij de conservatieve base.

  Door deze overweldigende steun in beide partijen voor dit begrotingsakkoord is de belangrijkste horde voor het begrotingsakkoord genomen. In de senaat worden niet zoveel problemen verwacht en ook President Obama heeft al aangekondigd dit begrotingsakkoord te zullen bekrachtigen. Dit betekent dat er voorlopig een einde komt aan de politieke impasse over de begroting van de laatste 2 jaar. 

  Geplaatst door Jos Lubbers om 02:44, link en reacties (1)
  11-12-2013
 • 11-12-2013

  Het is alweer bijna twee maanden geleden dat er een einde kwam aan de Government Shutdown. De sluiting van de federale overheid werd op 17 oktober 2013 opgeheven door het Amerikaanse Congres met een hele lelijke budgettaire noodmaatregel, de 16e noodwet om de overheid te blijven financieren sinds 2011. Hierdoor werd de overheid gefinancierd tot 15 januari 2014 en het schuldplafond opgehoogd tot 7 februari 2014. Deze heropening van de Federal Government voorzag ook in begrotingsbesprekingen tussen de Democraten en de Republikeinen onder leiding van de voorzitters van de begrotingscommissies van beide kamers van het Congres, Paul Ryan en Patty Murray. Twee maanden hebben ze onderhandeld en er is iets dat lijkt op een begrotingsakkoord gesloten.

  Het begrotingsakkoord is waarschijnlijk voor de duur van twee jaar. Dat zou betekenen een einde aan de permanente begrotingsoorlog tussen de Democraten en de Republikeinen. Dan kan men zich tot de volgende verkiezingen voor het Congres in november 2014 druk maken om Obamacare, Immigratie en Guncontrol. Het begrotingsakkoord, dat binnen handbereik is, is geen Grand Bargain tussen de Democraten en de Republikeinen. Geen hervormingen van de Amerikaanse verworvenheden Medicare, Medicaid en Social Security en zeker geen Obamacare. Dat willen de Democraten niet voor hun rekening nemen. Ook geen nieuwe ronde belastingverhogingen, dat pikken de Republikeinen niet.

  Er zitten nauwelijks bezuinigingen in dit begrotingsakkoord, slechts 85 miljard in 10 jaar. Het uitgavenplafond wordt voor 2014 verhoogd naar 1012 miljard dollar, dat is nu 987 miljard. De Democraten wilden de discretionaire uitgaven verhogen naar 1050 miljard, de Republikeinen naar 957 miljard. Ze komen nu precies in het midden uit met het uitgavenplafond. De verhoging van het uitgavenplafond wordt gefinancierd door verhoging van de leges voor overheidsdiensten en wat summiere bezuinigingen. Ook is afgesproken om de automatische bezuinigingen, de Sequester, die in maart van dit jaar zijn ingegaan te verminderen met 63 miljard voor 2014. Dit extra geld door minder te bezuinigen zal worden verdeeld tussen defensie, wat de Republikeinen graag wilden, en andere speeltjes van de Democraten. De reductie van het begrotingstekort is de allergrootste grap uit dit akkoord, die wordt verminderd met maar lieft 23 miljard over 10 jaar. Das 2,3 miljard dollar op een begroting van 3500 miljard in 2013, dat is klein bier.

  De Democraten en de Republikeinen hebben met dit begrotingsakkoord politieke rust in eigen partij gekocht. De Democraten hebben iets hogere overheidsuitgaven gekregen en versoepeling van de Sequester. De Republikeinen voorkomen hiermee een nieuw fiasco zoals de Government Shutdown en kunnen hun campagne voor 2014 helemaal focussen op dat duivelse Obamacare. Het zal wel nog een hels karwei worden om dit begrotingsakkoord door het Huis van Afgevaardigden, dat gedomineerd wordt door een hele conservatieve factie, te krijgen. De Senaat, met zijn Democratische meerderheid, mag geen probleem worden. President Obama zal ook gewoon tekenen bij het kruisje.

  Inhoudelijk is dit weer een akkoord van niks. Geen hervorming van enititlements, geen hervorming van het belastingstelsel, geen substantiële bezuiniging. De overheidsuitgaven zullen iets minder hard stijgen. Daar heeft men dan 2 maanden over lopen zwoegen. Meer zit er niet in. Dit is het beste wat de Democraten en de Republikeinen te bieden hebben. Breek de champagne maar open, polonaise!

  Geplaatst door Jos Lubbers om 00:51, link en reacties ()
  21-11-2013
 • 21-11-2013

  Ondanks heel veel lawaai in de Amerikaanse media over een vermeende fundamentele wijziging in het functioneren van de Amerikaanse Senaat - de Democratische meerderheidsleider in de senaat spreekt zelfs van een nucleaire optie - heeft de Senaat zojuist een heel bescheiden aanpassing van de regels aangenomen met een meerderheid van 52-48. Door deze aanpassing is het niet langer mogelijk voor de minderheid in de Senaat om presidentiële benoemingen voor de uitvoerende macht en de rechterlijke macht - met uitzondering van benoemingen voor het Amerikaanse Hooggerechtshof - te blokkeren via een zogenaamde filibuster. Om een filibuster te doorbreken was een meerderheid van 60 stemmen nodig bij een zogenaamde cloture vote. Dat wordt nu gewoon 51 stemmen. Voor het reguliere wetgevingsproces is nog steeds een meerderheid van 60 stemmen in de Senaat nodig. Op deze manier zijn talloze wetsvoorstellen zoals aanscherping van de wapenwetgeving om zeep geholpen.

  Aanleiding voor deze bescheiden wijziging van de regels in de senaat, zijn enkele voordrachten van Obama voor het Federale Hof van Beroep, die door de Republikeinse minderheid in de senaat via de filibuster werden tegengehouden. De leider van de Democraten in de Senaat was daar zo laaiend over dat hij meteen de regels aanpaste. Reid heeft eerder geprobeerd de filibuster kalt te stellen, maar daar kreeg hij de handen niet genoeg voor op elkaar in zijn eigen partij. Daarom gelden de aangepaste regels alleen voor benoemingen en niet voor wetgeving. Daarbij verloor Reid wel drie Democratische senatoren.

  Een beetje boter hebben de Democraten wel op hun hoofd, oké een beetje veel dan. Wat jullie willen! De Democraten hebben tijdens het presidentschap van die duivelse Bush - toen de Democraten in de minderheid waren - ook benoemingen voor de rechterlijke macht om zeep geholpen. Dat verwijten ze nu de Republikeinen enigszins opportunistisch. Niks menselijks is ook de Democraten vreemd... voor een beetje meer macht. Republikeinen ook niet trouwens.

  De huidige minderheidsleider van de Republikeinen in de senaat, Mitch McConnell, die nu nog zo foeterde tegen de snelle aanpssing van de senaatsregels, was in 2005 nog warm voorstander van aanpassing van de filibusterregels. Toen, dat lijkt wel een eeuwigheid geleden, waren de Republikeinen ook nog in de meerderheid. Alles wat Bush voorstelde moest meteen voorzien worden van drie goedkeuringsstempels van het Republikeinse stemvee in de senaat.

  De huidige Democratische meerderheidsleider in de Senaat, die in 2005 nog minderheidsleider was, was toen fel tegen aanpassing van de senaatsregels. Nu doet hij het tegenovergestelde en ramt die aanpassing van de senaatsregels er in één dag eventjes door. Ook Obama was in 2005 tegenstander van aanpassing van de regels. Nu hij president is heeft hij weer een andere mening, zoals zo vaak. Doordat de regels zijn versoepeld krijgt hij benoemingen er makkelijker door. Met plechtige pleidooien over respect voor de minderheid of de meerderheid heeft dit allemaal niets van doen. Dit heeft enkel en alleen te maken met macht en eigen of partijbelang. James Madison draait zich om in zijn graf en mompelt: 'blijft met je fikken af van mijn grondwet met je benepen partijbelang'.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 20:21, link en reacties (2)
  20-11-2013
 • 14-11-2013

  Slechts 106.185 Amerikanen hebben zich in de eerste maand sinds de inwerkingtreding van de Affordable Care Act aangemeld voor een private zorgverzekering door Obama's nieuwe zorgwet. Ondanks bijna 20 miljoen unieke bezoekers slechts 26.794 afgesloten verzekeringen via de disfunctionerende website van Obamacare, de federale markt voor zorgverzekeringen. De resterende 79.391 aanmeldingen ging via markten in individuele staten. Dit is een teleurstellend laag aantal aanmeldingen voor een zorgverzekering. De Obamaregering had zich 500.000 aanmeldingen ten doel gesteld in de eerste maand. Volgens Nancy Pelosi, minderheidsleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, kloppen deze cijfers niet. Volgens haar factfree glazen bol zijn er 1 miljoen aanmeldingen geweest en zijn er 500.000 verzekeringen afgesloten:

  Een belangrijke oorzaak voor de teleurstellende start van Obamacare is een niet-werkende website die de Amerikaanse overheid al meer dan 300 miljoen dollar heeft gekost en het lijkt erop dat de problemen met de website voorlopig niet zijn verholpen. Maar de website is niet het enige manco, wat Obama wel suggereert. Er zitten ook gebreken in de wet zelf. 4,8 miljoen Amerikanen hebben inmiddels bericht gehad dat hun zorgverzekering niet voldoet aan de nieuwe federale zorgwet en dat ze hun zorgverzekering kwijt raken. Er dreigen nog meer opzeggingen van zorgverzekeringen voor veel Amerikanen. Ook de premiestijgingen van lopende zorgverzekeringen is een probleem voor Obamacare. Het succes van deze zorgwet is erg afhankelijk van het aantal jonge gezonde Amerikanen die een zorgverzekering afsluiten.

  Ongeveer 48 miljoen Amerikanen zijn onverzekerd. Obamacare zou het probleem van de onverzekerden oplossen. In 2014 moet iedere Amerikaan een zorgverzekering hebben - de zogenaamde individual mandate waar het Hooggerechtshof vorig jaar over heeft beslist - anders krijgt hij of zij een boete belasting opgelegd. Vanwege de desastreuze invoering van Obama's zorgwet gaan er bij Democraten, wiens herverkiezing in 2014 op het spel staat, stemmen op om de deadline uit te stellen met een aantal maanden. Door dit fiasco, wat het kroonjuweel van Obama's presidentschap zou moeten worden, zijn de Democraten het strategisch voordeel van de government shutdown en de crisis rondom het verhogen van het schuldplafond, waarvan de Republikeinen de schuld kregen, kwijt geraakt. De Republikeinen staan in de peilingen weer licht op voorsprong ten opzichte van de Democraten.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 11:00, link en reacties (1)
  13-11-2013
© 2009 - heden Dagelijkse Standaard. Alle rechten voorbehouden.