Het beloofde Hernieuwbaarheidsland

Aldus leven wij nu in een eco–dolhuis dat gedomineerd wordt door politici en journalisten die zich door het postmodernisme niet meer gehinderd voelen door vakkennis, en milieuactivisten die er maar wat op los alarmeren.

Voor een bepaalde groep pakt deze eco–waanzin positief uit. Er valt immers heel, heel veel SDE+–belastinggeld te verdienen voor in de subsidiepot graaiende duurzaamheid–ingenieursbureaus, PR–bureaus, windmoleneigenaren en noem maar op. Zij zijn dus de meest fervente verdedigers van het klimaatgeloof, die doen denken aan Moraalelastix in Asterix en ‘De koperen ketel’. Geld als de grootste boosdoener? Wat een gotspe!

Hoe doe je dat, dat uitventen van het lucratieve klimaatgeloof? Simpel, je zet sceptici neer als sneue lieden levend in een paralleluniversum, of als samenzweerders met bedrijven als Shell. Exxon e.d. en hun representanten. Schilder dergelijke bedrijven af als vergiftigers van pasgeboren ijsbeertjes, immorele natuurvernietigende Molochs en sadistische verkrachters van de huilende maagd Aarde. We lezen het al 40 jaar in de kranten. Je zou het haast gaan geloven. Wat een doorzichtige associatieve manipulatie, die door alle dictators door alle eeuwen heen tot op de dag van vandaag wordt gebruikt!

Het boek van Jan Paul van Soest, de Twijfelbrigade, is een representant van dergelijke manipulatie. Het is geen wetenschap, maar (soms ad hominem) manipulatie. Het belangrijkste voorbeeld van associatieve manipulatie treffen we er in aan. De auteur stemt van harte in met het Amerikaanse besluit om CO2 als luchtvervuiler te definiëren. Elke middelbare scholier met een beetje verstand van scheikunde en biologie kan dit weerleggen. CO2 vervuilt niet maar is een bemester die grootschalig in kasteelt wordt toegepast.

In de Twijfelbrigade wordt ironisch genoeg scepsis gebagatelliseerd door schermen met middelbareschoolkennis van natuurkunde over catastrofale opwarming door CO2. Elke niet van subsidie afhankelijke klimaatwetenschapper, weet dat deze kennis tekort schiet om de complexiteit van de atmosfeer en de wisselwerkingen met de oceanen en het heelal te verklaren. Het falen van alle klimaatmodellen van het IPCC toont overtuigend aan hoe ontoereikend die kennis is. Het geeft daarom geen pas om sceptici zo denigrerend weg te zetten.

Het resultaat van deze mentaliteit is er dan ook naar. Ooit was Europa een lichtend voorbeeld op het gebied van wetenschap. Thans is ons werelddeel veranderd in een open inrichting gedomineerd door klimaatgelovigen in wie elke rationaliteit is zoekgeraakt. De onverantwoorde verspilling die zij aanrichten is ongekend in de menselijke geschiedenis. Ooit zal deze Westerse Verduistering plaats maken voor Oosterse Neoverlichting en zal het eco–dolhuis Europa als ontwikkelingsgebied de bedelende hand moeten ophouden.

Aldus Jeroen Hetzler.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen, zie hier.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

9 reacties

 1. JanvanEechoud

  Broeva, Haro.
  Rare jongens, die klimaat gekkies

 2. Ronel

  mooi voorbeeld van hernieuwbaar; deze moet, ondanks een beloofde levensduur van 25 jaar, al na 14 jaar “hernieuwd” worden. Geldt hier ook niet het voorzorgprincipe ?? http://www.lr-online.de/regionen/elsterwerda/Windrad-gebrochen-viele-Fragen;art1059,4842666,C::cme306194,3258592

  1. Theo345

   interessant artikel. Een windturbine in Koßdorf.
   Ook de commentaren zijn het lezen waard.
   Een betere link:
   http://www.lr-online.de/regionen/elsterwerda/Windrad-gebrochen-viele-Fragen;art1059,4842666

 3. NemTudom

  Waanzin ten top. Maar luistert een dove naar waanzin. Gewieks, gemalen, vemolen.

 4. Baksteen

  De doelstelling van de eco-club is de verelendung van de mens. Dit in navolging van de voorspellingen van Malthus, Marx /Engels en de club van Rome en die maar niet uit willen komen. Dus moet er iets gebeuren. De mens moet worden teruggedrongen, de natuur wordt daarbij slechts als excuus gebruikt.
  Het verhaal over de vogel en de ratten is in dat opzicht een goed voorbeeld, je gaat logischerwijs uit van de mens, maar het omgekeerde is de bedoeling en de natuur is slechts het excuus.
  De molens als gehaktmolen van vogels lijkt onlogisch maar dat is het niet, de schade op termijn toegebracht aan de mens en haar maatschappij is het doel, de natuur doet er dan niet toe en het effect op de natuur wordt dan ook gemakshalve verzwegen.
  De visserij wordt de nek omgedraaid terwijl het beleid aantoonbaar geen effect zal hebben.
  Het is deze doemdenkende collectivistische maatschappijvisie die de scepter zwaait en die in de geschiedenis heeft laten zien heel extreem te kunnen zijn bij het realiseren van haar idealen.

 5. David

  Zeer herkenbaar allemaal.
  Gisteravond bevond ik mij in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam, alwaar een discussie met oa de directeur van Nuon, een Delftse prof. landschap & energie . In de zaal een paar honderd mensen. Voor de deur werden foldertjes uitgedeeld die waarschuwden voor krokodillen op de Noordpool.
  Het klimaatalarmisme zit er diep ingeramd. Iedereen vindt dat het 5 voor 12 is, de CO2 concentratie moet binnen 30 jaar terug naar 350ppm anders is het met ons gedaan. Geen enkele twijfel.
  Inderdaad: een parallel universum.
  Na afloop praatte ik nog wat na met een Nuon medewerker. Die bleek mijn standpunten te onderschrijven die ook op DDS worden verkondigd, maar dat zal hij op het podium nooit durven zeggen.
  De “bottom up” beweging in de steden is niet onsympathiek, maar van geen enkele invloed op de toekomst. De Nuon directeur noemde terloops nog wel, dat China elke week een kolencentrale opent, maar daar wordt verder geen aandacht aan geschonken. NL moet in 2030 40% minder CO2 uitstoten door windmolenparken en zonnepanelen te plaatsen.
  Van de Nuon man nam ik afscheid met de woorden dat je maar zelden ziet dat mensen enthousiast hun eigen graf graven. Hij sprak mij niet tegen.

 6. David

  @Baksteen
  Inderdaad, het is politiek activisme. Want kernenergie wordt in de ban gedaan terwijl het juist veel “problemen” oplost.
  Omhelst wordt juist wat niet of onvoldoende werkt (zon en wind)
  Bekijken we onze historie, dan moet worden vastgesteld dat de huidige levensstandaard het gevolg is van de niet-duurzame leefwijze van onze voorouders. Anders was de stoommachine er nooit gekomen.
  Vooruitgang was/is het gevolg van overvloedige goedkope energie.
  Te weinig en dure energie zal de maatschappij daarom drastisch veranderen. De afstand tussen rijk en arm zal enorm toenemen, want alleen de rijken kunnen zich energiebuffers veroorloven. Het onderwijssysteem is niet te handhaven want vele handjes moeten het doen in landbouw en industrie.
  De power van één mens is onvoldoende voor een prettig leven. Daarom had men vroeger slaven, lijfeigenen, horigen, bediendes…Dan hadden sommigen tenminste nog een prettig leven, wel ten koste van vele anderen.
  Nog geen eeuw geleden was 40% van de Engelsen bediende. Goedkope energie is de sleutel tot onze vrijheid.

 7. David

  @Ronel
  Renewables are not sustainable. (rara)

 8. Hetzler

  @David Klopt. Volgens het Brundtlandrapport uit 1987 is hernieuwbaar strijd met duurzaamheid. Duurzaamheid is door de VN (beter bekend als het Brundtland-rapport) als volgt gedefinieerd:
  “Voorzien in behoefte van de huidige generatie zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen ecologisch, economisch noch maatschappelijk.”
  Hernieuwbaar kijkt uitsluitend naar ecologie en is niet duurzaam door het in gevaar brengen van mondiale welvaart en maatschappelijke ontwikkeling. Zo eenvoudig is het!

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.