De SP: zo eurofiel als maar kan

Foto:

De SP wordt vaak weggezet als een eurokritische partij. En zo profileert de partij zich ook: als linkse luis in de Brusselse pels. De vraag is natuurlijk in hoeverre dit beeld overeenkomt met de werkelijkheid.

Wat wil de SP nu eigenlijk? Het antwoord is even helder als wellicht verrassend: de SP wil meer EU waar het haar stokpaardjes betreft. De SP is kritisch waar het de EU betreft als het gaat om zaken die de vrije handel bevorderen (en dus de welvaart verhogen), en wil meer EU-bemoeienis als dat de socialistische agenda bevordert.

Wat selectief rondsurfen op de SP-website levert veel inzichten op. “Daarom pleiten we als SP voor Europese asielcentra die een nette behandeling van het asielverzoek moeten garanderen” (Dennis de Jong, Europarlementariër). De SP wil dat de EU meer geld vrijmaakt voor asielzoekers uit de derde wereld, iedereen moet eigenlijk van harte welkom geheten worden, op uw en mijn kosten uiteraard. De socialisten omschrijven het alsvolgt: “Surveillances op de Middellandse Zee moeten gericht zijn op minder doden bij de oversteek van vluchtelingen uit Afrika. Daarbij moet het recht op asiel aanvragen gegarandeerd blijven.”

Uiteraard past toetreding van Turkije tot de EU bij dat beleid: “De SP heeft geen principiële bezwaren tegen een mogelijke toetreding van Turkije tot de EU.” De buitengrenzen verleggen zodat ook Iran, Irak en Syrië, Georgië en Armenië aan de grenzen van de EU liggen zal ongetwijfeld tot nog veel meer asielzoekers leiden, maar dat is de SP geen enkel probleem.

Daar waar de EU zegt te strijden tegen kartelvorming, daar is ze zelf bezig een groot kartel van landen te vormen. Juist belastingconcurrentie tussen landen maakt dat overheidsbestedingen nog enigszins onder controle gehouden kunnen worden. De SP is daar uiteraard tegen, en wenst dat de EU meer kartelafspraken maakt.

“Om Europa socialer te maken moet er meer gedaan worden om de belastingconcurrentie tussen lidstaten tegen te gaan. De vrijheid van de financiële sector moet drastisch worden ingeperkt. Economische coördinatie is nodig om welvaartverschillen tussen lidstaten, die o.a. leiden tot schadelijke arbeidsmigratie, te verminderen. Door het afspreken van ambitieuze minimumnormen maken we de EU socialer, veiliger en duurzamer.”

Met andere woorden: Nederland moet armer worden volgens de SP, want die ‘economische coördinatie’ komt er natuurlijk op neer dat wij mogen betalen voor de armere landen. Het inperken van de vrijheid van de financiële sector zal met gejuich ontvangen worden in Zwitserland, voor de Europese economie is het een enorme klap.

Ook de zo toegejuichde ambitieuze minimumnormen zullen er slechts voor zorgen dat er nog meer productie en economische activiteit naar landen buiten de EU verplaatst zal worden. Hoewel de SP de eerste zal zijn om te pleiten voor hogere uitkeringen voor alle werklozen die dit tot gevolg zal hebben is het niet anders dan economische harakiri dat men hier voorstelt.

“Er komt een EU-minimum voor de vennootschapsbelasting.” Oftewel: kartelvorming en meer macht voor de EU, die moet immers dat minimum bepalen. De Zwitsers en Noren zullen hier blij mee zijn. Staatsingrijpen en socialisten zijn twee handen op één buik. Dat dit ingrijpen, zeker op Europees niveau, zelden tot resultaat leidt, en vrijwel altijd tot onverwachte bijwerkingen mag de pret niet drukken.

“Brussel kan bijvoorbeeld telefoontarieven alleen omlaag krijgen als het een maximumtarief oplegt.” Oftewel: meer staatsingrijpen in de markt. Dat de markt via bijvoorbeeld Skype en Whatsapp al heeft gezorgd voor lage tarieven, och, daar zul je ze bij de SP niet over horen.

Ook voor klimaatbeleid moet je bij de SP zijn. “Het is belangrijk om gezamenlijk tot Europese afspraken te komen over minder vervuiling en meer bescherming van onszelf en onze leefomgeving. De CO2-uitstoot moet in de gehele Unie in 2020 met op zijn minst 30 procent omlaag zijn gebracht.”

Nog meer maakbaarheid, in dit geval omtrent het klimaat. En dat terwijl de rest van de wereld steeds meer vraagtekens zet bij de noodzaak van CO2-reductie. Minder uitstoot betekent simpelweg minder economische activiteit, en derhalve meer armoede. De Duitsers zijn er inmiddels achter dan hun in eerste instantie veelgeprezen ‘energiewende’ leidt tot onbetaalbare en onbetrouwbare energievoorziening. Dit zelfde beleid in heel Europa invoeren is wederom een vorm van collectieve zelfmoord.

Minder EU? Niet als het aan de SP ligt.

“Ook komen er tariefmuren voor (niet-Europese) producten die afwijken van onze (Europese) milieu en dierenwelzijneisen.” Dit is nu het beruchte ‘je terugtrekken achter de dijken’, maar dan in Europees verband. Wil je de derde wereld helpen, dan moet je juist de grenzen openstellen. Dat kan Nederland prima doen, maar dan moeten we dus uit de EU.

De bureaucratie is bij de SP ook in goede handen. “Eén en dezelfde taal spreken in het Europees Parlement zou nadelig zijn voor mensen die die taal (Engels) niet goed beheersen. Daarom is het van belang dat in de Europese instellingen alle talen gesproken kunnen worden.”

Kortom: het grote circus van vertalers en tolken mag wat de SP betreft gewoon blijven doordraaien. Voor iedere functie in de wereld worden functie-eisen gesteld. Is het niet veel eenvoudiger om van EU-parlementariërs de eis te stellen dat ze minimaal één moderne taal beheersen, zodat we met Frans, Duits en Engels uit de voeten kunnen?

De maakbaarheid houdt ook niet op. Daar waar de SP kansen ziet op belastingverhoging zullen ze die in Europees verband proberen te grijpen. “Schaf de belastingvrijstelling af die concurrentievoordelen aan luchtverkeer geeft. Nederland moedigt alle EU-leden aan een eerlijke milieuheffing naar rato van de vliegafstand in te voeren en prijsconcurrentie tussen luchthavens tegen te gaan.” Vliegen moet duurder worden volgens de SP. Uw weekendje Barcelona met Ryanair of Easyjet kunt u wel vergeten.

“Het ov verdient juist overheidsinvesteringen.” En de geldkraan voor het OV moet nog verder open. Dat het OV geen oplossing biedt vanwege haar inherente inflexibiliteit, och, als je slechts tussen Den Haag, Straatsburg en Brussel pendelt zal je dat niet al te veel merken wellicht. En nee, daar houdt het allemaal niet mee op natuurlijk.

“Zo zou het volgens de SP goed zijn als er een Europees minimumloon zou gelden.” Nog meer werk voor de EU-ambtenaren. En nog meer werkloosheid in de unie. En nog minder kansen voor de arme lidstaten om zich op te werken. Dit soort voorstellen leidt uiteindelijk slechts tot een bestendiging van de miljardentransfers van Nederland naar de zuidelijke lidstaten. Maar dat lijkt dan ook exact de bedoeling te zijn van de socialisten.

“Ook dienen armere lidstaten actief geholpen te worden met het verhogen van hun sociale peil.” Lieve Nederlander, trekt u nog even de portemonnee?

Zo af en toe krijgt Nederland ook Europese subsidies. Natuurlijk moet dat hele Europese subsidie-circuit woren afgeschaft, maar de SP ziet dat net even anders. “Het geld uit EU-fondsen dat bedoeld is structurele aanpassingen van de economie moet alleen gaan naar die lidstaten die echt in een achterstandpositie verkeren.”

Die paar voordeeltjes die Nederland van de EU heeft moeten we volgens de SP ook inleveren. Betalen mogen we, ontvangen is uit den boze. De EU moet volgens de SP wel “consumentenreclame voor medische producten verbieden.” Een weloverwogen keuze maken welke rollator u het liefste aanschaft? Niks daarvan! Een reclameverbod staat uiteraard haaks op de vrijheid van meningsuiting, maar daar zullen de socialisten niet zo mee zitten.Niet gek dat de tijdschriftenbranche in zwaar weer zit, er mag al niet meer geadverteerd worden voor tabak en alcohol, een advertentie voor een aspirientje is er straks ook al niet meer bij. Hebben we daar dan de EU voor nodig?

Het klimaatbeleid van de EU kan dus op warme steun van de SP rekenen. Maar andere milieu-problemen moeten volgens de SP ook Europees worden aangepakt. “De SP steunt alle internationale verdragen en Europese regels die de lat op het gebied van duurzaamheid en milieu hoger leggen.”

“De SP is voor een cross-bordertax (“afrekenen aan de grens”) op milieuvervuilende producten.” Meer regels, meer belastingen. Zo kennen we de socialisten weer. Met Eurokritisch heeft het natuurlijk niets te maken. Met het zwaarder belasten en reguleren van ondernemers des te meer.

Ook op andere gebieden wil de SP meer Europese bemoeizucht. “De SP is voor aanscherping van Europese eisen aan de emissies (geluid, uitlaatgassen) van motorvoertuigen (inclusief brommers/scooters), stationaire toestellen en consumentenapparaten.”

En natuurlijk wil de SP ook tolheffing. Hoe de Nederlandse consument, laat staan de transportsector beter wordt van duurder transport is een raadsel, waarom de EU daarover moet beslissen al helemaal. Maar toch: “De SP is voorstander van de invoering van een Nederlandse MAUT, kilometerbeprijzing voor vrachtwagens, naar het voorbeeld van Duitsland.”

Meer regeltjes? Ja, daarvoor zit je bij de SP wel aan het goede adres: “Er komt gericht beleid om door Europese en Nederlandse regelgeving, normen en investeringen in R&D de invoering van adaptieve cruisecontrol systemen te versnellen.” En een beetje sneller rijden, daarvoor moet je ook al niet bij de SP zijn: “Bij het snelheidsbeleid voor de autowegen wordt het accent verlegd van verhoging van de maximumsnelheid naar verhoging van de gelijkmatigheid van de snelheid.”

En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

De SP weet zich goed te profileren als het eurokritische geluid op links. Bij nadere bestudering van het programma en de website kun je slechts concluderen dat de SP niet zozeer tegen de EU als zodanig is, maar er het liefst één grote communistische heilstaat van wil maken. Dat dit ten koste gaat van Nederland en de Nederlanders verzwijgt men liever. Met de SP wordt de Europese commissie geen strobreed in de weg gelegd om tot nog meer éénwording te komen. Critici van de EU hebben bij de SP weinig tot niets te zoeken.

Al was het maar omdat men bij de SP nog steeds in dit sprookje gelooft: “De Europese Unie brengt ons al ruim 50 jaar vrede en welvaart.” Die welvaart danken we aan de mensen die in een vrije markt werken, daar had de EU weinig mee van doen. Ook de Zwitsers en Noren zijn meer dan welvarend geworden, volledig buiten de EU. En die vrede? Zullen we daar de NAVO voor bedanken?

De écht grote stappen die gemaakt moeten worden als we de Nederlandse welvaart willen behouden, uittreden uit de unie en het afschaffen van de euro, daar hoor je de SP niet over.

De conclusie van dit alles is dat een stem op de SP niet meer of minder is dan een stem voor méér Europese bemoeienis, méér transfers van Nederlands geld naar arme landen, en méér regelgeving op Europees niveau. Er is voor weldenkende mensen dan ook geen enkele reden om voor de SP te kiezen bij de aankomende Europese verkiezingen.

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel
Dagelijksestandaard.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op dagelijksestandaard.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!