Climategate II

Foto:

Evenals dat voor de klimaattop in Kopenhagen het geval was, zijn er nu vlak voor de klimaattop van Durban weer nieuwe – belastende – e-mails verschenen op internet, die duidelijk maken dat een kleine doch invloedrijke kerngroep van IPCC-klimaatwetenschappers zich schuldig heeft gemaakt aan wetenschappelijk wangedrag. Binnen de klimaatsceptische blogosfeer heeft dit weer veel toetsenborden in beroering gebracht. De ‘usual suspects’ blijken in dit nieuwe schandaal opnieuw een hoofdrol te spelen, zoals Michael Mann, Phil Jones, Ben Santer, Tom Wigley, Kevin Trenberth, Keith Briffa enz.

De politie van Norfolk is nu al twee (!) jaar tevergeefs bezig om uit te vinden wie de eerste serie Climategate-e-mails heeft gelekt dan wel gehackt. Voor hen is er nu weer opnieuw werk aan de winkel. Was Morse er nog maar geweest om het onderzoek te leiden.

Degenen die de e-mails op internet hebben gezet, lijken uit ideële motieven te hebben gehandeld, in die zin dat zij al het geld dat aan klimaatbeleid wordt uitgegeven maar verspilling vinden en van mening zijn dat dat zou dienen te worden aangewend voor de oplossing van reële problemen in de wereld, getuige hun credo:

“Over 2.5 billion people live on less than $2 a day.”

“Every day nearly 16.000 children die from hunger and related causes.”

“One dollar can save a life” — the opposite must also be true.

“Poverty is a death sentence.”

“Nations must invest $37 trillion in energy technologies by 2030 to stabilize greenhouse gas emissions at sustainable levels.”

Today’s decisions should be based on all the information we can get, not on hiding the decline.

Op klimaatsceptische websites wordt het nieuwe schandaal breed uitgemeten. Zie bijvoorbeeld Antony Watts hier

Zoals we dat van de BBC gewend zijn komt Richard Black weer met een apologetisch verhaal waarin hij de University of East Anglia als volgt citeert:

This appears to be a carefully-timed attempt to reignite controversy over the science behind climate change when that science has been vindicated by three separate independent inquiries and number of studies – including, most recently, the Berkeley Earth Surface Temperature group.

Mijn trouwe lezers zullen zo langzamerhand wel begrijpen dat dit een fabeltje is en als opzettelijke desinformatie dient te worden gekwalificeerd.

Een ietwat neutraler verhaal verscheen in ‘The Guardian’ , die zich traditioneel als trouw apostel van het broeikasevangelie opstelt.

Leo Hickman:

Fresh round of hacked climate science emails leaked online

A file containing 5,000 emails has been made available in an apparent attempt to repeat the impact of 2009’s similar release. A new round of hacked emails between climate scientists has been released online. A fresh tranche of private emails exchanged between leading climate scientists throughout the last decade was released online on Tuesday. The unauthorised publication is an apparent attempt to repeat the impact of a similar release of emails on the eve of the Copenhagen climate summit in late 2009. The initial email dump was apparently timed to disrupt the Copenhagen climate talks. It prompted three official inquiries in the UK and two in the US into the working practices of climate scientists. Although these were critical of the scientists’ handling of Freedom of Information Act requests and lack of openness they did not find fault with the climate change science they had produced. [Noot HL: Nee, dat hebben ze ook niet onderzocht.]

Norfolk police have said the new set of emails is “of interest” to their investigation to find the perpetrator of the initial email release who has not yet been identified. The emails appear to be genuine, but the University of East Anglia said the “sheer volume of material” meant it was not yet able to confirm that they were.

One of the emailers, the climate scientist Prof Michael Mann, has confirmed that he believes they are his messages. The lack of any emails post-dating the 2009 release suggests that they were obtained at the same time, but held back. Their release now suggests they are intended to cause maximum impact before the upcoming climate summit in Durban which starts on Monday. …

One of the most damaging claims in 2009 was that Prof Phil Jones, the head of the UEA’s Climatic Research Institute had deleted emails to avoid FOI [Freedom of Information Act, te vergelijken met onze WOB] request. One of the reviews into the content of the emails, conducted by Sir Muir Russell, concluded that “emails might have been deleted in order to make them unavailable should a subsequent request be made for them” – something that Jones has denied. At the time CRU was coming under sustained pressure by an organised campaign to release information, which the scientists saw as distracting from their work.

The new emails include similar statements apparently made by the scientists about avoiding requests for information. In one email, which has not yet been specifically confirmed as genuine, Jones writes: “I’ve been told that IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change] is above national FOI Acts. One way to cover yourself and all those working in AR5 [the IPCC’s fifth Assessment Report] would be to delete all emails at the end of the process”.

Tot zover ‘The Guardian’.

Craig Loehle (onder meer bekend van historische temperatuurreconstructies) vatte zijn kritiek als volgt samen:

Those defending the IPCC team seem to be taking the stance that these emails are no big deal, and nothing illegal. Here is why I think it matters:

1) Actively subverting FOIA [Freedom of Information Act, te vergelijken met onze WOB] intent

2) Admitting a) Hockey stick flawed & Steve [McIntyre] is right, b) hide decline was dishonest, c) climate models are pretty bad, and d) cherry picking results like Japan hurricanes to emphasize a pre-ordained message

3)Trying to manipulate (and probably succeeding) who gets to be IPCC author

4)Trying to manage the message (PR concern)

5) Viewing science results as helping or hurting “the cause” — Mann especially

All the above subverts the official messages of “overwhelming consensus” and “science is settled”, world’s best scientists just doing their science, and that it would be “absurd” to see a conspiracy.

Marcel Crok wijst op een pikante discussie tussen Simon Tett (Met Office) en Hans von Storch, waarin deze laatste het ophemelen van de hockeystick-curve een ‘stupid, politicized action by IPCC’ noemde. Het Engelstalige artikel dat Marcel Crok daar destijds over schreef, wordt in deze e-mailwisseling eveneens als referentie genoemd. Zie hier.

Ik heb geen reden om aan te nemen dat Nederlandse wetenschappers bij dit soort praktijken betrokken zijn geweest. (Ik ken wèl voorbeelden waar zij tegengas hebben trachten te geven! Helaas zonder resultaat.) Wat mij echter altijd heeft verbaasd is dat zij niet hebben opgemerkt dat dit soort praktijken achter de schermen plaatsvonden. Als een eenvoudig econoom en buitenstaander zoals ik dat opmerkt, dan zou men toch moeten aannemen dat dat ook het geval zou hebben moeten zijn bij de experts die er met hun neus bovenop zaten.

Met sommigen van hen heb ik daar in het verleden wel over gesproken. Maar hun reactie was er toch een van: ‘Hoe verzin je zoiets?’ Zij konden eenvoudigweg niet geloven dat klimaatwetenschappers tot zoiets in staat waren en verdachten de boodschapper, in casu ondergetekende, van kwade opzet. 

Dat is een begrijpelijke reactie. Niet voor bijvoorbeeld rechters en advocaten, want die worden dagelijks geconfronteerd met de schaduwkanten van de menselijke natuur. Maar wetenschappers nemen nu eenmaal aan dat andere wetenschappers zich niet schuldig maken aan dit soort praktijken. En zo hoort het ook! Dat was ook mijn uitgangspunt toen ik mij zo’n tien jaar geleden met klimaat ging bezig houden. Maar nog láng voor Climategate I kwam ik er achter dat dat helaas niet zo was. Ik schreef toen dat het VN-klimaatpanel (IPCC) werd gekenmerkt door ‘cherry-picking’, ‘spindoctoring’ en ‘scare-mongering’. Het heeft mij niet populair gemaakt in AGW-kringen (AGW= Anthropogenic Global Warming).

Maar gelukkig zijn er thans tekenen die erop wijzen dat invloedrijke mensen binnen het klimaatwetenschappelijke circuit ook hoogst ongelukkig zijn met wat er heeft plaatsgevonden en er alles aan willen doen om de wetenschappelijke integriteit van het IPCC te herstellen.

Laten we hopen dat het misschien uiteindelijk toch nog allemaal goed komt.

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!