Nederland is verboden in Nederland

Het gevaarlijke experiment is mislukt.

Ik wil niet te meta klinken, maar het vreemde aan Nederland en aan zowat de hele Westerse wereld – met de belangrijke uitzondering van de Verenigde Staten – is dat patriottisme als verwerpelijk wordt gezien. Vaderlandsliefde wordt volstrekt weggelachen als een onderbuikfenomeen en restant van het nazisme. Wanneer iemand een zekere trots voelt voor de waarden en verdiensten van zijn geboorteland, die waarden het behouden waard vindt en daarvoor zelfs strijd wil aangaan, klinkt in de oren van opponenten altijd ritmisch gemarcheer en het Horst Wessellied.

Bijna zonder uitzondering afficheren deze opponenten zich als progressieve en liberale mensen. De mensen die gek worden als Wilders-aanhangers zich knullig met een Prinsenvlag laten zien, maar die je niet hoort als er met ISIS-vlaggen wordt gezwaaid, Joden worden belaagd en de Nederlandse staat zijn macht binnen de eigen landsgrenzen afstaat aan een doodscultus die liever vandaag dan morgen het kalifaat uitroept. Vaak wordt er gezegd dat dit lafheid verkleed als tolerantie is. Maar dat is het halve verhaal.

Deze progressieve en doorgaans uiterst fatsoenlijke mensen zijn gelovigen in een gevaarlijk experiment, waarvan ze niet durven toegeven dat het gruwelijk mislukt is. Ze blijven stug volhouden dat Nederland verboden moet zijn in Nederland, dat er geen gedeelde waarden en levensperspectieven zijn. Anders, zo schreeuwen zij, zijn racisme en discriminatie en natuurlijk Auschwitz nooit ver weg.

De Britse historicus David Starkey merkte ooit eens op dat we in de Westerse wereld een ongelooflijke gok hebben genomen. Een gok die met de beste bedoelingen als afrekening met racisme, discriminatie en ziekelijk nationalisme bedoeld was: een natie zonder gedeelde waarden.

A nation cannot exist without a common core of values. We are trying this extraordinary experiment of being a nation without nationalism, and it seems to me that its not working.

Mensen die wel geloven in gedeelde waarden, die wel geloven in de rechtsstaat, in de gelijkwaardigheid van alle mensen, in de vrije pers, in een zo vrij mogelijk leven überhaupt, vertegenwoordigen een patriottisch (Starkeys woordkeuze is wat ongelukkig) standpunt. Zij menen – mijns inziens terecht – de Nederlandse liberale waarden te vertegenwoordigen en te moeten verdedigen. Hier diametraal tegenover staat de paradoxale progressieve positie, die zich bedient van vrijheden die ze, dikwijls in naam van tolerantie, gerust willen opgeven. Want de ‘common core of values’ is voor hen verdacht. In die zin lijken ze op radicale moslims die de grenzen van onze liberale rechtsstaat opzoeken om haar omver te kunnen werpen.

Het residu dat we na deze antipatriottische proef hebben overgehouden, is extreem instabiel. En zelfs nu we de eerste explosies in een vermoedelijk nog lange kettingreactie hebben meegemaakt, blijven de progressieven de vaderlandslievende meerderheid de schuld geven. Zelfs nadat we in Den Haag wederom (!) Palestijnse toestanden hebben meegemaakt, moeten we volgens hen de schuld zoeken bij de demonstranten, zoals Pro Patria, die zich hard maken voor onze waarden. Want wie gelooft in een vrije samenleving, die lokt dat moslimgeweld uit.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

65 reacties

 1. Mar

  @Caroline

   

  Terwijl u uw reactie plaatste, was ik bezig met mijn reactie typen.

   

  Dat die van mij achter die van u kwam te staan, is stom toeval, dus denk niet dat ik de vragen aan u stel.

   

  Uw reactie stond nog niet op mijn scherm toen ik bezig was, dus dan kan ik daar ook moeilijk op reageren toch.

   

  Ben trouwens wel benieuwd of u mij als landgenoot zou herkennen in het buitenland 😀

 2. nog_1

  Wat je schrijft klopt niet. Het was koningin Wilhelmina die in 1898 ingehuldigd wenste te worden onder de klanken van het Wilhelmus. Dat had niets te maken met racisme, maar met haar voorkeur voor het oudere Wilhelmus. 

   

  http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2007/mei/Nederland-zonder-volkslied.html

 3. Ren@

  Nederland, een “vadertje staat” die zijn kinderen afdankt. Kinderen die vertrekken, en kinderen die met spijt terug denken aan de leeftijd, en de gemiste kansen die ze gehad hebben om te vertrekken.

  Die de woorden, broodbakken ze overal, en ervoor werken moet men ook overal negeerden.

  Wat we voor die misplaatste trouw terug krijgen, zien we met angst en beven tegemoed.

   

 4. oudgediende

  Het zijn de echte Nederlanders niet, het zijn de hersengespoelde inwoners van Nederland die door de politiek, de politiek konten likkende media en door talloze ervan profiterende organisaties die een beeld van Nederland hebben moeten slikken dat in geen enkel opzicht overeenkomt met de werkelijkheid maar de ideologische wensdroom was van een elite gezelschap, ook aangeduid als establishment. 

  De echte Nederlanders werden verguisd, uit de pers geweerd en zelfs door mediacampagnes verdacht gemaakt en zo uitgeschakeld, daarbij geholpen door overheidsinstanties en andere instanties die onafhankelijk zouden hebben moeten zijn maar bevolkt worden door vertegenwoordigers van dat establishment.

   

  De enkele keer dat door een misrekening van dat establishment een keuze van de Nederlanders werd gevraagd bleek dat een grote fout te zijn: in een referendum wezen de Nederlanders, net zoals de Fransen, de EU grondwet af.

  Om duidelijk te tonen dat de establishment lak aan de mening van de Nederlanders heeft, om geen duidelijker termen te gebruiken, werd de naam grondwet veranderd in verdrag waardoor dat referendum voor joker was gehouden en de establishment zelf “ja” kon zeggen.

   

  De aan tv gekluisterde bevolking was en wordt overspoeld met  half valse informatie en slikt die als zoete koek.

  Pas als er, zoals nu in de Haag, een halve opstand ontstaat die niet door de media weg te poetsen valt, blijft er alleen nog over het schuldprobleem ervan te leggen bij de demonstranten vòòr vrijheid, die prompt worden uitgemaakt voor uiterst rechts, provocateurs. De isis meute wordt als slachtoffer gezien, uitgedaagd door tuig.

   

  Zolang tv verslaafd Nederland dit soort Orwell propaganda nog slikt is er geen enkele hoop. 

   

  Onze politieke partijen hebben geen enkele binding met het volk, alleen om met valse beloftes hun stem te winnen. Zolang de kiezer daar nog intrapt is er geen enkele hoop op verandering. De establishment is zonder mededogen voor anderen.

   

  Daaroml is Nederland hopeloos verloren

   

 5. Mar

  @Leo KarelJan

   

  “In het land NL heeft men één gezamenlijke taal en een gezamenlijke
  historie. Alleen dat al is onderscheidend ten opzichte van alle andere
  landen.”

   

  Lol. Nooit opgelet tijdens geschiedenisles?

   

   

 6. tipo

  Als je de Nederlandse normen en waarden niet kent, dan heb je zelf natuurlijk ook niet echt zitten opletten. 

 7. oudgediende

  Uit de historie blijkt dat bij volksverhuizingen nooit een multiculturele maatschappij is voortgekomen. Er is altijd een overname, integratie, aanpassing, verwoesting geweest die  eindigde in één overheersende cultuur met in bepaalde regio”s voorkomende nuances. Zelfs die nuances hebben geleid tot een streven naar onafhankelijkheid. Neem de Ieren, de Basken en binnen het VK Wales en Schotland, waar die subtiele nuances geleid hebben naar een streven naar onafhankelijkheid met eigen parlementen tot een wens naar een eigen staat toe, zoals in Schotland nu.

   

  Natuurlijk zijn er altijd naast elkaar bestaande subculturen geweest binnen die hoofdcultuur maar die zijn altijd maatschappelijke groepen geweest, neem de arbeidersklasse en de hogere klassen, tegenwoordig de establishment en de overigen, maar beide ingekapseld in de hoofdcultuur.

   

  Multicultureel betekent echter samen bestaande hoofdculturen. Dat blijft botsen, zoals nu ook blijkt in ons tolerante Nederland

   

 8. Job

  Het is typisch Nederlands om een hekel te hebben aan wat typisch Nederlands is: zo veel Nederlanders doen laatdunkend over Nederlandse literatuur, Nederlandse muziek, Nederlands cinema, de Nederlandse keuken en schakelen bij het minste of geringste over op het Engels. Alleen wat buitenlanders mooi vinden, onze schilderkunst, vinden we interessant … omdat het geld opbrengt.

 9. nog_1

  Typische Nederlandse normen en waarden waren oa tolerantie voor andere geloven, de open grenzen waardoor ten alle tijden er een grote hoeveel inwoners waren die hier niet waren geboren, en het ontbreken van een feodaal systeem.

   

  Maar ik geloof dat met name die eerste twee typisch Nederlandse kenmerken juist door de nationalisten als onwenselijk beschouwd worden.

 10. Jan Gajentaan

  Laten we a.u.b. niet doen alsof een natie niet aan verandering onderhevig is.
  Het welvarende Nederland (de zeven verenigde provinciën) van de Gouden Eeuw ontstond na een grote toevloed van mensen uit  Antwerpen naar Holland, als gevolg van de blokkade van de haven van Antwerpen en religieuze vervolging e.d.

  De moderne Nederlandse taal is in feite een mengvorm van Antwerpse dialecten en Hollandse dialecten.

  M.a.w. immigratie heeft altijd al een grote invloed gehad op onze taal, nationale identiteit, welvaart, kennis etc. 

  Dat neemt niet weg dat een overmaat aan immigratie uit alle mogelijke windhoeken een sterk vervreemdend en ontwortelend effect heeft, op zowel de oorspronkelijke bewoners van Nederland als de nieuwkomers. Het had dan m.i. ook nooit op deze manier mogen gebeuren, het had al veel eerder afgeremd moeten worden en in goede banen geleid moeten worden. Zeker iets dat wij onze policor politieke en media elite kunnen verwijten.

   

  Toch denk ik dat het teruggrijpen op de nationale identiteit van 50 jaar geleden niet gaat werken, er vanuit gaande dat een behoorlijk deel van de immigranten hier zal blijven. 

  Maar goed, het laatste woord is hier nog niet over gezegd… En mijn eigen denken staat ook niet stil in dit opzicht. Het is goed dat we hier een debat over voeren, al lijkt het af en toe meer op een loopgravenoorlog.

 11. Caroline

  @Mar, dat weet ik ook niet, waaraan ik die Nederlanders aan het einde van de wereld herken, wel dat het (letterlijk) zo is. Eén van de redenen zal ook wel zijn dat, als je al iemand aan het einde van de wereld tegenkomt, het verrassend vaak een Nederlander is. Zo herinner ik me eens, aan de Indische Oceaan en daar in the middle of nowhere, in een lodge met uiteraard plaatselijke autochtonen die de zaak dreven, er maar 2 andere gasten waren. Wij liepen binnen in de verder lege eetzaal, en vanaf het tafeltje gasten werd direct geroepen ‘het zal toch niet waar zijn, Nederlanders’. Wij wilden het net zeggen 🙂  Aan de kust van Vuurland had ik een dergelijke ervaring. Hoe het werkt weet ik niet, wel dat het dus zo werkt.

   

  Maar ook: In Hongarije van net na de Val van de Muur waren er veel bedelaars en kleine zelfstandigen (ik herinner me een mollige man in berenpak met viool en een oude man die aan een bord met snaren vreselijke klanken ontlokte) die probeerden in leven te blijven. Wat bleek na enig onderzoek: de Duitsers werden goedgeefs van de ‘beer’, en wij Nederlanders gaven vooral aan de oude man met de vreselijke klanken. Een klein feit, maar veel kleine feiten maken een waarheid.

 12. Jessica

  van ons eigen land houden. Vlaggen was eigenlijk alleen voor tokkies. Het volkslied was ook not done. Het Engels was ook een must op scholen en universiteiten. Dit alles om ons de EUnie en Brussel door de strot te duwen.

 13. Jan Gajentaan

  @Caroline  dus we geven geld aan de man met die vreselijke klanken, in de hoop dat hij even zijn wanklanken stopzet? En hoe meer we geven, des te harder hij speelt natuurlijk. Tja, dat is eigen wel een goede beschrijving van ons nationale drama… en de EU.

   

  Zelf ben ik overigens meestal niet erg blij als ik op vakantie Nederlanders tegenkom.
  Zo kan ik me uit de jaren zeventig herinneren dat ik met mijn ouders op vakantie was in een bungalowpark in Cornwall. Dat hele rotstuk gereden om er echt uit te zijn, wat blijkt, in de bungalow naast ons zaten Nederlanders met een dochter, Tosca heette ze. Vijf keer per dag kwam de moeder uit haar bungalow en brulde keihard: “Toscaaaaaaaa, prakkie eten!!!”   Daarmee was ons vakantiegevoel meteen verdwenen… 

 14. Frederik.J

  het was John Stuart Mill sie in zijn tijd al een definitie van het nationale gevoel heeft gegeven:

  “Voor delen van de mensheid kan gezegd worden dat ze een natie vormen wanneer ze onder elkaar zijn met gemeenschappelijke sympathieën die niet bestaan tussen hen en anderen. Dit gevoel van nationaliteit kan opgewekt zijn door diverse oorzaken. Soms is dat het effect van ras en afkomst. Gemeenschappelijke taal en religie dragen er aan bij. Geografische begrenzingen zijn mede een oorzaak. Maar het sterkst van alles is de politieke voorgeschiedenis, het hebben van een nationale geschiedenis en als consequentie gemeenschappelijke ervaringen, samen gedragen trots en vernedering, plezier en droefheid, verbonden door gedeelde gebeurtenissen in het verleden”.

   

  Naar mijn idee nog steeds een goede definitie, ook van Nederlandschap


 15. oudgediende

  Het zijn de echte Nederlanders niet, het zijn de hersengespoelde inwoners van Nederland die door de politiek, de politiek konten likkende media en door talloze ervan profiterende organisaties die een beeld van Nederland hebben moeten slikken dat in geen enkel opzicht overeenkomt met de werkelijkheid maar de ideologische wensdroom was van een elite gezelschap, ook aangeduid als establishment. 

  De echte Nederlanders werden verguisd, uit de pers geweerd en zelfs door mediacampagnes verdacht gemaakt en zo uitgeschakeld, daarbij geholpen door overheidsinstanties en andere instanties die onafhankelijk zouden hebben moeten zijn maar bevolkt worden door vertegenwoordigers van dat establishment.

   

  De enkele keer dat door een misrekening van dat establishment een keuze van de Nederlanders werd gevraagd bleek dat een grote fout te zijn: in een referendum wezen de Nederlanders, net zoals de Fransen, de EU grondwet af.

  Om duidelijk te tonen dat de establishment lak aan de mening van de Nederlanders heeft, om geen duidelijker termen te gebruiken, werd de naam grondwet veranderd in verdrag waardoor dat referendum voor joker was gehouden en de establishment zelf “ja” kon zeggen.

   

  De aan tv gekluisterde bevolking was en wordt overspoeld met  half valse informatie en slikt die als zoete koek.

  Pas als er, zoals nu in de Haag, een halve opstand ontstaat die niet door de media weg te poetsen valt, blijft er alleen nog over het schuldprobleem ervan te leggen bij de demonstranten vòòr vrijheid, die prompt worden uitgemaakt voor uiterst rechts, provocateurs. De isis meute wordt als slachtoffer gezien, uitgedaagd door tuig.

   

  Zolang tv verslaafd Nederland dit soort Orwell propaganda nog slikt is er geen enkele hoop. 

   

  Onze politieke partijen hebben geen enkele binding met het volk, alleen om met valse beloftes hun stem te winnen. Zolang de kiezer daar nog intrapt is er geen enkele hoop op verandering. De establishment is zonder mededogen voor anderen.

   

  Daaroml is Nederland hopeloos verloren

   

 16. Leo KarelJan

  In het land NL heeft men één gezamenlijke taal en een gezamenlijke historie. Alleen dat al is onderscheidend ten opzichte van alle andere landen.

   

 17. Marg

  weggezet als…

   

  Nu hebben velen daar gelukkig nog lak aan en dus:

  Groet: Eala Frya Fresena (‘Stean op, frije Friezen’) antw. ‘Lever dood as Slaav’ (‘Leaver dea as slaaf’)

   

  Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede,
  En bûnzje troch ús ieren om!
  Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde,
  It Fryske lân fol eare en rom.

  Refrein:

  Klink dan en daverje fier yn it rûn
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
  Klink dan en daverje fier yn it rûn
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn!


  Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,
  Oerâlde, leave Fryske grûn,
  Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen,
  Dy’t Friezen oan har lân ferbûn.

  Refrein

  Fan bûgjen frjemd, bleau by ’t âld folk yn eare,
  Syn namme en taal, syn frije sin;
  Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare,
  En twang, fan wa ek, stie it tsjin.

  Refrein

  Trochloftich folk fan dizze âlde namme,
  Wês jimmer op dy âlders great!
  Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme
  In grien, in krêftich bloeiend leat!

  Refrein

   


 18. Leo KarelJan

  Schrijver laat zien waarom de “weg met ons” lieden nog steeds oppermachtig zijn. Zij worden door hem poeslief “uiterst fatsoenlijke mensen” genoemd. Ik noem ze uitvaagsel, landverraders, heulers met de islam, cultureel marxisten en verachtelijke Gutmenschen die doelbewust op mensen neerkijken.

  Als je ze echt wilt bestrijden, moet je het beestje wel bij de naam noemen.

  Met dit soort benamingen maak je de kudde nooit wakker. Wie gaat “uiterst fatsoenlijke mensen” bestrijden?

 19. Hans_VS

  Racisme en discriminatie zijn er altijd… En natuurlijk Auschwitz taferelen zijn ook nooit ver weg… Het enige wat Auschwitz taferelen op afstand houdt is goed fatsoen… Waar goed fatsoen ontbeerd (e.g. FYR, Irak, Syrië, Rwanda enz) krijg je Auschwitz taferelen…

 20. Advocatus Diaboli

  “Wien Neerlandsch bloed door d’aderen vloeit” mocht niet meer – racistisch en discriminatoir.

  O jee, o jee, o jee…

  Wat zijn we toch een land van Jan Salie geworden.

  De achttiende eeuw all over again.

  En we weten waar dat in veel landen op uit is gelopen!

   

 21. Garagedeur

  Vandaag in de Volkskrant worden de demonstranten tegen Isis rechts radicalen genoemd en provocateurs. SCHANDALIG!

 22. Caroline

  Als er straks nog een Nederland is dat als Nederland te herkennen is, met Nederlandse mensen en Nederlandse gewoontes, met herkenbare melodieën en begrijpelijke kunst, dan is dat te danken aan mensen die zich er niet voor schamen zich Henk of Ingrid te noemen, ook al heten ze anders.

   

  Vroeger was de schurk van het stuk, degene die stiekem ’s nachts de poorten van het kasteel voor de vijand openzette, tegenwoordig is de schurk degene die dat niet doet. Dat maakt een raar verhaal, en vandaar dat het niet bestendigen zal.

   

  Als die zogenaamde ‘over-de-dijk-kijkers’ doen dat én 100% onderhouden door een ander (het volk), en zien daar niets anders dan hun benepenheid laat zien, weinig dus. Ze hebben er het blikveld niet voor, net zoals bijvoorbeeld een ‘vrome imam’ slechts de zondes van de Westerse cultuur kan zien, Bach, Beethoven, literatuur, wetenschap, die ziet hij niet, hij kan die niet zien, want het komt niet op/door zijn netvlies.

   

  Zo moeten we de multuculturelen beschouwen, van cultuur weten zij niets, niet van die van een ander en niet van die van henzelf.

  Mensen die het anders zien, die hebben zichzelf te verwijten dat ze uitgerekend dit soort macht hebben gegeven en laten. Enfin, de bollenboeren, de groente-fruittelers, de akkerbouwers, de veetelers, de transporteurs, de middenstanders en dus eigenlijk zo langzamerhand ‘wij’ weten wat er van komt als je aan die mensen de werkelijkheid overlaat: oorlog, honger en ellende, en dat de EU welvaart heeft gebracht hoor je al heel lang niet meer, en ook die vrede-brengerij als hoax heeft zijn langste tijd wel gehad.

   

  Het wordt tijd die ‘over de dijk kijkers’ een te zien voor wat ze zijn, vergoeilijking past op geen enkele manier.

 23. Mar

  Beschrijf het land Nederland. Vertel wat de normen en waarden zijn. Benoem de karakteristieke Nederlander. Vertel waar die voor staat. Wat zijn de principes van de Nederlander?

   

  Veel succes.

 24. fredvdB

  Die warsheid van het vaderland ligt waarschijnlijk aan de vertaling, die hier is gegeven aan de oorlog. Iedereen had te lijden onder de oorlog, anders dan de VS, waar deze niet woedde. De oorlog, met haar absolute gezaghebbende, de dodende militair, de angst, het nationalisme, alles wilde men vergeten, uitbannen.

  Daarvan in de plaats creerde men, hunkerde men, naar de ideale maatschappij, de utopie van de vreedzame, vrije en beschaafde maatschappij.  Gezag; nooit meer. Angstige onderbuikgevoels: weg, weg. Nationalisme, fascisme; vreselijk. De beschaving, de beschaafde wereld, wij, werd het model.

   

  Zo hebben onderbuikgevoelens (functioneel richtinggevend bij gevaar) een negatieve associatie gekregen; wrang, maar dat heeft tot gevolg dat men pas gaat handelen bij het pijnstadium. Soms denk ik weleens, toen zoveel kinderen in Amsterdam mishandeld bleken te zijn door een persoon; zijn alle signalen nog wel goed opgevangen?

   

  Het zelfde geldt natuurlijk voor dat andere verderfelijke conpect, namelijke nationalisme: Nederland Bah!.

   

 25. Caroline

  Oh Mar, zo simpel: dat is het land dat je zonder aarzelen als het jouwe herkent, waarvan je de mensen aan de andere kant van de wereld nog in één oogopslag als Nederlander herkent nog vóór ze een woord hebben gesproken, waarvan je de luchten kent en de grond, de mensen en de manier van omgaan met elkaar, de bouwstijlen en de polders, de verbondenheid, en het herkennen zonder te hoeven kennen. Waarvan je de waarden kent zonder dat daar meteen normen aan worden gekoppeld, en dat laatste hoeft ook helemaal niet als het eerste maar bekend is, en dat is het, ook aan mensen die zich nimmer met die waarden bewust bezig houden.

   

  De Nederlander? Een domme vraag, zo eentje zonder antwoord. Een vraag ook gesteld niet omdat je een antwoord wilt krijgen, maar omdat je meent mij daarmee klem te zetten. Dat werkt dus niet, want heel veel Nederlanders bestaan al niet meer (anders dan in hun nazaten) of bestaan nog slechts als de twinkeling in de ogen van hun ouders. Leven alleen in de eigen tijd is de ergste vorm van provincialisme (niets tegen provincialen, maar zo heet het nu eenmaal).

  Nederlanders zijn degenen met wie je de vanzelfsprekendheid van Nederlander-zijn deelt, toen, nu en straks. Aan ons de opdracht om dat voor straks te bewaren, zeg maar terug te veroveren.

 26. Two Ravens Black Kettle

  Nederland is er veel slechter aan toe dan in pak ‘m beet begin jaren ’90.

  Een voordeel hebben we: Internet. De staatsmedia en hun inwisselbare MSM-lakeien hebben niet langer de totale monopolie. Maar tjezus that’s it.

  De kaaskop is lethargisch en die zal pas gaan protesteren wanneer de Isis-cultuurverrijker de schedel van zijn kind eraf slaat. Tot die streep bereikt is zal hij heel ‘genuanceerd’ de wereld blijven overzien en bovenal -DIT IS HET ALLERBELANGRIJSKTE- aan de Correcte kant van de lijn blijven staan. De ons-soort-menschen die mensen uitmaken voor nazi’s omdat ze protesteren tegen ISIS, antisemitisme en moordpartijen tegen volstrekt onschuldige mensen.

  .

  Radio1 wil nu een eerlijke discussie en nodigt Job Cohen uit om zijn mening te geven.

 27. Den Heijer-Nootdorp

  Nou goed, het eerste slachtoffer lijkt zich al af te tekenen: Van Aartsen. Die het verdomt om terug te komen van vakantie. Dat kan nog een leuk debat worden in de Haagse gemeenteraad, volgende week woensdag. Van Aartsen wordt waarschijnijk geofferd, om erger te voorkomen. Niet veel mensen zullen een traan laten als de arrogante regent Van Aartsen —  hij is zo tevreden met zichzelf, dat hij bijna achterover valt tijdens het lopen — verdwijnt. Wie volgt?!

 28. Nannie

  Het is helemaal waar wat je zegt.

  We waren een paar weken geleden met vakantie in Sauerland.

  Zitten met de kinderen aan een meer. Lekker picknicken.

  Komt er een gezin aan met een hondje.

  Wij hadden onze 2 honden ook mee.

  We keken elkaar aan en wisten gewoon: DAT ZIJN NEDERLANDERS.

  Je voelt het, ziet het aan de oogopslag, aan de glimlach , de manier van doen.

  We hadden daar een gezellige middag met eten en hondenkoekjes uitdelen. Midden tussen de duitsers die er geen snars van snapten. We kenden elkaar immers niet…

  Het was gewoon HOLLANDS GEZELLIG.

   

 29. VanOldenbarnevelt

  …T is eigenlijk al niets meer dan een herinnering. Ik voel me er inmiddels niet echt thuis meer. Een gevoel dat ik overigens ook heb in bijvoorbeeld Londen, Parijs, Keulen, Brussel en Antwerpen om maar wat steden te noemen. Precies wat de EU en het grootkapitaal wilde, ontbinding van de homogeniteit, is daarmee gelukt. Overigens is het nog steeds wel een van de beste landen ter wereld om te wonen. Helaas doen velen er alles aan dit in een rap tempo ook nog ongedaan te maken. Maa wie zwijgt, stemt toe. Wie niets onderneemt en/of VVD66/CDA/PvdA/GL/SP/CU/SGP blijft stemmen krijgt wat ie verdient.

 30. tipo

  En dan gek opkijken dat thuis de muizen op tafel dansen…

  😉

 31. tipo

  Nederland is zelfs zo tolerant, dat het intolerantie niet tolereert. 

   

  Nou ja, veel Nederlanders willen dat Nederland zo tolerant wordt.

   

  Nederland is veel liberaler dan welk Europees land dan ook. 

  Van oorsprong ook kapitalistischer dan welk land in de wereld en met een precieze geloofsijver dat bijna iedere inwoner een eigen kerk had wegens de vele afplitsingen. Wat Nederland kenmerkt is dat het uit eigenbelang wel goed kan polderen en als een kameleon met buitenlanders kan omgaan, maar nooit onder de knoet van een vreemde mogendheid geplaatst wenst te worden.

 32. D. G. Neree

  @Mar, je zit in een rijkgevulde schatkamer met je ogen stif dicht en vraagt aan anderen: ‘wat is een schat?” als iemand zegt ‘diamanten’ dan zeg je, nee, opalen. als iemand zegt goud, dan zeg jij zilver.

   

  Wat Nederlanders  verbindt is niet 1 ding, want als ik zeg: niet praten met je mond vol, dan zeg je, o, dat doen de polynesiërs ook.

   

  Het is niet dit of dat. Hierboven zijn al een paar kenmerken genoemd, zoals taal, geschiedenis, tolerantie, vrijheid, maar het is de unieke combinatie van honderden factoren die Nederland hebben gemaakt tot wat het is/was. Van de Deltawerken tot je hand uitsteken als je rechtsaf gaat op de fiets.

   

  Jouw vraag is een vraag die al door honderden en duizenden boeken beantwoord is. Je wilt helemaal geen antwoord, maar alleen je eigen contramine spuien (maakt niet uit waar het over gaat). Je vraagt aan een kind: ‘Wat is lucht’ en als het kind zegt: het is doorzichtig, dan zeg je: ja, maar dat is water ook. Eeuwig verwarring scheppen in plaats van duidelijkheid is jouw doel. en als mensen dan verward zijn zeg je: zie je wel dat ik gelijk heb?

   

  Maar zeg nou eens waar je zelf voor staat. Ik lees nu al jaren je reacties, maar ze zijn bijzonder voorspelbaar. Welk onderwerp zich ook aandient, je gaat er tegenin. Ik heb in al die jaren nog nooit meegemaakt, dat je ergens mee instemt.

   

   

 33. Caroline

  nog-1, voor een pvda-er niet raar natuurlijk :-), maar je verwart een (staats)papiertje met de werkelijkheid.

 34. Spaarndammerbuurter

  Uit jouw link:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/660754/2005/02/02/Een-groot-misverstand-Nederlandse-vlag-mag.dhtml

  “Klopt niet, zegt algemeen directeur Hans van Rooijen namens rector Beijeman. Het Nederlandse vlaggetje mag op de tas, als het versiersel maar niet bedoeld is om andere leerlingen te provoceren of te kwetsen. Volgens Van Rooijen heeft Beijeman alleen gezegd dat hij ‘niet zo blij’ is met de vlaggetjes die sommige leerlingen op hun spullen hebben. Van een verbod is geen sprake. ‘Hij wilde een preventief gesprek.’

   

  Ik sprak de vader van de jongen waarover ik het heb in juni/juli 2005.

  Die vertelde mij dat ie, ook juridisch, nog steeds in de clinch zat met ’n schooldirectie die bezwaar maakte tegen roodwitblauw op het schooltasje van z’n zoon.

  Dus niet alle hondjes heten fikkie.

   

  Verder:

  “Het Nederlandse vlaggetje mag op de tas, als het versiersel maar niet bedoeld is om andere leerlingen te provoceren of te kwetsen.”

   

  Ja, je moet er toch niet aan denken dat je in Nederland, op ’n Nederlandse school “andere” leerlingen zomaar mag provoceren met de kleuren van de Nederlandse vlag.

  Laat staan op ’n demonstratie met roodwitblauw te lopen zwaaien.

  Erg kwetsend, hè?

  Mostnimagge.


 35. KeesvanD

  Uitstekend verwoord over @Mar

  Maar naar mijn mening is het nutteloos. @Mar zal blijven provoceren, bashen, uitlokken.

 36. L. van der Schoot

  @nog_1  18:03

   

  De PVDA is juist de partij die het grootste aandeel heeft in de neergang van onze economie.

  Het hele scholings en opleidingsstelsel b.v. is verpest over zo’n 30 jaar. Ja met medewerking van andere partijen, geef ik toe.

  Ik krijg de indruk dat U liever met allochtone moslims te maken heeft dan met Hollanders.

  Wel, veel plezier er dan mee.

  De PVDA leverde en levert een lange rij van falende bestuurders, teveel om op te noemen.

  Zijn de Friezen in het algemeen nu zo naief of wat. Zelfs Plasterk wil Friesland, Groningen en Drente op een hoop gooien.

  En geloof me, de PVDA vindt hun grootste aanhang onder de naiefste mensen, Of leeft U nog in de jaren ’50? Toen had de PvdA recht van spreken.  Er is wel een lichtpuntje: Langzamerhand beginnen die ook in te zien hoe deze Eurofiele “weg met ons” partij te werk gaat. Over Nationalisme gesproken!

  Prettige dag nog.

  En voor uw informatie: Ik ben zelf een rasechte Fries van beide kanten en heb een Brabantse vrouw, en heb overal in Nederland met plezier gewoond.

   

   

   

 37. BPS

  Je zet me aan het denken. Dank je.

  Eigen talige regio´s kunnen dus een meertalig land vormen als het gemeenschappelijk belang begrepen én aanvaard wordt. Dat lijkt mij mogelijk als het gemeenschappelijk belang ook daadwerkelijk gediend wordt door de (bonds)regering en door de bevolking gezamenlijk ondervonden wordt als voordeel. Zie Zwitserland en Duitsland bijvoorbeeld. Gemeenschappelijke taal is een goed middel om elkaar te begrijpen, maar geen must.   Ikzelf bewonder het Fries als stamtaal, ik maak me zorgen om verwatering van het Fries, ik zit trots met de Friezen in hetzelfde land, maar ik versta ze ook lang niet altijd. Nou?

  Als het gemeenschappelijk belang niet wordt gediend, en het wordt ervaren als nadeel, dan heeft het als land geen bestaansrecht en -reden. Zie het verzet tegen de EU.

  Toen de Europese Unie nog voordelig leek in navolging van de EG, was er veel steun en sympathie. Het politieke en monetaire beleid diende niet Europa en al haar afzonderlijke regio´s en landen, maar de exploitatie van Europa door een kleine globale elite, de 0,01%.

  Als Brussel de regio´s en lidstaten werkelijk duurzaam vrede en gemiddeld voldoende welvaart en eigen zelfstandig soevereine verantwoordelijkheid biedt (no bail outs, eigen grenzen en eigen muntwaarde en importkoopkracht als resultaat voor eigen productiviteit Grenzen openstellen voor economisch verkeer, is iets anders dan grenzen opheffen.) dan kan de EU voortbestaan als federale E.G.; een bondscontinent van eigenlijke lidstaten die een in een gezamenlijke richting gaan, ieder in z´n eigen tempo.

  Brussel wil eigenwijs gelijkheid afdwingen voor alle verschillen. Dat is gemak voor de elite. Dat gaat niet. En als het al bereikt zou worden met veel politiek, monetair en militair geweld, dan is het niet houdbaar. Want verschillen ontstaan en verenigen steeds weer. Daarom is het beter en natuurlijk om verenigde verschillen te verenigen in een E.G. Dat is een natuurlijke opbouw en gaat met de natuurlijke stroom mee. Begeleid je die stroom goed, dan is het kassa voor alle verschillenden die meevaren.

  DE Europeaan zal nooit geboren worden, want de culturele roots zijn te divers en het gebied is te groot om één te worden door het onstuitbare verschijnsel van biodiversiteit dat steeds weer voor endemische verschillen zorgt en vereniging van gelijkenden.

  DE Amerikaan werd wel geboren uit diverse culturele roots, maar dat Amerika bood toen een veilig en welvarend thuis. Maar ook de V.S. zou beter af zijn met verschillende OCA munten en marktmuntwaarden voor verschillende regio´s met verschillende productiviteit.

   

 38. locke

  Matthijs 19.09

   

  Kort en krachtig ,exact zo is het.

 39. Nannie

  Ik ben een mengelmoes met echt van alles er in. Ben in Nederland geboren, voel me echt nederlandse maar kan je standpunt begrijpen.Het is wél een kwestie van aan willen passen. Toch zijn er tijden dat de cultuur die in je de kop opsteekt. Vooral in deze tijd waar je zo veel leest en te horen krijgt hetgeen er op deze wereld zich afspeelt.

  Dan krijg ik flashbacks van wat ik vroeger heb meegemaakt en waarom mijn familie van her en der komt.

 40. Yato

  Ik herken mezelf ook niet of nauwelijks meer in eigen land als je door wijken als de Schilderswijk loopt. Straks, al dan niet nu, ben je automatisch al een racist als je Nederlander bent of ook maar enige kritiek durft te uiten op de allochtone gemeenschap. Nou, laten we eerlijk wezen, het zij zo, want ik pik het niet meer.

   

  Wat mij betreft is het heel simpel. Als je hier komt dan leer je de taal, zoek je werk, pas je je aan aan de Nederlandse cultuur en je gedraagt je als een gast, c.q. je doet er alles aan om te zorgen dat we op geen enkele manier last van je zullen hebben. Zo niet, dan ga je maar weer weg. En wat is nou wonderlijk, bijvoorbeeld Chinezen gedragen zich keurig. En Vietnamesen, Indiërs, Duitsers, daar heb je nul last van. Hoe kan het dan dat andere bevolkingsgroepen zich niet goed aanpassen kunnen? (Lees: wat hebben die bevolkingsgroepen met elkaar gemeen?)

 41. Marg

  Dat veel Friezen (en Groningers) op PvdA stemmen daar ben ik persoonlijk niet blij mee, maar die keuze heeft men (en door oa schoolindoctrinatie en andere omstandigheden (mn armoede in vroegere jaren en andere partijen die daar veel minder (loze) beloften tegenover stelden) is men kennelijk van gedachte dat die partij hun helpt. Het is nooit mijn keuze geweest en zal het ook nooit worden omdat m.i. de partij meer vrijheden afneemt dan dat ze ooit goede dingen doet voor de burgers.

  Het stukje van nog_1 op 12 augustus, 2014 – 18:03 over “import” die de Friezen wel even zullen vertellen/voordoen hoe Friezen hun zaakjes moeten regelen is maar al te waar (ook daarom begrijp ik niet dat men PvdA stemt want die doet hetzelfde, die zal de burger middels zg professionals wel even vertellen hoe ze hun leven van wieg tot graf moeten inrichten). Ik ben het, los van het PvdA-stukje, dan ook 100% met nog_1 eens. De groet Eala Frya Fresena (‘Stean op, frije Friezen’) is dan ook van ver, ver voor de tijd van oa Domela en andere “lichten”. Het zal helaas ook wel een laatste stuiptrekking zijn, want ook ik zie wel dat het snel bergafwaarts gaat met dit land (en de maatschappij als geheel; EU, de wereld). Maar waar ik nog een ander geluid kan laten horen, me kan verzetten tegen die almaar verder oprukkende controle etc, zal ik het niet laten. Die “drang naar vrijheid” zit in de genen kennelijk en daar gaat geen politicus/partij iets aan veranderen.

 42. Jean Wanningen

  I know. De Nederlandse samenleving anno 2014 is er niet beter op geworden, sterker, wat ik vorig jaar schreef is reeds dit jaar bewaarheid geworden. Maak uw borst maar nat, het zal nog veel erger worden. Maar Jan Salie, wel, hij kijkt en kijkt…, de andere kant op.

 43. Gerben

  @Yato

  “Hoe kan het dan dat andere bevolkingsgroepen zich niet goed aanpassen kunnen? (Lees: wat hebben die bevolkingsgroepen met elkaar gemeen?)”

  Dit is een gevoelig onderwerp. Je zou kunnen zeggen dat het door islam komt, maar dat is echt te simpel. De integratie is bij Turken over het algemeen beter verlopen dan Marokkanen en dan nog gaat het om een minderheid die zich echt van ‘Nederland’ afkeert. Moslims staan nu in de schijnwerpers, maar nog niet heel lang geleden ging het ook vaak over Antillianen.

  Het is duidelijk dat er een probleem is, maar je moet niet vergeten dat het nog steeds om een kleine groep rotte appels gaat. Extremisten willen graag dat er een tegenstelling ontstaat tussen ‘moslims’ en ‘de rest’. Tegelijkertijd vermoorden ze gewoon gematigde moslims. Laten we die gematigde moslims niet in hun armen drijven. Samen zijn we sterk.

 44. Mar

  @D.G. Neree

   

  “Het is niet dit of dat. Hierboven zijn al een paar kenmerken genoemd,
  zoals taal, geschiedenis, tolerantie, vrijheid, maar het is de unieke
  combinatie van honderden factoren die Nederland hebben gemaakt tot wat
  het is/was. Van de Deltawerken tot je hand uitsteken als je rechtsaf
  gaat op de fiets.”

   

  Ik hoop dat u goed zit, want ik zit instemmend te knikken bij uw beschrijving.

   

  “Het is niet dit of dat” gaat ook op als men een poging doet DE Nederlander te beschrijven.Nederlanders zijn niet één pot nat. Er zijn wel een paar eigenschappen te noemen die vele Nederlanders hebben, maar die eigenschappen hebben juist gezorgd voor het land van tolerantie en vrijheid, omdat men anders elkaar de tent zou uitvechten.

   

  15 Miljoen mensen
  Op dat hele kleine stukje aarde
  Die schrijf je niet de wetten voor
  Die laat je in hun waarde
  15 Miljoen mensen
  Op dat hele kleine stukje aarde
  Die moeten niet ’t keurslijf in
  Die laat je in hun waarde.

   

  Zeg tegen een Nederlander hoe hij/zij moet leven en men zit boven in de boom. “Dat maak ik zelf wel uit” klinkt toch wel bekend. Maar dan is er die combinatie dat Nederlanders wel zeer de neiging hebben een ander te vertellen hoe het moet, het Nederlandse vingertje. Een prof beschreef het ooit eens mooi: Nederlanders zijn dol op regeltjes maken, maar die gelden nooit voor zichzelf, alleen voor de ander.

   

  Yato schrijft om 22.17 uur:

   

  “Als je hier komt dan leer je de taal, zoek je werk, pas je je aan aan de
  Nederlandse cultuur en je gedraagt je als een gast, c.q. je doet er
  alles aan om te zorgen dat we op geen enkele manier last van je zullen
  hebben.”

   

  Dat laatste hanteren Nederlanders ook bij elkaar. “Als ik maar geen last van je heb” staat synoniem voor “goede integratie”.

   

   


   

   

   

   

 45. Michael Jacobs

  U denkt dat u het niet begrijpt: Nederland is verboden in EUROPA

 46. nog_1

  Wat je schrijft klopt niet. Ten eerste was het een school in IJsselstein ten tweede is dit nooit verboden. 

   

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/660754/2005/02/02/Een-groot-misverstand-Nederlandse-vlag-mag.dhtml

 47. nog_1

  Nederlandse kinderen zijn kinderen die geboren zijn met een Nederlandse nationaliteit. De rest doet er niet toe.

 48. Caroline

  Kijk, als twee turken/hongaren/nederlanders etc zich samen voortplanten dan krijg je een turkje/hongaartje/nederlandertje tc etc etc, simpel als wat. Als je Nederland wilt laten overleven als Nederland, dan helpt het niet om de Nederlandse bevolking door een Turkse/Hongaarse etc etc te vervangen, gewoon omdat die mensen wel kinderen maar geen Nederlandse kinderen maken maar Turkse/Hongaarse etc etc.

   

  Daarmee, ik zeg het er maar bij, is niets ten nadele gezegd van Turken/Hongaren etc etc, maar gewoon een feit geconstateerd. Tegenwoordig moet je echter met het constateren van feiten ook al oppassen, want je staat aan de schandpaal voor je het weet. In Nederland dan, he, in Turkije word je gekruisigd en in Hongarije als nem Magyar aan Vlad de Spietser uitgeleverd, alweer een reden dus om van de Nederlandse cultuur te houden.

 49. nog_1

  Er zijn in Europa bijna geen landen met maar één taal.

   

  Nederland heeft er twee, België drie, Spanje heeft er zeker vier, Frankrijk heeft er zeker 4, Italië drie, Zwitserland vier, GB drie, enzovoort.

   

   

 50. Spaarndammerbuurter

  De Nationale driekleur op ’n schooltasje werd al aan ’n NL-scholier verboden.

  Door ’n school-directeur in Rotterdam.

  Die vond ons RoodWitBlauw intimiderend, racistisch, discriminerend, fascistisch, nazistisch naar de andere leerrlingen toe.

  Want die hadden op hun schooltasjes Turkse, Marokkaanse , jihadvlaggetjes en/of fanfoto’s van BinLaden, Mo B.

  Was zo’n 7 jaar geleden.

   

   

   

 51. Bes Tolen

  Prima door Hilderink gekozen onderwerp. De doorgaans uiterst fatsoenlijke gelovigen of te wel de misselijke, valse, arrogante, anderen terroriserende en beperkende kwaadwillige betweters, die het nooit zullen leren om zich rekenschap te geven van hun maatschappelijke slechtheid.

  Mijns inziens stemmen veel Friezen en Groningers PvdA en tegenwoordig ook veel op andere linkse partijen omdat het hen aan inzicht en moed ontbreekt. [Het is mee een gevolg van onjuiste opvoeding, die gedragen wordt door vrijwel alle belangrijke maatschappelijke sectoren. Zo bevestigen de politici, ook de plaatselijke, zich in hun sociaal gelijk. Vooral zij maar niet alleen zij.]. Maar dat is met de verwording van democratisch links waar ook in westerse wereld geen uitzondering. Het leidt in deze tijd alleen maar tot afbraakpoltiek en nihilisme. Er zit bij alle onvermogen geen opbouw meer in. Waar de staat steeds grotere invloed heeft gekregen en deze misbruikt wordt, leidt het wel tot inkomensoverdrachten naar de zich uitbreidende laagste categorieën waarvan niets meer terecht komt [op zijn mooist de onmacht van de politiek] en naar bevoorrechte groepen waaronder de allerrijksten. Overigens naast de gevolgen van uitvoering gegeven aan dogmatische linkse politieke theorieën zijn de praktijken van grote godsdiensten hier op gericht. Waarvoor die godsdiensten ook tot stand zijn gebracht. Ze zijn namelijk bedoeld om het soort oligarchen maatschappij waardoor ze tot stand zijn gekomen, ook in stand te houden. De leiders van de godsdiensten hebben tegenwoordig linkse kletspraat. Een kwestie van effectbejag.

 52. Jan Gajentaan

  Ik denk dat we het met z’n allen wel eens zijn dat een nationale identiteit veel te maken heeft, zo niet samenvalt, met een taalgemeenschap.
  Daarom is de nationale identiteit ook sterker dan de Europese identiteit.
  Daarom is België ook een mislukte staat, omdat het geen taalgemeenschap is (al kun je Zwitserland daartegenover stellen, maar dat is een bondsstaat).

  Als ik hoor hoe slecht Nederlands veel 2e of zelfs 3e generatie allochtonen praten, dan is dat een extra reden om somber te zijn over multiculti Nederland. Aan de andere kant zijn er ook veel allochtonen die perfect Nederlands praten en die zich prima aanpassen. Laten we dat niet vergeten.

   In ieder geval is de tijd van open-deur-immigratie verleden tijd, als het aan mij ligt.

 53. Den Heijer-Nootdorp

  De boven-ons-gestelden zijn volledig in paniek. De geplande uitverkoop van Nederland, met medeweten van diezelfde boven-ons-gestelden, verloopt iets te snel. De islamieten houden zich niet aan de gemaakte afspraken. De VVD wil dat ISIS-demonstranten worden vervolgd als terroristen. Daar zullen OM, D66-rechterlijke macht en/of Nationale Ombudsman ongetwijfeld een stokje voor steken. De zaak escaleert volledig. Wilders kreeg zowaar in Twee Vandaag de gelegenheid om uit te praten. Furieus. En terecht. We gaan godverdomme ons goede vaderland niet weggegeven aan woestijnvolkeren. Kans aanwezig dat de boel ontploft in het gezicht van de multiculti’s. Schilderswijk wordt frontlinie. CHAOS!

 54. BPS

   

  Zo is de natuur en daar kan de Europese Unie en haar eurofielen ook niet tegen vechten.

  Ik herinner mij een prachtig uit het hart gegrepen gedicht van ´Willemientje´ onder een artikel van Trias Politica. Het ging over een touwtje uit de brievenbus. Ik heb het bewaard.

   

 55. Caroline

  De Nederlandse cultuur is ook Nederlands/Westers, omdat die ruimte biedt aan iedereen om (tenminste achter de voordeur) zijn eigen leven te leiden en geweten te volgen, pluriform dus van nature, en niet omdat mensen die van gezond niet af weten, dat hadden bedacht. De pluriformiteit maakt(e) de Westerse cultuur de mooiste ooit, en als iets mooi is zijn er altijd wel mensen (barbaren van welke afkomst dan ook) die dat mooie niet bevalt, en dat kapot willen maken. De reden daarvoor is simpel: in een land waar mensen gelukkig en tevreden hun eigen gang gaan, is geen ruimte voor een allesoverheersende en omvangrijke politieke kaste, omdat daar dan geen noodzaak voor is. Eén priester/dominee/burgemeester in het dorp onderhouden is prima, 100 priesters/dominees/burgemeesters is wat veel aan onproductief volk, zoiets.

   

  Nu is er ook geen noodzaak voor die grote niet-productieve kaste, en vandaar dat die aan de slag gegaan is met én het de bijl aan de wortels van de samenleving zetten, en met het maken van een schier oneindige hoeveelheid problemen. En voor de oplossing van die door deze mensen gemaakte problemen, zijn dan weer meer mensen, wetten, regels, controles etc etc nodig, net zo lang tot de hele zaak onder het gewicht van de problemenmakers (een huis in Argentinië is aan te raden) instort.

   

  En Jan, ik zeg ook niet dat alle Nederlanders even leuk zijn! Ieder avond hadden we alle Nederlandse kinderen van de camping in de tent, dan vertelde mijn vader een zelfverzonnen verhaal, over de ‘slimme detectives Jansen en Fransen’ of over Upje en Dupje, twee ondeugende stekelbaarsjes.

   

  Oh ja, ook heel belangrijk is dat je samen kunt lachen. Toen ik eens in een buitenland woonde, merkte ik dat internationaal lachen (écht lachen) nauwelijks gebeurt, terwijl we -als we als Nederlanders onder elkaar waren- bij wijze van spreke voortdurend huilde van de pret. Kwam ook omdat het buitenland (net los van communisme maar nog behept met alle vreemdheid van dat systeem, vandaar dat ik wellicht herken waar wij nu verkeren) een voortdurend gevoel van ‘kamperen in de regen en er samen maar het beste van maken’ gaf.

 56. Jean Wanningen

  Mooi verwoord en geheel mee eens.

 57. Jan Gajentaan

  @oudgediende, ik worstel ook met die vragen, en ik word er ook niet vrolijker van wat de multiculturele maatschappij betreft, laat dat duidelijk zijn. 
  Er spelen allerlei elementen een rol, het etnische, het religieuze, het culturele en dan ook weer alles dwars door elkaar.

  Je zou naar Amerika kunnen kijken als immigratie (smeltkroes) maatschappij, maar feit is natuurlijk dat Amerika altijd een WASP (White Anglo-Saxon Protestants) gedomineerde maatschappij zijn geweest en dat is Nederland natuurlijk ook, met dien verstande dat je dan het woord Anglo-Saxon moet vervangen door Nederlanders.

  Je zou kunnen hopen op een samensmelting met een positieve uitkomst (zoals ooit Antwerpen en Amsterdam zijn samengesmolten tot het wonder van de Gouden Eeuw) maar evengoed kan het uitdraaien op een eeuwige strijd, vanwege de onderliggende culturele en etnische verschillen. 

  Eerlijk gezegd heb ik het antwoord daar ook niet op. In grote lijnen ben ik het eens met Paul Scheffer dat we de nationale identiteit en het normen en waardenstelsel dwingender moeten (durven) opleggen, maar dat we ons ook moeten openstellen voor nieuwe invloeden. Maar natuurlijk zie ik ook dagelijks in mijn eigen wijk, in mijn eigen straat, de voorbeelden van waarom het niet werkt, de allochtone rotjochies, de agressie, de criminaliteit, het gebrek aan respect…

  Kortom, een gordiaanse knoop. Ik ben er voorstander van om de immigratie nu sterk te beperken en desnoods daavoor Schengen en het Vluchtelingenverdrag op te zeggen. Dat zal natuurlijk gedonder geven in de EU, maar ja, ik moet nog maar zien of ze ons eruit flikkeren. Zeker als we doen dat samen met andere landen zoals de UK.
  Dat beperken van de immigratie zou mogelijk een adempauze verschaffen en dan kunnen we in ieder geval proberen die gordiaanse knoop te ontwarren. Er moet dan wat mij betreft een heel duidelijk beleid komen, respect voor ieders identiteit, ook de religieuze, maar de wet staat boven alles en wie zich niet aan de wet wenst te houden mag (moet) vertrekken.

   

   

 58. nog_1

  Ik kan niet voor alle Friezen spreken, maar bij landelijke verkiezingen stem ik idd meestal op de PvdA. Lokaal niet, dan stem ik FNP.

   

  De reden is niet hun programma mbt de islam, maar hun programma mbt de economie. De enige manier om te voorkomen dat de vrije-markt-extremisten het helemaal alleen voor het zeggen hebben is een grote PvdA. Eerlijk gezegd vind ik de hele discussie over islam/migranten niet  belangrijk. genoeg om daarop mijn stem te baseren.

   

  Wij hebben hier in Friesland al van oudsher last van hele andere migranten die we meestal ‘import’ noemen, of ‘hollanders’. Dat laatste is een scheldwoord waarmee alle Westerlingen over één kam gescheerd worden. En in tegenstelling tot de allochtonen waar ze in het Westen mee te maken hebben, wil het met de integratie van die hollanders niet zo lukken. Niet alleen dat men weigert zich aan te passen, men eist zelfs dat de Friezen zich aan hen aanpassen.

   

  Er is geen Fries die het onderstaande niet heeft meegemaakt; er is een vereniging in het dorp waar de vergaderingen al sinds oprichting in het Fries verlopen. Totdat er import in het dorp komt, want dan wil het éne nieuwe lid de rest van de vereniging zijn wil opleggen door te eisen dat er vanaf dat moment Nederlands gesproken wordt. Meestal onder de zucht ‘We wonen ten slotte in Nederland.’

   

  Misschien stemmen er daarom wel zoveel Friezen op de PvdA. Om die hollanders een beetje te irriteren ; )


 59. BPS

  DE Nederlander is het product van de geschiedenis van het Nederland van zijn ouders. Dat product is altijd in beweging geweest en in vereniging voor het gemeenschappelijk belang. Het is nog in beweging door alle Nederlanders van nu. Als die Nederlanders gaan dwalen en hun gemeenschappelijk belang opgeven, dan verandert en dwaalt Nederland mee, dan verliest het zijn thuis en raakt in de letterlijke betekenis van ellende: elend, ontheemd, de weg kwijt naar veilig thuis.

  DE Europeaan zal nooit geboren worden, want de culturele roots zijn te divers en het gebied is te groot om één te worden door het onstuitbare verschijnsel van biodiversiteit dat steeds weer voor endemische verschillen zorgt en vereniging van vergelijkbaren.

 60. oudgediende

  Wat je schrijft over het ontstaan van Nederland onderschrijft mijn stelling: multiculturisme is een verzinsel.

  Ook in dat geval is er uit een mengeling van nuances (want zover verschilden de beide christelijke culturen niet van elkaar, noch de dialecten) één taal en één cultuur ontstaan, niet een multiculturele maatschappij. 

   

  Die stelling is juist belangrijk want wee botsende culturen kunnen niet langs elkaar blijven bestaan en als ze onverenigbaar zijn en het lijkt me toch wel overduidelijk dat de islamitische cultuur en de onze (als ik dat “onze” nog mag zeggen) vraagt dat een oplossing.

   

  In dat geval zal een van beide moeten wijken. Je ziet die strijd nu in Nederland en in de gehele EU met uitzondering van oost europese landen. Waarom daar niet?

 61. L. van der Schoot

  @ Marg 15:47

  De meeste Friezen stemmen anders PVDA. Wat ik daar dan van moet denken?

  Uitgerekend die Islamknuffelende, weg met ons partij!

 62. Mar

  Vaderlandsliefde kan op verschillende manieren tot uiting komen. Patriottisme is een hele andere vorm van vaderlandsliefde dan het nationalisme wat her en der in Europa optreedt, wat weer niet te vergelijken is met gezond nationalisme.

   

  Wat ook wel opvallend is dat juist de pleiters voor meer vaderlandsliefde  in Nederland de meeste kritiek hebben op en het meeste zeuren over Nederland.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 63. Jan Gajentaan

  In principe mee eens met de stelling en door mij ook al aangehaald in verschillende artikelen, dat juist een multiculturele samenleving een bindende nationale identiteit nodig heeft, re. analyses van Paul Scheffer (Het multiculturele drama) en Pim Fortuyn (De verweesde samenleving) aan het eind van de jaren negentig.

   

  De kanttekening die ik wil plaatsen is dat Nederland in het verleden daar ook niet zo veel werk van heeft gemaakt, van die nationale identiteit. Door de verzuiling was de identiteit van de verschillende groepen (religieus en/of politiek) belangrijker dan die van het geheel van de natie. In feite werd het geheel meer bijeengenomen door enkele zaken met een hoog symbolisch gehalte, op de eerste plaats het Koningshuis, daarnaast had je de KLM waar iedereen een gevoel van trots bij had, de Elfstedentocht, de Sinterklaasintocht, etc.

  Sommige partijen die erg hameren op het herstel van de nationale waarden schieten m.i. te kort in het nadenken over de inhoud van die waarden. Er kan misschien ten dele teruggeprepen worden op oude / historische  waarden, maar we leven in een andere tijd en met andere mensen. De nationale waarden zullen dus anders ingekleurd moeten worden dan vroeger het geval was. Op dat vlak heerst een grote armoede aan ideeën, vind ik. Je hebt aan de ene kant de cultuurrelativisten en aan de andere kant de nostalgici, daar tussenin is er weinig. 

 64. Matthijs

  Ik heb niks met Nederland.
  Onder die vlag wordt ik beroofd van een groot deel van mijn bezittingen.
  Niets vaderlandsliefde!
  Liefde voor je vader die je misbruikt is een vorm van Stockholm syndroom!

 65. cmsuijkerbuijk

  “Deze progressieve en doorgaans uiterst fatsoenlijke mensen zijn gelovigen in een gevaarlijk experiment”

  Noem jij deze ehhh “lieden”, fatsoenlijk? Ik denk eerder aan “van de richel”! Er is namelijk geen grammetje fatsoen te vinden bij deze demoniseerders van professie, die glimlachend koste wat kost een hele natiestaat op willen doeken en zwaar verliefd zijn op de acties van o.a. HAMAS en IS(IS)! Waar ze zelfs geen kwaad woord over willen horen en waartegen je zelfs niet mag protesteren. Fatsoenlijk? Háh, dan heeft dat woord toch een nieuwe betekenis gekregen!

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.