De mythe van de toegenomen inkomensongelijkheid in Nederland – deel 2

Foto:

De Britse High Pay Commission maakte een historische vergelijking van inkomensongelijkheid. De cijfers tonen voor Nederland een flinke afname van de inkomensongelijkheid.

The Guardian (h/t Sargasso) publiceerde deze week een dataset met gegevens over de inkomensongelijkheid in verschillende, voornamelijk Westerse, landen, waaronder Nederland. De cijfers geven in het bijzonder een beeld van welk deel van het totale inkomen toekomt aan de rijkste 10% en de rijkste 1%.

Eerder werd op DDS reeds geconcludeerd dat de toegenomen inkomensongelijkheid in Nederland een mythe is. Toen echter op basis van een andere, kleinere dataset. De data van The Guardian is uitgebreider; voor Nederland bevat hij gegevens van 1914 tot en met 1999.

Die cijfers ondersteunen de conclusie die eerder op DDS al getrokken werd: in Nederland kennen we een sterke afname van het inkomensaandeel van de rijkste 10% en de rijkste 1% – oftewel: een afname in de inkomensongelijkheid.

Niet alleen nam het inkomensaandeel van de 10% en 1% rijksten af, dit proces ging in Nederland ook nog eens veel sneller dan in de andere onderzochte landen: in het begin van de twintigste eeuw was Nederland nog het land met één van de minst gelijke inkomensverdelingen, inmiddels is het inkomensaandeel van de rijkste 1% en 10% in Nederland lager dan in vrijwel alle andere onderzochte landen.

De riedel dat ‘de rijken rijker worden en de armen armer’ kan dus naar de prullenbak verwezen worden – voor zover deze überhaupt ooit relevant was.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!