G500 is een mislukking, zo simpel als dat

Foto:

G500 steekt de loftrompet over het VVD-congres, maar doet dat geheel ten onrechte.

Gisteren vertelde Michael er al een beetje over: de jongerenramkraakclub G500 claimt allerlei successen die ze niet behaald hebben. Waarom ze dat doen, moge duidelijk zijn: ze hadden nog geen overwinningen tot dusverre geboekt, en om relevant te blijven moeten ze dan maar dan doen alsof ze dat wel hebben gehaald. Dat alles in de hoop op toch wat positieve publiciteit; iets wat ze gisteren kennelijk wél gelukt is. Nog vóór dat de plenaire sessie van het VVD-congres moest beginnen werd er al een persbericht uitgestuurd dat wij ook hier ontvingen. In diezelfde plenaire sessie werden de drie amendementen van G500 ruim verworpen: ieder met zo’n 75% tegen. Na onze publicatie daarover gisteren reageerde voorman Sywert per tweet:

Maar ook dit is een aperte leugen van de jonge Amsterdammer. Alles, maar dan ook al-les wat G500 daarin als succes claimt, hebben ze niet zelf geïnitieerd. Een kleine bloemlezing:

Met ruim 400 stemmen tijdens het ochtendprogramma is het mogelijk gebleken om de fundamenten van het pensioenstelsel te wijzigen in het VVD-verkiezingsprogramma. De contouren van een nieuw pensioenstelsel worden daarmee zichtbaar. […] Minister Kamp heeft zich er persoonlijk garant voor gesteld dat een onderzoek zal volgen naar de doorsneepremie, met als uitgangspunt een einde aan de doorsneepremie. Gekeken zal worden of het afschaffen van de doorsneepremie mogelijk is met een verplichte deelname aan de pensioenfondsen.

Ik was erbij, en ik heb minister Kamp zelf horen spreken. En wat hij toe heeft gezegd is een uitgebreid onderzoek naar de houdbaarheid van ons pensioenstelsel. Dat onderzoek is niet afgedwongen door G500, maar dat loopt al. De doorsneepremie wordt uiteraard ook meegenomen in dat onderzoek, maar het uitgangspunt bij datzelfde onderzoek is niet ‘de doorsneepremie afschaffen’. En terecht, uiteraard, want een goed onderzoek voor je niet uit door jezelf alvast een tunnelvisie aan te meten.

Een ‘persoonlijke garantstelling’ heb ik Kamp niet horen uiten; die komt het fantasierijke hoofd van Sywert zelf. Verder was het pensioenverhaal slechts onderdeel van de deelsessie ‘overheidsfinanciën,’ wat op zijn beurt slechts één van de zes deelsessies over het verkiezingsprogramma was. Dat Sywert probeert te doen alsof dit een ‘VVD-pensioencongres’ was slaat dan al helemaal nergens op. Evenals het feit dat het hele pensioenstelsel op de schop zou gaan, vanwege het simpele feit dat Henk Kamp verkondigde dat er een onderzoek loopt.

Op naar het volgende ‘succes’ van G500:

Daarnaast lijkt een aanpassing van de rekenrente ten koste van toekomstige generaties van de baan.

Leuk, maar dit stond ook helemaal niet in het verkiezingsprogramma. Er was weliswaar een amendement om de rekenrente toch in te zetten, maar deze is verworpen. Ruim verworpen: had de G500 echt niet nodig om tot die meerderheid te komen.

Ook is een wijziging overgenomen die pleit voor meer keuzevrijheid bij het kiezen van een pensioenfonds.

Dit is al jaren een punt van discussie binnen de VVD, en had de G500 echt niet nodig om geagendeerd te worden.

Naast pensioenen streeft de VVD nu naar 14% duurzame energie in 2020, zoals G500 dat ook bij het CDA in het verkiezingsprogramma heeft weten te krijgen.

Wederom geen succes van de G500, want deze doelstelling komt uit het VVD-programma van 2010. Toen de G500 nog niet bestond en Sywert er met al z’n naïeviteit vanuit ging dat er een Paars kabinet zou komen.

Daarnaast moeten burgers in de toekomst meer bijdragen aan de zorg om deze betaalbaar te houden.

Dit stond al in het verkiezingsprogramma, heeft niks met de G500 te maken.

Meerjarige arbeidscontracten maken nu ook onderdeel uit van het VVD-verkiezingsprogramma.

Dat is waar, maar die stonden ook al in het concept-verkiezingsprogramma. Heeft de G500 niks aan veranderd.

En verder geven ze vooral zelf toe dat er een hoop ook mislukt is:

Op het vorige VVD-congres heeft G500 per actuele motie de VVD opgeroepen de hypotheekrenteaftrek verder af te beperken en kreeg daarvoor zonder stemrecht bijna een meerderheid. Op het congres is een amendement door kamercentrale Drenthe ingediend om verdere besprekingen over de afbouw van de hypotheekrenteaftrek mogelijk te maken en dat daarbij de nettolastendruk niet verder zal worden verhoogd. Het amendement is, na overleg, last-minute ingetrokken. Daarom is het voor G500 vandaag niet mogelijk om de hypotheekrenteaftrek te agenderen.

Kennelijk viel die info toch niet te spinnen als G500-succes. En terecht, want zoals u kan lezen ging de club D66’ers in CDA-, PvdA-, en VVD-kleren af als een gieter.

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel
Dagelijksestandaard.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op dagelijksestandaard.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!