Islamitisch antisemitisme in Nederland

Screen Shot 2015-01-30 at 15.48.43
Foto:

Het Israëlisch-Palestijns conflict als katalysator van antisemitisme

De staat Israël slaat al 66 jaar een wond in de pan-islamitische trots en haar stichting was zoals boven beschreven de directe oorzaak van een nieuw islamitisch antisemitisme. In onze door internet sterk globaliserende wereld, zijn ontwikkelingen binnen het Israëlisch-Palestijns conflict ook in Nederland de katalysator van antisemitisme onder moslimjongeren. Hoewel terecht meegeleefd wordt met het onrecht dat de Palestijnen aangedaan wordt, is het discours van hysterie en on-feitelijkheid waarin het conflict door moslimjongeren geplaatst wordt, zowel een uiting van islamitisch antisemitisme – waarin het onderscheid tussen de staat Israël, zionisten en Joden soms onduidelijk is – als een katalysator van hetzelfde antisemitisme. Er wordt veelvuldig geroepen over de ‘Palestijnse genocide’ waaruit blijkt dat het verschil tussen onschuldige burgerslachtoffers in wat in de kern een –weliswaar ongelijk – territoriaal militair conflict is en ‘genocide’ voor de demonstranten niet duidelijk is. Ook de vergelijkingen van Israël met Nazi-Duitsland – hoe afkeurenswaardig de Israëlische onderdrukking van Palestijnen ook is – is natuurlijk buiten alle proporties. De irrationaliteit die we tijdens de Gaza demonstraties van vorig jaar hebben gezien, zijn voor een deel te verklaren uit emotie maar het luid en veel gescandeerde Allahu akbar! moet de brave Groenlinksert die meeliep toch ook de wenkbrauwen hebben doen fronsen.

Appa

De grote spreker op de demonstraties van vorig jaar was rapper Appa. Voor veel jongens uit de hier bovengeschetste grote groep met antisemitische denkbeelden is hij een voorbeeld. Luistert u even naar zijn toespraken.

In een publieke toespraak weet Appa natuurlijk dat hij over ‘zionistische honden’ moet spreken in plaats van ‘de Joden’ wanneer hij zijn mondiale complottheorie ontvouwt. De ‘gelovige joden’ – die weten dat Palestina van de Palestijnen is(!) – steekt hij nog een hart onder de riem. Hoewel, aan het einde van de toespraak in Amsterdam laat hij zich nog even gaan en roept: Fuck de Talmoed! Zoals boven vermeld zijn dit soort toespraken in de Islamitische wereld gemeengoed, alleen wordt er dan wel vrijuit over ‘de Joden’ gesproken om de veelal ongeletterde massa’s met verwijzingen naar de Koran en Hadith te mobiliseren. Ook de sympathie voor zijn vrienden van Hamas –een door en door antisemitische organisatie – steekt Appa niet onder stoelen of banken. Uit dit alles valt op te maken dat voor de groep waar Appa voor spreekt, niet een rechtvaardige oplossing voor de Palestijnen binnen het conflict het einddoel is, maar het verdwijnen van de staat Israël. Die mening op zich is niet antisemitisch, maar de grond ervoor, zoals we uit de toespraken kunnen opmaken, is dat op zijn minst voor een deel wel. Zolang Israël bestaat en het conflict voortduurt, is er onder de grote groep moslimjongeren dat er een latent antisemitisch wereldbeeld er op na houdt, het risico dat zij vanuit dit antisemitisme zullen handelen. In samenhang met het groeiende radicale Islamisme waarbinnen Jodenhaat een intrinsiek fenomeen is, en het eruit voortkomende Jihadisme onder Nederlandse moslimjongeren, maakt dat islamitisch antisemitisme in Nederland en Europa een reëel probleem is voor de toekomst.

Onderwijs

De enige oplossing voor het bovengeschetst probleem blijft goed en feitelijk geschiedenisonderwijs over onderwerpen die van specifiek belang zijn voor de Nederlandse moslimbevolking: Het Israëlisch-Palestijns conflict, antisemitisme, geschiedenis van de Islam, WOII en de holocaust. Dit in samenhang met algeheel goed onderwijs, sociale emancipatie, sociale mobiliteit en een als gevolg daarvan toenemende secularisatie of verpersoonlijking van de Islam als religie bij de Nederlandse moslimbevolking.

Jan Tervoort is zanger, historicus en Amsterdams stadsgids Amsterjan

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!