Het monster Trotteldrom

Gerrit Hiemstra

Tja, door deze wijze lessen gesticht, kan ik niet anders dan de triomf van Hiemstra en de eendrachtig voorlijke 97% waartoe hij zich vermoedelijk rekent, ietwat relativerender bezien. Echter, mijn vrees neemt er niet door af. Ik constateer namelijk dat onze maatschappij eendrachtig steeds verder degenereert tot een open inrichting waarin met een ongegrond aplomb van voorlijkheid de meest eigenaardige ideeën serieus worden genomen.

Nuchter rekenwerk bijvoorbeeld leert dat het Nationale Energieakkoord, de Energiewende, de CO2-mythe en de utopie van 14% duurzame energie, de Europese “Trottelnotenhandel” naar de knoppen helpt. De Europese concurrentiekracht wordt door veel te hoge energiekosten uitgehold, zware industrie verhuist naar lage energiekostenlanden, Europa raakt verlamd door redeloze angsten die een monsterlijk, maar vals, saamhorigheidsgevoel opwekken. Het Voorzorgprincipe, dit met name, is het Europese monster Trotteldrom.

Het is immers te gek voor woorden zich voorlijk te wanen door zich bij de energievoorziening te verlaten op energiebronnen met een vermogensdichtheid van die vóór de Industriële Revolutie. Hoe achterlijk moet je zijn bijvoorbeeld om het verstoken van Noord Amerikaanse en Canadese bossen in onze kolencentrales tegen € 5.000 per uur subsidie voorlijk te durven noemen? Hoe wereldvreemd moet je zijn om CO2 een vervuiler te noemen? Deze waanzin kan alleen serieus genomen worden binnen het Europese gekkenhuis.

Het zou kunnen helpen om iets beter te leren rekenen en de blik te verruimen. Zo is er de energiebron thorium om maar een dwarsstraat te noemen. Vrijwel oneindig beschikbaar, geen CO2 en geen subsidie behoevend met een vermogensdichtheid van 10.000 maal die van die gesubsidieerde hernieuwbare hersenspinsels. Ik zal wel die eenling zijn die niet achter het banier en de gesloten gelederen van de 97% consensus marcheert. Consensus? Laten we een greep doen:

Cartoon bij Trotteldom

Klik op afbeelding om te vergroten.

Aldus Jeroen Hetzler.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

44 reacties

 1. anna67

  Je bent een televisie-klimaat-dominee of je bent het niet ……

  Leuk, de Trotteldrom verwijzing.

 2. Jacobus

  Het lijkt me goed erop te wijzen dat de geëxalteerde blijdschap en de waargenomen dollartekens slechts bestaan in de fantasie van de ‘klimaatwetenschapper’ Hetzler. De klimaatsceptici hebben nogal wat problemen met wetenschap en feiten maar worden tenminste zozeer gehinderd door hun pijnlijke kleingeestigheid.

  1. cmsuijkerbuijk

   @Jacobus
   24 januari 2015 at 16:22
   Heb je het plaatje groter geklikt? Dan zie je wat deze schetenwappers er van gemaakt hebben! Zij weten het gewoon óók niet!

  2. GerardMarinus

   Ach ja, Jacobus. Zucht…

   Ik claim geen enkele deskundigheid op het gebied van global warming maar ik vind het bedenkelijk dat dit volk noodzakelijk beleid voor een meer duurzame aarde mag saboteren.

   1. Jacobus

    Daar hebben we onze Grote Zuchter weer.

    Wanneer ga je inhoudelijk meediscussiëren? Of vind je dat eng?

 3. David

  Erg leuk artikel!
  En…u bent mij voor 🙂
  Dank ook voor het plaatje.

 4. Limburgse Kuifje

  He, al weer een onderwerp waar Jacobus alles, maar dan ook alles van weet. Alleen zijn mening is de enig juiste.

  Zou het waar zijn? Is hij de pseudo van Peter R. de V. of misschien wel Diederik Samsom?

  In ieder geval is hij net zo’n betweter (ha ha ha ha).

  1. GerardMarinus

   Jacobus claimt juist geen enkele deskundigheid. Hij weet enkel wie er wel en wie er niet deugt. En schijnt dat een inhoudelijke discussie te vinden.

   1. Ronel

    Wat denken we van een “cordon sanitaire” voor Jacobus??

    1. JanvanEechoud

     Wie? Jacobus?
     Waar?

   2. Jacobus

    Het ligt een streepje genuanceerder, Ik ben geneigd me bij onderwerpen waarin ik de wetenschappelijke kennis mis echte wetenschappers wel te vertrouwen en propagandistische amateurs niet.

    1. V.K.

     -Vertrouwen is goed, controleren beter

 5. Jacobus

  Bovenstaande zin liep niet en moet luiden:

  Het ligt een streepje genuanceerder, Ik ben geneigd bij onderwerpen waarin ik de wetenschappelijke kennis mis echte wetenschappers wel te vertrouwen en propagandistische amateurs niet.

  1. Hans Labohm

   Jacobus,

   Als je de wetenschappelijke kennis terzake mist, hoe kun je dan de echte wetenschappers van propagandistische amateurs onderscheiden?

   1. Jacobus

    Hoe lost Hans Labohm dat probleem op met medisch specialisten die hij raadpleegt voor een nare kwaal?
    Verdiept hij zich dan eerst in de medische literatuur en het relevante onderzoek in het medische specialisme op basis waarvan hij zelf richting en leiding geeft aan de medische ingreep of probeert hij na te gaan welke specialist op grond van referenties en medische status in redelijkheid de behandeling kan worden toevertrouwd?

    De vraag is retorisch, dat heeft Hans vast wel in de gaten, en als het goed is gaat hij bij beantwoording nattigheid voelen.

 6. David

  @Jacobus
  “…echte wetenschappers wel te vertrouwen en propagandistische amateurs …”
  Zo is dat.
  Echte wetenschappers met echte hypotheken op hun nek, met echte studerende kinderen en echte onderzoeksprojecten met echte subsidie …
  Hoe zou zo’n wetenschapper zich echt gedragen?
  En die amateurs, zijn dat misschien professoren met emeritaat, die hun hypotheek allang hebben afgelost en waarvan de kinderen goed terecht zijn gekomen?

 7. Hetzler

  @Jacobus. Ik vrees dat uw reactie niet de essentie raakt. Ik ben geen klimaatwetenschapper, maar dit is geen reden om met mijn bèta academische achtergrond en kennis kritiekloos te geloven alles wat uit de klimaatwetenschap, wat deze bovendien ik moge inhouden, te berde wordt gebracht. De klimaatwetenschap is een relatief zeer jonge tak van wetenschap die zich nog moet ontwikkelen. Met mijn gezonde academisch gevormde verstand heb ik, net als vele andere, niet klimaatwetenschapper zijnde, academici het volste recht op kritiek, omdat die in vele opzichten aantoonbaar gefundeerd is. Langs deze weg is het van belang dus ook de politiek te bekritiseren vanwege een beleid dat gevoerd wordt op basis van discutabele conclusies en opvattingen. Ook hiervan zijn voorbeelden te geven. Vanuit deze gedachte, en met grondig overwogen kennisname van feiten, iets wat niets uitstaande heeft met de smalende dooddoener van cherry picking, poog ik aandacht te vestigen op zaken die naar mijn mening niet goed gaan. Noem het maatschappelijk verantwoord becommentariëren. Sceptici zijn bezorgd over de huidige ontwikkelingen die verstrekkende negatieve repercussies op de komende generatie en de Ontwikkelingslanden kunnen hebben; ontwikkelingen die botsen met het concept van duurzaamheid. Men hoeft, nogmaals, geen gespecialiseerde klimaatwetenschapper te zijn, omdat klimaatwetenschap maar een deel is van de uitdagingen waarvoor deze maatschappij staat op economisch, sociaal en ecologisch gebied. Het ware te wensen dat protagonisten van de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) hun toon zouden matigen en niet een moreel alleenrecht op de waarheid zouden claimen. Ik denk dat duurzaamheid hier het meest bij gebaat is. Ik mag hopen dat u mij het recht van spreken niet wil ontzeggen, louter en alleen omdat ik geen klimaatwetenschapper ben. Dan had De Achterkant van het Gelijk van Marcel van Dam over opwarming ook niet hebben mogen plaatsvinden. Of vindt u mevrouw Minnesma van Urgenda een klimaatwetenschapper?

 8. Jacobus

  Beste Jeroen,

  Ik zie dat u het autoriteitsargument van een ‘gezond academisch verstand’ hanteert zodat we niet hoeven te twijfelen aan de solide basis waarop u tot uw opvattingen en waarnemingen terzake de global warming kwam. Dat neem ik graag aan en mogelijk vermoedde u al dat mijn vermogen tot oordelen en regeren zich ook niet op een vmbo-niveau bevindt. Ik meen dat in een inhoudelijke discussie de academische status niet de overtuigingskracht moet bepalen maar u kunt van me aannemen dat ik me op dat punt niet onzeker of incompetent hoef te voelen.

  Ik heb me de afgelopen jaren redelijk breed georiënteerd op de de discussies over dit onderwerp. Ik heb er veel over gelezen en snap ook wel waar het over gaat en welke onzekerheidsmarges ruimte bieden om eigen en afwijkende posities te kiezen. Ik kan voor een deel ook wel meegaan in de kritiek op de politiek correcte tunnelvisies en ideologische tunnelvisies die dwingen tot wetenschappelijke consensus over global warming.
  Mijn probleem in de gelopen jaren is echter dat ik bij het natrekken van de mensen die deze wetenschappelijke consensus betwisten ik nagenoeg zonder uitzondering stuitte op politiek vooroordeel, regelrechte corruptie, gebrek aan wetenschappelijke credentials of ervaring en, het spijt me dat ik het zeg, domrechts populistisch onbenul.
  Ik geloof de klimaatsceptici eenvoudig niet omdat uit niets blijkt dat ze te vertrouwen zijn.
  Daarentegen las ik aan de meer wetenschappelijke kant van de discussie veel beschouwingen van mensen die zoeken, twijfelen en zelfkritiek toonden waar ze faalden maar toch de verantwoordelijkheid tot uitdrukking brengen dat je ondanks alle onzekerheden die in dit veld bestaan je politici niet met lege handen kunt wegsturen. Het gaat om een gigantisch vraagstuk, een vraagstuk die gaat over miljoenen levens en wellicht het voortbestaan van de mensheid. Op dit terrein moet je naar beste weten en binnen de onzekerheidsmarges van waarschijnlijkheid bijdragen aan en verantwoordelijkheid durven nemen voor de duurzaamheid van de aarde, of als je wilt, de Schepping.

  Dat doen de klimaatsceptici niet, ze zuigen, zaaien twijfel, spelen politieke spelletjes, doen alsof er niet een heus probleem is en remmen daarmee de noodzakelijke ontwikkelingen naar een meer duurzame economie en energievoorziening.
  Mensen zoals jij en Hans doen dat op dit rechtse blog (het enige podium waar jullie nog dankbaar publiek vinden) door te smalen over iedereen die zoekt naar alternatieven, elke politicus die een voorstel doet over meer duurzame energie en plaatsen dat onveranderlijk in een politiek links-rechts schema. Daarmee wordt duidelijk dat in de kern jullie strijd geen wetenschappelijke strijd is maar een politiek ideologische strijd en in het bijzonder een strijd van de academisch lager geplaatste tegen de hoger geplaatste wetenschappelijke elite. Dat is exact de rancuneuze dynamiek van het populisme, de strijd van het gefrustreerde volk tegen de elite, of preciezer gezegd de strijd van de aspirant-elite tegen de gevestigde elite.

  Ik vrees dat ik die dynamiek doorgrond en als je de moed zou hebben dat ook voor jezelf te doen zou je niet schrijven wat je schrijft.
  Ik adviseer je onderzoek naar je diepere drijfveren in dit debat en de oprechte vraag wat je persoonlijke verantwoordelijkheid is.

  1. Pieter G

   @JacobusHet gaat om een gigantisch vraagstuk, een vraagstuk die gaat over miljoenen levens en wellicht het voortbestaan van de mensheid. Op dit terrein moet je naar beste weten en binnen de onzekerheidsmarges van waarschijnlijkheid bijdragen aan en verantwoordelijkheid durven nemen voor de duurzaamheid van de aarde, of als je wilt, de Schepping.
   —————–

   Het gaat om het voortbestaan van de mensheid???

   Zelden heb ik zo’n hoogdravend gezwam gehoord.

   Onze voorouders hebben elke klimaatsverandering in duizenden en miljoenen en zelfs miljarden jaren overleeft. Er zijn er nog nooit zoveel mensen geweest en het worden er steeds meer.

   Er is niets onnatuurlijks aan klimaatveranderingen.
   Alles verandert en is in beweging.
   Ik zou me meer drukker maken om afkoeling.
   Dat is pas een echt probleem. En dat gaat ook een keer gebeuren.
   Dat kan over 5 jaar of 5.000 jaar of later inzetten.
   Wat doe we dan?
   Moeten we dan de wereldthermostaat weer een paar graden hoger maken door extra CO2 te verstoken?

   Irrationele beeldvorming om via klimaatangst centen te verdienen.
   Denk zelf toch eens na.

   IJstijden en tropisch warme tijden wisselen elkaar af.
   In de afgelopen drie miljoen jaar zijn er tussen de twintig en dertig ijstijden geweest.

   Omdat er zoveel variabelen zijn met als grootste variabele warmte bron onze zon die wel eens wat heter is en dan weer eens het wat rustiger aan doet blijft het natte vingerwerk.

   De gedachte om de aarde op een stabiele temperatuur vast te zetten is dusdanig hoogdravend lachwekkend onmogelijk dat dat toch helemaal niemand die een beetje verstand heeft van hoe het allemaal werkt op deze planeet dit serieus kan nemen.

   Een paar flinke vulkaanuitbarstingen of een flinke rots uit de ruimte, de zon die het even laat afweten en je hebt weer met een andere klimaat realiteit te maken.
   Als je iets weet van plaattektoniek dan zie je landmassa’s naar alle kanten bewegen en daardoor al in een andere klimaatzone komen. In de toekomst drukt Afrika door plaattektoniek de hele middellandse zee dicht en op de rand waar Italie en zuid Frankrijk ligt zal een bergmassief herrijzen. Zoals eens India voor de Himalaya gezorgd heeft door plaattektoniek.
   Al die gebeurtenissen kunnen grote invloed hebben op het klimaat. Andere zeestromen ontstaan. warm wordt koud, enz. Er is niets en niemand die daar iets aan kan veranderen. Omdat het geologische gebeurtenissen zijn die net als de invloed van de zon niet door menselijke invloed verandert kan worden.

   Van een heel andere orde en andere discussie is onze fossiele brandstof die eerdaags opgebrand is, en we natuurlijk al veel eerder op een andere vorm van energie hadden moeten overschakelen.

   1. GerardMarinus

    pieter g:

    Het gaat om het voortbestaan van de mensheid???

    Zelden heb ik zo’n hoogdravend gezwam gehoord.

    GerardMarinus likes this!

   2. Jacobus

    U presenteert zich als iemand die alles weet van klimatologie en ‘plaattektoniek’ en maakt zich zorgen over de afkoeling van de aarde waar we dan overigens net zo weinig aan kunnen doen als aan de opwarming van de aarde waarover in klimaatwetenschappelijke kringen consensus lijkt te bestaan.

    Hans L. , Jeroen H en thans ook Pieter G. die de wetenschappelijke wereld uitdagen met curieuze contraire theorieën die met elkaar gemeen hebben dat Gods water over Gods akker loopt, het gaat zoals het gaat en er toch helegaar niets aan te doen is: après nous, le déluge.

    In de tussentijd stijgt de zeespiegel, raken de natuurlijke hulpbronnen uitgeput en lachen de klimaatsceptici zich een kriek over al die naïeve linkse dwazen die zoeken naar oplossingen voor een probleem waarvan ze zeker weten dat het niet bestaat.
    Nou ja, er is wel een klein probleempje volgens Pieter G.: het wordt welzeker kouder dus we moeten zorgen voor warme winterkleding. Verder niets aan de hand mensen.

    1. Theo345

     Onlangs kwam Van Tongeren met een motie om nieuwbouwhuizen liever op te leveren zonder aansluiting op het gasnet. Dit omdat we toch van fossiel af moeten.
     Zou u het wijs vinden als die motie inderdaad zou zijn aangenomen?

     1. David

      “om van fossiel af te komen” lijkt mij geen goed argument. Maar feit is wel, dat dit soort woningen met warmtepomp (dus ook koeling in de zomer) zo’n 70% energiebesparing geven. Dat is indrukwekkend.

  2. Theo345

   Jacobus,
   Dank voor dit duidelijke betoog. Ik vind dat dit blog baat heeft bij inhoudelijke tegenwerpingen en twijfels over geuite stellingen.

   Maar als we het over betrouwbaarheid hebben: zou u de toekomstbeelden van Minnesma en Rotmans, zoals uitgewerkt in de Urgenda publicaties, vertrouwenwekkende stukken vinden?
   Er is geen klimaatdeskundige aan te pas gekomen.

   1. Jacobus

    Rotmans richt zich meer op het vraagstuk van de energievoorziening, de uitputting van de fossiele grondstoffen en de noodzaak daarvoor alternatieve, meer duurzame, bronnen te ontwikkelen. Hij verbindt dat met de noodzaak de economie op dat punt te hervormen.
    Ook als je de feiten rond global warming en de CO2-uitstoot als oorzaak daarvan verwerpt, zul je toch lastig kunnen ontkennen dat onze natuurlijke hulpbronnen in snel tempo uitgeput raken. Om die reden acht ik zonnepanelen en windmolens niet alleen van belang omdat ze de CO2-uitstoot beperken, ze beperken ook de uitputting van de fossiele brandstoffen en initiëren een technologie die kan leiden tot vormen van alternatieve energie.

    Minnesma is een activist die zich op hetzelfde standpunt stelt als ik: als 97 % van de serieuze klimaatwetenschappers stelt dat de aarde opwarmt en verder zal opwarmen en de CO2-uitstoot daarvan als oorzaak ziet is het verstandiger je door hen te laten leiden dan door het kleine clubje klimaatsceptici die elkaar, in de regel niet gehinderd door wetenschappelijke kennis van zaken, ook nog voortdurend tegenspreken.

    1. Hans Labohm

     Jacobus,

     Daar istie weer! De 97%! Een ijzersterk stukje klimaatpropaganda, dat steeds maar weer wordt gerecycled.

     Maar het is niet waar.

     Zie:
     http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/01/klimaatdebat-tweede-kamer-een-orgie-van-parlementair-bla-bla-bla-en-wensdenken/

     1. Jacobus

      Het is best mogelijk dat die 97% overdreven is; binnen die groep van wetenschappers is er namelijk ook sprake van nuance en verschil van inzicht op details.
      Als het echter 75% zou betreffen had Minnesma dezelfde conclusie moeten trekken.

      Overigens, typerend voor de klimaatplotters is dat alle feiten en interpretaties van de ‘klimaatalarmisten’. (ook zo’n fijne objectieve aanduiding) steevast worden aangeduid als propaganda en misleiding (waarachter een wereldwijd sinister complot zit) en hun eigen waaier van tegenstrijdige opinies uiteraard moeten worden gezien als de waarheid en niets dan de waarheid.

     2. arie_jansz

      Ooowww, dat is een wel heel luie reply.

      Het is wel duidelijk dat dit het terrein van Jacobus is, de vaste waarden van DDS wordt hier enorm de oren gewassen en het antwoord is;

      “Het is niet waar”

      Willen ze nu van Jacobus horen dat het “wel waar is”

      Knap spelletje welles nietes opstarten Labohm

    2. Theo345

     Of zonnepanelen en windmolens de CO2 uitstoot beperken staat nog te bezien; wat wel duidelijk is, is dat deze energiebronnen heel duur zijn, en dat ze de energielevering minder betrouwbaar maken.

     Windenergie levert met de huidige, heel dure, plannen niet meer dan een paar procent van de energiebehoefte, en dan nog op momenten dat er misschien helemaal geen vraag naar is. Zonnepanelen scoren nog lager. Het is de vraag of het wijs is hier veel van te verwachten.

    3. Hans Labohm

     Jacobus,

     Wetenschap is geen democratie. Het gaat in de wetenschap om bewijzen. De waarheid wordt niet bij handopsteken bepaald.

     De menselijke broeikashypothese kent vele anomalieën (in het jargon van Thomas Kuhn) en dient derhalve te worden verworpen.

     De klimaatsceptici kennen geen consensuscultuur. Logisch dat er onder hen verschillende opvattingen leven. Dat is trouwens de normale situatie bij wetenschap die zich beweegt op de rand van het bekende en onbekende.

     1. Jacobus

      Hans,

      De vermetele pretentie dat de klimaatsceptici in termen van Thomas Kuhn bezig zijn een wetenschappelijke ‘paradigm shift’ te voltrekken in het klimaatdebat wekt slechts de lachlust op, als zou het alleen maar zijn omdat hun tegenstribbelend gepruttel plaatsvindt in hetzelfde wetenschappelijke paradigma: men betwijfelt de data, men betwijfelt de conclusies die eruit worden getrokken en men betwijfelt het belang van de uitkomsten. Maar bovenal betwijfelt men de integriteit dan wel politieke zuiverheid van de wetenschappers. Dat laatste zou ik echter eerder als een verloedering dan als een paradigmasprong willen opvatten.

      Dat de klimaatsceptici zich bewegen op de rand van het onbekende lijkt me overigens een understatement: men beweegt zich niet zelden in het onbekende, een gebied waarin men zich zeker genoeg voelt om de meest stellige uitspraken te doen en de gevestigde wetenschap als irrelevant denkt te kunnen afdoen.

     2. Hans Labohm

      Jacobus,

      Niet steeds van die cliché’s. Oriënteer je eens wat breder. Lees bijvoorbeeld eens:

      http://www.thegwpf.org/progress-of-science-past-present-and-future/

     3. Jacobus

      @ Hans Labohm,

      Vorige bijdrage miste de link:

      Ik blijf me verbazen hoe u me met droge ogen denkt te moeten adviseren mijn blik te verruimen door me te laten voorlichten door de sociaal-antropoloog Benny Peiser die ook meent alles te weten van klimatologie. Ik las eerder een vermakelijke correspondentie tussen de wetenschapsredacteur van The Observer, Robin McKie, en deze klimaatscepticus die op z’n teentjes probeert een partijtje mee te blazen.

      Een klein stukje uit deze correspondentie wil ik de lezers van dit prachtblog niet onthouden:

      “Dear Benny

      Thank you for your email, which encapsulates very neatly the various exaggerations and baseless allegations that are used to support so many global warming deniers’ arguments. You state that UK climate policy is controlled by a small number of scientists who regularly ignore and suppress inconvenient data and who make continued exaggerated claims about the dangers facing our planet in order to scare the public into submission for costly policies. It is a perfect conspiracy, in short.

      Just why a large number of decent, hard-working, conscientious researchers – involved in meteorology, geology, glacier studies, atmospheric physics, and other climate science disciplines – should suddenly seek to conspire in this unprecedented manner is not explained. Nor do you provide evidence that they are, in fact, doing so. Like so much climate change denial, your email is strong on rhetoric but is painfully thin on science or on evidence.

      You also state the climate science is suffering a severe crisis in credibility thanks to the failure of negotiators to reach a proper international deal to limit global warming at Copenhagen two months ago. I am baffled why you should think this is the case. The fact that these individuals did not understand the kind of risks facing the world, and so failed to reach a proper agreement, in no way undermines the cause of the men and women who have highlighted the dangers and outlined what will happen if we continue to pump billions of tonnes of carbon into the atmosphere. The fault lies with politicians, not the science.

      You also argue that the leaking of climate research emails and revelations about the IPCC’s alarmist claims about glacier melting have dealt a fatal blow to the cause of climate change. But then you would say that, wouldn’t you? It is the nature of the climate denial cause to blow up minimal bits of evidence to bursting point. The release of the East Anglia University emails is indeed embarrassing, but only slightly, for they contain no evidence of the suppression of significant chunks of science. And while the IPCC’s failure to properly peer-review that piece of evidence is to be regretted, it was one flaw in a report running to many hundreds of pages. The basic thesis of the IPCC document still stands: our planet is in danger.

      You and other climate change deniers claim that there is no connection between rising carbon levels and global warming and so spend your time nitpicking at every assumption and claim made by scientists about the climate over the next 100 years. But how comfortable are you about your own cause? If we continue on our current trajectory, which you apparently think is an acceptable one, scientists say there is strong risk temperatures will rise by 5C by 2100. If that happens, the planet will roast, deserts will spread, ice caps will melt, coastal regions will suffer devastating floods and billions will be left homeless. The world’s misery will be unparalleled. You say this will not happen. But how sure are you? Can you demonstrate with the same confidence and transparency as climate scientists that we have absolutely nothing to fear? And if you say you can, point to studies that underpin your argument that everything is tickety-boo and will continue to be so for centuries. Let me be plain. I believe you and your colleagues are behaving in a hugely irresponsible manner and are putting future generations at immense risk.”

      http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/feb/07/robin-mckie-benny-peiser-climate

      Dát bedoel ik dus!

     4. Hans Labohm

      Jacobus,

      Het citaat waarnaar je verwijst is van 5 (!) jaar geleden! Met alle respect, je loopt wat achter.

      Ondertussen is er veel meer bekend over het temperatuurverloop en de zogenoemde klimaatgevoeligheid.

      Oriënteer je eens wat breder. Lees bijvoorbeeld:

      http://www.staatvanhetklimaat.nl/2015/01/24/bart-strengers-verslaat-hans-labohm-maar/

     5. Jacobus

      @ Hans Labohm

      Moet ik uit je reactie begrijpen dat Robin McKie vijf jaar geleden wel gelijk had maar dat de antropoloog Benny Peiser inmiddels zoveel heeft bijgeleerd op het vakgebied van de klimatologie dat ik hem nu wetenschappelijk moet gaan hoogachten?

      Hans, je blijft maar wrijven in dezelfde vlek en ik zie geen enkele reden mijn diepe wantrouwen jegens de klimaatsceptici op te geven. De argumenten daarvoor heb ik nu wel voldoende uiteengezet.

      Groet

     6. GerardMarinus

      Jacobus:
      Ik blijf me verbazen hoe u me met droge ogen denkt te moeten adviseren mijn blik te verruimen door me te laten voorlichten door de sociaal-antropoloog Benny Peiser die ook meent alles te weten van klimatologie.

      Maar Hans verwees naar een lang artikel van Arthur Rörsch Progress of Science, Past Present and Future dat staat op de site van The Global Warming Policy Foundation waar Benny Peiser de director van is…

      Maar ja, als Benny Peiser niet deugt, hoe erg moet het dan wel niet gesteld zijn met iemand die op zijn site publiceert 🙁

      http://www.thegwpf.org/progress-of-science-past-present-and-future/

     7. Hans Labohm

      Jacobus,

      Ik blijf erbij. Je loopt achter.

      Benny Peiser is beter op de hoogte van de materie dan jij. Het heeft dan ook geen pas om denigrerende opmerkingen over hem te maken.

      Wat je waarschijnlijk ook niet weet is dat de Nederlandse klimaatsceptici hele goede en regelmatige contacten hebben met de mainstream professionele klimatologen in Nederland – en omgekeerd. Dat zou niet het geval zijn geweest als er geen sprake zou zijn van wederzijds respect. Dat zijn mensen die van de hoed en de rand weten. Jij niet!

      Ik heb je geadviseerd om kennis te nemen van de informatie in de links die ik je heb gegeven. Dat heb je niet gedaan. Je blijft maar doorgaan met het verspreiden van cliche`s die nergens op slaan.

      Uit de inhoud van je reacties en je (voortreffelijke) schrijfstijl kan ik opmaken dat je niveau hebt. Probeer dat in deze discussie te verzilveren door je breder te orienteren en je vooroordelen opzij te zetten.

      Ook ik was meer dan tien jaar geleden overtuigd van AGW … todat ik de rapporten van het IPCC kritisch ging lezen.

      Ik kan het je aanraden.

 9. Maaike

  @Hetzler,vreemd dat u als academisch gevormd denker uitgaat van suggestie. U DACHT te zien dat Hiemstra zijn gelijk wilde halen over global warming, omdat hij aankondigde dat 2014 het warmste jaar is geweest SINDS er metingen worden verricht en verder omdat hij het volgens u opgetogen zei.
  @Jacobus, superbetoog, als we hier op facebook zaten dan had ik het geliked!

 10. Theo345

  David, kan je me een goede link geven over de warmtepomp toepassing in een standaard rijtjeshuis?
  En hij bespaart alleen de ruimteverwarming, neem ik aan? Dat is maar een deel van het energieverbruik.

  1. David

   Gegevens van een kennis, die net zo’n huis heeft betrokken. Geen gasaansluiting. Warmteopslag onder de grond, vloerverwarming. ’s zomers ook koeling.
   Tussenwoning, elektriciteitsverbruik 15kWh per maand.
   Een standaard woning verbruikt 10kWh elektriciteit en 5 kuub gas per maand, dus samen 60kWh.

 11. David

  Tja, sommige discussies kwalificeer ik als “Volkskrant vs Telegraaf”. Oftewel: het is maar wie je citeert.
  “Wetenschap” is een misleidend begrip. Is het iets dat volkomen vaststaat, totaal voorspelbaar is, of betreft het werkzaamheden verricht door academisch geschoolden?
  Dat weet je maar nooit.
  Zeker als het onderwerp zeer complex is kunnen de meningen sterk aan verandering onderhevig zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de voortdurend wijzigende inzichten aangaande gezonde voeding.
  Nu zijn er in discussies tendensen te onderkennen, die de integriteit van de spreker ondergraven. Het ridiculiseren van tegenstanders, het beroep op morele superioriteit, het voorbarig kwalificeren van resultaten als “wetenschap”.
  “Platte aarde denkers” , “97%” consensus, dat zijn uitspraken die vooringenomenheid aanduiden.
  Het is net zo legitiem om te pleiten voor meer research, betere klimaatmodellen en nog rustig 30 jaar metingen doen, dan onze wereld op zijn kop te zetten met onduidelijk of zelfs catastrofaal resultaat.
  Onze kinderen zullen ons verwijten niet tijdig maatregelen te hebben genomen? Het lijkt mij aannemelijker dat ze ons verwijten de wereld vol te hebben gestopt met miljoenen tonnen schroot die nauwelijks iets opbrengen.
  De toekomst is niet te voorspellen. Wij hebben geen idee wat anno 2050 de stand van de techniek zal zijn.
  Dat pleit voor research en verder terughoudendheid.
  In feite zou elk land minstens 5 onderzoeksteams moeten zetten op kernfusie, MSR reactoren en nieuwe opslagmedia.
  Want dat is -historisch gezien- duurzaamheid: tijdige innovatie en niet de eindigheid van grondstoffen. De realiteit is dat innovatie de grondstoffen schept!

 12. David

  Nog een korte toevoeging:
  Voorstanders van snelle maatregelen tegen klimaatverandering schermen met op termijn verwijtbaar gedrag dat onze (klein) kinderen ons zullen aanrekenen.
  Ik heb nooit de behoefte gevoeld mijn voorouders iets aan te rekenen, zelfs niet de twee wereldoorlogen.
  Elke generatie doet wat ze op dat moment het beste acht.
  Veel meer ontwikkelingen dan wij wensen toe te geven zijn min of meer bij toeval ontstaan. Wij zouden ons tav de toekomst dan ook onbevangen moeten opstellen en minder stelligheid in het heden aan de dag moeten leggen.
  In het stenen tijdperk kan geen mens zich ijzeren werktuigen voorstellen.
  Geen oogarts kon in 1950 het laseren voorzien.

 13. Andre Bijkerk

  @Jeroen,

  Het monster trotteldrom; prachtig, had ik ook in gedachten om het “kudde”-instinct te illustreren, destijds met “het boze oog”. Allerlei vormen van doemdenken, zie we kennelijk zo nodig hebben om in samenhorigheid te kunnen huiveren. Inderdaad opmerkelijk ook is de grote vreugde die dergelijke ontboezemingen over warme jaren ontlokt onder de broeikasgelovigen. “Hoera, zie je wel, we hebben gelijk. Niemand kan onze innig geliefde thermageddon ontnemen.” in plaats van een droevig: “helaas 2014 is tot het warmste jaar verklaard, waarmee gevreesd moet worden dat AGW wel eens juist zou kunnen zijn”

  Zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/Doomsday_cult

  De grootste bijdrage voor de warmte van 2014 kwam van de Indische oceaan, waar de oppervlakte temperatuur (SST) abnormaal hoog was. Oceanen worden door zonlicht verwarmd (variatie in wolkendek), niet door infrarood. Daarmee is de classificatie -warmste jaar- betekenisloos.

  @Jacobus, over die ad hominem onzin, (sceptics op de payrol van industrie) misschien even Volksduivels en Morale ondernemers er op nalezen. Dat is namelijk wat er gebeurt.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Folk_devil
  http://en.wikipedia.org/wiki/Moral_entrepreneur
  http://en.wikipedia.org/wiki/Moral_panic

 14. Hetzler

  @Jacobus Uitstekend antwoord dat past in de filosofie van de belijders van de AGW-hypothese. De woorden betrouwbare wetenschap vielen. Dit trof mij vanwege een reeks punten. Het belangrijkste is het als wetenschappelijk zeer betrouwbaar geachte hockeystickmodel dat voor de huidige klimaatdoelen heeft gezorgd. Zoals bekend moge zijn, is dat model van Michael Mann weerlegd vanwege aan frauduleus grenzende manipulaties bij het selectief centreren van de data en de bevooroordeelde keuze van één boom. Dit is de geschiedenis ingegaan als Hide the Decline. Dit vernietigende oordeel is uiteindelijk geveld door Wegman ten overstaan van de Senate. Toen kwam Climate Gate die probeerde het bedrog te verdoezelen wat mislukte. Hans Labohm wees eerder al op de manipulatie bij die 97% consensus. Nogmaals, deze bestaat niet. Het IPCC heeft in haar laatste rapport in afwijking van de traditie geen mededeling gedaan over klimaatgevoeligheid. Dit trok de aandacht en na maanden onderzoek kwam de aap uit de mouw: de gevoeligheid ligt binnen de natuurlijke variantie! Dit is het beste nieuws dat je kunt krijgen, maar juist dit werd verborgen, omdat hiermee de angel uit het alarmisme is gehaald. Hoezo betrouwbare IPCC http://www.groenerekenkamer.nl/2365/een-gevoelige-kwestie/

  Beste Jacobus, de lijst is lang. Het ijs op de Zuidpool heeft een recordomvang bereikt. Het ijs op de Noordpool rukt sterk op na een diepterecord sinds 1979. Ikzelf heb vorig jaar bij mijn bezoek aan de Noordpool ervaren dat de reis moest worden bekort vanwege het oprukkende ijs. Tussen 800 en 1200 werd er landbouw en veeteelt bedreven op Groenland. De gletsjers lagen tientallen kilometers dieper het binnenland in zoals opgravingen aantonen. Ik kan mij niet herinneren iets gelezen te hebben over wereldwijde catastrofes in die jaren.
  En troost u zich, er zijn ook vele niet academisch geschoolden die met hun gezonde boerenverstand snappen dat ze bij de neus genomen worden door emotioneel lekker bekkende klimaatpropaganda uit die zogenaamd betrouwbare kringen waar 97% het met elkaar eens zou zijn. De toekomst zou wel eens weerbarstiger kunnen blijken dan ze nu al is. Verstandig is het niet om al meer dan 40 jaar te roepen dat het 1 minuut voor 12 is. In mijn ogen wordt de klok namelijk steeds verder teruggezet, als je alle alarmisme schrapt dat inmiddels door de feiten is weerlegd.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.