‘Het leek zo’n aardige, betrouwbare man’

Foto:

Afgelopen zondag meldde ik al dat Jan Nagel het op prijs zou stellen als minister Jet Bussemaker snel met een antwoord zou komen over de vermeende subsidiefraude door Henk Krol van 50-plus.

Ik schreef toen dat Henk Krol geld, dat bestemd was voor een project voor homosexuele jongeren, zou hebben aangewend voor andere -lees persoonlijke- doeleinden. Het zou gaan om een bedrag van 300.000 euro subsidie, onder andere voor ‘een digitale ontmoetingsplek’ voor homoseksuele minderjarigen. Volgens Krol was er echter niets aan de hand en 50-plus senator Nagel wilde daarom dat minister Bussemaker vaart zou zetten achter het onderzoek, want de kwestie voorkomt vooralsnog een terugkeer van Krol in de landelijke politiek. Je vraagt je wel af waar een senator zich mee bemoeit. Ik zou me eerder kunnen voorstellen, dat het partijbestuur ingrijpt, aangezien de kwestie de partij verder beschadigt. Maar volgens voorzitter Struijlaard is het geen taak van het bestuur, maar een zaak tussen de Stichting van Krol en het ministerie. Dat is een discutabel standpunt en het maakt de directe bemoeienis van Nagel alleen maar nog veel merkwaardiger.

Niettemin wordt Nagel op zijn wenken bediend, want vanochtend lag er al een brief van de minister op zijn deurmat. Het antwoord was evenwel niet wat de heer Nagel in gedachten zal hebben gehad, want de brief rekent ondubbelzinnig af met de oplichterspraktijken van onze Henk. Ik citeer uit de brief met dagtekening 18 juni 2014:

“De Auditdienst Rijk heeft de review uitgevoerd. Op basis van de voorlopige bevindingen en het gesprek dat daarover met de accountant heeft plaatsgehad, heeft de accountant van de Stichting Vrienden van de Gay Krant de goedkeurende controleverklaring ingetrokken omdat hem bij nadere bestudering is gebleken dat de aanwezige verantwoordingsstukken ontoereikend zijn voor het afgeven van zo’n goedkeurende controleverklaring.

Ik heb moeten vaststellen dat met het intrekken van de goedkeurende controleverklaring niet (meer) voldaan wordt aan de subsidievoorwaarden. Ik heb daarom de Stichting geïnformeerd over mijn voornemen de projectsubsidie op nihil vast te stellen en de subsidie terug te vorderen.”

Kijk eens aan, dat betekent een forse streep door de rekening van Nagel, die natuurlijk had gehoopt dat Krol brandschoon zou worden verklaard, zodat hij weer op het parlementaire schild gehesen zou kunnen worden. Want Krol is een stemmentrekker nietwaar? Zoals een gedupeerde ooit zei: ‘het leek zo’n aardige en betrouwbare man‘. Natuurlijk, oplichters lijken per definitie ‘aardig’ en ‘betrouwbaar’, anders zouden het geen oplichters kunnen zijn.

Het optimisme van Krol, dat er niets aan de hand zou zijn, is dus misplaatst. Krol moet nu tonnen onterecht ontvangen subsidie terugbetalen. In een artikel in het AD wordt gesteld dat het ministerie juridische stappen overweegt tegen de Stichting. Het AD schrijft:

“De inmiddels failliete bedrijven van Krol gebruikten het subsidiegeld steeds vrijwel meteen om openstaande rekeningen te betalen. Daarna werden spookfacturen naar het ministerie gestuurd. Het departement beraadt zich nog op mogelijke juridische stappen tegen Krol of de stichting.”

Het lijkt er dus verdacht veel op, dat we hier te maken hebben met een meesteroplichter, die ook nog eens dolgraag terug wil keren in de politiek. In een reactie laat Nagel weten ‘de zaak zorgvuldig te gaan bekijken‘. Dat lijkt me inderdaad een goed plan. Het is natuurlijk uitgesloten dat Krol een hernieuwde politieke carrière kan maken, want hij heeft de ontvangen subsidie niet gebruikt waarvoor zij bedoeld was. Als straks inderdaad blijkt dat hij het subsidiegeld heeft gebruikt om openstaande rekeningen te betalen, waarvoor de subsidie niet was bedoeld, en vervolgens spookfacturen naar het ministerie heeft gestuurd, dan maakt dat de zaak alleen maar erger.

Het AD schrijft verder nog, dat het nog niet opgehelderd is waarom Krol – met alleen het ‘toezicht’ van zijn bejaarde vader – de subsidies kreeg. Minister Plasterk, die ze toekende, had een goede band met Krol, die voor hem zelfs een glossy maakte. De minister zorgde er later zelfs mede voor dat Krol een koninklijke onderscheiding kreeg. Dit zaakje stinkt als een kar vol rotte vis onder de Griekse zon. Laten ze bij het ministerie deze gang van zaken maar eens goed uitzoeken, ook de band tussen Krol en Plasterk, want meesteroplichters in de politiek kunnen we missen als kiespijn. Dat geldt overigens ook voor Senatoren die met droge ogen beweren dat er geen integriteitsprobleem bestaat zolang iemand niet door de rechter veroordeeld is.

Hier vindt u een overzicht van mijn columns en u kunt mij hier volgen op Twitter.

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!