Afscheidsdienst van Jaap Mollema (prof. G.B.J. van Frikschoten, Amsterdam Post) in kleine kring

Foto:

Bericht over de crematie/afscheidsdienst van  Jaap Mollema in kleine kring.

De nabestaanden van Jaap ( moeder, broer en zus en  April, partner van Jaap) geven met verdriet kennis van het overlijden van Jaap op 8 augustus in Amsterdam.

Jaap was bekend als  webmaster van “Amsterdam Post” en had daardoor veel sympathisanten.

Naast  familie willen wij deze mensen graag welkom heten op de door genoemde nabestaanden georganiseerde crematie. Nadere info wordt per mail gericht gestuurd aan degenen, die ons bekend zijn en we vragen aan hen, om deze mail uitsluitend door te sturen aan mensen, die als vrienden en geestverwanten van Jaap bekend zijn.

Beslist niet via websites, twitter, facebook e.d., want het aantal plaatsen is beperkt tot  70  zitplaatsen plus  50 staanplaatsen en we willen ook graag dat  mensen , die komen, tot genoemde categorie behoren.

De afscheidsdienst zal worden geleid door Ben Kok (joods-chr. pastor) en eventuele vragen over de dienst kunt u aan hem stellen via “contact” op tora-yeshua.nl

Om April, de partner van Jaap, te ondersteunen, zal er een collecte zijn , waaraan u desgewenst kunt meedoen.
We zien uit naar uw komst in een waardige en zinvolle afscheidsdienst met dank voor ieders meeleven.

Moeder, broer, zus en April, partner van Jaap.

Iedereen is welkom om samen stil te staan bij het zeer onverwachte verlies van Jaap, wat ons allemaal als een schok overviel. Maar “iedereen” is beperkt in dit geval, zo blijkt uit het bericht van de nabestaanden; wie genoemde nadere info ontvangt als vriend/bekende/geestverwant van Jaap in het mailcircuit weet dat hij/zij welkom is.

Om degenen, die er niet bij kunnen zijn gezien het beperkt aantal plaatsen, te informeren, zal ik een verslag van de dienst op onze site zetten.

Laat deze afscheidsdienst een waardig afscheid zijn, een ontmoeting van geestverwanten, die elkaar herkennen in een afwijzen van de islamisering van ons land , een afwijzen van de ons opgedrongen NWO en EU, waar Jaap scherp en voortdurend tegen protesteerde op zijn website AmsterdamPost.nl

De moeder van Jaap heeft de crematie geregeld en daarbij met dank mijn aanbod aanvaard om de dienst te leiden, wat ik als een voorrecht beschouw en waarin ik over Jaap zal spreken als een zeer bewogen strijder voor een betere, eerlijker samenleving.

En ook over zijn zoeken en denken, Wie God is , wat Hij  dan  doet om zo’n betere wereld te realiseren natuurlijk over zijn afschuw van de koranafgod.

Ik leerde hem kennen, toen ik in 2009 nog ongeveer in mijn eentje protesteerde tegen het kapen van de Kristallnachtherdenking door  “Nederland Bekent Kleur”, een beweging die de genocide op de Joden voor haar eigen linkse karretje spande.

Jaap was daar, toen nog relatief onbekend, aanwezig en ik kwam nog een paar mensen tegen, die nog steeds de goede strijd mee strijden.

Ik zie als enige teken van Jaaps aanwezigheid toen een pingback vanaf Amsterdam Post, toen al in de lucht, bij de reacties.
Die eerste ontmoeting heeft zich intensief voortgezet, zie ook dit stuk.

Amsterdam Post heeft een  forse groei doorgemaakt dankzij de gedreven inzet van Jaap als webmaster.
Daarna hebben we elkaar vaker en diepgaander gesproken  en over die ontwikkeling vertel ik u meer tijdens de dienst. En natuurlijk sta ik stil bij zijn medewerking aan ons protest tegen Hizb ut Tahrir, zie de link in mijn artikel over Jaaps overlijden.

Op diverse websites is er nav het overlijden van Jaap met veel waardering over  hem geschreven, zie o.a.:

EJBron.wordpress.com

DagelijkseStandaard.nl

Vrijechroniquers.nl, waarop nog diverse andere links met  dezelfde berichtgeving.

Zie ook Keesmaduraatje.blogspot.com met de video van  onze actie tegen Hizb ut Tahrir, waarbij Jaap een heel duidelijk pamflet van zijn hand voorlas.

Shalom,

Ben Kok (joods-chr pastor)

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!