Klik hier als u meer wilt lezen over ons privacybeleid en gebruik van cookies.

(Niet meer tonen)

StarsnStripes

 • 10-09-2013

  President Obama heeft vannacht in een interview met Wolf Blitzer op CNN een terugtrekkende beweging gemaakt over de dreiging van militaire acties tegen Syrië. Obama maakte gretig gebruik van een opening, die werd geboden door een Russisch voorstel om de chemische wapens van Syrië onder internationaal toezicht te stellen. Dit voorstel van de Russen en de Syriërs volgde op een uitspraak van de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, tijdens een persconferentie met de Britse Minister van Buitenlandse Zaken dat Assad een militaire aanval op Syrië kan voorkomen als hij heel snel zijn chemische wapens inlevert. Aanvankelijk bagitaliseerde het Witte Huis deze uitspraken van Kerry jk als retorisch commentaar, maar Obama gaf tijdens zijn televisie-interview meer betekenis aan de uitschieter van Kerry en het voorstel van de Russen. Obama noemde het voorstel van de Russen zelfs een doorbraak. Obama hamerde er tijdens het interview met CNN op dat deze diplomatieke opening er nooit was gekomen zonder de dreiging van militaire acties. Hierdoor zijn militaire acties voorlopig van de baan en wordt Obama een afgang in het Congres, dat zijn militaire aanvalsplannen waarschijnlijk zou hebben afgekeurd, bespaard. De stemming in de Amerikaanse Senaat over de goedkeuring van militaire acties tegen Syrië is meteen uitgesteld.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 01:24, link en reacties ()
  09-09-2013
 • 09-09-2013

  President Obama probeert met een mediablitz van 6 interviews op de grote televisiezenders en een televisietoespraak tot de Amerikaanse bevolking de publieke opinie, die tegen een militaire aanval op Syrië is, te kantelen. Obama gaat zelfs op het door hem zo gehate en door sommige DDS-redacteuren zo geliefde FoxNews voor een uitgebreid televisie-interview om zijn zaak voor militaire acties tegen Syrië te bepleiten. Door de publieke opinie te mobileren achter zijn militaire aanvalsplannen hoopt Obama dat het sceptische Congres alsnog zal instemmen met dit hachelijke militaire avontuur. Zoals we al eerder hebben bericht groeit het verzet in Congres tegen de oorlogsplannen van Obama met de dag. Op dit moment staat de teller in het Huis van Afgevaardigden op 231 stemmen tegen, wat een meerderheid tegen de plannen van Obama zou betekenen, en maar 44 stemmen voor. Van 158 afgevaardigden weten we nog niet hoe ze zullen stemmen. Dat lijkt hopeloos voor Obama. Daar kan hij zelfs niet tegenop oreren.

  Wanneer het Huis van Afgevaardigden deze oorlogskwestie gaat bediscussiëren in het Huis is nog niet duidelijk. Associated Press speculeert dat dit pas volgende week zal zijn. Er zijn geruchten dat de Republikeinse leiding in het Huis van Afgevaardigden, die het vanwege de Republikeinse meerderheid het voor het zeggen hebben in het Huis, deze kwestie pas volgende week zal agenderen nadat de Senaat gestemd heeft. Er staat een debat over Syrië in de senaat gepland voor dinsdag. Woensdag zal dan worden gestemd, mits er geen filibuster volgt. In de senaat wordt het erg spannend. De tussenstand is zo goed als gelijk: 28 voorstanders, 32 tegenstanders en 40 senatoren hebben hun standpunt nog niet kenbaar gemaakt. Tea Party senator Rand Paul heeft een amendement gereed dat de stemming bindend zal zijn voor Obama. Volgens Paul is de stemming in het Congres, waar Obama zelf om gevraagd heeft, geen constitutioneel theater maar stelt het werkelijk wat voor. De Amerikaanse Grondwet heeft de beslissing over oorlog expliciet toebedeeld aan de volksvertegenwoordiging zoals dat hoort in een democratie.

  Het toeval wil dat net op het moment dat Obama zijn wanhoopsoffensief aanvangt CBS News een interview zal uitzenden met de Syrische dictator Assad, die de beschuldigingen dat hij achter de chemische aanval op zijn bevolking zat ontkennen. Pikant is dat het Duitse blad Der Spiegel heeft onthuld dat Assad niet achter de aanval met chemische wapens zit. Der Spiegel baseert zich op hooggeplaatste bronnen bij de Duitse geheime dienst, dat telefoongesprekken heeft onderschept vanaf een spionageschip dat ligt bij de Syrische kust. Uit deze afgeluisterde telefoongesprekken zou blijken dat Assad verzoeken van zijn militaire commandanten om chemische wapens in te zetten heeft afgewezen. De Amerikaanse regering baseert zich ook op afgeluisterde telefoongesprekken voor haar stelling dat Assad achter de chemische aanval zat. Colin Powell probeerde de wereldopinie ook doen geloven dat Saddam Hoessein beschikte over massavernietigingswapens op basis van wat vage telefoongesprekken. Nu probeert met name oorlogshavik John Kerry, Obama's minister van Buitenlandse Zaken hetzelfde als destijds Powell met zijn powerpointshow. De Amerikaanse regering heeft tot op heden nog niks laten zien aan bewijs dat Assad achter de aanval met chemische wapens zat.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 00:59, link en reacties (2)
  06-09-2013
 • 06-09-2013

  De goedkeuring van Obama's aanvalsoorlog tegen Syrië door het Amerikaanse Congres is nog heel ver weg nu het Huis van Afgevaardigden afstevent op het verwerpen van de goedkeurende resolutie. Steeds meer Afgevaardigden maken kenbaar dat ze tegen de oorlog met Syrië. De grote media houden hier een votecount van bij. Bij ABC News staat de teller op 217 stemmen tegen goedkeuring van militaire acties tegen het regime van Assad. De teller voor Obama's oorlog met Syrië staat slechts op 43 stemmen. Vooral de progressieve vleugel van de Democraten en the anti-war left begint zich te roeren. De politieke veteraan Charlie Rangel, vrij linkse Democraat, heeft zich tegen de oorlog uitgesproken. Rangel is erg invloedrijk bij de linker vleugel van de Democraten. Ook Senator Manchin, een conservatieve Democraat uit West-Virginia, is tegenstander van de militaire acties tegen Syrië. De leider van de Democraten in Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, twijfelt nu al of wel een meerderheid van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden de oorlog van de eigen president zal steunen. Eeen grote meerderheid van de Republikeinen in het Huis, die grotendeels bestaat uit zeer conservatieve Afgevaardigden, is ook tegen de resolutie. Hierdoor is er een virtuele meerderheid tegen Obama's oorlog. Dit was ook wel voorzien.

  Alleen in de Volkskrant schreef gistermorgen de correspondent uit Frankrijk dat instemming van het Congres met Obama's oorlog een done deal was, omdat de Senaatscommissie de resolutie die instemt met militaire acties tegen Syrië had goedgekeurd en de 'invloedrijke' voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner, ook voorstander is. Dat Boehner geen enkel gezag heeft bij zijn Republikeinse afgevaardigden heeft bleek al bij de onderhandelingen van Boehner met Obama over de fiscal cliff. Die draaiden uit op een grote mislukking, waarna de senaat de deal sloot met het Witte Huis. Boehner's steunbetuiging aan Obama's oorlog met Syrië heeft slechts een handje vol afgevaardigden overtuigd. Het gros van de Republikeinse afgevaardigden blijft tegen. Zoveel invloed en gezag heeft Boehner dus. Ook voorstellen die door senaatscommissies worden goedgekeurd zijn geen garantie voor succes in de Senaat zoals is gebleken bij aanscherping van de wapenwetgeving en de begrotingsoorlogen tussen Senaat, Huis en Witte Huis.

  De Frankrijk-correspondent van de volkskrant heeft hiermee een brevet van onvermogen afgegeven. Hij heeft geen research gedaan en zich totaal niet verdiept in de staat van dienst van het Huis van Afgevaardigden met het verlenen van goedkeuring aan militaire interventies  en de politieke dynamiek in het Huis van Afgevaardigden. Was het wensdenken van de Volkskrant of totale onwetendheid? In ieder geval had de Volkskrant zulke evidente onzin natuurlijk niet moeten afdrukken.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 10:00, link en reacties ()
  05-09-2013
 • 05-09-2013

  Na weken van tunnelvisie en propaganda door oorlogshavik Kerry, verraste president Obama vorige week zaterdag vriend en vijand met zijn aankondiging dat hij militaire acties tegen het Syrische regime vanwege het gebruik van chemische wapens, zou voorleggen aan de Amerikaanse volksvertegenwoordiging, het Congres. Nou staat De Dagelijkse Standaard niet bekend om het verkondigen van het Obamago-spel van Hope en Change, maar voor zijn besluit om een kwestieuze oorlog voor te leggen aan het Congres verdient Obama alle lof. Obama heeft dit in zijn eentje besloten tijdens een wandeling met zijn oorlogssceptische stafchef. De schietgrage oorlogshaviken uit zijn regering, zijn minister van Buitenlandse Zaken John Kerry en vice-president Joe Biden, waren totaal verrast en volgens ingewijden in alle staten over deze beslissing van Obama. Het is wel de enige juiste beslissing.

  Het getuigt van Obama's democratische gezindte en het is ook in constitutioneel opzicht uitermate verantwoord. Immers, de beslissing over oorlog is in artikel 1, sectie 8, lid 11 van de Amerikaanse Grondwet toebedeeld aan het Congres. Het kabinet van Obama bestaat uit veel oud-senatoren die allemaal als senator het standpunt hebben ingenomen dat het Congres goedkeuring moet geven aan een oorlog. Obama zei in 2007 dat een oorlog alleen legaal is als het Congres hiervoor goedkeuring heeft verleend. De president had volgens Senator Obama niet de grondwettelijke bevoegdheid om een militaire aanval te bevelen zonder onmiddellijke bedreiging van de nationale veiligheid. Biden was nog stelliger. Indien een president een oorlog start zonder goedkeuring van het Congres is dat volgens Biden grond voor impeachment. Ook de architect van de Amerikaanse Grondwet, James Madison, was in 1793 klip en klaar over de noodzaak dat de beslissingsmacht over oorlog toebehoort aan de volsvertegenwoordiging, uit vrees voor absolute heerschappij van een tirannieke president:

  "The power to declare war, including the power of judging the causes of war, is fully and exclusively vested in the legislature... the executive has no right, in any case, to decide the question, whether there is or is not cause for declaring war."

  "The constitution supposes, what the History of all Governments demonstrates, that the Executive is the branch of power most interested in war, and most prone to it. It has accordingly with studied care vested the question of war to the Legislature."

  Gisteravond heeft de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken een resolutie goedgekeurd, die instemt met militaire acties tegen Syrië, maar wel onder strengere condities dan Obama had voorgesteld. Om deze reden stemde de neoconservatieve dinosaurus, John McCain, als vertegenwoordiger van de militairistische interventionistische stroming tegen. De stemverhoudingen in de senaatscommissie waren 10-7 en liepen niet geheel langs partijlijnen. Twee Democraten stemden tegen de resolutie en drie Republikeinen stemden voor. Deze stemverhoudingen zijn wel een eerste indicatie dat de voor- en tegenstanders niet langs partijpolitieke lijnen zijn in te delen. De partijleiding van zowel de Democraten als de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden hebben hun steun voor de oorlogsplannen van Obama al uitgesproken, maar daar hoeft niet heel betekenis aan te worden toegekend. Het grootste verzet wordt verwacht van libertarische en Tea Party afgevaardigden en van pacifistisch links. The Anti-War Left is met overweldigende meerderheid tegenstander van militaire acties tegen Syrië.

  Nu gaat de resolutie naar de plenaire vergadering van de senaat voor een debat a.s. dinsdag waarna er waarschijnlijk woensdag gestemd zal worden, mits er 60 stemmen zijn om een filibuster, een parlementaire blokkade om de resolutie niet in stemming te brengen, te doorbreken. De grootste uitdaging voor Obama's oorlog ligt in het Huis van Afgevaardigden, waar uiterst linkse en uiterst rechtse afgevaardigden (de NSA-coalitie) zich hebben verenigd in hun oppositie tegen de oorlogsplannen van Obama. Het progressieve kamp bestaat uit ongeveer 100 afgevaardigden en het uiterst conservatieve kamp uit zeker 150 afgevaardigden. Bij de defunding van de NSA kwam dit monsterverbond tussen de linkervleugel van de Democraten en de rechtervleugel van de Republikeinen net te kort. Voor een impopulaire oorlog, een jaar voor tussentijdse verkiezingen, zou dit genoeg moeten zijn. Vooral in kiesdistricten waar de verkiezingsstrijd erg close is, kan de sceptische publieke opinie zorgen voor een stem tegen de oorlogsplannen.

  Ook bij de militaire interventie in Libië in 2011 kreeg Obama niet de goedkeuring van het Huis van Afgevaardigden. Zo'n 70 Democraten stemden toen mee met de Republikeinse meerderheid tegen goedkeuring van de militaire acties in Libië. De kritiek van veel afgevaardigden op Obama's oorlogspolitiek wordt gesteund door de Amerikaanse bevolking, die weinig heil ziet in een nieuw militair avontuur. Komende week zal erg spannend worden voor Obama om goedkeuring van het Congres te krijgen. Indien het Congres deze goedkeuring niet geeft, kan Obama zijn oorlog tegen het Syrische regime niet in goed geweten doorzetten. Dat zou weleens kunnen leiden tot een impeachmentprocedure. Obama kan bij gebrek aan steun in het Congres beter een voorbeeld nemen aan David Cameron, die zich groots neerlegde bij de wil van de meerderheid in het Britse parlement.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 10:00, link en reacties ()
  30-08-2013
 • 30-08-2013
  Witte Huis

  Door de nederlaag van de Britse Premier Cameron in het Lagerhuis bij de stemming over een militaire aanval op Syrië met 285-272, staat President Obama volledig geisoleerd in zijn voornemen om een symbolische militaire aanval uit te voeren op Syrië. Obama is bereid om zonder steun van een internationale coalition of the willing, zelfs nu het Britse Lagerhuis militaire acties tegen Assad afwijst, zonder steun van zijn eigen bevolking, zonder goedkeuring door het Congres, zonder volkenrechtelijk mandaat van de VN-Veiligheidsraad en zonder overtuigend bewijs dat het Assad-regime achter de aanval met chemische wapens zat een militaire strafexpeditie te starten.De Amerikaanse en Britse inlichtingendienst hebben geen enkel geloofwaardig bewijs van de betrokkenheid van Assad bij de aanval met chemische wapens. De Amerikanen en de Britten zitten gevangen in hun eigen tunnelvisie. Hun flinterdunne argumentatie is nu dat de rebellen niet kunnen beschikken over de chemische wapens, waarmee de aanval is uitgevoerd vorige week in Syrië, zodat het regime van Assad hier wel achter moet zitten. Dit is geen bewijs maar het omdraaien van de bewijslast. Zelfs in Noord-Korea is dat onvoldoende voor een veroordeling maar in de internationale politiek is dat kennelijk genoeg reden om een oorlog te beginnen. Totale waanzin!

  Volgens medewerkers van Obama zou hij een bescheiden, ineffectieve militaire aanval willen gelasten zodra de VN-inspecteurs Syrië hebben verlaten. Dit zou a.s. zaterdag gebeuren. Wat bezielt de Nobelprijswinnaar voor de Vrede om het nog bonter te maken dan Bush in 2002 bij de invasie van Irak, wat nu toch wordt gezien als een historische vergissing? Obama heeft zijn troepen teruggetrokken uit Irak en hij is bezig om de aanwezig van de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan af te bouwen en ze helemaal terug te trekken. Obama is niet helemaal gek. Hij is tot op heden erg sceptisch en terughoudend geweest met het inzetten van zijn leger. Amerika is oorlogsmoe en heeft een gezonde weerstand tegen internationaal interventionisme. Zo erg zelfs dat het isolationistisch spook weer de kop op steekt. Dat is ook wel logisch na jaren van neoconservatief militairisme.

  Geplaatst door Jos Lubbers om 10:00, link en reacties (2)
  29-08-2013
© 2009 - heden Dagelijkse Standaard. Alle rechten voorbehouden.