De hoofdboodschap van ‘De Twijfelbrigade’ deugt niet

Maar toch is het verplichte kost voor klimatofielen van alle gezindten.

De milieuadviseur Jan Paul van Soest is reeds jaren actief in de klimaatdiscussie in Nederland. Onlangs heeft hij daarover een dikke pil gepubliceerd, ‘De Twijfelbrigade’, waaraan ik reeds eerder aandacht heb geschonken (zie hier, hier en hier). Het betrof echter niet het boek zelf, maar de uitspraken van Jan Paul van Soest rond de lancering daarvan. Op klimaatsceptici zoals ik kwamen die over als ‘van dik hout zaagt men planken’. De teneur van het boek is echter een andere: soms zeer genuanceerd!

Laat ik vooropstellen dat ik het oneens ben met de hoofdboodschap van zijn betoog, als zou de klimaatscepsis vooral het resultaat zijn van het financiering en de invloed van de (Amerikaanse) fossiele brandstoffenindustrie, (Amerikaanse) pro–markt denktanks of zelfs streng religieuze opvattingen (in de VS). Maar dat neemt niet weg dat er voldoende overblijft dat zeer de moeite waard is om kennis van te nemen.

Jan Paul van Soest is intelligent, een goed schrijver en een scherp waarnemer. Zijn ‘Twijfelbrigade’ is dan ook gemakkelijk toegankelijk voor een breed lezerspubliek en bevat tal van waardevolle observaties. Hij moet een ongelofelijke hoeveelheid tijd en energie hebben geïnvesteerd in de bestudering van de opvattingen van verschillende klimaatsceptische stromingen, waarvoor hij een interessante typologie heeft bedacht. De zeer gedetailleerde beschrijving van e.e.a. is zeer verhelderend voor degenen die nu wel eens het naadje van de kous willen weten. Ze moeten dan m.i. wèl de incidentele pro–AGW (AGW= ‘Anthropogenic Global Warming’) bias mentaal wegfilteren. Want Jan Paul blijft een klimaatalarmist, zoals blijkt uit zijn emotioneel geladen credo op blz. 260, waarin hij daar ronduit voor uitkomt. Zijn zorg om het klimaat slaat bij hem bijvoorbeeld bij tijd en wijle om in angst. Ik benijd hem niet en prijs mij gelukkig dat ik deze zorgen niet deel.

Maar in AGW–kringen heerst er enig pessimisme vanwege datgene wat als een PR–prestatie van formaat van de klimaatsceptici wordt gepercipieerd. Tot dusver was dat mij ontgaan. Maar goed, als zij dat zo zien, wie ben ik dan om dat te bestrijden?

In haar voorwoord merkt Mirjam –(Urgenda)– Minnesma bijvoorbeeld met enige gelatenheid op:

… Als ik nu op een feestje wordt aangesproken met een: ‘Jij was toch van het klimaat?’, dan moet ik inmiddels ook zijn voorbereid op de eventuele confessie ‘dat zij daar dus niet meer van zijn’. Of op zijn minst aan het bestaan van het probleem zijn gaan twijfelen. Kennissen die ik ken als goed geïnformeerde en maatschappelijk betrokken mensen. …

Mijn reactie daarop is dat zij is gezegend met zo’n kritische kennissenkring, hoewel zij dat zelf waarschijnlijk niet zo zal zien. Ik vraag mij overigens af wat hen van mening heeft doen veranderen. De Nederlandse reguliere media kunnen het niet geweest zijn, want die publiceren niet of nauwelijks iets dat afbreuk kan doen aan de klimaathype. Maar goed, dat terzijde.

In zijn  boek schenkt Jan Paul van Soest aandacht aan het wetenschappelijk universum en het parallel universum van de klimaatsceptici. Kennelijk is hij van mening dat de opvattingen van de klimaatsceptici niet op wetenschap berusten. Maar goed. De beschrijvingen die hij van beide universums geeft zijn zeer de moeite waard. Hij heeft zich daarin goed verdiept. Voor zijn overzicht van het klimaatsceptische universum heeft hij hij een gigantische hoeveelheid literatuur doorgeploegd. Waar hij de energie vandaan haalt, is mij een raadsel. Hij moet over een onuitputtelijke bron van – hernieuwbare? – energie beschikken. Het resultaat daarvan mag er dan ook zijn! Ik vermoed dat hij nu beter op de hoogte is van de opvattingen van de klimaatsceptici dan menige klimaatscepticus. Kortom, kennisneming van dit deel van zijn betoog is dan ook zeer waardevol, ook voor zijn opponenten.

Hoe is die klimaathype nu ontstaan? Welke drijvende krachten zaten daarachter? Er is wel gesuggereerd dat het hier om een complot zou gaan. Maar dat is m.i. geheel ongeloofwaardig. Climategate heeft weliswaar aangetoond dat er sprake was van collusie en onethisch gedrag van een beperkte groep leidende klimatologen, maar dat verdient n.m.m. toch niet de kwalificatie ‘complot’. Bij een complot denkt men toch aan iets groters. Voor deze affaire en klimaatalarmisme meer in het algemeen heeft Anthony Watts de kwalificatie ‘noble cause corruption’ voorgesteld, waaraan hij zelf in het verleden – toen hij nog in AGW geloofde – ook actief heeft meegedaan. Ik denk dat deze vlag de lading weliswaar beter dekt, maar toch ook nog een te negatieve connotatie heeft. Ik denk dat andere processen een rol spelen, zoals zo prachtig geanalyseerd in de klassieker van Thomas Kuhn: ‘The Structure of Scientific Revolutions’. Het nu eenmaal de ‘science friction’ (de term is van Arthur Rörsch, tevens de titel van zijn nieuwe boek) die onvermijdelijk is bij een paradigmawisseling. En dit soort verschijnselen hebben zich in de geschiedenis van de wetenschap herhaalde malen voorgedaan wanneer een paradigma – in dit geval AGW – onder vuur kwam te liggen. Hierbij spelen weerstanden tegen alternatieve opvattingen vanuit tunnelvisie en groepsdenken een belangrijke rol. Het leidt weliswaar tot georkestreerd verzet van de mainstream wetenschappers tegenover de nieuwlichters/dissidenten, maar om dat nu een ‘complot’ te noemen gaat mij te ver.

Waarom legt het publiek nu een toenemende scepsis aan de dag ten aanzien van het klimaatalarmisme? Naast de – volgens Jan Paul – succesvolle desinformatiecampagne van de olie–industrie via pro–markt Amerikaanse denktanks, zouden ook de politieke ‘predisposities’ (links/rechts) van de mensen een belangrijke rol spelen. Hij besteedt daar vele bladzijden aan. Het komt mij voor dat die zeker van belang zijn. Daarnaast wijst hij op een bekend psychologisch mechanisme dat de mens geneigd is zich af te sluiten voor slecht nieuws, dus ook voor de aangekondigde opwarmingscatastrofe (die overigens maar steeds niet wil komen). Ook dát lijkt mij wel een rol te spelen.

Maar moet de toenemende scepcis ten aanzien van AGW nu aan deze factoren worden toegeschreven? Of moeten we het scheermes van Ockham hanteren en naar de eenvoudigste en meest voor de hand liggende verklaring zoeken? En wat is die dan? M.i. is de AGW–hypothese op tal van terreinen in strijd met de waarnemingen en derhalve overtuigend gefalsifieerd. En dat is zelfs voor geïnteresseerde leken niet onopgemerkt gebleven. Vandaar dat klimaatalarmisme terrein verliest.

Bij het soort boeken als ‘De Twijfelbrigade’ moet men niet alleen letten op dat wat er wèl in staat, maar ook en vooral op dat wat er niet in staat.

Laat ik een paar punten noemen.

– Gebrek aan correlatie tussen CO2 en temperatuur op alle tijdschalen.

Zie hier.

– Recente klimaatverandering valt binnen de marges van de natuurlijke variabiliteit.

Zie hier.

– Hoge correlatie tussen zonneactiviteit en temperatuur. Deze is op vele tijdschalen aangetoond.

Zie  bijvoorbeeld hier.

– De opwarmings’pauze’, die nu al 17 jaar duurt.

De opwarming van de aarde is zo’n 17 jaar geleden gestopt. Waarom is onduidelijk. (Bijna) geen enkel klimaatmodel heeft de stabilisatie van de gemiddelde wereldtemperatuur voorspeld (beter: geprojecteerd). ‘If you can’t explain the pause, you can’t explain the cause.’ Jan Paul van Soest schenkt hieraan weliswaar en passant enige aandacht, maar komt als verklaring met de gelegenheidshypothese dat de extra warmte zich ergens in de oceanen zou hebben verstopt, hetgeen onbewezen is.

– Gebrek aan trends in weersextremen alsmede gebrek aan correlatie tussen CO2/temperatuur en weersextremen.

Zie het speciale IPCC–rapport hier.

–  Het uitblijven van een versnelling van de zeespiegelstijging.

Zie bijvoorbeeld hier.

– De ineffectiviteit van het klimaatbeleid.

Ik heb het al vaak geciteerd. Maar het blijft een olifant in de zaal. Het valt onder de omerta van de mainstream klimatologen.

Citaat:

In December 1997, Vice President Al Gore asked U.S. Global Change Research Program (USGCRP) scientists to calculate the effects of the implementation of the draft Kyoto Treaty. Tom Wigley [later bekend uit het Climategate-schandaal], one of the program’s most prolific authors, responded: ‘If all of the nations of the world do what they said they would, the earth’s temperature in 2050 will be 0.07°C cooler than it would be if we had done nothing.

– De klimaatpropaganda van de AGWers.

Jan Paul complimenteert (?) de klimaatsceptici met hun PR–campagne, maar over de briljante PR–campagne van het AGW–kamp lezen we niets bij hem. Het IPCC en gelieerde instituten zijn er in geslaagd de wereld gedurende decennia in de greep van de klimaatangst te houden. Voorwaar een magistrale prestatie! De nu gediscrediteerde hockeystick–grafiek, die in latere IPCC–rapporten achter de horizon is verdwenen, heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Hoe heeft de klimaatangst wortel kunnen schieten? Voor een – speculatief – antwoord op die vraag verwijs ik naar mijn ‘Klimaatverandering – de ontrafeling van een dogma’.

Maar het was ook een kwestie van geld. De Australische klimaatsceptica Joanne Nova heeft voor ons uitgezocht hoe groot de geldstromen zijn die naar de AGWers gaan en die welke naar de klimaatsceptici gaan.

Het resultaat was onthutsend.

Een citaat:

Exxon–Mobile Corp is repeatedly attacked for paying a grand total of $ 23 million to skeptics – less than a thousands of what the US Government has put in, and less than one five–thousands of the value of carbon trading in just the single year of 2008.

– Klimaatsceptische bijdragen aan de peer-reviewed literatuur.
Vele peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften doen mee aan een cordon sanitaire dat stelselmatig en doelbewust klimaatsceptische artikelen afwijst. Maar dat cordon sanitaire is niet waterdicht. Voor een overzicht van de meer dan 1000 artikelen die door de mazen van het net zijn geglipt, zie hier.

Tot zover enkele lacunes in de ‘Twijfelbrigade’.

Per saldo ben ik echter positief over het opus magnum van Jan Paul van Soest. Het tilt het debat naar een hoger niveau. Onder voorwaarde dat zij eerst nauwkeurig de hierboven gepresenteerde bijsluiter lezen, zou ik het daarom ter lezing willen aanbevelen aan klimatofielen van alle gezindten.

Het boek is hier verkrijgbaar.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

32 reacties

 1. Gerbrand Komen

  Beste Arthur,

   

  Je schrijft “Door Corbitaille (fysicus, uitvinder van de body NMR scan) is onlangs gewezen op een oude grafiek”. Over Corbitalle kan ik niets vinden, ook niet bij de beschrijving van de body NMR scan in de wikipedia. Bedoel je soms (Pierre-Marie) Robitaille? Die noemt zichzelf ‘founder’ van de Ultra High Field (UHF) MRI, maar dat is volgens mij wat anders dan een bodyscanner, zie bv http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_resonance_microscopy: “Medical MRI machines are designed so that a patient may fit inside. MRM chambers are usually small, typically less than 1 cm³ “. Daar kun je kaboutertjes mee scannen 😉 

  Ik kende Robitaille niet. Vond wel deze komisch aandoende e-mailwisseling: http://sguforums.com/index.php?topic=21707.0

  Als je me een exemplaar van de bedoelde grafiek opstuurt zal ik er met alle plezier commentaar op geven.


 2. Matthijs

  Jij snapt er werkelijk weer geen jota van.

  Het gaat om het terugstralen van een reflectie van de origele bron.

  Niet om het uitwisselen van energie tussen twee actieve energie bronnen.

  “Stopt dan de energie stroom van de 100W in de richting van de 500W lamp?”

  JA, die stopt!

  Je omschrijft het vaag met richting, maar inderdaad, de lamp van 500W absorbeerd geen fotonen van die van de 100W lamp. Daarom wordt het ‘veld’ ook groter.

  “Je kan misschien niet iets opwarmen”

  Dat kan wel, maar niet met zijn eigen straling.

  “maar je kan het wel minder laten afkoelen”

  Eens, maar dan kan je het ook minder laten opwarmen, netto effect 0.

  “met als resultaat….”

  Nee dus, minder afkoeling heeft tot gevolg minder opwarming, massa maakt traag. En dat is een mes wat aan twee kanten snijdt.

  Werkelijk waar, als je dit niet snapt, dan snap ik waarom je in het CO2 sprookje gelooft.

  De flux kan je inderdaad meten, echter de absorbtie niet.

  Dit is basis natuurkunde en je faalt.

 3. janos73

  Matthijs,

   

  neem een lamp van 100W richt hem op een lamp van 500W die uit staat. Meet de temperatuur van de 2e lamp iedere seconde tot dat de temperatuur stabiel is. Er wordt duidelijk energie overgebracht van de lamp van 100W naar de uitstaande lamp van 500W. (ik hoop dat hier geen discussie over bestaat)

   

  Zet nu de lamp van 500W aan. Stopt dan de energie stroom van de 100W in de richting van de 500W lamp?

   

  Als je een precies genoege thermometer hebt kan je zelfs het verschil in temperatuur niveua meten of je de lamp van 100W wel en niet hebt aanstaan op het oppervlak van de 500W lamp.

   

  Hoe kan dit gebeuren? Energie stroomt van koud (100W) naar warm (500W).

   

  Je kan misschien niet iets opwarmen, maar je kan het wel minder laten afkoelen (met als resultaat dat het dus warmer wordt) en ja dat kun je dus in het geval van CO2 duidelijk meten. Zowel de verminderde uitstraling als ook de vergote terugstraling is te meten.

 4. NN

  Matthijs, gaat het wel goed met je? Misschien zou je jouw stelling op een helder moment eens duidelijk willen formuleren. Gaat het erom dat een invloed van CO2 volgens jou (!) nog nooit bewezen is, gaat het om een warmteuitwisseling van koud naar warm … Wat is jouw punt?

 5. NN

  Matthijs schetst het zoals altijd treffend. “… waarover zou je willen discussiëren? Het is nooit bewezen dat co2 een invloed heeft. … Eerst eens wetenschappelijk bewijs dan zien we wel verder.”

  Kijk, daar kun je in het door beide kampen zo vurig gedroomde debat iets mee. Bijvoorbeeld bewijzen dat CO2 wel een invloed heeft. Is Natuurkunde. Appeltje-eitje. Logischerwijs vervalt dit argument dan ter ondersteuning van de politieke strategie van ‘dat zien we dan wel weer’.

 6. Matthijs

  Zoals ik aan Gerbrand al vroeg; waarover zou je willen discussiëren?

  Het is nooit bewezen dat co2 een invloed heeft.

  Dus de discussie voeren is al op basis van een aanname, een wetenschappelijke doodzonde.

  Eerst eens wetenschappelijk bewijs dan zien we wel verder.

 7. Hans Labohm

  Niek,

   

  Er zal toch eens een serieuze klimaatdiscussie in dit land moeten komen, met open vizier, zonder zijpaden en rookgordijnen, en zonder wederzijdse verkettering.

   

  Jan Paul geniet groot aanzien in eigen kring. Hij heeft zich als geen ander ingelezen in de opvattingen van de verschillende klimaatsceptische stromingen. Dat is – ook internationaal gezien – volstrekt uniek. Hij is voorstander van dialoog met de klimaatsceptici. Wij, klimaatsceptici, waren dat al sinds vele, véle jaren. Ja, er waren aanzetten daartoe, maar dat is tot op heden nog niet voldoende van de grond gekomen.

   

  Hij heeft een handreiking gedaan. Wij doen dat ook.

   

  We zien wel hoe het verder loopt.

   

   

   

   

   

   

 8. T2000

  Niek (Rodenburg?),

   

  Niet zo gefrustreerd man! Je moet bijven kijken naar de feiten en niet naar de mensen die de feiten oplepelen. Tuurlijk is het lastig, maar wanneer is dat niet zo?

   

  Ik vind het stuk van de heer Labohm zeer goed, evenwichtig en een goede focus. Uitstekende reactie op het artikel over van Soest zijn boek, in Trouw.

   

  Van Soest krijgt vanzelf wel gewetenswroeging, hoeft niemand iets voor te doen. Dat hij maar flink mag genieten van zijn zuur verdiende geld!

   

   

 9. Niek

  **** van Soest weet als geen ander dat zijn spel binnenkort is uitgespeeld. Hij hint er in zijn boek ook al op door de te zeggen dat de sceptici het toch maar mooi voor elkaar hebben gekregen het zogenoemde klimaatdebat te frustreren en als het ware op te blazen.

  Door zogenaamd in discussie te gaan met de mensen die hij in wezen hartgrondig vervloekt, **************, wordt zijn uiterste houdbaarheidsdatum verlengd waarin hij zijn onzin kan blijven verkondigen. Jullie worden aan het lijntje gehouden en gebruikt.

  Het valt me zwaar van je tegen.

  Als je nu nog met een echte klimaatwetenschapper in discussie was gegaan, allez, maar met een *****  als van Soest praten zorgt ervoor dat op termijn jij aan de straatstenen bij het grofvuil staat en dat is jammer want dat verdient sceptisch Nederland niet, waarvan jij tot nu toe het trotse voorbeeld was.

 10. Matthijs

  Punt is, dat het effect zoals jullie gelovigen het beschrijven, nooit wetenschappelijk is aangetoond. Enkel in modellen, nooit in de werkelijkheid.

  Ik wacht nog steeds op je appeltje-eitje.

 11. Matthijs

  Die links die ken ik;

  In de eerste link gebruikt de beste doktor een meter die de flux meet, maar niet de absorptie. Als ik een stuk materie in de lucht steek met een temperatuur van 0K en dan claim dat er een flux op plaats vindt van 1000 W/m^2, dan is het een aanname dat op de hele oppervlakte deze flux ook plaats vindt.

  Het zou best eens 0 W/m^2 kunnen zijn omdat de oppervlakte in thermodynamisch evenwicht is met de atmosfeer. Dat is een factor die je meter niet meeneemt. Dus daarom maakt de beste doktor een fout, de klassieke aanname.

  In de tweede link maakt de doktor ook weer een klassieke fout. Natuurlijk loopt de temperatuur op van het eerste materiaal, je voegt massa en hitte toe aan het experiment. Niets raars aan de hand. Zodra het tweede materiaal in thermodynamisch evenwicht is, komt het experiment weer in de rust toestand van 150.

  Wat ik niet snap, is hoe dit het bewijs moet leveren van de CO2 stelling. Immers heeft CO2 geen warmte van zichzelf en zou het door middel van terugkaatsing en absorbtie zijn werk moeten doen.

  We zouden dus het vacuum moeten vervangen door CO2 en door lucht op dezelfde druk, en dan kijken wat de temperatuur doet (vrij weinig).

  Is dit nou wetenschap? *zucht*

 12. Matthijs

  Nog steeds geen appeltjes en eitjes.

  Jammer,.

  Gemiste kans om in debat te gaan met homosapiens ‘scepticus’.

  Kijk, we willen prima een debat. Maar zoals ik al reeds aangaf, waar wil je het over gaan hebben?

  Aangezien jij niet eens in staat bent om ook maar een bewijs voor je hypothese te posten, kunnen we moeilijk ergens over debatteren, toch?

  Dus kom maar eens op en dan kunnen we aan de slag!

 13. NN

  Zie hier een paar redenen waarom een discussie tussen wetenschap en ‘sceptici’ nooit wat wordt:
  – de ‘scepticus’ die hier zegt voor een discussie te zijn is onvoldoende ingevoerd in de materie
  – andere ‘sceptici’ willen juist helemaal geen debat.
  – totaal-ontkenners frusteren de discussie met idiote vragen, stellingen en onlogische discussietechnieken. Zie vraag van Matthijs: “Het is nooit bewezen dat co2 een invloed heeft” en zijn reactie op bewijzen dat CO2 invloed geeft.
  – ‘sceptici’ hullen zich in zwijgen als het ze te moeilijk wordt. Zie Labohm en Hetzler in de reacties hier.

  Helaas.

 14. arthur rorsch

  Nogmaals heren,
  De klimaatproblematiek is geen eenvoudige VWO fysica. Het atmosferische systeem is zo ingewikkeld dat niemand zich er voor hoeft te schamen om te bekennen, ik begrijp het (nog) niet helemaal. En dat geldt eveneens voor de stralingsfysica in het infrarood gebied. Grotere geleerden dan de hedendaagse twistten er 150 jaar geleden al over, e.g  Planck, Bolrzmann, Kelvin. Daarna Einstein en Bohr die het niet eens waren over de interpretaties die uit de kwantum mechanica voort kwamen.  Vandaag aan de dag is er een  Stephen Hawking die durft twijfelen aan het bestaan van een zwart gat. En zijn er nu kritische fysici die durven betwijfelen dat de eigenschappen van CO2 zoals die in een laboratorium experiment kunnen worden vastgesteld, in het atmosferische systeem de uitwerking zullen hebben zoals de ‘autoriteit’ IPCC meent te kunnen verkondigen.
  Niet alleen is enige kennis van de wetenschapsfilosofie nuttig om zich een oordeel te vormen over de stand van de ‘wetenschap’ in de klimatologie, maar ook van de wetenschapsgeschiedenis.
  In 1931 verscheen er een pamflet van 100 fysici die kritiek uitoefenden op Einstein’s relativiteitstheorie. Het antwoord van Einstein was: “to defeat relativity, one did not need the word of 100 scientists, just one fact”.
  Zo blijven we uitkijken naar één feit van de ‘autoriteit’ IPCC waarmede de GroeikasGAS theorie ondubbelzinnig kan worden aanvaard. (Groeikasgas is hierbij geen verschrijving maar een hint naar de belangrijke functie die CO2 in het leven op aarde vervult).

 15. Matthijs

  Ik behoef geen bevestiging van een authoriteit, als er echt iets mis is met mijn manier van denken, dan mag Jan en allemaal er kritiek op uiten.

  Dan verwerk ik terechte kritiek en fallacies leg ik naast me neer.

  Zoals het feit dat jij je verdediging berust op het beroepen op een autoriteit, geeft al aan dat je geen argumenten hebt.

  Naast natuurkunde ook maar eens een lesje filosofie, vooral de wetenschappelijke!

 16. janos73

  Het enige wat wij kunnen concluderen is dat jij weigert je behoorlijk te verdiepen in hoe het echt werkt en omdat jij het niet wil/kan begrijpen er dan maar vanuit gaat dat de rest van de wereld het fout heeft.

   

  Probeer het eens vraag het eens aan een natuurkunde leraar. Ik heb het je al een keer of 10 aangeraden, echter jij wil dat niet doen. Bang dat je wereldbeeld instort?

 17. Matthijs

  Appeltje-eitje natuurkunde, toch?

  Bij deze kunnen we concluderen dat het broeikaseffect zoals beschreven met de ping pong straling, niet bestaat.

 18. janos73

  Ik ga maar weer een Sudoko’tje maken

 19. arthur rorsch

  @ Gerbrand
  Zoals anderen op dit blog, weet ik niet zo goed waarover ik met Van Soest zinvol zou kunnen, willen discussiëren. Zijn gehanteerde wetenschappelijke misvattingen, zoals ‘broeikastheorie is natuurkunde van VWO niveau’ zouden jij en ik van commentaar kunnen voorzien. En jou en mijn visie, ook op andere misvattingen, zoals van Matthijs over het effect van ‘terugstraling’ van atmosfeer naar oppervlak zullen daarbij niet sterk uiteenlopen. Je gaf onlangs Matthijs wat ‘les’ aan de hand van het collegedictaat van Van Delden, (op 26 april op het blog van 24 april) waarop de broeikastheorie in werkelijkheid is gebaseerd. Met dat betoog van je kon ik mij grotendeels verenigen. 
  Maar wellicht is het nuttig als jij en ik, ten behoeve van de lezers van dit blog, onderling een discussie aangaan op welke punten wij van mening verschillen waar de AGW-CO2 theorie al dan niet de mist in gaat. Onderling discussiëren we daar al bijna tien jaar over. En dan vooral over het belang van de andere meteorologische processen dan straling die de oppervlakte temperatuur beïnvloeden.

  Maar ik heb op voorhand een nieuw element.
  Je stelt in je uitleg aan Matthijs, de straling van broeikasGASSEN neemt af met dalende temperatuur. Dringt CO2 hoger in de atmosfeer door, wordt daardoor de uitstraling naar het heelal lager. Dus is er een hogere oppervlaktetemperatuur nodig om het evenwicht te herstellen tussen inkomende straling van de zon en uitgaande IR straling aan de top van de atmosfeer.
  Ben je zeker van het uitgangspunt: met afnemende temperatuur neemt de uitstraling van gassen met specifieke emissiebanden af?  We kennen natuurlijk de wet van Planck die in alle standaardleerboeken (Goody & Yung, Liu) wordt gebruikt voor de uitleg van de broeikastheorie. Onlangs heeft mijn (oude) Leidse collega Ponec er op gewezen dat deze wet, net als de stralingswet van Kirihoff, Stefan Boltzmann, is afgeleid voor zwarte lichamen, en niet voor gassen. Ken jij een recent labexperiment waaruit blijkt dat een gas straalt volgens de wet van Planck?
  Door Corbitaille (fysicus, uitvinder van de body NMR scan) is onlangs gewezen op een oude grafiek in Perry (1950), Chemical Engineering Handbook, pagina 900, waaruit zou blijken dat de met toenemende temperatuur de emissie van CO2 en van waterdamp afneemt. En dus omgekeerd, de emissie toeneemt met afnemende temperatuur.
  Opgegroeid als Delfts student met Perry heb ik niet direct reden om aan zo’n oude waarneming te twijfelen, tenzij de huidige specialisten in de stralingsleer in het infrarood deel van het spectrum op meer recente experimenten kunnen wijzen.

 20. janos73

  Matthijs,

   

  die proef gebeurt dagelijks buiten en heet het broeikaseffect. Je kunt het gewoon meten.

   

  “Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.”

   

  Ik stop er maar weer mee

 21. Matthijs

  Nee, het gaat over dat CO2 hitte terug straalt naar het bron object, nergens anders over.

  Dus zal je een proef moeten doen met CO2 en een ander gas dat deze eigenschappen niet heeft.

  Niet een proef met twee platen en dan maar aannemen dat het met CO2 ook zo werkt.

  Dat is een aanname, geen experiment.

 22. Matthijs

  De fotonen stoppen niet, ze gaan verder door, vandaar dat het veld groter wordt.

  Het foton van een lagere energiewaarde wordt geabsorbeerd, naar de energie waarde van het hetere object gebracht, er wordt dus energie onttrokken aan het hetere object en het foton wordt weer losgelaten.

  Zo werkt infra rode hitte overdracht. En niet anders. Het is onmogelijk dat een foton van een object met een lagere temperatuur een object met een hogere temperatuur opwarmt. Er moet altijd warmte worden onttrokken uit het warmere object.

 23. janos73

  “We zouden dus het vacuum moeten vervangen door CO2 en door lucht op dezelfde druk, en dan kijken wat de temperatuur doet (vrij weinig).”

   

  Nee dus want het gaat specifiek over straling en niet over convectief transport.

   

  Maar goed aangezien voor jou de mening van experts vooral een mening is die ondergeschikt is aan die van jou lijkt het me evident dat er geen serieuze discussie mogelijk is.

   

   

 24. janos73

  Matthijs,

   

  “Stopt dan de energie stroom van de 100W in de richting van de 500W lamp?”

   

  JA, die stopt!

   

  En hoe ga je die fotonen dan stoppen? Waar gebeurt dat? Hoe gebeurt dat? “

   

  Werkelijk waar, als je dit niet snapt, dan snap ik waarom je in het CO2 sprookje gelooft.””

   

  Ik snap jou dus niet (hoe kunnen fotonen plotseling stoppen als een andere bron ze gaat uitzenden)

   

  En ik snap niet hoe jij dat uitlegd, nee inderdaad. En als ik nu de enige ben die dat niet snapte, maar ook andere mensen met verstand van zaken (waaronder dus Dr. Roy Spencer die zeker niet als klimaat allarmist te boek staat) snappen jouw standpunt niet, vooral ook omdat je de effecten van CO2 gewoon kunt meten, en ook de gevolgen van de verhoogde hoeveelheid CO2 gewoon gemeten kunnen worden.

   

  De massa van de atmosfeer is bijna nihil en zal zeker de daling van de temperatuur ’s nachts niet verhinderen 

 25. Dagelijkse Standaard - commentaar en achtergronden bij het nieuws

  […] na de verschijning van het boek De Twijfelbrigade van Jan Paul van Soest, over wat hij beschouwt als verdraaiingen in het klimaatdebat, werden hij en de econoom Hans […]

 26. Dagelijkse Standaard - commentaar en achtergronden bij het nieuws

  […] verwijst Paul Luttikhuis naar het boek, ‘De twijfelbrigade’, van Jan Paul van […]

 27. Dagelijkse Standaard - commentaar en achtergronden bij het nieuws

  […] Je kunt dat giswerk ook omdraaien door manmoedige afwijzing van hun gedachtegang, tenzij ze komen met harde bewijzen. Dit levert verfrissende inzichten op. Zo wil ik wijzen op uitlatingen van Van Soest in zijn boek De twijfelbrigade. […]

 28. Niek

  Het is overduidelijk Hans dat je toenadering zoekt tot iemand die jarenlang doelbewust de zaak bedonderd heeft. Iemand die stelselmatig geen gelegenheid voorbij laat gaan om mensen zoals jij en ik met het maaiveld gelijk te maken.
  Iemand die jarenlang bij J.C. de deur platliep en z’n hand ophield in ruil voor leugenverhaaltjes. Nu zijn inkomsten verminderen omdat Jan Publiek zijn praatjes niet meer duldt, wil jij met hem in gesprek? Hij zal geen moment voorbij laten gaan om je uit te buiten en van overloperij te beschuldigen.
  Met zulke mensen ga je niet in discussie.
  Ik ben benieuwd wat hier achter steekt.

  Een mooi stuk schrijft Guus Berkhout, hoogleraar geowetenschappen aan de TU Delft er vandaag over in het FD.

  In de afgelopen jaren is er steeds meer kritiek te horen op wat mainstreameconomen de maatschappij te bieden hebben. En die kritiek komt niet uit de lucht vallen. Hun wetenschappelijke modellen komen met verklaringen die niet kloppen en met voorspellingen die niet uitkomen. De neoklassieke denkwereld blijkt weinig gelijkenis te vertonen met de werkelijkheid. De economie heeft daardoor als wetenschap veel aan geloofwaardigheid ingeboet. Opmerkelijk is de overeenkomst met de mainstreamklimaatwetenschappers.

  Ook zij komen met modellen waarvan de aannames niet kloppen en de uitkomsten niet deugen. Voorspellingen van extreme catastrofen blijken een degelijke wetenschappelijke basis te missen. Ook hun denkwereld komt niet overeen met wat er werkelijk gebeurt. Dat levert steeds meer irritatie op.

  De legitieme vraag rijst of we deze economen en klimatologen nog wel echte wetenschappers mogen noemen.

  Klimaatwetenschappers kunnen het wetenschappelijk niet maken, in ruil voor omvangrijke overheidssubsidies, de politiek te blijven vertellen dat ze begrijpen wat er met het aardse klimaat aan de hand is. De werkelijkheid is dat ze het gewoon niet weten. En als ze zo doorgaan zullen ze het antwoord ook nooit te weten komen.

  Vanuit Rome, gegroet.
  N.

 29. Matthijs

  Kom maar op met je eieren

 30. Matthijs

  Duurt wel lang die eieren van jou, als het allemaal appeltje-eitje is, dan moet jij toch zo een experiment kunnen oplepelen dat alle twijfel in één keer wegvaagt.

  Gewoon een simpel expiriment waaruit je kan concluderen dat er inderdaad een warmte uitwisseling plaats vindt van koud naar warm.

  Dat warm warmer wordt en koud kouder, spontaan, zonder extra werk.

  Ik heb zelf al eens een voorstel gedaan voor zo’n experiment, maar ik kwam juist tot een andere conclusie.

  Men neemt een lamp, schijnt hem op een buro, daarna neemt men een spiegel, en kaatst de straling van de verlichte vlek terug op het buro, hierdoor zou de verlichte vlek op het buro meer moeten oplichten.

  Dat gebeurt niet.

  Het is eigenlijk zo simpel, dat het dwaas is om in AGW te geloven. Je kan iets niet verder opwarmen door zijn eigen straling ‘terug te sturen’. Is simpelweg onmogelijk. Anders zou de wet van behoud van energie niet op gaan en dan zou entropie een vals concept zijn.

  Laten die twee nu zelf te controleren zijn.

   

 31. NN

  Dus … Hans is voor een debat tussen wetenschap en ‘sceptici’. Niek fluit hem met het nodige getier terug. Verstandig, want ‘sceptici’ verliezen iedere zuivere discussie. Anders waren zij de wetenschap.

   

  Nou zijn er al heel wat debatten gevoerd. In IPCC verband, waar sceptici zoals Tol gewoon aan meedoen / deden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze zomaar hun zin krijgen – vandaar de wat merkwaardige exit van laatstgenoemde. We hebben debatten op internet, waar vooral de gezellige onderonsjes bij het NRC blog opvallen. Dan is er de Climate Dialogue en gaat U maar door.

   

  Dat allemaal gezegd hebbende ben ik nieuwsgierig naar het debat dat Hans voorstaat.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.