Het nieuwe fascisme: Net-neutraliteit in de Europese Unie

Een vrij internet moet gebaseerd zijn op eigendomsrechten. In een vorige column besprak ik de rol van overheiden waar het auteursrechten betreft: “het selectief weren van de overheid uit de digitale sfeer speelt slechts de ware piraten, de dieven, in de hand.”

Waar de overheid inzake auteursrechten een legitieme functie heeft geldt het tegenovergestelde voor de regulering van bandbreedtes, data-opslag, en snelheden. Net als in elke andere markt zal het proces van vraag en aanbod zowel de keuzes van de producent als die van de consument weerspiegelen. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de wet die ”net-neutraliteit” het internet voor een ieder moet garanderen. De aanname van deze wet bekrachtigt de waanzinnige notie dat toegang tot het internet een recht is. En waar overheden spreken over rechten weten we dat plichten het gevolg zijn. De technologische revolutie die plaatsvindt op het internet moet worden gestuit uit naam van de ”kansarme internetgebruiker”. Het is het socialistische mantra van het delen van welvaart  toegepast op de digitale sfeer. 

Deze Europese volksvertegenwoordigers vrezen de creatie van een elite-internet gedomineerd door betaalde diensten. Ik pleit voor een moreel en politiek verzet tegen deze interventie van de overheid in de digitale markt. Meer concreet: Als er een initiatief is om een ”supersnel” internet te ontwikkelen tegen een hogere prijs voor de gebruiker is hier slechts sprake van een uitwisseling van waarde voor waarde, geen rechten worden geschonden. De wet ”net-neutraliteit dient door verdedigers van vrijheid om deze reden fel te worden bestreden. 

De definitie van net-neutraliteit:

”Het principe dat een uiterst nuttig openbaar netwerk welke ernaar streeft alle inhoud, sites en platformen op dezelfde manier te behandelen, zodat het netwerk in de mogelijkheid verkeert om eender welke soort informatie over te maken en eender elk soort toepassing kan ondersteunen.

In een studie uit 2012 van het Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica (ICRI) wordt de vergelijking gemaakt met de regulering van verkeer. Net zoals we te maken hebben met stoplichten, flitspalen en snelheidsnormen in de auto mogen we hetzelfde verwachten achter de computer. 

In het volledige rapport staan nog allerlei andere criteria waaraan een aanbieder van breedband internet zich dient te houden, een kleine selectie.

Geen blokkering van wettige inhoud, geen ”onredelijke” discriminatie, redelijk beheer in dienst van een legitiem doel. Het komt dus neer op de overheid die mensen op papier eigenaar laat zijn over hun aangeboden dienst maar in de praktijk hun eigenaarschap dirigeert en afbakent.  

Dit Europese gedrocht dat in Nederland in een nog strengere variant bestaat garandeert dat het internet ”toegankelijk” blijft, klinkt allemaal leuk maar dit is onversneden fascisme.    

Het is anders dan de communistische aanpak van collectief bezit maar even kwaadaardig, Het Communisme is enkel consequenter dan fascisme waar het eigendom betreft.

Contrary to the Marxists, the Nazis did not advocate public ownership of the means of production. They did demand that the government oversee and run the nation’s economy. The issue of legal ownership, they explained, is secondary; what counts is the issue of control. Private citizens, therefore, may continue to hold titles to property—so long as the state reserves to itself the unqualified right to regulate the use of their property.(Ayn Rand)

Net-neutraliteit kent zijn grooste verdediger in Europa in de persoon van Neelie Kroes die Nederland vertegenwoordigt in de Europese Commissie. 

De vrouw die eerder uitblonk in het beboeten van succesvolle bedrijven omwille van egoistisch gedrag. Bedrijven zoals Microsoft, IBM en LG werden beboet omdat ze weigerden technologie te delen en toegang tot markten te verschaffen voor hun concurrenten. 

Haar reputatie in markten vervuilen weet ze met verve te vervullen met haar voorstel om te komen tot neutraal internet in de Europese Unie. Zij wil het internet onder curatele stellen van Brussel, en dat noemt zij eerlijke concurrentie.  

Het wekt dan ook verbazing dat de Piratenpartij een dergelijke wetgeving steunt. Afgezien van de hypocrisie inzake de rol die de overheid mag hebben in het internet legitimeren ze hiermee digitaal socialisme. De piratenpartij beweert dat door deze wet ”censuur” onmogelijk is, maar het tegenovergestelde is waar. 

De overheid, de enige instantie bij machte om censuur te plegen, gaat het internet reguleren. Het is immers de overheid die een monopolie op geweld heeft. Bij elke onderhandeling tussen de ambtenaar en de zakenman heeft de eerste een pistool op de slaap van de tweede gericht. Door via de overheid de markt te beperken in haar vrijheid zal innovatie afnemen en de kwaliteit dus verminderen. Door de verbetering van diensten tegen betaling te beperken steunt de partij niet alleen de schending van de rechten van private partijen maar gooien ze het kind weg met het badwater. Het internet wordt niet beter van bedrijven ketenen. De private aanbieders zullen namelijk hun op een andere manier inkomsten moeten vinden en dit zal de consument via een andere weg merken bijvoorbeeld via, hogere abonnementskosten. 

Op de website van de Piratenpartij schrijft Janmaarten Batsma het volgende:

”Een vrij en open internet, waar netneutraliteit onlosmakelijk mee verbonden is, is veel te belangrijk voor de ontwikkeling van de wereld om de commerciële partijen er meer en meer zeggenschap over te geven.”

Hier komt de ware aard naar boven van de piratenpartij, de socialist in hackerskleding. De vijand is commercie, de verlossing kan enkel komen in de vorm van overheidsinterventie. Het hele argument is gebouwd op de notie dat ”ontwikkeling van de wereld” een overheidstaak is en dat deze verloren gaat door vrij handelen van egoistische individuen.  

Deze piraten willen niet roven in een staat van anarchie maar streven een digitaal egalitarisme na. Een digitale herverdeling van welvaart is hun doel. Dezelfde socialistische principes liggen ook ten grondslag aan  onteigening in de fysieke wereld.  

Deze wereldwijde organisatie van digitale piraten wil hun snelle data, vernieuwende technologie en ongelimiteerde toegang tot alle digitaal beschikbare kennis, het fascisme nemen ze op de koop toe. De noodzakelijke fundamenten voor een in die mate geavanceerde maatschappij negeren ze, namelijk egoisme, het winstmotief en marktwerking. Dankzij eurofiele politici gesteund door webpiraten ligt het internet straks aan banden, evenals onze vrijheid. 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

24 reacties

 1. drnomad

  R.Hartman 00:11. Een mooi voorbeeld doet zich voor in Servië. Een oude telecom monopolist heeft geen trek om erg veel te investeren in bandbreedte. De service is beroerd. En toen kwam er 3G, dat door andere aanbieders wordt geleverd. Met de komst van 4G of 5G is de verwachting dat een boel Serviërs hun modem gaan terugsturen, en volledig wireless gaan.

 2. vanhetgoor

  De schrijver van bovenstaand stukje is kwaadaardig, gemeen of alleen maar dom. Netneutraliteit wil zeggen dat er voor iedere onderneming een zelfde kwaliteit datatransport mogelijk is. Als de grote ondernemingen het snelle internet kapen dan gebeurd met het internet het zelfde als met het auteursrecht. Dat wordt versjacherd. Starters dienen een zelfde dataoverdracht te kunnen gebruiken als grote ondernemingen. Het afwijzen van netneutraliteit is een vorm van fascisme. Wat is dat erg dat ik dit moet uitlegen aan iemand die dweept met Ayn Rand. 

   

  Ik zal even langzamer de boel nog eens uitleggen. Er wordt door een onderneming het auteursrecht gekocht van een compositie. Hem wordt ¢80 betaald. De onderneming heeft dat muziekstuk al een eeuwigheid in eigendom, zij heeft totaal al drie-en-negentig miljoen dollar ontvangen. Met die 93.000.000 Dollar kan men net zoveel beginnende componisten het werken onmogelijk maken als men wil. Vanaf dat moment leeft men onder de terreur en de censuur zoals men ook onder het communisme heeft geleden. Ik kan mij vergissen maar Ayn Rand was toch TEGEN het communisme, en tegen censuur en ook tegen overheidsbemoeienis. Multinationals maken de dienst uit als het volk er niet tegen optreed, daar het geen lieve moedertje aan. 

 3. R. Hartman

  Nog even deze:

  “Naar mijn mening is het internet het enige wat de elite niet voorspeld
  hebben bij hun planning voor werelddominantie – het enige wapen in ons
  arsenaal voor het gevecht om vrijheid en democratie. Netneutraliteit
  garandeert dat dat wapen zijn scherpte behoudt.”

  Ziet u werkelijk niet in welke tegenstrijdigheid u hier debiteert?

  Die ‘elite’ die naar werelddominantie streeft is dezelfde die nu zo ontzettend graag deze ‘netneutraliteit’ doorgedrukt ziet, omdat zij inderdaad niet voorzien had hoeveel vrijheid voor andersdenkenden, en daarmee voor exposure, op internet bestaat? Die vrijheid dient dus ten spoedigste ingeperkt te worden.

  Een machthebber die ervoor zorgt dat het wapen van zijn critici zijn schertpte behoudt? Kom nou toch…

  Uw ‘kwaadaardige mensen’ vormen die ‘elite’, niet de bestrijders daarvan. Die laatsten vormen ‘het verzet’, en netneutraliteit zal dat verzet behoorlijk parten gaan spelen.

  Langzamerhand zou u duidelijk moeten zijn dat wat overheden met de mond belijden slechts draagvlak moet kweken voor de invoering van zaken die vervolgens de werkelijke bedoelingen dienen. En die werkelijke bedoelingen zijn nooit de beleden doelen. Daarbij zijn die beleden doelstellingen in de regel zelf ook nog eens abject, al klinken ze voor de niet-oplettende toehoorder acceptabel. Zo ook hier.

 4. R. Hartman

  “Deze Europese volksvertegenwoordigers vrezen de creatie van een elite-internet gedomineerd door betaalde diensten.”

  Nee, die vrezen ze helemaal niet. Het is slechts een smoes om controle over het internet te krijgen, en daarmee de mogelijkheid te bepalen wat nog wel en niet wordt toegelaten op dat internet. Het anarchistische bolwerk ‘internet’ moet daarmee onder overheidscontrole gebracht worden.

   

  Ik heb hierboven een vraagteken achter ‘misser’ gezet, want Yernaz geeft verderop wel aan dat deze wetgeving de deur naar censuur opent, maar mijns inziens laat de stelligheid van de geciteerde bewering te weinig ruimte voor de veronderstelling van een intentie daartoe. En aangezien we weten dat de NSA partijen routers (netwerk- en dus internet-apparatuur) onderweg van verkoper naar koper onderschept, modificeert en doorstuurt kunnen we de intentie tot censuur rustig als een vaststaand gegeven beschouwen. Maar misschien heeft Yernaz wel gelijk, en zijn de voorstanders net zo voorgeprogrammeerd als de lieden van de PP.

   

  Gelukkig schrijft Yernaz dan ook:
  “De overheid, de enige instantie bij machte om censuur te plegen, gaat
  het internet reguleren. Het is immers de overheid die een monopolie op
  geweld heeft. Bij elke onderhandeling tussen de ambtenaar en de
  zakenman heeft de eerste een pistool op de slaap van de tweede gericht.”

  Een waarheid als een koe, die vreemd genoeg door zeer velen niet onderkend wordt.

   

  Dat de PiratenPartij op geen enkele manier beseft wat net-neutrality werkelijk is hoeft geen verbazing te wekken. Zoals ik al eerder schreef liet ook de PP in de verschillende debatten sinds 2012 duidelijk merken belastinggeld als een onomstreden bron van staatskapitaal te beschouwen, slechts waaraan het uitgegeven dient te worden kent andere prioriteiten. Vrijheid is daar dus niet één van.

   

  Met de rest van Yernaz’ artikel (dus buiten die ‘legitieme rol van de overheid’, hierboven aangekaart) kan ik het dan ook van harte eens zijn.

 5. nog_1

  Het opgeven van netneutraliteit betekent ook dat de rijkste politieke partij de andere van het internet kan weren. Ik ben dan ook een groot voorstander van het voorstel.

   

  Leuk dat Yermaz een idealist is, maar net als de hippies vroeger, vergeet hij de praktische werkelijkheid een beetje.

 6. R. Hartman

  “Waar de overheid inzake auteursrechten een legitieme functie heeft”

   

  Pardon? Auteurs kunnen zich uitstekend zelf verenigen in een belangenvereniging en arbitrage zoeken als zij menen dat hun belangen geschaad worden; du moment dat zij het pistool van de staat nodig hebben om die belangen te behartigen deugt er ergens iets niet. De wijze waarop de staat dergelijke beangen ‘behartigt’ schaadt namelijk per definitie de grondrechten van het individu: iedereen is verdachte totdat het tegendeel is bewezen. En daarom wordt ieder’s recht op privacy met voeten getreden.

   

  Naast deze principiële overweging zijn er ook nog een aantal praktische bezwaren in te brengen tegen een overheid als belangenbehartiger van een bepaalde groep, maar die laat ik hier maar even in het midden.

   

  De overheid heeft geen enkele legitieme functie in de vrije markt, om de simpele reden dat zij die markt verstoort waardoor deze niet vrij meer is. Dat maakt deze zinsnede een epische misser. Vandaar: pardon?

   

  Nu ga ik de rest van dit stuk nog even lezen…

 7. Sillynder

  Oneens met de auteur. In de eerste plaats is er nauwelijks een open en vrije markt als het gaat om internet. Ondanks het grote aantal aanbieders zijn de meesten wederverkopers van enkele grote partijen. Even een nieuw internet aanleggen zit er ook niet in (kabels, datacenters, knooppunten, enfin lijkt me helder). De auteur zou gelijk hebben als bijvoorbeeld Skype of Facebook de kabels in de grond heeft geplaats, AMS-IX heeft gebouwd en zelf zowel de verbinding als de content aan de eindgebruiker levert. Het netwerk is niet van de dienstverlener/provider, AMS-IX eveneens niet en de meeste aangeboden content al helemaal niet.

   

  Ten tweede is mij helemaal niet duidelijk welke innovatie hier belemmerd wordt. Het is eerder andersom: prioriterisering van diensten op internet (lees: afknijpen) is een goudmijn voor providers, want die kunnen bij ieder wissewasje straks een los extra abonnementje afsluiten. U wilt Skype gebruiken? Extra abonnementje. U wilt op Facebook? Extra abonnementje. Bij TV-zenders waar gelden moeten worden afgedragen aan rechthebbenden is dat logisch en verdedigbaar, maar internet is net als water, elektra en snelwegen een generiek product. Diensten reguleren levert waarschijnlijk een vergelijkbare situatie op als wanneer je meer voor kraanwater gaat betalen als je meer kranen hebt of meer voor je elektriciteit als je meer schemerlampen hebt. 

   

  “Het komt dus neer op de overheid die mensen op papier eigenaar laat zijn over hun aangeboden dienst maar in de praktijk hun eigenaarschap dirigeert en afbakent.”

   

  Je bent nooit “eigenaar” van een “dienst”. Je bent eigenaar van een fysiek goed, een bedrijf of eventueel de houder van een patent/derivaten/aandelen. Daarnaast is een internetprovider net als de meeste telefoonproviders vaak niet meer dan een factureringsmaatschappij met een marketingafdeling. Innovatie? Laat me niet lachen.

   

  Wat de auteur ook even vergeet is dat er diverse landen zijn waar toegang tot een volledig internet helemaal niet vanzelfsprekend is (Turkije bijvoorbeeld). Restricties dienen niet door bedrijven èn niet door overheden ingesteld te kunnen worden. Al is het maar om reden van vrije nieuwsgaring. We hebben maar één internet en daar moeten we niet al te lichtzinnig mee omgaan.

   

  Van de andere kant vind ik het prima als partijen bijvoorbeeld een Facebook-only abonnement aanbieden of een supersnelle verbinding met beperkte diensten, maar laten we dan wel constateren dat de term “internet” als generiek product de lading dan niet meer dekt en het dus ook niet als zodanig mag worden verkocht. Het is namelijk fraude om iets anders te leveren dan waarmee je adverteert.

 8. Jansma

  En alweer een juweel van een column! Logisch, consistent en 100% inhoudelijk juist. 

  Het is in mijn ogen dan ook absoluut geen toeval dat de recente geschiedenis van de mensheid in de laatste 20 jaar gekenmerkt wordt door een gebrek aan echt grote innovaties. Burgers en bedrijven (de werkelijke innovators!) zuchten wereldwijd onder een steeds verder toenemende druk en afpersing door overheden. Je vraagt je wel eens af waar we als mensheid al niet hadden kunnen staan, als het collectivisme niet begin 20e zijn intrede deed in de Verenigde Staten en Europa. Niet voor niets was de meest innovatieve- en vooruitstrevende periode periode in de geschiedenis van de mensheid deze in de Verenigde Staten tussen pakweg 1750 en 1900. Het was de tijd waarin de mensheid in vrijheid het leven op aarde meester maakte….

  Beperkte de fascistische/corporatistische waanzin zich maar tot het internet….Wellicht had de mensheid dan al een remedie voor kanker gehad, bestond er een perpetuum mobile en waren er kolonies op Mars. De schade die overheden de producerenden (en daarmee de rest van de mensheid) hebben toegebracht, is niet in cijfers uit te drukken….

  Klasse column weer, Yernaz! 

 9. Jansma

  – “Netneutraliteit wil zeggen dat er voor iedere onderneming een zelfde kwaliteit datatransport mogelijk is.”

   

  Nee, netneutraliteit betekent dat een overheid marktwerking uitschakeld door providers te verbieden beter betalende klanten een betere service te bieden en minder betalende klanten een navenant mindere service, waardoor niemand krijgt waar hij werkelijk recht op heeft; te weten hetgeen waar hij voor betaalt. Netneutraliteit betekent dus in de praktijk dat de bestaande capaciteit gelijk verdeeld wordt over gebruikers, alsof het een recht betreft….Zulks kan -zoals Yernaz terecht aankaart- geen recht vormen, maar enkel een plicht. Voor de aanbieders welteverstaan.

  – “Als de grote ondernemingen het snelle internet kapen dan gebeurd met het internet het zelfde als met het auteursrecht.”

   

  Grote ondernemingen “kapen” NIETS, wanneer ze extra zouden betalen aan de provider voor een betere kwaliteit internet met bijvoorbeeld QoS. Ook de aanbieder “kaapt” niets, aangezien deze partij EIGENAAR is van het goed of de dienst dat hij of zij verhandelt. Allemaal volstrekt legitiem en moreel. Totdat er werkelijk een “kaper” op het toneel verschijnt….. De “kaper” hier is de overheid, die in een volstrekt vrij en eerlijk proces van vraag en aanbod met dreiging van agressief geweld laat verworden tot een gecontroleerde afpersing, welke doorgaans enkel door organisaties als de maffia wordt gebezigd….

  – “Het afwijzen van netneutraliteit is een vorm van fascisme.”

   

  Het afwijzen van netneutraliteit is dan ook het afwijzen van immoreel overheidsingrijpen in zuiver morele marktwerking. Dit een vorm van fascisme noemen is volslagen ridicuul. Ik kan er weinig anders van maken.

  – “Met die 93.000.000 Dollar kan men net zoveel beginnende componisten het werken onmogelijk maken als men wil.”

   

  Een absurde notie. De componisten verkopen de auteursrechten over hun werk namelijk volstrekt vrijwillig. Of niet. De keuze is aan de componist. Niet de potentiele afnemer van de rechten. U lijkt volstrekt over het hoofd te zien dat uw gehele voorbeeld is gestaaf op een vrijwillige overeenkomst tussen componist en afnemer van de rechten. Als u een gitaar bezit die over 10 jaar 1.000.000 euro waard is (maar u weet dit nog niet) en u verkoopt de gitaar nu voor 10 euro aan een afnemer, hoe kan hier dan in godesnaam sprake zijn van een onwenselijke transactie….? En is het dan niet compleet van den zotten om te suggereren dat die 1.000.000 euro nu gebruikt gaat worden om alle toekomstige waardevolle gitaren op te kopen? Non sequitur en ronduit absurd. Toch is dit exact de kern van wat u suggereert. Go figure….

  – “Vanaf dat moment leeft men onder de terreur en de censuur zoals men ook onder het communisme heeft geleden.”

   

  Wie leeft er dan onder terreur….Al die arme mensjes die onwetend en vrijwillig instemmend hun gitaar verkopen voor een prijs waar men zelf akkoord gaat…? Quelle horreur…LOL!

  – “Ik kan mij vergissen maar Ayn Rand was toch TEGEN het communisme, en tegen censuur en ook tegen overheidsbemoeienis”

  Inderdaad. Uw vergissing berust dan ook niet in deze notie, maar in de totale absentie van enige logica in uw premisse.

  – “Multinationals maken de dienst uit als het volk er niet tegen optreed, daar het geen lieve moedertje aan.”

   

  Het volk kan doodeenvoudig optreden tegen multinationals. Door geen goederen of diensten meer te kopen van ondernemingen die hem of haar niet aanstaan. Daar is geen Staat voor nodig. Verbijsterend dat dit u ontgaat, maar tegelijk is het ook niet de naakte kern van waar u in werkelijkheid voor pleit….Waar u namelijk in de naakte essentie voor pleit is dat de overheid met agressief geweld bedrijven dient te dwingen om goederen van exact dezelfde kwaliteit voor iedereen te leveren, op basis van de notie dat er een “recht” op gelijke kwaliteit bestaat. Welnu, ik vind dat iemand die bereid is 5.000 euro te betalen voor een maatpak, recht heeft op dat maatpak als er een producent is dit vrijwillig bereid is dit pak te leveren, ook als dit zou betekenen dat er hierna niet genoeg kwaliteitsstof voor anderen meer is die dergelijke hoeveelheden geld niet kunnen uitgeven aan een pak. Wat u vind is dat iedereen een pak van 500 euro verdient, en zelfs dat de fabrikant verplicht MOET worden om niets anders te produceren….

  Tamelijk amusant dat u de afgrijselijke gedachtenkronkels en intrinsieke tegenstrijdigheden binnen uw verhaal zelf niet ziet.

 10. Johannes N

  @Hartman

   

  Ik hield me al met netneutraliteit bezig toen u nog niet wist wat een computer was. Maar goed, u weet altijd alles zo vreselijk goed – hoe zou u het willen zien dan? Dat KPN extra mag vragen om Skype door te geven? Dat Microsoft providers geld geeft om Google niet door te geven? Leg het eens uit, hoe ziet uw ideale internet eruit?

   

  De staat, door u zo ongelofelijk verfoeid, kan hier precies doen wat een staat mag en moet doen: een level playing field creeren voor iedereen die iets op het internet wil doen. Dat u de staat _an sich_ fout vind en daarom in zo’n beetje alle discussies hier even komt uitleggen dat we het zogenaamd niet snappen werkt onzuivere discussie in de hand (omdat u altijd over iets anders praat dan wij) en is feitelijk gewoon een vermoeiende vorm van trolling.

   

  @Jansma

   

  Net als Hartman zit u gewoon hardstikke fout. Het blijft nog steeds toegestaan om verchillende abonnementen met verschillende servicenivo’s en prijzen aan te bieden, hoe komt u erbij dat dat niet zou mogen? Alleen mag de provider niet kiezen om selectief stukken internet duurder te maken of af te sluiten.

   

  U heeft beiden werkelijk geen clue waar u over praat, meer kan ik er ook niet van maken.

   

   

   

 11. Jansma

  – “Quality of Service (QoS) of traffic shaping betekent het voorrang geven
  van internetverkeer boven ander verkeer op basis van poort, protocol of
  applicatie. In de praktijk betekent dit dat een internetprovider de
  bandbreedte voor een willekeurig protocol tot nagenoeg nul of nul mag
  reduceren om een meer betalende partij (en zichzelf) ten gunste te zijn.”

   

  Yep. Dat hoeft u mij echt niet uit te leggen. Wat u niet begrijpt is dat hier geen bestaande overeenkomsten (gebaseerd op beschikbare gemiddelde snelheid) bij worden geschonden….Wat is dan precies uw probleem en hoe brengt dit u er toe internetproviders zelfs te betichten van het leveren van een wanprestatie, waar de realiteit is dat deze aanbieders u exact leveren waar u voor getekend heeft…..?

  – “Er wordt dus geen kwaliteit gecreëerd of bandbreedte toegevoegd;
  concurrerende protocollen worden achtergesteld. Vaak wordt dit gedaan om
  een gebrek aan capaciteit te maskeren. UPC heeft dit in het verleden
  gedaan met usenet-verkeer. Gebruikers waren daar niet bijster over te
  spreken.”

   

  Ja, dus? Het staat de gebruikers vrij om een andere aanbieder te zoeken. Of geen gebruik meer van een internetprovider te gebruiken. Dat kan ook.

  – “Daar kun je het nodige van vinden, maar de “eigenaar” (provider) heeft
  principieel maar één taak: een verbinding plus ip-adres leveren (dns kun
  je gratis instellen van een derde partij, mail is niet noodzakelijk)”

   

  Nee, een eigenaar heeft principieel als enige taak het nakomen van zijn verplichtingen richting zijn afnemers. En dat doen de aanbieders. U doet hier alsof er zoiets kan bestaan als een “recht” op internet zonder dat de provider hier en daar bepaalde protocollen voorrang geeft of wellicht remt. Welnu, Dat is primair aan de provider. De aanbieder. Niet aan de consument, noch de overheid. Zoals het aan u als consument is om de dienst af te nemen of niet. Er is geen enkele reden waarom een aanbieder verkeer wel of niet zou mogen vertragen, zolang hij binnen de context van de overeenkomst met zijn klanten blijft. En als er klanten zijn die extra willen betalen voor QoS, dan is het aan de aanbieder om te beslissen deze dienst te leveren of niet. Ook als zijn dienst aan bestaande klanten van mindere kwaliteit wordt (let op: nog altijd binnen de kaders van de overeenkomst).

  – “Deze partij suggereert wellicht de consument ter wille te zijn, maar leg
  mij maar eens uit wat de voordelen voor de consument dan zijn.”

   

  De consument krijgt geleverd waar hij voor betaalt. Hoeveel meer voordeel zou hij moeten verwachten volgens u….?

  – “Nogmaals: als je internet pretendeert te leveren, dan lever je een complete verbinding.”

   

  Nee, als je internet pretendeert te leveren onder conditie A, B en Z, dan lever je internet onder conditie A, B en Z en niet onder D, H, en J omdat u vindt dat dit zo hoort. Hoe ingewikkeld is dit? Bevalt het u niet, dan doet u maar geen zaken met deze ondernemingen. U heeft geen recht op internet. Wees blij dat er bedrijven zijn die dit voor u faciliteren. Als u het zelf had moeten doen…..

  – “Als je daar aan meent te moeten gaan sleutelen om bandbreedtetekort te
  verbloemen of om extra centen binnen te harken waar je als consument
  geen direct voordeel van hebt, dan lever je volgens mijn definitie geen
  “internet” meer en zou je wegens wanprestatie aangeklaagd moeten worden.”

   

  Wel, zeg gewoon uw overeenkomst op met uw leverancier als het u niet aan staat!! Hoe ingewikkeld is het….? Maar dat doet u niet. Wat u wel doet -en dat is nu net de essentie van dit hele verhaal- is het principe onderschrijven dat een Staat een bedrijf moet dwingen om haar diensten aan te passen, waarbij het er natuurlijk niet om gaat dat bedrijf X geen voorrang mag krijgen over consument Z, maar dat iedereen “recht” heeft (contradition in terms!!) op een betere dienstverlening door de providers zonder hiervoor de noodzakelijke prijs te betalen en dat een overheid in staat moet zijn om bedrijven hiertoe te dwingen. DAT is de naakte essentie. Met andere woorden: Socialistisch internet: De totale maximale capaciteit : het totaal aantal gebruikers = nagenoeg iedereen hetzelfde gemiddelde…..

  Het is uw Mercedes dealer die gedwongen wordt door Rijkswaterstaat om het 24/7 Mobilteits Garantie Premium Pakket op te geven, zodat deze medewerkers gelijker kunnen worden verdeeld over alle bestaande Mercedes rijders me basic service overeenkomst om zo een betere service te bieden voor dezelfde prijs…U begrijpt: Dat gaat lastig uitkomen. Qui bono, en wie niet, denkt u…..? Is dat de Mercedes Dealer (not, want die MAG niet leveren wat zijn klanten willen),  is dat dan de klant ( not, want die dealer gaat dat overtallige personeel ontslaan uiteraard om de winstgevendheid op peil te houden) of is dat Rijkswaterstaat die een ongelofelijke hoeveelheid macht over die Mercedes Dealer krijgt…..?

 12. Sillynder

  En dat allemaal zonder ‘netneutraliteit’swetgeving. Hoe is het mogelijk?”

   

  Blijkbaar zijn er dus providers die om welke reden dan ook nog geen (mis/ge-)bruik maken van hun positie. Niemand garandeert mij natuurlijk dat ze dat niet binnenkort alsnog gaan doen.  En eerlijk gezegd verwacht ik ook geen garanties, maar het tegengaan van willekeur en misbruik van de positie van een aanbieder in een niet-vrije markt heeft zeker mijn zegen.

   

  In het kort komt het op het op het volgende neer: u vertrouwt erop dat de markt, hoewel verprutst, zijn reinigende werking zal hebben en ik heb daar, gezien het beperkt aantal moedermaatschappijen, geen enkel vertrouwen in.

   

  Let’s agree to disagree.

 13. drnomad

  Sjonge, het woord fascisme is weer gevallen, een geweldsideologie waar het gaat om wel of niet afknijpen van een datalijn.

  Buiten die overdrijving. Data kost geld. En sinds de grote boom van internet, heeft men besloten dat vooral aanbieders betalen voor data, en niet de gebruikers. Wil Netflix een bijna premium dienst zijn, dan is signaal doorgifte van cruciaal belang, daar krijg je betalende klanten voor terug. Een beetje neutraal kon nog toen we nog niet allemaal tegelijk op het internet zaten, en niet massaal films gingen downloaden. Maar Youtube en Netflix hebben dat veranderd, beide samen zijn goed voor de helft van al het internet verkeer in Noord-Amerika (http://tinyurl.com/nevmz6w). Op zich, met hoge druk op de marges wegens moordende concurrentie, terwijl data geld kost en infrastructuur voor nog snellete datalijnen hoge investeringen kosten, kan ik best begrijpen dat ISP’s inderdaad iets meer geld vragen voor klanten die een bijzondere service nodig hebben.

  Wat netneurraliteit te doen heeft met censuur zie ik nog niet, ik ben eerder bang voor gratis Gemeente Wifi. En de hackers van de Piraten Partij, noem ze liever naïef dan communistisch, want het nerdvolk wil meestal niets liever dan deugen en goed doen, ook al maken ze caak de verkeerde keuzes.

 14. R. Hartman

  “Overigens heb ik bij een andere aanbieder nog geen beperking op welk
  verkeer dan ook meegemaakt, dus blijkbaar kan het ook prima zonder.”

  En dat allemaal zonder ‘netneutraliteit’swetgeving. Hoe is het mogelijk?

  Op het moment dat een aanbieder zich zou laten om kopen door bv KPN on een concurrent (Skype) te weren is er wel weer een andere aanbieder die dat niet doet (omdat die bv. geen telefonie maar slechts internet-diensten aanbiedt). Elke beperking creëert immers een ‘gat in de markt’. En zo lossen ‘problemen’ zichzelf op. Natuurlijk zal er hinder zijn; vrije markt is geen walhalla. Maar ‘misstanden’ zullen niet permanent kunnen zijn, domweg omdat er niet één alomtegenwoordige partij is die het pistool vasthoudt en derhalve zijn/haar voorwaarden kan dicteren.

  U vergeet dat de telecom markt juist verprutst is door de overheid. Zoals elke markt, ook de zorg-/huizenmarkt. En de overheid is dus bij uitstek NIET de partij die daar orde in kan scheppen, die orde was er al geweest als zij zich er niet mee bemoeid had, met haar ‘vergunningen’en ‘veilingen’ die een verondersteld eigendom claimen dat op niets is gebaseerd.

  Ik zie u niet als een ‘domme lezer’, hooguit als een product van de jeugdpropagandakampen van de staat. En die zijn verdomde effectief, zoveel mag wel duidelijk zijn.

   

   

 15. Sillynder

  @ R. Hartman

   

  Het idee is nu juist dat mensen die hechten aan verkeer dat veel bandbreedte vereist (zoals die usenet-gebruikers) een ander (duurder) abonnement kunnen afsluiten en mensen die minder bandbreedte verbruiken (zoals die ‘gewone’ surfers) met een goedkoper abonnement toekunnen.”

   

  Het waren niet alleen specifieke abonnementen die werden geknepen; alle abonnementen werden geknepen tot maximaal een paar honderd kb/s. Dat is geen eerlijk delen, dat is een wanprestatie. Vervolgens heeft het met bandbreedtetekort niets te maken? Lees ik het nou goed? Overigens heb ik bij een andere aanbieder nog geen beperking op welk verkeer dan ook meegemaakt, dus blijkbaar kan het ook prima zonder. Overmatig dataverkeer kan prima worden afgevangen met een FUP of fixed maximum zonder à priori het verkeer te beïnvloeden. In België is dit veelal nog de standaard gang van zaken.

   

  Waar u overigens aan voorbij gaat is dat de praktijk wat negatieve consequenties met zich mee kan brengen: KPN heeft destijds aangegeven goedkope diensten zoals Skype te gaan blokkeren. Niet omdat deze vreselijk veel dataverkeer met zich meebrengen (en die reken je sowieso al af met je mobiele data abonnement), maar om een vermindering van afname van belminuten te voorkomen en dus hun eigen producten te beschermen. Klinkt misschien redelijk, maar dat is het mijns inziens niet. Een volgende stap zou kunnen zijn dat u moet betalen om op DDS te mogen kijken doordat een belanghebbende bepaalt dat beperking van toegang tot DDS hem veel waard is. Dat zal het u wellicht waard zijn, maar dat komt de vrijheid van informatievergaring en -verspreiding niet bepaald ten goede.

   

  U vergeet dat in een verprutste markt als telecom/internet (net zoals zorg/huizenmarkt/etc.) de overheid juist wel een rol kan spelen door misbruik van enkele dominante marktpartijen tegen te gaan, zoals Johannes N hierboven ook al aanhaalde. Om nog maar niet te spreken van partijen die om welke willekeurige reden dan ook ander verkeer geminimaliseerd willen zien waar u vervolgens geen enkele zeggenschap over heeft anders dan met de voeten te stemmen. In een vrije markt prima, maar daar is nauwelijks sprake van.

   

  Ik zou het overigens buitengewoon op prijs stellen als u zich onthoudt van opmerkingen waarin u stelt dat ik het niet begrijp en het daar dan bij te laten. Als dat namelijk zo mocht zijn, dan denk ik dat u zich te weinig moeite heeft getracht het de domme lezer (waaronder ik dan blijkbaar ook val) uit te leggen. DDS lees ik al langer dan vandaag en ik begrijp dat u een fervent libertariër bent. Hoewel ik libertarisme een warm hart toedraag realiseer ik me wel dat het vrij willen geven van een niet-vrije markt het libertarisch gedachtengoed op de langere termijn bepaald geen goed zal doen. U lijkt er vanuit te gaan dat bepaalde economische (al dan niet gebaseerd op morele) principes altijd leiden tot een rechtvaardige maatschappij. Daar ben ik beslist niet overtuigd.

 16. Jansma

  – “Net als Hartman zit u gewoon hardstikke fout. Het blijft nog steeds
  toegestaan om verchillende abonnementen met verschillende servicenivo’s
  en prijzen aan te bieden, hoe komt u erbij dat dat niet zou mogen?”

  Hoe komt u erbij dat ik zeg dat dat niet zou mogen? De kern van mijn betoog is juist dat dit wel mag.

  – “Alleen mag de provider niet kiezen om selectief stukken internet duurder te maken of af te sluiten.”

  Exact. En ik vind dat die provider (als leverancier de eigenaar van de dienst) verdomme zelf wel even mag uitmaken wat hij duurder maakt voor wie, wanneer, onder welke condities en om welke reden dan ook. Niet u. Of de overheid.

  – “U heeft beiden werkelijk geen clue waar u over praat, meer kan ik er ook niet van maken.”

   

  Eens. Met het gedeelte na de komma, thans.

   

   

 17. R. Hartman

  “UPC heeft dit in het verleden gedaan met usenet-verkeer. Gebruikers waren daar niet bijster over te spreken.”

  Hier gaat u dus de mist in. Usenet verkeer vroeg onevenredig veel bandbreedte, waardoor ‘gewone’ surfers werden weggedrukt. Aangezien die ‘gewone surfers’ hetzelfde tarief betaalden als die usenet-gebruikers werd de bandbreedte voor die gebruikers gekenepen.

   

  Het idee is nu juist dat mensen die hechten aan verkeer dat veel bandbreedte vereist (zoals die usenet-gebruikers) een ander (duurder) abonnement kunnen afsluiten en mensen die minder bandbreedte verbruiken (zoals die ‘gewone’ surfers) met een goedkoper abonnement toekunnen. Die differentiatie wordt providers nu dus onmogelijk gemaakt.

   

  Met bandbreedte-tekort heeft e.e.a. niets te maken; zo heeft Ziggo bv. haar snelheden stelselmatig verhoogd zonder de tarieven te verhogen (een 50MB abo doet nu 90MB) en dat zal ook bij andere providers gelden. ADSL-via-koper-boeren lopen daarbij achter, omdat de techniek achterhaald is, maar netneutraliteit (een contradictio in terminis, zoals steeds bij die newspeak shit) heeft niets met gebruikte techniek te maken: een gigabit glasvezel-boer is er net zo hard aan gebonden als een 5.6kilobit modem-dial-up leverancier (bestaan die nog? Nee, hè?).

   

  Wat u in uw reactie aan Jansma pal hierboven wenst te lezen is dus niet wat Jansma schrijft. Maar Jansma begrijpt dan ook (in tegenstelling tot u) waar het over gaat…

 18. R. Hartman

  “Ik hield me al met netneutraliteit bezig toen u nog niet wist wat een computer was”

   

  Als u zich wilt diskwalificeren in deze discussie doet u een goede poging. Ik hield me al met computers bezig toen internet nog niet eens bestond. Alsof dat ook maar enige relevantie heeft voor het onderhavige onderwerp.

   

  Zolang u geen benul heeft van wat ‘Net Neutrality’ werkelijk inhoudt zal ik dan ook niet met u daarover in discussie gaan. Met wat u hier te berde brengt heeft het in ieder geval helemaal NIETS te maken. U gaat dan ook – herkenbaar – niet in op de door mij gesignaleerde tegenstrijdigheid in uw ‘betoog’. Dat kunt u ook niet, want dat zou u dwingen er over na te denken en te moeten concluderen dat het inderdaad een tegenstrijdigheid is. In plaats daarvan neemt u uw toevlucht tot de Delphi Technique. Dat maakt uw ‘verweer’ niet sterker.

   

  Het zou hilarisch zijn, als het niet zo triest was: vanuit een positie van totale onwetendheid (of onbegrip, net zo erg als u er niet over na wilt denken) wilt u de auteur, Jansma en mij de les lezen. Tragisch.

   

  De reactie van Syllinder geeft al blijk van aanmerkelijk meer begrip van de materie, maar ook hij (?) slaat de plank mis. Zie mijn volgende reactie.

 19. Sillynder

  Nu zie ik waar Jansma de mist in gaat:

   

  Nee, netneutraliteit betekent dat een overheid marktwerking uitschakeld door providers te verbieden beter betalende klanten een betere service te bieden en minder betalende klanten een navenant mindere service, waardoor niemand krijgt waar hij werkelijk recht op heeft; te weten hetgeen waar hij voor betaalt. Netneutraliteit betekent dus in de praktijk dat de bestaande capaciteit gelijk verdeeld wordt over gebruikers, alsof het een recht betreft….Zulks kan -zoals Yernaz terecht aankaart- geen recht vormen, maar enkel een plicht. Voor de aanbieders welteverstaan.”

   

  Beter betalende klanten (lees: consumenten) kunnen een snellere internetverbinding krijgen en minder betalende klanten een tragere verbinding. Dat is zo en zal altijd zo zijn. Netneutraliteit gaat daar helemaal niet over, want dat gaat niet over het abonnement van de consument, maar over protocollen etc. (zie hierboven) en bedrijven die bij een provider voorrang en/of een hogere bandbreedte te bedingen. De consument en zijn abonnement spelen hier geen enkele rol in, tenzij de provider natuurlijk besluit om Facebook voortaan als abonnementsdienst aan te bieden.

 20. Sillynder

  @ Jansma

   

  “Grote ondernemingen “kapen” NIETS, wanneer ze extra zouden betalen aan de provider voor een betere kwaliteit internet met bijvoorbeeld QoS. Ook de aanbieder “kaapt” niets, aangezien deze partij EIGENAAR is van het goed of de dienst dat hij of zij verhandelt.”

   

  Quality of Service (QoS) of traffic shaping betekent het voorrang geven van internetverkeer boven ander verkeer op basis van poort, protocol of applicatie. In de praktijk betekent dit dat een internetprovider de bandbreedte voor een willekeurig protocol tot nagenoeg nul of nul mag reduceren om een meer betalende partij (en zichzelf) ten gunste te zijn. Er wordt dus geen kwaliteit gecreëerd of bandbreedte toegevoegd; concurrerende protocollen worden achtergesteld. Vaak wordt dit gedaan om een gebrek aan capaciteit te maskeren. UPC heeft dit in het verleden gedaan met usenet-verkeer. Gebruikers waren daar niet bijster over te spreken.

   

  Daar kun je het nodige van vinden, maar de “eigenaar” (provider) heeft principieel maar één taak: een verbinding plus ip-adres leveren (dns kun je gratis instellen van een derde partij, mail is niet noodzakelijk). Deze partij suggereert wellicht de consument ter wille te zijn, maar leg mij maar eens uit wat de voordelen voor de consument dan zijn.

   

  Om er maar eens een obligate auto-analogie in te gooien: als rijkswaterstaat besluit om na een lieve duit van Mercedes op maandag alleen Mercedessen op de snelweg toe te laten om “een betere Mercedes-ervaring te krijgen”, dan snap je zelf ook wel dat de rest van autorijdend Nederland daar niets wijzer van wordt.

   

  Nogmaals: als je internet pretendeert te leveren, dan lever je een complete verbinding. Als je daar aan meent te moeten gaan sleutelen om bandbreedtetekort te verbloemen of om extra centen binnen te harken waar je als consument geen direct voordeel van hebt, dan lever je volgens mijn definitie geen “internet” meer en zou je wegens wanprestatie aangeklaagd moeten worden.

 21. vanderberg

  Geen dag gaat voorbij zonder een goede Hitler vergelijking hier op de DDS.

   

  Maar je reinste kolder dit natuurlijk, de afgelopen jaren hebben wel bewezen dat de ‘zelf helende & regulerende markt’ een groot bedrog is.

 22. Johannes N

  De auteur heeft het volstrekt niet begrepen.

   

  Wat we netneutraliteit noemen is simpelweg gelijke toegang voor alle partijen tot de digitale snelweg. Wat met netneutraliteit voorkomen wordt is dat aanbieders van diensten extra moeten betalen om hun diensten aan te mogen bieden. Dat is keihard nodig om te voorkomen dat het internet een privenetwerkje wordt van enkele grote mediaconcerns.

   

  Om eens een voorbeeld te noemen… De Telegraaf, als grote informatieverstrekker, zou makkelijk genoeg een bijdrage van (zeg) een euro per abonnee per maand kunnen betalen om zichzelf van toegang tot internet te voorzien. Maar een kleinere website als DDS, die zijn informatie gratis aanbiedt, kan dat absoluut niet. Als een internet provider ervoor zou kunnen kiezen om onderscheid te maken tussen aanbieders gebaseerd op hoeveel ze betalen dan zouden sites als DDS verdwijnen. Netneutraliteit zorgt dat providers dat onderscheid domweg niet _mogen_ maken – ze moeten elke aanbieder ongehinderd doorlaten.

   

  Het moge duidelijk zijn dat er (uitermate kwaadaardige) mensen in de wereld zijn die netneutraliteit niet zien zitten. Ze kwijlen bij de gedachte dat al die gekke privemeningen van gekke burgers straks weer zullen verdwijnen – dat mensen niet langer toegestaan zal worden om zomaar hun mening met anderen te delen. Een terugkeer naar de tijd waarin de krant en het journaal ons wereldbeeld bepaalde – controleerbaar en reguleerbaar. Meningen gestuurd door de elite, zoals dat hoort.

   

  Het wetsvoorstel van Kroes was volstrekt fout, omdat het voldoende uitzonderingen openliet dat er effectief geen netneutraliteit zou zijn. De versie zoals die door het EP is aangenomen is veel beter.

   

  De gedachte dat er nu “flitspalen” zouden komen is onzin, op zijn best een mislukte metafoor. En dat snel internet nu op een of andere manier niet meer mogelijk zou zijn omdat iedereen dezelfde snelheid zou moeten krijgen is ook niet aan de orde. Je kunt je afvragen of de auteur uberhaupt wel wat over de materie weet als er zulke grote missers in het stuk staan.

   

  Naar mijn mening is het internet het enige wat de elite niet voorspeld hebben bij hun planning voor werelddominantie – het enige wapen in ons arsenaal voor het gevecht om vrijheid en democratie. Netneutraliteit garandeert dat dat wapen zijn scherpte behoudt. Iedereen die daartegen vecht is een fascist en een schurk van de hoogste orde.

   

   

   

 23. R. Hartman

  “Het opgeven van netneutraliteit betekent ook dat de rijkste politieke partij de andere van het internet kan weren.”

  Doe eens onderbouwen? Weet u wel wat ‘netneutraliteit’ inhoudt? Ik waag dat, gezien uw opmerking, ernstig te betwijfelen…

 24. R. Hartman

  Helaas constateer ik dat u degene bent die het niet begrepen heeft.

  “Wat met netneutraliteit voorkomen wordt is dat aanbieders van diensten extra moeten betalen om hun diensten aan te mogen bieden.”

  Absolute nonsens. Lees u eens in.

  Als u wilt voorkomen dat internet “een privenetwerkje wordt van enkele grote mediaconcerns” moet u juist de staat buiten de deur houden. Deze wetgeving zal juist dat wat u zegt te vrezen mogelijk maken, zoals ook de volledige MSM een privé-spreekbuis is van de staat en haar propaganda.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.