Anti-kolonialisme en anti-kapitalisme drijfveer voor steun Moslimbroeders

Waarom westerse progressieven radicale moslims steunen, vraagt u? Hier het antwoord.

De afgelopen dagen zijn steeds meer klassiek liberalen, realisten, conservatieven en wat dies meer zij zich hardop gaan afvragen waarom progressieven de Moslimbroeders en andere radicale moslims zo gepassioneerd steunen. Hoe kan het toch dat Petra Stienen pro-Moslimbroeders propaganda verspreidt op de Publieke Omroep, Bram van Ojik van de pacifistische partij GroenLinks oproept tot een militaire interventie in Syrië, en Barack Obama vliegdekschepen naar de regio stuurt om de extremistische Syrische rebellen aan de macht te brengen?

Als je oppervlakkig naar de politieke denkbeelden van dit soort Gutmenschen kijkt is het volstrekt onlogisch. De Moslimbroeders en hun ideologische bondgenoten zouden immers een natuurlijke vijand van ze moeten zijn, want zwaar gelovig, vrouw-onvriendelijk, homo-hatend en militaristisch.

Op dat oppervlakkige niveau is het inderdaad nauwelijks te bevatten, maar als je ze beter bestudeert valt het je al snel op dat de werkelijke ideologie van ‘progressief’ Nederland (Europa en Amerika) anders is dan men u wil doen geloven.

Er staan namelijk twee ideologiën, die progressieven met elkaar hebben vermengd, aan de basis van de progressieve beweging: anti-kolonialisme en anti-kapitalisme. Alles dat zij doen – ook in het Midden-Oosten – is daarop terug te voeren. Laat me u dat puntsgewijs uitleggen:

1. Ze geloven werkelijk dat kapitalisme fout is. Het is de bron van al het kwaad in de wereld (je zou kunnen zeggen: inclusief punt twee)

2. Daarnaast geloven ze dat westerse landen zich al decennia zo niet eeuwenlang als kolonialisten gedragen. Tegenwoordig wordt die koloniale mantel in hun optiek vooral gedragen door Amerika

3. Vervolgens komen we uit bij de moslimbroeders en andere fundamentalisten die anti-kapitalistisch zijn

4. En anti-kolonialistisch

5. Zij zijn ‘echt’, aldus progressieven – zij horen bij het land, de cultuur, etc. Christenen en anderen zijn niets meer of minder dan tools van het christelijke, kapitalistische en koloniale westen

Hoe gek het ook mag klinken voor westerlingen die de progressieve beweging vooral zien als een soort van extreem vrouw- en natuur-vriendelijke regenboogclub van zichzelf een beetje te serieus nemende socialisten, past het dus prima bij hun denkbeelden om geweldadige moslimfundamentalisten te steunen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

38 reacties

 1. tipo

  De reden dat Progressieven samen optrekken met Moslimbroederschap is, omdat Progressieven een aantal Cultureel Marxistische dogma’s hebben:

  – Ten eerste is er de ‘nobele wilde’. Dat is iedere niet-blanke. Die zijn bij voorbaat goed en altijd slachtoffer door onze schuld. Einde discussie.

  – Ten tweede is er de revolutie. Een revolutie heeft een massa nodig en het Moslimsbroederschap kan die op de been krijgen. Zo waren het ook socialisten die Khomeini aan de macht geholpen hebben in Iran. Waarna die socialisten vrij snel verjaagd werden, maar daar leren ze niets van.

   

 2. Bes Tolen

  Het nazi-dom was een uitwas gericht tegen de uitwassen in het westen. In deze tijd blijkt dat de kwaliteit van de democratie en de financiële wereld nog steeds lijdt onder uitwassen zoals nu de kredietcrisis. Uitwassen, die door machtsmisbruik tot stand komen waar de politiek stelselmatig, onder meer in wetgeving, toezicht en controle, verstek laat gaan.

  Met name Amerika zie ik als agressief. Overeenkomstig blijkt dat ook vaak de opvatting van de Amerikaanse bevolking zelf. Zoals nu weer in geval van een mogelijk ingrijpen in Syrië.

  Wat onder de benaming democratie wordt gebracht is veelal de wil van Amerika om de belangen van de meest kapitaalkrachtige groepen uit te breiden dan wel te verdedigen. Het gaat dan primair om de belangen van heel weinigen. Het gaat om heel weingen, een nogal constante groep zeer rijken, die zich op dat punt buiten alle publiciteit kunnen houden maar wel de politiek zwaar beïnvloeden.

 3. trias politica

  Je hebt Kant denk ik niet gelezen of niet begrepen. Leestip voor je: Kant’s Criticism of Metaphysics – W.H. Walsh

   

 4. sprx

  Over dit onderwerp wil ik zelf wel eens schrijven, en zal overweging Jansma zeker meenemen, al denk ik dat Hegel net als van Baar de wereld opz’n kop zet.

 5. Jansma

  Ook het cultuurrelativisme is een gevolg, geen oorzaak. Cultuurrelativisme kan enkel voortkomen uit  een filosofie. Mijn idee is dan ook dat de giftige invloed die filosofie op de ontwikkeling van de Westerse maatschappijen heeft schromelijk wordt onderschat…..

   

  In mijn ogen is de werkelijke oorzaak dat de Westerse samenleving in filosofische zin al 200 jaar beheerst wordt door het verwerpelijke altruistische gedachtegoed van Immanuel Kant……Een filosofie die werkelijk in iedere geleding van de samenleving (van onderwijs tot bedrijfsleven en politiek) is terug te vinden, en daar hoef je niet eens diep voor te graven. Het is deze filosofie waar het Marxisme op is gestaafd en waar ook het cultuurrelativisme ook op terug te voeren is.

   

  Dit is in mijn ogen de werkelijke rot.

   

  http://aynrandlexicon.com/lexicon/kant,_immanuel.html

 6. baksteen

  @Obovo

  dat is zeker bespreekbaar met links.

  Voldoe je aan de ideologieen van links dan betaal je al tijden minder belasting, zo niet juist extra belastingen of lever je privileges in en er wordt gewerkt aan extra dwang.

  vergelijk het met het verschil tussen de moslims en de niet moslims, de nationaal socialisten en anders denkenden.

  Alles wat groen is, roken, alcohol, bepaalde bevolkingsgroepen, straks vlees, roept u maar. 

   

   

   

 7. P.S.

  Ik denk dat de overeenkomsten op een dieper liggend persoonlijk vlak liggen namelijk een ideologie gebruiken als voorwendsel tot persoonlijk gewin en om daarmee misdrijven te kunnen verontschuldigen.

 8. pierreofzo

   

  Progressieven zijn fundamentalisten.

  Zij eidsen de gelijkheid van man en vrouw en niet de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

  Zij eisen de gelijkheid van hetero,homo en transgender in plaats van gelijkwaardigheid.

  De volgelingen van Lenin waanden zich de revolutionaire voorhoede, die alles en allen die niet direct wilden volgen als minderwaardigen neer lieten maaien.

  Ene Adolf bewonderde een ideologie uit het MO en haar volgelingen omdat die echte mannen tot sterven bereid waren.

  De pacifisten van GL roepen nu op tot ïngrijpen”en zullen jubelen op de dag waarop de kruisraketten inslaaan, waarna ze janken over collateral dammage.

   

  Geen enkel politicus van GL, PvdA,CDA, VVD, D’66 etc. durft het aan om gediscrimineerde minderheden in ons land erop te wijzen, dat in de slavenhandel de zwarten hun soortgenoten verkochten, de Arabieren de slavernij tot op de dag van vandaag weten te koesteren, zonder dat ze daarop aangesproken worden.

   

  Vanaf vandaag zouden we iedereen moeten aanspreken op de consequenties van diens opvattingen en handelingen:

   

  Bram van GL krijgt een uitrusting en wordt op transport naar de Turks Syrische grensstreek gebracht.

  Elke D’66 rechter die asiel verleent krijgt inkwartiering.

  Alle Kamerleden die ingestemd hebben met het ESM mogen met hun prive vermogen en hun toekomstige wachtgeld garant staan.

   

 9. Niek Verheyen

   

  @ Thomas Jefferson 21.43

   

  Uw opmerkingen in de tweede alinea bevatten uitstekende elementen om de periodiek steeds weer terugkerende discussie over het slavernijverleden van westerse landen direct dood te slaan.

   

   

 10. BartvI

  Lees hierbij eens het boek The World Turned Upside Down van Melanie Phillips. Zij diept de relatie tussen anti-kapitalisme, anti-amerikanisme, anti-(vul maar in)isme, en de fundamentalistische islam uit. Het boek is trouwens verkrijgbaar via amazon.com. Kost 15 ekkies, en het is bij tijd en wijlen vingers aflikken. Bol.com biedt het aan, maar dan krijg je na drie maanden de vraag of je je order wilt intrekken of nog drie maanden wilt wachten. 

 11. Joe Hill

  Hoewel veel sympathisanten wel anti-Westers zijn, doen hun leiders graag een graai in de voederbak met petrodollars van Amerikaanse schoothond Qatar. Het regime in Qatar heeft vele jaren de Moslimbroeders gefinanciërd, puur uit eigen strategische belangen. Ook in Egypte was Morsi bezig de banden met het regime Obama flink aan te halen. 

  De moslimbroeders dus hoogstens in naam anti-imperialistisch. Hun leiders zijn net zulke opportunistische graaiers als welke politici dan ook.  Wel is de MB voor neo-islamitisch-imperialisme (het oprichten van een Kalifaat), maar vindt het absoluut niet erg om daarvoor te collaboreren met de NAVO en hun marionettenstaten.

  In Turkije geloven de Moslimbroeders (AK-partij) juist in neo-liberalisme.  Ook in andere landen blijken de Islamistische leiders net zo gemakkelijk te verleiden met een grote zak geld als waar dan ook ter wereld.

 12. Thomas Jefferson

  De gedeelde afkeer jegens bepaalde Westerse opvattingen speelt zeker mee. Daarnaast is er de afkeer jegens Christenen. In de Nederlandse samenleving uit zich dat in spot en afkeer. In samenlevingen in het Midden-Oosten wordt het als iets onnatuurlijks gezien. Genocide van Christenen, Alawieten en Sjieten staan op het spel, waarvoor een blinde vlek bestaat. Thomas vd Dunk zegt over de Kopten: ‘eigen schuld, moeten jullie maar niet de kant van het leger kiezen’.

  Daarnaast gaan er nogal wat misvattingen over onze eigen Westerse wereld de lucht in. Volgens het progressieve gedachtegoed hebben we een lange traditie van kolonialisme en slavernij. Kleine correctie zou moeten zijn: De mensheid kent een lange geschiedenis van slavernij, apartheid, volkerenmoord en kolonialisme. Echter is de Westerse samenleving de eerste die de slavernij heeft beeindigd. Ook behoort de apartheid tot het verleden en worden volkeren erkend.

  Slavernij, apartheid, expansiedrang en volkerenmoord zijn anno 2013 nog actueel onder Islamitische volkeren.

 13. sprx

  Marx en Engels waren niet anti Semitisch maar anti clerus, dus ook de joodse.
  Voor de emancipatie van de arbeidersklasse was het losbreken van de kerk of sjoel de voorwaarde voor die emancipatie .
  Het krankzinnige van de huidige progressieven is dat ze niets uit hun socialistische verleden hebben geleerd, en nu trachtten moslims wel via de haathut te emanciperen, terwijl juist die het tegenovergestelde zal bereiken.

 14. sprx

  Het is een begin van een verklaring, maar niet meer dan dat.
  Neo-nazi’s vallen onder dezelfde noemer, maar zijn water en vuur met GL en krakerts en chaoten, toch trekken ze vaak samen op tegen kapitalisme, zionisme en grote en kleine satan, samen met mohammedanen.
  De basis fout is gelegen in het cultuurrelativisme, en de onmogelijkheid de cultuur van de nobele wilde te bekritiseren.
  Op z’n best zijn ze opportunistisch bezig, en denken ze met mohammedanen het overwicht te kunnen bereiken.
  Heel dom, zeker wanneer ze zouden proberen te leren van de geschiedenis van Perzië ,waar de mujahedin qualc volledig zijn uitgeroeid door khomeini .
  Ook hier zullen ze tot de eerste slachtoffers van de mohammedanen behoren.
  Nuttige idioten en zelfhaters

 15. Bes Tolen

  Het culuurrelativisme komt voort uit de machtspolitiek van het Romeinse rijk en heeft in het christendom een religieus karakter gekregen. Deze invloed is nog altijd maatschappelijk aanwezig en vind je daardoor ook terug bij niet-christenen in de westerse landen. De bedoeling van de Romeinen was onderwerping door uitroeiing van andere culturen en het verzwakken van het individu mee door het aanbrengen van verwarring in en het onthouden van inzicht in primaire menselijke behoeften en politieke en maatschappelijke omstandigheden. Niet nieuw dus maar nog altijd een zware bedreiging.

 16. Jansma

  Gelezen heb ik zijn vodden wel. Dus verklaar u nader. Wat heb ik niet begrepen?

 17. Jansma

  En daarmee bewijst u dat het Marxisme niet gestaafd is op de filosofie van Kant, omdat………?

   

  Ja, Kant zag religie als grond voor goede zeden. Nee, het Marxisme niet. Echter, dat bewijst geenszins dat het Marxisme niet op het gedachtegoed van Kant was gebaseerd. Uw argument is het equivalent van dat Coca Cola Light geen afgeleide van Coca Cola is, omdat 1 ingredientje (suiker) niet overeenkomt. Leest u het anders even na op de volgende Marxistische website in een artikel genaamd “Van Kant naar Hegel, en van Hegel naar Marx”, waarin de verschillen en overeenkomsten redelijk worden uitgelegd.

   

  http://www.marxistoutlook.com/article2.htm

   

  Of pretendeert u dat u beter dan Marxisten zelf weet waar de ideologie op gefundeerd is….? In het licht van het cultuurrelativisme:

   

  http://www.marxists.org/reference/subject/ethics/kant/universal-history.htm

   

   

 18. Michael van der Galien

  Even een update: ik zie wat mensen voorbij komen die weten te stellen dat islamisten kapitalistisch zijn, omdat ze ondernemerschap aanmoedigen enzo, en privatiseren, etc. Het is waar dat ze economisch enkele neoliberale ideeën hebben, maar ze zetten zich ook ongelooflijk in voor welvaartsstaat. Ze starten, ook in Turkije, projecten om welvaart te herverdelen. Dat is niet kapitalistisch – het tegendeel is waar.

   

  Sociaaldemocratisch gemend met wat neoliberale denkbeelden is niet kapitalistisch, maar … sociaaldemocratisch gemengd met wat neoliberale denkbeelden.

   

  Net als socialisten zien ze de ‘ongelijkheid’ in de economie als een kwaad. Ja, ondernemerschap is belangrijk en je mag best geld verdienen, maar je moet anderen daar vervolgens wel mee onderhouden – anderen die jij niet kent. Heeft niets met kapitlaisme te maken – zeker aangezien dat niet op vrijwillige basis gebeurt, maar onder dwang.

 19. trias politica

  @Jansma Volgens mij hebt u Kant niet goed begrepen. Kant is een exponent van het Rationalisme; zijn kennisleer is daarop gebaseerd. Onder invloed van het Empirisme (David Hume) stelde hij dat onze kennis wel betrokken moet zijn op een ‘ervaarbare werkelijkheid’.

  Hij zag de mens als een vrij en ‘onsterfelijk’ wezen, onderworpen aan strenge zeden. In de praktijk betekende dit, dat hij geloofde in ‘absolute’ zeden (zijn Categorische Imperatief) en hij zag God als één van de garanties voor die (goede) zeden.

  Het marxisme veroordeelt dat juist en ziet religie als één van de redenen die leiden tot wat Marx noemde de menselijke ‘zelfvervreemding’; die slechts overbrugd kon worden door opheffing van de particuliere eigendom en productie middelen. Nogal a-Kantiaans, me dunkt.

 20. Jansma

  Dat Kant gerespecteerd wordt, wil niet zeggen dat hij het bij het juiste eind heeft. Kant was een kwaadaardig man. De vernietiger van ratio.

  Wat Kant gedaan heeft is een systeem opzetten waarmee de geest van de mens in staat is om de materiele wereld te veroveren en tegelijk(!) heeft hij er voor gezorgd dat “rede” niet langer het fundament vormt van de menselijke handelingen waarmee materiele verwezelijkingen bereikt worden. Kant kende de “onechte” materiele wereld toe aan wetenschap en rede en liet moraliteit over aan geloof. Wetenschap en rede die beperkt zijn volgens Kant en enkel waarde kennen binnen een vastomlijnde collectieve waan. Moraliteit wordt volgens Kant gedicteerd door een soort van magische hogere macht uit een wereld die de mens niet kan begrijpen en omvat een soort van “plicht” die enkel door intuitie of gevoel kan worden waargenomen.

   

  Volgens Kant is een persoon amoreel wanneer hij handelt uit eigenbelang of eigen geluk…..Kijk eens om u heen hoe succesvolle personen verketterd worden in deze wereld. Hoe iedere vorm van winstbejag met de grond gelijk gemaakt wordt met absurde drogrederingen. Hoe de producerende weggezet wordt als smerige graaiende kapitalist…..Allemaal Kantiaanse bullshit.

   

  Het is de filosofie van Kant die de vrije Westerse wereld verwoest, door de rede te verwoesten.

 21. Jansma

  Goedemorgen Trias,

   

  QUOTE: “Maar misschien kunt u argumenten aandragen waarom u denkt dat de opvattingen van Marx berusten op de filosofie van Kant?”

   

  Ik begrijp werkelijk niet hoe u mij deze vraag kunt stellen indien u daadwerkelijk bekend bent met de werken van Kant, Marx en Hegel…..Dit is echt basiskennis die een ieder die bekend is met de werken van deze 3 criminelen toch wel zou moeten kennen. De hele structuren van het Marxisme zijn nota bene gebouwd op het fundament van de filosofie van Kant ! De Hegeliaanse Dialektiek IS een direct voortvloeisel vanuit het gedachtegoed van Kant. De gansche idiote concepten van “gelijkheid” en “rechtvaardigheid” komen rechtstreeks voort uit de ronduit dwaze “plichtethiek” van Kant (zie nota bene de door u aangedragen Kritik den Praktischen Vernunft). Zoek een willekeurige marxistische website en type daar even “Kant” in……Dit is eenvoudigweg basiskennis, waarvan ik me werkelijk afvraag waarom u mij vraagt hier argumenten voor aan te dragen. Ik denk niet dat ik hier beter toe in staat ben dan welke Marxist dan ook. U?

   

  Toont u mij maar eens aan dat het Marxisme NIET op de werken van Kant zijn gebaseerd. Ik zou het bijzonder knap vinden als u dit weet te onderbouwen…….

   

  Het is de filosofie van Kant die de Westerse wereld heeft afgebroken en haar opnieuw terugwerpt in de tijd. Iedere dat u Samsom hoort prevelen over “eerlijk delen”? Kant. Wanneer u Roemer hoort reppen over sociale rechtvaardigheid? Kant. Hoort u een CDA leider prevelen over samen zijn en opoffering? De Lieve Heer. En Kant. Het rechtsstelsel is gebaseerd op de idiote filosofie van Kant. 

 22. nog_1

  Niemand van de genoemde mensen heb ik de MB horen steunen. Ik heb ze slechts de democratische uitslag horen respecteren.

   

  Zoals ik Rutte als premier accepteer, zonder hem te steunen of ooit op hem/zijn partij gestemd te hebben,.

 23. Thomas Jefferson

  Jansma gaat te ver door het werk van Kant zo af te vallen. In mijn ogen een gerespecteerde filosoof.

 24. Johanna

    “Waarom westerse progressieve   radicale moslims steunen”?  Omdat intussen Moslim-Broederschap  in hun partijen  zit  verweven.

 25. trias politica

  Goedemorgen Jansma,

  Die vraag gedegen uitleggen kost anderhalf uur en anderhalf kantje. Ik heb daar geen tijd voor. Ik reageerde op uw bewering dat het Marxisme is gegrondvest op Kant. Der Kritik der Reinen Vernunft weleens gelezen? Is dat marxistisch? De causaliteitsgedachte die je bij Kant aantreft zal wel verward worden met het historisch materialisme en dialectische antropologie (Reich der Notwendigkeit) van Marx en Engels. Ik zou anders niet weten hoe die twee met elkaar in verband gebracht kunnen worden.

  Maar misschien kunt u argumenten aandragen waarom u denkt dat de opvattingen van Marx berusten op de filosofie van Kant?

 26. Jansma

  Dat is nou al uw tweede ferme uitspraak zonder enige vorm van onderbouwing. Dus graag zie ik uw onderbouwing tegemoet:

   

  1) Waarom is het Marxisme niet gestaafd op het filosofisch (non)gedachtegoed van Kant?

  2) Hoe komt u er bij dat de filosofie van Kant niet het filosofische fundament vormt van het Marxisme….?

 27. Bes Tolen

  De winsten, die Leopold II maakte met de Congo vloeiden in zijn eigen persoonlijke schatkist. Hij deed de Congo voor onnoemelijk veel geld over aan de Belgische staat. De exploitatie van de Conlgolese rijkdommen werd evenwel verdeeld over de drie belangrijkste machtselites van Amerika, Engeland en Frankrijk. Wat de voorbereidingen voor de Eerste Wereloorlog betreft werd België door toedoen van Engeland een forse bewapening opgelegd.

 28. Fatima

  Wie niet graag boeken leest kan ook op Youtube terecht om de geschiedenis van Kongo te weten te komen. Kongo is het geheim van België. Alle prots en praal in Brussel komt uit het wingewest. De grootsheid is zelfs buitenproportioneel en foeilelijk. Brussel is de lelijkste stad van de wereld. Met dank aan koning Leopold 2.

  Ivoor, goud, diamanten, rubber: graaien maar. Met louter slavenarbeid; kost maar een paar frankskes. Slavernij, uithongering, intimidatie, verminking; met wegwerpmensen druk je de kosten.

  Toen kwam WO2 die alles veranderde. USA werd koning van de wereld. Dus Europa moest kappen met haar kolonialisme. Lumumba werd president. Hij eiste totale onafhankelijkheid. Wie iets nodig had van Kongolese bodem, die moest eerst netjes vragen en betalen. Ook de Sovjet-Unie mocht in de rij staan. Wàààààt ? Toch geen Sovjet-Unie? Als je dat flikt ben je een communist. Zeker tijdens de Koude Oorlog. Eisenhower stemde in met de liquidatie van Lumumba. Sinistere blanke huurlingen uit USA, UK en Zuid-Afrika ruimden alle soldaten van Lumumba uit de weg. De USA-marionet Mobutu werd in het zadel geholpen. Het leegroven van Kongo (inmiddels omgedoopt in Zaïre) kon vrolijk verdergaan. Zolang het maar door westerse landen gebeurde. Mobutu werd compleet decadent en het uitgeknepen volk was inmiddels door het dolle heen. De marxist Kabila nam het roer over en daarna zijn meer gematigde zoon.

  Als koning Leopold 2 destijds geen witte paters had gestuurd, dan was het volk mohammedaans geworden. En dan was Kongo veel gevaarlijker geworden dan Egypte en Afghanistan.

  Kapitalisme, ok, maar wel met manieren.

   

 29. Peter Klein

  Links denkt gewoon niet ná !

  En beseft niet dat wanneer ze vergeljjkingen maken tussen de moslimcultuur en de onze, ze terug moeten gaan tot eeuwen geleden.

  Hier zijn werklozen van 50 nagenoeg afgeschreven voor de arbeidsmarkt, want ze hebben niet de nieuwste kennis.

  Maar dat moslims een cultuur hebben die ééuwen achterloopt op de onze, waarden heeft van vóór de verlichting, en met moderne middelen de strijd met de onze probeert aan te gaan, daaraan gaat links voorbij.

  Moslims cónsumeren, ze dragen weinig bij aan vernieuwing of verbetering.

  Praat wat langer met een doorsnee moslim en je schrikt van de ingestampte vooroordelen en percepties.

  En wanneer ie leert en die houding wijzigt, is t gevaarlijk daarvoor uit te komen.

  Je weet dus zelden wat ze werkelijk denken.

  Echt een ondersteuning van onze maatschappij.

  NOT !

 30. trias politica

  Hoe kom je er bij dat Kant de basis is voor het cultureel marxisme? Ik had een kritischer blik van je verwacht!

 31. Peter Pan

  .

  1. Ze geloven werkelijk dat kapitalisme fout is. Het is de bron van
  al het kwaad in de wereld (je zou kunnen zeggen: inclusief punt twee)

  2. Daarnaast geloven ze dat westerse landen zich al decennia zo niet
  eeuwenlang als kolonialisten gedragen. Tegenwoordig wordt die koloniale
  mantel in hun optiek vooral gedragen door Amerika

  3. Vervolgens komen we uit bij de moslimbroeders en andere fundamentalisten die anti-kapitalistisch zijn

   

  De SM-theorie onderscheidt individu versus de groep. Uiteindelijk eindigt kapitalisme bij het individu en socialisme bij de groep. Maar parallel daaraan is het individu cultuurabsolutistisch en de groep cultuurrelativistisch (althans in de westerse cultuur).

   

  Volgens de SM-theorie kan het volgende ter linkerzijde op één hoop: kapitalisme, kolonialisme, moslimbroederschap, mannenbroeders SGP, fundamentalisme en cultuurabsolutisme.

   

  Ter rechterzijde: vrouwen, westerse cultuur, christenen (geen SGP), socialisten en cultuurrelativisten.

   

  Dat socialisten zich tegen kapitalisten keren duidt binnen SM op een haat-liefde verhouding. Het gaat bij de SM-theorie niet om de aard van de verhouding maar om de aard van de tegenstelling. Want leed is een masochistische lust.

   

   

 32. Obomov

  Antisemitisch ook, niet te vergeten. Dat waren hun grote voorbeelden Marx en Engels ook al. Deaslniettemin blijft het moeilijk te begrijpen. Ze willen datgene kapot maken waar ze alles aan te danken hebben. Een flinke dosis puberale opstandigheid zit er misschien ook bij, ofschoon sommigen daar toch echt te oud voor zijn inmiddels.

  Overigens zijn de moslimbroeders niet direct anti-kapitalistisch. De profeet bv was een handelaar, een trader. Het 7e eeuwse equivalent van een beursspeculant zou je misschien kunnen zeggen. Niet direct anti-kapitalistisch. Ook verbiedt de islam bij mijn weten belastingen. Voor gelovigen ten minste. Blijkbaar zijn die dingen toch bespreekbaar voor een linksmens.

 33. trias politica

  “Of pretendeert u dat u beter dan Marxisten zelf weet waar de ideologie
  op gefundeerd is….? In het licht van het cultuurrelativisme?”  LOL

  Nee, natuurlijk niet. Als ik tijd heb zal ik die link van u even lezen. Nu even niet.

 34. Michael van der Galien

  Dat is 100 procent juist, wat Jansma daar stelt: het marxisme is gebouwd op de filosofie van Kant.

 35. Vinque

  Waarschijnlijk is het normaal dat bij machtsvergaring alle redelijkheid wordt losgelaten. Idealistisch alleen maar als het te veroorloven is of effe leker uitkomt. Door die enorme antichristelijkheid, terwijl hun moeders en vaders nog naar de kerk gaan, geven ze geen reet om slachtpartijen in kerken. Had de paus maar niet tegen condooms moeten zijn. Clic-clac van de guillotine, daar kan een mens wel eens naar verlangen. Die steun van links aan de baarden is nog een schandvlek op de al inktzwarte linkse geschiedenis.

 36. Michael van der Galien

  Obomov, goed punt maar:

  1. In de praktijk gaat grote overheid zoals nodig in islamisme niet samen met kapitalisme / recht op eigendom

  2. Je ziet dat ze daar eigenlijk niet naar kijken, omdat anti-kolonialisme dan even voorop staat

  3. Ze zien dat deel van geschiedenis niet als echt kapitalisme, waarvan ze met zekerheid stellen dat het een westerse uitvinding is

 37. Michael van der Galien

  “Lees hierbij eens het boek The World Turned Upside Down van Melanie Phillips. Zij diept de relatie tussen anti-kapitalisme, anti-amerikanisme, anti-(vul maar in)isme, en de fundamentalistische islam uit. Het boek is trouwens verkrijgbaar via amazon.com. Kost 15 ekkies, en het is bij tijd en wijlen vingers aflikken. Bol.com biedt het aan, maar dan krijg je na drie maanden de vraag of je je order wilt intrekken of nog drie maanden wilt wachten.”

   

  Nog een topboek is United in Hate, door Jamie Glazov:

  https://secure.donationreport.com/productlist.html?key=8ZHEY5TSMB9H

  http://www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/united%20in%20hate/sc/books_all/N/8292/index.html?_requestid=547564

 38. Theo Prinse

  Goed artikel. Over dit punt zou meer geschreven moeten worden. Hier een link over islam socialisme. 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_socialism 

  Na de Tweede WO kwamonder druk van de Soviet Unie allerlei regimes in de islamitische wereld op die naar de seculiere delen van de bevolking een mengvorm van socialisme opvoerden. 

  Maar het socialisme is atheistisch en de islam is met hun Kalifaat en sharia en al omvattende maatschappij beeld aan het utopisch toekomstbeeld van de communisten ruim opgewassen. 

  Toch hebben de communisten aanvankelijk de islam er goed onder weten te houden. 

  Na de ineenstorting van de Soviet Unie en de enorme veranderde demografie, de opkomst van sociale netwerken het totaal perverte en uit de hand gelopen kweken van islamitische terreurgroepen door de CIA en MI^of ISI van Pakistan met Al Qaeda, Hakani etc. etc. is er voor met name de Muslim Brotherhood opgericht door Banani he he in 1924 als islamitische opvolger van het Stalin communisme en voorganger van het Hitler nationaal socialisme een nieuwe kans gekomen om uit hun riolen te kruipen en hun beestachrtigheid te botvieren over de wereld.

  Daaron is gif gas nog geen slecht idee.  

  Begin 20e eeuw was er 1 op 5 Europeanen. Nu in 2013 zijn er 5 op 4 Europeanen.

  De islamieten in perzie werden door een op het westen gerichte Sjah onderdrukt en door Jimmy Carter en Zbigniew Brzezinski werd de seculiere volksdeel verraden aan Khomeini die in exil zat in Parijs ten tijde van Giscard D’Estaing en Bokassa. 

  Iran werd voor neo-conservatieve kringen Brzezinski voorbeeld om de Soviet Unie in Afghanistan te vernietigen en het seculiere volksdeel via de linkse islamitische Mujahedin te verraden aan de fundamentalistische Taliban die bij Ronald Reagan op de koffie werden uitgenodigd in het Witte Huis. 

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRuB0Vwz8MfU4DywfV7o9PHiPkzd7auC2WQVssGGp4tFPUvDvqS 

  In Amerika speelt er momenteel een controverse bij FrontPageMag van David Horowitz et al met Diana West over haar beschuldigingen tegen Roosevelt die de KGB in AMerika liet infiltreren.

  De catch in dat jammerlijke dispuut is dat West gelijk heeft gezien Venona project

  http://en.wikipedia.org/wiki/Venona_project 

  FrontPageMag heeft bijgedragen aan de val van de Soviet Unie via de CIA miljarden en Stingers aan de mujahedin … maar nooit afstand genomen van de taliban op bezoek bij Reagan in Washingtoin Pennsylvania Avenue laat staan voor het recruteren van Usama bin Laden door de CIA die later voor zichzelf begon en door de Taliban werd verborgen. 

  Zo zat Frank Gaffney als assistant secretary in de Reagan regering. 

  http://www.youtube.com/user/securefreedom 

  Maar voor de strijd tegen de islam in de toekomst is het nodig om onderscheid te maken tussen islam en socialisme en het gegeven dat Moslou de islam onder de duim hield in het historische epoche en anderzijds de dictatoriale, redistributieve overeenkomsten van het communisme en het (wereld) Kalifaat onder de sharia 

  Bij FrontPageMag spelen ze nu het flauwe spelletje om niet voor hun collaboratie van de CIA na 1945 met de nazi’s van Wernher von Braun, Gehlen operation, MKUltra etc etc. uit te willen komen … maar daarvan de aandacht af te willen leiden door Dianan West over Roosevelt en diens collaboratie met Moskau te laten fulmineren. 

  Ik kan wel zeggen voor huin zus of zo maar bij FrontPagMag zitrten gestudeerde intellectuelen die daar eerst over de komende weken, maanden weer artikels en debat moeten publiceren voordat er een nieuwe historisch en poltiek juiste strategie uitrolt.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.