PVV’ers zijn Wilders zat en willen Fortuyn terug

Foto:

Nu de tiende verjaardag van zijn sterfdag nadert, blijkt Fortuyn allesbehalve vergeten. De PVV-kiezer mist ‘m nog iedere dag en zou als het kon Wilders wippen om Fortuyn te installeren.

Gisteren wist Maurice de Hond weer interessante peilingen de ether in te slingeren. Behalve dat we zagen dat het CDA er belabberd voorstaat, weten we ook meer over het oordeel van de PVV-kiezer over Wilders. De Hond legden het electoraat de volgende vraag voor: “Als Pim Fortuyn nu had geleefd had u dan liever op hem gestemd dan op een van de huidige partijen?” Ja, antwoordt maar liefst 73% van alle PVV-stemmers. Omgerekend in de huidige (virtuele) verhoudingen zou dat neerkomen op 22 zetels. Aangezien VVD’ers ook voor 31% aangeven liever op de Goddelijke Kale te stemmen dan Premier Rutte en zijn gevolg, zou daar in ieder geval nog een slordige 9 zetels bijkomen. Dat geeft in ieder geval 31 voor een hypothetisch wederopgestane Pim Fortuyn.

Dat zegt een hoop over de behoudende koers van dit kabinet. Het kenmerkt zich onder anderen door veel geld aan zorg uit te geven, het ontslagrecht intact te houden en de woningmarkt niet te dereguleren. Fortuyn wilde in al deze zaken het tegenovergestelde: zorg op de nullijn, ontslagrecht aanzienlijk versoepelen en de overheid snel en met grote stappen uit de woningmarkt laten treden. Met name PVV’ers zeggen Fortuyn dus graag terug te willen hebben – de oratorische gaven van wijlen Fortuyn zullen daar medeverantwoordelijk voor zijn (briljante speech, zie hier), maar we kennen allemaal de SP-linkse koers die Wilders is gaan varen op alle bovenstaande genoemde zaken. Zouden de cijfers van De Hond dan ook suggereren dat Wilders veel te veel naar links is opgeschoven? Men kan het in ieder geval niet uitsluiten.

Maar wat de cijfers vooral lijken te zeggen, vermoed ik, is dat ook PVV’ers tenenkrommend naar de televisie kijken als Wilders daar weer eens schaamteloos uit de bocht vliegt. ‘Kopvoddentax,’ ‘Bedrijfspoedel,’ ‘Mohammed is net Adolf Hitler,’ en de Goudse straatschoffies als ‘polder-Taliban.’ Stuk voor stuk zaken waarbij Wilders zich niet aan de feiten heeft gehouden, maar zich doelbewust zo heeft geuit om zo beledigend mogelijk over te komen. Blonde Geert had prima kunnen volstaan met opmerkingen over hoofddoekjesbelastingen, loopjongens, de Islamitische profeet als pedofiel, en straatterroristen. Maar in plaats daarvan komt de PVV-oprichter steeds met over the top-aanduidingen. Waarmee hij, getuige de discussie, stelselmatig meer kwaad deed dan goed. Ook richting zichzelf, zo blijkt nu uit de poll van De Hond. Want een nieuwe Fortuyn, herrezen of gereïncarneerd, zou inmiddels zo floreren dat de hele PVV als een kaartenhuis in elkaar zou lazeren.

De doden blijven nu eenmaal dood, dus voor een zombie-Fortuyn hoeft Wilders niet te vrezen. Wél geven de getallen van De Hond het signaal wat premier Mark Rutte ook al aan Wilders heeft geprobeerd te geven: “Ik zou zeggen meneer Wilders, doet u zélf eens normaal.” Waarvan akte. Zoniet, dan kan vroeg of laat een andere rechts-conservatieve politicus wel eens ‘at your service‘ komen te staan van het – nu nog – PVV-electoraat.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!