Is er een alternatief voor de menselijke broeikashypothese? Antwoord: ja zeker!

Er melden zich steeds weer nieuwe deelnemers aan in de klimaatdiscussie op DDS. Dat is bijzonder verheugend. Maar het heeft ook zijn schaduwzijden. Want daardoor krijgt die discussie soms het karakter van een processie van Echternach: drie stappen voorwaarts en twee achterwaarts.

Sommigen van hen kunnen niet nalaten – geeuw, geeuw – de grijsgedraaide plaat van het VN-Klimaatpanel (IPCC), dat nagenoeg uitsluitend aandacht schenkt aan de menselijke broeikashypothese (AGW= Anthropogenic Global Warming), weer eens af te draaien. Dat is overigens begrijpelijk. Immers, ze hebben in 20 jaar indoctrinatie niet anders gehoord en zijn misschien niet gewend om voor zichzelf te denken.

Eerder schreef ik reeds dat de aanhangers van de menselijke broeikashypothese de klimaatsceptici vaak verwijten dat ze alleen maar kritiek hebben op AGW, maar dat ze zelf niet met een alternatieve hypothese komen. Allereerst kan hier tegenin worden gebracht dat het weerleggen van bestaande hypothesen op zich reeds een serieuze en nuttige wetenschappelijke bezigheid is. Het is als het zoeken naar de zwarte zwaan, die de bewering dat alle zwanen wit zijn, weerlegt. Het zou natuurlijk mooi zijn als de criticus ook een alternatief zou kunnen bieden, maar noodzakelijk is dat niet.

In ons land hebben Noor van Andel en Arthur Rörsch echter toch belangrijke aanzetten gegeven tot de ontwikkeling van een alternatieve visie. Zij hebben dat ook op DDS gedaan – Arthur Rörsch nog onlangs hier, hier, en hier. Daarnaast hebben zij regelmatig in het tijdschrift ‘Spil’ geschreven, dat reeds jarenlang het belangrijkste gedrukte platform voor de klimaatsceptici in ons land vormt. Hun laatste bijdragen zijn hier in pdf-vorm te vinden (klik ‘Actueel Document’ aan).

Andere klimaatsceptici hebben andere routes gevolgd. Dat geldt natuurlijk voor een aantal astrofysici die een koppeling hebben waargenomen tussen zonne-activiteit en het klimaat, zoals ‘onze’ Kees de Jager. Het geldt ook voor Henrik Svensmark die een wisselwerking heeft aangetoond tussen zonne-activiteit, kosmische straling, wolkenvorming en klimaat.

Maar er zijn ook andere wetenschappers, die verband hebben aangetoond tussen natuurlijke oscillaties, zoals de ‘Pacific Decadal Oscillation’ (PDO), de ‘Atlantic Multidecadal Oscillation’ (AMO) en de ‘El Niño/La Niña-Southern Oscillation’ (ENSO) enerzijds en klimaatfluctuaties anderzijds. Er was echter tot voor kort – voor zover mij bekend – geen hypothese die de zon, natuurlijke oscillaties en het klimaat met elkaar verbond. Malberg en Leistenschneider waren de eersten. Zie hier en hier.

Bij al deze auteurs zijn dus alternatieve verklaringen voor het temperatuurverloop over de laatste tientallen jaren te vinden, die allemaal niets met CO2 (van welke oorsprong dan ook: menselijke of natuurlijke) hebben te maken. Ik beklemtoon dat hun beschouwingen (net als AGW) een hypothetisch karakter hebben. Maar ze komen volgens de auteurs beter overeen met de waarnemingen dan AGW.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

86 reacties

 1. T2000

  RR Kampen,

   

  ‘Co2 bestaat helemaal niet!’ Wat is dit nu voor waanzin? Co2 bestaat wel! Het zorgt er juist voor dat de geabsorbeerde warmte zeer snel gedistribueerd wordt. Co2 kan de energie namelijk moeilijk vasthouden.

   

  ‘Klimaat bestaat helemaal niet!’ Wanneer heeft Pielke Sr. dat gezegd? Dit is toch geen stroman mag ik hopen RR Kampen? Want dan ben ik diep teleurgesteld in je.

 2. RR Kampen

  Zoals gezegd, binnenkort in dit theater: CO2 bestaat helemaal niet 🙂

  De uitvoering daarna wordt nu gerepeteerd en zal heten: ‘Klimaat bestaat helemaal niet!’ (o nee, die poging is al door Pielke Sl. geprobeerd).

 3. RR Kampen

  beetje confuus hè? U post flauwekul van Watts uit 2009. Eén van de ijsarmste jaren dus, dat wel.

  Op het moment loopt 2011 trouwens volgens alle maten record qua zee-ijs (ook Labohm’s ROOS helpt niet meer). En de temp ging er dit jaar een paar dagen voor de normaal boven de nul.

   

  Overigens zijn Arctische smeltzomers gewoonlijk aan de koele kant (ja, hoe zou dat nou komen, T2000).

  Voorbeeld: http://ocean.dmi.dk/arctic/plots/meanTarchive/meanT_2007.png .

   

   

 4. janos73

  @ T2000,

   

  Dat was in 2009, laatste keer dat ik op de kalender keek was het 2011.

   

  Heb je trouwens ook die enorme piek in de temperatuur gezien in Januari / Februari? Zou het dan toch opwarmen?

   

 5. T2000

  De waterthermostaat is de werking van het klimaatsysteem, zoals deze al tientallen jaren door onderkend is. De rol van CO2 hierin is vrijwel onbekend en ook nergens te bespeuren. Maar daar denken de alarmisten die hier komen natuurlijk anders over. Nu nog feitelijk onderbouwen….

 6. T2000

  Arctic temperature is still not above 0°C – the latest date in fifty years of record keeping

  http://wattsupwiththat.com/2009/06/25/arctic-temperature-is-still-not-above-0%c2%b0c-the-latest-date-in-fifty-years-of-record-keeping%e2%80%a6%e2%80%9d/

  Data from DMI (Danish Meteorological Institute)

 7. RR Kampen

  Leuk krantenartikel.

  Mr. Ellsworth said that
  rocky islands were seen by his party at the pole, but that these could hardly
  be considered land.

  Je blijft lachen hè. Ter plaatse is het overal tussen 2200 en 4600m diep, nergens in de buurt rotsen laat staan eilandjes 😀 😀

  Ga dit niet zelf na hoor, veel te pijnlijk zo’n feitje. De serieuze lezers kunnen hier kijken: http://www.orangesmile.com/ru/foto/oceans/arctic-ocean.jpg .

  Natuurlijk zijn benoorden Groenland en benoorden Siberië de afgelopen jaren inderdaad wel een paar tot dan onbekende eilandjes ontdekt (dus minstens 800km van de Pool af), maar dat komt gewoon doordat het ijs daar hand over hand verdwijnt.

 8. NN

  T2000: “Vergeet u niet Ferenc Miskolczi te noemen? De man is zo briljant dat slechts enkelen in staat  zijn werk volledig te begrijpen”. Doet me denken aan de voorspellingen van een communistisch leider. Die waren zo revolutionair dat ze nog steeds niet zijn uitgekomen. 

   

  HL: hulde voor de “scepticus” die de “sceptische theorie” op papier zet. En en passant ook de ijstijden en het huidige klimaat verklaart (waar zijn 60% van de Europese warmte records uit de afgelopen 20 jaar) en niet strijdig is met natuurwetten, metingen (bv poolijs) en logica. Zijn we daar ook weer vanaf.

 9. Karel Staal

  Zelf behoor ik tot het kamp van het grijze gebied. Naar mijn mening zijn er wel aanwijzingen voor een broeikaseffect, maar ben er niet van overtuigt dat we zoveel invloed hebben op ons klimaat en hoe rampzalig de gevolgen zullen zijn. Achter allebei de kanten staan ook dusdanig veel lobby- en belangengroepen (big Nature aan de ene kant, big Oil aan de andere) dat je er ook niet vanuit kan gaan dat wanneer een onderzoek gepubliceerd wordt deze werkelijk onafhankelijk is.

   

  Echter, naar mijn mening moet er wel degelijk gekeken worden naar alternatieve energie (water/zon/wind, maar ook kernenergie moet een optie blijven zolang de grondstoffen beschikbaar zijn), vanwege de fossiele brandstoffen die binnen afzienbare tijd er doorheen gejaagd zijn. Zeker met China als grote marktspeler zal de vraag en daardoor de prijs flink toenemen en de tijd dat de grondstoffen nog beschikbaar zijn flink afnemen. We bevinden ons nu in een belangrijke overgansperiode waarbij we over zullen moeten gaan naar een overgroot gedeelte duurzaam geproduceerde energie, waarbij gedacht kan worden aan kernenergie als buffer (aangezien deze grondstoffen ook beperkt beschikbaar zullen zijn).

   

  Bij de hele klimaatdiscussie mis ik daarom vaak de nuance, met name van de zijde van de sceptici, dat er niets mis is met zuinig aan doen met onze energie. Sterker nog: dat we hier, klimaatverandering of niet, toch met z’n allen op moeten inzetten omdat op de lange termijn ons verbruik niet houdbaar is.

   

  Dure oplossingen zoals CO2 opslag daarentegen zetten geen zoden aan de dijk en zijn een verspilling van geld wat beter aan andere energiedoeleinden (o.a. onderzoek naar efficientere alternatieven) besteed  zou kunnen worden.

 10. T2000

   

  Data from Catlin Arctic Survey 2011, collected during an eight-week expedition from March to May, indicates the temperature of Arctic seawater below 200 metres depth has decreased by a ‘surprising’ one degree Celsius in comparison with previous observations…“What was most surprising was the degree of change; even the most incremental differences in ocean temperatures matter. To put this temperature change in context, global sea temperatures rose by only 0.25 of a degree Celsius in the last 30 to 40 years but this was enough for the IPCC’s Fourth Assessment Report to state the oceans are warming.””

   

  http://tomnelson.blogspot.com/2011/07/warmists-surprised-to-find-arctic.html

 11. T2000

  RR Kampen, het valt wel mee…

   

  New Research Out of Greenland Proves Stability of Ice Sheet Over The Last 2 Decades

  The IPCC and its Climategate scientists have predicted CO2-caused global warming for decades, which would cause the Greenland area to warm, leading to a gigantic ice melt, thus flooding coastal regions around the globe. Commonsense, anecdotal evidence, and tidal gauge and satellite data makes for convincing case that the IPCC and fellow alarmists have hilariously exaggerated this predicted catastrophe. Now comes further Greenland research that confirms the IPCC “science” failure.

  Daniault et al. studied the East Greenland Current (EGC) for indications that the “melting” ice cap was injecting huge amount of fresh water melt into the current. They discovered that over the last two decades there is no increase in the EGC trend, which essentially demolishes the exaggerated IPCC predicted “tipping point” outcome.

 12. RR Kampen

  Ja, hoe zou dat nou komen hè? Net als de relatief koude zomers die de sterkste smeltperioden kenmerken 😉

   

  ” To put this temperature change in context, global sea temperatures rose
  by only 0.25 of a degree Celsius in the last 30 to 40 years but this
  was enough for the IPCC’s Fourth Assessment Report to state the oceans
  are warming.”

  Inderdaad, en gigantisch snel aan het opwarmen ook. Want een kwart graad voor de hele watermassa is ontstellend veel. Het betekent ook dat als de CO2 op dit moment ineens terugvalt tot 280 ppm, de opwarming van de atmosfeer eerst nog even doorzet. Want die warmte wordt dan weer vrijgegeven.

   

  T2000 12:48, ik zei: binnenkort in dit theater. U spelt het spul al met Co2 ipv CO2, ga zo door 🙂

  Dat klimaat niet bestaat, bedacht Pielke Sl. vorig jaar. Aanleiding was het feit dat Watts et al zelf hadden bewezen dat er niks aan de weerstations mankeert op basis waarvan HadCru en NASA/GISS werken. U kent de weg bij Watts dus u zult die kul van Piele Sl. er weten te vinden.

   

 13. RR Kampen

  Die ‘waterthermostaat’ is een soort verzinsel dat beoogt het bestaan van CO2 te ontkennen. Dat is de beste samenvatter wel. De essentie ervan is dat condensatiewarmte ineens niet bestaat 🙂

   

 14. RR Kampen

  inderdaad; het is slechts de vraag of het record van 2007 eraan gaat of net niet – de rest wordt verslagen. Beide passages gaan ‘gewoon’ weer open en het ijs is er dunner dan ooit. Jaar 2011 jan t/m juni veruit grootste gemiddelde negatieve anomalie.

  Ik noemde alleen het Zuidpoolijs omdat die recentelijk een constante tot licht stijgende trend vertoonde. Bij voortzettende opwarming (die daar ook heerst natuurlijk) wordt ook daar een duidelijke afname verwacht. Natuurlijk moet de actuele stand van zaken telkens genoemd worden als Labohm vertelt dat gisteren in NL de IJstijd begon (met een bijzonder laag juli-maximum immers, maar weet Labohm veel van het weer? Hm).

 15. cmsuijkerbuijk

  Waterman, ik maak uit je reactie op dat je nét zo ziek bent: Als deze idioten hun gang laten gaan wel ja. Kinderen van alles op de mouw spelden over iets wat niet bewézen is, alleen in verknipte geesten plaatsvindt en die met hun hysterie de hele wereld trachten te gijzelen. En simpele zielen als U trappen er met open ogen in.

  Diegenen die kinderen opdeze manier angst aanjagen, horen in een psychiatrische inrichting thuis!

  Gelukkig zijn er climaatsceptici die de mensheid voor dit grote verzónnen en ónbewezen onheil behoeden!

 16. Mar

  @Hans

   

  Sorry, ik wist niet dat u econoom was. Eerlijk gezegd lees ik nooit uw artikelen, simpelweg omdat al dat klimaatgebabbel niet aan mij besteed is. Ik zie al die klimaathysterie als geldklopperij en werkverschaffing.

   

  Bedankt voor het antwoord.

 17. cmsuijkerbuijk

   

  Zo ver is het al gekomen:

  Uit de Telegraaf van 9 juli 2011:

  Kinderen krijgen nachtmerries van
  klimaatverandering

  AMSTERDAM –  Kinderen op de
  basisschool in Australië worden doodsbang gemaakt in de lessen over
  klimaatverandering. “Dood, letsel en vernietiging wacht als
  jullie geen actie ondernemen”, zo wordt de kinderen wijs
  gemaakt. Klimaatverandering wordt in Australië aan de
  basisschoolkinderen gepresenteerd als de “Dag des oordeels”.
  Volgens critici worden de kinderen gek gemaakt en bang. In de lessen
  op school wordt, volgens Sue Stocklmayer van het Australian National
  University’s Centre for the Public Awareness of Science, de
  klimaatverandering zeer eenzijdig belicht en is geen plaats van de
  mening van klimaatsceptici.

  Volgens Stocklmayer heeft het helemaal geen zin om de kinderen dag
  in dag uit te indoctrineren met negatieve informatie. “Daar
  krijgen ze alleen maar nachtmerries van”.

   

  Hier hoef je toch niets meer aan toe te voegen! Misdadig is het

 18. Hans Labohm

  Mar,

   

  Je schrijft: ‘Hebben zware aardbevingen invloed op zeestromen en kan het klimaat als gevolg daarvan veranderen?’

   

  Zoals je weet ben ik maar een eenvoudig econoom, die per ongeluk vedwaald is geraakt in de klimatologie. Ik lees dagelijks veel daarover. In de literatuur ben ik wèl tegegekomen dat zonne-activiteit mogelijk van invloed is op aardbevingen. Maar ik ben nog nooit tegengekomen dat aardbevingen van invloed zijn op oceaanstromingen. Dat geldt niet voor de tektonsiche bewegingen (aardschollen). Maar dan praten we over verschijnselen van een gans andere orde van grootte en over gans andere tijdschalen.

 19. Mar

  Zeestromen hebben invloed op het weer toch? In de laatste jaren is de aarde her en der aardig aan het schudden geweest en ik heb ergens gelezen dat de aardbeving met tsunami bij Indonesië de aarde zelfs een paar centimeters van positie heeft doen veranderen. Japan is na de aardbeving ook iets van 7 cm of zo opgeschoven.

   

  Hebben zware aardbevingen invloed op zeestromen en kan het klimaat als gevolg daarvan veranderen?

   

   

   

   

   

   

 20. Hans Labohm

  H.H.,

   

  Je schreef: ‘ Welke van alle hypothesen de meest passende bij de werkelijkheid is, laat ik graag aan de specialisten ter zake over. Wel is het natuurlijk leuk om de discussie te volgen. Maar ik zie het liever in het wetenschapskatern dan op de voorpagina van de kranten.’

   

  Gelijk heb je!

   

  Gelukkig gaat de wetenschapsdiscussie in Nederland nu in versneld tempo de goede kant op. Binnenkort hoop ik daar meer over te kunnen vertellen.

   

  Hopelijk zullen de wetenschapskaternen van de MSM volgen. Maar je weet het maar nooit met Martijn van Calmthout (VK), Karel Knip (NRC/HB) en Joep Engels (Trouw).

   

   

  ‘Don’t confuse us with the facts. We have made up our minds.’

   

 21. Hans Labohm

  janos73,

   

  Ik geloof niet dat ik je het eerder heb gevraagd.

  Waar is het wetenschappelijk bewijs voor de menselijke broeikashypothese? Als je me één artikel kunt geven is dat al voldoende.

   

  De volgende vraag heb ik je – geloof ik – al eerder gesteld.

   

  Wanneer begint volgens jou die verschrikkelijke opwarming van de aarde? Morgen? Volgend jaar? Volgend decennium? Volgende eeuw?

   

   

 22. RR Kampen

  “De volgende vraag heb ik je – geloof ik – al eerder gesteld.”

   

  U geeft gewoon toe dat u hardleers bent, of is er iets anders aan de hand, Hans?

 23. RR Kampen

  ” In de literatuur ben ik wèl tegengekomen dat zonne-activiteit mogelijk van invloed is op aardbevingen.”

  Goed idee. De gedachtengang wordt hier uitgelegd: http://www.abovetopsecret.com/forum/thread559327/pg1 .

  Tevens valt gemakkelijk te zien dat er (ietwat verrassend) geen relatie is.

   

 24. janos73

  T2000

   

  Zuid pool = Antarctica

  Noord pool is Arctica

   

  kom van Arctos = ijsbeer

   

  Antarctica = geen ijsbeer

   

  En ik weet niet wat dien mannen gerookt hebben op de pool want ze spreken over eilanden op de Noordpool.

   

  Wat is trouwens de “waterthermostaat” ? Water warmt op ijs smelt?

 25. Christiaan Waterman

  en het wordt allemaal nog veel erger.

 26. T2000

  RR Kampen,

   

  De waterthermostaat doet grondig zijn werk. Mooi is dat he, om de natuur in actie te zien.

   

  Weinig ijs? Ach mei 1926 was er minder. Althans volgens de krant van destijds. http://news.google.com/newspapers?id=5louAAAAIBAJ&sjid=oNkFAAAAIBAJ&pg=6377,694076&dq=north-pole+water&hl=en We hadden toen nog geen satellieten, dus echt goed vergelijken kunnen we niet. Niet dat het uitmaakt voor jou natuurlijk.

 27. janos73

  RR Kampen,

   

  Op de noordpool ook al niet….

 28. RR Kampen

  het kan mij niet koud genoeg zijn en ik prijs deze zomerdag tien met griffel.

  Opvallend weinig ijs rond Antarctica trouwens.

 29. T2000

  RR Kampen,

  Je bent er weer! Ik heb je reaguursels gemist hoor. Als kiespijn.

   

  Maar je gaat er weer fris en fruitig ad hominem tegenaan zie ik. Vakantie doet een mens normaal gesproken goed, maar jij bent kennelijk in Nederland op vakantie geweest. Het slecht, koude weer heeft je nog verder verbitterd?

 30. T2000

  Meneer Labohm,

  Vergeet u niet Ferenc Miskolczi te noemen? De man is zo briljant dat slechts enkelen in staat  zijn werk volledig te begrijpen. En daarnaast dat de heer Rorsch en van Andel toch op basis van zijn uitgangspunten verder werken?

   

  Voor de geinteresseerden een uitleg van Miskolczi gedaan door M. Zagoni (voormalig IPCC medewerker):

  http://www.youtube.com/watch?v=Ykgg9m-7FK4

 31. janos73

  Hans,

   

  hoe bedoel je bewijs? gewoon op het niveau 1+1 = 2,  is een feit, iedereen accepteerd het, maar wie kan het “bewijzen”

   

  1 = 1

  41 – 40 = 61 – 60

  16 + 25 – 40 = 36 + 25 – 60

  4² + 5² – 2 * 4 * 5 = 6² + 5² – 2 * 6 * 5

  (4 – 5)² = (6 – 5)²

  4 – 5 = 6 – 5

  4 = 6

  2 = 3

  1 + 1 = 3

   

  Dit brengt natuurlijk alle economische theorie is gevaar.

   

  Maar je kan ook even hier kijken dat het wel degelijk 2 is

   

  http://quod.lib.umich.edu/u/umhistmath/AAT3201.0001.001/400?rgn=full+text;view=pdf maar dat zijn meer dan 500 pagina’s

   

  Die “verschrikkelijk opwarming van de aarde… Ik wist niet dat die gestopt was. Toen ik vanochtend uit bed stapte was het ongeveer 32 graden, nu meer dan 40 het bewijs dat de aarde opwarmt

 32. janos73

  Waarom worden de feiten die RR Kampen aandraagt altijd negatief gewaardeerd en de onderbroeken lol  van T2000 positief?

 33. RR Kampen

  u bedoelt dat de feiten voor u taboe zijn. Wellicht denkt u dat elfjes het smeltpunt van water hebben verlaagd, dat kaboutertjes de planten hebben ingefluisterd eerder te gaan bloeien enzo, en uiteraard bestaan elfjes en kaboutertjes juist omdat er geen enkele aanwijzing voor hun bestaan bestaat 🙂

   

  Een poging die minder plat en eigenlijk ontzettend schattig is, is deze van beroepsleugenaar Bob Carter: http://scienceblogs.com/deltoid/2011/07/bob_carters_trend_lines.php . Alleen naar zijn lijntjes kijken (de rest van dit stukje staat vol van die vieze dingetjes).

 34. cmsuijkerbuijk

  Jan-The-Other-One: er is geen énkel bewijs van opwarming. Wat zij bewijzen noemen zijn alleen maar statistieken, modellen, manipulaties, wegkijken, ontkenningen, verketteringen, stigmatiseringen, carrieres breken en aannames van hetgeen welgevallig is. Alles wat tégen AGW is, wordt belachelijk gemaakt, doodgezwegen, geweigerd te aanhoren en in de grond getrapt (Ik zal nog wel wat vergeten). Bewijs, nogmaals is er niét. Het wordt door de AGW’ers tot bewijs “gepromoveerd” en als het ware als een oukaze verkondigd over de wereld. En oh wé als je het er niet mee eens bent.

  Om met de Heer Labohm te spreken: “Waar blijft dan die opwarming (die maar niet wil komen)?

 35. RR Kampen

  Logica is giftig, feiten zijn taboe: voor u. Prijs u niet ongelukkig: het geldt voor normale mensen, zo’n 90% van de mensheid. Ook geldt voor hen: geen inlevingsvermogen, nihil gevoel voor verhoudingen en zo is er nog wel meer interessants aan het syndroom van de aap met atoombom die zorgvuldig elk zinnig gebruik van z’n brein vermijdt. 

  Knap dat u een waterstijging van ongeveer 3 cm over de afgelopen tien jaren in zulk groot water zo scherp weet te zien. Ik ben een een ervaren hengelaar en kan getuigen dat je zelfs binnenwater al jaren heel goed moet kennen om te kunnen zeggen of een gemiddelde waterstand thans drie centimeter verschilt van die van tien jaar geleden. Maar u slaagt erin bij dekreet 🙂

  Gelukkig zijn er gewoon een paar mensen bij wie eerst meten gelijkstaat aan weten. Dergelijke types, die rondlopen met die vieze dingetjes (feiten) raak je toch met geen tang aan hee 😀

 36. Jan -The Other One-

  Voor wie zijn feiten taboe? Voor u of voor mij? Als ik en al die anderen zien dat het water nog even hoog staat is dat geen feit maar “Neanderthalerwetenschap”?

  Ik zie dit met mijn eigen ogen hoor!

   

 37. RR Kampen

  Nederland verzuipt van binnenuit, Arnhem is dus niet veilig. Gisteren weer een 100+mm in het land. Zo’n etmaalsom had je tot een kwart eeuw geleden ofzo eens per paar jaar ergens in het land. Tegenwoordig moet je meer denken aan een paar keer per jaar. Ook dat is AGW. Net als de unieke droogte in het voorjaar (doe geen poging het te begrijpen, daar heb je van die vieze dingetjes voor nodig nl. feiten).

 38. Herman01

  Vooruitziende architecten zijn voor Arnhem het  ‘Arnhem Beach Hotel’ aan het ontwerpen dat is nog eens een blik in de toekomst!  Er komt zelfs een ‘RR-suite’ compleet met climate control.

 39. cmsuijkerbuijk

  Jan-The-Other-One: Inderdaad AGW ten voeten uit: Neanderthalerwetenschap wordt terug de norm. Logica is giftig, feiten
  zijn taboe, meten is een misdrijf en gelul in de ruimte is de enigste
  waarheid. Eindelijk steekt Kampen de hand in eigen boezem. Een soort van Coming Out zeg maar.

 40. RR Kampen

  De link van Arnold 22:26 opent met de zin “When I started out in climate science in 2005, the climate people ignored the solar physics community.”

  Leugen. Doei. Negeren verder – vermoei je vooral ook niet met sprookjes rond zonneklimaatvoorspellingen. AGW is toch véél sterker dan elke zonnesignaal van de laatste, eh, tientallen miljoenen jaren? 

   

  Jan-TOO “het water staat nog precies even hoog als toen. Is niet alleen mijn idee, maar van iedereen die ik spreek hierover.” – Neanderthalerwetenschap wordt terug de norm. Logica is giftig, feiten zijn taboe, meten is een misdrijf en gelul in de ruimte is de enigste waarheid 😀

   

   

 41. NN

  T2000, 13:03. Als er meer poolijs smelt dan normaal, komt er dan meer of minder smeltwater in zee? Stel dat er meer smeltwater in zee komt, stijgt of daalt de temperatuur van dat water dan? Waar duidt kouder water rond de polen op?

  Overigens zijn er meer factoren van invloed, maar ik wil het niet te moeilijk maken voor je. Aardig hè?

  *** error maar geen doubt ziet ***

 42. RR Kampen

  er is geen verband. Laat inderdaad de wetenschappers deugdelijk onderzoek doen, schrijf hen in het bijzonder niet voor wat ze mogen zeggen en wat ze moeten verzwijgen (we hebben nu een Bloedraadparlementariër die een schrikwekkend staaltje terreur is begonnen, dus ik noem dit vaker, net zolang tot ik op de brandstapel word geflikkerd. Want dat is de nabije toekomst, i kid u not).

   

  Dan het off topic gedeelte, politiek en uw centen. Ik zou zeggen: word anarchist, of boef, of revolutionair. Stel je buiten de samenleving en, let wel, gebruik beslist geen kennis die is opgedaan dmv belastinggeld. In het bijzonder dient u alle weerberichten te negeren; als u wil weten of u vanavond kan BBQ’en dient u zelf naar de lucht te kijken en uw conclusies te trekken (dat kan hoor, kost wel een jaartje of tien zeer intensief ervaring opdoen om het te kunnen weliswaar, maar hee, u kunt van al dat uitgespaarde geld natuurlijk ook een meteocursusje kopen. Daarna is acht jaar intensief ervaring opdoen genoeg 🙂 ).

 43. janos73

  @RR Kampen,

   

  Ik hoop dat we vanavond nog wat cooling krijgen. > 40 graden warm…

 44. Smur

  Inderdaad! Laat de wetenschappers maar eens (deugdelijk) onderzoek doen, en naar elkaar luisteren, maar laat de politiek ondertussen met hun poten van mijn geld afblijven.

 45. RR Kampen

  Logica is giftig, feiten zijn taboe. Daarom. Dit is ook geen discussie of debat, maar een soort trollingcontest – waarbij het mooie is dat als je je aan feiten houdt je het veruit het gemakkelijkst hebt in deze contest, bovendien daarmee informeert ipv trollt 🙂

   

  Merk op hoe vaak bijvoorbeeld Hans Labohm een vraag stelt, dat hij altijd van deze of gene afdoend antwoord krijgt, dat hij daags erop weer iemand anders lastigvalt met precies dezelfde vraag, en een week later u of mij opnieuw met precies dezelfde vraag… Het is géén hardleersheid, dat moet je heel goed inzien. Het is sabotage. Het is proberen mij of anderen uit te putten. Wat met mij natuurlijk niet lukt: als autist ben ik immers dol op repetitieve klusjes 🙂

  Als Hans Labohm bijvoorbeeld echt weer en klimaat volgde, zou hij gisterenavond apart en dolenthousiast iets over de temperaturen in Nederland hebben vermeld. Hij heeft de kans van de eeuw: hoe kon met al die opwarming gisteren één van de dozijn koudste julidagen sinds 1901 zijn geworden? Maar Hans Labohm volgt het weer helemaal niet, laat staan dat ie dit kersje wist te plukken. En dat heeft dus allemaal zo z’n redenen en oorzaken.

   

   

   

   

 46. cmsuijkerbuijk

  Janos73: Ik hoop dat we vanavond nog wat cooling krijgen. > 40 graden warm… (Fahrenheit?) Het helpt als je de verwarming uit zet hoor, het is al lang “zomer”! En niet meer je oren laten hangen naar de Klimatofielen joh. Zelfstandig denken en niet meer klakkeloos de credo’s van deze alarmisten voor zoete koek aannemen! Dat helpt nóg meer……. ;-])

 47. NN

  T2000, 13:03. Als er meer poolijs smelt dan normaal, komt er dan meer of minder smeltwater in zee? Stel dat er meer smeltwater in zee komt, stijgt of daalt de temperatuur van dat water dan? Waar duidt kouder water rond de polen op?

  Overigens zijn er meer factoren van invloed, maar ik wil het niet te moeilijk maken voor je. Aardig hè?

  *** error maar geen doubt ziet ***

 48. T2000

  RR Kampen:”Goed luisteren naar de deskundigen terzake dus” Dat is t punt! Die kom ik in AR4 niet tegen.

 49. T2000

  NN,
  Okay! De oceanen zijn sinds 2002 afgekoeld door afsmelting van de polen. En de polen smelten doordat de temperatuur sinds 1998 niet meer is gestegen?

 50. Hans Labohm

  Arnold,

   

  Dank voor de link!

   

  Héél interessant!

 51. janos73

  Cmsuijkerbuijk: nee hoor Celsius. ik heb niet eens verwarming!

   

  We global cooling 31C nu

 52. Jan -The Other One-

  Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap.

  Ik geloof er niks van, heel simpel. 50 jaar geleden zeiden ze al dat de zeespiegel ‘onrustbarend’ zou stijgen. Ik woon op een steenworp van de Westerschelde, het water staat nog precies even hoog als toen. Is niet alleen mijn idee, maar van iedereen die ik spreek hierover.

  Maar over nog eens 50 jaar gaan we verzuipen. Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap…

 53. Herman01

  @cmsuijkerbuijk 20.50  Ook op DDS zijn er een aantal commenters met nachtmerries en ze hebben om het millieu te sparen niet eens een nachtlampje.

 54. NN

  T2000, je maakt het me moeilijk. Hoe leg ik dit in Hema-meisjes taal uit. De zee-en rond de polen is iets anders dan de hele oceaan – ben je er nog? Dus terwijl de oceanen opwarmer door AGW, kan de poolzee door meer smeltwater van nul graden kouder worden. Toegegeven, het is moeilijk als je er niks van begrijpt, maar probeer het. Je kunt het. Groetjes, No-Nonsense

 55. cmsuijkerbuijk

  T2000: Het wordt wármer omdat het áfkoelt. Snáp dat dan toch. En een vierkant rondje bestaat ook. Wist je dat niet? Uitgevonden door de AGW’ers (maar niet verder vertellen hoor….) En het zwarte garen hebben ze óók al uitgevonden {;-])

 56. RR Kampen

  ik begrijp dat die temp continu zo’n beetje rond het recordniveau van 1998 is blijven hangen? Geen wonder dat de zeeën inmiddels zijn opgewarmd! Elk jaar minder ijs en we gaan meemaken dat het nul wordt, het is beslist een boeiend vooruitzicht. Tien jaar later alweer leeggevist ntk 🙂

 57. cmsuijkerbuijk

  Omdat de “feiten” van Kampen altijd weer weerlegd worden door mensen die het beter weten als hij, ondanks zijn tegenstribbelen en van zijn discipelen. Alleen wil hij het maar niet aanvaarden. Net zoals die beroemde generaal in Bagdad,die stond te verklaren dat de Amerikanen verpletterend waren vferslagen terwijl de Amerikaanse tanks op de achtergrond voorbij reden. Zo zal het ook vergaan met de Klimaathysterie. Mensen voor de gek houden, maar op de achtergrond werken de sceptici aan wat er wérkelijk aan de hand is!

 58. Gielah

  Nee, simpeltje… in een goed debat gaat het niet om WINNEN ( ego), maar om de WAARHEID, die boven het kleine miniscule ik-je uitstijgt.

   

  En wéér laat u de bekende zinnetjes, die moeten suggereren dat u, met uw zogenaamde  intellect ( ook een functie van het ego…) wél ziet wat anderen NIET zien, op ons los.

   

  Zoudt u dan tenminste niet kunnen doen alsof u NIET hoogmoedig bent?

  Het ego is in staat élke rol aan te nemen, dus waarom dan niet eens even voor de verandering wat minder nadruk gelegd op:    ‘Ik ben de allerbeste in het ganse heelal’ en eens een keer aan mensen gewoon een geïnteresseerde vráág stellen… niet om het daarop volgende antwoord daarna weer in grote arrogantie  neer te sabelen… maar gewoon om zelf iets op te steken?

  Het is ten hemelschrijend irritant en zielig… uw gedrag hier.    

 59. Jan -The Other One-

  Hou u een beetje bij uw feiten he, niet zo onder de gordel

 60. cmsuijkerbuijk

  Kampen, in Vlaanderen zouden ze zeggen: “Awél zunne, ge meugt d’n diksten ‘ebbe . Er is tegen zóveel onzinnigheid toch geen eer te behalen. Gelóóf in die klimaatonzin als je wilt. Je zult nog weleens terugkijken (als je tenminste niet ingevroren bent) en bij jezelf denken: Heb ik dat nou écht geloofd, die opwarmingsonzin?; Heb ik me dat nou écht op de mouw laten spelden? terwijl je de verwarming (Op Atoomstroom natuurlijk) nog wat hoger zet? Ben ik nou wezenlijk zó blind geweest om Gore Al klakkeloos te aanbidden?

  Deze tijd zal voor jou en je geloofsgenoten onverbiddelijk aanbreken!

 61. cmsuijkerbuijk

  Kampen: Als wij de stuurlieden aan de wal zijn, zijn jij en je sympatisanten de trekpaarden op het jaagpad. Ergo, wij hebben dan toch weer de teugels in handen en moeten héél goed weten, hoe wij het schip sturen!

  Bedankt dus voor het compliment!

 62. Hans Labohm

  MoreCarbonOK,

   

  Hier vind je een overzicht van mijn ‘postings’, alsmede de tijdstippen waarop de laatste reacties daarop zijn verschenen.

   

  http://www.dagelijksestandaard.nl/users/hans-labohm/track

 63. MoreCarbonOK

  Ik moet misschien ook nog even hier aan toevoegen dat de IPCC projectie van +0.2 graad C /dekade een beetje onrealistisch is?

  (groene lijn in de leuke grafiek)

  PS

  Is er een manier waarop ik e-mails kan krijgen om te zien wat alle antwoorden zijn op deze blog?

 64. MoreCarbonOK

  Ik zag een leuke grafiek hier:

  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2010/04/orssengo3.png

  Volgens mijn eigen beoordeling van de afgelopen 4 dekaden

  http://www.letterdash.com/HenryP/henrys-pool-table-on-global-warming

   

   is deze grafiek merkwaardig correct:

  bv. tussen 1910 en 2060 ligt een verschil van 0.01 C per jaar.

  Ik meet 0.012 voor de afgelopen 37 jaar.

 65. cmsuijkerbuijk

  Kampen, IK pretendeer niet zoals jij omnipotent te zijn. Integendeel zelfs. Wat ik echter wél ben is niét goedgelovig zoals jij, die álles wat in jouw straatje past gelooft, zonder enige kritiek en nuchter, want ik laat me het hoofd niet op hol jagen, zoals jij wel doet, terwijl je allerlei pretenties hebt, die je niet waar kunt maken. Daarbij kom je te pas en te onpas met “Blonde Führer” terwijl je zelf achter een in mijn ogen ontelbaar keer gevaarlijker figuur als Gore Al aanholt, die aantoonbaar de boel besodemietert, maar ja, hij praat zo leuk in jouw semi-wetenschappelijke straatje hé en voor die bewijzen ben je doof en blind, nietwaar? Als je zijn leugens gelooft, zoals jij doet, dan kan ik me voorstellen dat, nu bewezen is dat het leugens zijn, je wild om je heen gaat schoppen en tieren, want toegeven dat je fout zit, dat komt bij een links figuur nou eenmaal niet over de lippen.

  Je lijdt waarschijnlijk aan een gigantisch minderwaardigheidscomplex, dat je je zo uitgeeft voor een persoon die nog méér weet dan O.L.H., wat zég ik, dat bén je misschien wel in jouw droomwereld, maar als dat zo zou zijn, dan word ik vriendjes met de duivel!

  En ik weet één ding: Al jouw argumenten worden kéér op kéér weerlegd door mensen die hier, ondanks jouw pretenties en waanideeën, zwartmakerijen en ongein, oneindig veel meer verstand van hebben dan het corrupte zooi’tje van het IPCC!

  Heb je er wel eens bij stilgestaan, bij het feit dat, hoe moeilijker iets wordt, des te minder mensen er veel, zo niet alles van weten? Dus dat jij pretendeert alles te weten, pleit niet voor je!

  Dat fenomeen is ook te zien bij dit klimaatprobleem, dat geen probleem is: Er roepen velen, (IPCC) dat zij er het weten. Er zijn er echter maar weinig (de sceptici) die er héél veel van weten. Domheid (IPCC) is nou eenmaal veel meer voor handen dan Intelligentie en geleerdheid, i.c.m. bescheidenheid (De sceptici)!

 66. RR Kampen

  In een debat gaat het om winnen. In een discussie gaat het om gezamenlijke analyse van een onderwerp. Zoek maar fijn de etymologie op – of doe maar niet, u zou van die vieze dingetjes (feiten) kunnen tegenkomen. Overigens behoort u zich ook in het debat van uw vuile taalgebruik en gescheld te onthouden, hè irritant zielig simpeltje?

   

  Verder constateer ik eens te meer dat al wat ik in deze draad gezegd heb blijkbaar niet bestreden wordt. Vandaar dat u en cmsuijkerbuijk (die zo graag iets geloven wil, maar nu eenmaal ver weg van elk feit moet blijven; die zo graag iemand aanbidden wil maar daartoe gelukkig thans de Blonde Führer heeft) maar andere dingetjes zijn gaan doen, ik snap dat wel.

   

  Zou die 45° C in Bosnië van gisteren al normaal zijn trouwens?

   

 67. RR Kampen

  “Toen men hem ondervroeg over zijn rol in het debatprogramma ‘Het
  Lagerhuis’ merkte hij bloedserieus op: ‘Het gaat er in de éérste plaats
  om te WINNEN’.”

   

  Nou wat gek joh. Het was een debatprogramma en in werkelijkheid gaat er in debatprogramma’s altijd om gras te maaien, zodanig dat iedereen precies evenveel sprietjes mag nemen 🙂

  Dat u het verschil tussen discussie en debat niet weet is u overigens geenszins aan te rekenen. Het geldt voor de meeste mensen en de corruptie in deze zit er al vanaf de eerste helft van de middeleeuwen in.

 68. RR Kampen

  “Een beetje bescheidenheid, een luisterende houding, bereidheid tot leren en afleren… ook dát zijn deugden.”

  Dat zou u wel willen, nietwaar, dat wetenschappers bescheiden en deemoedig gaan luisteren naar wat stuurlieden aan wal zoals u hen voorkauwen.

  Leugens bestrijden en leugenaars veroordelen – dát zijn de deugden die er nu toe doen.

 69. Gielah

  Het lijkt me wel wat hébben, hoor… als men alle politiek correcte leugens voor zichzelf volgzaam als ‘feiten’ weet te verkopen.

   

  En dan maar stevig en met veel hoogmoedige blabla de discussie in,

  élke discussie in… zelfs over onderwerpen, waar men niets van weet en waarvan men ook helemaal niets WIL weten…..

  maar die ook héél goed ge- en misbruikt kunnen worden ter streling van het toch al overmatig opgeblazen eigen ego,

  in de heerlijke wetenschap, dat men het dociele linkse volkje sowieso áltijd achter zich heeft… applaus bijvoorbaat verzekerd.

   

  Dat die bijval vooral van trollenvolk komt… maakt niet uit.

  Dat de kritiek vooral van mensen, die wél wat weten, komt…. maakt ook niet uit.

   

  Er is áándacht…. heerlijke… bevredigende… nooit vervelende áándacht.

   

  En dus gaat men door met de stortvloed aan reacties, vaak begint met hautaine zinnetjes als:

   * ‘Het blijft altijd grappig dat…”

   * ‘Logica is giftig’ ( bedoeld:  alleen ik en mijn laffe linkse losers staan open voor logica’….)

   * ‘Feiten zijn taboe voor u’…. ( bedoeld: ik daarentegen ben een wél man van de feiten… ik… ik… ik…. wel..!). 

   * ‘U geeft tóe dat ik gelijk heb’.  ( zodra een medeforummer denkt…. laat maar kwekken… die heeft zó’n plaat voor de kop, daar is bijvoorbaat geen dóórkomen aan… maar zelfs die onmacht, die ook, bijvoorbeeld  een geleerde professor zou bevangen bij het lesgeven aan een kleuter van 3… wordt alweer meteen omgebogen in de richting van het dierbare, ofschoon absoluut niet aan de orde zijnde, EIGEN GELIJK..).

   

  Een beetje bescheidenheid, een luisterende houding, bereidheid tot leren en afleren… ooik dát zijn deugden.

  En niet alles draait om winnen en het eigen gelijk.

  Marcel van Dam had en heeft die afwijking ook.

  Toen men hem ondervroeg over zijn rol in het debatprogramma ‘Het Lagerhuis’ merkte hij bloedserieus op: ‘Het gaat er in de éérste plaats om te WINNEN’.

   

  Dat heeft  echter veel meer met ego dan met wijsheid en volwassenheid te maken.

  Hoe groter het ego… ( het onechte imago… de persona… het masker… voor de buiitenwereld)   hoe kleiner het echte Zelf.  

   

  Hoogmoed is het duidelijkste kenmerk van een voortdurend uitdijend en zich opblazend ego.

  Maar ego is NEP.

  Daarom ook waren alle heiligen en alle verlichte mensen  – die het eigen ego als flauwekul doorzien hadden- altijd bescheiden.

 70. cmsuijkerbuijk

  Kijk Kampen, je bewijst mijn gelijk: “beroepsleugenaar Bob Carter”; Zó gaan AGW’ers om met tegenstanders. Tevens een teken van zwakte, want andere argumenten héb je niet. Blijf nou maar gewoon in die AGW-onzin geloven. Als je daar gelukkig van wordt, vooral doen, maar val de grote mensen niet meer lastig. En je kunt als AGW’er aannames en voorspellingen wel feiten noemen en trends en grafieken “bewijzen”, maar die zijn het papier niet waard waarop het gedrukt is, daar ze iedere keer weer, tot jullie AGWérs frustratie worden ontkracht!

 71. RR Kampen

  zo gingen realisten (‘AGW’ers’ bestaan net zomin als logicaanhangers) niet met leugenaars om, maar leugenaars wel met klimatologen. Bob Carter is particularly foul-mouthed, hoewel nepLord Monckton de kroon spant. Welnu: thans zijn een er een paar realisten die leugenaars noemen wat ze zijn: leugenaars. De spiegel voorhouden, heet dat.

   

  AGW is klassieke natuurkunde, stammend uit de negentiende eeuw. Het deed een voorspelling die inmiddels weergaloos aan het uitkomen is.

   

  Bekijk verder uw post eens en vergelijk die met mijn stijl.

  ‘teken van zwakte’, ‘AGW-onzin geloven’, ‘val grote mensen niet meer lastig’, ‘papier niet waard waarop het gedrukt is’, ‘frustratie’… Intussen blijft het Arctisch zee-ijs maar verdwijnen. Uw post is feitelijk één gefrustreerde litanie, is dat omdat al dat ijs overal zo hard smelt? Probeer dat een beetje in directe zin te communiceren, dan snappen anderen dat ook!

 72. Jan -The Other One-

  Tja, kennelijk wordt ie er gelukkiger van, die KK Rampen. En dan is het natuurlijk niet leuk dat wij zijn geluk aanvechten.

  Ik zal er nu maar mee stoppen dan, voor zijn gemoedsrust.

 73. H.H.

  Zolang de verdedigers van de alternatieve hypothesen hun verhaal niet ook gebruiken om een graai in de publieke geldpot te kunnen doen met als argument dat we anders allemaal dood gaan, zijn we al een stuk opgeschoten ten opzichte van de AGW hypothese.

  Welke van alle hypothesen de meest passende bij de werklijkheid is, laat ik graag aan de specialisten ter zake over. Wel is het natuurlijk leuk om de discussie te volgen. Maar ik zie het liever in het wetenschapskatern dan op de voorpagina van de kranten.

 74. WHS

  Het enige alternatief voor de broeikashypothese is:

   

  de hypothese  blijkt onjuist op grond van de waanrnemingen…

   

  Nader onderzoek is dus vereist.

   

  En dat kan maar beter niet via IPCC gebeuren …

  Misschien weet robbert Dijkgraaf een oplossing?

 75. Sjoerd

  Die paar centimeter van dit jaar zullen weinig uitmaken. Maar miljoenen jaren lang een paar centimeter per aardbeving is een paar duizend kilometer, en dat heeft natuurlijk wel invloed.

   

  Het bekendste voorbeeld is wel Antartica: pas nadat de circumpolaire golfstroom (een golfstroom die van west naar oost om Antartica stroomt) het gebied kon isoleren van het warmere water, kon de kilometer dikke ijslaag ontstaan. Daarvoor waren er landmassa’s die die stroom onderbraken, waardoor het warme water nog wel zo zuidelijk kon komen.

   

  Ook heeft de vorm van de kustlijnen invloed op hoe b.v. de Golfstroom loopt. En wat de invloed van de Golfstroom op het klimaat in Europa is, hoef ik je waarschijnlijk niet te vertellen. (Bergelijk het klimaat in Europa maar met dat in Canada/USA op dezelfde hoogtegraad – je zult verbaasd zijn!)

   

  Maar een enkele aardbeving? Dat zal zo’n kleine verandering geven dat het onmeetbaar is.

   

  NB: ik ben ICT-er dus ook geen deskundige.

 76. janos73

  @ WHS het IPCC doet geen onderzoek, het vat alleen samen.

   

  @ Hans,

   

  Ik denk dat de MSM (sinds waneer is dat een goede nederlandse afkorting) een redelijk beeld geven van de Internationale wetenschappelijke discussie. Dat de blogosfeer het daar niet mee eens is is wat anders. Ik ben blij dat we in de krant weinig lezen over mensen die nog in het creationisme geloven (terwijl daar toch ook een grote stroming van is).

   

  Het is onzin dat ieder standpunt even veel aandacht verdient.

   

 77. RR Kampen

  Inderdaad smelt het Groenlandse ijs sneller, véél sneller, dan in AR4 werd verwacht. Wordt één van de vele correcties voor AR5. Zelfde geldt voor de tot dusver onderschatte smelt van delen van de Antarctische ijskap. Dus ja, IPCC zat ernaast; AGW valt reeds veel sterker aan. Ik heb dit overigens al vaak genoeg vermeld.

 78. T2000

  RR Kampen,

   

  “Ja, hoe zou dat nou komen hè? Net als de relatief koude zomers die de sterkste smeltperioden kenmerken”

   

  Nou, hoe komt dat? Leg eens uit van begin tot eind (dus inclusief werking CO2). Leg uberhaupt eens uit welke plaats CO2 inneemt in het klimaatsysteem……

   

  “Inderdaad, en gigantisch snel aan het opwarmen ook. Want een kwart graad voor de hele watermassa is ontstellend veel. Het betekent ook dat als de CO2 op dit moment ineens terugvalt tot 280 ppm, de opwarming van de atmosfeer eerst nog even doorzet. Want die warmte wordt dan weer vrijgegeven.”

   

  Pfff, hahaahaha. Zoals ik al eerder onder je neus wreef: ” The best satellite technology confirms that the oceans remain in a cooling trend.” http://www.c3headlines.com/2011/07/awol-global-warming-current-satellite-measurements-confirm-ocean-cooling-continues-since-2002.html

  En ARGO (weet je nog, die 3000 boeien, sinds 2003 betrouwbaar actief ) bevestigt dit ook.

   

  “t klimaat niet bestaat, bedacht Pielke Sl. vorig jaar. Aanleiding was het feit dat Watts et al zelf hadden bewezen dat er niks aan de weerstations mankeert op basis waarvan HadCru en NASA/GISS werken. U kent de weg bij Watts dus u zult die kul van Piele Sl. er weten te vinden.”

   

  Zoals ik al zei: een grote ad hominem! Vergelijk het eens met:

   

  Volunteer Study Finds Station Siting Problems Affect USA Multi-Decadal Surface Temperature Measurements

  We found that the poor siting of  a significant number of climate reference sites (USHCN) used by NOAA’s National Climatic Data Center (NCDC) to monitor surface air temperatures has led to inaccuracies and larger uncertainties in the analysis of multi-decadal surface temperature anomalies and trends than assumed by NCDC.

   

  NCDC does recognize that this is an issue. In the past decade, NCDC has established a new network, the Climate Reference Network (CRN), to measure surface air temperatures within the United States going forward. According to our co-author Anthony Watts:

  “The fact that NOAA itself has created a new replacement network, the Climate Reference Network, suggests that even they have realized the importance of addressing the uncertainty problem.”

  The consequences of this poor siting on their analyses of multi-decadal trends and anomalies up to the present, however, has not been adequately examined by NCDC.

  We are seeking to remedy this shortcoming in our study.

   

   

 79. RR Kampen

  Lees AR4 van het IPCC.

 80. T2000

  Lees Arthur Rorsch, Noor van Andel, Ferenc Miskolczi.

 81. cmsuijkerbuijk

  IPCC, is dat niet het International Panel for Corruption and Cheating?

 82. T2000

  Volgens mij wel ja! Maar zou ook kunnen staan voor ‘International Plebs Communicating Craziness’…Weet ’t niet meer precies.

 83. T2000

  ‘Incompetent People Communicating Craziness’ 

   

   

 84. RR Kampen

  kijk, u leert het al. Van mij (ik ben eraan gewend hoor). Samen zorgen we er nu voor dat klimaat en klimaatveranderingen gewoon weer wetenschappelijk domeinen worden, waar ze behoren. Goed luisteren naar de deskundigen terzake dus (terwijl u en ik hier een beetje keuvelen over niets) en lees de grote vrucht van hun werk in AR4!

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.