Klimatologen zijn het niet met elkaar eens

Al vaak heb ik geschreven dat die verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar niet wil komen) alleen bestaat in de virtuele werkelijkheid van de klimaatmodellen. Moeder Natuur trekt zich daar niets van aan.

Vaak hoort men dat er grote overeenstemming bestaat onder wetenschappers over de juistheid van de menselijke broeikashypothese. Bij nader onderzoek blijkt dat niet te kloppen met de feiten. Of het een meerderheidsstandpunt is, is niet helemaal zeker. Het punt is overigens van betrekkelijk ondergeschikt belang, want in de wetenschap wordt niet – zoals in de democratie – bij handopsteken beslist. Een beroemde anekdote in dit verband gaat over de publicatie van een boek in 1931: ‘Honderd auteurs tegen Einstein’. Daarop reageerde Einstein: ‘ Waarom honderd? Als ik ongelijk zou hebben, zou één al voldoende zijn geweest.’

Maar omdat cijferspelletjes van zoveel wetenschappers vóór en zoveel wetenschappers tégen de menselijke broeikashypothese, vaak in de klimaatdiscussie opduiken, is het toch goed om er enige aandacht aan te schenken.

Aan klimaatsceptische kant is er de Oregon-petitie, waarvan de 31.000 ondertekenaars zich van AGW hebben gedistantieerd. Van AGW-zijde worden echter de kwalificaties van al die wetenschappers betwist en is ook ernstige kritiek geleverd op de procedure die bij de opstelling van de petitie is gevolgd. Een van mijn kritische respondenten kwalificeerde de petitie onlangs zelfs als ‘humbug’. Dat probleem speelt niet bij de lijst van meer dan 1000 klimaatsceptische wetenschappers van ‘Climate Depot’, met uitgebreide informatie over de wetenschappelijke kwalificaties en affiliaties van de betrokkenen.

Aan de andere kant is er de veel geciteerde bewering dat 97% van de wetenschappers het eens zouden zijn met AGW. Dat getal is afgeleid uit een peiling/steekproef onder 79 klimatologen. Dat zijn er niet zo veel en lijkt mij dus niet zo overtuigend.

Een andere interessante enquête is van Duitse origine. Deze is georganiseerd door Hans M. Kepplinger und Senja Post. Onder de titel: ‘Die Klimaforscher sind sich längst nicht sicher’, hebben zij de resultaten van hun studie samengevat op Weltonline.

Aan de inleiding ontleen ik het volgende:

Der Klimaschutz ist zu einem der wichtigsten Rechtfertigungsgründe von politischen Entscheidungen geworden. Als parteiübergreifende Letztbegründung von Macht- und Gestaltungsansprüchen hat er hierzulande die Funktion übernommen, die Nation und Religion in der Vergangenheit besaßen und in anderen Weltregionen noch besitzen. Der Klimaschutz legitimiert. Er legitimiert staatliche Eingriffe in die Energieversorgung, die Technologieförderung, den Wohnungsbau. Mit dem Klima kann man alles begründen – von Subventionen für Wind- und Solarenergie über Vorschriften für den Bau von Eigenheimen bis hin zur steuerlichen Behandlung von Dienstwagen.

Kepplinger en Post hebben 133 Duitse klimaatonderzoekers geënquêteerd. De tweede vraag van de enquête had betrekking op de betrouwbaarheid van de modellen. Slechts 14% van de ondervraagden was van mening dat deze thans reeds voldoende betrouwbaar waren. 65% dacht dat zij in de toekomst voldoende betrouwbaar zouden worden. 14% achtte dat op principiële gronden onmogelijk en 7% gaf geen duidelijk antwoord.

De algemene conclusie van Kepplinger en Post was als volgt:

Anhand ihrer Urteile über die Qualität der Daten und Modelle der Klimaforschung, der Interpretation der Befunde zur Entwicklung des Klimas sowie zu den zukünftigen Gefahren kann man einen Index berechnen, der in der Klimaforschung zwei unterschiedliche Lager ausweist – überzeugte Warner und skeptische Beobachter. Im Unterschied zu ihrer Präsenz in der Öffentlichkeit und zu ihrer Resonanz in der Politik sind beide Lager in der Klimaforschung gleich groß (37 beziehungsweise 36 Prozent der Klimaforscher). Zwischen ihnen steht eine etwas kleinere Gruppe (27 Prozent), die weniger klar umrissene Ansichten vertritt und hier außer Acht bleiben kann.

Let wel! Het gaat hier om professionele klimatologen, die bij officiële wetenschappelijke instellingen werken. Niet om klimaatsceptische bloggers!

Al weer een klimaatsprookje minder.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

8 reacties

 1. jc

  Hans,

   

  Ik heb je dit al een keer of drie gezegd, maar argumenten die niet in je kraam te pas komen schijn je steeds weer te vergeten: in die enquete wordt niet gevraagd of de modellen een goed beeld geven van de invloed van broeikasgassen op het klimaat; men vraagt of “het klimaat te berekenen is”. Die vraag laat nogal wat ruimte voor interpretatie. Een slechte vraag in een enquete, dus.

   

  Een uitgebreide analyse van de enquete staat hier: http://www.wissenslogs.de/wblogs/blog/klimalounge/allgemein/2008-11-03/klimaforscher-befragungen

   

  Wat mij nog het meest verbaast is dat 133 serieuze onderzoekers de moeite hebben genomen om mee te doen.

 2. Steeph

  Hoezo zijn er geen betrouwbare grondmetingen? Welke bewijzen heb je daarvoor?

  En waar is er sprake van “fraude” (nee, niet weer al die fabeltjes van climategate herhalen, feiten graag)?

  En met welke feiten komt dhr Labohm?

  En verder is zelfs de UAH trend +0,14 graad/10-jaar, en stijgende.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_temperature_measurements

   

 3. Steeph

  Beetje de gebruikelijke punten herkauwen dit postje zeg.

   

  Maar goed, leuk dat je het UAH grafiekje aanhaalt en het dan gelijk hebt over de opwarming die maar niet wil komen. Nee, als je alleen naar de waarde van januari 2011 kijkt, schiet dat niet op.

  Maar begrijpen wat een grafiek toont, is niet iedereen gegeven.

  De gepresenteerde grafiek heeft als nul-lijn het gemiddelde van de gehele periode 1978-2010 (dus inclusief dat hele warme vorige jaar).

  En als je dan kijkt naar de rode lijn (lopend gemiddelde over 13 maanden) zie je dat die de laatste 10 jaar heel consequent boven het gemiddelde zit, met een nieuwe recente piek.

  Dus wat begrijp je nu niet aan wat die grafiek je vertelt? Het warmt op, punt.

 4. Schuur

  Hans,

  Is dit een vorm van masochisme? Steeds weer in dezelfde valkuilen vallen en wachten tot diverse respondenten je verbaal neersabelen met steekhoudender argumenten?

 5. WHS

  @ Herkauwen

   

  Zolang er geen betrouwbare grondmetingen voor de temperatuur zijn moeten we de satelliet-metingen als de meest betrouwbare beschouwen. Om daar wereldwijd conclusies aan te verbinden zullen de reken/klimaatmodellen moeten worden verfijnd. We moeten nu roeien met de riemen die we hebben.

  Het ziet er naar uit de de mondiale temperatuurstijgingen zich beperken tot +/-  0.1 graad Celsius.

  Dan kunnen we moeilijk spreken van global warming. Laat staan van AGW.

   

  Zolang Labohm de AGW-fraude op welke manier dan ook ( maar steeds met feiten en controleerbare info onderbouwd ) poogt te weerleggen lijkt me dat prima.

   

  Dat is constructiever dan betweterig misplaatst  superieur “wetenschappertje “spelen …

   

  Beter je leven.

 6. curvedwater

  Zoals jezelf ook al ergens schreef, Hans: er moet causaliteit zijn tussen oorzaak en gevolg.

  Wanneer de gevolgen onduidelijk zijn, en er een groot scala aan mogelijke oorzaken is,  probeer

   dan maar eens een verband aan te tonen.

  Er zijn nu ook mensen die zeggen dat we iets moeten doen aan ” de klimaatcrisis”:  maar welke? De VK heeft zojuist een record koude winter meegemaakt, kliimaatrampen zijn van alle tijden,  (hoe meer inventaris des te meer schade)), de watersnoodramp in Pakistan bleek veroorzaakt door menselijk ingrijpen: de stroom werd verlegd richting woongebied van arme bevolking om de met vee bezette landerijen van de rijken te sparen  .

   

  Het is daarom oppassen geblazen voor mensen die de wereld willen redden, en voor wie daarvoor geen zee te hoog is..

   

 7. T2000

  Steeph,

  Kijk even op klimaatgek.nl. Auteur Rob de Vos wijdt hier verschillende onderwerpen aan.
  En anders hebben Pielke Sr., McIntyre, McKitrick, etc. nog.

  JC,

  Oooh, de antwoorden zijn verkeerd want de vragen zijn verkeerd. Ja, logisch…
  Laten we eens kijken wat Freeman Dyson vindt van het werken met klimaatmodellen:
  25-2; The Independent:
  “Of course I am not expecting you to agree with me. The most I expect is that you might listen to what I am saying. I am saying that all predictions concerning climate are highly uncertain. On the other hand, the remedies proposed by the experts are enormously costly and damaging, especially to China and other developing countries. On a smaller scale, we have seen great harm done to poor people around the world by the conversion of maize from a food crop to an energy crop. This harm resulted directly from the political alliance between American farmers and global-warming politicians. Unfortunately the global warming hysteria, as I see it, is driven by politics more than by science. If it happens that I am wrong and the climate experts are right, it is still true that the remedies are far worse than the disease that they claim to cure.”

 8. NN

  Wat een gekke grafiek. Er staan helemaal geen waarden op de x-as. Mogen we raden? Als je in het bedrijfsleven aankomt met dit soort fratsen, dan krijg je op staande voet de zak. Nee, dan de klimaatsceptici …

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.