26 procent wil een republiek

Foto:

Komt het einde van de monarchie langzaam maar zeker dichterbij?

Waar 25% van de Nederlanders vorig jaar nog voor afschaffing van de monarchie was, geldt dat nu voor 26% van de bevolking. Dat is weliswaar een minieme stijging, maar een stijging is een stijging. En daarom goed nieuws. Voor republikeinen als ondergetekende tenminste.

Zie hier de uitslag van een Oranje-peiling van Maurice de Hond. Hij zette de resultaten tegelijk met de gewone peiling online:

Geweldig natuurlijk dat het aantal republikeinen toeneemt. Nog even en Nederland is eindelijk weer een republiek denk je dan.

Helaas, dat zit er niet in. Kijk maar eens naar het percentage dat wil dat Nederland een monarchie blijft. Ook die groep is toegenomen, maar dan niet met 1%, maar met 4%. Van 54% naar 58%. Die stijging is te verklaren doordat een behoorlijk aantal kiezers die vorig jaar nog antwoordden dat ze het niet erg zouden vinden als de monarchie werd afgeschaft hun mening nu hebben veranderd in ‘ik wil graag dat Nederland een monarchie blijft.’

En dat brengt me bij het volgende: hoe triest is het gesteld met een land als de overgrote meerderheid van de bevolking een ondemocratisch en alles-behalve-transparant instituut in stand wil houden? Hoe komt iemand daar in vredesnaam bij? Waarom zou een democraat – en zo zien de meeste Nederlanders zich – de monarchie in stand willen houden?

Net als je denkt dat je medelanders het licht hebben gezien blijkt keer op keer nogal tegen te vallen. Kijk maar naar het gebrek aan steun voor het koningshuis in 2009:

Er zit niets anders op dan te blijven strijden voor een vrijer Nederland zonder koningshuis, maar je wordt er soms wat moedeloos van. Willen Nederlanders geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen lot?


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!