Het Eurofascisme

Een encyclopedisch artikel, voor uw overweging:

Eurofascisme is een radicale, autoritaire and supranationalistische politieke ideologie. Eurofascisten streven ernaar om een allesoverheersende Europese “identiteit” te scheppen, gebaseerd op dienstbaarheid van allen jegens de Europese Unie. De EU zien zij als een organisch geheel, waarin individuen en staten niet zelfstandig zijn (en dat ook niet horen te zijn), maar samengebonden worden in één “gedeelde identiteit”.

Om dit te bereiken proberen Eurofascisten de samenleving te “zuiveren” van bewegingen, ideeën, mensen en systemen die zij als anti-Europees beschouwen. Voornamelijk anticentralisten en patriotten zijn het slachtoffer van deze grootschalige hetze, maar iedere groep en ieder individu die aangeeft onafhankelijkheid belangrijker te vinden dan Europese eenheid is een vijand in de ogen van de Eurofascisten.

Het Eurofascisme is fel gekant tegen nationale en regionale identiteiten, en tegen alle of bijna alle onafhankelijkheidsgerichte ideologieën en partijen. Het is anti-democratisch, anti-individualistisch, anti-liberaal, anti-parliamentair, anti-conservatief and anti-anarchistisch. Het omvat een zeer specifieke vorm van antikapitalisme, en is doorgaans ook fel antireligieus. Het verwerpt vrijheid, materieel geluk en zelfbeschikking, en richt zich in plaats daarvan op orde, discipline, gehoorzaamheid en “het collectief belang”.

Eurofascisten geloven de Europa sterk leiderschap en één collectieve identiteit nodig heeft, en dat de EU het instrument is om dit te bereiken. Ze geloven tevens dat de EU de wil en de capaciteit moet hebben om alle nationale en regionale identiteiten uit te vlakken, zodat niets de Europese collectieve identiteit in de weg kan staan.

Het Eurofascisme pleit voor het oprichten van een machtige centrale overheid voor de EU, die boven de nationale regeringen staat, en zonder hun toestemming besluiten kan nemen. Het einddoel is om de lidstaten te reduceren tot machteloze provincies van één Europese superstaat.

Hiertoe is volgens de Eurofascisten een Europese gelijkschakeling nodig (mogelijk gebaseerd op de “Gleichschaltung” in Nazi-Duitsland). Een centraal element van de gelijkschakeling is het garanderen van de “Europese solidariteit” in de vorm van enorme transfers van rijkdom van het ene land naar het andere. De succesvolle lidstaten moeten gedwongen worden om hun rijkdom af te geven aan de minder succesvolle staten.

De wensen van de mensen die deze rijkdom opbrengen moeten worden genegeerd, stellen de Eurofascisten. Zo nodig moet de rijkdom onder dreiging van (politiek of fysiek) geweld worden afgenomen. Alle middelen zijn geoorloofd om de solidariteit te dienen.

Op economisch vlak zijn Eurofascisten voorstanders van een staatsgestuurde, sterk gereguleerde economie. Deze economie staat (gereguleerd en streng beperkt) privé-bezit en private onderneming toe, maar “enkel als dit in dienst staat van de belangen van de EU als geheel”. Als dat volgens de Eurofascisten echter niet het geval is, moet de Europese superstaat alle nodige bevoegdheden naar zich toe trekken.

Eurofascisme eist een beleid van autarkie, in te voeren door middel van strenge handelsbeperkingen en hoge import- en exporttarieven. Gelijktijdig moeten bepaalde sectoren van de markt binnen de EU gesubsidieerd worden (bijvoorbeeld door middel van EU-landbouwsubsidies). Dit onderdeel van het Eurofascistische platform is al geheel ingevoerd in de EU.

Het Eurofascisme is vijandig tegenover vrijemarktkapitalisme, en vooral tegen speculatie. Dit wil men aanpakken door financiële instellingen te collectiviseren en een “bankenbelastingen” op alle financiële transacties te heffen.

De Eurofascistische ideologie is er al met al een van collectivisme en centralisme, gericht op culturele genocide van de nationale identiteit. De Eurofascisten zullen nergens voor terugdeinzen om hun “droom” tot werkelijkheid te maken. Zelf beschrijven ze hun visie als volgt: “Wij zijn er van overtuigd dat dit de eeuw van eenwording zal zijn, de eeuw van het collectief belang – een Europese eeuw

Ze werken hard aan hun heilstaat, en ze zijn al een heel eind.


Dit “encyclopedische artikel” is fictief. Maar niet zo fictief als u wellicht denkt. Het is bijna geheel gebaseerd op een Engelstalig Wikipedia-artikel over fascisme. Slechts enkele woorden en zinnen zijn aangepast, om een “Europese” in plaats van een “nationalistische” boodschap uit te dragen. Vervang alle verwijzingen naar Europa die u hierboven ziet door verwijzingen naar de natie-staat, en het is een kloppend stuk over fascisme.

Echter… vervang het woord “Eurofascisme” door “Eurofilie”, en het is óók een angstaanjagend accuraat stuk over de pleitbezorgers van de Europese eenwording. Maakt u zich geen illusies: de Eurofascisten zijn onder ons. Ze noemen zich alleen niet zo.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

9 reacties

 1. Thomas Jefferson

  Als we toch één Europa krijgen, dan leer ik liever van de Zwitsers wat democratie is. Volgens mij is Zwitserland de enige democratie in Europa dat functioneert.

 2. Theo Prinse

  Nou, dit zijn de betere stukken. Keep ”em coming !

 3. tipo

  Dat is de oorzaak van deze crisis.

  ( http://www.nationalpost.com/opinion/Europe+systemic+irresponsibility/5606510/story.html )

   

  De oplossing denkt men te vinden in het opschalen van die systematische onverantwoordelijkheid tot een supranationaal niveau en door rationele investeerders ‘agressieve speculanten’ te noemen waartegen ‘virtuele Bazooka’s’ moeten helpen. Dit is dus de EFSF, ontworpen als een Russische Roulettetafel.

   

  Het Eurofiele geloof heeft weliswaar veel weg van het fascisme, maar het wordt slechts gedreven door systematische onverantwoordelijkheid. Men is enkel zijn eigen bips aan het redden op de korte termijn, zonder te bekommeren om de langere termijn van de komende generaties.

   

  Landen die onverantwoord hebben geleend worden beloond (Griekse bail-out). Banken die onverantwoord hebben uitgeleend worden beloond (zij krijgen een mooi rond getal van 100 miljard). En de roulettetafel is weer open (EFSF). En de geldprinter staat niet stil (De ECB blijft doorgaan met opkopen staatsschulden uit het niets). De democratie is in gevaar (alleen Duitsland behoud haar budgetrecht, Nederland is dat door Rutte kwijtgeraakt) en de zeggenschap over onze bezittingen zijn we kwijt. We bezitten dus eigenlijk niks, maar hebben alles in bruikleen van de Staat/bank. En alles wat we nog wel bezitten, kan elk moment geconfisceerd worden, als de EFSF net als de subprime CDO’s iot 2008 voor een nieuwe crisis heeft gezorgd.

 4. Job

  Ik ben aardig eurofiel maar herken me niet in het bovenstaande. Een en ander is eerder van toepassing op een EU naar Frans model, terwijl ik liever een soort Bondsrepubliek Europa toe stand zie komen. En een collectieve identiteit is op nationaal niveau al een illusie, laat staan op Europees niveau.

 5. Mar

  Dezelfde techniek kan met bij verschillende onderwerpen toepassen. Vervang een woord door een ander woord en gefronste wenkbrauwen zijn het gevolg.

 6. de Bourgondiër

  Vermakelijk stukje. Ga ik dat boekje van Rob Riemen (De eeuwige terugkeer van het fascisme) toch anders lezen. Niettemin ben ik van mening dat met de term ‘fascisme’ terughoudend dient te worden omgegaan.

 7. Havank

  Inderdaad Thomas, voor mij is Zwitserland ook nog het enige vrije democratische land.
  Goed stuk Hr. van der Sterren!
  Wat mij betreft gaan we terug naar de oude vertrouwde EEG.
  We hadden nooit aan de EU moeten beginnen, we zijn inderdaad verworden tot slaven, onze vrijheid weg, onze centen weg, onze pensioenen weg etc.
  En dan zit daar de papagaai BAROSSO constant te roepen: “GELD GEVEN,GELD GEVEN.
  Walgelijk!

 8. CassandraTroy

  Bukowski heeft al opgemerkt hoe de structuur van de EU lijkt op die van de Soviet Unie. Nu duiken er plannen op uit 1942, die de Nazi’s hadden met Europa. De pan-Europese propaganda nam evenredig toe in naar de mate van de Duitse ondergang. Met andere woorden, naast een nationaal narratief (pan-Germaans) hadden de nazi’s ook een pan-Europees thema. Het is niet vreemd. Socialistische totaalstaten zijn noodzakelijkerwijs altijd top-down ingericht en volledig centralistisch. Zo ook de EU. Verslagen van de plannen zijn in het Engels vertaald in hier te vinden: http://www.originofnations.org/Great_German_Nation/germany/Nazis%20&%20Europe/when_nazi_dreams_come_true.htm

 9. CassandraTroy

  Hier een toelichting op de plannen: 

  http://www.stelling.nl/kleintje/323/Nazis.htm

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.